onderwijs Actualiteit en perspectieven Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderwijs Actualiteit en perspectieven Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel"

Transcriptie

1 Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel SECTOR onderwijs Actualiteit en perspectieven Met de steun van het Europees sociaal fonds

2

3 Monitoring & anticipatie WERKGELEGENHEID, OPLEIDINGEN EN ARBEIDSMARKTBEMIDDELING IN BRUSSEL Sector onderwijs: Actualiteit en perspectieven Juli 2014

4

5 Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, een dienst binnen Actiris, is opgericht in 1995 en wordt gecofinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Momenteel sluit het Observatorium aan bij het programma Doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De taken van het Observatorium bestaan erin de evolutie van de werkgelegenheid en de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bestuderen. Via thematische analyses wordt onderzoek gedaan naar de mutaties en hervormingen die eigen zijn aan de arbeidsmarkt. Directrice - diensthoofd: Monica DE JONGE (nl) 02/ Verantwoordelijke: Stéphane THYS (FR) 02/ Medewerkers: Amandine BERTRAND (FR) 02/ Véronique CLETTE (FR) 02/ Mourad DE VILLERS (FR) 02/ Jérôme FRANÇOIS (fr) 02/ Sharon GECZYNSKI (FR) 02/ Inge GOOSSENAERTS (NL) 02/ Guillaume JACOMET (FR) 02/ The Man LAÏ (FR) 02/ Emmanuelle POTTIER (FR) 02/ Khadija SENHADJI (FR) 02/ Bénédicte VAN EGEREN (FR) 02/ Dries VANGENECHTEN (NL) 02/ Sandy VAN RECHEM (NL) 02/ Secretariaat: Xavier BERCKMANS (FR) 02/ Griet HANSSENS (NL) 02/ De Brouckèreplein Brussel ( website Observatorium Verantwoordelijke uitgever: Grégor CHAPELLE, Directeur-generaal van Actiris

6 Contactpersoon Emmanuelle Pottier 02/ Eindredactie December 2013 Dankbetuigingen Voor deze publicatie werd gebruik gemaakt van de constructieve opmerkingen en adviezen van Stéphane Thys, Amandine Bertrand, Khadija Senhadji, Bénédicte Van Egeren (Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid-Actiris), Donat Carlier (CCFEE), Kudret Dalli (Actiris), Eric Deny (ETNIC), Anne Franklin (BISA), Sylvie Van Doornick (Actiris) en Benjamin Wayens (Université Saint-Louis Bruxelles/Université libre de Bruxelles). Het was niet mogelijk deze publicatie te realiseren zonder de bijdragen en ondersteuning van de Administration générale des Personnels de l'enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles, de Service statistiques de l ETNIC, de Service indicateurs de l enseignement, de l Observatoire du supérieur en van de Direction de l'enseignement de Promotion sociale de la Fédération Wallonie Bruxelles, en van de Stafdiensten Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Gemeenschap en de Administratie Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Tot slot, werd er nuttige informatie gehaald uit de interviews met FEBISP, SFPME, en Centres de BRUXELLES FORMATION die werden gerealiseerd in samenwerking met de Service Etudes et Statistiques de BRUXELLES FORMATION, evenals interviews met de CEFA van Brussel en Sint-Gillis, IPIEQ en Fédération de l enseignement de promotion sociale catholique die werden gerealiseerd in samenwerking met CCFEE

7 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 8 INLEIDING... 8 Waarom een focus op de onderwijssector in het Brussels Gewest? DE ONDERWIJSSECTOR IN HET BRUSSELS GEWEST: COMPLEXE STRUCTUREN DE LEERKRACHTEN: SAMENSTELLING VAN DE BEROEPSGROEP EN ARBEIDSVOORWAARDEN Aan Franstalige zijde in Brussel en Waals-Brabant Voltijds / Deeltijds Aantal nieuwe leerkrachten in de loop van het school in de Brusselse en Waals-Brabantse scholen Verhoudingsgewijs minder vastbenoemden in Brussel maar wel een snellere benoeming Kader 1: Woon-werkverkeer van leerkrachten tussen Brussel en Waals-Brabant Kader 2. Afrit tarief voor beginners gedurende de eerste vijf van activiteit Aan Nederlandstalige zijde in Brussel en Vlaams-Brabant Verhoudingsgewijs minder vastbenoemden in Brussel, maar wel opnieuw een snellere benoeming Kader 3. De mobiliteit van Brusselse leerkrachten in de Vlaamse Gemeenschap Salaris van de leerkrachten woonachtig in Brussel en in Vlaams- en Waals-Brabant DE OPLEIDING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL Kader 4. Knelpuntkwalificaties of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen van groep B Aan Franstalige zijde: in Brussel en Waals-Brabant Onderwijzer en regent via de hogescholen Kader 5: Hoe verloopt in de Federatie Wallonië-Brussel de integratie in het actieve leven bij jongeren die aan een hogeschool gestudeerd hebben? De opleiding van leerkrachten van technische vakken in het secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs De opleiding van leerkrachten van het hoger secundair onderwijs via de universiteit Aan Nederlandstalige zijde: in Brussel en Vlaams-Brabant De opleiding van onderwijzers en regenten via de hogescholen De opleiding van leerkrachten van het hoger secundair onderwijs via de universiteit VRAAG EN AANBOD IN DE ONDERWIJSSECTOR IN BRUSSEL Arbeidsmarkten onderwijs : toegang tot het beroep Een primaire arbeidsmarkt: de rol van de netten en de inrichtende machten Een secundaire arbeidsmarkt: Actiris als bemiddelaar De verschillende manieren van toegang tot en consolidering in het beroep Een lerarentekort in het Brussels Gewest? Een tekort opgetekend door de Franse Gemeenschapsregering Een tekort opgetekend door Actiris Een tekort opgetekend door de VDAB Een tekort opgetekend door de RVA Rekruteringsmoeilijkheden voor leerkrachten: enkele hypotheses ter verklaring... 34

8 4.3 Analyse van de door Actiris en de VDAB ontvangen en/of beheerde werkaanbiedingen voor het Brussels Gewest Arbeidstijd Periode waarin Actiris de werkaanbiedingen ontvangt Wie zijn de werkzoekenden die als onderwijzer bij Actiris zijn ingeschreven? Wie zijn de werkzoekenden die langer dan twee inactief zijn? Uitstroompercentage naar werk in de loop van het eerste voor de personen die in 2011 zijn ingeschreven VOORUITZICHTEN De noden in de onderwijssector in Brussel tegen De rol van de Brusselse New Deal De basis- en voortgezette opleiding van de leerkrachten De rol van de Brusselse New Deal Zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor de leerkrachten? Zorgen voor betere werkomstandigheden voor de nieuwelingen? BIBLIOGRAFIE... 48

9 VOORWOORD In het kader van het Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei (de Brusselse New Deal) hebben de sociale partners en de Brusselse regering aan het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, een dienst binnen Actiris, de leiding toevertrouwd over de werkzaamheden om een tool te creëren voor het monitoren van de beroepen en het anticiperen op de behoeften inzake werkgelegenheid, opleiding en onderwijs in de sectoren die als prioritair worden beschouwd in het Brusselse Gewest (maatregel 3.5, 5de voorwaarde tot welslagen, instrument 2). Om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen heeft het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid duurzame partnerships ontwikkeld met de verschillende bevoegde actoren in het gewest: BRUXELLES FORMATION, in het kader van de samenwerkingsakkoorden Actiris/BRUXELLES FORMATION, de FOREM en de VDAB voor het luik opleiding, de Commission Consultative Formation Emploi Enseignement (CCFEE) en het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO) voor het luik onderwijs. Deze actoren hebben onder andere meegewerkt aan de realisatie van interviews en hebben een deel van de noodzakelijke gegevens voor de analyses bezorgd. Een eerste resultaat van deze werkzaamheden zijn de sectorfocussen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid. Deze focussen willen alle processen onderzoeken die ertoe leiden dat een sector en de beroepen van deze sector zich vernieuwen, blijven voortbestaan en zich hervormen. Ons onderzoek heeft onder meer betrekking op de kwalificatie en de onderhandelingen hierover, de kwaliteit van de aangeboden arbeidsplaatsen, de praktijken van de werkgevers inzake de organisatie van het werk en de hernieuwing van de arbeidskrachten, het verband tussen de opleiding van jongeren en het productiestelsel. De doelstelling bestaat erin overheids- en privéactoren denkpistes aan te bieden, opdat de beroepsopleiding en de activering van werkzoekenden niet de enige mogelijke oplossingen zouden zijn voor het tekort aan werkkrachten en de hoge werkloosheidsgraad. Op deze manier vullen zij de analyses van de knelpuntberoepen die het Observatorium heeft uitgevoerd aan, door nuances aan te brengen bij de redenen voor de vastgestelde rekruteringsmoeilijkheden. Grégor Chapelle Directeur-generaal Yves Bastaerts Adjunct-directeur-generaal

10

11 INLEIDING Waarom een focus op de onderwijssector in het Brussels Gewest? Onderwijs werd door de ondertekenaars van de Brusselse New Deal (Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei) aangeduid als één van de prioritaire sectoren. Bovendien benadrukken talrijke publicaties 1 het belang van deze sector in het Brussels Gewest, wegens het maatschappelijk debat waarin deze kadert alsook wegens de rechtstreekse en onrechtstreekse uitdagingen die hieraan verbonden zijn, zoals het aantal plaatsen in de scholen, het tekort aan leerkrachten of de toegang tot een eerste kwalificatie voor de jeugd. Zo deed Vincent Vandenberghe 2 in 2002 reeds een aantal vaststellingen over het Franstalige Belgische onderwijssysteem. Hij merkte op dat alles er in zekere zin op lijkt dat ons onderwijssysteem erin is geslaagd om een wezenlijk (hoewel toch nog minoritair) deel van een cohorte op een relatief hoog opleidingsniveau te krijgen, terwijl het tezelfdertijd heeft gefaald om bij de grote massa voor een gemiddeld opleidingsniveau te zorgen (nl. hoger secundair onderwijs, dat trouwens gewoonlijk als de norm wordt beschouwd). Deze dubbele waarneming vormt één van de centrale kenmerken van ons educatief systeem. Ook vandaag nog is deze dualisering een belangrijk onderdeel van zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijs. In de Federatie Wallonië-Brussel bijvoorbeeld, bestaat er een aanzienlijke kloof tussen de 25% rijkste en de 25% armste leerlingen, alsook tussen de 25% scholen met de beste resultaten voor wiskunde en de 25% scholen met de slechtste resultaten. Voor de leerlingen bedraagt de kloof tussen de twee uitersten 112 punten (of ongeveer twee studiejaren), voor de scholen is dat 181 punten. In Vlaanderen: gemiddeld bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom iets meer dan 15%. Heeft de moeder van een jongere echter slechts een getuigschrift van het lager onderwijs, dan loopt dit cijfer op tot 29%; heeft de moeder daarentegen hogere studies beëindigd, dan zakt het tot 2,7%. 3 Bovendien is het behalen van een diploma secundair onderwijs sterk afhankelijk van de gevolgde schoolopleiding. Een studie van de Franse Gemeenschap die nagaat wat er zes later is geworden van een groep jongeren die in met het 3de secundair onderwijs is gestart, toont aan dat het percentage jongeren dat de middelbare school zonder diploma verlaat, bijzonder hoog is bij de jongeren die een beroepsopleiding volgden (naar schatting 58%, tegenover 29% voor de technische opleidingen of nog 9% voor de algemene studierichtingen 4 ). Wat dat betreft wordt het beroepsonderwijs vaak voorgesteld als een veroordeling tot vrij sombere toekomstperspectieven voor jongeren uit de volksklasse met een immigratieachtergond 5. We weten bovendien dat het al dan niet behalen van een diploma, het niveau en de specialiteit van de gevolgde opleiding een belangrijke rol spelen bij de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt: over het algemeen geldt dat hoe hoger het diplomaniveau, hoe groter de kans om werk te vinden. Hoewel investeren in de onderwijssector een positieve invloed zou moeten hebben op de Zie met name: CCFEE, 2010, L enseignement à Bruxelles, Synthèse des points d attention de la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement, 26 oktober. Vandenberghe V., 2002, Un enseignement à réguler, des filières à revaloriser. Etat des lieux et utopie, Editions Labor. De Niel H. et al., De lat hoog voor iedereen!, in P. Van Avermaet, K. Van Den Branden, L. Heylen (dir.), Goed GeGOKt? Reflecties op twintig gelijke-onderwijskansenbeleid in Vlaanderen, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2010, p. 26. Geciteerd in Fannes P., et al, Indicateurs 20 van Les indicateurs de l enseignement 2011, Etnic, Federatie Wallonië-Brussel. De bedrijven spelen een belangrijke rol in de erkenning van de beroepsrichtingen en de rekrutering van jonge werkkrachten die deze opleidingen hebben gevolgd. MONITORING & ANTICIPATIE 10

12 werkloosheid (strijd tegen schooluitval, tegen kwalitatieve tekorten enz.), zal dit het werkloosheidsprobleem in Brussel toch niet kunnen oplossen, aangezien er nog andere elementen dan het kwalificatieniveau van individuen meespelen. Marion Englert 6 benadrukt namelijk dat de werkloosheidsgraad in stedelijke zones niet afhangt van het diplomaniveau van de bevolking. Bovendien zal in de stedelijke gebieden waar de werkloosheidsgraad van laaggeschoolden erg hoog is, ook de werkloosheidsgraad van hooggeschoolden gemiddeld redelijk hoog zijn, wat inderdaad het geval is in Brussel. Inderdaad, het is niet omdat een bevolking over het algemeen hoger geschoold is, dat er minder werkloosheid zal zijn. Aan de andere kant speelt de onderwijssector een cruciale rol in de opleiding van jongeren die de burgers en professionals van morgen 7 zullen worden, en die de economische, sociale en politieke uitdagingen van Brussel zullen moeten oplossen. De Focus m.b.t. de onderwijssector brengt de kennis die over de tewerkstelling in de sector bestaat samen. Er worden nieuwe gegevens behandeld over het onderwijzend personeel en hun opleiding in het Brussels Gewest en in Vlaams- en Waals-Brabant. Deze gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. De analyses maken gebruik van onuitgegeven onderzoeksresultaten. Ten slotte sluit deze Focus af met enkele denkpistes voor de toekomst. 6 7 Englert M., 2013, Analyse des déterminants du chômage urbain et politique de rééquilibrage entre l offre et la demande de travail en Région de Bruxelles-Capitale, Innoviris. Décret Missions van 24 juli 1997 van de Franse Gemeenschap. ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 11

13 1. DE ONDERWIJSSECTOR IN HET BRUSSELS GEWEST: COMPLEXE STRUCTUREN Volgens de cijfers voor het school worden in totaal bijna leerlingen van het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs in één van de 560 Brusselse scholen door één van de twee gemeenschappen gesubsidieerd (161 scholen behoren tot de Vlaamse Gemeenschap, 399 scholen tot de Franse Gemeenschap) 8. De Franse Gemeenschap is goed voor ongeveer 82% van de schoolplichtige leerlingen in Brussel 9, tegenover 18% die les volgen in een instelling die door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend 10. Elke gemeenschap heeft haar eigen structuur, bestaande uit verschillende verantwoordelijkheidsniveaus, die door de inrichtende machten (IM) en de netten en federaties van de IM worden georganiseerd. In de twee gemeenschappen wordt het dagelijks beheer van een school meestal toevertrouwd aan een directeur of een schoolhoofd. De inrichtende macht is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de werking van het systeem, zoals de aanwerving en eventueel het ontslag van leerkrachten. De overheden definiëren de kwalificaties en de functies, betalen de salarissen, passen de wetgeving toe (Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap) en bepalen de pensioenleeftijd (federale overheid). 3 onderwijsnetten: representatieve vereniging van inrichtende machten (IM) 4 koepels (federaties) Tabel 1: De actoren uit de Vlaamse Gemeenschap 11 Vlaamse Gemeenschap 4 IM Raad van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) 1 socialistische vakbond 2 christelijke vakbonden Gesubsidieerd officieel onderwijs (GOO) - OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap), waarvan de VGC het onderwijs in het BHG organiseert POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) Gesubsidieerd vrij onderwijs, voornamelijk confessioneel (GVO) VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs de Guimardstraat ) OVSG POV Vaak een vereniging zonder winstoogmerk ACOD-Onderwijs Twee centrales (COV en COC) die allebei onder de vlag van het CSC-ACV te werk gaan 1 liberale vakbond VSOA-Onderwijs Bron BISA: Hiernaast lopen leerlingen school in de Europese en internationale scholen die in het Gewest zijn gevestigd. Zij worden voor deze studie niet in aanmerking genomen, omdat er geen gegevens beschikbaar zijn. Wayens B., Janssens R., Vaesen J., 2013, Synthesenota BSI. Het onderwijs in Brussel: een complex crisisbeheer, Brussels Studies, nummer 70. Fannes P. et al., 2013, L enseignement en Communauté flamande ( ), CRISP, nummer MONITORING & ANTICIPATIE 12

14 3 categorieën van IM Tabel 2: De actoren uit de Franse Gemeenschap 12 Federatie Wallonië-Brussel (Franse Gemeenschap) 4 netten Federatie Wallonië-Brussel (Franse Gemeenschap) 4 federaties van IM 2 socialistische vakbonden 1 christelijke vakbond 2 liberale vakbonden - Andere overheden: gemeenten, steden, provincies en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FGC) Gesubsidieerd officieel onderwijs CECP (Conseil de l Enseignement des Communes et Provinces) CGSP enseignement SLFP CEPEONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l Enseignement Officiel Neutre Subventionné) CSC-E Vrij onafhankelijk nietconfessioneel onderwijs FELSI (Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants) SEL Verenigingen Vrij confessioneel onderwijs SEGEC (Secrétariat général de l enseignement catholique) Appel 12 Gebaseerd op Delgrange X., 2010, Les acteurs en présence, La revue nouvelle, mei-juni, n 5-6. ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 13

15 2. DE LEERKRACHTEN: SAMENSTELLING VAN DE BEROEPSGROEP EN ARBEIDSVOORWAARDEN In 2011 telt de onderwijssector arbeidsplaatsen (inclusief administratieve functies, directiefuncties, leerkrachten van het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, inspecteurs, hulpleerkrachten en omkaderingspersoneel, psycho-medisch-sociale functies en technische functies) die goed zijn voor 9,8% van de tewerkstelling in het Brussels Gewest. De laatste jaren is de bezoldigde werkgelegenheid in deze sector in het Brussels Gewest bijzonder dynamisch: tussen 2008 en 2011 werd een stijging van 10% opgetekend. Dit kan worden toegeschreven aan de bevolkingsgroei en de verjonging van de bevolking, waardoor meer klassen, meer leerkrachten en meer omkaderingspersoneel nodig zijn. NACE Tabel 3: Variatie van het aantal bezoldigde banen per activiteitensector en per gewest tussen 2008 en 2011 Variatie in absolute waarde Variatie in % BHG VG WG Totaal BHG VG WG Totaal A Landbouw, bosbouw en visserij ,2 13,6 37,9 18,0 B Winning van delfstoffen ,2-9,0-3,8-4,9 C Industrie ,9-8,2-4,6-7,4 D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,7 3,5 6,3 6,0 E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ,4 2,4 2,2 1,6 F Bouwnijverheid ,5 4,1 0,8 1,6 Groot- en detailhandel; reparatie van G auto s en motorfietsen ,5 2,0 4,5 1,9 H Vervoer en opslag ,2-5,7-2,2-4,7 Verschaffen van accommodatie en I maaltijden ,8-2,5 9,3 1,4 J Informatie en communicatie ,5-4,8-3,5-5,2 K Financiële activiteiten en verzekeringen ,8-3,0 0,8-3,3 L Exploitatie van en handel in onroerend goed ,6 38,7 18,7 33,5 M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ,5 4,6 4,9 4,6 N Administratieve en ondersteunende diensten ,8 23,4 36,3 28,5 O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,3 2,5 4,2 3,0 P Onderwijs ,0 1,6-0,1 2,3 Menselijke gezondheidszorg en Q maatschappelijke dienstverlening ,7 0,6-2,1-1,1 R Kunst, amusement en recreatie ,3 3,0-0,7 0,8 S Overige diensten ,8 5,2 4,7 5,5 T Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door ,1 12,6-7,1 5,8 huishoudens voor eigen gebruik U Extraterritoriale organisaties en lichamen ,2 3,9-4,2 3,0 Totaal ,8 1,1 2,6 1,6 Bron: RSZ, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Hieronder geven we een uiteenzetting van de kenmerken en de evolutie van het onderwijzend personeel in het onderwijs van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap in het Brussels grootstedelijk gebied. Vanaf nu hebben we het enkel nog over de leerkrachten, en niet over het ondersteunend MONITORING & ANTICIPATIE 14

16 personeel of de directeurs van de schoolinstellingen, voor wie de tewerkstellings- en opleidingsproblematiek niet hetzelfde is. De onderstaande analyses hebben betrekking op leerkrachten van het gewoon kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs en van het buitengewoon onderwijs, en dus niet op het onderwijzend personeel van de hogescholen, de universiteiten en het volwassenenonderwijs. 2.1 Aan Franstalige zijde in Brussel en Waals-Brabant 13 In oktober 2013 tellen we in alle Franstalige onderwijsnetten in Brussel samen voltijdse equivalenten (VTE s) (grafiek 1). In Waals-Brabant bedraagt het aantal VTE s (tabel 4). De toename van het onderwijzend personeel tussen 2007 en 2013 is groter in Brussel (+9%) dan in Waals-Brabant (+2%), wat voornamelijk te wijten is aan de stijging van de schoolbevolking in het Brussels Gewest 14. Tabel 4: Evolutie van het onderwijzend personeel in Brussel en in Waals-Brabant Net Aantal VTE per 2007/ / / / / / /10 Federatie Wallonië-Brussel Vrij Gesubsidieerd officieel Totaal Brussels Gewest Federatie Wallonië-Brussel Vrij Gesubsidieerd officieel Totaal Waals-Brabant Bron: Franse Gemeenschap, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid De stijging van het onderwijzend personeel doet zich op alle onderwijsniveaus voor, maar is vooral zichtbaar in het kleuteronderwijs (tabel 5). In Brussel bedraagt de toename tussen 2007 en % in het kleuteronderwijs, 12% in het lager onderwijs, 4% in het secundair onderwijs en 12% in het buitengewoon onderwijs. Tabel 5: Evolutie van het onderwijzend personeel per niveau in Brussel en in Waals-Brabant Niveau Aantal VTE per 2007/ / / / / / /10 Gewoon kleuter Gewoon basis Gewoon secundair Buitengewoon Totaal Brussels Gewest Gewoon kleuter Gewoon basis Gewoon secundair Buitengewoon Totaal Waals-Brabant Bron: Franse Gemeenschap, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Alle leerkrachten van Franstalige scholen in Brussel of Waals-Brabant, in oktober van elk, die door de Federatie Wallonië-Brussel worden betaald en waarvan de lesuren worden gepresteerd (m.a.w. met een voltijdse of deeltijdse betrekking in een school, inclusief de leerkrachten in ziekteverlof of bevallingsverlof enz.). Personen die voor een vroegtijdig rustpensioen hebben gekozen, zijn van deze analyses uitgesloten, net als leerkrachten in loopbaanonderbreking, leerkrachten in terbeschikkingstelling, leerkrachten die zijn gedetacheerd of in verlof zijn wegens opdracht enz. In bijvoorbeeld, bedroeg het aantal leerlingen in het Brussels Gewest (Nederlandstalige en Franstalige scholen samen) in het kleuter-, lager - en secundaire onderwijs respectievelijk , en In tellen we leerlingen in het kleuteronderwijs, in het lager onderwijs en in het secundair onderwijs (gegevens BISA). ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 15

17 En % De leerkrachten in de Franstalige scholen in Brussel zijn jonger dan de leerkrachten in Waals- Brabant: in 2013 is de gemiddelde leraar in Brussel 40 oud, tegenover 42 in de rand. De meeste leerkrachten zijn tussen 25 en 30. Daarna volgt een lichte daling tot Vanaf 55 gaat het aantal leerkrachten scherp omlaag. In 2013 bedraagt het aandeel vrouwen in het kleuter-, lager -, secundair en buitengewoon onderwijs respectievelijk 96%, 82%, 60 % en 72%. Over het algemeen zien we bij de min-40-jarigen meer vrouwelijke leerkrachten, boven de 40 zijn er meer mannen (grafiek 1). Er zijn drie elementen die deze evoluties in Brussel kunnen verklaren. Ten eerste is de vervrouwelijking van het leraarsberoep nog steeds aan de gang. Dit beroep biedt immers tewerkstellingsmogelijkheden aan vrouwen die sinds de jaren 1950 steeds vaker hogere studies volgen. Ten tweede zouden deze vrouwen 15 de eindeloopbaanmaatregelen hoger aanslaan. En ten laatste zouden de vrouwelijke leerkrachten het Brussels Gewest tijdens hun loopbaan sneller verlaten om in een school in Waals-Brabant te gaan werken. Hier zullen we later nog op terugkomen. 5 Grafiek 1: Verdeling per leeftijd en per geslacht van het onderwijzend personeel in Brussel in Mannen Vrouwen Totaal Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid In de scholen in Waals-Brabant doet zich een ander fenomeen voor (grafiek 2). De grootste leeftijdsklasse is deze van en de daling van het aantal leerkrachten begint later, nl. vanaf 57. Deze vaststelling staaft de hypothese dat - vooral vrouwelijke - leerkrachten hun loopbaan in Brussel zouden starten en dat een deel van hen na enkele jaren naar de scholen in de rand zou overschakelen. Het aandeel vrouwen bedraagt 97% in het kleuteronderwijs, 83% in het lager onderwijs, 67% in het secundair onderwijs (heel wat meer dan in Brussel) en 69% in het buitengewoon onderwijs. Bij de jongste leerkrachten verloopt de verdeling tussen beide geslachten ongeveer gelijk. Pas vanaf 53 is de mannelijke aanwezigheid groter. In Waals-Brabant vervrouwelijkt het beroep niet meer en de vrouwen zouden hun beroep langer uitoefenen dan in Brussel. Dit geldt in het bijzonder voor het gewone secundaire onderwijs, wat onder meer te wijten zou zijn aan het feit dat de arbeidsomstandigheden in de scholen van Waals-Brabant bekend staan als minder moeilijk dan in het Brussels Gewest. 15 Tabellen en opmerkingen gebaseerd op de Indicateurs de l enseignement 2011 et 2013 (Onderwijsindicatoren 2011 en 2013) van de Etnic- Federatie Wallonië-Brussel. MONITORING & ANTICIPATIE 16

18 In % Grafiek 2: Verdeling per leeftijd en geslacht van het onderwijzend personeel in Waals-Brabant in Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking BOW Mannen Vrouwen Totaal Voltijds / Deeltijds In 2013 worden de VTE s van de Franstalige scholen in het Brussels Gewest door onderwijzers ingenomen. 73% werkt voltijds (alle niveaus samen) (tabel 6). In Waals-Brabant tellen we personen voor VTE s. Hier werken minder personen voltijds, nl. 62% (tabel 6). Brussel Tabel 6: Evolutie van het onderwijzend personeel en de VTE s in Brussel en in Waals-Brabant Aantal personen Aantal VTE's Waals-Brabant Aantal personen Aantal VTE's Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Het aandeel personen dat voltijds lesgeeft varieert naargelang het onderwijsniveau. In Brussel ligt dit aandeel boven 75% in het lager onderwijs en rond 70% voor het secundair onderwijs (tabel 7). In Waals-Brabant daarentegen werken de leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs het vaakst voltijds, gevolgd door leraars uit het secundair onderwijs. Het aandeel voltijdse leerkrachten op alle niveaus samen is sinds 2007 sterk gedaald (tabel 7). Brussel Tabel 7: Aandeel van het voltijds onderwijzend personeel per onderwijsniveau in Brussel en in Waals-Brabant Onderwijsniveau Gewoon kleuter 75% 76% 75% Gewoon basis 77% 77% 76% Gewoon secundair 71% 70% 70% Buitengewoon 74% 74% 75% Waals-Brabant Gewoon kleuter 67% 65% 61% Gewoon basis 66% 64% 61% Gewoon secundair 68% 66% 63% Buitengewoon 69% 69% 66% Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 17

19 Deze indeling van de werktijd heeft gevolgen voor de stabilisatie van de situatie van de nieuwelingen in het beroep (jonge leerkrachten aan het begin van hun loopbaan). Onderwijzers moeten immers een bepaald aantal uren binnen één enkele IM accumuleren om aanspraak op een benoeming te kunnen maken. Leerkrachten die minder dan halftijds lesgeven, die periodes van lesgeven afwisselen met periodes dat ze niet aan het werk zijn en die laat op het school zijn begonnen, hebben dus minder kansen om benoemd te worden en geven er in de loop van de eerste vijf van hun loopbaan vaker de brui aan 16. Aantal nieuwe leerkrachten in de loop van het school in de Brusselse en Waals-Brabantse scholen Een aantal van de leerkrachten die tijdens het school actief zijn, geeft voor de eerste keer les. Dit aantal nieuwe leerkrachten bedraagt in Brussel (goed voor 746,04 VTE s) en 408 in Waals-Brabant (155,22 VTE s). Ze zijn als volgt over de verschillende onderwijsniveaus verdeeld: Tabel 8: Aantal nieuwe leerkrachten in Brussel in 2010 Niveau Aantal VTE's Aantal personen Gewoon basisonderwijs 309, Gewoon secundair onderwijs 368, Buitengewoon onderwijs 68, Totaal , Totaal zonder dubbels 746, Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Tabel 9: Aantal nieuwe leerkrachten in Waals-Brabant in Niveau Aantal VTE's Aantal personen Gewoon basisonderwijs 58, Gewoon secundair onderwijs 89, Buitengewoon onderwijs 7,70 23 Totaal , Totaal zonder dubbels 155, Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Verhoudingsgewijs minder vastbenoemden in Brussel maar wel een snellere benoeming Verhoudingsgewijs zijn in Waals-Brabant meer leerkrachten vastbenoemd dan in het Brussels Gewest (tabel 10). Het aantal benoemingen in Brussel zit sinds 2007 in dalende lijn, terwijl dit in Waals- Brabant toeneemt (behalve in het buitengewoon onderwijs). Deze uiteenlopende evolutie heeft waarschijnlijk te maken met het grotere aantal startende leerkrachten in Brussel, en dus aan een groter aantal in eerste instantie tijdelijke leerkrachten (verplichte fase). Zou dit in Waals-Brabant dan misschien ook het gevolg zijn van een grote toestroom van leerkrachten die eerder in Brussel werden benoemd? Delvaux B., Desmarez P., Dupriez V., Lothaire S., Veinstein M., 2013, Les enseignants débutants en Belgique francophone : trajectoires, conditions d emploi et positions sur le marché du travail, Les cahiers de recherche du GIRSEF, nr. 92, april. Een dubbel is een leerkracht die lesgeeft in twee verschillende onderwijsniveaus Een dubbel is een leerkracht die lesgeeft in twee verschillende onderwijsniveaus MONITORING & ANTICIPATIE 18

20 In % Tabel 10: Evolutie van het aandeel vast onderwijzend personeel in Brussel en in Waals Brussel Waals-Brabant Gewoon kleuter 74% 71% 68% Gewoon basis 72% 71% 66% Gewoon secundair 69% 67% 65% Buitengewoon 67% 63% 57% Gewoon kleuter 75% 74% 76% Gewoon basis 76% 75% 76% Gewoon secundair 76% 77% 78% Buitengewoon 78% 70% 66% Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid In alle netten samen krijgen leerkrachten in 2013 in Brussel (grafiek 3) naar verhouding sneller toegang tot een vaste betrekking dan in Waals-Brabant (grafiek 4). Zo is 15% van de leeftijdsgroep van in Brussel vastbenoemd, tegenover 11% in Waals-Brabant 19. Volgens sommigen zou de grotere bevolkingstoename in Brussel gepaard gaan met een hogere waarschijnlijkheid voor de nieuwkomers om gunstige arbeidsvoorwaarden te bekomen. 20 Eugène Ernst (CSC) voegt toe: Vandaag zijn in het door de Gemeenschap (voordien door de staat) georganiseerde onderwijs veel Waalse leraars hun loopbaan in Brussel begonnen (het is immers gemakkelijker om een betrekking in Brussel te vinden). Zodra ze benoemd zijn, vragen ze om dichter bij huis te worden overgeplaatst, om de verplaatsingen te beperken en omdat de arbeidsomstandigheden er vaak gemakkelijker zijn. Deze mogelijkheid bestaat enkel in dit net. 21 Een leerkracht die door een inrichtende macht wordt benoemd, kan immers binnen de door deze IM gedekte geografische zone vrij doorstromen zonder zijn voorrang om te worden benoemd te verliezen (zo kan hij bijvoorbeeld binnen de hele Franse Gemeenschap circuleren wanneer de Franse Gemeenschap zijn IM is, maar enkel binnen de scholen van een gemeente wanneer zijn IM één van de Brusselse gemeentes van het gesubsidieerd officieel onderwijs is enz.). Indien hij gedurende zijn loopbaan van IM verandert, verliest hij zijn anciënniteit en dus zijn mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling omdat hij terug van nul begint. Dit systeem bevordert dus eerder de mobiliteit binnen de inrichtende machten dan tussen de inrichtende machten onderling. Grafiek 3: Verdeling per leeftijd van het vast en tijdelijk onderwijzend personeel in 2013 in Brussel Jonger dan Vastbenoemd Tijdelijk Bron: Federatie Wallonië-Brussel, Administration générale des Personnels de l'enseignement, verwerking Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Dezelfde vaststelling vinden we terug in de studie van B. Delvaux, P. Desmarez et al. (2013). Dumay X., 2014, Décrire et prédire le turnover des enseignants dans les établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles : éléments d analyse à partir de bases de données administratives, Les cahiers de recherche du GIRSEF, nr. 95. Pierre Bouillon, Mais où vivent donc les enseignants?, Le Soir van 16/12/2013, p.7. ONDERWIJSSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN 19

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Prospectief onderzoek met het oog op de erkenning van logopedisten. Onderzoeksverslag. 5 maart 2013

Prospectief onderzoek met het oog op de erkenning van logopedisten. Onderzoeksverslag. 5 maart 2013 Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Strategische coördinatie van de gezondheidszorgberoepen Cel Planning van het aanbod van de gezondheidsberoepen Prospectief onderzoek met het oog

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

STUDENTEN EN HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE OF HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE HULP

STUDENTEN EN HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE OF HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE HULP Onderzoeksgroep Sociale Concurrentie & Recht STUDENTEN EN HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE OF HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE HULP EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN DE POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS

2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS In opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming, afdeling Beleid onderwijspersoneel 2013-2014 OPLEIDINGSNODEN VAN BEGINNENDE DIRECTEURS Onderzoeker: Elke Staelens (elke.staelens@ugent.be) Mentoren

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN

NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN NOVEMBER 2012 ORIËNTATIENOTA VOOR DE PLANNING VAN BASIS EN SECUNDAIRE SCHOLEN Inleiding...p. 3 Huidige situatie: verdeling van het aanbod over de wijken...p. 6 Huidige situatie: identificatie van de voorranghebbende

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.)

Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.) Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2013 SAMENSTELLING Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse Regering VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010

NIET. wie Is Er. ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 L E E R P L I C H T wie Is Er NIET ALs de schoolbel rinkelt? EvALuAtIE 2009-2010 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en

Nadere informatie