Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publiek Aanbod Obligaties VGP NV"

Transcriptie

1 Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor logistieke doeleinden en lichte industriële activiteiten. We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van obligaties in België, voor een bedrag van minimum EUR en maximum EUR , met Coupures van EUR 1.000, en een looptijd van 5 jaar. De uitgifteprijs is vastgesteld op 100% per Coupure, namelijk EUR per Coupure. Jaarlijks hebt u per Coupure recht op een coupon met een bruto interestvoet van 5,10% per jaar, namelijk EUR 51 per Coupure. Op de Eindvervaldag hebt u recht op een terugbetaling aan 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure. In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag en interestbedragen te verliezen. Het Bruto Actuarieel Rendement (vóór roerende voorheffing) bedraagt 5,10% indien de Obligaties tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. Het Actuarieel Rendement na roerende voorheffing (momenteel 25%) bedraagt 3,825% indien de Obligaties tot op de Eindvervaldag worden aangehouden. Voor bijkomende informatie of inschrijvingen kan u terecht bij: Uw CBC-bankkantoor CBC Info Service CBC-Website CBC-Online Dit product (de Obligaties ) is een schuldinstrument. Beleggen in de Obligaties houdt risico s in. Door in te tekenen op de Obligaties leent de belegger geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om een jaarlijkse interest te betalen en op de Eindvervaldag 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure terug te betalen. In geval van faillissement of in gebreke blijven van de Emittent, loopt de belegger het risico om de sommen waarop hij recht heeft niet te recupereren en een deel van of het volledige belegde bedrag te verliezen. De Obligaties zijn bestemd voor de beleggers die zelf in staat zijn in het licht van hun kennis en ervaring de interestvoeten te evalueren. Een beslissing om te beleggen in de Obligaties moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie opgenomen in het Prospectus (inclusief het deel Risk Factors (Risicofactoren) en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de Geassocieerde Vennootschappen, de gehele of gedeeltelijke verkoop van inkomsten genererende activa, de structurele achterstelling van de Obligaties en de omstandigheden wanneer de schuldenlast op het niveau van de Groep met zekerheden wordt gedekt (zie deel I: Summary (Samenvatting), op pagina's en 18 en deel II: Risk Factors, Risks related to the Associates and Risks related to the total or partial sale of income generating assets (Risicofactoren, Risico's verbonden aan de Geassocieerde Vennootschappen en risico's met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke verkoop van inkomsten genererende activa, op pagina's en 27-29) en meer in het algemeen Factors that may affect the Issuer s ability to fulfil its obligations under the Bonds ( Factoren die mogelijks het vermogen van de Emittent om te voldoen aan haar verplichtingen onder de Obligaties kunnen beïnvloeden) en Factors which are material for the purpose of assessing the market risks associated with the Bonds (Factoren die van belang zijn voor de beoordeling van de marktrisico's verbonden aan de Obligaties). In 2011 en 2012, heeft VGP de verkoop afgerond van een participatie van 80% in een deel van haar inkomsten genererende activa door middel van de overdracht van dergelijke activa aan twee joint ventures (op pagina's en 81-85). Als 20% aandeelhouder en als ontwikkeling, vastgoed en leasing manager van deze joint ventures, heeft VGP een feitelijke verplichting (tot aan haar proportioneel aandeel van 20%) om ervoor te zorgen dat de joint ventures aan hun verplichtingen kunnen voldoen, en loopt ook potentiële aansprakelijkheid op voor kostenoverschrijdingen ten aanzien van de ontwikkelingsbudgetten. Deze transacties alsook mogelijke toekomstige desinvesteringen van inkomsten genererende activa kunnen een invloed hebben op de inkomsten van VGP op korte en middellange termijn en dus op haar vermogen om haar verplichtingen uit hoofde van de Obligaties te voldoen, alsook op haar netto waarde. Iets voor u? Productscore: Deze productscore, ontwikkeld door KBC, houdt naast de beweeglijkheid in de markt ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit. Meer informatie hierover vindt u onder Productscore verderop in dit document. Een lager risico (lagere productscore) zal bij normale marktomstandigheden leiden tot een potentieel lagere opbrengst. Een hoger risico (hogere productscore) zal bij normale marktomstandigheden leiden tot een potentieel hogere opbrengst. Risicoprofiel cliënt: Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Bij voorkeur voor een zeer dynamisch risicoprofiel. Vraag raad aan uw CBC-adviseur. Kijk op voor het volledige overzicht van de risicoprofielen cliënten. 20/11/2013 P. 1/12

2 Over VGP NV Industrial parks. VGP (www.vgpparks.eu) is een vastgoedgroep (de Groep) gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semi-industrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die geschikt zijn voor logistieke doeleinden en lichte industriële activiteiten. De Groep concentreert zich op strategisch gelegen terreinen in Duitsland, de Centraal-Europese regio: voornamelijk Tsjechië en in mindere mate Slovakije, Hongarije, Roemenië en de Baltische staten Estland en Letland; die geschikt zijn voor de ontwikkeling van semi-industriële bedrijvenparken van een bepaalde omvang, met het oog op de uitbouw van een uitgebreide en goed gediversifieerde landbank gelegen op toplocaties. De Groep bouwt en ontwikkelt hoogwaardig semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren voor eigen rekening en voor rekening van Geassocieerde Vennootschappen (zijnde Snow Crystal S.à.r.l., Sun S.à.r.l. en VGP Misv Comm. VA), die aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. De Groep beschikt over een in-house team dat alle activiteiten beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van de grond tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management dat niet alleen aangeboden wordt aan de Groep en haar Geassocieerde Vennootschappen maar ook aan derden buiten de Groep. De Groep heeft zich tijdens de laatste jaren ontwikkeld als een toonaangevende gespecialiseerde ontwikkelaar van semi-industrieel vastgoed in de Centraal-Europese regio en heeft de ambitie om ook een leidende rol te gaan spelen op de Duitse markt. Hiervoor heeft de Groep reeds een aanzienlijke landbank uitgebouwd in Duitsland en werd er een eigen Duits lokaal team samengesteld, opererend vanuit Düsseldorf, dat verder zal versterkt worden tijdens de volgende maanden. De effectieve start van de ontwikkelingsactiviteiten in Duitsland werd recent geconcretiseerd met het opstarten van de eerste twee gebouwen met een totale verhuurbare oppervlakte van m², waarvan er reeds één gebouw (6.400m²) volledig voorverhuurd is en waarvoor er voor het tweede gebouw (24.900m²) verschillende huurovereenkomsten in onderhandeling zijn. Verder heeft de Groep een bindende koopovereenkomst gesloten om een nieuw, volledig verhuurd, gebouw van m² te verwerven dat midden in haar bestaande park in Hamburg ligt en dat een huuropbrengst van EUR 1,4 miljoen per jaar genereert. De huidige vastgoedportefeuille, in volle eigendom, bestaat uit 8 afgewerkte projecten die een totale verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van m² met bijkomend 11 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor m² verhuurbare oppervlakte. Daarnaast bezit de Groep gedeeltelijk (20%) via haar Geassocieerde Vennootschappen 57 afgewerkte gebouwen die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van m² waarvoor facility management en vastgoedbeheer diensten worden geleverd door de Groep. Per einde oktober 2013 bedraagt de gesecuriseerde 20/11/2013 P. 2/12

3 landbank m² waarvan m² (85%) in volle eigendom. Deze landbank laat de Groep toe om, naast de huidige opgeleverde projecten en projecten in aanbouw (in totaal m²) nog bijkomend circa m² te ontwikkelen waarvan circa m² in Duitsland en circa m² in Tsjechië. Grafiek 1 Ontwikkelingspotentieel eigen portefeuille Total land area ( in m²) Germany 847,269 40% Czech Republic 517,630 25% Other Countries 728,509 35% 2,093, % Total development potential (in m²) Germany 364,700 41% Czech Republic 215,271 24% Other Countries 304,947 34% 884, % Total completed & current pipeline (in m²) Germany 31,300 12% Czech Republic 85,108 34% Other Countries 134,672 54% 251, % Bron: Opmerking: VGP De hierboven vermelde cijfers betreffen de huidige gesecuriseerde landbank. Het ontwikkelingspotentieel op deze landbank is gebaseerd op gelijkaardige of bestaande semi-industriële gebouwen. Grafiek 2 Groei van de vastgoedportefeuille Tot november 2013 Bron: VGP De kerncijfers (geconsolideerd) van VGP NV (in duizenden EUR) onder IFRS: Periode afgesloten op Halfjaar afgesloten op 31/12/ /12/ /12/ /06/ /06/2013 Bruto huuropbrengsten Netto resultaat Totaal vaste activa Geldmiddelen en kasequivalenten Totaal activa Totaal eigen vermogen Totaal verplichtingen De bruto huuropbrengsten in 2011 omvatten EUR 11,6 miljoen huuropbrengsten van VGP CZ I en VGP CZ II die in de loop van 2011 gedeconsolideerd werden en dus niet meer in de cijfers van 2012 zitten. De bruto huuropbrengsten in 2012 omvatten EUR 0,6 miljoen huuropbrengsten van de Estse inkomsten genererende activa die werden verkocht in mei Bron: VGP 20/11/2013 P. 3/12

4 Specificaties Obligatie ISIN CODE BE EMITTENT VGP NV, opgericht in België. DOELSTELLING VAN HET De netto opbrengsten zullen gebruikt worden voor het verwerven en uitbreiden van de AANBOD landbank in Duitsland voor een thans geschat bedrag van EUR 40 miljoen en de verdere financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten op de nieuw verworven land voor een geraamd bedrag van EUR 33 miljoen. De netto opbrengsten zullen voornamelijk worden gebruikt om andere ontwikkelingen dan de huidige investeringen in Frankfurt en Hamburg te realiseren. Rekening houdend met de opbrengst van de vorige obligatieuitgifte van juli 2013 en de opbrengst van de huidige Obligatieuitgifte, verwacht VGP dat extra bankfinanciering voor een totaalbedrag van EUR 238 miljoen voldoende zal zijn om haar huidige ontwikkelingspijplijn in haar volledigheid te realiseren (dwz de huidige investeringsprojecten in Hamburg, Frankfurt, Tsjechië en Estland en de nieuwe grond (en projecten op die grond) te verwerven met de opbrengst van de Obligaties). ROL KBC BANK NV Lead Manager, Bookrunner, Agent en Berekeningsagent ROL CBC BANQUE SA Verdeler UITGIFTEBEDRAG Het verwachte Uitgiftebedrag van de Obligaties is minimum EUR en maximum EUR De Emittent heeft het recht om de uitgifte te annuleren indien op het einde van de Inschrijvingsperiode het totale bedrag van de inschrijvingen minder is dan EUR Meer info over het Uitgiftebedrag vindt u in het hoofdstuk Subscription and Sale (Inschrijving en verkoop) onder de hoofding Aggregate Nominal Amount (Totaal nominaal bedrag) in het Prospectus. COUPURES EUR INSCHRIJVINGSPERIODE Van 22 november tot en met 29 november 2013, behoudens vervroegde afsluiting. De Inschrijvingsperiode kan vervroegd worden afgesloten door de Emittent gedurende de Inschrijvingsperiode in overleg met de Lead Manager (a) zodra het totaal bedrag van de Obligaties EUR bereikt, (b) in geval van een belangrijke wijziging van de marktomstandigheden, of (c) in geval zich een wezenlijk negatieve wijziging voordoet met betrekking tot de Emittent. Indien de Inschrijvingsperiode vervroegd wordt afgesloten als gevolg van een gebeurtenis beschreven onder (b) en (c) hierboven, dan zal de Emittent een aanvulling aan het Prospectus publiceren (zie pagina 6 van het Prospectus (onder Warning (Waarschuwing)) voor nadere informatie in verband met de publicatie van een aanvulling aan het Prospectus). ALLOCATIE Allocatie. KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen) werd aangesteld door de Emittent om deze uitgifte, zoals nader bepaald in het Prospectus, te plaatsen. Van zodra de Obligaties geplaatst werden, maar ten vroegste om 17u30 van de eerste dag van de Inschrijvingsperiode, namelijk op 22 november 2013, zal KBC Bank NV de mogelijkheid hebben om de registratie van orders stop te zetten via de publicatie van een bericht tot afsluiting van de verkoop op de website Datzelfde bericht zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de Emittent, Gelieve te noteren dat bepaalde agentschappen sluiten om 16u00. Inschrijven blijft echter mogelijk tot 17u30 via KBC-Online. Herallocatie. Alle inschrijvingen die geldig werden ingediend door particuliere beleggers bij KBC Bank NV (CBC Banque SA en KBC Securities NV inbegrepen), moeten worden aanvaard (met dien verstande dat in geval van overinschrijving, een vermindering van toepassing kan zijn, d.i. de inschrijvingen proportioneel zullen worden herleid, met een toewijzing van een veelvoud van EUR en, in de mate van het mogelijke, een minimaal nominaal bedrag van EUR 1.000, hetgeen overeenstemt met een Coupure). Potentiële beleggers worden verzocht om de toewijzingsprocedure te lezen in het Prospectus onder Early closure and reduction allotment / over-subscription in the Bonds (Vervroegde afsluiting en vermindering toewijzing / overinschrijving op de Obligaties). BETAAL- EN 6 december 2013 UITGIFTEDATUM EINDVERVALDAG 6 december 2018 STATUUT EN VORM De gedematerialiseerde Obligaties zijn directe, onvoorwaardelijke en niet-achtergestelde VAN DE NOTES verbintenissen van de Emittent, zoals beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden niet gewaarborgd en zijn effectief achtergesteld aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld van de Emittent en aan enige schuld van de leden van de Groep (andere dan de Emittent). De Obligaties zijn enkel leverbaar op een effectenrekening. Er is geen materiële levering 20/11/2013 P. 4/12

5 DOCUMENTATIE mogelijk. De Obligaties worden gedocumenteerd onder een prospectus gedateerd op 19 november 2013 en goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (het Prospectus ). Dit document zal beschikbaar zijn op de website van de Emittent (www.vgpparks.eu), de website van NYSE Euronext Brussels (www.nyx.com) en de website van de Lead Manager (www.kbc.be/vgp), de website van CBC Banque SA (www.cbc.be), alsook gratis verkrijgbaar zijn bij uw CBC-bankkantoor, uw Private Banking-relatiebeheerder en via het CBC Infoservice (bereikbaar op het nummer ). Potentiële beleggers worden verzocht het Prospectus aandachtig te lezen en hun beslissing om te beleggen in de Obligaties uitsluitend te baseren op de inhoud ervan en vooral op de inhoud van het hoofdstuk Risk Factors (Risicofactoren). Het Prospectus is beschikbaar in het Engels. De samenvatting is ook beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Opbrengst UITGIFTEPRIJS 100% per Coupure, namelijk EUR TERUGBETALING Op de Eindvervaldag heeft de belegger recht op terugbetaling van 100% van het belegde bedrag, namelijk EUR per Coupure, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent. INTERESTBEDRAG Coupon met vaste jaarlijkse interestvoet van 5,10% bruto per Coupure. VOORWAARDELIJKE Indien ten laatste op 30 juni 2014 (i) de clausule met betrekking tot de Controlewijziging COUPON STEP-UP / STEP- ( Redemption at the Option of Bondholders (Terugbetaling op vraag van de DOWN Obligatiehouders)) niet gevalideerd wordt door de algemene aandeelhoudersvergadering van de Emittent of (ii) de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering niet gedeponeerd is bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, dan zal de interestvoet van de Obligaties verhoogd worden met 0,50% (bruto) vanaf de interestperiode die start na 30 juni 2014 en totdat de voorwaarden beschreven in (i) en (ii) hierboven vervuld zijn. Meer info hierover vindt u in het hoofdstuk Terms and Conditions of the Bonds (Voorwaarden en Modaliteiten van de Obligaties) onder de hoofding Redemption at the option of the Bondholders (Terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders) in het Prospectus. INTERESTBETAALDATUM De coupon is betaalbaar op 6 december van elk jaar tot en met de Eindvervaldag, en voor het eerst op 6 december BRUTO ACTUARIEEL RENDEMENT ACTUARIEEL RENDEMENT NA ROERENDE VOORHEFFING VERVROEGDE TERUGBETALING OP VRAAG VAN DE OBLIGATIEHOUDERS 5,10% bruto. Dit rendement is berekend in de veronderstelling dat de Obligaties op de Betaalen Uitgiftedatum worden uitgegeven, zonder rekening te houden met de roerende voorheffing, op basis van de Uitgifteprijs, de jaarlijkse interestvoet van 5,10% bruto per Coupure en in de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Eindvervaldag wanneer ze aan 100% van het belegde bedrag zullen worden terugbetaald. 3,825%. Dit rendement is berekend ervan uitgaande dat de Obligaties op de Betaal- en Uitgiftedatum worden uitgegeven, op basis van de Uitgifteprijs, de jaarlijkse interestvoet van 5,10% bruto per Coupure en onder de veronderstelling dat de Obligaties zullen worden aangehouden tot de Eindvervaldag wanneer ze aan 100% van het belegde bedrag zullen worden terugbetaald. Wijziging van controle zoals bepaald in het Prospectus. De Obligatiehouders hebben het recht een vervroegde terugbetaling van de Obligaties te eisen wanneer een Controlewijziging zich voordoet. Ze kunnen dit doen door middel van een kennisgeving aan de Emittent met kopie aan de Agent (de Controlewijzigings Put Uitoefeningskennisgeving ). Een controlewijziging ( Controlewijziging ) doet zich voor wanneer (i) een bepaalde persoon met uitzondering van de Referentie Aandeelhouders of (ii) een groep van personen met uitzondering van de Referentie Aandeelhouders, gezamenlijk optreden en de Controle verwerven over de Emittent waarbij: Controle betekent (A) de macht om (i) meer dan 50% van de stemrechten die zouden kunnen worden uitgeoefend tijdens een algemene vergadering uit te oefenen of de uitoefening daarvan te bepalen, (ii) een doorslaggevende invloed uit te oefenen op de benoeming of het ontslag van alle of een meerderheid van de bestuurders van de Emittent (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om, op grond van de statuten of krachtens overeenkomsten bekend aan de Emittent, de meerderheid van de bestuurders van de Emittent voor te dragen), of (iii) een beslissende invloed uit te oefenen op het operationele en financiële beleid van de Emittent waaraan de bestuurders of andere gelijkwaardige functionarissen van de Emittent 20/11/2013 P. 5/12

6 VERVROEGDE TERUGBETALING OP VRAAG VAN DE EMITTENT moeten voldoen, of (B) de verwerving of het houden van een aantal stemrechten, zelfs indien dergelijk aantal minder is dan 50% van de uitstaande stemrechten in de Emittent, wanneer deze verwerving of aanhouding geresulteerd heeft in een verplicht openbaar bod over het geheel van de uitstaande aandelen van de Emittent. Gezamenlijk optreden doet zich voor wanneer een groep van personen, op basis van een formele of informele overeenkomst, actief samenwerken door middel van directe of indirecte verwerving van aandelen van de Emittent, met als doel de controle over de Emittent te verwerven. De Referentie Aandeelhouders zijn (i) VM Invest NV, (ii) Van Malderen Bart, (iii) Little Rock SA, (iv) Van Geet Jan, and (v) Comm. VA VGP MISV. De clausule in verband met de Controlewijziging ( Redemption at the Option of Bondholders (Terugbetaling op vraag van de Obligatiehouders) die voorzien is in het Prospectus zal enkel van toepassing zijn indien ze aanvaard wordt op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Emittent (ten laatste op 30 juni 2014) en zal pas effectief zijn op het moment dat de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering is neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel (de Effectieve Datum ). Er is dus geen garantie inzake de toepassing van deze clausule. Indien een Controlewijziging zich voordoet vóór de Effectieve Datum zullen de Obligatiehouders niet de mogelijkheid hebben om hun recht tot vervroegde terugbetaling uit te oefenen. Wanprestatie. De Obligaties kunnen naar aanleiding van een wanprestatie van de Emittent vervroegd worden terugbetaald op vraag van de Obligatiehouders. Indien als gevolg van een Controlewijziging minstens 85% van het Uitgiftebedrag van de Obligaties ter vervroegde terugbetaling is aangeboden, kan de Emittent beslissen om alle uitstaande Obligaties vervroegd terug te betalen. In geval de Emittent verplicht wordt de verschuldigde bedragen op de Obligaties te verhogen als gevolg van enige wijziging in of amendement aan het Belgisch fiscaal recht op of na de Uitgiftedatum, dan kan hij beslissen om alle uitstaande Obligaties vervroegd terug te betalen. De voorwaarden en de praktische modaliteiten betreffende deze mogelijkheden tot vervroegde terugbetaling zijn beschreven onder Terms and Conditions of the Bonds - Redemption and Purchase (Voorwaarden van de Obligaties Terugbetaling en Aankoop) en respectievelijk Events of default (Gevallen van wanprestatie) in het Prospectus. Voor alle duidelijkheid, bij een vervroegde terugbetaling hebben Obligatiehouders steeds recht op minimum 100% per Coupure, namelijk EUR per Coupure, en de dan verworven onbetaalde interesten. Risico Beleggers die gedetailleerde informatie wensen over de risicofactoren en over de verkoopsbeperkingen, dienen aandachtig het Prospectus te lezen, in het bijzonder het hoofdstuk Risk Factors (Risicofactoren), de samenvatting en het hoofdstuk Subscription and Sale (Inschrijving en Verkoop). VOORNAAMSTE RISICO S VERBONDEN AAN DE EMITTENT EN DE GROEP Gehele of gedeeltelijke verkoop van activa die inkomsten genereren. De Groep kan haar activa die inkomsten genereren desinvesteren waardoor het operationele inkomen zou verminderen. De opbrengsten van zulke desinvesteringen kunnen gebruikt worden voor een nieuwe ontwikkelingscyclus, zijnde het financieren van de aankoop en ontwikkeling van nieuwe grondstukken. Gedurende de eerste fase van een nieuw project wordt er geen huurinkomen gegenereerd door het nieuwe project totdat het is voltooid en opgeleverd aan een huurder. In 2011 werd een participatie van 80% in VGP CZ I en VGP CZ II, twee portefeuilles die bijzonder logistiek en industrieel vastgoed in Tsjechië bevatten, verkocht. Om deze transacties te ondersteunen werden de Geassocieerde Vennootschappen opgericht, die respectievelijk 100% in VGP CZ I en VGP CZ II aanhouden. In 2012 werd VGP CZ IV verkocht aan Snow Crystal S.à.r.l. en werden de activa die inkomsten genereren van VGP Estland verkocht aan een belangrijke Scandinavische investeerder. Voor hun verkoop leverden deze portefeuilles een aanzienlijke bijdrage tot de inkomsten en de resultaten van de Groep in 2010 en de deconsolidatie van deze portefeuilles leidde tot een vermindering van de gerapporteerde netto-inkomsten van de Groep: de bruto huurinkomsten zakten als gevolg van deze transacties van EUR 28,6 miljoen eind 2010 tot EUR 14,4 miljoen eind 2011 en EUR 3,1 miljoen op 31 december De opbrengsten van deze verkopen (de bruto verkoopprijs was EUR 465 miljoen en de ontvangen netto opbrengsten bedroegen 20/11/2013 P. 6/12

7 EUR 180 miljoen) lieten de Groep toe om, onder meer, een nieuwe ontwikkelingscyclus op te starten met een focus op projecten in Duitsland. De Groep voert nog steeds ontwikkelingsactiviteiten uit en levert facility management en verhuurdiensten aan de Geassocieerde Vennootschappen. Op 30 juni 2013 bedroegen de vergoedingen gegenereerd door de diensten die aan de Geassocieerde Vennootschappen werden geleverd 1,2 miljoen EUR (in vergelijking met 2,9 miljoen EUR voor het financieel jaar eindigend op 31 december 2012). Daarvan werd 1,0 miljoen EUR (in vergelijking met 1,1 miljoen EUR voor het financieel jaar eindigend op 31 december 2012) direct toegewezen aan facility management diensten en het restant voor vergoedingen inzake verhuur, vergoedingen voor de ontwikkeling van vastgoed, vergoedingen voor ondersteunende administratieve en boekhoudkundige diensten en voor activabeheer). Evolutie van de schuldratio van de Groep. Om de groei van de Groep te financieren wordt een aanzienlijke toename van het bedrag van de leningen van de Groep verwacht. Dit kan leiden tot hogere financieringskosten en herfinancieringsrisico s. De realisatie van de huidige ontwikkelingspipeline, houdt naar verwachting een totale investering van 388 miljoen EUR in. VGP verwacht dat kredieten voor een totaal bedrag van 260 miljoen EUR nodig zijn om deze ontwikkelingspipeline te kunnen realiseren, in het bijzonder de investeringsprojecten in Hamburg, Frankfurt, Tsjechië en Estland en de nieuwe grond (en projecten op deze grond) die met de opbrengsten van de Obligaties moeten worden verworven. Niettemin wordt verwacht dat in de voorzienbare toekomst de Groep zal opereren binnen een schuldgraad (netto schuld/eigen vermogen) tot aan 2:1. Risico s in verband met de Geassocieerde Vennootschappen. De meerderheidsaandeelhouders van de Geassocieerde Vennootschappen (met uitzondering van VGP Misv. Comm. VA.) kunnen beslissingen nemen in verband met de verkoop van de vastgoedportefeuilles van de Geassocieerde Vennootschappen, die niet worden ondersteund door de Emittent. De transacties waarbij inkomstengenererende activa werden overgedragen aan de Geassocieerde Vennootschappen evenals eventuele toekomstige desinvesteringen van inkomstengenererende activa kunnen het inkomen van de Emittent op korte en middellange termijn aantasten en daardoor ook zijn mogelijkheid om zijn verplichtingen onder de Obligaties na te komen, evenals zijn netto waarde. De Groep kan aansprakelijkheid oplopen voor de ontwikkelingsactiviteiten ondernomen voor rekening van de Geassocieerde Vennootschappen, onder meer voor een overschrijding van kosten inzake de ontwikkelingen, en heeft een feitelijke verplichting (tot aan haar proportioneel aandeel van 20%) om ervoor te zorgen dat de Geassocieerde Vennootschappen in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Het is mogelijk dat de Geassocieerde Vennootschappen niet in staat zijn om de aandeelhoudersleningen die hen zijn toegestaan door de Emittent terug te betalen wanneer de opbrengsten van de verkoop van hun activa aanzienlijk lager zijn dan de initiële aankoopprijs. De Groep is mogelijk niet in staat om voldoende kasstroom te genereren. De kasstroom van de Groep op korte termijn kan worden beïnvloed als de Groep niet in staat is om succesvol nieuwe commerciële huurovereenkomsten te blijven aangaan. Dit kan op zijn beurt de capaciteit van de Groep om interesten te betalen beïnvloeden. De resultaten op middellange termijn van de Groep kunnen aanzienlijk fluctueren afhankelijk van de projecten/parken die kunnen worden gedesinvesteerd in een bepaald jaar. Het onvermogen om voldoende cash te genereren op middellange termijn kan een impact hebben op de mogelijkheden van de Groep om haar schulden terug te betalen. Aard van de activiteiten van de Groep. De resultaten en de vooruitzichten van de Groep hangen onder andere af van het vermogen van het management om interessante vastgoedprojecten te identificeren en aan te kopen en deze projecten te ontwikkelen en te commercialiseren tegen economisch haalbare voorwaarden. Aard en samenstelling van de portefeuille. De waardering van het vastgoed hangt grotendeels af van de nationale en regionale economische omstandigheden. Gelet op de aard van het vastgoed en het ontbreken van alternatieve gebruiksmogelijkheden van semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren, zou het vermogen om te reageren op ongunstige wijzigingen beperkt kunnen zijn. De vastgoedportefeuille van de Groep is geconcentreerd op semi-industrieel vastgoed. Wegens deze concentratie zou een economische daling in deze sector een aanzienlijke nadelige weerslag kunnen hebben op de activiteiten van de Groep. Vermogen om doorlopende huurinkomsten te genereren. De waarde van verhuurd 20/11/2013 P. 7/12

8 VOORNAAMSTE RISICO S VERBONDEN AAN DE OBLIGATIES vastgoed hangt in ruime mate af van de resterende looptijd van de desbetreffende huurovereenkomsten, alsook van de kredietwaardigheid van de huurders. Indien een of meer van de belangrijkste klanten van de Groep niet in staat zijn om hun verplichtingen als huurder na te komen, kan dit een belangrijke ongunstige impact hebben op de activiteiten van de Groep. Ontwikkelingsactiviteiten van de Groep. Tijdens de ontwikkelingsfases van projecten draagt de Groep in principe de kosten van het project en zij begint pas op een later tijdstip inkomsten te ontvangen. Vertraging in de voltooiing, overschrijding of onderschatting van kosten, enzovoorts zouden de kasstroom van de Groep kunnen verminderen. Verkoop van projecten. De kasstroom van de Emittent kan aanzienlijk fluctueren van jaar tot jaar afhankelijk van het aantal projecten dat kan worden verkocht in een bepaald jaar. Verzekeringsrisico van het vastgoed. De Groep moet mogelijks de kosten dragen voor of kan aansprakelijk zijn voor enige schuld of andere financiële verplichting in verband met het vastgoed in geval van beschadiging of verlies van het vastgoed. Sommige van deze verliezen kunnen echter onverzekerbaar zijn of niet economisch verzekerbaar en verzekeringsopbrengsten zijn niet altijd afdoende om de kosten op te vangen. Aangelegenheden in verband met regelgeving. Wijzigingen in de regelgeving in de verschillende landen waarin de Groep actief is zouden een belangrijk ongunstig effect kunnen hebben op de activiteiten van de Groep. Daarnaast kan de Groep geconfronteerd worden met moeilijkheden bij het verkrijgen van de relevante vergunningen (binnen het vooropgestelde tijdsschema). Vermogen om waarderingswinst te genereren. Een daling van de vastgoedmarkt of een negatieve wijziging van een van de veronderstellingen die werden gebruikt of van een van de factoren die in overweging werden genomen bij de waardering van een vastgoed zou de waarde van het vastgoed van de Groep kunnen verminderen. Concurrentie. Toegenomen concurrentie zou een impact kunnen hebben op de aankoopprijs en de ontwikkelingskosten van de sites, alsook op de huurinkomsten en bezettingsgraden. Afhankelijkheid van kernpersoneel. Omdat de Groep in grote mate afhankelijk is van de expertise en de commerciële kwaliteiten van haar management, commercieel en technisch team, kan het verlies van of de mislukking om zulke personen aan te trekken een belangrijke ongunstige impact hebben op de activiteiten van de Groep. Tegenpartijrisico. Tegenpartijen bij de overeenkomsten van de Groep kunnen in gebreke blijven om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen. Beschikbaarheid van afdoende kredietfaciliteit of aandeelhoudersleningen. De onbeschikbaarheid van afdoende kredietfaciliteiten kan een nadelig effect hebben op de groei van de groep en haar financiële toestand. Naleving van financiële convenanten. De niet-naleving van financiële convenanten zou een nadelige invloed kunnen hebben op de financiële positie van de Groep. Evolutie van rentevoeten. Wijzigingen op het vlak van de rentevoeten kunnen een nadelige weerslag hebben op de mogelijkheid van de Groep om kredieten en andere financieringen tegen gunstige voorwaarden te verkrijgen. Schommeling van wisselkoersen. De inkomsten van de Groep zijn overwegend uitgedrukt in euro, terwijl uitgaven, activa en passiva soms echter worden geboekt in een aantal andere valuta s dan de euro. Schommelingen van de wisselkoersen kunnen het bedrag van deze posten beïnvloeden in de geconsolideerde jaarrekening. Gebreken in de eigendomstitels. Vastgoedregisters in sommige centraal-europese landen leveren geen doorslaggevend bewijs van eigendom van vastgoed. Het is daarom mogelijk dat sommige leden van de Groep geen eigendomstitel hebben betreffende sommige percelen ondanks hun registratie als eigenaars. Andere risicofactoren verbonden aan de Emittent en de Groep zijn begrepen in Deel II: Risicofactoren van het Prospectus en zouden ook in ook in overweging moeten worden genomen door de beleggers. De Obligaties zijn mogelijks geen geschikte belegging voor alle beleggers. Elke potentiële belegger in de Obligaties moet de geschiktheid van de investering bepalen in het licht van zijn eigen omstandigheden, op basis van zijn eigen onafhankelijke beoordeling en op basis van het professioneel advies dat hij onder de omstandigheden noodzakelijk acht. In het bijzonder moet iedere potentiële investeerder over voldoende kennis, ervaring en analysemogelijkheden beschikken om een betekenisvolle evaluatie te kunnen maken van de Obligaties, de impact van de Obligaties op zijn totale beleggingsportefeuille inschatten 20/11/2013 P. 8/12

9 en over voldoende financieringsbronnen en liquiditeiten beschikken om alle risico s die met de Obligaties zijn verbonden, te kunnen dragen. De Emittent is mogelijks niet in staat de Obligaties terug te betalen. De Emittent is mogelijks niet in staat de Obligaties terug te betalen op hun vervaldag. Indien de Obligatiehouders, ingevolge een Geval van Wanprestatie, de vervroegde terugbetaling van de Obligaties zouden vragen, kan de Emittent niet zeker zijn dat zij in staat zal zijn het vereiste bedrag volledig te betalen. Holdingvennootschap. De Emittent is een holdingvennootschap zonder operationele inkomsten en is daardoor uitsluitend afhankelijk van de uitkeringen die door de leden van de Groep aan de Emittent worden gedaan. Bijgevolg zal het vermogen van de Emittent om te voldoen aan haar financiële verplichtingen onder de Obligaties in grote mate afhankelijk zijn van de kasstromen van de leden van de Groep en van de uitkeringen die zij van de leden van de Groep ontvangt. De groepsfinancieringen (zoals in het Prospectus beschreven onder de hoofding Group s Funding Sources ) bevatten beperkingen op de uitkeringen door de leden van de Groep aan de Emittent wanneer bepaalde financiële testen niet werden voldaan. Uitstaande schuld. Substantiële uitstaande schuld kan een negatieve invloed hebben op de Emittent en haar mogelijkheid om betalingen onder de Obligaties te doen. De Emittent kan bijkomende schulden oplopen. Dit kan een impact hebben op haar vermogen om de verplichtingen onder de Obligaties na te leven en kan ervoor zorgen dat de waarde van de Obligaties daalt. De Voorwaarden beperken de hoeveelheid niet gewaarborgde of gewaarborgde schuld die de Emittent kan oplopen, niet. Staat en structurele achterstelling. Het recht van de Obligatiehouders om betaling op de Obligaties te ontvangen is niet gevrijwaard door een zekerheid, noch gegarandeerd en zal effectief achtergesteld zijn aan enige door een zekerheid gevrijwaarde schuld van de Emittent en zal effectief structureel achtergesteld zijn aan enige schuld van de leden van de Groep (andere dan de Emittent). Op heden zijn nagenoeg alle activa van de leden van de Groep bezwaard met zekerheden ter vrijwaring van de schuldenlast van de leden van de Groep: EUR 96,7 miljoen van de EUR 152,9 miljoen aan vastgoedbeleggingen werd in pand gegeven ten gunste van de banken die schuldeiser zijn van VGP waardoor een totaal van EUR 22,1 miljoen aan bankschuld gedekt werd per 30 juni 2013 (EUR 24,1 miljoen per einde oktober 2013). Er werden geen activa van VGP bezwaard ter vrijwaring van de schuldenlast van de Geassocieerde Vennootschappen. Het kan niet uitgesloten worden dat, volgend op vragen onder de garantie die door leden van de Groep werden gegeven en/of uitwinning van de zekerheden die door de leden van de Groep werden gevestigd, geen of slechts een beperkte hoeveelheid middelen ter beschikking blijven voor uitkering aan andere houders van schulden die door de leden van de Groep werden aangegaan en dat daarom geen of slechts een beperkte hoeveelheid middelen ter beschikking blijft voor uitkering aan de Emittent en betaling van de schuldeisers van de Emittent, waaronder de Obligatiehouders. De Emittent is mogelijks niet in staat om de Obligaties op hun vervaldag terug te betalen. Het vermogen van de Emittent om de Obligaties terug te betalen zal afhankelijk zijn van de financiële situatie waarin de Emittent zich bevindt (waaronder haar cashpositie die veroorzaakt wordt door haar vermogen om inkomsten en dividenden te ontvangen van haar Dochtervennootschappen) op het moment van de gevraagde terugbetaling en kan beperkt worden door de wet, door de voorwaarden van haar schulden en door overeenkomsten die zij afsloot op of voor deze datum, die bestaande en toekomstige schulden mogelijks vervangen, aanvullen of aanpassen. De Obligaties kunnen worden terugbetaald voorafgaand aan de vervaldag. In geval: (A) een Geval van Wanprestatie zich voordoet; (B) dat de Emittent ervoor kiest alle uitstaande Obligaties terug te betalen wanneer Obligatiehouders Controlewijziging Put Uitoefeningskennisgevingen hebben ingediend voor minstens 85 percent van de totale nominale waarde van de Obligaties of (C) dat de Emittent verplicht wordt de verschuldigde bedragen op elke Obligatie te verhogen als gevolg van enige wijziging in of amendement aan het Belgisch fiscaal recht op of na de Betaal- en Uitgiftedatum, kunnen de Obligaties voor hun vervaldag worden terugbetaald. In zulke omstandigheden is het mogelijk dat de belegger niet in staat is om de opbrengsten uit de terugbetaling (als er opbrengsten zijn) te beleggen aan een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de Obligaties. Belastingen. Betalingen die in verband met de Obligaties worden gedaan kunnen 20/11/2013 P. 9/12

10 VERKOOPSBEPERKINGEN onderhevig zijn aan Belgische roerende voorheffing. Potentiële kopers en verkopers van de Obligaties kunnen mogelijks verplicht worden belastingen te betalen of andere documentaire kosten of betalingen te doen in overeenstemming met het recht en de praktijk in de landen waar de Obligaties overgedragen worden of in andere jurisdicties. De Belgische roerende voorheffing, momenteel aan 25%, zal in principe toepasbaar zijn op de interesten op de Obligaties die worden aangehouden op een niet-vrijgestelde effectenrekening (een N rekening) in het X/N vereffeningssysteem van de Nationale Bank van België of enige rechtsopvolger daarvan ( Clearing Systeem ). Sommige betalingen met betrekking tot de Obligaties kunnen beïnvloed worden door de Europese Spaarrichtlijn. Markt voor de Obligaties en prijs. Het is niet zeker dat er een actieve markt voor de Obligaties zal zijn. Elke verkoop van Obligaties vóór de Eindvervaldag gebeurt tegen de prijs op de secundaire markt, die beneden de nominale waarde van de Obligaties kan liggen en wordt beïnvloed door een reeks factoren, zoals de kredietwaardigheid van de Emittent. Bij een rentestijging op de markt of toenemende inflatie kan als gevolg hebben dat de Obligaties verhandeld worden aan een prijs die lager is dan hun nominale waarde. Wijzigingen van de Voorwaarden. Mits het behalen van bepaalde meerderheden en volgens bepaalde procedures kan een vergadering van Obligatiehouders de Voorwaarden wijzigen, zonder het akkoord van elke individuele Obligatiehouder. Bovendien zou een wijziging in de wetgeving een impact kunnen hebben op de inhoud van de Voorwaarden. Put Controlewijziging (Change of Control Put). Ingeval van Controlewijziging kunnen de Obligatiehouders (onder bepaalde voorwaarden) een vervroegde terugbetalig van de Obligaties bekomen. Zolang de Put Controlewijzigingsclausule niet is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Emittent is deze niet van kracht. Het is niet zeker dat de aandeelhouders deze clausule effectief zullen goedkeuren. Betalingen via de Agent en de Clearingsysteem. De Agent is niet verplicht om de bedragen die door hem zijn ontvangen in verband met de via het Clearingsysteem vereffende Obligaties af te zonderen. De overdracht van de Obligaties, betalingen in verband met de Obligaties en alle communicatie met de Emittent zal verlopen via het Clearingsysteem. De Emittent kan de goede werking van het Clearingsysteem niet garanderen. Positie van de Agent en de Lead Manager. De Emittent, de Agent en de Lead Manager mogen deelnemen aan transacties die een negatieve impact kunnen hebben op de belangen van de Obligatiehouders. Zij hebben reeds bepaalde kredietovereenkomsten en andere overeenkomsten afgesloten. De Agent heeft geen fiduciaire of gelijkaardige verplichtingen ten aanzien van de Obligatiehouders. Financiering voor de aankoop van Obligaties. Als een Obligatiehouder financiering verkrijgt voor de aankoop van Obligaties, dan zal hij mogelijk niet enkel worden geconfronteerd met een verlies van zijn belegging indien er een Geval van Wanprestatie zich voordoet of indien de prijs van de Obligaties materieel daalt, maar zal hij ook het krediet en de interest hierop moeten terugbetalen. Dergelijke krediet kan voor de belegger tot een significante stijging van zijn verlies op de beleging leiden. Kredietbeoordeling. De Emittent, noch de Obligaties hebben een kredietbeoordeling en de Emittent is op heden niet van plan om op een latere datum een kredietbeoordeling aan te vragen voor zichzelf of voor de Obligaties, waardoor de prijszetting voor de Obligaties moeilijker kan worden. Er is geen actieve handelsmarkt voor de Obligaties. Een gebrek aan liquiditeit kan aanzienlijke nadelige gevolgen hebben op de markwaarde van de Obligaties. De Obligaties zijn onderworpen aan het marktrenterisico. De Obligaties zijn vastrentend tot aan hun Eindvervaldag. Een stijging in de marktrente kan ertoe leiden dat de Obligaties verhandeld worden aan prijzen die lager liggen dan de nominale waarde van zulke Obligaties. Marktwaarde van de Obligaties. De marktwaarde van de Obligaties zal beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent en door een aantal bijkomende factoren. Risico op herroeping en intrekking van het Openbaar Aanbod / Uitgifte voor een lager bedrag dan het verwachte minimumbedrag Andere risicofactoren verbonden aan de Obligaties zijn begrepen in Deel II: Risicofactoren van het Prospectus en zouden ook in ook in overweging moeten worden genomen door de beleggers. Geen toelating voor een aanbieding aan personen met de Amerikaanse nationaliteit en aan 20/11/2013 P. 10/12

11 Amerikaanse ingezetenen. Productscore PRODUCTSCORE 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Belangrijke factoren die hebben geleid tot deze productscore: - Kredietwaardigheid: de belegger draagt een kredietrisico op VGP NV - Structurele achterstelling van de schuldeisers van VGP NV t.o.v. de schuldeisers van haar dochtervennootschappen Als de inschatting van de determinanten wijzigt door omstandigheden in de markt, kan ook de productscore wijzigen. Beleggers zullen via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte gebracht worden van een wijziging van het risicoprofiel (productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief, productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7 met een zeer dynamisch risicoprofiel). Kijk voor meer uitleg en achtergrond over de verschillende determinanten van de productscores op: Kosten DISTRIBUTIE- EN 1,875% per Coupure, gedragen door de Emittent. VERKOOPCOMMISSIE BEWAARLOON Kosten voor bewaring van de Obligaties op een effectenrekening: ten laste van de belegger (zie Tarievenkaart). FINANCIËLE DIENST Gratis bij CBC Banque SA (zie Tarievenkaart). MAKELAARSVERGOEDING Bij het verkopen van de Obligaties voor de Eindvervaldag (op de secundaire markt) zal er een makelaarsvergoeding verschuldigd zijn (zie Tarievenkaart). TARIEVENKAART Alle tarieven van toepassing bij CBC Banque SA zijn te raadplegen via https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/cbc/pdf/spb_drp_tarif_operations_titres.pdf Liquiditeit NOTERING SECUNDAIRE MARKT Fiscaliteit ALGEMEEN FISCAAL REGIME IN BELGIË INFORMATIE-UITWISSELING Er werd een aanvraag ingediend bij NYSE Euronext Brussels om de Obligaties te noteren en toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels (www.nyx.com). De secundaire markt zal waarschijnlijk beperkt of weinig liquide zijn. Zoals hierboven gespecificeerd onder Risico s verbonden aan de Obligaties, is er geen enkele waarborg dat er zich een actieve markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Obligaties. De Obligatiehouder kan zijn belegging in de Obligaties voor de Eindvervaldag alleen realiseren door ze te verkopen aan de prijs bepaald door CBC Banque SA die als tegenpartij kan optreden (en waarop beurstaks verschuldigd is) en moet dus rekening houden met een eventuele minwaarde. De minwaarde kan veroorzaakt worden door bepaalde parameters (zoals onder meer de evolutie van de marktrentes, de perceptie van de kredietwaardigheid van de Emittent en de volatiliteit op de markten). Algemeen kan men verwachten dat de marktprijs van de Obligaties daalt in geval van een stijging van de intrestvoeten. Beleggers kunnen de prijs van de Obligaties consulteren in hun effectenrekening of opvragen in elk CBC-bankkantoor. CBC Banque SA verbindt er zich niet toe om de Obligaties systematisch terug te kopen. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. De algemene bepalingen zijn opgenomen in het Prospectus. De inkomsten, voortvloeiend uit de Obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans (d.i. op datum van de productfiche) onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de Obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. De Obligaties vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG. 20/11/2013 P. 11/12

12 TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN Op basis van deze richtlijn zal de Belgische uitbetalende instantie, die de inkomsten van de Obligaties (zoals bepaald in de Europese Spaarrichtlijn) betaalt aan een natuurlijke persoon (uiteindelijke gerechtigde) woonachtig in een andere lidstaat (of van één van de afhankelijke en geassocieerde gebieden), over deze rentebetalingen rapporteren aan de Belgische overheid. De Belgische overheid zal vervolgens de informatie uitwisselen met de overheid van de woonstaat van de uiteindelijke gerechtigde. Taks op de beursverrichtingen bij aan- of verkoop op de secundaire markt, indien dergelijke verrichting in België wordt aangegaan of uitgevoerd: 0,09% met een maximumbedrag van EUR 650. Lexicon Kijk zeker op voor het volledige overzicht van financieel-economische termen. Deze productfiche bevat enkel marketinginformatie. Ze bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de productfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Indien deze informatie zou wijzigen vóór de aanvang van de verhandeling van de Obligaties op de hierboven vermelde gereglementeerde markt, zal CBC Banque SA de belegger hiervan op de hoogte brengen. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico s is te vinden in het Prospectus en in de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten. U kunt deze informatie verkrijgen via uw CBC-bankkantoor of bekijken op Deze productfiche is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. Verantwoordelijke uitgever: CBC Banque SA, Grote Markt 5, 1000 Brussel, België, BTW BE , RPR Brussel. 20/11/2013 P. 12/12

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv

Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv Mithra wil een wereldleider worden op het gebied van vrouwengezondheid Beursintroductie Aandelen van Mithra Pharmaceuticals nv De belangrijkste kenmerken in een notendop: Mithra werd in 1999 opgericht,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie