Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie"

Transcriptie

1 Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015

2 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte professionals die in staat zijn zorgvuldig en resultaatgericht loopbaanadvies te bieden aan individu en organisatie. De deelnemer wordt opgeleid tot professioneel loopbaanadviseur / coach op Post-Bachelor niveau, inzetbaar zowel in een eigen praktijk, als in een commerciële loopbaanadviespraktijk, als bij een organisatie in een intern mobiliteitsbureau dan wel loopbaanadviesbureau. De Post HBO Loopbaancoach van Focus is de enige in Nederland die midden in de praktijk staat. Focus is van oorsprong een loopbaanadviesbureau en begeleidt al 25 jaar medewerkers en werkzoekenden vanuit 12 locaties in het land. De opleiding is in 1991 van start gegaan en continue ontwikkeld vanuit onze eigen adviespraktijk en in samenwerking met organisaties met eigen loopbaanadviescentra. De dagelijkse loopbaanpraktijk van Focus en de ervaringen bij het opzetten van diverse loopbaanadviescentra bij grote organisaties, vormen de bouwstenen voor onze opleiding. De doelstellingen voor de opleiding zijn afgeleid van de competenties en het profiel van de (junior-) loopbaancoach, zoals dat ook gehanteerd wordt in de eigen organisatie van Focus. Verder is het profiel afgezet tegen het toetsingskader van het CMI zoals dat gehanteerd wordt bij het certificeren van ervaren loopbaancoaches en -adviseurs. Er is dus een duidelijke relatie met het beroepsbeeld. Focus kiest voor het toetsingskader van het CMI omdat dit in Nederland als kwaliteitskeurmerk wordt gehanteerd voor ervaren loopbaanadviseurs en coaches. De docenten, gastdocenten, mentoren en loopbaanadviseurs die een rol hebben in onze Post HBO Loopbaancoach, zijn actief werkzaam in ons vakgebied en hebben jarenlange persoonlijke ervaring op het gebied van individuele loopbaanbegeleiding en het oplossen van personele vraagstukken van organisaties. Gastsprekers vanuit loopbaanadviescentra bij (grote) organisaties zullen vanuit organisatieperspectief een bijdrage leveren aan onze opleiding. In de Post HBO Loopbaancoach komen alle belangrijke elementen van het loopbaanbegeleidingproces uitgebreid aan de orde. Onze opleiding is gericht op: - Het versterken van de benodigde competenties voor de opleiding, de kerncompetenties van de loopbaanadviseur én op persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de deelnemer. - Coachende begeleiding, er wordt rekening gehouden met de verschillende manieren van leren door het aanbieden van een breed scala aan onderwijsvormen. - Reflecteren op eigen handelen, de deelnemer wordt gestimuleerd de eigen veronderstellingen steeds te onderzoeken waardoor leerervaringen beter geborgd zullen worden. Naast het opdoen van kennis is er veel aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Na de Post HBO Loopbaancoach is de deelnemer in staat zijn arsenaal aan competenties, persoonlijke vaardigheden en gedragsrepertoire optimaal in te zetten. Gedurende de opleiding zullen de deelnemers ook kennismaken met verschillende methoden en technieken, een veelheid aan loopbaaninstrumenten en de momenten in een traject waarbij deze methoden, technieken en instrumenten inzetbaar kunnen zijn. Focus maakt gebruik van een 30-tal, veelal door ons zelf ontwikkelde loopbaaninstrumenten. Om een extra bijdrage te leveren worden alle Focus-loopbaaninstrumenten (digitaal) gedurende de opleiding aan de deelnemers ter beschikking gesteld, ook om ten behoeve van eigen werkzaamheden in te zetten. 2 / 6

3 Focus biedt eveneens de mogelijkheid het geleerde via het opdoen van werkervaring in een van onze eigen loopbaanadvies kantoren direct in de praktijk te brengen. Aanpak In onze aanpak gaan we sterk uit van de realiteit van de deelnemers. Om het leereffect te versterken gebruiken we waar mogelijk casuïstiek uit de directe praktijk van de deelnemers (voorbeelden, cases en oefeningen vanuit de dagelijkse werksituatie) en werken we daarbij vaak met reality kandidaten waarmee praktisch wordt geoefend. Reality kandidaten zijn veelal cliënten die bij Focus een traject doorlopen, geen acteurs. Hierdoor krijgen de praktijkoefeningen een echt karakter, wat een grote bijdrage levert aan het leertraject omdat de deelnemer te maken krijgt met een echte case. Er wordt dan geen rol gespeeld door de deelnemer, omdat er geen acteur tegenover hem/haar zit, maar een echt mens met een echte vraag. Praktische, veelal door Focus zelf ontwikkelde methodieken en instrumenten worden door de opleiders uit de praktijk, op interactieve wijze overgedragen aan de deelnemers. Door de persoonlijke aandacht voor de individuele deelnemers worden zij snel en intensief voorbereid op hun taken als loopbaanadviseur cq. coach. De deelnemers leren door feedback van mensen uit het vak en van de praktijk van anderen. Deze benadering zorgt ervoor dat de deelnemers snel, persoonlijk en intensief worden voorbereid op hun taken als loopbaanadviseur cq. coach. De opleiding biedt veel ruimte voor reflectie, kennisuitwisseling en praktijkwerk. Resultaat Na de opleiding is de deelnemer in staat cliënten praktisch en mentaal te begeleiden. Ook kan hij/ zij hen actief ondersteunen bij het vinden van ander werk en is in staat een gedegen loopbaanadvies te formuleren. Hij/ zij heeft inzicht gekregen in de rol als begeleider en heeft leren werken met vele vragen van cliënten en opdrachtgevers. Hij/ zij beschikt over beproefde instrumenten en handvatten voor methodische begeleiding. De deelnemer heeft geleerd hoe persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen en belemmeringen te hanteren. Daarnaast heeft hij/ zij waardevolle contacten kunnen opdoen met beroepsgenoten. Bestemd voor P&O-adviseurs, arbeidsdeskundigen, intermediairs, medewerkers personele mobiliteit en andere functionarissen, die mensen begeleiden bij loopbaanontwikkeling en/of het vinden van ander werk. Docenten en loopbaanadviseurs De docenten en loopbaanadviseurs van Focus hebben jarenlange persoonlijke ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding en het oplossen van personele vraagstukken van organisaties. Werkwijze praktijkopleiding De opleiding bestaat uit verschillende onderwijs- en werkvormen. Oriëntatie Het is mogelijk om in een individueel vrijblijvend gesprek kennis te maken met een van de docenten of mentoren van de opleiding en zodoende uitgebreide informatie betreffende de Post HBO Loopbaancoach te ontvangen en de mogelijkheden en voorwaarden van deelname te bespreken. Intake met persoonlijke mentor Na wederzijdse bevestiging van deelname aan de opleiding, vindt er een intake plaats met de persoonlijke mentor. In dit gesprek zal de mentor verdere introductie geven en benodigde informatie en documenten verstrekken. In dit gesprek wordt tevens de eerste opzet gemaakt van de leerdoelen toegespitst op de inhoudelijke CMI toetsingscriteria. 3 / 6

4 Opleiding De opleiding beslaat 11 opleidingsdagen. De opleidingsdagen zullen worden verzorgd door zeer ervaren loopbaanadviseurs/ docenten en specialisten op het gebied van outplacement, reintegratie en loopbaancoaching. Individueel traject en supervisie De deelnemer volgt een individueel traject om aan den lijve te ondervinden wat loopbaanbegeleiding is: met behulp van opdrachten en tests wordt het zelfbeeld aangescherpt. De resultaten worden gebruikt om de leerdoelen uit te werken. Toetsing en evaluatie van leerdoelen vinden plaats met een eigen mentor. De mentor is een ervaren loopbaanadviseur van Focus. De mentor laat de deelnemer tevens meelopen bij loopbaangesprekken met eigen cliënten. De mentor heeft een adviserende rol bij certificering aan het einde van de opleiding. Proefcliënten Deelnemers begeleiden zelfstandig twee proefcliënten. De deelnemers bouwen een dossier op van de begeleiding van de proefcliënten met daarin reflectieverslagen van ieder gevoerd gesprek. Deze dossiers worden aan het einde van de opleiding ter toetsing aan een toetsingscommissie aangeboden. Intervisie Deelnemers hebben gezamenlijke 6 intervisiebijeenkomsten en oefenen zelfstandig vaardigheden op basis van een werkschema in het lesmateriaal. De deelnemers leveren na iedere bijeenkomst een reflectieverslag bij hun mentor in. Helpdesk De deelnemers kunnen met hun praktijkvragen gedurende twaalf maanden kosteloos telefonisch en/ of via een beroep doen op een adviseur van Focus. Werkboek Alle deelnemers ontvangen een werkboek met relevante vakinformatie, hulpmiddelen, methodieken, loopbaaninstrumenten en literatuurverwijzingen. Digitale loopbaaninstrumenten Gedurende de opleiding kunnen de deelnemers gebruik maken van alle beschikbare digitale Focusinstrumenten. Terugkombijeenkomst 4 maanden na afronding van de opleiding wordt een terugkombijeenkomst georganiseerd met als doel ervaringen te delen, na te gaan in hoeverre het geleerde toegepast kon worden en wat nog geleerd moet worden. Optioneel: Opdoen van werkervaring onder toezicht en begeleiding Na het behalen van het diploma bestaat de mogelijkheid om binnen de praktijk van Focus, tegen een extra vergoeding, gedurende een af te spreken periode van 1 dag gedurende 3 maanden of een halve dag gedurende 26 weken, onder toezicht en begeleiding van de mentor, werkervaring op te doen. 4 / 6

5 Onderwerpen opleiding In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Ontwikkelingen loopbaanbegeleiding en outplacement - Mobiliteit en Employability - Organisatieontwikkeling - Rol van werk in het leven en het effect hierop vanuit de verschillende levensfasen - Verschillende diensten (loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie) qua inhoud, fasen en hun wettelijke context - Emotionele en psychologische processen van de cliënt - Rol van adviseur in relatie met cliënt, in relatie met opdrachtgever - Gedragscode - Resultaatgerichtheid - Functie/Loopbaangerichtheid - Arbeidsmarktgerichtheid - Loopbaaninstrumenten - Rapportages - Diverse methodieken zoals: counselen, coachen, adviseren, conflicthantering, oplossing gerichte Coaching (Solution Focused Coaching) - Gespreksvaardigheden gericht op cliënt - Gespreksvaardigheden gericht op opdrachtgever - Arbeidsmarktcommunicatie en presentatie - Netwerken Informatieochtenden Woensdag 2 september 2015 van 9.30 tot uur te Utrecht Vrijdag 4 september 2015 van 9.30 tot uur te Amsterdam Donderdag 10 september 2015 van 9.30 tot uur te Voorburg Locatie De opleiding wordt verzorgd bij Focus Nederland Brigittenstraat KM Utrecht Duur De opleiding wordt uitgevoerd over een periode van 8 maanden. De opleiding is opgebouwd uit verschillende werkvormen: Opleidingsdagen: Vijf blokken van twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag vier maanden na de opleiding. Data opleidingsdagen (maandag en dinsdag) start 9.00 uur: Blok 1: 26 en 27 oktober 2015, Docent Roxane Beumer Blok 2: 7 en 8 decemeber 2015 Docent Meta Dijkstra Blok 3: 11 en 12 januari 2016 Docent Gé Oerlemans Blok 4: 15 en 16 februari 2016 Docent Frances van den Broeke Blok 5: 4 en 5 april 2016 Docent Josje Groenendaal Toetsing: nog te plannen Terugkomdag: nog te plannen 5 / 6

6 Studiebelasting Gemiddeld 7,5 uur inclusief alle contacturen (opleiding, mentoring, intervisie) per week. Toetsing De deelnemer wordt bij afronding beoordeeld aan de hand een eindwerkstuk en een mondelinge presentatie. Erkenning De Post HBO Loopbaancoach is door het SPHBO Nederland gecertificeerd als erkende post HBO opleiding met de status Registeropleiding. Bij geslaagde afronding ontvangen de deelnemers een Diploma van SPHBO. Na afloop van de opleiding krijgen de geslaagde deelnemers een licentie om de Focus instrumenten uit de opleiding te gebruiken in hun eigen praktijk. Kosten De kosten voor de Post HBO Loopbaancoach bedragen inclusief gebruik loopbaaninstrumenten, werkboeken en administratieve werkzaamheden 6.975,- exclusief BTW. Dit is exclusief het opdoen van werkervaring van 3 maanden waar facultatief voor gekozen kan worden als vervolg op de opleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Focus Nederland Telefoon: / 6

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management

HBO bedrijfskunde leergang Facility Management FM Academy HBO bedrijfskunde leergang Facility Management De FM Academy biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility Management. In deze leergang doen de deelnemers zelf

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over NISOM 4 2.1 Onze speerpunten 5 2.2 Uniek bij NISOM 5 3. Beroepsprofiel-competentieprofiel 6 3.1 Jouw plaats (als afgestudeerde) binnen de organisatie 6 3.2 Output in

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching

Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Arbeidstoeleiding & Jobcoaching 2 Inhoudsopgave Arbeidstoeleiding en Jobcoaching Inleiding blz. 4 Kennismakingsgesprek blz. 6 Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling

Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling Leerroute Professioneel loopbaancoach Post-HBO opleiding tot coach persoonlijke en loopbaanontwikkeling Zoekt u ondersteuning bij het opzetten van een gedegen en gevarieerd loopbaanontwikkelingstraject?

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen

Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen 100 Incompany opleidingen, cursussen & Trainingen voor management en medewerkers 2013 Klantgerichtheid managementvaardigheden productkennis Een frisse kijk op opleiden en trainen Een degelijk opleidingsprogramma

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie