Uitdagingen en sturingsmogelijkheden voor het lokaal detailhandelsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitdagingen en sturingsmogelijkheden voor het lokaal detailhandelsbeleid"

Transcriptie

1 Uitdagingen en sturingsmogelijkheden voor het lokaal detailhandelsbeleid

2 Uitdagingen en sturingsmogelijkheden voor het lokaal detailhandelsbeleid De slag om de consument Willem de Laat IDEA Consult Vlaanderen in Actie, Maart 2013

3

4 Evolutie bestedingen online aankoop vrs aankoop in fysieke winkels

5 Evolutie bestedingen online aankoop vrs aankoop in fysieke winkels Historische evolutie van retail verkopen: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie) Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie

6 Perspectief bestedingen online aankoop vrs aankoop in fysieke winkels Extrapolatie van retail verkopen tot 2025: volumes tov 2007 (na inflatiecorrectie met 2,65% vanaf 2013) Retail sales na CPI-correctie Online sales na CPI-correctie Offline sales na CPI-correctie

7 Evolutie aanbod Evolutie aanbod (m²): historische data tot Grootschalig Overig Shopping center Stedelijk Verspreide bewinkeling Totaal

8 Evolutie aanbod Evolutie aanbod (m²): historische data tot 2013 en extrapolatie tot Grootschalig Overig Shopping center Stedelijk Verspreide bewinkeling Totaal

9 Evolutie aanbod naar type steden en gemeenten Evolutie aanbod (m²): historische data tot centrumsteden grootsteden kleinstedelijk provinciaal platteland

10 Leegstand 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Leegstand 2013 na correctie voor Ring Shopping Center 0,0% Grootschalig Overig Shopping center Stedelijk Verspreide bewinkeling

11 Evolutie leegstand naar type winkelgebied 12,0% Leegstand in % WVO bij verschillende types winkelgebied, na correctie voor Ring Shopping Center 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Grootschalig Overig Shopping center Stedelijk Verspreide bewinkeling

12 Confrontatie vraag en aanbodperspectief 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Evolutie vraag en aanbod: historische data tot 2013 en extrapolatie Vraagzijde (volumes) Totaal aanbod

13 Uitdagingen

14 Uitdagingen (kernwinkelgebied) centrumsteden Grootsteden massa, diversiteit, unieke winkelformules en groei bevolking aanwezig detailhandel maximaal verbinden met horeca, cultuur en evenementen maximaal zorg dragen voor beleving (evenementen, activiteiten, ) zorg dragen basiskwaliteiten (openbare ruimte, netheid, veiligheid,..) nog beter monitoren van bezoekersstromen binnen winkelgebieden krimpscenario: afbakening winkelgebieden / keuzes maken meer werken vanuit concurrentiestrategie actieve concentratie van versnipperde (baan)winkels

15 Uitdagingen (kernwinkelgebied) centrumsteden Overige centrumsteden wisselende situatie massa, diversiteit, unieke winkelformules en groei bevolking nog aanwezig detailhandel maximaal verbinden met horeca, cultuur en evenementen: kleur geven meer werken vanuit concurrentiestrategie: onderscheidend vermogen maximaal zorg dragen voor beleving (evenementen, activiteiten, ) focus niet alleen op symptomen, maar ook op onderliggende oorzaken en oplossingen krimpscenario: afbakening winkelgebieden / keuzes maken zorg dragen basiskwaliteiten (openbare ruimte, netheid, veiligheid,..) let op buurtwinkelgebieden start periodiek monitoren van bezoekersstromen binnen winkelgebieden actieve concentratie van versnipperde (baan)winkels

16 Uitdagingen (kernwinkelgebied) middelgrote en kleinere steden en gemeenten wisselende situatie vaak nu al moeite om (kritische) massa en diversiteit vast te houden zorg basiskwaliteiten (openbare ruimte, netheid, veiligheid,..) naar actief behoud / aantrekken van bepaalde winkels probeer vertrek winkels naar de periferie te voorkomen: creëer grotere winkeloppervlaktes koppel detailhandelsprojecten aan binnenstedelijke herontwikkelingen verbind detailhandel maximaal aan andere kwaliteiten (historie, cultuur en evenementen): zoek naar onderscheidend vermogen maximaal zorg dragen voor beleving (evenementen, activiteiten, ) krimpscenario: afbakening winkelgebieden / keuzes maken start periodiek monitoren van bezoekersstromen binnen winkelgebieden Groei bevolking als catelisator voor detailhandel

17 Uitdagingen kleinere gemeenten Teruglopend voorzieningenpakket nu al gaande Vergrijzing vormt een dubbele bedreiging: aanbod loopt terug maar vraag naar nabije voorzieningen neemt toe actief handelsvestigingenbeleid focus op behoud van winkels ondersteun winkeliers: via gezamenlijke activiteiten, via marketing en communicatie, via kostenverlaging (minder gem. belastingen, sale en lease back winkel,.), via de inkomstenkant (subsidies, inkomensondersteuning,..)

18 Van uitdagingen naar strategie en aanpak Kernversterking: een publiek vraagstuk of een marktvraagstuk? Wat is zijn succes en faalfactoren bij kernversterkend beleid? Hoe werkt het mechanisme van vraag en aanbod?

19 Hoe werkt het mechanisme? Totale bestedingen in fysieke winkels door consumenten Kernwinkelgebieden Perifere shoppingcenters Retailparken Overigen

20 Afnemende bestedingen: effecten Totale bestedingen in fysieke winkels door consumenten -/- -/- -/- -/- Kernwinkelgebieden Perifere shoppingcenters Retailparken Overigen

21 De slag om de consument: wat vindt zij/hij belangrijk? Aantal winkels Variatie in assortiment Sfeer en uitstraling van het winkelgebied Uitstraling van de winkels Bereikbaarheid per auto Prijsniveau van de winkels Aanwezigheid van originele winkels Aantal winkels van landelijke ketens Beschikbaarheid en kosten van parkeren Aanwezigheid en kwaliteit van horeca Bereikbaarheid per openbaar vervoer

22

23

24 SC Waasland St-Niklaas Kernwinkelgebied Lokeren

25 Shoppingcentra Kernwinkelgebieden Openbare toiletten X Baby verzorgingsruimte X Kinderopvang X Kinderspeelruimte X Kinderwagens X Hondenopvang X EHBO-ruimte X Infobalie X Lockers X Gratis Wifi X Continue beveiliging X Dagelijkse kuisbeurten X Gift card X Styling adviseur X Toeristische pakketten X

26 Eigenaar Shopping center Strategie Positionering Marketing Extern management Dagelijks beheer Shoppingcenter Winkels Consumenten

27 Schepen 1 Stadsbestuur Handelaarsvereniging Schepen 2 Schepen 3 Individuele winkeliers / horeca uitbaters Strategie? Positionering? Marketing? Dienst Economie Dienst Openbare werken Dienst Mobiliteit Dienst Ruimtelijke Ordening Dagelijks beheer Kernwinkelgebied Winkel Winkel Winkel Winkel Winkel Consumenten

28 Succesfactoren voor kernversterking (1) - Weet wat de situatie is: verzamel gegevens en monitor frequent. - Ontwikkel een visie: wat wil je bereiken, waar liggen specifieke kansen? Hoe onderscheidend vermogen te creëren? - Baken de winkelgebieden af en optimaliseer daarbinnen logische looproutes. - Werk (ook) vanuit het perspectief van de consument. - Ontwikkel een strategie: hoe wil je de visie bereiken? In te zetten op verdediging of op aanval? - Betrek hierbij maximaal de private sector (winkeliers, handelaarsvereniging, belangenorganisaties. - Formuleer concrete doelstellingen.

29

30 Succesfactoren voor kernversterking (2) - Zorg voor een coherente sectoroverstijgende besluitvorming binnen het lokaal bestuur omtrent zaken die het kernwinkelgebied aangaan. - Plaats dit binnen het BBC! - Zorg voor een centrale aansturing (stuurorgaan) voor uw kernwinkelgebied. Laat dit op voldoende strategisch niveau werken. Zorg voor voldoende kennis in dit orgaan. - Zorg voor een geïntegreerd en sectoroverstijgend beheer: breng dit eventueel onder bij en afzonderlijk beheerorgaan.

31 Is kernversterkend werken een publieke of een private zaak? Drie modellen: 1. Publieke regie en uitvoering. 2. Publiek-private samenwerking 3. Private regie en uitvoering

32 Model 1: Publieke regie en uitvoering. Sturing: publiek, beleid wel in interactie met lokale actoren Uitvoering: vooral door gemeentelijk diensten / centrummanager Financiering: vooral met publieke middelen, soms recuperatie via vrijwillige bijdragen van winkeliers en soms via retributie

33 Voorbeeld model 1 stad Gent. Beleidsplan Monitoren Sterk sturen op verbeteringen (project Sfeerbeelden, proj. Stadsdistributie, ruimtelijke projecten) Bemiddeling vraag en aanbod Beheer publieke ruimte door stad Regie door Dienst Economie

34 Model 2: Publiek private samenwerking Sturing: orgaan met publieke en private inbreng (handelaarsvereniging) Uitvoering: vooral door gemeentelijk diensten, op projctniveau wellicht in samenwerking met lokale ontwikkelaars, beleggers,. Financiering: vooral met publieke middelen, evt. aangevuld met bijdragen van winkeliers, al of niet vrijwillig en bijdragen van lokale ontwikkelaars, beleggers,.

35 Voorbeeld model 2 Beveren Actieve website en events De Warande Openbare ruimte 35 35

36 Model 3: Private regie en uitvoering Sturing: Privaat orgaan, wellicht met publieke vertegenwoordiging en private inbreng (handelaarsvereniging) Uitvoering: door privaat beheerorgaan, medegefinancieerd met publieke middelen Financiering: vooral met publieke middelen, evt. aangevuld met bijdragen van winkeliers, al of niet vrijwillig.

37 Voorbeeld model 3 Liverpool One m2 binnenstedelijke herontwikkeling Retail (170 winkels), leisure, kantoren, appartementen. Publieke ruimte privaat Privaatrechtelijke overeenkomsten publieke toegang.

38

39 Ondersteunend instrumentarium Instrumenten op Vlaams niveau (1) - Leidraad lokaal commercieel strategisch plan - Project commerciële inspiratie - Rentetoelage bij Hinder door Openbare Werken - Subsidieregeling Kernversterkende maatregelen - Subsidieregeling Handelspanden: aankoop - Projectsubsidies en conceptsubsidies Stedenbeleid

40 Ondersteunend instrumentarium Instrumenten op Vlaams niveau (2) - Visie in Provinciaal Ruimtelijk structuurplan - Juridisch afdwingbaar kader via RUP - Aanduiding (kern)winkelgebieden via Stedenbouwkundige verordening - Socio-economische vergunning, ook bij assortimentswijziging - Handelsvestigingsconvenant

41 Ondersteunend instrumentarium Instrumenten vanuit de provincies - Algemeen: vraag, aanbod en koopstroomgegevens / SWOT analyse / beleidsaanbevelingen op lokaal niveau - Permanent monitorsysteem voor lokale detailhandel - Specifiek: informatie inzake grensoverschrijdende detailhandel aanwezig en/of in voorbereiding - Verschillende subsidieregelingen per provincie

42 Ondersteunend instrumentarium Overige instrumenten en kennisopbouw - Detailhandelskennis via het Kennisnetwerk detailhandel - Overlegtafels kernversterking VVSG - Platform centrummanagement VVSG - Monitoringssysteem centrumsteden Unizo - Publicatie innovatieve retail Voka - Onderzoek naar financieringsmodellen voor kernwinkelgebieden Voka

43 Kennisvermeerdering Monitoren Visievorming / strategie Opmaak plannen en projecten Uitvoering Vlaams niveau Leidraad lokaal commercieel strategisch plan Project commerciële inspiratie Rentetoelage bij Hinder door Openbare Werken Subsidieregeling Kernversterkende maatregelen Subsidieregeling Handelspanden Projectsubsidies en conceptsubsidies Stedenbeleid RUP Stedenbouwkundige verordening Socio-economische vergunning Handelsconvenant

44 Kennisvermeerdering Monitoren Visievorming / strategie Opmaak plannen en projecten Uitvoering Provincies Algemeen: vraag, aanbod en koopstroomgegevens / SWOT analyse / beleidsaanbevelingen op lokaal niveau Permanent monitorsysteem voor lokale detailhandel Specifiek: informatie inzake grensoverschrijdende detailhandel aanwezig en/of in voorbereiding Verschillende subsidieregelingen per provincie Overige instrumenten en kennisopbouw Detailhandelskennis via het Kennisnetwerk detailhandel Overlegtafels kernversterking VVSG Platform centrummanagement VVSG Monitoringssysteem centrumsteden Unizo Publicatie innovatieve retail Voka Onderzoek naar financieringsmodellen voor kernwinkelgebieden Voka

45 Subsidieregeling Kernversterkende maatregelen: Pilootproject ontwikkeling van sfeergebieden in de Kuip te Gent versterken identiteit onderscheidend vermogen straatbeeld differentiëren openbare ruimte marketing en communicatie passende events interactie met winkeliers draaiboek

46 Subsidieregeling Aankoop winkelpanden: Revitalisering Peperstraat Tienen

47 Nieuwe afbakening winkelgebied Legenda Hoofdwinkelstraat Secundaire winkelstr. Aanloopstraat Verbindingsstraat 11

48 Enkele conclusies ter afsluiting Urgentie van handelen Met een andere bril kijken naar de wereld van de detailhandel Wetgeving en instrumenten Het glas half leeg of half vol? Actie is noodzakelijk

HET Limburgse Winkelrapport

HET Limburgse Winkelrapport Bijlage bij het belang van Limburg van 11 maart 2015 commerciële bijlage, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie HET Limburgse Winkelrapport Limburgers zijn massaal klant bij de Limburgse

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust 2015-2020 2 INHOUD Inhoud en Voorwoord 1. Analyse... 7 1.1 Kerncijfers...

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Hoofdbedrijfschap Detailhandel eindrapport juni 2009 Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen

GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen GIS-MONITOR 2015: WIE DOET WAT? Informatie over lokale besturen GIS-TYPOLOGIE VAN LOKALE BESTUREN 5 TYPES GIS-GEMEENTEN 7 TYPE 1 GEMEENTE ZONDER GIS-GEBRUIK 7 TYPE 2 - GEMEENTE MET GIS ALS RAADPLEEGTOEPASSING

Nadere informatie

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging? .info 21 e jaargang juli 2015.info is een uitgave van KPN Lokale Overheid en brengt nieuws, opinies en achtergronden over elektronische communicatie in de publieke sector. Lokale Overheid Is de BIG al

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Groeten uit Holland. Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Advies 055

Groeten uit Holland. Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Advies 055 Groeten uit Holland Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit Advies 055 De raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer (VROMraad) is ingesteld bij Wet van

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking. Achtergrondstudies

DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking. Achtergrondstudies DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking Achtergrondstudies Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking David Evers Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking Planbureau voor

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht

Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Aanpak Kantoren Transformatie Provincie Utrecht januari 2015 Inhoud 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 4 3 Context 6 4 Aanpak kantoren transformatie

Nadere informatie