MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANTELZORG VERDIENT AANDACHT"

Transcriptie

1 MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve, directeur HOOM

2 Het onderzoek is financieel gezien mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Oosterhout Vrienden van HOOM 2 Werkgroep Ketenzorg Dementie Surplus Zorg Het symposium is financieel mede mogelijk gemaakt door: Actief zorg Axxicom Benoé Dimensus Thuisvester Zorgbelang Brabant

3 947 mensen die in 2011 het mantelzorgcompliment hebben ontvangen zijn door de SVB aangeschreven. 1 organisatie heeft ruimte beschikbaar gesteld Ontelbare medewerkers van organisaties hebben de kaart verspreid onder mantelzorgers studenten en vrijwilligers hebben het onderzoek uitgevoerd. 150 mantelzorgers hebben meegewerkt aan het onderzoek, waarvan 105 mantelzorgers meegewerkt hebben aan een interview vrijwilligers hebben begin januari kaartjes, posters en brieven verspreid. 12 zorgvragers zijn geïnterviewd. en 45 mantelzorgers een enquête hebben ingevuld. Van 12 organisaties hebben managers meegewerkt aan een interview en van 10 organisaties medewerkers. 2 consulenten van HOOM hebben hard gewerkt voor het onderzoek. 10 organisaties hebben het onderzoek en het symposium financieel mogelijk gemaakt. 18 vrijwilligers hebben meegewerkt aan een interview. 4 vrijwilligers hebben het symposium georganiseerd. 3 1 student heeft samen met 1 begeleider een film gemaakt over het onderzoek. Overweldigend Zestien 4 e jaars studenten en elf vrijwilligers, wat een netwerk, wat een know how. In de keuken bij mantelzorgers. Talloze diepgaande gesprekken. Wij zijn er stil van. En natuurlijk zijn we nog??? mensen vergeten Onze dank is groot! Jacques Uitterhoeve, Helma Martens en het HOOM-team

4 4

5 INLEIDING In 2012 en 2013 heeft HOOM, in nauw overleg met de gemeente, in de gemeente Oosterhout een uniek onderzoek uitgevoerd. Tien groepen studenten en vrijwilligers (in totaal 27 personen) hebben mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en organisaties gevraagd naar de situatie van mantelzorgers en hun behoefte aan ondersteuning. Elke groep heeft een zelfstandig onderzoek uitgevoerd bij een eigen onderzoeksgroep. Om dit mogelijk te maken hebben ontelbare medewerkers van allerlei organisaties het onderzoek onder de aandacht van mantelzorgers gebracht. Ook hebben vrijwilligers brieven, posters en kaarten rondgebracht in Oosterhout. Een omvangrijk PR plan is hiervoor opgezet en uitgevoerd. Daarnaast hebben de studenten en vrijwilligers op inventieve wijze hun eigen onderzoeksgroep gezocht én gevonden. Hun bevindingen, conclusies en aanbevelingen hebben zij in tien rapporten verwoord. Vijf belangrijke conclusies en aanbevelingen, die uit de breedte van de tien rapporten zijn gedestilleerd, zijn met mantelzorgers, medewerkers van organisaties en andere belangstellenden besproken tijdens het symposium op 27 juni In dit eindverslag zijn de tien rapporten met elkaar verbonden om te komen tot samenhangende conclusies en aanbevelingen. Ook het verslag van het symposium is opgenomen. De tien rapporten hebben elk een zinvolle inhoud en zijn het waard te worden gelezen. Voor dit eindrapport zijn drie centrale thema s eruit gelicht: het beeld van mantelzorgers, het bereiken van mantelzorgers en behoeften van mantelzorgers. Voor het overige wordt graag verwezen naar de afzonderlijke rapporten, die bij de projectleider op te vragen zijn. Inhoud In hoofdstuk 1 is de samenvatting opgenomen, bestaande uit de aanbevelingen uit de hoofdstukken 5 en 6. De opzet van het onderzoek in beschreven in hoofdstuk 2, gevolgd door het doorlopen proces in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek zijn verwoord in de hoofdstukken 4 (beeld van mantelzorgers), 5 (het bereiken van mantelzorgers), 6 (behoeften van mantelzorgers) en 7 (verslag van het symposium). 5

6 6

7 INHOUD HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING SAMENVATTING OPZET SAMENVATTING AANBEVELINGEN HOOFDSTUK 2. OPZET ONDERZOEK INLEIDING AANLEIDING ONDERZOEK OPZET EN KEUZEN ONDERZOEK HOOFDSTUK 3. UITVOERING ONDERZOEK INLEIDING ONDERZOEKERS ONDERZOEKSGROEP SYMPOSIUM BEGELEIDING FINANCIERING HOOFDSTUK 4. RESULTATEN ONDERZOEK: HET BEELD VAN MANTELZORGERS INLEIDING HET BEELD VAN JONGE MANTELZORGERS HET BEELD VAN WERKENDE MANTELZORGERS HET BEELD VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET DEMENTIE HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER EEN LICHAMELIJKE BEPERKING HET BEELD VAN HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET NAH VERGELIJKING TUSSEN GROEPEN HOOFDSTUK 5. RESULTATEN ONDERZOEK: HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS INLEIDING AANTALLEN HET BEREIKEN VAN JONGE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN WERKENDE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS EN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET DEMENTIE HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET NAH BEELD VAN DERDEN OVER HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS\ CONCLUSIES: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN GROEPEN AANBEVELINGEN OVER HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS HOOFDSTUK 6. RESULTATEN ONDERZOEK: BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS INLEIDING BEHOEFTEN VAN JONGE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN WERKENDE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET DEMENTIE BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET NAH BEELD VAN DERDEN OVER BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS CONCLUSIES: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN GROEPEN AANBEVELINGEN OVER DE BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS HOOFDSTUK 7. SYMPOSIUM INLEIDING INLEIDING MEZZO FILM VIJF RODE DRADEN AFSLUITING GEMEENTE... 85

8 8

9 HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING 1.1. SAMENVATTING OPZET De onderzoeksvraag Aan welke diensten hebben mantelzorgers behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naaste kunnen zorgen? is middels onderzoek voorgelegd aan de onderzoeksgroepen Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers Allochtone mantelzorgers Mantelzorgers voor een zorgvrager met een psychische stoornis Mantelzorgers voor een zorgvrager met een verstandelijke beperking Mantelzorgers voor een zorgvrager met dementie Mantelzorgers voor een zorgvrager met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Mantelzorgers voor een zorgvrager met lichamelijke beperkingen of chronische ziekte Zorgvragers Vrijwilligers Organisaties, uitvoerend niveau Organisaties, beleidsniveau 9 in de pilotgemeente Oosterhout Elke groep studenten en vrijwilligers heeft het onderzoek uitgevoerd bij een of twee van de genoemde onderzoeksgroepen en heeft daar een onderzoeksrapport over geschreven.

10 1.2. SAMENVATTING AANBEVELINGEN Aanbeveling 1 Neem het bereiken van mantelzorgers op in het activiteitenplan van HOOM. Aanbeveling 2 Maak voor elke groep mantelzorgers, op basis van de kenmerken van die groep, een plan om hen te bereiken. Aanbeveling 3 Gebruik algemene PR activiteiten, zoals artikelen in de krant en in huis-aan-huis bladen, oproepen via de kabelkrant of radio vooral voor het informeren van mensen over mantelzorg en minder voor het werven van mantelzorgers. Aanbeveling 4 Leg de nadruk op het bereiken van mantelzorgers via intermediairs. Start met organisaties die schriftelijk communiceren met zorgvragers en/of mantelzorgers een pilot om schriftelijke informatie over mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers aan hun mailing en hun site toe te voegen. Aanbeveling 5 Maak een plan om eerste en tweedelijns organisaties tot samenwerkingspartner te maken. Denk bij het maken van dit plan aan geschikte samenwerkingspartners voor de verschillende groepen mantelzorgers. 10 Aanbeveling 6 Maak een plan om eerste en tweedelijns professionals en vrijwilligers oog en oor te laten krijgen voor mantelzorg, zodat zij mantelzorgers bewust maken van hun situatie en hun grenzen en hen wijzen op ondersteuningsmogelijkheden. Aanbeveling 7 Richt de vrijwilligerswerkgroep bereiken van mantelzorgers op die zich gaat richten op het werven van mantelzorgers onder leiding van de consulenten van HOOM. Aanbeveling 8 Maak voor het bereiken van de verschillende groepen mantelzorgers specifieke vrijwilligers in de werkgroep verantwoordelijk. Betrek sleutelfiguren bij de werkgroep.

11 Aanbeveling 9 Maak voor elke groep mantelzorgers een informatieblad met de meest gevraagde informatie. Maak deze informatiebladen toegankelijk voor mantelzorgers (zie hoofdstuk 5). Aanbeveling 10 Bespreek gemeente breed op welke manier het aanspreekpunt voor mantelzorgers kan worden gerealiseerd. Aanbeveling 11 Train hulpverleners in het gebruik van een methode (zoals een vragenlijst) om de draagkracht en zorglast van mantelzorgers in beeld te brengen. Aanbeveling 12 Bundel informatie over respijtvoorzieningen op de informatiebladen en maak deze informatie toegankelijk voor mantelzorgers. Geef de mogelijkheid om deze voorzieningen op maat van de zorgvrager en mantelzorger te maken. Zorg ervoor dat de respijtzorg van goede kwaliteit is en wordt gegeven door een vertrouwd persoon. Aanbeveling 13 Ontwikkel het versterken van het netwerk als dienst of taak van hulpverleners/ aanspreekpunt. Stel met zorgvrager en mantelzorger(s) een vangnet op, zodat duidelijk is wat er gebeurt als de mantelzorger(s) uitvallen. Leg dit zodanig vast dat het inzichtelijk is voor hulpverleners. 11 Aanbeveling 14 Ga door met en ontwikkel lotgenotencontact voor (groepen) mantelzorgers die daaraan behoefte hebben. Aanbeveling 15 Hou bij de beoordeling van een aanvraag van huishoudelijke hulp rekening met de (drie of vier) dubbele belasting van mantelzorgers. Dit geldt nog extra in de gezinnen met jonge mantelzorgers. Aanbeveling 16 Train professionals in het benaderen van mantelzorgers als deskundigen en partner in de zorgverlening voor de zorgvrager.

12 12

13 HOOFDSTUK 2. OPZET ONDERZOEK 2.1. INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek aangegeven. Ook is beschreven hoe deze aanleiding heeft geleid tot een onderzoek dat uiteindelijk door 27 mensen is uitgevoerd AANLEIDING ONDERZOEK In het contract met de gemeente Oosterhout heeft HOOM afgesproken regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Een dergelijk onderzoek geeft wellicht antwoord op de vraag wat huidige klanten vinden van de huidige dienstverlening. Maar HOOM heeft andere vragen, zoals: Zoeken we onze doelgroep op de goede manier?, Hoe komt het dat slechts 250 mantelzorgers gebruik maken van onze diensten, terwijl er een veel grotere groep (overbelaste) mantelzorgers is? en Passen onze diensten bij de behoeften van mantelzorgers? Kortom: de vragen van HOOM leiden tot een heel ander onderzoek: een onderzoek waarbij op zoek wordt gegaan naar mantelzorgers die op dit moment géén gebruik maken van de diensten van HOOM. Een onderzoek waarbij geluisterd wordt naar verhalen van deze mantelzorgers om van daaruit andere, nieuwe diensten te ontwikkelen. Betrokkenen zijn op zoek gegaan naar innovatieve ideeën en nieuwe concepten waardoor mantelzorgers beter kunnen worden ondersteund. Op zoek ook naar nuances en verschillen tussen mantelzorgers, vanuit de overtuiging dat dé mantelzorger niet bestaat. In overleg met de gemeente wordt daarom net na de zomer van 2012 besloten het onderzoek op een andere manier te gaan uitvoeren OPZET EN KEUZEN ONDERZOEK Na het besluit om deze keer het klanttevredenheidsonderzoek op een andere manier te gaan uitvoeren, is er allereerst een opzet gemaakt (zie bijlage 1 van het bijlagenboek 1 ). Daarin is de onderzoeksvraag vastgelegd: Naast enkele achtergrondgegevens over mantelzorg vanuit literatuur, zijn in deze tekst tevens de onderzoeksgroep, de uitvoerenden en de structuur van het project uitgewerkt. Uitgangspunt zijn de volgende keuzen: Uitvoering van het onderzoek door studenten en vrijwilligers Splitsing van mantelzorgers in groepen, aangevuld met zorgvragers, vrijwilligers en organisaties Begeleiding door consulenten van HOOM in Oosterhout en een externe projectleider Interne én externe financiering van het onderzoek Werving van mantelzorgers door de studenten zelf Afsluiting van het onderzoek met een symposium Aan welke diensten hebben mantelzorgers behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naaste kunnen zorgen? De onderbouwing van deze keuzen is in onderstaande tekstblokken aangegeven. 1 Teksten en instrumenten die zijn gebruikt in het onderzoek, zijn in het bijlagenboek opgenomen.

14 Keuze voor studenten Jonge onderzoekers hebben een frisse inbreng en luisteren helder. Sommigen zijn zelf mantelzorger en daarmee ervaringsdeskundige. Studenten die meewerken aan het onderzoek doen kennis op over mantelzorg en zullen in hun werkleven altijd de mantelzorger naast de zorgvrager zien. Contact is gelegd met Avans Hogeschool Breda afdeling Sociale Studies en Verpleegkunde en Avans Hogeschool s Hertogenbosch, afdeling Sociale Studies. Keuze aanvulling met vrijwilligers Gaandeweg het najaar 2012 wordt duidelijk dat door alleen studenten het onderzoek niet geheel kan worden uitgevoerd. Daarom is gekozen voor aanvulling van de onderzoekers met vrijwilligers. In de eigen netwerken van de directeur en projectleider en in de groep vrijwilligers van HOOM is gezocht naar geschikte onderzoekers. Vrijwilligers brengen hun kennis, levenservaring en netwerk mee. Keuze splitsing mantelzorgers in kleine groepen en uitbreiding met andere groepen Er is in Nederland eerder onderzoek uitgevoerd naar behoeften van mantelzorgers. Er is echter weinig onderzoek verricht naar specifieke behoeften van groepen mantelzorgers op basis van hun eigen verhalen. En dat terwijl voorondersteld kan worden dat het zorgen voor een zoon of dochter met een verstandelijke beperking heel anders is dan op 75 jarige leeftijd gaan zorgen voor je partner met dementie of NAH. HOOM is op zoek gegaan naar behoeften van groepen mantelzorgers om haar dienstverlening daarop aan te kunnen passen. Naast mantelzorgers zijn er anderen die contact hebben met mantelzorgers en die van daaruit een beeld hebben van behoeften van mantelzorgers. Onderzoek is gedaan bij: jonge, werkende en allochtone mantelzorgers, mantelzorgers van zorgvragers met een psychische stoornis, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, dementie en NAH, zorgvragers, vrijwilligers, medewerkers en managers van organisaties. 14 Keuze begeleiding Bij een project over mantelzorg in Oosterhout is betrokkenheid van de consulenten van HOOM noodzakelijk. Het helemaal uitvoeren van het onderzoek staat de reguliere werkzaamheden echter in de weg. Daarom is de leiding van het project door een extern projectleider uitgevoerd. Keuze werving onderzoeksgroep Bij aanvang is gekozen voor werving van de onderzoeksgroep door de studenten, waardoor nieuwe wegen gevonden kunnen worden. Vanwege de overlast van tien groepen die bijvoorbeeld een huisarts zouden benaderen, is besloten om intermediairs, die door meer dan één groep studenten of vrijwilligers zou worden benaderd, vooraf en centraal te benaderen. Ook algemene PR activiteiten, die meerwaarde voor alle groepen studenten en vrijwilligers zouden hebben, zijn vooraf uitgevoerd. Vervolgens zijn studenten op zoek gegaan naar wegen om hun onderzoeksgroep te bereiken. Keuze financiering onderzoek Om het onderzoek financieel mogelijk te maken is zowel voor het onderzoek als het symposium gezocht naar externe financieringsmogelijkheden. Keuze symposium Het onderzoek is gericht op behoeften van mantelzorgers in brede zin en dus niet alleen op behoeften waarmee HOOM aan de slag kan gaan. Om vervolg te geven aan de resultaten is gekozen voor een symposium, waarbij alle organisaties zijn uitgenodigd die te maken (kunnen) hebben met mantelzorg.

15 HOOFDSTUK 3. UITVOERING ONDERZOEK 3.1. INLEIDING In dit hoofdstuk is het verloop van het onderzoek beschreven. Wat waren de plannen en hoe zijn die uitgevoerd? Aandacht wordt achtereenvolgens besteed aan: onderzoekers, mantelzorgers, begeleiding, symposium en financiering van het onderzoek. Studenten hebben zelf de onderzoeksmethode gekozen die naar hun mening het beste past bij de onderzoeksgroep. Daarom is de onderzoeksmethode beschreven als onderdeel van paragraaf ONDERZOEKERS Het plan is om het onderzoek te laten uitvoeren door studenten van de afdeling Social Studies van Avans Hogeschool in Breda VOORBEREIDINGSFASE Het zoeken naar en interesseren van studenten voor het onderzoek is in het najaar van 2012 één van de belangrijkste activiteiten. Tijdens het eerste contact met Avans Hogeschool in Breda blijkt echter dat studenten al in het 3 e schooljaar kiezen voor een afstudeeropdracht. Wellicht zijn er nog enkele groepen die nog geen keuze hebben gemaakt, maar het grootste deel van de studenten is al voorzien van een afstudeeronderzoek. De samenvatting van de onderzoeksopzet is op blackboard 2 gezet, zodat de informatie voor alle studenten toegankelijk is. Vervolgens is contact opgenomen met de afdeling Social Studies van Avans Hogeschool in s Hertogenbosch. In deze opleiding kiezen studenten in het eerste semester van het 4 e schooljaar voor het onderzoek dat zij in februari gaan starten. Ook bij deze opleiding is de informatie op blackboard gezet, waardoor het toegankelijk wordt voor alle studenten. 15 Eind september melden de eerste groepen studenten zich aan. Omdat in oktober zich nog maar drie groepen hebben aangemeld, wordt besloten ook vrijwilligers te gaan werven voor uitvoering van het onderzoek. Deze vrijwilligers worden gevonden in het eigen netwerk van de directeur van HOOM en de projectleider van het onderzoek en in het vrijwilligersbestand van HOOM. Studenten en vrijwilligers worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst, waarvan er in het najaar van 2012 vijf plaatsvinden. Bij de bijeenkomsten zijn steeds een vertegenwoordiger van HOOM en de projectleider aanwezig. De presentatie van het onderzoek vindt plaats aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlagenboek bijlage 2). In het algemeen zijn studenten en vrijwilligers erg positief en enthousiast over het onderzoek. Enkele groepen studenten besluiten niet mee te doen, bijvoorbeeld omdat zij de reistijd een bezwaar vinden of niet deel willen nemen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door meerdere groepen studenten en vrijwilligers. Ook enkele vrijwilligers besluiten om niet mee te doen. Een reden hiervoor is de tijdinvestering die het vraagt. Op 20 december 2012 komen studenten en vrijwilligers bij elkaar om kennis te maken, hun onderzoeksopzet te presenteren en elkaar te inspireren. De uitnodiging en het verslag van de 2 Een geautomatiseerd prikbord waar de opleiding mededelingen, roosters enz. voor studenten op zet.

16 bijeenkomst zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4 van het bijlagenboek. Het is een prettige, inspirerende bijeenkomst. Studenten beginnen in deze periode aan hun onderzoeksopzet en plan van aanpak, die door de meeste groepen in januari of februari 2013 wordt afgerond. In februari is de laatste groep vrijwilligers gevormd, waarmee het onderzoek gevuld is. Er zijn in totaal 16 studenten en 11 vrijwilligers die het onderzoek in tien groepen uitvoeren. Twee groepen studenten doen onderzoek bij twee groepen mantelzorgers. Alle andere groepen studenten en vrijwilligers hebben één groep. In onderstaand overzicht zijn enkele kenmerken van de groepen opgenomen. Overzicht 1 Studenten en vrijwilligers Studenten/vrijwilligers Opleiding Groep mantelzorgers Studenten: Vera, Dewy, Wytske, Sylvia en Marjorie Studenten: Saniya en Anky Studenten: Jamie en Loes Studenten: Marlon en Anne Vrijwilligers: Mayke, Peter, Gemma en Tineke Studenten: Stefan en Jasmijn Vrijwilligers: Marilie, Fred en Elisabeh Studenten: Jessica en Susan Vrijwilligers: Lilian, Wim en Mayke Student: Arjan Vrijwilliger: Tjeerd Breda MWD Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers Den Bosch MWD Allochtone mantelzorgers 3 Den Bosch MWD Den Bosch SPH Den Bosch SPH Den Bosch MWD Breda MWD (dt) Mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis Mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking Mantelzorgers van zorgvrager met een dementie Mantelzorgers van zorgvrager met een chronische ziekte of lichamelijke beperking 4 Mantelzorgers van zorgvrager met NAH Zorgvragers Vrijwilligers Andere organisaties, medewerkers Andere organisaties, managers UITVOERINGSFASE In februari 2013 gaat het project echt van start. Studenten hebben nu tijd om zich (bijna) volledig te richten op het onderzoek. Omdat met name studenten aangeven ontmoeting van elkaar op prijs te stellen, wordt aan het begin van deze fase (op 5 en 6 februari 2013) een bijeenkomst gehouden. Het doel/resultaat van de bijenkomst is dat studenten en vrijwilligers: op de hoogte zijn van de voortgang van het project. elkaar hebben geïnspireerd bij het opstellen van de lijst met topics. het interviewen hebben geoefend met mantelzorgers/vrijwilligers/zorgvragers. 3 De studenten hebben hun onderzoeksgroep beperkt tot Turkse en Marokkaanse mantelzorgers. Dit zijn de grootste groepen allochtonen in Oosterhout. 4 In verband met de leesbaarheid is dit mantelzorgers van zorgvragers met een lichamelijke beperking genoemd.

17 op de hoogte zijn van de verwachtingen aangaande het rapport en met elkaar hebben uitgewisseld over de weg van de interviews naar het rapport. Bij de bijeenkomsten zijn een mantelzorger, zorgvrager en/of vrijwilliger aanwezig, zodat studenten en vrijwilligers echt kunnen oefenen. Met name voor studenten heeft dit een belangrijke meerwaarde. In bijlage 5 van het bijlagenboek is de uitnodiging opgenomen. Vanaf februari 2013 gaan studenten, in vervolg op de algemene PR activiteiten, zelf op zoek naar hun onderzoeksgroep. Voor sommige groepen studenten en vrijwilligers is dit een lastige kwestie. Studenten en vrijwilligers, met ondersteuning van de consulenten en projectleider, blijven zoeken naar de mogelijkheden. Zie hiervoor hoofdstuk 5. Gegevens over de bereikte aantallen mantelzorgers zijn opgenomen in paragraaf 5.2. Tijdens een bijeenkomst op 10 april 2013 presenteren de studenten en vrijwilligers de eerste resultaten van hun onderzoek. Het is weer een positieve bijeenkomst, waarbij de vrijwilligers en studenten goede voortgang kunnen melden. Er is veel tijd beschikbaar om met elkaar van gedachte te wisselen en elkaar te inspireren. De uitnodiging van de bijeenkomst is opgenomen in bijlage 6 van het bijlagenboek. Eind mei 2013 moeten studenten hun eindrapport klaar hebben, zowel voor hun opleiding als voor de opdrachtgever. Ook met vrijwilligers is afgesproken dat zij hun eindrapport eind mei klaar hebben. Eén groep heeft vanaf het begin te maken met tegenslagen en heeft het eindrapport niet op tijd klaar. Wel hebben zij de conclusies en aanbevelingen gereed, zodat dit verwerkt kan worden in de presentaties van het symposium. 17 Afgesproken wordt dat studenten een actieve rol gaan spelen in het symposium. Het ziet er naar uit dat het presenteren tijdens het symposium mee mag tellen bij het onderdeel presenteren van de opleiding; later blijkt dit toch niet goed mogelijk te zijn. Uit de tien rapporten worden door de projectleider vijf onderwerpen gehaald, die interessant zijn voor een discussie met mantelzorgers, organisaties en andere belangstellenden. Vanuit de onderbouwing stellen de vijf groepen studenten van Avans Hogeschool in Den Bosch een inleiding van vijf minuten op. Er wordt geoefend en veranderd tot het helemaal klopt. De vijf studenten geven een uitstekende presentatie op het symposium van 27 juni ONDERZOEKSMETHODE Studenten en vrijwilligers maken in januari en februari een plan van aanpak voor de uitvoering van het onderzoek. Onderdeel van dit plan is de keuze voor de onderzoeksmethode. Op één na kiezen alle groepen voor het houden van interviews. De groep die onderzoek doet bij mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis en mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking kiest daarnaast voor enquêtes. Zij denken dat sommige mantelzorgers makkelijker met een enquête dan met een interview mee zullen doen. Gaandeweg merken zij echter dat zij minder informatie halen uit een enquête dan uit een interview. In vervolg daarop proberen hun onderzoeksgroep te motiveren aan een interview mee te doen en het aantal enquêtes te beperken. Omdat de studenten die onderzoek doen bij jonge mantelzorgers veel moeite hebben om hun onderzoeksgroep te bereiken, besluiten zij in april om een enquête uit te zetten. Daarmee bereiken zij jonge mantelzorgers die anoniem willen blijven.

18 In bijlage 7 van het bijlagenboek is een voorbeeld topiclijst voor de interviews opgenomen. Bijlage 8 bevat de enquête die is gebruikt bij mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis en mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking en bijlage 9 de enquête voor jonge mantelzorgers KWALITEIT VAN DE WERKZAAMHEDEN Door het organiseren van de bijeenkomsten op 20 december, 5 en 6 februari en 10 april wordt een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de werkzaamheden van de studenten en vrijwilligers die het onderzoek uitvoeren. Er is op deze manier toezicht en invloed op de werkzaamheden en de voortgang daarvan. Om deze kwaliteit ook verder positief te beïnvloeden is: Afgesproken dat alle documenten die door de studenten en vrijwilligers naar buiten worden gestuurd, vooraf door de projectleider worden bekeken. Dat geldt dus zowel voor de stukken die naar de opleiding gaan als voor bijvoorbeeld brieven en mails die aan de onderzoeksgroep zijn gericht. Veel aandacht besteed aan de topiclijst waarmee studenten en vrijwilligers hun interviews gaan afnemen en aan de vragenlijsten van de enquêtes. Het eerste interview dat studenten hebben gehouden met iemand van hun onderzoeksgroep is samen met de projectleider terug geluisterd. Tips zijn gegeven om het interview meer diepgang te geven. Op de locatie van HOOM in Oosterhout, Mathildastraat 38, is een actiecentrum ingericht. In afstemming met de medegebruiker van de locatie (Vrijwilligers Informatiepunt [VIP]) is gezorgd voor een constante bemensing. Daardoor kunnen studenten en vrijwilligers hier terecht met vragen en verhalen. Ook kan de tijd tussen twee afspraken hier worden overbrugd ONDERZOEKSGROEP UITGANGSPUNTEN Naast het zoeken van studenten is het vinden van mantelzorgers die mee willen werken aan het onderzoek een belangrijke opdracht. De onderzoeksgroep bestaat uit mantelzorgers in de gemeente Oosterhout. Vanuit de vooronderstelling dat verschillende groepen mantelzorgers verschillende behoeften hebben, is gekozen voor splitsing van de totale groep mantelzorgers in acht groepen: Jonge mantelzorgers Allochtone mantelzorgers Werkende mantelzorgers Mantelzorgers van zorgvragers met dementie Mantelzorgers van zorgvragers met een Mantelzorgers van zorgvragers met een psychische stoornis lichamelijke beperking Mantelzorgers van zorgvragers met een Mantelzorgers van zorgvragers met NAH verstandelijke beperking Daarnaast zijn er andere groepen mensen in de samenleving die te maken hebben met mantelzorgers en die daarom vanuit hun ervaring een mening kunnen hebben over de behoeften van mantelzorgers. Ook deze groepen worden bij het onderzoek betrokken: Zorgvragers Medewerkers van organisaties Vrijwilligers Managers van organisaties Op deze wijze ontstaan twaalf groepen waar onderzoek bij plaats kan vinden.

19 ALGEMEEN PR PLAN In eerste instantie is in de opzet opgenomen dat studenten en vrijwilligers zelf op zoek gaan naar hun onderzoeksgroep. Gaandeweg ontstaat echter het besef dat het gevolg van deze keuze zou zijn dat meerdere groepen studenten en/of vrijwilligers bij organisaties aankloppen. Aangezien dat een te zware belasting voor deze organisaties zou zijn, is in het najaar van 2012 een algemeen PR plan opgesteld. Dit PR plan is opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek. In dit algemene PR plan is voorzien in een groot aantal PR activiteiten. Een greep hieruit: Persberichten voor kranten Aankondigingen bij ORTS (lokale radio) Brieven, kaarten en posters voor huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, apotheken, parochie. Kaarten en posters voor supermarkten, kappers, sportscholen, cafés, cafetaria s. Deze activiteiten zijn gericht op het bekendheid geven aan het onderzoek van HOOM en mantelzorgers motiveren om zich hiervoor aan te melden. De PR activiteiten zijn vanaf 8 januari 2013 gestart. In twee dagen hebben zes vrijwilligers posters opgehangen en brieven, posters en kaarten rondgebracht. Later zijn deze adressen nagebeld. In januari zijn tevens artikelen in de krant en huis-aan-huis bladen geplaatst en is twee keer een oproep via de lokale radio geweest. Met intermediairs, zoals het revalidatiecentrum, gemeente, zorgorganisaties, ouderenbonden en woningcorporatie is telefonisch contact opgenomen. Aan hen is gevraagd of zij in hun achterban bijvoorbeeld via medewerkers of vrijwilligers de kaart van het onderzoek wilden verspreiden onder mantelzorgers. In groten getale is hieraan gehoor gegeven, zodat in drie maanden tijd ongeveer kaarten met daarop de uitnodiging voor het onderzoek zijn verspreid. 19 Een belangrijk contact is de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is de organisatie die het mantelzorgcompliment verzorgt voor mantelzorgers. Zij blijken bereid om de bijna 1000 mantelzorgers die in 2011 een mantelzorgcompliment ontvingen een brief te sturen met een toelichting op en uitnodiging voor het onderzoek. Aan iedere mantelzorger die zich naar aanleiding van de algemene PR activiteiten per of telefonisch aanmeldt, wordt een aantal vragen gesteld om te bepalen bij welke groep zij of hij hoorde. Deze vragen zijn: 1. Woont u in de gemeente Oosterhout? 2. Voor wie zorgt u? 3. Welke beperking, ziekte of aandoening heeft deze persoon? 4. Hoeveel uren in de week zorgt u voor deze persoon? 5. Heeft u een betaalde functie? 6. Wat is uw leeftijd? Op basis van de antwoorden van deze vragen, zijn mantelzorgers ingedeeld in een van de groepen mantelzorgers en zijn hun gegevens doorgegeven aan de betreffende groep studenten of vrijwilligers.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Deelnemen, geven en zijn

Deelnemen, geven en zijn Deelnemen, geven en zijn 2 Deelnemen, geven en zijn Eindrapportage Sociaal Maatschappelijke Participatie van mensen Deelnemen, met niet-aangeboren geven en hersenletsel zijn vanuit patiëntenperspectief

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie