Maandag 24 maart 2014, week 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandag 24 maart 2014, week 13"

Transcriptie

1 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond ook met informatie en een eigen tafel in de school. De kinderen kregen wat lekkers, gingen lekker spelen en de ouders ontvingen informatie over de school. Dat waren goede ontmoetingen. Er was een speurtocht uitgezet en ouders konden de school ontdekken door samen met hun kind letters te zoeken. Het woord dat ontdekt moest worden was Koninklijk. Op maandag 24 maart om 13:30 uur wordt op school een heerlijke koninklijke taart uitgereikt aan William W. Afsluiting project kleding Fantastisch, zoveel belangstelling. Dank daarvoor. Voor onze leerlingen is het goed en gezellig als er zoveel belangstelling voor je werk is. De vader van juf Marjanka heeft heerlijke soep gemaakt. De ouders van de OR hebben ons geholpen met de verkoop van de soep en de broodjes. Allemaal bedankt! De leerlingen met hun zelf gemaakte spulletjes hebben 11,70 voor Red een kind opgehaald en na aftrek van de gemaakte kosten is er nog bijna 45 euro overgebleven voor Red een Kind.(Soep en broodjes knakworst) Dit bedrag wordt overgemaakt. Nog een taart winnares! Inge Dijksterhuis won de grote familietaart. Haar papier met het woord MODESHOW werd uit de roze mand getrokken. Van harte gefeliciteerd! Dat was vast genieten! Kijken in de klas Zoals u eerder hebt kunnen lezen hebben we deze datum verschoven, maar nu is het zover.

2 Maandag 24 maart starten de kijkmomenten in de groepen. De leerkrachten hebben op de deur van hun groep een lijst hangen waarop u uw naam kunt zetten. Dinsdag 18 maart jl. extra MR vergadering Er stonden zoveel punten op de MR vergadering dat we op 18 maart verder zijn gegaan. Oudergeleding MR: dhr. Aeilco Holtkamp, dhr. Frank Rozema Personeelsgeleding: mevr. M. Papeleur en mevr. P. Navest De MR vergadering start om 19:30 uur en de directie is het eerste uur aanwezig om schoolse zaken toe te lichten en mogelijke vragen te beantwoorden. Analyses en maandag 24 maart overleg met Orthopedagoog generalist van VCPO-NG Alle analyses en gesprekken Interne begeleiding (IB) en directie zijn geweest. De leerkrachten hebben individueel hun groep met de IB en directie besproken. Ze hebben allemaal de gegevens geanalyseerd en vervolgstappen bepaald. Op de onderwijskundige bespreking van 19 maart werden de resultaten met het hele team besproken. Leerkrachten hebben veel ervaring en ze ondersteunen op deze bespreking elkaar met hun kennis en inzichten t.a.v. vragen van collega s. Met de Orthopedagoog generalist Jannes de Vries (werkzaam voor onze vereniging) worden de resultaten van de Cito toetsen ook schoolbreed besproken. Hij bezoekt elke school van de vereniging en tevens worden door de IB en directie zaken met hem besproken welke zijn opgevallen. Het doel is om een goede doorgaande lijn binnen de school te waarborgen waar elk kind op zijn of haar plek is. Werkgroepen onderwijs en kwaliteit binnen de school Ter informatie welke zaken in ontwikkeling zijn:

3 Werkgroep Engels Er is een werkgroep Engels opgericht. Deze werkgroep onderzoekt nieuwe methodes voor Engels. Insteek is een methode voor groep 5 t/m 8. We willen een goede basis leggen bij de leerlingen. Er zullen uiteindelijk 3 zichtzendingen worden aangevraagd. De leerlingen zullen hieruit lessen volgen. Er zal een goede afweging worden gemaakt, welke methode past bij onze context. Na de zomervakantie zal er gestart worden met een nieuwe methode Engels. Werkgroep Zaakvakken Er is een werkgroep Zaakvakken opgericht. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om de zaakvakken thematisch aan te bieden. Boeiend Onderwijs, Onderzoekend leren met een heldere structuur wordt gestimuleerd bij de leerlingen en er wordt kerndoel dekkend gewerkt. Hiervoor zijn diverse methodes en methodieken op de markt. Deze werkgroep zal eerst gericht en oriënterend bezig gaan. Werkgroep Beredeneerd aanbod kleuters De onderbouwleerkrachten (groep 1 en 2) oriënteren en verdiepen zich op organisatieconcepten, nieuw ontwikkelingsmateriaal voor in de kleutergroepen en in de hoeken. Dit betekent dat de leerkrachten andere scholen zullen bezoeken, zullen spreken met vakgenoten om tot een verantwoorde keuze te kunnen komen welke past bij onze context. Werkgroep ICT Zoals u op de website hebt kunnen lezen hebben we als team een visie ontwikkeld op het gebied van ICT in ons onderwijs. Afgelopen woensdag is onze school nog weer doorgesproken met onze begeleider van QLICT. Juf Grietha is onze ICT-er, ze heeft er verstand van en vindt dit leuk om uit te zoeken. De school ontwikkelt een plan en wil voor de zomervakantie een proefprojectje starten. QLICT wil dit ondersteunen met middelen die we mogen lenen. We houden u op de hoogte wanneer we hiermee gaan starten en wat we gaan doen.

4 Maandag 31 maart 19:30 uur overleg met de overblijfkrachten De overblijfkrachten welke een vrijwilligersvergoeding ontvangen worden maandag 31 maart uitgenodigd. Zij hebben inmiddels een brief met uitnodiging ontvangen. Er is een concept draaiboek ontwikkeld en deze wordt besproken. Het doel is om te komen tot een eenduidig draaiboek voor het overblijven, zodat dit voor de leerlingen en de overblijfkrachten helder is. Een vaste structuur en voorspelbaarheid is voor veel leerlingen fijn. De school zal z.s.m. gaan werken met vaste overblijfkrachten, dit betekent dat we straks geen beroep meer doen op vrijwillige ouders. We waarborgen zo continuïteit. Verdere informatie vervolgt binnenkort. Data (zie eerder verschenen mail) Margedag 15 april Alle leerlingen vrij Thema/informatie avond 8 april wordt verplaatst Kleding inzamelen Binnenkort ontvangen de leerlingen weer witte plastictassen waar kleding voor het Liliane fonds in kan worden gedaan. De container wordt op Goede Vrijdag bij de school gezet (zie kalender website). Inloop kovvie en kouk Woensdag 2 april 8:30 9:30 uur heb ik als directeur de koffie/thee klaar staan. U bent gewend om 1x in het kwartaal uitgenodigd te worden door de directeur. U kunt gezellig even langs komen, hebt u vragen dan kun u deze ook aan mij stellen. In de ontmoetingsruimte van de school kunnen we elkaar ontmoeten.

5 Raad van Toezicht VCPO NG De RvT brengt de school op vrijdagochtend 4 april uit interesse een bezoek. Paascup Vrijdag 4 april s middags (handbal) Vrijdag 11 april s middags (voetbal) Website Volg onze website. Er verschijnt elke week nieuwe informatie. Juf Grietha is onze ICT-er en plaatst alle informatie en houdt ook de kalender bij. Deze is up to date! Vakantierooster (ALVAST) cursus 2014 / 2015 VCPO Noord-Groningen Eerste schooldag 18 augustus 2014 Herfstvakantie 13 oktober t/m 17 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari 2015 Goede vrijdag/pasen 3 april en 6 april 2015 Meivakantie en Hemelvaart 4 mei t/m 15 mei 2015 Pinksteren 25 mei 2015 Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2015 Vriendelijke groet, Mathilde Lievers (directie)

6 Bericht van de Ouderraad over de schoolfotograaf Geachte ouders, verzorgers, Op donderdag 10 april komt de schoolfotograaf weer bij ons op school. Ook dit jaar is het mogelijk om broers/zussen die (nog) niet bij ons op school zitten samen te fotograferen. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u dit via de mail aan ons doorgeven (voor 3 april): Wilt u op deze dag rekening houden met afspraken van uw kind? (tandarts, dokter, orthodontist, etc.) Namens de ouderraad, Gerda Dijksterhuis VVN Verkeersexamen app om extra te oefenen Met de nieuwe Verkeersexamenapp van Veilig Verkeer Nederland kunt u uw kind op een speelse manier voorbereiden op het VVN Verkeersexamen. In de app begint uw kind met de theorievragen. Nadat de theorie is gehaald, kunt u met uw zoon of dochter checken of de fiets in orde is en welke onderdelen nog in orde gemaakt moeten worden.

7 Voor u als ouder staan er in de app tips om uw kind te coachen in het verkeer. Zeker als u vaak in de auto zit, kijkt u toch anders naar de weg dan een kind dat loopt of fietst door het verkeer. Samen neemt u verschillende routes door: welke verkeersborden en verkeerssituaties denkt u tegen te komen? Dan zijn jullie klaar voor het grote avontuur: de weg op! Na afloop kunt u samen de route evalueren en aangeven welke (lastige) situaties jullie tegenkwamen. De app is beschikbaar via de appstores van Apple en Androidtoestellen, zoekwoord verkeersexamen. De app is ook te downloaden (Apple) via App Store: (Android) via Google Play Store: Nico Dijkshorn (verkeersouder) Nieuws uit groep 1 en 2 We heten Julia, Pernille, Larsa en Lukras van harte welkom in onze klas en we hopen dat ze zich gauw thuis voelen bij ons op school! Het thema kleding, waarbij wij de nadruk legden op uniformen, is deze week afgelopen. We hebben het vooral gehad over de kleding van de brandweer, de motorpolitie en van het ambulancepersoneel. We leerden veel over de kleuren en de functie van de kleding. Deze week was ons schoolreisje naar Monkeytown in Groningen. De kinderen, de ouders en de juffen hebben genoten, voor herhaling vatbaar! We kregen complimenten van het personeel van Monkeytown, dat de kinderen zo goed konden spelen en dat ze geen grote monden hadden, dat hadden ze wel eens heel anders gezien.

8 De komende twee weken gaan we terug in de tijd, van ongeveer 80 jaar geleden. Zelf heb ik nog een wasstamper, een oud kookstel, een metalen hoepel en een stoof. Heeft u spulletjes van vroeger, die we mogen lenen, dan wil ik dat graag aan de kinderen laten zien. Groep 2 gaat op vrijdag de letter v herhalen. We ontdekten dat er veel woorden beginnen met dezelfde klank, maar dat dit niet altijd een v is. Zo leren we ook al woorden die beginnen met f. Voorwerpen met de v zijn al meegenomen door kinderen. De komende week mag er iets worden meegenomen van woorden, die beginnen met f. Volgende week vrijdag gaan we de letter f herhalen. Speelmateriaal, dat begint met de f, mag dan ook worden meegenomen en daar mag dan ook mee worden gespeeld. Dan maken we er een letterfeestje van! Nieuws uit groep 3 Namens alle kinderen uit groep 3 wil ik alle meehelp-ouders bedanken die geholpen hebben met het schminken voor de presentatie van ons project feest-kleding en/of het meehelpen op de sportdag! Dankzij jullie hebben we de afgelopen week twee geweldige feesten mogen vieren! De foto s verschijnen komende schoolweek op onze website. Dinsdag 25 maart gaan we 's middags naar het Blikkenmuseum in Uithuizermeeden. Ook nu hebben zich weer voldoende ouders opgegeven. Fijn! Naast al die leuke uitjes zou je bijna vergeten dat we al weer met Veilig leren Lezen kern 9 zijn begonnen. Deze keer staat 'uitvinden/ontdekken centraal. Heeft u oud (veilig) gereedschap wat we bij onze thema wand kunnen leggen? Of misschien een oude wekker/radio o.i.d. wat we uit elkaar kunnen schroeven? Dan mogen de kinderen dit meenemen naar school. In de klas gaan we ook een aantal proefjes doen! De woorden van kern 9 zijn mee naar huis gegeven. Blijven oefenen hoor! De woorden worden steeds lastiger.

9 Nieuws uit groep 4 De projectweken KLEDING zijn afgelopen. Zoals u hebt gezien zijn de T-shirts prachtig geworden. En iedereen let nu op mama of die de kleren niet te heet wast... Voor het werken met de verschillende technieken, een bedankje aan de moeders en oma! die konden assisteren! De tafel van 6 is inmiddels door de meeste kinderen opgezegd. Voor een paar kinderen geldt: nog even flink oefenen. De tafel van 7 willen we nu onder de knie krijgen. Verder oefenen we nog veel met de klok: 5 minuten voor/over, 5 minuten voor/ over half,enz. Het was heel fijn dat Rieneke er deze week weer bij was! Gelukkig ben je weer beter, meid! We vonden het allemaal heel jammer dat je niet met het project mee kon doen. Maar de sportdag PIRATEN lukte je wel! Daar hebben we trouwens allemaal van genoten! Vooral omdat we ook ons nieuwe schoolshirts konden dragen. Er kwamen leuke reacties op. We staan er zelfs mee in de krant! En juf Mignon had het weer perfect georganiseerd! Hulde!! Afgelopen vrijdag hebben we het signaaldictee 7 van spelling gemaakt. Vooral woorden als kopen, slapen, schoner, enz. gaan nog fout. Een lastig spellingsgeval! Denk goed aan de regel: je hoort aan het eind van een klankgroepje aa, je schrijft a, je hoort oo, je schrijft o, je hoort uu, je schrijft u! Even goed de woordlijst oefenen deze week! De komende vrijdag is het controledictee. Op het raam in de gang hangt de inschrijflijst voor de kijkdagen. Er is volop keuze. Nemen de thuislezers hun mapjes weer op tijd mee naar school? Ook de rapporten kunnen nu wel weer mee. Nieuws uit groep 5/6 We hebben een paar leuke projectweken gehad. We hebben het thema in alle vakken toegepast. We hebben veel geleerd over kleding, materialen, maten, technieken als breien, naaien op de naaimachine, vingerhaken etc.

10 Nu gaan we weer aan de slag met het gewone programma. Spelling: beide groepen hebben de woordjes van blok 7 mee naar huis gekregen. Toetsdictee op 4 april. Aardrijkskunde: groep 6 heeft de spullen voor de toets Drente/Overijssel meegekregen. We doen de toets in 2 gedeeltes. Het topo gedeelte op donderdag 3 april, de rest op donderdag 10 april. Geschiedenis: thema 'Tweede wereldoorlog'. De kinderen die op skeelers naar school komen, moeten schoenen meenemen voor in de klas. Nieuws uit groep 7 We heten Sarah Jonkman van harte welkom bij ons op CBS Koning Willem- Alexander. Sarah is na de voorjaarsvakantie bij ons in de klas gekomen. Sarah, we hopen dat je je snel thuis voelt en een fijne tijd hebt bij ons. Vorige week hebben we een leuke dag gehad in Pieterburen bij het bezoekerscentrum de Noordkust. We hebben veel over trekvogels geleerd. De foto s staan op de site. De afgelopen 2 weken hebben we over kleding gewerkt, zoals u afgelopen maandag hebt kunnen zien. We gaan nu weer verder met ons normale programma. Op 23 maart is de aardrijkskundetoets van blok 5. Op 10 april maken we ons schriftelijk verkeersexamen in de klas. De datum van het praktisch verkeersexamen volgt zo spoedig mogelijk. s Middags is er dan geen muziekles i.v.m. de schoolfotograaf. Op 28 maart spelen de jongens om de titel van de Paascup en op 4 april spelen de meisjes om de felbegeerde bokaal. Het maken van het rekenhuiswerk gaat steeds beter. Veel kinderen hebben hun huiswerk op vrijdag af en ingeleverd. Tot slot wil groep 7 u uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen in de klas. Dat kan de komende twee weken. Het inschrijfformulier hangt aan de gangkant op het raam.

11 Nieuws uit groep 8 Afgelopen donderdag deden we weer mee aan de landelijke Klasse lunch. Vooraf kregen we les over verantwoorde voeding en over bewust met eten omgaan. Het was heel gezellig, we hebben een uur met elkaar heerlijk gegeten in de klas. Groeten van groep 8

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

Nummer 16, 09 januari 2015 Krabbel Jarigen Gezonde start Datum Naam Leeftijd Groep Op een mooi 2015! Namens KIKA bedankt!!

Nummer 16, 09 januari 2015  Krabbel Jarigen Gezonde start Datum Naam Leeftijd Groep Op een mooi 2015! Namens KIKA bedankt!! Jarigen Op een mooi 2015! Namens KIKA bedankt! Gezonde start Eerste type diploma 2015 is behaald.. Start van de toetsweken Kind Centrum Beatrix Nieuws uit de GMR Nieuws uit de bouwen Agenda Krabbel Jarigen

Nadere informatie

Basisschool Op De Groene Alm Derde Oosterparklaan 21 3541SC Utrecht 030-6701996

Basisschool Op De Groene Alm Derde Oosterparklaan 21 3541SC Utrecht 030-6701996 Nieuwsbrief 7 - jr. 4 -april 2015 School nieuws Agenda 13 april start English week 22 april showtime 13.30-14.10u 24 april sportdag/koningsspelen 27 april Koningsdag- alle kinderen vrij! 30 april Schoolfotograaf

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011

t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011 t levensteken Nieuwsbrief van de gbs de Levensboom 2010-2011 nummer 30 19 april 2011 Hoofdzakelijk Voor Rouveen zijn wij op zoek naar een nieuwe verkeersouder. In Staphorst is mw. Ingrid Leeftink dat.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Het Antonieuws. Woensdag 17 april. Schooljaar 2012/2013

Het Antonieuws. Woensdag 17 april. Schooljaar 2012/2013 Het Antonieuws Woensdag 17 april nr:11 Schooljaar 2012/2013 Dag allemaal, Zoals u weet hebben we ons als team dit schooljaar geschoold in structureel coöperatief leren de officiële benaming voor de manier

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014

Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 Nieuwsbrief O.B.S. Elckerlyc Rembrandt van Rijnsingel 19 2371 RE Roelofarendsveen telefoon: 0713312735 de.elckerlyc@ssba.net www.obselckerlyc.nl Schooljaar: 2014 2015 Nummer 11 / 21-11 2014 1 Algemene

Nadere informatie

10-apr-15. De trotse juffen

10-apr-15. De trotse juffen 10-apr- Ouderhulp De Sinte Lucij is een kleine school, met een klein team en een kleine groep ouders. In de praktijk betekent dat een beroep op een kleine groep mensen voor een heleboel activiteiten. Vandaag

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie