Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag Rijksdienst voor Pensioenen ~

2

3

4 4 ~ Jaarverslag 2011

5 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 11 Nieuwe uitkeringen uitbetaald in Evolutie van de nieuwe uitkeringen uitbetaald door de RVP 16 Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden 20 Bijlagen 71 Contacten 71 Het regionale netwerk: overzicht van gewestelijke kantoren en zitdagen 72 Het regionale netwerk: overzicht van de Pensioenpunten 80 Overzicht van de wettelijke en reglementaire bepalingen, gepubliceerd in De RVP als dienstverlener 27 Projecten die de dienstverlening verbeteren 27 Informeren en communiceren 28 Toekenning ~ een proactief dossierbeheer 38 Betaling 42 Ondersteunende diensten 45 De interne werking van de RVP 49 Projecten die de interne werking verbeteren 49 De RVP in cijfers 52 De organisatie van de RVP 60 Het departement Personeel en Organisatie 65 Jaarverslag 2011 ~ 5

6 Voorwoord 2011 zal de geschiedenisboeken van de RVP ingaan als het jaar waarin de Betaaldiensten begonnen zijn met een ingrijpende modernisering van de informatica. Wetende dat de RVP maandelijks een voordeel aan bijna burgers uitkeert, voor een totaalbedrag van meer dan 1,5 miljard euro, maakt dit van het project Theseos Betalingen één van de meest ambitieuze projecten die de RVP ooit heeft ondernomen. Eens afgerond, zal dit project het luik Toekenning (dat begin 2010 werd gelanceerd) van de toepassing Theseos aanvullen en zal het geïntegreerd pensioendossier werkelijkheid zijn geworden. Waar het papieren pensioendossier op zijn laatste benen loopt, wordt ook de pensioenaanvraag verder geautomatiseerd: de toepassing Pensioenaanvraag, ontwikkeld in overleg met het RSVZ, werd begin 2011 gelanceerd. De burger krijgt zo de mogelijkheid om van thuis uit zijn werknemers- of zelfstandigenpensioen of een inkomensgarantie voor ouderen aan te vragen. Dit is het resultaat van een mooie krachtenbundeling die het mogelijk heeft gemaakt om schaalvoordelen te behalen en die in de toekomst nog tot andere synergieën zal leiden, met name voor het verder vereenvoudigen van de stappen die de burgers met een gemengde loopbaan moeten ondernemen. In 2011 hebben we ook onze aanwezigheid in de nabijheid van de burger niet uit het oog verloren. Hiervan getuigen de renovaties van drie gewestelijke kantoren (die van Liège, Arlon en Malmedy). Tegelijkertijd werden twee andere renovatieprojecten op touw gezet (Namur en Mons). Doel is het comfort van onze jaarlijkse bezoekers te verhogen, maar ook de arbeidsomstandigheden van onze werknemers te verbeteren, met name door hen de mogelijkheid te bieden hun werk te doen vanuit één van de gewestelijke kantoren die zich dichter bij huis bevinden. Deze verhoogde flexibiliteit, die de kern vormt van een aantrekkelijk Human Resourcesbeleid, was enkel mogelijk door het automatiseren van het pensioendossier. In de huidige context zijn deze programma s onmisbaar. Sinds enkele jaren krijgt de RVP immers te maken met een toevloed van nieuwe gepensioneerden die jaar na jaar groter zal worden. Als men het aantal gepensioneerden dat in 2011 voor de eerste keer een pensioen ontving vergelijkt met het aantal van 2007 dan stelt men een verhoging vast van 23,8 %. Daar komt nog bij dat de nieuwe gepensioneerden 6 ~ Jaarverslag 2011

7 steeds complexere loopbanen hebben, doordat ze in verschillende stelsels gewerkt hebben. Het gevolg: elk jaar moet de RVP meer pensioenen berekenen op basis van complexere gegevens. Een echte uitdaging, die de RVP aangaat door het geïntegreerd pensioendossier in te voeren. Veel leesplezier! Michel Nollet Voorzitter van het Beheerscomité Marc De Block Adjunct-administrateur-generaal Jaarverslag 2011 ~ 7

8 8 ~ Jaarverslag 2011

9 Inleiding Dit jaarverslag bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk biedt u een volledig overzicht van de statistieken aangaande de werknemerspensioenen alsook de andere uitkeringen waarvan de RVP de uitbetaling beheert. Zo kunt u kennis nemen van de context waarbinnen de RVP zijn taken uitvoert alsook van de belangrijke evoluties in In het tweede hoofdstuk bespreken we de RVP als dienstverlener. We bekijken de projecten die in de steigers staan om de dienstverlening aan de (toekomstige) gepensioneerden te verbeteren en we bespreken hoe de hoofdopdrachten van de RVP informeren en communiceren, het toekennen en uitbetalen van de pensioenen verwezenlijkt worden. Die missies vertalen zich in een veelvoud aan acties en resultaten. We geven niet alleen de performantiecijfers weer (bijvoorbeeld hoeveel telefoontjes de Groene lijn behandeld heeft), maar vullen die voor de diensten die in contact staan met het grote publiek ook aan met de tevredenheidscijfers. Op die wijze beschikken we niet alleen over indicatoren inzake efficiëntie, maar ook over cijfers die een indicatie zijn voor de effectiviteit van onze dienstverlening. moeten verbeteren, maar hernemen we ook in detail alle onderdelen van de instelling, de interne structuur van ons organisme en de gegevens over het beheer van de human resources. In het vierde en laatste hoofdstuk hebben we de bijlagen opgenomen. Daarin vindt u de contactgegevens van de RVP terug evenals alle aanpassingen die in 2011 aangebracht werden aan de wet- en regelgeving en een gedetailleerd overzicht van de gewestelijk kantoren, de bijhorende zitdagen en de Pensioenpunten die samen met de PDOS en het RSVZ georganiseerd worden. De back office van de RVP, met andere woorden de interne werkingsprocessen, staat centraal in het derde hoofdstuk. In dit onderdeel beschrijven we niet enkel de projecten die de interne werking Jaarverslag 2011 ~ 9

10 10 ~ Jaarverslag 2011

11 01 Statistieken 2011 De Rijksdienst voor Pensioenen staat in voor de berekening en de toekenning van de werknemerspensioenen en de IGO. Naast die uitkeringen betaalt hij ook nog de zelfstandigenpensioenen uit, evenals de uitkeringen die worden toegekend door de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale zekerheid. Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven De onderstaande infografie op pagina s 12 & 13 geeft u een overzicht van de uitkeringen die door de RVP worden uitbetaald. Voor elke uitkering wordt het aantal gerechtigden en de bijbehorende maandelijkse uitgaven op 1 januari 2011 vermeld. In eerste instantie biedt dit hoofdstuk een momentopname, op 1 januari 2011, van het aantal gerechtigden en van de maandelijkse uitgaven in verband met de verschillende uitkeringen die door de RVP worden uitbetaald. In tweede instantie wordt er geprobeerd om de eventuele tendensen van de laatste vijf jaren in kaart te brengen, onder meer de evolutie van het aantal nieuwe uitkeringen dat wordt uitbetaald en de evolutie van het aantal gerechtigden volgens het type loopbaan of het pensioenbedrag. Die dubbele analyse is noodzakelijk omdat één en dezelfde gerechtigde verschillende uitkeringen kan cumuleren. Jaarverslag 2011 ~ 11

12 Uitkeringsgerechtigden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,88 Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,53 Pensioengerechtigden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,15 Gerechtigden op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,51 Werknemers Aantal : Maandelijkse uitgave : ,05 Zelfstandigen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,10 Rustpensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,65 Rustpensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,17 Overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,47 Overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,53 Verwarmingstoelagen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,41 Vervr. uittredingsteg. landbouw Aantal : 743 Maandelijkse uitgave : ,55 Pensioenbonus Aantal : Maandelijkse uitgave : ,52 Pensioenbonus Aantal : Maandelijkse uitgave : ,85 12 ~ Jaarverslag 2011

13 Gerechtigden op een rente werknemers Aantal : Maandelijkse uitgave : ,95 Gerechtigden op een onvoorwaardelijk pensioen zelfstandigen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,30 Gerechtigden op een prestatie mindervaliden Aantal : Maandelijkse uitgave : ,44 Ouderdomsrenten Weduwrenten Aantal : Maandelijkse uitgave : ,03 Aantal : Maandelijkse uitgave : ,92 Onvoorwaardelijke rustpensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,81 Onvoorwaardelijke overlevingspensioenen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,49 Aanvullende tegemoetkomingen Aantal : Maandelijkse uitgave : ,39 Tegemoetkomende aanvulling gew. inkomen Aantal : 644 Maandelijkse uitgave : ,25 Tegemoetkomingen hulp van derde Aantal : Maandelijkse uitgave : ,80 Jaarverslag 2011 ~ 13

14 Nieuwe uitkeringen uitbetaald in 2011 In 2011 heeft de RVP nieuwe uitkeringen uitbetaald in vergelijking met december Het betreft uitkeringen die in 2010 nog niet werden uitbetaald en waarvan een eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden in Verdeling van de nieuwe uitkeringen uitbetaald in 2011 De nieuwe uitkeringen die werden uitbetaald in 2011 zijn voornamelijk rustpensioenen in de regeling voor werknemers (64,3 %), gevolgd door de rustpensioenen in de regeling voor zelfstandigen (15,7 %) en de overlevingspensioenen voor werknemers (12,1 %). De resterende 7,9 % heeft betrekking op het overlevingspensioen voor zelfstandigen en de IGO. 14 ~ Jaarverslag 2011

15 Overzicht van de nieuwe uitkeringen in 2011 Nieuwe uitkeringen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige Igo Totaal Mannen Vrouwen Totaal Verdeling van de nieuwe uitkeringen in ,9 % 3,0 % 12,1 % Rustpensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen werknemer 15,7 % 64,3 % Igo Overlevingspensioen zelfstandige Jaarverslag 2011 ~ 15

16 Evolutie van de nieuwe uitkeringen uitbetaald door de RVP 2009 was het laatste jaar waarin de aanpassing van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen werd doorgevoerd. Het is dus een bijzonder jaar dat een lineaire analyse op basis van de laatste vijf jaar moeilijk maakt. We noteren wel dat die aanpassing leidde tot een daling in 2009, maar dat het aantal nieuwe uitkeringen in 2011 hoger was dan in 2008 en Tussen 2011 en 2010 constateren we een stijging van het aantal nieuwe uitkeringen met 5,04 %. Terwijl de Igo en het overlevingspensioen in de stelsels voor werknemers en zelfstandigen een lichte daling kennen, neemt het aantal andere uitkeringen toe. Een blik op de cijfers van de nieuwe uitkeringen die aan mannen (wiens pensioenleefijd onveranderd is) toegekend werden leert ons dat er een verhoging is van 23,8 % tussen 2007 en Dit opmerkelijk cijfer bevestigt wat we vorig jaar al opmerkten: de vergrijzing is duidelijk merkbaar, maar op een minder spectaculaire manier. Waar het aantal uitkeringen stijgt, bedraagt de stijging van het aantal nieuwe rustpensioenen werknemers 11,8 %, terwijl het aantal rustpensioenen zelfstandige stijgt met 8,6 %. 16 ~ Jaarverslag 2011

17 Overzicht van de nieuwe uitkeringen door de RVP Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige Igo Nieuwe pensioenen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige Igo Totaal Nieuwe pensioenen Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Rustpensioen zelfstandige Overlevingspensioen zelfstandige Igo Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Jaarverslag 2011 ~ 17

18 Evolutie van het aantal nieuwe rustpensioenen werknemer Mannen Vrouwen Totaal Evolutie van het aantal nieuwe overlevingspensioenen werknemer Mannen Vrouwen Totaal Evolutie van het aantal nieuwe rustpensioenen zelfstandige Mannen Vrouwen Totaal ~ Jaarverslag 2011

19 Evolutie van het aantal nieuwe overlevingspensioenen zelfstandige Mannen Vrouwen Totaal Evolutie van het aantal nieuwe IGO-gevallen (inkomensgarantie voor ouderen) Mannen Vrouwen Totaal Jaarverslag 2011 ~ 19

20 Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort loopbaan. Totaal zuivere loopbanen Totaal gemengde loopbanen 66,52 % 33,48 % 12,33 % Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector 18,92 % 0,54 % 1,69 % Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Verdeling en evolutie van de pensioengerechtigden Verdeling van de pensioengerechtigden Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort loopbaan Op 1 januari 2011 betaalde de RVP een pensioenuitkering aan gerechtigden. 66,52 % van die burgers ontvangt een pensioen voor een zuivere loopbaan (berekend op basis van één enkele pensioenregeling, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige). 33,48 % ontvangt meerdere pensioenen, in minstens twee pensioenregelingen. Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort loopbaan. Mannen Vrouwen Totaal Zuivere loopbaan Werknemers Zelfstandigen Totaal zuivere loopbanen % ,67 % 66,39 % 66,52 % Gemengde loopbaan Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Totaal gemengde loopbanen % TOTAAL ,33 % 33,61 % 33,48 % ~ Jaarverslag 2011

21 Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort pensioen. Slechts 18,4 % van de gepensioneerden ontvangt een pensioen aan het gezinsbedrag, met andere woorden voor de gepensioneerde en zijn echtgeno(o)t(e). 81,6 % van de gepensioneerden ontvangt een eigen pensioen. Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort pensioen 14 % 18 % 15 % Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Vrouwen Gezinspensioen Totaal 53 % Verdeling van de pensioengerechtigden op 1 januari 2011 volgens het soort pensioen Mannen Vrouwen Totaal Gezinspensioen Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Jaarverslag 2011 ~ 21

22 Evolutie van het aantal gerechtigden Evolutie volgens het soort loopbaan Terwijl het totale aantal gepensioneerden met een zuivere loopbaan werknemer stijgt (+ 4,26 %), kent het aantal gepensioneerden met uitsluitend een loopbaan als zelfstandige een daling in de laatste vijf jaar (-5,55 %). Het aantal gepensioneerden met een gemengde loopbaan neemt ook toe (+ 5,9 % in vijf jaar). Deze toename geldt voor alle types gemengde loopbanen, maar is het meest uitgesproken voor de loopbanen van het type werknemer-openbare sector en werknemer-zelfstandige-openbare sector, respectievelijk + 9,6 % en 9,7 % in vijf jaar Zuivere loopbaan Werknemers Zelfstandigen Totaal zuivere loopbanen % Gemengde loopbaan Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Totaal gemengde loopbanen % TOTAAL ,08 % 67,01 % 66,84 % 66,65 % 66,52 % ,92 % 32,99 % 33,16 % 33,35 % 33,48 % ~ Jaarverslag 2011

23 Evolutie van de zuivere loopbanen Zelfstandigen Werknemers Evolutie van de gemengde loopbanen Werknemers + zelfstandigen Werknemers + openbare sector Zelfstandigen + openbare sector Werknemers + zelfstandigen + openbare sector Jaarverslag 2011 ~ 23

24 Evolutie volgens het soort pensioen De laatste vijf jaren merkt men een stijging van het aantal pensioenen aan het bedrag alleenstaande (+11,9 % in 5 jaar). Deze stijging gaat gepaard met een daling van het aantal rustpensioenen aan het gezinsbedrag (-3,9 % in 5 jaar). Het aantal overlevingspensioenen en het aantal rustpensioenen met overlevingspensioen neemt ook af (-6,2 % en -0,2 % in 5 jaar). Het recht op pensioen wordt meer en meer een persoonlijk recht. Evolutie volgens het soort pensioen 2007 Mannen 2008 Vrouwen 2009 Totaal Gezinspensioen Rustpensioen alleenstaande Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen TOTAAL ~ Jaarverslag 2011

25 Evolutie volgens het soort pensioen Gezinspensioen Rust- en overlevingspensioen Overlevingspensioen Rustpensioen alleenstaande Jaarverslag 2011 ~ 25

26 26 ~ Jaarverslag 2011

27 02 De RVP als dienstverlener Projecten die de dienstverlening verbeteren De projecten die hierna beschreven worden, hebben allemaal tot doel om de «front office» van de RVP, dit zijn de contacten tussen de RVP en zijn klanten, te verbeteren. Pensioenaanvraag.be Jaarlijks gaan er meer dan burgers met pensioen. Tot nu moesten ze zich wenden tot het gemeentebestuur of de bevoegde pensioeninstelling om hun aanvraag in te dienen. Sinds februari 2011 kunnen ze hun aanvraag indienen via hun pc op de website het resultaat van een intense samenwerking tussen het RSVZ en de RVP. Hoe gaat de elektronische aanvraag in zijn werk? De burger moet zich eerst identificeren aan de hand van zijn elektronische identiteitskaart of zijn token. Daarna wordt hem gevraagd om: ~ ~ de gegevens uit het rijksregister te controleren; ~ ~ zijn contactgegevens in te vullen; ~ ~ de gevraagde uitkering te kiezen (pensioen of inkomensgarantie); ~ ~ de aard van zijn beroepsloopbaan te verduidelijken; ~ ~ de ingangsdatum te bepalen. In enkele minuten is de klus geklaard. De aanvraag wordt dan overgemaakt aan de bevoegde pensioeninstelling die eventueel contact zal opnemen met de burger om bepaalde informatie toe te lichten. In 2011 werden meer dan aanvragen van thuis uit ingediend via deze toepassing. De gemeenten, die een professionele versie van de toepassing gebruiken, dienden daar nog eens een veelvoud van in: Renovatie van de gewestelijke kantoren Om de bezoekers in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen heeft de RVP in van de 13 gewestelijke kantoren gerenoveerd. Deze renovaties hebben o.m. toegelaten de toegankelijkheid van de ontvangstruimtes te verbeteren, een ruimte voor de Pensioenpunten 1 te voorzien, en de kantoorruimte aan te passen aan de telewerkende 2 medewerkers. ~ ~ Liège, officieel geopend op donderdag 23 juni: De ontvangstruimte werd verplaatst naar het gelijkvloers, en de kantoorruimtes werden gerenoveerd. ~ ~ Arlon, officieel geopend op donderdag 29 september: Een vernieuwde ontvangstruimte laat toe het verloop van de Pensioenpunten te verbeteren, en de kantoorruimtes werden 1 Zie pagina s 32 en 80 voor meer info over de Pensioenpunten 2 Zie pagina 68 voor meer info over het telewerk bij de RVP Jaarverslag 2011 ~ 27

28 gerenoveerd. ~ ~ Malmedy, officieel geopend op donderdag 6 oktober: Een vernieuwde ontvangstruimte laat toe het verloop van de Pensioenpunten te verbeteren, en de kantoorruimtes werden gerenoveerd. Informeren en communiceren De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) heeft vier gelijkwaardige communicatiekanalen uitgebouwd voor zijn twee voornaamste doelgroepen: de toekomstige gepensioneerden en de gepensioneerden. Zo kunnen deze kiezen hoe ze informatie willen inwinnen over hun toestand of pensioendossier: ~ ~ tijdens een persoonlijk gesprek met een RVPexpert; ~ ~ telefonisch; ~ ~ schriftelijk; ~ ~ via elektronische weg. Om de dienstverlening te verbeteren heeft de RVP in 2008 een systeem ingevoerd om de tevredenheid van de klanten permanent te meten. Aan de hand van een papieren enquête vraagt de RVP maandelijks naar de mening van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden die onlangs contact hebben gehad met de RVP via één van deze vier kanalen. Het is de bedoeling op die manier te beschikken over een permanente externe tevredenheidsbarometer. De resultaten van deze enquête worden onder elk medium weergegeven. Telefonisch Er staat een gratis telefoonnummer ter beschikking van de burger die aan de hand van drie nummers, één per landstaal, kosteloos contact kan opnemen met de Rijksdienst voor Pensioenen. In 2011 werden oproepen ontvangen op de groene lijn van de RVP. Elke brief vermeldt een code van vier cijfers die de betrokkene toelaat via deze telefoonlijn rechtstreeks in contact te treden met het personeelslid dat het pensioendossier beheert. Het Contact Center neemt de andere oproepen voor zijn rekening. De medewerkers van het contact center beschikken over de nodige middelen om de gegevens van elk pensioendossier op te vragen en op die manier een duidelijk en aangepast antwoord te geven op de gestelde vragen. Meer dan 80 % van de oproepen wordt afgehandeld door het contact center. De gewestelijke kantoren en het Bureau voor Internationale Overeenkomsten nemen de resterende 20 % voor hun rekening. Tevredenheidsbarometer In 2011 kreeg de groene lijn als gemiddeld cijfer 8,9/10. Geschreven communicatie Briefwisseling De RVP ontvangt een aanzienlijk aantal brieven 28 ~ Jaarverslag 2011

29 Evolutie van de briefwisseling behandeld door het contact center Onderstaande grafiek geeft een uitsplitsing van de reden waarom iemand in 2011 de groene lijn contacteerde 8 % 3 % 1 % 3 % 65 % Betaling (algemeen) Toekenning (algemeen) 4 % Duplicaat fiscale fiche Overschrijving 16 % Inlichtingen fiscale fiche Cumulatie met werk / Sociale uitkeringen Andere Jaarverslag 2011 ~ 29

30 en verbindt zich ertoe om te antwoorden op alle vragen om inlichtingen. Het contact center neemt deze vragen om inlichtingen voor zijn rekening. In 2011 werden schriftelijke vragen om inlichtingen beantwoord, en attesten en duplicaten verstuurd. Om een vlotte communicatie met pensioengerechtigden in het buitenland te verzekeren wordt hen de mogelijkheid geboden ook in het Engels te schrijven. Als betrouwbaar en klantvriendelijk organisme is het belangrijk ons ervan te verzekeren dat wij de juiste inlichtingen krijgen van onze klanten en dat zij onze beslissingen goed kunnen begrijpen. Tevredenheidsbarometer In 2011 kreeg de briefwisseling als gemiddeld cijfer 8,5/10. Gepersonaliseerde informatie over de wijziging van het uitbetaalde bedrag. Vanaf de eerst betaalbaarstelling brengt de RVP elke gepensioneerde persoonlijk op de hoogte van elke wijziging van het totale netto- of brutobedrag, tenzij het enkel om een indexaanpassing gaat. In 2011 heeft de RVP dergelijke brieven verstuurd. Bijzondere loopbaanoverzichten en jaarlijkse uittreksels In 2011 heeft de RVP een jaarlijks loopbaanoverzicht gestuurd naar alle personen die in 2009 als werknemer (arbeider of bediende) hebben gewerkt en die momenteel in België wonen. De werknemers die in 2011 de leeftijd van 30, 35, 40, 45 of 50 jaar bereikten, hebben ook een bijzonder loopbaanoverzicht ontvangen waarin al hun arbeidsjaren als werknemer staan vermeld. Informatiebrochures De RVP stelt gratis gedrukte documentatie ter beschikking van het publiek. Deze publicaties kunnen zowel gedownload als besteld worden. Sinds 2006 publiceert de RVP de «Praktische gids voor de gepensioneerde», die elk jaar wordt herzien en bijgewerkt. Een Memento is ter beschikking sinds juli Dit handboek is bedoeld voor professionals die met gepensioneerden werken of actief zijn in de pensioensector. Deze brochure bevat een gedetailleerd overzicht van alle uitkeringen van de RVP, van de berekening tot de betaling, met inbegrip van de pensioenen in het buitenland, de vrijwillige bijdragen, het aanvullend pensioen, Er is ook een brochure beschikbaar over de toegelaten beroepsactiviteit, om de gepensioneerden en hun echtgeno(o)t(e) duidelijk te informeren over de regels die ze in acht moeten nemen bij de uitoefening van een beroepsactiviteit met behoud van het pensioen. 30 ~ Jaarverslag 2011

31 Aantal verzonden mailings in 2011 Vakantiegeld Cumuls (pensioenkadaster) Cumuls (pensioenkadaster) en wijziging voorheffing Wijziging voorheffing Verwarmingstoelage TOTAAL Aantal verzonden documenten in 2011 Jaaruitreksel Jaaruitreksel + loopbaanoverzicht TOTAAL Guide pratique du pensionné ~ Région de Bruxelles Capitale Pensioengids ~ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Praktischer Ratgeber für Pensionierte ~ Deutschsprachige Gemeinschaft Pensioengids ~ Vlaams Gewest Aantal brochures in 2011 Papier Download TOTAAL Guide du pensionné ~ Région Wallonne Jaarverslag Rapport annuel Werken en uw pensioen behouden Travailler et conserver votre pension Memento NL Mémento FR Abriss TOTAAL Jaarverslag 2011 ~ 31

32 In 2011 heeft de RVP tien folders gepubliceerd die ter beschikking staan in onze regionale kantoren en op de seniorenbeurzen waar de RVP aanwezig is. Elke folder geeft op praktische en bondige wijze een overzicht van de materie. Sinds juni 2010 maakt een nieuwe procedure het mogelijk om meer complexe vragen over andere stelsels aan de andere instellingen door te spelen voor gevolg, als er op dat ogenblik geen vertegenwoordiger van RSVZ of PDOS aanwezig is. Face to face Persoonlijk onthaal Voor het face-to-facecontact met de burger beschikte de RVP al over 13 gewestelijke kantoren en een tweetalig onthaal in de Zuidertoren. Tevredenheidsbarometer In 2011 kreeg het onthaal als gemiddeld cijfer 9/10. Om de band met de burger verder aan te halen, besloot de RVP zitdagen te organiseren in bijna één Belgische gemeente op twee. Alle zitdagen voldoen aan de criteria op het vlak van comfort, vertrouwelijkheid, en toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dankzij investeringen in bureautica en ICT functioneren de zitdagen nu even efficiënt als het onthaal in een gewestelijk kantoor. In 2009 werd deze service aangevuld met de Pensioenpunten, waarvan er nu al 21 bestaan, en waar de drie instellingen samen gemeenschappelijke zitdagen organiseren. 32 ~ Jaarverslag 2011

33 Jaarlijkse evolutie van het aantal bezoekers bij de RVP Aantal bezoekers in percent (%) Contact center Gewestelijke kantoren BIO Lokale zitdagen TOTAAL Verdeling van het aantal bezoeken in functie van de ontmoetingsplaats 22 % 18 % Contact center 2 % Gewestelijke kantoren BIO Lokale zitdagen 58 % Jaarverslag 2011 ~ 33

34 Beurzen actieve senioren In samenwerking met het RSVZ en de PDOS neemt de RVP deel aan beurzen voor actieve senioren. Om de dienstverlening te optimaliseren, delen de drie grootste pensioeninstellingen een gemeenschappelijke stand. Dit vergemakkelijkt de zaken voor de burgers met een beroepsloopbaan in verschillende regelingen. In 2011 was de RVP aanwezig op de Zenith in Brussel, op Actief 50 in Genk, en op de Papi On in Luik. Het gedeelte van de gemeenschappelijke stand dat voorbehouden was voor de RVP kreeg bezoekers over de vloer, alle beurzen bij elkaar. ~ ~ «Papi On» in Luik (van 11 tot en met 13 maart): 335; ~ ~ «Actief 50» in Genk (van 14 tot en met 16 oktober): 385; ~ ~ «Zenith» in Brussel (van 15 tot en met 19 november): 762. Evenementen SOS Pensio(e)n In 2011 organiseerde de RVP voor het derde opeenvolgende jaar «SOS Pensioen» in samenwerking met de twee andere pensioenorganismen en twee radio s: ~ ~ Radio 2 (24 medewerkers van de RVP) oproepen; ~ ~ Bel RTL (3 medewerkers van de RVP) 225 oproepen. 34 ~ Jaarverslag 2011

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 2 1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Voorwoord 4 Inleiding 6 Statistieken 2012 8 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 0 1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2010 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2010 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 3 1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Voorwoord 4 Statistieken 2013 8 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 10 Verdeling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 3 1 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Voorwoord 4 Statistieken 2013 8 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 10 Verdeling

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarverslag 20 08 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2008 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 01 Statistieken 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en maandelijkse

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 1 4 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Voorwoord 5 Statistieken 2014 6 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse uitgaven 8 Verdeling

Nadere informatie

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~

Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen. April Federale Pensioendienst ~ Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Maandelijkse statistiek van de sociale uitkeringen April 2016 Federale Pensioendienst

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~

Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden. Federale Pensioendienst ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden 2017 Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene statistieken

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2014 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2013 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 200 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? pensioencommunicatie MyPension en de pensioenmotor: een win-win-winsituatie voor de werkgever, de burger en de PDOS 3 De pensioeninstelling van

Nadere informatie

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen

DEEL 4. Bijlagen. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De nuttige adressen DEEL 4 Bijlagen De nuttige adressen 99 Nuttige adressen Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Egmont 1 Karmelietenstraat 15 Tel.: + 32 2 501 38 55 Fax: + 32 2 501 86 33 E-mail: info@bacquelaine.fed.be

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/020 BERAADSLAGING NR 10/011 VAN 2 FEBRUARI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Jaarverslag. januari 2015 maart Rijksdienst voor Pensioenen ~

Jaarverslag. januari 2015 maart Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarverslag 20 1 5 januari 2015 maart 2016 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Inhoudstafel Inleiding 5 Statistieken 2015 6 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de maandelijkse

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Persmededeling Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aankloppen om informatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/127 BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/17/085 BERAADSLAGING NR. 17/041 VAN 6 JUNI 2017 OVER DE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd.

De Pensioendienst voor de Overheidssector werkt nog aan een Klantencharter. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag is het nog niet gepubliceerd. Bijlage 5 In het Jaarverslag 2007 hebben wij het charter voor een klantvriendelijke overheid gepubliceerd. Dit charter is een aanvulling op het Handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van de openbare

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 maart 2006 en 20 september 2007;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 maart 2006 en 20 september 2007; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST-

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014

Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Datum van inontvangstneming : 30/09/2014 Samenvatting C-408/14-1 Zaak C-408/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP

JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP JAAROVERZICHT 2009 IN CIJFERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst van de afkortingen 3. Kerncijfers 3.1. Inkomensvervangende

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het pensioenbedrag

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/176 BERAADSLAGING NR. 13/087 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 4 NOVEMBER 2014, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2005

Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2005 Onze voorstellen en suggesties van 1999 tot en met 2005 In de voorbije jaren hebben wij een aantal voorstellen en suggesties tot verbetering of aanpassing van de administratieve procedures gedaan. In ons

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/285 BERAADSLAGING NR. 12/079 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/011 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE Welk doel? Voor wie? Welke rechten? Nuttige informatie voor de sociaal verzekerde in België Welk doel? Het doel van het handvest van de sociaal verzekerde is u, als

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/158 BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Tony Van Der Steen. Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.

Tony Van Der Steen. Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19. Hoe ons contacteren? Tony Van Der Steen Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/101 BERAADSLAGING NR. 16/047 VAN 3 MEI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASTER

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/022 BERAADSLAGING NR. 16/007 VAN 2 FEBRUARI 2016 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt rustpensioen? 2 Hoeveel rustpensioen krijgt u? 2 Wanneer krijgt u uw rustpensioen? 2 Hoe vraagt u rustpensioen aan? 3 Wat als... 3 Al uw

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

DEEL 3. Aanbevelingen en suggesties. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De aanbevelingen 2014 De suggesties

DEEL 3. Aanbevelingen en suggesties. jaarverslag 2014 college van de ombudsmannen voor pensioenen. De aanbevelingen 2014 De suggesties DEEL 3 Aanbevelingen en suggesties De aanbevelingen 2014 De suggesties 93 De aanbevelingen De Ombudsdienst Pensioenen kan twee soorten aanbevelingen doen. Overeenkomstig artikel 16 van het oprichtingsbesluit

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie