SEARCHENGINE MARKETING TRENDS. Google SEM. Onderdeel van de Innovadis Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEARCHENGINE MARKETING TRENDS. Google SEM. Onderdeel van de Innovadis Groep"

Transcriptie

1 SEARCHENGINE MARKETING TRENDS SEM Google Onderdeel van de Innovadis Groep

2 Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Indenty, een speler in de Nederlandse zoekmachine marketing markt gevestigd te Enschede. De zoekmachine marketing markt is erg dynamisch en onderhevig aan veranderingen gedurende het gehele jaar. Daarom is het voor Indenty en de markt zelf waardevol om een rapport op te stellen met daarin de verschillende typen trends en de potentiële impact van deze trends op de zoekmachine markt. De zoekmachine markt in Nederland wordt momenteel gedomineerd door Google. Volgens het model van Tushman, dat de verschillende fases van een markt die afhankelijk is van technologieën beschrijft, is Google het zogenaamde Dominant Design. Volgens dit model vinden er hierna periodieke innovaties plaats totdat een nieuwe technologische ontwikkeling het Dominant Design vervangt. De zoekmachine markt bevindt zich op het moment in deze fase waar innovaties zorgen voor kleine veranderingen binnen de markt, maar waar Google haar dominante positie behoudt. Deze whitepaper heeft als doel om deze periodieke innovaties, welke zorgen voor veranderingen in de huidige markt, te benoemen. In het vervolg van dit onderzoek zullen deze innovaties worden aangeduid als trends. Om de trends binnen de zoekmachine markt te achterhalen is allereerst een uitgebreid literatuur onderzoek uitgevoerd en zijn inleidende interviews afgenomen met medewerkers binnen Indenty. Aan de hand hiervan zijn interviews met externe experts afgenomen en is er gevraagd naar hun opinie en visie op het gebied van de huidige trends in de markt. De uitkomst van deze interviews is dat er op het moment drie trends zijn die een omvangrijke impact hebben op de zoekmachine markt. Dit zijn Social Media, Mobiel internet/zoeken en zoekmachine updates van voornamelijk Google. Deze trends zijn nu waarneembaar en zullen het komende jaar een blijvende impact op de markt hebben. Een andere trend die samenhangt met een update van Google en mobiel zoeken is lokaal zoeken. De lokale intentie van zoekopdrachten op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets zorgt voor kansen. Afgezien van deze drie trends, zijn er nog meer trends waargenomen welke een minder grote impact hebben op de zoekmachine markt. Dit zijn de Cookie wet, het Semantische Web en de toenemende volwassenheid van de markt. In het vervolg van dit rapport zullen de ontwikkelingen binnen deze trends worden uitgelicht en zal de impact hiervan worden beschreven aan de hand van de opinie en visie van de geïnterviewden. 2

3 Inhoudsopgave INTRODUCTIE SEARCH UPDATES EN DE IMPACT OP SEM 1 INDENTY 4 METHODOLOGIE 4 DE SCHRIJVER 4 DE GEÏNTERVIEWDEN 4 UITKOMSTEN VAN DE INTERVIEWS IN VOGEL- VLUCHT 6 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2 NET GENERATIE 8 PROSUMPTIE 9 SOCIAL MEDIA MARKT 10 SOCIAL MEDIA KLIMAAT 12 SOCIAAL NETWERK ADVERTENTIES 13 IMPACT OP ZOEKMACHINE MARKETING 15 IMPACT VOLGENS GEÏNTERVIEWDEN 16 CONCLUSIE 17 MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM 3 PORTAAL NAAR HET INTERNET 20 PRESENTATIE VAN HET MOBIELE WEB 20 IMPACT OP SEARCH ENGINE MARKETING 21 IMPACT VOLGENS DE GEÏNTERVIEWDEN 22 CONCLUSIE 24 4 PANDA UPDATE 26 PENGUIN UPDATE 26 Impact op Search Engine Marketing 26 Impact volgens de geïnterviewden 27 VENICE UPDATE 27 Impact op Search Engine Marketing 28 Impact volgens de geïnterviewden 29 UNIVERSAL SEARCH 29 Impact volgende de geïnterviewden 30 CONCLUSIE 30 OVERIGE TRENDS 5 VOLWASSENHEID VAN DE MARKT 32 Zero Moment of Truth 32 Conversie attributie 33 Impact op Search Engine Marketing 34 HET SEMANTISCHE WEB 35 HTML5 35 Folksonomie en ontologie 35 Impact op Search Engine Marketing 36 DE COOKIE WET 36 IMPACT OP SEARCH ENGINE MARKETING 37 BRANDING EFFECTEN 37 IMPACT OP SEARCH ENGINE MARKETING 38 CONCLUSIE 39 3

4 INTRODUCTIE 1.1 Indenty Indenty is onderdeel van de Innovadis Groep en richt zich binnen deze groep op tools voor organisaties die zoekmachine marketing willen aanbieden aan klanten. Deze tools worden aangeboden door middel van een SEM (Search Engine Marketing) Partnerschap. Indenty biedt naast tools ook Search Engine Optimization producten welke partners kunnen aanbieden aan hun klanten voor optimale online dienstverlening. Op deze manier zijn de partners van Indenty in staat om voor klanten te optimaliseren, adviseren, onderzoeken en concluderen met betrekking tot zoekmachine positionering en campagnes. 1.2 Research methodology Om een goed idee te krijgen van de huidige zoekmachine markt zijn inleidende gesprekken met werknemers binnen Indenty gevoerd waarbij al enkele ontwikkelingen binnen de markt ter sprake kwamen. Vervolgens is er een uitgebreid literatuur onderzoek uitgevoerd om informatie te verkrijgen in de markt en de mogelijke trends die spelen en een impact op de markt hebben. Voor de wetenschappelijke onderbouwing van dit rapport zijn artikelen gebruikt van een vooraanstaande database van wetenschappelijke tijdschriften welke wordt aangeboden door Thomson Reuters, genaamd Web of Science. In deze database is systematisch gezocht naar gerelateerde onderwerpen voor dit trend onderzoek. Hierbij zijn de meest invloedrijke tijdschriften en artikelen geraadpleegd. Naast deze academische artikelen zijn ook andere online rapporten en boeken over de zoekmachine markt en relevante onderwerpen en trends geraadpleegd. Blogs van vooraanstaande deskundigen binnen de markt en van Google zelf zijn tevens geraadpleegd om zo de meest recente ontwikkelingen te achterhalen. Na dit literatuur onderzoek en de inleidende gesprekken zijn de interviews opgesteld met daarin de gevonden onderwerpen en trends welke relevant zijn voor de zoekmachine markt. De interviews zijn veelal via Skype afgenomen, en enkele face to face. Via deze interviews kon een goed inzicht worden gegeven over de trends en de impact van deze trends. Na analyse van de input tijdens interviews zijn de belangrijkste trends geconstateerd en vervolgens uitgewerkt in dit rapport. 1.3 De schrijver Dit rapport is geschreven door Jorn ter Huurne, masterstudent aan de Universiteit Twente. Dit rapport komt voort uit het afstudeeronderzoek voor de opleiding Business Administration, specialisatie Information Management. In dit afstudeeronderzoek is onderzoek gedaan naar de trends die de zoekmachine markt beïnvloeden, wat de impact hiervan is voor Indenty en hoe ze hierop kunnen inspelen. De interne begeleider vanuit Indenty is Ewoud Smedinga, verantwoordelijk voor marketing binnen de Innovadis Groep. Hij heeft Jorn ter Huurne begeleidt en geholpen met onder meer het aandragen van experts welke geïnterviewd konden worden en de publicatie en verspreiding van deze whitepaper. 1.4 De geïnterviewden De personen die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek zijn hieronder vermeld. De geïnterviewden zijn te verdelen in drie groepen. Externe experts, in-house SEM marketeers en interne medewerkers van Indenty. Deze mix van verschillende personen met elk hun eigen visie zorgt voor een complete blik op de huidige markt en trends. De interviews met beide directeuren, Tom Visser en Marcel Brandriet waren inleidende gesprekken om meer kennis te vergaren over de huidige markt. Hierna volgden de overige 14 interviews welke gecombineerd met het literatuur onderzoek hebben geleidt tot dit rapport. 4

5 INTRODUCTIE Extern Naam Bedrijf Functie Eduard Blacquière OrangeValley Consultancy - Senior SEO Consultant - Board Member at DDMA (Search Commission) David Brinks Hardcopy Siteclinics.nl Marketingfacts - Copywriting Specialist - Blogger Peter van der Graaf Search Specialist Owner/Consultant Roy Huiskes Chapter42.com Siteclinics.nl Website optimizer Dennis Sievers Internet Advantage Senior Online Marketing Consultant In-House Naam Bedrijf Functie Rutger Terwel Univé Verzekeringen E-marketeer Search Robert van Veen Zalando GmbH SEO Manager Intern Naam Bedrijf Functie Martijn Bannink Gladior Teamleider Online Marketing Michel Bonvanie Gladior Internet Marketeer / SEM Consultant Richard Mombarg Gladior Internet Marketeer Hendrik van Zwol Gladior Online Marketeer Michel Bouwmeester Indenty Teamleider Roy Sterken Indenty Product Manager Tom Visser Indenty Directeur Marcel Brandriet Innovadis Groep Directeur Alexander van Dijk Innovadis Groep Sales Consultant 5

6 INTRODUCTIE 1.5 Uitkomsten van de interviews De tabel hieronder laat de meest genoemde onderwerpen en trends zien welke tijdens de 14 interviews naar voren zijn gekomen. De tabel laat het aantal geïnterviewden zien die een bepaalde trend hebben benoemd welke een impact heeft op de SEM markt. Onderwerp/Trend Aantal geïnterviewden Social Media 12 Mobiel 10 Search updates 10 Lokaal 8 Online/offline 8 Volwassenheid v/d markt 7 Conversie attributie 7 sites, de content en de links welke Google prefereert op het gebied van SEM, en specifiek SEO. Het model laat de relatie tussen de trends en de SEM markt zien en de impact hiervan zal in dit rapport worden benoemd. Lokaal is een trend welke zich ontwikkelt als gevolg van een specifieke update van Google genaamd Venice en het toenemend aantal mobile zoekopdrachten. Het lokale aspect van zoeken zal daarom in beide trends benoemd worden. De andere trends (online/offline, volwassenheid v/d markt, conversie attributie, cookie wet, Semantic Web en branding effecten) zullen korter worden benoemd aangezien de impact van deze trends (op het moment van schrijven) op de SEM markt minder groot zijn dan de drie in het model hierboven. Figuur 1 De drie hoofdtrends Cookie wet 7 Semantic Web 5 Branding effecten 5 Tabel 1.1 Onderwerpen uit interviews Gebaseerd op deze samenvatting van de uitkomsten van de interviews zal het hieronder staande model de basis vormen van deze whitepaper. Naast het feit dat deze trends het vaakst genoemd zijn, blijkt uit de interviews tevens dat deze trends de grootste impact op de SEM markt zullen hebben. Social Media, Mobiel en Search updates zijn de drie trends welke volgens de interviews de meeste impact hebben op de zoekmachine marketing. Daarom zullen deze trends centraal staan. SEM Mobiel Social Media Search updates Search updates omvat de meest recente updates van Google voor het algoritme welke gericht zijn op de kwaliteit van de 6

7 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2 In dit hoofdstuk zullen de eigenschappen van de generatie welke een grote invloed heeft op de manier waarop het internet wordt gebruikt, de Net Generatie, worden beschreven. Daarna zal de coproductie en zogenaamde prosumptie van content en de gevolgen voor het internet worden uitgelegd. Vervolgens zal de Social Media markt in Nederland worden toegelicht en uiteindelijk de impact van Social Media op SEM worden beschreven. 7

8 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.1 Net Generatie 34% 25% -1% 21% 15% -8% -22% -32% -37% -4% -34% -3% -36% -42% Instant messengers Social Networking Figuur 2.2 Veranderingen gemiddelde tijdbesteding online 12% De meeste mensen hebben waarschijnlijk wel gehoord van voorgaande generaties zoals de Baby Boomers en Generatie X. The volgende generatie hierna is de Net Generatie (ook wel Generatie Z genoemd). Van de mensen die tot deze generatie behoren wordt over het algemeen aangenomen dat ze geboren zijn tussen de midden jaren negentig en Volgens Don Tapscott s specifiekere classificatie zijn de jongste mensen van deze generatie 15 jaar oud in De oudste mensen die binnen deze generatie vallen zijn 35. Hoewel er verschillende classificaties zijn voor de leeftijd van de mensen die tot deze Net Generatie behoren, is er een gemeenschappelijke eigenschap welke ze allemaal bezitten. Ze zijn namelijk allemaal opgegroeid met toegang tot het internet en digitale media. Ze gebruiken het internet voor vele doeleinden zoals communiceren, zoeken en zelfs leren. Deze generatie is gek van technologie en nieuwe apparaten zoals smartphones, tablets en mp3-players zoals de ipod. Naast deze apparaten heeft er nog een ontwikkeling plaatsgevonden welke het online gedrag van hen domineert: Social Media gebruik. Deze generatie ziet al deze technologie als normaal en kent geen leven zonder (Tapscott, 2008). Desondanks is er ook kritiek op de generalisatie van deze generatie. Een studie heeft bewijs gevonden dat deze generatie uit meerdere subgroepen bestaat welke allen verschillende technologische voorkeuren en eisen hebben. Deze studie bevestigt echter wel het gebruik en bezit van deze technologische apparaten binnen deze generatie (Chris Jones, 2010). Het is interessant om te zien dat deze generatie op een compleet andere manier studeert, werkt, schrijft en communiceert dan de voorgaande generaties. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws lezen ze blogs, hebben ze waarschijnlijk nooit een echte bibliotheek bezocht and downloaden ze muziek online (John Palfrey, 2008). Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verschillen met andere generaties. De impact van deze generatie op de wereld zijn groot volgens Don Tapscott: Instant Messengers Social Networking Average minutes per visitor (15-24) These young people are remaking every institution of modern life, from the workplace to the marketplace, from politics to education, and down to the basic structure of the family Figuur 2.1 Internet tijdsbesteding (Shaw, 2012) 8

9 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.2 Prosumptie In hun boek Wikinomics belichten Tapscott en Williams een verandering welke gaande is in de huidige economie welke wordt gefaciliteerd door het internet. Het is een verschuiving van de industriële naar de informatie economie waar de cocreatie van producten en services door zogenaamde prosumers (i.p.v. consumers) de simpele consumptie ervan vervangt. De schrijvers van dit boek karakteriseren de verandering als disruptive (verstorend) omdat het resulteert in een nieuwe sociale orde. Volgens hen draagt het internet het meest bij aan deze verandering doordat het internet verstorende innovaties faciliteert. Dit noemen zij the new web : The new web which is really an internetworked constellation of disruptive technologies is the most robust platform yet for facilitating and accelerating new creative disruptions. People, knowledge, objects, devices, and intelligent agents are converging in many-to-many networks where new innovations and social trends spread with viral intensity. The new web zal de basis zijn van verscheidene gemeenschappen welke online ontstaan en waar creativiteit wordt bevorderd. Net zoals deze new web revolutie zijn er andere revoluties geweest welke de cultuur en economie veranderen, zoals de auto en de telefoon. De snelheid waarmee deze new web revolutie zal plaatsvinden is echter veel hoger dan bij voorgaande revoluties. Gedurende deze revolutie is er een belangrijke rol weggelegd voor de Net Generatie. Deze generatie wordt ook vaak Digital Natives genoemd, aangezien zij zijn opgegroeid in de digitale eeuw. Voor hen is het internet voornamelijk belangrijk om in contact te blijven met en te delen met hun sociale netwerk. Het nieuwe web is voor hen erg interactief waarbij het creëren, delen en socializen op een grote schaal gedaan wordt op het internet, terwijl eerder voornamelijk werd gebruikt om alleen te browsen. Een gevolg van het nieuwe web en de rol die de Net Generatie speelt op hetzelfde web, is dat er een groot aantal bedrijven actief zijn op het web die de Net Generatie een plek bieden waar zij content kunnen creëren en delen. Deze bedrijven zijn veelal succesvol geworden doordat ze in staat waren een online platform te creëren waar onder meer deze Net Generatie erg actief is. Veel van deze bedrijven hebben hun data en sofware interface openbaar gemaakt zodat telkens wanneer er content wordt toegevoegd op sites van bijvoorbeeld Twitter en Wikipedia de informatie beschikbaar online wordt uitgebreid. Of de consumptie nou de overhand had of de productie/ creatie van content, prosumptie is er altijd al geweest. De computer, het internet en vooral Web 2.0 sites hebben er voor gezorgd dat gebruikers zowel kunnen creëren als delen op het huidige web en dus hebben bijgedragen aan de opkomst van de prosumer. Wanneer de hoeveelheid informatie over deze gebruikers van deze sites toeneemt, zullen deze sites steeds beter consumenten kunnen targeten. Google en Facebook zijn voorbeelden van zulke Web 2.0 sites welke grootschalig gebruik van maken de interactie van de gebruikers op hun sites en netwerk (George Ritzer, 2012). 9

10 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.3 Social Media markt Facebook Mark Zuckerberg begon Facemash in 2003 aan de Harvard Universiteit, welke uiteindelijk heeft geleid tot de creatie van Facebook. Facemash plaatste twee foto s van studenten naast elkaar en bezoekers konden stemmen op diegene die zij hotter vonden. Later ontwikkelde Facemash zich tot een verzameling van foto s met informatie over de Harvard studenten en werd beschikbaar voor iedereen ouder dan 13 jaar in Nu is Facebook een social networking platform waar sinds april 2012 meer dan 900 miljoen gebruikers wereldwijd gebruik van maken. Gebruikers kunnen een profiel creëren, vrienden toevoegen en communiceren met deze vrienden door middel van een chat, persoonlijke berichten en het plaatsen van berichten op de wall van deze vrienden. Deze zogenaamde wall bestaat uit content welke geplaatst wordt door de gebruiker zelf en door berichten van vrienden. Daarnaast wordt de content welke gecreëerd en gedeeld is door vrienden samengevoegd in de news feed. Gebruikers kunnen foto s, video s en gelezen nieuwsartikelen delen. Op deze manier kunnen gebruikers hun vrienden laten weten wat hem/haar bezig houdt en kunnen op de hoogte blijven van wat er zich afspeelt in en om zijn/haar sociale netwerk. Naast waardevol voor de gebruikers, is Facebook ook waardevol voor ontwikkelaar en adverteerders welke hun doelgroep via Facebook kunnen bereiken met advertenties en applicaties. De advertenties kunnen worden afgestemd op een bepaalde doelgroep, gebaseerd op informatie welke gebruikers in hun profiel vermelden (zoals leeftijd, geslacht en interesses). LinkedIn Voor professionals op de arbeidsmarkt is LinkedIn de plek voor professioneel netwerken op het internet. LinkedIn biedt een profielpagina waar de gebruiker informatie kan toevoegen over zijn/haar educatie, werkervaring, professionele vaardigheden en competenties en algemene interesses. Doordat professionele informatie kan worden geplaatst op LinkedIn wordt het vaak gebruikt om een baan te vinden en om mensen voor een baan te vinden. Bedrijven kunnen een bedrijfspagina aanmaken en informatie over het bedrijf vermelden. Vacatures welke vrij zijn gekomen kunnen binnen deze bedrijfspagina s geplaatst worden en geïnteresseerden kunnen direct solliciteren via LinkedIn. In maart 2012 was het aantal LinkedIn gebruikers wereldwijd 161 miljoen. 10

11 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM Google Plus Met Google+ wil de populairste zoekmachine in Nederland proberen om een deel van de waardevolle informatie op te vangen welke Facebook door haar netwerk al kan benutten. Google is vastberaden om hun netwerk ook tot een succes te maken en te integreren in hun al uitgebreide productportfolio. Op deze manier wil Google gebruik maken van de informatie die gebruikers toevoegen aan hun profielen. Net als in de offline wereld maakt Google+ gebruik van cirkels waar bekenden kunnen worden toegevoegd zoals vrienden, collega s en familie. Op deze manier biedt Google gebruikers de mogelijkheid om informatie te delen dat alleen bestemd is voor één van de cirkels die hij/zij gecreëerd heeft. Het aantal Google+ gebruikers heeft volgens Google CEO Larry Page in januari 2012 het aantal van 90 miljoen bereikt. Hyves Hyves is een social networking site welke in 2004 is opgestart in Nederland. Ook hier geldt dat gebruikers vrienden kunnen toevoegen, foto s en video s kunnen delen, spelletjes kunnen spelen en zelfs kunnen betalen aan anderen via het Hyves betalingsysteem. Sinds de creatie is Hyves razendsnel uitgegroeid tot de grootste social networking site van Nederland. Desondanks is het gebruik van Hyves in het aantal van unieke bezoekers per maand in 2011 voorbijgestreefd door Facebook. Twitter Twitter is ook een social networking platform waar gebruikers korte berichten kunnen delen. Gebruikers kunnen ook andere mensen volgen waardoor zij berichten en content welke gedeeld wordt door hen kunnen zien wanneer zij ingelogd zijn. De meest belangrijke eigenschap van Twitter is dat een bericht op Twitter uit maximaal 140 tekens mag bestaan. Deze berichten worden Tweets genoemd. Tweets bestaan niet alleen uit tekstberichten maar ook vaak uit links welke linken naar een site met bijvoorbeeld content, foto s of video s. Gebruikers kunnen ook zoeken op bepaalde onderwerpen en woorden wat resulteert in een lijst met tweets van alle gebruikers over dit onderwerp (niet alleen van mensen die de gebruiker volgt). Sinds de start in 2006 is Twitter uitgegroeid tot een netwerk met meer dan 500 miljoen actieve gebruikers wereldwijd in Twitter zorgt er voor dat haar gebruikers op de hoogte blijven van de laatste nieuwsberichten en trends in een real-time omgeving op het internet. Respect! 11

12 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.4 Social Media klimaat Over de hele wereld is Social Media alsmaar populairder geworden in de laatste jaren. Facebook is het meest populaire sociale netwerk met meer dan 900 miljoen gebruikers in mei Daarna zijn Twitter en LinkedIn de netwerk sites met de meeste gebruikers wereldwijd. Sinds juni 2011 is er een nieuwe speler bijgekomen in de Social Media markt: Google+. van de drie bovengenoemde netwerken (IAB, 2011). Facebook is het meest populaire sociaal netwerk, met 55% van de wereld bevolking als lid. De populariteit blijkt ook uit het feit dat één op de zeven minuten besteed online wordt doorgebracht op Facebook en drie op de 4 minuten besteed op sociale netwerken wordt besteed op Facebook (Shaw, 2012). In januari 2012 is de gemiddelde tijd Dit is een poging van Google om een deel van deze markt te verkrijgen en de waardevolle informatie die aanwezig is op +88% sociale netwerken te gebruiken. Google+ heeft in haar eerste Total Internet maand meer dan % miljoen bezoekers getrokken, dit is doorgebracht op Facebook veel sneller dan opgelopen tot 7,5 uur. In het de andere grote geval van Google+ was dit netwerken welke op het moment op het Social networking slechts 3,3 minuten in januari 2012 (CNN.com, 2012). internet te vinden zijn In Nederland is er Figuur 2.3 Opkomst van sociaal netwerken een extra speler in de Social Media markt genaamd Hyves. Dit sociaal netwerk heeft jarenlang het grootste aantal actieve gebruikers gehad maar dit loopt de laatste jaren sterk terug. Volgens cijfers van 2011 heeft 13% van de Nederlandse bevolking in een onderzoek aangegeven: I was a member of this Social Network site, but not anymore (IAB, 2011). De Nederlandse Social Media markt and het aantal gebruikers is afgebeeld in de onderstaande grafieken. In Nederland wordt verwacht dat het aantal gebruikers van Facebook, Twitter en LinkedIn nog verder zal toenemen. Huidige In de grafiek hieronder met data van comscore wordt de Nederlandse Social Media markt gevisualiseerd. Het gaat hierbij om unieke bezoekers van 15 jaar en ouder in maart In vergelijking met het jaar er voor is de groei van Facebook, Twitter en LinkedIn respectievelijk 76%, 67% en 70 %. De verschuiving in de Social Media markt wordt duidelijk door de afname van het aantal Hyves gebruikers met 1% tussen maart 2010 en maart Het aantal Google+ gebruikers is een schatting aangezien Google geen data vrij geeft over het aantal gebruikers. Daarnaast worden ook Gmail gebruikers automatisch meegerekend als Social Media gebruikers hebben aangegeven dat hun gebruik Google+ gebruikers. 7.6 ervan verder zal toenemen en mensen die nog geen lid zijn hebben Recente data over 2012 van Newcom, aangegeven dat ze hoogstwaarschijnlijk lid zullen worden van één een Nederlands onderzoek en Hyves Facebook Twitter LinkedIn Google+ Figuur 2.3 Nederlandse Social Media markt in

13 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM consultancy bureau, laat de huidige markt zien met het Social Media gebruik gebaseerd op een onderzoek onder ondervraagden van 15 jaar en ouder. Dit laat de verschuiving binnen één jaar in de Nederlandse Social Media markt zien. Volgens deze data is het gebruik van Hyves afgenomen naar slechts 3 miljoen gebruikers van 15 jaar en ouder. Vergeleken met de grafiek van 2011 is te concluderen dat het gebruik van Hyves drastisch terug loopt. Een correcte analyse en vergelijking tussen de twee verschillende studies is lastig, maar het verschil geeft de trend aan welke plaats vindt in de Nederlandse Social Media markt. In de laatste studie is geen informatie over Google+ beschikbaar. $7.64 $ % 68.2% $3.15 $ % 13.7% Facebook ad revenues % change Figuur 2.5 Verwachte stijging Facebook advertentie inkomsten 2.5 Sociaal netwerk advertenties Aangezien een groot aantal mensen op het internet actief zijn en veel tijd op Social Media spenderen geeft dit bedrijven een kans om hen te bereiken door te adverteren op sociale netwerken. Voor deze sociale netwerken zijn advertentie-inkomsten hun voornaamste bron van inkomsten. Vanwege het enorme aantal gebruikers van Facebook zien adverteerders de potentie om op Facebook te gaan adverteren. Het is dan ook niet verassend dat Facebook het grootste aantal display advertentie impressies heeft. Met 28% van alle online display advertentie impressies is Facebook verreweg het grootst met daarachter Yahoo! (12%), Microsoft (4%) en Google (4%) van het totaal aantal impressies (Shaw, 2012). De resultaten van de Facebook advertenties is echter niet erg goed. Een belangrijke indicator hiervoor is de clickthrough rate (CTR) welke slechts 0,05% bedraagt. Google s advertenties binnen het Display Network zorgen voor een gemiddelde CTR van 0,4%. Daarnaast heeft Google ook meer te bieden zoals meerdere advertentie formaten, remarketing opties en mobiele advertentie mogelijkheden (Wordstream, 2012). Facebook s inkomsten komen voornamelijk van advertenties en daarom is het voor Facebook cruciaal om hun advertentie mogelijkheden en prestaties te verbeteren. Facebook s beursgang welke plaatsvond op 18 mei 2012 biedt mogelijkheden aangezien Facebook hiermee US$ 16 miljard heeft opgehaald. Dit geld geeft Facebook de mogelijkheid om verder te investeren in het bedrijf en zodoende adverteerders een beter advertentie platform te bieden. Verwacht wordt dat Facebook s advertentie inkomsten de komende jaren zullen toenemen zoals emarketer.com laat zien in de bovenstaande grafiek. 13

14 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM Sociale advertenties, of advertenties met een sociale context zoals Facebook ze noemt, kunnen een positieve impact hebben op de prestaties van Facebook s advertentie platform. Volgens een studie van Nielsen leiden sociale advertenties (met het aantal likes ) op Facebook tot een 55% toename van in herinnering van de advertenties in vergelijking met advertenties zonder deze sociale annotaties. Dezelfde effecten kunnen worden verwacht voor Google s +1 variant (blog. nielsen.com, 2012). Facebook biedt deze sociale advertenties met het aantal likes sinds hun nieuwe Upgraded Premium Ads welke begin 2012 zijn geïntroduceerd. Ondanks het feit dat Google nog niet de mogelijkheid biedt tot adverteren op hun sociale netwerk, biedt Google al wel de mogelijkheid om sociale annotaties (+1 s) te tonen voor display advertenties. Dit betekent dat wanneer iemand is ingelogd bij Google+ en klikt op +1 voor bepaalde content vrienden deze +1 zullen zien in organische zoekresultaten, op websites en bij advertenties (Google.com, 2012). Aangezien Facebook en Google+ beide een relatie hebben met een zoekmachine (Google+ duidelijk een sterkere relatie dan Facebook met Bing), zullen deze sociale annotaties in betaalde resultaten een goede manier zijn om potentiële klanten te overtuigen aangezien zij bekenden over het algemeen meer vertrouwen dan de advertenties alleen. Wanneer Google+ succesvoller wordt en meer gebruikers kan krijgen zullen deze sociale advertenties een grote impact hebben op SEA. De variant van Facebook wordt alleen getoond binnen het sociale netwerk. Een toenemende samenwerking tussen Bing en Facebook kan er voor zorgen dat hier in de toekomst verandering in komt. 14

15 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.6 Impact op zoekmachine marketing Als gevolg van de toenemende activiteit en het toenemende aantal gebruikers van Social Media zoals Facebook, Twitter en in mindere mate Google+ is er een stijgende interesse in de invloed van sociale netwerken op zoekmachines. Op deze netwerken wordt een grote hoeveelheid real-time content gecreëerd en gedeeld. Zoekmachines hebben toenemende belangstelling voor dit type content aangezien deze commerciële kansen biedt. Onderzoek heeft aangetoond dat bijna 36% van de zoekopdrachten binnen een al bestaande real-time zoekmachine regionale onderwerpen betrof. Dit is voornamelijk een veelbelovend percentage voor het MKB aangezien deze veelal lokaal opereren. De waarde van realtime content op Social Media is ook onderzocht in dezelfde studie. Meer dan de helft (> ) van de unieke zoekopdrachten op deze real-time zoekmachine vertegenwoordigd een bepaalde waarde. Wanneer deze zoekopdrachten binnen Google waren ingetypt en Google deze content kon presenteren, zou de waarde hiervan meer dan $33 miljoen zijn. Dit bedrag is berekend door de Google Adwords Traffic Estimator (Jansen, Liu, Weaver, Campbell, & Gregg, 2011). Dit toont de commerciële waarde en mogelijkheden van deze real-time content voor reguliere zoekmachines. Grote zoekmachines zoals Google en Bing zijn al bezig om deze real-time content op te nemen in hun resultaten. Google heeft Search plus Your World geïntroduceerd wat deze realtime content van personen en bedrijven op Google+ als persoonlijke resultaten laat zien. Bing heeft het zogenaamde New Bing ontwikkeld, welke gebruik maakt van content en informatie van Facebook. Er zijn verschillen in de manier waarop Google en Bing deze sociale aspecten integreren in de zoekresultaten. Google integreert ze in de organische zoekresultaten waar Bing er voor kiest om een aparte balk aan de rechterzijde te plaatsen. Hierop plaatst Bing vrienden van Facebook welke kunnen helpen bij het vinden van datgene wat de gebruiker zoekt (PCworld.com, 2012). Het is echter belangrijk om te vermelden dat Bing geen groot marktaandeel heeft in Europa en Nederland. Bing/Microsoft focust zich voornamelijk op de Verenigde Staten waar ze een groter marktaandeel heeft. The New Bing en andere updates en ontwikkelingen van Bing zijn vaak nog niet direct live in Europa en dus Nederland waardoor de sociale aspecten van New Bing nog niet te ervaren zijn. De combinatie van Facebook en Microsoft waarbij Bing sociale zoekresultaten presenteert van Facebook en de zoekfunctie van Bing in het Facebook netwerk is een potentiële en waardevolle combinatie. Er is al eens een voorspelling geweest waarbij gemeld werd dat Facebook Bing zou kunnen kopen (Forbes.com, 2012), zodat ze hierdoor kunnen concurreren met Google. Roy Huiskes ziet ook het potentieel voor deze combinatie, maar het doel van de gebruikers op Facebook is dusdanig anders dan op zoekmachines zoals Google. Op Facebook zijn gebruikers vaak in hun vrije tijd aanwezig om vermaakt te worden terwijl ze via Google actief op zoek zijn naar informatie. Wanneer de zoekresultaten van Facebook/ Bing echter net zo goed zullen zijn als die van Google (of zelfs beter), dan raken de gebruikers snel genoeg gewend aan zoeken via Facebook en kan dit de zoekmachine markt sterk veranderen. 15

16 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM 2.7 Impact volgens geïnterviewden Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de Social Media markt zien de geïnterviewden ook de potentie van de combinatie Social Media en zoekmachines. Het algemene beeld van de geïnterviewden als het gaat om Social Media is prima weergegeven door Peter van der Graaf: Social Media en Search kunnen niet meer los van elkaar worden gezien Social Media wordt steeds belangrijker, maar de invloed ervan op de rankings en posities binnen zoekresultaten is nog niet groot volgens Eduard Blacquière. Desondanks zien de geïnterviewden Social Media als een extra marketing kanaal. Rutger Terwel ziet de mogelijkheden van Social Media ook maar deze zijn niet alleen gerelateerd aan zoekmachines. Het zal voornamelijk kunnen worden ingezet voor de branding en web care en een kanaal zijn voor de interactie met (potentiële) klanten. Eduard Blacquière constateert dat het allemaal begint met goede kwaliteit. De kwaliteit van de content zal uiteindelijk leiden tot meer activiteit over een bedrijf of product op Social Media. Daardoor zal het van invloed zijn op de organische resultaten en ook een positieve invloed kunnen hebben op het merk. Dat kan weer tot gevolg hebben dat de click-through rate (CTR) zal toenemen omdat meer mensen bewust zijn van het merk. Rutger Terwel ziet ook de potentie van Social Media voor de bewustwording bij mensen van het merk en de daar uit voortvloeiende effecten voor SEO. Michel Bonvanie merkt op dat een hype op Social Media kan zorgen voor een boost in de rankings van gerelateerde woorden van de hype. Deze hogere ranking zal echter tijdelijk zijn en het positieve effect op deze ranking zal normaal gesproken na twee weken totaal zijn verdwenen volgens Peter van der Graaf. Social Media geeft mensen ook de mogelijkheid om te linken naar sites en specifieke content op deze sites. Betreffende de PageRank van Google welke kijkt naar de inkomende links van websites kunnen deze links afkomstig van Social Media ook waardevol zijn voor zowel zoekmachines als websites. Roy Huiskes vraagt zich hierbij af of Google zich wel moet focussen op deze links, waarvan de meeste niet eens zichtbaar zijn aangezien gebruikers van bijvoorbeeld Twitter en Facebook vaak hun account beschermd hebben. In plaats van de links zelf is een belangrijker aspect diegene die de link daadwerkelijk geeft. Wanneer een autoriteit op een bepaald gebied linkt naar een andere website, dan zal de waarde van de link van diegene groter zijn dan wanneer een persoon met minder autoriteit naar de site linkt. Dennis Sievers en Peter van der Graaf zien hier ook potentie in. Google heeft deze mogelijkheid gecreëerd doordat ze de zogenaamde rel author tag hebben geïntroduceerd. Deze maakt het mogelijk om bij een link de autoriteit van de persoon te achterhalen wanneer deze een Google+ pagina heeft. Google kan op deze manier de autoriteit van diegene die linkt bepalen en zo de waarde van de link bepalen (Seomoz, 2012). Dit is gebaseerd op hetzelfde idee als bij de PageRank en wordt ook wel omschreven als AuthorRank. Hoe hoger de autoriteit, hoe hoger de AuthorRank. Voordat dit op een grote schaal zal kunnen worden toegepast, is het van belang dat Google+ zich verder ontwikkelt en voornamelijk meer gebruikers krijgen zodat deze personen autoriteit kunnen opbouwen waardoor het idee van AuthorRank krachtiger zal worden. Social Media is ook een plek waar voornamelijk de Net Generatie advies verkrijgt wanneer zij een beslissing willen maken voor een bepaald product. Aangezien binnen grote zoekmachines zoals Google en Bing het aantal sociale resultaten in de SERPs zal groeien, wordt het steeds belangrijker voor bedrijven om aanwezig te zijn op Social Media zoals Facebook, Google+ en Twitter. Het aantal sociale resultaten is nog niet groot, maar het kan wel kansen bieden voor bedrijven aangezien het wordof-mouth principe er voor zal zorgen dat diegene die zoeken eerder overtuigd zijn door deze sociale resultaten. Wanneer 16

17 SOCIAL MEDIA EN DE IMPACT OP SEM Google+ pagina s van bedrijven een +1 hebben gekregen van vrienden, zal dit voor een relevant zoekwoord worden getoond in de zoekresultaten. In zulke gevallen zullen gebruikers van zoekmachines de voorkeur geven aan deze sociale resultaten met +1 s van vrienden. Als gevolg van de sterke ontwikkeling op het gebied van Social Media zullen de zoekresultaten steeds vaker sociale resultaten bevatten. Voor SEM/SEO bedrijven is het daarom belangrijk om hun klanten bewust te maken van de kansen en mogelijkheden van Social Media en de invloed er van op de zichtbaarheid in zoekmachines. 2.8 Conclusie De toenemende activiteit van internetgebruikers op Social Media heeft een effect op de SEM markt. De grote hoeveelheden content welke gecreëerd en gedeeld wordt op sociale netwerken als Facebook, Twitter en in mindere mate Google+ is waardevol voor zoekmachines. Daarom zijn zowel Google als Bing bezig om de sociale content toe te voegen aan hun zoekresultaten. De manier waarop ze dit doen verschilt van elkaar, maar het idee is het zelfde; sociale resultaten zijn waardevol omdat de gebruikers van zoekmachines hun sociale netwerk vertrouwen. Google maakt hier voornamelijk gebruik van het eigen Google+ omdat het vaak geen toegang tot Facebook en Twitter accounts heeft. Bing maakt gebruik van sociale connecties via Facebook en zoekt vrienden welke kunnen helpen bij de zoektocht naar relevante informatie. De combinatie van Social Media en Search zal een cruciale combinatie zijn en diegene die dit het beste weet te combineren heeft een grote kans om de meeste gebruikers naar zich toe te trekken. Op deze manier zal die partij ook het meest aantrekkelijke advertentie platform kunnen bieden door de integratie van Social Media en Search. Het toenemende belang van Social Media voor zoekmachines toont aan dat bedrijven aanwezig moeten zijn op Social Media om er voor te zorgen dat ze kans maken om als sociaal resultaat in de SERPs te verschijnen. Zogenaamde sociale annotaties welke het aantal likes of +1 s laat zien in de zoekresultaten zal er voor zorgen dat gebruikers eerder overtuigd raken doordat ze hun sociale netwerk vertrouwen. Belangrijk om te vermelden is dat deze sociale resultaten bij Bing nog niet actief zijn. Google+ is nog niet een dusdanig groot netwerk in de Nederlandse markt waardoor de sociale resultaten nog niet vaak gezien zullen worden. Het is desondanks duidelijk dat zowel Google als Bing hun uiterste best doen om de sociale integratie in zoekmachines tot een succes te maken, gezien de grote investeringen op dit vlak. Google stopt erg veel energie in hun sociale netwerk Google+ om zodoende de waardevolle informatie van gebruikers te verkrijgen waar Facebook al de beschikking over heeft. Daarnaast is een sterkere samenwerking tussen Bing en Facebook veelbelovend. 17

18 MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM Dit hoofdstuk beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van mobiel internet en de impact hiervan op de SEM markt. De lokale intentie van de mobiele zoekopdrachten en een optimale mobiele presentatie van een website zijn belangrijke aspecten welke kansen biedt voor zowel SEM bureaus als lokale bedrijven uit het 3MKB. 18

19 MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM Mobiele apparaten welke toegang bieden tot het internet zoals smartphones en tables hebben geleid tot een toename in het mobiele internetgebruik. Het aantal mensen dat een smartphone of een tablet heeft is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is voornamelijk het resultaat van een beter mobiel internet (Church & Oliver, 2011). In een analyse van de smartphone gebruiker in 2012 heeft Google hetzelfde gevonden (Google, Our Mobile Planet: Global Smartphone Users, 2012). Uit het onderzoek van Church en Oliver blijkt dat 70% van het mobiele internetgebruik wordt gedaan in situaties waarbij de mobiel breedband netwerk. Desktop users gebruiker niet onderweg is. Daarnaast heeft ook de De gebruikers maken steeds Net Generatie een invloed meer gebruik van mobiel op de stijging van het mobiele internetgebruik Q internet tijdens en tussen hun dagelijkse activiteiten (bijv. na door hun activiteit op sociale netwerken. Mobile users het opstaan, en op weg naar werk). De eenvoud en snelheid van mobiel Volgens Morgan Stanley internetgebruik zorgt er bijvoorbeeld voor dat Mobile Users > Desktop internet users within 5 years zal het aantal mobiele families die samen tijd doorbrengen tussendoor internetgebruikers het Figuur 2.7 Mobiele vs. desktop gebruikers in korte sessies het internet op gaan via mobiele aantal desktop gebruikers in de komende jaren ontstijgen apparaten. (Meeker, Devitt, & Wu, 2010). Deze toename in het mobiele internetgebruik zal veel mobiele content en applicaties genereren welke een grote bijdrage zullen leveren aan het internet van de toekomst. Veel Web 2.0 sites zullen ook beschikbaar worden voor mobiele internetgebruikers. Op deze manier kunnen gebruikers van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets direct content delen in slechts enkele seconden en klikken (José Luis Gómez-Barroso, 2011). In Nederland is de toename in mobiel internetgebruik ook veelbelovend. Het percentage mobiele telefoongebruikers dat het internet op gaat via deze apparaten is in 2011 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2010, van 21% naar 43%. Daarnaast heeft 14% de intentie om een smartphone aan te schaffen binnen de eerste 6 maand na het onderzoek (CBS, 2011). Uit onderzoek is gebleken dat de smartphone-penetratie in het tweede kwartaal van 2011 op 42% lag (Telecompaper, 2011). Nederlanders gaan voornamelijk De smartphones bieden gebruikers de mogelijkheid om het het mobiele internet op voor (IAB, The world is mobile, 2011): internet te raadplegen terwijl ze onderweg zijn. Echter blijkt uit onderzoek dat veel smartphone gebruikers ook het internet Navigatie op het web (68%) gebruiken wanneer ze niet onderweg zijn. Op momenten dat de Weersvoorspellingen (62%) gebruikers ergens indoor zijn zoals thuis, op het werk, bij vrienden Vermaak en games (61%) of in bars en restaurants maken ze ook veelvuldig gebruik van Social networking (59%) Muziek en video s (56%) Informatie (52%) 19

20 MOBIEL INTERNET EN DE IMPACT OP SEM 3.1 Portaal naar het internet Een interessant en gerelateerd onderwerp aan mobiel is het portaal naar het internet. Het belang hiervan werd genoemd door Roy Huiskes en Dennis Sievers. Een portaal is (Franco, 2003): a service that facilitates organized knowledge discovery via information accessible through the Internet te maken. Facebook is een andere speler welke belangrijker kan worden als portaal naar het internet. Volgens Roy Huiskes en Dennis Sievers is een succesvolle integratie van Facebook en Bing echter cruciaal om een rol van betekenis te kunnen spelen. Roy Huiskes benadrukt dat degene die het portaal naar het internet beheert ook het geld beheert. In de beginjaren was de webpagina van de internet provider in Nederland). Later werd de site startpagina.nl veel gebruikt als het portaal naar de rest van het internet. Tegenwoordig is de zoekmachine het meest gebruikte portaal naar het internet, in Europa en Nederland is dit Google. 3.2 Presentatie van het mobiele web Het aantal bezoekers van websites afkomstig van mobiele apparaten is sterk aan het stijgen. Desondanks is er nog een groot aantal websites die niet zijn geoptimaliseerd voor mobiele bezoekers. Een gevolg hiervan is dat mobiele bezoekers problemen ervaren wanneer zij via deze apparaten een website bezoeken. De voornaamste oorzaak hiervan is het kleine scherm van deze mobiele apparaten waardoor het Mobiele apparaten zoals smartphones en tablets zullen een belangrijke rol spelen in de strijd om het nummer 1 portaal naar het internet te worden. Zoals eerder vermeldt wordt verwacht dat het aantal mobiele internet gebruikers de desktop gebruikers rond 2014 zal overtreffen. Dit is een reden waarom Google en Apple (producer van onder meer de iphone) er op gebrand zijn om de grootste speler in de mobiele markt te worden door het bieden van een operating system (OS) en app stores. Met één druk op de knop kunnen gebruikers van de iphone bijvoorbeeld slechts een kleine hoeveelheid informatie kan laten zien. Om de juiste informatie te vinden waar de gebruiker naar op zoek is moet hij/zij horizontaal en verticaal navigeren. Hierbij is het belangrijk dat informatie wordt onthouden wanneer er verder naar onder en/of zijwaarts wordt gescrolld, wat niet zorgt voor een optimale ervaring. De touchscreens van smartphones zoals de iphone en van HTC zorgen al voor een verbetering ten opzichte van voorgaande apparaten. Desondanks blijft de navigatie en de weergave van websites niet optimaal. de app Siri openen (een app welke als een persoonlijke assistent functioneert door vragen te beantwoorden, Een manier om dit tegen te gaan is het optimaliseren informatie te vinden en voor mobiele een agenda te beheren) of de Google Search app op Android (Google s OS) Mobile web Presentation apparaten mobile adaptation. door web Dit telefoons om zodoende Adaption houdt in dat de bovengenoemde knowledge discovery informatie gefilterd en wordt op het internet mogelijk aangepast en content en de layout wordt getransformeerd om zodoende het gebruiksgemak Figuur 2.3 Mobiele webpagina adaptatie methoden. voor mobiele website bezoekers Content Restructuring and Re-arranging methods Hybrid Methods visualization-based methods 20

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online marketingstrategie. Facebook Advertising Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Wat kan B2B leren van B2C

Wat kan B2B leren van B2C Wat kan B2B leren van B2C De 8 belangrijkste learnings over e-commerce en online marketing Dylan Mouthaan & Martijn Stomphorst 17-09-2015 Agenda Totale ontwrichting B2B commerce? Waarom online verkopen?

Nadere informatie

ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE,

ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE, ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE, OFWEL SEO: WAT VERANDERT ER IN 2010? AUTEURS: EDUARD BLACQUIÈRE, JOOST DE VALK DATUM: JANUARI 2010 Pagina 1 van 5 SEO: WAT VERANDERT ER IN 2010? Het begin van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf

Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf Het Mobiele Web Waarom is dit belangrijk voor het mkb en in het bijzonder voor uw bedrijf OpJeFoon om uw klanten te bereiken: altijd en overal. Bent u klaar voor het Mobiele Web? Technologie ontwikkelt

Nadere informatie

Mobiele internet strategie

Mobiele internet strategie Mobiele internet strategie Waar staan we? Reduitlaan 33 Unit 2.09 4814 DC Breda +31 (0)76 888 00 88 info@e-sites.nl www.e-sites.nl BTW 1387489189 KvK 1891618948 Bank 1894894561 Inhoud Inleiding... 3 Wees

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies

WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies WEBSITE SCAN Vrijblijvend advies IBAN: NL57ABNA0479025207 Inleiding: Wij hebben uw website op diverse facetten geanalyseerd en hier een bondig rapport voor geschreven. Door het uitvoeren van onderstaande

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Zoekmachine marketing

Zoekmachine marketing Zoekmachine marketing Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Wesley Plugers Zoekmachine marketing is topsport. Je moet elke dag trainen om te kunnen winnen @wesleyplugers

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

SEO voor lokale bedrijven

SEO voor lokale bedrijven SEO voor lokale bedrijven!! FirstFocus helps organizations from A-Z with attaining results with their website/shop. 12 specialisten verdeeld over 2 teams: web development en internet marketing Agenda

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Hoger in Google. De 5 beste tips

Hoger in Google. De 5 beste tips Hoger in Google De 5 beste tips Linkruil en over optimalisatie van keywords, twee voorbeelden van achterhaalde SEO technieken die je zelfs een penalty van Google kunnen opleveren. Wat werkt anno 2016 wél

Nadere informatie

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Facebook Advertising Met 9,6 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS

WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS WAT ADVISEERT TOP 500 ADVERTEERSERS Wat zou je bedrijven aanraden die nog niet adverteren op social media? #SMAONDERZOEK Inhoud JUNI 2013 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met

Nadere informatie

SEO & Retail Hoe maak je het verschil?

SEO & Retail Hoe maak je het verschil? SEO & Retail Hoe maak je het verschil? Eduard Blacquière Senior SEO Consultant, OrangeValley 8 maart 2012 Zoekmachine optimalisatie (SEO) 1 2 3 Personalisatie Social search Social search 1,6 miljard zoekopdrachten

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

Th!nk mobile. Op Zig logisch. Menno Ouweneel Marketingmanager. Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel

Th!nk mobile. Op Zig logisch. Menno Ouweneel Marketingmanager. Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel Th!nk mobile Op Zig logisch Menno Ouweneel Marketingmanager Twitter: mouweneel Skype: menno_ouweneel Mobiele telefoons zullen de desktop computer passeren als het meestgebruikte apparaat voor internettoegang,

Nadere informatie

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief!

Bedrijf. Merk. Activiteit. Opvallen. Logo. Ontwerp. Samenhang. Verkoop. Succes. Uw klanten en leden zijn. interactief! Bedrijf Ontwerp Merk Logo Activiteit Samenhang Opvallen Verkoop Succes Uw klanten en leden zijn interactief! Reclamebureau Schetskamer staat u graag bij in het ontwikkelen van een interactieve app. Hoe

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

SEA: een minicursus Google Adwords

SEA: een minicursus Google Adwords SEA: een minicursus Google Adwords : 1. Wat is Google Adwords? 2. Waarom zou je van Adwords gebruikmaken? 3. Hoe werkt Adwords? 3a. Wat is de kwaliteitsscore? 3b. Kwaliteitsscore in stappen 3c. SEA en

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

SEO webinar Beginnen met SEO

SEO webinar Beginnen met SEO SEO webinar Beginnen met SEO 20 September 2017 Alon Bromet & Robbert Kleijwegt WAT IS DE NUMMER 1 PRIORITEIT VOOR ONDERNEMERS O.G.V. ONLINE MARKETING? Vindbaarheid op het Internet! 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Nadere informatie

Module 1 Search & Analytics

Module 1 Search & Analytics Module 1 Search & Analytics Programma vandaag Inleiding Search Wat is SEM? Opzet van een SEA campagne Recap Inleiding Search Wat is Search? Zoekmachines zijn de databases van onze intenties - John Battelle

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Workshop. SEO & SEA in a nutshell

Workshop. SEO & SEA in a nutshell Workshop SEO & SEA in a nutshell Matthias de Smit Webdesign Interaction design IxD SEO en SEA Doel van deze workshop SEO en SEA begrijpelijker maken Tips en informatie krijgen waar je echt iets aan hebt

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

FACEBOOK ADVERTEREN. Kansen en mogelijkheden om. doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken.

FACEBOOK ADVERTEREN. Kansen en mogelijkheden om. doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken. INHOUD APRIL 2012 Kansen en mogelijkheden om FACEBOOK ADVERTEREN doelgroepen met de juiste boodschap(pen) op het juiste moment te bereiken. APRIL 2012 - Facebook advertising heeft impact op offline sales*

Nadere informatie

Kennisevent. beter zichtbaar online

Kennisevent. beter zichtbaar online Kennisevent beter zichtbaar online GIJS NILLESSEN Agenda 15:30-16:00 16:00-16:45 16:45-17:45 17:45-18:15 18:15-19:00 19:00-19:30 19:30-20:30 intro Online zichtbaarheid sessie 1 Beter zichtbaar door SEO

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan Bedrijf Door Datum : : : Stap 1 Wat is je jaarlijks marketingbudget? Welk deel daarvan gaat naar online? En volgend jaar? Stap 2. Je website Hoe goed in je website in de ogen van

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

Uitwerking Case Social media-kanalen

Uitwerking Case Social media-kanalen Uitwerking Case Social media-kanalen Naam: Lorianne Hooijmans & Dennis Langeveld Docent: Isolde Sprenkels Groep: B13 1. Facebook Facebook kent de meeste gebruikers op social media. De gebruikers gebruiken

Nadere informatie

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1 1. Inleiding 1.1 Wat is er met marketing gebeurd? Distributiestructuur en rolverdeling: Traditionele ketenstructuur Fabrikant Nieuwe samenwerkingsstructuur Gebruiker Marketing 1.0 massa media Verkoper

Nadere informatie

Google, een korte inleiding Zoektips binnen Google SEO en SEA Verbeter de vindbaarheid van uw site Wat u kunt doen zonder website Tips en trends

Google, een korte inleiding Zoektips binnen Google SEO en SEA Verbeter de vindbaarheid van uw site Wat u kunt doen zonder website Tips en trends Google, een korte inleiding Zoektips binnen Google SEO en SEA Verbeter de vindbaarheid van uw site Wat u kunt doen zonder website Tips en trends Vragenronde Afsluiting Uw zoekopdracht begint lang voordat

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier!

Wij hebben met veel plezier aan dit boek geschreven en hopen dat we je er verder mee helpen. Heel veel leesplezier! INLEIDING Google AdWords is een zeer krachtig advertentieplatform. Bijna geen enkel ander advertentienetwerk kan tippen aan AdWords. De vele functies maken het mogelijk om je doelgroep heel gericht te

Nadere informatie

Speurders.nl. 12 februari. Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl. VEDIS, 12 februari

Speurders.nl. 12 februari. Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl. VEDIS, 12 februari Speurders.nl 12 februari Leon Kramer Business Unit Manager Speurders.nl Agenda! Telegraaf Media Nederland! Introductie van Speurders.nl! De werking van Speurders.nl! Resultaat! Kansen voor webwinkels Telegraaf

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

mobile recruitment solutions

mobile recruitment solutions mobile recruitment solutions 1OP DE 5 zoekt via een smartphone naar een nieuwe baan. Bent u klaar voor de mobiele sollicitant? Wat krijgt uw kandidaat te zien als hij of zij deze op een smartphone bekijkt?

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING NEDERLAND 2010 SAMENVATTING AUTEUR: EDUARD BLACQUIÈRE DATUM: MAART 2010 Pagina 1 van 6 SAMENVATTING In 2007 heeft Eduard Blacquière voor het eerst de markt van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! Marketing voor makelaars: 5 kansen die je niet mag missen Online marketing heeft de laatste jaren zijn waarde wel bewezen. Maar hoe kun je dit nu inzetten

Nadere informatie

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013 Content Strategie Hoorcollege 2 9 september 2013 Agenda HC2 Communicatie Basisprincipes content Content en platformen Content en SEO Owned, earned, paid media 2 3 4 5 6 Overtuigen en shared meaning Hoe

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

SEO Linkbuilding. Wat is Linkbuilding?

SEO Linkbuilding. Wat is Linkbuilding? SEO Linkbuilding Wat is Linkbuilding? De experts zijn het er redelijk over eens: zoekmachine optimalisatie bestaat voor 50% uit het aanpassen van de titels op je site, het opzetten van een goede site structuur,

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen. Ratho Inspiratiemiddag 2015. 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1

SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen. Ratho Inspiratiemiddag 2015. 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1 SEO: Waarom SEO op uw agenda moet staan + Betere vindbaarheid in 10 stappen Ratho Inspiratiemiddag 2015 2015 - Linda Balk / Purple Curve 1 Op de agenda vandaag: 1. Kennismaking 2. Wat is SEO? 3. Het belang

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols

SEO SCAN. evolveconsulting.nl. Uitgevoerd door: Content Stream. SEO specialist: Erik Pols SEO SCAN evolveconsulting.nl Uitgevoerd door: Content Stream SEO specialist: Erik Pols Datum: 14/9/2015 Inleiding Voor u ligt de gepersonaliseerde SEO scan van uw website. Dit rapport is ingedeeld in drie

Nadere informatie

Google AdWords Academy. Deel II Groep I

Google AdWords Academy. Deel II Groep I Google AdWords Academy Deel II Groep I Agenda Opzetten Search Campagne Google Tools Advertentie Extensies Opzetten Display Campagne MCC Aanmaken Google AdWords Academy Het opzetten van een Search campagne

Nadere informatie