Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie"

Transcriptie

1 Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd Patiënteninformatie PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie

2 Welkom bij de afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie in MC Zuiderzee Afhankelijk van uw klacht(en) kan een verwijzer u doorverwijzen naar een psychiater of psycholoog. De afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie van MC Groep biedt een groot en onderscheidend aanbod aan zorgbehandelingen en zorgt ervoor dat alle patiënten de juiste zorg op maat krijgen. Zorg op maat hoeft niet altijd een individueel traject te zijn. Het volgen van groepscursussen of groepstherapie behoort zeker tot de mogelijkheden en werkt in bepaalde gevallen juist beter. U ontmoet dan namelijk binnen de therapie lotgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt en die elkaar kunnen steunen en stimuleren. Voor veel mensen lijken psychologen bijna hetzelfde als psychiaters, maar er zijn belangrijke verschillen. Een verschil is bijvoorbeeld dat een psycholoog een gedragsdeskundige is en dat de psychiater een arts is die opgeleid is om lichamelijke ziekteprocessen vast te stellen. Een psychiater mag dus medicijnen voorschrijven. Hoofdbehandelaar U heeft op de afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie altijd een hoofdbehandelaar. Dit is een psycholoog of een arts/psychiater. De hoofdbehandelaar kan gebruikmaken van de kennis en kunde van een andere behandelaar op de afdeling of van buiten de afdeling. Hoofdbehandelaars op de afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie zijn: F. Kok, arts psychiatrie/zakelijk leider R. J. Rutgers, psychiater F. Bruggeman, psychiater J. Verweij, psychiater H.Konings-Hagen, klinisch psycholoog A. Schweig, GZ psycholoog C. Wiebrands, GZ psycholoog medische psychologie M. Ketelaar, GZ psycholoog kinder- en jeugdpsychologie M. Budding, GZ psycholoog kinder- en jeugdpsychologie A. Winters, GZ psycholoog Hoe ziet de afdelingen Medische Psychologie en Psychiatrie er uit? De afdeling Medische Psychologie en Psychiatrie bestaat uit een polikliniek, een deeltijd en een kliniek (verpleegafdeling). Polikliniek Na een verwijzing door uw huisarts, medisch specialist of de GGZ kunt u een een afspraak maken bij de polikliniek. U kunt hier binnen een week terecht. Op de polikliniek krijgt u eerst een intakegesprek met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een verpleegkundig specialist, een psychiater, een arts psychiatrie of een psycholoog. Tijdens het intakegesprek op de poli proberen we samen een beeld te krijgen van uw klacht en de achterliggende oorzaken. Als dat duidelijk is, nemen we met u door welke behandeling mogelijk is en wat het doel van de behandeling is. De afspraken die wij met u maken staan in het behandelplan. (Psychische) aandoeningen Wij behandelen onder andere de volgende aandoeningen: Stemmingsstoornissen Angststoornissen ADHD Co-morbiditeit Cluster B persoonlijkheidsstoornissen Cluster C persoonlijkheidsstoornissen Zwangerschapspsychiatrie Detox Delier Op de volgende bladzijden leest u meer over de genoemde aandoeningen.

3 Stemmingsstoornissen Stoornissen waarbij de (langdurige) emotionele toestand van iemand versterkt of juist onderdrukt is. Voorbeelden hiervan zijn een depressie of een manie. Angststoornissen Een angststoornis is een psychische aandoening die zich kenmerkt door de aanwezigheid van een pathologische angst die het dagelijks functioneren belemmert. Dit kan een (simpele) fobie zijn, bijvoorbeeld angst voor spinnen of een paniek stoornis. ADHD ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder, of aandachtstekort/hyperactiviteitstoornis. Het aandachtstekort slaat op onvoldoende aandacht als gedurende langere tijd aan een activiteit besteed moet worden. Door de korte aandachtsspanne kunnen vervolgens allerlei klachten in het functioneren ontstaan. Co-morbiditeit Co-morbiditeit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij een patiënt. Bijvoorbeeld het gelijktijdig hebben van een ontregelde diabetes en een depressie. Cluster B persoonlijkheidsstoornissen Cluster B wordt het dramatische, emotionele, impulsieve cluster genoemd en bestaat uit 4 persoonlijkheidsstoornissen: - Borderline persoonlijkheidsstoornis - Antisociale persoonlijkheidsstoornis - Narcistische persoonlijkheidsstoornis - Theatrale persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een stoornis uit cluster B hebben veelal moeite met het beheersen van hun impulsen en emoties. Ze zijn vaak impulsief, streven naar snelle behoeftebevrediging en zijn slecht in het onderhouden van (stabiele) relaties. Omdat ze weinig of geen rekening houden met de eigen veiligheid en veiligheid van anderen, kan hun gedrag een verstorend effect hebben op de sociale omgeving. Cluster C persoonlijkheidsstoornissen Cluster C wordt ook wel het angstige cluster genoemd en bestaat uit 3 persoonlijkheidsstoornissen: - Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis - Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis - Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Mensen met deze stoornissen hebben last van sociale vermijding, dwangmatig handelen en onzelfstandigheid. Zwangerschapspsychiatrie Het betreft hier zwangerschapsgerelateerde psychiatrie. Dit kunnen vrouwen zijn met een psychiatrische stoornis die zwanger willen worden, zwanger zijn of al bevallen zijn. Voorbeelden hierbij zijn een postnatale depressie of het gebruik van medicatie tijdens zwangerschap. Verslavingszorg (Detox) Detoxificatie betekent het ontwennen van een verslaving. Gebleken is dat voor het ontwennen van GHB intensieve, medische en deskundige begeleiding vereist is. Delier Een delier is een psycho-organische stoornis. De oorzaak is lichamelijk (het disfunctioneren van de hersenen). MC Groep heeft een preventief zorgprogramma voor patiënten die 70 jaar of ouder zijn ontwikkeld. Deze 70+ patiënten worden standaard preventief gescreend. Mensen met een delier kunnen dingen zien en beleven die niet echt zijn (hallucinaties en wanen). Dit kan leiden tot agressief, weerspannig en onhandelbaar gedrag, maar ook tot totale apathie.

4 Behandelingen & therapieën Afhankelijk van de gestelde diagnose maken we bij de behandeling gebruik van de volgende therapieën: - Psychomotore therapie (PMT) - Creatieve therapie - Dramatherapie - Ergotherapie - EMDR - Vrouwenautonomiegroep - Training Sociale Vaardigheden - Aandacht Mindfulnesstraining - ADHD voor volwassenen - ADHD lotgenotengroep - Lichttherapie bij winterdepressies - Systeemtherapie - Runningtherapie - Cognitieve gedragstherapie en andere vormen van psychotherapie - ECT - Medicamenteuze therapie In de volgende alinea s geven we uitleg over deze genoemde therapieën. Psychomotore therapie (PMT) In de psychomotorische therapie worden sport, spel en bewegen toegepast om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen te helpen zicht te krijgen op hun problemen en hun mogelijkheden. De ervaring die iemand hierbij opdoet, kan hij gebruiken in zijn dagelijks leven. Creatieve therapie Beeldende therapie is een behandelmethode voor mensen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen. De beeldend therapeut gebruikt verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch. Dramatherapie Dramatherapie geeft patiënten de mogelijkheid aan te geven hoe zij hun realiteit zien en beleven. Zij kunnen hun interacties trainen binnen spelsituaties en vanuit een ander perspectief kijken naar hun eigen kwesties. Ergotherapie Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt ingezet als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, niet meer (volledig) lukken. Zoals bij aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby s. EMDR EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn. Zoals bij meervoudige trauma s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast. Vrouwen autonomiegroep De autonomiegroep is een training voor vrouwen die niet goed in staat zijn hun eigen grenzen aan te geven en weinig gevoel voor eigenwaarde hebben. Voor sommige vrouwen staat de zorg voor anderen centraal, waardoor de zorg voor henzelf in het gedrang komt. Zij cijferen zichzelf weg tegenover anderen. Training Sociale vaardigheden Sociale vaardigheden vormen de basis van een goed contact met anderen. Sommige mensen hebben veel moeite met het sociale verkeer. Zij kunnen bijvoorbeeld moeilijk contact maken met anderen of komen te weinig voor zichzelf op. Aandacht/mindfulnesstraining Mindfulness is een vorm van aandachtstraining om meer in het hier en nu te zijn. We doen in het dagelijks leven veel dingen op de automatische piloot. Mindfulness maakt je bewust van wat er innerlijk in je leeft. Het brengt je aandacht op wat je nu doet, voelt en ervaart. Zo hou je minder tijd over om te piekeren.

5 ADHD bij Volwassenen ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder en wordt meestal beschouwd als een probleem dat zich vrijwel uitsluitend bij kinderen voordoet. Dat is echter niet het geval. ADHD wordt als aandoening nog niet zo heel lang (h)erkend. De gecombineerde behandeling van de volwassen vorm van ADHD heeft vaak de meeste kansen op succes. Dat wil zeggen dat medicatie gecombineerd wordt met psychotherapie en met het trainen van bepaalde vaardigheden. AD(H)D Lotgenotengroep De AD(H)D Lotgenotengroep heeft als doel het geven van informatie, coaching en uitwisseling van informatie door de deelnemers. De groep komt wekelijks bij elkaar en wordt verzorgd door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een psychiater. Vaste thema's zijn onder andere diagnostiek, medicatie, planning en organisatie. Groepsleden kunnen eventueel ook thema's aandragen. Lichttherapie bij winterdepressie Met name lichttherapie is een populaire behandeling. Onderzoeken hebben de effectiviteit van lichttherapie bij winterdepressie aangetoond. Bij lichttherapie wordt men zo snel mogelijk na het ontwaken in de ochtend blootgesteld aan intens licht. Systeemtherapie Systeemtherapie is ook bekend als gezins- en relatietherapie. Het gezin is daarbij het systeem. Het onderliggende idee is dat als in een systeem (gezin, partnerrelatie, e.d.) één van de leden een probleem heeft, ook het hele systeem ontwricht wordt. Systeemtherapie kan een individu helpen door het systeem waarin hij/zij leeft te versterken. Runningtherapie Runningtherapie is een manier om je te laten ervaren dat lichamelijke inspanning (hardlopen) een positief effect heeft op je (psychische) problemen. Het is een therapie waarbij je door wandelen en hardlopen ervoor kunt zorgen dat je je beter in je vel voelt zitten en je meer zelfvertrouwen krijgt. Cognitieve gedragstherapie en andere vormen van psychotherapie Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag én de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. CGt is onder meer effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen. ECT ECT is de afkorting van elektroconvulsietherapie. Het is een behandeling die wordt toegepast in de psychiatrie bij verschillende ziektebeelden. Artsen hebben in het verleden vastgesteld dat bepaalde patiënten na het krijgen van een epileptische aanval, tijdelijk een verbetering van hun symptomen ondervonden. Door nu -kunstmatig- een epileptische aanval, of een toeval, bij een patiënt op te wekken, en dit enkele malen te herhalen, kunnen mensen met bijvoorbeeld een ernstige depressie zich beter gaan voelen en zelfs geheel herstellen. Medicamenteuze therapie Gedurende lange tijd overheerste de puur psychologische benadering van persoonlijkheidsstoornissen. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van het biopsychosociale model, waarin persoonlijkheidsstoornissen benaderd worden vanuit zowel de biologie, de psyche van de cliënt en de sociale omgeving. Een gevolg hiervan is dat persoonlijkheidsstoornissen steeds vaker ook behandeld worden met medicatie.

6 Neuropsychologie en diagnostiek Neuropsychologie is één van de specialismen binnen de psychologie. Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en de werking van de hersenen en de stoornissen die zich hierin kunnen voordoen. Je zou kunnen zeggen dat neuropsychologie tussen de neurologie en de psychologie in zit. Deeltijd Op de deeltijd kunt u terecht voor verbale en non-verbale therapieën. Deze therapieën worden zowel individueel als in groepsverband verzorgd. De deeltijdbehandeling is een vorm van behandeling voor mensen die, gezien de ernst van hun problematiek, niet voldoende geholpen zijn met ambulante behandeling (polikliniek) of voor wie klinische behandeling niet meer nodig is. Deeltijdbehandeling houdt in dat een aantal dagen per week therapie gegeven wordt. De overige dagen s avonds, s nachts en in de weekenden leeft u in uw eigen omgeving. De deeltijdbehandeling is ondergebracht in MC Zuiderzee (Lelystad). Aan de behandeling kunt u een half jaar tot één jaar deelnemen. Wanneer het niet lukt om binnen de gestelde termijn de behandeling af te ronden, moet de deelname worden beëindigd. Het team stelt dan een ander behandelvervolg voor. Over de veranderingen die zich voordoen, vinden tussentijds evaluaties plaats. Als patiënt vult u zelf iedere 3 maanden een evaluatieformulier in. Dit formulier dient als leidraad voor het gesprek dat u na 3 maanden heeft met uw hoofdbehandelaar. Tijdens dit gesprek worden ook de werkdoelen voor de komende periode doorgenomen. Voor de deeltijdbehandeling gelden vaste tijden. Therapie wordt s morgens van 9.00 uur tot uur gegeven. Van uur tot uur is er een gezamenlijke lunchpauze. s Middags is er een therapie van uur tot uur. De avonddeeltijd staat los van het dagprogramma en vindt plaats s avonds tussen uur en uur. Vanzelfsprekend worden problemen tijdens de therapiedagen en uren besproken. Over patiënten wordt zonder toestemming geen informatie verstrekt aan derden. Iemand heeft belangstelling om via de deeltijdbehandeling aan zichzelf te werken, of krijgt een advies van bijvoorbeeld de huisarts om dat te gaan doen. In beide gevallen is het zinvol dat zowel de patiënt als de huisarts schriftelijk contact leggen met de deeltijdbehandeling. Juist dat eigen iniatief is belangrijk. Iemand moet namelijk zelf ook beslissen of hij/zij met zichzelf aan de slag wil gaan en aan welke veranderingen er gewerkt moet worden. Uitgebreide informatie over de deeltijdbehandeling op de afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie vindt u in onze folder Deeltijdbehandeling. Kliniek Als het gaat om ziekenhuispsychiatrie, heeft de afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie van MC Groep een unieke positie. Het is het enige ziekenhuis in Flevoland met een groot aantal mogelijkheden voor opnames voor de behandeling van psychische aandoeningen. Tijdens het eerste onderzoeksgesprek krijgen de arts en de verpleegkundige een goed beeld van uw klachten en de achterliggende oorzaken. Als daaruit blijkt dat opname zinvol is, volgt aansluitend het opnamegesprek. Tijdens dit gesprek worden samen met u afspraken gemaakt over uw behandeling, de doelen die u wilt bereiken en andere zaken zoals bijvoorbeeld verlof. Daarnaast krijgt u een passend therapieprogramma aangeboden. Wij gaan er van uit dat u zelf een contactpersoon benoemt die contacten onderhoudt met uw familie, vrienden en kennissen.

7 Als uw opname langer duurt, kunt u via het secretariaat een afspraak maken bij de psychiater. Hier kunt u, desgewenst samen met uw partner of een familielid, uw vragen stellen en de behandeling bespreken. Wanneer de behandeling dit toestaat, kunt u het weekend thuis doorbrengen. Het weekendverlof begint op vrijdag vanaf uur en duurt in het algemeen tot maandagochtend 9.00 uur. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken. Gedurende uw opname krijgt u te maken met diverse medewerkers, zoals: De arts/psychiater De arts/psychiater is verantwoordelijk voor uw behandeling en de voortgang hiervan. Tijdens het inloopspreekuur, waarvoor u zich kunt inschrijven, kunt u de voortgang van uw behandeling bespreken. Over het algemeen zal de arts/psychiater elke drie weken uw behandeling met u evalueren. De verpleegkundige contactpersoon Tijdens het opnamegesprek krijgt u een verpleegkundig contactpersoon toegewezen. Deze contactpersoon is uw eerste aanspreekpunt op de afdeling. Omdat verpleegkundigen 24 uur per dag, 7 dagen per week zorgdragen voor de verzorging, welzijn en veiligheid van de patiënten, is uw contactpersoon niet altijd aanwezig. In die gevallen kunt u uiteraard de dienstdoende verpleegkundige aanspreken. De therapeut Als het voor uw behandeling noodzakelijk is, adviseert de arts/psychiater u om een therapieprogramma te volgen. Dit programma is afgestemd op een vermindering van uw klachten. U maakt dan kennis met de verschillende therapeuten die u, ieder op hun eigen vakgebied, inzicht geven in en helpen bij het omgaan met uw problemen. Behandelplan en terugkoppeling aan verwijzers De uitkomsten en resultaten van de diagnosen en behandeling worden besproken met de behandelaars die tijdens de therapieën of tijdens het diagnose traject betrokken zijn. Soms kunnen dat behandelaars buiten de afdeling zijn (bijvoorbeeld cardiologen, kinderartsen, neurologen). Privacy en uw rechten Uw privacy wordt altijd gerespecteerd. Informatie uitwisselen met behandelaars elders of met bijvoorbeeld verzekeringsof bedrijfsartsen gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming. U heeft altijd het recht om behandelingen niet aan te gaan, u kunt zich dus altijd op enig moment terugtrekken uit de gegeven therapieën. Dit ligt anders als u bijvoorbeeld opgenomen bent. Dan kan een dwangbehandeling in noodgevallen noodzakelijk zijn. Tijdens uw opname is uw privacy volledig gewaarborgd. Wij geven geen informatie over patiënten die zijn opgenomen aan derden (inclusief partner en/of familieleden) tenzij u daarvoor duidelijk toestemming geeft. De psychiaters en psychologen werken samen met vaktherapeuten en verpleegkundigen in multidisciplinair teamverband. Ook wordt er samengewerkt met andere medisch specialismen. Zoals cardiologie, longgeneeskunde, chirurgie, neurologie, gynaecologie en kindergeneeskunde. Onze psychiatrisch verpleegkundige bezoekt namens onze consultatieve dienst deze specialismen en adviseert onze behandelaars over mogelijke overplaatsing naar onze afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie. Een variant op de afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie is de behandeling die wij OVDB noemen: de Opname Vervangende DagBehandeling. Binnen de OVDB krijgt u dezelfde zorg aangeboden die u ontvangt als u opgenomen bent. OVDB is 24 uur per dag beschikbaar. Indien nodig, als het even niet goed met u gaat, kunnen we u voor één of meer

8 nachten een bed aanbieden. Een bed op recept dus, bijvoorbeeld in crisissituaties. Uitgebreide informatie over de opname op de afdeling Medische Psychologie en Psychiatrie vindt u in onze folder Klinische behandeling. e-health De afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie is, in het kader van e-mental health, een samenwerkingsverband aangegaan met de organisatie MentalShare. MentalShare is een maatschappelijke onderneming met als doel zoveel mogelijk mensen via internet te helpen zich beter te voelen, zowel thuis en op het werk als in de maatschappij. E-mental health is een vorm van preventie, behandeling of (na)zorg die gebruikt maakt van het internet. E-mental health bestaat uit digitale (interactieve) communicatie die rechtstreeks gericht is op de cliënt. In dit kader biedt de afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie van MC Groep twee zelfhulpcursussen voor mensen met somberheidsklachten. Met behulp van deze cursus kan de cliënt zelfstandig de klachten aanpakken. De cursussen bevatten naast schriftelijke en gesproken informatie, korte films, bijbehorende opdrachten en thuiswerk. Daarnaast wordt de cliënt de mogelijkheid geboden om een stemmingsdagboek bij te houden. De eerste zelfhulpcursus is genaamd kleur je leven. De cursus is ontwikkeld door het Trimbos instituut en is door het Centrum Gezond Leven van het RIVM erkend als bewezen effectief. Uit onderzoek blijkt dat kleur je leven helpt bij het verminderen van depressieve klachten. De cursus wordt door bijna alle zorgverzekeraars vergoed. De tweede zelfhulpcursus is genaamd diabetergestemd. Diabetergestemd is een online cursus voor de behandeling van somberheid, die specifiek bedoeld is voor mensen met diabetes. Met behulp van de cursus kan de cliënt zelfstandig klachten aanpakken. De gemaakte opdrachten kunnen worden verzonden naar een psycholoog die hier feedback op geeft. Diabetergestemd is ontwikkeld door het Trimbos instituut in samenwerking met het VU Medisch Centrum. De cursus wordt vergoed door Univé, VGZ, IZA en Trias. Secretariaat De afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie heeft een eigen secretariaat. Het secretariaat wordt bemand door vier medisch secretaresses. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer (0320) Bronnen - folder medische psychologie - folder afdelingsregels - folder lichttherapie - folder deeltijdbehandeling - folder aandachtstraining - folder medische psychologie - folder klinische behandeling - folder wat is neuropsychologie - folder electroconvulsietherapie Links

9 Medische psychologie voor kind en jeugd Waarom is er medische psychologie voor kind en jeugd? Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor kinderen en hun omgeving. Bij kinderen kunnen klachten, ziekte en behandeling grote invloed hebben op de normale ontwikkeling en opvoeding van een kind. Soms worden lichamelijke problemen (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in het gezin of op school. Op de afdeling medische psychologie werken psychologen die gespecialiseerd zijn in de diagnostiek (onderzoek) en kortdurende behandeling van kinderen met problemen die zowel lichamelijke als psychische aspecten hebben. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn: vragen over het ontwikkelingsniveau geheugen of concentratieproblemen chronische ziekten zoals diabetes en astma ernstige en/of levensbedreigende ziekten onbegrepen lichamelijke klachten (bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn) emotionele of gedragsproblemen bij kinderen met lichamelijke klachten problemen met zindelijkheid, slaapproblemen of eetproblemen extreme angst voor prikken, chirurgische ingrepen of andere medische handelingen. De verwijzing Een kind kan alleen een afspraak krijgen bij een medisch psycholoog als hij/zij verwezen wordt door een specialist in het ziekenhuis. De specialist vraagt dan een schriftelijk consult aan bij de afdeling Medische Psychologie van het eigen ziekenhuis. Die nodigt het kind (en de ouders) dan uit voor een afspraak. Dat kan enkele weken duren, afhankelijk van de drukte op de afdeling. Onderzoek of behandeling? Soms vraagt de specialist een 'psychologisch onderzoek' of 'neuropsychologisch onderzoek aan. Soms wordt om begeleiding of behandeling gevraagd. Soms is de vraag van de specialist minder duidelijk. In dat geval kijkt de psycholoog samen met het kind (en zijn/haar ouders) welke vorm van hulp nodig is. Het contact met de psycholoog begint vaak met een intakegesprek. Een intakegesprek is een kennismakinggesprek dat een uur duurt. Bij kinderen wordt dit gesprek in aanwezigheid van de ouders gevoerd. In dit eerste gesprek worden vragen gesteld over de ontwikkeling en leefsituatie van het kind en over de klachten. Na het intakegesprek kan besloten worden een psychologisch of een neuropsychologisch onderzoek te verrichten, een behandeling te starten, door te verwijzen, of het contact te beëindigen. Een neuropsychologisch onderzoek heeft tot doel kennis en vaardigheden van het kind in kaart te brengen. Op grond daarvan kan worden aangegeven welke taken het kind met meer of minder moeite zal kunnen volbrengen of aanleren. Er worden vragen gesteld of er wordt gevraagd praktische opdrachten op te lossen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen naar woordbetekenissen, een geheugenopdracht en/of ruimtelijke taken. Psychologisch of persoonlijkheidsonderzoek Bij dit onderzoek wordt gekeken naar: Wat voor karakter heeft het kind, is het kind gesloten of open? Is het kind gericht op relaties? Begrijpt hij sociale informatie? Wat voor een temperament heeft het kind? Maakt het zich ergens zorgen over? Dit onderzoek gebeurt door middel van gesprek, observaties, vragenlijsten, verhalen, tekeningen en ander materiaal. Deze middelen zijn gericht op persoonseigenschappen en de belevingen van het kind.

10 Het maakt het mogelijk om te beschrijven hoe het kind de wereld waarneemt en hoe hij of zij zichzelf laat zien. Behandeling Na de intake, en na het onderzoek als dat is afgesproken, kan er een behandeling worden gestart. De behandeling bij een ziekenhuispsycholoog is meestal van korte duur (3 tot 12 bijeenkomsten) en specifiek gericht op de aanpak van het probleem. Als een langere behandeling nodig is, zijn er meerdere mogelijkheden, namelijk doorverwijzing naar een psycholoog buiten het ziekenhuis, naar de GGZ of naar Jeugdzorg. Elke doorverwijzing wordt uiteraard eerst uitvoerig met het kind en de ouders besproken. Secretariaat De afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie heeft een eigen secretariaat. Het secretariaat wordt bemand door vier medisch secretaresses. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer (0320) De behandeling kan bestaan uit individuele behandeling van het kind, begeleiding van ouders, EMDR, CGt, en groepsbehandeling Mindfulness. Terug naar de specialist De ziekenhuispsycholoog brengt de verwijzende specialist schriftelijk of mondeling op de hoogte van het contact dat hij met het kind en zijn ouders had. Met toestemming van kind en/of ouders wordt een kopie van het rapport naar de huisarts gestuurd omdat deze graag op de hoogte wordt gehouden van eventuele onderzoeksresultaten of behandelingen. Soms wordt een school of andere instantie geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, als dat voor het kind van belang is. Dit gebeurt alleen met uitdrukkelijk toestemming van de ouders. MC Zuiderzee Ziekenhuisweg AA Lelystad (0320) MC Emmeloord Urkerweg BX Emmeloord (0527) MC Dronten Het Zwarte Water PD Dronten (0320) Polikliniek Urk Gezondheidscentrum Het Dok Vlechttuinen BA Urk

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde. Patiënteninformatie. Kinderpsycholoog. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde. Patiënteninformatie. Kinderpsycholoog. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Kindergeneeskunde Kinderpsycholoog i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van een medisch specialist met uw kind verwezen naar

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Een bezoek aan de kinder- en jeugdpsycholoog

Een bezoek aan de kinder- en jeugdpsycholoog Een bezoek aan de kinder- en jeugdpsycholoog Uw behandelend (kinder)arts heeft u en uw kind verwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog. In deze folder leest u meer over de kinder- en jeugd- psycholoog

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl Patiënteninformatie Polikliniek psychiatrie rkz.nl U bent verwezen naar de Afdeling Psychiatrie door uw huisarts of een andere hulpverlener/ instantie. De polikliniek Psychiatrie is bedoeld voor onderzoek

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Medische Psychologie

Medische Psychologie Medische Psychologie Inleiding U bent door één van de medisch specialisten hier in het ziekenhuis verwezen naar onze afdeling. Op onze afdeling vindt diagnostiek en behandeling plaats (van kinderen, volwassenen

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening voor ouderen. Ouderen

Ambulante hulpverlening voor ouderen. Ouderen Ambulante hulpverlening voor ouderen Ouderen Ambulant hulpverlening voor ouderen Iedereen wil oud worden, maar oud zijn is een ander verhaal. Je hebt tegenwoordig vaker een begrafenis dan een trouwerij.

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Medische psychiatrische unit (MPU)

Medische psychiatrische unit (MPU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Medische psychiatrische unit (MPU) Unit B Medische Psychiatrische Unit (MPU) U bent opgenomen op de Medische Psychiatrische Unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De MPU is onderdeel

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen. Na verwijzing door de klinisch geriater

Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen. Na verwijzing door de klinisch geriater Neuropsychologisch onderzoek bij ouderen Na verwijzing door de klinisch geriater 2 De klinisch geriater heeft u verwezen naar de afdeling medische psychologie voor een neuropsychologisch onderzoek (NPO).

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie Medische Psychologie.indd 1

Patiënteninformatie. Medische Psychologie Medische Psychologie.indd 1 Patiënteninformatie Medische Psychologie 1172123 Medische Psychologie.indd 1 06-12-16 09:40 Medische Psychologie Polikliniek Medische Psychologie, route 2.7 Telefoon (050) 524 59 90 Algemeen Neem bij

Nadere informatie

Rooming in partner op de kraamafdeling

Rooming in partner op de kraamafdeling Rooming in partner op de kraamafdeling Patiënteninformatie Partner overnachting Inhoudsopgave: 1 Welkom 2 Bevallen 3 Verblijfsduur en beschikbaarheid 4 Wensen 5 Partner op de kamer 6 Wat verwachten wij

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Kinderen en jongeren Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een kinderpsycholoog in het ziekenhuis? Een kinderpsycholoog is een psycholoog die gespecialiseerd

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie

Afdeling Medische Psychologie Patiënteninformatie Afdeling Medische Psychologie rkz.nl Inleiding U bent door één van de medisch specialisten hier in het ziekenhuis verwezen naar onze afdeling. Op onze afdeling vindt diagnostiek en

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de kinder- en jeugdpsycholoog

Onderzoek en behandeling door de kinder- en jeugdpsycholoog Onderzoek en behandeling door de kinder- en jeugdpsycholoog Inleiding Uw kind is verwezen naar de kinder- en jeugd psycholoog van de Afdeling Medische Psychologie van het Gemini Ziekenhuis. In deze brochure

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Afdeling Medische psychologie

Afdeling Medische psychologie Afdeling Medische psychologie U bent door uw medisch specialist doorverwezen naar de afdeling Medische psychologie. In deze folder leest u meer over de behandeling door de medisch psycholoog, met welke

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS PATIËNTENINFORMATIE ALGEMEEN Wat is een persoonlijkheidsstoornis? Ieder mens heeft een persoonlijkheid. Een persoonlijkheid is de optelsom van hoe u als persoon bent, hoe u zich

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie over neuropsychologisch onderzoek Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek Medische Psychologie Informatie over neuropsychologisch onderzoek U bent door een specialist van het ziekenhuis verwezen

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli 00 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli U bent met uw kind verwezen naar de ADHD poli. De ADHD poli is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis Psychiatrie Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY002 / Cognitieve gedragstherapiegroep

Nadere informatie

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB)

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Internet: www.sabn.nl E-mail: info@sabn.nl Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Overige websites: www.eetstoornissen.nl Afdeling Eetstoornissen Informatiefolder voor verwijzers 12 De Afdeling Eetstoornissen

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie Voor wie? in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is

MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie Voor wie? in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is AMBIT MET ggz biedt als eerste ggz-organisatie in Nederland AMBIT aan. Deze innovatieve behandel- en begeleidingsmethode is bedoeld om jongeren met ernstige meervoudige (psychische) problemen weer op weg

Nadere informatie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie De Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie Welkom op de Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie van HMC (Haaglanden Medisch Centrum). U bent door uw medisch specialist doorverwezen voor onderzoek of medebehandeling

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ovulatie inductie met clomifeencitraat (clomid )

Patiënteninformatie. Ovulatie inductie met clomifeencitraat (clomid ) Ovulatie inductie met clomifeencitraat (clomid ) Patiënteninformatie Ovulatie inductie met clomifeencitraat (clomid ) 1 Over ovulatie inductie 2 Over Clomid 2a Wat is de kans op zwangerschap 2b Wat zijn

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders

Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Medische Psychologie Verwijzing naar de klinisch psycholoog voor kinderen en jeugdigen Informatie voor ouders Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medische psychologie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling

Nadere informatie

Hyperemesis gravidarum Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap

Hyperemesis gravidarum Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap Hyperemesis gravidarum Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap Patiënteninformatie Hyperemesis gravidarum 1 Inleiding 2 Wat is hyperemesis gravidarum 3 Oorzaken 3-1 Bang zijn, moeite

Nadere informatie

De psycholoog. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie

De psycholoog. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie De psycholoog Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de psycholoog in het Waterlandziekenhuis. Aan de orde komen onder meer de

Nadere informatie

Als een kind een probleem heeft, is het Dit doen wij belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt

Als een kind een probleem heeft, is het Dit doen wij belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt KINDEREN EN JEUGD Als een kind een probleem heeft, is het belangrijk dat er snel en adequaat hulp wordt geboden. MET ggz ondersteunt kinderen en jongeren van 0 jaar tot en met de adolescentie bij psychische

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

deeltijdbehandeling Amares

deeltijdbehandeling Amares Amares deeltijdbehandeling Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die een deeltijdbehandeling gaan krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort met

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen cluster Zuid-Hollandse Eilanden informatie voor verwijzers Inleiding Het cluster Zuid-Hollandse Eilanden is actief in de regio Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoekse

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis Informatie voor cliënten en hun verwijzers Mentaliseren Bevorderende Therapie voor cliënten met een borderline

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie. Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn

Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie. Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn Ontwikkelingen in de ziekenhuispsychiatrie Stanneke Lunter, psychiater ZGT, Roessingh, 1 e lijn Ziekenhuispsychiatrie Wat is het? Waarom willen we het? Specifieke doelgroepen Specifieke behandelvormen

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Patiënten

Trauma en verslaving. Patiënten Trauma en verslaving Patiënten Trauma en verslaving Informatie voor patiënten Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Trauma en verslaving 1 Trauma

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie. Deze mindfulnesstraining wordt op de afdeling

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis: schematherapie en dialectische gedragstherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Cognitieve gedragstherapie:

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind terTER_

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind terTER_ Patiënteninformatie Medische Psychologie Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling van uw kind 1234567890-terTER_ Medische Psychologie Informatie voor ouders over onderzoek en/of behandeling

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Medische Psychologie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Medische Psychologie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Medische Psychologie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding De specialist bij wie u onder behandeling bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis, heeft u verwezen naar

Nadere informatie

Het neuropsychologisch onderzoek. Informatie voor de patiënt en verwijzer

Het neuropsychologisch onderzoek. Informatie voor de patiënt en verwijzer Het neuropsychologisch onderzoek Informatie voor de patiënt en verwijzer Wat is neuropsychologie en wat is een neuropsycholoog? De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog

Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Onderzoek en behandeling door de medisch psycholoog Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u informatie gekregen over het maken van een afspraak met een medisch psycholoog van de afdeling

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Therapiegroep voor zwangeren met psychische klachten

Therapiegroep voor zwangeren met psychische klachten Therapiegroep voor zwangeren met psychische klachten Albert Schweitzer ziekenhuis april 2011 pavo 0746 Inleiding De afdeling Psychiatrie heeft een therapiegroep voor zwangeren van achttien jaar en ouder

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie

Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen. Afdeling Klinische Psychologie 00 Psychologisch onderzoek en behandeling Volwassenen Afdeling Klinische Psychologie Wat doet een psycholoog in het ziekenhuis? Een klinisch psycholoog of een gezondheidszorgpsycholoog is een deskundige

Nadere informatie

Medische psychologie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen

Medische psychologie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Medische psychologie Onderzoek en behandeling van kinderen en jeugdigen Inleiding Uw kind is door een specialist van het ziekenhuis naar de afdeling Medische Psychologie verwezen. In deze brochure kunt

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli. Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi.

Patiënteninformatie. Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli. Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi. Patiënteninformatie Psychiatrie- Obstetrie- Paediatrie (POP)-poli Informatie voor patiënten over de POP-poli van Tergooi. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Psychiatrische aandoeningen en kinderwens of

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Medische Psychologie Kinder- en jeugdpsycholoog

Medische Psychologie Kinder- en jeugdpsycholoog Medische Psychologie Kinder- en jeugdpsycholoog 2 Uw zoon of dochter is door één van de medisch specialisten van Reinier de Graaf verwezen naar de afdeling Kinder- en Jeugdpsychologie. In deze folder krijgt

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Bipolaire stoornissen PuntP kan u helpen volwassenen Sommige mensen hebben last van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er in hun persoonlijke omgeving gebeurt. De stemming lijkt

Nadere informatie

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG

MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG MEDINELLO POLIKLINISCHE REVALIDATIE ZORG Medinello is een nieuw ZBC, een zelfstandig behandelcentrum, voor poliklinische revalidatie in Amersfoort. Een multidisciplinair team behandelt hier cliënten met

Nadere informatie