Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Producten COiL. Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan:"

Transcriptie

1 Producten COiL Het COiL biedt momenteel de volgende producten aan: Voor zorgprofessionals en vrijwilligers 1. Trainingen Omgaan met levensvragen 2. Begeleide intervisie, moreel beraad 3. Train- de- trainers module voor geestelijk verzorgers 4. Themabijeenkomsten, lezingen Voor burgers 5. Zingevingondersteuning 6. Ontmoetingsgroep in de wijk 7. Lezingen, presentaties, thema s en workshops 8. Het schrijven van het levensverhaal 9. Winterprogramma 10.Zomerprogramma

2 1. Trainingen voor werkers en vrijwilligers in zorginstellingen, welzijns- en ouderenorganisaties. en Training Omgaan met levensvragen Zorgprofessionals (verpleging en verzorging, thuiszorg, werkers in de zorg voor mensen met een beperking, werkers in de geestelijke gezondheidszorg). Welzijnswerkers (ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, sociaal cultureel werkers) Vrijwilligers Doelstelling Beoogde resultaten Vergroten van het bewustzijn en de sensitiviteit ten aanzien van het herkennen van levensvragen en de communicatie over levensvragen en zingevingsvragen. Een training van minimaal 3 en maximaal 6 uur. Hierin worden behandeld, afhankelijk van de afgesproken tijdsbesteding: Vier niveaus in welzijn Wat zijn levensvragen Presentie en interventie Communicatie over levensvragen, bevorderende en belemmerende factoren Verlies en rouw De professional of vrijwilliger is zich bewust van het belang van het herkennen van levensvragen en zingevingsvragen. De deelnemer herkent zingevingsvragen bij cliënten en in het eigen leven. De deelnemer heeft handvatten gekregen hoe om te gaan met levensvragen, door een presente houding, en wanneer contact te leggen met een geestelijk verzorger. Centrum Ouderen en Levensvragen (COL) Nijmegen. Het COL richt zich op het ontwikkelen van expertise en het bieden van trainingen en ondersteuning ten aanzien van zingeving en levensvragen in zorg en welzijn, ongeacht de levensbeschouwing. Centrum voor Ouderen en Levensvragen `

3 2. Intervisie voor werkers en vrijwilligers in zorginstellingen, welzijns- en ouderenorganisaties. Intervisie voor vrijwilligers of professionals Omgaan met levensvragen en Zorgprofessionals (verpleging en verzorging, thuiszorg, werkers in de zorg voor mensen met een beperking, werkers in de geestelijke gezondheidszorg). Welzijnswerkers (ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, sociaal cultureel werkers) Vrijwilligers Doelstelling Beoogde resultaten Leren van ervaringen van anderen en van zichzelf door reflectie op het dagelijks handelen en het omgaan met cliënten rond levensvragen en zingevingsvragen. Intervisiebijeenkomsten volgens afspraak, minimaal twee bijeenkomsten met een tussenperiode. De intervisiebijeenkomsten zijn een goed vervolg op de training Omgaan met levensvragen. De professional of vrijwilliger is zich bewust van het belang van het herkennen van levensvragen en zingevingsvragen. De deelnemer herkent zingevingsvragen bij cliënten en in het eigen leven. De deelnemer heeft handvatten gekregen hoe om te gaan met levensvragen, door een presente houding, en wanneer contact te leggen met een geestelijk verzorger. Centrum Ouderen en Levensvragen (COL) Nijmegen. Het COL richt zich op het ontwikkelen van expertise en het bieden van trainingen en ondersteuning ten aanzien van zingeving en levensvragen in zorg en welzijn, ongeacht de levensbeschouwing. Centrum voor Ouderen en Levensvragen `

4 3. Train- de- trainers module voor geestelijk verzorgers Train- de- trainers module voor geestelijk verzorgers voor de training omgaan met levensvragen en Voor geestelijk verzorgers en zingevingsconsulenten, voor aandachtfunctionarissen ethiek en zingeving, die in hun dagelijks werk te maken hebben met professionals in zorg of welzijn. Doelstelling Beoogde resultaten Verwerven van competenties en kennis met betrekking tot trainen van groepen zorgprofessionals of vrijwilligers rond zingeving en ethiek. De geestelijk verzorger komt in de huidige tijd in een andere rol. Waar voorheen het meeste een beroep gedaan werd op individuele geestelijk zorg en het begeleiden van rituelen, wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de geestelijk verzorger om professionals en vrijwilligers te coachen in het omgaan met Levensvragen. Het COL heeft een train-de-trainers module ontwikkeld voor geestelijk verzorgers. Op eenvoudige wijze kunnen geestelijk verzorgers kennis overdragen en professionals ondersteunen bij het ontwikkelen van sensitiviteit voor levensvragen bij hun cliënten. Er is een uitgewerkte training en handboek beschikbaar en via oefeningen wordt samen geleerd hoe de geestelijk verzorger als trainer effectief kan werken met groepen De deelnemer kan de training Omgaan met Levensvragen geven. De deelnemer heeft vaardigheden verworven om de training te geven en kennis over de inhoud en didactiek van de training. Centrum Ouderen en Levensvragen (COL) Nijmegen. Het COL richt zich op het ontwikkelen van expertise en het bieden van trainingen en ondersteuning ten aanzien van zingeving en levensvragen in zorg en welzijn, ongeacht de levensbeschouwing. Centrum voor Ouderen en Levensvragen `

5 4. Lezingen, presentaties, thema s en workshops te geven door COL deskundigen In samenwerking met Bijzonderheden Lezingen, presentaties te geven door een deskundige van het COL 55+ ouderen via ouderenbonden; ouderenadviseurs; terminale thuiszorg; geneeskundigen in opleiding; verpleeghuisartsen; zorgprofessionals; geestelijk verzorgenden van kerken; landelijke expertisecentra; mantelzorgverenigingen; cliëntenraden; Zonnebloem en andere welzijnsverenigingen; seniorenverenigingen. Ouderen leren omgaan met eigen levensvragen en/ of professionals leren omgaan met levensvragen van ouderen door geestelijke bijstand te leren geven in de zin van het bestaan onderzoeken met ouderen om geestelijk welbevinden te bevorderen Op uitnodiging, vanwege mond op mond reclame en expertise werken stafleden van het COL mee aan de verbreiding van het gegeven dat luisteren naar het verhaal zingeving en zinontlening bevordert. Dit vraagt om optreden in symposia, congressen en het geven van presentaties en vervolgens het leiden van workshops, en het bijdragen aan studiedagen en netwerken van en voor senioren. De cliënt/ student/oudere ervaart verstaan te worden en leert wat helpt om het leven te aanvaarden zoals het is en wat daar voor nodig is en wat daarbij helpt in de communicatie Aanvragers: ouderenbonden, ouderenadviseurs, SWON, DAC Huissen, KBO, Zonnebloem, cliëntenraden, senioren van RU, studenten RU, Centrum Ouderen Levensvragen (COL) Nijmegen Het COL staat open voor ouderen van alle levensbeschouwingen

6 5. Ondersteuning bij het omgaan met levensvragen en zingevingvraagstukken van cliënten. Doelstelling Beoogde resultaten Aanmelding Zingevingondersteuning thuis door middel van een luisterend oor (Kwetsbare) cliënt van 55+ in transitiefase in hun leven Cliënt komt op verhaal door geestelijke bijstand om het geleefde leven en de zin van het bestaan te onderzoeken en ervaart geestelijk welbevinden Cliënt komt zelf of door verwijzing en melden zich aan bij het COL. Een geestelijk verzorger gaat op huisbezoek voor een intakegesprek. Zij luistert en beoordeelt wie de gesprekken kan voeren: de geestelijke verzorger zelf of een geschoolde vrijwilliger. Na kennismaking van vrijwilliger en cliënt wordt gecheckt of de koppeling naar tevredenheid is. Er vinden 10 gesprekken plaats die vervolgens geëvalueerd worden in een tevredenheidonderzoek waarbij de geestelijke verzorger meekijkt naar het vervolg. Tijdens de gesprekken is de vraag van de cliënt het uitgangspunt; door te vertellen wordt ruimte ervaren. Voorbeelden van gesprekonderwerpen: Hoe is het nu de voltooiing van het leven nadert Veranderingen in het leven Verlies en rouw De zin van het leven Spijt, schaamte, piekeren, geheimen De cliënt heeft ervaren verstaan te worden en is daardoor in staat het leven te aanvaarden zoals het is Cliënt zelf, cliëntsysteem, ouderenadviseurs, huisartsen, thuiszorg, ziekenhuis Centrum Ouderen en Levensvragen (COL) Nijmegen. Het COL richt zich het geestelijk welzijn van cliënten en staat open voor alle levensbeschouwingen.

7 6. COL ontmoetingsgroepen in de wijk Aanmelding COL ontmoetingsgroepen in de wijk 55+ (kwetsbare) cliënten die thuis wonen en behoefte hebben om in een groep te praten over zaken die hen bezighouden en interesseren. cliënten komen op verhaal samen met geestelijke inspiratie vanuit het COL door het geleefde leven en de zin van het bestaan te onderzoeken en ervaart geestelijk welbevinden. Ze ontmoeten ook andere ouderen. Cliënten melden zichzelf aan mogelijk via persberichten in wijkkranten en / of worden aangemeld via verwijzers. Een geestelijk verzorger gaat op huisbezoek om de intake te doen. Zij luistert en beoordeelt of gesprekken in een groep bij kunnen dragen. De geestelijk verzorgende of een in gespreksleiding geschoolde vrijwilliger organiseert en leidt de gesprekken. Na kennismaking van cliënten en vrijwilligers in de groep wordt regelmatig gecheckt of de gesprekken naar tevredenheid verlopen. Tijdens de gesprekken zijn vragen van de cliënt uitgangspunt. De gespreksleider reikt een thema aan en werkt dat samen met de deelnemers uit. Thema s kunnen zijn: Het verhaal van uw leven Levens reisverhalen Bewogen levens uit de geschiedenis in boeken of films De cliënt heeft ervaren verstaan te worden en is daardoor beter in staat het leven te aanvaarden zoals het is. Cliënt zelf, cliëntsysteem, ouderenadviseurs, huisartsen, thuiszorg, ziekenhuis Centrum Ouderen en Levensvragen (COL) Nijmegen. Het COL richt zich het geestelijk welzijn van cliënten en staat open voor alle levensbeschouwingen.

8 7. Lezingen, presentaties, thema s en workshops In samenwerking met Bijzonderheden Lezingen, presentaties te geven door een deskundige van het COL 55+ ouderen via ouderenbonden; ouderenadviseurs; terminale thuiszorg; geneeskundigen in opleiding; verpleeghuisartsen; zorgprofessionals; geestelijk verzorgenden van kerken; landelijke expertisecentra; mantelzorgverenigingen; cliëntenraden; Zonnebloem en andere welzijnsverenigingen; seniorenverenigingen. Ouderen leren omgaan met eigen levensvragen en/ of professionals leren omgaan met levensvragen van ouderen door geestelijke bijstand te leren geven in de zin van het bestaan onderzoeken met ouderen om geestelijk welbevinden te bevorderen Op uitnodiging, vanwege mond op mond reclame en expertise werken stafleden van het COL mee aan de verbreiding van het gegeven dat luisteren naar het verhaal zingeving en zinontlening bevordert. Dit vraagt om optreden in symposia, congressen en het geven van presentaties en vervolgens het leiden van workshops, en het bijdragen aan studiedagen en netwerken van en voor senioren. De cliënt/ student/oudere ervaart verstaan te worden en leert wat helpt om het leven te aanvaarden zoals het is en wat daar voor nodig is en wat daarbij helpt in de communicatie Aanvragers: ouderenbonden, ouderenadviseurs, SWON, DAC Huissen, KBO, Zonnebloem, cliëntenraden, senioren van RU, studenten RU, Centrum Ouderen Levensvragen (COL) Nijmegen Het COL staat open voor ouderen van alle levensbeschouwingen

9 8. Het levensboek Aanmelders Bijzonderheden Het schrijven van het levensverhaal cliënt extramuraal of binnen zorginstelling Cliënt komt op verhaal om het geleefde leven en de zin van het bestaan te onderzoeken en ervaart geestelijk welbevinden door het op laten schrijven van zijn/haar levensverhaal Cliënt zelf of kinderen en/of familieleden willen graag een testament van het geleefde leven van hun ouder: Levensloop met foto s. Hoe het is nu de voltooiing van het leven nadert Veranderingen in het leven Verlies en rouw De zin van het leven Spijt, piekeren, geheimen De cliënt heeft ervaren verstaan te worden en heeft daar een tastbaar bewijs voor in de vorm van zijn opgeschreven levensverhaal en is daardoor in staat het leven te aanvaarden zoals het is Aanmelders: cliënt zelf, kinderen familieleden; ouderenadviseurs, huisartsen, thuiszorg, geschoolde bezoekvrijwilligers van het COL Centrum Ouderen Levensvragen (COL) Nijmegen Het COL staat open voor ouderen van alle levensbeschouwingen

10 9. Winterprogramma In samenwerking met Bijzonderheden Winterprogramma van het COL 55+ ouderen thuis Oudere komt op verhaal door geestelijke bijstand om het geleefde leven en de zin van het bestaan te onderzoeken en ervaart geestelijk welbevinden Op vraag van 55+ wordt in de winter in de donkere dagen en rondom feestdagen een programma van activiteiten aangeboden op het gebied van geestelijke ontwikkeling kunst advent levensbeschouwing levensverhalen De cliënt ervaart dat activiteiten op het gebied van levensvragen ondersteuning biedt Aanmelders: cliënt zelf, kinderen familieleden van een oudere ouderenadviseurs, huisartsen, thuiszorg en geschoolde bezoekvrijwilligers van het COL (ca 100) Centrum Ouderen Levensvragen (COL) Nijmegen Het COL staat open voor ouderen van alle levensbeschouwingen

11 10. Zomerprogramma In samenwerking met Bijzonderheden Zomerprogramma van het COL 55+ thuiswonende ouderen Oudere neemt initiatief om deel te nemen aan ontwikkeling op het gebied van geestelijk welzijn in de stille zomerperiode Ieder jaar is er een programma met o.a. Boekbespreking Basiscursus filosofie Meditatieve wandeling Spirituele film Dag in het klooster (bijvoorbeeld DAC Huissen, Damiaancentrum) Muziek: Gregoriaans, Koren; Huub Oosterhuis Verschillende levensbeschouwingen onderzoeken Etc. De cliënt ervaart dat activiteiten op het gebied van levensvragen ondersteuning biedt SWON met wie samen het programmaboekje voor 55+ terechtkomt ook via kinderen familieleden van een ouderen; ouderenadviseurs, huisartsen, thuiszorg en studenten van HAN, geschoolde bezoekvrijwilligers van het COL (ca 100) Centrum Ouderen Levensvragen (COL) Nijmegen Het COL staat open voor ouderen van alle levensbeschouwingen

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014 Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding aan mensen in de palliatieve fase

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving

Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving Eindrapportage Appendix borgingsactiviteiten Zin Geving In gesprek met kwetsbare ouderen Datum: 22 maart 2016 Kenmerk: 2013217 Looptijd: 1 mei 2015 15 maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING

GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRODUCTBESCHRIJVING: GEDEELDEZORG PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING EN BEHANDELING SPITITUAL CARE Januari 2009 1 Dit is de

Nadere informatie

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND

LEIDEN. Dromen over vrijwillige inzet (oriëntatie workshop) MONTFERLAND ALMERE Introductie penningmeesters EHBO bij kinderen Geweldloos communiceren Fondswerving (2 trainingen) Eerste indruk (als voorbereiding op sollicitatie betaald en onbetaald werk) Vrijwilligerswerk en

Nadere informatie

Zin in Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen

Zin in Vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen Zin in Vrijwilligerswerk Vrijwilligers ondersteunen bij het omgaan met levensvragen Meneer Boskoop is vrijwilliger. Elke week komt hij bij een oudere heer die blind geworden is. Deze man praat telkens

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen Instructieboek voor deelnemers

Begeleide intervisie levensvragen en ouderen Instructieboek voor deelnemers Begeleide intervisie levensvragen en ouderen Instructieboek voor deelnemers Aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van welzijn en zorg voor ouderen Auteur(s) Wout Huizing, Reliëf met

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009

Activiteitenprogramma Netwerk Palliatieve Zorg 2009 Activiteiten Netwerk Palliatieve Zorg 2009 ASPECT DOEL ACTIVITEIT WIE WANNEER STATUS FINANCIERING 1. Gezamenlijke verbetercultuur Samenwerking opnieuw vastleggen 2. Nieuw convenant opstellen door partijen

Nadere informatie

VERANDERING EN VEERKRACHT

VERANDERING EN VEERKRACHT VERANDERING EN VEERKRACHT Jaarverslag 2014 & Streefbeeld 2012-2015 Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) Nijmegen, mei 2015 Centrum Ontmoeting in Levensvragen, Panovenlaan 1, 6525 DZ Nijmegen. Tel

Nadere informatie

COiL. Centrum Ontmoeting in Levensvragen: Maatschappelijke Business Case (mbc) managementsamenvatting. Geeft zin aan en in levensgebeurtenissen

COiL. Centrum Ontmoeting in Levensvragen: Maatschappelijke Business Case (mbc) managementsamenvatting. Geeft zin aan en in levensgebeurtenissen COiL Maatschappelijke Business Case (mbc) managementsamenvatting Centrum Ontmoeting in Levensvragen: Geeft zin aan en in levensgebeurtenissen 1 Maatschappelijke Business Case (mbc) Centrum Ontmoeting in

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Geestelijke verzorging Zorg met aandacht - Aandacht voor wat u gelooft Onlangs bent u opgenomen in het Havenziekenhuis. Opname in een ziekenhuis kan vragen en emoties oproepen. Het kan prettig zijn om

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Zingeving op MAAT. Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat?

Zingeving op MAAT. Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat? Zingeving op MAAT Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat? Hoe maken we het hard? Aandacht voor levensvragen en ouderen in zorg en welzijn Expertisenetwerk Levensvragen en

Nadere informatie

TRAINING ROUWZORG. Tussen afstand en nabijheid

TRAINING ROUWZORG. Tussen afstand en nabijheid TRAINING ROUWZORG Tussen afstand en nabijheid INLEIDING In het leven zijn er vele momenten van verlies. Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met hevige emoties. Rouw is het antwoord dat we (als

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland

Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland September 2011 Werkgroep Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg Regio Zuid-Gelderland Beleidsplan : Samenwerken aan Spirituele Zorg binnen de Palliatieve Zorg I. Achtergrond De palliatieve zorg ontwikkelt

Nadere informatie

Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis. Inleiding. Inleiding 21/11/2014. De grote impact van het kleine gebaar

Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis. Inleiding. Inleiding 21/11/2014. De grote impact van het kleine gebaar Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis De grote impact van het kleine gebaar Liselotte Van Ooteghem Mia Vervaeck Studiedag Kronkels - 27 november 2014 Wie we zijn en waarom we hier staan Inleiding

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Senior-idays. Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen

Senior-idays. Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen Senior-idays Dagbesteding middels de ipad: vitaliseert & socialiseert ouderen Een initiatief van drs. Wendela Sanders (bedrijfseconome: marktonderzoeker in de zorg) en drs. Margriet Hijweege (ondernemer

Nadere informatie

Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots

Routeplan meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team Waardigheid & Trots Routeplan "meer ruimte voor de professional, meer ruimte voor het team" Waardigheid & Trots 2017-2018 K. Polman teamleider HRD Definitieve versie d.d. 29-09-2016 Pagina 1 van 5 Inleiding Zinzia streeft

Nadere informatie

Van harte welkom Elk mens is een verhaal waard. Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn/haar levensloop. omgekeerd.

Van harte welkom Elk mens is een verhaal waard. Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn/haar levensloop. omgekeerd. Van harte welkom { Elk mens is een verhaal waard Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn/haar levensloop Gyorgy Konrad omgekeerd. Vertellen van levensverhaal is antwoord op de vraag

Nadere informatie

Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase

Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase Steunpunt 1 e lijn geestelijke zorg Onderdeel van het project Spirituele zorg in de palliatieve fase Onder spiritualiteit verstaan we het levensbeschouwelijk functioneren van de mens, waartoe ook vragen

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Geestelijke verzorging Aandacht voor de zin van het leven Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015

Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015 Jaarverslag extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding aan mensen in de palliatieve fase

Nadere informatie

Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg

Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg Voorwoord Het netwerk palliatieve zorg Eemland is een samenwerkingsverband van zorginstellingen dat sinds 2004 gezamenlijk werkt aan de verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Onderliggend document beschrijft de kaders van het aanbod en de resultaten over het jaar 2012.

Onderliggend document beschrijft de kaders van het aanbod en de resultaten over het jaar 2012. Rapportage extramurale geestelijke begeleiding regio Zuidoost Brabant 2012 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1. Inleiding Voor u ligt de rapportage over het aanbod van extramurale geestelijke begeleiding

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen

Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Scholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen Sandra van den Hof, netwerkcoördinator Palliatieve zorg 20-8-2014 Scholing Palliatieve zorg voor verpleegkundigen Duur van de scholing: 3 dagen Aantal deelnemers

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19

Inhoud. Inleiding 13. Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Persoonlijke ontwikkeling 19 1 Reflecteren 21 1.1 Wat is reflecteren? 21 1.2 STARRT 25 1.3 Zelfhantering 26 1.4 Johari-venster 28 1.5 Evalueren 29 1.6 Opdrachten 29 1.7 Reflectie

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Cursushandleiding. Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit

Cursushandleiding. Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit Cursushandleiding Tja, wat zal ik zeggen, met cliënten in gesprek over spiritualiteit N.a.v. het gelijknamige boek van Elizabeth Johnston Taylor, in het Nederlands hertaald onder redactie van Peterjan

Nadere informatie

De wereld van de trage vragen Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen

De wereld van de trage vragen Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen Leven tot het einde! De wereld van de trage vragen Geestelijke begeleiding in de palliatieve zorg thuis, knelpunten en verbetervoorstellen Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geestelijke begeleiding in de

Nadere informatie

welkom Symposium Spirituele Zorg

welkom Symposium Spirituele Zorg welkom Symposium Spirituele Zorg Een van de uitkomsten v/d jaarbijeenkomst: 50% van de aanwezige organisaties heeft een visie op palliatieve zorg waar spirituele zorg een onderdeel van is. Spiritualiteit

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing

Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing Mindful Werken voor Verloskundigen Nascholing (KNOV register) De Mindful Werken nascholing` bestaat uit twee dagdelen van 3 uur. Het is een kennismaking met de waarden en de toepassing van mindfulness

Nadere informatie

Het leven leren leven

Het leven leren leven Rouwbegeleiding in de praktijk Het leven leren leven Karin van der Plas Themabijeenkomst IDPZ 31 oktober Programma Welkom Theorie over rouw Bespreking casus/ luisteroefening Wat is Levenskunst? Tijd voor

Nadere informatie

SCHOLING & ADVIES. zorg. over identiteit, zingeving en ethiek in de zorg

SCHOLING & ADVIES. zorg. over identiteit, zingeving en ethiek in de zorg SCHOLING & ADVIES zorg over identiteit, zingeving en ethiek in de zorg WIE ZIJN WIJ? DRS. THIJS TROMP DRS. WOUT HUIZING Elke dag zetten zorgverleners zich met hart en ziel in voor mensen die in een bepaalde

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

27 januari 2011 Congres Hoe maken we het hard? Aandacht voor levensvragen van ouderen in het welzijnswerk. Workshop door Trees van Gennip

27 januari 2011 Congres Hoe maken we het hard? Aandacht voor levensvragen van ouderen in het welzijnswerk. Workshop door Trees van Gennip 27 januari 2011 Congres Hoe maken we het hard? Aandacht voor levensvragen van ouderen in het welzijnswerk. Workshop door Trees van Gennip Dia 1. 'Levensvragen ouderen in welzijnswerk'. Trees van Gennip.

Nadere informatie

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie Groep 4. Winter / Voorjaar 2017

Secure Base Coachen. Professioneel begeleiden bij transitie Groep 4. Winter / Voorjaar 2017 Professioneel begeleiden bij transitie Groep 4 Winter / Voorjaar 2017 Huissen In een woud van droomgewassen, stenen wortels, stalen webben, tochtig labyrint van woorden, woont een mens op brekebenen, lelie

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie vind. Informatie over: Dementie Uw manier van leven met dementie. Wanneer u dementie vermoedt bij uzelf of bij uw familie, dan komt er veel op u af. Laurens helpt. In deze folder leest u over dementie

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

STAPPENPLAN PREVENTIE VAN EENZAAMHEID IN DE EERSTE LIJN

STAPPENPLAN PREVENTIE VAN EENZAAMHEID IN DE EERSTE LIJN STAPPENPLAN PREVENTIE VAN EENZAAMHEID IN DE EERSTE LIJN Doelen Het voorkomen, oplossen en/of verwerken van eenzaamheid bij ouderen: 1. Het vaststellen van de mate van eenzaamheid; 2. Het onderscheiden

Nadere informatie

Samen tegen Eenzaamheid

Samen tegen Eenzaamheid Concept Plan van Aanpak versie sept 2017 Concept Plan van aanpak versie sept 2017 Coalitie Erbij De Bilt - 2017-2019 Vooraf Tijdens de werkconferentie op 1 juni jl. zijn tal van ideeën en voorbeelden opgehaald

Nadere informatie

Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen?

Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen? Mentaal Welbevinden Informatie & Ideeën Cliënt Wat kunnen wij voor u betekenen? In de zorg staat het welbevinden van de cliënt centraal. Als cliënt mag u verwachten dat zorgmedewerkers u ondersteunen om

Nadere informatie

Rotterdam. trainingsaanbod. Verkeert

Rotterdam. trainingsaanbod. Verkeert Rotterdam trainingsaanbod Verkeert Inleiding Rotterdam Verkeert is al meer dan 15 jaar de deskundige partner voor training en advies rond homoseksualiteit. Onze ervaring in Rotterdam brengen we steeds

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent Actieve Patiëntenparticipatie Jan Delvaux Gent Participatie start vanuit een stevige basis Poco Loco WED OXOt UilenSpiegel Art. 107 PsyGent Wisselwerkingen Aanloophuis Poco Loco Voor mensen met een psychosociale

Nadere informatie

Functieprofiel Peer Support Werker A

Functieprofiel Peer Support Werker A Functieprofiel Peer Support Werker A Functienaam : Peer Support Werker A Inschaling : FWG-40 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie Het maken van verbinding met cliënten en diens

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem 2016-2017 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders kunnen hebben. en dan was ik van

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase

Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Verantwoorde zorg in de palliatieve fase Driekwart van de Nederlanders brengt de laatste fase van zijn leven door in een verpleeg- of verzorgingshuis, of met ondersteuning van thuiszorg. Verantwoorde zorg

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

6e Werkconferentie Agora over spirituele zorg, voor netwerken palliatieve zorg 12 januari 2012 Pagina 1 van 6

6e Werkconferentie Agora over spirituele zorg, voor netwerken palliatieve zorg 12 januari 2012 Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Actueel overzicht m.b.t. landelijke ontwikkelingen op het gebied van spirituele zorg /levensvragen Carlo Leget, voorzitter Agora ethiek en spirituele zorg Ondanks richtlijn en visiedocument

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

Complementaire zorg. Waardevolle zorg

Complementaire zorg. Waardevolle zorg Complementaire zorg Waardevolle zorg n Kennismaking n Vertaling van theorie/ naar praktijk n Hoe interventies toe te passen in de praktijk n Voorbeelden uit de praktijk n Verschillende interventies: ademhalingsoefening,

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Informatie voor verwijzers F0483-0899 mei 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

De Beroepsstandaard wordt aangepast op de volgende punten.

De Beroepsstandaard wordt aangepast op de volgende punten. BESLUIT VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VGVZ (7 JUNI 2010) inzake het advies van de Commissie Spiritualiteit en Beroepsstandaard vastgesteld te Amsterdam door de Algemene Leden Vergadering van

Nadere informatie

Palliatieve thuiszorg 21/01, 11 en 25/02,03 en 26/03 en 01/05/2010 Diversiteit in de palliatieve thuiszorg 23/02/2010

Palliatieve thuiszorg 21/01, 11 en 25/02,03 en 26/03 en 01/05/2010 Diversiteit in de palliatieve thuiszorg 23/02/2010 Vormingskrantje December 2009 Nieuwe Informatie Vorming georganiseerd door Zorg Saam Complementaire zorg Aromatherapie in de palliatieve zorg 7 en 14/12/09 Rouw De betekenis van levensverhalen in de zorg

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen: een zorg voor ons allemaal, maar wie gaat de zorg leveren? Kees Vermaat Projectleider/adviseur

Kwetsbare ouderen: een zorg voor ons allemaal, maar wie gaat de zorg leveren?  Kees Vermaat Projectleider/adviseur Kwetsbare ouderen: een zorg voor ons allemaal, maar wie gaat de zorg leveren? www.zowelnn.nl Kees Vermaat Projectleider/adviseur Agenda } Kennismaking / stellingen } Het project Zorg en WelzijnsStandaard

Nadere informatie

WAT ALS EEN HULPVERLENER CLIËNT WORDT?

WAT ALS EEN HULPVERLENER CLIËNT WORDT? WAT ALS EEN HULPVERLENER CLIËNT WORDT? Kwartiermaken voor herstelgerichte zorg, door middel van een getuigenis! Week van de verpleegkundigen 22 maart 2017 Verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg Luk

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2017

Opleidingsaanbod 2017 Opleidingsaanbod 2017 2014/2015 Voorwoord Yulius Opleiding & Ontwikkeling is het kenniscentrum voor cursussen en trainingen gericht op de geestelijke gezondheidszorg (GZZ). Yulius Opleiding & Ontwikkeling

Nadere informatie

ZENI. ZORG VOOR U VAN ADVIES OF BEGELEIDING TOT ZORG EN BEHANDELING

ZENI. ZORG VOOR U VAN ADVIES OF BEGELEIDING TOT ZORG EN BEHANDELING ZENI. ZORG VOOR U VAN ADVIES OF BEGELEIDING TOT ZORG EN BEHANDELING WWW.NUSANTARA.NL Eens was er geen thuis meer in het verre Indië. U ging er weg, en trof een koud en nat Nederland. Maar u gaf vorm aan

Nadere informatie

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl

Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl Kennismaken met Planetree info@planetree.nl www.planetree.nl ONDERWIJS & PLANETREE Interesse in het mee doorvertalen van Planetree naar onderwijs en onderwijs organisaties? Neem neem contact op met jim@planetree.nl

Nadere informatie

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg

Als je weet dat je niet meer beter wordt. Palliatieve zorg 00 Als je weet dat je niet meer beter wordt Palliatieve zorg Het is moeilijk voor u en uw naasten om te horen dat u niet meer beter wordt. Er is geen genezing meer mogelijk voor uw ziekte. Maar er is nog

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014

Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Brochure Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven 2014 Hét spel om kinderopvangteams met plezier de belangrijkste pedagogische vaardigheden te laten inoefenen www.bewustekinderopvang.nl & www.interactiespel.nl

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Toelichting bij de praatplaat over het zorginkoopbeleid Wlz 2017 Uitleg Het is belangrijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers weten wanneer en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Januari 2011

Nieuwsbrief Januari 2011 Nieuwsbrief Januari 2011 Eerste nieuwsbrief 2011 Het jaar 2010 is een jaar geweest waarin hard is gewerkt en ook weer veel is gebeurd. Een mens kan veel meer dan hij/zij denkt, als hij/zij vertrouwen heeft

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

Hoe voer ik PMA gesprekken met mijn collega s, leerlingen, deelnemers?

Hoe voer ik PMA gesprekken met mijn collega s, leerlingen, deelnemers? Programma aanbod De PMA organisatie is een opleidingsinstituut, dat vanuit haar missie technieken, diensten en inzichten biedt die mensen helpen om over hun volledige potentieel te kunnen beschikken voor

Nadere informatie

Ethiek, Zorg en Leven

Ethiek, Zorg en Leven Ethiek, Zorg en Leven Inspiratie en Verdieping voor Geestelijk Verzorgers 4-daagse studie-retraite Dominicanenklooster Huissen 28-31 oktober (MW1203) 2012 Zondag 15:00 uur Woensdag 15:00 uur Graag nodigen

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016 Secure Base Systemisch Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Voorjaar 2016 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Anders leren omgaan met ziekte en pijn. Mindfulness-training voor patiënten

Anders leren omgaan met ziekte en pijn. Mindfulness-training voor patiënten Anders leren omgaan met ziekte en pijn Mindfulness-training voor patiënten Soms wordt iemands leven overheerst door problemen die een ernstige of chronische ziekte met zich mee kan brengen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie