Inhoud jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud jaarverslag VOORWOORD GEPERSONALISEERDE JOBKRANT DE JOBSERVER ESF-PROJECT 4 5. WERKBAAR WERK JUIST VERPAKT STERKE ARMEN, GROENE VINGERS SUBSIDIESCAN DE VITRINE MEDEWERKING AAN E-ZINE VOOR WERKZOEKENDEN VOLKSTUINTJES INFORMATIEFOLDERS KWALITEITSWERKING SAMENWERKINGSVERBANDEN SAMENWERKING MET SOM SAMENWERKING MET MLWB SAMENWERKING MET WIJKCENTRUM DE KRING SAMENWERKING MET DE RESOC/SERR SAMENWERKING MET TOFAM SAMENWERKING MET HET ROP SAMENWERKING MET JOBKANAAL

3 0. Voorwoord was financieel een moeilijk jaar voor het middenveld in het algemeen en de werkwijzer in het bijzonder. Alle subsidiënten bezuinigen, hele subsidielijnen vallen weg etc. Dit noopt ons om constant met de financiële kant van de zaak bezig te zijn zonder nochtans het inhoudelijke uit het oog te verliezen. In 2014 werd de jobkrant opnieuw opgestart en we hopen in het jaarverslag 2015 de eerste positieve resultaten op het vlak van tewerkstelling te kunnen voorleggen. De jobserver blijft bestaan en heeft zijn plaats in het tewerkstellingsveld van het Meetjesland veroverd. Het ESF-project werd voor wat betreft het gedeelte ESF in 2014 afgewerkt maar dit project kreeg een tweede leven en bleek een schot in de roos te zijn in het schoolverlatersaanbod. Welke rol de werkwijzer daarin speelt lees je in dit jaarverslag. Maar ook in het ESF wordt bezuinigd. In de nieuwe programmaperiode zijn er 25% minder middelen voorzien. Dat betekent dat goedgekeurde projecten ook 25% minder middelen zullen krijgen maar hetzelfde zullen moeten presteren Op het vlak van ESF en andere subsidiënten wil de werkwijzer vooral helpen bij de projectinitiatie en rapportage van projecten van andere promotoren zonder daarom uit te sluiten dat de werkwijzer ook zelf opnieuw promotor of partner wordt. In 2014 begeleidde de werkwijzer het project werkbaar werk juist verpakt, een project i.h.k.v. mensgericht ondernemen waarvan Samenleven vzw de promotor is. Het ging hier vooral om technische ondersteuning. Dit project loopt nog tot Meer details in dit verslag. Het project rond arbeidszorg werd stopgezet op vraag van de Provincie. Meer toelichting in dit verslag. De werkwijzer voerde in 2014 ook een subsidiescan uit voor een toekomstige werking van een aantal partners rond de coöperatieve Samen Sterker. De werkwijzer diende een project in rond volkstuintjes t.b.v. Netelvuur bvba en de coöperatieve Aardend Werk. De werkwijzer maakte in 2014 heel wat informatiefolders rond nieuwigheden in de werkloosheidsreglementering en date de reeds bestaande folders op. Op het vlak van de kwaliteitswerking was het in 2014 erg stil op ESF-vlak. Het staat echter in de sterren geschreven dat er een bepaalde vorm van kwaliteitswerking zal vereist worden van projectenpromotoren en/of partners. In 2014 werkte de werkwijzer dus verder aan dit dossier. Een aantal samenwerkingsverbanden werden herbekeken op basis van de nieuwe situatie en de beperkte tijd die we kunnen steken in andere organisaties. U leest hier mee over in het jaarverslag. Katrien Neyt, Voorzitter. 3

4 1. Gepersonaliseerde jobkrant. In 2014 werden slechts enkele jobkranten uitgegeven daar de financiering vanuit de Stad Eeklo is weg gevallen. Op het bestuur werd beslist de jobkrant nieuw leven in te blazen met de medewerking van de bonden. R. Azad zal M. Kerkoven gedurende 3 maanden aanleren hoe de jobkranten samen te stellen. Vanaf 2015 zouden we dan opnieuw volledig operationeel moeten zijn. We hopen eind 2015 de eerste positieve resultaten op het vlak van abonnees en tewerkstelling te kunnen voorleggen. 2. De jobserver. De jobserver is een extra-wervingskanaal voor kansengroepenvacatures. De werkwijzer verzamelt vacatures uit het derdenmilieu en verspreid die over een 75-tal organisaties. Deze organisaties brengen hun publiek in contact met de vacatures zodat een vlottere invulling kan gebeuren. In 2014 werden 63 (aanpassen) keer vacatures verstuurd. 3. Op onze site kunnen werkzoekenden heel wat info vinden in onze informatiefolders of kunnen ze inschrijven voor de gepersonaliseerde jobkrant maar kunnen bvb. ook leerkrachten terecht die iets willen doen rond de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Ze worden op onze site doorgelinkt naar de zoekmachine die we ontwikkelden in het kader van het ESF-project (zie verder) Daarnaast kunnen organisaties die een project willen starten subsidie-info vinden op de site. Werkgevers kunnen via de toolbox tewerkstellingsmaatregelen de optimale maatregelen vinden voor de persoon die zij wensen aan te werven. In 2014 werd de site 3927 keer bezocht. 4. ESF-project Het ESF-project eindigde in 2014 tenminste voor wat het ESF-gedeelte betreft. De begroting zoals goedgekeurd werd volledig binnen gehaald d.w.z. dat er geen kortingen op de subsidies waren. 4

5 Het spel wordt heel veel gespeeld in scholen en door groepen. Dit gebeurt alleen of begeleid. Tevens wordt het spel vlot verkocht. In 2014 een 100-tal spelen. In 2014 werd het spel 2x upgedate. Dit gebeurt door de werkwijzer en ABVV. De werkwijzer heeft daarrond een draaiboek geschreven. De werkwijzer heeft 2 projecten ingediend om tablets te kunnen aanschaffen om te gebruiken tijdens het spelen van het spel. Eén bij P&V en één bij de Nationale Loterij. Het project bij P&V werd afgekeurd maar er werd geen motivatie gegeven. Het project bij de Nationale Loterij werd teruggestuurd met de vraag het in te dienen bij Vlaanderen. Dit hebben we ook gedaan maar ook dit project werd afgekeurd zonder opgave van redenen. Vlaanderen heeft zelfs geen reglementering, website of wat dan ook. We zoeken nog verder bij andere fondsen om het project opnieuw in te dienen. 5. Werkbaar werk juist verpakt. De werkwijzer geeft technische ondersteuning en advies aan het ABVV rond dit ESFproject in het kader van mensgericht ondernemen. De werkwijzer verzorgt ook de financiële rapportage, de input in de applicatie en ESF-archief. Dit project loopt nog tot eind maart Sterke armen, groene vingers. Op 16 juni 2014 kregen we een schrijven van de Provincie met de vraag het project stop te zetten tegen De werkwijzer en projectpartners betreuren deze beslissing van de Provincie om volgende reden: de beslissing werd genomen op basis van het werkingsverslag over de periode In de feiten kon het project echter pas van start gaan vanaf januari 2014 omdat we slechts half december een officiële goedkeuring van het project kregen én de daarbij voorziene middelen. De laatste 2 weken van december en de eerste week van januari zijn bij vele instellingen een verlofperiode waardoor we eigenlijk maar konden van start gaan half januari Half november kregen we wel een telefoontje vanuit de Provincie dat het project ging worden goedgekeurd maar zonder officiële bevestiging én middelen wouden we toch niet starten. De beslissing van de Provincie werd dus genomen op basis van een werkingsverslag over een periode van een 6-tal weken terwijl het project toch 13 maanden zou duren (van tot ). We vinden dit vroegtijdige stop zetten van dit project een gemiste kans om in het Meetjesland meer arbeidszorgplaatsen te creëren. Dit gebied is immers één grote blinde vlek op dat vlak. 5

6 7. Subsidiescan De Vitrine. Op vraag van het ABVV maakte de werkwijzer een subsidiescan voor een nieuw project van het ABVV en partners rond de uitbouw van een coöperatieve rond samen aankopen (mét aandacht voor kansarmen), dienstverlening aan burgers, bescherming van historisch erfgoed, een cultuuraanbod etc. Op termijn kan hier ook tewerkstelling uit voortvloeien. 8. Medewerking aan E-zine voor werkzoekenden. De werkwijzer maakt deel ujit van de redactieraad van het E- voor werkzoekenden van het ABVV O.Vl. en zorgt vooral voor content. zinde 9. Volkstuintjes Op vraag van Netelvuur bvba en de coöperatieve aardend werk stemde de werkwijzer toe te fungeren als promotor van een project rond volkstuintjes. Achterliggende gedacht was dat ook heel wat werkzoekenden daaraan zouden kunnen participeren en de werkwijzer enkel moest dienen als juridisch vehikel en administratief loket én daarvoor ook een deel van de middelen zou krijgen. Het project raakte in de tweede ronde maar haalde het uiteindelijk niet. Voor de werkwijzer niet zo n probleem want de Kring heeft i.s.m. pro natura ook een project rond volkstuintjes opgezet dat nu operationeel is en waarin heel wat werkzoekenden in participeren. 10. Informatiefolders. De werkwijzer beschikt momenteel over 83 folders. Die worden zowel in werkwijzer- als in ABVV-layout gemaakt. De folders met een sterretje naast zijn gemaakt in Alle folders worden jaarlijks upgedate. 1. Van beroepsinschakelingstijd (BIT) naar (beroeps)inschakelings-uitkering (BIU) * 2. Jobstudenten in cijfers * 3. Verlengd recht op BIU * 4. Werk zoeken en het kunnen bewijzen * 5. Werklozen en vakantie 6. Beslag op werkloosheidsuitkeringen 7. Afschaffing controlekaart maxi-vrijgestelden 6

7 8. De Leertijd 9. De startbaanovereenkomst 10. Doorstromingsprogramma s of WEPO+-programma s 11. Inschakelingsuitkering * 12. Jeugdvakantie 13. Mini en maxivrijstelling 14. Recht op uitkeringen bij opleidingen als niet uvw 15. Seniorenvakantie 16. Stempelkaartcontrole RVA 17. Studeren voor knelpuntberoep 18. Vrijwilligerswerk 19. Werkhervattingstoeslag 20. Werkloos en zwanger 21. Algemene controle op het zoekgedrag naar werk 22. Voordelen voor werkzoekenden in opleiding 23. Activaplan 24. Activering zoekgedrag jongeren in beroepsinschakelingstijd * 25. Activering zoekgedrag jongeren met BIU * 26. Bijberoep & volledige werkloosheid 27. De werkzoekende schoolverlater en kinderbijslag 28. Economische werkloos 29. Het handvest van de werkzoekende 30. Individuele beroepsopleiding 31. Instapstages 32. Kinderopvangtoeslag 33. Loon voor feestdag(en) 34. Mag je een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen * 35. Mobiliteitstoeslag 36. Participatiefonds * 37. Studentenwerk en kinderbijslag 38. SWT of het vroegere brugpensioen * 39. Uitkering op zaterdag 40. Vrijstelling wegens sociale en familiale redenen 41. Wat is een inkomensgarantie-uitkering 42. Werken via PWA 43. Werkzoekende schoolverlaters en kinderbijslag 44. Je wil studies met een volledig leerplan hervatten * 45. Uvw en beroepsopleiding * 46. Je wil studies zonder volledig leerplan of opleidingen volgen * 47. Kan je je arbeidsprestaties verminderen zonder je voltijdse rechten te verliezen * 48. Je bent kandidaat ondernemer en werkzoekend * 49. IGU voor vrijwillig deeltijdse werknemers 50. Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters 51. Ontslaguitkering 52. Outplacement voor 45 jarigen 53. Passende dienstbetrekking 54. Verminder je gezondheidsfactuur 55. Werken met een arbeidshandicap 7

8 56. Werkloosheid en gezinstoestand 57. Werkloosheid en vrijheidsberoving 58. Werkzoekende en vakantie 59. Zwartwerk 60. De ontslagcompensatievergoeding * 61. Vul je stempelkaar elektronisch in 62. Wil je als jongere met vrijstelling werken in een ontwikkelingsland * 63. De inkomensgarantie-uitkering voor deeltijds werkenden wordt sterk verminderd * 64. Verlenging van de inschakelingsuitkeringen in bepaalde gevallen * 65. Heb je recht op een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van je onderneming * 66. Heb je recht op de inkomensgarantie-uitkering IGU 67. Hervorming van de inkomensgarantie-uitkering (overgangsmaatregelen) * 68. Welke categorieën deeltijdse werknemers kunnen er onderscheiden worden voor de sector werkloosheid * 69. Welke deeltijdse werknemer wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer * 70. Mag je een bijberoep uitoefenen tijdens je volledige werkloosheid * 71. Heb je recht op de inkomensgarantie-uitkering IGU 72. Brugpensioen de regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep 1 * 73. Brugpensioen de regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep * 74. Brugpensioen wat verandert er in de regeling vanaf 60 jaar * 75. Wat zijn je verplichtingen als bruggepensioneerde (deel 1) * 76. Wat zijn je verplichtingen als bruggepensioneerde (deel 2) * 77. Brugpensioen wijzigingen in de regeling van de bedrijven in herstructurering * 78. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - ongeschiktheid in de bouwsector 1 * 79. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - ongeschiktheid in de bouwsector * 80. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden. * 81. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 57 jaar met 38 jaar beroepsverleden * 82. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 58 jaar met lange loopbaan * 83. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 58 jaar wegens medische redenen * 8

9 11. Kwaliteitswerking. Loopbaanplan. Op 8 september diende de werkwijzer een loopbaanplan in bij de projectontwikkelaar van de SERR Meetjesland-Leie-Schelde. Dit project werd door de SERR goedgekeurd maar op één of andere manier werd het niet ingeput in het systeem. Toch werden al een aantal acties ondernomen: Opleidingen gevolgd, bezig of gepland door R. Azad: Een gratis nieuwsbrief maken met Mailchimp op 3, 10 en 17 december 2014 Mentor opleiding op 15 januari en 6 februari 2015 Hardware 1 van september 2014 tot februari 2015 Hardware 2 van februari tot juni 2015 Een website bouwen met Weebley: zelfstudie gedurende 1 dag/week Voor wat betreft de coördinator: Opmaak nieuwe werkfiches Herwerken van de onedrive Opmaak JAP 2015 Opmaak VTO-beleidsplan Opmaak meerjarenplanning Geactualiseerde SWOT Knelpuntenanalyse Kwaliteitswerking 2014 In 2014 werden volgende documenten opgemaakt op basis van het reeds aanwezige kwaliteitsdossier van de vzw en het EFQM-model: JAP 2015 VTO-beleidsplan Meerjarenplanning Geactualiseerde SWOT knelpuntenanalyse U vindt deze documenten in bijlage. 9

10 12. Samenwerkingsverbanden samenwerking met SOM De Werkwijzer zetelt in de bestuursorganen van de SOM (secretaris) en ijvert binnen deze organisatie om voldoende aandacht te blijven besteden aan de werkloosheid. SOM heeft dan ook reeds heel wat projecten ontwikkelt die werkgelegenheid genereren (bvb. MLWB, SVK, Kringwinkel, dorpshuizen etc.) Samenwerking met MLWB De Werkwijzer werkt al jaren professioneel samen met MLWB. VZW werkwijzer zetelt in het bestuur van MLWB en probeert daar nieuwe projecten rond werkloosheid, opleiding en werkgelegenheid te ontwikkelen Samenwerking met wijkcentrum De Kring De Werkwijzer is medeoprichter van De Kring en zetelt in de AV van deze VZW. Ten gevolge van de bezuinigingen wordt deze vertegenwoordiging in de AV als minder prioritair beschouwd Samenwerking met de RESOC/SERR De derdenorganisaties, waartoe de werkwijzer behoort, heeft een vertegenwoordiger in de RESOC en SERR. Op het derdenoverleg (het samenwerkingsverband Meetjesland) worden de programmapunten van die overlegorganen besproken Samenwerking met TOFAM In 2011 ontwikkelde vzw werkwijzer een online-toolbox tewerkstellingsmaatregelen voor de sector. Het grote voordeel van deze onlinezoekmachine is dat gebruikers kunnen werken met schuifbalken en zo kunnen kiezen voor meer of minder begeleiding, perspectief (vanuit het oogpunt van de werkzoekende) en subsidiëring. De zoekmachine wordt 2 x per jaar upgedate. U kunt de digitale toolbox raadplegen op Samenwerking met het ROP In 2006 richtte de werkwijzer i.h.k.v. het ESF-project Pick-Up het Centrum Leren en Werken op. Deze overlegstructuur moest ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen uit het deeltijds onderwijs een voltijdse activiteit konden uitoefenen (persoonlijk ontwikkelingsplan, voortraject, brugproject, werk). Na het Pick-Up-project werd dit overleg gestuurd door het RESOC maar raakte een beetje op de achtergrond. In 2011 vroeg de directeur van het deeltijds onderwijs of we opnieuw wilden deel uitmaken van het overleg dat ondertussen omgedoopt was tot ROP. De 10

11 Werkwijzer ging daarop in maar ten gevolge de bezuinigingen vanwege het stadsbestuur wordt daar nu minder aandacht aan besteed Samenwerking met jobkanaal Jobkanaal is een initiatief van UNIZO (de Unie van Zelfstandige Ondernemers), Voka (het Vlaams netwerk van ondernemingen) en Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) met de steun van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met GSIW (Gent Stad in Werking), VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), SLN (Steunpunt Lokale Netwerken),VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en de Arbeidstrajectbegeleiding zijn partners van Jobkanaal. VZW werkwijzer heeft zich ertoe verbonden om in zijn werking met klanten deze op de hoogte te brengen van de vacatures op jobkanaal. We doen dit in de gepersonaliseerde jobkrant. In 2011 zorgde de werkwijzer er ook voor dat het deeltijds onderwijs aangesloten werd op jobkanaal. 11

12 12

Jaarverslag Voorwoord.

Jaarverslag Voorwoord. Jaarverslag 2013. Voorwoord. Eind 2012 deelde het stadsbestuur ons mee dat we vanaf 1 januari 2013 geen subsidies van de Stad meer zouden krijgen. Men heeft daarbij geen opzegperiode voorzien. Met deze

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle.

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. BIJLAGEN Bijlage 1: Toelaatbaarheidsartikelen Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. De tabel bevat een kolom die aangeeft of het vermelde artikel

Nadere informatie

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten.

Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze moet weten. INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VRIJGESTELD VAN INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE" (met een controlekaart C3C) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

uitkeringsaanvraag als volledig

uitkeringsaanvraag als volledig uitkeringsaanvraag als volledig werkloze vrijgesteld van INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE (met een controlekaart C3C) informatiedocument Versie 1 01.04.2015 C3C Dit informatiedocument biedt u een overzicht

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten

FOCUS op. werknemers met behoud van rechten FOCUS op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet

7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7. Werkloosheid, activering van de werkloosheid, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet 7.0 Methodologische nota De voornaamste voorwaarden om van werkloosheidsvergoedingen te kunnen genieten

Nadere informatie

focus op werknemers met behoud van rechten

focus op werknemers met behoud van rechten focus op de inkomensgarantieuitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten Werklozen die het werk deeltijds hervatten, krijgen onder bepaalde voorwaarden, boven op het deeltijdse nettoloon,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bestemd voor: - de werknemers die na 31 december

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

DE TOELATING TOT HET RECHT OP UITKERINGEN

DE TOELATING TOT HET RECHT OP UITKERINGEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het Plan Activa (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met uw uitbetalingsinstelling de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site

Nadere informatie

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991)

De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) De artikelen 51 tot 53 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering (B.S.31.12.1991) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van [02 oktober 1992 tot wijziging van het

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid

Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 41 11 http://www.rva.fgov.be Analyse van de uitkeringen voor volledige werkloosheid Beschouwde statuten De onderzochte populatie

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

1. Hoeveel koppen en voltijds equivalenten werken in het onafhankelijk controleorgaan van VDAB?

1. Hoeveel koppen en voltijds equivalenten werken in het onafhankelijk controleorgaan van VDAB? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 85 van AXEL RONSE datum: 20 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werklozen - Controle en sanctionering door VDAB Sinds 1 januari

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Voorafgaande opmerking:

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) C131A WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG ALS DEELTIJDSE WERKNEMER MET BEHOUD VAN RECHTEN al dan niet met inkomensgarantie-uitkering (afgekort IGU) informatiedocument Versie 3.1 01.10.2015 C131A Dit informatiedocument biedt

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1. BEGRIP TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 13 AFDELING 2. SOORTEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID 15 1. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT 16 1.1. Wettelijke basis 16 1.2. Toepassingsgebied

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) - UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Dit informatiedocument is bedoeld voor de werknemers die werden ontslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING)

HET WIN-WIN-PLAN (VERSTERKTE ACTIVERING) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section CPAS Afdeling OCMW HET WIN-WIN-PLAN

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid Tijdelijke werkloosheid Hartelijk Welkom Vorming tijdelijke werkloosheid overmacht Zaventem 31.03.2016 1 Lidmaatschap Via de delegué in het bedrijf Via website www.acvonline.be Wees volledig in de gevraagde

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad - werkgevers Het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers Het

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (INSTROMERS) informatiedocument Versie 1 01.10.2017 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is bestemd

Nadere informatie

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) gewijzigd vanaf 1 januari 2015 1. Inleiding In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 werd het KB gepubliceerd dat het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument

Nadere informatie

Algemene principes blijven

Algemene principes blijven Nummer 3/2012 vrijdag 2 maart 2012 Wat verandert er aan het brugpensioen? Een aantal van de maatregelen opgenomen in het regeerakkoord zijn gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere

Nadere informatie

Het Statuut van de Kunstenaar

Het Statuut van de Kunstenaar Het Statuut van de Kunstenaar 1 Het statuut van de kunstenaar Ik ontvang een vergoeding wat nu? Werkloosheidsreglementering + artistieke activiteit 2 België: 3 statuten in de Sociale Zekerheid - Werknemer

Nadere informatie

Jaarverslag RVA 2016

Jaarverslag RVA 2016 Jaarverslag RVA 2016 2 I. Conjuncturele en demografische context II. Maatregelen onder bevoegdheid van de RVA III. Impact van de reglementaire wijzigingen sinds 2012 IV. Internationale vergelijking van

Nadere informatie

nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies

nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 574 van YASMINE KHERBACHE datum: 11 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sanctioneringsbeleid VDAB - Sancties en transmissies Op

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Mogelijkheden afhankelijk van statuut. Statuut = ziekte- of invaliditeitsuitkering. Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan

23/12/15. Doelen. Mogelijkheden afhankelijk van statuut. Statuut = ziekte- of invaliditeitsuitkering. Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan Medefinanciering door Doelen Mogelijkheden om terug aan het werk te gaan Overzicht mogelijkheden om terug aan het werk te gaan: Stage Leren op de werkvloer Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing/opleiding

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening INFORMATIEDOCUMENT «UITKERINGSAANVRAAG ALS BRUGGEPENSIONEERDE INGEVOLGE EEN ERKENNING UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument richt zich tot de

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS VOLLEDIG WERKLOZE VAN MINSTENS 50 JAAR DIE GENIET VAN DE MINIMALE VRIJSTELLING (met een controlekaart C3D-mini) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016;

- Nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers vanaf 1 juli 2016; Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter van het OCMW Voorzitter van de Intercommunale Voorzitter van het Politiecollege Voorzitter van het College van de hulpverleningszone directie

Nadere informatie

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen (de toelaatbaarheidsvoorwaarden). Die voorwaarden verschillen

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (oktober 2017) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle verwijzingen naar personen

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER (met een controlekaart C3A)

UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER (met een controlekaart C3A) UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER (met een controlekaart C3A) informatiedocument Versie 1 01.10.2017 C3A36 Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN?

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG C3 SWT UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN WAT MOET U DOEN? ITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (stock - algemene stelsel) informatiedocument Versie 1 01.10.2016 C3 SWT ITTREKSELS IT W RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument is

Nadere informatie

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Het Waals doelgroepenbeleid:

Het Waals doelgroepenbeleid: Het Waals doelgroepenbeleid: (Misschien ook lucratief voor de Vlaamse werkgever) Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de meeste van deze nieuwe maatregelen reeds in voege sinds

Nadere informatie