Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland"

Transcriptie

1 Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden die allen activiteiten rondom mantelzorg en mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers organiseren. Via deze 2-maandelijkse nieuwsbrief ontvangt u informatie over de verschillende mogelijkheden van hulp en ondersteuning die er zijn voor mantelzorgers, zoals leuke workshops, interessante themabijeenkomsten en gezellige ontmoetingsmomenten. In de zomermaanden juli en augustus staan de activiteiten even stil. In september start weer een nieuw seizoen! Wat betekent de zomerperiode voor u als mantelzorger? Gaat u er lekker op uit, of blijft u thuis? Wat is voor u een oplaadmoment? Laat het ons weten, wellicht dat wij hier in de toekomst ook iets in kunnen betekenen. Onlangs ben ik met Marry Gorte van de Wmo-raad naar een themabijeenkomst van PMO (Platvorm Mantelzorg Overijssel) over respijtzorg geweest. Wij hebben verteld over het belang van respijtzorg voor mantelzorgers. Respijtzorg is vervangende zorg door een vrijwilliger of professional voor de mantelzorger die er even tussenuit wil. Dit kan variëren van enkele uren, een dag of een weekend, tot een vakantie, dagopvang, kortdurende opname, etc. Maakt u gebruik van respijtzorg? Met ingang van zal ook deze voorziening onder de Wmo gaan vallen en bij de gemeente moeten worden aangevraagd. Om dit goed georganiseerd te krijgen, denken wij vanuit het mantelzorgnetwerk mee met de gemeente. Namens alle netwerkpartners wens ik u een goede zomer toe! Vriendelijke groet, Paula Bierma Coördinator Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Op vrijdag 16 mei hebben wij een gezellig uitje gehad met de vrijwilligers van ons mantelzorgnetwerk. Wij troffen het geweldig met het weer. Er stond een boottocht door de Wieden op het programma. Een deskundige gids vertelde ons veel leuke en bijzondere verhalen over het gebied. Aansluitend hebben wij buiten op het mooie terras van de Theeschenkerij van een heerlijke lunch kunnen genieten. Het was super geslaagd!

2 Oproep vrijwilligers Wij krijgen steeds meer aanvragen voor de inzet van vrijwilligers in de mantelzorgondersteuning. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik een oproep aan u te doen. Wilt u ook iets voor een ander betekenen? Bijvoorbeeld door een maatje voor een zorgvrager te zijn? Laat het ons dan weten! Wellicht dat u af en toe een mantelzorger wat respijt kunt geven! U kunt zich aanmelden via: of tel. (0521) Alle vrijwilligers, betrokken bij ons Netwerk, komen een paar keer per jaar samen. Om een thema te bespreken, bij te praten of om met elkaar iets gezelligs te doen. Al naar gelang de wens. Wij hopen dat u ook iets voor het Netwerk wilt doen. Als u vragen hebt, stel ze dan gerust! Zorgen voor een ander? Zorg voor jezelf! Als iemand last heeft van psychische problemen, dan heeft dit niet alleen invloed op de persoon zelf, maar ook op de sociale omgeving. Onbewust worden naasten zoals ouders, kinderen, partners, broers, zussen en vrienden/vriendinnen betrokken bij de zorg. Zelfs als er professionele hulp is ingeschakeld komt een groot deel van de zorg en ondersteuning bij de naaste omgeving terecht. Meestal wordt deze mantelzorg door alle betrokkenen als vanzelfsprekend gezien. De politiek en hulpverlening heeft de laatste jaren als beleid de persoon met klachten zolang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen en zoveel mogelijk zorg door de omgeving te laten bieden. Op zich een mooi uitgangspunt. Naasten nemen de zorg ook graag op zich, maar als de zorg langdurig en intensief is trekt dit een zware wissel op hen. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers zich vaak overbelast voelen en als gevolg daarvan zelf lichamelijke en psychische klachten ontwikkelen, zoals stressklachten, vermoeidheid, somberheid, last van piekeren en slecht slapen. Dit geldt vooral voor mantelzorgers van mensen met klachten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, zoals depressie, autisme, angst, ADHD, borderline of dementie. Voor mantelzorgers in de GGZ is de zorg soms zwaarder. Zij krijgen regelmatig te maken met extra belastende factoren. Nog vaak rust er een taboe op psychische problemen, omdat deze minder zichtbaar zijn en in de maatschappij hierover nog veel onbegrip heerst. De mantelzorger voelt zich daardoor vaak geremd om er met anderen over te praten; men mist erkenning en herkenning. Om deze groep mantelzorgers te ondersteunen, werken Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Mindfit (onderdeel van Dimence) met ondersteuningsgroepen voor jonge en volwassen mantelzorgers in de gemeente Steenwijkerland.

3 Betrokken omgeving, cursus voor naasten van mensen met psychische problemen; start in september. Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. De cursus is erop gericht om naasten van mensen met een GGZ-problematiek beter met de situatie te laten omgaan. Deelnemers kunnen ervaringen en tips met elkaar delen. Men wordt zich meer bewust van de situatie en de veranderingen die daarin mogelijk zijn. Het motto van de ondersteuningsgroep Betrokken omgeving is: U kunt pas goed voor een ander zorgen als u goed voor uzelf zorgt. De volgende thema s komen aan bod: Draaglast- en draagkracht; het belang van het vinden van een goede balans tussen het zorgen voor een ander en het zorgen voor uzelf. Denken, voelen en doen; hoe gedachten een belangrijke rol spelen bij gevoelens en gedrag. Ik in contact met anderen; handvatten voor de communicatie met de ander. Steun zoeken en hoe verder?; het belang van steun uit uw omgeving en het zetten van stappen voor de toekomst. Locatie: Steenwijk; het adres wordt nog nader bekend gemaakt. De cursus start op maandagavond 1 september a.s. van uur. De andere cursusdata zijn op 8, 22 en 29 september. Vooraf is er eerst een kennismakingsgesprek. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 14 augustus bij: Rixt Elzinga (Mindfit) : (088) Lisette van der Vegt (Zorggroep) : (052) Brusjesgroepen voor broers en zussen van kinderen met ADHD en/of een Autisme Spectrum Stoornis Kinderen die opgroeien met een broer of zus die anders is komen vaak in de schaduw te staan van hun bijzondere broer of zus. Deze groep wordt ook wel Brusjes genoemd. Brusjes hebben vaak het gevoel dat ze veel rekening moeten houden met hun broer of zus, dat ze minder aandacht krijgen van hun ouders en dat ze minder mogen. Ook kunnen ze last hebben van het gedrag van broer of zus. Om hen ook eens in het zonnetje te zetten, worden Brusjes- en Brussengroepen georganiseerd, waarbij de Brus zelf in het middelpunt komt te staan. Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, is er net een groep afgerond. In de toekomst zullen zowel groepen voor kinderen als jongeren worden georganiseerd. Waar gaan deze groepen over? Hier volgt een verslagje. Brusjesgroep In hetzelfde schuitje ; voor kinderen van 9 t/m 12 jaar Er is bijna weer een Brusjesgroep succesvol afgerond! Op het moment van schrijven zijn er 3 bijeenkomsten geweest en volgt er nog een groepsbijeenkomst en een afsluitende bijeenkomst waarin de kinderen afscheid van elkaar en van de begeleiders gaan nemen. De kinderen in de groep hadden allemaal één ding gemeen: het hebben van een broer of zus met ADHD en/of een Autisme Spectrum Stoornis. Zij ervaren dagelijks dat het soms best moeilijk is.

4 Wij hebben spelletjes gedaan en gepraat. Het ging over fijne en vervelende gevoelens, de leuke en lastige kanten van je broer of zus en wat je doet als je broer of zus iets doet wat je niet leuk vindt. De kinderen hebben elkaar tips gegeven over het omgaan met de situatie thuis en ze hebben gezamenlijk gewerkt aan de Brussenkrant. Hierin staat informatie over ADHD en autisme en allerlei leuke dingen die de kinderen zelf hebben gemaakt. Het was voor de Brusjes een geslaagde, zinvolle en gezellige cursus! Voor informatie en aanmeldingen: Nikkie v.d. Vegte: Rixt Elzing: Stichting Thuiszorg Diensten Centrale (TDC) stelt zich graag aan u voor Sinds een paar maanden participeert TDC in het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Omdat wellicht niet iedereen TDC kent, stellen wij ons graag even voor. TDC is een thuiszorgorganisatie die o.a. in de regio Steenwijkerland actief is. Wij bieden verschillende vormen van thuiszorg: hulp bij het huishouden, verpleging, verzorging en ambulante begeleiding. Wij doen dit in kleine teams met betrokken en deskundige medewerkers. Kenmerkend voor de organisatie zijn de korte lijnen en flexibele instelling. Onze medewerkers zijn doordrongen van het belang van de mantelzorg. In het organiseren en uitvoeren van de zorg en begeleiding wordt altijd de rol van de mantelzorg meegenomen. Wij willen als gelijkwaardige partners optrekken, waarbij de (over)belasting van mantelzorg een doorlopend aandachtspunt is. Graag vragen wij speciale aandacht voor ons team ambulante begeleiding. Er zijn verschillende doelgroepen en specialisaties. Kind en gezin: gericht op ontwikkeling en opvoeding. De begeleiding richt zich op het hele gezin. Er kan sprake zijn van een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychiatrische stoornis of specifieke opvoedingsvraagstukken. Jongeren: gericht op de jongere en aansluitend op zijn of haar leefwereld. Het gaat meestal om jongeren met een beperking of stoornis. Volwassenen: ook hier kan diverse problematiek een rol spelen. Ouderen: veel ouderen hebben last van neerslachtigheid, angst of verwardheid. In het geval sprake is van dementie kunnen wij onze gespecialiseerde casemanagers dementie inzetten. In alle bovenstaande gevallen kan begeleiding een uitkomst zijn. Onze begeleiders hebben ieder hun eigen kennis en expertise. Per situatie wordt bekeken welke begeleider het meest geschikt is. Er is een vaste begeleider die samen met de cliënt een begeleidingsplan maakt en samen doelgericht te werk gaat. Het opbouwen van een goede band is hierbij van groot belang; hier is ruimte voor. Komt die band niet goed tot stand? Dan gaan wij samen kijken hoe wij dit kunnen oplossen. Cliënten en verwijzers kunnen met (hulp)vragen terecht bij het Zorgloket van TDC. Zij kunnen in gezamenlijkheid duidelijkheid scheppen in de zorgvraag en wensen. De medewerkers beschikken over een breed netwerk en inzicht in de sociale kaart. Het zorgloket is op werkdagen van uur te bereiken via telefoonnummer: (088) Een sturen kan ook:

5 Vakantie en mantelzorg! Persoonlijke zorg en aandacht, uitstapjes, gezelligheid en lekker eten. Dat is toch vakantie, dat gunnen wij toch iedereen! Er zijn organisaties in Nederland die vakanties aanbieden, waarbij ook zorg wordt geboden. Kijk eens rond op onderstaande sites met volop tips en laat u inspireren! Hier vindt u duidelijke informatie over hoe u op vakantie kunt gaan, zodat u samen kunt genieten van een vakantie met de nodige zorg en begeleiding dicht in de buurt. (roompotvakanties, zorgeloos op vakantie, ook als u zorg nodig heeft) met tips voor seniorenvakanties en vakanties met zorg Een fijne, zonnige en zorgeloze vakantie gewenst. Buurtzorg Steenwijk Thema Dag van de Mantelzorg 2014 Allemaal Verhalen is het landelijk thema van de Dag van de Mantelzorg De Dag van de Mantelzorg is een jaarlijks evenement dat plaatsvindt op 10 november a.s. Mezzo werkt dan samen met actieplaatsen in Nederland om mantelzorgers centraal te zetten. Op honderden locaties in Nederland kunnen mantelzorgers deelnemen aan gezellige activiteiten. De informele zorg staat door de bezuinigingen in de zorg onder druk. Mantelzorgers lijken steeds meer het antwoord te zijn op de tekorten in de zorg. Uw persoonlijke verhaal geeft betekenis aan het woord 'mantelzorg'. De Dag van de Mantelzorg 2014 staat in het teken van Allemaal Verhalen. Uw persoonlijke verhaal staat dit jaar dus centraal. Ook vanuit ons Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de week van de mantelzorg Dit jaar van 10 t/m 15 november. Wij wijzen u daarom alvast graag op deze landelijke actie! Steeds vaker moet je als mantelzorger voldoen aan allerlei voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorzieningen en dien je te 'bewijzen' dat je mantelzorger bent. Het protocolbeleid en de regelzucht bij instanties is een doorn in het oog voor veel mantelzorgers en staat het zorgen voor een ander in de weg. Want niet de regels, maar uw persoonlijke situatie moet centraal staan om op eigen wijze te kunnen zorgen.

6 Inspiratie Of misschien hebt u helemaal geen last van regels en instanties, hebt u op een bijzondere manier de mantelzorg kunnen inpassen in uw leven en wilt u anderen inspireren met uw verhaal. Al deze verhalen gaan wij de komende maanden verzamelen en een paar hiervan publiceren. Vanaf vandaag is de mailbox geopend voor uw verhaal. En dan? De redactie maakt vervolgens een selectie om enkele verhalen met een redacteur uit te werken voor de website en eventueel het magazine 'de Mantelzorger'. Als u geselecteerd bent krijgt u bericht. Bent u er klaar voor? Laat onze mailbox maar vollopen! Alle mantelzorgverhalen verzamelen! Alzheimercafé Steenwijkerland - seizoen In Steenwijk kunnen wij terugkijken op een mooi seizoen. Mooi in vele opzichten. Wij hebben veel met elkaar kunnen delen en praten over allerlei, zowel praktische als emotionele zaken die te maken hebben met dementie. Een greep uit het afgelopen seizoen. Hoe gaat u om met het steeds weer een beetje afscheid nemen van uw partner/ vader/moeder? Marinus van den Berg nam ons mee in zijn emotionele verhaal over loslaten en communiceren met uw dementerende partner. Tineke van Sleen reikte ons tal van handvatten aan; Wat betekent het voor een mantelzorger om zorg te dragen voor iemand met dementie. Twee ervaringsdeskundigen vertelden hun emotionele en ontroerende verhaal. Zo was er de start van het café in Oldemarkt en de voortgang van het café in Vollenhove. In september openen de 3 Alzheimercafé s gezamenlijk het nieuwe seizoen. Dit zal plaatsvinden op 23 september in de Meenthe in Steenwijk. Meer informatie hierover vindt u In de volgende nieuwsbrief. De cafébazen van de Alzheimercafe s hopen u in september weer te ontmoeten! Bijeenkomsten Omgaan met dementie In Steenwijk start op donderdagochtend 18 september een serie bijeenkomsten over omgaan met dementie. Deze eerste bijeenkomst is een informatieochtend. Hierna u kunt beslissen of u aan de overige bijeenkomsten wilt deelnemen. Deelname aan de informatieochtend is kosteloos en geheel vrijblijvend. De bijeenkomsten omgaan met dementie kunnen familieleden en betrokkenen een steuntje in de rug geven bij hun zorg voor iemand met dementie. Samen kunt u bespreken van welke zorgmogelijkheden u gebruik kunt maken. Na 18 september vinden onder begeleiding van casemanagers Dementie Steenwijkerland nog 6 bijeenkomsten plaats. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal, aan de hand waarvan u met de andere deelnemers in gesprek gaat over uw ervaringen in de omgang met een dementerende. Hierbij speelt steun en hulp vinden bij elkaar een belangrijke rol. Uiteraard mag u zelf ook thema's aandragen.

7 De bijeenkomsten zijn bedoeld voor partners, kinderen of andere direct betrokkenen, die te maken hebben met de zorg voor iemand met dementie. Vanaf 18 september vinden de bijeenkomsten plaats op donderdagochtend van uur in het zorggebouw van Zorggroep Oude en Nieuwe Land aan de Mr. Zigher ter Steghestraat 9 in Steenwijk. Geïnteresseerden kunnen zich vóór 10 september aanmelden bij het cursusbureau van Zorggroep Oude en Nieuwe Land; tel. (0521) of Voor meer informatie over de bijeenkomsten kunt u het cursusbureau benaderen. Leden van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land krijgen een korting op de cursusprijs. Persbericht: Aangepast lezen in Bibliotheken Kop van Overijssel Lezen is ontspannen. Lezen is leerzaam. Lezen is plezier hebben. Bibliotheek Kop van Overijssel biedt met een uitgebreid aanbod aan materiaal/titels voor elk wat wils. Dit geldt voor kinderen en volwassenen met een visuele of andere leesbeperking zoals dyslexie. Als lezen vanwege een leesbeperking een obstakel wordt, bieden de Bibliotheken Kop van Overijssel uitkomst. Vraag ook als mantelzorger naar de mogelijkheden. De bibliotheek Kop van Overijssel bestaat uit een hoofdvestiging, Bibliotheek Steenwijk en 6 andere vestigingen, 2 Afhaal- en Brengpunten, een Bibliotheek op School en 2 uitleenposten. Er is altijd een bibliotheekvestiging bij u in de buurt. Kijk op onze website voor de locaties. Er is ook een Bibliotheek Aan Huis Dienst. Is het een probleem voor u om de bibliotheek te bezoeken en woont u in Steenwijkerland? Geen probleem, vrijwilligers komen naar u toe om allerlei bibliotheek-materialen naar wens te brengen. De Bibliotheken Kop van Overijssel hebben materialen in aangepaste leesvorm voor iedereen die niet op de gebruikelijke manier kan lezen. In Nederland gaat het in totaal om circa mensen. Denk hierbij aan: kinderen en volwassenen met een visuele handicap of beperking kinderen en volwassenen met (fysieke) leesproblemen zoals dyslexie en afasie kinderen en volwassenen met een beperkte handfunctie als gevolg van bijvoorbeeld reuma, ziekte van Parkinson en spierziekten senioren voor wie regulier lezen als gevolg van ouderdom te vermoeiend is geworden. Aangepaste materialen en hulpmiddelen Bibliotheken Kop van Overijssel Voor bovengenoemde doelgroepen hebben wij diverse hulpmiddelen en aangepaste materialen om lezen eenvoudiger en plezieriger te maken. Het gaat hierbij om: Grootletterboeken: de letters zijn bijna twee keer zo groot als in reguliere boeken. Wanneer een boek niet aanwezig is in de lokale bibliotheek, kan deze uit een andere bibliotheek geleverd worden. Luisterboeken: gesproken versies van onze boeken die via een cd-speler kunnen worden beluisterd. Daisy-spelers en daisy-cd's:(luisterboeken die sneller en langzamer zijn af te spelen en doorheen te bladeren is). De Daisy-speler die nodig is kunt u in de bibliotheek lenen. Website: via deze site kunt u doorklikken naar alle mogelijkheden die Bibliotheek Kop van

8 Overijssel biedt, maar ook naar diverse sites, speciaal voor het aangepast lezen. Loket Aangepast Lezen De Overijsselse Bibliotheken hebben, naast hun eigen dienstverlening aan mensen met een leesbeperking, ook een belangrijke doorverwijsfunctie naar het landelijke Loket Aangepast Lezen. Deze dienst heeft boeken, kranten en tijdschriften in gesproken, braille en digitale vorm te leen. Bent uzelf of als mantelzorger lid van de bibliotheek, dan kunt u gebruikmaken van al onze diensten. Kom naar de bibliotheek met uw vraag. Er is zoveel mogelijk. Een kijkje bij een interieur-/standbouwbedrijf voor Jonge Mantelzorgers! De jongens van de Jonge Mantelzorgers hebben een avondje binnen mogen kijken bij interieur-/standbouwbedrijf Interemm' te Emmeloord. De jongens kregen eerst een korte uitleg over de grote en ingewikkelde machines die er staan. Daarna zijn ze zelf aan de slag gegaan met het timmeren van een eigen vogelhuisje. Nadat deze klaar was, kregen de jongens de showroom met vele foto s van gemaakte projecten te zien. Aan het eind van de avond gingen zij enthousiast naar huis met een tasje vol gekregen spullen en een zelfgemaakt vogelhuisje. Het was een zeer geslaagde avond, mogelijk gemaakt door Interemm Emmeloord. Nogmaals hartelijk dank! Wilt u deze nieuwsbrief (liever) digitaal ontvangen, of wilt u zich afmelden, laat het ons weten via

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg

Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg Informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg 2014 Deze handreiking werd mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Provincie

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Goed omgaan met dementie

Goed omgaan met dementie Praktijkvoorbeelden uit de provincie Noord-Brabant Goed omgaan met dementie Tilburg, november 2011 Provinciaal Coördinatiepunt RDO s Noord-Brabant praktijkvoorbeelden uit provincie Noord-Brabant Colofon

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Mantelzorg gaat verder dan de gebruikelijke zorg voor elkaar. Op sommige momenten staat

Nadere informatie

Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner

Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner Nummer 4 December 2014 Jaargang 2 Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner Nieuws Informatie Achtergrond De Nieuwsbrief bevat nieuws en informatie die van belang kunnen zijn voor vrijwilligers

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie