Kadans in beweging. 21 jaar kadans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadans in beweging. 21 jaar kadans"

Transcriptie

1 Kadans, eenentwintig jaar Kadans biedt beschermd wonen voor jongeren met psychiatrische problematiek en is in zijn opzet altijd tamelijk uniek geweest. Als onderdeel van de Stichting Anton Constandse voorziet Kadans al eenentwintig jaar in een behoefte. Een woonplek waar jongeren werken aan een zelfstandig bestaan, met begeleiders die oog hebben voor hun specifieke problemen en voor hun ontwikkeling naar volwassenheid. Sinds Kadans zijn deuren opende, hebben zo n driehonderd jongeren er kortere of langere tijd gewoond. Doordat de Stichting Anton Constandse de afgelopen jaren meer mogelijkheden voor doorstroom creëerde, vinden meer jongeren hun weg naar zelfstandigheid. Kadans is volwassen geworden. Kadans in beweging 21 jaar kadans

2 Voorwoord... 4 Interview Keith... 6 Reportage... 8 Interview Alice Ontwikkelingen Achtergrond...30 Vrijwilliger Ko Interview Levi Colofon jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 3

3 In 2014 bestaat Kadans eenentwintig jaar, een mooie aanleiding om de ontwikkelingen van de afgelopen periode te belichten. In 2001 en in 2007 verschenen ook publicaties over Kadans van de Stichting Anton Constandse, waarin veel aandacht was voor de manier van werken binnen deze beschermende woonvorm voor jongeren tussen 12 en 21 jaar en voor de veranderingen in de voorafgaande periode. Nu, zeven jaar later, herhalen we deze opzet: een schets van het huidige Kadans en de veranderingen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Kadans van nu is een heel andere dan die van twintig jaar geleden. Beschermd wonen voor jongeren met psychiatrische problemen gaat met zijn tijd mee en is voortdurend in beweging. In de twee decennia van zijn bestaan heeft Kadans zijn nut bewezen. Bijna driehonderd jongeren verbleven er gedurende enige tijd en velen hebben een weg gevonden naar een zelfstandiger leven. De woning biedt plaats aan twintig jongeren met psychiatrische problemen. Kwetsbare jongeren die vaak al een bewogen leven achter de rug hebben. Voorafgaand aan hun verblijf hier hebben zij meestal een heel behandeltraject doorlopen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en/of in de jeugdzorg. Hun verblijf in Kadans heeft vooral tot doel dat zij krachtiger en zelfstandiger in het leven komen te staan. De problematiek die de bewoners van Kadans met zich meedragen is door de jaren heen complexer geworden. In tegenstelling tot pakweg tien jaar geleden, komen er geen jongeren meer binnen met relatief eenvoudige en eenduidige problematiek. Veel jongeren van nu hebben meerdere diagnosen en hebben ook vaker gedragsproblemen in combinatie met hun psychiatrische problematiek. Daar komt bij dat ze op het moment van binnenkomst vaak al een langer traject van psychiatrische problemen achter de rug hebben dan voorheen het geval was. Het beleid van de overheid is er immers steeds meer op gericht dat hulp thuis, ambulant, wordt geboden. In een aantal gevallen pakt dat goed uit, in andere gevallen blijkt een voorziening als Kadans toch een beter alternatief. Gevolg is wel dat wanneer een jongere hier uiteindelijk wordt aangemeld, de problemen ook complexer zijn. Tegelijkertijd neemt de druk op de Stichting Anton Constandse de afgelopen jaren toe, doordat jongeren tegenwoordig sneller worden ontslagen uit de psychiatrische behandelcentra. Ook dat vloeit deels voort uit politiek beleid: de overheid dringt aan op minder bedden en een kortere opnameduur in de klinische centra. Eenmaal ontslagen uit de psychiatrische kliniek is het voor een aantal jongeren niet haalbaar meteen zelfstandig te gaan wonen of terug te keren naar hun familie. Gevolg is een toename van het aantal aanmeldingen voor beschermd wonen in Kadans. De Stichting Anton Constandse heeft op deze ontwikkelingen complexere problematiek, meer aanmeldingen gereageerd door Kadans op een andere manier in te bedden. Er zijn meer doorstroomlocaties opgezet voor jongvolwassenen. Naast de al bestaande Van Alkemadelaan (10 plaatsen) zijn er nieuwe locaties gecreëerd: De Valk (28 plaatsen voor jongeren met autisme), Mixx Inn (26 plaatsen) en Abel (20 plaatsen). In deze locaties wonen doorgaans jongeren van 21 jaar en ouder. Zij leven er zelfstandiger dan in Kadans, maar hebben nog wel enige tijd begeleiding nodig op hun weg naar verdere zelfstandigheid. Dankzij de uitgebreidere mogelijkheden voor doorstroom is de verblijfsduur in Kadans afgenomen. De bewoners vertrekken eerder uit Kadans om zich daarna in een vervolglocatie nog een tijdje voor te bereiden op de volgende stap. De gewijzigde opzet is succesvol. In de afgelopen periode is het een stuk vaker gelukt bewoners te begeleiden naar volledige zelfstandigheid. Een resultaat waar de Stichting Anton Constandse trots op is jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 5

4 Keith *, 20 jaar, verblijft sinds tweeënhalf jaar in Kadans. Op mijn zeventiende kwam ik hier wonen. Een halfjaar daarvoor was het thuis volledig geëscaleerd. Mijn stiefvader had me weer eens geslagen, hij had nogal losse handjes. Die keer zei ik tegen hem: Laat dit niet nog een keer gebeuren, want anders.... We kregen heftige woorden en toen heeft hij me het huis uitgezet. Hij voelde zich bedreigd door mij, zei hij. Daarna ben ik naar mijn vader gegaan. Met hem had ik nooit zo n goede band, maar ik kon toen wel bij hem terecht. Ik heb daar nog een halfjaar gewoond, samen met mijn oudere broer en zus. Intussen bleef ik veel last houden van angsten, waardoor ik bijvoorbeeld op school allerlei dingen niet durfde te doen. Ik was erg onzeker over mezelf. En ik schoot snel uit mijn slof, maakte uit frustratie dingen van mezelf kapot en deed domme dingen zoals blowen. Dus uiteindelijk is de aanmelding voor Kadans in gang gezet. Toen ik hier kwam, was ik verrast: 'Hé, ik krijg een stukje zelfstandigheid!' Bij mijn ouders, vooral bij mijn vader, werd ik nogal klein gehouden. Waarschijnlijk omdat ze dachten dat ik - met mijn problemen - kinderlijker behandeld moest worden. Aan de andere kant kreeg ik het Jutters-idee. Op mijn vijftiende was ik daar al in behandeling geweest. Daar zitten jongeren met problemen, met een stempel. Ik vind het niet zo relaxed om mensen in hokjes te stoppen. En nu kwam ik in Kadans, toch weer zo n instelling. Ik heb hier stappen vooruit gemaakt, ik ben zelfstandiger geworden. Zonder dat het al te veel de spuigaten uitloopt, hebben de begeleiders daar aan meegewerkt. Ze leerden me zaken die bij het wonen horen, zoals koken en budgetteren, boodschappen doen en mijn kamer netjes houden. Ze complimenteren me als het goed gaat en zelf merk ik dan ook dat ik dingen beter ga doen. Dat maakt me ook meer zelfverzekerd, ja. Mijn angsten zijn niet helemaal weg, maar ik heb ze wel beter onder controle. Op dit moment zit ik in de laatste fase hier. Die duurt door omstandigheden langer dan gepland. Afgelopen jaar raakte ik mijn baan bij Albert Heijn kwijt en ik moest stoppen met mijn opleiding. Dat was crisis, ik wist niet hoe ik verder moest en ik had helemaal geen geld meer. Het duurde even, maar nu volg ik een andere opleiding, sociaal cultureel werk mbo-4 en ik werk bij McDonald's. Voor school loop ik stage, erg leuk. Werken met kinderen in Leiden. Over een paar maanden ben ik hier weg. Het liefst woon ik straks zelfstandig op een kamer, eventueel met nog een halfjaar ambulante begeleiding. Hier bij Kadans ben ik nu ook meer op mezelf. Het is best gezellig hier, ik maak graag een praatje met anderen of we kijken naar een film of zo. Maar ik zit hier niet om vrienden te maken. *Keith is een gefingeerde naam, op verzoek van de geïnterviewde. l Keith "Ik heb mijn angsten beter onder controle" 6 21 jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 7

5 Dagelijks leven in Kadans Middenin de Archipelbuurt in Den Haag, in de Sumatrastraat, bevindt zich Kadans, een beschermende woonvorm voor twintig jongeren tussen 12 en 21 jaar met psychiatrische problemen. De ingang van het pand is wat moeilijk te vinden. Een onopvallende poort geeft toegang tot een binnenplaats. Van daaruit is het gebouw te betreden. Nergens een bord dat aangeeft dat het hier om Kadans gaat. Dat is voor de bewoners van Kadans geen enkel probleem: zij vinden het doorgaans toch al erg genoeg dat ze een stempel psychiatrie hebben. Dat hoeft niet nog eens benadrukt te worden via grote borden of panelen. Achter de poort, aan een grote picknicktafel, zitten zoals zo vaak enkele jonge bewoners te roken. Het is een van de plekken waar ze elkaar regelmatig treffen. Als het regent verzamelen ze zich onder het afdak van het fietsenhok. Ruim twintig jaar bestaat Kadans nu. Al heel wat jongeren hebben in deze twee decennia gedurende enige tijd op deze plek gewoond. En altijd waren de doelen: meer controle krijgen over de psychiatrische diagnosen waar ze mee te kampen hebben, meer kracht ontwikkelen, opdat ze daarna zelfstandiger door het leven kunnen. Die doelen gelden anno 2014 nog steeds. Kadans-jongeren hebben bij aanmelding vaak een bewogen leven achter zich. Soms kwamen ze al vroeg in contact met kinder- en jeugdpsychiatrie of met jeugdzorg, omdat hun psychiatrische problemen een normaal functioneren ernstig belemmerden. Dan hebben ze een heel traject aan crises en zorg, soms met dwangopnamen, achter de rug. En niet zelden zijn de verhoudingen binnen het gezin ernstig verstoord. Het is een kwetsbare groep van jongeren die allemaal een psychiatrisch probleem hebben en meestal ook heel weinig vertrouwen hebben in zichzelf, zegt Margo Brand, coördinerend begeleider van Kadans. En ik heb de indruk dat de problematiek de afgelopen jaren zwaarder is geworden, in ieder geval op het moment dat de jongere hier bij Kadans binnenkomt. Dagritme In het huis aan de Sumatrastraat is het op een gewone doordeweekse dag vrij rustig. Om acht uur in de ochtend heeft een aantal van de jonge bewoners het pand al verlaten. Zij gaan naar school, lopen stage of 8 21 jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 9

6 hebben werk. Voor anderen is het tijd om op te staan: coördinerende functie heeft: ze is intensief betrokken standigheid, daar moeten ze ook veel voor doen. ook al heeft iemand geen dagbesteding, het is zaak bij de individuele plannen van bewoners. Hierin staan Maar ze zijn ook nog erg jong. We hebben een een bepaald dagritme te behouden. de doelen beschreven die iedere bewoner heeft. Ook opvoedende taak en daar hoort bij dat onze jongeren De slaapwacht dweilt de vloeren van de koffie- en bij de driemaandelijkse evaluaties van bewoners is af en toe gewoon extra aandacht en verzorging nodig werkruimte van de medewerkers. Zij is één van de Sheila meestal aanwezig. Maar vandaag springt ze hebben. drie vaste slaapwachten van Kadans en ze doet dit even in bij Groen op de begane grond. Hier wonen werk al dertien jaar. Bevalt me prima, ook al slaap ik jongeren die doorgaans nog veel begeleiding nodig Dagbesteding niet altijd even goed hier. Soms weigeren enkele hebben, vandaar dat op Groen 24 uur per dag een Er zijn nu meer jongeren die geen dagbesteding bewoners naar bed te gaan en dan wil de boel begeleider aanwezig is. Hier begeleiden we meer hebben, zegt Margo Brand. We hebben het idee een weleens escaleren. Dan heb je in je eentje weinig te hand-in-hand, zegt Sheila. Dat betekent dat we beetje losgelaten dat iedereen een dagbesteding vertellen. Ik heb een paar keer 112 moeten bellen toen meer structuur bieden dan op de andere afdelingen en moet hebben. Dat komt ook door de economische de zaak echt uit de hand liep. Gelukkig zijn dit dat we standaard meehelpen met boodschappen, crisis, waardoor het simpelweg moeilijker is om aan uitzonderingen. koken, de was, huiswerk maken, zeker bij onze werk te komen. Maar we blijven er natuurlijk wel Toni, een forse twintiger, meldt zich in een kamerjas, jongste. hard aan werken dat onze jongeren niet alleen maar iets na acht uur. In deze koffieruimte staat ook de Deze jongste bewoner van Groen is vijftien jaar. Hij zit de hele dag op hun kamer blijven hangen. Om werk medicijnkast, waarin voor iedere bewoner apart de in Rotterdam op school en is om zeven uur al met de te stimuleren is er een samenwerking met jobcoaches medicijnen worden bewaard, alles per dag voor taxi vertrokken. Vorig jaar ging hij eerst nog met het van het UWV. Dat blijkt redelijk succesvol: een aantal verpakt. Ik kan veel geld verdienen als ik mijn openbaar vervoer, maar dat was iets te hoog jongeren vindt op deze manier toch een baan. Concerta verhandel, het is uiteindelijk gewoon een gegrepen, vertelt Sheila. Zat hij het eerste halfuur Wat psycholoog Annelies Schuurman betreft zou iets amfetamine, een pepmiddel, lacht Toni. Doe ik niet hoor, daar schiet ik niks mee op. Toni woont op Geel, op de tweede verdieping. Iedere verdieping telt vijf op school in paniek op de wc, omdat hij te veel indrukken had opgedaan. Ze roept John, een andere bewoner van Groen. Hij heeft moeite met opstaan. l Sheila Nihof meer geëist mogen worden van de bewoners, zeker als ze even niets om handen hebben. Zij wijst op de mogelijkheden van Anton Aktief, een activiteiten bewoners en heeft een eigen kleur. Naast Geel zijn Na een paar keer roepen verschijnt hij om te gaan programma waaraan de bewoners grotendeels gratis dat Groen, Blauw en Rood. douchen. De afgelopen dagen was hij ziek. Erg kunnen deelnemen. Basic Fit, muziek, klussen, vervelend voor hem, want hij was net begonnen aan bezoek aan de Euromast, creatief koken, je kan het zo Extra aandacht een nieuwe baan. In zo n geval ga ik meer moederen, gek niet bedenken of het is er. Maar er wordt weinig Sheila Nihof komt gehaast binnenlopen. Zij is sinaasappelsap uitpersen en zo. Dat hoort er ook gebruik van gemaakt, dat vind ik erg jammer. We individueel begeleider wat inhoudt dat ze een meer bij vind ik. Natuurlijk werken we aan meer zelf zouden de kinderen iets meer mogen verplichten jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 11

7 Net als hun generatiegenoten zijn de Kadans-jongeren op ieders eigen doelen via de 'Individuele Rehabilitatie tweeënhalf jaar Kadans wel toe is aan iets anders. de begeleiders wel ingehakt. wél heel actief op internet en in het gamecircuit. En Benadering' (IRB). En door te onderhandelen, Het liefst wil hij zelfstandig gaan wonen en hij wil De reconstructie helpt het zoals zoveel jongeren zitten zij dus vaker op hun bijvoorbeeld als het gamen wel erg veel tijd gaat graag geluidstechnicus worden. Daarvoor gaat hij zich incident te verwerken. Dat kamers achter de computer. Dat is anders dan een opslokken. Simpelweg verbieden is vaak niet de juiste aanmelden als vrijwilliger bij theaters, als het kan die gebeurt door uitgebreid stil te aantal jaar geleden, zegt Sheila. Toen was hier meer weg. Jongeren laten zich tegenwoordig moeilijk iets middag nog. Sheila stelt voor dat hij eerst die middag staan bij wat ze hebben gezien, sprake van een groepsgebeuren, meer dynamiek opleggen. zijn computerperikelen oplost. Daarna zullen ze wat zoiets met hen doet en hoe binnen de groep, terwijl het nu allemaal wat indivi samen bekijken wat hij kan doen om vrijwilliger te ze er achteraf op terugkijken. De dueler is. Je ziet ook dat mensen meer contacten Gezamenlijk moment worden, welke stappen hij daarvoor gaat zetten. deelnemers zijn tevreden over buiten de deur onderhouden. Dat zie je overal in de Het is tijd voor de lunch. Op Groen dekken Sheila en Dan brengt Arthur het groepsuitje van Groen ter de bijeenkomst, ze hebben het idee nu beter met zo n samenleving en daar spelen we als begeleiding dan woonbegeleider Arthur de tafel. Een aantal bewoners sprake. Binnenkort gaan de vijf bewoners naar Walibi indrukwekkende gebeurtenis te kunnen omgaan. Het ook op in, onder andere door meer nadruk te leggen wordt geacht mee te lunchen, vooral als zij nog in de en dat regelen ze helemaal zelf. Tijdens het laatste gesprek gaat al snel weer een andere kant op. Een eerste fase van hun verblijf zitten. Maaltijden zijn huiskamer overleg constateerden de jongeren dat de van de begeleiders vertelt dat ze de dag ervoor nogal belangrijke momenten waarop activiteiten van de dag sfeer op Groen niet goed was en daar willen ze samen kwaad is geworden op een van de jongens die zij ter sprake komen. Vandaag is het vrij rustig: er zijn iets aan gaan doen. Het begin is er: deze avond gaan onder haar hoede heeft. Dat moet af en toe kunnen, meer begeleiders dan bewoners. Saskia (19) schuifelt ze samen wat drinken op de Grote Markt. vindt ze. Soms wil je iemand weleens achter het de gemeenschappelijke ruimte binnen, hoofd gebogen, Na de lunch wordt de tafel gezamenlijk weer behang plakken, dan durf ik best te zeggen dat het armen strak langs het tengere lichaam. Zij heeft nog afgeruimd. Saskia zet haar bord ongebruikt weer in niet deugt wat hij op dat moment doet en dat ik daar wat moeite met een sociaal moment als de lunch. Ze de kast. Ze eet wel hoor, zal Sheila later zeggen, ze kwaad over word. Tegelijkertijd zorg ik altijd ervoor eet geen hap. Toch neemt ze deel aan het gesprek en vindt het alleen nog lastig om dat samen met anderen onze jongeren het gevoel te geven dat ze in de basis beantwoordt ze rustig alle vragen. Arthur vraagt naar te doen. goed zijn. Daar gaat het tenslotte om: ze mogen er haar activiteiten van die dag en stelt haar voor de dag allemaal zijn. erop eens bij kickboksen te gaan kijken bij Anton In de basis allemaal goed En hiermee raakt ze aan een altijd weer terugkerend Aktief. Dat beslis ik overmorgen wel, zegt Saskia Later in de middag verzamelen vijf begeleiders zich in thema binnen Kadans: het zelfvertrouwen van de met een lachje. Kickboksen is haar duidelijk nog een het kantoortje voor een kop thee. Eerder op de dag meeste bewoners is flink geschaad en veel energie brug te ver. Intussen is ook Jeffrey (20) aangeschoven. hebben drie van hen een reconstructie meegemaakt wordt besteed aan het (opnieuw) opbouwen van Hij stapelt een onsje worst op een boterham en vertelt van een incident enkele weken eerder: een bewoonster eigenwaarde. Doel blijft dat de jongeren krachtiger druk en chaotisch over gedoe met zijn kapotte had toen een overdosis pillen ingenomen. Gelukkig worden, meer vertrouwen in zichzelf krijgen, waardoor computer. In een moeite door zegt hij dat hij na liep het goed af, maar de gebeurtenis heeft er bij ze uiteindelijk zelfstandiger door het leven kunnen jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 13

8 Leren plannen en schoonmaken Toni, de twintiger van Geel, heeft in de anderhalf jaar dat hij hier woont, best wat bereikt, al zegt hij het zelf. Ik zit in ieder geval een stuk beter in mijn vel dan toen ik hier kwam. Ik kan me beter beheersen, tel vaker eerst tot tien. Sommige dingen blijf ik moeilijk vinden, zoals plannen en omgaan met geld. Hij laat zijn kamer zien. Toni wordt geacht die zelf schoon te houden en hij heeft die dag al gepoetst. Op de grond ligt nog wel een hele stapel was waar hij nog niet aan is toegekomen en rondom een bijna lege fles yoghurt maken fruitvliegjes hun vreugdedans. Eh ja, dat is nog wel even een dingetje. Ik zie wel dat ik zoiets eigenlijk moet opruimen, maar het stoort me totaal niet dat die fles daar staat. En dan blijft ie daar staan hè. Het is etenstijd en Toni is de enige bewoner van Geel die deze avond mee-eet. Bewoners en begeleiders koken afwisselend. Dit keer heeft begeleider Kim gekookt: chili. Toni laat het zich goed smaken. Ondertussen bespreken hij en Kim zijn sollicitatiegesprek dat hij de volgende dag heeft. Of hij weet wat hij gaat zeggen, vraagt Kim. Nou nee, dat komt wel vanzelf als ik daar eenmaal zit. Het blijkt dat hij voor de volgende ochtend geen vervoer heeft en Kim belooft hem na te vragen of de Kadans-fiets beschikbaar is. Medebewoonster Roxanne komt binnen en schuift een kleine pizza in de oven. Zij staat op het punt Kadans te verlaten en wordt meer losgelaten. Ze doet haar eigen boodschappen en kookt voor zichzelf. Haar vriendin Marion, een ex-bewoonster, eet vandaag met haar mee. Of ze met zijn tweeën wel genoeg hebben aan zo n pizzaatje, informeert Kim langs haar neus weg. Zeker wel, zegt Marion luid en duidelijk. We zijn aan het afvallen. Ze woont sinds een jaar in een andere beschermende woonvorm, maar ze maakt er geen geheim van dat ze liever nog even in Kadans was gebleven. Dat ze niet geheel zelfstandig kan wonen, vindt ze een logisch gevolg van haar diagnose: Kijk maar eens op mijn voorhoofd. Daar staat heel groot borderline op geschreven! Bewonersbelangen Na het eten moet Kim vrijwel meteen door naar de bewonerscommissie, een overleg met vertegenwoordigers vanuit alle groepen. Vanavond zijn er maar twee van de vier aanwezig om de belangen van de bewoners te verdedigen: Marije van Rood en Jonas van Blauw. Kim is voorzitter. Twee punten springen eruit deze avond: de internetverbinding die er bij Kadans voortdurend uitligt en de kwestie waarom alcohol binnenshuis niet is toegestaan. Vooral bij het internet staan ze lang stil. Marije stelt scherpe vragen en weet het probleem feilloos te fileren. Jonas heeft zijn eigen oplossing gevonden: hij werkt nu met een dongle. Maar dat neemt niet weg dat hij het waardeloos vindt hoe slecht de verbinding in Kadans is. Het is een probleem dat onder de bewoners voor onrust zorgt. Besloten wordt dat Marije de grieven in een aan de leiding van de Stichting Anton Constandse nog eens op een rij zet. En dan de alcohol. Waarom mag in huis beslist niet worden gedronken? De bewoners boven de achttien vinden dat maar flauwekul. Nu zijn ze verplicht buitenshuis iets te drinken en op pleintjes of op straat is dat verboden. Wijn en bier zou best kunnen voor de jongeren die ouder zijn dan achttien, vinden Marije en Jonas. Als iemand ladderzat is en agressief wordt, of lawaai maakt en met dingen gaat gooien, dan kun je hem of haar daarop aanspreken, meent Jonas. Daar zijn de huisregels voor. Marije: Binnenshuis af en toe wat kunnen drinken, leert ons ook op een veilige manier omgaan met alcohol. Kim vindt dat zij hun punten goed verwoorden en vraagt of ze dat nog eens willen doen tijdens een vergadering met de leiding van Kadans. Dat zullen ze doen. Het is negen uur in de avond als de vergadering is afgelopen. Toni komt binnenlopen: Kim zal met hem nog wat voorbereiden op zijn sollicitatiegesprek de volgende ochtend. En ze gaan bekijken in hoeverre hij zijn doelen weet te bereiken. In Kadans wordt tot laat in de avond gewerkt aan een betere toekomst voor kwetsbare jongeren. Een bijzondere woonplek. *Op verzoek van betrokkenen zijn de namen van de bewoners in deze reportage gefingeerd jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 15

9 Alice, 23 jaar, verbleef ruim een jaar in Kadans. Ik ben ruim twee jaar weg uit Kadans, maar bewaar goede herinneringen aan mijn verblijf daar. Sinds mijn vertrek in 2011 woon ik in Mixx Inn. Achteraf gezien had ik beter eerst nog naar een andere woonvorm kunnen gaan met iets meer begeleiding dan bij Mixx Inn. Ik hou wel van mensen om me heen, dat vind ik gezellig. Bij Kadans was altijd wel iemand met wie je even kon praten. Hier in Mixx Inn ben ik veel meer alleen. De enige contacten die ik heb zijn de psycholoog, de huisarts, de psychiater, de begeleiders van Mixx Inn en soms ook jongeren die hier wonen. Buiten mijn familie heb ik verder geen sociale contacten, ook omdat ik geen werk heb en geen opleiding volg. Vaak kan ik weinig doordat ik aan een chronisch vermoeidheidssyndroom lijd. Bovendien vind ik omgang met anderen moeilijk en dat maakt het lastig sociale contacten te onderhouden. In het weekend ben ik meestal bij mijn moeder en broertje in een dorpje buiten Den Haag. Daar woont ook mijn oudste broer met zijn vrouw. Zij hebben sinds deze zomer een kind, een heel lief nichtje. Zij maakt veel moeilijke momenten weer goed. Mijn andere broer woont met zijn vrouw in een andere plaats. In 2010 kwam ik naar Kadans, vanuit De Jutters, waar ik een halfjaar daarvoor was opgenomen. Wel bleef ik in dagbehandeling bij De Jutters. Dat was zwaar, want er was veel strijd tussen de meiden daar. Vijf meiden met een borderline persoonlijkheidsstoornis bij elkaar zetten, is niet handig. Dan pakken ze de zwakste en dat was ik. Dat gaat mijn hele leven al zo. Op een bepaald moment ben ik gestopt met dagbehandeling, dat voelde als een bevrijding. Wel hield ik contact met een behandelaar daar, zij was erg goed. Hoe slecht ik me ook voelde, zij zorgde er altijd voor dat ik een stuk opgeluchter bij haar vandaan kwam. Ook aan een stagiaire van Kadans heb ik veel gehad. Met haar deed ik allerlei leuke dingen, zoals naar de Boulevard van Scheveningen gaan, jongens kijken of gewoon iets drinken op een terrasje. Langzaamaan voelde ik me steeds beter toen ik in Kadans woonde. Wel had ik een hekel aan de doelen en aan de fasen waar in Kadans zo aan wordt vastgehouden. Ik voelde me daardoor nogal onder druk staan, terwijl ik al jaren zware druk had ervaren. Op een gegeven moment ben ik werk gaan zoeken. Eerst bij een schoenenwinkel, dat werd niets. Later bij een zeepwinkel en dat was heel goed. De mensen daar hielden rekening met me, ze accepteerden het wanneer het even wat minder met me ging. Toen ik weer een opleiding ging volgen, ben ik daar gestopt. Helaas lukte het niet de opleiding af te maken. Ik heb acht diagnosen: een eetstoornis, een borderline persoonlijkheidsstoornis, een ongedifferen tieerde soma tomorfe stoornis, matige depressie met chronisch verloop, trekken van de obsessief compul sieve stoornis, een angststoornis en een chronisch vermoeid heidssyndroom. Binnenkort word ik weer getest: of ik toch autisme heb in plaats van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Ik denk weleens: ze zijn koekwous bij de psychiatrie, veel gekker dan ik. Nog even en ik heb honderd diagnosen te pakken! Van de eetstoornis heb ik nu het meeste last. Daarom ga ik binnenkort naar een kliniek voor eetstoornissen. Maar ooit hoop ik toch zelfstandig te gaan wonen. Haarlem vind ik wel mooi. Alice van Kadans l "Aan een stagiaire heb ik veel steun gehad" jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 17

10 Kadans anno 2014 is in een aantal opzichten een andere instelling dan zeven jaar geleden, hoewel het doel - een zelfstandiger bestaan voor jongeren met psychiatrische problemen - hetzelfde is gebleven. ambulant plaatsvindt. De jongeren blijven langer thuis, voordat beschermd wonen in beeld komt. Als ze daar uiteindelijk wel voor in aanmerking komen, is er al veel met ze gebeurd. Dan is er meer met ze aan de hand, complexere problemen, in vergelijking met de jongeren die een aantal jaar geleden naar Kadans kwamen. Dubbele diagnosen Margo: Daarbij zien we de laatste jaren steeds vaker jongeren met dubbele diagnosen. Niet zozeer verslaving als eerste diagnose, want daar is Kadans niet op ingesteld, maar wel bijvoorbeeld ADHD in combinatie met cannabisgebruik, ADHD en PDD- jongeren goed te begeleiden. Bovendien wonen in Kadans ook veel kwetsbare kinderen met een groot gebeuren nog centraal, tegenwoordig staat het individu veel meer op de voorgrond. Margo Brand: NOS, een angststoornis in combinatie met een gebrek aan zelfvertrouwen, die wil je niet confronteren De jongeren van nu zijn individueler ingesteld, zijn Ervaringen eetstoornis, of autisme en PTSS. Overigens worden bij jongeren onder de achttien veel diagnosen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, nog niet gesteld, maar met al te veel agressie. Het is al voorgekomen dat meerdere bewoners ernstigere gedragsproblemen bleken te hebben dan mondiger, nemen regels niet zomaar aan als een vaststaand gegeven. Dat zijn gewoon bewegingen die je in de hele maatschappij ziet, dus ook in Kadans. dat sprake is van multiproblematiek is vaak wel vooraf was ingeschat. In 2012 leidde dat tot conflicten Natuurlijk gebruiken we het wonen in een groep bij duidelijk. tussen enkele bewoners en de begeleiding, waardoor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Maar het Margo Brand is coördinerend begeleider en werkt De afgelopen zeven jaar zagen de begeleiders van het leefklimaat binnen Kadans zwaar onder druk heeft in deze tijd niet zoveel zin om bewoners ruim veertien jaar op deze locatie. Zij heeft een aantal Kadans meer jongeren met gedragsproblemen in kwam te staan. Uiteindelijk moest toen voor enkele voortdurend te wijzen op de regels van het huis. Dat veranderingen zien plaatsvinden. De problematiek combinatie met een psychiatrische stoornis. Er bewoners naar een ander onderkomen binnen de roept bij de individualistisch ingestelde jongeren van de jongeren die hier komen, is voor mijn gevoel komen ook meer jongeren vanaf gesloten jeugd Stichting Anton Constandse worden gezocht. alleen maar meer weerstand op. Uiteraard zijn er door de jaren heen complexer geworden. Volgens instellingen, zegt Margo Brand. Daar zijn we regels waaraan iedereen zich moet houden, maar de Margo zijn daar verschillende oorzaken voor aan te overigens wel voorzichtig mee. Als bijvoorbeeld Benadering is individueler begeleiders van nu onderhandelen veel meer met de wijzen. Allereerst is het beleid van de overheid meer agressie op de voorgrond staat, is Kadans geen De samenleving is veranderd en Kadans veranderde bewoners. We hebben de gedachte wat losgelaten erop gericht dat ook psychiatrische hulp steeds meer geschikte plek. We hebben niet de capaciteit deze mee. Stond een aantal jaar geleden het groeps dat we precies weten wat goed is voor een kind en jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 19

11 sluiten meer aan bij hun referentiekader. De een is heel goed in staat te verwoorden hoe hij of zij zich voelt, de ander is vooral heel boos, zit opgesloten in zichzelf. Dan is het zoeken naar een ingang. Psycholoog Eveline Fortanier wijst er op dat de bewoners van Kadans steeds vaker met verschil lende psychiatrische diagnosen kampen wat van de begeleiders een aanpak vraagt die is aangepast op het individu: Het gaat erom dat de jongeren vaardigheden ontwikkelen waarmee ze later zelfstandig kunnen functioneren binnen de maatschappij. Dat betekent ook dat ze weten wat de diagnosen voor hen betekenen en welk effect ze hebben op hun functioneren. In de bejegening houden de begeleiders rekening met de onderliggende diagnosen. Iemand met autisme vraagt vaak een andere benadering dan de jongere die kampt met een borderline persoonlijkheidsstoornis en/of depressie. Maar zelfs als twee jongeren allebei autisme hebben, kan het nodig zijn ze verschillend te benaderen, bijvoorbeeld omdat ze zich anders hebben ontwikkeld. Er moet dus iedere keer weer specifiek worden gekeken naar de individuele jongere met zijn of haar beperkingen en mogelijkheden. Doel blijft dat iedere jongere optimaal kan leren en zichzelf kan ontwikkelen, dat hij of zij de eigen mogelijkheden vergroot, rekening houdend met de beperking. Cannabis Verslaving als eerste diagnose is vanaf het begin een contra-indicatie geweest voor een verblijf in Kadans. Aan dat principe wordt nog altijd vastgehouden, maar de afgelopen periode is het gebruik van vooral cannabis onder de bewoners toegenomen. Jongeren komen binnen vanwege een andere diagnose, zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis of autisme, maar daarnaast blijkt in de praktijk vaak dat ze meer blowen dan wenselijk is. Dat gaat verder dan alleen maar recreatief gebruik, eerder is dan sprake van problematisch gebruik of zelfs verslaving. Welmoed Erwich was de afgelopen jaren teammanager van Kadans: Het is een ontwikkeling die moeilijk buiten de deur is te houden. Verslaving, en dan vooral het gebruik van cannabis, komt vaak voor in combinatie met een psychiatrische stoornis. Dat is een gegeven waarmee we ook binnen Kadans te maken hebben. De afgelopen periode zijn we daarom ook veel meer gaan samenwerken met Brijder Verslavingszorg. En dat werpt gelukkig ook wel zijn vruchten af. Individuele rehabilitatie in fasen Bij de meer individuele begeleiding past de methode van de 'Individuele Rehabilitatie Benadering' (IRB) binnen het fasegericht model. Die helpt de jongeren op een gestructureerde wijze hun eigen doelen te bereiken. Kadans werkt al langer met de methode, maar de laatste jaren gebeurt dat gestructureerder dan voorheen. IRB richt zich op zelfredzaamheid en ontwikkeling, maar ook op het leren omgaan met de psychiatrische diagnose. Binnen Kadans wordt in drie fasen gewerkt aan meer zelfstandigheid. De eerste fase is elkaar leren kennen. De jongere went aan het wonen in Kadans, de begeleiders observeren en bieden veel ondersteuning: samen boodschappen doen, gezamenlijk eten, de was doen, enzovoorts. Daarop volgt de ontwikkelingsfase waarin het begeleidingsplan steeds verder wordt uitgewerkt in concrete doelen: vaardigheden die nodig zijn om in de samenleving overeind te blijven. Die liggen op het gebied van wonen, opleiding, werk en dagbesteding en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Stap voor stap vinden de jongeren hun weg naar meer zelfstandigheid, mét de beperkingen die hun psychiatrische diagnosen nu eenmaal met zich meebrengen. De begeleiders houden daarbij een kritisch oog op het realiteitsgehalte van de doelen, meer dan in het verleden misschien het geval was. Als een bewoner een opleiding wil gaan doen, wordt goed gekeken of dat doel haalbaar is. Dat voorkomt eventuele mislukkingen en nieuwe teleurstellingen. Tegelijkertijd moet de jongere ook kunnen leren zijn eigen grenzen te ontdekken. Dat er af en toe dingen faliekant misgaan, hoort ook bij de weg naar volwassenheid jaar kadans in beweging 21 jaar kadans in beweging 21

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk Annemarie Kolenberg COLOFON In opdracht van het LPGGz gemaakt. Financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid Interviews, tekst en redactie:

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz

Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Neemt u ons ook mee in uw plannen? Portretten gebruikers dagbesteding GGz Inhoud Inleiding Inleiding 3 Geachte lezer, Yvonne 5 Wim 6 Henk 8 Willy 9 Eric 11 Carmen 12 Hector 14 Mehmet 15 Kelly 17 Paul 18

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger

Dementie en regie. De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals. Mantelzorger Dementie en regie De zorgrelatie tussen cliënten met dementie, hun mantelzorgers en thuiszorgprofessionals Professional Cliënt Mantelzorger Connie Klingeman Krista Coppoolse Jacomine de Lange Naar inhoudsopgave

Nadere informatie