moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod"

Transcriptie

1 moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) 13 VERS I 15 VERS II 18 Werken aan mijn zelfbeeld 20 Zelfbeeld Hier sta ik 22 1

4 Inleiding Bij Zwaluw & Enk wordt als aanvulling op het algemene ambulante en klinische aanbod gewerkt met verschillende modules. In deze brochure vind je informatie over het module-aanbod: onder andere over doel, werkwijze en duur. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kun je hiermee altijd terecht bij je behandelaar of bij de begeleider van de betreffende module. 2

5 Aandachtsgerichte cognitieve therapie (Mindfulness Based Cognitive Therapy) Wat is aandachtsgerichte cognitieve therapie Cognitieve aandachtsgerichte therapie is een combinatie van aandachttraining (door middel van meditatie) en cognitieve oefeningen. In deze therapie leer je beter om te gaan met piekeren, spanningen, heftige gevoelens en stressvolle situaties. Doel Het doel van de therapie is het voorkomen van depressieve periodes en heftige gevoelens en impulsen beter te beheersen. We leren automatische negatieve gedachtenpatronen, emotioneleen lichaamssignalen, tijdig te herkennen en er anders mee om te gaan. De therapie kan je meer energie en plezier in je leven geven. Het leert je intenser te ervaren, te genieten van allerlei gewone activiteiten en contacten. Voor wie De therapie is bestemd voor mensen met angst- en depressieve klachten en voor mensen, die moeite hebben gevoelens en impulsen te beheersen. Werkwijze Centraal in de aandachttraining staat aandacht voor dit moment, zoals dit zich nu in je leven ontvouwt. Vaak dwalen we met onze gedachten af naar iets uit het verleden of iets in de toekomst en hebben we onze aandacht niet volledig bij wat er `nu gebeurt. We leven dan vaak op een automatische piloot en raken het gevoel met onszelf kwijt. Door deze automatische piloot kunnen we ongewild terugvallen in oude gewoontes en vaste negatieve denkpatronen, die ons ongelukkig doen voelen. 3

6 Door aandacht te geven op het moment zelf aan wat je ervaart, leer je tijdig depressief makende gedachten en spanning te signaleren en kun je er anders mee om gaan. Bewust aandacht geven op het moment zelf, zonder oordeel met mildheid en zonder hoge verwachtingen opent nieuwe wegen om met problemen om te gaan. Dit leer je door middel van meditatieoefeningen. Het kost veel tijd en inspanning om ingesleten denkgewoontes en interpretaties te veranderen en de effecten zullen langzaam en pas geleidelijk, maar zeker zichtbaar worden. Dit vergt geduld en doorzettingsvermogen. We doen gezamenlijk aandacht- en concentratieoefeningen, cognitieve oefeningen en er is gelegenheid ervaringen met andere groepsleden uit te wisselen. Duur De therapie bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten op woensdagochtend van tot uur. Zo mogelijk zijn er in de maanden na afronding van de training enkele herhalingsbijeenkomsten. Huiswerk Buiten de bijeenkomsten om is het belangrijk om thuis te oefenen en opdrachten uit te werken, zoals een actieplan om terugval te voorkomen. Gemiddeld kost dit één uur per dag, zes dagen per week. Informatie en aanmelding Informatie is verkrijgbaar via het secretariaat, telefoon (033) Aanmelding via je behandelaar of huisarts. 4

7 Aandachtsgerichte training Wat is aandachtsgerichte training? Misschien merk je het zelf wel: geregeld val je ten prooi aan negatieve gedachten, gevoelens en impulsen. Dit gaat meestal automatisch. Ieder mens bouwt in zijn leven zijn vaste patronen van denken, voelen en handelen op. Soms zijn ze helpend, soms niet. Ze kunnen je dan behoorlijk in de weg zitten. Bij aandachtgerichte training gaan we uit van het bewezen uitgangspunt dat hoe meer je onaangename gevoelens probeert te veranderen, hoe lastiger ze worden. Naarmate je een onaangename gast vriendelijker behandelt wordt hij langzamerhand minder vervelend. De training ontwikkelt een nieuwsgierige en accepterende houding naar jezelf. Vaak blijken niet de nare gevoelens of gedachten je pijn te veroorzaken maar juist je verzet tegen deze gevoelens en gedachten. Kun je je verzet opgeven, je patronen in denken, voelen en handelen onder ogen zien zonder er in mee of van weg te gaan. Dan heb je een hele stap gezet. Dit zal je uiteindelijk meer regie geven over jezelf zonder daarin dwingend te zijn. Doel Je leert stil te staan bij gevoelens, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen zonder er in mee te gaan of helemaal bij weg te gaan. Hierbij oefen je mildheid naar jezelf. Je gaat zien dat je denken en voelen zich vooral in vaste patronen aan je voordoet en vaak niet veel met het huidige moment te maken heeft. Je leert om uit deze patronen te stappen door je aandacht te richten op het huidige moment en daarin te ervaren wat er te ervaren valt. 5

8 Werkwijze Elke bijeenkomst bestaat uit een deel theorie en een aantal praktisch oefeningen die je ook thuis kunt doen. Alle oefeningen worden in de groep nabesproken. We gebruiken woorden als observeren, aanvaarden, toelaten, erkennen en verwelkomen. Huiswerk Elke week spreek je een huiswerkopdracht af. Deze huiswerkopdrachten bespreken we met elkaar en zijn afgestemd op jouw persoonlijke doelen en wensen. Duur De training bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duurt 90 minuten. Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze aan je behandelaar of aan de begeleider van deze module. 6

9 Agressieregulatie Psychomotorische Therapie Veel mensen hebben een teveel aan spanning. Dit kan problemen opleveren: We worden kwaad op anderen, agressief, boos op ons zelf, worden angstig, krijgen last van herbelevingen, raken in de war etc. De vraag is: waar laat ik al die spanning? Deze module is er op gericht zo doelmatig mogelijk om te leren gaan met situaties die de spanning verhogen. Doel triggers opsporen die spanning opleveren zicht krijgen op de manier waarop impulscontroleverlies zich voordoet Werkwijze De werkwijze is er op gericht triggers op te sporen. We inventariseren de manier waarop impulscontroleverlies zich voordoet via huiswerkopdrachten. Met behulp van Psychomotorische technieken leer je controle te houden in stressvolle situaties die normaliter impulscontroleverlies geven. Denk hierbij aan boksen, schoppen, slaan, gooien, spelvormen of boogschieten. Tevens doen we vanuit de oosterse gevechtsport ontspanningsoefeningen en oefeningen die de kracht en stevigheid verhogen (Taichi en qigong). Dit alles om de lichaamsspanning te ervaren en er op een positieve manier mee te leren omgaan. We werken in groepsverband. Voorafgaand aan de module is er een intakegesprek. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit twee tot zes deelnemers. 7

10 Duur De training bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duurt 90 minuten. Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze aan je behandelaar of aan de begeleider van deze module. 8

11 ADHD Voor wie Deze module is bestemd voor mensen met ADHD of ADD. De training biedt een gestructureerde benadering om problemen die je ten gevolge van deze stoornis tegenkomt het hoofd te bieden. Ook kun je, zonder de diagnose ADHD/ADD, in overleg met je behandelaar, tóch aan deze module deelnemen. Aan deze module nemen mensen deel die veel drukte en chaos in hun hoofd ervaren. Wanneer je je leven leert structureren, komt er ook meer rust in je hoofd, en zo heb je ruimte om je met andere (nuttige) zaken bezig te houden. Doel Medicatie kan effectief zijn bij ADHD/ADD maar is vaak niet voldoende. Deze module biedt een aanpak op de volgende gebieden: organiseren en plannen afleidbaarheid verminderen functioneel leren denken Werkwijze In de module leer je praktische vaardigheden om je leven meer structuur te geven. Ook kan sprake zijn van negatieve automatische gedachten, die je belemmeren om bepaalde taken uit te voeren. Deze leer je binnen de module te identificeren en veranderen naar helpende, positievere gedachten. De basis voor deze module is een Amerikaans evidence-based Cognitief-GedragsTherapeutisch programma. 9

12 Duur De module bestaat uit twintig wekelijkse bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duurt twee uur en een kwartier. Huiswerk Na iedere bijeenkomst krijg je huiswerkopdrachten, ook vragen we je familie/naasten te betrekken bij de module. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit twee tot acht deelnemers. Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze aan je behandelaar of aan de begeleider van deze module. 10

13 Running therapie Wat is running therapie Running therapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop/intervaltraining, leren hardlopen op een manier die past bij de persoon. Doel Het doel van deze therapie is het algeheel welbevinden van de deelnemer te vergroten. Wat zijn de positieve effecten van hardlopen opbouwen van een conditie, meer energie, je fitter gaan voelen agressieregulatie en emotieregulatie lichaamsgrenzen leren kennen zelfwaardering vergroten stemming verbeteren mogelijk vermindering van eventueel medicatiegebruik Werkwijze In de eerste bijeenkomst heb je een intake gesprek en geven we informatie over wat running therapie is. De therapeut vraagt naar je lichamelijke gesteldheid en ervaring op gebied van sporten en we doen ook een looptest. Vervolgens krijg je een persoonlijk hardloop schema uitgereikt. Hierin staat hoeveel je per week moet lopen, te beginnen met bijvoorbeeld één minuut hardlopen en een minuut rustig wandelen, in principe opbouwend naar een rustige duurloop van een half uur. Het is belangrijk dat iedereen op eigen tempo kan leren lopen, het is geen wedstrijd waarvoor we trainen. Running therapie bieden we in groepsverband aan. We starten met het doornemen van de individuele schema s onder leiding van de running therapeut. 11

14 Vervolgens is er een warming up en staat er een half uur voor het werken aan het schema. Wanneer iedereen klaar is wisselen we bevindingen uit en volgt er een cooling down. Er is aandacht voor onder andere lichaamshouding, ademhaling, afwikkelen van de voeten, tempo, kleding en loopschoenen. Voor een goed resultaat is het van belang dat je nog minimaal één keer per week met hetzelfde schema oefent. Muziek tijdens het lopen Na de vierde training kun je eventueel met muziek op lopen. Reden daarvoor is dat je je eerst bewust moet worden van je eigen lijf: wat voel je? hoe reageert je lichaam? hoe is je ademhaling? Daarnaast is het natuurlijk ook prettig dat je tijdens het lopen kunt communiceren en aanwijzingen kunt ontvangen van de running therapeuten. Contra indicatie Wanneer je een blessure hebt of een BMI onder de achttien kun je niet deelnemen aan de training. Duur De module bestaat uit tien wekelijkse trainingen. Iedere training duurt vijf kwartier. Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze aan je behandelaar of aan de begeleider van deze module. 12

15 Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) Wat is Sociale Vaardigheidstraining Sociale Vaardigheidstraining richt zich op de vaardigheden in het omgaan met elkaar, bijvoorbeeld een gesprek voeren, omgaan met pesten, omgaan met leidinggevenden op het werk. De training is bedoeld voor patiënten die daarin moeilijkheden ervaren en daardoor in situaties terecht komen waarin ze niet willen zijn. Doel De doelen van deze training zijn: versterken van je zelfvertrouwen op een adequate manier kunnen opkomen voor jezelf zonder de grenzen van anderen met voeten te treden rekening kunnen houden met een ander, zonder je eigen grenzen uit het oog te verliezen Werkwijze Door middel van rollenspellen en gesprekken diepen we onderwerpen die ter sprake komen verder uit. Cursisten dragen zelf onderwerpen aan uit hun dagelijkse praktijk, waar ze moeite mee hebben. We benadrukken dat SoVa een training is en geen therapie en dat we niet te diep kunnen ingaan op de achterliggende problematiek. Daarvoor verwijzen we patienten terug naar hun sturend behandelaar of behandelgroep. Huiswerk In principe wordt er geen huiswerk opgegeven, we verwachten wel een actieve bijdrage van cursisten door zelf onderwerpen aan te dragen. Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit vijf tot tien personen. 13

16 Duur De module bestaat uit tien wekelijkse trainingen. Iedere training duurt vijf kwartier. Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze aan je behandelaar of aan de begeleider van deze module. 14

17 VERS I (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis) Voor wie VERS I is een vaardigheidstraining voor mensen met een Borderline Persoonlijkheids Stoornis, of daarop gelijkende problematiek. In de VERS training gebruiken we niet de term Borderline Persoonlijkheids Stoornis, maar Emotie Regulatie Stoornis (ERS). Een kernprobleem is namelijk het niet voldoende kunnen reguleren van emoties. Doelen 1. Je leert meer inzicht te krijgen in je problematiek. Bij ERS is er sprake van een aangeboren kwetsbaarheid. Deze komt tot uiting in gedrag en in de omgang met anderen. Omgevingsfactoren hebben hier invloed op. Je leert deze kwetsbaarheid te hanteren. 2. Je leert gevoelens, gedachten en gedrag te observeren en te beschrijven. Dit houd je dagelijks bij op een emotie intensiteits-schaal, waarop je je emoties scoort met een cijfer. Hierdoor signaleer je eerder dat emoties oplopen. Je krijgt inzicht in het verband tussen emoties, gedachten en gedrag en leert dit positief te beïnvloeden. 3. Je leert negatieve gedachtepatronen te herkennen die je emoties en gedrag beïnvloeden. Door het uitdagen van deze negatieve gedachten ontstaat er ruimte voor nieuwe (lees: meer positieve) denkwijzen en gedrag. 4. Je leert verschillende ontspanningstechnieken, die afleiden en helpen bij het reguleren van emoties. 5. Je leert probleemsituaties te analyseren en aan te pakken. 6. Je leert het evenwicht in je leven te verbeteren. Door dagelijkse dingen zoals eten, slapen, beweging, gezondheid en hanteren van relaties beter op orde te brengen vergroot je je draagkracht. 15

18 Werkwijze We bieden verschillende technieken aan waarmee de cursisten hun emoties beter leren reguleren en meer evenwicht kunnen aanbrengen in hun leven. De training bestaat uit vier onderdelen: Psycho educatie: voorlichting over emotie regulatie problematiek. Emotie regulatie vaardigheden: herkennen en beïnvloeden van het oplopen van emoties. Negatieve gedachtepatronen opsporen en veranderen. Ander gedrag toepassen waardoor er meer grip op emoties ontstaat. Gedragsvaardigheden: evenwicht leren aanbrengen in het dagelijks leven door zaken als eten/slapen/sporten/ontspanning en gezondheid op orde te brengen. Emotiehanteringsplan: het opstellen van een individueel plan waarmee je de cursus afrond. Dit plan beschrijft hoe je de geleerde vaardigheden kunt gebruiken en hoe je de omgeving daarbij kunt betrekken. Familie en andere betrokkenen worden bij de training betrokken in de vorm van een steungroep. Dit plan is ook na afloop van de VERS een blijvend hulpmiddel. Voorwaarden voor het volgen van VERS I: de cursist heeft een individuele behandelaar tijdens de VERS de cursist is voldoende gemotiveerd de cursist is bereid om huiswerk te maken de cursist erkent de emotie regulatie problematiek de cursist is bereid een steungroep samen te stellen (minimaal één persoon) Duur De training heeft achttien tot twintig wekelijkse bijeenkomsten van ieder tweeëneenhalf uur. 16

19 Groepsgrootte De trainingsgroep bestaat uit acht tot vijftien personen. Huiswerk Na iedere bijeenkomst krijg je huiswerkopdrachten, ook vragen we je de steungroep te betrekken bij de module en het huiswerk. Aanmelden De behandelaar verwijst naar VERS I. De trainers nodigen de patiënt uit voor een intakegesprek waarin we bespreken of VERS I geïndiceerd is. De behandelaar geeft de eerste voorlichting over de VERS. Basisvers Basisvers is de voorloper van de Verstraining. Het is een vorm van kennismaken met onderdelen uit de VERS 1. De Basisvers bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. Maximaal negen cursisten per groep. Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze aan je behandelaar of aan de begeleider van deze module. 17

20 VERS II Voor wie VERS II is het vervolg op VERS I, (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis). Als het VERS I certificaat is behaald en de cursist in staat is de VERS I vaardigheden toe te passen, dan kan VERS II hierop een vervolg zijn. VERS II is vooral bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar herhaling en verdieping van het geleerde in VERS I. Inhoud en werkwijze In VERS II behandelen we op basis van VERS I nieuwe onderwerpen. Naast het opfrissen en herhalen van sommige VERS I vaardigheden komen de volgende onderwerpen aan bod, in de training stappen genoemd: Stap 1: doelen bepalen Stap 2: vertrouwen en risico s nemen Stap 3: hanteren van boosheid Stap 4: hanteren van impulsiviteit Stap 5: hanteren van relaties Stap 6: een draaiboek schrijven Stap 7: assertiviteit Stap 8: keuzes maken In VERS I leren de cursisten basisvaardigheden die gericht zijn op het leren reguleren van emoties en het verbeteren van het evenwicht in het dagelijks leven. In VERS II integreren we deze vaardigheden verder in het denken, voelen en handelen. Hierdoor kan er een verdieping plaatsvinden gericht op het meer sturing en kwaliteit kunnen geven aan het leven. Duur VERS II bestaat uit achttien bijeenkomsten. VERS II is anders van 18

21 opzet dan VERS I. De bijeenkomsten zijn eens per twee weken. De duur van de bijeenkomsten is (anderhalf à twee uur). De training heeft een cyclisch karakter, dat wil zeggen dat we de stappen steeds in dezelfde volgorde achter elkaar behandelen. Hierdoor kunnen er bij iedere nieuwe stap cursisten in- en uitstromen. We verwachten dat de cursist alle stappen volgt (afhankelijk van het moment van instroming). Voorwaarden de cursist is in het bezit van een VERS I certificaat de cursist heeft een individuele behandelaar tijdens de VERS II de cursist heeft de vaardigheden uit VERS I (enigszins) geïntegreerd (zo niet, dan kan een herhaling van VERS I een optie zijn) tussen VERS I en VERS II zit een minimale periode van drie maanden (deze periode is nodig om te ervaren wat de effecten van VERS I zijn, en om goed te kunnen indiceren voor VERS II) de cursist is bereid huiswerk te maken de cursist is bereid een steungroep samen te stellen (min. één persoon) Huiswerk Na iedere bijeenkomst krijg je huiswerkopdrachten. Ook vragen we je de steungroep te betrekken bij de module en het huiswerk. Aanmelden De individuele behandelaar verwijst naar VERS II. Er vindt een intakegesprek plaats met de VERS II trainers, voorafgaande aan instroming. 19

22 Werken aan mijn zelfbeeld Drama In drama is het spelelement belangrijk. Spel is een element waar niet altijd voldoende tijd en ruimte voor is geweest in ieders ontwikkeling. Het spel kan werken als een eyeopener voor de patiënt/deelnemer als het gaat om zicht te krijgen op oude patronen. Bijvoorbeeld hoe je door de gekozen rol steeds weer vervalt in bepaalde manieren van reageren, die voortkomen uit je zelfbeeld. Doel meer inzicht in blokkades en weerstanden in jezelf meer zicht op oude patronen en oude patronen kunnen vervangen door nieuwe patronen. versterken van zelfbewustzijn beter zelfbeeld Werkwijze Binnen de modules gericht op zelfbeeld gebruiken we drama en psychodrama. Psychodrama is een therapeutische methode waarin we je aanmoedigen datgene wat je bezighoudt en beweegt, in scène te zetten. Dit gebeurt door middel van rollenspellen en gedramatiseerde zelfpresentaties. Hierbij maken we gebruik van zowel verbale als non-verbale communicatie. In psychodrama werken we met verschillende rollen en rolwissel. Zo kun je inzicht krijgen in je eigen rolrepertoire, je blokkades en weerstanden die je bij specifieke rollen ervaart. Daarna kun je je heroriënteren op het rolrepertoire en je zelfbeeld. Je kunt jezelf zijn in een rol -spontaan spel en weet wat je als persoon bent en zo kun je ontdekken wat je als persoon creëert. Het doel is dat je dit uiteindelijk kunt toepassen in je eigen leven. 20

23 Drie modules We bieden verschillende mogelijkheden aan: 1. Ik en mijn zelfbeeld. Hierbij gebruiken we een gestructureerd model als handvat voor de deelnemers. 2. Ik en mijn schemaverandering. Hierbij gaat het om het moment van het besluit en het her-besluit. 3. Ik en de ander. Hierbij gaat het om de integratie in het leven. Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze aan je behandelaar of aan de begeleider van deze module. 21

24 Zelfbeeld Hier sta ik Psychomotorische Therapie Doelgroep Hier sta ik is bedoeld voor mensen die willen leren hun lichaam beter te voelen. Ze kunnen stappen zetten op het gebied van grenzen aangeven. Kortom het gaat om groei in autonomie, om een toenemend bewustzijn van zichzelf in de omgeving. Het betreft mensen die zichzelf moeilijk kunnen voelen, gemakkelijk vervloeien met anderen en niet of nauwelijks kunnen aarden. Doel Het doel van deze module is groei in autonomie en toenemend bewustzijn van jezelf in de omgeving. Subdoelen grond onder de voeten ervaren de grenzen van jouw lichaam ervaren bewustwording van ademhaling bewust zijn van jezelf naast anderen zo mogelijk: invloed uitoefenen op de omgeving/anderen. Werkwijze In deze module komen afwisselend situaties naar voren uit de bewegingscultuur (sport en spel, dans en bewegingsexpressie) en uit de lichaamservaringscultuur (groundingsoefeningen, ademhalingsoefeningen, meditatie, oosterse gevechtsport). Bijna alle sessies beginnen met een aardings-en/of ademhalingsoefening waarin het oefengerichte-functionele karakter centraal staat. De interventies hierbij zijn voornamelijk psycho-educatief van aard. Het ervaringsgericht-stimulerende karakter komt in de andere 22

25 oefeningen meer naar voren. De interventies die daar uit voortkomen zijn spiegelen, ondersteunen (helpen) begrenzen en stimuleren. Contra-indicatie Wanneer het angstniveau zo hoog is dat decompensatie of desintegratie dreigt op te treden kan iemand niet deelnemen aan deze module. Ook is er een contra indicatie wanneer sprake is van psychose, manie of acuut suicide-gevaar. Duur De module bestaat uit acht bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duurt zeventig minuten. Meer informatie Heb je nog vragen? Stel ze aan je behandelaar of aan de begeleider van deze module. 23

26 GGz Centraal, Zwaluw & Enk, augustus 2013, revisiedatum: augustus 2014, auteur: Hanneke du Mortier, documenteigenaar: directie Oostelijk Utrecht. 24

27

28

VERS-I. Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Deel I

VERS-I. Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Deel I VERS-I Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis Deel I Informatiefolder voor cliënten, behandelaren, familieleden en overige betrokkenen van mensen met emotie regulatie problemen. 2009 Lentis en

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis

VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis Patiënteninformatie VERS-cursus Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis rkz.nl Inleiding De VERS-cursus is een vaardigheidstraining, bedoeld voor mensen met borderline-problematiek. Mensen met borderline

Nadere informatie

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining

Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Aandachttraining/Mindfulnesstraining 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie. Deze mindfulnesstraining wordt op de afdeling

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Anders leren omgaan met ziekte en pijn. Mindfulness-training voor patiënten

Anders leren omgaan met ziekte en pijn. Mindfulness-training voor patiënten Anders leren omgaan met ziekte en pijn Mindfulness-training voor patiënten Soms wordt iemands leven overheerst door problemen die een ernstige of chronische ziekte met zich mee kan brengen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Informatie voor cliënten Inleiding Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd of later in een intieme relatie, kan dat in zijn of haar verdere leven klachten

Nadere informatie

Mindfulnesstraining Aandachttraining. Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT)

Mindfulnesstraining Aandachttraining. Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) Mindfulnesstraining Aandachttraining Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT) 2 Deze folder geeft u informatie over Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT). De mindfulnesstraining wordt aangeboden

Nadere informatie

Mindfulness. Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie

Mindfulness. Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie Mindfulness Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie Aandachtsgerichte cognitieve therapie is een training die bestaat uit acht bijeenkomsten. Het doel van de training is stress te verminderen en depressies

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep

Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Vaktherapie en groepstrainingen bij De Hoenderloo Groep Therapie en training, iets voor jou? Als je bij De Hoenderloo Groep komt wonen, heb je vaak al veel meegemaakt in je leven. Het valt niet altijd

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

GRIP OP PRIKKELBAARHEID

GRIP OP PRIKKELBAARHEID WEES WELKOM OM TE GLUREN BIJ GRIP OP PRIKKELBAARHEID Een multidisciplinair programma voor mensen met Hersenletsel Niels Farenhorst: Psycholoog Wouter Oonk: Psychomotorisch therapeut VIDEO Doel Het leren

Nadere informatie

Inspiratie. Werkplaats Aandachtig Leven. Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier gericht in het hier en nu niet (ver)oordelend.

Inspiratie. Werkplaats Aandachtig Leven. Mindfulness betekent aandacht geven op een bepaalde manier gericht in het hier en nu niet (ver)oordelend. Werkplaats Aandachtig Leven WERKPLAATS AANDACHTIG LEVEN: INSPIRATIE, BEZIELING, SPIRITUALITEIT, LEVENSWERK PSYCHO-SOCIAAL THERAPIE, SABBATICAL COACHING, MINDFULNESS TRAINING Nieuwsbrief 3 februari 2011

Nadere informatie

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie.

KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. KENT U PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE? Psychosomatische Fysiotherapie (PSF) is een 3-jarige specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. De Psychosomatisch Fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd

Nadere informatie

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co

Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co Evaluatie Weerbaarheidtraining voor volwassenen Koekkoek & Co 76 respondenten Cijfer algehele training 7 8 9 10 De deelnemers hadden beschikking over lesbrieven, hierin stond informatie over de bijeenkomsten

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma.

Psychiatrie. Therapieprogramma. Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar

Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar Bijlage 17: Informatie voor de individuele behandelaar N.b.: stuur deze informatie (inclusief de drie bijlagen) naar de individuele behandelaar vóórdat de training van start gaat Emotieregulatietraining

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Diabetesrevalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord. Diabetesrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Diabetesrevalidatie UMCG Centrum voor Revalidatie Locatie Beatrixoord Inleiding U heeft diabetes en bent onder behandeling van een internist, huisarts,

Nadere informatie

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning

Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Stressmanagement-training: Vaardig door ontspanning Veel mensen met een hart- of vaatziekte (HVZ) en hun partners ervaren ook nog stress als ze thuis hun leven weer proberen op te bouwen. Dit is dus ná

Nadere informatie

Stressreductie en stressregulatie Training voor mensen met spanningsklachten

Stressreductie en stressregulatie Training voor mensen met spanningsklachten Stressreductie en stressregulatie Training voor mensen met spanningsklachten In deze folder vindt u informatie over de training Stressreductie en Stressregulatie, die verzorgd wordt door de afdeling Medische

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness Training. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness Training Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness training Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten

Nadere informatie

Kort lontje. > Agressie. hersenz special. > agressie

Kort lontje. > Agressie. hersenz special. > agressie hersenz special Kort lontje > Agressie > oorzaken > gevolgen van een kort lontje > het korte lontje VAN marcel > Ingeborg harberts, behandelaar bij Hersenz > tips: stop denken doen / bedenk alternatieven

Nadere informatie

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust.

Mindfulness programma. Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Mindfulness programma Leer binnen acht weken anders om te gaan met stress, ontwikkel aandacht voor het nu en ervaar meer rust. Per dag schieten er duizenden, vaak stressvolle, gedachten door je hoofd.

Nadere informatie

Dagbehandeling voor mensen met NAH

Dagbehandeling voor mensen met NAH Dagbehandeling voor mensen met NAH Er is veel begrip omdat je met lotgenoten bent. Motivatie is belangrijk Kunnen omgaan met het nieuwe leven Het is mogelijk dat je tegen een aantal zaken aanloopt in het

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid

Mindfulnesstraining. Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Anders omgaan met stress, pijn en vermoeidheid Mindfulnesstraining Een lichamelijke ziekte en/of chronische klachten, zoals pijn en vermoeidheid, gaan vaak gepaard met intense emoties,

Nadere informatie

Blijvend belang training, 49 respondenten

Blijvend belang training, 49 respondenten Evaluatie mindfulnesstrainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Wat geleerd van training? Tot mezelf komen Problemen niet uit de weg

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Diabetesrevalidatie. UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Inleiding

Diabetesrevalidatie. UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Inleiding UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Diabetesrevalidatie Inleiding Intake U heeft diabetes en bent onder behandeling van een internist, huisarts, diabetesverpleegkundige of een diëtist. Ondanks

Nadere informatie

ADHD-werking binnen CAR Accent

ADHD-werking binnen CAR Accent ADHD-werking binnen CAR Accent ADHD is een ontwikkelingsstoornis waarbij de verwerking van informatie in de hersenen verstoord verloopt. Als gevolg hiervan vertonen kinderen met deze stoornis vooral problemen

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Hulpaanbod Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij autisme

Cognitieve gedragstherapie bij autisme Cognitieve gedragstherapie bij autisme Caroline Schuurman, gz-psycholoog Centrum Autisme Rivierduinen Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van autisme bij volwassenen Utrecht, 14 juni 2011 CGT bij autisme

Nadere informatie

Blijvend belang training, 21 respondenten

Blijvend belang training, 21 respondenten Evaluatie mindfulness trainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Inzicht in mezelf/luisteren naar mezelf/tijd nemen voor mezelf Letten

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren.

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Inez Dirkzwager I.Dirkzwager@vumc.nl VUmc Amstel Academie http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/ http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/expertisecentrum/

Nadere informatie

Mindfulness en aandachttraining

Mindfulness en aandachttraining Mindfulness en aandachttraining Wat verstaan we onder mindfulness? Mindfulness laat zich niet eenvoudig uit het Engels vertalen. Aandachtgerichtheid of opmerkzaamheid worden wel als synoniemen gebruikt.

Nadere informatie

Terugvalpreventie in MBCT Onderwijsnotities

Terugvalpreventie in MBCT Onderwijsnotities Terugvalpreventie in MBCT Onderwijsnotities Sessie 6: Helder zien - De eerste signalen van depressie opmerken gewaarzijn van vroege waarschuwingssignalen, terugvalsignalen onder de microscoop leggen. Het

Nadere informatie

Illustraties: Wilfred Ottenheim

Illustraties: Wilfred Ottenheim Stress, hart- en vaatziekten, mindfulness (TAB) (1) Inleiding Jos van Erp Psycholoog / Beleidsadviseur De Hart&Vaatgroep / Hartstichting j.v.erp@hartstichting.nl Illustraties: Wilfred Ottenheim 1 Indeling

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Deze groepstraining is een combinatie van: Rots en Water Weerbaarheidstraining voor kinderen & de weerbaarheidstraining Ho! Tot hier en niet verder.

Deze groepstraining is een combinatie van: Rots en Water Weerbaarheidstraining voor kinderen & de weerbaarheidstraining Ho! Tot hier en niet verder. Weerbaarheidstraining voor kinderen 2016: Stevig in je schoenen! Wil jij ook leren voor jezelf opkomen? Startdata eerstvolgende groepstrainingen: Leeftijd 4 tot 6 jaar: Vrijdag 13 mei 2016: 13:00 tot 14:30

Nadere informatie

Stap 3 De adem als anker

Stap 3 De adem als anker Stap 3 De adem als anker De verdeelde geest naar één punt brengen De adembeweging is vergelijkbaar met de beweging van de oceaan: je voelt in- en uitademing als eb en vloed, contractie en extensie, opname

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Nieuw Gedrag, Nieuwe Mogelijkheden! Ineke van Gent Psycholoog NIP EFT-Relatietherapeut

Nieuw Gedrag, Nieuwe Mogelijkheden! Ineke van Gent Psycholoog NIP EFT-Relatietherapeut Nieuw Gedrag, Nieuwe Mogelijkheden! Ineke van Gent Psycholoog NIP EFT-Relatietherapeut 06 41 86 03 80 info@psycholoogvannu.nl Niet lekker in je vel? Ontevreden hoe het gaat met jezelf of met je relatie?

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

* de compassie training is ook los van de mindfulness training te volgen, er wordt echter geregeld verwezen naar oefeningen uit

* de compassie training is ook los van de mindfulness training te volgen, er wordt echter geregeld verwezen naar oefeningen uit Compassie training Wat is compassietraining? In de compassietraining worden oefeningen aangeboden om meer acceptatie en verbondenheid met jezelf en anderen te ervaren. Hierdoor wordt je in staat een mildere

Nadere informatie

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ]

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Therapieën

Nadere informatie

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten De diagnose longkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op. Niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten. Uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling Psychiatrie Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY005 / Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling / 16-10-2013

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving.

Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving. Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik kreeg één keer per week therapie om beter in mijn vel te zitten. Ik leerde om te gaan met vervelende gebeurtenissen

Nadere informatie

Aanbod van Paardkrachtig

Aanbod van Paardkrachtig Aanbod van Paardkrachtig Paardkrachtig richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen tussen de 8 en 25 jaar, die niet lekker in hun vel zitten en bijvoorbeeld last hebben van de volgende klachten:

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Even mezelf voorstellen Boeken - Jansen, G.: Denk wat je wilt, doe wat je droomt - Jansen, G.: Leef! - Jansen, G.: Laat los: ruimte

Nadere informatie

OPLEIDING MINDFULNESS Utrecht. 22 en 28 maart; 12, 19 en 26 april; 24, 31 mei en 7 juni 2013 MAXIMAAL 12 DEELNEMERS

OPLEIDING MINDFULNESS Utrecht. 22 en 28 maart; 12, 19 en 26 april; 24, 31 mei en 7 juni 2013 MAXIMAAL 12 DEELNEMERS OPLEIDING MINDFULNESS Utrecht 22 en 28 maart; 12, 19 en 26 april; 24, 31 mei en 7 juni 2013 MAXIMAAL 12 DEELNEMERS MINDFULNESS Opleiding inclusief profiel op website INLEIDING Mindfulness: de trend voorbij.

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Mindfulness. Voor wie? Mindfulness helpt je hierbij!

Mindfulness. Voor wie? Mindfulness helpt je hierbij! Mindfulness Mindfulness is het trainen van je aandacht en je geest, je krijgt inzicht hoe je geest werkt. Gedachten, oordelen en emoties zijn vaak oorzaak van emotionele, lichamelijke en geestelijke pijn.

Nadere informatie

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie?

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie? Denk jij dat je vastloopt tijdens je studie? Soms loopt het leven niet zoals jij zou willen. Misschien ben je somber, twijfel je erover wie je bent, loopt het niet zo met contacten of worstel je met je

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

Running therapie. Voor wie is deze runningtherapie bedoeld?

Running therapie. Voor wie is deze runningtherapie bedoeld? Runningtherapie Running therapie Runningtherapie is het inzetten van hardlopen ten behoeve van het (overbelaste) brein. Het is een therapievorm waarbij je met je lichaam bezig bent, maar de effecten er

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis

Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis Psychiatrie Cognitieve gedragstherapiegroep voor mensen met een bipolaire stoornis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY002 / Cognitieve gedragstherapiegroep

Nadere informatie

Mindfulness bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. Annelies Spek Klinisch psycholoog / Senior onderzoeker GGZ Eindhoven

Mindfulness bij volwassenen met een autismespectrumstoornis. Annelies Spek Klinisch psycholoog / Senior onderzoeker GGZ Eindhoven Mindfulness bij volwassenen met een autismespectrumstoornis Annelies Spek Klinisch psycholoog / Senior onderzoeker GGZ Eindhoven Volgorde Overbelasting Mindfulness Theorie Praktijk (aanpassingen) Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers. Het enige moment wat telt is:

Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers. Het enige moment wat telt is: Workshop Mindfulness Gemeente Halderberge Betsie Wagemakers Het enige moment wat telt is: NU Programma 1. Wat is mindfulness? 2. Wat levert mindfulness op? 3. Evaluatie van de ingevulde enquête. 4. De

Nadere informatie

mindfulness workshop

mindfulness workshop mindfulness workshop 1 mindfulness workshop Deze workshop wordt gegeven om een indruk te krijgen wat mindfulness inhoudt. Ook kan worden gekeken in welke training de workshop als onderdeel kan worden ingezet,

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest

Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten. Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Omgaan met (onbegrepen) lichamelijke klachten Prof. dr. Sako Visser Universiteit van Amsterdam Pro Persona GGZ Dr. Michel Reinders GGZinGeest Van DSM IV naar DSM 5 DSM IV - somatisatie stoornis, - somatoforme

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Stoppen met zelfbeschadiging?

Stoppen met zelfbeschadiging? Stoppen met zelfbeschadiging? Hoe weet ik of ik eraan toe ben te stoppen? Besluiten om te stoppen met zelfbeschadiging is een persoonlijke beslissing. Niemand kan dit voor je beslissen. Stoppen omdat je

Nadere informatie

UMC St Radboud. Mindfulness voor vrouwen met borstkanker

UMC St Radboud. Mindfulness voor vrouwen met borstkanker UMC St Radboud Mindfulness voor vrouwen met borstkanker Patiënteninformatie De diagnose borstkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op, niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten.

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging

Back2Basic. Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Back2Basic Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren met chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging Inleiding Chronische pijnklachten op het gebied van houding en beweging zijn pijnklachten

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) Deeltijdbehandeling In beweging Folder voor deelnemende jongeren moe, moe, moe pijn, zo n pijn, altijd pijn niet kunnen staan, niet kunnen

Nadere informatie

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

EMOTIONELE INTELLIGENTIE EMOTIONELE INTELLIGENTIE drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Wat zijn emoties en welke invloed hebben ze op ons leven? Sommige mensen worden bestempeld als over-emotioneel, terwijl anderen van zichzelf vinden

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505

25-9-2014. Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Door Machteld Muller & Linda Stoutjesdijk www.phorosadvies.nl 06-10508273/06-12987505 Lichamelijk: pijn, fysieke beperkingen, afweging behandeling vs bijwerkingen Angst en onzekerheid: verloop ziekte,

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Wat is Runningtherapie? Voor wie? Wat is het doel?

Wat is Runningtherapie? Voor wie? Wat is het doel? Runningtherapie Wat is Runningtherapie? Iedereen kent het wel, jezelf niet prettig voelen. Als je zo n gevoel hebt, helpt het bijvoorbeeld om te gaan sporten. Als je langere tijd slecht in je vel zit,

Nadere informatie