Aanbod jonge mantelzorgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod jonge mantelzorgers"

Transcriptie

1 Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008

2 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert op het gebied van welzijn, zorg en sociale veiligheid. MOVISIE werkt voor en samen met overheden, burgerinitiatieven, professionele en vrijwilligersorganisaties met als doel de participatie en zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Centrale thema s daarbij zijn vrijwillige inzet, mantelzorg, kwetsbare groepen, leefbaarheid en huiselijk en seksueel geweld. Kijk voor meer informatie op COLOFON Auteur(s): Margit van der Meulen Eindredactie: Lonneke Scheepmaker Dit rapport is mede tot stand gekomen met inhoudelijke bijdrage van Ilse de Bruijn en Jolanda Elferink, programma Informele Zorg, MOVISIE. Projectnummer: P1662 Datum: september 2008 MOVISIE Bestellen: Dit rapport is mede tot stand gekomen met subsidie van VWS.

3 Voorwoord Dit rapport is bedoeld om het inzicht te vergroten in bestaande instrumenten ter ondersteuning van jonge mantelzorgers. Het is een hulpmiddel voor mensen die in aanraking komen met jonge mantelzorgers, professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen, om jonge mantelzorgers te ondersteunen en het juiste instrument hiervoor te vinden. De problematiek van jonge mantelzorgers is vaak een verborgen problematiek. De kinderen of jongeren herkennen zich vaak niet als jonge mantelzorgers. Ook kunnen de betrokkenen, zowel de kinderen als de ouders, last hebben van schuld- en schaamtegevoelens. En vanuit de buitenwereld is er niet altijd erkenning voor de problematiek. Het is belangrijk om de jonge mantelzorgers te ondersteunen, omdat zij het risico lopen om overbelast te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in vermoeidheid, schoolverzuim, psychosomatische klachten of teruggetrokken gedrag. Zij zijn daarom op latere leeftijd vaker depressief, hebben vaker moeite met relaties en seksualiteit en lopen vaker vast tijdens de loopbaan op school of werk. Diverse betrokkenen, organisaties en instellingen, zoals scholen, steunpunten mantelzorg en huisartsen, kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Zij kunnen bijvoorbeeld herkenning en erkenning bieden (luisterend oor en vraagbaak), respijtvoorzieningen bieden, wijzen op mogelijkheden voor lotgenotencontact, ouders steunen in hun ouderrol, werken aan preventie, zorg dragen voor een ondersteunend netwerk of doorverwijzen naar gespecialiseerde vormen van hulp. Het aanbod voor jonge mantelzorgers is in ontwikkeling. Er zijn diverse producten en instrumenten ontwikkeld, van dvd s, theatervoorstellingen en websites voor jonge mantelzorgers tot lespakketten voor scholen en protocollen en handreikingen voor beroepskrachten en vrijwilligers. Toch is er vaak geen helder inzicht in welke instrumenten bij jonge mantelzorgers succesvol zijn. Daarnaast zijn professionals en vrijwilligers onvoldoende bekend met (bestaande) instrumenten voor jonge mantelzorgers. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft daarom in 2008 in opdracht van Mezzo de quickscan Jonge mantelzorgers, een quickscan naar de gegeven zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden (Veer, A.J.E. de en A.L. Francke, 2008) uitgegeven. Hierin beschrijven zij succesvolle interventies voor jonge mantelzorgers. In navolging op het rapport van het NIVEL heeft MOVISIE in dit rapport de instrumenten die bij de succesvolle interventies horen omschreven. Het is een inventarisatie van het grote aanbod van bestaande laagdrempelige aanbod, gezinsgerichte aanbod, aanbod voor de jonge mantelzorger en overige vondsten. In 2009 richt MOVSIE zich verder op de toegankelijkheid van het aanbod voor jonge mantelzorgers. Het totale aanbod zal dan verwerkt worden in een toegankelijke, digitale databank van het Expertisecentrum Mantelzorg en er zal aandacht zijn voor de toepassing in de praktijk. Jolanda Elferink Projectleider Informele Zorg, MOVISIE Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Laagdrempelig aanbod Gebruik van internet Dagboeken van mantelzorgers Website voor Marokkaanse mantelzorgers Forum voor jonge mantelzorgers Website Jonge mantelzorgers Dagboeken van jonge mantelzorgers online, Philadelphia Dagboeken van jonge mantelzorgers online, MEZZO Jonge Mantelzorgers Hyves Website voor jonge mantelzorgers in Drenthe, Overijssel en Gelderland Website voor kinderen die mantelzorger zijn in Drenthe Organisatie voor jonge mantelzorgers in Friesland Forum jonge mantelzorgers Website voor jonge mantelzorgers in de regio Gelderland Algemene website met links naar informatie over allerlei soorten aandoeningen Drankjewel Gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten Alcohol Info Verslavingszorg Noord Nederland Stichting Coke van jou Survivalkid Kopstoring Familie van Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen Praten Online adhdxtra-impuls Balans voor kinderen Psychowijzer Psyonline Zo gek nog niet Brainkids; niet aangeboren hersenletsel Samen verder CVA Landelijke werkgroep jong getroffenen CVA Een ouder met MS Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker' (VOKK) Website voor kinderen met een ouder met kanker Achter de regenboog In de wolken Website voor brussen Websites voor brusjes De brusjes-club Project Broer of zus in de spotlight Philadelphia Support Mantelzorgondersteuning Nieuwe Waterweg Noord Makelaar voor vrijwillige thuishulp, buddyzorg en maatjescontact...17 Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers

5 Informatiesite voor jongeren in Zuid-Holland Tiszo, alles voor en over JONG Gebruik van intermediairs Lesbrief Max jij ook? en leskoffer Zorro Zorgen voor een ander; ontwikkelpilot Regio Zuid-Limburg Jongeren met een langdurig ziek familielid; GGD Rotterdam Mantelzorgmakelaar Flyers, tips, boekenlijsten en brochures Flyer Jonge mantelzorger Maak tijd met respijt Jong en (on)bezorgd, steun aan kinderen met een chronisch ziek of gehandicapt familielid Draaiboek Broer en zus in de spotlights CD Let s stay together Stichting Iriza k Weetut boek CD De schatten van Amadoris Boek Pieter en het treintje naar de sterren CD De Koningin van Warmte en Licht Jongerenfolder met jojo Uitzending Je lijf, je leven Uitzending van t Klokhuis MS, Elektriciteit in je lichaam en Medicijn Uitzending Hart in Actie over jonge mantelzorger Liselotte Uitzending Jong Ik zorg voor mijn ouder SchoolTV-weekjournaal Geheugensteuntjes, gids voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie Werkstuk mantelzorg Gezinsgericht aanbod Gezinsgericht aanbod Stichting buddy netwerk Methode Familiezorg; de kunst van het ontmoeten: onderzoek, scholing en praktijk in de familiezorg Versterking sociaal netwerk Werkmap Natuurlijk, een netwerk! Verhalenbundel Natuurlijk, een netwerk! Ervaringsbundel 'Met andere ogen' Handreiking Netwerk rond cliënt versterken Bureau Community Support Nederland Meedoen is belangrijk! Een vriend is een brug naar een grotere wereld Stichting Osani Your Unlimited Ultimate Bridge Aanbod voor de jonge mantelzorger Ondersteuningsgroepen voor kinderen De Vruchtenburg Cursus spelen, praten en doen De kindertelefoon...35

6 4.1.4 Slapen en dromen SurvivalKid Ontspannende activiteiten Funcare 4 kids Brusjes van kinderen met autisme Vakantieweken voor de jeugd Bens Game Bordspel Alle sterren van de hemel Wigwam-vakanties Stichting Opvang Vakanties Autisten Mee Vakantiegids Overige vondsten Eindopdracht Met de mantel der liefde; Over jonge mantelzorgers, kinderen en jongeren die zorgen voor een langdurig ziek familielid Verslag Behoeften van mantelzorgers in Noord-Limburg Project Jongeren met een langdurig ziek familielid...40

7 1 Inleiding Onder jongeren zijn veel mantelzorgers te vinden. Schattingen van aantallen jonge mantelzorgers lopen uiteen, waarbij de laagste schatting één op de tien jongeren is. Het uiteenlopen van vele verschillende schattingen wordt deels veroorzaakt doordat het begrip jonge mantelzorger niet eenduidig is. Enerzijds wordt er onder verstaan thuiswonende kinderen en jongeren met een gezinslid met een ernstige lichamelijke chronische ziekte(n) of handicap(s) en/of een chronische psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking en/of verslaving. Anderzijds worden jongeren pas jonge mantelzorger genoemd als ze daadwerkelijk zorg geven of zorgtaken verrichten. In dit rapport is uitgegaan van jonge mantelzorgers in de brede zin: thuiswonende kinderen en jongeren met een gezinslid met een chronische ziekte, handicap, psychiatrische aandoening, verslaving en/of verstandelijke beperking. De bezorgdheid die zij voelen kan een zware emotionele belasting zijn voor een kind. En het daadwerkelijk zorgen voor een gezinslid kan gevolgen hebben voor hun ontwikkeling of hen belemmeren volledig kind te zijn. Dit rapport geeft een overzicht van de instrumenten die van belang zijn voor jonge mantelzorgers. De instrumenten moeten goed bereikbaar zijn voor jonge mantelzorgers. En daarnaast is het van belang dat jonge mantelzorgers door hun naaste omgeving erkend worden als jonge mantelzorgers. Dat betekent dat in dit overzicht naast instrumenten voor de jonge mantelzorgers ook instrumenten zijn voor mensen die te maken hebben met jongeren. In het in 2008 door het NIVEL uitgegeven quickscan Jonge mantelzorgers, een quickscan naar de gegeven zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden staan de gevolgen voor jonge mantelzorgers beschreven: Praktisch gezien is er soms minder tijd, geld en gelegenheid voor hobby s of deelname aan allerlei activiteiten buitenshuis. Kinderen kunnen veel bijdragen in het huishouden en/of de zorg. Psychosociaal/emotioneel gezien kan het opgroeien met een langdurig ziek of verslaafd gezinslid onzekerheid, angst, boosheid en verdriet veroorzaken. Soms moeten het beeld over de ouders en hun rollen bijgesteld worden. Het kind krijgt zelf weinig aandacht en kan ervaringen niet delen met andere kinderen. Ook fysiek kunnen deze kinderen gevolgen ervaren, door de emotionele belasting en de soms zware lichamelijke taken kunnen spanningsklachten zoals hoofd- en buikpijn of rug- en gewrichtsklachten ontstaan. (Veer, A.J.E. de en A.L. Francke, 2008). Uit de quickscan van het NIVEL blijkt dat jonge mantelzorgers behoefte hebben aan erkenning, ontlasting en versterking van de thuissituatie, ontmoeting en informatie over het mantelzorger-zijn. De experts concluderen op basis daarvan dat het aanbod voor jonge mantelzorgers laagdrempelig moet zijn, dat gezinsgericht aanbod gewenst is ter ontlasting van de jonge mantelzorger en dat er op ontspanning en ondersteuning van jonge mantelzorgers gericht aanbod nodig is. De in dit rapport genoemde instrumenten zijn om die reden terug te vinden in de onderverdeling laagdrempelig aanbod (hoofdstuk 2), gezinsgericht aanbod (hoofdstuk 3), aanbod voor de jonge mantelzorger (hoofdstuk 4) en overige vondsten (hoofdstuk 5). Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 1

8 2 Laagdrempelig aanbod Kinderen en jongeren praten niet graag spontaan met anderen over hun rol als mantelzorger. Ze lossen hun problemen liever zelf op en vragen niet snel hulp. Laagdrempelig aanbod is daarom een goede vorm van ondersteuning. Maak het kinderen en jongeren makkelijk om zelf de steun die ze nodig hebben te vinden. Gebruik van internet is voor jonge mantelzorgers een vorm van laagdrempelig aanbod. Ook intermediairs zijn een goede weg om een jonge mantelzorger te helpen. Flyers, tips, boekenlijsten en brochures bieden ook steun met een hoog doe-het-zelf karakter. Voor alle drie de categorieën is een overzicht opgenomen. 2.1 Gebruik van internet De meeste jongeren maken gebruik van internet. Dat maakt het tot een laagdrempelige manier om jonge mantelzorgers te benaderen. Via internet kan verschillende soorten steun geboden worden. Denk aan bijvoorbeeld lotgenotencontact, de uitwisseling van ervaringen van jonge mantelzorgers onder elkaar. Ook is veel informatie digitaal te plaatsen, denk aan brochures. Voordeel van internet is dat er op een algemene website voor jongeren snel een link is gemaakt naar een website voor jonge mantelzorgers Dagboeken van mantelzorgers Mantelzorgers en andere belangstellenden. Op de website van MEZZO is een onderdeel speciaal voor dagboeken van mantelzorgers beschikbaar. Bezoekers van de website kunnen zo hun ervaringen delen. De mantelzorgers schrijven over een langere periode stukjes over wat hen overkomt, hun ervaring als mantelzorger. Bron: Website voor Marokkaanse mantelzorgers Marokkaanse mantelzorgers in Nederland. Op deze website staat een onderzoek naar de knelpunten bij mantelzorg door jonge Marokkanen en de behoefte aan informatie en ondersteuning opgenomen. Er is informatie te vinden over verschillende belangenbehartigers en ondersteunende instellingen (MEE, Mezzo), Bron: zorgvoorjeouders.marokko.nl Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 2

9 2.1.3 Forum voor jonge mantelzorgers Jongeren met een chronisch zieke ouder. Dit is een virtueel netwerk voor jonge mantelzorgers. De activiteit op het forum is zo goed als uitgedoofd. In 2000 is het forum gestart, in 2006 is er voor het laatst enige activiteit geweest. Het gaat om een netwerk waar je voor ingeschreven moet zijn. Op de site is niet te zien over welke onderwerpen er uitgewisseld wordt. Bron: Quote Karin (15) heeft een zusje van 5 jaar met het Syndroom van Down: Ik probeer haar zoveel mogelijk te helpen en met haar te spelen. Ook omdat ik zie dat mijn ouders het druk hebben. Maar soms heb ik zin om er eens uit te gaan; een dagje naar de stad of naar een pretpark met vriendinnen. Ik voel me dan altijd wel een beetje schuldig Op het forum zag ik dat ik niet de enige ben die zorgt voor een ziek broertje of zusje. Het is fijn om daar met anderen over te kunnen praten en te zien dat zij hetzelfde voelen. Ik voel me daardoor iets minder schuldig en kan meer genieten als ik iets leuks ga doen Website Jonge mantelzorgers Jonge mantelzorgers in de middelbare schoolleeftijd in de regio Midden-Holland. Op deze website (kies voor mantelzorgers en dan de link jonge mantelzorgers) vind je tips, informatie, boekenlijsten en uitzendingen over mantelzorger zijn. Ook staat er berschreven wanneer je mantelzorger bent. Bron: Dagboeken van jonge mantelzorgers online, Philadelphia Jongeren met een broer of zus met een verstandelijke beperking. Via deze website informeert de GGZ instelling Philadelphia jongeren met een broer of zus met een verstandelijke beperking over de ondersteuningsmogelijkheden die er voor hen zijn. Verder biedt de site praktische informatie over zorgtoekenning, ontspannende activiteiten, publicaties en verhalen van familieleden. Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 3

10 Bron: Dagboeken van jonge mantelzorgers online, MEZZO Mantelzorgers en belangstellenden. Op dit een onderdeel van de website van MEZZO kunnen mantelzorgers hun eigen dagboek schrijven. Deze dagboeken zijn voor anderen te lezen en geven inzicht in de wereld van verschillende mantelzorgers. Onder de dagboekschrijvers zijn ook jonge mantelzorgers. Bron: Jonge Mantelzorgers Hyves Kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid in de regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Deze HYVES voor jonge mantelzorgers uit Vlaardingen, Schiedam en Maasluis is gestart door Marc den Uyl, zelf jonge mantelzorger. Hij heeft dit samen met de Stichting Mantelzorg NWN gedaan. Bron: jongemantelzorgers.hyves.nl Website voor jonge mantelzorgers in Drenthe, Overijssel en Gelderland Jonge mantelzorgers in Drenthe, Overijssel en Gelderland. De website begint met een test voor jongeren: ben ik een mantelzorger? Op de site staat een overzicht van tips voor mantelzorgers, je vindt er verhalen van mantelzorgers en zijn boeken en strips. Speciaal voor jonge mantelzorgers in Drenthe is er een overzicht van activiteiten die voor hen georganiseerd worden. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 4

11 2.1.9 Website voor kinderen die mantelzorger zijn in Drenthe Jonge mantelzorgers tussen de 8 en 13 jaar in Drenthe. Op de website is informatie te vinden over waar je hulp kunt krijgen en wat een mantelzorger is. Daarnaast is er een mogelijkheid om te en met mantelzorgconsulenten, worden activiteiten aangeduid, worden verhalen van jonge mantelzorgers verteld, staan er links naar andere interessante sites en wordt een literatuurlijst gegeven. Bron: Organisatie voor jonge mantelzorgers in Friesland Jonge mantelzorgers in Friesland. Fawaka is de organisatie voor jonge mantelzorgers in Friesland. Fawaka organiseert activiteiten voor jonge mantelzorgers en informeert hen. Op de website van Fawaka staan verhalen van andere jongeren, is een forum over algemene zaken en activiteiten. Daarnaast vind je informatie over fundagen, een boekenlijst en er is een test: ben ik een mantelzorger? Bron: Forum jonge mantelzorgers Kinderen en jongeren die zorgen voor langdurig zieke ouder. Deze website biedt de mogelijkheid om contact te hebben met andere jonge mantelzorgers via een forum. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 5

12 Website voor jonge mantelzorgers in de regio Gelderland Jonge mantelzorgers in de regio Gelderland. Op deze website vind je informatie en kun je chatten met lotgenoten en consulenten. Ook kun je berichten achterlaten op het prikbord en staat er informatie over activiteiten voor jonge mantelzorgers. Daarnaast staan er op de website links, boeken en films opgenomen die voor jonge mantelzorgers interessant zijn. Bron: Algemene website met links naar informatie over allerlei soorten aandoeningen Iedereen die direct of indirect te maken heeft met allerlei verschillende soorten aandoeningen. Deze website biedt informatie over allerlei soorten aandoeningen. Je vindt er links naar websites die steun of hulp kunnen bieden in allerlei levenssituaties. Van autisme tot omgaan met kanker, van hoogbegaafde kinderen tot bootvakanties voor slechthorenden en meer... Bron: lotgenoten.startkabel.nl Drankjewel Voor jongeren met ouders die een drankprobleem hebben. Een deel van deze website is voor jongeren onder de 19 en een deel van de website is voor iedereen die ouder is. Op het jongerendeel vind je onder andere feiten alcoholgebruik: Hoe vaak komt alcoholverslaving in een gezin voor; Welke problemen kan een kind/jongere daardoor krijgen; Wat zijn de gezondheidsrisico s van alcohol, Hoe zit het met erfelijke aanleg. Daarnaast vind je informatie onderwerpen als De website geeft tips om voor jezelf te zorgen, het drinken van je ouder niet tot jouw probleem te maken, met drank op rijden bespreekbaar maken enzovoorts. Ook staan er verhalen van lotgenoten op de site en je vindt een overzicht aan hulpmogelijkheden. Tot slot zijn we boekentips, links naar informatieve en ondersteunende websites en veelgestelde vragen. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 6

13 Gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten Jonge mensen die door het drinken van een ander te lijden hebben gehad. Al-Anon Familie Groepen is een gemeenschap van verwanten en vrienden van alcoholisten. Zij bespreken onderling ervaringen en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van problemen. Zij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot herstel. Ook voor jongeren is er een groep om ervaringen mee uit te wisselen. Door de checklist te gebruiken weet je of deze groep ook iets voor jou is. Bron: Praktijkverhaal Laura, 24 jaar: Eigenlijk heb ik twee moeders gehad. Een moeder die voor me zorgde en probeerde te overleven en een moeder die zich met drank helemaal liet gaan. Twee ongelukkige moeders. Als je dronk dan draaide alles om jou. Veel drank, gordijnen dicht, lichten uit, puinhoop, sombere muziek, badjas nog aan, veel kots, tranen, eenzaamheid en chaos. En veel verhalen over je verschrikkelijke jeugd en over mensen die je hebben teleurgesteld, problemen, problemen, problemen, en nooit een oplossing. Mij zag je niet meer staan, je gebruikte me alleen maar. En ik liet me gebruiken, om toch nog een beetje door jou gezien en gewaardeerd te worden. Ik heb uren naar je geluisterd en je hand vastgehouden. Ik dacht dat ik je kon helpen. Soms niet. Ik trok een keer aan mijn haren, bonkte met mijn hoofd tegen de grond. Om je te laten stoppen. Je keek dwars door me heen. Soms schreeuwde je dat ik op moest rotten. Of lachte je me uit, je praatte tegen me alsof ik er niet bij was. Je lachte me uit als ik huilde en zei dan: Ach wat hebben mijn kindertjes het toch zwaar. Ach wat zijn mijn kinderen toch zielig. Als ik boos op je was en je duidelijk wilde maken dat je te ver ging, kreeg ik altijd de schuld. Je zweeg dan een dag, of negeerde me en dan zei ik maar weer sorry. Tegenstrijdig was het altijd en dat vond ik het moeilijkste aan jou. Het gaat weer goed met je, dus dan kan ik je weer vertrouwen.. Maar in je dronken buien heb je van alles naar me geroepen; dat ik op moet rotten en ook dat je eigenlijk nooit kinderen had moeten krijgen. Was dit de waarheid of de drank? Ik weet het nu nog niet. Dat is het stomme van drank, dat je niet meer weet wat waar is. Je wilde het beste voor mij, maar ik mocht niet met buitenstaanders over jouw buien praten: Zeg maar niet dat ik gedronken heb, want dan denken ze nog dat ik een slechte moeder ben. Je maakte je zorgen om mij zei je, maar als ik huilend in bed lag, snikkend, dan deed je de deur open, je zag me liggen en smeet de deur met een klap weer dicht. Je was boos en keek op me neer. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 7

14 Alcohol Info Kinderen van ouders die drinken. Op deze website staat veel informatie over het gebruik van alcohol en is een apart stuk over kinderen van verslaafde ouders. Je vindt er tips en toegang tot speciale hulpverlening. Bron: Verslavingszorg Noord Nederland Iedereen die informatie zoekt over verslaving, alcohol, gokken en drugs. Op het onderdeel informatie en advies is er voor jongeren informatie over drank, drugs, alcohol en sport, seks onder invloed en het omgaan met drinkende ouders. Er is ook een alcohol- en drugsoverzicht van alle middelen. Daar kun je lezen wat erin zit, wat het met je doet en wat de risico's zijn. Verder staat er op de site informatie over hulpmogelijkheden. Bron: Stichting Coke van jou Partners, familie en vrienden van verslaafden Het doel van de stichting is ondersteuning bieden aan mensen die problemen ondervinden van het leven met een verslaafde. Dit doen ze op verschillende manieren: door het organiseren van open dagen, het faciliteren van consults met family counselors en juristen, het organiseren van ontspannende/informatieve activiteiten, het ontwikkelen en aanbieden van trainingen en workshops en het onderhouden van deze website. Op de website staat een schat aan informatie. Je vindt advies over verslavingszorg (online), informatie over zelfhulpgroepen, juridisch advies, activiteiten en trainingen, telefoonnummers en verhalen van partners en familie van verslaafden. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 8

15 Survivalkid Drentse jongeren met een vader, moeder, broer of zus met psychische problemen of een verslaving. Op deze besloten website staat informatie over psychische problemen. Daarnaast staan er een aantal testen waarmee je aan kunt geven hoe je reageert op bepaalde situaties. Er zijn verhalen van een aantal jongeren opgenomen, je kunt chatten of gebruik maken van een forum. Op de website vind je een woordenboek met informatie over heel uiteenlopende onderwerpen en overzichten van boeken, links, downloads, een agenda en nieuws. In de agenda is informatie opgenomen over gespreksgroepen van de GGZ Drenthe. Bron: Kopstoring Jongeren met ouders met psychische problemen. Deze website biedt kennis over psychische problemen en herkenning over het leven met een ouder met een psychische stoornis. Je kunt anoniem je vragen per stellen aan een deskundige, berichten plaatsen en lezen op het forum of je eigen verhaal mailen voor op de website. Daarnaast geeft de website aan waar en bij wie je meer informatie kunt vinden of hulp kunt krijgen. Er staan psychische stoornissen beschreven en hoeveel kinderen te maken hebben met een ouder met een psychische stoornis. En vooral is er veel te lezen over voor jezelf zorgen en waarom dat belangrijk is. Bron: Familie van Familie van mensen met een psychische stoornis, met een apart gedeelte voor jeugd van 16 tot 25 jaar. De website biedt ondersteuning aan jongeren tussen de 16 en 25 jaar die een partner, vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin hebben met psychische problemen. Je vindt op deze site onder andere informatie over psychische problemen, tips, verhalen van andere jongeren en informatie over hulp en steun zoeken. Daarnaast is er een chatbox voor partners of broers en zussen van, kun je ervaringen uitwisselen met andere met andere jongeren op het forum en wordt er coaching door een deskundige aangeboden. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 9

16 Praktijkverhaal Ik ben een jonge vrouw van 24 jaar en woon samen met mijn moeder en mijn 7 jaar jongere zusje. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 12 jaar was. Mijn zusje en ik hebben mijn vader daarna nooit meer gezien, omdat hij daar geen behoefte aan heeft. Mijn moeder is na de scheiding ernstig depressief geraakt en is dat nog steeds. Helaas heeft dat een naar effect op mij en mijn zusje. Mijn zusje is nu in de pubertijd en doet alles wat mijn moeder niet wil: ze zit veel achter de pc en doet aan geheimzinnige dingen, zoals msn'en en chatten, vooral met jongens. Dit zorgt voor veel problemen, want mijn moeder heeft ons erg beschermd opgevoed. Dat kan ik me wel voorstellen, want als je het nieuws leest en hoort, dan weet je al genoeg wat de gevolgen van chatten en msn is. Maar mijn zusje begrijpt dat niet en dat zorgt voor ruzies thuis. Mijn moeder is erg gevoelig en zo depressief, dat ze haar woede ook niet in bedwang kan houden. Elke dag is ze aan het schreeuwen en boos, soms om de onbenulligste dingen. Het probleem bij mijn moeder is dat ze van ons de perfecte kinderen wil maken, maar dat kunnen wij niet zijn. Ik steun mijn moeder waar en hoeveel ik kan, geef haar nooit grote mond en doe ook wat ze van me verlangt. Het is een moeilijke situatie, en ook omdat er geen rust in huis heerst, durf ik zelf geen relatie aan te gaan. Communiceren lukt niet, omdat ze niet kan accepteren of toegeven dat het klopt. Mijn zusje wordt er ook gek van. Ik wil haar steunen maar ik wil mijn moeder niet tegenspreken. Bron: Vereniging voor manisch depressieven en betrokkenen Voor kinderen met manisch depressieve ouders. Voor kinderen van manisch depressieven is er op deze site een apart toegang. Met tips voor boeken, links en de mogelijkheid voor kinderen om te vertellen wat zijn of haar ouder mankeert. Bron: Praten Online Jongeren tussen 12 en 22 jaar met depressieve klachten. Het doel van de website is om alle jongeren, die kampen met depressieve klachten, kosteloos, anoniem en laagdrempelig, professionele hulp te bieden. De website biedt een forum, een chatmogelijkheid met een professional en een on-line test. Daarnaast vind je links, tips en adressen waar je hulp kunt zoeken. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 10

17 adhdxtra-impuls Patiënten van ADHD en/of aanverwante stoornissen zoals Borderline, PDD-NOS, ODD etc. Ook voor ouders, broertjes en zusjes en voor direct betrokkenen in de zorg en het onderwijs.. Deze website biedt informatie over verschillende stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS, Borderline en andere gedragsstoornissen. Je kunt er boeken bestellen en er is een forum voor geregistreerde gebruikers over allerhande onderwerpen. De website biedt een overzicht van behandelaars op het GGZ terrein en ondersteuners bij PGB. Verder is er een uitgebreide lijst aan links opgenomen. Bron: Balans voor kinderen Kinderen en jongeren die meer willen weten over ADHD, dyslexie, PDD-NOS, NLD en andere leer- en gedragsstoornissen. BalansKIDS brengt 9 keer per jaar het tijdschrift BalansKIDS uit, het leukste blad voor en door kinderen van 6 tot 14 jaar met een leer- of gedragsprobleem. Verder vind je op de website veel informatie over leer- en gedragsstoornissenen het aanbod van Balans; de vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Bron: kids.balansdigitaal.nl Psychowijzer Iedereen. In de psychowijzer vind je uitgebreide informatie opgenomen over verschillende psychische problemen als ADHD, angststoornissen, borderline, dementie, depressie, dwangstoornissen, eetstoornissen, gokverslaving, schizofrenie. Bij de verschillende psychische stoornissen is er informatie voor de omgeving. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 11

18 Psyonline Iedereen. Op de website van Psyonline vind je een korte uitleg over 34 verschillende psychische stoornissen. Verder is er informatie over de studie Psychologie en over verschillende soorten psychologische tests. Bron: Zo gek nog niet Jongeren met psychische problemen en jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid. Op deze site staat informatie over psychische problemen, geschreven voor jongeren. Psychische problemen zijn ingewikkeld, maar op deze site zijn ze begrijpelijk beschreven. Je kunt vragen stellen via mail of telefoon en er staan tips op de site. Bron: Brainkids; niet aangeboren hersenletsel Kinderen en jongeren niet-aangeboren hersenletsel hebben of hier in hun omgeving te maken hebben. Deze website geeft kinderen en hun omgeving inzicht in situaties die het gevolg zijn van nietaangeboren hersenletsel. Er is informatie over vrienden, wonen, school en vrije tijd. Ook vind je informatie die je kunt gebruiken bij het maken van een werkstuk; informatie over de gevolgen van nietaangeboren hersenletsel, informatie over hersenen en verhaaltjes van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Bron: Samen verder CVA Voor mensen die te maken hebben met CVA. De website is de informatiebron van de CVA-vereniging. Op de site is een forum waar verschillende onderwerpen besproken worden. Verder vind je er links op tal van terreinen (onder andere arbeid en Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 12

19 reïntegratie, belangenverenigingen, ervaringsverhalen, professionals en revalidatie), evenementen, activiteiten en literatuur. Op de website staan ook specifiek links naar pagina s die voorzien in lotgenotencontact. Bron: Landelijke werkgroep jong getroffenen CVA Jonge CVA patienten en partners (tot 50 jaar). Op deze site zijn veel links en publicaties opgenomen over CVA. Bron: cva-jongeren.eigenstart.nl Een ouder met MS Jonge kinderen met een ouder met MS. Deze website geeft informatie over MS, spelletjes, boeken, verhalen, dagboeken, hulpmiddelen, aandacht voor het kind. Er zijn tekeningen en werkstukken van kinderen. Je kunt een kaartje sturen en op de verjaardagskalender staan. En er staan activiteiten die georganiseerd worden. Ook staat er informatie over mantelzorg op de site. Bron: Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker' (VOKK) Voor ouders, broers en zussen en grootouders van kinderen die kanker hebben. Dit is de website van de vereniging. Op de site is een jeugdhoek, deze bestaat grotendeels uit een forum speciaal voor broers en zussen (brussen). Ook zijn er tips voor boeken, activiteiten (ook voor brussen), chatmogelijkheden en nieuws. Naast de website biedt de VOKK meer diensten. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 13

20 Website voor kinderen met een ouder met kanker Voor kinderen waarvan een ouder kanker heeft. De website biedt ondersteuning door een forum, geeft informatie over kanker en behandelingen, benoemt emoties waar kinderen tegen aan kunnen lopen, met voorbeelden van andere kinderen. Je vind ook een forum waar kinderen onderling vragen en antwoorden en je vindt een lijst van tips voor kinderen. Bron: Achter de regenboog Voor kinderen en jongeren waarvan een dierbaar persoon is overleden. De Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het (komend) overlijden van een dierbare. Op de website is daarvoor ruimte om je verhaal kwijt te kunnen. Er is een plek waar je een herinnerding kan plaatsten, dat is een video met herinneringen aan de overledene. Op de website vind je ook informatie over steunpunten, emoties en verhalen, fotoboeken en informatie voor ouders, leerkrachten, hulpverleners en vrijwilligers. Bron: In de wolken Voor mensen die werken met rouwende kinderen en jongeren. Deze website geeft ondersteuning bij het werken met rouwende kinderen en jongeren. Het geeft informatie over rouw bij deze leeftijdsgroepen en tips voor kinderen en jongeren. Verder is er een forum voor jongeren en zijn er verschillende materialen te bestellen die bij rouwverwerking gebruikt kunnen worden; bijvoorbeeld verdrietkoffertjes (verschillende leeftijdsgroepen) en brochures. Bron: Utrecht, september 2008 * Aanbod jonge mantelzorgers 14

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie