Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Nieuwe Vaardigheden voor Meer & Betere Werkgelegenheid in Europa Vaardigheden voor employability in het Europa van de 21 e eeuw In partnerschap met Scholen Club- en Buurthuizen IT-academies Overheids-en Bedrijfspartners

2 Werknemers met betere vaardigheden worden beter betaald Vaardigheden voor employability in het Europa van de 21 e eeuw Er is een sterke relatie tussen niveauõs van vaardigheden en de kans op een goede carri re en een behoorlijk salaris. Bijvoorbeeld,een extra jaar scholing of training wordt geschat op ongeveer 6,5% loonsverhoging en kan een maximaal effect hebben van 9%. En het verband tussen de niveauõs van vaardigheden en de individuele lonen is ook sterker in periodes van snelle technologische veranderingen. Vaardigheden voor employability zijn belangrijker dan ooit tevoren in een vergrijzend Europa Als leider op het gebied van innovatie van informatietechnologie en de ontwikkeling van productiviteitsinstrumenten in de hele wereld,zet Microsoft zich volledig in om mede een antwoord te vinden op een van de grootste uitdagingen waar Europeanen en Europese regeringen zich voor gesteld zien: de werkloosheid. Om haar volledige potentieel als kenniseconomie te realiseren heeft Europa mensen nodig die op deze kenniseconomie zijn toegerust Ð in zoõn economie moeten alle burgers beschikken over basisvaardigheden op IT-gebied en toekomstige generaties moeten deze vaardigheden verwerven als een onderdeel van hun opleiding. Europa heeft ook behoefte aan een groter aantal werknemers met meer geavanceerde vaardigheden op IT-gebied,die de infrastructuur en innovatie kunnen bieden die nodig zijn voor de kenniseconomie. Door partnerschappen aan te gaan met lokale en nationale overheden,lokale bedrijven en organisaties,heeft Microsoft reeds aangetoond hoe het aanbieden van trainingen voor vaardigheden voor employability levens kunnen veranderen en kansen kunnen cre ren. We zijn bereid om n g verder te gaan in onze inspanningen,en samen te werken met andere vertegenwoordigers van de privž-sector,overheden,academies en lokale organisaties om IT-vaardigheden v r 2010 toegankelijk te maken voor 20 miljoen Europeanen. In eenvoudige termen: employability gaat over toegerust zijn voor de arbeidsmarkt,om kansen te vergroten op het vinden Žn houden van werk. Uit onderzoek onder Europese werknemers komen over alle sectoren en organisaties heen steeds als belangrijkste vaardigheden naar voren: lees- en schrijfvaardigheid,rekenvaardigheid,itvaardigheden,communicatie-vaardigheden,teamwerk, probleemoplossingsvaardigheden en klantgerichte vaardigheden. Met deze vaardigheden kunnen mensen: een eerste baan verwerven zich aanpassen aan nieuwe bedrijfspraktijken met succes hun eigen kleine onderneming opstarten makkelijker overstappen van sectoren waarin de werkgelegenheid afneemt naar groeisectoren; dit geldt vooral voor werknemers die ouder dan 50 zijn het arbeidsleven verlengen via interessante deeltijdbanen en na hun pensionering hun kennis en ervaring overdragen aan plaatselijke organisaties Tussen 2005 tot 2030 zal het aantal 65- plussers met 52,3% (40 miljoen) stijgen, terwijl de leeftijd van de groep jarigen met 6,8% (20,8 miljoen) zal toenemen. De verhouding tussen het inactieve deel van de bevolking en ouderen ten opzichte van de beroepsbevolking zal stijgen van 49 percent in 2005 tot 66 percent in Om het verlies aan arbeidskrachten op te vangen,is een werkgelegenheidspercentage van meer dan 70 percent nodig. Groenboek van de Europese Commissie over de Demografische Verandering,2005 ÒHet aanleren van IT-vaardigheden opende een hele nieuwe wereld voor mij en toonde mij dat toptechnologie een waardevol hulpmiddel kan zijn om mensen met een handicap te leren hun eigen mogelijkheden te cre ren en opnieuw toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.ó Martin Kovar, mede-oprichter PCs Against Barriers, Tsjechische Republiek ÒMeer werkgelegenheid in Europa blijft ŽŽn van de topprioriteiten voor hervorming. De hervormingen van de arbeidsmarkt die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd beginnen hun vruchten af te werpen. Een van de hoofddoelstellingen is de deelname aan de arbeidsmarkt te verhogen van met name jongeren, vrouwen, oudere werknemers, personen met een handicap en immigranten en minderheden. Om deze doelstellingen te halen, moeten we nauw samenwerken met sociale partners.ó Uit de Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel, Maart 2006 "Trainingen in ICT-vaardigheden vormen een sleutelelement voor de toerusting op de arbeidsmarkt en het cre ren van werkgelegenheid in een competitief en ge ntegreerd Europa en staat centraal in de doelstellingen van het ÒEU jobs and Growth PartnershipÓ en de doelstellingen die werden besproken op de Wereldtop over de Informatiemaatschappij in Tunesi. De oprichting van de Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability, waarvan Microsoft mede-oprichter is, maakt deel uit van onze bijdrage aan deze doelstelling." Jean-Philippe Courtois, Voorzitter Microsoft International 2

3 Het Microsoft-initiatief Vaardigheden voor Employability in de 21 e eeuw Bij Microsoft gaan we graag grote uitdagingen aan. Wereldwijd hebben we ons ingezet om tegen 2010 meer dan 250 miljoen personen te helpen op te leiden en toegang te geven tot technologie. In Europa streven wij ernaar om samen met de andere oprichters van de Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability tegen miljoen Europeanen te helpen op te leiden en toegang te geven tot technologie. Bij het verdiepen van onze inzet voor Vaardigheden voor Employability in het Europa van de 21e eeuw bouwen wij een aantal MicrosoftprogrammaÕs die reeds goed ingeburgerd zijn in Europa verder uit. Onbeperkt Potentieel ondersteunt lokale technologiecentra met software, kennis, opgeknapte PCÕs en trainingstoelagen om trainingen in IT-vaardigheden te geven aan werklozen, mensen met een handicap, ouderen en vluchtelingen, en om een nieuwe generatie van lokale trainers op te leiden. Tot op heden hebben wij steun geleverd aan meer dan lokale technologiecentra en vaardigheidstrainingen aan meer dan personen in alle delen van het Europa van de 25. IT Academies ondersteunt geaccrediteerde academische instellingen om een topopleiding te geven aan studenten op het gebied van de laatste Microsofttechnologie n via academische opleidingstrajecten, strenge Microsoftcertificeringsexamens en opleiding voor carri res in de IT-sector. Tot op heden hebben we in het Europa van de 25 overeenkomsten voor IT- Academies afgesloten met meer dan instellingen en meer dan een half miljoen mensen heeft dit programma gevolgd. Partners in Leren ondersteunt het lagere en middelbare onderwijs om de toegang te verbeteren tot technologie en vaardigheden, door het leveren van software, ITcursussen en opgeknapte PCÕs en door te helpen bij het verbreden van de lerarenopleiding. Tot op heden heeft Partners in Leren overeenkomsten ondertekend met 22 overheden en steun gegeven aan meer dan een half miljoen leraren in Europa. Het belang van de certificering van vaardigheidstrainingen Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Microsoft heeft aangetoond dat Personeelsfunctionarissen in Europa: IT-vaardigheden belangrijk vinden voor zowel IT- als niet IT-functies; kandidaten met een certificaat voor IT-vaardigheden verkiezen boven kandidaten zonder certificaat; en gemiddelde 6,9% meer salaris zouden betalen voor deze gecertificeerde vaardigheden. Onze vaardigheidstrainingprogrammaõs leveren erkende diplomaõs en certificaten in de eigen taal van alle landen om te garanderen dat de verkregen niveauõs van vaardigheden erkend worden op de arbeidsmarkt. We werken samen met de overheid, de industrie en NGOÕs in Europa en investeren in een brede aanpak van partnerschappen voor vaardigheidstrainingen die erop gericht zijn ondersteuning en hulp te bieden aan: dehuidige nog niet-aangesproken arbeidskrachten Ð om basisvaardigheden op IT-gebied te verwerven voor het werk en voor het leven, via lokale ITtrainingcentra, IT-academies en on line trainingsinstrumenten - vooral werkloze jeugd onder de 25 die uit het reguliere onderwijssysteem zijn gestapt -en50-plussers die op latere leeftijd nieuwe vaardigheden en vertrouwen moeten opdoen om werk te vinden in een andere sector, om hun beroepsleven te verlengen, of om het werk te hervatten na werkloosheid of na thuis gewerkt te hebben toekomstige Europese kenniswerkers Ð door IT-vaardigheden te introduceren in het normale vakkenpakket op school met een nadruk op ondersteuning en training voor leraren, studenten en hun organisaties. IT-professionals van vandaag en morgen Ð door universiteiten en trainingscolleges in heel Europa te ondersteunen, voor ITdiplomaÕs van hoge kwaliteit en universitair onderwijs op het gebied van de laatste technologie n. enomzoook de 20 miljoen ÕMKBÕs van Europa te ondersteunen Ð de motor van de Europese economie Ð door hun recruteringsbasis te verbreden met mensen uit de buurt die in staat zijn IT te gebruiken als instrument voor groei van bedrijfsactiviteiten en innovatie. ÒVeel senioren hebben nog nooit een computer aangeraakt. SeniorNet classes en Microsoft Works Suite maken het voor hen gemakkelijker om te leren. Dit is een fantastische kans voor mijn generatiegenoten om betrokken en actief te blijven.ó Fran Middleton, SeniorNet, Zweden ÒWe hebben het Microsoft IT Academie programma met beide handen aangegrepen om een beroepsopleiding van niveau te kunnen geven aan onze scholieren, leraren en de lokale gemeenschap. De leraren houden van de benadering op basis van vaardigheden en verscheidene onder hen hebben reeds verschillende kwalificaties behaald. Ze vonden eveneens de directheid van de interactieve testomgeving zeer nuttig en waren erop gebrand extra gebruik te maken van het stap voor stap cursusmateriaal.ó Des Reynolds, Hoofd van IT, Benjamin High School, Lowestoft, VK ÒCompTIA werkt in partnerschap met bedrijven en heeft wereldwijd erkende, gestandaardiseerde certificeringen ontwikkeld die op maat geschreven zijn van echte beroepsprofielen. Studenten en technici in de hele wereld vertrouwen op CompTIA certificeringen als een perfecte instapmogelijkheid voor een IT- carri re en als een waardevolle leermethode voor vaardigheden. De acceptatie van de CompTIA certificeringen door de bedrijfstak en de erkenning door grote IT-bedrijven als Cisco, HP en Microsoft maken dit tot een consistente standaard voor personeelswervers en maken vergelijking van vaardigheden mogelijk. De ITC technici die werden gecertificeerd door CompTIA worden alom gewaardeerd in hun werkdomein en hebben bewezen over de vaardigheden te beschikken om vanaf dag ŽŽn een bijdrage te leveren op de werkplek.ó Matthew Poyiadgi, Regionaal Directeur Europa, CompTIA 3

4 Van de Training van Vaardigheden naar Goede Banen door Partnerschappen Partnerschappen die stagiaires en plaatselijke banen bij elkaar brengen In elke stad of provincie zijn de instanties die het meeste afweten van gebrek aan vaardigheden en vacatures vaak de plaatselijke Centra voor Werk en Inkomen, de Kamers van Koophandel en Federaties van kleine en middelgrote bedrijven. Ze bieden ook vaak re ntegratietrajecten aan via stages, werkervaringsplaatsen,portaalsites voor vacatures en ondersteunende diensten. Microsoft vormt lokale partnerschappen met deze organisaties; we brengen onze kennis en middelen voor de training van IT-vaardigheden in hun bredere training van bedrijfsmatige vaardigheden en outplacement-diensten. Partnerschappen voor de training van IT-vaardigheden van leraren en instellingen voor volwassenenonderwijs Ons IT Academieprogramma helpt universiteiten,opleidingsinstituten en andere academische instellingen om betaalbare IT-beroepsopleidingen te kunnen geven van een hoog niveau om mensen te motiveren op school te blijven of terug naar school te gaan om hun vaardigheden te verbeteren of een carri re na te streven als IT-professional. Het IT-Academie netwerk ondersteunt ook instellingen om hun vakken op maat te snijden van de behoeften van het plaatselijke bedrijfsleven en om hun buurtprogrammaõs uit te breiden naar een-leven-lang-leren. De IT-Academie Studentenportaalsite brengt studenten in contact met banen en met bedrijven die met geschoolde werknemers werken. De Portaalsite omvat een technische bibliotheek om studenten te helpen hun loopbaantrajecten te ontdekken en te selecteren en carri re-evaluaties te maken, een centrum voor studentenmentoraat waar studenten carri rebegeleiding kunnen krijgen van doorgewinterde professionals eneen carri re-portaalservice die overzichten geeft van banen en stages die geplaatst zijn door lokale bedrijven. Partnerschappen voor de ondersteuning van het MKB Ð de motor van de Europese economie Onze Commerci le Trainingspartners Ð Certified Partners for Learning Solutions (CPLS) Ð zijn full-service ontwikkelingsorganisaties voor leermiddelen,die trainingsoplossingen van hoge kwaliteit leveren aan commerci le organisaties. Global CPLS partners bieden evaluatie van projectmatige en organisatorische vaardigheden,it-training,developer en Business Skills en een voorbereiding op de certificering voor mensen en commerci le organisaties van elke omvang. In de periode volgden meer dan Europese professionals ITopleidingen en er wordt verwacht dat onze partners zullen bijdragen aan de doelstellingen van Lissabon door tegen 2010 nog eens werknemers van kleine en middelgrote bedrijven op te leiden en advies te geven. Onze nieuwe Leergang Digitale Geletterdheid In 2006 zal Microsoft een nieuwe Leergang Digitale Geletterdheid aanbieden die gratis on line beschikbaar zal zijn en een wereldwijd ondersteunde,breed geaccepteerde standaard voor ICT-vaardigheden zal zijn,die potenti le werkgevers kunnen gebruiken om de deskundigheid van de ICT-vaardigheden van een kandidaat te beoordelen. De ontwikkeling en integratie van onze Cursus Digitale Geletterdheid completeert ons aanbod en vormt het uitgangspunt van Vaardigheden voor de 21e Eeuw. 4

5 De leergang Digitale Geletterdheid is gemaakt voor mensen met een basisniveau leesvaardigheden en een gebrek aan digitale vaardigheden. Het is een ge ntegreerde en holistische leergang die bestaat uit: elearning cursussen (eveneens beschikbaar in.doc formaat) Evaluaties van cursusniveauõs Examen voor Certificaat Digitale Geletterdheid Het Microsoft IT Academie programma is reeds actief in 22 EUlanden en we willen volgend jaar het aantal partnerschappen verdubbelen. Microsoft intensiveert haar inspanningen als partner in Vaardigheden voor Employability in de volgende EU-landen: Belgi Duitsland Frankrijk Griekenland Groot-Brittanni Ierland Itali Letland Nederland Oostenrijk Polen Portugal Spanje Tsjechische Republiek ÒInformatietechnologie is een van de hoofddomeinen van onderzoek en onderwijs van de universiteiten. Daarom wilden we deze kennis gebruiken om de lokale gemeenschap te helpen.ó ArsŽnio Reis, Technisch Directeur, Informaticacentrum, Universidade de Tr s-os-montes, Portugal Voor meer informatie over bovengenoemde initiatieven kunt u contact opnemen met Elena Bonfiglioli, Director Corporate Citizenship, Microsoft EMEA ÒIk geloof dat computers de vooruitgang van de moderne wereld zijn. Ik moet ervan op de hoogte zijn, zelfs al weet ik niet waar mijn permanent adres zal zijn.ó Supreme, een jonge politiek vluchteling uit Nigeria die in Sint- Petersburg (Rusland) leeft waar hij zich heeft ingeschreven in het plaatselijke technologiecentrum dat in 2004 werd opgericht door het Rode Kruis, UNHCR en Microsoft. 5

6 Voorbeelden van Microsoft-Partnerschappen voor Vaardigheden voor Employability in Europa plattelandsbibliotheken in Noord-Oost Polen,ŽŽn van de armste regioõs van het land,toegang tot internet hebben gekregen. gebruikers hebben toegang tot trainings- en informatiemateriaal op internet en de werknemers van de bibliotheek zorgen voor een veilig en effici nt gebruik van computers,internet en software. In Oostenrijk ondersteunt Microsoft het European Computer Driving License Ð Barrier Free (ECDL-barrier free) project om vaardigheden op het gebied van informatietechnologie te bevorderen van mensen met een handicap en hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. ECDL-Barrier-Free volgt een Òdesign for alló benadering,waarbij een brede doelgroep met speciale leerbehoeften het ECDL-barrier cursusmateriaal gratis kunnen verkrijgen. Partners zijn onder andere Microsoft Oostenrijk,het Integrated Study Institute van de Universiteit van Linz,OCG (Oesterreichische Computer Gesellschaft) en bit media e-learning solution,met de ondersteuning van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In 2005 kreeg het project de Speciale Prijs voor e- integratie in het kader van de Staatsprijs voor Multimedia. In Ierland maakt Microsoft deel uit van FIT,een initiatief geleid door het bedrijfsleven,waarbij grote bedrijven betrokken zijn (AIB,Alchemy,AOL, Apple,CGS,Creative Labs,CSC,Danone, DELL,Eircom,HP,IBM,Oracle,Pivotal, Siemens,Skillsoft,Symantec) en dat erop gericht is gemarginaliseerde werkzoekenden toegang te geven tot hoogkwalitatieve functies door het verwerven van ICT-vaardigheden waar vraag naar is. Tot op heden heeft FIT de kans geboden aan meer dan personen om vaardigheden te verwerven om succesvol te kunnen concurreren in een maatschappij die in toenemende mate om kennis draait. FIT is een partnerschap aangegaan met Microsoft en haar dochterondernemingen om innovaties voor digitale integratie te ontwikkelen en te implementeren in Europa om meer gemarginaliseerde werkzoekenden toegang te geven tot de banen die zij wensen. In Duitsland is Microsoft een partnerschap aangegaan met het Federale Ministerie voor Familie en Jeugd en het initiatief D21 om de ITvaardigheden te verbeteren van jonge mensen in een achterstandsituatie. Een open toegankelijk on line leerplatform die de Onbeperkte Potentieel module gebruikt,is gelanceerd en het personeel van meer dan 60 lokale non-profit arbeidsbureaus en jeugdcentra is opgeleid. De doelstelling van het initiatief is dat de centra aantrekkelijke ITcursussen kunnen geven aan jonge mensen,hun interesse voor IT kunnen opwekken en hen beter voor kunnen bereiden op de arbeidsmarkt. In Polen ondersteunt Microsoft het van de Nowoczesna Polska (Modern Polen) Stichting,dat ervoor gezorgd heeft dat mensen in meer dan honderd kleine dorpen en In Portugal ontwikkelt Microsoft een partnerschap met CITEVE (Centro Tecnol gico das Indœstrias T xteis e de Vestu rio),het opleidingscentrum voor de textiel-en kledingindustrie van Portugal. Vier IT-trainingscentra zullen worden opgericht in steden in het hart van de textielindustrie. De trainingscentra willen aan ongeveer tien procent van de werkloze voormalige textielarbeiders de vaardigheden en het vertrouwen geven om zich voor te bereiden op een nieuwe baan of zich te vestigen als kleine zelfstandige ondernemers. CITEVE zal ook haar employability-services ter beschikking stellen om de deelnemers aan de UPtraining te ondersteunen na afronding van hun trainingsprogramma. A Community Learning Program ÒHet feit dat ik de FIT cursus heb gevolgd heeft een hele nieuwe wending aan mijn leven gegeven. Ik had mij nooit kunnen indenken dat ik nog eens voor een grote onderneming als Siemens zou werken. Het heeft letterlijk mijn leven veranderd.ó Paul Murray, User Account Management,Siemens. ÒDe FIT cursus was fantastisch en de leraren geweldig, ze gaven iedereen een kans. Nu werk ik bij CGS, tel echt mee en iedere week doe ik meer, ik vind het ontzettend leuk!ó Jessica Molloy, Project Manager Assistant,Connect Global Solutions 6

7 Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability ÒDe belangrijkste fase van de ÔGrowth and Jobs StrategyÕ van de Europese Unie is ingezet en het leveren van resultaten staat nu voorop. Partnerschappen tussen de Lidstaten en de privž-sector kunnen ook in belangrijke mate bijdragen aan de Europese concurrentiepositie, als regio en voor haar burgers. Ik juich de oprichting van de Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability van harte toe. De Alliantie is een prima voorbeeld van hoe innovatieve business to business samenwerkingen en het werken met verschillende stakeholders kansen kunnen cre ren voor Europese werklozen. Toegankelijkheid van vaardigheidstrainingen en het leveren van informatie en certificering kunnen oudere werknemers, mensen met een handicap en jongeren helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van werkloosheid en een veranderende werkomgeving en dragen op die manier bij aan EuropaÕs welvaart. Ik beveel dit initiatief aan omdat het een van de beste voorbeelden is op dit gebied.ó Vladimir Spidla, EU Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken & Gelijke Kansen, Januari 2006 De Alliantie werd in januari 2006 opgericht en bestaat uit wereldwijd opererende organisaties met activiteiten in de hele Europese Unie. Wat we gemeenschappelijk hebben is een sterk engagement om het EU ÔGrowth and Jobs PartnershipÕ te ondersteunen en om vaardigheidstrainingen voor employability toegankelijk te maken voor achterstandsgroepen. In de komende vijf jaar zal de Alliantie fors investeren, met middelen en ervaring, om: 20miljoen mensen in de EU te helpen door technologie toegankelijk voor hen te maken, door opleiding en certificering op IT-gebied en op andere vaardigheden die door huidige en toekomstige werkgevers ge ist worden, gedurende de komende vijf jaar; tefocussen op jonge werklozen en jongeren met marginale baantjes, oudere werknemers met weinig kansen op de arbeidsmarkt, mensen met een handicap; onze kerncompetenties en bestaande onderwijs-, opleiding- en buurtprogrammaõs verder uit te bouwen; synergie n te bevorderen tussen programmaõs, met als doel om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten van mensen die een training volgen en de impact van die training te vergroten; gezamenlijk de aandacht te vergroten voor het belang van het ontwikkelen van Vaardigheden voor Employability in het Europa van de 21e eeuw door business to business partnerschappen en samenwerkingen te stimuleren voor duurzame groei, werkgelegenheid en concurrentiekracht in Europa. ÒHet vergroten van de werkgelegenheid is de meest effici nte manier om groei te genereren en sociale integratie te bevorderen. De uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt maken de noodzaak de sociale vangnetsystemen te moderniseren en een levenscyclusbenadering van werk des te groter. Om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten voor mensen van alle leeftijden en om de productiviteit op te voeren, moet de EU meer en effici nter investeren in menselijk kapitaal en een-leven-lang-leren. Hooggeschoolde werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van de 21e eeuw. Een partnerschap tussen bedrijven en stakeholders voor het gemeenschappelijke doel van het verbeteren van de vaardigheden voor employability is de sleutel voor succes. Ik juich de oprichting van de Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability toe als een middel om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie en de groei voor de Europeanen te stimuleren.ó GŸnter Verheugen, Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, Commissaris voor Ondernemingen en Industrie De Alliantie komt graag in contact met andere mogelijk ge nteresseerde partners; u kunt contact opnemen met: escc via JosŽ Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, met de oprichters van de Alliantie in Januari

8 Door een innovatie aanpak van het onderricht van IT-vaardigheden in het klaslokaal en de buurt, hebben Microsoft en zijn partners reeds aangetoond dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Maar er is nog veel werk te verzetten om een antwoord te geven op de uitdaging van 20 miljoen werkloze Europeanen. Wilt u deze uitdaging ook aangaan? We zijn op zoek naar innovatieve programmaõs en partnerschappen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden voor employability. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Elena Bonfiglioli, Director Corporate Citizenship, Microsoft EMEA Jim Wynn, Partners in Learning Manager, Education Solutions Group, Microsoft EMEA Microsoft Corporate Affairs Europe, tel:

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Uw wegwijzer bij personeelswerving in Europa

Uw wegwijzer bij personeelswerving in Europa Uw wegwijzer bij personeelswerving in Europa Werkgelegenheid & Europees Sociaal Fonds Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie 1 Eures: uw wegwijzer bij personeelswerving in Europa Bent u op zoek

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Mobiliteit. Onderwijs Normen

Mobiliteit. Onderwijs Normen Kwaliteit Erkenning Mobiliteit Onderwijs Normen Werkgelegenheid Kwalificaties en opleidingsprogramma s gericht op de arbeidsmarkt ontwikkelen Het VSPORT + Project Het VSPORT + Project heeft als hoofddoel

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA van: aan: Betreft: het Comité voor de werkgelegenheid het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa Brussel, 16 november 2011 Beleidsmakers moeten scholen beter ondersteunen

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Better thinking Better learning Better knowledge. For IT education

Better thinking Better learning Better knowledge. For IT education Better thinking Better learning Better knowledge For IT education In het Nederlandse onderwijs is men bezorgd over het kennisniveau van studenten. Met de komst van competentiegericht onderwijs verwacht

Nadere informatie

Stand van zaken leven lang leren in Nederland en afspraken over/ aanbevelingen aan O&O-fondsen

Stand van zaken leven lang leren in Nederland en afspraken over/ aanbevelingen aan O&O-fondsen Stand van zaken leven lang leren in Nederland en afspraken over/ aanbevelingen aan O&O-fondsen Stand van zaken leven lang leren in Nederland Om goed mee te kunnen is scholing cruciaal. De snel veranderende

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport VOORLOPIGE VERSIE 12 juli 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport aan de Commissie

Nadere informatie

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Prof. Maarten Goos Universiteit Utrecht & KU Leuven VLOR Startdag, 17 september 2015 Het economische belang van vaardigheden 1. Vaardigheden en

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Europees Beleidsnetwerk met betrekking tot Sleutelcompetenties in het onderwijs http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Over het KeyCoNet project KeyCoNet (2012-14) is een

Nadere informatie

Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten. Meest innovatieve regio s

Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten. Meest innovatieve regio s Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten Meest innovatieve regio s Het Europese Innovatie Scoreboord op regionaal schaalniveau geeft in 2003 zes regio s aan als de leiders van Europa. Deze zijn

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2014

De arbeidsmarkt in juni 2014 De arbeidsmarkt in juni 2014 Datum: 17 juli 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes

Canon Essential Business Builder Program. Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Canon Essential Business Builder Program Combineert alles wat u nodig hebt voor zakelijk succes Essential Business Builder Program Introductie Het runnen van een drukkerij is een uitdaging. De activiteiten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport

Nederland. EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie. Najaar 2010. Nationaal Rapport Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 74 De publieke opinie in de Europese Unie Najaar 2010 Nationaal Rapport Nederland Representation of the European Commission to Netherlands Inhoud Inleiding Context

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Cursus gebouwenergiesilll

Cursus gebouwenergiesilll Cursus gebouwenergiesilll ulatie op het Web Voor ingenieurs is computersimulatie en -modellering een zeer belangrijk technologisch hulpmiddel bij het ontwerpen en analyseren van gebouwen en klimaatregelingssystemen,

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart.

Dames en heren, staatssecretaris tijdens dit congres zal. Het programmaboekje van vandaag is. gelardeerd met termen uit de scheepvaart. 1 Toespraak DG Hilgersom namens staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het congres De koers van de toekomst op 1 december 2011 bij de Atlant Groep in Helmond. Dames en heren,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Een Werkende Arbeidsmarkt

Een Werkende Arbeidsmarkt Een Werkende Arbeidsmarkt Bas ter Weel 16 mei2014 Duurzame inzetbaarheid Doel Langer werken in goede gezondheid Beleid gericht op Binden: Gezondheid als voorwaarde voor deelname Ontbinden: Mobiliteit als

Nadere informatie

Europees Economisch en Sociaal Comité Afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap Waarnemingspost Arbeidsmarkt

Europees Economisch en Sociaal Comité Afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap Waarnemingspost Arbeidsmarkt Europees Economisch en Sociaal Comité Afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap Waarnemingspost Arbeidsmarkt Verkennende studie naar de uitvoering, op nationaal niveau, van het EU-beleid inzake

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2006 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE

UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE Onder leiding van UNITE-IT ALGEMEEN OVERZICHT 2014 Het Unite-IT-netwerk heeft zijn tweede projectjaar gevierd. Het tweede projectjaar was pas het eerste volledig

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie