MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANTELZORG VERDIENT AANDACHT"

Transcriptie

1 MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve, directeur HOOM

2 Het onderzoek is financieel gezien mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Oosterhout Vrienden van HOOM 2 Werkgroep Ketenzorg Dementie Surplus Zorg Het symposium is financieel mede mogelijk gemaakt door: Actief zorg Axxicom Benoé Dimensus Thuisvester Zorgbelang Brabant

3 947 mensen die in 2011 het mantelzorgcompliment hebben ontvangen zijn door de SVB aangeschreven. 1 organisatie heeft ruimte beschikbaar gesteld Ontelbare medewerkers van organisaties hebben de kaart verspreid onder mantelzorgers studenten en vrijwilligers hebben het onderzoek uitgevoerd. 150 mantelzorgers hebben meegewerkt aan het onderzoek, waarvan 105 mantelzorgers meegewerkt hebben aan een interview vrijwilligers hebben begin januari kaartjes, posters en brieven verspreid. 12 zorgvragers zijn geïnterviewd. en 45 mantelzorgers een enquête hebben ingevuld. Van 12 organisaties hebben managers meegewerkt aan een interview en van 10 organisaties medewerkers. 2 consulenten van HOOM hebben hard gewerkt voor het onderzoek. 10 organisaties hebben het onderzoek en het symposium financieel mogelijk gemaakt. 18 vrijwilligers hebben meegewerkt aan een interview. 4 vrijwilligers hebben het symposium georganiseerd. 3 1 student heeft samen met 1 begeleider een film gemaakt over het onderzoek. Overweldigend Zestien 4 e jaars studenten en elf vrijwilligers, wat een netwerk, wat een know how. In de keuken bij mantelzorgers. Talloze diepgaande gesprekken. Wij zijn er stil van. En natuurlijk zijn we nog??? mensen vergeten Onze dank is groot! Jacques Uitterhoeve, Helma Martens en het HOOM-team

4 4

5 INLEIDING In 2012 en 2013 heeft HOOM, in nauw overleg met de gemeente, in de gemeente Oosterhout een uniek onderzoek uitgevoerd. Tien groepen studenten en vrijwilligers (in totaal 27 personen) hebben mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en organisaties gevraagd naar de situatie van mantelzorgers en hun behoefte aan ondersteuning. Elke groep heeft een zelfstandig onderzoek uitgevoerd bij een eigen onderzoeksgroep. Om dit mogelijk te maken hebben ontelbare medewerkers van allerlei organisaties het onderzoek onder de aandacht van mantelzorgers gebracht. Ook hebben vrijwilligers brieven, posters en kaarten rondgebracht in Oosterhout. Een omvangrijk PR plan is hiervoor opgezet en uitgevoerd. Daarnaast hebben de studenten en vrijwilligers op inventieve wijze hun eigen onderzoeksgroep gezocht én gevonden. Hun bevindingen, conclusies en aanbevelingen hebben zij in tien rapporten verwoord. Vijf belangrijke conclusies en aanbevelingen, die uit de breedte van de tien rapporten zijn gedestilleerd, zijn met mantelzorgers, medewerkers van organisaties en andere belangstellenden besproken tijdens het symposium op 27 juni In dit eindverslag zijn de tien rapporten met elkaar verbonden om te komen tot samenhangende conclusies en aanbevelingen. Ook het verslag van het symposium is opgenomen. De tien rapporten hebben elk een zinvolle inhoud en zijn het waard te worden gelezen. Voor dit eindrapport zijn drie centrale thema s eruit gelicht: het beeld van mantelzorgers, het bereiken van mantelzorgers en behoeften van mantelzorgers. Voor het overige wordt graag verwezen naar de afzonderlijke rapporten, die bij de projectleider op te vragen zijn. Inhoud In hoofdstuk 1 is de samenvatting opgenomen, bestaande uit de aanbevelingen uit de hoofdstukken 5 en 6. De opzet van het onderzoek in beschreven in hoofdstuk 2, gevolgd door het doorlopen proces in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek zijn verwoord in de hoofdstukken 4 (beeld van mantelzorgers), 5 (het bereiken van mantelzorgers), 6 (behoeften van mantelzorgers) en 7 (verslag van het symposium). 5

6 6

7 INHOUD HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING SAMENVATTING OPZET SAMENVATTING AANBEVELINGEN HOOFDSTUK 2. OPZET ONDERZOEK INLEIDING AANLEIDING ONDERZOEK OPZET EN KEUZEN ONDERZOEK HOOFDSTUK 3. UITVOERING ONDERZOEK INLEIDING ONDERZOEKERS ONDERZOEKSGROEP SYMPOSIUM BEGELEIDING FINANCIERING HOOFDSTUK 4. RESULTATEN ONDERZOEK: HET BEELD VAN MANTELZORGERS INLEIDING HET BEELD VAN JONGE MANTELZORGERS HET BEELD VAN WERKENDE MANTELZORGERS HET BEELD VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET DEMENTIE HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER EEN LICHAMELIJKE BEPERKING HET BEELD VAN HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET NAH VERGELIJKING TUSSEN GROEPEN HOOFDSTUK 5. RESULTATEN ONDERZOEK: HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS INLEIDING AANTALLEN HET BEREIKEN VAN JONGE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN WERKENDE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS EN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET DEMENTIE HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET NAH BEELD VAN DERDEN OVER HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS\ CONCLUSIES: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN GROEPEN AANBEVELINGEN OVER HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS HOOFDSTUK 6. RESULTATEN ONDERZOEK: BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS INLEIDING BEHOEFTEN VAN JONGE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN WERKENDE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET DEMENTIE BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET NAH BEELD VAN DERDEN OVER BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS CONCLUSIES: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN GROEPEN AANBEVELINGEN OVER DE BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS HOOFDSTUK 7. SYMPOSIUM INLEIDING INLEIDING MEZZO FILM VIJF RODE DRADEN AFSLUITING GEMEENTE... 85

8 8

9 HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING 1.1. SAMENVATTING OPZET De onderzoeksvraag Aan welke diensten hebben mantelzorgers behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naaste kunnen zorgen? is middels onderzoek voorgelegd aan de onderzoeksgroepen Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers Allochtone mantelzorgers Mantelzorgers voor een zorgvrager met een psychische stoornis Mantelzorgers voor een zorgvrager met een verstandelijke beperking Mantelzorgers voor een zorgvrager met dementie Mantelzorgers voor een zorgvrager met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Mantelzorgers voor een zorgvrager met lichamelijke beperkingen of chronische ziekte Zorgvragers Vrijwilligers Organisaties, uitvoerend niveau Organisaties, beleidsniveau 9 in de pilotgemeente Oosterhout Elke groep studenten en vrijwilligers heeft het onderzoek uitgevoerd bij een of twee van de genoemde onderzoeksgroepen en heeft daar een onderzoeksrapport over geschreven.

10 1.2. SAMENVATTING AANBEVELINGEN Aanbeveling 1 Neem het bereiken van mantelzorgers op in het activiteitenplan van HOOM. Aanbeveling 2 Maak voor elke groep mantelzorgers, op basis van de kenmerken van die groep, een plan om hen te bereiken. Aanbeveling 3 Gebruik algemene PR activiteiten, zoals artikelen in de krant en in huis-aan-huis bladen, oproepen via de kabelkrant of radio vooral voor het informeren van mensen over mantelzorg en minder voor het werven van mantelzorgers. Aanbeveling 4 Leg de nadruk op het bereiken van mantelzorgers via intermediairs. Start met organisaties die schriftelijk communiceren met zorgvragers en/of mantelzorgers een pilot om schriftelijke informatie over mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers aan hun mailing en hun site toe te voegen. Aanbeveling 5 Maak een plan om eerste en tweedelijns organisaties tot samenwerkingspartner te maken. Denk bij het maken van dit plan aan geschikte samenwerkingspartners voor de verschillende groepen mantelzorgers. 10 Aanbeveling 6 Maak een plan om eerste en tweedelijns professionals en vrijwilligers oog en oor te laten krijgen voor mantelzorg, zodat zij mantelzorgers bewust maken van hun situatie en hun grenzen en hen wijzen op ondersteuningsmogelijkheden. Aanbeveling 7 Richt de vrijwilligerswerkgroep bereiken van mantelzorgers op die zich gaat richten op het werven van mantelzorgers onder leiding van de consulenten van HOOM. Aanbeveling 8 Maak voor het bereiken van de verschillende groepen mantelzorgers specifieke vrijwilligers in de werkgroep verantwoordelijk. Betrek sleutelfiguren bij de werkgroep.

11 Aanbeveling 9 Maak voor elke groep mantelzorgers een informatieblad met de meest gevraagde informatie. Maak deze informatiebladen toegankelijk voor mantelzorgers (zie hoofdstuk 5). Aanbeveling 10 Bespreek gemeente breed op welke manier het aanspreekpunt voor mantelzorgers kan worden gerealiseerd. Aanbeveling 11 Train hulpverleners in het gebruik van een methode (zoals een vragenlijst) om de draagkracht en zorglast van mantelzorgers in beeld te brengen. Aanbeveling 12 Bundel informatie over respijtvoorzieningen op de informatiebladen en maak deze informatie toegankelijk voor mantelzorgers. Geef de mogelijkheid om deze voorzieningen op maat van de zorgvrager en mantelzorger te maken. Zorg ervoor dat de respijtzorg van goede kwaliteit is en wordt gegeven door een vertrouwd persoon. Aanbeveling 13 Ontwikkel het versterken van het netwerk als dienst of taak van hulpverleners/ aanspreekpunt. Stel met zorgvrager en mantelzorger(s) een vangnet op, zodat duidelijk is wat er gebeurt als de mantelzorger(s) uitvallen. Leg dit zodanig vast dat het inzichtelijk is voor hulpverleners. 11 Aanbeveling 14 Ga door met en ontwikkel lotgenotencontact voor (groepen) mantelzorgers die daaraan behoefte hebben. Aanbeveling 15 Hou bij de beoordeling van een aanvraag van huishoudelijke hulp rekening met de (drie of vier) dubbele belasting van mantelzorgers. Dit geldt nog extra in de gezinnen met jonge mantelzorgers. Aanbeveling 16 Train professionals in het benaderen van mantelzorgers als deskundigen en partner in de zorgverlening voor de zorgvrager.

12 12

13 HOOFDSTUK 2. OPZET ONDERZOEK 2.1. INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek aangegeven. Ook is beschreven hoe deze aanleiding heeft geleid tot een onderzoek dat uiteindelijk door 27 mensen is uitgevoerd AANLEIDING ONDERZOEK In het contract met de gemeente Oosterhout heeft HOOM afgesproken regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Een dergelijk onderzoek geeft wellicht antwoord op de vraag wat huidige klanten vinden van de huidige dienstverlening. Maar HOOM heeft andere vragen, zoals: Zoeken we onze doelgroep op de goede manier?, Hoe komt het dat slechts 250 mantelzorgers gebruik maken van onze diensten, terwijl er een veel grotere groep (overbelaste) mantelzorgers is? en Passen onze diensten bij de behoeften van mantelzorgers? Kortom: de vragen van HOOM leiden tot een heel ander onderzoek: een onderzoek waarbij op zoek wordt gegaan naar mantelzorgers die op dit moment géén gebruik maken van de diensten van HOOM. Een onderzoek waarbij geluisterd wordt naar verhalen van deze mantelzorgers om van daaruit andere, nieuwe diensten te ontwikkelen. Betrokkenen zijn op zoek gegaan naar innovatieve ideeën en nieuwe concepten waardoor mantelzorgers beter kunnen worden ondersteund. Op zoek ook naar nuances en verschillen tussen mantelzorgers, vanuit de overtuiging dat dé mantelzorger niet bestaat. In overleg met de gemeente wordt daarom net na de zomer van 2012 besloten het onderzoek op een andere manier te gaan uitvoeren OPZET EN KEUZEN ONDERZOEK Na het besluit om deze keer het klanttevredenheidsonderzoek op een andere manier te gaan uitvoeren, is er allereerst een opzet gemaakt (zie bijlage 1 van het bijlagenboek 1 ). Daarin is de onderzoeksvraag vastgelegd: Naast enkele achtergrondgegevens over mantelzorg vanuit literatuur, zijn in deze tekst tevens de onderzoeksgroep, de uitvoerenden en de structuur van het project uitgewerkt. Uitgangspunt zijn de volgende keuzen: Uitvoering van het onderzoek door studenten en vrijwilligers Splitsing van mantelzorgers in groepen, aangevuld met zorgvragers, vrijwilligers en organisaties Begeleiding door consulenten van HOOM in Oosterhout en een externe projectleider Interne én externe financiering van het onderzoek Werving van mantelzorgers door de studenten zelf Afsluiting van het onderzoek met een symposium Aan welke diensten hebben mantelzorgers behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naaste kunnen zorgen? De onderbouwing van deze keuzen is in onderstaande tekstblokken aangegeven. 1 Teksten en instrumenten die zijn gebruikt in het onderzoek, zijn in het bijlagenboek opgenomen.

14 Keuze voor studenten Jonge onderzoekers hebben een frisse inbreng en luisteren helder. Sommigen zijn zelf mantelzorger en daarmee ervaringsdeskundige. Studenten die meewerken aan het onderzoek doen kennis op over mantelzorg en zullen in hun werkleven altijd de mantelzorger naast de zorgvrager zien. Contact is gelegd met Avans Hogeschool Breda afdeling Sociale Studies en Verpleegkunde en Avans Hogeschool s Hertogenbosch, afdeling Sociale Studies. Keuze aanvulling met vrijwilligers Gaandeweg het najaar 2012 wordt duidelijk dat door alleen studenten het onderzoek niet geheel kan worden uitgevoerd. Daarom is gekozen voor aanvulling van de onderzoekers met vrijwilligers. In de eigen netwerken van de directeur en projectleider en in de groep vrijwilligers van HOOM is gezocht naar geschikte onderzoekers. Vrijwilligers brengen hun kennis, levenservaring en netwerk mee. Keuze splitsing mantelzorgers in kleine groepen en uitbreiding met andere groepen Er is in Nederland eerder onderzoek uitgevoerd naar behoeften van mantelzorgers. Er is echter weinig onderzoek verricht naar specifieke behoeften van groepen mantelzorgers op basis van hun eigen verhalen. En dat terwijl voorondersteld kan worden dat het zorgen voor een zoon of dochter met een verstandelijke beperking heel anders is dan op 75 jarige leeftijd gaan zorgen voor je partner met dementie of NAH. HOOM is op zoek gegaan naar behoeften van groepen mantelzorgers om haar dienstverlening daarop aan te kunnen passen. Naast mantelzorgers zijn er anderen die contact hebben met mantelzorgers en die van daaruit een beeld hebben van behoeften van mantelzorgers. Onderzoek is gedaan bij: jonge, werkende en allochtone mantelzorgers, mantelzorgers van zorgvragers met een psychische stoornis, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, dementie en NAH, zorgvragers, vrijwilligers, medewerkers en managers van organisaties. 14 Keuze begeleiding Bij een project over mantelzorg in Oosterhout is betrokkenheid van de consulenten van HOOM noodzakelijk. Het helemaal uitvoeren van het onderzoek staat de reguliere werkzaamheden echter in de weg. Daarom is de leiding van het project door een extern projectleider uitgevoerd. Keuze werving onderzoeksgroep Bij aanvang is gekozen voor werving van de onderzoeksgroep door de studenten, waardoor nieuwe wegen gevonden kunnen worden. Vanwege de overlast van tien groepen die bijvoorbeeld een huisarts zouden benaderen, is besloten om intermediairs, die door meer dan één groep studenten of vrijwilligers zou worden benaderd, vooraf en centraal te benaderen. Ook algemene PR activiteiten, die meerwaarde voor alle groepen studenten en vrijwilligers zouden hebben, zijn vooraf uitgevoerd. Vervolgens zijn studenten op zoek gegaan naar wegen om hun onderzoeksgroep te bereiken. Keuze financiering onderzoek Om het onderzoek financieel mogelijk te maken is zowel voor het onderzoek als het symposium gezocht naar externe financieringsmogelijkheden. Keuze symposium Het onderzoek is gericht op behoeften van mantelzorgers in brede zin en dus niet alleen op behoeften waarmee HOOM aan de slag kan gaan. Om vervolg te geven aan de resultaten is gekozen voor een symposium, waarbij alle organisaties zijn uitgenodigd die te maken (kunnen) hebben met mantelzorg.

15 HOOFDSTUK 3. UITVOERING ONDERZOEK 3.1. INLEIDING In dit hoofdstuk is het verloop van het onderzoek beschreven. Wat waren de plannen en hoe zijn die uitgevoerd? Aandacht wordt achtereenvolgens besteed aan: onderzoekers, mantelzorgers, begeleiding, symposium en financiering van het onderzoek. Studenten hebben zelf de onderzoeksmethode gekozen die naar hun mening het beste past bij de onderzoeksgroep. Daarom is de onderzoeksmethode beschreven als onderdeel van paragraaf ONDERZOEKERS Het plan is om het onderzoek te laten uitvoeren door studenten van de afdeling Social Studies van Avans Hogeschool in Breda VOORBEREIDINGSFASE Het zoeken naar en interesseren van studenten voor het onderzoek is in het najaar van 2012 één van de belangrijkste activiteiten. Tijdens het eerste contact met Avans Hogeschool in Breda blijkt echter dat studenten al in het 3 e schooljaar kiezen voor een afstudeeropdracht. Wellicht zijn er nog enkele groepen die nog geen keuze hebben gemaakt, maar het grootste deel van de studenten is al voorzien van een afstudeeronderzoek. De samenvatting van de onderzoeksopzet is op blackboard 2 gezet, zodat de informatie voor alle studenten toegankelijk is. Vervolgens is contact opgenomen met de afdeling Social Studies van Avans Hogeschool in s Hertogenbosch. In deze opleiding kiezen studenten in het eerste semester van het 4 e schooljaar voor het onderzoek dat zij in februari gaan starten. Ook bij deze opleiding is de informatie op blackboard gezet, waardoor het toegankelijk wordt voor alle studenten. 15 Eind september melden de eerste groepen studenten zich aan. Omdat in oktober zich nog maar drie groepen hebben aangemeld, wordt besloten ook vrijwilligers te gaan werven voor uitvoering van het onderzoek. Deze vrijwilligers worden gevonden in het eigen netwerk van de directeur van HOOM en de projectleider van het onderzoek en in het vrijwilligersbestand van HOOM. Studenten en vrijwilligers worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst, waarvan er in het najaar van 2012 vijf plaatsvinden. Bij de bijeenkomsten zijn steeds een vertegenwoordiger van HOOM en de projectleider aanwezig. De presentatie van het onderzoek vindt plaats aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlagenboek bijlage 2). In het algemeen zijn studenten en vrijwilligers erg positief en enthousiast over het onderzoek. Enkele groepen studenten besluiten niet mee te doen, bijvoorbeeld omdat zij de reistijd een bezwaar vinden of niet deel willen nemen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door meerdere groepen studenten en vrijwilligers. Ook enkele vrijwilligers besluiten om niet mee te doen. Een reden hiervoor is de tijdinvestering die het vraagt. Op 20 december 2012 komen studenten en vrijwilligers bij elkaar om kennis te maken, hun onderzoeksopzet te presenteren en elkaar te inspireren. De uitnodiging en het verslag van de 2 Een geautomatiseerd prikbord waar de opleiding mededelingen, roosters enz. voor studenten op zet.

16 bijeenkomst zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4 van het bijlagenboek. Het is een prettige, inspirerende bijeenkomst. Studenten beginnen in deze periode aan hun onderzoeksopzet en plan van aanpak, die door de meeste groepen in januari of februari 2013 wordt afgerond. In februari is de laatste groep vrijwilligers gevormd, waarmee het onderzoek gevuld is. Er zijn in totaal 16 studenten en 11 vrijwilligers die het onderzoek in tien groepen uitvoeren. Twee groepen studenten doen onderzoek bij twee groepen mantelzorgers. Alle andere groepen studenten en vrijwilligers hebben één groep. In onderstaand overzicht zijn enkele kenmerken van de groepen opgenomen. Overzicht 1 Studenten en vrijwilligers Studenten/vrijwilligers Opleiding Groep mantelzorgers Studenten: Vera, Dewy, Wytske, Sylvia en Marjorie Studenten: Saniya en Anky Studenten: Jamie en Loes Studenten: Marlon en Anne Vrijwilligers: Mayke, Peter, Gemma en Tineke Studenten: Stefan en Jasmijn Vrijwilligers: Marilie, Fred en Elisabeh Studenten: Jessica en Susan Vrijwilligers: Lilian, Wim en Mayke Student: Arjan Vrijwilliger: Tjeerd Breda MWD Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers Den Bosch MWD Allochtone mantelzorgers 3 Den Bosch MWD Den Bosch SPH Den Bosch SPH Den Bosch MWD Breda MWD (dt) Mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis Mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking Mantelzorgers van zorgvrager met een dementie Mantelzorgers van zorgvrager met een chronische ziekte of lichamelijke beperking 4 Mantelzorgers van zorgvrager met NAH Zorgvragers Vrijwilligers Andere organisaties, medewerkers Andere organisaties, managers UITVOERINGSFASE In februari 2013 gaat het project echt van start. Studenten hebben nu tijd om zich (bijna) volledig te richten op het onderzoek. Omdat met name studenten aangeven ontmoeting van elkaar op prijs te stellen, wordt aan het begin van deze fase (op 5 en 6 februari 2013) een bijeenkomst gehouden. Het doel/resultaat van de bijenkomst is dat studenten en vrijwilligers: op de hoogte zijn van de voortgang van het project. elkaar hebben geïnspireerd bij het opstellen van de lijst met topics. het interviewen hebben geoefend met mantelzorgers/vrijwilligers/zorgvragers. 3 De studenten hebben hun onderzoeksgroep beperkt tot Turkse en Marokkaanse mantelzorgers. Dit zijn de grootste groepen allochtonen in Oosterhout. 4 In verband met de leesbaarheid is dit mantelzorgers van zorgvragers met een lichamelijke beperking genoemd.

17 op de hoogte zijn van de verwachtingen aangaande het rapport en met elkaar hebben uitgewisseld over de weg van de interviews naar het rapport. Bij de bijeenkomsten zijn een mantelzorger, zorgvrager en/of vrijwilliger aanwezig, zodat studenten en vrijwilligers echt kunnen oefenen. Met name voor studenten heeft dit een belangrijke meerwaarde. In bijlage 5 van het bijlagenboek is de uitnodiging opgenomen. Vanaf februari 2013 gaan studenten, in vervolg op de algemene PR activiteiten, zelf op zoek naar hun onderzoeksgroep. Voor sommige groepen studenten en vrijwilligers is dit een lastige kwestie. Studenten en vrijwilligers, met ondersteuning van de consulenten en projectleider, blijven zoeken naar de mogelijkheden. Zie hiervoor hoofdstuk 5. Gegevens over de bereikte aantallen mantelzorgers zijn opgenomen in paragraaf 5.2. Tijdens een bijeenkomst op 10 april 2013 presenteren de studenten en vrijwilligers de eerste resultaten van hun onderzoek. Het is weer een positieve bijeenkomst, waarbij de vrijwilligers en studenten goede voortgang kunnen melden. Er is veel tijd beschikbaar om met elkaar van gedachte te wisselen en elkaar te inspireren. De uitnodiging van de bijeenkomst is opgenomen in bijlage 6 van het bijlagenboek. Eind mei 2013 moeten studenten hun eindrapport klaar hebben, zowel voor hun opleiding als voor de opdrachtgever. Ook met vrijwilligers is afgesproken dat zij hun eindrapport eind mei klaar hebben. Eén groep heeft vanaf het begin te maken met tegenslagen en heeft het eindrapport niet op tijd klaar. Wel hebben zij de conclusies en aanbevelingen gereed, zodat dit verwerkt kan worden in de presentaties van het symposium. 17 Afgesproken wordt dat studenten een actieve rol gaan spelen in het symposium. Het ziet er naar uit dat het presenteren tijdens het symposium mee mag tellen bij het onderdeel presenteren van de opleiding; later blijkt dit toch niet goed mogelijk te zijn. Uit de tien rapporten worden door de projectleider vijf onderwerpen gehaald, die interessant zijn voor een discussie met mantelzorgers, organisaties en andere belangstellenden. Vanuit de onderbouwing stellen de vijf groepen studenten van Avans Hogeschool in Den Bosch een inleiding van vijf minuten op. Er wordt geoefend en veranderd tot het helemaal klopt. De vijf studenten geven een uitstekende presentatie op het symposium van 27 juni ONDERZOEKSMETHODE Studenten en vrijwilligers maken in januari en februari een plan van aanpak voor de uitvoering van het onderzoek. Onderdeel van dit plan is de keuze voor de onderzoeksmethode. Op één na kiezen alle groepen voor het houden van interviews. De groep die onderzoek doet bij mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis en mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking kiest daarnaast voor enquêtes. Zij denken dat sommige mantelzorgers makkelijker met een enquête dan met een interview mee zullen doen. Gaandeweg merken zij echter dat zij minder informatie halen uit een enquête dan uit een interview. In vervolg daarop proberen hun onderzoeksgroep te motiveren aan een interview mee te doen en het aantal enquêtes te beperken. Omdat de studenten die onderzoek doen bij jonge mantelzorgers veel moeite hebben om hun onderzoeksgroep te bereiken, besluiten zij in april om een enquête uit te zetten. Daarmee bereiken zij jonge mantelzorgers die anoniem willen blijven.

18 In bijlage 7 van het bijlagenboek is een voorbeeld topiclijst voor de interviews opgenomen. Bijlage 8 bevat de enquête die is gebruikt bij mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis en mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking en bijlage 9 de enquête voor jonge mantelzorgers KWALITEIT VAN DE WERKZAAMHEDEN Door het organiseren van de bijeenkomsten op 20 december, 5 en 6 februari en 10 april wordt een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de werkzaamheden van de studenten en vrijwilligers die het onderzoek uitvoeren. Er is op deze manier toezicht en invloed op de werkzaamheden en de voortgang daarvan. Om deze kwaliteit ook verder positief te beïnvloeden is: Afgesproken dat alle documenten die door de studenten en vrijwilligers naar buiten worden gestuurd, vooraf door de projectleider worden bekeken. Dat geldt dus zowel voor de stukken die naar de opleiding gaan als voor bijvoorbeeld brieven en mails die aan de onderzoeksgroep zijn gericht. Veel aandacht besteed aan de topiclijst waarmee studenten en vrijwilligers hun interviews gaan afnemen en aan de vragenlijsten van de enquêtes. Het eerste interview dat studenten hebben gehouden met iemand van hun onderzoeksgroep is samen met de projectleider terug geluisterd. Tips zijn gegeven om het interview meer diepgang te geven. Op de locatie van HOOM in Oosterhout, Mathildastraat 38, is een actiecentrum ingericht. In afstemming met de medegebruiker van de locatie (Vrijwilligers Informatiepunt [VIP]) is gezorgd voor een constante bemensing. Daardoor kunnen studenten en vrijwilligers hier terecht met vragen en verhalen. Ook kan de tijd tussen twee afspraken hier worden overbrugd ONDERZOEKSGROEP UITGANGSPUNTEN Naast het zoeken van studenten is het vinden van mantelzorgers die mee willen werken aan het onderzoek een belangrijke opdracht. De onderzoeksgroep bestaat uit mantelzorgers in de gemeente Oosterhout. Vanuit de vooronderstelling dat verschillende groepen mantelzorgers verschillende behoeften hebben, is gekozen voor splitsing van de totale groep mantelzorgers in acht groepen: Jonge mantelzorgers Allochtone mantelzorgers Werkende mantelzorgers Mantelzorgers van zorgvragers met dementie Mantelzorgers van zorgvragers met een Mantelzorgers van zorgvragers met een psychische stoornis lichamelijke beperking Mantelzorgers van zorgvragers met een Mantelzorgers van zorgvragers met NAH verstandelijke beperking Daarnaast zijn er andere groepen mensen in de samenleving die te maken hebben met mantelzorgers en die daarom vanuit hun ervaring een mening kunnen hebben over de behoeften van mantelzorgers. Ook deze groepen worden bij het onderzoek betrokken: Zorgvragers Medewerkers van organisaties Vrijwilligers Managers van organisaties Op deze wijze ontstaan twaalf groepen waar onderzoek bij plaats kan vinden.

19 ALGEMEEN PR PLAN In eerste instantie is in de opzet opgenomen dat studenten en vrijwilligers zelf op zoek gaan naar hun onderzoeksgroep. Gaandeweg ontstaat echter het besef dat het gevolg van deze keuze zou zijn dat meerdere groepen studenten en/of vrijwilligers bij organisaties aankloppen. Aangezien dat een te zware belasting voor deze organisaties zou zijn, is in het najaar van 2012 een algemeen PR plan opgesteld. Dit PR plan is opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek. In dit algemene PR plan is voorzien in een groot aantal PR activiteiten. Een greep hieruit: Persberichten voor kranten Aankondigingen bij ORTS (lokale radio) Brieven, kaarten en posters voor huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, apotheken, parochie. Kaarten en posters voor supermarkten, kappers, sportscholen, cafés, cafetaria s. Deze activiteiten zijn gericht op het bekendheid geven aan het onderzoek van HOOM en mantelzorgers motiveren om zich hiervoor aan te melden. De PR activiteiten zijn vanaf 8 januari 2013 gestart. In twee dagen hebben zes vrijwilligers posters opgehangen en brieven, posters en kaarten rondgebracht. Later zijn deze adressen nagebeld. In januari zijn tevens artikelen in de krant en huis-aan-huis bladen geplaatst en is twee keer een oproep via de lokale radio geweest. Met intermediairs, zoals het revalidatiecentrum, gemeente, zorgorganisaties, ouderenbonden en woningcorporatie is telefonisch contact opgenomen. Aan hen is gevraagd of zij in hun achterban bijvoorbeeld via medewerkers of vrijwilligers de kaart van het onderzoek wilden verspreiden onder mantelzorgers. In groten getale is hieraan gehoor gegeven, zodat in drie maanden tijd ongeveer kaarten met daarop de uitnodiging voor het onderzoek zijn verspreid. 19 Een belangrijk contact is de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is de organisatie die het mantelzorgcompliment verzorgt voor mantelzorgers. Zij blijken bereid om de bijna 1000 mantelzorgers die in 2011 een mantelzorgcompliment ontvingen een brief te sturen met een toelichting op en uitnodiging voor het onderzoek. Aan iedere mantelzorger die zich naar aanleiding van de algemene PR activiteiten per of telefonisch aanmeldt, wordt een aantal vragen gesteld om te bepalen bij welke groep zij of hij hoorde. Deze vragen zijn: 1. Woont u in de gemeente Oosterhout? 2. Voor wie zorgt u? 3. Welke beperking, ziekte of aandoening heeft deze persoon? 4. Hoeveel uren in de week zorgt u voor deze persoon? 5. Heeft u een betaalde functie? 6. Wat is uw leeftijd? Op basis van de antwoorden van deze vragen, zijn mantelzorgers ingedeeld in een van de groepen mantelzorgers en zijn hun gegevens doorgegeven aan de betreffende groep studenten of vrijwilligers.

20 PR ACTIVITEITEN VAN STUDENTEN EN VRIJWILLIGERS Een belangrijk onderdeel van het onderzoek van studenten en vrijwilligers is het vinden van hun onderzoeksgroep. Tijdens de bijeenkomst op 20 december is afgesproken dat elke groep 20 respondenten zou vinden. Op deze algemene afspraak zijn ook uitzonderingen. In overzicht 2 is aangegeven welke afspraken zijn gemaakt over de te onderzoeken aantallen respondenten. Overzicht 2. Afgesproken aantallen van de onderzoeksgroep Studenten/vrijwilligers Onderzoeksgroep aantal Studenten: Vera, Dewy, Wytske, Sylvia en Marjorie Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers 15* 15 Studenten: Saniya en Anky Allochtone mantelzorgers 20 Studenten: Jamie en Loes Mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis Mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking 5 interviews 20 enquêtes 5 interviews 20 enquêtes Studenten: Marlon en Anne Studenten: Stefan en Jasmijn Vrijwilligers: Mayke, Peter, Gemma en Tineke Vrijwilligers: Marilie, Fred en Elisabeh Studenten: Jessica en Susan Vrijwilligers: Lilian, Wim en Mayke Student: Arjan Vrijwilliger: Tjeerd Mantelzorgers van zorgvrager met een dementie 20 Mantelzorgers van zorgvrager met NAH 20 Mantelzorgers van zorgvrager met een lichamelijke beperking 20 Zorgvragers 20 Vrijwilligers 20 Andere organisaties, medewerkers 10 Andere organisaties, managers * Dit plan is later veranderd in 10 interviews en 25 enquêtes Voor sommige groepen studenten en vrijwilligers is het aantal aanmeldingen al (bijna) gerealiseerd met de algemene PR activiteiten. Andere groepen moeten hard aan de slag om respondenten te vinden. Dit is een expliciet onderdeel van hun afstudeeropdracht. Zij hebben op inspirerende wijze gezocht naar wegen om hun onderzoeksgroep te bereiken en hen te motiveren om aan het onderzoek mee te werken. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de resultaten van het onderzoek op het gebied van het bereiken van de onderzoeksgroep.

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers -

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

zicht op mijn mantelzorg

zicht op mijn mantelzorg 1 e pagina rode balk met vragenlijst en Cirkel met tekst Overzicht patiënten- of belangenorganisaties In deze lijst vindt u patiënten- en belangenorganisaties. Er is een rangschikking in de lijst gemaakt

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen Onderzoek onder mantelzorgers Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE NEERIJNEN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Ede laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Ede laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Ede. Sinds

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 %

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 % Cliëntgroep 1 Cliëntgroep 1 4 % 16, 11, 4 % 16, 11, 31, 34, 31, 34, 1 16, 1 16, 9, 9, Somatische aandoening (65+) Mevrouw Jansen is 81 en heeft vorig jaar een hersenbloeding gehad. Ze is hierdoor aan de

Nadere informatie

Mantelzorg in s-hertogenbosch

Mantelzorg in s-hertogenbosch Mantelzorg in s-hertogenbosch Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek Juli Projectnummer 409 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1 Mantelzorg 9 1.1 Zware

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Lesbrief over jonge mantelzorgers

Lesbrief over jonge mantelzorgers Lesbrief over jonge mantelzorgers www.2becool.nl Inleiding Doel van de les: Term jonge mantelzorger begrijpen, herkennen jonge mantelzorger in eigen omgeving, nadenken over behoeften van en steun voor

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Mantelzorg in De Lozerhof

Mantelzorg in De Lozerhof Mantelzorg in De Lozerhof Zorgt u voor uw partner, of een familielid? Dan bent u Mantelzorger! Zorgen doe je met en voor elkaar www.saffierderesidentie.nl 2 Inleiding Mantelzorger zijn, is niet iets waar

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS

Mantelzorgondersteuning. Soest, Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Mantelzorgondersteuning Soest, 2010 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 3765 BP Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 1 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Praktisch aan de slag met. Ergotherapie. thuis in de buurt op het werk

Praktisch aan de slag met. Ergotherapie. thuis in de buurt op het werk Praktisch aan de slag met Ergotherapie thuis in de buurt op het werk Wanneer ergotherapie? Heeft u een lichamelijke of psychische beperking? Dan kunnen sommige dagelijkse handelingen behoorlijk lastig

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR Deze vragenlijst geeft de NHB de benodigde informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor registratie als hersendonor. Wij vragen u de vragenlijst

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Draaiboek De organisatie van een beweegactie

Draaiboek De organisatie van een beweegactie Draaiboek De organisatie van een beweegactie Door regelmatig te bewegen kunnen de ademhalingsklachten verminderen en raak je minder vermoeid. Getrainde spieren hebben namelijk minder zuurstof nodig dan

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Leeuwarden laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Leeuwarden laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Leeuwarden.

Nadere informatie

Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011

Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011 Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011 Locatie: Visser t Hooft Lyceum D gemeente Leiderdorp heeft op 19 mei een bijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers. De bijeenkomst is door veel

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Mantelzorg waardering en ondersteuning

Mantelzorg waardering en ondersteuning 6 juli 2017 Mantelzorg waardering en ondersteuning Betreft: kadernota 2017-2021 Beste leden van de gemeenteraad, burgemeester, wethouder en andere aanwezigen, Vanavond wordt de kadernota 2017-2021 van

Nadere informatie

Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank

Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank Print Form ToestemmingsformulierNederlandseHersenbank Voorvertegenwoordigersvanwilsonbekwamepersonen Nietinvullen Codicilcode: Codicilnummer: Naamdonor Man Vrouw Voornamen Geboortedatum Naamverblijfplaats

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR Deze vragenlijst zal helpen om informatie te verzamelen die belangrijk is om te documenteren. Wij vragen u de vragenlijst zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 92/2015 Datum : 4 juni 2015 B&W datum : 16 juni 2015 Beh. ambtenaar : Lotte Vorwerg Portefeuillehouder : H. Rijks Onderwerp : Mantelzorgwaardering 2015 Aanleiding Momenteel

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken. PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo

WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken. PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo Welkom Wat is jullie ervaring met PPEP4All? Wat zijn jullie verwachtingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Rotterdam laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Rotterdam laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Rotterdam.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Zo maakt MEE meedoen mogelijk

Zo maakt MEE meedoen mogelijk werk mediation uw mening ervaringsdeskundigheid Klik op de onderwerpen voor filmpjes en verhalen uit het dagelijks leven van mensen met een beperking. onafhankelijke cliëntondersteuning Zo maakt MEE meedoen

Nadere informatie