Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Nieuwe Vaardigheden voor Meer & Betere Werkgelegenheid in Europa Vaardigheden voor employability in het Europa van de 21 e eeuw In partnerschap met Scholen Club- en Buurthuizen IT-academies Overheids-en Bedrijfspartners

2 Werknemers met betere vaardigheden worden beter betaald Vaardigheden voor employability in het Europa van de 21 e eeuw Er is een sterke relatie tussen niveauõs van vaardigheden en de kans op een goede carri re en een behoorlijk salaris. Bijvoorbeeld,een extra jaar scholing of training wordt geschat op ongeveer 6,5% loonsverhoging en kan een maximaal effect hebben van 9%. En het verband tussen de niveauõs van vaardigheden en de individuele lonen is ook sterker in periodes van snelle technologische veranderingen. Vaardigheden voor employability zijn belangrijker dan ooit tevoren in een vergrijzend Europa Als leider op het gebied van innovatie van informatietechnologie en de ontwikkeling van productiviteitsinstrumenten in de hele wereld,zet Microsoft zich volledig in om mede een antwoord te vinden op een van de grootste uitdagingen waar Europeanen en Europese regeringen zich voor gesteld zien: de werkloosheid. Om haar volledige potentieel als kenniseconomie te realiseren heeft Europa mensen nodig die op deze kenniseconomie zijn toegerust Ð in zoõn economie moeten alle burgers beschikken over basisvaardigheden op IT-gebied en toekomstige generaties moeten deze vaardigheden verwerven als een onderdeel van hun opleiding. Europa heeft ook behoefte aan een groter aantal werknemers met meer geavanceerde vaardigheden op IT-gebied,die de infrastructuur en innovatie kunnen bieden die nodig zijn voor de kenniseconomie. Door partnerschappen aan te gaan met lokale en nationale overheden,lokale bedrijven en organisaties,heeft Microsoft reeds aangetoond hoe het aanbieden van trainingen voor vaardigheden voor employability levens kunnen veranderen en kansen kunnen cre ren. We zijn bereid om n g verder te gaan in onze inspanningen,en samen te werken met andere vertegenwoordigers van de privž-sector,overheden,academies en lokale organisaties om IT-vaardigheden v r 2010 toegankelijk te maken voor 20 miljoen Europeanen. In eenvoudige termen: employability gaat over toegerust zijn voor de arbeidsmarkt,om kansen te vergroten op het vinden Žn houden van werk. Uit onderzoek onder Europese werknemers komen over alle sectoren en organisaties heen steeds als belangrijkste vaardigheden naar voren: lees- en schrijfvaardigheid,rekenvaardigheid,itvaardigheden,communicatie-vaardigheden,teamwerk, probleemoplossingsvaardigheden en klantgerichte vaardigheden. Met deze vaardigheden kunnen mensen: een eerste baan verwerven zich aanpassen aan nieuwe bedrijfspraktijken met succes hun eigen kleine onderneming opstarten makkelijker overstappen van sectoren waarin de werkgelegenheid afneemt naar groeisectoren; dit geldt vooral voor werknemers die ouder dan 50 zijn het arbeidsleven verlengen via interessante deeltijdbanen en na hun pensionering hun kennis en ervaring overdragen aan plaatselijke organisaties Tussen 2005 tot 2030 zal het aantal 65- plussers met 52,3% (40 miljoen) stijgen, terwijl de leeftijd van de groep jarigen met 6,8% (20,8 miljoen) zal toenemen. De verhouding tussen het inactieve deel van de bevolking en ouderen ten opzichte van de beroepsbevolking zal stijgen van 49 percent in 2005 tot 66 percent in Om het verlies aan arbeidskrachten op te vangen,is een werkgelegenheidspercentage van meer dan 70 percent nodig. Groenboek van de Europese Commissie over de Demografische Verandering,2005 ÒHet aanleren van IT-vaardigheden opende een hele nieuwe wereld voor mij en toonde mij dat toptechnologie een waardevol hulpmiddel kan zijn om mensen met een handicap te leren hun eigen mogelijkheden te cre ren en opnieuw toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.ó Martin Kovar, mede-oprichter PCs Against Barriers, Tsjechische Republiek ÒMeer werkgelegenheid in Europa blijft ŽŽn van de topprioriteiten voor hervorming. De hervormingen van de arbeidsmarkt die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd beginnen hun vruchten af te werpen. Een van de hoofddoelstellingen is de deelname aan de arbeidsmarkt te verhogen van met name jongeren, vrouwen, oudere werknemers, personen met een handicap en immigranten en minderheden. Om deze doelstellingen te halen, moeten we nauw samenwerken met sociale partners.ó Uit de Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel, Maart 2006 "Trainingen in ICT-vaardigheden vormen een sleutelelement voor de toerusting op de arbeidsmarkt en het cre ren van werkgelegenheid in een competitief en ge ntegreerd Europa en staat centraal in de doelstellingen van het ÒEU jobs and Growth PartnershipÓ en de doelstellingen die werden besproken op de Wereldtop over de Informatiemaatschappij in Tunesi. De oprichting van de Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability, waarvan Microsoft mede-oprichter is, maakt deel uit van onze bijdrage aan deze doelstelling." Jean-Philippe Courtois, Voorzitter Microsoft International 2

3 Het Microsoft-initiatief Vaardigheden voor Employability in de 21 e eeuw Bij Microsoft gaan we graag grote uitdagingen aan. Wereldwijd hebben we ons ingezet om tegen 2010 meer dan 250 miljoen personen te helpen op te leiden en toegang te geven tot technologie. In Europa streven wij ernaar om samen met de andere oprichters van de Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability tegen miljoen Europeanen te helpen op te leiden en toegang te geven tot technologie. Bij het verdiepen van onze inzet voor Vaardigheden voor Employability in het Europa van de 21e eeuw bouwen wij een aantal MicrosoftprogrammaÕs die reeds goed ingeburgerd zijn in Europa verder uit. Onbeperkt Potentieel ondersteunt lokale technologiecentra met software, kennis, opgeknapte PCÕs en trainingstoelagen om trainingen in IT-vaardigheden te geven aan werklozen, mensen met een handicap, ouderen en vluchtelingen, en om een nieuwe generatie van lokale trainers op te leiden. Tot op heden hebben wij steun geleverd aan meer dan lokale technologiecentra en vaardigheidstrainingen aan meer dan personen in alle delen van het Europa van de 25. IT Academies ondersteunt geaccrediteerde academische instellingen om een topopleiding te geven aan studenten op het gebied van de laatste Microsofttechnologie n via academische opleidingstrajecten, strenge Microsoftcertificeringsexamens en opleiding voor carri res in de IT-sector. Tot op heden hebben we in het Europa van de 25 overeenkomsten voor IT- Academies afgesloten met meer dan instellingen en meer dan een half miljoen mensen heeft dit programma gevolgd. Partners in Leren ondersteunt het lagere en middelbare onderwijs om de toegang te verbeteren tot technologie en vaardigheden, door het leveren van software, ITcursussen en opgeknapte PCÕs en door te helpen bij het verbreden van de lerarenopleiding. Tot op heden heeft Partners in Leren overeenkomsten ondertekend met 22 overheden en steun gegeven aan meer dan een half miljoen leraren in Europa. Het belang van de certificering van vaardigheidstrainingen Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Microsoft heeft aangetoond dat Personeelsfunctionarissen in Europa: IT-vaardigheden belangrijk vinden voor zowel IT- als niet IT-functies; kandidaten met een certificaat voor IT-vaardigheden verkiezen boven kandidaten zonder certificaat; en gemiddelde 6,9% meer salaris zouden betalen voor deze gecertificeerde vaardigheden. Onze vaardigheidstrainingprogrammaõs leveren erkende diplomaõs en certificaten in de eigen taal van alle landen om te garanderen dat de verkregen niveauõs van vaardigheden erkend worden op de arbeidsmarkt. We werken samen met de overheid, de industrie en NGOÕs in Europa en investeren in een brede aanpak van partnerschappen voor vaardigheidstrainingen die erop gericht zijn ondersteuning en hulp te bieden aan: dehuidige nog niet-aangesproken arbeidskrachten Ð om basisvaardigheden op IT-gebied te verwerven voor het werk en voor het leven, via lokale ITtrainingcentra, IT-academies en on line trainingsinstrumenten - vooral werkloze jeugd onder de 25 die uit het reguliere onderwijssysteem zijn gestapt -en50-plussers die op latere leeftijd nieuwe vaardigheden en vertrouwen moeten opdoen om werk te vinden in een andere sector, om hun beroepsleven te verlengen, of om het werk te hervatten na werkloosheid of na thuis gewerkt te hebben toekomstige Europese kenniswerkers Ð door IT-vaardigheden te introduceren in het normale vakkenpakket op school met een nadruk op ondersteuning en training voor leraren, studenten en hun organisaties. IT-professionals van vandaag en morgen Ð door universiteiten en trainingscolleges in heel Europa te ondersteunen, voor ITdiplomaÕs van hoge kwaliteit en universitair onderwijs op het gebied van de laatste technologie n. enomzoook de 20 miljoen ÕMKBÕs van Europa te ondersteunen Ð de motor van de Europese economie Ð door hun recruteringsbasis te verbreden met mensen uit de buurt die in staat zijn IT te gebruiken als instrument voor groei van bedrijfsactiviteiten en innovatie. ÒVeel senioren hebben nog nooit een computer aangeraakt. SeniorNet classes en Microsoft Works Suite maken het voor hen gemakkelijker om te leren. Dit is een fantastische kans voor mijn generatiegenoten om betrokken en actief te blijven.ó Fran Middleton, SeniorNet, Zweden ÒWe hebben het Microsoft IT Academie programma met beide handen aangegrepen om een beroepsopleiding van niveau te kunnen geven aan onze scholieren, leraren en de lokale gemeenschap. De leraren houden van de benadering op basis van vaardigheden en verscheidene onder hen hebben reeds verschillende kwalificaties behaald. Ze vonden eveneens de directheid van de interactieve testomgeving zeer nuttig en waren erop gebrand extra gebruik te maken van het stap voor stap cursusmateriaal.ó Des Reynolds, Hoofd van IT, Benjamin High School, Lowestoft, VK ÒCompTIA werkt in partnerschap met bedrijven en heeft wereldwijd erkende, gestandaardiseerde certificeringen ontwikkeld die op maat geschreven zijn van echte beroepsprofielen. Studenten en technici in de hele wereld vertrouwen op CompTIA certificeringen als een perfecte instapmogelijkheid voor een IT- carri re en als een waardevolle leermethode voor vaardigheden. De acceptatie van de CompTIA certificeringen door de bedrijfstak en de erkenning door grote IT-bedrijven als Cisco, HP en Microsoft maken dit tot een consistente standaard voor personeelswervers en maken vergelijking van vaardigheden mogelijk. De ITC technici die werden gecertificeerd door CompTIA worden alom gewaardeerd in hun werkdomein en hebben bewezen over de vaardigheden te beschikken om vanaf dag ŽŽn een bijdrage te leveren op de werkplek.ó Matthew Poyiadgi, Regionaal Directeur Europa, CompTIA 3

4 Van de Training van Vaardigheden naar Goede Banen door Partnerschappen Partnerschappen die stagiaires en plaatselijke banen bij elkaar brengen In elke stad of provincie zijn de instanties die het meeste afweten van gebrek aan vaardigheden en vacatures vaak de plaatselijke Centra voor Werk en Inkomen, de Kamers van Koophandel en Federaties van kleine en middelgrote bedrijven. Ze bieden ook vaak re ntegratietrajecten aan via stages, werkervaringsplaatsen,portaalsites voor vacatures en ondersteunende diensten. Microsoft vormt lokale partnerschappen met deze organisaties; we brengen onze kennis en middelen voor de training van IT-vaardigheden in hun bredere training van bedrijfsmatige vaardigheden en outplacement-diensten. Partnerschappen voor de training van IT-vaardigheden van leraren en instellingen voor volwassenenonderwijs Ons IT Academieprogramma helpt universiteiten,opleidingsinstituten en andere academische instellingen om betaalbare IT-beroepsopleidingen te kunnen geven van een hoog niveau om mensen te motiveren op school te blijven of terug naar school te gaan om hun vaardigheden te verbeteren of een carri re na te streven als IT-professional. Het IT-Academie netwerk ondersteunt ook instellingen om hun vakken op maat te snijden van de behoeften van het plaatselijke bedrijfsleven en om hun buurtprogrammaõs uit te breiden naar een-leven-lang-leren. De IT-Academie Studentenportaalsite brengt studenten in contact met banen en met bedrijven die met geschoolde werknemers werken. De Portaalsite omvat een technische bibliotheek om studenten te helpen hun loopbaantrajecten te ontdekken en te selecteren en carri re-evaluaties te maken, een centrum voor studentenmentoraat waar studenten carri rebegeleiding kunnen krijgen van doorgewinterde professionals eneen carri re-portaalservice die overzichten geeft van banen en stages die geplaatst zijn door lokale bedrijven. Partnerschappen voor de ondersteuning van het MKB Ð de motor van de Europese economie Onze Commerci le Trainingspartners Ð Certified Partners for Learning Solutions (CPLS) Ð zijn full-service ontwikkelingsorganisaties voor leermiddelen,die trainingsoplossingen van hoge kwaliteit leveren aan commerci le organisaties. Global CPLS partners bieden evaluatie van projectmatige en organisatorische vaardigheden,it-training,developer en Business Skills en een voorbereiding op de certificering voor mensen en commerci le organisaties van elke omvang. In de periode volgden meer dan Europese professionals ITopleidingen en er wordt verwacht dat onze partners zullen bijdragen aan de doelstellingen van Lissabon door tegen 2010 nog eens werknemers van kleine en middelgrote bedrijven op te leiden en advies te geven. Onze nieuwe Leergang Digitale Geletterdheid In 2006 zal Microsoft een nieuwe Leergang Digitale Geletterdheid aanbieden die gratis on line beschikbaar zal zijn en een wereldwijd ondersteunde,breed geaccepteerde standaard voor ICT-vaardigheden zal zijn,die potenti le werkgevers kunnen gebruiken om de deskundigheid van de ICT-vaardigheden van een kandidaat te beoordelen. De ontwikkeling en integratie van onze Cursus Digitale Geletterdheid completeert ons aanbod en vormt het uitgangspunt van Vaardigheden voor de 21e Eeuw. 4

5 De leergang Digitale Geletterdheid is gemaakt voor mensen met een basisniveau leesvaardigheden en een gebrek aan digitale vaardigheden. Het is een ge ntegreerde en holistische leergang die bestaat uit: elearning cursussen (eveneens beschikbaar in.doc formaat) Evaluaties van cursusniveauõs Examen voor Certificaat Digitale Geletterdheid Het Microsoft IT Academie programma is reeds actief in 22 EUlanden en we willen volgend jaar het aantal partnerschappen verdubbelen. Microsoft intensiveert haar inspanningen als partner in Vaardigheden voor Employability in de volgende EU-landen: Belgi Duitsland Frankrijk Griekenland Groot-Brittanni Ierland Itali Letland Nederland Oostenrijk Polen Portugal Spanje Tsjechische Republiek ÒInformatietechnologie is een van de hoofddomeinen van onderzoek en onderwijs van de universiteiten. Daarom wilden we deze kennis gebruiken om de lokale gemeenschap te helpen.ó ArsŽnio Reis, Technisch Directeur, Informaticacentrum, Universidade de Tr s-os-montes, Portugal Voor meer informatie over bovengenoemde initiatieven kunt u contact opnemen met Elena Bonfiglioli, Director Corporate Citizenship, Microsoft EMEA ÒIk geloof dat computers de vooruitgang van de moderne wereld zijn. Ik moet ervan op de hoogte zijn, zelfs al weet ik niet waar mijn permanent adres zal zijn.ó Supreme, een jonge politiek vluchteling uit Nigeria die in Sint- Petersburg (Rusland) leeft waar hij zich heeft ingeschreven in het plaatselijke technologiecentrum dat in 2004 werd opgericht door het Rode Kruis, UNHCR en Microsoft. 5

6 Voorbeelden van Microsoft-Partnerschappen voor Vaardigheden voor Employability in Europa plattelandsbibliotheken in Noord-Oost Polen,ŽŽn van de armste regioõs van het land,toegang tot internet hebben gekregen. gebruikers hebben toegang tot trainings- en informatiemateriaal op internet en de werknemers van de bibliotheek zorgen voor een veilig en effici nt gebruik van computers,internet en software. In Oostenrijk ondersteunt Microsoft het European Computer Driving License Ð Barrier Free (ECDL-barrier free) project om vaardigheden op het gebied van informatietechnologie te bevorderen van mensen met een handicap en hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. ECDL-Barrier-Free volgt een Òdesign for alló benadering,waarbij een brede doelgroep met speciale leerbehoeften het ECDL-barrier cursusmateriaal gratis kunnen verkrijgen. Partners zijn onder andere Microsoft Oostenrijk,het Integrated Study Institute van de Universiteit van Linz,OCG (Oesterreichische Computer Gesellschaft) en bit media e-learning solution,met de ondersteuning van het Oostenrijkse Federale Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. In 2005 kreeg het project de Speciale Prijs voor e- integratie in het kader van de Staatsprijs voor Multimedia. In Ierland maakt Microsoft deel uit van FIT,een initiatief geleid door het bedrijfsleven,waarbij grote bedrijven betrokken zijn (AIB,Alchemy,AOL, Apple,CGS,Creative Labs,CSC,Danone, DELL,Eircom,HP,IBM,Oracle,Pivotal, Siemens,Skillsoft,Symantec) en dat erop gericht is gemarginaliseerde werkzoekenden toegang te geven tot hoogkwalitatieve functies door het verwerven van ICT-vaardigheden waar vraag naar is. Tot op heden heeft FIT de kans geboden aan meer dan personen om vaardigheden te verwerven om succesvol te kunnen concurreren in een maatschappij die in toenemende mate om kennis draait. FIT is een partnerschap aangegaan met Microsoft en haar dochterondernemingen om innovaties voor digitale integratie te ontwikkelen en te implementeren in Europa om meer gemarginaliseerde werkzoekenden toegang te geven tot de banen die zij wensen. In Duitsland is Microsoft een partnerschap aangegaan met het Federale Ministerie voor Familie en Jeugd en het initiatief D21 om de ITvaardigheden te verbeteren van jonge mensen in een achterstandsituatie. Een open toegankelijk on line leerplatform die de Onbeperkte Potentieel module gebruikt,is gelanceerd en het personeel van meer dan 60 lokale non-profit arbeidsbureaus en jeugdcentra is opgeleid. De doelstelling van het initiatief is dat de centra aantrekkelijke ITcursussen kunnen geven aan jonge mensen,hun interesse voor IT kunnen opwekken en hen beter voor kunnen bereiden op de arbeidsmarkt. In Polen ondersteunt Microsoft het van de Nowoczesna Polska (Modern Polen) Stichting,dat ervoor gezorgd heeft dat mensen in meer dan honderd kleine dorpen en In Portugal ontwikkelt Microsoft een partnerschap met CITEVE (Centro Tecnol gico das Indœstrias T xteis e de Vestu rio),het opleidingscentrum voor de textiel-en kledingindustrie van Portugal. Vier IT-trainingscentra zullen worden opgericht in steden in het hart van de textielindustrie. De trainingscentra willen aan ongeveer tien procent van de werkloze voormalige textielarbeiders de vaardigheden en het vertrouwen geven om zich voor te bereiden op een nieuwe baan of zich te vestigen als kleine zelfstandige ondernemers. CITEVE zal ook haar employability-services ter beschikking stellen om de deelnemers aan de UPtraining te ondersteunen na afronding van hun trainingsprogramma. A Community Learning Program ÒHet feit dat ik de FIT cursus heb gevolgd heeft een hele nieuwe wending aan mijn leven gegeven. Ik had mij nooit kunnen indenken dat ik nog eens voor een grote onderneming als Siemens zou werken. Het heeft letterlijk mijn leven veranderd.ó Paul Murray, User Account Management,Siemens. ÒDe FIT cursus was fantastisch en de leraren geweldig, ze gaven iedereen een kans. Nu werk ik bij CGS, tel echt mee en iedere week doe ik meer, ik vind het ontzettend leuk!ó Jessica Molloy, Project Manager Assistant,Connect Global Solutions 6

7 Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability ÒDe belangrijkste fase van de ÔGrowth and Jobs StrategyÕ van de Europese Unie is ingezet en het leveren van resultaten staat nu voorop. Partnerschappen tussen de Lidstaten en de privž-sector kunnen ook in belangrijke mate bijdragen aan de Europese concurrentiepositie, als regio en voor haar burgers. Ik juich de oprichting van de Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability van harte toe. De Alliantie is een prima voorbeeld van hoe innovatieve business to business samenwerkingen en het werken met verschillende stakeholders kansen kunnen cre ren voor Europese werklozen. Toegankelijkheid van vaardigheidstrainingen en het leveren van informatie en certificering kunnen oudere werknemers, mensen met een handicap en jongeren helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van werkloosheid en een veranderende werkomgeving en dragen op die manier bij aan EuropaÕs welvaart. Ik beveel dit initiatief aan omdat het een van de beste voorbeelden is op dit gebied.ó Vladimir Spidla, EU Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken & Gelijke Kansen, Januari 2006 De Alliantie werd in januari 2006 opgericht en bestaat uit wereldwijd opererende organisaties met activiteiten in de hele Europese Unie. Wat we gemeenschappelijk hebben is een sterk engagement om het EU ÔGrowth and Jobs PartnershipÕ te ondersteunen en om vaardigheidstrainingen voor employability toegankelijk te maken voor achterstandsgroepen. In de komende vijf jaar zal de Alliantie fors investeren, met middelen en ervaring, om: 20miljoen mensen in de EU te helpen door technologie toegankelijk voor hen te maken, door opleiding en certificering op IT-gebied en op andere vaardigheden die door huidige en toekomstige werkgevers ge ist worden, gedurende de komende vijf jaar; tefocussen op jonge werklozen en jongeren met marginale baantjes, oudere werknemers met weinig kansen op de arbeidsmarkt, mensen met een handicap; onze kerncompetenties en bestaande onderwijs-, opleiding- en buurtprogrammaõs verder uit te bouwen; synergie n te bevorderen tussen programmaõs, met als doel om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten van mensen die een training volgen en de impact van die training te vergroten; gezamenlijk de aandacht te vergroten voor het belang van het ontwikkelen van Vaardigheden voor Employability in het Europa van de 21e eeuw door business to business partnerschappen en samenwerkingen te stimuleren voor duurzame groei, werkgelegenheid en concurrentiekracht in Europa. ÒHet vergroten van de werkgelegenheid is de meest effici nte manier om groei te genereren en sociale integratie te bevorderen. De uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt maken de noodzaak de sociale vangnetsystemen te moderniseren en een levenscyclusbenadering van werk des te groter. Om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten voor mensen van alle leeftijden en om de productiviteit op te voeren, moet de EU meer en effici nter investeren in menselijk kapitaal en een-leven-lang-leren. Hooggeschoolde werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van de 21e eeuw. Een partnerschap tussen bedrijven en stakeholders voor het gemeenschappelijke doel van het verbeteren van de vaardigheden voor employability is de sleutel voor succes. Ik juich de oprichting van de Europese Alliantie voor Vaardigheden voor Employability toe als een middel om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie en de groei voor de Europeanen te stimuleren.ó GŸnter Verheugen, Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, Commissaris voor Ondernemingen en Industrie De Alliantie komt graag in contact met andere mogelijk ge nteresseerde partners; u kunt contact opnemen met: escc via JosŽ Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, met de oprichters van de Alliantie in Januari

8 Door een innovatie aanpak van het onderricht van IT-vaardigheden in het klaslokaal en de buurt, hebben Microsoft en zijn partners reeds aangetoond dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Maar er is nog veel werk te verzetten om een antwoord te geven op de uitdaging van 20 miljoen werkloze Europeanen. Wilt u deze uitdaging ook aangaan? We zijn op zoek naar innovatieve programmaõs en partnerschappen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden voor employability. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Elena Bonfiglioli, Director Corporate Citizenship, Microsoft EMEA Jim Wynn, Partners in Learning Manager, Education Solutions Group, Microsoft EMEA Microsoft Corporate Affairs Europe, tel:

e-skills voor banen in Europa Meten van vooruitgang en het maken van progressie

e-skills voor banen in Europa Meten van vooruitgang en het maken van progressie Disclaimer De Europese Commissie noch enige persoon die hiervoor actief is kan verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de volgende informatie. Deze publicatie geeft niet noodzakelijkerwijze

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant

Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Provincie wil méér mensen goed opgeleid aan het werk De arbeidsmarkt verandert snel. Dat ondervinden

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

Advies. Over de drempel van postinitieel leren

Advies. Over de drempel van postinitieel leren Advies Over de drempel van postinitieel leren Over de drempel van postinitieel leren Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

KENNIS ALS WATER 4 vragen over leven lang leren en wat huiswerk Colofon Kennis als water Vier vragen over leven lang leren en wat huiswerk Stichting Nederland Kennisland Juni 2004 Deze publicatie is financieel

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Word een pert in veroudering! Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Inhoud Auteurs... 5 Dankwoord... 6 1 Tot de student:

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding We worden er beiden beter van Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding December 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. De aanleiding... 5 1.2. Dit advies...

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Communities. Tijdschrift voor Human Resource Development. De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden. De vormgeving van Werkgemeenschappen

Communities. Tijdschrift voor Human Resource Development. De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden. De vormgeving van Werkgemeenschappen Tijdschrift voor Human Resource Development juni 2007 20e jaargang 06 De ontwikkeling van HRD binnen Nationale Nederlanden De vormgeving van Werkgemeenschappen Een begrip ontleed Vingeroefening n.a.v.

Nadere informatie