MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANTELZORG VERDIENT AANDACHT"

Transcriptie

1 MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve, directeur HOOM

2 Het onderzoek is financieel gezien mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Oosterhout Vrienden van HOOM 2 Werkgroep Ketenzorg Dementie Surplus Zorg Het symposium is financieel mede mogelijk gemaakt door: Actief zorg Axxicom Benoé Dimensus Thuisvester Zorgbelang Brabant

3 947 mensen die in 2011 het mantelzorgcompliment hebben ontvangen zijn door de SVB aangeschreven. 1 organisatie heeft ruimte beschikbaar gesteld Ontelbare medewerkers van organisaties hebben de kaart verspreid onder mantelzorgers studenten en vrijwilligers hebben het onderzoek uitgevoerd. 150 mantelzorgers hebben meegewerkt aan het onderzoek, waarvan 105 mantelzorgers meegewerkt hebben aan een interview vrijwilligers hebben begin januari kaartjes, posters en brieven verspreid. 12 zorgvragers zijn geïnterviewd. en 45 mantelzorgers een enquête hebben ingevuld. Van 12 organisaties hebben managers meegewerkt aan een interview en van 10 organisaties medewerkers. 2 consulenten van HOOM hebben hard gewerkt voor het onderzoek. 10 organisaties hebben het onderzoek en het symposium financieel mogelijk gemaakt. 18 vrijwilligers hebben meegewerkt aan een interview. 4 vrijwilligers hebben het symposium georganiseerd. 3 1 student heeft samen met 1 begeleider een film gemaakt over het onderzoek. Overweldigend Zestien 4 e jaars studenten en elf vrijwilligers, wat een netwerk, wat een know how. In de keuken bij mantelzorgers. Talloze diepgaande gesprekken. Wij zijn er stil van. En natuurlijk zijn we nog??? mensen vergeten Onze dank is groot! Jacques Uitterhoeve, Helma Martens en het HOOM-team

4 4

5 INLEIDING In 2012 en 2013 heeft HOOM, in nauw overleg met de gemeente, in de gemeente Oosterhout een uniek onderzoek uitgevoerd. Tien groepen studenten en vrijwilligers (in totaal 27 personen) hebben mantelzorgers, zorgvragers, vrijwilligers en organisaties gevraagd naar de situatie van mantelzorgers en hun behoefte aan ondersteuning. Elke groep heeft een zelfstandig onderzoek uitgevoerd bij een eigen onderzoeksgroep. Om dit mogelijk te maken hebben ontelbare medewerkers van allerlei organisaties het onderzoek onder de aandacht van mantelzorgers gebracht. Ook hebben vrijwilligers brieven, posters en kaarten rondgebracht in Oosterhout. Een omvangrijk PR plan is hiervoor opgezet en uitgevoerd. Daarnaast hebben de studenten en vrijwilligers op inventieve wijze hun eigen onderzoeksgroep gezocht én gevonden. Hun bevindingen, conclusies en aanbevelingen hebben zij in tien rapporten verwoord. Vijf belangrijke conclusies en aanbevelingen, die uit de breedte van de tien rapporten zijn gedestilleerd, zijn met mantelzorgers, medewerkers van organisaties en andere belangstellenden besproken tijdens het symposium op 27 juni In dit eindverslag zijn de tien rapporten met elkaar verbonden om te komen tot samenhangende conclusies en aanbevelingen. Ook het verslag van het symposium is opgenomen. De tien rapporten hebben elk een zinvolle inhoud en zijn het waard te worden gelezen. Voor dit eindrapport zijn drie centrale thema s eruit gelicht: het beeld van mantelzorgers, het bereiken van mantelzorgers en behoeften van mantelzorgers. Voor het overige wordt graag verwezen naar de afzonderlijke rapporten, die bij de projectleider op te vragen zijn. Inhoud In hoofdstuk 1 is de samenvatting opgenomen, bestaande uit de aanbevelingen uit de hoofdstukken 5 en 6. De opzet van het onderzoek in beschreven in hoofdstuk 2, gevolgd door het doorlopen proces in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek zijn verwoord in de hoofdstukken 4 (beeld van mantelzorgers), 5 (het bereiken van mantelzorgers), 6 (behoeften van mantelzorgers) en 7 (verslag van het symposium). 5

6 6

7 INHOUD HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING SAMENVATTING OPZET SAMENVATTING AANBEVELINGEN HOOFDSTUK 2. OPZET ONDERZOEK INLEIDING AANLEIDING ONDERZOEK OPZET EN KEUZEN ONDERZOEK HOOFDSTUK 3. UITVOERING ONDERZOEK INLEIDING ONDERZOEKERS ONDERZOEKSGROEP SYMPOSIUM BEGELEIDING FINANCIERING HOOFDSTUK 4. RESULTATEN ONDERZOEK: HET BEELD VAN MANTELZORGERS INLEIDING HET BEELD VAN JONGE MANTELZORGERS HET BEELD VAN WERKENDE MANTELZORGERS HET BEELD VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET DEMENTIE HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER EEN LICHAMELIJKE BEPERKING HET BEELD VAN HET BEELD VAN MANTELZORGERS VAN EEN ZORGVRAGER MET NAH VERGELIJKING TUSSEN GROEPEN HOOFDSTUK 5. RESULTATEN ONDERZOEK: HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS INLEIDING AANTALLEN HET BEREIKEN VAN JONGE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN WERKENDE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS EN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET DEMENTIE HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET NAH BEELD VAN DERDEN OVER HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS\ CONCLUSIES: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN GROEPEN AANBEVELINGEN OVER HET BEREIKEN VAN MANTELZORGERS HOOFDSTUK 6. RESULTATEN ONDERZOEK: BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS INLEIDING BEHOEFTEN VAN JONGE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN WERKENDE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN ALLOCHTONE MANTELZORGERS BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN PSYCHISCHE STOORNIS BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET DEMENTIE BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS VAN ZORGVRAGERS MET NAH BEELD VAN DERDEN OVER BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS CONCLUSIES: VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN GROEPEN AANBEVELINGEN OVER DE BEHOEFTEN VAN MANTELZORGERS HOOFDSTUK 7. SYMPOSIUM INLEIDING INLEIDING MEZZO FILM VIJF RODE DRADEN AFSLUITING GEMEENTE... 85

8 8

9 HOOFDSTUK 1. SAMENVATTING 1.1. SAMENVATTING OPZET De onderzoeksvraag Aan welke diensten hebben mantelzorgers behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naaste kunnen zorgen? is middels onderzoek voorgelegd aan de onderzoeksgroepen Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers Allochtone mantelzorgers Mantelzorgers voor een zorgvrager met een psychische stoornis Mantelzorgers voor een zorgvrager met een verstandelijke beperking Mantelzorgers voor een zorgvrager met dementie Mantelzorgers voor een zorgvrager met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Mantelzorgers voor een zorgvrager met lichamelijke beperkingen of chronische ziekte Zorgvragers Vrijwilligers Organisaties, uitvoerend niveau Organisaties, beleidsniveau 9 in de pilotgemeente Oosterhout Elke groep studenten en vrijwilligers heeft het onderzoek uitgevoerd bij een of twee van de genoemde onderzoeksgroepen en heeft daar een onderzoeksrapport over geschreven.

10 1.2. SAMENVATTING AANBEVELINGEN Aanbeveling 1 Neem het bereiken van mantelzorgers op in het activiteitenplan van HOOM. Aanbeveling 2 Maak voor elke groep mantelzorgers, op basis van de kenmerken van die groep, een plan om hen te bereiken. Aanbeveling 3 Gebruik algemene PR activiteiten, zoals artikelen in de krant en in huis-aan-huis bladen, oproepen via de kabelkrant of radio vooral voor het informeren van mensen over mantelzorg en minder voor het werven van mantelzorgers. Aanbeveling 4 Leg de nadruk op het bereiken van mantelzorgers via intermediairs. Start met organisaties die schriftelijk communiceren met zorgvragers en/of mantelzorgers een pilot om schriftelijke informatie over mantelzorg en ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers aan hun mailing en hun site toe te voegen. Aanbeveling 5 Maak een plan om eerste en tweedelijns organisaties tot samenwerkingspartner te maken. Denk bij het maken van dit plan aan geschikte samenwerkingspartners voor de verschillende groepen mantelzorgers. 10 Aanbeveling 6 Maak een plan om eerste en tweedelijns professionals en vrijwilligers oog en oor te laten krijgen voor mantelzorg, zodat zij mantelzorgers bewust maken van hun situatie en hun grenzen en hen wijzen op ondersteuningsmogelijkheden. Aanbeveling 7 Richt de vrijwilligerswerkgroep bereiken van mantelzorgers op die zich gaat richten op het werven van mantelzorgers onder leiding van de consulenten van HOOM. Aanbeveling 8 Maak voor het bereiken van de verschillende groepen mantelzorgers specifieke vrijwilligers in de werkgroep verantwoordelijk. Betrek sleutelfiguren bij de werkgroep.

11 Aanbeveling 9 Maak voor elke groep mantelzorgers een informatieblad met de meest gevraagde informatie. Maak deze informatiebladen toegankelijk voor mantelzorgers (zie hoofdstuk 5). Aanbeveling 10 Bespreek gemeente breed op welke manier het aanspreekpunt voor mantelzorgers kan worden gerealiseerd. Aanbeveling 11 Train hulpverleners in het gebruik van een methode (zoals een vragenlijst) om de draagkracht en zorglast van mantelzorgers in beeld te brengen. Aanbeveling 12 Bundel informatie over respijtvoorzieningen op de informatiebladen en maak deze informatie toegankelijk voor mantelzorgers. Geef de mogelijkheid om deze voorzieningen op maat van de zorgvrager en mantelzorger te maken. Zorg ervoor dat de respijtzorg van goede kwaliteit is en wordt gegeven door een vertrouwd persoon. Aanbeveling 13 Ontwikkel het versterken van het netwerk als dienst of taak van hulpverleners/ aanspreekpunt. Stel met zorgvrager en mantelzorger(s) een vangnet op, zodat duidelijk is wat er gebeurt als de mantelzorger(s) uitvallen. Leg dit zodanig vast dat het inzichtelijk is voor hulpverleners. 11 Aanbeveling 14 Ga door met en ontwikkel lotgenotencontact voor (groepen) mantelzorgers die daaraan behoefte hebben. Aanbeveling 15 Hou bij de beoordeling van een aanvraag van huishoudelijke hulp rekening met de (drie of vier) dubbele belasting van mantelzorgers. Dit geldt nog extra in de gezinnen met jonge mantelzorgers. Aanbeveling 16 Train professionals in het benaderen van mantelzorgers als deskundigen en partner in de zorgverlening voor de zorgvrager.

12 12

13 HOOFDSTUK 2. OPZET ONDERZOEK 2.1. INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek aangegeven. Ook is beschreven hoe deze aanleiding heeft geleid tot een onderzoek dat uiteindelijk door 27 mensen is uitgevoerd AANLEIDING ONDERZOEK In het contract met de gemeente Oosterhout heeft HOOM afgesproken regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Een dergelijk onderzoek geeft wellicht antwoord op de vraag wat huidige klanten vinden van de huidige dienstverlening. Maar HOOM heeft andere vragen, zoals: Zoeken we onze doelgroep op de goede manier?, Hoe komt het dat slechts 250 mantelzorgers gebruik maken van onze diensten, terwijl er een veel grotere groep (overbelaste) mantelzorgers is? en Passen onze diensten bij de behoeften van mantelzorgers? Kortom: de vragen van HOOM leiden tot een heel ander onderzoek: een onderzoek waarbij op zoek wordt gegaan naar mantelzorgers die op dit moment géén gebruik maken van de diensten van HOOM. Een onderzoek waarbij geluisterd wordt naar verhalen van deze mantelzorgers om van daaruit andere, nieuwe diensten te ontwikkelen. Betrokkenen zijn op zoek gegaan naar innovatieve ideeën en nieuwe concepten waardoor mantelzorgers beter kunnen worden ondersteund. Op zoek ook naar nuances en verschillen tussen mantelzorgers, vanuit de overtuiging dat dé mantelzorger niet bestaat. In overleg met de gemeente wordt daarom net na de zomer van 2012 besloten het onderzoek op een andere manier te gaan uitvoeren OPZET EN KEUZEN ONDERZOEK Na het besluit om deze keer het klanttevredenheidsonderzoek op een andere manier te gaan uitvoeren, is er allereerst een opzet gemaakt (zie bijlage 1 van het bijlagenboek 1 ). Daarin is de onderzoeksvraag vastgelegd: Naast enkele achtergrondgegevens over mantelzorg vanuit literatuur, zijn in deze tekst tevens de onderzoeksgroep, de uitvoerenden en de structuur van het project uitgewerkt. Uitgangspunt zijn de volgende keuzen: Uitvoering van het onderzoek door studenten en vrijwilligers Splitsing van mantelzorgers in groepen, aangevuld met zorgvragers, vrijwilligers en organisaties Begeleiding door consulenten van HOOM in Oosterhout en een externe projectleider Interne én externe financiering van het onderzoek Werving van mantelzorgers door de studenten zelf Afsluiting van het onderzoek met een symposium Aan welke diensten hebben mantelzorgers behoefte, waardoor zij langer (kwantitatief) en/of beter (kwalitatief) voor hun naaste kunnen zorgen? De onderbouwing van deze keuzen is in onderstaande tekstblokken aangegeven. 1 Teksten en instrumenten die zijn gebruikt in het onderzoek, zijn in het bijlagenboek opgenomen.

14 Keuze voor studenten Jonge onderzoekers hebben een frisse inbreng en luisteren helder. Sommigen zijn zelf mantelzorger en daarmee ervaringsdeskundige. Studenten die meewerken aan het onderzoek doen kennis op over mantelzorg en zullen in hun werkleven altijd de mantelzorger naast de zorgvrager zien. Contact is gelegd met Avans Hogeschool Breda afdeling Sociale Studies en Verpleegkunde en Avans Hogeschool s Hertogenbosch, afdeling Sociale Studies. Keuze aanvulling met vrijwilligers Gaandeweg het najaar 2012 wordt duidelijk dat door alleen studenten het onderzoek niet geheel kan worden uitgevoerd. Daarom is gekozen voor aanvulling van de onderzoekers met vrijwilligers. In de eigen netwerken van de directeur en projectleider en in de groep vrijwilligers van HOOM is gezocht naar geschikte onderzoekers. Vrijwilligers brengen hun kennis, levenservaring en netwerk mee. Keuze splitsing mantelzorgers in kleine groepen en uitbreiding met andere groepen Er is in Nederland eerder onderzoek uitgevoerd naar behoeften van mantelzorgers. Er is echter weinig onderzoek verricht naar specifieke behoeften van groepen mantelzorgers op basis van hun eigen verhalen. En dat terwijl voorondersteld kan worden dat het zorgen voor een zoon of dochter met een verstandelijke beperking heel anders is dan op 75 jarige leeftijd gaan zorgen voor je partner met dementie of NAH. HOOM is op zoek gegaan naar behoeften van groepen mantelzorgers om haar dienstverlening daarop aan te kunnen passen. Naast mantelzorgers zijn er anderen die contact hebben met mantelzorgers en die van daaruit een beeld hebben van behoeften van mantelzorgers. Onderzoek is gedaan bij: jonge, werkende en allochtone mantelzorgers, mantelzorgers van zorgvragers met een psychische stoornis, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, dementie en NAH, zorgvragers, vrijwilligers, medewerkers en managers van organisaties. 14 Keuze begeleiding Bij een project over mantelzorg in Oosterhout is betrokkenheid van de consulenten van HOOM noodzakelijk. Het helemaal uitvoeren van het onderzoek staat de reguliere werkzaamheden echter in de weg. Daarom is de leiding van het project door een extern projectleider uitgevoerd. Keuze werving onderzoeksgroep Bij aanvang is gekozen voor werving van de onderzoeksgroep door de studenten, waardoor nieuwe wegen gevonden kunnen worden. Vanwege de overlast van tien groepen die bijvoorbeeld een huisarts zouden benaderen, is besloten om intermediairs, die door meer dan één groep studenten of vrijwilligers zou worden benaderd, vooraf en centraal te benaderen. Ook algemene PR activiteiten, die meerwaarde voor alle groepen studenten en vrijwilligers zouden hebben, zijn vooraf uitgevoerd. Vervolgens zijn studenten op zoek gegaan naar wegen om hun onderzoeksgroep te bereiken. Keuze financiering onderzoek Om het onderzoek financieel mogelijk te maken is zowel voor het onderzoek als het symposium gezocht naar externe financieringsmogelijkheden. Keuze symposium Het onderzoek is gericht op behoeften van mantelzorgers in brede zin en dus niet alleen op behoeften waarmee HOOM aan de slag kan gaan. Om vervolg te geven aan de resultaten is gekozen voor een symposium, waarbij alle organisaties zijn uitgenodigd die te maken (kunnen) hebben met mantelzorg.

15 HOOFDSTUK 3. UITVOERING ONDERZOEK 3.1. INLEIDING In dit hoofdstuk is het verloop van het onderzoek beschreven. Wat waren de plannen en hoe zijn die uitgevoerd? Aandacht wordt achtereenvolgens besteed aan: onderzoekers, mantelzorgers, begeleiding, symposium en financiering van het onderzoek. Studenten hebben zelf de onderzoeksmethode gekozen die naar hun mening het beste past bij de onderzoeksgroep. Daarom is de onderzoeksmethode beschreven als onderdeel van paragraaf ONDERZOEKERS Het plan is om het onderzoek te laten uitvoeren door studenten van de afdeling Social Studies van Avans Hogeschool in Breda VOORBEREIDINGSFASE Het zoeken naar en interesseren van studenten voor het onderzoek is in het najaar van 2012 één van de belangrijkste activiteiten. Tijdens het eerste contact met Avans Hogeschool in Breda blijkt echter dat studenten al in het 3 e schooljaar kiezen voor een afstudeeropdracht. Wellicht zijn er nog enkele groepen die nog geen keuze hebben gemaakt, maar het grootste deel van de studenten is al voorzien van een afstudeeronderzoek. De samenvatting van de onderzoeksopzet is op blackboard 2 gezet, zodat de informatie voor alle studenten toegankelijk is. Vervolgens is contact opgenomen met de afdeling Social Studies van Avans Hogeschool in s Hertogenbosch. In deze opleiding kiezen studenten in het eerste semester van het 4 e schooljaar voor het onderzoek dat zij in februari gaan starten. Ook bij deze opleiding is de informatie op blackboard gezet, waardoor het toegankelijk wordt voor alle studenten. 15 Eind september melden de eerste groepen studenten zich aan. Omdat in oktober zich nog maar drie groepen hebben aangemeld, wordt besloten ook vrijwilligers te gaan werven voor uitvoering van het onderzoek. Deze vrijwilligers worden gevonden in het eigen netwerk van de directeur van HOOM en de projectleider van het onderzoek en in het vrijwilligersbestand van HOOM. Studenten en vrijwilligers worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst, waarvan er in het najaar van 2012 vijf plaatsvinden. Bij de bijeenkomsten zijn steeds een vertegenwoordiger van HOOM en de projectleider aanwezig. De presentatie van het onderzoek vindt plaats aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlagenboek bijlage 2). In het algemeen zijn studenten en vrijwilligers erg positief en enthousiast over het onderzoek. Enkele groepen studenten besluiten niet mee te doen, bijvoorbeeld omdat zij de reistijd een bezwaar vinden of niet deel willen nemen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd door meerdere groepen studenten en vrijwilligers. Ook enkele vrijwilligers besluiten om niet mee te doen. Een reden hiervoor is de tijdinvestering die het vraagt. Op 20 december 2012 komen studenten en vrijwilligers bij elkaar om kennis te maken, hun onderzoeksopzet te presenteren en elkaar te inspireren. De uitnodiging en het verslag van de 2 Een geautomatiseerd prikbord waar de opleiding mededelingen, roosters enz. voor studenten op zet.

16 bijeenkomst zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4 van het bijlagenboek. Het is een prettige, inspirerende bijeenkomst. Studenten beginnen in deze periode aan hun onderzoeksopzet en plan van aanpak, die door de meeste groepen in januari of februari 2013 wordt afgerond. In februari is de laatste groep vrijwilligers gevormd, waarmee het onderzoek gevuld is. Er zijn in totaal 16 studenten en 11 vrijwilligers die het onderzoek in tien groepen uitvoeren. Twee groepen studenten doen onderzoek bij twee groepen mantelzorgers. Alle andere groepen studenten en vrijwilligers hebben één groep. In onderstaand overzicht zijn enkele kenmerken van de groepen opgenomen. Overzicht 1 Studenten en vrijwilligers Studenten/vrijwilligers Opleiding Groep mantelzorgers Studenten: Vera, Dewy, Wytske, Sylvia en Marjorie Studenten: Saniya en Anky Studenten: Jamie en Loes Studenten: Marlon en Anne Vrijwilligers: Mayke, Peter, Gemma en Tineke Studenten: Stefan en Jasmijn Vrijwilligers: Marilie, Fred en Elisabeh Studenten: Jessica en Susan Vrijwilligers: Lilian, Wim en Mayke Student: Arjan Vrijwilliger: Tjeerd Breda MWD Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers Den Bosch MWD Allochtone mantelzorgers 3 Den Bosch MWD Den Bosch SPH Den Bosch SPH Den Bosch MWD Breda MWD (dt) Mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis Mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking Mantelzorgers van zorgvrager met een dementie Mantelzorgers van zorgvrager met een chronische ziekte of lichamelijke beperking 4 Mantelzorgers van zorgvrager met NAH Zorgvragers Vrijwilligers Andere organisaties, medewerkers Andere organisaties, managers UITVOERINGSFASE In februari 2013 gaat het project echt van start. Studenten hebben nu tijd om zich (bijna) volledig te richten op het onderzoek. Omdat met name studenten aangeven ontmoeting van elkaar op prijs te stellen, wordt aan het begin van deze fase (op 5 en 6 februari 2013) een bijeenkomst gehouden. Het doel/resultaat van de bijenkomst is dat studenten en vrijwilligers: op de hoogte zijn van de voortgang van het project. elkaar hebben geïnspireerd bij het opstellen van de lijst met topics. het interviewen hebben geoefend met mantelzorgers/vrijwilligers/zorgvragers. 3 De studenten hebben hun onderzoeksgroep beperkt tot Turkse en Marokkaanse mantelzorgers. Dit zijn de grootste groepen allochtonen in Oosterhout. 4 In verband met de leesbaarheid is dit mantelzorgers van zorgvragers met een lichamelijke beperking genoemd.

17 op de hoogte zijn van de verwachtingen aangaande het rapport en met elkaar hebben uitgewisseld over de weg van de interviews naar het rapport. Bij de bijeenkomsten zijn een mantelzorger, zorgvrager en/of vrijwilliger aanwezig, zodat studenten en vrijwilligers echt kunnen oefenen. Met name voor studenten heeft dit een belangrijke meerwaarde. In bijlage 5 van het bijlagenboek is de uitnodiging opgenomen. Vanaf februari 2013 gaan studenten, in vervolg op de algemene PR activiteiten, zelf op zoek naar hun onderzoeksgroep. Voor sommige groepen studenten en vrijwilligers is dit een lastige kwestie. Studenten en vrijwilligers, met ondersteuning van de consulenten en projectleider, blijven zoeken naar de mogelijkheden. Zie hiervoor hoofdstuk 5. Gegevens over de bereikte aantallen mantelzorgers zijn opgenomen in paragraaf 5.2. Tijdens een bijeenkomst op 10 april 2013 presenteren de studenten en vrijwilligers de eerste resultaten van hun onderzoek. Het is weer een positieve bijeenkomst, waarbij de vrijwilligers en studenten goede voortgang kunnen melden. Er is veel tijd beschikbaar om met elkaar van gedachte te wisselen en elkaar te inspireren. De uitnodiging van de bijeenkomst is opgenomen in bijlage 6 van het bijlagenboek. Eind mei 2013 moeten studenten hun eindrapport klaar hebben, zowel voor hun opleiding als voor de opdrachtgever. Ook met vrijwilligers is afgesproken dat zij hun eindrapport eind mei klaar hebben. Eén groep heeft vanaf het begin te maken met tegenslagen en heeft het eindrapport niet op tijd klaar. Wel hebben zij de conclusies en aanbevelingen gereed, zodat dit verwerkt kan worden in de presentaties van het symposium. 17 Afgesproken wordt dat studenten een actieve rol gaan spelen in het symposium. Het ziet er naar uit dat het presenteren tijdens het symposium mee mag tellen bij het onderdeel presenteren van de opleiding; later blijkt dit toch niet goed mogelijk te zijn. Uit de tien rapporten worden door de projectleider vijf onderwerpen gehaald, die interessant zijn voor een discussie met mantelzorgers, organisaties en andere belangstellenden. Vanuit de onderbouwing stellen de vijf groepen studenten van Avans Hogeschool in Den Bosch een inleiding van vijf minuten op. Er wordt geoefend en veranderd tot het helemaal klopt. De vijf studenten geven een uitstekende presentatie op het symposium van 27 juni ONDERZOEKSMETHODE Studenten en vrijwilligers maken in januari en februari een plan van aanpak voor de uitvoering van het onderzoek. Onderdeel van dit plan is de keuze voor de onderzoeksmethode. Op één na kiezen alle groepen voor het houden van interviews. De groep die onderzoek doet bij mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis en mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking kiest daarnaast voor enquêtes. Zij denken dat sommige mantelzorgers makkelijker met een enquête dan met een interview mee zullen doen. Gaandeweg merken zij echter dat zij minder informatie halen uit een enquête dan uit een interview. In vervolg daarop proberen hun onderzoeksgroep te motiveren aan een interview mee te doen en het aantal enquêtes te beperken. Omdat de studenten die onderzoek doen bij jonge mantelzorgers veel moeite hebben om hun onderzoeksgroep te bereiken, besluiten zij in april om een enquête uit te zetten. Daarmee bereiken zij jonge mantelzorgers die anoniem willen blijven.

18 In bijlage 7 van het bijlagenboek is een voorbeeld topiclijst voor de interviews opgenomen. Bijlage 8 bevat de enquête die is gebruikt bij mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis en mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking en bijlage 9 de enquête voor jonge mantelzorgers KWALITEIT VAN DE WERKZAAMHEDEN Door het organiseren van de bijeenkomsten op 20 december, 5 en 6 februari en 10 april wordt een positieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de werkzaamheden van de studenten en vrijwilligers die het onderzoek uitvoeren. Er is op deze manier toezicht en invloed op de werkzaamheden en de voortgang daarvan. Om deze kwaliteit ook verder positief te beïnvloeden is: Afgesproken dat alle documenten die door de studenten en vrijwilligers naar buiten worden gestuurd, vooraf door de projectleider worden bekeken. Dat geldt dus zowel voor de stukken die naar de opleiding gaan als voor bijvoorbeeld brieven en mails die aan de onderzoeksgroep zijn gericht. Veel aandacht besteed aan de topiclijst waarmee studenten en vrijwilligers hun interviews gaan afnemen en aan de vragenlijsten van de enquêtes. Het eerste interview dat studenten hebben gehouden met iemand van hun onderzoeksgroep is samen met de projectleider terug geluisterd. Tips zijn gegeven om het interview meer diepgang te geven. Op de locatie van HOOM in Oosterhout, Mathildastraat 38, is een actiecentrum ingericht. In afstemming met de medegebruiker van de locatie (Vrijwilligers Informatiepunt [VIP]) is gezorgd voor een constante bemensing. Daardoor kunnen studenten en vrijwilligers hier terecht met vragen en verhalen. Ook kan de tijd tussen twee afspraken hier worden overbrugd ONDERZOEKSGROEP UITGANGSPUNTEN Naast het zoeken van studenten is het vinden van mantelzorgers die mee willen werken aan het onderzoek een belangrijke opdracht. De onderzoeksgroep bestaat uit mantelzorgers in de gemeente Oosterhout. Vanuit de vooronderstelling dat verschillende groepen mantelzorgers verschillende behoeften hebben, is gekozen voor splitsing van de totale groep mantelzorgers in acht groepen: Jonge mantelzorgers Allochtone mantelzorgers Werkende mantelzorgers Mantelzorgers van zorgvragers met dementie Mantelzorgers van zorgvragers met een Mantelzorgers van zorgvragers met een psychische stoornis lichamelijke beperking Mantelzorgers van zorgvragers met een Mantelzorgers van zorgvragers met NAH verstandelijke beperking Daarnaast zijn er andere groepen mensen in de samenleving die te maken hebben met mantelzorgers en die daarom vanuit hun ervaring een mening kunnen hebben over de behoeften van mantelzorgers. Ook deze groepen worden bij het onderzoek betrokken: Zorgvragers Medewerkers van organisaties Vrijwilligers Managers van organisaties Op deze wijze ontstaan twaalf groepen waar onderzoek bij plaats kan vinden.

19 ALGEMEEN PR PLAN In eerste instantie is in de opzet opgenomen dat studenten en vrijwilligers zelf op zoek gaan naar hun onderzoeksgroep. Gaandeweg ontstaat echter het besef dat het gevolg van deze keuze zou zijn dat meerdere groepen studenten en/of vrijwilligers bij organisaties aankloppen. Aangezien dat een te zware belasting voor deze organisaties zou zijn, is in het najaar van 2012 een algemeen PR plan opgesteld. Dit PR plan is opgenomen in bijlage 10 van het bijlagenboek. In dit algemene PR plan is voorzien in een groot aantal PR activiteiten. Een greep hieruit: Persberichten voor kranten Aankondigingen bij ORTS (lokale radio) Brieven, kaarten en posters voor huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, apotheken, parochie. Kaarten en posters voor supermarkten, kappers, sportscholen, cafés, cafetaria s. Deze activiteiten zijn gericht op het bekendheid geven aan het onderzoek van HOOM en mantelzorgers motiveren om zich hiervoor aan te melden. De PR activiteiten zijn vanaf 8 januari 2013 gestart. In twee dagen hebben zes vrijwilligers posters opgehangen en brieven, posters en kaarten rondgebracht. Later zijn deze adressen nagebeld. In januari zijn tevens artikelen in de krant en huis-aan-huis bladen geplaatst en is twee keer een oproep via de lokale radio geweest. Met intermediairs, zoals het revalidatiecentrum, gemeente, zorgorganisaties, ouderenbonden en woningcorporatie is telefonisch contact opgenomen. Aan hen is gevraagd of zij in hun achterban bijvoorbeeld via medewerkers of vrijwilligers de kaart van het onderzoek wilden verspreiden onder mantelzorgers. In groten getale is hieraan gehoor gegeven, zodat in drie maanden tijd ongeveer kaarten met daarop de uitnodiging voor het onderzoek zijn verspreid. 19 Een belangrijk contact is de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is de organisatie die het mantelzorgcompliment verzorgt voor mantelzorgers. Zij blijken bereid om de bijna 1000 mantelzorgers die in 2011 een mantelzorgcompliment ontvingen een brief te sturen met een toelichting op en uitnodiging voor het onderzoek. Aan iedere mantelzorger die zich naar aanleiding van de algemene PR activiteiten per of telefonisch aanmeldt, wordt een aantal vragen gesteld om te bepalen bij welke groep zij of hij hoorde. Deze vragen zijn: 1. Woont u in de gemeente Oosterhout? 2. Voor wie zorgt u? 3. Welke beperking, ziekte of aandoening heeft deze persoon? 4. Hoeveel uren in de week zorgt u voor deze persoon? 5. Heeft u een betaalde functie? 6. Wat is uw leeftijd? Op basis van de antwoorden van deze vragen, zijn mantelzorgers ingedeeld in een van de groepen mantelzorgers en zijn hun gegevens doorgegeven aan de betreffende groep studenten of vrijwilligers.

20 PR ACTIVITEITEN VAN STUDENTEN EN VRIJWILLIGERS Een belangrijk onderdeel van het onderzoek van studenten en vrijwilligers is het vinden van hun onderzoeksgroep. Tijdens de bijeenkomst op 20 december is afgesproken dat elke groep 20 respondenten zou vinden. Op deze algemene afspraak zijn ook uitzonderingen. In overzicht 2 is aangegeven welke afspraken zijn gemaakt over de te onderzoeken aantallen respondenten. Overzicht 2. Afgesproken aantallen van de onderzoeksgroep Studenten/vrijwilligers Onderzoeksgroep aantal Studenten: Vera, Dewy, Wytske, Sylvia en Marjorie Jonge mantelzorgers Werkende mantelzorgers 15* 15 Studenten: Saniya en Anky Allochtone mantelzorgers 20 Studenten: Jamie en Loes Mantelzorgers van zorgvrager met een psychische stoornis Mantelzorgers van zorgvrager met een verstandelijke beperking 5 interviews 20 enquêtes 5 interviews 20 enquêtes Studenten: Marlon en Anne Studenten: Stefan en Jasmijn Vrijwilligers: Mayke, Peter, Gemma en Tineke Vrijwilligers: Marilie, Fred en Elisabeh Studenten: Jessica en Susan Vrijwilligers: Lilian, Wim en Mayke Student: Arjan Vrijwilliger: Tjeerd Mantelzorgers van zorgvrager met een dementie 20 Mantelzorgers van zorgvrager met NAH 20 Mantelzorgers van zorgvrager met een lichamelijke beperking 20 Zorgvragers 20 Vrijwilligers 20 Andere organisaties, medewerkers 10 Andere organisaties, managers * Dit plan is later veranderd in 10 interviews en 25 enquêtes Voor sommige groepen studenten en vrijwilligers is het aantal aanmeldingen al (bijna) gerealiseerd met de algemene PR activiteiten. Andere groepen moeten hard aan de slag om respondenten te vinden. Dit is een expliciet onderdeel van hun afstudeeropdracht. Zij hebben op inspirerende wijze gezocht naar wegen om hun onderzoeksgroep te bereiken en hen te motiveren om aan het onderzoek mee te werken. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de resultaten van het onderzoek op het gebied van het bereiken van de onderzoeksgroep.

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen Onderzoeksbureau Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Gemeente Neerijnen Onderzoek onder mantelzorgers Drs. G. Eijkhout Rapport GEMEENTE NEERIJNEN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

zicht op mijn mantelzorg

zicht op mijn mantelzorg 1 e pagina rode balk met vragenlijst en Cirkel met tekst Overzicht patiënten- of belangenorganisaties In deze lijst vindt u patiënten- en belangenorganisaties. Er is een rangschikking in de lijst gemaakt

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT

HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT HOE U DE SAMENWERKING MET THUISZORGMEDEWERKERS VERBETERT Tips voor mantelzorgers die voor thuiswonende ouderen zorgen ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen en verzorgenden Partner

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Iedereen kan mantelzorger zijn 2. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor

Nadere informatie

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER

EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Communicatieplan: EVEN VRIJAF VOOR DE MANTELZORGER Week van de Respijtzorg Noord-Holland 19 25 januari 2009 Inhoudsopgave 1. UITGANGSSITUATIE 3 Week van de Respijtzorg Noord-Holland Doelgroep en doelstelling

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011

Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011 Verslag van de Mantelzorgbijeenkomst d.d. 19 mei 2011 Locatie: Visser t Hooft Lyceum D gemeente Leiderdorp heeft op 19 mei een bijeenkomst georganiseerd voor mantelzorgers. De bijeenkomst is door veel

Nadere informatie

De (on) zichtbare rol van de mantelzorger

De (on) zichtbare rol van de mantelzorger De (on) zichtbare rol van de mantelzorger Even voorstellen Kelly Bekebrede Mantelzorgconsulent Carinova Doelgroep chronisch zieken, palliatief en GGZ Werkzaam bij Carinova sinds 2009 Tot 2009 maatschappelijk

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties. Ziekenhuis Gelderse Vallei Geheugenstoornissen Hulpverlenende instanties Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 2 Casemanager 2 Praktische zorgverlening 2 CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) 3 WMO 3 Psychosociale hulpverlening

Nadere informatie

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 R.Dekker@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen Onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR Deze vragenlijst geeft de NHB de benodigde informatie om te bepalen of u in aanmerking komt voor registratie als hersendonor. Wij vragen u de vragenlijst

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank

Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank Print Form ToestemmingsformulierNederlandseHersenbank Voorvertegenwoordigersvanwilsonbekwamepersonen Nietinvullen Codicilcode: Codicilnummer: Naamdonor Man Vrouw Voornamen Geboortedatum Naamverblijfplaats

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers

Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Uw naaste op de polikliniek of dagcentrum Informatie voor mantelzorgers Zorgt u voor uw zoon of dochter? Is uw partner langdurig ziek? Is uw vader of moeder (ineens) hulpbehoevend? Dat heeft ook voor

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Wmo werkplaats Twente, fase 2 Praktijk 2: Bundeling van diensten op het gebied van welzijn, informele zorg en formele zorg Toegang tot de Wmo Evaluatierapport

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR

MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR MEDISCHE VRAGENLIJST BIJ AANMELDING ALS HERSENDONOR Deze vragenlijst zal helpen om informatie te verzamelen die belangrijk is om te documenteren. Wij vragen u de vragenlijst zo volledig mogelijk in te

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG

SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG SAMENSPEL FORMELE EN INFORMELE ZORG Nieuwsbrief No 1 Mei 2013 Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Samenspel Formele en Informele zorg van de Wmo werkplaatsutrecht. Op de site www.wmowerkplaatsutrecht.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM-leden Enquête Mantelzorg en dementie In juni 2013 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun ervaringen met mantelzorg en dementie. Hiervoor hebben PGGM

Nadere informatie

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011

VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011 1 Samen leren is leuk Inhoud Inleiding 3 Cursussen voor mantelzorgers De Zorg de Baas 4 Koffieochtenden voor ex-mantelzorgers

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek onder mantelzorgers

Verdiepend onderzoek onder mantelzorgers Verdiepend onderzoek onder mantelzorgers Rondetafelgesprek Gemeente Duiven Juni 2011 COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Vormgeving binnenwerk SGBO Secretariaat Druk SGBO Secretariaat SGBO Postbus 10242

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Familie begeleiding op de IC Nazorgtraject de rol van naasten. Marijke van der Steen, Internist Intensivist ZGV 22 januari 2013

Familie begeleiding op de IC Nazorgtraject de rol van naasten. Marijke van der Steen, Internist Intensivist ZGV 22 januari 2013 Familie begeleiding op de IC Nazorgtraject de rol van naasten Marijke van der Steen, Internist Intensivist ZGV 22 januari 2013 Problematiek Emotionele achtbaan Belasting fysiek en mentaal Financieel Sociaal

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken

Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken Geheugenklachten? Wat te doen als er stukjes gaan ontbreken Geheugenproblemen en/of veranderingen in gedrag Vooral oudere mensen kunnen last hebben van vergeetachtigheid. Op zich is dat niet zo erg. Maar

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg

Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Checklist bij het tijdelijk overdragen van zorg Mezzo Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg is per 2006 ontstaan uit de fusie tussen LOT en Xzorg. Auteur : Marja Veltman

Nadere informatie

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland

Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Vragenlijst voor PGB houders regio Kop van Noord Holland Met deze vragenlijst kunt u zich voorbereiden op het invullen van de digitale versie op www.hhm.nl/pgbregiodenhelder Volgens onze inschatting kost

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg

Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Themabijeenkomst Kleurrijke en toegankelijke dementiezorg Marjan Mensinga trainer en adviseur bij Pharos en med. antropoloog/spv/poh GGZ Jennifer van den Broeke senior projectleider en adviseur bij Pharos

Nadere informatie

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Franka Meiland Els Paap To Vermoolen Info: fj.meiland@vumc.nl; e.paap@sintjacob.nl Quality of Care EMGO Institute for Health and

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken. PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo

WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken. PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo WORKSHOP PPEP4All Niertransplantatie, CI(Cochleair implantaat) en Chronisch zieken PPEP4All op de ziekenhuisvloer, werven doe je zo Welkom Wat is jullie ervaring met PPEP4All? Wat zijn jullie verwachtingen

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Poliklinische longrevalidatie

Poliklinische longrevalidatie Poliklinische longrevalidatie Inleiding De longaandoeningen COPD (chronische bronchitis en/of longemfyseem) en astma zijn chronische aandoeningen. Dat wil zeggen dat ze niet te genezen zijn. Deze beide

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Kijk. Burgers met een beperking in beeld. MEE Zuid-Holland Noord www.meezhn.nl www.onbeperktmeedoen.nl

Kijk. Burgers met een beperking in beeld. MEE Zuid-Holland Noord www.meezhn.nl www.onbeperktmeedoen.nl Kijk Burgers met een beperking in beeld Hieronder vindt u een overzicht van filmmateriaal over burgers met een beperking. Op internet staat veel video s die te gebruiken zijn om een beeld te krijgen van

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg. Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking Unieke mensen verdienen persoonlijke zorg Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking COLOFON Platform VG Brabant i.s.m. werkgroep Kind en Ziekenhuis en Zorgbelang Brabant Juni 2012 Auteurs:

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER MANTELZORGERS verantwoording en analyse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning

Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning Project Mantelzorg- en netwerkondersteuning 23 januari 2012 Aanleiding Project Goeie Snap van elkaar Collega werd mantelzorger NAH Project Goeie Snap van elkaar Communicatie in de driehoek: mantelzorger

Nadere informatie

Studeren met een. functiebeperking

Studeren met een. functiebeperking Studeren met een functiebeperking OPTIMAAL STUDEREN AAN DE CHE! Vaak heb je geen hulp nodig, maar soms is een duwtje in de rug prettig! 2 Wat is een functiebeperking? Waarschijnlijk denk jij bij het woord

Nadere informatie

Wilt u dit aandachtig doorlezen

Wilt u dit aandachtig doorlezen INTAKEFORMULIER ONCOLOGISCHE REVALIDATIE LEVEN IN BALANS BEHANDELING VOOR CHRONISCHE KANKERPATIËNTEN Wilt u dit aandachtig doorlezen Geachte heer / mevrouw, Voordat u aan het programma Leven in Balans

Nadere informatie

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Alle groepen en cursussen die door MEE Gelderse Poort geboden worden zijn toegankelijk voor mensen

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Ouderen met autismespectrumstoornissen.

Ouderen met autismespectrumstoornissen. Ouderen met autismespectrumstoornissen. Frédérique Geven, gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt, fem.geven@ggze.nl Rosalien Wilting, klinisch psycholoog psychotherapeut, rmhj.wilting@ggze.nl

Nadere informatie

Jonge mantelzorgers. Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen. van jonge mantelzorgers in Zwolle. Een samenvatting van het onderzoek

Jonge mantelzorgers. Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen. van jonge mantelzorgers in Zwolle. Een samenvatting van het onderzoek Jonge mantelzorgers Onderzoek naar het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers in Zwolle Een samenvatting van het onderzoek Renée Lieffijn, Esther Lukas, Jacolien van der Vegt, Karien Willems

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voor MANTELZORGERS Bureau Mantelzorg Weststellingwerf

NIEUWSBRIEF voor MANTELZORGERS Bureau Mantelzorg Weststellingwerf Hierbij ontvangt u de eerste (digitale) nieuwsbrief voor mantelzorgers van dit jaar. Alle mantelzorgers die bekend zijn bij de het Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorg in de gemeente Weststellingwerf

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie