Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q1 2010. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België"

Transcriptie

1 Manpower Barometer Q1 2 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 1e kwartaal 2

2 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q1/ Tewerkstellingsvooruitzichten voor België 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Tewerkstellingsvooruitzichten wereldwijd Internationale vergelijking Amerika Internationale vergelijking Azië/Pacific Internationale vergelijking EMEA Voorstelling en methodologie van de Barometer 19 Over Manpower 2 De cijfers die gebruikt worden in de grafieken van dit rapport betreffen de. Dit cijfer verkrijgen we door het percentage te nemen van de werkgevers die verwachten dat de totale werkgelegenheid zal stijgen en daarvan het percentage af te trekken van de werkgevers die het volgende kwartaal een daling verwachten van de werkgelegenheid in hun onderneming. Het gaat hier dus om een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat zowel positief als negatief kan zijn.

3 Tewerkstellingsvooruitzichten voor België De Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten voor het 1e kwartaal van 2 in België is gebaseerd op een rondvraag bij een representatieve steekproef van 7 werkgevers in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Alle respondenten hebben op dezelfde vraag geantwoord: Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal dus tot het einde van maart 2 ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal? De Belgische werkgevers zijn pessimistisch wat hun tewerkstellingsperspectieven voor het 1e kwartaal van 2 betreft. 4% van de bevraagde werkgevers voorziet een uitbreiding van hun personeelsbestand in de loop van het komende kwartaal, terwijl 8% verwacht dat hun personeelsbestand zal inkrimpen. 87% voorspelt dat er niets zal veranderen. De haalt de negatieve waarde -4%, het zwakste niveau sinds de lancering van de rondvraag in België in het 3e kwartaal van 23. In dit rapport gebruiken we de term. Deze waarde berekenen we door van het percentage van werkgevers die een stijging van de totale werkgelegenheid verwachten, het percentage af te trekken van werkgevers die aan een daling denken. Het resultaat is dus een nettosaldo van tewerkstellingsvooruitzichten dat positief of negatief kan zijn. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties laat de een gematigde daling met 6 punten optekenen na een kwartaalvergelijking (Q4 29 / Q1 2). We merken een belangrijke daling met 11 punten in vergelijking met vorig jaar (Q1 29 / Q1 2). Na de uitzuivering van de seizoenvariaties bedraagt de -%. Dit is een lichte daling met 4 punten ten opzichte van vorig kwartaal, en een belangrijke achteruitgang met 11 punten in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om de zwakste rekruteringsintenties ooit genoteerd sinds de lancering van de rondvraag in België. Stijging Daling Geen wijziging Weet niet Seizoensgezuiverde prognose % % % % % % 1e Kwartaal e Kwartaal e Kwartaal e Kwartaal e Kwartaal Het ontbreken van een kolom duidt op een van. 1

4 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Vergelijking per regio Volgens de seizoensgezuiverde gegevens voorspellen de werkgevers uit de 3 regio s van het land een negatieve rekruteringsactiviteit voor de komende drie maanden. In Brussel vinden we de somberste tewerkstellingsvooruitzichten, met een van -8%. De werkgevers uit Wallonië (-4%) en Vlaanderen (-2%) zijn ook weinig optimistisch. In de 3 regio s gaat het om de meest pessimistische voorspellingen ooit genoteerd sinds de lancering van de rondvraag in België in 23. Van kwartaal tot kwartaal zien we een lichte daling in de 3 regio s. De verliest 4 punten in Brussel en Vlaanderen, en 3 punten in Wallonië. Na een jaarlijkse vergelijking zien we een spectaculaire daling met 16 punten in Brussel. De rekruteringsintenties laten ook een sterke daling zien in Vlaanderen en Wallonië, met respectievelijk 9 en 8 punten. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties is de Nettotwerkstellingsprognose negatief in de 3 regio s. De werkgevers laten overal dalende rekruteringsintenties optekenen in vergelijking met vorig kwartaal en met vorig jaar. Brussel Vlaanderen Wallonië

5 Brussel Volgens de seizoensgezuiverde gegevens verwachten de werkgevers in Brussel dat de situatie op de arbeidsmarkt er in de loop van de komende 3 maanden op achteruit zal gaan. De haalt -8%, meteen ook het zwakste niveau sinds de rondvraag voor het eerst gelanceerd werd in België. Dit is een lichte daling met 4 punten na een kwartaalvergelijking, en een aanzienlijke daling met 16 punten ten opzichte van vorig jaar. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties bedraagt de -8%, een sterke daling met vorig kwartaal en vorig jaar (met respectievelijk 7 en 16 punten). Vlaanderen Volgens de seizoensgezuiverde gegevens bereikte het optimisme van de werkgevers uit Vlaanderen nog nooit een dergelijk laag niveau als nu. De bedraagt -2%. Dit is 4 punten minder dan vorig kwartaal, en een sterke daling met 9 punten in vergelijking met het 1e kwartaal van 29. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties haalt de -3%. Dit is een sterke daling zowel na een kwartaal- als een jaarlijkse vergelijking (met 8 en punten respectievelijk) Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Wallonië Volgens de seizoensgezuiverde gegevens bedraagt de voor het 1e kwartaal van 2-4%. Dit is het zwakste niveau ooit opgemeten in Wallonië sinds de lancering van de rondvraag in België. In vergelijking met vorig kwartaal zien we een daling met 3 punten, en een belangrijke daling met 8 punten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de -2%. De rekruteringsintenties gaan achteruit zowel na een kwartaal- als een jaarlijkse vergelijking (met respectievelijk 4 en 9 punten)

6 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Vergelijking per activiteitensector Volgens de seizoensgezuiverde gegevens voorspellen enkel de werkgevers uit de activiteitensector Elektriciteit, gas & water een positieve en aanhoudende rekruteringsactiviteit (+%) in de loop van het 1e kwartaal van 2. De arbeidsmarkt blijft ter plaatste trappelen in de sectoren Financiële instellingen, verzekeringen, vastgoed en diensten aan bedrijven (+1%) en Transport, logistiek en communicatie (%). In de 7 andere sectoren zijn de werkgevers van plan om hun personeelsbestand in te krimpen tijdens de komende 3 maanden. De meest pessimistische intenties vinden we in de sectoren Winning van delfstoffen en Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (allebei -11%), en Horeca (-8%). In vergelijking met vorig kwartaal gaan de rekruteringsintenties er in 8 van de bevraagde sectoren op achteruit. De laat een erg sterke daling met 13 punten zien in de sector Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. We vinden ook een belangrijke daling met 7 punten in de sector Industrie (productie) en met 6 punten in de sector Winning van delfstoffen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gaan de rekruteringsintenties erop achteruit in 9 sectoren. We meten opmerkelijke dalingen op in de sectoren Winning van delfstoffen (-19 punten), Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (-1 punten) en Industrie (productie) (-12 punten). De laat ook een belangrijke vermindering met punten zien in de sectoren Bouwnijverheid en Horeca. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties voorspellen de werkgevers uit slechts 2 sectoren dat er nieuwe jobs zullen komen in het komende kwartaal. Het gaat om de werkgevers uit de sector Elektriciteit, gas en water en Financiële instellingen, verzekeringen, vastgoed en diensten aan bedrijven. In alle andere sectoren gaan de tewerkstellingsperspectieven achteruit of stagneren ze. De Nettotwerkstellingsprognose gaat er in 8 sectoren op achteruit in vergelijking met het vorige kwartaal, en in 9 sectoren na een jaarlijkse vergelijking. Bouwnijverheid Elektriciteit, gas & water Financiële instellingen, verzekeringen, vastgoed en diensten aan bedrijven Groot- en kleinhandel Horeca Industrie (productie) Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Transport, logistiek en communicatie Winning van delfstoffen

7 Bouwnijverheid Volgens de seizoensgezuiverde gegevens laten de werkgevers uit Bouwnijverheid de zwakste (-1%) noteren sinds de lancering van de rondvraag in België tijdens het 3e kwartaal van 23. Dit is een lichte daling met 4 punten ten opzichte van vorig kwartaal en een sterke daling met punten na een jaarlijkse vergelijking. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties haalt de +1%. Dit is een gematigde daling met punten in vergelijking met vorig kwartaal, maar een sterke daling met 9 punten in vergelijking met het 1e kwartaal van 29. Elektriciteit, gas & water Volgens de seizoensgezuiverde gegevens voorspelt de sector Electriciteit, gas & water een aanhoudende rekruteringsactiviteit in de loop van het 1e kwartaal van 2. De haalt +%. Voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gaat het om de meest optimistische voorspelling van alle bevraagde sectoren. Dit is een lichte daling met 4 punten ten opzichte van vorig kwartaal, en een status-quo ten opzichte van vorig jaar. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties haalt de de optimistische waarde +12%, zo goed als ongewijzigd ten opzichte van vorig kwartaal (+1 punt) en vorig jaar

8 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Financiële instellingen, verzekeringen, vastgoed en diensten aan bedrijven Volgens de seizoensgezuiverde gegevens komen de tewerkstellingsvoorspellingen van de werkgevers in de sector Financiële instellingen, verzekeringen, vastgoed en diensten aan bedrijven quasi tot een stilstand in de loop van het 1e kwartaal van 2. De haalt +1%, wat weinig verandering brengt ten opzichte van vorig kwartaal. In vergelijking met vorig jaar merken we daarentegen een belangrijke daling met 8 punten. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de +8%. Dit is een belangrijke stijging met 8 punten in vergelijking met vorig kwartaal en een gematigde daling met 6 punten ten opzichte van vorig jaar. Groot- en kleinhandel Volgens de seizoensgezuiverde gegevens voorspellen de werkgevers uit de sector Groot- en kleinhandel hun meest pessimistische rekruteringsintenties sinds de lancering van de enquête tijdens het 3e kwartaal van 23. De haalt -4%, een lichte daling met 3 punten ten opzichte van vorig kwartaal en een sterke daling met 8 punten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties haalt de in deze sector -2%, een lichte terugval met punten in vergelijking met vorig kwartaal en met punten na een jaarlijkse vergelijking Het ontbreken van een kolom duidt op een van Het ontbreken van een kolom duidt op een van. 6

9 Horeca Volgens de seizoensgezuiverde gegevens haalt de voor het 1e kwartaal van 2 in de Horecasector de pessimistische waarde van -8%. Het gaat om het zwakste niveau sinds de lancering van de rondvraag tijdens het 3e kwartaal van 23. Dit is een lichte daling met 3 punten in vergelijking met vorig kwartaal, en een aanzienlijke daling met punten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de -8%. Dit is een sterke daling in vergelijking met vorig kwartaal en vorig jaar (respectievelijk 7 en punten). Industrie (productie) Volgens de seizoensgezuiverde gegevens voorspellen de werkgevers uit deze sector negatieve rekruteringsintenties voor het komende kwartaal. De haalt -3%, goed voor een gematigde daling met 7 punten ten opzichte van vorig kwartaal en een aanzienlijke daling met 12 punten in vergelijking met vorig jaar. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties haalt de -2%. Dit is een gematigde daling met 6 punten in vergelijking met vorig kwartaal en een belangrijke daling met 12 punten in vergelijking met het 1e kwartaal van Het ontbreken van een kolom duidt op een van Het ontbreken van een kolom duidt op een van. 7

10 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Landbouw, jacht, bosbouw en visserij Volgens de seizoensgezuiverde gegevens zijn de werkgevers uit de sector Landbouw, jacht, bosbouw onbeslist in hun rekruteringsintenties voor het 1e kwartaal van 2. De Nettotwerkstellingsprognose bedraagt -1%, een stagnatie met het vorige kwartaal (+1 punt) en een lichte daling met 4 punten in vergelijking met het 1e kwartaal van 29. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de -6%. Dit is een lichte daling met 4 punten ten opzichte van vorig kwartaal en ten opzichte van vorig jaar. Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Volgens de seizoensgezuiverde gegevens zijn de werkgevers uit de sector Openbare diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening erg pessimistisch wat hun tewerkstellingsperspectieven voor het 1e kwartaal van 2 betreft. De haalt -11%. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van vorig kwartaal en van vorig jaar, met respectievelijk 13 en 1 punten. Het gaat om de zwakste voorspelling voor het komende kwartaal van alle bevraagde sectoren. Het is tegelijk ook de meest pessimistische waarde ooit genoteerd in deze sector sinds de lancering van de enquête in België tijdens het 3e kwartaal van 23. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties haalt de de erg zwakke waarde van -%. Dit is een belangrijke daling in vergelijking met vorig kwartaal en vorig jaar, met respectievelijk 13 en 1 punten Het ontbreken van een kolom duidt op een van Het ontbreken van een kolom duidt op een van. 8

11 Transport, logistiek en communicatie Volgens de seizoensgezuiverde gegevens voorspellen de werkgevers in de sector Transport, logistiek en communicatie weinig verandering in hun rekruteringsintenties in de loop van het 1e kwartaal van 2. De haalt %, een lichte daling met 4 punten ten opzichte van vorig kwartaal en een stagnatie (daling met 1 punt) in vergelijking met vorig jaar. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de -2%. Dit is een belangrijke daling met 7 punten in vergelijking met vorig jaar en een stagnatie (daling met 1 punt) in vergelijking met het 1e kwartaal van 29. Winning van delfstoffen Volgens de seizoensgezuiverde gegevens voorspellen de werkgevers uit de sector Winning van delfstoffen een verlies van jobs tijdens de eerste 3 maanden van 2. De haalt -11%. Dit is een daling met 6 punten in vergelijking met vorig kwartaal en een erg belangrijke daling met 19 punten in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om de meest pessimistische voorspelling ooit gezien in deze sector sinds de lancering van de rondvraag in België tijdens het 3e kwartaal van 23. Vóór de uitzuivering van de seizoenvariaties bereikt de de pessimistische waarde van -13%. Dit is een daling met 7 punten in vergelijking met het vorige kwartaal en een spectaculaire daling met 21 punten ten opzichte van het 1e kwartaal van Het ontbreken van een kolom duidt op een van Het ontbreken van een kolom duidt op een van. 9

12 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Tewerkstellingsvooruitzichten wereldwijd Verschil Verschil Amerika 1e Kwartaal 29 4e Kwartaal 29 1e Kwartaal 2 Q4 29 / Q1 2 Q1 29 / Q1 2 % % % Argentinië Brazilië Canada 7 (18) 1 4 (7) 1 2 (13) 1-2 (6) 1 - (-) 1 Colombia Costa Rica Guatemala Mexico -2 (-6) 1 4 (4) 1 6 (6) 1 2 (2) 1 8 (12) 1 Peru Verenigde Staten 3 (9) 1-2 (-2) 1 (6) 1 2 (8) 1-3 (-3) 1 Azië/Pacific Australië China Hongkong India Japan Nieuw-Zeeland Singapore Taiwan 1e Kwartaal 29 % 6 (6) 1 9 (7) 1 1 (3) 1 18 (21) 1-3 (3) 1 (-1) 1-38 (-34) 1-6 (-3) 1 4e Kwartaal 29 1e Kwartaal 2 % % 9 (8) 1 19 (19) 1 11 () 1 14 (11) 1 4 (4) 1 13 (14) 1 34 (28) 1 36 (39) 1-4 (-2) 1-4 (-1) 1 1 (1) 1 14 (13) 1 14 (17) 1 22 (26) 1 17 (19) 1 22 (2) 1 Verschil Q4 29 / Q1 2 (11) 1 3 (1) 1 9 () 1 2 (11) 1 (1) 1 13 (12) 1 8 (9) 1 (6) 1 Verschil Q1 29 / Q (13) 1 (4) 1 12 (11) 1 18 (18) 1-1 (-4) 1 14 (14) 1 6 (6) 1 28 (28) 1 Verschil Verschil EMEA* 1e Kwartaal 29 4e Kwartaal 29 1e Kwartaal 2 Q4 29 / Q1 2 Q1 29 / Q1 2 % % % België 7 (6) 1 2 (-1) 1-4 (-) 1-6 (-4) 1-11 (-11) 1 Duitsland Frankrijk Griekenland -1 (3) 1-3 (-2) (-1) 1 (-1) 1 1 () 1 (1) (6) 1 (2) (2) 1 3 (3) 1-2 Hongarije Ierland -14 (-12) 1 - (-8) 1-13 (-11) 1-3 (-3) 1 1 (1) 1 Italië -11 (-9) 1 - (-3) 1-8 (-6) 1-3 (-3) 1 3 (3) 1 Nederland 6 (7) 1 2 () 1-3 (-3) 1 - (-3) 1-9 (-) 1 Noorwegen (6) 1 1 (4) 1 (6) 1 4 (2) 1 () 1 Oostenrijk -2 (2) 1-3 (-3) 1-1 (3) 1 2 (6) 1 1 (1) 1 Polen Roemenië Spanje -13 (-12) 1-11 (-8) 1-12 (-11) 1-1 (-3) 1 1 (1) 1 Tsjechische Republiek Verenigd Koninkrijk - (-4) 1 (-1) 1-1 () 1-1 (1) 1 4 (4) 1 Zuid-Afrika Zweden (4) 1 3 (3) 1 2 (6) 1-1 (3) 1 2 (2) 1 Zwitserland 7 () 1-3 () 1 4 (1) 1 7 (1) 1-3 (-4) 1 * EMEA Europa, Midden-Oosten en Afrika. 1. Het cijfer tussen haakjes is de na de uitzuivering van de seizoenvariaties. Die resultaten zijn niet voor alle landen beschikbaar want de gegevens moeten worden verzameld over ten minste 17 kwartalen.

13 Bijna 71. werkgevers in 3 landen en gebieden werden telefonisch gepeild over hun tewerkstellingsvooruitzichten* voor de periode van januari tot maart 2. Alle deelnemende landen hebben op dezelfde vraag geantwoord: Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal dus tot het einde van maart 2 ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?. De rekruteringsvooruitzichten zijn grotendeels positief in Azië/Pacific en Amerika, maar in Europa, Midden- Oosten en Afrika (EMEA) zijn de werkgevers verdeeld wat hun tewerkstellingsvoorspellingen betreft. De werkgevers in 2 van de 3 bevraagde landen en gebieden uit de Manpower Barometer voorspellen een uitbreiding van hun personeelsbestand in de loop van het 1e kwartaal van 2. Waar een vergelijking met vorig kwartaal mogelijk is gaan de vooruitzichten er in 2 van de 3 landen en gebieden op vooruit. De rekruteringsintenties zijn ook sterker in 19 van de 33 landen en gebieden waar een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar mogelijk is. De meest gunstige prognoses komen uit India, Brazilië, Singapore, Taiwan, Costa Rica en Peru. De zwakste voorspellingen vinden we terug in Ierland, Roemenië en Spanje. Regionaal gezien laten de werkgevers uit Amerika positieve s optekenen. Enkel werkgevers uit Colombia geven een zwakkere voorspelling mee dan vorig kwartaal. De sterkste vooruitzichten in de regio komen uit Brazilië, Costa Rica en Peru. Tewerkstellingsvooruitzichten in de Verenigde Staten en Mexico zijn het zwakst in de regio, maar in beide landen zien de vooruitzichten er beter uit dan drie maanden geleden. De arbeidsmarkt in Azië/Pacific is even sterk als voor de economische neergang, en werkgevers uit India hebben wereldwijd de meest optimistische rekruteringsintenties. In EMEA zijn de meningen van de werkgevers verdeeld, en geven werkgevers uit 9 landen een bescheiden verbetering ten opzichte van vorig kwartaal mee. *Uitleg is gebaseerd op de beschikbare seizoensgezuiverde gegevens. Verdeling van de respondenten per regio Amerika 6% Azië/Pacific 22% EMEA 22% Voor de Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten van het 1e kwartaal van 2 werden wereldwijd bijna 71. humanresourcesmanagers en rekruteringsverantwoordelijken van openbare instellingen en privéorganisaties bevraagd. 6% van de respondenten was afkomstig uit 9 landen op het Amerikaanse continent, 22% van 18 landen van EMEA en 22% van de 8 landen en gebieden van de regio Azië/Pacific. 11

14 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Vergelijkingen internationaal Amerika In Argentinië, Brazilië, Canada, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Peru en de Verenigde Staten werden bijna 39. interviews afgenomen om te peilen naar de rekruteringsintenties voor het 1e kwartaal van 2. De werkgevers uit de 9 verschillende landen geven positieve rekruteringsintenties in verschillende gradaties weer. In vergelijking met vorig kwartaal voorspellen enkel de werkgevers uit Colombia een zwakkere tewerkstellingsprognose. Na een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn de resultaten verdeeld; in 4 van de 8 landen waar een vergelijking mogelijk is gaan de vooruitzichten erop vooruit. De werkgevers uit Mexico verwachten een verbetering in alle regio s en activiteitensectoren in vergelijking met vorig jaar. Argentinië Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 1e kwartaal van 27. Canada Voor het tweede kwartaal op rij koesteren de Braziliaanse werkgevers de meest actieve rekruteringsintenties, met vooral optimistische voorspellingen in de sector van de Bouwnijverheid. De kansen op een job zien er ook gunstig uit bij de werkgevers van Costa Rica, Peru en Guatemala. In de Verenigde Staten zijn de werkgevers opnieuw optimistischer: na hun zwakste voorspellingen ooit genoteerd tijdens het vorige kwartaal, geven ze nu positieve voorspellingen mee. Het percentage van werkgevers uit de Verenigde Staten dat van plan is om het huidige niveau van hun personeelsbestand te behouden is ook nog nooit zo hoog geweest, wat wijst op een zekere stabiliteit in het komende kwartaal. Brazilië Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 4e kwartaal van 29. Colombia Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 4e kwartaal van

15 Costa Rica Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 3e kwartaal van 26. Mexico Verenigde Staten Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Guatemala Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van 28. Peru Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van Het ontbreken van een kolom duidt op een van. 13

16 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Vergelijkingen internationaal Azië/Pacific In de regio Azië/Pacific werden bijna 16. interviews afgenomen om de tewerkstellingsvooruitzichten voor de periode van januari tot maart 2 in kaart te brengen. De rekruteringsintenties zijn het sterkst in India, Singapore, Taiwan en Australië. De werkgevers in Japan geven de zwakste en enige negatieve voorspelling weer. Het optimisme bij de werkgevers verbetert in vergelijking met het vorige kwartaal, en dit in alle 8 bevraagde landen en gebieden. Overal in de regio behalve in Japan zien we ook sterkere rekruteringsintenties dan een jaar geleden. Australië Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Hongkong Het ontbreken van een kolom duidt op een van. De werkgevers uit de sector Industrie (productie) zijn bijzonder optimistisch in de regio, en geven in alle bevraagde landen en gebieden een sterkere voorspelling weer dan vorig kwartaal en vorig jaar. In de dienstensector in India zien we opmerkelijke verbeteringen in vergelijking met vorig kwartaal en met vorig jaar, en dat is ook de reden waarom de werkgevers uit India de sterkste rekruteringsintenties koesteren. In Japan zijn de werkgevers daarentegen eerder aarzelend om te rekruteren. De zwakste tewerkstellingsprognoses komen uit de Japanse logistieke sector, waar 24% van de werkgevers van plan is om hun personeelsbestand in te krimpen tijdens de komende 3 maanden. China Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van 2. India Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 3e kwartaal van 2. 14

17 Japan Singapore Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Nieuw-Zeeland Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van 24. Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Taiwan Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van 2. 1

18 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Internationale vergelijking EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) In de regio EMEA werden bijna 16. werkgevers in 18 landen bevraagd om de evolutie van de tewerkstellingsvooruitzichten voor het 1e kwartaal van 2 te evalueren. De tewerkstellingsvooruitzichten van de werkgevers uit 9 landen zijn verdeeld, maar positief voor het komende kwartaal. In vergelijking met 3 maanden geleden gaat het rekruteringstempo omhoog in 9 landen, en in 8 landen waar een vergelijking met vorig jaar mogelijk is. In Zuid-Afrika, Noorwegen en Zweden zijn de voorspellingen het sterkst. Ook de Duitse werkgevers verwachten een sterke arbeidsmarkt, vooral in de Financiële sector en de sector van diensten aan België Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Frankrijk Het ontbreken van een kolom duidt op een van. bedrijven, waar 16% van de werkgevers aangeeft dat ze personeel gaan aanwerven in het komende kwartaal. In 8 landen voorspellen de werkgevers een negatieve tewerkstelling voor de eerste 3 maanden van het jaar. In de industriesector in Nederland daalt het vertrouwen van de werkgevers, wat leidt tot de minst optimistische en voor het eerst negatieve voorspelling sinds de rondvraag er gelanceerd werd. Werkgevers in België, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen en Roemenië geven ook hun zwakste voorspelling ooit weer. Duitsland Griekenland Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van 28. Het ontbreken van een kolom duidt op een van. 16

19 Hongarije Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 3e kwartaal van 29. Italië Noorwegen Polen Het ontbreken van een kolom duidt op een van Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van 28. Ierland Nederland Oostenrijk Roemenië Het ontbreken van een kolom duidt op een van Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van

20 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Spanje Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Verenigd Koninkrijk Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Zweden Het ontbreken van een kolom duidt op een van. Tsjechische Republiek Zuid-Afrika Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 4e kwartaal van 26. Zwitserland Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 2e kwartaal van Dit land neemt deel aan de peiling sinds het 3e kwartaal van 2. Het ontbreken van een kolom duidt op een van. 18

21 Voorstelling en methodologie van de Barometer De Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten is het resultaat van een wereldwijde kwartaalpeiling. Deze meet in welke mate werkgevers een uitbreiding of inkrimping van hun personeelsbestand verwachten voor het volgende kwartaal. In de 4 jaar dat dit werkgelegenheidsonderzoek loopt, is het uitgegroeid tot een van de meest betrouwbare in zijn soort. De Barometer dankt zijn succes aan diverse factoren: Uniek: De peiling is ongeëvenaard in omvang, reikwijdte, duur en inhoud. Prospectief: Het onderzoek vraagt werkgevers om de werkgelegenheid te voorspellen voor het volgende kwartaal. Dat maakt van de studie de meest uitgebreide toekomstgerichte tewerkstellingsenquête ter wereld. Andere studies beperken zich tot retrospectieve gegevens om ontwikkelingen uit het verleden te onderzoeken. Onafhankelijk: De peiling is gebaseerd op een representatieve steekproef van werkgevers uit de deelnemende landen. De respondenten zijn niet afkomstig uit het klantenbestand van Manpower. Betrouwbaar: De peiling is gebaseerd op telefonische interviews met bijna 71. werkgevers uit de overheidsen privésector in 3 nationale economieën. Dankzij deze steekproef zijn gedetailleerdere analyses van de verwachte ontwikkelingen mogelijk per land, per regio en per sector. Gericht: Al meer dan vier decennia put het onderzoek al zijn informatie uit één enkele vraag. Vraagstelling Alle deelnemende werkgevers beantwoorden wereldwijd dezelfde vraag: Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal dus tot het einde van maart 2 ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal? Methodologie De Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten steunt op een beproefde methodologie die voldoet aan de strengste normen op het vlak van marktonderzoek. Het onderzoek in de 3 landen en gebieden is in handen van marktonderzoekspecialisten van Manpower en Infocorp Ltd. Het is zo opgezet het representatief is voor elke nationale economie. In België voert Right Management de enquête uit bij 7 werkgevers. Dat aantal interviews brengt de foutmarge voor België op +/- 3,6%. In dit rapport gebruiken we de term. Om de waarde van de te berekenen, nemen we het percentage van werkgevers die zich aan een stijging van de totale werkgelegenheid verwachten, en trekken we daarvan het percentage af van werkgevers die aan een daling denken. Het resultaat is dus een nettosaldo dat positief of negatief kan zijn. Uitzuivering van seizoenvariaties Voor een beter inzicht in de onderzoeksresultaten werden de seizoenvariaties uitgezuiverd in de resultaten van de volgende landen: Australië, België, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Tawain, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Deze aanpassingen maken het mogelijk om de data over een langere periode te interpreteren zonder rekening te moeten houden met jaarlijks terugkerende schommelingen in de tewerkstelling. Zodra er voor de andere landen onderzoeksgegevens voor handen zijn uit meerdere opeenvolgende kwartaalpeilingen, wil Manpower ook daar de seizoenvariaties uitzuiveren. Sinds het 2e kwartaal van 28 past Manpower de methode TRAMO-SEATS toe voor de uitzuivering van seizoenseffecten. 19

Virtual Image Officer van MBS geeft bedrijfsrecepties van op afstand een stem en een gezicht

Virtual Image Officer van MBS geeft bedrijfsrecepties van op afstand een stem en een gezicht Virtual Image Officer van MBS geeft bedrijfsrecepties van op afstand een stem en een gezicht Outsourcingspecialist MBS lanceert vernieuwend concept voor de uitbesteding van receptie- en onthaalactiviteiten

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

verslag CRB 2013-0907

verslag CRB 2013-0907 verslag CRB 213-97 De economische ontwikkeling in de textiel- en kledingindustrie - Lente 213 CRB 213-97 SR/NB Bijzondere raadgevende commissie voor Textiel en Kleding Verslag over de economische ontwikkeling

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op de bouwsector huidige prestaties en vooruitzichten Februari 2013 In deze uitgave Inleiding Fundamenten blijven wankel 3 België Bouwsector volgt de algemene dalende trend 4 Frankrijk

Nadere informatie

Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF

Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF ONDERZOEKSRAPPORT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2014: Nederland behaalt opnieuw een top-5 positie in de Networked Readiness Index van het WEF Het World Economic Forum

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1 ten geleide Dit is het twaalfde kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in het vierde kwartaal van 2010. Met combinaties van kwantitatief

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Uitgebreid Overzicht. Methodologie. versus UITGEBREID OVERZICHT EMC PRIVACY INDEX

Uitgebreid Overzicht. Methodologie. versus UITGEBREID OVERZICHT EMC PRIVACY INDEX Privacy versus Gemak Uitgebreid Overzicht Nieuwsberichten over privacy op internet zetten een discussie in gang over hoeveel toegang overheid en bedrijven mogen hebben tot privé-activiteiten, de communicatie

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

THEMA 1: UITDAGING DOOR BEVOLKINGSEXPLOSIE

THEMA 1: UITDAGING DOOR BEVOLKINGSEXPLOSIE THEMA 1: UITDAGING DOOR BEVOLKINGSEXPLOSIE DOELSTELLINGEN D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 Je kan op een wereldkaart de landen met een grote totale bevolking aanduiden. Je kan de ongelijke groei

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie