Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbulletin voor mantelzorgers"

Transcriptie

1 Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Raalte, winter 2014 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres: Constantijnstraat 32A 7442 ME Nijverdal (0548)

2 Beste heer en/of mevrouw, In dit bulletin informeren wij u over onderwerpen die voor u als mantelzorger van belang kunnen zijn. Wanneer bent u mantelzorger? U bent mantelzorger wanneer u (langdurig) zorg verleent aan een verslaafd, psychiatrisch, lichamelijk en/of verstandelijk beperkt familielid. Het merendeel van deze zorg geeft de mantelzorger thuis. U hebt er (waarschijnlijk) niet voor geleerd, maar toch doet u het. Zonder u, de mantelzorger kan onze gezondheidszorg niet functioneren! Steunpunt Mantelzorg In Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem bestaat al enige jaren het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg is één van de diensten van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Het Steunpunt werkt samen met allerlei professionele en vrijwilligersorganisaties. Het Steunpunt biedt o.a.: Ondersteuning (luisterend oor, informatie, advies) aan de mantelzorger via spreekuren, huisbezoek of telefonisch contact Themabijeenkomsten Lotgenotengroepen Ontspannende activiteiten Spreekuur Heino: even weken Dinsdagochtend uur Locatie: De Cingel 2, 8141 BX Heino Het gezicht van het Steunpunt Mantelzorg; Herma Spoolder Nieuws van het Steunpunt Mantelzorg Thema bijeenkomst In het voorjaar wordt er een thema bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers en mantelzorgers uit diverse gemeenten. Datum: donderdag 15 mei Tijdstip: uur Waar: Talent Noetsele, Holterweg 105 in Nijverdal Thema: autisme Gastsprekers: Marjon Kuipers en Gijs Horvers van auticomm Nieuws van Mezzo Mezzo is de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de vrijwilligers in de zorg. Als lid wordt u op de hoogte gehouden van diverse landelijke activiteiten. Het lidmaatschap kost 10, - per jaar. Kijk op of bel: De Mantelzorglijn ( ( 0,10 p/minuut)

3 Op dit telefoonnummer kunt u vragen stellen of een luisterend oor vinden. De Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en uur. Voorbeelden van vragen die mantelzorgers stellen zijn: * Kan iemand het van mij overnemen? * Hoe combineer ik mantelzorg met een baan? Veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 2014 Verplicht eigen risico omhoog Het verplicht eigen risico van de zorgverzekeringen gaat omhoog van 350 naar 360. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. De zorgtoeslag compenseert onder andere het verplicht eigen risico. Mantelzorgcompliment Per 1 januari 2015 houdt het mantelzorgcompliment vanuit de Rijksoverheid op te bestaan. De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorger. In welke vorm gemeenten deze jaarlijkse waardering gaan geven is nu nog niet bekend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Mezzo maken hiervoor een richtlijn. Afschaffen Wtcg en CER Het kabinet is van plan om twee tegemoetkomingen in zorgkosten af te schaffen. Het gaat om : Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) regeling compensatie eigen risico (CER). In plaats van de Wtcg tegemoetkoming en de CER, gaan de gemeenten ondersteuning op maat bieden. Zij krijgen hiervoor extra geld. De Tweede Kamer moet de plannen nog goedkeuren. Scheiden wonen en zorg Nieuwe cliënten die in 2013 nog in aanmerking kwamen voor een zorgzwaartepakket 3 V&V, krijgen in 2014 een indicatie voor zorg thuis (extramurale zorg). Het verblijf in een instelling wordt voor hen niet meer door de AWBZ vergoed. Opname in een verzorgingshuis wordt daarmee uitgesteld. Dit waar nodig in combinatie met voorzieningen vanuit andere regelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bestaande cliënten die op 1 januari 2014 een indicatie hebben voor zorg met verblijf, behouden hun recht op zorg in een instelling. Persoonsgebonden budget in 2014 Ook in 2014 kunnen mensen die voor het eerst een indicatie krijgen voor dagdelen begeleiding groep gewoon naar de dagbesteding. Dit was geschrapt, maar deze bezuiniging is teruggedraaid. De tarieven voor Begeleiding en Persoonlijke Verzorging worden met 5 procent verlaagd. Invoering trekkingsrecht. In 2014 start er een pilot waarbij budgethouders het geld niet meer op de rekening gestort krijgen. Het budget wordt gestort bij de SVB, die de betalingen op aanwijzing van de budgethouder uitvoert. De verwachting is dat de pilot in de loop van 2014 fasegewijs verder uitgerold wordt. Bron: Mezzo Nieuws voor mantelzorgers van mensen met dementie Alzheimer Café Raalte Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie en/of hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer.

4 Het Café wordt gehouden in Het Annahuis, de Plas 8 in Raalte. De avonden beginnen om U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis, net als een kopje koffie of thee bij ontvangst. Elke keer staat een ander thema centraal. Het alzheimercafe wordt elke eerst dinsdag van de maand georganiseerd met uitzondering van de maanden Juli, Augustus en December. Dementiepatiënt functioneert beter door slaap en licht Onlangs is er onderzoek gedaan naar het effect van lichtbehandeling op het slaap-waakritme bij ouderen. Naarmate mensen ouder worden, lijkt er iets mis te gaan met de biologische klok in de hersenen. Mensen slapen over het algemeen slechter als ze ouder worden, en bij mensen met de ziekte van Alzheimer raakt zelfs bij een kwart tot de helft van de mensen het slaapwaakritme ontregeld. Onderzoeker Eus van Someren heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de invloed van het aanbieden van kunstmatig daglicht op het slaap-waakritme bij ouderen. Bij ouderen bleek de lichtbehandeling er voor te zorgen dan het slaap-waakritme beter intact bleef. Door die lichtbehandeling werd niet alleen de slaap beter, ook het verstandelijk functioneren overdag ging minder snel achteruit. Dus schuif de tafel naar het raam en breng krachtige lampen aan in de leefruimte. Bron: persbericht Hersenstichting Nederland Mondzorg bij dementie In Zwolle bestaat tandartsenpraktijk heeldemond die zich richt op mondzorg bij o.a. mensen met dementie en met een verstandelijke beperking. Zij geven als tip dat mantelzorgers er rekening mee moeten houden dat als een dementerende niet of slecht eet hij/zij te maken kan hebben met problemen in de mond zoals mondbranden. Dit is een brandend gevoel onder een gebitsprothese dat kan ontstaan door een bacterie. Heeft u twijfels hierover neem dan contact op met uw tandarts. Nieuwe websites/boeken rondom dementie Boek: Eten om niet te vergeten: Dit boek beoogt het plezier in koken en eten bij dementerende ouderen terug te brengen én bij hun naasten, zoals partners en kinderen. Dit (kook)boekje is een praktische handleiding om een goede maaltijden voor dementerenden op tafel te zetten en van eten weer een gezellig en sociaal moment van de dag te maken. Website; Herinneringen zijn sterk verbonden met muziek. Met deze site kunt u muziek van toen opzoeken en samen beluisteren. Zo kunt u een leuk gesprek voeren en contact maken met iemand met dementie en/of met iemand van een andere generatie.

5 DementieOnline Op de website kan de mantelzorger een internetcursus volgen. Mantelzorgers leren om te gaan met dementie en het veranderende gedrag van hun naaste. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de internetcursus DementieOnline volledig. op de website kunt u vinden welke verzekeraars dit vergoeden. Anders kost de cursus 500 euro. Nieuws voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een vorm van autisme, ADHD Boekentips voor mz Hartsverbinding van Anita Speelman. Het geschenk van verbinding tussen moeder en kind met PDDNOS. Wat gebeurt er met je als moeder wanneer blijkt dat je kind waar je zielsveel van houdt niet bereikbaar is, dat je geen contact met hem kunt krijgen en dat de situatie zoveel pijn doet dat het je bijna onderuithaalt? Veel, heel veel. Maar toch als je uiteindelijk bewust kiest voor geluk kan dat maken dat je bergen kan verzetten en dat je droom uiteindelijk waarheid wordt. Dat je niet alleen in hartsverbinding met je kind komt, maar ook met jezelf, je gezin en alles om je heen! Hartsverbinding is een praktijkboek vol tips. Kosten 17,50 Isbn: Apps voor mensen met autisme Mensen met autisme kunnen de app Sociaalopstap raadplegen hoe ze kunnen reageren in allerlei situaties. Meer apps voor mensen met autisme treft u aan op: Autisme café Op twee locaties in de regio zijn er Autismecafés. Deze zijn bedoeld voor ouders van autistische kinderen. Maar ook mensen met autisme zijn regelmatig als bezoeker op deze avonden aanwezig. Elke avond staat een onderwerp centraal. De avonden beginnen om uur. Op moment van verspreiding van deze informatiebulletin was het programma nog niet bekend. Voor informatie kunt u kijken op: Autisme café Raalte Tivoli, Zwolsestraat 63 te Raalte Autisme café Nijverdal Talent Noetsele, Holterweg 105 te Nijverdal Wandelgroep voor ouders van kinderen met autisme De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel organiseert vanuit het project OASE (Ouders Autisme Steunen Elkaar) wandelingen. Ouders van kinderen met autisme kunnen hier aan deelnemen. Voor de zomervakantie zijn er vier wandelingen gepland. Er is een wandeling op woensdag 12 februari in Dalfsen. Om 9.45 verzamelen bij het Oude Station aan de Stationsweg 4 te Dalfsen. De volgende wandeling is op vrijdag 21 maart in Twenterand. Om 9.45 verzamelen. Locatie volgt nog. Op woensdag 16 april zal er een wandeling plaats vinden in Olst-Wijhe. Om 9.45 verzamelen bij het Holstohus, Jan Schamhartstraat 5 in Olst.

6 Op 16 mei wandelen we in Nijverdal, Om 9.45 uur verzamelen bij Talent Noetsele, Holterweg 105. Vervolgens volgen de wandelingen vanaf mei weer eerst in Nijverdal, Dalfsen, enz. De wandeling wordt maandelijks georganiseerd met uitzondering van Juli, Augustus en December Na een uurtje wandelen staat de koffie klaar. Wilt u mee doen aan een wandeling neem dan contact op met Herma Spoolder van de Vrijwillige Thuiszorg te Nijverdal. Tel.: of per Nieuws voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een chronische ziekte Samenwerking InteraktContour en Roessingh Onlangs is een nauwere samenwerking tussen InteraktContour en Roessingh van start gegaan. Voor mensen met hersenletsel levert de overgang van revalidatiecentrum naar de thuissituatie vaak vragen en praktische problemen op. Roessingh en InteraktContour slaan de handen ineen om in samenspraak met de cliënt te bepalen welke zaken geregeld moeten worden om de overgang naar huis te vergemakkelijken. Gezamenlijk helpen het behandelteam en InteraktContour bijvoorbeeld met het organiseren van mantelzorg, het regelen van aanpassingen in huis, het geven van behandeling en begeleiding thuis en het zoeken naar passende dagbesteding of vrijwilligerswerk. Dit initiatief geldt voor cliënten die daarna met InteraktContour verder gaan. Wanneer een cliënt niet meer thuis kan wonen, helpt InteraktContour bij het zoeken naar huisvesting. Ook kan een cliënt tijdelijk logeren of gebruik maken van het trainingshuis. Dit is een gezamenlijk initiatief van Roessingh en InteraktContour en houdt in dat cliënten maximaal drie maanden wonen onder begeleiding. Gesprekswijzer ontwikkelt ter voorbereiden op een indicatiegesprek met een Wmo-consulent van de gemeente Hoe kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zich goed voorbereiden op een indicatiegesprek met een Wmo-consulent van de gemeente? De Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen (SHV) hebben Gesprekswijzers ontwikkeld om getroffenen en naasten te ondersteunen bij de voorbereiding. Er zijn twee Gesprekswijzers beschikbaar: één voor mensen met NAH en één voor hun naasten. De Gesprekswijzer bestaat uit vragenlijsten en tips die helpen het gesprek goed voor te bereiden. Door de vragenlijsten in te vullen, wordt duidelijk welke belemmeringen iemand ervaart in welke levensdomeinen. Met behulp van het domein mijn hersenletsel kunnen getroffenen duidelijk maken dat zij hersenletsel hebben en welke gevolgen dit heeft in hun dagelijks leven. Mensen met NAH en hun naasten kunnen de vragenlijsten gratis online invullen en vervolgens printen en/of opslaan op de computer. Dag van de Beroerte 13 mei Jaarlijks worden er op verschillende plekken in Nederland dingen georganiseerd rondom beroerte. Ziekenhuisgroep Twente locatie Hengelo doet hier ook aan mee. Op dinsdag 13 mei zal er van een informatiemarkt gehouden worden en wordt er twee maal een lezing aangeboden. De 1 e sessie begint om en de 2 e sessie om

7 Nieuwe website De site is ontwikkeld door iemand die getroffen is door een CVA. Hij wilde zo zelfstandig mogelijk leven en zat uren achter internet om hulpmiddelen etc. te zoeken. Hij heeft geprobeerd dit allemaal te bundelen in één website. De website is primair bedoeld voor CVA-patiënten en hun mantelzorgers. Het is een site waar u dingen kan bestellen in de winkel, praktische tips krijgt en via zijn blog kan lezen wat hij meegemaakt heeft. Tips hoe om te gaan met mentale vermoeidheid bij Niet Aangeboren Hersenletsel Wat is mentale vermoeidheid? Mentale vermoeidheid treedt vaak op na hersenletsel. Dit is niet hetzelfde als lichamelijke vermoeidheid. Mentale vermoeidheid treedt op wanneer de hersenen vermoeid zijn het denken wordt trager en moeizamer. Dit varieert gedurende de loop van de dag. Veel mensen geven aan het goed te kunnen handelen in de ochtend, maar moeilijker in de middag en avond. Wat kunt u zelf doen om de effecten van mentale vermoeidheid te reduceren? Luister naar uw lichaam en geest leer de symptomen van mentale vermoeidheid te herkennen. Sommige mensen rapporteren hoofdpijn, troebel/verdoofd denken, een gevoel van watten in het hoofd hebben, afname van geheugen, wazig horen of wazig zien. Maak gebruik van piek tijden doe moeilijke taken wanneer u zich het meest alert voelt, vaak is dit in de ochtend. Pas u tempo aan probeer niet teveel in een keer of op een dag te doen. Focus op een ding tegelijk doe niet tegelijk nog even wat anders. Wissel moeilijke taken af met makkelijke. Neem regelmatig rustmomenten probeer rustmomenten te nemen voordat ze nodig zijn, zo voorkomt u mentale vermoeidheid. Een paar minuten uw geest rust geven is vaak al voldoende. Zet uzelf niet onder druk hoe wakker en energiek u zich ook voelt. Voer langzaam de hoeveelheid tijd op die u gebruikt voor taken, zoals lezen. Geef uzelf genoeg tijd om taken af te maken. Probeer realistisch te zijn wanneer u van te voren schat hoe lang u met iets bezig zal zijn (het zal langer duren dan vroeger). Probeer als het even kan het werken onder deadlines te vermijden. Stress verergert mentale vermoeidheid. Wees u er van bewust hoe uw emotionele staat de mentale vermoeidheid beïnvloedt. Wanneer u zich somber voelt of depressief kunt u zich meer mentaal vermoeid voelen. Bron: Praktijk Hulp bij Hersenletsel Ontmoet elkaar bij Longpunt Longpunt is een ontmoetingsplek voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners. Iedere maand staat een ander thema centraal bij Longpunt. Er zijn in Overijssel een viertal Longpunten. In Enschede; Het Heemse, Blanckvoortallee 2 Meer informatie via of bel (0523)

8 In Zwolle; IJsselheem, locatie Nieuwe Haven Burg. Vos de Waelstraat 1 Meer informatie via of bel (06) In Deventer; Carinova Woonzorg locatie Sint Jozef, Gerard van Swietenstraat 15 Meer informatie via of bel Yvonne Kamphorst (06) In Hardenberg; Het Heemse Blanckvoortallee 2 Meer informatie via of bel (0523) Nieuws/informatie voor mantelzorgers van mensen met een psychische/psychiatrische ziekte Borderline In Nederland hebben naar schatting mensen een borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis? Iedereen krijgt te maken met tegenslagen: zakken voor een examen of afgewezen worden voor een baan. Ook heeft elk mens weleens een fikse ruzie met een familielid, vriend(in) of collega. Maar bij sommige mensen zijn veranderingen, mislukkingen en heftige conflicten eerder regel dan uitzondering. Ze lopen vast in hun leven. Zij hebben mogelijk een borderline persoonlijkheidsstoornis, meestal kortweg borderline genoemd. Borderline wordt veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren. De belangrijkste biologische factor is aanleg. Impulsief gedrag, heftige emoties en stemmingswisselingen kunnen in aanleg aanwezig zijn. Dit heeft te maken met de verwerking van prikkels in de hersenen. Psychische en sociale factoren spelen eveneens een belangrijke rol bij borderline, met name ingrijpende ervaringen en gevoelens van grote onveiligheid in de kindertijd. Om die reden hebben mensen met deze stoornis vaak moeite anderen te vertrouwen. Het gevoel van onveiligheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, zoals lichamelijke verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of een scheiding van de ouders. Maar het kan ook minder duidelijk zijn waar het onveilige gevoel vandaan komt, bijvoorbeeld wanneer er sprake was van emotionele verwaarlozing of wanneer een gebeurtenis of persoon onbewust als onveilig ervaren is. Mensen met deze stoornis kunnen verschillende klachten hebben: Impulsiviteit; iemand met borderline kan zich halsoverkop in een nieuwe relatie storten of na het lezen van een interessante vacature plotseling van baan veranderen. Zonder goed na te denken over de gevolgen van zo n beslissing. Bij die impulsiviteit hoort ook geen maat kunnen houden. Dat kan tot uiting komen in smijten met geld, zich te buiten gaan aan alcohol of drugs, eetstoornissen en snel wisselende seksuele contacten. Ook woede-uitbarstingen kunnen erbij horen. Stemmingswisselingen; de stemming kan gemakkelijk omslaan van somberheid en angst in gespannen opwinding of andersom. Iemand met borderline lijkt overgevoelig te reageren op gebeurtenissen en uitspraken. Een ogenschijnlijk onschuldige opmerking kan tot een woede-uitbarsting leiden. Korte tijd later gevolgd door een vrolijke bui, alsof er niets is gebeurd.

9 Zwart-wit denken; bij borderline wordt de wereld opgedeeld in uitersten: zwart en wit, goed en slecht, mooi en lelijk, alles of niets. Er bestaan geen grijstinten. Iemand is of fantastisch leuk of onuitstaanbaar. De mening over één en dezelfde persoon kan in korte tijd helemaal omslaan. Extreme verlatingsangst; mensen met borderline hebben een grote behoefte aan intieme relaties, maar zijn daar tegelijkertijd bang voor. Ze zijn extreem bang om in de steek gelaten te worden. Ze stellen mensen daarom voortdurend op de proef. Zo testen ze als het ware of en wanneer iemand hen in de steek laat. Op zich neutrale uitspraken of acties leggen ze al snel uit als een persoonlijke afwijzing. Mensen met borderline leggen vaak makkelijk contacten. Maar hun verwachtingen zijn zo hooggespannen dat niemand eraan kan voldoen. Alleen zijn vinden ze vaak erg moeilijk. Het kan hen in grote paniek brengen. Ze eisen daarom iemands aandacht en liefde volledig op. Hun relaties zijn vaak heftig, maar kort. Opzettelijke zelfbeschadiging (automutilatie); veel mensen met borderline krassen zichzelf met scherpe voorwerpen of branden zich met een sigaret. Ook gedachten over of pogingen tot zelfdoding komen veel voor. Identiteitsproblemen; mensen met borderline hebben meestal weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Ze zijn buitengewoon gevoelig voor opmerkingen die ze als kritiek ervaren. Ze twijfelen constant over wat ze zullen aanpakken en wat ze met hun leven willen. Dissociatieve verschijnselen; mensen met borderline kunnen momenten van vervreemding hebben. Dat is een gevoel van er niet echt te zijn of een sterk en beangstigend gevoel van innerlijke leegte. Soms weten ze even echt niet wat ze gedaan hebben of hoe ze ergens zijn gekomen. Psychotische verschijnselen; soms krijgen mensen met borderline last van psychotische verschijnselen, zoals in de war of achterdochtig zijn en stemmen horen. Deze verschijnselen kunnen enkele uren of dagen duren. Iemand met borderline heeft meestal het meeste baat bij een ambulante of poliklinische behandeling. Bij de behandeling van de borderline stoornis zijn medicijnen een belangrijk hulpmiddel. Zelfhulp voor mensen met lichte psychische klachten Onlang is de website gelanceerd Op deze site vindt u informatie, steun en cursussen, die u en uw naasten kunnen helpen wanneer er sprake is van lichte psychische klachten. Bron: jellink, oktober 2013

10 Boekentip GGZ Met Om adem te kunnen halen schreef Christine Otten een buitengewoon subtiel drama over haar relatie met haar psychisch zieke vader die continu leefde met een angststoornis. In dit boek beschrijft ze haar eigen ervaringen met angst, onbegrip, verdriet, maar ook blijdschap en rust. Om adem te kunnen halen is voor 18,95 rechtstreeks te bestellen bij internetboekhandel IZB-Ark Uitgave: Atlas Contact 2013 Nieuws overige Nieuwe App; He hajo geeft u een stem! Maak kennis met He hajo. De app die communiceren met behulp van picto s makkelijk maakt. He hajo is speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke of communicatiebeperking die hun bedoelingen overbrengen met picto s. Picto s laten zien wat u wilt. Ze vertellen wat u wilt zeggen. Dankzij de mogelijkheid om de picto s als een zin af te spelen, kunt u uw stem laten horen. En zo leert u ook nog eens snel nieuwe woorden. Het is zelfs mogelijk om uw eigen picto s te maken. Picture Vakanties Picture vakanties vindt het belangrijk dat ieder mens, ongeacht zijn of haar beperking, een vakantie kan kiezen. Daarom bundelen zij vakantiemogelijkheden voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking, chronische ziekte, senioren, gezinnen en individuele vakantiegangers. Het aanbod bestaat uit zorgreizen, groepsaccommodaties, aangepaste vakantiewoningen, campings met aangepaste sanitaire voorzieningen, hotels, vakantiereizen, zorgvakanties en reisorganisaties voor mindervaliden. Er is keuze uit meer dan 500 vakanties in binnen- en buitenland. Voor meer informatie: Tel: of website: Wigwamvakanties Stichting Wigwam Vallei Nederland organiseert in het voorjaar en de zomer, vakanties van één of twee weken voor kinderen en jongeren met een beperking, hun ouders en eventuele broertjes en zussen. Er zijn vier locaties in Nederland en één in Frankrijk. Voor meer informatie: Mantelzorgers gezocht voor NCRV documentaire Oma komt bij ons wonen (werktitel) De politiek pleit voor een maatschappij waarbij (nog) meer voor elkaar gezorgd dient te worden. Ouderen moeten de zorg zoveel en zolang mogelijk zelf regelen bijvoorbeeld met behulp van familie. Als oma of opa bij hun kinderen en kleinkinderen in huis gaat wonen heb je twee vliegen in 1 klap. Het scheelt eventuele kinderopvang, grootouders hebben aanspraak en de (klein)kinderen kunnen mantelzorgers worden. Is dit inderdaad een goed idee? Puur voor de research van een nieuw te maken documentaire (NCRV Dokument) komt Janine Bakker graag in contact met gezinnen die erover denken oma en/of opa bij hun te laten wonen.

11 Zij zoekt uiteindelijk 3 generaties die overwegen 1 huishouden te gaan delen, dus voor de verhuizing. Zij is vooral benieuwd naar de overwegingen van alle generaties, de voordelen en/of nadelen, praktische haalbaarheid en financiële (on)mogelijkheden. Uiteindelijk wil zij het gezin gedurende langere tijd volgen. Overweegt u dit en zou u (puur voor haar research) hier met Janine over willen praten neem dan contact op met haar. of tel: Individuele- en groepsarrangementen voor mantelzorgers in de Zwanenhof Dag in dag uit zorgen voor een ander is zwaar, soms te zwaar. In een respijtverblijf krijgt men in een sfeervolle en gezellige omgeving de kans om de zorgtaak los te laten. Even de zinnen te verzetten en tot rust te komen. Zou u het fijn vinden om er een aantal dagen alleen of samen met uw verzorgde tussenuit te zijn? Dat kan in De Zwanenhof. Het sfeervolle oude voormalige retraitehuis met haar mooie kloostertuin in het prachtige Twentse coulisselandschap. Groepsarrangementen: Drie-daagse voor mantelzorgers GGZ; vrijdag 21 tot en met zondag 23 februari Drie-daagse voor mantelzorgers met hun licht dementerende verzorgde; vrijdag 25 tot en met zondag 27 april Drie-daagse voor mantelzorgers algemeen; vrijdag 20 tot en met zondag 22 juni Drie-daagse voor mantelzorgers en verzorgde met lichte zorgondersteuning; vrijdag 12 tot en met zondag 14 september Een drie-daagse kost rond 375,- p.p. Individuele arrangementen: Uit ervaring weten we dat er ook veel mantelzorgers zijn die zich minder thuis voelen in een groep en er de voorkeur aangeven om individueel op pad te gaan. Alleen of samen met een familielid of medemantelzorger. En op die manier even tot rust willen komen en afstand nemen van de dagelijkse zorg. Er wordt een programma op maat gemaakt. Een individueel arrangement kan op alle dagen geboekt worden. De prijs bedraagt 125,- p.p. per dag, all in. Men kan in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer men een aanvullende verzekering heeft bij de volgende verzekeraars: Menzis en Zilveren Kruis Achmea Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met: Irma Peek, Betsy Letteboer, (dinsdag en vrijdag )

12 Nieuws van de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg De vrijwillige thuiszorg heeft een ANBI verklaring gekregen Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dat doen wij. Mensen die aan de vrijwillige thuiszorg willen doneren mogen hun giften aftrekken van de belasting. Oproep deelname lotgenotengroep voor partners van mensen met dementie In het najaar hebben acht mantelzorgers de cursus omgaan met dementie bij uw naaste gevolgd. Hierna hebben een paar mantelzorgers aangegeven belangstelling te hebben om met een lotgenotengroep door te gaan. Een lotgenotengroep is geen cursus! Het doel is ervaringen met elkaar uitwisselen en indien gewenst met elkaar naar oplossingen te kijken. De vrijwillige thuiszorg wil hier aan tegemoet komen onder een paar voorwaarden: De groep moet bestaan uit minimaal zes en maximaal 10 mantelzorgers De groep is gericht op partners van iemand met de diagnose dementie De groep komt i.p. vier keer per jaar bij elkaar De eerste keer dat de groep bij elkaar komt is op woensdagmorgen 12 maart van uur in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Janny Kremers en Anita Groot Obbink, mantelzorgconsulenten, zullen die ochtend aanwezig zijn. Mocht u willen deelnemen aan deze groep dan kunt u zich voor 1 maart opgeven bij Anita Groot Obbink. Tel: of per Verlenging van een jaar project maatje voor nierpatiënten Al twee jaar lang ondersteunen ervaringsdeskundige maatjes nierpatiënten tijdens de predialyse en/of pretransplantatie fase. Zij bieden emotionele steun, informatie en begeleiding tijdens consulten in het ziekenhuis. De vrijwillige thuiszorg gaat deze dienstverlening ook in 2014 aanbieden in heel Twente. Bent u nierpatiënt en/of kent u iemand die nierpatiënt is en behoefte heeft aan een maatje neem dan contact op met: Anita Groot Obbink of Mariët Velding op Oproep voor jonge mantelzorgers Jonge mantelzorgers zijn kinderen/ jongeren tussen de 6 en 18 jaar die zorgen hebben om of zorgen voor een chronisch ziek, lichamelijk ziek, lichamelijk of verstandelijk beperkt familielid of een familielid met psychische problemen of verslavingsproblematiek. Er worden voor de jonge mantelzorgers met regelmaat leuke ontspannende activiteiten georganiseerd. In 2013 is er een groep jonge mantelzorgers geweest die elkaar regelmatig heeft ontmoet om samen met de consulent jonge mantelzorgers ervaringen uit te wisselen, informatie te delen en vaardigheden aan te leren die kunnen helpen om de soms moeilijke omstandigheden aan te kunnen. Ben jij jonge mantelzorger en heb jij behoefte aan het delen van je ervaringen met andere leeftijdsgenoten die in een soortgelijke situatie zitten? In 2014 zal er bij voldoende deelnemers opnieuw een groep gestart worden. Voor meer informatie of opgave kan er g d worden naar of Dit kan ook per telefoon door te bellen met

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Hellendoorn, winter 2014 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres: Constantijnstraat

Nadere informatie

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Wierden, winter 2014 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres: Constantijnstraat

Nadere informatie

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Rijssen-Holten, winter 2014 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres:

Nadere informatie

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline ggz voor doven & slechthorenden Borderline Als gevoelens en gedrag snel veranderen Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline Herkent u dit? Bij iedereen gaat wel

Nadere informatie

Zwanenhofzorg Respijtarrangementen 2014 voor mantelzorgers Thuiskomen Authentiek Huis met een ziel Zorg en aandacht Passie, inspiratie en eenvoud

Zwanenhofzorg Respijtarrangementen 2014 voor mantelzorgers Thuiskomen Authentiek Huis met een ziel Zorg en aandacht Passie, inspiratie en eenvoud Zwanenhofzorg Respijtarrangementen 2014 voor mantelzorgers Thuiskomen Huis met een ziel Zorg en aandacht Passie, inspiratie en eenvoud Authentiek Reactie van een gast In weinig tijd heb ik zo veel geleerd

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Raalte (gebied Heino), voorjaar 2015 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres:

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant

Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Borderline in het gezin. Koos Krook, sr. preventiefunctionaris GGZ Midden Brabant Inleiding - Stellingen. - Ontstaan psychiatrische aandoeningen. - Wat zien naastbetrokkenen. - Invloed van borderline op

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder

Terrorisme en dan verder Terrorisme en dan verder Hoe kunt u omgaan met de gevolgen van een aanslag? - Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie.

Nadere informatie

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Gebied Heino, najaar 2015 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres:

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag?

Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Terrorisme en dan verder Wat te doen na een aanslag? Publieksversie Ga zo veel mogelijk door met uw normale dagelijkse activiteiten. Dat geeft u het gevoel dat u de baas bent over de situatie. Dit is ook

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Inleiding Agenda van vandaag

Inleiding Agenda van vandaag Inleiding Agenda van vandaag Werkgebied GGD Deelname aan het ZAT Afname KIVPA vragenlijst Jongerenspreekuur op aanvraag (per mail aangevraagd) overleg mentoren, zorg coördinator en vertrouwenspersoon Preventief

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers

Mantelzorg. Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Mantelzorg Praktische informatie en tips voor mantelzorgers Inleiding Met de mantelzorger bedoelen we diegene die een belangrijke rol in de zorg voor een naaste vervult. Vaak is dit een ouder, partner

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger

boek mantelzorg In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger mantelzorg boek In geval van nood Belangrijke informatie voor de vervangende (mantel)zorger (020) 333 53 53 info@mantelzorgenmeer.nl www.mantelzorgenmeer.nl Mantelzorgboek Er zijn momenten dat de mantelzorger

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven

Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven CURSUSAANBOD Voorjaar2012 Gezondheidscentrum Kruisstraat 23a, 5502 JA Veldhoven Cursusaanbod in Zeelst Gezondheidscentrum de Bolzen start dit jaar met het geven van cursussen, workshops en lezingen. De

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt?

Denkt u. dat u mentaal. vastloopt? Denkt u dat u mentaal vastloopt? Wat is Denk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al

Nadere informatie

Wij behandelen mensen poliklinisch, dat betekent dat je naar ons toe komt voor de hulp. Een enkele keer kan het zijn dat wij op huisbezoek komen.

Wij behandelen mensen poliklinisch, dat betekent dat je naar ons toe komt voor de hulp. Een enkele keer kan het zijn dat wij op huisbezoek komen. Wie zijn wij? Het team van AltraCura Behandeling biedt hulp aan mensen met leermoeilijkheden en psychische problemen. Wij willen graag een goede behandeling bieden, daarom onderzoeken wij samen met jou

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober

Depressie. Informatiefolder voor cliënt en naasten. Zorgprogramma Doen bij Depressie UKON. Versie 2013-oktober Depressie Informatiefolder voor cliënt en naasten Zorgprogramma Doen bij Depressie Versie 2013-oktober Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen en welke oorzaken

Nadere informatie

Depressie bij verpleeghuiscliënten

Depressie bij verpleeghuiscliënten Doen bij Depressie zorgprogramma Informatiefolder voor cliënt en naasten Depressie bij verpleeghuiscliënten Folder 3 Inleiding Deze folder bevat informatie over de klachten die bij een depressie horen

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl n Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid We slapen gemiddeld zo n zeven tot acht uur per nacht. Dat

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrije tijd & Sport Ik wil graag dat mijn kind leert zwemmen, maar hij past niet in zo n grote groep. Kan het ook anders? Er is vast wel een (gezelligheids)

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Ben je mantelzorger? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een ziek of gehandicapt

Nadere informatie

Borderline. Als het evenwicht zoek is

Borderline. Als het evenwicht zoek is Als het evenwicht zoek is Van het ene uiterste in het andere Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering dan regel. Iedereen krijgt te maken met tegenslagen: zakken voor een

Nadere informatie

SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Informatie en advies voor de praktijkbegeleider

SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD. Informatie en advies voor de praktijkbegeleider Informatie en advies voor de praktijkbegeleider SPECIALE AANDACHT GEVRAAGD VOOR EEN STAGIAIRE MET BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS IN DE WERKSITUATIE Inzicht, herkennen, handelen Gemiddeld één op de

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Hellendoorn, najaar 2015 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres: Constantijnstraat

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie ggz voor doven & slechthorenden Depressie Meer dan een somber gevoel Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie Herkent u dit? Iedereen is wel eens somber of treurig.

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Beknopt overzicht het aanbod voor mantelzorgers in eindhoven

Beknopt overzicht het aanbod voor mantelzorgers in eindhoven Beknopt overzicht het aanbod voor mantelzorgers in eindhoven 2011 www.mantelzorgverlicht.nl 1 2 Inleiding Dit is een Beknopt overzicht van het Productboek Aanbod voor mantelzorgers in Eindhoven. Dit gratis

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie De Kopgroep in Nieuwegein Praten over en omgaan met uw dementie "In het begin vond ik het eng", vertelt Pieter. "Nu zeg ik het gewoon tegen iedereen: Ik heb Alzheimer." Omgaan met dementie Sinds de diagnose

Nadere informatie

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt)

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) Naam:.. Datum: - - Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat de afgelopen zeven dagen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Vragenlijst multiproblematiek I

Vragenlijst multiproblematiek I Bijlage B Vragenlijst multiproblematiek I 1 Achtergrondkenmerken V1. Wat is je geboortedatum? V2. Ben je een jongen of een meisje? V3. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? V4. In welk land ben je

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Mantelzorg gaat verder dan de gebruikelijke zorg voor elkaar. Op sommige momenten staat

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie?

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie? Denk jij dat je vastloopt tijdens je studie? Soms loopt het leven niet zoals jij zou willen. Misschien ben je somber, twijfel je erover wie je bent, loopt het niet zo met contacten of worstel je met je

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers en Ruggesteun R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Hoe is het beloop van vermoeidheid na kanker? Internationale literatuur Prevalentie: uitgezet tegen tijd sinds behandeling

Achtergrondinformatie. Hoe is het beloop van vermoeidheid na kanker? Internationale literatuur Prevalentie: uitgezet tegen tijd sinds behandeling Achtergrondinformatie Ongeveer 99% van alle patiënten ervaart tijdens de behandeling van Drie maanden na de behandeling van heeft 2-4% van de ziektevrije patiënten last van ernstige Hoe is het beloop van

Nadere informatie

Thema s voor het Alzheimer Café. Verzameld, kopjes gekozen en geordend door Franklin Roos van Alzheimer Café Zuidelijk Westerkwartier te Leek

Thema s voor het Alzheimer Café. Verzameld, kopjes gekozen en geordend door Franklin Roos van Alzheimer Café Zuidelijk Westerkwartier te Leek Thema s voor het Alzheimer Café Verzameld, kopjes gekozen en geordend door Franklin Roos van Alzheimer Café Zuidelijk Westerkwartier te Leek Medische aspecten Wat is dementie? Medische aspecten Verschillende

Nadere informatie

Ondersteuning bij leven met een beperking

Ondersteuning bij leven met een beperking Ondersteuning bij leven met een beperking Niet-aangeboren hersenletsel MEE Niet-aangeboren hersenletsel Raad en daad als het om mensen met NAH gaat Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. Door

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Samenvatting. april 2006

Samenvatting. april 2006 Samenvatting Alzheimer Nederland spant zich in om de zorg voor mensen met dementie en hun familieleden te verbeteren. Het streven is de zorg in de regio beter af te stemmen op mensen met dementie en degenen

Nadere informatie

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten

Hoe verwerk je een. schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten Hoe verwerk je een schokkende gebeurtenis? Informatie voor leerkrachten Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat ingrijpende gevolgen. Als leerkrachten samen

Nadere informatie

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander

Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Balans vinden in zorgen voor jezelf en voor een ander Wanneer je zorgt voor een partner, kind of naaste uit je omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel kan het een uitdaging zijn balans te vinden in de

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s. Foto Britt Straatemeier. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door:

Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s. Foto Britt Straatemeier. Deze brochure werd mogelijk gemaakt door: Hoe kunt u voor uw bijzondere kleinkind zorgen? Tips voor opa s en oma s Foto Britt Straatemeier Deze brochure werd mogelijk gemaakt door: Tips voor grootouders Foto Susanne Reuling Als in het gezin van

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers

Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Nieuwsbulletin voor mantelzorgers Editie Wierden, najaar 2015 Steunpunt Mantelzorg Coördinatie door: Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Postadres: Constantijnstraat

Nadere informatie

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je?

Eerst wat algemene gegevens. Vragen over je lichaam. 1. In welke klas zit je? Eerst wat algemene gegevens. 1. In welke klas zit je? 2. Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Je mag één antwoord geven. Ik woon: Bij mijn vader en moeder (samen) Ongeveer de helft van de tijd

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging De onzichtbare gevolgen... De onzichtbare gevolgen... De onzichtbare gevolgen van een CVA (beroerte) 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging De onzichtbare gevolgen Cerebro Vasculair Accident

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen

Probleemgedrag bij ouderen Probleemgedrag bij ouderen Machteloos, bang of geïrriteerd. Zo kunnen medewerkers en cliënten in de thuiszorg zich voelen in situaties waarin sprake is van probleemgedrag. Bijvoorbeeld als een cliënt alleen

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie