Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raet HR Benchmark: Onderwijs special"

Transcriptie

1 Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs 6 2 Talentmanagement 12 3 HR analytics en de rol van HR als business partner 25 4 Flexibilisering van arbeid 36 5 E-hrm 48 6 Tot slot: In gesprek met Onderzoeksverantwoording 62 Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 2

3 Leiderschapsontwikkeling heeft extra aandacht nodig. Kobe Verdonck, CEO Raet Voorwoord Docenten willen steeds meer regie over hun werk, persoonlijke ontwikkeling en HR-zaken. Werkgevers uit het onderwijs bevestigen op hun beurt het belang van talentontwikkeling. Het is zelfs hun belangrijkste prioriteit voor dit jaar. Voor het zevende jaar op rij voerden wij samen met onderzoeksbureau TNS Nipo de Raet HR Benchmark uit. Voor het eerst niet alleen onder HR-managers, maar ook onder medewerkers in loondienst. Deze segmentspecial beschrijft de belangrijkste onderzoeksresultaten voor de onderwijssector. Enkele belangrijke uitkomsten: maar liefst 83% van de medewerkers uit het onderwijs wil graag de regie over persoonlijke ontwikkeling. 67% van hen wil eigen HR-zaken kunnen regelen, het liefst op het tijdstip of plaats die hen het beste uitkomt. Medewerkers maken steeds vaker gebruik van hun eigen mobiele devices op het werk: bijna 70% van hen heeft de mogelijkheid voor Bring Your Own Device. Meer dan in voorgaande jaren zien we dat de medewerker centraal staat in HR. Vooral in het onderwijs. De talenten en behoeften van het individu worden leidend, nu en met het oog op de toekomst van zowel de organisatie als medewerkers zelf. HR-managers bevestigen hoe belangrijk het is om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en de toekomstbestendigheid van het onderwijs. Schoolbesturen geven in 2015 prioriteit aan leiderschapsontwikkeling, opleiden, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning. Het versterken van leiderschap en het creëren van meer inzicht in het talent in de organisatie heeft aandacht nodig, zeggen HR-managers. In de praktijk is een gebrek aan tijd echter vaak een struikelblok. HR-afdelingen besteden nog veel tijd aan administratieve processen, terwijl er van hen een meer strategische adviesfunctie wordt verwacht. Hoe gaat u in het onderwijs om met deze en andere HR-uitdagingen? In deze speciale onderwijseditie van de Raet HR Benchmark leest u hoe uw branchegenoten hun HR-beleid vormgeven. Niet alleen op het gebied van talentmanagement, maar ook op het gebied van e-hrm, HR analytics en flexibilisering van arbeid. Ik hoop dat het een bron van inspiratie is voor uw eigen organisatie. Kobe Verdonck CEO Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 3

4 Samenvatting Raet HR Benchmark : Onderwijs special 83% wil regie over eigen ontwikkeling 55% van de onderwijsinstellingen noemt leiderschapsontwikkeling als aandachtspunt Sterker leiderschap nodig 45% mist inzicht in aanwezig talent HR-prioriteiten % Leiderschapsontwikkeling 45% Opleiding en ontwikkeling 36% Duurzame inzetbaarheid 33% Strategische personeelsplanning 29% Competentiemanagement 67% wil graag eigen HR-zaken regelen 64% wil graag HR-zaken tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen uitvoeren Medewerkers willen zelf de regie voeren 71% vindt opleiding en training de meest effectieve ontwikkeltool 68% maakt gebruik van Bring Your Own Device Veel onderwijsinstellingen bieden e-hrm aan Ontwikkelinstrumenten top 3 1 Meest ingezet % 65% 60% Voortgangs- en/of functioneringsgesprek Opleidingen en trainingen Beoordelingsgesprek Adviseur voor lijnmanagement Belangrijkste eigenschappen goede HR-afdeling Efficiënte uitvoerder van HR-processen Strategisch adviseur voor directie Medewerkers helpen in hun ontwikkeling Expert strategische personeelsplanning 57% 52% 50% 33% 29% 50% van de werkgevers biedt e-hrm aan. Dat is bijna een verdrievoudiging sinds % 14% 50% Maakt gebruik van e-hrm Heeft plannen voor e-hrm Geen plannen voor e-hrm Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 4

5 Inleiding links Sander Kars rechts Tristan Lavender Heeft u vragen of opmerkingen over de onderzoeksresultaten? Neem dan gerust contact met ons op. Sander Kars, onderzoeker: Tristan Lavender, onderzoeker: In deze speciale onderwijseditie van de Raet HR Benchmark zetten we voor u op een rij hoe medewerkers en HR-managers uit het onderwijs aankijken tegen actuele HR-thema s. In het onderzoek stonden afgelopen jaar vier thema s centraal: talentmanagement, e-hrm, flexibilisering van arbeid en HR analytics. Deze thema s zijn door de deelnemers aan het onderzoek zelf bepaald. Voorafgaand aan het onderzoek, konden zij via een poll aangeven welke onderwerpen voor hen op dit moment belangrijk zijn in hun HR-beleid. In deze special lichten we de highlights per thema toe en vullen we de informatie uit het onderzoek aan met praktijkverhalen van vakgenoten uit het onderwijs en specialisten uit het vak. De resultaten van de marktbrede Raet HR Benchmark kunt u downloaden op onze website: Respondenten Raet HR Benchmark medewerkers (waarvan 120 uit het onderwijs) 314 HR managers (waarvan 42 uit het onderwijs) 91 bestuurders (niet per branche uitgesplitst) Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 5

6 HR-prioriteiten in het onderwijs Talentmanagement staat bij schoolbesturen hoog op de agenda. Onderwijsinstellingen investeren in de ontwikkeling van medewerkers en de toekomstbestendigheid van de organisatie. Leiderschapsontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling hebben daarbij prioriteit in Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 6

7 Mobiliteit medewerkers is laag Scholen hebben bij de uitvoering van hun HR-beleid te maken met diverse kenmerken van het personeelsbestand. In ons onderzoek is 64% van alle medewerkers ouder dan 45 jaar. Medewerkers in het onderwijs zijn bovendien honkvast: gemiddeld werken zij meer dan 13 jaar bij dezelfde werkgever. 71% van de medewerkers verwacht dat zij binnen nu en 2 jaar nog dezelfde functie bij dezelfde werkgever hebben. Leidinggevenden zijn daarin wat mobieler dan de overige medewerkers. 71% van alle medewerkers in het onderwijs verwacht de komende 2 jaar niet van werkgever of functie te veranderen. Arbeidsmobiliteit medewerkers aankomende 2 jaar naar leeftijd Totaal 71% 13% 5% 5% 3% Dezelfde baan bij mijn huidige werkgever jaar jaar jaar 59% 65% 85% 55 jaar 77% 4% 3% 16% en ouder 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9% 19% 12% 12% 26% 3% 3% Een andere baan bij mijn huidige werkgever Een baan bij een andere werkgever Geen werk meer (bijv. baan kwijtgeraakt) Gestopt met werken/ met pensioen Diversen Geen idee Raet HR Benchmark 2014 Raet : HR Benchmark ONDERWIJS 2014 SPECIAL

8 Medewerkers kiezen voor inhoud Medewerkers in het onderwijs zijn begaan met hun vak. De inhoud van het werk is voor 91% reden om voor een organisatie te kiezen. Ook de mate van verantwoordelijkheid en vrijheid is belangrijk. 61% noemt dit als reden om voor een werkgever te kiezen. Zaken als salaris, locatie en directe collega s zijn iets minder belangrijk. Vooral mannen hechten minder waarde aan hun werklocatie en belang van samenwerking met directe collega s. Medewerkers uit het onderwijs kiezen voor de inhoud van werk. 10 belangrijkste criteria voor medewerkers om voor hun werkgever te kiezen De inhoud van het werk (aantrekkelijk, leuk werk) De mate van vrijheid en verantwoordelijkheid Salaris 91% 61% 54% De ligging en locatie van de vestiging 48% Samenwerken met directe collega's Loopbaanperspectief en carrièremogelijkheden Flexibele werkplekken en werktijden (bijv. Het Nieuwe Werken) Uitgebreide opleidingsmogelijkheden Zelf eigen flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen samenstellen Meerdere antwoorden mogelijk Imago van de werkgever 47% 22% 17% 17% 15% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 8

9 Focus op leiderschapsontwikkeling De aandacht voor leiderschapsontwikkeling en opleiding en ontwikkeling groeit. Steeds meer schoolbesturen focussen op concrete resultaten in onderwijskwaliteit en het ontwikkelen van vaardigheden bij docenten. Zij zien daarbij het belang van een goede managementstijl. Lijnmanagers moeten meer de dialoog aangaan met medewerkers over ambitie en ontwikkeling in relatie tot de schooldoelstellingen. Deze gesprekken kunnen in veel gevallen een bijdrage leveren aan de professionaliteit van de docent en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs. Top 10 HR-prioriteiten 2015 Leiderschapsontwikkeling Opleiding en ontwikkeling Duurzame inzetbaarheid Strategische personeelsplanning Competentiemanagement Gezondheidsmanagement (verzuimmanagement en preventie) 50% 45% 36% 33% 29% 26% Mobiliteit van personen (in- en extern) 14% Flexibilisering van arbeidsrelaties 14% Arbeidsvoorwaarden en beloning 14% Meerdere antwoorden mogelijk HR analytics 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Raet HR Benchmark 2014 Raet : HR Benchmark ONDERWIJS 2014 SPECIAL

10 Balans tussen tijd en prioriteit HR-managers in het onderwijs vinden opleiding en ontwikkeling (punt 12 in de grafiek) niet alleen belangrijk. Ze besteden er ook veel tijd aan. Ook bij competentie management (punt 2) en gezondheidsmanagement (punt 7) bestaat een goede balans tussen de tijd die het HR-managers kost en de prioriteit die zij eraan geven. Onderwerpen als leiderschapsontwikkeling (punt 9), strategische personeelsplanning (punt 15) en duurzame inzetbaarheid (punt 4), zijn waardevol voor de organisatie, maar vragen niet dagelijks aandacht van de HR-afdeling. Arbeidsvoorwaarden en beloning (punt 1) vragen nog steeds veel tijd van HR maar hebben in de meeste gevallen minder strategische waarde voor de organisatie. HR-prioriteit versus tijdsbesteding minste tijd aan besteed meeste tijd aan besteed 40% 30% 20% 10% 0% % minst urgent % 1 43% 10% 20% 30% 40% Arbeidsvoorwaarden en beloning Competentiemanagement Diversiteitsbeleid Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering van arbeid Flexibele arbeidsvoorwaarden / cao à la carte Gezondheidsmanagement (verzuimmanagement en preventie) HR analytics meest urgent Leiderschapsontwikkeling Loopbaanontwikkeling Mobiliteit van personen (in- en extern) Opleiding en ontwikkeling Outplacement Performance management Strategische personeelsplanning Succession planning Werving en selectie % 9 50% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 10

11 Steeds meer aandacht voor talentmanagement Duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning hebben binnen het onderwijs al een aantal jaren prioriteit. Voor de komende periode lijken leiderschapsontwikkeling, competentiemanagement en opleiding en ontwikkeling in belang toe te nemen. Het opleiden en aansturen van talent wordt door veel schoolleidingen gezien als de belangrijkste pijler voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom zetten zij hier hoog op in. Vanuit de visie dat goed management medewerkers naar een nóg hoger kwaliteitsniveau kan tillen. De ontwikkeling van HR-prioriteiten over de periode % 40% 30% Opleiding en ontwikkeling Duurzame inzetbaarheid Strategische personeelsplanning Leiderschapsontwikkeling Competentiemanagement 20% 10% 0% 2012/ / /2015 Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 11

12 Talentmanagement Talentmanagement is voor veel HR-afdelingen in het onderwijs een belangrijk onderwerp. Zij willen beter inzicht krijgen in het beschikbare talent en proberen medewerkers in beweging te krijgen. Een leven lang leren geldt immers ook voor hen! 2Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 12

13 Medewerkers willen regie over persoonlijke ontwikkeling Medewerkers in het onderwijs hebben plezier in hun werk. Ze vinden dat ze een zinvolle bijdrage leveren aan de schooldoel stellingen (88%). Tegelijkertijd vinden zij het belangrijk om zelf de regie te hebben over hun persoonlijke ontwikkeling. 83% van hen wil daar zelf de hand in hebben, slechts 35% vindt het belangrijk dat hun werkgever een ontwikkelingsprogramma voor hen opstelt. Leidinggevenden hebben meer zicht op loopbaanmogelijkheden 64% van de medewerkers meent dat hun werkgever op de hoogte is van de talenten buiten de eigen functie. Driekwart vindt ook dat hun leidinggevende op de hoogte is van hun ambities. Als het gaat om loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie, heeft 61% daar goed zicht op. Onder leidinggevenden is dat percentage een stuk hoger hoger: 77%. Wilt u als medewerker de regie voeren over uw persoonlijk ontwikkelingsprogramma? Vindt u dat u als medewerker voldoende inzicht heeft in uw loopbaanmogelijkheden? 16% 3% Eens 5% Eens Niet mee eens, niet mee oneens 33% Niet mee eens, niet mee oneens 81% Oneens 61% Oneens Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 13

14 Talentmanagement kan een katalysator voor de cultuur zijn. Dat begint al bij de werving. Welke medewerkers passen bij de koers die de school wil varen? Hebben we de juiste mensen op de juiste plek aan boord? Investeren in talent zorgt niet alleen voor een hogere kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor een goed imago. Melvin Lander, Human Capital Management consultant, Raet Duurzaam talentmanagement HR-managers zetten talentmanagement vooral in om de juiste cultuur te creëren (38%). Voor medewerkers is de ontwikkeling van hun talent een belangrijke motivatie om voor een organisatie te kiezen. Aantrekkelijk werkgeverschap wordt daarom door veel scholen als reden genoemd om talentmanagement in te zetten (33%). Redenen die minder vaak worden genoemd, zijn het verhogen van klanttevredenheid (10%) en het verbeteren van financiële resultaten (2%). HR-managers zijn meer dan gemiddeld tevreden over het talent in hun organisatie. De match tussen organisatiedoelstellingen en het beschikbare talent krijgt van hen het rapportcijfer 7,2. Redenen voor talentmanagement volgens HR-managers Creëren van de gewenste cultuur Aantrekkelijk werkgever zijn op de arbeidsmarkt (vinden en behoud van talent) Continuïteit van de organisatie Vergroten van het onderscheidend vermogen Beïnvloeden van gewenst en ongewenst verloop Vergroten van de concurrentiekracht Kwaliteit verbeteren Verhogen van de klanttevredenheid Meerdere antwoorden mogelijk 38% 33% 29% 21% Talentmanagement kan een katalysator voor de cultuur zijn. Dat begint al bij de werving. Welke 17% medewerkers passen bij de koers die de school wil varen? 12% Hebben we de juiste mensen op de juiste plek aan boord? Investeren in talent zorgt niet alleen voor 12% een hogere kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor een 10% goed imago. En daarmee trek je niet alleen leerlingen, maar ook het juiste personeel aan. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 14

15 Scholen missen inzicht in talent HR-managers zijn tevreden over het beschikbare talent in hun organisatie. Toch zien zij ook verbeterpunten, vooral op het gebied van leiderschap. 55% van de ondervraagden noemt het verbeteren van het management als belangrijk aandachtspunt. Ook het identificeren van het aanwezige talent in de organisatie (45%) en inzicht in welke nieuwe skills nodig zijn voor de nabije toekomst (38%) worden als verbeterpunten genoemd. Ruim de helft van de onderwijsinstellingen vindt het versterken van leiderschap een belangrijk aandachtspunt. Aandachtspunten talentmanagement Ontwikkelen van leiderschap 55% Focus op oudere medewerkers Talentmanagement richt zich in het onderwijs met name op oudere medewerkers, uitvoerende medewerkers (docenten) en high potentials. Opvallend is wel dat vooral oudere docenten de afgelopen 12 maanden geen opleiding hebben gevolgd. Volgens de ondervraagde HRmanagers heeft dat deels te maken met de ontwikkelbereidheid van medewerkers. Identificeren van aanwezig talent in de organisatie Inzicht in benodigd talent voor de toekomst Inzicht in de opvolgers voor medewerkers op kritieke sleutelposities Beter inspelen op de levensfase van verschillende generaties Betere vertaling van de organisatiestrategie naar de HR-strategie Vergroten loyaliteit van medewerkers Mate waarin top-talent wordt geworven Meerdere antwoorden mogelijk 45% 38% 33% 31% 14% 7% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Raet HR Benchmark 2014 Raet : HR Benchmark ONDERWIJS 2014 SPECIAL

16 Digitalisering biedt meer inzicht in het aanwezige talent, de ambities van medewerkers en de voortgang in hun ontwikkeling. Daarmee wordt sturen op de kwaliteit van het onderwijs een stuk gemakkelijker. Kamal el Mehjari, Human Capital Management consultant, Raet Wijze waarop de inzet van ontwikkelinstrumenten wordt geregistreerd 50% 54% 50% Registratie en monitoring Op veel scholen ontbreekt inzicht in performance en ontwikkeling omdat de voortgang en afspraken hierover vaak worden vastgelegd op papier of in Word- of Excel-lijstjes. Dat gebeurt dan ook nog eens decentraal, waardoor lastig te zien is hoe de organisatie er als geheel voor staat. 36% 41% 29% 18% 14% 4% Coaching/intervisie 41% 35% 18% 33% 31% 25% 4% 13% Voortgangs- en/of functioneringsgesprekken 38% 31% 4% 21% 7% 11% Persoonlijk ontwikkelingsgesprek Slechts op een klein aantal scholen (12%) worden talentprocessen vastgelegd met behulp van een e-hrm portal. Dat is minder vaak dan het gemiddelde uit de marktbrede Raet HR Benchmark (21%). 6% 12% Beoordelingsgesprek 12% 8% 8% Opleiding en training Op papier Word/Excel Centraal HR-systeem (door HR-afdeling) Specifiek talentmanagementsysteem In een e-hrm portal (ESS/MSS) door medewerkers en managers zelf Meerdere antwoorden mogelijk Via een mobiele app (op tablet/smartphone) Wordt niet geregistreerd Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 16

17 Weinig aandacht voor doelstellingengesprek De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in het onderwijs wordt voornamelijk gevolgd in functionerings- en beoordelings gesprekken. Slechts een beperkt aantal medewerkers (7%) voert een doelstellingengesprek met hun leidinggevende. HR-managers bevestigen dit beeld: 14% van hen geeft aan dat een doelstellingengesprek onderdeel uitmaakt van de HR-cyclus. Slechts 7% van de medewerkers in het onderwijs voert een doelstellingengesprek met zijn of haar leidinggevende. Instrumenten ingezet voor persoonlijke ontwikkeling (volgens medewerkers) Functioneringsgesprek 79% 360 graden feedback 22% Doelstellingengesprekken kunnen juist bij uitstek geschikt zijn om medewerkers te betrekken bij de koers van de organisatie en de manier waarop die koers overeenkomt met hun ambities en persoonlijke ontwikkeling. Hier is voor veel schoolbesturen nog winst te behalen. Opleidingen 65% Beoordelingsgesprek 60% POP-gesprek 41% Loopbaangesprek 15% E-learning 8% Doelstellingengesprek 7% Coaching/intervisie 30% Assessments 6% Meerdere antwoorden mogelijk Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 17

18 Docenten vinden instrumenten zoals 360 graden feedback vaak spannend. Terwijl de feedback van leerlingen en directe collega s juist waardevol is om meer vernieuwing in lesmethodieken te krijgen. Laat docenten vaker bij elkaar in de klas meekijken. Melvin Lander, Human Capital Management consultant, Raet Docenten hechten weinig waarde aan feedback Mate waarin ontwikkelinstrumenten bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling Ontwikkelinstrumenten die door medewerkers in het onderwijs het hoogst worden gewaardeerd, zijn opleidingen en trainingen, coaching en het doelstellingen gesprek. Dat laatste wordt in het onderwijs echter bijna niet aangeboden. Medewerkers zijn minder tevreden over confronterende instrumenten als 360 graden feedback, assessments en het beoordelingsgesprek, terwijl zij in het klaslokaal regelmatig leerlingen beoordelen en feedback geven. Grote bijdrage Opleiding en training 71% Coaching/intervisie 51% Doelstellingengesprek 50% Kleine bijdrage 360 graden feedback 33% Assessments 31% Beoordelingsgesprek 25% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 18

19 Ontwikkelbereidheid medewerkers is aandachtspunt Struikelblok bij talentmanagement in het onderwijs is onder andere de prioriteit die HR eraan kan geven: 57% van de HR-managers laat weten er te weinig tijd aan te kunnen besteden. Maar ook de ontwikkelbereidheid van medewerkers (48%) en het beschikbare budget om te investeren in talentmanagement (31%) worden in dit kader genoemd. Gemiddeld stellen onderwijsinstellingen 845 euro per medewerker per jaar beschikbaar voor opleidingen. Lang niet alle medewerkers maken hier gebruik van: 68% van hen heeft de afgelopen 12 maanden geen training gevolgd. Veel scholen worstelen met de vraag hoe je docenten daadwerkelijk in beweging krijgt. Een leven lang leren geldt immers ook voor hen. 68% van de medewerkers heeft de afgelopen 12 maanden geen opleiding gevolgd. Struikelblokken bij de uitvoering van talentmanagement Prioriteit/tijd Ontwikkelbereidheid medewerkers Budget Competenties peoplemanagement in de lijn Geen duidelijke organisatiestrategie Draagvlak bij lijnmanagement 57% 48% 31% 26% 24% 17% Draagvlak bij directie 7% Competenties van de HR-afdeling Meerdere antwoorden mogelijk 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 19

20 Nieuwe plannen voor talentmanagement Talentmanagement krijgt het komend jaar veel aandacht in het onderwijs. Ruim 70% van de HR-managers heeft in 2015 nieuwe plannen. Veruit de meeste schoolbesturen gaan investeren in opleidingsprogramma s. Eerder zagen we al dat medewerkers opleidingen en trainingen nog steeds als het meest waardevolle ontwikkelinstrument ervaren. Andere belangrijke onderwerpen die HR-managers uit het onderwijs noemen, zijn leiderschapsontwikkeling (17%), vlootschouw (17%), strategische personeelsplanning (17%) en het beter in kaart brengen van competenties (12%). Nieuwe plannen voor talentmanagement 17% 10% 73% Nieuwe plannen Geen nieuwe plannen Weet niet 1. Opleidingsprogramma s 2. Leiderschapsontwikkeling 3. Vlootschouw/talent-review 4. Strategische personeelsplanning 5. In kaart brengen van alle competenties Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 20

21 Talenten hebben het nog zwaar in het onderwijs Henk Berg, algemeen directeur, OSGMetrium (links) Dharam Jethoe, HR-adviseur, OSGMetrium (rechts) Een leven lang leren. Daar hoef je scholen natuurlijk niets over te vertellen. Of toch wel? Zijn leerkrachten er voldoende van doordrongen dat dit motto niet alleen voor hun leerlingen geldt? En stimuleren werkgevers de ontwikkeling van hun personeel wel voldoende? Uit de Raet HR Benchmark blijkt dat talentmanagement op veel scholen nog in de kinderschoenen staat. Henk Berg, algemeen directeur van OSGMetrium: Onderwijsinstellingen krijgen maandelijks gemiddeld zeventien brieven van het ministerie. Ze moeten compliant zijn op gebied van personeel, financiën, huisvesting en milieu. Daardoor komen ze aan belangrijke zaken als talentmanagement niet toe. Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 21

22 OSGMetrium is een onderwijs adviesorganisatie annex administratiekantoor met vestigingen door heel Nederland. De organisatie verloont ruim medewerkers en wil de komende jaren haar rol als HR-dienstverlener verstevigen. OSGMetrium begeleidt scholen op het gebied van personeels- en salarisadministratie, financiële administratie, organisatieontwikkeling en advies, juridische ondersteuning en payrolling. Henk Berg en zijn (HR-)adviseurs Lucretia van der Wal en Dharam Jethoe gingen met Raet in gesprek over talentmanagement in het onderwijs. Geen tijd voor talentmanagement Berg: Scholen worstelen vaak nog met ontwikkelinstrumenten als performance management. In de cao wordt geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van leerkrachten. Maar in de praktijk gebeurt daar nog te weinig mee. Medewerkers komen zelf nog onvoldoende in actie. De beweging moet vaak vanuit de directeuren of het bestuur komen. Maar die zijn op hun beurt weer druk met alle compliance-vragen. Bied je als werkgever die ontwikkelmogelijkheden wel aan en gebruiken medewerkers die ook, dan gaat de bevlogenheid en betrokkenheid in de organisatie flink omhoog. Uit comfortzone komen De Raet HR Benchmark laat zien dat docenten minder waarde hechten aan ontwikkelinstrumenten als beoordelingen, 360 graden feedback en assessments. Wat is daar de verklaring voor? Jethoe: Leerkrachten houden van autonomie. Het leslokaal is hun domein. Daar zijn ze een autoriteit. Ze vinden het spannend als een collega in hun klaslokaal meekijkt hoe ze lesgeven en hen daar feedback opgeeft. Van der Wal vult aan: Daarnaast zie je dat leerkrachten niet gemakkelijk uit hun comfortzone komen. Ze hebben vaak een baan voor het leven, het liefst op dezelfde school en als het even kan ook nog in dezelfde klas. In het voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs geven docenten vaak tientallen jaren achter elkaar dezelfde vakken. Om scholen en medewerkers in beweging te krijgen, moeten werkgevers dus veel actiever met hun medewerkers in gesprek gaan over hun loopbaan. Veel schooldirecteuren vinden het lastig om dit soort gesprekken te voeren of hebben het te druk met andere taken. Leerkrachten en docenten worden daardoor vaak nog te weinig uitgedaagd en geprikkeld. Dat kun je alleen doorbreken door het gesprek met elkaar aan te gaan. Het professionaliseren van de gesprekkencyclus en ontwikkelgericht HR-beleid zijn daarom enorm belangrijk. Soms is het goed dat een externe procesbegeleider daarbij helpt, vertelt Berg. Leren van elkaar Een aantal scholen is deze weg al ingeslagen. Daar wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 22

23 Je ziet dat docenten niet gemakkelijk uit hun comfortzone komen. Ze hebben vaak een baan voor het leven, het liefst op dezelfde school en als het kan in dezelfde klas. Lucretia van der Wal, HR-adviseur, OSGMetrium van vierslag leren; beginnende leerkrachten die meelopen met ervaren collega s. Berg: De ervaren leerkrachten worden zo geïnspireerd om ook op een andere manier naar hun eigen werk en lessen te kijken. Wij zien ook dat jonge leerkrachten die de academische pabo hebben gedaan, onderzoekender en nieuwsgieriger zijn. Mensen die van de oude pabo komen, zijn dat vaak wat minder. Door deze medewerkers met elkaar te verbinden, ontstaat meer lerend vermogen. En juist dat is belangrijk om vernieuwing in het onderwijs te bevorderen. Van der Wal: Daar komt bij dat de meeste leerkrachten niet vanuit zichzelf onderling kennis delen. Vaak denken zij niet eens aan de mogelijkheid dat er collega s zijn die ook belang hebben bij hun informatie of kennis. Dat geldt ook voor kennis die wordt opgedaan tijdens opleidingen en trainingen. Die wordt lang niet altijd teruggekoppeld aan collega s. Op die manier blijft die kennis bij één persoon, waardoor het leerrendement van zo n opleiding of training in de praktijk gering is. Natuurlijk heeft dat ook met cultuur te maken. Maar delen met collega s en je kwetsbaar opstellen, is zeker nog geen gemeengoed in het onderwijs. OSGMetrium begeleidt scholen op dit punt onder andere bij het opzetten van een interne academie. Daarin delen leerkrachten hun kennis en expertise met elkaar. Coachend leiderschap Volgens de Raet HR Benchmark geven HR-managers uit het onderwijs de grootste prioriteit aan leiderschapsontwikkeling. Berg: Leiderschap in het onderwijs kan een stuk professioneler. Het is zeker een belangrijk aandachtspunt. In het voortgezet onderwijs zie je bijvoorbeeld een trend dat veel voormalig gymnastiekdocenten bestuurder zijn geworden. Zij benoemden Lucretia van der Wal, HR-adviseur, OSGMetrium Raet HR Benchmark : ONDERWIJSSPECIAL 23

24 Ontwikkel en vernieuw het onderwijs van onderop. Daag uit en prikkel elkaar, omarm nieuwe ideeën en beloon innovatie! Henk Berg, algemeen directeur, OSGMetrium vervolgens collega s die zij goed kenden tot schooldirecteur. Op zich goede docenten, maar daarmee nog niet per definitie ook goede managers. Jethoe vult aan: Leiderschapsontwikkeling heeft de afgelopen jaren op veel scholen stil gestaan. Een leraar die twintig jaar voor de klas heeft gestaan, is over het algemeen een ander type leider. Zo iemand ontwikkelt zich niet gemakkelijk tot een coachend leiderstype. Terwijl scholen dat nu juist wel nodig hebben. Jammer genoeg worden er nog steeds zelden leidinggevenden van buitenaf aangenomen in het onderwijs. Persoonlijke aandacht ook voor medewerkers Volgens Berg blijft het ontwikkelen van didactische vaardigheden in het onderwijs van groot belang: Hoe kun je leerlingen individueel benaderen? Ieder kind leert immers anders en neemt de lesstof op een andere manier op. Persoonlijke aandacht voor iedere leerling is dan ook een belangrijk onderwerp. Hoe ga je om met slimme of langzame leerlingen? Van der Wal: Nagenoeg iedere leerkracht, schooldirecteur of bestuurder heeft een uitgesproken visie en mening over hoe zij willen omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Hoe anders is dat als we praten over het omgaan met verschillen tussen medewerkers! De leerkracht en docent als professional Berg is een aantal jaren geleden naar Amerika en Finland geweest: Daar kent het onderwijs een totaal andere cultuur. In Amerika hebben docenten een enorm netwerk buiten hun onderwijsinstelling. Ze zijn als spinnen in het web. Managers van bedrijven komen regelmatig op de schoolcampus, geven gastlessen en ontmoeten de docenten. Zijn er een paar stagiaires nodig, dan wordt dat snel even onderling geregeld. In Finland mogen leerkrachten alleen voor de klas staan als ze een academische graad hebben. Daardoor hebben ze ook een andere status. Ze worden gezien als professional en zijn daar trots op. Ik pleit daarom voor meer academici voor de klas in het Nederlandse onderwijs. Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 24

25 HR analytics en de rol van HR als business partner Medewerkers in het onderwijs zijn kritisch over HR, maar geloven wel in het bestaansrecht van de afdeling. HR-managers geven het functioneren van hun eigen afdeling een dikke voldoende, maar vinden ook dat zij hun rol als businesspartner nog verder kunnen uitbouwen. HR analytics speelt daarbij een belangrijke rol. 3Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 25

Raet HR Benchmark: Zorg en welzijn special

Raet HR Benchmark: Zorg en welzijn special Raet HR Benchmark: Zorg en welzijn special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zorgsector Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in de zorg

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Samenvatting Raet HR Benchmark 2016

Samenvatting Raet HR Benchmark 2016 HR Benchmark Samenvatting Raet HR Benchmark 2016 HR-trends door de ogen van medewerkers, HR-managers en bestuurders HR Benchmark Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR-prioriteiten 2016

Nadere informatie

Talentmanagement: leiderschap gevraagd

Talentmanagement: leiderschap gevraagd Talentmanagement: leiderschap gevraagd Talentmanagement door de ogen van medewerkers, HR-managers en bestuurders Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Marktomstandigheden vragen om andere

Nadere informatie

Talentmanagement: van inzicht naar actie

Talentmanagement: van inzicht naar actie Talentmanagement: van inzicht naar actie Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen talentmanagement Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen

Nadere informatie

De flexibilisering van arbeid

De flexibilisering van arbeid De flexibilisering van arbeid Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen flexibel werken en flexibele arbeidsrelaties Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoek naar loyaliteit (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 102 topbestuurders

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

HR analytics en de rol van HR als business partner

HR analytics en de rol van HR als business partner HR analytics en de rol van HR als business partner Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers aankijken tegen de veranderende rol van HR Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR beperkt

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

HR analytics en de rol van HR als business partner

HR analytics en de rol van HR als business partner en de rol van HR als business partner Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers aankijken tegen de veranderende rol van HR Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR beperkt zichtbaar voor

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

E-HRM: meer dan technologie

E-HRM: meer dan technologie E-HRM: meer dan technologie E-HRM door de ogen van medewerkers, managers en bestuurders Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Digitalisering HR zet door 6 2 Medewerkers willen controle

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Van verplicht nummer naar succesfactor

Van verplicht nummer naar succesfactor Van verplicht nummer naar succesfactor Onderzoek naar de HR-beoordelingscyclus in Nederland Basis functieprofiel Eindejaarsbeoordeling Formuleren van doelstellingen voor de medewerker Halfjaarlijks evaluatiegesprek

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur.

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. roler.nl detachering payrolling werving & selectie Meebewegen met de loopbaan van professionals. 1 Welkom bij Roler Roler is specialist in

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Even voorstellen Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Dr. Eva Knies Universiteit Utrecht NVP Midden-Nederland, 18 maart 2014 Onderzoeker bij Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap,

Nadere informatie

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen?

Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Competentiemanagement Wat is competentiemanagement en hoe ga je ermee om? Welke resultaten zijn er te behalen? Welke valkuilen kom je tegen? Vragen die door de praktijkervaringen van de afgelopen jaren

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Checklist duurzame inzetbaarheid

Checklist duurzame inzetbaarheid Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van vijf clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf Nationaal Onderzoek duurzame inzetbaarheid 2013 laat zien: Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf Duurzame inzetbaarheid, het is best wel belangrijk, ondanks (of misschien juist wel dankzij) de economische

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs

Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs HRM & het onderwijs 17 november 2015 Richard Defourny r.defourny@caop.nl Inhoud 1. Arbeidsmarktplatform PO en strategisch personeelsbeleid Richting

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren

Lerend Netwerk Employability. Tinka van Vuuren Duurzame inzetbaarheid nu en in de toekomst Tinka van Vuuren 5 februari 2015 ONBEPERKT HOUDBAAR! Samen werken aan inzetbaarheid SoFoKleS Inhoud presentatie Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Talent Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Agenda Introductie Talent Management Stellingen Afsluiting Luciano D Agnolo

Nadere informatie

HR-professional stijgt weer in aanzien

HR-professional stijgt weer in aanzien HR-professional stijgt weer in aanzien HR-Trends onderzoek: automatisering neemt administratieve rol HR-medewerker over Factsheet behorend bij persbericht HR-professional stijgt weer in aanzien d.d. 13

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin Strategisch Talentmanagement Boudewijn Overduin Even voorstellen Boudewijn Overduin Oprichter en voormalig CEO van Vergouwen Overduin Passie voor strategisch HR met als centrale thema s: Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep

Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep Organisatie- en functieprofiel Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Hoofd HR Dunamare Onderwijsgroep (S14 CAO-VO) Versie 17/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Erwin van Rooijen,

Nadere informatie

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK?

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK? LUXE OF BITTERE NOODZAAK? Door snel wisselende omstandigheden en daarmee samenhangende prioriteiten is het gericht benutten van het menselijk kapitaal belangrijker dan ooit. Het belang van talent management

Nadere informatie

Een gezonde businesspartner. Programma. Voorstellen 6-12-2013. Voorstellen. Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding

Een gezonde businesspartner. Programma. Voorstellen 6-12-2013. Voorstellen. Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding Een gezonde businesspartner Gezondheidsmanagement door managers en hun businesspartners Drs Ronald Aerts CMC Programma Voorstellen Gezondheidsmanagement Businesspartner Casus AH Ziekstad Afronding Voorstellen

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Vooruitgang door vernieuwend werkgeven AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Programma: Over AWVN Externe trends Cao s 2015 leden AWVN aan de slag in groepen Pauze Trends interventies Cao s 2015

Nadere informatie

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op.

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. SUR-V.com HR Monitor Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. Onze unieke HR Monitor Weet u wat er speelt binnen uw organisatie? Waar uw medewerkers energie van krijgen

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

FUTURUM Changing perspectives!

FUTURUM Changing perspectives! FUTURUM Changing perspectives! Empowerment, HR, Talent, Intelligence, Development, Profit... Futurum is... changing perspectives Je medewerkers... Weet jij wat er in zit? Wat wil Frank eigenlijk zelf?

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Bron? Dit assessment peilt naar de belangrijkste motivatoren of loopbaanankers van de cliënt Cliënt (hoger profiel) invuldocument

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Preventiedag 2013 13 december Ellen.vanwijk@tno.nl Duurzame inzetbaarheid = Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie