Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publiek Aanbod Obligaties VGP NV"

Transcriptie

1 Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor logistieke doeleinden en lichte industriële activiteiten. We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België, voor een bedrag van minimum EUR en maximum EUR , met Coupures van EUR 1.000, en een looptijd van 5 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 100% per Coupure, namelijk EUR per Coupure. Jaarlijks hebt u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 5,10% per jaar, namelijk EUR 51 per Coupure. Op de Eindvervaldag hebt u recht op een terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Het Bruto Actuarieel Rendement (vóór roerende voorheffing) bedraagt 5,10% indien de Obligaties tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. Het Actuarieel Rendement na roerende voorheffing (momenteel 25%) bedraagt 3,825% indien de Obligaties tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. Voor bijkomende informatie of inschrijvingen kan u terecht bij: Uw CBC-bankkantoor CBC Info Service CBC-Website CBC-Online Dit product (de Obligaties ) is een schuldinstrument. Beleggen in de Obligaties houdt risico s in. Door in te tekenen op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure terug te betalen. In geval van faillissement of in gebreke blijven van de Emittent, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag te verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor de beleggers die zelf in staat zijn in het licht van hun kennis en ervaring de interestvoeten te evalueren. Een beslissing om te beleggen in de Obligaties moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie opgenomen in het Prospectus (inclusief het deel Risk Factors (Risicofactoren) en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de Geassocieerde Vennootschappen, de gehele of gedeeltelijke verkoop van inkomsten genererende activa, de structurele achterstelling van de Obligaties en de omstandigheden wanneer de schuldenlast op het niveau van de Groep met zekerheden wordt gedekt (zie deel I: Summary (Samenvatting), op pagina's en 18 en deel II: Risk Factors, Risks related to the Associates and Risks related to the total or partial sale of income generating assets (Risicofactoren, Risico's verbonden aan de Geassocieerde Vennootschappen en risico's met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke verkoop van inkomsten genererende activa, op pagina's en 27-29) en meer in het algemeen Factors that may affect the Issuer s ability to fulfil its obligations under the Bonds ( Factoren die mogelijks het vermogen van de Emittent om te voldoen aan haar verplichtingen onder de Obligaties kunnen beïnvloeden) en Factors which are material for the purpose of assessing the market risks associated with the Bonds (Factoren die van belang zijn voor de beoordeling van de marktrisico's verbonden aan de Obligaties). In 2011 en 2012, heeft VGP de verkoop afgerond van een participatie van 80% in een deel van haar inkomsten genererende activa door middel van de overdracht van dergelijke activa aan twee joint ventures (op pagina's en 81-85). Als 20% aandeelhouder en als ontwikkeling, vastgoed en leasing manager van deze joint ventures, heeft VGP een feitelijke verplichting (tot aan haar proportioneel aandeel van 20%) om ervoor te zorgen dat de joint ventures aan hun verplichtingen kunnen voldoen, en loopt ook potentiële aansprakelijkheid op voor kostenoverschrijdingen ten aanzien van de ontwikkelingsbudgetten. Deze transacties alsook mogelijke toekomstige desinvesteringen van inkomsten genererende activa kunnen een invloed hebben op de inkomsten van VGP op korte en middellange termijn en dus op haar vermogen om haar verplichtingen uit hoofde van de Obligaties te voldoen, alsook op haar netto waarde. Iets voor u? Productscore: Deze productscore, ontwikkeld door KBC, houdt naast de beweeglijkheid in de markt ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit. Meer informatie hierover vindt u onder Productscore verderop in dit document. Een lager risico (lagere productscore) zal bij normale marktomstandigheden leiden tot een potentieel lagere opbrengst. Een hoger risico (hogere productscore) zal bij normale marktomstandigheden leiden tot een potentieel hogere opbrengst. Risicoprofiel cliënt: Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Bij voorkeur voor een zeer dynamisch risicoprofiel. Vraag raad aan uw CBC-adviseur. Kijk op voor het volledige overzicht van de risicoprofielen cliënten. 20/11/2013 P. 1/12

2 Over VGP NV Industrial parks. VGP (www.vgpparks.eu) is een vastgoedgroep (de Groep) gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semi-industrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor logistieke doeleinden en lichte industriële activiteiten. De Groep concentreert zich op strategisch gelegen terreinen in Duitsland, de Centraal-Europese regio: voornamelijk Tsjechië en in mindere mate Slovakije, Hongarije, Roemenië en de Baltische staten Estland en Letland; die geschikt zijn voor de ontwikkeling van semi-industriële bedrijvenparken van een bepaalde omvang, met het oog op de uitbouw van een uitgebreide en goed gediversifieerde landbank gelegen op toplocaties. De Groep bouwt en ontwikkelt hoogwaardig semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren voor eigen rekening en voor rekening van Geassocieerde Vennootschappen (zijnde Snow Crystal S.à.r.l., Sun S.à.r.l. en VGP Misv Comm. VA), die aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. De Groep beschikt over een in-house team dat alle activiteiten beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van de grond tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management dat niet alleen aangeboden wordt aan de Groep en haar Geassocieerde Vennootschappen maar ook aan derden buiten de Groep. De Groep heeft zich tijdens de laatste jaren ontwikkeld als een toonaangevende gespecialiseerde ontwikkelaar van semi-industrieel vastgoed in de Centraal-Europese regio en heeft de ambitie om ook een leidende rol te gaan spelen op de Duitse markt. Hiervoor heeft de Groep reeds een aanzienlijke landbank uitgebouwd in Duitsland en werd er een eigen Duits lokaal team samengesteld, opererend vanuit Düsseldorf, dat verder zal versterkt worden tijdens de volgende maanden. De effectieve start van de ontwikkelingsactiviteiten in Duitsland werd recent geconcretiseerd met het opstarten van de eerste twee gebouwen met een totale verhuurbare oppervlakte van m², waarvan er reeds één gebouw (6.400m²) volledig voorverhuurd is en waarvoor er voor het tweede gebouw (24.900m²) verschillende huurovereenkomsten in onderhandeling zijn. Verder heeft de Groep een bindende koopovereenkomst gesloten om een nieuw, volledig verhuurd, gebouw van m² te verwerven dat midden in haar bestaande park in Hamburg ligt en dat een huuropbrengst van EUR 1,4 miljoen per jaar genereert. De huidige vastgoedportefeuille, in volle eigendom, bestaat uit 8 afgewerkte projecten die een totale verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van m² met bijkomend 11 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor m² verhuurbare oppervlakte. Daarnaast bezit de Groep gedeeltelijk (20%) via haar Geassocieerde Vennootschappen 57 afgewerkte gebouwen die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van m² waarvoor facility management en vastgoedbeheer diensten worden geleverd door de Groep. Per einde oktober 2013 bedraagt de gesecuriseerde 20/11/2013 P. 2/12

3 landbank m² waarvan m² (85%) in volle eigendom. Deze landbank laat de Groep toe om, naast de huidige opgeleverde projecten en projecten in aanbouw (in totaal m²) nog bijkomend circa m² te ontwikkelen waarvan circa m² in Duitsland en circa m² in Tsjechië. Grafiek 1 Ontwikkelingspotentieel eigen portefeuille Total land area ( in m²) Germany 847,269 40% Czech Republic 517,630 25% Other Countries 728,509 35% 2,093, % Total development potential (in m²) Germany 364,700 41% Czech Republic 215,271 24% Other Countries 304,947 34% 884, % Total completed & current pipeline (in m²) Germany 31,300 12% Czech Republic 85,108 34% Other Countries 134,672 54% 251, % Bron: Opmerking: VGP De hierboven vermelde cijfers betreffen de huidige gesecuriseerde landbank. Het ontwikkelingspotentieel op deze landbank is gebaseerd op gelijkaardige of bestaande semi-industriële gebouwen. Grafiek 2 Groei van de vastgoedportefeuille Tot november 2013 Bron: VGP De kerncijfers (geconsolideerd) van VGP NV (in duizenden EUR) onder IFRS: Periode afgesloten op Halfjaar afgesloten op 31/12/ /12/ /12/ /06/ /06/2013 Bruto huuropbrengsten Netto resultaat Totaal vaste activa Geldmiddelen en kasequivalenten Totaal activa Totaal eigen vermogen Totaal verplichtingen De bruto huuropbrengsten in 2011 omvatten EUR 11,6 miljoen huuropbrengsten van VGP CZ I en VGP CZ II die in de loop van 2011 gedeconsolideerd werden en dus niet meer in de cijfers van 2012 zitten. De bruto huuropbrengsten in 2012 omvatten EUR 0,6 miljoen huuropbrengsten van de Estse inkomsten genererende activa die werden verkocht in mei Bron: VGP 20/11/2013 P. 3/12

4 Specificaties Obligatie ISIN CODE BE EMITTENT VGP NV, opgericht in België. DOELSTELLING VAN HET De netto opbrengsten zullen gebruikt worden voor het verwerven en uitbreiden van de AANBOD landbank in Duitsland voor een thans geschat bedrag van EUR 40 miljoen en de verdere financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten op de nieuw verworven land voor een geraamd bedrag van EUR 33 miljoen. De netto opbrengsten zullen voornamelijk worden gebruikt om andere ontwikkelingen dan de huidige investeringen in Frankfurt en Hamburg te realiseren. Rekening houdend met de opbrengst van de vorige obligatieuitgifte van juli 2013 en de opbrengst van de huidige Obligatieuitgifte, verwacht VGP dat extra bankfinanciering voor een totaalbedrag van EUR 238 miljoen voldoende zal zijn om haar huidige ontwikkelingspijplijn in haar volledigheid te realiseren (dwz de huidige investeringsprojecten in Hamburg, Frankfurt, Tsjechië en Estland en de nieuwe grond (en projecten op die grond) te verwerven met de opbrengst van de Obligaties). ROL KBC BANK NV Lead Manager, Bookrunner, Agent en Berekeningsagent ROL CBC BANQUE SA Verdeler UITGIFTEBEDRAG Het verwachte Uitgiftebedrag van de Obligaties is minimum EUR en maximum EUR De Emittent heeft het recht om de uitgifte te annuleren indien op het einde van de Inschrijvingsperiode het totale bedrag van de inschrijvingen minder is dan EUR Meer info over het Uitgiftebedrag vindt u in het hoofdstuk Subscription and Sale (Inschrijving en verkoop) onder de hoofding Aggregate Nominal Amount (Totaal nominaal bedrag) in het Prospectus. COUPURES EUR INSCHRIJVINGSPERIODE Van 22 november tot en met 29 november 2013, behoudens vervroegde afsluiting. De Inschrijvingsperiode kan vervroegd worden afgesloten door de Emittent gedurende de Inschrijvingsperiode in overleg met de Lead Manager (a) zodra het totaal bedrag van de Obligaties EUR bereikt, (b) in geval van een belangrijke wijziging van de marktomstandigheden, of (c) in geval zich een wezenlijk negatieve wijziging voordoet met betrekking tot de Emittent. Indien de Inschrijvingsperiode vervroegd wordt afgesloten als gevolg van een gebeurtenis beschreven onder (b) en (c) hierboven, dan zal de Emittent een aanvulling aan het Prospectus publiceren (zie pagina 6 van het Prospectus (onder Warning (Waarschuwing)) voor nadere informatie in verband met de publicatie van een aanvulling aan het Prospectus). ALLOCATIE Allocatie. KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen) werd aangesteld door de Emittent om deze uitgifte, zoals nader bepaald in het Prospectus, te plaatsen. Van zodra de Obligaties geplaatst werden, maar ten vroegste om 17u30 van de eerste dag van de Inschrijvingsperiode, namelijk op 22 november 2013, zal KBC Bank NV de mogelijkheid hebben om de registratie van orders stop te zetten via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op de website Datzelfde bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent, Gelieve te noteren dat bepaalde agentschappen sluiten om 16u00. Inschrijven blijft echter mogelijk tot 17u30 via KBC-Online. Herallocatie. Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door particuliere beleggers bij KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen), moeten worden aanvaard (met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van EUR en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met een Coupure). Potentiële beleggers worden verzocht om de toewijzingsprocedure te lezen in het Prospectus onder Early closure and reduction allotment / over-subscription in the Bonds (Vervroegde afsluiting en vermindering toewijzing / overinschrijving op de Obligaties). BETAAL- EN 6 december 2013 UITGIFTEDATUM EINDVERVALDAG 6 december 2018 STATUUT EN VORM De gedematerialiseerde Obligaties zijn directe, onvoorwaardelijke en niet-achtergestelde VAN DE NOTES verbintenissen van de Emittent, zoals beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden niet gewaarborgd en zijn effectief achtergesteld aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld van de Emittent en aan enige schuld van de leden van de Groep (andere dan de Emittent). De Obligaties zijn enkel leverbaar op een effectenrekening. Er is geen materiële levering 20/11/2013 P. 4/12

5 DOCUMENTATIE mogelijk. De Obligaties worden gedocumenteerd onder een prospectus gedateerd op 19 november 2013 en goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (het Prospectus ). Dit document zal beschikbaar zijn op de website van de Emittent (www.vgpparks.eu), de website van NYSE Euronext Brussels (www.nyx.com) en de website van de Lead Manager (www.kbc.be/vgp), de website van CBC Banque SA (www.cbc.be), alsook gratis verkrijgbaar zijn bij uw CBC-bankkantoor, uw Private Banking-relatiebeheerder en via het CBC Infoservice (bereikbaar op het nummer ). Potentiële beleggers worden verzocht het Prospectus aandachtig te lezen en hun beslissing om te beleggen in de Obligaties uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en vooral op de inhoud van het hoofdstuk Risk Factors (Risicofactoren). Het Prospectus is beschikbaar in het Engels. De samenvatting is ook beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Opbrengst UITGIFTEPRIJS 100% per Coupure, namelijk EUR TERUGBETALING Op de Eindvervaldag heeft de belegger recht op terugbetaling van 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. INTERESTBEDRAG Coupon met vaste jaarlijkse interestvoet van 5,10% bruto per Coupure. VOORWAARDELIJKE Indien ten laatste op 30 juni 2014 (i) de clausule met betrekking tot de Controlewijziging COUPON STEP-UP / STEP- ( Redemption at the Option of Bondholders (Terugbetaling op vraag van de DOWN Obligatiehouders)) niet gevalideerd wordt door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Emittent of (ii) de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering niet gedeponeerd is bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, dan zal de interestvoet van de Obligaties verhoogd worden met 0,50% (bruto) vanaf de interestperiode die start na 30 juni 2014 en totdat de voorwaarden beschreven in (i) en (ii) hierboven vervuld zijn. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Terms and Conditions of the Bonds (Voorwaarden en Modaliteiten van de Obligaties) onder de hoofding Redemption at the option of the Bondholders (Terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders) in het Prospectus. INTERESTBETAALDATUM De coupon is betaalbaar op 6 december van elk jaar tot en met de Eindvervaldag, en voor het eerst op 6 december BRUTO ACTUARIEEL RENDEMENT ACTUARIEEL RENDEMENT NA ROERENDE VOORHEFFING VERVROEGDE TERUGBETALING OP VRAAG VAN DE OBLIGATIEHOUDERS 5,10% bruto. Dit rendement is berekend in de veronderstelling dat de Obligaties op de Betaalen Uitgiftedatum worden uitgegeven, zonder rekening te houden met de roerende voorheffing, op basis van de Uitgifteprijs, de jaarlijkse interestvoet van 5,10% bruto per Coupure en in de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Eindvervaldag wanneer ze aan 100% van het belegde bedrag zullen worden terugbetaald. 3,825%. Dit rendement is berekend ervan uitgaande dat de Obligaties op de Betaal- en Uitgiftedatum worden uitgegeven, op basis van de Uitgifteprijs, de jaarlijkse interestvoet van 5,10% bruto per Coupure en onder de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Eindvervaldag wanneer ze aan 100% van het belegde bedrag zullen worden terugbetaald. Wijziging van controle zoals bepaald in het Prospectus. De Obligatiehouders hebben het recht een vervroegde terugbetaling van de Obligaties te eisen wanneer een Controlewijziging zich voordoet. Ze kunnen dit doen door middel van een kennisgeving aan de Emittent met kopie aan de Agent (de Controlewijzigings Put Uitoefeningskennisgeving ). Een controlewijziging ( Controlewijziging ) doet zich voor wanneer (i) een bepaalde persoon met uitzondering van de Referentie Aandeelhouders of (ii) een groep van personen met uitzondering van de Referentie Aandeelhouders, gezamenlijk optreden en de Controle verwerven over de Emittent waarbij: Controle betekent (A) de macht om (i) meer dan 50% van de stemrechten die zouden kunnen worden uitgeoefend tijdens een algemene vergadering uit te oefenen of de uitoefening daarvan te bepalen, (ii) een doorslaggevende invloed uit te oefenen op de benoeming of het ontslag van alle of een meerderheid van de bestuurders van de Emittent (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om, op grond van de statuten of krachtens overeenkomsten bekend aan de Emittent, de meerderheid van de bestuurders van de Emittent voor te dragen), of (iii) een beslissende invloed uit te oefenen op het operationele en financiële beleid van de Emittent waaraan de bestuurders of andere gelijkwaardige functionarissen van de Emittent 20/11/2013 P. 5/12

6 VERVROEGDE TERUGBETALING OP VRAAG VAN DE EMITTENT moeten voldoen, of (B) de verwerving of het houden van een aantal stemrechten, zelfs indien dergelijk aantal minder is dan 50% van de uitstaande stemrechten in de Emittent, wanneer deze verwerving of aanhouding geresulteerd heeft in een verplicht openbaar bod over het geheel van de uitstaande aandelen van de Emittent. Gezamenlijk optreden doet zich voor wanneer een groep van personen, op basis van een formele of informele overeenkomst, actief samenwerken door middel van directe of indirecte verwerving van aandelen van de Emittent, met als doel de controle over de Emittent te verwerven. De Referentie Aandeelhouders zijn (i) VM Invest NV, (ii) Van Malderen Bart, (iii) Little Rock SA, (iv) Van Geet Jan, and (v) Comm. VA VGP MISV. De clausule in verband met de Controlewijziging ( Redemption at the Option of Bondholders (Terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders) die voorzien is in het Prospectus zal enkel van toepassing zijn indien ze aanvaard wordt op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Emittent (ten laatste op 30 juni 2014) en zal pas effectief zijn op het moment dat de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering is neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel (de Effectieve Datum ). Er is dus geen garantie inzake de toepassing van deze clausule. Indien een Controlewijziging zich voordoet vóór de Effectieve Datum zullen de Obligatiehouders niet de mogelijkheid hebben om hun recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen. Wanprestatie. De Obligaties kunnen naar aanleiding van een wanprestatie van de Emittent vervroegd worden terugbetaald op vraag van de Obligatiehouders. Indien als gevolg van een Controlewijziging minstens 85% van het Uitgiftebedrag van de Obligaties ter vervroegde terugbetaling is aangeboden, kan de Emittent beslissen om alle uitstaande Obligaties vervroegd terug te betalen. In geval de Emittent verplicht wordt de verschuldigde bedragen op de Obligaties te verhogen als gevolg van enige wijziging in of amendement aan het Belgisch fiscaal recht op of na de Uitgiftedatum, dan kan hij beslissen om alle uitstaande Obligaties vervroegd terug te betalen. De voorwaarden en de praktische modaliteiten betreffende deze mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling zijn beschreven onder Terms and Conditions of the Bonds - Redemption and Purchase (Voorwaarden van de Obligaties Terugbetaling en Aankoop) en respectievelijk Events of default (Gevallen van wanprestatie) in het Prospectus. Voor alle duidelijkheid, bij een vervroegde terugbetaling hebben Obligatiehouders steeds recht op minimum 100% per Coupure, namelijk EUR per Coupure, en de dan verworven onbetaalde interesten. Risico Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren en over de verkoopsbeperkingen, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder het hoofdstuk Risk Factors (Risicofactoren), de samenvatting en het hoofdstuk Subscription and Sale (Inschrijving en Verkoop). VOORNAAMSTE RISICO S VERBONDEN AAN DE EMITTENT EN DE GROEP Gehele of gedeeltelijke verkoop van activa die inkomsten genereren. De Groep kan haar activa die inkomsten genereren desinvesteren waardoor het operationele inkomen zou verminderen. De opbrengsten van zulke desinvesteringen kunnen gebruikt worden voor een nieuwe ontwikkelingscyclus, zijnde het financieren van de aankoop en ontwikkeling van nieuwe grondstukken. Gedurende de eerste fase van een nieuw project wordt er geen huurinkomen gegenereerd door het nieuwe project totdat het is voltooid en opgeleverd aan een huurder. In 2011 werd een participatie van 80% in VGP CZ I en VGP CZ II, twee portefeuilles die bijzonder logistiek en industrieel vastgoed in Tsjechië bevatten, verkocht. Om deze transacties te ondersteunen werden de Geassocieerde Vennootschappen opgericht, die respectievelijk 100% in VGP CZ I en VGP CZ II aanhouden. In 2012 werd VGP CZ IV verkocht aan Snow Crystal S.à.r.l. en werden de activa die inkomsten genereren van VGP Estland verkocht aan een belangrijke Scandinavische investeerder. Voor hun verkoop leverden deze portefeuilles een aanzienlijke bijdrage tot de inkomsten en de resultaten van de Groep in 2010 en de deconsolidatie van deze portefeuilles leidde tot een vermindering van de gerapporteerde netto-inkomsten van de Groep: de bruto huurinkomsten zakten als gevolg van deze transacties van EUR 28,6 miljoen eind 2010 tot EUR 14,4 miljoen eind 2011 en EUR 3,1 miljoen op 31 december De opbrengsten van deze verkopen (de bruto verkoopprijs was EUR 465 miljoen en de ontvangen netto opbrengsten bedroegen 20/11/2013 P. 6/12

7 EUR 180 miljoen) lieten de Groep toe om, onder meer, een nieuwe ontwikkelingscyclus op te starten met een focus op projecten in Duitsland. De Groep voert nog steeds ontwikkelingsactiviteiten uit en levert facility management en verhuurdiensten aan de Geassocieerde Vennootschappen. Op 30 juni 2013 bedroegen de vergoedingen gegenereerd door de diensten die aan de Geassocieerde Vennootschappen werden geleverd 1,2 miljoen EUR (in vergelijking met 2,9 miljoen EUR voor het financieel jaar eindigend op 31 december 2012). Daarvan werd 1,0 miljoen EUR (in vergelijking met 1,1 miljoen EUR voor het financieel jaar eindigend op 31 december 2012) direct toegewezen aan facility management diensten en het restant voor vergoedingen inzake verhuur, vergoedingen voor de ontwikkeling van vastgoed, vergoedingen voor ondersteunende administratieve en boekhoudkundige diensten en voor activabeheer). Evolutie van de schuldratio van de Groep. Om de groei van de Groep te financieren wordt een aanzienlijke toename van het bedrag van de leningen van de Groep verwacht. Dit kan leiden tot hogere financieringskosten en herfinancieringsrisico s. De realisatie van de huidige ontwikkelingspipeline, houdt naar verwachting een totale investering van 388 miljoen EUR in. VGP verwacht dat kredieten voor een totaal bedrag van 260 miljoen EUR nodig zijn om deze ontwikkelingspipeline te kunnen realiseren, in het bijzonder de investeringsprojecten in Hamburg, Frankfurt, Tsjechië en Estland en de nieuwe grond (en projecten op deze grond) die met de opbrengsten van de Obligaties moeten worden verworven. Niettemin wordt verwacht dat in de voorzienbare toekomst de Groep zal opereren binnen een schuldgraad (netto schuld/eigen vermogen) tot aan 2:1. Risico s in verband met de Geassocieerde Vennootschappen. De meerderheidsaandeelhouders van de Geassocieerde Vennootschappen (met uitzondering van VGP Misv. Comm. VA.) kunnen beslissingen nemen in verband met de verkoop van de vastgoedportefeuilles van de Geassocieerde Vennootschappen, die niet worden ondersteund door de Emittent. De transacties waarbij inkomstengenererende activa werden overgedragen aan de Geassocieerde Vennootschappen evenals eventuele toekomstige desinvesteringen van inkomstengenererende activa kunnen het inkomen van de Emittent op korte en middellange termijn aantasten en daardoor ook zijn mogelijkheid om zijn verplichtingen onder de Obligaties na te komen, evenals zijn netto waarde. De Groep kan aansprakelijkheid oplopen voor de ontwikkelingsactiviteiten ondernomen voor rekening van de Geassocieerde Vennootschappen, onder meer voor een overschrijding van kosten inzake de ontwikkelingen, en heeft een feitelijke verplichting (tot aan haar proportioneel aandeel van 20%) om ervoor te zorgen dat de Geassocieerde Vennootschappen in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Het is mogelijk dat de Geassocieerde Vennootschappen niet in staat zijn om de aandeelhoudersleningen die hen zijn toegestaan door de Emittent terug te betalen wanneer de opbrengsten van de verkoop van hun activa aanzienlijk lager zijn dan de initiële aankoopprijs. De Groep is mogelijk niet in staat om voldoende kasstroom te genereren. De kasstroom van de Groep op korte termijn kan worden beïnvloed als de Groep niet in staat is om succesvol nieuwe commerciële huurovereenkomsten te blijven aangaan. Dit kan op zijn beurt de capaciteit van de Groep om interesten te betalen beïnvloeden. De resultaten op middellange termijn van de Groep kunnen aanzienlijk fluctueren afhankelijk van de projecten/parken die kunnen worden gedesinvesteerd in een bepaald jaar. Het onvermogen om voldoende cash te genereren op middellange termijn kan een impact hebben op de mogelijkheden van de Groep om haar schulden terug te betalen. Aard van de activiteiten van de Groep. De resultaten en de vooruitzichten van de Groep hangen onder andere af van het vermogen van het management om interessante vastgoedprojecten te identificeren en aan te kopen en deze projecten te ontwikkelen en te commercialiseren tegen economisch haalbare voorwaarden. Aard en samenstelling van de portefeuille. De waardering van het vastgoed hangt grotendeels af van de nationale en regionale economische omstandigheden. Gelet op de aard van het vastgoed en het ontbreken van alternatieve gebruiksmogelijkheden van semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren, zou het vermogen om te reageren op ongunstige wijzigingen beperkt kunnen zijn. De vastgoedportefeuille van de Groep is geconcentreerd op semi-industrieel vastgoed. Wegens deze concentratie zou een economische daling in deze sector een aanzienlijke nadelige weerslag kunnen hebben op de activiteiten van de Groep. Vermogen om doorlopende huurinkomsten te genereren. De waarde van verhuurd 20/11/2013 P. 7/12

8 VOORNAAMSTE RISICO S VERBONDEN AAN DE OBLIGATIES vastgoed hangt in ruime mate af van de resterende looptijd van de desbetreffende huurovereenkomsten, alsook van de kredietwaardigheid van de huurders. Indien een of meer van de belangrijkste klanten van de Groep niet in staat zijn om hun verplichtingen als huurder na te komen, kan dit een belangrijke ongunstige impact hebben op de activiteiten van de Groep. Ontwikkelingsactiviteiten van de Groep. Tijdens de ontwikkelingsfases van projecten draagt de Groep in principe de kosten van het project en zij begint pas op een later tijdstip inkomsten te ontvangen. Vertraging in de voltooiing, overschrijding of onderschatting van kosten, enzovoorts zouden de kasstroom van de Groep kunnen verminderen. Verkoop van projecten. De kasstroom van de Emittent kan aanzienlijk fluctueren van jaar tot jaar afhankelijk van het aantal projecten dat kan worden verkocht in een bepaald jaar. Verzekeringsrisico van het vastgoed. De Groep moet mogelijks de kosten dragen voor of kan aansprakelijk zijn voor enige schuld of andere financiële verplichting in verband met het vastgoed in geval van beschadiging of verlies van het vastgoed. Sommige van deze verliezen kunnen echter onverzekerbaar zijn of niet economisch verzekerbaar en verzekeringsopbrengsten zijn niet altijd afdoende om de kosten op te vangen. Aangelegenheden in verband met regelgeving. Wijzigingen in de regelgeving in de verschillende landen waarin de Groep actief is zouden een belangrijk ongunstig effect kunnen hebben op de activiteiten van de Groep. Daarnaast kan de Groep geconfronteerd worden met moeilijkheden bij het verkrijgen van de relevante vergunningen (binnen het vooropgestelde tijdsschema). Vermogen om waarderingswinst te genereren. Een daling van de vastgoedmarkt of een negatieve wijziging van een van de veronderstellingen die werden gebruikt of van een van de factoren die in overweging werden genomen bij de waardering van een vastgoed zou de waarde van het vastgoed van de Groep kunnen verminderen. Concurrentie. Toegenomen concurrentie zou een impact kunnen hebben op de aankoopprijs en de ontwikkelingskosten van de sites, alsook op de huurinkomsten en bezettingsgraden. Afhankelijkheid van kernpersoneel. Omdat de Groep in grote mate afhankelijk is van de expertise en de commerciële kwaliteiten van haar management, commercieel en technisch team, kan het verlies van of de mislukking om zulke personen aan te trekken een belangrijke ongunstige impact hebben op de activiteiten van de Groep. Tegenpartijrisico. Tegenpartijen bij de overeenkomsten van de Groep kunnen in gebreke blijven om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen. Beschikbaarheid van afdoende kredietfaciliteit of aandeelhoudersleningen. De onbeschikbaarheid van afdoende kredietfaciliteiten kan een nadelig effect hebben op de groei van de groep en haar financiële toestand. Naleving van financiële convenanten. De niet-naleving van financiële convenanten zou een nadelige invloed kunnen hebben op de financiële positie van de Groep. Evolutie van rentevoeten. Wijzigingen op het vlak van de rentevoeten kunnen een nadelige weerslag hebben op de mogelijkheid van de Groep om kredieten en andere financieringen tegen gunstige voorwaarden te verkrijgen. Schommeling van wisselkoersen. De inkomsten van de Groep zijn overwegend uitgedrukt in euro, terwijl uitgaven, activa en passiva soms echter worden geboekt in een aantal andere valuta s dan de euro. Schommelingen van de wisselkoersen kunnen het bedrag van deze posten beïnvloeden in de geconsolideerde jaarrekening. Gebreken in de eigendomstitels. Vastgoedregisters in sommige centraal-europese landen leveren geen doorslaggevend bewijs van eigendom van vastgoed. Het is daarom mogelijk dat sommige leden van de Groep geen eigendomstitel hebben betreffende sommige percelen ondanks hun registratie als eigenaars. Andere risicofactoren verbonden aan de Emittent en de Groep zijn begrepen in Deel II: Risicofactoren van het Prospectus en zouden ook in ook in overweging moeten worden genomen door de beleggers. De Obligaties zijn mogelijks geen geschikte belegging voor alle beleggers. Elke potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van de investering bepalen in het licht van zijn eigen omstandigheden, op basis van zijn eigen onafhankelijke beoordeling en op basis van het professioneel advies dat hij onder de omstandigheden noodzakelijk acht. In het bijzonder moet iedere potentiële investeerder over voldoende kennis, ervaring en analysemogelijkheden beschikken om een betekenisvolle evaluatie te kunnen maken van de Obligaties, de impact van de Obligaties op zijn totale beleggingsportefeuille inschatten 20/11/2013 P. 8/12

9 en over voldoende financieringsbronnen en liquiditeiten beschikken om alle risico s die met de Obligaties zijn verbonden, te kunnen dragen. De Emittent is mogelijks niet in staat de Obligaties terug te betalen. De Emittent is mogelijks niet in staat de Obligaties terug te betalen op hun vervaldag. Indien de Obligatiehouders, ingevolge een Geval van Wanprestatie, de vervroegde terugbetaling van de Obligaties zouden vragen, kan de Emittent niet zeker zijn dat zij in staat zal zijn het vereiste bedrag volledig te betalen. Holdingvennootschap. De Emittent is een holdingvennootschap zonder operationele inkomsten en is daardoor uitsluitend afhankelijk van de uitkeringen die door de leden van de Groep aan de Emittent worden gedaan. Bijgevolg zal het vermogen van de Emittent om te voldoen aan haar financiële verplichtingen onder de Obligaties in grote mate afhankelijk zijn van de kasstromen van de leden van de Groep en van de uitkeringen die zij van de leden van de Groep ontvangt. De groepsfinancieringen (zoals in het Prospectus beschreven onder de hoofding Group s Funding Sources ) bevatten beperkingen op de uitkeringen door de leden van de Groep aan de Emittent wanneer bepaalde financiële testen niet werden voldaan. Uitstaande schuld. Substantiële uitstaande schuld kan een negatieve invloed hebben op de Emittent en haar mogelijkheid om betalingen onder de Obligaties te doen. De Emittent kan bijkomende schulden oplopen. Dit kan een impact hebben op haar vermogen om de verplichtingen onder de Obligaties na te leven en kan ervoor zorgen dat de waarde van de Obligaties daalt. De Voorwaarden beperken de hoeveelheid niet gewaarborgde of gewaarborgde schuld die de Emittent kan oplopen, niet. Staat en structurele achterstelling. Het recht van de Obligatiehouders om betaling op de Obligaties te ontvangen is niet gevrijwaard door een zekerheid, noch gegarandeerd en zal effectief achtergesteld zijn aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld van de Emittent en zal effectief structureel achtergesteld zijn aan enige schuld van de leden van de Groep (andere dan de Emittent). Op heden zijn nagenoeg alle activa van de leden van de Groep bezwaard met zekerheden ter vrijwaring van de schuldenlast van de leden van de Groep: EUR 96,7 miljoen van de EUR 152,9 miljoen aan vastgoedbeleggingen werd in pand gegeven ten gunste van de banken die schuldeiser zijn van VGP waardoor een totaal van EUR 22,1 miljoen aan bankschuld gedekt werd per 30 juni 2013 (EUR 24,1 miljoen per einde oktober 2013). Er werden geen activa van VGP bezwaard ter vrijwaring van de schuldenlast van de Geassocieerde Vennootschappen. Het kan niet uitgesloten worden dat, volgend op vragen onder de garantie die door leden van de Groep werden gegeven en/of uitwinning van de zekerheden die door de leden van de Groep werden gevestigd, geen of slechts een beperkte hoeveelheid middelen ter beschikking blijven voor uitkering aan andere houders van schulden die door de leden van de Groep werden aangegaan en dat daarom geen of slechts een beperkte hoeveelheid middelen ter beschikking blijft voor uitkering aan de Emittent en betaling van de schuldeisers van de Emittent, waaronder de Obligatiehouders. De Emittent is mogelijks niet in staat om de Obligaties op hun vervaldag terug te betalen. Het vermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zal afhankelijk zijn van de financiële situatie waarin de Emittent zich bevindt (waaronder haar cashpositie die veroorzaakt wordt door haar vermogen om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar Dochtervennootschappen) op het moment van de gevraagde terugbetaling en kan beperkt worden door de wet, door de voorwaarden van haar schulden en door overeenkomsten die zij afsloot op of voor deze datum, die bestaande en toekomstige schulden mogelijks vervangen, aanvullen of aanpassen. De Obligaties kunnen worden terugbetaald voorafgaand aan de vervaldag. In geval: (A) een Geval van Wanprestatie zich voordoet; (B) dat de Emittent ervoor kiest alle uitstaande Obligaties terug te betalen wanneer Obligatiehouders Controlewijziging Put Uitoefeningskennisgevingen hebben ingediend voor minstens 85 percent van de totale nominale waarde van de Obligaties of (C) dat de Emittent verplicht wordt de verschuldigde bedragen op elke Obligatie te verhogen als gevolg van enige wijziging in of amendement aan het Belgisch fiscaal recht op of na de Betaal- en Uitgiftedatum, kunnen de Obligaties voor hun vervaldag worden terugbetaald. In zulke omstandigheden is het mogelijk dat de belegger niet in staat is om de opbrengsten uit de terugbetaling (als er opbrengsten zijn) te beleggen aan een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de Obligaties. Belastingen. Betalingen die in verband met de Obligaties worden gedaan kunnen 20/11/2013 P. 9/12

10 VERKOOPSBEPERKINGEN onderhevig zijn aan Belgische roerende voorheffing. Potentiële kopers en verkopers van de Obligaties kunnen mogelijks verplicht worden belastingen te betalen of andere documentaire kosten of betalingen te doen in overeenstemming met het recht en de praktijk in de landen waar de Obligaties overgedragen worden of in andere jurisdicties. De Belgische roerende voorheffing, momenteel aan 25%, zal in principe toepasbaar zijn op de interesten op de Obligaties die worden aangehouden op een niet-vrijgestelde effectenrekening (een N rekening) in het X/N vereffeningssysteem van de Nationale Bank van België of enige rechtsopvolger daarvan ( Clearing Systeem ). Sommige betalingen met betrekking tot de Obligaties kunnen beïnvloed worden door de Europese Spaarrichtlijn. Markt voor de Obligaties en prijs. Het is niet zeker dat er een actieve markt voor de Obligaties zal zijn. Elke verkoop van Obligaties vóór de Eindvervaldag gebeurt tegen de prijs op de secundaire markt, die beneden de nominale waarde van de Obligaties kan liggen en wordt beïnvloed door een reeks factoren, zoals de kredietwaardigheid van de Emittent. Bij een rentestijging op de markt of toenemende inflatie kan als gevolg hebben dat de Obligaties verhandeld worden aan een prijs die lager is dan hun nominale waarde. Wijzigingen van de Voorwaarden. Mits het behalen van bepaalde meerderheden en volgens bepaalde procedures kan een vergadering van Obligatiehouders de Voorwaarden wijzigen, zonder het akkoord van elke individuele Obligatiehouder. Bovendien zou een wijziging in de wetgeving een impact kunnen hebben op de inhoud van de Voorwaarden. Put Controlewijziging (Change of Control Put). Ingeval van Controlewijziging kunnen de Obligatiehouders (onder bepaalde voorwaarden) een vervroegde terugbetalig van de Obligaties bekomen. Zolang de Put Controlewijzigingsclausule niet is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Emittent is deze niet van kracht. Het is niet zeker dat de aandeelhouders deze clausule effectief zullen goedkeuren. Betalingen via de Agent en de Clearingsysteem. De Agent is niet verplicht om de bedragen die door hem zijn ontvangen in verband met de via het Clearingsysteem vereffende Obligaties af te zonderen. De overdracht van de Obligaties, betalingen in verband met de Obligaties en alle communicatie met de Emittent zal verlopen via het Clearingsysteem. De Emittent kan de goede werking van het Clearingsysteem niet garanderen. Positie van de Agent en de Lead Manager. De Emittent, de Agent en de Lead Manager mogen deelnemen aan transacties die een negatieve impact kunnen hebben op de belangen van de Obligatiehouders. Zij hebben reeds bepaalde kredietovereenkomsten en andere overeenkomsten afgesloten. De Agent heeft geen fiduciaire of gelijkaardige verplichtingen ten aanzien van de Obligatiehouders. Financiering voor de aankoop van Obligaties. Als een Obligatiehouder financiering verkrijgt voor de aankoop van Obligaties, dan zal hij mogelijk niet enkel worden geconfronteerd met een verlies van zijn belegging indien er een Geval van Wanprestatie zich voordoet of indien de prijs van de Obligaties materieel daalt, maar zal hij ook het krediet en de interest hierop moeten terugbetalen. Dergelijke krediet kan voor de belegger tot een significante stijging van zijn verlies op de beleging leiden. Kredietbeoordeling. De Emittent, noch de Obligaties hebben een kredietbeoordeling en de Emittent is op heden niet van plan om op een latere datum een kredietbeoordeling aan te vragen voor zichzelf of voor de Obligaties, waardoor de prijszetting voor de Obligaties moeilijker kan worden. Er is geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties. Een gebrek aan liquiditeit kan aanzienlijke nadelige gevolgen hebben op de markwaarde van de Obligaties. De Obligaties zijn onderworpen aan het marktrenterisico. De Obligaties zijn vastrentend tot aan hun Eindvervaldag. Een stijging in de marktrente kan ertoe leiden dat de Obligaties verhandeld worden aan prijzen die lager liggen dan de nominale waarde van zulke Obligaties. Marktwaarde van de Obligaties. De marktwaarde van de Obligaties zal beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent en door een aantal bijkomende factoren. Risico op herroeping en intrekking van het Openbaar Aanbod / Uitgifte voor een lager bedrag dan het verwachte minimumbedrag Andere risicofactoren verbonden aan de Obligaties zijn begrepen in Deel II: Risicofactoren van het Prospectus en zouden ook in ook in overweging moeten worden genomen door de beleggers. Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en aan 20/11/2013 P. 10/12

11 Amerikaanse ingezetenen. Productscore PRODUCTSCORE 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Belangrijke factoren die hebben geleid tot deze productscore: - Kredietwaardigheid: de belegger draagt een kredietrisico op VGP NV - Structurele achterstelling van de schuldeisers van VGP NV t.o.v. de schuldeisers van haar dochtervennootschappen Als de inschatting van de determinanten wijzigt door omstandigheden in de markt, kan ook de productscore wijzigen. Beleggers zullen via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte gebracht worden van een wijziging van het risicoprofiel (productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief, productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7 met een zeer dynamisch risicoprofiel). Kijk voor meer uitleg en achtergrond over de verschillende determinanten van de productscores op: Kosten DISTRIBUTIE- EN 1,875% per Coupure, gedragen door de Emittent. VERKOOPCOMMISSIE BEWAARLOON Kosten voor bewaring van de Obligaties op een effectenrekening: ten laste van de belegger (zie Tarievenkaart). FINANCIËLE DIENST Gratis bij CBC Banque SA (zie Tarievenkaart). MAKELAARSVERGOEDING Bij het verkopen van de Obligaties voor de Eindvervaldag (op de secundaire markt) zal er een makelaarsvergoeding verschuldigd zijn (zie Tarievenkaart). TARIEVENKAART Alle tarieven van toepassing bij CBC Banque SA zijn te raadplegen via https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/cbc/pdf/spb_drp_tarif_operations_titres.pdf Liquiditeit NOTERING SECUNDAIRE MARKT Fiscaliteit ALGEMEEN FISCAAL REGIME IN BELGIË INFORMATIE-UITWISSELING Er werd een aanvraag ingediend bij NYSE Euronext Brussels om de Obligaties te noteren en toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels (www.nyx.com). De secundaire markt zal waarschijnlijk beperkt of weinig liquide zijn. Zoals hierboven gespecificeerd onder Risico s verbonden aan de Obligaties, is er geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Obligaties. De Obligatiehouder kan zijn belegging in de Obligaties voor de Eindvervaldag alleen realiseren door ze te verkopen aan de prijs bepaald door CBC Banque SA die als tegenpartij kan optreden (en waarop beurstaks verschuldigd is) en moet dus rekening houden met een eventuele minwaarde. De minwaarde kan veroorzaakt worden door bepaalde parameters (zoals onder meer de evolutie van de marktrentes, de perceptie van de kredietwaardigheid van de Emittent en de volatiliteit op de markten). Algemeen kan men verwachten dat de marktprijs van de Obligaties daalt in geval van een stijging van de intrestvoeten. Beleggers kunnen de prijs van de Obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk CBC-bankkantoor. CBC Banque SA verbindt er zich niet toe om de Obligaties systematisch terug te kopen. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De Obligaties vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG. 20/11/2013 P. 11/12

12 TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN Op basis van deze richtlijn zal de Belgische uitbetalende instantie, die de inkomsten van de Obligaties (zoals bepaald in de Europese Spaarrichtlijn) betaalt aan een natuurlijke persoon (uiteindelijke gerechtigde) woonachtig in een andere lidstaat (of van één van de afhankelijke en geassocieerde gebieden), over deze rentebetalingen rapporteren aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal vervolgens de informatie uitwisselen met de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 650. Lexicon Kijk zeker op voor het volledige overzicht van financieel-economische termen. Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Indien deze informatie zou wijzigen vóór de aanvang van de verhandeling van de Obligaties op de hierboven vermelde gereglementeerde markt, zal CBC Banque SA de belegger hiervan op de hoogte brengen. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico s is te vinden in het Prospectus en in de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. U kunt deze informatie verkrijgen via uw CBC-bankkantoor of bekijken op Deze productfiche is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: CBC Banque SA, Grote Markt 5, 1000 Brussel, België, BTW BE , RPR Brussel. 20/11/2013 P. 12/12

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

DEEL I: SAMENVATTING

DEEL I: SAMENVATTING DEEL I: SAMENVATTING Dit document is een vertaling van de samenvatting opgesteld in het Engels. De Engelstalige versie van deze samenvatting werd goedgekeurd door de FSMA op 19 november 2013, in overeenstemming

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

DEEL I: SAMENVATTING

DEEL I: SAMENVATTING DEEL I: SAMENVATTING De samenvatting is opgesteld in overeenstemming met de inhoudelijke en vormelijke vereisten van de Prospectusverordening. Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen, zogenaamde

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Persbericht Gereglementeerde informatie 2 maart 2015 Jaarresultaten 2014 Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten

Nadere informatie

Activiteitenverslag derde kwartaal 2013

Activiteitenverslag derde kwartaal 2013 Persbericht Gereglementeerde informatie Brussel, 14 november 2013 Activiteitenverslag derde kwartaal 2013 Duitsland is duidelijk naar voor aan het treden als belangrijkste markt voor de Groep (naast haar

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van Notes

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar in België en het Groothertogdom Luxemburg

Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar in België en het Groothertogdom Luxemburg Risiconiveau Belfius Way Beleggersportret Obligaties op 5 jaar in EUR 0 1 2 3 4 5 6 Deze brochure werd opgesteld in het kader van de uitgifte van obligaties met een looptijd van 5 jaar en met een vaste

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012)

Jaarresultaten 2013. Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Persbericht Gereglementeerde informatie 21 maart 2014 Jaarresultaten 2013 Nettowinst over de periode van 24,3 miljoen (+ 12,7 miljoen in vergelijking met 2012) Stijging van de bruto huurinkomsten met 50,2%

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie 1

Gereglementeerde informatie 1 Gereglementeerde informatie 1 Openbaar 2 bod tot inschrijving in het kader van een obligatielening op 5 jaar met een coupon van 5,375% bruto voor een bedrag van 40 miljoen 3. Terhulpen, 15 oktober 2012

Nadere informatie

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019 Promotioneel document Nieuwe Obligatielening in EUR Kinepolis Obligaties 4,75% 209 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 00% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties La Lorraine Bakery Group NV

Publiek Aanbod Obligaties La Lorraine Bakery Group NV Publiek Aanbod s La Lorraine Bakery Group NV La Lorraine Bakery Group NV, een 100% Belgisch familiebedrijf, actief in de Europese bakkerij en maalderij sector, geeft s uit. We zetten de voornaamste kenmerken

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN

FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN Persbericht Financiële resultaten 2007 Woensdag 19 maart 2008 FINANCIËLE RESULTATEN PER 31 DECEMBER 2007 STIJGING VAN DE HUURINKOMSTEN MET 141,6% TOT EUR 5,6 MILJOEN STIJGING VAN DE REËLE WAARDE VAN DE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit.

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro

Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro Warehouses De Pauw Comm. VA geeft nieuwe obligaties uit in euro FLASH INVEST Mei 2014 Promotioneel document Risico Obligatielening 7 jaar (behalve bij vervroegde terugbetaling) Recht op terugbetaling tegen

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021

Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 Promotioneel document Nieuwe obligatielening in EUR Warehouses De Pauw Comm. VA Obligaties 2021 7 jaar 1 ; Recht op terugbetaling op de Vervaldag aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV

Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Publiek Aanbod van obligaties door Vandemoortele NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België;

Nadere informatie

Kinepolis. FLASH INVEST Mei 2015. onvoorwaardelijk openbaar ruilbod

Kinepolis. FLASH INVEST Mei 2015. onvoorwaardelijk openbaar ruilbod Kinepolis onvoorwaardelijk openbaar ruilbod FLASH INVEST Mei 2015 Promotioneel document Onvoorwaardelijk Openbaar Ruilbod Van 13 mei (9 u.) tot 1 juni 2015 (16 u.) Eén bestaande obligatie tegen één nieuwe

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010 EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010 in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de Obligaties ) met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Obligaties met een looptijd van 5 en 7 jaar in EUR

Obligaties met een looptijd van 5 en 7 jaar in EUR Risciconiveau Belfius Way 0 1 2 3 4 5 6 Beleggersportret Openbare uitgifte in EUR van obligaties met een looptijd van 5 jaar en 7 jaar in België en in Luxemburg April 2012 Deze brochure werd opgesteld

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV

Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV Obligatie Nieuwe obligatielening in EUR Openbaar bod tot omruiling van obligaties Kinepolis Group NV We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een onvoorwaardelijk openbaar bod

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018

Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018 Nieuwe obligatielening in Euro Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties Studio 100 NV

Publiek Aanbod Obligaties Studio 100 NV Obligatie Publiek Aanbod Obligaties Studio 100 NV Studio 100 NV, een internationale groep gericht op kwaliteitsvol multimedia familie-entertainment, geeft obligaties uit. We zetten de voornaamste kenmerken

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN

INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN INSCHRIJVINGEN OP OPENBAAR AANBOD DAT LOOPT TOT 8 DECEMBER 2015 OVERTREFFEN REEDS HET MAXIMUM AANBOD VAN EUR 87,8 MILJOEN Antwerpen, België 1 December 2015 Xior Student Housing NV (de Vennootschap of Xior

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Omega Pharma Obligaties 2017-2019

Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Promotioneel Document Nieuwe obligatielening in EUR Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Â 5 en 7 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION Actief inspelen op een rentemarkt in beweging Buy-and-hold strategie heeft goed gerendeerd Het doel van de obligatiebelegger is genieten van een regelmatige maar zekere inkomstenstroom

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar

Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% Deutsche Bank AG (DE) 1% Investeer in uw leven. Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Deutsche Bank AG (DE) (BBB+/Baa2) 1% 2020 Investeer in uw leven Obligatie Munteenheid: EUR Looptijd: 3 jaar Brochure van 12/01/2017 - Wijziging van de brochure van 27/12/2016 naar aanleiding van de publicatie

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Koppel een coupon aan groei!

Koppel een coupon aan groei! Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) WAT MAG U VERWACHTEN? p. Crédit Agricole CIB is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Crédit Agricole

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU).

Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA (LU). SECURASSET SSET (LU) 3,50% FLF SUB 2015 Kapitaal voor 100% blootgesteld aan een obligatie van BNP Paribas Fortis Funding met een achtergestelde waarborg van Fortis Bank NV (vervaldatum 2015) Promotioneel

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan beleggingen ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan optinote nordic 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 3,15% in NOK (bruto

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21

7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 Promotioneel Document Structured Notes-kapitalisatie ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx 50 Callable Notes 05/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Eurostoxx

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie