Inhoud jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud jaarverslag VOORWOORD GEPERSONALISEERDE JOBKRANT DE JOBSERVER ESF-PROJECT 4 5. WERKBAAR WERK JUIST VERPAKT STERKE ARMEN, GROENE VINGERS SUBSIDIESCAN DE VITRINE MEDEWERKING AAN E-ZINE VOOR WERKZOEKENDEN VOLKSTUINTJES INFORMATIEFOLDERS KWALITEITSWERKING SAMENWERKINGSVERBANDEN SAMENWERKING MET SOM SAMENWERKING MET MLWB SAMENWERKING MET WIJKCENTRUM DE KRING SAMENWERKING MET DE RESOC/SERR SAMENWERKING MET TOFAM SAMENWERKING MET HET ROP SAMENWERKING MET JOBKANAAL

3 0. Voorwoord was financieel een moeilijk jaar voor het middenveld in het algemeen en de werkwijzer in het bijzonder. Alle subsidiënten bezuinigen, hele subsidielijnen vallen weg etc. Dit noopt ons om constant met de financiële kant van de zaak bezig te zijn zonder nochtans het inhoudelijke uit het oog te verliezen. In 2014 werd de jobkrant opnieuw opgestart en we hopen in het jaarverslag 2015 de eerste positieve resultaten op het vlak van tewerkstelling te kunnen voorleggen. De jobserver blijft bestaan en heeft zijn plaats in het tewerkstellingsveld van het Meetjesland veroverd. Het ESF-project werd voor wat betreft het gedeelte ESF in 2014 afgewerkt maar dit project kreeg een tweede leven en bleek een schot in de roos te zijn in het schoolverlatersaanbod. Welke rol de werkwijzer daarin speelt lees je in dit jaarverslag. Maar ook in het ESF wordt bezuinigd. In de nieuwe programmaperiode zijn er 25% minder middelen voorzien. Dat betekent dat goedgekeurde projecten ook 25% minder middelen zullen krijgen maar hetzelfde zullen moeten presteren Op het vlak van ESF en andere subsidiënten wil de werkwijzer vooral helpen bij de projectinitiatie en rapportage van projecten van andere promotoren zonder daarom uit te sluiten dat de werkwijzer ook zelf opnieuw promotor of partner wordt. In 2014 begeleidde de werkwijzer het project werkbaar werk juist verpakt, een project i.h.k.v. mensgericht ondernemen waarvan Samenleven vzw de promotor is. Het ging hier vooral om technische ondersteuning. Dit project loopt nog tot Meer details in dit verslag. Het project rond arbeidszorg werd stopgezet op vraag van de Provincie. Meer toelichting in dit verslag. De werkwijzer voerde in 2014 ook een subsidiescan uit voor een toekomstige werking van een aantal partners rond de coöperatieve Samen Sterker. De werkwijzer diende een project in rond volkstuintjes t.b.v. Netelvuur bvba en de coöperatieve Aardend Werk. De werkwijzer maakte in 2014 heel wat informatiefolders rond nieuwigheden in de werkloosheidsreglementering en date de reeds bestaande folders op. Op het vlak van de kwaliteitswerking was het in 2014 erg stil op ESF-vlak. Het staat echter in de sterren geschreven dat er een bepaalde vorm van kwaliteitswerking zal vereist worden van projectenpromotoren en/of partners. In 2014 werkte de werkwijzer dus verder aan dit dossier. Een aantal samenwerkingsverbanden werden herbekeken op basis van de nieuwe situatie en de beperkte tijd die we kunnen steken in andere organisaties. U leest hier mee over in het jaarverslag. Katrien Neyt, Voorzitter. 3

4 1. Gepersonaliseerde jobkrant. In 2014 werden slechts enkele jobkranten uitgegeven daar de financiering vanuit de Stad Eeklo is weg gevallen. Op het bestuur werd beslist de jobkrant nieuw leven in te blazen met de medewerking van de bonden. R. Azad zal M. Kerkoven gedurende 3 maanden aanleren hoe de jobkranten samen te stellen. Vanaf 2015 zouden we dan opnieuw volledig operationeel moeten zijn. We hopen eind 2015 de eerste positieve resultaten op het vlak van abonnees en tewerkstelling te kunnen voorleggen. 2. De jobserver. De jobserver is een extra-wervingskanaal voor kansengroepenvacatures. De werkwijzer verzamelt vacatures uit het derdenmilieu en verspreid die over een 75-tal organisaties. Deze organisaties brengen hun publiek in contact met de vacatures zodat een vlottere invulling kan gebeuren. In 2014 werden 63 (aanpassen) keer vacatures verstuurd. 3. Op onze site kunnen werkzoekenden heel wat info vinden in onze informatiefolders of kunnen ze inschrijven voor de gepersonaliseerde jobkrant maar kunnen bvb. ook leerkrachten terecht die iets willen doen rond de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Ze worden op onze site doorgelinkt naar de zoekmachine die we ontwikkelden in het kader van het ESF-project (zie verder) Daarnaast kunnen organisaties die een project willen starten subsidie-info vinden op de site. Werkgevers kunnen via de toolbox tewerkstellingsmaatregelen de optimale maatregelen vinden voor de persoon die zij wensen aan te werven. In 2014 werd de site 3927 keer bezocht. 4. ESF-project Het ESF-project eindigde in 2014 tenminste voor wat het ESF-gedeelte betreft. De begroting zoals goedgekeurd werd volledig binnen gehaald d.w.z. dat er geen kortingen op de subsidies waren. 4

5 Het spel wordt heel veel gespeeld in scholen en door groepen. Dit gebeurt alleen of begeleid. Tevens wordt het spel vlot verkocht. In 2014 een 100-tal spelen. In 2014 werd het spel 2x upgedate. Dit gebeurt door de werkwijzer en ABVV. De werkwijzer heeft daarrond een draaiboek geschreven. De werkwijzer heeft 2 projecten ingediend om tablets te kunnen aanschaffen om te gebruiken tijdens het spelen van het spel. Eén bij P&V en één bij de Nationale Loterij. Het project bij P&V werd afgekeurd maar er werd geen motivatie gegeven. Het project bij de Nationale Loterij werd teruggestuurd met de vraag het in te dienen bij Vlaanderen. Dit hebben we ook gedaan maar ook dit project werd afgekeurd zonder opgave van redenen. Vlaanderen heeft zelfs geen reglementering, website of wat dan ook. We zoeken nog verder bij andere fondsen om het project opnieuw in te dienen. 5. Werkbaar werk juist verpakt. De werkwijzer geeft technische ondersteuning en advies aan het ABVV rond dit ESFproject in het kader van mensgericht ondernemen. De werkwijzer verzorgt ook de financiële rapportage, de input in de applicatie en ESF-archief. Dit project loopt nog tot eind maart Sterke armen, groene vingers. Op 16 juni 2014 kregen we een schrijven van de Provincie met de vraag het project stop te zetten tegen De werkwijzer en projectpartners betreuren deze beslissing van de Provincie om volgende reden: de beslissing werd genomen op basis van het werkingsverslag over de periode In de feiten kon het project echter pas van start gaan vanaf januari 2014 omdat we slechts half december een officiële goedkeuring van het project kregen én de daarbij voorziene middelen. De laatste 2 weken van december en de eerste week van januari zijn bij vele instellingen een verlofperiode waardoor we eigenlijk maar konden van start gaan half januari Half november kregen we wel een telefoontje vanuit de Provincie dat het project ging worden goedgekeurd maar zonder officiële bevestiging én middelen wouden we toch niet starten. De beslissing van de Provincie werd dus genomen op basis van een werkingsverslag over een periode van een 6-tal weken terwijl het project toch 13 maanden zou duren (van tot ). We vinden dit vroegtijdige stop zetten van dit project een gemiste kans om in het Meetjesland meer arbeidszorgplaatsen te creëren. Dit gebied is immers één grote blinde vlek op dat vlak. 5

6 7. Subsidiescan De Vitrine. Op vraag van het ABVV maakte de werkwijzer een subsidiescan voor een nieuw project van het ABVV en partners rond de uitbouw van een coöperatieve rond samen aankopen (mét aandacht voor kansarmen), dienstverlening aan burgers, bescherming van historisch erfgoed, een cultuuraanbod etc. Op termijn kan hier ook tewerkstelling uit voortvloeien. 8. Medewerking aan E-zine voor werkzoekenden. De werkwijzer maakt deel ujit van de redactieraad van het E- voor werkzoekenden van het ABVV O.Vl. en zorgt vooral voor content. zinde 9. Volkstuintjes Op vraag van Netelvuur bvba en de coöperatieve aardend werk stemde de werkwijzer toe te fungeren als promotor van een project rond volkstuintjes. Achterliggende gedacht was dat ook heel wat werkzoekenden daaraan zouden kunnen participeren en de werkwijzer enkel moest dienen als juridisch vehikel en administratief loket én daarvoor ook een deel van de middelen zou krijgen. Het project raakte in de tweede ronde maar haalde het uiteindelijk niet. Voor de werkwijzer niet zo n probleem want de Kring heeft i.s.m. pro natura ook een project rond volkstuintjes opgezet dat nu operationeel is en waarin heel wat werkzoekenden in participeren. 10. Informatiefolders. De werkwijzer beschikt momenteel over 83 folders. Die worden zowel in werkwijzer- als in ABVV-layout gemaakt. De folders met een sterretje naast zijn gemaakt in Alle folders worden jaarlijks upgedate. 1. Van beroepsinschakelingstijd (BIT) naar (beroeps)inschakelings-uitkering (BIU) * 2. Jobstudenten in cijfers * 3. Verlengd recht op BIU * 4. Werk zoeken en het kunnen bewijzen * 5. Werklozen en vakantie 6. Beslag op werkloosheidsuitkeringen 7. Afschaffing controlekaart maxi-vrijgestelden 6

7 8. De Leertijd 9. De startbaanovereenkomst 10. Doorstromingsprogramma s of WEPO+-programma s 11. Inschakelingsuitkering * 12. Jeugdvakantie 13. Mini en maxivrijstelling 14. Recht op uitkeringen bij opleidingen als niet uvw 15. Seniorenvakantie 16. Stempelkaartcontrole RVA 17. Studeren voor knelpuntberoep 18. Vrijwilligerswerk 19. Werkhervattingstoeslag 20. Werkloos en zwanger 21. Algemene controle op het zoekgedrag naar werk 22. Voordelen voor werkzoekenden in opleiding 23. Activaplan 24. Activering zoekgedrag jongeren in beroepsinschakelingstijd * 25. Activering zoekgedrag jongeren met BIU * 26. Bijberoep & volledige werkloosheid 27. De werkzoekende schoolverlater en kinderbijslag 28. Economische werkloos 29. Het handvest van de werkzoekende 30. Individuele beroepsopleiding 31. Instapstages 32. Kinderopvangtoeslag 33. Loon voor feestdag(en) 34. Mag je een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen * 35. Mobiliteitstoeslag 36. Participatiefonds * 37. Studentenwerk en kinderbijslag 38. SWT of het vroegere brugpensioen * 39. Uitkering op zaterdag 40. Vrijstelling wegens sociale en familiale redenen 41. Wat is een inkomensgarantie-uitkering 42. Werken via PWA 43. Werkzoekende schoolverlaters en kinderbijslag 44. Je wil studies met een volledig leerplan hervatten * 45. Uvw en beroepsopleiding * 46. Je wil studies zonder volledig leerplan of opleidingen volgen * 47. Kan je je arbeidsprestaties verminderen zonder je voltijdse rechten te verliezen * 48. Je bent kandidaat ondernemer en werkzoekend * 49. IGU voor vrijwillig deeltijdse werknemers 50. Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters 51. Ontslaguitkering 52. Outplacement voor 45 jarigen 53. Passende dienstbetrekking 54. Verminder je gezondheidsfactuur 55. Werken met een arbeidshandicap 7

8 56. Werkloosheid en gezinstoestand 57. Werkloosheid en vrijheidsberoving 58. Werkzoekende en vakantie 59. Zwartwerk 60. De ontslagcompensatievergoeding * 61. Vul je stempelkaar elektronisch in 62. Wil je als jongere met vrijstelling werken in een ontwikkelingsland * 63. De inkomensgarantie-uitkering voor deeltijds werkenden wordt sterk verminderd * 64. Verlenging van de inschakelingsuitkeringen in bepaalde gevallen * 65. Heb je recht op een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van je onderneming * 66. Heb je recht op de inkomensgarantie-uitkering IGU 67. Hervorming van de inkomensgarantie-uitkering (overgangsmaatregelen) * 68. Welke categorieën deeltijdse werknemers kunnen er onderscheiden worden voor de sector werkloosheid * 69. Welke deeltijdse werknemer wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer * 70. Mag je een bijberoep uitoefenen tijdens je volledige werkloosheid * 71. Heb je recht op de inkomensgarantie-uitkering IGU 72. Brugpensioen de regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep 1 * 73. Brugpensioen de regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep * 74. Brugpensioen wat verandert er in de regeling vanaf 60 jaar * 75. Wat zijn je verplichtingen als bruggepensioneerde (deel 1) * 76. Wat zijn je verplichtingen als bruggepensioneerde (deel 2) * 77. Brugpensioen wijzigingen in de regeling van de bedrijven in herstructurering * 78. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - ongeschiktheid in de bouwsector 1 * 79. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden - ongeschiktheid in de bouwsector * 80. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden. * 81. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 57 jaar met 38 jaar beroepsverleden * 82. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 58 jaar met lange loopbaan * 83. Brugpensioen wijzigingen in de regeling vanaf 58 jaar wegens medische redenen * 8

9 11. Kwaliteitswerking. Loopbaanplan. Op 8 september diende de werkwijzer een loopbaanplan in bij de projectontwikkelaar van de SERR Meetjesland-Leie-Schelde. Dit project werd door de SERR goedgekeurd maar op één of andere manier werd het niet ingeput in het systeem. Toch werden al een aantal acties ondernomen: Opleidingen gevolgd, bezig of gepland door R. Azad: Een gratis nieuwsbrief maken met Mailchimp op 3, 10 en 17 december 2014 Mentor opleiding op 15 januari en 6 februari 2015 Hardware 1 van september 2014 tot februari 2015 Hardware 2 van februari tot juni 2015 Een website bouwen met Weebley: zelfstudie gedurende 1 dag/week Voor wat betreft de coördinator: Opmaak nieuwe werkfiches Herwerken van de onedrive Opmaak JAP 2015 Opmaak VTO-beleidsplan Opmaak meerjarenplanning Geactualiseerde SWOT Knelpuntenanalyse Kwaliteitswerking 2014 In 2014 werden volgende documenten opgemaakt op basis van het reeds aanwezige kwaliteitsdossier van de vzw en het EFQM-model: JAP 2015 VTO-beleidsplan Meerjarenplanning Geactualiseerde SWOT knelpuntenanalyse U vindt deze documenten in bijlage. 9

10 12. Samenwerkingsverbanden samenwerking met SOM De Werkwijzer zetelt in de bestuursorganen van de SOM (secretaris) en ijvert binnen deze organisatie om voldoende aandacht te blijven besteden aan de werkloosheid. SOM heeft dan ook reeds heel wat projecten ontwikkelt die werkgelegenheid genereren (bvb. MLWB, SVK, Kringwinkel, dorpshuizen etc.) Samenwerking met MLWB De Werkwijzer werkt al jaren professioneel samen met MLWB. VZW werkwijzer zetelt in het bestuur van MLWB en probeert daar nieuwe projecten rond werkloosheid, opleiding en werkgelegenheid te ontwikkelen Samenwerking met wijkcentrum De Kring De Werkwijzer is medeoprichter van De Kring en zetelt in de AV van deze VZW. Ten gevolge van de bezuinigingen wordt deze vertegenwoordiging in de AV als minder prioritair beschouwd Samenwerking met de RESOC/SERR De derdenorganisaties, waartoe de werkwijzer behoort, heeft een vertegenwoordiger in de RESOC en SERR. Op het derdenoverleg (het samenwerkingsverband Meetjesland) worden de programmapunten van die overlegorganen besproken Samenwerking met TOFAM In 2011 ontwikkelde vzw werkwijzer een online-toolbox tewerkstellingsmaatregelen voor de sector. Het grote voordeel van deze onlinezoekmachine is dat gebruikers kunnen werken met schuifbalken en zo kunnen kiezen voor meer of minder begeleiding, perspectief (vanuit het oogpunt van de werkzoekende) en subsidiëring. De zoekmachine wordt 2 x per jaar upgedate. U kunt de digitale toolbox raadplegen op Samenwerking met het ROP In 2006 richtte de werkwijzer i.h.k.v. het ESF-project Pick-Up het Centrum Leren en Werken op. Deze overlegstructuur moest ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen uit het deeltijds onderwijs een voltijdse activiteit konden uitoefenen (persoonlijk ontwikkelingsplan, voortraject, brugproject, werk). Na het Pick-Up-project werd dit overleg gestuurd door het RESOC maar raakte een beetje op de achtergrond. In 2011 vroeg de directeur van het deeltijds onderwijs of we opnieuw wilden deel uitmaken van het overleg dat ondertussen omgedoopt was tot ROP. De 10

11 Werkwijzer ging daarop in maar ten gevolge de bezuinigingen vanwege het stadsbestuur wordt daar nu minder aandacht aan besteed Samenwerking met jobkanaal Jobkanaal is een initiatief van UNIZO (de Unie van Zelfstandige Ondernemers), Voka (het Vlaams netwerk van ondernemingen) en Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) met de steun van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met GSIW (Gent Stad in Werking), VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling), SLN (Steunpunt Lokale Netwerken),VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en de Arbeidstrajectbegeleiding zijn partners van Jobkanaal. VZW werkwijzer heeft zich ertoe verbonden om in zijn werking met klanten deze op de hoogte te brengen van de vacatures op jobkanaal. We doen dit in de gepersonaliseerde jobkrant. In 2011 zorgde de werkwijzer er ook voor dat het deeltijds onderwijs aangesloten werd op jobkanaal. 11

12 12

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen

Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen Federaal regeerakkoord Kleine aanpassingen en overgangsmaatregelen De federale regering kwam vorige week met een reeks kleine aanpassingen aan de regeringsmaatregelen die moeten worden uitgevoerd door

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit

Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Pagina 1 van 8 15-04-2015 Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Inhoudstafel Wat is primaire ongeschiktheid en invaliditeit p 1 Uitkeringsverzekering voor loontrekkenden

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie