Workshop Holis&sche Theorie complexe symptoom- en persoonlijkheidsstoornissen en DSM- 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Workshop Holis&sche Theorie complexe symptoom- en persoonlijkheidsstoornissen en DSM- 5"

Transcriptie

1 Workshop Holis&sche Theorie complexe symptoom- en persoonlijkheidsstoornissen en DSM- 5 Voorjaarscongres VGCt April 2014 door Adriaan Sprey asprey.nl Carla en Frank van PuCen 1

2 2

3 Opzet workshop Concepten: Defini=e PS en KERNgedrag Schema HT globaal DSM- 5 voor dummies Schema HT, SORC- model en =jdsbalk Schema HT invullen, handleiding en hulplijsten Oefenen in duo s 3x 30 Vorderingen en dilemma s plenair 3x 15 Meest opvallende indruk en kerngedrag bij de 12 persoonlijkheidsstoornissen (A) Cluster- A- persoonlijkheidsstoornissen zijn de persoonlijkheden die een vreemde en excentrieke indruk maken Meest opvallende INDRUK denk aan: en kerngedrag: ACHTERDOCHTIG wantrouwen beschuldigen paranoïde persoonlijkheidsstoornis SOCIAAL ONVERSCHILLIG schizoïde afstand houden persoonlijkheidsstoornis EIGENAARDIG dwangma=g controleren schizotypische zich afzonderen persoonlijkheidsstoornis 3

4 Meest opvallende indruk en kerngedrag bij de 12 persoonlijkheidsstoornissen (B) Cluster- B- persoonlijkheidsstoornissen zijn de persoonlijkheden die een onevenwich;ge en emo;onele indruk maken Meest opvallende INDRUK denk aan: en kerngedrag: ANTISOCIAAL an=sociale aanvallen persoonlijkheidsstoornis INSTABIEL (in rela=es, zelaeeld en stemming) regisseren borderline zich =jdelijk intens hechten persoonlijkheidsstoornis zich terugtrekken Meest opvallende indruk en kerngedrag bij de 12 persoonlijkheidsstoornissen (B) Cluster- B- persoonlijkheidsstoornissen zijn de persoonlijkheden die een onevenwich;ge en emo;onele indruk maken Meest opvallende INDRUK denk aan: en kerngedrag: AANDACHT ZOEKEN en OVERDREVEN EMOTIONEEL overdrijven charmeren SUPERIEUR zichzelf verheffen devalueren theatrale persoonlijkheidsstoornis narcis=sche persoonlijkheidsstoornis 4

5 Meest opvallende indruk en kerngedrag bij de 12 persoonlijkheidsstoornissen (C) Cluster- C- persoonlijkheidsstoornissen zijn de persoonlijkheden die een angs;ge indruk maken Meest opvallende INDRUK en kerngedrag: denk aan: VERLEGEN vermijden (sociaal /gevoelens) AFHANKELIJK zich aanpassen/hechten ontwijkende persoonlijkheidsstoornis afankelijke persoonlijkheidsstoornis PERFECTIONISTISCH obsessieve- compulsieve overma=g je best doen persoonlijkheidsstoornis Meest opvallende indruk en kerngedrag bij de 12 persoonlijkheidsstoornissen (NAO) Cluster- NAO- persoonlijkheidsstoornissen zijn de persoonlijkheden op de reservebank (naast de mengbeelden) Meest opvallende INDRUK en kerngedrag: denk aan: PASSIEF VERZET tegen eisen passief- agressieve zich passief verzecen persoonlijkheidsstoornis PESSIMISTISCH passief reageren depressieve klagen persoonlijkheidsstoornis kri=seren 5

6 KERNgedrag bij persoonlijkheidsstoornissen (R- midden) Defini=e KERNgedrag: Hoogfrequent transsitua=oneel en transtemporeel gedrag bijvoorbeeld: regisseren BOR devalueren NAR overma=g best doen OC charmeren TEA >ZIE HULPLIJST of BECK- tabel SYMPTOOMgedrag (R- staart) (as I) en OEFENgedrag Angs=g vermijdingsgedrag Agressief aanvallend gedrag Depressief terugtrekgedrag Verslavingstoenaderingsgedrag/eetstoornis Energie- afwijkend gedrag (CVS, ADHD, burnout, bipolaire st.) bv overac=ef zap gedrag (ADHD) bv prikkelreduc=egedrag (burnout) 6

7 KERNgedrag en SYMPTOOMgedrag integreren met DSM- 5* in Holis=sche Theorie S O R (CER, CAR) C VROEG >>>leergeschiedenis>>> historische HT <<<<<<<<<<<<<< MIDDEN stress as III KERN voor- / of steun coping gedrag nadelen as IV trekken as II balans temperament as V kerncogni=es/ STAART specifieke schema s SYMPTOOM voor- / symptoom- intelligen=e gedrag nadelen uitlokker patholog.trekken* as I balans as IV disfunc=oneren4* as V *DSM- 5? > 7

8 DSM- 5 bij persoonlijkheidsstoornissen DSM- 5 voor DUMMIES con;nuïteit & innova;e DSM- 5 categoraal model bij persoonlijkheidsstoornissen >DSM- IV is (bijna) gelijk aan DSM- 5 con;nuïteit 8

9 DSM- 5 dimensioneel model algemene criteria innova;e en individualisering (sec=on III) A ma=g (of meer) persoonlijkheidsdisfunc=oneren B één (of meer) pathologische persoonlijkheidstrekken C transsitua=oneel en star D transtemporeel (vanaf 18e jaar) E niet: eerder andere psychische stoornis (state) F niet: medica=e, drugs, soma=ek G niet: cultuur of psychologische ontwikkelingsfase H* hoog frequent kerngedrag (Beck) Algemene criteria DSM- 5 (dimensioneel) A DYSFUNCTIONEREN ZELF EN INTERPERSOONLIJK ZELF is zelaeeld/iden=teit en zelfsturing INTERPERSOONLIJK is vermogen tot empathie en in=miteit 9

10 1. Zelaeeld - 2. Zelfsturing - 3. Empathie - /g/+ 4. In=miteit - Voorbeeld van globaal persoonlijkheids- disfunc=oneren bij een ontwijkende PS Op 2 van de 4 ma=g of meer disfunc=oneren > dan diagnose persoonlijkheidsstoornis Algemene criteria DSM- 5 (dimensioneel) B trekkenprofiel passend bij PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN in één of meer van de 5 DOMEINEN 10

11 Vijf brede DOMEINEN van hogere orde PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN Nega=eve Emo=onaliteit Afstandelijkheid Antagonisme Ongeremdheid Psycho=cisme Vijf DSM- 5 domeinen en 25 pathologische trekken >geïndividualiseerd patroon >ZIE HULPLIJST ONGeremdheid impulsiviteit afleidbaarheid rigide perfec=onisme (*R) Nega4eve Emo4onaliteit (NE) depressiviteit emo=onele instabiliteit verla=ngsangst 11

12 Profiel van pathologische trekken ontwijkende persoonlijkheidsstoornis DSM- 5 profiel: NE+ AFS+ 3 of meer van de volgende 4 pathologische trekken, waarvan in ieder geval Bezorgdheid Bezorgdheid (Nega=eve Emo=onaliteit) Terugtrekking (AFStandelijkheid) Anhedonie (AFS) Vermijding van in=miteit (AFS) >>. 12

13 Schema van HT (vervolg) DSM- 5- dimensioneel model In vakje van O- staart en O- midden 25 pathologische trekken persoonlijkheidsdisfunc=oneren4 (zb/zst/emp/int) >Zie HULPLIJST (uitgedeeld) KERNgedrag en SYMPTOOMgedrag integreren met DSM- 5* in Holis=sche Theorie S O R (CER, CAR) C VROEG >>>leergeschiedenis>>> historische HT <<<<<<<<<<<<<< MIDDEN stress as III KERN voor- / of steun coping gedrag nadelen as IV trekken as II balans temperament as V kerncogni=es/ STAART specifieke schema s SYMPTOOM voor- / symptoom- intelligen=e gedrag nadelen uitlokker patholog.trekken* as I balans as IV disfunc=oneren4* as V *DSM- 5 13

14 Globale Holis=sche Theorie en 4 func=eanalyses: complexe casus 1 S O R (CER, CAR) C VROEG >>>leergeschiedenis>>> historische HT <<<<<<<< MIDDEN afwijzing ik word niet ontwijken (1) as V verla=ng gehoord z.aanpassen (2) 65 KERNCOGNITIE STAART 2x falen ik misluk dep.terugtrekken (3) as V op werk burnout (4) 55 en rouw > 4 FUNCTIEANALYSES HT en SORC- model (horizontaal) Input (S of prikkel) gees via O(intra- organisme) output (R of emo=onele reac=e of gedragsreac=e) die gevolgen hees (C) Structuur van FA 14

15 HT en Tijdsbalk (ver=caal) Vroeg (0-10, 10-20, etc.) leergeschiedenis of historische HT Midden (voorafgaand jaar) momentane HT Staart > symptoomgedrag (as I) begint of wordt sterker func=oneren (GAF) daalt [Orlemans] De volgorde van de HT maken (handleiding) 1. STAART R > S > C > O 2. VROEG S > R > C > O 3. MIDDEN R > S > C > O 15

16 Oefening 1> R- staart is SYMPTOOMgedrag 1. STAART R > S > C > O Voorbeeld 2x falen ik misluk dep terugtrekken (3) as V 55 op werk burnout (4) en rouw > Gebruik steekwoorden > Werk horizontaal (ver=caal Idee > parkeren ) STAART>Vorderingen en dilemma s Bv onderscheid symptoomgedrag en kerngedrag Wat is S, specifieke symptoom- uitlokker? 16

17 Oefening 2> S- vroeg 2. VROEG S > R > C > O Voorbeeld S verwaarlozende vader dominante oudere broers sterfgevallen vriendenkring (12/16) R: zich aanpassen, gevoelens ontwijken VROEG>Vorderingen en dilemma s Bv onderscheid symptoomgedrag en kerngedrag Wat zet je onder gebeurtenissen (S)? 17

18 VROEG>Vorderingen en dilemma s 2 Wat zet je onder gebeurtenissen (S vroeg)? Modeling P en M Trauma s Piekervaringen Gedrag sibs Gedrag peers school/werk Gedrag vrienden/partners Over- en underlearning (Beck) Oefening 3> R- midden is KERNgedrag 3. MIDDEN R > S > C > O Voorbeeld afwijzing ik word niet ontwijken (1) as V 65 verla=ng gehoord z.aanpassen (2) +C+ accepta=e, steun 18

19 MIDDEN>Vorderingen en dilemma s Bv onderscheid symptoomgedrag en kerngedrag Vele kopjes onder O Sheets op website asprey.nl Wilt u een leeg of een (casus)voorbeeld formulier van een HT stuur een e- mail DANK VOOR UW AANDACHT 19

Risicotaxatie. Dick Oppedijk. Inleiding

Risicotaxatie. Dick Oppedijk. Inleiding Risicotaxatie Dick Oppedijk Inleiding Risicotaxatie is het inschatten van de grootte van het risico dat een patiënt in de toekomst (opnieuw) gewelddadig gedrag gaat vertonen van bepaalde aard en omvang.

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Je vak in schema s. Deel 1: Vaktherapie binnen een kader van schematherapie

Je vak in schema s. Deel 1: Vaktherapie binnen een kader van schematherapie Door Judith Blokland-Vos, Greta Günther en Connie van Mook J Je vak in schema s Deel 1: Vaktherapie binnen een kader van schematherapie Schematherapie is erg in opkomst, maar hoe werk je er concreet mee

Nadere informatie

1. Wat is autisme (ASS)?

1. Wat is autisme (ASS)? 1. Wat is autisme (ASS)? ASS is een aangeboren en levenslange stoornis in de ontwikkeling van sociale, communicatieve en verbeeldingsvaardigheden met een neurobiologische basis en een op gedragscriteria

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen

Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen Werkstuk over hechting en hechtingsstoornissen bij kinderen Toen ik de opdracht kreeg om een taak te maken omtrent een onderwerp dat behoort tot de inhoud van het vak psychopathologie, kwamen er verschillende

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Hechtingsstoornis. Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman

Hechtingsstoornis. Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Hechtingsstoornis Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Hechtingsstoornis Een kind zonder bodem Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Saxion Hogeschool IJselland

Nadere informatie

Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap

Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap Taak (G)MR De MR heeft tot taak het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school (art 7, lid 1 Wms). Communicatie De MR of GMR (art 7, lid 3

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

MIJ KRIJGEN ZE NIET GEK

MIJ KRIJGEN ZE NIET GEK MIJ KRIJGEN ZE NIET GEK Geert Teunissen @geertteunissen Mij Krijgen Ze Niet Gek WAT WIL JE? 1. Ik hoop door deze workshop mezelf en anderen beter kunnen begrijpen. 2. Ik hoop mijn eigen stresssituaties

Nadere informatie

De verschillen tussen DSM IV en 5. Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014

De verschillen tussen DSM IV en 5. Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014 De verschillen tussen DSM IV en 5 Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014 Enkele bedenkingen vooraf Onvermijdelijk een overgangsperiode, doch in meerdere betekenissen:

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Succesvol investeren vraagt om goed detecteren

Succesvol investeren vraagt om goed detecteren Succesvol investeren vraagt om goed detecteren Over de beoordeling van leiderschapspotentieel Robert Mentink is zelfstandig organisatieadviseur en tevens docent bij de Masteropleiding Educational Leadership

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6 Hoe moet ik een kind met een hechtingsstoornis onderwijzen? Geschreven door Patricia Keijzer Stage: p.i.-school de Piloot Pabo Thomas More 30-01-2002 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord blz. 1 Inleiding blz. 2

Nadere informatie

Vertel ik het wel of Vertel ik het niet

Vertel ik het wel of Vertel ik het niet Studeren met steun reeks UNLIMITED - Openheid over je psychiatrische achtergrond - Vertel ik het wel of Vertel ik het niet Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ineke 6 Martin 6 Inleiding 6 Openheid

Nadere informatie

Wat is je droom? Waar word je blij van?

Wat is je droom? Waar word je blij van? Wat is je droom? Waar word je blij van? Linda Terpstra en Anke van Dijke 1 Zelfregie, ontzorgen, (de)medicaliseren, normaliseren, versterken van de eigen kracht van kinderen, ouders en hun sociaal netwerk.

Nadere informatie

Samen werken aan minder regeldruk. Workshophandleiding voor trainers

Samen werken aan minder regeldruk. Workshophandleiding voor trainers Samen werken aan minder regeldruk. Workshophandleiding voor trainers Workshops voor bureaucratie bestrijden in passend onderwijs Deel 1: samen werken aan minder regeldruk handleiding voor trainers Deelnemers

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

in gesprek over: Gedragsstoornissen bij kinderen

in gesprek over: Gedragsstoornissen bij kinderen in gesprek over: Gedragsstoornissen bij kinderen Colofon Auteur: W. Matthys Met dank aan Mevrouw A.C. Paternotte van Balans, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrags-

Nadere informatie

TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4

TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4 TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4 Inhoud 1. Trainingsprogramma bijeenkomst 1 Visie op herstel (Saxion, Lectoraat GGZ 2010) 2. Trainingsprogramma bijeenkomst 2 3. Trainingsprogramma

Nadere informatie

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli 00 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli U bent met uw kind verwezen naar de ADHD poli. De ADHD poli is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

WEGWIJZER PESTEN (H)ERKEN PESTEN! WAT IS PESTEN? WAT KAN JIJ AAN PESTEN DOEN? INLEIDING

WEGWIJZER PESTEN (H)ERKEN PESTEN! WAT IS PESTEN? WAT KAN JIJ AAN PESTEN DOEN? INLEIDING WEGWIJZER PESTEN INLEIDING VERANTWOORDING Pesten op het werk is een hardnekkig probleem in onze samenleving. Pesten kan (ernstige) gevolgen hebben voor de gepeste, maar ook voor de omstander en de werkgever.

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie