Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbulletin voor mantelzorgers"

Transcriptie

1 Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Raalte, winter 2014 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres: Constantijnstraat 32A 7442 ME Nijverdal (0548)

2 Beste heer en/of mevrouw, In dit bulletin informeren wij u over onderwerpen die voor u als mantelzorger van belang kunnen zijn. Wanneer bent u mantelzorger? U bent mantelzorger wanneer u (langdurig) zorg verleent aan een verslaafd, psychiatrisch, lichamelijk en/of verstandelijk beperkt familielid. Het merendeel van deze zorg geeft de mantelzorger thuis. U hebt er (waarschijnlijk) niet voor geleerd, maar toch doet u het. Zonder u, de mantelzorger kan onze gezondheidszorg niet functioneren! Steunpunt Mantelzorg In Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem bestaat al enige jaren het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg is één van de diensten van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Het Steunpunt werkt samen met allerlei professionele en vrijwilligersorganisaties. Het Steunpunt biedt o.a.: Ondersteuning (luisterend oor, informatie, advies) aan de mantelzorger via spreekuren, huisbezoek of telefonisch contact Themabijeenkomsten Lotgenotengroepen Ontspannende activiteiten Spreekuur Heino: even weken Dinsdagochtend uur Locatie: De Cingel 2, 8141 BX Heino Het gezicht van het Steunpunt Mantelzorg; Herma Spoolder Nieuws van het Steunpunt Mantelzorg Thema bijeenkomst In het voorjaar wordt er een thema bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers en mantelzorgers uit diverse gemeenten. Datum: donderdag 15 mei Tijdstip: uur Waar: Talent Noetsele, Holterweg 105 in Nijverdal Thema: autisme Gastsprekers: Marjon Kuipers en Gijs Horvers van auticomm Nieuws van Mezzo Mezzo is de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de vrijwilligers in de zorg. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van diverse landelijke activiteiten. Het lidmaatschap kost 10, - per jaar. Kijk op of bel: De Mantelzorglijn ( ( 0,10 p/minuut)

3 Op dit telefoonnummer kunt u vragen stellen of een luisterend oor vinden. De Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en uur. Voorbeelden van vragen die mantelzorgers stellen zijn: * Kan iemand het van mij overnemen? * Hoe combineer ik mantelzorg met een baan? Veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 2014 Verplicht eigen risico omhoog Het verplicht eigen risico van de zorgverzekeringen gaat omhoog van 350 naar 360. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. De zorgtoeslag compenseert onder andere het verplicht eigen risico. Mantelzorgcompliment Per 1 januari 2015 houdt het mantelzorgcompliment vanuit de Rijksoverheid op te bestaan. De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorger. In welke vorm gemeenten deze jaarlijkse waardering gaan geven is nu nog niet bekend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Mezzo maken hiervoor een richtlijn. Afschaffen Wtcg en CER Het kabinet is van plan om twee tegemoetkomingen in zorgkosten af te schaffen. Het gaat om : Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) regeling compensatie eigen risico (CER). In plaats van de Wtcg tegemoetkoming en de CER, gaan de gemeenten ondersteuning op maat bieden. Zij krijgen hiervoor extra geld. De Tweede Kamer moet de plannen nog goedkeuren. Scheiden wonen en zorg Nieuwe cliënten die in 2013 nog in aanmerking kwamen voor een zorgzwaartepakket 3 V&V, krijgen in 2014 een indicatie voor zorg thuis (extramurale zorg). Het verblijf in een instelling wordt voor hen niet meer door de AWBZ vergoed. Opname in een verzorgingshuis wordt daarmee uitgesteld. Dit waar nodig in combinatie met voorzieningen vanuit andere regelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bestaande cliënten die op 1 januari 2014 een indicatie hebben voor zorg met verblijf, behouden hun recht op zorg in een instelling. Persoonsgebonden budget in 2014 Ook in 2014 kunnen mensen die voor het eerst een indicatie krijgen voor dagdelen begeleiding groep gewoon naar de dagbesteding. Dit was geschrapt, maar deze bezuiniging is teruggedraaid. De tarieven voor Begeleiding en Persoonlijke Verzorging worden met 5 procent verlaagd. Invoering trekkingsrecht. In 2014 start er een pilot waarbij budgethouders het geld niet meer op de rekening gestort krijgen. Het budget wordt gestort bij de SVB, die de betalingen op aanwijzing van de budgethouder uitvoert. De verwachting is dat de pilot in de loop van 2014 fasegewijs verder uitgerold wordt. Bron: Mezzo Nieuws voor mantelzorgers van mensen met dementie Alzheimer Café Raalte Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie en/of hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer.

4 Het Café wordt gehouden in Het Annahuis, de Plas 8 in Raalte. De avonden beginnen om U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis, net als een kopje koffie of thee bij ontvangst. Elke keer staat een ander thema centraal. Het alzheimercafe wordt elke eerst dinsdag van de maand georganiseerd met uitzondering van de maanden Juli, Augustus en December. Dementiepatiënt functioneert beter door slaap en licht Onlangs is er onderzoek gedaan naar het effect van lichtbehandeling op het slaap-waakritme bij ouderen. Naarmate mensen ouder worden, lijkt er iets mis te gaan met de biologische klok in de hersenen. Mensen slapen over het algemeen slechter als ze ouder worden, en bij mensen met de ziekte van Alzheimer raakt zelfs bij een kwart tot de helft van de mensen het slaapwaakritme ontregeld. Onderzoeker Eus van Someren heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de invloed van het aanbieden van kunstmatig daglicht op het slaap-waakritme bij ouderen. Bij ouderen bleek de lichtbehandeling er voor te zorgen dan het slaap-waakritme beter intact bleef. Door die lichtbehandeling werd niet alleen de slaap beter, ook het verstandelijk functioneren overdag ging minder snel achteruit. Dus schuif de tafel naar het raam en breng krachtige lampen aan in de leefruimte. Bron: persbericht Hersenstichting Nederland Mondzorg bij dementie In Zwolle bestaat tandartsenpraktijk heeldemond die zich richt op mondzorg bij o.a. mensen met dementie en met een verstandelijke beperking. Zij geven als tip dat mantelzorgers er rekening mee moeten houden dat als een dementerende niet of slecht eet hij/zij te maken kan hebben met problemen in de mond zoals mondbranden. Dit is een brandend gevoel onder een gebitsprothese dat kan ontstaan door een bacterie. Heeft u twijfels hierover neem dan contact op met uw tandarts. Nieuwe websites/boeken rondom dementie Boek: Eten om niet te vergeten: Dit boek beoogt het plezier in koken en eten bij dementerende ouderen terug te brengen én bij hun naasten, zoals partners en kinderen. Dit (kook)boekje is een praktische handleiding om een goede maaltijden voor dementerenden op tafel te zetten en van eten weer een gezellig en sociaal moment van de dag te maken. Website; Herinneringen zijn sterk verbonden met muziek. Met deze site kunt u muziek van toen opzoeken en samen beluisteren. Zo kunt u een leuk gesprek voeren en contact maken met iemand met dementie en/of met iemand van een andere generatie.

5 DementieOnline Op de website kan de mantelzorger een internetcursus volgen. Mantelzorgers leren om te gaan met dementie en het veranderende gedrag van hun naaste. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de internetcursus DementieOnline volledig. op de website kunt u vinden welke verzekeraars dit vergoeden. Anders kost de cursus 500 euro. Nieuws voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een vorm van autisme, ADHD Boekentips voor mz Hartsverbinding van Anita Speelman. Het geschenk van verbinding tussen moeder en kind met PDDNOS. Wat gebeurt er met je als moeder wanneer blijkt dat je kind waar je zielsveel van houdt niet bereikbaar is, dat je geen contact met hem kunt krijgen en dat de situatie zoveel pijn doet dat het je bijna onderuithaalt? Veel, heel veel. Maar toch als je uiteindelijk bewust kiest voor geluk kan dat maken dat je bergen kan verzetten en dat je droom uiteindelijk waarheid wordt. Dat je niet alleen in hartsverbinding met je kind komt, maar ook met jezelf, je gezin en alles om je heen! Hartsverbinding is een praktijkboek vol tips. Kosten 17,50 Isbn: Apps voor mensen met autisme Mensen met autisme kunnen de app Sociaalopstap raadplegen hoe ze kunnen reageren in allerlei situaties. Meer apps voor mensen met autisme treft u aan op: Autisme café Op twee locaties in de regio zijn er Autismecafés. Deze zijn bedoeld voor ouders van autistische kinderen. Maar ook mensen met autisme zijn regelmatig als bezoeker op deze avonden aanwezig. Elke avond staat een onderwerp centraal. De avonden beginnen om uur. Op moment van verspreiding van deze informatiebulletin was het programma nog niet bekend. Voor informatie kunt u kijken op: Autisme café Raalte Tivoli, Zwolsestraat 63 te Raalte Autisme café Nijverdal Talent Noetsele, Holterweg 105 te Nijverdal Wandelgroep voor ouders van kinderen met autisme De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel organiseert vanuit het project OASE (Ouders Autisme Steunen Elkaar) wandelingen. Ouders van kinderen met autisme kunnen hier aan deelnemen. Voor de zomervakantie zijn er vier wandelingen gepland. Er is een wandeling op woensdag 12 februari in Dalfsen. Om 9.45 verzamelen bij het Oude Station aan de Stationsweg 4 te Dalfsen. De volgende wandeling is op vrijdag 21 maart in Twenterand. Om 9.45 verzamelen. Locatie volgt nog. Op woensdag 16 april zal er een wandeling plaats vinden in Olst-Wijhe. Om 9.45 verzamelen bij het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst.

6 Op 16 mei wandelen we in Nijverdal, Om 9.45 uur verzamelen bij Talent Noetsele, Holterweg 105. Vervolgens volgen de wandelingen vanaf mei weer eerst in Nijverdal, Dalfsen, enz. De wandeling wordt maandelijks georganiseerd met uitzondering van Juli, Augustus en December Na een uurtje wandelen staat de koffie klaar. Wilt u mee doen aan een wandeling neem dan contact op met Herma Spoolder van de Vrijwillige Thuiszorg te Nijverdal. Tel.: of per Nieuws voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een chronische ziekte Samenwerking InteraktContour en Roessingh Onlangs is een nauwere samenwerking tussen InteraktContour en Roessingh van start gegaan. Voor mensen met hersenletsel levert de overgang van revalidatiecentrum naar de thuissituatie vaak vragen en praktische problemen op. Roessingh en InteraktContour slaan de handen ineen om in samenspraak met de cliënt te bepalen welke zaken geregeld moeten worden om de overgang naar huis te vergemakkelijken. Gezamenlijk helpen het behandelteam en InteraktContour bijvoorbeeld met het organiseren van mantelzorg, het regelen van aanpassingen in huis, het geven van behandeling en begeleiding thuis en het zoeken naar passende dagbesteding of vrijwilligerswerk. Dit initiatief geldt voor cliënten die daarna met InteraktContour verder gaan. Wanneer een cliënt niet meer thuis kan wonen, helpt InteraktContour bij het zoeken naar huisvesting. Ook kan een cliënt tijdelijk logeren of gebruik maken van het trainingshuis. Dit is een gezamenlijk initiatief van Roessingh en InteraktContour en houdt in dat cliënten maximaal drie maanden wonen onder begeleiding. Gesprekswijzer ontwikkelt ter voorbereiden op een indicatiegesprek met een Wmo-consulent van de gemeente Hoe kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zich goed voorbereiden op een indicatiegesprek met een Wmo-consulent van de gemeente? De Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV) hebben Gesprekswijzers ontwikkeld om getroffenen en naasten te ondersteunen bij de voorbereiding. Er zijn twee Gesprekswijzers beschikbaar: één voor mensen met NAH en één voor hun naasten. De Gesprekswijzer bestaat uit vragenlijsten en tips die helpen het gesprek goed voor te bereiden. Door de vragenlijsten in te vullen, wordt duidelijk welke belemmeringen iemand ervaart in welke levensdomeinen. Met behulp van het domein mijn hersenletsel kunnen getroffenen duidelijk maken dat zij hersenletsel hebben en welke gevolgen dit heeft in hun dagelijks leven. Mensen met NAH en hun naasten kunnen de vragenlijsten gratis online invullen en vervolgens printen en/of opslaan op de computer. Dag van de Beroerte 13 mei Jaarlijks worden er op verschillende plekken in Nederland dingen georganiseerd rondom beroerte. Ziekenhuisgroep Twente locatie Hengelo doet hier ook aan mee. Op dinsdag 13 mei zal er van een informatiemarkt gehouden worden en wordt er twee maal een lezing aangeboden. De 1 e sessie begint om en de 2 e sessie om

7 Nieuwe website De site is ontwikkeld door iemand die getroffen is door een CVA. Hij wilde zo zelfstandig mogelijk leven en zat uren achter internet om hulpmiddelen etc. te zoeken. Hij heeft geprobeerd dit allemaal te bundelen in één website. De website is primair bedoeld voor CVA-patiënten en hun mantelzorgers. Het is een site waar u dingen kan bestellen in de winkel, praktische tips krijgt en via zijn blog kan lezen wat hij meegemaakt heeft. Tips hoe om te gaan met mentale vermoeidheid bij Niet Aangeboren Hersenletsel Wat is mentale vermoeidheid? Mentale vermoeidheid treedt vaak op na hersenletsel. Dit is niet hetzelfde als lichamelijke vermoeidheid. Mentale vermoeidheid treedt op wanneer de hersenen vermoeid zijn het denken wordt trager en moeizamer. Dit varieert gedurende de loop van de dag. Veel mensen geven aan het goed te kunnen handelen in de ochtend, maar moeilijker in de middag en avond. Wat kunt u zelf doen om de effecten van mentale vermoeidheid te reduceren? Luister naar uw lichaam en geest leer de symptomen van mentale vermoeidheid te herkennen. Sommige mensen rapporteren hoofdpijn, troebel/verdoofd denken, een gevoel van watten in het hoofd hebben, afname van geheugen, wazig horen of wazig zien. Maak gebruik van piek tijden doe moeilijke taken wanneer u zich het meest alert voelt, vaak is dit in de ochtend. Pas u tempo aan probeer niet teveel in een keer of op een dag te doen. Focus op een ding tegelijk doe niet tegelijk nog even wat anders. Wissel moeilijke taken af met makkelijke. Neem regelmatig rustmomenten probeer rustmomenten te nemen voordat ze nodig zijn, zo voorkomt u mentale vermoeidheid. Een paar minuten uw geest rust geven is vaak al voldoende. Zet uzelf niet onder druk hoe wakker en energiek u zich ook voelt. Voer langzaam de hoeveelheid tijd op die u gebruikt voor taken, zoals lezen. Geef uzelf genoeg tijd om taken af te maken. Probeer realistisch te zijn wanneer u van te voren schat hoe lang u met iets bezig zal zijn (het zal langer duren dan vroeger). Probeer als het even kan het werken onder deadlines te vermijden. Stress verergert mentale vermoeidheid. Wees u er van bewust hoe uw emotionele staat de mentale vermoeidheid beïnvloedt. Wanneer u zich somber voelt of depressief kunt u zich meer mentaal vermoeid voelen. Bron: Praktijk Hulp bij Hersenletsel Ontmoet elkaar bij Longpunt Longpunt is een ontmoetingsplek voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners. Iedere maand staat een ander thema centraal bij Longpunt. Er zijn in Overijssel een viertal Longpunten. In Enschede; Het Heemse, Blanckvoortallee 2 Meer informatie via of bel (0523)

8 In Zwolle; IJsselheem, locatie Nieuwe Haven Burg. Vos de Waelstraat 1 Meer informatie via of bel (06) In Deventer; Carinova Woonzorg locatie Sint Jozef, Gerard van Swietenstraat 15 Meer informatie via of bel Yvonne Kamphorst (06) In Hardenberg; Het Heemse Blanckvoortallee 2 Meer informatie via of bel (0523) Nieuws/informatie voor mantelzorgers van mensen met een psychische/psychiatrische ziekte Borderline In Nederland hebben naar schatting mensen een borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis? Iedereen krijgt te maken met tegenslagen: zakken voor een examen of afgewezen worden voor een baan. Ook heeft elk mens weleens een fikse ruzie met een familielid, vriend(in) of collega. Maar bij sommige mensen zijn veranderingen, mislukkingen en heftige conflicten eerder regel dan uitzondering. Ze lopen vast in hun leven. Zij hebben mogelijk een borderline persoonlijkheidsstoornis, meestal kortweg borderline genoemd. Borderline wordt veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren. De belangrijkste biologische factor is aanleg. Impulsief gedrag, heftige emoties en stemmingswisselingen kunnen in aanleg aanwezig zijn. Dit heeft te maken met de verwerking van prikkels in de hersenen. Psychische en sociale factoren spelen eveneens een belangrijke rol bij borderline, met name ingrijpende ervaringen en gevoelens van grote onveiligheid in de kindertijd. Om die reden hebben mensen met deze stoornis vaak moeite anderen te vertrouwen. Het gevoel van onveiligheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, zoals lichamelijke verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of een scheiding van de ouders. Maar het kan ook minder duidelijk zijn waar het onveilige gevoel vandaan komt, bijvoorbeeld wanneer er sprake was van emotionele verwaarlozing of wanneer een gebeurtenis of persoon onbewust als onveilig ervaren is. Mensen met deze stoornis kunnen verschillende klachten hebben: Impulsiviteit; iemand met borderline kan zich halsoverkop in een nieuwe relatie storten of na het lezen van een interessante vacature plotseling van baan veranderen. Zonder goed na te denken over de gevolgen van zo n beslissing. Bij die impulsiviteit hoort ook geen maat kunnen houden. Dat kan tot uiting komen in smijten met geld, zich te buiten gaan aan alcohol of drugs, eetstoornissen en snel wisselende seksuele contacten. Ook woede-uitbarstingen kunnen erbij horen. Stemmingswisselingen; de stemming kan gemakkelijk omslaan van somberheid en angst in gespannen opwinding of andersom. Iemand met borderline lijkt overgevoelig te reageren op gebeurtenissen en uitspraken. Een ogenschijnlijk onschuldige opmerking kan tot een woede-uitbarsting leiden. Korte tijd later gevolgd door een vrolijke bui, alsof er niets is gebeurd.

9 Zwart-wit denken; bij borderline wordt de wereld opgedeeld in uitersten: zwart en wit, goed en slecht, mooi en lelijk, alles of niets. Er bestaan geen grijstinten. Iemand is of fantastisch leuk of onuitstaanbaar. De mening over één en dezelfde persoon kan in korte tijd helemaal omslaan. Extreme verlatingsangst; mensen met borderline hebben een grote behoefte aan intieme relaties, maar zijn daar tegelijkertijd bang voor. Ze zijn extreem bang om in de steek gelaten te worden. Ze stellen mensen daarom voortdurend op de proef. Zo testen ze als het ware of en wanneer iemand hen in de steek laat. Op zich neutrale uitspraken of acties leggen ze al snel uit als een persoonlijke afwijzing. Mensen met borderline leggen vaak makkelijk contacten. Maar hun verwachtingen zijn zo hooggespannen dat niemand eraan kan voldoen. Alleen zijn vinden ze vaak erg moeilijk. Het kan hen in grote paniek brengen. Ze eisen daarom iemands aandacht en liefde volledig op. Hun relaties zijn vaak heftig, maar kort. Opzettelijke zelfbeschadiging (automutilatie); veel mensen met borderline krassen zichzelf met scherpe voorwerpen of branden zich met een sigaret. Ook gedachten over of pogingen tot zelfdoding komen veel voor. Identiteitsproblemen; mensen met borderline hebben meestal weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Ze zijn buitengewoon gevoelig voor opmerkingen die ze als kritiek ervaren. Ze twijfelen constant over wat ze zullen aanpakken en wat ze met hun leven willen. Dissociatieve verschijnselen; mensen met borderline kunnen momenten van vervreemding hebben. Dat is een gevoel van er niet echt te zijn of een sterk en beangstigend gevoel van innerlijke leegte. Soms weten ze even echt niet wat ze gedaan hebben of hoe ze ergens zijn gekomen. Psychotische verschijnselen; soms krijgen mensen met borderline last van psychotische verschijnselen, zoals in de war of achterdochtig zijn en stemmen horen. Deze verschijnselen kunnen enkele uren of dagen duren. Iemand met borderline heeft meestal het meeste baat bij een ambulante of poliklinische behandeling. Bij de behandeling van de borderline stoornis zijn medicijnen een belangrijk hulpmiddel. Zelfhulp voor mensen met lichte psychische klachten Onlang is de website gelanceerd Op deze site vindt u informatie, steun en cursussen, die u en uw naasten kunnen helpen wanneer er sprake is van lichte psychische klachten. Bron: jellink, oktober 2013

10 Boekentip GGZ Met Om adem te kunnen halen schreef Christine Otten een buitengewoon subtiel drama over haar relatie met haar psychisch zieke vader die continu leefde met een angststoornis. In dit boek beschrijft ze haar eigen ervaringen met angst, onbegrip, verdriet, maar ook blijdschap en rust. Om adem te kunnen halen is voor 18,95 rechtstreeks te bestellen bij internetboekhandel IZB-Ark Uitgave: Atlas Contact 2013 Nieuws overige Nieuwe App; He hajo geeft u een stem! Maak kennis met He hajo. De app die communiceren met behulp van picto s makkelijk maakt. He hajo is speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke of communicatiebeperking die hun bedoelingen overbrengen met picto s. Picto s laten zien wat u wilt. Ze vertellen wat u wilt zeggen. Dankzij de mogelijkheid om de picto s als een zin af te spelen, kunt u uw stem laten horen. En zo leert u ook nog eens snel nieuwe woorden. Het is zelfs mogelijk om uw eigen picto s te maken. Picture Vakanties Picture vakanties vindt het belangrijk dat ieder mens, ongeacht zijn of haar beperking, een vakantie kan kiezen. Daarom bundelen zij vakantiemogelijkheden voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking, chronische ziekte, senioren, gezinnen en individuele vakantiegangers. Het aanbod bestaat uit zorgreizen, groepsaccommodaties, aangepaste vakantiewoningen, campings met aangepaste sanitaire voorzieningen, hotels, vakantiereizen, zorgvakanties en reisorganisaties voor mindervaliden. Er is keuze uit meer dan 500 vakanties in binnen- en buitenland. Voor meer informatie: Tel: of website: Wigwamvakanties Stichting Wigwam Vallei Nederland organiseert in het voorjaar en de zomer, vakanties van één of twee weken voor kinderen en jongeren met een beperking, hun ouders en eventuele broertjes en zussen. Er zijn vier locaties in Nederland en één in Frankrijk. Voor meer informatie: Mantelzorgers gezocht voor NCRV documentaire Oma komt bij ons wonen (werktitel) De politiek pleit voor een maatschappij waarbij (nog) meer voor elkaar gezorgd dient te worden. Ouderen moeten de zorg zoveel en zolang mogelijk zelf regelen bijvoorbeeld met behulp van familie. Als oma of opa bij hun kinderen en kleinkinderen in huis gaat wonen heb je twee vliegen in 1 klap. Het scheelt eventuele kinderopvang, grootouders hebben aanspraak en de (klein)kinderen kunnen mantelzorgers worden. Is dit inderdaad een goed idee? Puur voor de research van een nieuw te maken documentaire (NCRV Dokument) komt Janine Bakker graag in contact met gezinnen die erover denken oma en/of opa bij hun te laten wonen.

11 Zij zoekt uiteindelijk 3 generaties die overwegen 1 huishouden te gaan delen, dus voor de verhuizing. Zij is vooral benieuwd naar de overwegingen van alle generaties, de voordelen en/of nadelen, praktische haalbaarheid en financiële (on)mogelijkheden. Uiteindelijk wil zij het gezin gedurende langere tijd volgen. Overweegt u dit en zou u (puur voor haar research) hier met Janine over willen praten neem dan contact op met haar. of tel: Individuele- en groepsarrangementen voor mantelzorgers in de Zwanenhof Dag in dag uit zorgen voor een ander is zwaar, soms te zwaar. In een respijtverblijf krijgt men in een sfeervolle en gezellige omgeving de kans om de zorgtaak los te laten. Even de zinnen te verzetten en tot rust te komen. Zou u het fijn vinden om er een aantal dagen alleen of samen met uw verzorgde tussenuit te zijn? Dat kan in De Zwanenhof. Het sfeervolle oude voormalige retraitehuis met haar mooie kloostertuin in het prachtige Twentse coulisselandschap. Groepsarrangementen: Drie-daagse voor mantelzorgers GGZ; vrijdag 21 tot en met zondag 23 februari Drie-daagse voor mantelzorgers met hun licht dementerende verzorgde; vrijdag 25 tot en met zondag 27 april Drie-daagse voor mantelzorgers algemeen; vrijdag 20 tot en met zondag 22 juni Drie-daagse voor mantelzorgers en verzorgde met lichte zorgondersteuning; vrijdag 12 tot en met zondag 14 september Een drie-daagse kost rond 375,- p.p. Individuele arrangementen: Uit ervaring weten we dat er ook veel mantelzorgers zijn die zich minder thuis voelen in een groep en er de voorkeur aangeven om individueel op pad te gaan. Alleen of samen met een familielid of medemantelzorger. En op die manier even tot rust willen komen en afstand nemen van de dagelijkse zorg. Er wordt een programma op maat gemaakt. Een individueel arrangement kan op alle dagen geboekt worden. De prijs bedraagt 125,- p.p. per dag, all in. Men kan in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer men een aanvullende verzekering heeft bij de volgende verzekeraars: Menzis en Zilveren Kruis Achmea Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met: Irma Peek, Betsy Letteboer, (dinsdag en vrijdag )

12 Nieuws van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg De vrijwillige thuiszorg heeft een ANBI verklaring gekregen Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dat doen wij. Mensen die aan de vrijwillige thuiszorg willen doneren mogen hun giften aftrekken van de belasting. Oproep deelname lotgenotengroep voor partners van mensen met dementie In het najaar hebben acht mantelzorgers de cursus omgaan met dementie bij uw naaste gevolgd. Hierna hebben een paar mantelzorgers aangegeven belangstelling te hebben om met een lotgenotengroep door te gaan. Een lotgenotengroep is geen cursus! Het doel is ervaringen met elkaar uitwisselen en indien gewenst met elkaar naar oplossingen te kijken. De vrijwillige thuiszorg wil hier aan tegemoet komen onder een paar voorwaarden: De groep moet bestaan uit minimaal zes en maximaal 10 mantelzorgers De groep is gericht op partners van iemand met de diagnose dementie De groep komt i.p. vier keer per jaar bij elkaar De eerste keer dat de groep bij elkaar komt is op woensdagmorgen 12 maart van uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Janny Kremers en Anita Groot Obbink, mantelzorgconsulenten, zullen die ochtend aanwezig zijn. Mocht u willen deelnemen aan deze groep dan kunt u zich voor 1 maart opgeven bij Anita Groot Obbink. Tel: of per Verlenging van een jaar project maatje voor nierpatiënten Al twee jaar lang ondersteunen ervaringsdeskundige maatjes nierpatiënten tijdens de predialyse en/of pretransplantatie fase. Zij bieden emotionele steun, informatie en begeleiding tijdens consulten in het ziekenhuis. De vrijwillige thuiszorg gaat deze dienstverlening ook in 2014 aanbieden in heel Twente. Bent u nierpatiënt en/of kent u iemand die nierpatiënt is en behoefte heeft aan een maatje neem dan contact op met: Anita Groot Obbink of Mariët Velding op Oproep voor jonge mantelzorgers Jonge mantelzorgers zijn kinderen/ jongeren tussen de 6 en 18 jaar die zorgen hebben om of zorgen voor een chronisch ziek, lichamelijk ziek, lichamelijk of verstandelijk beperkt familielid of een familielid met psychische problemen of verslavingsproblematiek. Er worden voor de jonge mantelzorgers met regelmaat leuke ontspannende activiteiten georganiseerd. In 2013 is er een groep jonge mantelzorgers geweest die elkaar regelmatig heeft ontmoet om samen met de consulent jonge mantelzorgers ervaringen uit te wisselen, informatie te delen en vaardigheden aan te leren die kunnen helpen om de soms moeilijke omstandigheden aan te kunnen. Ben jij jonge mantelzorger en heb jij behoefte aan het delen van je ervaringen met andere leeftijdsgenoten die in een soortgelijke situatie zitten? In 2014 zal er bij voldoende deelnemers opnieuw een groep gestart worden. Voor meer informatie of opgave kan er g d worden naar of Dit kan ook per telefoon door te bellen met

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld

Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Dementie, wat nu? dementiewijzer // Barneveld Inhoud Voorwoord 5 1. Wat ben ik vergeetachtig. Zou ik dementerend zijn? 6 2. Diagnose dementie 10 3. Zorgt u voor iemand met dementie? 12 4. Meer hulp of

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie