onderwijs Actualiteit en perspectieven Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderwijs Actualiteit en perspectieven Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel"

Transcriptie

1 Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel SECTOR onderwijs Actualiteit en perspectieven Met de steun van het Europees sociaal fonds

2

3 Monitoring & anticipatie WERKGELEGENHEID, OPLEIDINGEN EN ARBEIDSMARKTBEMIDDELING IN BRUSSEL Sector onderwijs: Actualiteit en perspectieven Juli 2014

4

5 Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, een dienst binnen Actiris, is opgericht in 1995 en wordt gecofinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Momenteel sluit het Observatorium aan bij het programma Doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De taken van het Observatorium bestaan erin de evolutie van de werkgelegenheid en de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bestuderen. Via thematische analyses wordt onderzoek gedaan naar de mutaties en hervormingen die eigen zijn aan de arbeidsmarkt. Directrice - diensthoofd: Monica DE JONGE (nl) 02/ Verantwoordelijke: Stéphane THYS (FR) 02/ Medewerkers: Amandine BERTRAND (FR) 02/ Véronique CLETTE (FR) 02/ Mourad DE VILLERS (FR) 02/ Jérôme FRANÇOIS (fr) 02/ Sharon GECZYNSKI (FR) 02/ Inge GOOSSENAERTS (NL) 02/ Guillaume JACOMET (FR) 02/ The Man LAÏ (FR) 02/ Emmanuelle POTTIER (FR) 02/ Khadija SENHADJI (FR) 02/ Bénédicte VAN EGEREN (FR) 02/ Dries VANGENECHTEN (NL) 02/ Sandy VAN RECHEM (NL) 02/ Secretariaat: Xavier BERCKMANS (FR) 02/ Griet HANSSENS (NL) 02/ De Brouckèreplein Brussel ( website Observatorium Verantwoordelijke uitgever: Grégor CHAPELLE, Directeur-generaal van Actiris

6 Contactpersoon Emmanuelle Pottier 02/ Eindredactie December 2013 Dankbetuigingen Voor deze publicatie werd gebruik gemaakt van de constructieve opmerkingen en adviezen van Stéphane Thys, Amandine Bertrand, Khadija Senhadji, Bénédicte Van Egeren (Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid-Actiris), Donat Carlier (CCFEE), Kudret Dalli (Actiris), Eric Deny (ETNIC), Anne Franklin (BISA), Sylvie Van Doornick (Actiris) en Benjamin Wayens (Université Saint-Louis Bruxelles/Université libre de Bruxelles). Het was niet mogelijk deze publicatie te realiseren zonder de bijdragen en ondersteuning van de Administration générale des Personnels de l'enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles, de Service statistiques de l ETNIC, de Service indicateurs de l enseignement, de l Observatoire du supérieur en van de Direction de l'enseignement de Promotion sociale de la Fédération Wallonie Bruxelles, en van de Stafdiensten Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Gemeenschap en de Administratie Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Tot slot, werd er nuttige informatie gehaald uit de interviews met FEBISP, SFPME, en Centres de BRUXELLES FORMATION die werden gerealiseerd in samenwerking met de Service Etudes et Statistiques de BRUXELLES FORMATION, evenals interviews met de CEFA van Brussel en Sint-Gillis, IPIEQ en Fédération de l enseignement de promotion sociale catholique die werden gerealiseerd in samenwerking met CCFEE

7 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 8 INLEIDING... 8 Waarom een focus op de onderwijssector in het Brussels Gewest? DE ONDERWIJSSECTOR IN HET BRUSSELS GEWEST: COMPLEXE STRUCTUREN DE LEERKRACHTEN: SAMENSTELLING VAN DE BEROEPSGROEP EN ARBEIDSVOORWAARDEN Aan Franstalige zijde in Brussel en Waals-Brabant Voltijds / Deeltijds Aantal nieuwe leerkrachten in de loop van het school in de Brusselse en Waals-Brabantse scholen Verhoudingsgewijs minder vastbenoemden in Brussel maar wel een snellere benoeming Kader 1: Woon-werkverkeer van leerkrachten tussen Brussel en Waals-Brabant Kader 2. Afrit tarief voor beginners gedurende de eerste vijf van activiteit Aan Nederlandstalige zijde in Brussel en Vlaams-Brabant Verhoudingsgewijs minder vastbenoemden in Brussel, maar wel opnieuw een snellere benoeming Kader 3. De mobiliteit van Brusselse leerkrachten in de Vlaamse Gemeenschap Salaris van de leerkrachten woonachtig in Brussel en in Vlaams- en Waals-Brabant DE OPLEIDING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL Kader 4. Knelpuntkwalificaties of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen van groep B Aan Franstalige zijde: in Brussel en Waals-Brabant Onderwijzer en regent via de hogescholen Kader 5: Hoe verloopt in de Federatie Wallonië-Brussel de integratie in het actieve leven bij jongeren die aan een hogeschool gestudeerd hebben? De opleiding van leerkrachten van technische vakken in het secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs De opleiding van leerkrachten van het hoger secundair onderwijs via de universiteit Aan Nederlandstalige zijde: in Brussel en Vlaams-Brabant De opleiding van onderwijzers en regenten via de hogescholen De opleiding van leerkrachten van het hoger secundair onderwijs via de universiteit VRAAG EN AANBOD IN DE ONDERWIJSSECTOR IN BRUSSEL Arbeidsmarkten onderwijs : toegang tot het beroep Een primaire arbeidsmarkt: de rol van de netten en de inrichtende machten Een secundaire arbeidsmarkt: Actiris als bemiddelaar De verschillende manieren van toegang tot en consolidering in het beroep Een lerarentekort in het Brussels Gewest? Een tekort opgetekend door de Franse Gemeenschapsregering Een tekort opgetekend door Actiris Een tekort opgetekend door de VDAB Een tekort opgetekend door de RVA Rekruteringsmoeilijkheden voor leerkrachten: enkele hypotheses ter verklaring... 34

8 4.3 Analyse van de door Actiris en de VDAB ontvangen en/of beheerde werkaanbiedingen voor het Brussels Gewest Arbeidstijd Periode waarin Actiris de werkaanbiedingen ontvangt Wie zijn de werkzoekenden die als onderwijzer bij Actiris zijn ingeschreven? Wie zijn de werkzoekenden die langer dan twee inactief zijn? Uitstroompercentage naar werk in de loop van het eerste voor de personen die in 2011 zijn ingeschreven VOORUITZICHTEN De noden in de onderwijssector in Brussel tegen De rol van de Brusselse New Deal De basis- en voortgezette opleiding van de leerkrachten De rol van de Brusselse New Deal Zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor de leerkrachten? Zorgen voor betere werkomstandigheden voor de nieuwelingen? BIBLIOGRAFIE... 48

9 VOORWOORD In het kader van het Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei (de Brusselse New Deal) hebben de sociale partners en de Brusselse regering aan het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, een dienst binnen Actiris, de leiding toevertrouwd over de werkzaamheden om een tool te creëren voor het monitoren van de beroepen en het anticiperen op de behoeften inzake werkgelegenheid, opleiding en onderwijs in de sectoren die als prioritair worden beschouwd in het Brusselse Gewest (maatregel 3.5, 5de voorwaarde tot welslagen, instrument 2). Om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen heeft het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid duurzame partnerships ontwikkeld met de verschillende bevoegde actoren in het gewest: BRUXELLES FORMATION, in het kader van de samenwerkingsakkoorden Actiris/BRUXELLES FORMATION, de FOREM en de VDAB voor het luik opleiding, de Commission Consultative Formation Emploi Enseignement (CCFEE) en het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO) voor het luik onderwijs. Deze actoren hebben onder andere meegewerkt aan de realisatie van interviews en hebben een deel van de noodzakelijke gegevens voor de analyses bezorgd. Een eerste resultaat van deze werkzaamheden zijn de sectorfocussen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid. Deze focussen willen alle processen onderzoeken die ertoe leiden dat een sector en de beroepen van deze sector zich vernieuwen, blijven voortbestaan en zich hervormen. Ons onderzoek heeft onder meer betrekking op de kwalificatie en de onderhandelingen hierover, de kwaliteit van de aangeboden arbeidsplaatsen, de praktijken van de werkgevers inzake de organisatie van het werk en de hernieuwing van de arbeidskrachten, het verband tussen de opleiding van jongeren en het productiestelsel. De doelstelling bestaat erin overheids- en privéactoren denkpistes aan te bieden, opdat de beroepsopleiding en de activering van werkzoekenden niet de enige mogelijke oplossingen zouden zijn voor het tekort aan werkkrachten en de hoge werkloosheidsgraad. Op deze manier vullen zij de analyses van de knelpuntberoepen die het Observatorium heeft uitgevoerd aan, door nuances aan te brengen bij de redenen voor de vastgestelde rekruteringsmoeilijkheden. Grégor Chapelle Directeur-generaal Yves Bastaerts Adjunct-directeur-generaal

10

11 INLEIDING Waarom een focus op de onderwijssector in het Brussels Gewest? Onderwijs werd door de ondertekenaars van de Brusselse New Deal (Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei) aangeduid als één van de prioritaire sectoren. Bovendien benadrukken talrijke publicaties 1 het belang van deze sector in het Brussels Gewest, wegens het maatschappelijk debat waarin deze kadert alsook wegens de rechtstreekse en onrechtstreekse uitdagingen die hieraan verbonden zijn, zoals het aantal plaatsen in de scholen, het tekort aan leerkrachten of de toegang tot een eerste kwalificatie voor de jeugd. Zo deed Vincent Vandenberghe 2 in 2002 reeds een aantal vaststellingen over het Franstalige Belgische onderwijssysteem. Hij merkte op dat alles er in zekere zin op lijkt dat ons onderwijssysteem erin is geslaagd om een wezenlijk (hoewel toch nog minoritair) deel van een cohorte op een relatief hoog opleidingsniveau te krijgen, terwijl het tezelfdertijd heeft gefaald om bij de grote massa voor een gemiddeld opleidingsniveau te zorgen (nl. hoger secundair onderwijs, dat trouwens gewoonlijk als de norm wordt beschouwd). Deze dubbele waarneming vormt één van de centrale kenmerken van ons educatief systeem. Ook vandaag nog is deze dualisering een belangrijk onderdeel van zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijs. In de Federatie Wallonië-Brussel bijvoorbeeld, bestaat er een aanzienlijke kloof tussen de 25% rijkste en de 25% armste leerlingen, alsook tussen de 25% scholen met de beste resultaten voor wiskunde en de 25% scholen met de slechtste resultaten. Voor de leerlingen bedraagt de kloof tussen de twee uitersten 112 punten (of ongeveer twee studiejaren), voor de scholen is dat 181 punten. In Vlaanderen: gemiddeld bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom iets meer dan 15%. Heeft de moeder van een jongere echter slechts een getuigschrift van het lager onderwijs, dan loopt dit cijfer op tot 29%; heeft de moeder daarentegen hogere studies beëindigd, dan zakt het tot 2,7%. 3 Bovendien is het behalen van een diploma secundair onderwijs sterk afhankelijk van de gevolgde schoolopleiding. Een studie van de Franse Gemeenschap die nagaat wat er zes later is geworden van een groep jongeren die in met het 3de secundair onderwijs is gestart, toont aan dat het percentage jongeren dat de middelbare school zonder diploma verlaat, bijzonder hoog is bij de jongeren die een beroepsopleiding volgden (naar schatting 58%, tegenover 29% voor de technische opleidingen of nog 9% voor de algemene studierichtingen 4 ). Wat dat betreft wordt het beroepsonderwijs vaak voorgesteld als een veroordeling tot vrij sombere toekomstperspectieven voor jongeren uit de volksklasse met een immigratieachtergond 5. We weten bovendien dat het al dan niet behalen van een diploma, het niveau en de specialiteit van de gevolgde opleiding een belangrijke rol spelen bij de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt: over het algemeen geldt dat hoe hoger het diplomaniveau, hoe groter de kans om werk te vinden. Hoewel investeren in de onderwijssector een positieve invloed zou moeten hebben op de Zie met name: CCFEE, 2010, L enseignement à Bruxelles, Synthèse des points d attention de la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement, 26 oktober. Vandenberghe V., 2002, Un enseignement à réguler, des filières à revaloriser. Etat des lieux et utopie, Editions Labor. De Niel H. et al., De lat hoog voor iedereen!, in P. Van Avermaet, K. Van Den Branden, L. Heylen (dir.), Goed GeGOKt? Reflecties op twintig gelijke-onderwijskansenbeleid in Vlaanderen, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2010, p. 26. Geciteerd in Fannes P., et al, Indicateurs 20 van Les indicateurs de l enseignement 2011, Etnic, Federatie Wallonië-Brussel. De bedrijven spelen een belangrijke rol in de erkenning van de beroepsrichtingen en de rekrutering van jonge werkkrachten die deze opleidingen hebben gevolgd. MONITORING & ANTICIPATIE 10

12 werkloosheid (strijd tegen schooluitval, tegen kwalitatieve tekorten enz.), zal dit het werkloosheidsprobleem in Brussel toch niet kunnen oplossen, aangezien er nog andere elementen dan het kwalificatieniveau van individuen meespelen. Marion Englert 6 benadrukt namelijk dat de werkloosheidsgraad in stedelijke zones niet afhangt van het diplomaniveau van de bevolking. Bovendien zal in de stedelijke gebieden waar de werkloosheidsgraad van laaggeschoolden erg hoog is, ook de werkloosheidsgraad van hooggeschoolden gemiddeld redelijk hoog zijn, wat inderdaad het geval is in Brussel. Inderdaad, het is niet omdat een bevolking over het algemeen hoger geschoold is, dat er minder werkloosheid zal zijn. Aan de andere kant speelt de onderwijssector een cruciale rol in de opleiding van jongeren die de burgers en professionals van morgen 7 zullen worden, en die de economische, sociale en politieke uitdagingen van Brussel zullen moeten oplossen. De Focus m.b.t. de onderwijssector brengt de kennis die over de tewerkstelling in de sector bestaat samen. Er worden nieuwe gegevens behandeld over het onderwijzend personeel en hun opleiding in het Brussels Gewest en in Vlaams- en Waals-Brabant. Deze gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. De analyses maken gebruik van onuitgegeven onderzoeksresultaten. Ten slotte sluit deze Focus af met enkele denkpistes voor de toekomst. 6 7 Englert M., 2013, Analyse des déterminants du chômage urbain et politique de rééquilibrage entre l offre et la demande de travail en Région de Bruxelles-Capitale, Innoviris. Décret Missions van 24 juli 1997 van de Franse Gemeenschap. ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 11

13 1. DE ONDERWIJSSECTOR IN HET BRUSSELS GEWEST: COMPLEXE STRUCTUREN Volgens de cijfers voor het school worden in totaal bijna leerlingen van het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs in één van de 560 Brusselse scholen door één van de twee gemeenschappen gesubsidieerd (161 scholen behoren tot de Vlaamse Gemeenschap, 399 scholen tot de Franse Gemeenschap) 8. De Franse Gemeenschap is goed voor ongeveer 82% van de schoolplichtige leerlingen in Brussel 9, tegenover 18% die les volgen in een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend 10. Elke gemeenschap heeft haar eigen structuur, bestaande uit verschillende verantwoordelijkheidsniveaus, die door de inrichtende machten (IM) en de netten en federaties van de IM worden georganiseerd. In de twee gemeenschappen wordt het dagelijks beheer van een school meestal toevertrouwd aan een directeur of een schoolhoofd. De inrichtende macht is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de werking van het systeem, zoals de aanwerving en eventueel het ontslag van leerkrachten. De overheden definiëren de kwalificaties en de functies, betalen de salarissen, passen de wetgeving toe (Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap) en bepalen de pensioenleeftijd (federale overheid). 3 onderwijsnetten: representatieve vereniging van inrichtende machten (IM) 4 koepels (federaties) Tabel 1: De actoren uit de Vlaamse Gemeenschap 11 Vlaamse Gemeenschap 4 IM Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) 1 socialistische vakbond 2 christelijke vakbonden Gesubsidieerd officieel onderwijs (GOO) - OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap), waarvan de VGC het onderwijs in het BHG organiseert POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) Gesubsidieerd vrij onderwijs, voornamelijk confessioneel (GVO) VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs de Guimardstraat ) OVSG POV Vaak een vereniging zonder winstoogmerk ACOD-Onderwijs Twee centrales (COV en COC) die allebei onder de vlag van het CSC-ACV te werk gaan 1 liberale vakbond VSOA-Onderwijs Bron BISA: Hiernaast lopen leerlingen school in de Europese en internationale scholen die in het Gewest zijn gevestigd. Zij worden voor deze studie niet in aanmerking genomen, omdat er geen gegevens beschikbaar zijn. Wayens B., Janssens R., Vaesen J., 2013, Synthesenota BSI. Het onderwijs in Brussel: een complex crisisbeheer, Brussels Studies, nummer 70. Fannes P. et al., 2013, L enseignement en Communauté flamande ( ), CRISP, nummer MONITORING & ANTICIPATIE 12

14 3 categorieën van IM Tabel 2: De actoren uit de Franse Gemeenschap 12 Federatie Wallonië-Brussel (Franse Gemeenschap) 4 netten Federatie Wallonië-Brussel (Franse Gemeenschap) 4 federaties van IM 2 socialistische vakbonden 1 christelijke vakbond 2 liberale vakbonden - Andere overheden: gemeenten, steden, provincies en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FGC) Gesubsidieerd officieel onderwijs CECP (Conseil de l Enseignement des Communes et Provinces) CGSP enseignement SLFP CEPEONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l Enseignement Officiel Neutre Subventionné) CSC-E Vrij onafhankelijk nietconfessioneel onderwijs FELSI (Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants) SEL Verenigingen Vrij confessioneel onderwijs SEGEC (Secrétariat général de l enseignement catholique) Appel 12 Gebaseerd op Delgrange X., 2010, Les acteurs en présence, La revue nouvelle, mei-juni, n 5-6. ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 13

15 2. DE LEERKRACHTEN: SAMENSTELLING VAN DE BEROEPSGROEP EN ARBEIDSVOORWAARDEN In 2011 telt de onderwijssector arbeidsplaatsen (inclusief administratieve functies, directiefuncties, leerkrachten van het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, inspecteurs, hulpleerkrachten en omkaderingspersoneel, psycho-medisch-sociale functies en technische functies) die goed zijn voor 9,8% van de tewerkstelling in het Brussels Gewest. De laatste jaren is de bezoldigde werkgelegenheid in deze sector in het Brussels Gewest bijzonder dynamisch: tussen 2008 en 2011 werd een stijging van 10% opgetekend. Dit kan worden toegeschreven aan de bevolkingsgroei en de verjonging van de bevolking, waardoor meer klassen, meer leerkrachten en meer omkaderingspersoneel nodig zijn. NACE Tabel 3: Variatie van het aantal bezoldigde banen per activiteitensector en per gewest tussen 2008 en 2011 Variatie in absolute waarde Variatie in % BHG VG WG Totaal BHG VG WG Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij ,2 13,6 37,9 18,0 B Winning van delfstoffen ,2-9,0-3,8-4,9 C Industrie ,9-8,2-4,6-7,4 D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,7 3,5 6,3 6,0 E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,4 2,4 2,2 1,6 F Bouwnijverheid ,5 4,1 0,8 1,6 Groot- en detailhandel; reparatie van G auto s en motorfietsen ,5 2,0 4,5 1,9 H Vervoer en opslag ,2-5,7-2,2-4,7 Verschaffen van accommodatie en I maaltijden ,8-2,5 9,3 1,4 J Informatie en communicatie ,5-4,8-3,5-5,2 K Financiële activiteiten en verzekeringen ,8-3,0 0,8-3,3 L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,6 38,7 18,7 33,5 M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,5 4,6 4,9 4,6 N Administratieve en ondersteunende diensten ,8 23,4 36,3 28,5 O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,3 2,5 4,2 3,0 P Onderwijs ,0 1,6-0,1 2,3 Menselijke gezondheidszorg en Q maatschappelijke dienstverlening ,7 0,6-2,1-1,1 R Kunst, amusement en recreatie ,3 3,0-0,7 0,8 S Overige diensten ,8 5,2 4,7 5,5 T Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door ,1 12,6-7,1 5,8 huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen ,2 3,9-4,2 3,0 Totaal ,8 1,1 2,6 1,6 Bron: RSZ, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Hieronder geven we een uiteenzetting van de kenmerken en de evolutie van het onderwijzend personeel in het onderwijs van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap in het Brussels grootstedelijk gebied. Vanaf nu hebben we het enkel nog over de leerkrachten, en niet over het ondersteunend MONITORING & ANTICIPATIE 14

16 personeel of de directeurs van de schoolinstellingen, voor wie de tewerkstellings- en opleidingsproblematiek niet hetzelfde is. De onderstaande analyses hebben betrekking op leerkrachten van het gewoon kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs en van het buitengewoon onderwijs, en dus niet op het onderwijzend personeel van de hogescholen, de universiteiten en het volwassenenonderwijs. 2.1 Aan Franstalige zijde in Brussel en Waals-Brabant 13 In oktober 2013 tellen we in alle Franstalige onderwijsnetten in Brussel samen voltijdse equivalenten (VTE s) (grafiek 1). In Waals-Brabant bedraagt het aantal VTE s (tabel 4). De toename van het onderwijzend personeel tussen 2007 en 2013 is groter in Brussel (+9%) dan in Waals-Brabant (+2%), wat voornamelijk te wijten is aan de stijging van de schoolbevolking in het Brussels Gewest 14. Tabel 4: Evolutie van het onderwijzend personeel in Brussel en in Waals-Brabant Net Aantal VTE per 2007/ / / / / / /10 Federatie Wallonië-Brussel Vrij Gesubsidieerd officieel Totaal Brussels Gewest Federatie Wallonië-Brussel Vrij Gesubsidieerd officieel Totaal Waals-Brabant Bron: Franse Gemeenschap, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid De stijging van het onderwijzend personeel doet zich op alle onderwijsniveaus voor, maar is vooral zichtbaar in het kleuteronderwijs (tabel 5). In Brussel bedraagt de toename tussen 2007 en % in het kleuteronderwijs, 12% in het lager onderwijs, 4% in het secundair onderwijs en 12% in het buitengewoon onderwijs. Tabel 5: Evolutie van het onderwijzend personeel per niveau in Brussel en in Waals-Brabant Niveau Aantal VTE per 2007/ / / / / / /10 Gewoon kleuter Gewoon basis Gewoon secundair Buitengewoon Totaal Brussels Gewest Gewoon kleuter Gewoon basis Gewoon secundair Buitengewoon Totaal Waals-Brabant Bron: Franse Gemeenschap, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Alle leerkrachten van Franstalige scholen in Brussel of Waals-Brabant, in oktober van elk, die door de Federatie Wallonië-Brussel worden betaald en waarvan de lesuren worden gepresteerd (m.a.w. met een voltijdse of deeltijdse betrekking in een school, inclusief de leerkrachten in ziekteverlof of bevallingsverlof enz.). Personen die voor een vroegtijdig rustpensioen hebben gekozen, zijn van deze analyses uitgesloten, net als leerkrachten in loopbaanonderbreking, leerkrachten in terbeschikkingstelling, leerkrachten die zijn gedetacheerd of in verlof zijn wegens opdracht enz. In bijvoorbeeld, bedroeg het aantal leerlingen in het Brussels Gewest (Nederlandstalige en Franstalige scholen samen) in het kleuter-, lager - en secundaire onderwijs respectievelijk , en In tellen we leerlingen in het kleuteronderwijs, in het lager onderwijs en in het secundair onderwijs (gegevens BISA). ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 15

17 En % De leerkrachten in de Franstalige scholen in Brussel zijn jonger dan de leerkrachten in Waals- Brabant: in 2013 is de gemiddelde leraar in Brussel 40 oud, tegenover 42 in de rand. De meeste leerkrachten zijn tussen 25 en 30. Daarna volgt een lichte daling tot Vanaf 55 gaat het aantal leerkrachten scherp omlaag. In 2013 bedraagt het aandeel vrouwen in het kleuter-, lager -, secundair en buitengewoon onderwijs respectievelijk 96%, 82%, 60 % en 72%. Over het algemeen zien we bij de min-40-jarigen meer vrouwelijke leerkrachten, boven de 40 zijn er meer mannen (grafiek 1). Er zijn drie elementen die deze evoluties in Brussel kunnen verklaren. Ten eerste is de vervrouwelijking van het leraarsberoep nog steeds aan de gang. Dit beroep biedt immers tewerkstellingsmogelijkheden aan vrouwen die sinds de jaren 1950 steeds vaker hogere studies volgen. Ten tweede zouden deze vrouwen 15 de eindeloopbaanmaatregelen hoger aanslaan. En ten laatste zouden de vrouwelijke leerkrachten het Brussels Gewest tijdens hun loopbaan sneller verlaten om in een school in Waals-Brabant te gaan werken. Hier zullen we later nog op terugkomen. 5 Grafiek 1: Verdeling per leeftijd en per geslacht van het onderwijzend personeel in Brussel in Mannen Vrouwen Totaal Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid In de scholen in Waals-Brabant doet zich een ander fenomeen voor (grafiek 2). De grootste leeftijdsklasse is deze van en de daling van het aantal leerkrachten begint later, nl. vanaf 57. Deze vaststelling staaft de hypothese dat - vooral vrouwelijke - leerkrachten hun loopbaan in Brussel zouden starten en dat een deel van hen na enkele jaren naar de scholen in de rand zou overschakelen. Het aandeel vrouwen bedraagt 97% in het kleuteronderwijs, 83% in het lager onderwijs, 67% in het secundair onderwijs (heel wat meer dan in Brussel) en 69% in het buitengewoon onderwijs. Bij de jongste leerkrachten verloopt de verdeling tussen beide geslachten ongeveer gelijk. Pas vanaf 53 is de mannelijke aanwezigheid groter. In Waals-Brabant vervrouwelijkt het beroep niet meer en de vrouwen zouden hun beroep langer uitoefenen dan in Brussel. Dit geldt in het bijzonder voor het gewone secundaire onderwijs, wat onder meer te wijten zou zijn aan het feit dat de arbeidsomstandigheden in de scholen van Waals-Brabant bekend staan als minder moeilijk dan in het Brussels Gewest. 15 Tabellen en opmerkingen gebaseerd op de Indicateurs de l enseignement 2011 et 2013 (Onderwijsindicatoren 2011 en 2013) van de Etnic- Federatie Wallonië-Brussel. MONITORING & ANTICIPATIE 16

18 In % Grafiek 2: Verdeling per leeftijd en geslacht van het onderwijzend personeel in Waals-Brabant in Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking BOW Mannen Vrouwen Totaal Voltijds / Deeltijds In 2013 worden de VTE s van de Franstalige scholen in het Brussels Gewest door onderwijzers ingenomen. 73% werkt voltijds (alle niveaus samen) (tabel 6). In Waals-Brabant tellen we personen voor VTE s. Hier werken minder personen voltijds, nl. 62% (tabel 6). Brussel Tabel 6: Evolutie van het onderwijzend personeel en de VTE s in Brussel en in Waals-Brabant Aantal personen Aantal VTE's Waals-Brabant Aantal personen Aantal VTE's Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Het aandeel personen dat voltijds lesgeeft varieert naargelang het onderwijsniveau. In Brussel ligt dit aandeel boven 75% in het lager onderwijs en rond 70% voor het secundair onderwijs (tabel 7). In Waals-Brabant daarentegen werken de leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs het vaakst voltijds, gevolgd door leraars uit het secundair onderwijs. Het aandeel voltijdse leerkrachten op alle niveaus samen is sinds 2007 sterk gedaald (tabel 7). Brussel Tabel 7: Aandeel van het voltijds onderwijzend personeel per onderwijsniveau in Brussel en in Waals-Brabant Onderwijsniveau Gewoon kleuter 75% 76% 75% Gewoon basis 77% 77% 76% Gewoon secundair 71% 70% 70% Buitengewoon 74% 74% 75% Waals-Brabant Gewoon kleuter 67% 65% 61% Gewoon basis 66% 64% 61% Gewoon secundair 68% 66% 63% Buitengewoon 69% 69% 66% Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 17

19 Deze indeling van de werktijd heeft gevolgen voor de stabilisatie van de situatie van de nieuwelingen in het beroep (jonge leerkrachten aan het begin van hun loopbaan). Onderwijzers moeten immers een bepaald aantal uren binnen één enkele IM accumuleren om aanspraak op een benoeming te kunnen maken. Leerkrachten die minder dan halftijds lesgeven, die periodes van lesgeven afwisselen met periodes dat ze niet aan het werk zijn en die laat op het school zijn begonnen, hebben dus minder kansen om benoemd te worden en geven er in de loop van de eerste vijf van hun loopbaan vaker de brui aan 16. Aantal nieuwe leerkrachten in de loop van het school in de Brusselse en Waals-Brabantse scholen Een aantal van de leerkrachten die tijdens het school actief zijn, geeft voor de eerste keer les. Dit aantal nieuwe leerkrachten bedraagt in Brussel (goed voor 746,04 VTE s) en 408 in Waals-Brabant (155,22 VTE s). Ze zijn als volgt over de verschillende onderwijsniveaus verdeeld: Tabel 8: Aantal nieuwe leerkrachten in Brussel in 2010 Niveau Aantal VTE's Aantal personen Gewoon basisonderwijs 309, Gewoon secundair onderwijs 368, Buitengewoon onderwijs 68, Totaal , Totaal zonder dubbels 746, Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Tabel 9: Aantal nieuwe leerkrachten in Waals-Brabant in Niveau Aantal VTE's Aantal personen Gewoon basisonderwijs 58, Gewoon secundair onderwijs 89, Buitengewoon onderwijs 7,70 23 Totaal , Totaal zonder dubbels 155, Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Verhoudingsgewijs minder vastbenoemden in Brussel maar wel een snellere benoeming Verhoudingsgewijs zijn in Waals-Brabant meer leerkrachten vastbenoemd dan in het Brussels Gewest (tabel 10). Het aantal benoemingen in Brussel zit sinds 2007 in dalende lijn, terwijl dit in Waals- Brabant toeneemt (behalve in het buitengewoon onderwijs). Deze uiteenlopende evolutie heeft waarschijnlijk te maken met het grotere aantal startende leerkrachten in Brussel, en dus aan een groter aantal in eerste instantie tijdelijke leerkrachten (verplichte fase). Zou dit in Waals-Brabant dan misschien ook het gevolg zijn van een grote toestroom van leerkrachten die eerder in Brussel werden benoemd? Delvaux B., Desmarez P., Dupriez V., Lothaire S., Veinstein M., 2013, Les enseignants débutants en Belgique francophone : trajectoires, conditions d emploi et positions sur le marché du travail, Les cahiers de recherche du GIRSEF, nr. 92, april. Een dubbel is een leerkracht die lesgeeft in twee verschillende onderwijsniveaus Een dubbel is een leerkracht die lesgeeft in twee verschillende onderwijsniveaus MONITORING & ANTICIPATIE 18

20 In % Tabel 10: Evolutie van het aandeel vast onderwijzend personeel in Brussel en in Waals Brussel Waals-Brabant Gewoon kleuter 74% 71% 68% Gewoon basis 72% 71% 66% Gewoon secundair 69% 67% 65% Buitengewoon 67% 63% 57% Gewoon kleuter 75% 74% 76% Gewoon basis 76% 75% 76% Gewoon secundair 76% 77% 78% Buitengewoon 78% 70% 66% Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid In alle netten samen krijgen leerkrachten in 2013 in Brussel (grafiek 3) naar verhouding sneller toegang tot een vaste betrekking dan in Waals-Brabant (grafiek 4). Zo is 15% van de leeftijdsgroep van in Brussel vastbenoemd, tegenover 11% in Waals-Brabant 19. Volgens sommigen zou de grotere bevolkingstoename in Brussel gepaard gaan met een hogere waarschijnlijkheid voor de nieuwkomers om gunstige arbeidsvoorwaarden te bekomen. 20 Eugène Ernst (CSC) voegt toe: Vandaag zijn in het door de Gemeenschap (voordien door de staat) georganiseerde onderwijs veel Waalse leraars hun loopbaan in Brussel begonnen (het is immers gemakkelijker om een betrekking in Brussel te vinden). Zodra ze benoemd zijn, vragen ze om dichter bij huis te worden overgeplaatst, om de verplaatsingen te beperken en omdat de arbeidsomstandigheden er vaak gemakkelijker zijn. Deze mogelijkheid bestaat enkel in dit net. 21 Een leerkracht die door een inrichtende macht wordt benoemd, kan immers binnen de door deze IM gedekte geografische zone vrij doorstromen zonder zijn voorrang om te worden benoemd te verliezen (zo kan hij bijvoorbeeld binnen de hele Franse Gemeenschap circuleren wanneer de Franse Gemeenschap zijn IM is, maar enkel binnen de scholen van een gemeente wanneer zijn IM één van de Brusselse gemeentes van het gesubsidieerd officieel onderwijs is enz.). Indien hij gedurende zijn loopbaan van IM verandert, verliest hij zijn anciënniteit en dus zijn mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling omdat hij terug van nul begint. Dit systeem bevordert dus eerder de mobiliteit binnen de inrichtende machten dan tussen de inrichtende machten onderling. Grafiek 3: Verdeling per leeftijd van het vast en tijdelijk onderwijzend personeel in 2013 in Brussel Jonger dan Vastbenoemd Tijdelijk Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Dezelfde vaststelling vinden we terug in de studie van B. Delvaux, P. Desmarez et al. (2013). Dumay X., 2014, Décrire et prédire le turnover des enseignants dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles : éléments d analyse à partir de bases de données administratives, Les cahiers de recherche du GIRSEF, nr. 95. Pierre Bouillon, Mais où vivent donc les enseignants?, Le Soir van 16/12/2013, p.7. ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 19

onderwijs Actualiteit en perspectieven Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel

onderwijs Actualiteit en perspectieven Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel SECTOR onderwijs Actualiteit en perspectieven Met de steun van het Europees sociaal fonds Monitoring & anticipatie

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren

Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren Doorstromingen van de jongeren School Actief leven in Brussel Poging om een definitie te geven van de sleutelindicatoren Samenstellingsseminarie 13 november 212 Donat Carlier en Jean-Yves Donnay - CCFEE

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt INHOUDSOPGAVE Maandverslag Juni 2013 Inhoudsopgave, editoriaal en kerncijfers...1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau...2 Door de RVA vergoede werklozen...3

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Diversiteit in de horecasector 2011

Diversiteit in de horecasector 2011 Diversiteit in de horecasector 2011 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014

Diversiteitsrapport horecasector. Vlaanderen 2014 Diversiteitsrapport horecasector Vlaanderen 2014 Cijfers 2013 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum voor

Nadere informatie

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016 BRUSSELS PARLEMENT 16 maart 2016 1 Impact van de arbeidsstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Knelpuntberoepen en Genderstereotypen+ Aanbevelingen voor een efficiëntere aanpak+

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2008-239- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB

Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Bekwaamheidsbewijzen ten minste bachelor + BPB Voor het ambt van directeur is een vereist bekwaamheidsbewijs nodig: Ten minste bachelor + BPB Uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

W O O R D V O O R A F

W O O R D V O O R A F W O O R D V O O R A F De kleine en middelgrote ondernemingen hebben ruim de overhand in het Brusselse landschap. 95% van de circa 30.000 privébedrijven met bezoldigd personeel in het Brussels Gewest heeft

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld

S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld 27-28 S E C U N D A I R O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: voltijds secundair deeltijds secundair gewoon 438.315 deeltijds beroepssecundair 6.687 buitengewoon 18.263 deeltijds

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest

FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Oktober 2012 FOCUS Territoriale benadering van de werkloosheid van allochtone vrouwen of vrouwen van allochtone afkomst in het Brussels Gewest Hoewel genderongelijkheid

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012

BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 2012 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Beleid Onderwijspersoneel Koning Albert II-laan 5, 2 BRUSSEL RAPPORT PERSONEEL 22 Basisonderwijs en Secundair Onderwijs

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SITUATIE VAN DE VROUWEN OP DE ARBEIDSMARKT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Perscommuniqué PERSCONFERENTIE VAN 19 MEI 2004 In het kader van het Sociaal Pact voor de Werkgelegenheid van de Brusselaars

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel. Wim Herremans Steunpunt Werk

Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel. Wim Herremans Steunpunt Werk Lerarentekort? Handvaten voor een berekeningsmodel Wim Herremans Steunpunt Werk Leraar: een aantrekkelijk knelpuntberoep?! Studiedag 14.01.2016 Overzicht Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Welk lerarentekort?

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

De dienstenchequewerknemers sinds 2004

De dienstenchequewerknemers sinds 2004 De dienstenchequewerknemers sinds 2004 25 oktober 2012 Virginie Vaes Attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 1 Inhoud Loopbaan van de werknemers In-en uitstroom van werknemers uit het stelsel,

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking.

De focus ligt in beide Gewesten op 3 doelgroepen, namelijk de jongeren, de ouderen en de personen met een arbeidsbeperking. B R U S S E L S E E N V L A A M S E DOELG R O E P V E R M I N D E R I N G EN I N F O F I C H E A L G E M E E N Met de 6 de staatshervorming zijn de gewesten bevoegd geworden voor de doelgroepverminderingen.

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie