Innovatieprojecten Uitgeverij van de Toekomst 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatieprojecten Uitgeverij van de Toekomst 1"

Transcriptie

1 Innovatieprojecten Uitgeverij van de Toekomst 1

2 p 2 Innovatieprojecten Uitgeverij van de Toekomst 1 opgeleverd Weesp, april 2014 Alle projecten die de afgelopen twee jaar binnen het innovatieprogramma Uitgeverij van de Toekomst 1 werden gerealiseerd, zijn door Agentschap NL goedgekeurd. De innovatieprojecten van de 35 deelnemende bedrijven zijn daarmee officieel afgerond. In totaal is door deze eerste groep uitgeverijen en mediabedrijven binnen het Uitgeverij van de Toekomst -programma ruim 2 miljoen geïnvesteerd in collectief innoveren. Uitgeverij van de Toekomst (www.uvdt.nl) is een innovatieprogramma voor uitgeverijen en mediabedrijven in het MKB-segment. Doel van het programma is het stimuleren van nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven, het bevorderen van de innovatiekracht en het innovatievermogen van de deelnemers en het ontwikkelen en realiseren van concrete nieuwe producten en diensten. Het programma Uitgeverij van de Toekomst is speciaal ontwikkeld voor uitgeverijen van dagbladen en nieuwsmedia, publiekstijdschriften, vak- en wetenschapbladen, educatieve informatie en boeken, alsmede voor branchevreemde partijen die bijvoorbeeld zijn gericht op augmented reality, gaming of media-exploitatie. Het programma is een initiatief van André Knol (destijds senior organisatieadviseur GEA consultancy, inmiddels oprichter en directeur van InnoLeaps) en Wim Verbei (directeur van de Stichting Informatie Media Innovatie).

3 p 3 Resultaten UvdT I De looptijd van het eerste IPC-project (UvdT 1) was aanvankelijk vastgesteld van juli 2011 tot en met juli Enkele projecten liepen evenwel vertraging op, onder andere door het faillissement van een tweetal deelnemers en de daaruit voortspruitende projectwijzigingen bij enkele andere deelnemers. Uitstel werd daarom door Agentschap NL verleend tot eind De meeste innovaties werden echter reeds eerder opgeleverd en hebben inmiddels een succesvolle marktintroductie gekend. Deelnemers aan het programma ontvingen via Agentschap NL een innovatiesubsidie (IPC) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van de regeling innoveren (Innovatie Prestatie Contracten). In de regeling zoals die bij de start van het project in 2011 van kracht was, bedroeg deze financiële ondersteuning 50% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het innovatieplan van de deelnemers, met een maximum van ,- per deelnemer. Voor kwam dit neer op een totale bijdrage van ruim 1 miljoen. André Knol verzorgde samen met een team van GEA-adviseurs het programmamanagement en begeleidde de collectieve activiteiten van het innovatieprogramma, zoals de kennissessies en workshops. Wim Verbei van Stichting Informatie Media Innovatie trad op als penvoerder en zorgde voor de borging van de kwaliteit van het innovatieprogramma, de facilitering van het programma op hoofdlijnen en de communicatie over de voortgang en resultaten van het innovatieprogramma. De in totaal 35 aan UvdT 1 deelnemende uitgeverijen, verdeeld over twee groepen, ontwikkelden gezamenlijk oplossingen voor de uitgeverij van de toekomst, en deelden daarbij hun kennis en ervaring en stimuleerden elkaar. Een groep van 20 deelnemers bestond merendeels uit bedrijven gericht op de consumentenmarkt. De tweede groep telde 15 deelnemers en was overwegend actief in de b2b markt. Een video-lesmethode waarmee kinderen al zingend Engels leren, een crossmediaal platform voor docenten, en een videoplatform met interactieve leermiddelen waren enkele van de innovaties die op educatief gebied werden opgeleverd. Maar ook de andere gerealiseerde projecten toonden een grote variëteit. Van een tool voor het snel en goedkoop omzetten van een printproduct naar een interactieve app voor mediatablet en mobiel, tot het in print inbouwen van beeldherkenning in combinatie met een aan het eigen merk gebonden web-tv. En van een online registratiesysteem voor event-organisaties, tot een holografie-box voor de consumentenmarkt.

4 Collectief uitgevoerde projecten

5 Groove me Een coalitie van twee bedrijven, actief in de educatieve sector, ontwikkelde een lesmethode Engels onder de naam Groove.me, waaraan de leerlingen zelf input kunnen geven via de sociale media. In het innovatieproject werd een pilot gerealiseerd op het gebied van co-creatie met kinderen van lesmateriaal voor het basisonderwijs door inzet van sociale media. Daarin is praktijkonderzoek gedaan naar hoe co-creatie met kinderen op een effectieve manier kan worden georganiseerd en ingezet bij de ontwikkeling van les- en ontwikkelingsmaterialen voor thuis en op school. Nagegaan is in welke mate het instrument van co-creatie met kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar de kwaliteit van lesmaterialen kan verhogen en op welke wijze co-creatie met kinderen effectief en efficiënt georganiseerd kan worden. Ook is in de praktijk onderzocht of sociale media een vruchtbaar platform zijn voor het realiseren van co-creatie met de eindgebruikers bij ontwikkeling van lesmaterialen. Met de uitvoering van de pilot werd praktische ervaring opgedaan aan de hand waarvan een methode kon worden ontwikkeld voor het betrekken van kinderen bij de digitalisering van de lesmethoden om uiteindelijk een hoger leerrendement te behalen. De in het praktijkonderzoek opgedane kennis en ervaring is afgerond met een project waarin kinderen Engels leren aan de hand van muziek, waarbij gezocht is naar de mogelijkheid om de kinderen daarin zelf een input te laten geven via sociale media. Deze collectief ontwikkelde lesmethode onder de naam Groove.me is inmiddels succesvol geïmplementeerd en op de markt gebracht: een op de twee scholen die een nieuwe lesmethode Engels nodig heeft, kiest voor Groove.me. De in collectiviteit ontwikkelde co-creatie methode met kinderen en alle daarbij opgedane kennis en ervaring passen de coalitiepartners inmiddels ook toe op ander lesmateriaal en andere vakken. Het project resulteerde aldus in nieuwe innovatieve technieken en een procesinnovatie, die door de samenwerkende partijen vrijwel dagelijks in nieuwe concrete projecten kan worden toegepast. Als vervolg op de ontwikkeling van dit vernieuwende lesconcept voor Groove.me heeft Blink Uitgevers een tweede bedrijf opgericht, namelijk Blink Educatie. Deze educatieve tak van de uitgeverij heeft inmiddels al meerdere nieuwe lesprogramma s op de markt gebracht waarvoor Gynzy het interaction design ontwikkelde. Na afronding van het IPC-project zijn de coalitiepartners blijven samenwerken. Het project werd uitgevoerd door Gynzy en Blink Uitgevers. Gynzy is een internet educatie bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van software en content voor digitale schoolborden. Blink Uitgevers is een educatieve uitgeverij die crossmediale kinderconcepten ontwikkelt. Bij ouders en kinderen is het bedrijf vooral bekend als uitgever van Bobo, Okki, Taptoe, National Geographic Junior en

6 p 6 Digibron en DigibronBooks Een bijzondere samenwerking kwam tot stand in de markt van religieuze uitgaven en periodieken. Uitgevers van verschillende gezindten werkten samen aan de ontwikkeling van een digitaal content platform van en voor zowel de gereformeerde als de katholieke markt. Het platform, Digibron, bevat vijftien tot twintig theologische bronnen van uitgevers en redacties, waaronder enkele kerkelijke periodieken met meer dan 100 jaargangen. Concreet behelsde het project de ontwikkeling en bouw van een redactiespecifiek archief- en ontsluitingssysteem dat opslag, ontsluiting en indexering van content op XML-niveau mogelijk maakt. Tevens bracht deze coalitie van theologische uitgevers een digitaal platform voor het christelijke boek, DigibronBooks, tot stand. Nieuwe en oude boeken, inclusief niet meer leverbare titels, zijn op dit online platform volledig doorzoekbaar en ontsloten op hoofdstukniveau. Ze kunnen in hun geheel of gedeeltelijk als POD-boek worden besteld, waarbij ook samenstellingen van verschillende boeken kunnen worden gemaakt. Via DigibronBooks kan van elke titel ook een e-book aangeboden worden. De coalitie creëerde hiermee een nieuw digitaal kanaal waarop de uitgevers hun content op een vernieuwende manier kunnen aanbieden. Het project werd gerealiseerd in een samenwerkingsverband van: Uitgeverij Kok ten Have, Boekencentrum, Erdee Media en Katholiek Nieuwsblad. Bij het project waren tevens de Theologische Universiteit Kampen en Uitgeverij Jongbloed betrokken. Uitgeverij Kok ten Have is een van de marktleiders in het veld van (christelijke) religie en spiritualiteit en actief in de velden non-fictie, kinderboeken, fictie (familie- en streekromans), tijdschriften, events, e-books en digitale platforms. Boekencentrum is een zelfstandige uitgeverij van boeken, bijbels en tijdschriften voor de christelijke en algemeen-religieuze markt, gespecialiseerd in religie, theologie en filosofie, met een groeiend fictie-imprint. Erdee Media Groep (EMG) is een uitgeefbedrijf dat zich met het Reformatorisch Dagblad, websites (als het family magazine Terdege en boeken (via uitgeverij De Banier) richt op de gereformeerde gezindte. Stichting Katholiek Nieuwsblad is uitgever van de enige wekelijks verschijnende katholieke krant in het Nederlandse taalgebied, Katholiek Nieuwsblad, alsmede van de website Meer informatie:

7 p 7 Videomagazine, ofwel Print2Video Een samenwerkingsverband van meerdere uitgevers en technologie-ontwikkelaars heeft binnen het Uitgeverij van de Toekomst - project een nieuw mediumtype ontwikkeld: het videomagazine. De innovatie gaat ervan uit dat de informatiebehoeften die merken in print vervullen, op digitale devices (met name tablet en smartphone) meer en meer in video-vorm zullen worden ingevuld. De coalitiegenoten hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling, de bouw en het testen van een innovatieve print-to-video applicatie (crossmediaal platform), een Layarachtige tool waarmee de lezer vanuit een gedrukt medium in de online wereld terecht komt. In een pilot werd met de ontwikkelde techniek het bijbehorende platform, in feite een webbased tv-kanaal, gecreëerd. In combinatie met een relevante print en social media omgeving is het nu mogelijk bestaande en nieuw ontwikkelde content (print, beeld en film) in een doelgroep-platform aan te bieden. Het project leverde een kosten efficiënt schaalbare en repliceerbaar platform op, dat via beeldherkenning een cross-mediale brug slaat met print. Het belangrijkste product van de collectieve innovatie is Marduq / X-Pose, de gecombineerde video- en beeldherkennings app. Rond deze app is het nieuwe format neergezet, het videomagazine als digitale extensie van printbladen. Door het gebruik van responsive HTML5 werkt het product op een breed scala aan devices en zijn de onderhoudskosten laag. De beeldherkenningscomponent werkt laagdrempelig en snel. Het foto-qr + videomagazine levert de betrokken partijen een doorlopend videokanaal op bij hun belangrijke merken en zorgt inmiddels voor een belangrijke nieuwe inkomstenstroom. Meer informatie: Het project werd gerealiseerd in een samenwerkingsverband van Global Village Media, Rebel Media Creators en Sense Visuals, alsmede van AgriMedia, Industrielinqs Pers en Platform BV, Blend Studios en Ownsite BV. Global Village Media is uitgever en mediamaker, gespecialiseerd in communicatie over internationale samenwerking, globalisering en duurzaamheid. Rebel Media Creators is uitgever van Salt Magazine, een magazine voor mensen met een actieve, avontuurlijke en duurzame levensstijl. Tevens produceert Rebel Media alsmede wekelijkse nieuwsbrieven via online en sociale media. Sense Studios is een bureau voor de ontwikkeling van digitale interactieve media, zoals games en videoproducties, en verzorgt websites (mobiel, tablet en desktop). AgriMedia BV maakt onafhankelijke informatieproducten voor verschillende doelgroepen in de landbouw en groensectoren (akkerbouw, hoveniers, melkveehouders, etc.). Het bedrijf is ook uitgeefpartner van verschillende kennisintensieve instellingen en brancheorganisaties. Industrielinqs Pers en Platform is uitgever van kwalitatief hoogstaande informatieproducten voor de industriële sectoren chemie, olie, biochemie, energie en water, maintenance, weg- en waterbouw. In de informatievoorziening wordt speciaal aandacht besteed aan innovatie en duurzaamheid. Blend Studios is uitgever van het lifestyle magazine Blend, een tijdschrift voor mensen met meer smaak dan tijd. Blend signaleert, opinieert en inspireert op het gebied van muziek, mode, film en straat. Ownsite BV ontwikkelt en beheert webapplicaties en interactieve concepten. Een van deze applicaties is buzzar, een beeldherkenningsapplicatie voor iphone en Android.

8 p 8 Ontwikkeling van mobiele apps Een collectief innovatieproject gericht op de ontwikkeling van een online en mobiele applicatie, heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe methode voor het realiseren van apps. Door deze methode kunnen de betrokken bedrijven op individueel niveau profiteren van de gemeenschappelijke innovaties, doordat deze kunnen worden vertaald naar de specifieke wensen, eisen en behoeften van ieders eigen organisatie. Uit het door het collectief uitgevoerde pilot op het gebied van uitgeven van een digitaal magazine, kwam een product voort dat een totaaloplossing is voor digitale publicatie op tablets. Dit gezamenlijk ontwikkelde product, FC Touch geheten, maakt het mogelijk om een magazine of bedrijfspresentatie in slechts drie productiedagen en tegen lage kosten om te zetten naar tablet. De nieuwe methodiek werd door FC Klap toegepast in de ontwikkeling van de Appgenda en de apps Keet!, PK meter en Guus Meeuwis. Klasse TV paste de gezamenlijk ontwikkelde methode toe bij de uitbreiding van het door haar uitgegeven Teachers Channel, waardoor dit kanaal gebruikt kon gaan worden in de communicatie met een specifieke doelgroep. Het platform versterkt de positie van Teachers Channel als kenniscentrum voor professionalisering in het onderwijs. The Secret Lab ontwikkelde het framework, waardoor zaken als browser comptabiliteit en multimediale toepassingen, zoals animaties, geluid en video, eenvoudig op basis van Photoshop-bestanden te ontwikkelen zijn. Het project werd uitgevoerd door The Secret Lab, FC Klap en Klasse TV. The Secret Lab is een mediabureau gericht op het vervaardigen van audiovisuele producties, apps voor mobiele platformen en (actie)websites. FC Klap is een full service communicatiebureau dat werkt in opdracht van derden en is tevens uitgever van meerdere titels in eigen beheer. Klasse TV is een educatieve digitale uitgeverij. De organisatie ontwikkelt, onderhoudt en exploiteert een webbased portal voor het basisonderwijs.

9 p 9 Educatieve versie van Collapsus Codename Future, ontwikkelaar van innovatief, activerend digitaal lesmateriaal, en productiebedrijf Submarine, hebben in hun collectieve innovatieproject een online applicatie, c.q. een educatieve versie ontwikkeld van een multimediale experience, namelijk Collapsus, ook wel the energie risk conspiracy genoemd. Collapsus is een vorm van transmediale storytelling waarin interactiviteit, animatie, film, fictie en documentaire worden gecombineerd. Doordat het een combinatie van meerdere media is en bovendien interactief, wordt het een experience genoemd. Thema van Collapsus is de energievoorziening nu en in de toekomst. Zie Submarine heeft samen met Codename Future deze interactieve experience geschikt gemaakt voor het onderwijs en uitgebracht voor met name bovenbouw, havo en vwo. Daarbij werd de experience technisch aangepast aan de wensen ten aanzien van het educatief ontwerp. Dat wil zeggen dat de productie geheel opnieuw werd geprogrammeerd, geordend en aangepast. Tevens werd de infrastructuur ontwikkeld waarmee de scholen de educatieve versie kunnen gebruiken, zoals o.a. inlogsysteem en de elektronische omgeving. De experience is geschikt gemaakt voor het vak aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. Er is voor de leerlingen context bij geschreven en gekoppeld aan de lesmethoden waar de docenten mee werken. De systematiek en techniek die de twee bedrijven samen in dit project hebben ontwikkeld, gaan ze ook toepassen op experiences over andere actuele en voor het onderwijs relevante thema s en onderwerpen. De samenwerking tussen de bedrijven is daarom gecontinueerd na afronding van het project binnen. Het gezamenlijk gecreëerde aanbod van de ontwikkelde systematiek en techniek levert beide partijen nieuwe opdrachten van derden op. Dit project werd uitgevoerd door Codename Future en Submarine. Codename Future maakt voor met name het voortgezet onderwijs innovatief, digitaal lesmateriaal rond belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe media als smartphones, GPS, serious games, commerciële games en interactieve films. Submarine is een productiebedrijf gespecialiseerd in documentaire en nieuwe mediaproducties. Het bedrijf onderzoekt de nieuwe en dynamische vormen van visual storytelling en richt zich op de toekomst van cinema.

10 p 10 Profiel pagina In een gezamenlijk project hebben Emerce BV en Villamedia Uitgeverij BV voor hun community een profiel omgeving gecreëerd rondom een centrale database. Er is een systeem ontwikkeld dat lezers en (site-)bezoekers de mogelijkheid biedt om via een eigen profiel-pagina voorkeuren en lidmaatschappen te beheren. Het systeem koppelt alle verschillende databronnen aan dit profiel en maakt het mogelijk om via dit profiel zeer gericht te communiceren met de doelgroep. Dit project werd uitgevoerd door Emerce BV en Villamedia Uitgeverij BV. Emerce BV is de crossmediale uitgeverij van het multichannelplatform Emerce, de kennis- en informatiebron over online business en marketing. Villamedia Uitgeverij BV is uitgever van Villamedia Magazine, de website Villamedia.nl, de community villamedia.nl, een jaarlijkse agenda, debatten en prijzen. Additioneel voerde Emerce nog enkele onderdelen van het project individueel uit, zoals de ontwikkeling van een universele iphone app voor alle events en van een online registratietool met additionele features waardoor bezoekers en klanten (sponsoren) nieuwe diensten kunnen worden aangeboden, zoals specifieke scandata, subsessies, roundtables en sociale media integratie.

11 p 11 Digitaal magazine Een collectief innovatieproject gericht op de ontwikkeling van een crossmediaal content-, verkoop- en distributiekanaal, leverde een methode op voor het digitaal en platform onafhankelijk presenteren van een magazine in de look and feel van de oorspronkelijke (print)uitgave. Daarbij is tevens het digitaal afhandelen van de toegang en het betalen mogelijk gemaakt. Onderzocht werd hoe bestaande webtechnieken geschikt te maken zijn voor de online presentatie van een magazine, d.w.z. hoe de inhoud van het magazine in het CMS kan worden gebracht en het magazine in de look and feel van de printuitgave geschikt wordt gemaakt voor het web. Gezocht is daarbij naar een passende workflow en technische oplossing. Op basis van de profielen van beide bedrijven is vervolgens een gezamenlijk functioneel ontwerp gemaakt aan de hand waarvan de benodigde technologie kon worden ontwikkeld. Die technologie heeft Villamedia toegepast in de bouw van een nieuwe website, waarbij het tijdschrift geautomatiseerd vanuit het CMS naar het web wordt gebracht en zo wordt gepresenteerd dat het de beleving heeft van een tijdschrift. De Groene Amsterdammer heeft de ontwikkelde technologie ingezet om haar gehele website responsive te maken. De gezamenlijk ontwikkelde code is ter beschikking gesteld aan alle UvdT-deelnemers Het project werd uitgevoerd door Villamedia Uitgeverij BV en De Groene Amsterdammer. Villamedia Uitgeverij BV is uitgever van Villamedia Magazine, de website Villamedia.nl, de community villamedia.nl, een jaarlijkse agenda, debatten en prijzen. De Groene Amsterdammer is uitgever van het gelijknamige weekblad voor de intellectueel-maatschappelijke voorhoede, c.q. de bovengemiddeld nieuwsgierige lezer.

12 p 12 Platform voor licenties Een coalitie van twee bedrijven binnen richtte zich op de ontwikkeling en creatie van een online licentie/rechten tool. Het project resulteerde in een crossmediaal distributiekanaal, in combinatie met een online applicatie. In dit project werd een interactief platform ontwikkeld waarmee licentiegevers en licentienemers de uitgegeven licenties op een heldere wijze kunnen bewaken, maar ook kunnen verwerken in een uniek administratiesysteem, waarbij per project zelfs ook een urenregistratie mogelijk is. Daarnaast vormt het ontwikkelde systeem een belangrijk hulpmiddel bij de waardebepaling van licenties. Het project werd uitgevoerd door Metmedia International en The Secret Lab. Metmedia International is een internationaal agentschap voor de distributie en exploitatie van aan de mediaen entertainmentsector gerelateerde rechten. Het bedrijf ontwikkelt inhouse crossmediale (media- en entertainment) concepten. The Secret Lab is een mediabureau gericht op het vervaardigen van audiovisuele producties, apps voor mobiele platformen en (actie)websites. Deze zogenaamde IP-Value Check geeft tevens een betrouwbare marktindicatie van de waarde van een overeenkomst in combinatie met gegenereerde sales resultaten. Het systeem is online en dus overal ter wereld beschikbaar voor licentiegever en -nemer. Het systeem maakt het licentiehouders een stuk eenvoudiger om licenties te beheren. Hierdoor is er zowel een kostenbesparing als een effectief overzicht gecreëerd.

13 p 13 Mobiele site met content alliantie In een collectief innovatieproject van Urban Connect en De Groene Amsterdammer werd een crossmediaal content-, verkoop- en distributiekanaal ontwikkeld. Grootstedelijke jongeren, de doelgroep van Urban Connect, gaan steeds meer via de mobiel online. Om voor de urban jongeren een informatiefunctie te kunnen blijven vervullen, is een mobiele website daarom essentieel. In het project werd een state of the art mobiele site ontwikkeld, waarbij gelijktijdig een strategische content alliantie werd aangegaan. Dat wil zeggen dat de mobiele website werd gekoppeld aan vernieuwende content die samen met De Groene Amsterdammer wordt ontwikkeld in het kader van de LAB gedachte: content ontwikkeling met name gericht op achtergrondverhalen, rapportages, opinie en onderzoeken. De artikelen worden op een vaste plek binnen de mobiele sites van Urban Connect en De Groene verzameld: rapportages, opinievorming en onderzoek gebaseerd op actuele gebeurtenissen. Door de content op beide sites te tonen, is er de mogelijkheid om argumentaties uit te wisselen en aan de artikelen toe te voegen. Ook kunnen de door de bezoekers aangedragen (user generated) discussies die plaatsvinden over de artikelen over en weer worden gebruikt. Hierdoor kunnen Urban Connect en De Groene Amsterdammer nieuwe doelgroepen en nieuwe (al dan niet gezamenlijke) verdienmodellen verkennen. Door een state of the art mobiele site te ontwikkelen en strategisch content allianties aan te gaan kan Urban Connect haar marktpositie behouden en versterken Het project werd uitgevoerd door Urban Connect en De Groene Amsterdammer. Urban Connect is een bureau voor etnomarketing, communicatie met urban jongeren, marktonderzoek en interculturele reclamecampagnes. Het bedrijf is online uitgever van internet communities voor jongeren uit de grootstedelijke gebieden van Nederland, o.a. Marokko.nl, en Hababam.nl. De Groene Amsterdammer is uitgever van het gelijknamige weekblad voor de intellectueel-maatschappelijke voorhoede, c.q. de bovengemiddeld nieuwsgierige lezer.

14 p 14 E-learning omgeving voor de bouw- en infrasector Twee bedrijven actief in de bouwsector hebben gezamenlijk een project uitgevoerd gericht op de creatie van een E-learning omgeving voor de bouw- en infrasector. Gezamenlijk ontwikkelden zij een interactief concept voor content creatie. De content betreft hier modelinformatie voor BIM (Bouw Informatie Modelling), dat is gebaseerd op het ontsluiten van modelinformatie met IFC als internationale open standaard voor de uitwisselbaarheid van de informatie. Er is model server technologie gerealiseerd voor het valideren van IFC modelinformatie. Het innovatieproject behelsde het onderzoek naar en de ontwikkeling van een betere ontsluiting van deze technologie. Dit heeft o.a. geresulteerd in geautomatiseerde documentatie van het complete IFC model (en zijn relaties) in een formaat geschikt voor internet. Door deze betere ontsluiting van de modelinformatie wordt ruimte gecreëerd voor het leveren van klantgerichte BIM deliverables, uitgaande van semantisch web en data linking functies, waarop het verdienmodel is gebaseerd. Een en andere resulteerde in de realisatie van datawarehousing van vastgoed informatie, plus de creatie van een E-learning omgeving voor het inhoudelijk valideren van data. Gezamenlijk werd een nieuw product, namelijk een elektronisch gebouw dossier, tot stand gebracht, dat de coalitie na afronding van het project inmiddels al nieuwe onderzoeks- en ontwikkelopdrachten heeft opgeleverd. In samenwerking met een derde partner, Ownsite BV, voerden de twee bouwbedrijven in combinatie met de creatie van hun E-learning omgeving nog een project uit met social media publishing gericht op business-to-business. In dit project werd aan de traditionele bouwsector tools geboden om te komen tot digitale online samenwerking. Printproducten werden daarbij ontwikkeld met augmented reality functionaliteiten. Zo werden (papieren) infographic posters interactief verbonden aan de E-learning oplossing en werden vergelijkbare technieken gebruikt om bouwtekeningen via de smartphone of tablet te verbinden aan de online 3D BIM modellen, waarmee de plattegrond op een papieren bouwtekening 3D en interactief benaderbaar wordt. Door deze ontwikkeling kunnen beide partijen een nieuw product aanbieden dat een verbinding legt van papieren, c.q. analoge communicatiemiddelen en gebouwonderdelen (bouwkundig en installatietechnisch) met de live gelinkte gevalideerde data uit het online datawarehouse. Het samenwerkingsproject is mede daardoor uiteindelijk uitgegroeid tot een technologische innovatie die verder gaat dan de oorspronkelijke ambitie. Het project werd uitgevoerd door Cadvisual Benelux en Smits Informatie Technologie, i.s.m. Ownsite BV. Cadvisual Benelux BV ontwikkelt en combineert (veelal op basis van open uitwisselingsstandaarden) softwaretools tot geïntegreerde oplossingen voor de bouwindustrie. Smits Informatie Technologie is gespecialiseerd in applicatiebeheer, kantoorautomatisering, softwarehousing, systeembeheer en software implementatie. Ownsite BV ontwikkelt en beheert webapplicaties en interactieve concepten. Een van deze applicaties is buzzar, een beeldherkenningsapplicatie voor iphone en Android.

15 p 15 Instant website met enterprise CMS Twee uitgevers van vakinformatie hebben in het kader van gezamenlijk een crossmediaal platform ontwikkeld en dit gecombineerd met de innovatie van het uitgeefproces en de redactionele workflow. De twee bedrijven hebben samen het content management en de contentverrijking ontwikkeld ten behoeve van een instant website (geheel gebaseerd op open source). Een instant website biedt uitgevers de mogelijkheid om voor een laag vast maandbedrag een volledige website voor een kennisplatform online te brengen. Zowel in collectiviteit als individueel hebben de twee uitgevers in dit traject het content managementsysteem ontwikkeld, alsmede de contentverrijking met inzet van sociale media. Het gebouwde systeem Dido is geen web-cms maar een Enterprise CMS. Dido faciliteert zowel het content creatie proces als het content management. Uniek aan Dido is dat met bestaande content-eenheden nieuwe producten kunnen worden samengesteld. Daarmee kan sneller en meer klantgericht content geleverd worden. Deze content kan door metadatering en taxonomie ook beter ontsloten en gevonden worden. Het resultaat van het project is dat partijen nu tegen vaste lage kosten de bouw en ontwikkeling van een uitgeefsite kunnen aanbieden en deze online kunnen brengen, voorzien van een automatische nieuwsvoorziening en een volledig content management systeem dat ook dient als content leverancier voor printproductie, andere websites of apps. Het gezamenlijk ontwikkelde model wordt inmiddels door Nieuw Initiatief aan de markt aangeboden. Het project is gerealiseerd door Æneas Uitgeverij van Vakinformatie en Uitgeverij Magenta. Æneas is een onafhankelijke uitgeverij van vakinformatie gericht op de bouw- en energiewereld. De producten zijn kennisnetwerken voor de bouw, bestaande uit vakbladen, boeken, online diensten, events en web-tv. Magenta Publishing is leverancier van vakinformatie in de domeinen telecom, ICT en office. Het bedrijf is uitgever van magazines, websites, nieuwsbrieven en events. De ontwikkeling van de nieuwsdatabase is gebaseerd op rss feeds uit enkele duizenden nieuwsbronnen. De database is zo opgebouwd dat de mogelijkheid bestaat om geautomatiseerd geselecteerde en gefilterde nieuwscontent op maat te produceren en deze in het systeem van de instant website in te laten lopen. Met het systeem kunnen beide uitgevers voor hun markt volledig geautomatiseerd relevante newsfeeds via een XML-feed in hun website plaatsen. Deze manier van content curatie leidt tot verbetering van de SEO.

16 p 16 Internationale website en nieuwsbriefmodule Speciaal gericht op de online uitgave e- commercefacts is een internationale website en nieuwsbrief op het gebied van cross border e-commerce ontworpen, ontwikkeld en gerealiseerd. Het daartoe speciaal gebouwde content management systeem biedt de mogelijkheid om in drie talen te publiceren. De content van de site wordt door meerdere partijen en bronnen aangeleverd. De winst zit vooral in het verbeterde proces en de efficiency verhoging van de redactievoering. Het collectief heeft een nieuwsbriefmodule ontwikkeld, waarbij klanten (abonnees) zelf hun bronnen kunnen selecteren van waaruit ze het nieuws willen ontvangen. In totaal kan geput worden uit bronnen world wide. Het systeem is beschikbaar voor E-commercefacts, maar wordt ook voor andere toepassingen bij de in het project samenwerkende bedrijven gebruikt ter voeding van de redacties van de diverse titels. Het CMS van de nieuwsbrief kan ook door andere deelnemers van het Uitgeverij van de Toekomst -project worden gebruikt. Het project werd uitgevoerd door BBP (Beerens Business Press) B.V. en DM Council/CMC. BBP (Beerens Business Press) B.V. is een onafhankelijk B2B mediabedrijf, gespecialiseerd in het bieden van relevante vakinformatie op het gebied van marketing, e-commerce, klantcontact en customer contact. DM Council staat voor het nieuwe marketing denken, met als kern de interactieve crossmediale klantoriëntatie van bedrijven en instellingen via o.a. offline/online Directe Media, DM/CRM, content & creatie. Het eindresultaat vormde het uitrollen van de nieuwsbrief. Het concept van een betaalde, op maat gemaakte nieuwsbrief is verder uitgetest in de markt en wordt onder de vlag van de website van MarketingTribune uitgebouwd.

17 p 17 Model voor content sharing Twee crossmediale uitgevers op de markt van consumenten elektronica, in feite concurrenten die elkaar in de praktijk aanvullen qua content, hebben gezamenlijk een model voor content sharing ontwikkeld. In het project is onderzocht of de mogelijkheid bestaat tot co-creatie door het delen van content en hoe dit praktisch en technisch op een efficiënte manier gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt daarbij was dat de veiligheid en identiteit van de beide organisaties behouden blijft, maar er toch voldoende informatie gedeeld kan worden. Nadat een analyse was uitgevoerd hoe dit zo optimaal mogelijk ingericht kon worden, is een model ontworpen voor content sharing. In een technische samenwerking zijn beide partijen met behulp van geautomatiseerde software tot concrete contentdeling gekomen. Daardoor is het voor de twee bedrijven nu mogelijk om bestanden gemakkelijk, veilig en op efficiënte manier te delen. Het project resulteerde in een aanzienlijke kostenreductie bij beide bedrijven, de optimalisatie van het CRM, de implementatie van een geautomatiseerd content sharing systeem, en een nauwere samenwerking tussen de beide ondernemingen. Onderdeel van het project van Uitgeverij Scala vormde ook de ontwikkeling van online en mobiele spin-offs die de bladen crossmediaal versterken. Zo werd een digitale Hobbypas ontwikkeld die abonnees na inloggen op de website gepersonaliseerd kunnen printen; met de pas krijgen zij korting bij hobbywinkels en samenwerkingspartners. De pas is gelinkt aan de eveneens nieuw ontwikkelde Store locator, waarmee abonnees online kunnen zien waar de dichtstbijzijnde hobbywinkels zich bevinden. Tevens is de website van het blad HobbyHandig geheel opnieuw ontwikkeld en geschikt gemaakt voor mobiel, sociale media en online advertising. Het project werd uitgevoerd door Uitgeverij Scala BV en Magenta Publishing. Uitgeverij Scala BV is crossmediaal uitgever van special interest tijdschriften. Bekende titels zijn Digital Movie, Media Detail, Hobby Handig, Creatief met Kaarten, Railhobby en Poppenhuizen & Miniaturen. Magenta Publishing is leverancier van vakinformatie in de domeinen telecom, ICT en office. Het bedrijf is uitgever van magazines, websites, nieuwsbrieven en events.

18 p 18 Search Engine Marketing-dienst voor MKB Brancheorganisatie en uitgever van vakinformatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en vakbladuitgeverij MYbusinessmedia ontwikkelden gezamenlijk een online applicatie en adviesdienst gericht op b2b, namelijk een Search Engine Marketingdienst voor MKB-bedrijven. Het project had als doel het creëren van een internet marketingdienst voor MBK-bedrijven in een abonnementenmodel. Search is het enige groeiende omzetmodel in online sales en beide uitgeverijen wilden met deze nieuwe dienst inspelen op deze ontwikkeling. In eerste instantie ontwikkelde MYbusinessmedia i.s.m. een technologiepartner een model voor de Search Engine Marketingdienst voor MKB bedrijven, waarbij de kracht van de uitgeverij (merken, communities, onafhankelijke content) werd gecombineerd met internettechnologie. Om te onderzoeken of dit model schaalbaar is naar andere uitgeverijen realiseerden Transport en Logistiek Nederland en MYbusinessmedia samen een pilot. Eerst in kleine vorm onder drie koeriersbedrijven (leden van TLN), daarna in grotere vorm (een pilot in een deelmarkt van 300 koeriersbedrijven). De uitkomsten van deze pilots onderschreven de mogelijkheid tot bredere schaalbaarheid van de ontwikkelde propositie naar andere uitgevers, die dit of zelfstandig kunnen uitrollen, of met behulp van de white label-aanpak van MYbusinessmedia kunnen uitrollen naar hun doelgroepen. Het resultaat van het innovatietraject is een succesvolle innovatieve online applicatie en adviesdienst. Het perspectief voor TLN is dat met deze nieuwe dienst alle ledenbedrijven kunnen worden benaderd, en dat uiteindelijk 30 tot 50% daadwerkelijk kan worden bediend, met een potentiële (extra) omzet van per jaar. Daardoor kan TLN zich nadrukkelijker manifesteren als kennisinstituut en leverancier van toegesneden producten en diensten voor de sector transport en logistiek. MYbusinessmedia is er dankzij dit gezamenlijk ontwikkelde concept in geslaagd in korte tijd een aanzienlijke (nieuwe) omzet uit Search Engine Marketing-diensten voor het MKB te genereren Het project werd uitgevoerd door Transport en Logistiek Nederland en MYbusinessmedia BV. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een brancheorganisatie die de belangen behartigt van meer dan Nederlandse transportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is uitgever van het tweewekelijkse magazine Transport en Logistiek, alsmede van wekelijkse e- bulletins, diverse websites, en vier magazines voor derden. MYbusinessmedia BV is de vierde grootste uitgeverij van vakbladen in Nederland, met tientallen marktleidende vakbladen, websites en nieuwsbrieven. De producten en diensten zijn gericht op ondernemers en professionals in een tiental branches..

19 p 19 Online mobiel registratiesysteem voor congressen In een innovatieproject hebben Magenta Publishing en Jakajima samengewerkt aan de ontwikkeling, koppeling en online toepassing van specifieke congressoftware in combinatie met het gebruik van sociale media. Het systeem werd ontwikkeld ten behoeve van de registratie en logistiek van het E-reading and Tablet Event. In het project is een registratiesysteem ontwikkeld en gebouwd voor congressen met de mogelijkheid tot online aanmelden en de koppeling van het systeem aan de back office van beide bedrijven. Het resultaat is een applicatie waarmee beide organisaties zich hebben kunnen verbeteren op het gebied van de kwaliteit van hun dienstverlening in het organiseren van redelijk grootschalige congressen. Dit zowel op het gebied van promotie, marketing en registratie, als de kwaliteit van de geboden content, de verschillende manieren waarop content aan de man kan worden gebracht en de begeleiding van sprekers en bezoekers. De dienst maakt op innovatieve wijze gebruik van sociale media voor, tijdens en na een event en wordt inmiddels ook al bij andere events ingezet. In een pilot werd de integratie van de websites en Facebook onderzocht en een automatische koppeling per website tot stand gebracht. Ook werd een pilot uitgevoerd voor het automatisch integreren in de websites van informatie op maat uit externe bronnen. In de pilot werd een koppeling ontwikkeld waardoor deze automatisch op de site gepubliceerde content ook automatisch doorgekoppeld wordt naar sociale media. Gedurende de uitvoering van het project ontstond ook op andere gebieden een nauwe samenwerking tussen Magenta Publishing en Jakajima. De samenwerking leidde uiteindelijk tot de overname door Magenta Publishing van een aantal activiteiten (ConneXie België, Autoconnect) van Jakajima, omdat ze bij Magenta beter in het portfolio passen. Dit project werd uitgevoerd door Magenta Publishing en Jakajima. Magenta Publishing is leverancier van vakinformatie in de domeinen telecom, ICT en office. Het bedrijf is uitgever van magazines, websites, nieuwsbrieven en events. Jakajima is matchmaker en organiseert activiteiten en conferenties voor innovators in de high tech industrie, variërend van 3D printing tot Internet of Things, van Drones tot Health Tech.

20 p 20 Individueel uitgevoerde projecten

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

www.uitgeverscongres.nl

www.uitgeverscongres.nl Donderdag 7 juni Thema: Battle in the Channels Hét congres over strategie & online & business modellen & facts & trends en ontwikkelingen voor decisionmakers uit crossmediale uitgeverijen, mediabedrijven

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving

Nummer 2 - Februari 2012. De marketing van internetshoppen. Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen. Nieuwe vs. oude media. De perfecte vormgeving Nummer 2 - Februari 2012 Wat de tablet voor een tijdschrift kan doen De marketing van internetshoppen Nieuwe vs. oude media De perfecte vormgeving RUBRIEKEN 8 Column: Sak van den Boom 45 Agenda p. 46 18

Nadere informatie

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces

Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Van papier naar digitaal: een paradigma-wisseling voor uitgevers 8 ontwikkelingen die medebepalend zijn voor uw online uitgeefsucces Hans Peijnenburg Performis Eigenlijk weet u het wel: uw papieren magazine

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren

Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Educatieve e-books via Bookshelf een evolutie in leren Blended Learning in het het hoger onderwijs 14 april 2015 Susan Breeuwsma, manager digitale media Hans Willem Cortenraad, directeur 22 november 2012

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap Titel Nationale project, Vakdag 10 maart Dialogue 2010 &/ Klantnaam Digital Marketing 2010 Titel The Mobile projectmindmap Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569 Best of Mobile Best

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Efficient Multi-channel publiceren

Efficient Multi-channel publiceren Efficient Multi-channel publiceren 23 januari 2014 PubliQare PubliQare Marktleider op het gebied van Multi-channel oplossingen Zeer gevarieerd klantenbestand in de mediasector; Uitgevers, Bureaus, Corporate

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden planning Februari 2012 Maart 2012 April 2012 Mei - Juni 2012 April Sep 2012 Juli 2012 Augustus 2012 September 2012 September 2012 Deelnames staan vast Informatie op website Nieuwsbrief Artikelen in vakbladen

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

Interactive media Developer (IMD) In samenwerking met House of Media

Interactive media Developer (IMD) In samenwerking met House of Media Interactive media Developer (IMD) In samenwerking met House of Media Interactive Media Developer (IMD) DPS-producties maken (interactieve magazine app) epub s vervaardigen (e-book of e-magazine?) 3 dagen

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online

Voordelen voor u: Functie Basis Plus Online Werken Leren QL-ICT Online of QL-ICT Online Plus Online Online QL-ICT Online QL-ICT Online maakt leren flexibel toegankelijk en leuker tegelijk Ruben Biemans, De Triangel, Nijverdal Het onderwijs staat aan het begin van een nieuw tijdperk. QL-ICT speelt hierop in

Nadere informatie

het boek is een platform

het boek is een platform het boek is een platform ontwikkeling van boeken en tijdschriften in het digitale tijdperk In het digitale tijdperk krijgen boeken en tijdschriften gezelschap van digitale producten die qua content verwant

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management

Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Dinsdag 12 oktober 2010 Uw online ambities realiseren met Smartsite ixperion content management Content management: Online communicatie, dienstverlening en primaire processen verbeteren Johan Blok, Seneca

Nadere informatie

EVERYTHING IS CONNECTED

EVERYTHING IS CONNECTED BEZOEKERSINFORMATIE INTERNATIONAAL PROOF SOCIAL MEDIA MARKE MARKETING G SEO VORM & FUNCTIE RESPONSIVE A EVERYTHING IS CONNECTED A GEBRUIKERSPROFIELEN ALTIJD TOEGANKELIJK BEELDMATERIAAL BACKOFFICE DATABASE

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL sectietitel Titel De tekentafel Wat vertellen onze klanten? Wat biedt Exact? Wat vertellen wensen onze klanten? Globe Synergy online de oplossing

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

Tariefkaart RedactiePartners 2016

Tariefkaart RedactiePartners 2016 Tariefkaart RedactiePartners 2016 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun b2b marketingbudget aan

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Kinderen en jongeren bereik je met

Kinderen en jongeren bereik je met INFORMATIE EN TARIEFKAART 2012 Kinderen en jongeren bereik je met Wilt u kinderen en jongeren doeltreffend bereiken? Schakel dan Kidsweek of 7Days in, de twee weekkranten van Uitgeverij Young & Connected.

Nadere informatie

Propositie City/Regio MAEXchange

Propositie City/Regio MAEXchange Maakt de waarde van maatschappelijke initiatieven inzichtelijk en bevordert investeren en participeren daarin Propositie City/Regio MAEXchange Achtergrond City/Regio MAEXchange De MAEXchange is een landelijk

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST LESSONS LEARNED

UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST LESSONS LEARNED UITGEVERIJ VAN DE TOEKOMST LESSONS LEARNED Patrick Swart Aloys van Balen 10 december 2014 V2-1 1 Een overview - GEA consultancy is de initiator geweest van een drietal subsidie-aanvragen binnen het thema

Nadere informatie

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning

1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen. 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning AGENDA 1. Wat is de OLON MediaHub - Functie/Mogelijkheden - Voordelen 2. Ontwikkelingen OLON MediaHub - Planning 3. Centrale distributie OLON MediaHub (lineair) 4. Workshops OLON Mediahub* - Workshop 1:

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY

Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Security Management Solution INNOVATORS IN SECURITY Geïntegreerde Oplossingen Security Management Inbraak Detectie Camera Bewaking Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze beveiligingsoplossing 3. Marktsegmenten

Nadere informatie

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau

Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau Factsheet CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau CONTENT & EXPERIENCE MANAGEMENT Mirabeau We bieden de beste oplossing voor uw content management en klantdialoog Het moment waarop bezoekers en klanten

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

WebCit. kruip in de huid van uw doelgroep! ?WebCit

WebCit. kruip in de huid van uw doelgroep! ?WebCit ?WebCit kruip in de huid van uw doelgroep! Inleiding De zorg in Nederland verandert. Aan de ene kant wordt dit veranderingsproces gedreven door financiële prikkels voortkomende uit een veranderend zorgstelsel.

Nadere informatie

De voordelen van Drupal

De voordelen van Drupal Drupal is een open source Content Management System (CMS). Daarnaast kun je Drupal zien als een framework, dit betekent dat je modules (oftewel mini-applicaties) kunt implementeren in je installatie van

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie : relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie Peter Backx en Bas Roest Wolters Kluwer Nederland Relevante digitale oplossingen Peter Backx Manager Strategie en Innovatie Wolters

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18

MARKTONDERZOEK. Content By Creative ArtWorks BV. Pagina 6 van 18 MARKTONDERZOEK De markt waarin The Webstarter zich bevindt is de markt van webdevelopment & webdesign. Veel bedrijven hebben al een website, maar je hebt altijd starters, bedrijven die toe zijn aan een

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Persoonlijke gegevens Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Robert de Pijper 01031982 Ongehuwd Nederlandse Ja Adres Postcode Woonplaats Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Telefoon Email

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman Curriculum Vitae Jan Willem Huisman Jan Willem Huisman haalde zijn master in interaction design aan de Royal College of Arts in Londen. Met twee mede-studenten richtte hij in 1997 IJsfontein op, gespecialiseerd

Nadere informatie

Innoveren met sociale netwerken

Innoveren met sociale netwerken Sociale media Bedrijvenvereniging Leek Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innoveren met sociale netwerken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO B1 Bewust zijn van de medialisering van de samenleving B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden Is zich niet bewust van de steeds belangrijker

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Online onderzoek innovatie uitgeverijen

Online onderzoek innovatie uitgeverijen Online onderzoek innovatie uitgeverijen uitgevoerd door: GEA consultancy rapportage bestemd voor: deelnemers online onderzoek februari 2012 Online onderzoek innovatie uitgeverijen in opdracht van het Stimuleringsfonds

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Het vizier op ondernemend Nederland

Het vizier op ondernemend Nederland - Wie zijn wij: Eisma Business Spectrum, kortweg EBS, is een onderdeel van Eisma Media groep. De Eisma Media Groep (sinds 1874) is uitgever van hoogwaardige informatie en communicatieproducten en -diensten

Nadere informatie

App creation made simple!

App creation made simple! App creation made simple! VAN PRINT NAAR APPS Pieter van der Kruijf Accountmanager @ LayerGloss In m n functie als Accountmanager binnen LayerGloss spreek ik veel klanten, waaronder veel uitgevers, die

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie