Nokia Speakerphone HF-510 Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nokia Speakerphone HF-510 Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Nokia Speakerphone HF-510 Gebruikershandleiding Uitgave 1 NL

2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart hierbij dat dit HF-510 product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Het product is conform aan de beperkingen die zijn vastgesteld in de Richtlijn 2004/104/EG (geamendeerde Richtlijn 72/245/EEG) Annex I, alinea 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK. DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Exportbepalingen Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden /Uitgave 1 NL

3 Inhoudsopgave Voor uw veiligheid Inleiding... 5 Draadloze Bluetooth-technologie Aan de slag... 6 De batterij opladen... 6 In- of uitschakelen... 7 Inschakelen... 7 Uitschakelen... 8 Koppelen en verbinding maken met een ander apparaat... 8 De verbinding met de speakerphone verbreken... 9 Handmatig verbinding maken met de speakerphone In een auto monteren Algemene veiligheidsinstructies Aan de zonneklep bevestigen Aan de voorruit bevestigen Aan het dashboard bevestigen Algemene gebruiksinstructies Contacten kopiëren naar de speakerphone Bellen of een telefoongesprek beëindigen Een kort geleden gedraaid nummer bellen Spraakgestuurde nummerkeuze Een gesprek beëindigen Een oproep beantwoorden of weigeren Volume regelen Een gesprek naar het verbonden apparaat overschakelen De instellingen wissen of een reset uitvoeren Problemen oplossen Informatie over de batterij en de lader Verzorging en onderhoud Aanvullende veiligheidsinformatie

4 Voor uw veiligheid Voor uw veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie. VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. STORING Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. 4

5 Inleiding 1. Inleiding Met de Nokia Speakerphone HF-510 kunt u handenvrij bellen en gebeld worden. U kunt ook het telefoonboek van uw compatibele mobiele apparaat kopiëren naar de speakerphone en de gekopieerde contacten weergeven op het ingebouwde scherm om iemand te bellen. U kunt de speakerphone verbinden met een compatibel mobiel communicatieapparaat dat draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de speakerphone gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding voor het apparaat dat u up de speakerphone aansluit. Kijk op of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding en aanvullende informatie over uw Nokia-product. Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen. Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal. Draadloze Bluetooth-technologie Voor een Bluetooth-verbinding is het nodig dat het mobiele apparaat en de speakerphone zich binnen 10 meter van elkaar bevinden. Verbindingen kunnen onderhevig zijn aan interferentie door andere elektronische apparaten. De speakerphone voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2.1 die ondersteuning biedt voor het Hands-Free Profile (HFP) 1.5, het Phone Book Access Profile (PBAP) 1.1 en het Object Push Profile (OPP) 1.1. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat. 5

6 Aan de slag 2. Aan de slag De speakerphone bevat de volgende onderdelen: 1. Aan/uit-toets 2. Microfoon 3. Speaker 4. Scherm 5. Volumewiel 6. Indicatorlampje 7. Toets voor beantwoorden/ beëindigen 8. Aansluiting voor lader U kunt de speakerphone pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de speakerphone aan een compatibel communicatieapparaat hebt gekoppeld. Bepaalde delen van de speakerphone zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door de speakerphone. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de speakerphone, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist. De batterij opladen Lees voordat u de batterij oplaadt eerst Informatie over de batterij en de lader op pag. 20 aandachtig door. Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdert, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer

7 Aan de slag 1. Sluit de kabel van de lader aan op de lader. 2. Sluit de lader aan op een stroombron. Steek de DC-4-lader bijvoorbeeld in de aansluiting van de sigarettenaansteker in de auto, of de AC-5-lader in het stopcontact. Tijdens het laden wordt een batterijanimatie getoond en het rode indicatorlampje gaat branden. Het duurt maximaal 2 uur en 10 minuten om de batterij volledig op te laden. Als de lader is aangesloten op de sigarettenaansteker, moet de energie geleverd worden door een 12-Volts accu van de auto. Zorg ervoor dat de lader op de juiste wijze in de sigarettenaansteker is gestoken en de normale bediening van de auto niet hindert. In sommige auto's wordt de sigarettenaanstekeraansluiting ook van stroom voorzien als de autosleutel zich niet in het contact bevindt. In dat geval kan de accu van de auto leeg raken, zelfs als u de speakerphone niet gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van de auto. 3. Als de batterij geheel is opgeladen, begint de speakerphone te piepen en wordt weergegeven. Koppel de lader eerst los van de speakerphone en dan van de stroombron. Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 30 uur gesprekstijd of maximaal 180 uur stand-by tijd. Met de batterij-indicator op het scherm kunt u de status van de batterij controleren als de speakerphone niet meer op de lader is aangesloten. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt weergegeven. Als het batterijniveau laag is, wordt weergegeven, het rode indicatorlampje begint langzaam te knipperen en de speakerphone geeft ongeveer elke 5 minuten een piepje. Laad de batterij opnieuw op. In- of uitschakelen Inschakelen U schakelt het apparaat in door op de aan/uit-toets te drukken. De speakerphone speelt een in toonhoogte oplopende reeks piepjes af, het groene indicatorlampje knippert eenmaal en het scherm wordt 7

8 Aan de slag ingeschakeld. De speakerphone probeert verbinding te maken met het apparaat waar het de laatste keer mee verbonden was ( wordt weergegeven). Als de speakerphone verbonden is met het apparaat en klaar is voor gebruik, worden de batterij-indicator en de Bluetooth-naam van het apparaat weergegeven. Uitschakelen U schakelt het apparaat uit door op de aan/uit-toets te drukken. De speakerphone speelt een in toonhoogte dalende reeks piepjes af, het rode indicatorlampje knippert eenmaal en het scherm wordt uitgeschakeld. Als de speakerphone niet binnen circa 30 minuten met een apparaat is verbonden, schakelt de speakerphone zichzelf automatisch uit. Om energie te besparen, wordt het scherm automatisch gedimd als de speakerphone 10 seconden niet wordt gebruikt. Koppelen en verbinding maken met een ander apparaat 1. Zorg ervoor dat de speakerphone uitgeschakeld is en het mobiele apparaat ingeschakeld is. 2. Als u de speakerphone nog niet eerder aan een apparaat gekoppeld hebt, schakelt u de speakerphone in. De speakerphone schakelt over naar de koppelingsmodus en wordt weergegeven. Als u de speakerphone al eens eerder aan een ander apparaat gekoppeld hebt, schakelt u het apparaat uit en schakelt u de speakerphone in. 3. Activeer binnen ongeveer 5 minuten de Bluetooth-functie op het mobiele apparaat en laat het apparaat naar Bluetooth-apparaten zoeken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. 4. Selecteer op het apparaat de speakerphone (Nokia HF-510) in de lijst met gevonden apparaten. 8

9 Aan de slag 5. Voer de Bluetooth-code 0000 in om de speakerphone met het apparaat te koppelen en te verbinden. Bij sommige apparaten moet u na het koppelen de verbinding afzonderlijk tot stand brengen. Als het koppelen gelukt is, wordt de speakerphone weergegeven in de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten in uw mobiele apparaat. Als de speakerphone verbonden is met het apparaat en klaar is voor gebruik, wordt de Bluetooth-naam van het apparaat weergegeven. U kunt de speakerphone aan maximaal vier apparaten koppelen, maar hij kan maar met één apparaat tegelijk verbinding maken. De verbinding met de speakerphone verbreken U verbreekt de verbinding tussen de speakerphone en het mobiele communicatieapparaat op een van de volgende manieren: Schakel de speakerphone uit. Verbreek de verbinding tussen de speakerphone en het apparaat via het Bluetooth-menu van het apparaat. Plaats de speakerphone op een afstand van meer dan 10 meter van het apparaat. U hoeft de koppeling tussen het apparaat en de speakerphone niet te verwijderen om de verbinding met de speakerphone te verbreken. Handmatig verbinding maken met de speakerphone Wanneer u de speakerphone inschakelt, probeert deze verbinding te maken met het apparaat waar hij de laatste keer mee verbonden was. Om de speakerphone handmatig te verbinden met het als laatste gebruikte apparaat (bijvoorbeeld nadat de verbinding verbroken werd), moet u ervoor zorgen dat het andere apparaat ingeschakeld is en moet u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 2 seconden ingedrukt houden. U kunt de speakerphone ook uit- en weer inschakelen. Als u een verbinding wilt maken tussen de speakerphone en een ander gekoppeld apparaat, brengt u de verbinding tot stand via het Bluetooth-menu van het apparaat. 9

10 Aan de slag Mogelijk kunt u het mobiele apparaat zodanig instellen dat de speakerphone er automatisch verbinding mee maakt. Als u deze functie in een Nokia-apparaat wilt activeren, wijzigt u de instellingen voor gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu. 10

11 3. In een auto monteren In een auto monteren U kunt de speakerphone bevestigen aan de zonneklep, de voorruit of het dashboard van uw auto. Algemene veiligheidsinstructies Op de afbeelding ziet u de mogelijke plekken om het apparaat te monteren. Als u de speakerphone in een auto installeert, moet u zorgen dat het apparaat de systemen die nodig zijn om het voertuig te besturen, niet hindert (bijvoorbeeld de airbags) en dat het apparaat uw zicht tijdens het rijden niet belemmert. Verzeker u ervan dat de werking van de airbags niet wordt gehinderd. Gebruik de speakerphone alleen als het veilig is gegeven de omstandigheden waaronder u rijdt. Als u de speakerphone wilt gebruiken terwijl deze aan de zonneklep bevestigd is, moet u ervoor zorgen dat de zonneklep omhoog is geklapt. Verstel het bevestigingshulpstuk niet tijdens het rijden. 11

12 In een auto monteren Aan de zonneklep bevestigen U kunt de speakerphone met de bijgeleverde clip aan de zonneklep van de auto bevestigen. 1. Om de speakerphone aan de clip te bevestigen, plaatst u het palletje in de uitsparing aan de achterzijde van de speakerphone (1). Draai de speakerphone kloksgewijs totdat hij vastklikt (2). (Draai de speakerphone tegen de klok in om hem weer los te maken.) 2. Schuif de clip rond de zonneklep aan de zijde van de chauffeur of passagier (3) en wikkel de band die aan de clip zit vanaf de achterzijde rond de zonneklep. 3. Rijg de band door de uitsparing op de clip (4). Trek de band strak om de speakerphone stevig te bevestigen en maak het klittenband vast. 4. Klap de zonneklep omhoog (5). 12

13 In een auto monteren Aan de voorruit bevestigen U kunt de speakerphone met het bijgeleverde bevestigingshulpstuk aan de voorruit bevestigen. 1. Plaats het palletje op het bevestigingshulpstuk in de uitsparing aan de achterzijde van de speakerphone (1). Draai de speakerphone kloksgewijs totdat hij vastklikt (2). 2. Zoek een veilige plek om de speakerphone op de voorruit te bevestigen en maak het oppervlak goed schoon met een schone doek en een schoonmaakmiddel voor glas. Als de omgevingstemperatuur lager is dan +15 C, verwarmt u het oppervlak en het zuignapje voorzichtig met een haardroger, om de aanhechting met de voorruit te verbeteren. Zorg ervoor dat de voorruit niet te warm wordt, om te voorkomen dat er beschadigingen optreden. 3. Druk het zuignapje van het bevestigingshulpstuk tegen de voorruit (3) en draai het bevestigingshulpstuk met de klok mee (4) om een vacuüm tussen het zuignapje en de voorruit te creëren. Controleer of het zuignapje goed vast zit. 4. Draai de speakerphone in de gewenste stand. Draai de speakerphone tegen de klok in om hem los te koppelen van het bevestigingshulpstuk. Draai het bevestigingshulpstuk tegen de klok in en trek aan het bandje aan de rand van het zuignapje om het zuignapje van de voorruit los te maken. 13

14 In een auto monteren Aan het dashboard bevestigen U kunt de speakerphone met het bijgeleverde bevestigingshulpstuk en een plakstrip aan het dashboard bevestigen. 1. Zorg ervoor dat het oppervlak waar u de plakstrip op bevestigt vlak, droog en vrij van stof en vuil is. 2. Plaats het palletje op het bevestigingshulpstuk in de uitsparing aan de achterzijde van de speakerphone (1). Draai de speakerphone kloksgewijs totdat hij vastklikt (2). 3. Verwijder de beschermfolie van de plakzijde van de plakstrip (3) en druk de plakstrip tegen het dashboard (4), zodat hij stevig op z n plaats blijft zitten. Raak de plakzijde niet aan wanneer u de beschermfolie van de plakstrip verwijdert. 4. Verwijder de beschermfolie van de andere zijde van de plakstrip en druk het zuignapje van het bevestigingshulpstuk tegen de plakstrip (5). 5. Draai de speakerphone in de gewenste stand (6). 6. Draai het bevestigingshulpstuk kloksgewijs om een vacuüm te creëren (7). Controleer of het zuignapje goed vast zit. Draai de speakerphone tegen de klok in om hem los te koppelen van het bevestigingshulpstuk. Draai het bevestigingshulpstuk tegen de klok in en trek aan het bandje aan de rand van het zuignapje om het bevestigingshulpstuk van het dashboard los te maken. 14

15 Algemene gebruiksinstructies 4. Algemene gebruiksinstructies Contacten kopiëren naar de speakerphone Als de speakerphone verbonden is met een compatibel mobiel apparaat dat het Bluetooth-profiel PBAP ondersteunt, kunt u de contacten (namen en telefoonnummers) uit het interne geheugen van het apparaat kopiëren naar de speakerphone. Als de speakerphone verbonden is met een compatibel apparaat dat het Bluetooth-profiel OPP ondersteunt, kunt u de contacten naar de speakerphone kopiëren door ze via een Bluetooth-verbinding vanaf uw apparaat te verzenden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie over Bluetooth-profielen die door uw apparaat worden ondersteund. Als u de contacten wilt kopiëren als uw apparaat het PBAP-profiel ondersteunt, dan draait u aan het volumewiel totdat wordt weergegeven en drukt u op de knop voor beantwoorden/beëindigen. Tijdens het kopiëren knippert. Als wordt weergegeven, probeert u de contacten te kopiëren met het OPP-profiel. Als u een contact wilt kopiëren als uw apparaat het OPP-profiel ondersteunt, selecteert u het contact in uw apparaat en verzendt u het via een Bluetooth-verbinding naar de speakerphone. Het verzenden van meerdere contacten met het OPP-profiel duurt langer dan met het PBAP-profiel. Het kopiëren duurt een paar minuten en stopt automatisch na 600 contacten. Om het kopiëren handmatig te stoppen als u het PBAP-profiel gebruikt, moet u op de toets voor beantwoorden/ beëindigen drukken. Tijdens het kopiëren van de contacten kunt u de contacten die u eerder al naar de speakerphone gekopieerd hebt niet gebruiken. Als u de contacten van het apparaat naar de speakerphone wilt bijwerken, moet u de contacten opnieuw kopiëren. Als u het PBAPprofiel gebruikt, worden de eerder gekopieerde contacten vervangen door de nieuwe. 15

16 Algemene gebruiksinstructies U kunt op de speakerphone drie telefoonnummers per contact opslaan. Als bij een contact op het apparaat meer dan drie telefoonnummers opgeslagen zijn en u wilt drie bepaalde nummers naar de speakerphone kopiëren, dan moet u de drie nummers als een nieuw contact in het apparaat opslaan. Bellen of een telefoongesprek beëindigen Om te bellen met uw mobiele apparaat dat met de speakerphone verbonden is, kunt u het apparaat op de normale manier gebruiken. Spreek in de richting van de speakerphone. Voor een optimale verbinding moet u ervoor zorgen dat zich geen objecten voor de microfoon bevinden en dat de microfoon zich voor u bevindt. Tijdens een gesprek wordt het symbool weergegeven. Als u een nummer wilt bellen dat u naar de speakerphone hebt gekopieerd, draait u aan het volumewiel als er geen gesprek actief is. Als de naam van het contact Latijnse tekens bevat, bladert u naar de eerste letter, drukt u op de toets voor beantwoorden/beëindigen en bladert u naar de naam. Als de naam van het contact geen Latijnse tekens bevat, bladert u naar de naam en drukt u op de toets voor beantwoorden/beëindigen. Als u wilt bellen, bladert u naar het gewenste nummer en drukt u op de toets voor beantwoorden/ beëindigen. U sluit de contacten door naar te bladeren en op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. U kunt ook tien seconden wachten of tweemaal op de toets voor beantwoorden/ beëindigen drukken. Een kort geleden gedraaid nummer bellen Als u het nummer dat u het laatst hebt gebeld, opnieuw wilt kiezen (vooropgesteld dat het apparaat nummerherhaling met de speakerphone ondersteunt), drukt u tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer u niet in gesprek bent. Spraakgestuurde nummerkeuze Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt activeren (vooropgesteld dat het apparaat deze functie met de speakerphone ondersteunt), houdt 16

17 Algemene gebruiksinstructies u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 2 seconden ingedrukt wanneer u niet in gesprek bent. Als wordt weergegeven, spreekt u het spraaklabel van het gewenste contact duidelijk in. Om gebruik te maken van spraakgestuurde nummerkeuze moet u spraaklabels voor de gewenste contactpersonen in uw mobiele apparaat opslaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie. Een gesprek beëindigen U kunt een gesprek beëindigen of een poging tot bellen onderbreken door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. Een oproep beantwoorden of weigeren Wanneer u gebeld wordt, hoort u via de speakerphone een beltoon. Het nummer van degene die u belt wordt op de speakerphone weergegeven, als het mobiele network deze functie ondersteunt. De naam die bij het nummer is opgeslagen wordt weergegeven als u de naam en het nummer naar de speakerphone gekopieerd hebt. Als naam en nummer niet beschikbaar zijn, wordt alleen weergegeven. U kunt de oproep beantwoorden door op de toets voor beantwoorden/ beëindigen te drukken. U kunt de oproep afwijzen door tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. Volume regelen Draai het volumewiel naar rechts om het geluidsniveau van de speakerphone tijdens een gesprek te verhogen. Draai het wiel naar links om het geluidsniveau te verlagen. Het volume wordt weergeven op de speakerphone. Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn. 17

18 Algemene gebruiksinstructies Een gesprek naar het verbonden apparaat overschakelen U kunt tijdens een gesprek schakelen van de speakerphone naar het verbonden apparaat door de speakerphone uit te schakelen of door de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Als het gesprek naar het verbonden apparaat is overgeschakeld, wordt weergegeven. Om het gesprek weer terug naar de speakerphone te schakelen, schakelt u de speakerphone in (als deze uitgeschakeld was) of houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 2 seconden ingedrukt. De instellingen wissen of een reset uitvoeren Als u de koppelingen en gekopieerde contacten van de speakerphone wilt verwijderen, houdt u de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt (ongeveer 4 seconden) totdat het indicatorlampje afwisselend rood en groen begint te knipperen en wordt weergegeven. Nadat de instellingen gewist zijn, wordt de koppelingsmodus in de speakerphone geactiveerd. Als de speakerphone niet functioneert terwijl deze toch volledig is opgeladen, kunt u de speakerphone resetten door deze op de lader aan te sluiten terwijl u de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt houdt. Problemen oplossen Als u geen verbinding tussen de speakerphone en uw compatibele apparaat tot stand kunt brengen, doet u het volgende: Zorg ervoor dat de speakerphone is opgeladen, ingeschakeld en gekoppeld aan uw apparaat. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op het apparaat is geactiveerd. Zorg ervoor dat de speakerphone zich binnen 10 meter van uw apparaat bevindt, en dat er zich geen andere elektronische apparaten tussen de speakerphone en het apparaat bevinden. 18

19 Algemene gebruiksinstructies Als de naam van de persoon die u belt niet wordt weergegeven op het scherm van de speakerphone, maar wel in het aangesloten mobiele apparaat is opgeslagen, controleert u of het apparaat het Bluetoothprofiel PBAP ondersteunt en of het mobiele netwerk het nummer van de beller doorgeeft. 19

20 Informatie over de batterij en de lader 5. Informatie over de batterij en de lader Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-4, AC-5 of DC-4. Het precieze ladermodel kan variëren naargelang het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd loopt de capaciteit terug. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage of ander gevaar. Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enige minuten duren voordat het indicatorlampje van de batterij gaat branden. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, raakt deze na verloop van tijd ontladen. Probeer de batterij altijd te bewaren bij een temperatuur tussen 15 C en 25 C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. Vooral bij temperaturen ver onder nul lopen de batterijprestaties aanzienlijk terug. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Gebruik nooit een beschadigde lader. 20

21 Informatie over de batterij en de lader Belangrijk: De gespreks- en stand-bytijden voor een batterij zijn slechts schattingen en zijn afhankelijk van netwerkcondities, gebruikte functies, leeftijd en conditie van de batterij, temperaturen waaraan de batterij is blootgesteld en vele andere factoren. De tijdsduur dat een apparaat wordt gebruikt voor gesprekken, heeft invloed op de stand-bytijd. Omgekeerd heeft de tijdsduur dat het apparaat is ingeschakeld en in de stand-bymodus staat, invloed op de gesprekstijd. 21

22 Verzorging en onderhoud Verzorging en onderhoud Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden. Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen. Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken. Probeer het apparaat niet open te maken. Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende delen doen vastlopen, microfoon en luidspreker doen verstoppen, en een juiste werking verhinderen. Deze tips gelden voor het apparaat, de lader en andere accessoires. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt. 22

23 Verzorging en onderhoud Recycling Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, op de batterij, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu s na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Zie voor meer milieu-informatie de eco-verklaringen over onze producten op Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmaterialen altijd naar een daarvoor bestemd inzamelpunt. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Kijk voor de recycling van uw Nokia-producten op of, als u browset op een mobiel apparaat, op 23

24 Aanvullende veiligheidsinformatie Aanvullende veiligheidsinformatie Voertuigen Radiofrequente signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeersystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant of leverancier van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie op het apparaat ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat zich bevindt of onderdelen of toebehoren daarvan. In een noodsituatie wordt de airbag in een auto met zeer veel kracht opgeblazen. Plaats daarom nooit draadloze apparatuur of andere voorwerpen in de ruimte boven of vóór de airbag. Als draadloze apparatuur niet goed in de auto is geïnstalleerd, kan ernstig letsel ontstaan wanneer de airbag wordt opgeblazen. 24

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1 Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 1 2 3 4 5 6 7 9252955/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1 Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W 1 2 3 4 5 6 9249090/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HF-35W conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2 Nokia Bluetooth Headset BH-206 1 2 4 3 5 6 7 8 9255316/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-85W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253612/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-86W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206519/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-94W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-109

Nokia Bluetooth Headset BH-109 Nokia Bluetooth Headset BH-109 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-109 kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk gebruikt. Ga voor ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth BH-110-headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons

Nadere informatie

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253918/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-26W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding 1 9246085 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-58W conform is aan de

Nadere informatie

Nokia Speakerphone HF-210

Nokia Speakerphone HF-210 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 Uitgave 1. 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart hierbij dat dit HF-210 product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-54W conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uitgave 1.2 2 Inleiding Over uw headset Met de headset Nokia Bluetooth BH-112U kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding Uitgave 1 NL

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding Uitgave 1 NL Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-701 Gebruikershandleiding 9200782 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-74W in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-208 3 5 6 7 8 10 11 9 12 9200858/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-80W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255557/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-78W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH /2

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH /2 Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215309/2 11 12 13 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-216 in overeenstemming is met de essentiële vereisten

Nadere informatie

Nokia Lader- en Datakabel CA-126

Nokia Lader- en Datakabel CA-126 Nokia Lader- en Datakabel CA-126 NEDERLANDS Via deze kabel kunt u gegevens synchroniseren en overdragen tussen een compatibele pc en een Nokia-apparaat. U kunt de kabel ook gebruiken om tegelijkertijd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Luna

Gebruikershandleiding Nokia Luna Gebruikershandleiding Nokia Luna Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons tegelijk gebruikt.

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth-headset BH-602 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth-headset BH-602 Gebruikershandleiding 9203998 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit HS-91W-product voldoet aan de essentiële vereisten en andere

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3 Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding 9354812 Nummer 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Uitgave 1.0 2 Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kunt u oproepen eenvoudiger dan ooit tevoren beantwoorden. Als u een oproep

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

Nokia Speakerphone HF-300 Gebruikershandleiding

Nokia Speakerphone HF-300 Gebruikershandleiding Nokia Speakerphone HF-300 Gebruikershandleiding 9203867 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-34W in overeenstemming is met de essentiële eisen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) 9235347 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-11W conform is aan

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Nokia Bluetooth luidsprekers MD-5W /1

Nokia Bluetooth luidsprekers MD-5W /1 Nokia Bluetooth luidsprekers MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200275/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit MD-5W product voldoet aan de essentiële eisen en andere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220)

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Stereoheadset BH /1

Nokia Bluetooth Stereoheadset BH /1 Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214016/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-214 in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Nokia MD-4 miniluidsprekers

Nokia MD-4 miniluidsprekers Nokia MD-4 miniluidsprekers 9252814/2 NEDERLANDS Deze compacte stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia-telefoon of

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-217. Uitgave 1

Nokia Bluetooth Headset BH-217. Uitgave 1 Nokia Bluetooth Headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Uitgave 1 10 9 12 13 11 14 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-217 in overeenstemming is met de essentiële vereisten

Nadere informatie

Nokia Bluetooth luidsprekers MD-7W /1

Nokia Bluetooth luidsprekers MD-7W /1 Nokia Bluetooth luidsprekers MD-7W 3 2 9 6 8 7 4 5 9205873/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit MD-7W product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-111 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-111 kunt u handsfree bellen en onderweg genieten van uw favoriete muziek. De headset is eenvoudig

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Stereo- Hoofdtelefoon BH-604 Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth Stereo- Hoofdtelefoon BH-604 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereo- Hoofdtelefoon BH-604 Gebruikershandleiding 9203660 Uitgave 2 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit HS-96W-product voldoet aan de essentiële vereisten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze clip-on hoofdtelefoon (HS-21W) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze clip-on hoofdtelefoon (HS-21W) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de draadloze clip-on hoofdtelefoon (HS-21W) 9236278 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-21W conform

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-500 Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-500 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-500 Gebruikershandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-39W conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding. 9250693 Uitgave 1 NL

Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding. 9250693 Uitgave 1 NL Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding 9250693 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-69 in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Nokia carkit CK-100 9210123/1

Nokia carkit CK-100 9210123/1 Nokia carkit CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Navi en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia mobiele tv-ontvanger

Gebruikershandleiding voor de Nokia mobiele tv-ontvanger Gebruikershandleiding voor de Nokia mobiele tv-ontvanger 9207219 Versie 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product SU-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Uitgave 1.1 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Mono Headset BH 310 kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia draadloze GPS-module LD-3W 9246134/1

Gebruikershandleiding voor de Nokia draadloze GPS-module LD-3W 9246134/1 Gebruikershandleiding voor de Nokia draadloze GPS-module LD-3W 9246134/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LD-3W conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module LD-4W

Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module LD-4W Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module LD-4W 9204130 Versie 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product LD-4W in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia

Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia Uitgave 1.1 NL Onderdelen Leer uw draadloze lader kennen. 1 USB-kabel 2 Indicatielampje 3 Laadgebied Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Wireless Boom Headset (HS-4W) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Wireless Boom Headset (HS-4W) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311710 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-4W conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1

Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding Nummer 1 Nokia Converter (CA-55) Installatiehandleiding 9238687 Nummer 1 Copyright 2005 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze clip-on hoofdtelefoon (HS-3W) Uitgave 2

Gebruikershandleiding voor de draadloze clip-on hoofdtelefoon (HS-3W) Uitgave 2 Gebruikershandleiding voor de draadloze clip-on hoofdtelefoon (HS-3W) 9356694 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-3W conform is

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-19 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-19 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-19 van Nokia Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-19 van Nokia Inhoudsopgave Voor uw veiligheid 3 Over uw draagbare

Nadere informatie

Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset (BH-610)

Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset (BH-610) Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset (BH-610) Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset kunt u handsfree bellen en onderweg luisteren naar uw favoriete muziek.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Gebruikershandleiding Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Gebruikershandleiding Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Uitgave 1.1 2 Over uw autohouder Met de Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 hebt u altijd eenvoudig de beschikking over uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-3) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-3) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-3) 9233111 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HDW-3 conform is aan de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-2) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HDW-2) Uitgave 1 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding voor de draadloze

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-221

Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-221 Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-221 Uitgave 2.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Headset BH-221 kunt u handsfree bellen, onderweg genieten van uw favoriete muziek en naar de radio luisteren.

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

Nokia draadloze muziekontvanger MD-310

Nokia draadloze muziekontvanger MD-310 Nokia draadloze muziekontvanger MD-310 Uitgave 1.0 2 Over uw muziekontvanger Met de Nokia draadloze muziekontvanger MD-310 kunt u genieten van uw favoriete muziek met hoge geluidskwaliteit, zonder gedoe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia

Gebruikershandleiding Draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia Gebruikershandleiding Draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia Uitgave 1.3 NL Over uw draadloos opladende autohouder Met de draadloos opladende autohouder CR-200/CR-201 van Nokia hebt u altijd

Nadere informatie

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding Handleiding voor Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 is een Bluetooth-headset voor hoortoestellen met luisterspoel of voor gebruikers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module (LD-1W) 9236274 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module (LD-1W) 9236274 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth GPS-module (LD-1W) 9236274 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LD-1W conform is aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Image Frame SU Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Image Frame SU Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Image Frame SU-4 9310658 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product SU-4 conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 met actieve ruisonderdrukking Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 met actieve ruisonderdrukking Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 met actieve ruisonderdrukking Gebruikershandleiding 9216260 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-905 in overeenstemming

Nadere informatie

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone Handleiding 1. Over Bluetooth Speakerphone Deze draagbare mini Bluetooth Speakerphone is speciaal ontworpen om u te voorzien van het gemak en de vrijheid van draadloze communicatie. U kunt het gebruiken

Nadere informatie

Nokia carkit CK-200 Beknopte handleiding en veiligheidsinformatie

Nokia carkit CK-200 Beknopte handleiding en veiligheidsinformatie Nokia carkit CK-200 Beknopte handleiding en veiligheidsinformatie Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CK-200 in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020

Gebruikershandleiding Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020 Gebruikershandleiding Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020 Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Nokia-cameragreep PD-95G voor de Lumia 1020 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Over uw cameragreep 4 Toetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Reaction Bluetooth Headset

Gebruikershandleiding Nokia Reaction Bluetooth Headset Gebruikershandleiding Nokia Reaction Bluetooth Headset Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Over uw headset 3 Over Bluetooth-connectiviteit 3 Aan de slag 4 Toetsen en onderdelen 4 De headset dragen

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Nokia carkit CK-100 9210212/1

Nokia carkit CK-100 9210212/1 Nokia carkit CK-100 9210212/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart hierbij dat dit HF-22 product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie

Nokia Music Pack /2

Nokia Music Pack /2 Nokia Music Pack 9245924/2 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-121

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-121 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-121 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-121 Inhoudsopgave Over uw headset 3 Toetsen en onderdelen 4 Uw headset opladen

Nadere informatie

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Uitgave 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Display Dock

Gebruikershandleiding Display Dock Gebruikershandleiding Display Dock Uitgave 1.0 NL Gebruikershandleiding Display Dock Inhoudsopgave Voor uw veiligheid 3 Over uw accessoire 4 Toetsen en onderdelen 5 Uw accessoire aansluiten op de monitor

Nadere informatie

Nokia Play 360 draadloze luidspreker MD-50W

Nokia Play 360 draadloze luidspreker MD-50W Nokia Play 360 draadloze luidspreker MD-50W Uitgave 1.1 2 Over uw luidspreker Met de Nokia Play 360 draadloze luidspreker kunt u naar muziek luisteren met uw compatibele apparaat, zoals een telefoon of

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Push to talk Nokia N76-1

Push to talk Nokia N76-1 Push to talk Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Downloaden! Uitgave 1

Downloaden! Uitgave 1 Downloaden! Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905i met actieve ruisonderdrukking Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905i met actieve ruisonderdrukking Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905i met actieve ruisonderdrukking Gebruikershandleiding 9222807 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-905i in overeenstemming

Nadere informatie

Geavanceerde carkit CK-7W Gebruikershandleiding Installatiehandleiding

Geavanceerde carkit CK-7W Gebruikershandleiding Installatiehandleiding Geavanceerde carkit CK-7W Gebruikershandleiding Installatiehandleiding 9310692 Uitgave 5 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-5 in overeenstemming is met de

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze laadmat DC-50 van Nokia

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze laadmat DC-50 van Nokia Gebruikershandleiding Draagbare draadloze laadmat DC-50 van Nokia Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze laadmat DC-50 van Nokia Inhoudsopgave Voor uw veiligheid 3 Over uw accessoire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze lader DT-904

Gebruikershandleiding Draadloze lader DT-904 Gebruikershandleiding Draadloze lader DT-904 Uitgave 2.0 NL Gebruikershandleiding Draadloze lader DT-904 Inhoudsopgave Voor uw veiligheid 3 Over uw accessoire 4 Toetsen en onderdelen 5 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De Parrot

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

JABRA STYLE. HandLEIDING. jabra.com/style

JABRA STYLE. HandLEIDING. jabra.com/style HandLEIDING jabra.com/style INHOUD 1. WELKOM... 3 2. HEADSET OVERZICHT... 4 3. DRAGEN... 5 3.1 OORGELS VERWISSELEN 4. DE BATTERIJ OPLADEN... 6 5. VERBINDEN... 7 5.1 VERBINDEN MET EEN BLUETOOTH-APPARAAT

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie