Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raet HR Benchmark: Onderwijs special"

Transcriptie

1 Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs 6 2 Talentmanagement 12 3 HR analytics en de rol van HR als business partner 25 4 Flexibilisering van arbeid 36 5 E-hrm 48 6 Tot slot: In gesprek met Onderzoeksverantwoording 62 Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 2

3 Leiderschapsontwikkeling heeft extra aandacht nodig. Kobe Verdonck, CEO Raet Voorwoord Docenten willen steeds meer regie over hun werk, persoonlijke ontwikkeling en HR-zaken. Werkgevers uit het onderwijs bevestigen op hun beurt het belang van talentontwikkeling. Het is zelfs hun belangrijkste prioriteit voor dit jaar. Voor het zevende jaar op rij voerden wij samen met onderzoeksbureau TNS Nipo de Raet HR Benchmark uit. Voor het eerst niet alleen onder HR-managers, maar ook onder medewerkers in loondienst. Deze segmentspecial beschrijft de belangrijkste onderzoeksresultaten voor de onderwijssector. Enkele belangrijke uitkomsten: maar liefst 83% van de medewerkers uit het onderwijs wil graag de regie over persoonlijke ontwikkeling. 67% van hen wil eigen HR-zaken kunnen regelen, het liefst op het tijdstip of plaats die hen het beste uitkomt. Medewerkers maken steeds vaker gebruik van hun eigen mobiele devices op het werk: bijna 70% van hen heeft de mogelijkheid voor Bring Your Own Device. Meer dan in voorgaande jaren zien we dat de medewerker centraal staat in HR. Vooral in het onderwijs. De talenten en behoeften van het individu worden leidend, nu en met het oog op de toekomst van zowel de organisatie als medewerkers zelf. HR-managers bevestigen hoe belangrijk het is om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en de toekomstbestendigheid van het onderwijs. Schoolbesturen geven in 2015 prioriteit aan leiderschapsontwikkeling, opleiden, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning. Het versterken van leiderschap en het creëren van meer inzicht in het talent in de organisatie heeft aandacht nodig, zeggen HR-managers. In de praktijk is een gebrek aan tijd echter vaak een struikelblok. HR-afdelingen besteden nog veel tijd aan administratieve processen, terwijl er van hen een meer strategische adviesfunctie wordt verwacht. Hoe gaat u in het onderwijs om met deze en andere HR-uitdagingen? In deze speciale onderwijseditie van de Raet HR Benchmark leest u hoe uw branchegenoten hun HR-beleid vormgeven. Niet alleen op het gebied van talentmanagement, maar ook op het gebied van e-hrm, HR analytics en flexibilisering van arbeid. Ik hoop dat het een bron van inspiratie is voor uw eigen organisatie. Kobe Verdonck CEO Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 3

4 Samenvatting Raet HR Benchmark : Onderwijs special 83% wil regie over eigen ontwikkeling 55% van de onderwijsinstellingen noemt leiderschapsontwikkeling als aandachtspunt Sterker leiderschap nodig 45% mist inzicht in aanwezig talent HR-prioriteiten % Leiderschapsontwikkeling 45% Opleiding en ontwikkeling 36% Duurzame inzetbaarheid 33% Strategische personeelsplanning 29% Competentiemanagement 67% wil graag eigen HR-zaken regelen 64% wil graag HR-zaken tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen uitvoeren Medewerkers willen zelf de regie voeren 71% vindt opleiding en training de meest effectieve ontwikkeltool 68% maakt gebruik van Bring Your Own Device Veel onderwijsinstellingen bieden e-hrm aan Ontwikkelinstrumenten top 3 1 Meest ingezet % 65% 60% Voortgangs- en/of functioneringsgesprek Opleidingen en trainingen Beoordelingsgesprek Adviseur voor lijnmanagement Belangrijkste eigenschappen goede HR-afdeling Efficiënte uitvoerder van HR-processen Strategisch adviseur voor directie Medewerkers helpen in hun ontwikkeling Expert strategische personeelsplanning 57% 52% 50% 33% 29% 50% van de werkgevers biedt e-hrm aan. Dat is bijna een verdrievoudiging sinds % 14% 50% Maakt gebruik van e-hrm Heeft plannen voor e-hrm Geen plannen voor e-hrm Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 4

5 Inleiding links Sander Kars rechts Tristan Lavender Heeft u vragen of opmerkingen over de onderzoeksresultaten? Neem dan gerust contact met ons op. Sander Kars, onderzoeker: Tristan Lavender, onderzoeker: In deze speciale onderwijseditie van de Raet HR Benchmark zetten we voor u op een rij hoe medewerkers en HR-managers uit het onderwijs aankijken tegen actuele HR-thema s. In het onderzoek stonden afgelopen jaar vier thema s centraal: talentmanagement, e-hrm, flexibilisering van arbeid en HR analytics. Deze thema s zijn door de deelnemers aan het onderzoek zelf bepaald. Voorafgaand aan het onderzoek, konden zij via een poll aangeven welke onderwerpen voor hen op dit moment belangrijk zijn in hun HR-beleid. In deze special lichten we de highlights per thema toe en vullen we de informatie uit het onderzoek aan met praktijkverhalen van vakgenoten uit het onderwijs en specialisten uit het vak. De resultaten van de marktbrede Raet HR Benchmark kunt u downloaden op onze website: Respondenten Raet HR Benchmark medewerkers (waarvan 120 uit het onderwijs) 314 HR managers (waarvan 42 uit het onderwijs) 91 bestuurders (niet per branche uitgesplitst) Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 5

6 HR-prioriteiten in het onderwijs Talentmanagement staat bij schoolbesturen hoog op de agenda. Onderwijsinstellingen investeren in de ontwikkeling van medewerkers en de toekomstbestendigheid van de organisatie. Leiderschapsontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling hebben daarbij prioriteit in Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 6

7 Mobiliteit medewerkers is laag Scholen hebben bij de uitvoering van hun HR-beleid te maken met diverse kenmerken van het personeelsbestand. In ons onderzoek is 64% van alle medewerkers ouder dan 45 jaar. Medewerkers in het onderwijs zijn bovendien honkvast: gemiddeld werken zij meer dan 13 jaar bij dezelfde werkgever. 71% van de medewerkers verwacht dat zij binnen nu en 2 jaar nog dezelfde functie bij dezelfde werkgever hebben. Leidinggevenden zijn daarin wat mobieler dan de overige medewerkers. 71% van alle medewerkers in het onderwijs verwacht de komende 2 jaar niet van werkgever of functie te veranderen. Arbeidsmobiliteit medewerkers aankomende 2 jaar naar leeftijd Totaal 71% 13% 5% 5% 3% Dezelfde baan bij mijn huidige werkgever jaar jaar jaar 59% 65% 85% 55 jaar 77% 4% 3% 16% en ouder 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9% 19% 12% 12% 26% 3% 3% Een andere baan bij mijn huidige werkgever Een baan bij een andere werkgever Geen werk meer (bijv. baan kwijtgeraakt) Gestopt met werken/ met pensioen Diversen Geen idee Raet HR Benchmark 2014 Raet : HR Benchmark ONDERWIJS 2014 SPECIAL

8 Medewerkers kiezen voor inhoud Medewerkers in het onderwijs zijn begaan met hun vak. De inhoud van het werk is voor 91% reden om voor een organisatie te kiezen. Ook de mate van verantwoordelijkheid en vrijheid is belangrijk. 61% noemt dit als reden om voor een werkgever te kiezen. Zaken als salaris, locatie en directe collega s zijn iets minder belangrijk. Vooral mannen hechten minder waarde aan hun werklocatie en belang van samenwerking met directe collega s. Medewerkers uit het onderwijs kiezen voor de inhoud van werk. 10 belangrijkste criteria voor medewerkers om voor hun werkgever te kiezen De inhoud van het werk (aantrekkelijk, leuk werk) De mate van vrijheid en verantwoordelijkheid Salaris 91% 61% 54% De ligging en locatie van de vestiging 48% Samenwerken met directe collega's Loopbaanperspectief en carrièremogelijkheden Flexibele werkplekken en werktijden (bijv. Het Nieuwe Werken) Uitgebreide opleidingsmogelijkheden Zelf eigen flexibele arbeidsvoorwaarden kunnen samenstellen Meerdere antwoorden mogelijk Imago van de werkgever 47% 22% 17% 17% 15% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 8

9 Focus op leiderschapsontwikkeling De aandacht voor leiderschapsontwikkeling en opleiding en ontwikkeling groeit. Steeds meer schoolbesturen focussen op concrete resultaten in onderwijskwaliteit en het ontwikkelen van vaardigheden bij docenten. Zij zien daarbij het belang van een goede managementstijl. Lijnmanagers moeten meer de dialoog aangaan met medewerkers over ambitie en ontwikkeling in relatie tot de schooldoelstellingen. Deze gesprekken kunnen in veel gevallen een bijdrage leveren aan de professionaliteit van de docent en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs. Top 10 HR-prioriteiten 2015 Leiderschapsontwikkeling Opleiding en ontwikkeling Duurzame inzetbaarheid Strategische personeelsplanning Competentiemanagement Gezondheidsmanagement (verzuimmanagement en preventie) 50% 45% 36% 33% 29% 26% Mobiliteit van personen (in- en extern) 14% Flexibilisering van arbeidsrelaties 14% Arbeidsvoorwaarden en beloning 14% Meerdere antwoorden mogelijk HR analytics 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Raet HR Benchmark 2014 Raet : HR Benchmark ONDERWIJS 2014 SPECIAL

10 Balans tussen tijd en prioriteit HR-managers in het onderwijs vinden opleiding en ontwikkeling (punt 12 in de grafiek) niet alleen belangrijk. Ze besteden er ook veel tijd aan. Ook bij competentie management (punt 2) en gezondheidsmanagement (punt 7) bestaat een goede balans tussen de tijd die het HR-managers kost en de prioriteit die zij eraan geven. Onderwerpen als leiderschapsontwikkeling (punt 9), strategische personeelsplanning (punt 15) en duurzame inzetbaarheid (punt 4), zijn waardevol voor de organisatie, maar vragen niet dagelijks aandacht van de HR-afdeling. Arbeidsvoorwaarden en beloning (punt 1) vragen nog steeds veel tijd van HR maar hebben in de meeste gevallen minder strategische waarde voor de organisatie. HR-prioriteit versus tijdsbesteding minste tijd aan besteed meeste tijd aan besteed 40% 30% 20% 10% 0% % minst urgent % 1 43% 10% 20% 30% 40% Arbeidsvoorwaarden en beloning Competentiemanagement Diversiteitsbeleid Duurzame inzetbaarheid Flexibilisering van arbeid Flexibele arbeidsvoorwaarden / cao à la carte Gezondheidsmanagement (verzuimmanagement en preventie) HR analytics meest urgent Leiderschapsontwikkeling Loopbaanontwikkeling Mobiliteit van personen (in- en extern) Opleiding en ontwikkeling Outplacement Performance management Strategische personeelsplanning Succession planning Werving en selectie % 9 50% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 10

11 Steeds meer aandacht voor talentmanagement Duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning hebben binnen het onderwijs al een aantal jaren prioriteit. Voor de komende periode lijken leiderschapsontwikkeling, competentiemanagement en opleiding en ontwikkeling in belang toe te nemen. Het opleiden en aansturen van talent wordt door veel schoolleidingen gezien als de belangrijkste pijler voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom zetten zij hier hoog op in. Vanuit de visie dat goed management medewerkers naar een nóg hoger kwaliteitsniveau kan tillen. De ontwikkeling van HR-prioriteiten over de periode % 40% 30% Opleiding en ontwikkeling Duurzame inzetbaarheid Strategische personeelsplanning Leiderschapsontwikkeling Competentiemanagement 20% 10% 0% 2012/ / /2015 Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 11

12 Talentmanagement Talentmanagement is voor veel HR-afdelingen in het onderwijs een belangrijk onderwerp. Zij willen beter inzicht krijgen in het beschikbare talent en proberen medewerkers in beweging te krijgen. Een leven lang leren geldt immers ook voor hen! 2Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 12

13 Medewerkers willen regie over persoonlijke ontwikkeling Medewerkers in het onderwijs hebben plezier in hun werk. Ze vinden dat ze een zinvolle bijdrage leveren aan de schooldoel stellingen (88%). Tegelijkertijd vinden zij het belangrijk om zelf de regie te hebben over hun persoonlijke ontwikkeling. 83% van hen wil daar zelf de hand in hebben, slechts 35% vindt het belangrijk dat hun werkgever een ontwikkelingsprogramma voor hen opstelt. Leidinggevenden hebben meer zicht op loopbaanmogelijkheden 64% van de medewerkers meent dat hun werkgever op de hoogte is van de talenten buiten de eigen functie. Driekwart vindt ook dat hun leidinggevende op de hoogte is van hun ambities. Als het gaat om loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie, heeft 61% daar goed zicht op. Onder leidinggevenden is dat percentage een stuk hoger hoger: 77%. Wilt u als medewerker de regie voeren over uw persoonlijk ontwikkelingsprogramma? Vindt u dat u als medewerker voldoende inzicht heeft in uw loopbaanmogelijkheden? 16% 3% Eens 5% Eens Niet mee eens, niet mee oneens 33% Niet mee eens, niet mee oneens 81% Oneens 61% Oneens Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 13

14 Talentmanagement kan een katalysator voor de cultuur zijn. Dat begint al bij de werving. Welke medewerkers passen bij de koers die de school wil varen? Hebben we de juiste mensen op de juiste plek aan boord? Investeren in talent zorgt niet alleen voor een hogere kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor een goed imago. Melvin Lander, Human Capital Management consultant, Raet Duurzaam talentmanagement HR-managers zetten talentmanagement vooral in om de juiste cultuur te creëren (38%). Voor medewerkers is de ontwikkeling van hun talent een belangrijke motivatie om voor een organisatie te kiezen. Aantrekkelijk werkgeverschap wordt daarom door veel scholen als reden genoemd om talentmanagement in te zetten (33%). Redenen die minder vaak worden genoemd, zijn het verhogen van klanttevredenheid (10%) en het verbeteren van financiële resultaten (2%). HR-managers zijn meer dan gemiddeld tevreden over het talent in hun organisatie. De match tussen organisatiedoelstellingen en het beschikbare talent krijgt van hen het rapportcijfer 7,2. Redenen voor talentmanagement volgens HR-managers Creëren van de gewenste cultuur Aantrekkelijk werkgever zijn op de arbeidsmarkt (vinden en behoud van talent) Continuïteit van de organisatie Vergroten van het onderscheidend vermogen Beïnvloeden van gewenst en ongewenst verloop Vergroten van de concurrentiekracht Kwaliteit verbeteren Verhogen van de klanttevredenheid Meerdere antwoorden mogelijk 38% 33% 29% 21% Talentmanagement kan een katalysator voor de cultuur zijn. Dat begint al bij de werving. Welke 17% medewerkers passen bij de koers die de school wil varen? 12% Hebben we de juiste mensen op de juiste plek aan boord? Investeren in talent zorgt niet alleen voor 12% een hogere kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor een 10% goed imago. En daarmee trek je niet alleen leerlingen, maar ook het juiste personeel aan. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 14

15 Scholen missen inzicht in talent HR-managers zijn tevreden over het beschikbare talent in hun organisatie. Toch zien zij ook verbeterpunten, vooral op het gebied van leiderschap. 55% van de ondervraagden noemt het verbeteren van het management als belangrijk aandachtspunt. Ook het identificeren van het aanwezige talent in de organisatie (45%) en inzicht in welke nieuwe skills nodig zijn voor de nabije toekomst (38%) worden als verbeterpunten genoemd. Ruim de helft van de onderwijsinstellingen vindt het versterken van leiderschap een belangrijk aandachtspunt. Aandachtspunten talentmanagement Ontwikkelen van leiderschap 55% Focus op oudere medewerkers Talentmanagement richt zich in het onderwijs met name op oudere medewerkers, uitvoerende medewerkers (docenten) en high potentials. Opvallend is wel dat vooral oudere docenten de afgelopen 12 maanden geen opleiding hebben gevolgd. Volgens de ondervraagde HRmanagers heeft dat deels te maken met de ontwikkelbereidheid van medewerkers. Identificeren van aanwezig talent in de organisatie Inzicht in benodigd talent voor de toekomst Inzicht in de opvolgers voor medewerkers op kritieke sleutelposities Beter inspelen op de levensfase van verschillende generaties Betere vertaling van de organisatiestrategie naar de HR-strategie Vergroten loyaliteit van medewerkers Mate waarin top-talent wordt geworven Meerdere antwoorden mogelijk 45% 38% 33% 31% 14% 7% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Raet HR Benchmark 2014 Raet : HR Benchmark ONDERWIJS 2014 SPECIAL

16 Digitalisering biedt meer inzicht in het aanwezige talent, de ambities van medewerkers en de voortgang in hun ontwikkeling. Daarmee wordt sturen op de kwaliteit van het onderwijs een stuk gemakkelijker. Kamal el Mehjari, Human Capital Management consultant, Raet Wijze waarop de inzet van ontwikkelinstrumenten wordt geregistreerd 50% 54% 50% Registratie en monitoring Op veel scholen ontbreekt inzicht in performance en ontwikkeling omdat de voortgang en afspraken hierover vaak worden vastgelegd op papier of in Word- of Excel-lijstjes. Dat gebeurt dan ook nog eens decentraal, waardoor lastig te zien is hoe de organisatie er als geheel voor staat. 36% 41% 29% 18% 14% 4% Coaching/intervisie 41% 35% 18% 33% 31% 25% 4% 13% Voortgangs- en/of functioneringsgesprekken 38% 31% 4% 21% 7% 11% Persoonlijk ontwikkelingsgesprek Slechts op een klein aantal scholen (12%) worden talentprocessen vastgelegd met behulp van een e-hrm portal. Dat is minder vaak dan het gemiddelde uit de marktbrede Raet HR Benchmark (21%). 6% 12% Beoordelingsgesprek 12% 8% 8% Opleiding en training Op papier Word/Excel Centraal HR-systeem (door HR-afdeling) Specifiek talentmanagementsysteem In een e-hrm portal (ESS/MSS) door medewerkers en managers zelf Meerdere antwoorden mogelijk Via een mobiele app (op tablet/smartphone) Wordt niet geregistreerd Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 16

17 Weinig aandacht voor doelstellingengesprek De persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in het onderwijs wordt voornamelijk gevolgd in functionerings- en beoordelings gesprekken. Slechts een beperkt aantal medewerkers (7%) voert een doelstellingengesprek met hun leidinggevende. HR-managers bevestigen dit beeld: 14% van hen geeft aan dat een doelstellingengesprek onderdeel uitmaakt van de HR-cyclus. Slechts 7% van de medewerkers in het onderwijs voert een doelstellingengesprek met zijn of haar leidinggevende. Instrumenten ingezet voor persoonlijke ontwikkeling (volgens medewerkers) Functioneringsgesprek 79% 360 graden feedback 22% Doelstellingengesprekken kunnen juist bij uitstek geschikt zijn om medewerkers te betrekken bij de koers van de organisatie en de manier waarop die koers overeenkomt met hun ambities en persoonlijke ontwikkeling. Hier is voor veel schoolbesturen nog winst te behalen. Opleidingen 65% Beoordelingsgesprek 60% POP-gesprek 41% Loopbaangesprek 15% E-learning 8% Doelstellingengesprek 7% Coaching/intervisie 30% Assessments 6% Meerdere antwoorden mogelijk Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 17

18 Docenten vinden instrumenten zoals 360 graden feedback vaak spannend. Terwijl de feedback van leerlingen en directe collega s juist waardevol is om meer vernieuwing in lesmethodieken te krijgen. Laat docenten vaker bij elkaar in de klas meekijken. Melvin Lander, Human Capital Management consultant, Raet Docenten hechten weinig waarde aan feedback Mate waarin ontwikkelinstrumenten bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling Ontwikkelinstrumenten die door medewerkers in het onderwijs het hoogst worden gewaardeerd, zijn opleidingen en trainingen, coaching en het doelstellingen gesprek. Dat laatste wordt in het onderwijs echter bijna niet aangeboden. Medewerkers zijn minder tevreden over confronterende instrumenten als 360 graden feedback, assessments en het beoordelingsgesprek, terwijl zij in het klaslokaal regelmatig leerlingen beoordelen en feedback geven. Grote bijdrage Opleiding en training 71% Coaching/intervisie 51% Doelstellingengesprek 50% Kleine bijdrage 360 graden feedback 33% Assessments 31% Beoordelingsgesprek 25% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 18

19 Ontwikkelbereidheid medewerkers is aandachtspunt Struikelblok bij talentmanagement in het onderwijs is onder andere de prioriteit die HR eraan kan geven: 57% van de HR-managers laat weten er te weinig tijd aan te kunnen besteden. Maar ook de ontwikkelbereidheid van medewerkers (48%) en het beschikbare budget om te investeren in talentmanagement (31%) worden in dit kader genoemd. Gemiddeld stellen onderwijsinstellingen 845 euro per medewerker per jaar beschikbaar voor opleidingen. Lang niet alle medewerkers maken hier gebruik van: 68% van hen heeft de afgelopen 12 maanden geen training gevolgd. Veel scholen worstelen met de vraag hoe je docenten daadwerkelijk in beweging krijgt. Een leven lang leren geldt immers ook voor hen. 68% van de medewerkers heeft de afgelopen 12 maanden geen opleiding gevolgd. Struikelblokken bij de uitvoering van talentmanagement Prioriteit/tijd Ontwikkelbereidheid medewerkers Budget Competenties peoplemanagement in de lijn Geen duidelijke organisatiestrategie Draagvlak bij lijnmanagement 57% 48% 31% 26% 24% 17% Draagvlak bij directie 7% Competenties van de HR-afdeling Meerdere antwoorden mogelijk 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 19

20 Nieuwe plannen voor talentmanagement Talentmanagement krijgt het komend jaar veel aandacht in het onderwijs. Ruim 70% van de HR-managers heeft in 2015 nieuwe plannen. Veruit de meeste schoolbesturen gaan investeren in opleidingsprogramma s. Eerder zagen we al dat medewerkers opleidingen en trainingen nog steeds als het meest waardevolle ontwikkelinstrument ervaren. Andere belangrijke onderwerpen die HR-managers uit het onderwijs noemen, zijn leiderschapsontwikkeling (17%), vlootschouw (17%), strategische personeelsplanning (17%) en het beter in kaart brengen van competenties (12%). Nieuwe plannen voor talentmanagement 17% 10% 73% Nieuwe plannen Geen nieuwe plannen Weet niet 1. Opleidingsprogramma s 2. Leiderschapsontwikkeling 3. Vlootschouw/talent-review 4. Strategische personeelsplanning 5. In kaart brengen van alle competenties Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 20

21 Talenten hebben het nog zwaar in het onderwijs Henk Berg, algemeen directeur, OSGMetrium (links) Dharam Jethoe, HR-adviseur, OSGMetrium (rechts) Een leven lang leren. Daar hoef je scholen natuurlijk niets over te vertellen. Of toch wel? Zijn leerkrachten er voldoende van doordrongen dat dit motto niet alleen voor hun leerlingen geldt? En stimuleren werkgevers de ontwikkeling van hun personeel wel voldoende? Uit de Raet HR Benchmark blijkt dat talentmanagement op veel scholen nog in de kinderschoenen staat. Henk Berg, algemeen directeur van OSGMetrium: Onderwijsinstellingen krijgen maandelijks gemiddeld zeventien brieven van het ministerie. Ze moeten compliant zijn op gebied van personeel, financiën, huisvesting en milieu. Daardoor komen ze aan belangrijke zaken als talentmanagement niet toe. Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 21

22 OSGMetrium is een onderwijs adviesorganisatie annex administratiekantoor met vestigingen door heel Nederland. De organisatie verloont ruim medewerkers en wil de komende jaren haar rol als HR-dienstverlener verstevigen. OSGMetrium begeleidt scholen op het gebied van personeels- en salarisadministratie, financiële administratie, organisatieontwikkeling en advies, juridische ondersteuning en payrolling. Henk Berg en zijn (HR-)adviseurs Lucretia van der Wal en Dharam Jethoe gingen met Raet in gesprek over talentmanagement in het onderwijs. Geen tijd voor talentmanagement Berg: Scholen worstelen vaak nog met ontwikkelinstrumenten als performance management. In de cao wordt geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van leerkrachten. Maar in de praktijk gebeurt daar nog te weinig mee. Medewerkers komen zelf nog onvoldoende in actie. De beweging moet vaak vanuit de directeuren of het bestuur komen. Maar die zijn op hun beurt weer druk met alle compliance-vragen. Bied je als werkgever die ontwikkelmogelijkheden wel aan en gebruiken medewerkers die ook, dan gaat de bevlogenheid en betrokkenheid in de organisatie flink omhoog. Uit comfortzone komen De Raet HR Benchmark laat zien dat docenten minder waarde hechten aan ontwikkelinstrumenten als beoordelingen, 360 graden feedback en assessments. Wat is daar de verklaring voor? Jethoe: Leerkrachten houden van autonomie. Het leslokaal is hun domein. Daar zijn ze een autoriteit. Ze vinden het spannend als een collega in hun klaslokaal meekijkt hoe ze lesgeven en hen daar feedback opgeeft. Van der Wal vult aan: Daarnaast zie je dat leerkrachten niet gemakkelijk uit hun comfortzone komen. Ze hebben vaak een baan voor het leven, het liefst op dezelfde school en als het even kan ook nog in dezelfde klas. In het voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs geven docenten vaak tientallen jaren achter elkaar dezelfde vakken. Om scholen en medewerkers in beweging te krijgen, moeten werkgevers dus veel actiever met hun medewerkers in gesprek gaan over hun loopbaan. Veel schooldirecteuren vinden het lastig om dit soort gesprekken te voeren of hebben het te druk met andere taken. Leerkrachten en docenten worden daardoor vaak nog te weinig uitgedaagd en geprikkeld. Dat kun je alleen doorbreken door het gesprek met elkaar aan te gaan. Het professionaliseren van de gesprekkencyclus en ontwikkelgericht HR-beleid zijn daarom enorm belangrijk. Soms is het goed dat een externe procesbegeleider daarbij helpt, vertelt Berg. Leren van elkaar Een aantal scholen is deze weg al ingeslagen. Daar wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 22

23 Je ziet dat docenten niet gemakkelijk uit hun comfortzone komen. Ze hebben vaak een baan voor het leven, het liefst op dezelfde school en als het kan in dezelfde klas. Lucretia van der Wal, HR-adviseur, OSGMetrium van vierslag leren; beginnende leerkrachten die meelopen met ervaren collega s. Berg: De ervaren leerkrachten worden zo geïnspireerd om ook op een andere manier naar hun eigen werk en lessen te kijken. Wij zien ook dat jonge leerkrachten die de academische pabo hebben gedaan, onderzoekender en nieuwsgieriger zijn. Mensen die van de oude pabo komen, zijn dat vaak wat minder. Door deze medewerkers met elkaar te verbinden, ontstaat meer lerend vermogen. En juist dat is belangrijk om vernieuwing in het onderwijs te bevorderen. Van der Wal: Daar komt bij dat de meeste leerkrachten niet vanuit zichzelf onderling kennis delen. Vaak denken zij niet eens aan de mogelijkheid dat er collega s zijn die ook belang hebben bij hun informatie of kennis. Dat geldt ook voor kennis die wordt opgedaan tijdens opleidingen en trainingen. Die wordt lang niet altijd teruggekoppeld aan collega s. Op die manier blijft die kennis bij één persoon, waardoor het leerrendement van zo n opleiding of training in de praktijk gering is. Natuurlijk heeft dat ook met cultuur te maken. Maar delen met collega s en je kwetsbaar opstellen, is zeker nog geen gemeengoed in het onderwijs. OSGMetrium begeleidt scholen op dit punt onder andere bij het opzetten van een interne academie. Daarin delen leerkrachten hun kennis en expertise met elkaar. Coachend leiderschap Volgens de Raet HR Benchmark geven HR-managers uit het onderwijs de grootste prioriteit aan leiderschapsontwikkeling. Berg: Leiderschap in het onderwijs kan een stuk professioneler. Het is zeker een belangrijk aandachtspunt. In het voortgezet onderwijs zie je bijvoorbeeld een trend dat veel voormalig gymnastiekdocenten bestuurder zijn geworden. Zij benoemden Lucretia van der Wal, HR-adviseur, OSGMetrium Raet HR Benchmark : ONDERWIJSSPECIAL 23

24 Ontwikkel en vernieuw het onderwijs van onderop. Daag uit en prikkel elkaar, omarm nieuwe ideeën en beloon innovatie! Henk Berg, algemeen directeur, OSGMetrium vervolgens collega s die zij goed kenden tot schooldirecteur. Op zich goede docenten, maar daarmee nog niet per definitie ook goede managers. Jethoe vult aan: Leiderschapsontwikkeling heeft de afgelopen jaren op veel scholen stil gestaan. Een leraar die twintig jaar voor de klas heeft gestaan, is over het algemeen een ander type leider. Zo iemand ontwikkelt zich niet gemakkelijk tot een coachend leiderstype. Terwijl scholen dat nu juist wel nodig hebben. Jammer genoeg worden er nog steeds zelden leidinggevenden van buitenaf aangenomen in het onderwijs. Persoonlijke aandacht ook voor medewerkers Volgens Berg blijft het ontwikkelen van didactische vaardigheden in het onderwijs van groot belang: Hoe kun je leerlingen individueel benaderen? Ieder kind leert immers anders en neemt de lesstof op een andere manier op. Persoonlijke aandacht voor iedere leerling is dan ook een belangrijk onderwerp. Hoe ga je om met slimme of langzame leerlingen? Van der Wal: Nagenoeg iedere leerkracht, schooldirecteur of bestuurder heeft een uitgesproken visie en mening over hoe zij willen omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Hoe anders is dat als we praten over het omgaan met verschillen tussen medewerkers! De leerkracht en docent als professional Berg is een aantal jaren geleden naar Amerika en Finland geweest: Daar kent het onderwijs een totaal andere cultuur. In Amerika hebben docenten een enorm netwerk buiten hun onderwijsinstelling. Ze zijn als spinnen in het web. Managers van bedrijven komen regelmatig op de schoolcampus, geven gastlessen en ontmoeten de docenten. Zijn er een paar stagiaires nodig, dan wordt dat snel even onderling geregeld. In Finland mogen leerkrachten alleen voor de klas staan als ze een academische graad hebben. Daardoor hebben ze ook een andere status. Ze worden gezien als professional en zijn daar trots op. Ik pleit daarom voor meer academici voor de klas in het Nederlandse onderwijs. Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 24

25 HR analytics en de rol van HR als business partner Medewerkers in het onderwijs zijn kritisch over HR, maar geloven wel in het bestaansrecht van de afdeling. HR-managers geven het functioneren van hun eigen afdeling een dikke voldoende, maar vinden ook dat zij hun rol als businesspartner nog verder kunnen uitbouwen. HR analytics speelt daarbij een belangrijke rol. 3Raet HR Benchmark : ONDERWIJS SPECIAL 25

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker

hr strategie Geef medewerkers de ruimte Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Kevin Wheeler over nieuw type medewerker hr strategie Human Resources in de boardroom www.hrstrategie.nl Jaargang 9 nr. 2 mei 2014 Robert-Jan van Berckel en Erik de Muinck Keizer, Google Geef medewerkers de ruimte Kevin Wheeler over nieuw type

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector

Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector Logistics Labour Survey 2011 Het grote arbeidsmarktonderzoek in de logistieke sector uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Voorwoord Hierbij presenteren wij u het

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Personeelbeleid. Flexibele betrokkenheid. 28 Christel van der Meijs. 20 Aukje Nauta. 34 Warme belangstelling

Personeelbeleid. Flexibele betrokkenheid. 28 Christel van der Meijs. 20 Aukje Nauta. 34 Warme belangstelling Personeelbeleid NOVEMBER 2011 EN G A G E M E N T Flexibele betrokkenheid 20 Aukje Nauta Ideeën komen niet meer alleen van vaste medewerkers, maar ook van buiten. 28 Christel van der Meijs Na de overname

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling

Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Brede analyse op basis van achttien casestudies Ontwikkelingen in de HRM-rol, lijnmanagers en HR-afdeling Petra Biemans In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van de rol van HRM in organisaties in

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie