HiPath 1200 Manager. Documentatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HiPath 1200 Manager. Documentatie"

Transcriptie

1 HiPath 1200 Manager Documentatie

2 *1PA31003-H1200-C A9* 1P A31003-H1200-C A9 Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen dan verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens AG of van de respectievelijke eigenaren. Siemens AG 2005 Siemens Communications, Hofmannstraße 51, D München, Duitsland Bestelnr.: A31003-H1200-C A9 Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden.

3 Uitsluitend voor intern gebruik AdminToolTOC.fm Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 1 Algemene informatie Algemene informatie over het werken met HiPath 1200 Manager Eerste keer in gebruik nemen Functies en faciliteiten Schermopbouw Menubalk Werkbalk Functiebalk Mappenlijst Statusbalk Snelmenu Basisconfiguratie MSN/DDI Telefoonboek Toestellen Beltegoeden Password voor basisconfiguratie Toestel Tabblad Algemeen Tabblad Toetsprogrammering Tabblad Nummertoewijzing Tabblad ISDN-toestellen Entry Voice Mail Tabblad Algemeen Tabblad Standaard Mailbox Tabblad AutoAttendant Tabblad EVM-toegang Tabblad Virtuele poort Groepsmailbox configureren EVM-meldteksten configureren Autorisaties Tabblad Dagstand Tabblad Nachtstand Tabblad Toegestane nummers Tabblad Verboden nummers Groepen Overname in groep Groepsoproep HiPath 1200 Manager, Documentatie 0-1

4 AdminToolTOC.fm Inhoudsopgave Uitsluitend voor intern gebruik Lineaire groepsoproep ISDN Netlijnen LCR Systeeminstellingen Tabblad Algemeen Tabblad Regionale instellingen Tabblad Servicecodes Tabblad Datum en tijd Tabblad Alarmnummers Tabblad Software-update Tabblad Systeembeheer op afstand Tabblad Passwords Tabblad Rapport Tabblad Meldteksten Nachtstand Deurintercom Siemens TFE-adapter aansluiten op een a/b-poort TFE-adapter van een andere fabrikant aansluiten op een a/b-poort Deurintercom aansluiten op een S 0 -poort met een TFE-adapter van een andere fabrikant Sensoren en relais MSN-/DDI-configuratie Timers PBX-informatie Tabblad Algemene informatie Tabblad PBX-indeling Bedrijfsstatus controleren via de systeemlampjes (LED s) Software-update Software-update (lokaal) Software-update automatisch uitvoeren via een externe update-server Software-update op afstand laten uitvoeren door een extern servicecentrum Gespreksgegevens doorgeven Music on Hold (muziek in de wachtstand) Off line gebruik Menu Bestand Model en systeemuitbreiding met uitbreidingsmodules configureren Toesteltype definiëren Functietoetsen van de optipoint systeemtoestellen programmeren Nieuwe configuratiegegevens overdragen Overige opties HiPath 1200 Manager, Documentatie

5 Uitsluitend voor intern gebruik AdminToolTOC.fm Inhoudsopgave 10.1 Lijst met servicecodes Nummerplan Systeembeheer op afstand (Remote Administration) Systeembeheer op afstand op verzoek van een HiPath 1200-gebruiker bij een servicecentrum Systeembeheer op afstand op initiatief van het servicecentrum Afkortingen Y-11 Trefwoordenregister Z-1 HiPath 1200 Manager, Documentatie 0-3

6 AdminToolTOC.fm Inhoudsopgave Uitsluitend voor intern gebruik 0-4 HiPath 1200 Manager, Documentatie

7 Uitsluitend voor intern gebruik 1_Admin.fm Algemene informatie 1 Algemene informatie HiPath 1200 Manager is een Windows-applicatie waarmee u het HiPath 1200-systeem kunt configureren en beheren. Communicatie tussen het HiPath 1200-systeem en HiPath 1200 Manager is alleen mogelijk als het systeem via de USB- of S 0 -interface is verbonden met de PC waarop de HiPath 1200 Manager is geïnstalleerd. Als het HiPath 1200-systeem niet online is, werkt HiPath 1200 Manager alleen in de demomodus. De look and feel van de gebruikersinterface lijkt op die van Windows (Microsoft Outlook). Hi- Path 1200 Manager is daarom eenvoudig en intuïtief te bedienen. De gebruikersinterface van HiPath 1200 Manager is in meerdere talen beschikbaar. U kunt op elk willekeurig moment een andere taal instellen. De HiPath 1200 Manager is er in twee uitvoeringen: HiPath 1200 Manager voor de configuratie van de basisinstellingen (standaard-password 0000 ) HiPath 1200 Manager voor configuratie van het complete systeem (standaard-password ) 7 Nadat u zich voor de eerste keer hebt aangemeld, moet u het standaard-password (password voor systeembeheer) wijzigen op het Tabblad Passwords. Nadat u HiPath 1200 Manager hebt gestart en het password hebt ingevoerd, zijn de systeemgegevens (standaardinstellingen) in HiPath 1200Manager beschikbaar. U kunt alleen opties configureren voor hardware en software die is geïnstalleerd. > De optie "Afdrukken" van de HiPath 1200 Manager database (configuratiegegevens) is alleen mogelijk in off line modus (zie Hoofdstuk 9, Off line gebruik ). HiPath 1200 Manager, Documentatie 1-1

8 1_Admin.fm Algemene informatie Algemene informatie over het werken met HiPath 1200 Manager Uitsluitend voor intern gebruik 1.1 Algemene informatie over het werken met HiPath 1200 Manager Nadat u HiPath 1200 Manager hebt gestart door Start/Programma s/siemens HiPath 1200/Manager te selecteren en nadat u het standaard-password hebt ingevoerd, zijn de systeemgegevens (standaardinstellingen) in HiPath 1200 Manager beschikbaar. Alle gegevens die u kunt bewerken, zijn op verschillende manieren toegankelijk: via de mappen/submappen/tabbladen in de mappenlijst, via de pictogrammen op de functiebalk of de werkbalk of via de opties op de menubalk. Als u een submap of een tabblad opent, worden de betreffende standaardinstellingen (gegevens) automatisch door HiPath 1200 opgehaald en in een invoervenster van de submap of het tabblad weergegeven. Eventueel gewijzigde gegevens kunt u via de knop "Configuratiegegevens bijwerken" of via het Snelmenu (klik met rechtermuisknop en selectie van Configuratiegegevens naar HiPath 1200 zenden ) exporteren naar de HiPath Als u naar een andere submap of een ander tabblad gaat zonder bij te werken, verschijnt een waarschuwing dat u de wijzigingen moet bevestigen of annuleren. Als u geen gegevens hebt gewijzigd, wordt de waarschuwing niet weergegeven en wordt de knop voor "Bijwerken naar HiPath 1200" grijs weergegeven. Werken in Tabel In submappen en tabbladen met lijsten/tabellen kunt u meerdere regels tegelijk selecteren. Bovendien kunt u een of meer kolommen van de tabel fixeren (standaardinstelling 1e kolom gefixeerd) door met de rechtermuisknop in de kopcel te klikken en Kolom fixeren te selecteren. Dit is vooral handig voor zeer brede tabellen waarin de eerste kolommen voor een betere oriëntatie tijdens het scrollen zichtbaar moet blijven. De gegevens op de tabbladen en in de schermen kunt u met de opties Kopiëren en Plakken ( Copy and Paste ) importeren uit of exporteren naar andere toepassingen. Houd bij kopiëren en plakken in de HiPath 1200 Manager rekening met het volgende: Als er een paar regels (bijv. 3 regels) worden gekopieerd en als doel van het plakken hele regels worden geselecteerd (bijv. 4 regels), dan worden alle gemarkeerde regels gevuld (in regel 4 komt dan de inhoud van regel 1). Als de regel die werd gekopieerd, moet worden geplakt, moet u slechts één cel als doel van het plakken markeren. 1-2 HiPath 1200 Manager, Documentatie

9 Uitsluitend voor intern gebruik 1_Admin.fm Algemene informatie Eerste keer in gebruik nemen 1.2 Eerste keer in gebruik nemen U start HiPath 1200 Manager door in het menu Start van de PC het volgende te kiezen: Start/Programs/Siemens/HiPath 1200/s/ Manager 7 Nadat u zich voor de eerste keer hebt aangemeld, moet u het standaard-password wijzigen op het Tabblad Passwords. De eerste keer dat HiPath 1200 Manager wordt gestart, verschijnt de installatiewizard. Hierin kunt u de basisinstellingen opgeven. Met de knoppen Back en Next kunt u bladeren in de verschillende tabbladen. Telkens wanneer u op een scherm gegevens hebt ingevoerd en op de knop Volgende klikt, verschijnt de vraag of u de wijzigingen wilt toepassen. De volgende tabbladen zijn beschikbaar: Tabblad Configuratie: Multiple Subscriber Numbers (MSN) van de ISDN-aansluiting invoeren, als dit nog niet is gebeurd. Voer ook de vertragingstijd en de belmodus per MSN in. Zo nodig kan hier ook een meldtekst worden toegewezen aan een MSN (meer instellingen zie paragraaf , Tabblad Meldteksten en paragraaf 4.2.3, Tabblad AutoAttendant ). Tabblad Dag: MSN-nummers die overdag (z.g. dagstand) geldig zijn, toewijzen aan toestellen. Tabblad Nacht: MSN-nummers die s nachts (z.g. nachtstand) geldig zijn, toewijzen aan toestellen. Tabblad Telefoonboek: een centraal telefoonboek aanmaken. Toestellen: namen toewijzen aan toestellen. HiPath 1200 Manager, Documentatie 1-3

10 1_Admin.fm Algemene informatie Functies en faciliteiten Uitsluitend voor intern gebruik Tabblad Beltegoeden: beltegoeden toewijzen. Tabblad Regionale instellingen: Bij selectie van een nieuw land wordt het HiPath 1200-systeem opnieuw gestart. Dit betekent dat alle bestaande verbindingen/gesprekken worden verbroken. Aansluitend moet HiPath 1200 Manager opnieuw met de HiPath 1200 worden verbonden. Nadat u op de knop Einde hebt geklikt, wordt het standaardscherm van HiPath 1200 Manager weergegeven. Dit scherm verschijnt vervolgens telkens wanneer u HiPath 1200 Manager start. Meer informatie over het HiPath 1200-systeem en aanwijzingen voor het wijzigen van de standaardconfiguratie vindt u in de volgende hoofdstukken. 1.3 Functies en faciliteiten MSN/DDI Telefoonboek Toestellen Beltegoeden Basisconfiguratie MSN-nummers (Multi Subscriber Number) / DDI toewijzen aan toestellen (inkomend) Een centraal telefoonboek maken Namen toewijzen aan toestellen Beltegoeden vastleggen Toestel Instellingen voor toestellen EVM Instellingen voor een Voic -systeem Autorisaties Bevoegdheden toewijzen Groepen Groepen maken (overname in groep/groepsoproep/lineaire groepsoproep) ISDN Modus van de ISDN-verbinding Netlijnen Netlijnbundels toewijzen LCR Instellingen voor LCR (Least Cost Routing): netwerkproviders die op bepaalde tijden goedkope tarieven aanbieden Systeeminstellingen Systeeminstellingen (van regionale instellingen tot passwords) Nachtstand Instellingen voor de nachtstand Deurintercom Instellingen voor de deurintercom Sensoren en relais Instellingen voor besturings- en alarmeringsfuncties en Music on Hold (muziek in de wachtstand) MSN-/DDI-configuratie MSN-bevoegdheden (overdag/ s nachts - inkomend/uitgaand) Timers Flash herkenningstijd per toestel instellen 1-4 HiPath 1200 Manager, Documentatie

11 Uitsluitend voor intern gebruik 1_Admin.fm Algemene informatie Functies en faciliteiten Informatie HiPath 1200 Informatie over de software/hardware HiPath 1200 Manager, Documentatie 1-5

12 1_Admin.fm Algemene informatie Functies en faciliteiten Uitsluitend voor intern gebruik 1-6 HiPath 1200 Manager, Documentatie

13 Uitsluitend voor intern gebruik 2_BOF.fm Schermopbouw 2 Schermopbouw In de volgende afbeelding ziet u het hoofdvenster van HiPath 1200 Manager. C D A F E B G Opbouw van het hoofdvenster A- Menubalk B- Werkbalk C- Functiebalk: Direct kiezen in de mappen Basis en Geavanceerd D- Mappenlijst: Een groep submappen, gesorteerd op complexiteit en doel E- Mappen/submappen: Deelvenster voor het invoeren van gegevens F-Tabbladen Submappen/tabbladen bevatten de pulldown-opties van een onderdeel. G- Instellingenvenster De programmeerbare eigenschappen van het HiPath 1200-systeem Lijstveld Een lijst (bijv. toestellen/lijnen/vermeldingen in het telefoonboek etc.) met verschillende instellingen (opties) voor een bepaalde configuratie. HiPath 1200 Manager, Documentatie 2-1

14 2_BOF.fm Schermopbouw Menubalk Uitsluitend voor intern gebruik 2.1 Menubalk Menu Bestand Optie Beschrijving Sneltoets Verbinden/ Verbinding maken met de PBX of de verbinding verbreken. Verbinding verbreken * Nieuw Een leeg configuratiebestand openen (*.bup). * Openen... Een bestaand (opgeslagen) configuratiebestand (<naam>.bup) openen. * Sluiten Een geopend configuratiebestand afsluiten. * Opslaan De wijzigingen die zijn aangebracht in het configuratiebestand opslaan. * Opslaan als Het geopende configuratiebestand opslaan onder een andere naam. Database verzenden Backup opslaan Backup herstellen * Alleen mogelijk in off line modus De huidige configuratiegegevens naar het systeem zenden. Zie ook paragraaf 9.5, Nieuwe configuratiegegevens overdragen De database van de PBX openen en deze als bestand opslaan. U kunt daarbij belangrijke informatie uit de geopende database opvragen, bijvoorbeeld: bedrijf, auteur, product (model) en opmerkingen. Een eerder opgeslagen exemplaar van de database openen en terugzetten naar de PBX. U kunt het betreffende bestand opzoeken in een bestandsdialoogvenster. De bijbehorende gegevens worden vervolgens weergegeven in het dialoogvenster Informatie. Ctrl + T Ctrl+S Ctrl+R * Afdrukken De inhoud van het geopende configuratiebestand afdrukken. Ctrl+P HiPath Informatie... Herstel fabrieksconfiguratie Afsluiten Informatie over de PBX weergeven (bijv. model, versie, land, beschikbare toestellen, geïnstalleerde modules, enz.). De standaardinstellingen van de PBX herstellen. Voorafgaand verschijnt eerst een dialoogvenster met een waarschuwing. De huidige map wordt gesloten en alle wijzigingen worden geannuleerd. De toepassing afsluiten. Ctrl+I 2-2 HiPath 1200 Manager, Documentatie

15 Uitsluitend voor intern gebruik 2_BOF.fm Schermopbouw Menubalk Menu Bewerken Optie Beschrijving Sneltoets Ongedaan maken Opnieuw Menu Beeld De laatste bewerking ongedaan maken die u via het menu Bewerken of tijdens de configuratie van een submap hebt uitgevoerd (alleen mogelijk vóórdat u op de knop Bijwerken hebt geklikt). Deze optie is niet altijd beschikbaar en wordt dan grijs weergegeven. De laatste bewerking opnieuw uitvoeren die u ongedaan hebt gemaakt met de knop "Ongedaan maken". Deze optie is niet altijd beschikbaar en wordt dan grijs weergegeven. Ctrl+Z Ctrl+Y Kopiëren Een item uit een invoerveld kopiëren. Ctrl+C Plakken Een gekopieerd item op de geselecteerde positie plakken. Ctrl+V Wissen Het geselecteerde item wissen. Del Alles selecteren Alle items selecteren. Ctrl+A Items De standaardinstellingen van het geselecteerde item herstellen. F3 wissen Configuratiegegevens naar de HiPath 1200 verzenden De gewijzigde gegevens updaten in de HiPath. F5 Optie Werkbalk Statusbalk Mappenlijst Consistentie nummerplan Beschrijving Werkbalk weergeven of verbergen. Statusbalk weergeven of verbergen. Mappenlijst weergeven of verbergen. Controleren of het nummerplan consistent is. Menu Tools Optie Beschrijving Instellingen Dialogvenster openen waarmee u: de Microsoft Help Wizard kunt weergeven resp. de niet aangesloten toestellen kunt tonen/verbergen. Wizard HiPath 1200-configuratie Configuratiewizard starten. HiPath 1200 Manager, Documentatie 2-3

16 2_BOF.fm Schermopbouw Menubalk Uitsluitend voor intern gebruik Update HiPath 1200 Software Wizard voor het bijwerken van de HiPath 1200-software starten (Software-update). Configuratie CommServer... Een dialoogvenster openen voor de configuratie van de serverpoort met het CommServer-programma. Servermodus Een voortgangsbalk weergeven die aangeeft dat HiPath 1200 Manager wacht op communicatie met het HiPath 1200-systeem (geïnitieerd door een op de HiPath 1200 aangesloten toestel). Taal Taal voor de gebruikersinterface selecteren. Menu Help Optie Beschrijving Sneltoets Help-onderwerpen Help-functie van het programma starten. F1 Info HiPath 1200 Manager... Infovenster. 2-4 HiPath 1200 Manager, Documentatie

17 Uitsluitend voor intern gebruik 2_BOF.fm Schermopbouw Werkbalk 2.2 Werkbalk De werkbalk bevat knoppen voor de belangrijkste menuopties: Verbinden/Verbreken (menu Bestand) Als er geen verbinding is met de HiPath 1200, is alleen de knop Verbinden geactiveerd. Bijwerken naar HiPath 1200 (menu Bewerken) Ongedaan maken (menu Bewerken) Kopiëren (menu Bewerken) Plakken (menu Bewerken) Opnieuw (menu Bewerken) Items resetten (menu Bewerken) Consistentie nummerplan (menu Beeld) Wizard (menu Tools, Wizard HiPath 1200-configuratie) Help-onderwerpen (menu Help) 2.3 Functiebalk Via twee functiebalken hebt u snel toegang tot de belangrijkste functies: Basis: bevat de items van de hieronder beschreven map Basis. Is onderdeel van HiPath 1200 Manager voor basisconfiguratie. Geavanceerd: bevat de items van de hieronder beschreven map Geavanceerd. Beide functiebalken zijn beschikbaar in de HiPath 1200 Manager voor volledige configuratie. De pictogrammen op de functiebalken kunt u naar eigen inzicht rangschikken. Selecteer hiervoor het pictogram, houd de rechter muisknop ingedrukt en verplaats het pictogram naar de gewenste positie. HiPath 1200 Manager, Documentatie 2-5

18 2_BOF.fm Schermopbouw Mappenlijst Uitsluitend voor intern gebruik 2.4 Mappenlijst De opties zijn opgenomen in twee mappen met de volgende indeling: Basis ( HiPath 1200 Manager voor basisconfiguratie ) MSN/DDI: MSN-nummers opgeven en toewijzen Telefoonboek: centraal telefoonboek maken Toestellen: namen aan toestellen toewijzen Beltegoeden: beltegoeden voor toestellen instellen Geavanceerd Toestel: toestellen configureren Entry Voice Mail (Voice Mail-systeem configureren) Autorisaties: bevoegdheden toewijzen Groepen: groepen maken, zoals oproepovernamegroep, groepsoproep en lineaire groep ISDN: configureren van S 0 -interfaces; extern ISDN, intern S 0 -bus Netlijnen: netlijnbundels toewijzen LCR: tijdschema voor LCR (Least Cost Routing) maken Systeeminstellingen: systeem configureren Nachtstand: dag- en nachtstand instellen Deurintercom: aangesloten deurintercom configureren Sensoren en relais: uitbreidingsmodule MFXAS configureren MSN-/DDI-configuratie: MSN-nummers toewijzen voor inkomend/uitgaand, zowel overdag als s nachts Timers: flash herkenningstijd per toestel instellen Beide mappen zijn beschikbaar in de HiPath 1200 Manager voor volledige configuratie. 2.5 Statusbalk Op de statusbalk wordt de verbindingsstatus als volgt weergegeven: On line/off line in het middelste veld Lokaal/op afstand in de rechter velden 2-6 HiPath 1200 Manager, Documentatie

19 Uitsluitend voor intern gebruik 2_BOF.fm Schermopbouw Snelmenu 2.6 Snelmenu Als u met de rechter muisknop op een item klikt, verschijnt een snelmenu met de volgende opties: Optie Beschrijving Sneltoets Ongedaan maken De laatste bewerking ongedaan maken die u via het menu Bewerken of tijdens de configuratie van een submap hebt uitgevoerd (alleen mogelijk vóórdat u op de knop Bijwerken hebt geklikt). Als deze optie niet beschikbaar is, wordt deze grijs weergegeven. Ctrl+Z Opnieuw Ctrl+Y Kopiëren Een item uit een invoerveld kopiëren. Ctrl+C Plakken Een gekopieerd item op de geselecteerde positie Ctrl+V plakken. Wissen Het geselecteerde item wissen. Del Alles selecteren Alle items selecteren. Ctrl+A Items wissen Bijwerken naar HiPath 1200 De standaardinstellingen van het geselecteerde item herstellen. De optie om het item te resetten is alleen beschikbaar als u met de rechter muisknop in het deelvenster klikt. Hiermee worden de standaardinstellingen van de geselecteerde items hersteld. > De gewijzigde gegevens updaten in de HiPath. De gegevens op de tabbladen en in de schermen kunt u met de opties Kopiëren en Plakken importeren uit of exporteren naar andere toepassingen. F3 F5 HiPath 1200 Manager, Documentatie 2-7

20 2_BOF.fm Schermopbouw Snelmenu Uitsluitend voor intern gebruik 2-8 HiPath 1200 Manager, Documentatie

21 Uitsluitend voor intern gebruik 3_Basic.fm Basisconfiguratie MSN/DDI 3 Basisconfiguratie In de map Basis (basisconfiguratie) kunt u instellingen opgeven voor de volgende functies: MSN/DDI Telefoonboek Toestellen Beltegoeden Password voor basisconfiguratie (indien ingesteld) 3.1 MSN/DDI Bij Euro-ISDN wordt onderscheid gemaakt tussen een aansluiting met MSN-nummers (Point to Multipoint-aansluiting) en een aansluiting met een opeenvolgende doorkiesreeks (Point to Point-aansluiting). Op het HiPath 1200-systeem zijn beide typen aansluitingen mogelijk. Het type aansluiting definieert u in de map Geavanceerd -> ISDN. Point to Multipoint-aansluiting (aansluiting voor meerdere toestellen) Bij deze PMP-aansluiting kunt u MSN-nummers (Multiple Subscriber Number) toewijzen. Apparaten, zoals telefoontoestellen en PC s, zijn vervolgens direct via deze nummers bereikbaar. Als u een ISDN-2 PMP-aansluiting aanvraagt, ontvangt u standaard vier MSN-nummers (situatie 2004). Deze worden vermeld in de bevestigingsbrief van de netwerkprovider. Extra MSNnummers zijn meestal gratis en kunt u aanvragen bij de netwerkprovider. Via een MSN-nummer kan een opbeller de betreffende ISDN-aansluiting direct bereiken. Welk toestel zich op deze ISDN-aansluiting bevindt, definieert u door de HiPath 1200 met HiPath 1200 Manager te programmeren. U kunt een MSN-nummer ook aan meerdere toestellen toewijzen. In dat geval worden meerdere toestellen opgeroepen als het MSN-nummer wordt gebeld. Point-to-Point-aansluiting Bij de aansluiting DDI (Direct Dialing Inward) gaat het om een basisaansluiting waarop een telefoonsysteem wordt aangesloten. Toestellen kunnen direct worden gebeld via een doorkiesnummer. Er staan een centraal nummer (bijv. 123-) en minstens tien doorkiesnummers (bijv tot ) ter beschikking. Net als bij een PMP-aansluiting worden ook bij dit type aansluiting de nummers ingevoerd op het tabblad Configuraties. Let op: een centraal nummer en een doorkiesnummer zijn gelijk aan een MSN (bijv ). Voordeel van een DDI-aansluiting is dat de doorkiesnummers opeenvolgende reeksen telefoonnummers zijn. HiPath 1200 Manager, Documentatie 3-1

22 3_Basic.fm Basisconfiguratie MSN/DDI Uitsluitend voor intern gebruik Afhankelijk van het land kunnen de vaste maandelijkse kosten hoger zijn en is het meestal niet mogelijk om een bestaand nummer uit het analoge netwerk over te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leverancier van uw ISDN-2-aansluiting. In de submap MSN/DDI van de map Basis kunt u de MSN/DDI-nummers van de ISDN-aansluiting (Point to Point of Point to Multipoint) toewijzen aan toestellen en toestelgroepen of deze toewijzing wijzigen, voor zover u dit nog niet in de installatiewizard hebt gedaan. Scherm Op het tabblad Configuraties van de map Basis/MSN/DDI kunt u de MSN-nummers van de ISDN-aansluiting in de gewenste volgorde invoeren in de velden van de kolom MSN/DDI, als dit nog niet automatisch is gebeurd. Wilt u dat er bij inkomende gesprekken in plaats van de gebelde MSN een naam wordt weergegeven in plaats van het gebelde MSN, dan wijst u aan elke MSN in de kolom Naameen naam toe en stelt u onder Geavanceerd -> Systeeminstellingen -> in Tabblad Algemeen de gewenste variant in. In de kolom Vertraging (5 sec. per cyclus) kunt u per MSN-nummer de vertragingstijd in stappen van 5 sec. instellen. De standaardinstelling is 6, wat overeenkomt met 30 seconden. De vertragingstijd kunt u op de twee tabbladen Dag/Nacht inkomend toewijzen aan de desbetreffende toestellen met de optie Vertraagd. In de kolom Belmodus kunt u kiezen uit vier verschillende belritmes die u aan de ingevoerde MSN-nummers kunt toewijzen. In de kolom Meldteksten kunt u een meldtekst toewijzen aan een MSN. Meer instellingen legt u vast op het Tabblad Meldteksten van de submap Systeeminstellingen en op het Tabblad AutoAttendant in de submap EVM. Bij ISDN-aansluitingen voor meerdere toestellen die de functie Omleiding in netwerk ondersteunen (ook afhankelijk van de netwerkprovider), kunt u de beschikbare MSN s opvragen en automatisch aan de lijst toevoegen door te klikken op de knop MSN Scan, als dit niet al is gebeurd. > De MSN s worden pas ingevoerd in de kolom MSN wanneer onder Geavanceerd > ISDN > Punt tot multipunt is geselecteerd. Bij de instelling Punt tot punt wordt het systeemtelefoonnummer ingevoerd onder Geavanceerd --> Systeeminstellingen --> Regionale instellingen in het veld PABX-nummer HiPath 1200 Manager, Documentatie

23 Uitsluitend voor intern gebruik 3_Basic.fm Basisconfiguratie MSN/DDI Op de tabbladen Dag, inkomend en Nacht, inkomend kunt u de MSN-nummers toewijzen aan toestellen en toestelgroepen (groepsoproep 770 tot en met 779 en lineaire groepsoproep 780 tot en met 789). Opmerkingen: Het systeem ondersteunt maximaal 64 MSN-nummers. U kunt elk van deze 64 nummers toewijzen aan een lijst met maximaal 10 toestellen of toestelgroepen (groepsoproep of lineaire groepsoproep). Inkomende oproepen overdag en s nachts kunt u volkomen onafhankelijk van elkaar configureren. Een MSN-nummer mag niet langer zijn dan 20 cijfers. Gegevens invoeren: U voert reeksen telefoonnummers in met de Point to Point Wizard. Stap 1: Het centrale telefoonnummer invoeren (ook gemeenschappelijk gedeelte genoemd). Stap 2: Het eerste nummer van de reeks invoeren. Stap 3: Het laatste nummer van de reeks invoeren. Optioneel: Het doorkiesnummer voor de telefonistepost invoeren. Voorbeeld In het voorbeeldvenster worden de telefoonnummers die u hebt ingesteld voor de Point-to-Point-aansluiting (DDI), weergegeven. Als u een MSN/DDI-nummer wilt toewijzen aan een toestel of toestelgroep, klikt u in het betreffende veld en selecteert u de gewenste optie in de keuzelijst. De volgende opties zijn beschikbaar: Aan, Uit en Vertraagd. Vertraagd betekent dat de oproep vertraagd op het toestel wordt gesignaleerd, en wel na de vertragingstijd die u hebt opgegeven op het tabblad Configuraties. Het is niet toegestaan om deze optie voor toestelgroepen te activeren. Deze tijd is instelbaar per MSN-nummer. Voor een betere oriëntatie kunt u de kolom MSN fixeren (zie paragraaf 1.1, Algemene informatie over het werken met HiPath 1200 Manager Werken in tabellen). De MSN/DDI-nummers voor "Dag, uitgaand" en "Nacht, uitgaand" configureert u in de map Geavanceerd -> MSN-/DDI-configuratie. HiPath 1200 Manager, Documentatie 3-3

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset A580 - A585. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset A580 - A585 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008 All rights

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 2000. Communication for the open minded. Functiebeschrijving P31003-E1020-F100-9-5418

Documentatie. HiPath 2000. Communication for the open minded. Functiebeschrijving P31003-E1020-F100-9-5418 Documentatie HiPath 2000 Functiebeschrijving P31003-E1020-F100-9-5418 Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Copyright Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000 OpenStage 10 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike informatie

Nadere informatie

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr.

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr. Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 POWER Modelnr. KX-TVP50 Lees s.v.p. deze handleiding voordat u het systeem gaat gebruiken en bewaar deze handleiding. Inleiding

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding 11/2009 Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 280. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Controleer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T. Gebruiksaanwijzing. Communication for the open minded Documentatie HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 20 T Gebruiksaanwizing Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Belangrike informatie Belangrike

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding

VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding VOCAL Installatie- en Programmeerhandleiding B-1 MEDEDELING Deze publicatie heeft betrekking op het VOCAL Voicemailsysteem, Versie 6.xx. Reproductie van deze

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Overzicht... 4 Aansluitingen... 4 Voorzijde... 4 SD card... 5 Displaytoets... 6 Overige informatie over uw toestel... 6

Overzicht... 4 Aansluitingen... 4 Voorzijde... 4 SD card... 5 Displaytoets... 6 Overige informatie over uw toestel... 6 Maxwell 10 Beheer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Overzicht......................................................................... 4 Aansluitingen..................................................................................

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot Gigaset DX800A all in one uw veelzijdige huisgenoot... overtuigt van binnen én

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel G DATA Software Inhoudsopgave De eerste stappen 4 + ServiceCenter + Installatie SecurityCenter 7 + Statusweergaven + Licentie + Softwaremodule V irusbeveiliging 12 + Viruscontrole + Bestanden in quarantaine

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr.

Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr. Pure IP-PBX Bedieningshandleiding Modelnr. KX-TDE100 KX-TDE200 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Pure IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie