Innovatieprojecten Uitgeverij van de Toekomst 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovatieprojecten Uitgeverij van de Toekomst 1"

Transcriptie

1 Innovatieprojecten Uitgeverij van de Toekomst 1

2 p 2 Innovatieprojecten Uitgeverij van de Toekomst 1 opgeleverd Weesp, april 2014 Alle projecten die de afgelopen twee jaar binnen het innovatieprogramma Uitgeverij van de Toekomst 1 werden gerealiseerd, zijn door Agentschap NL goedgekeurd. De innovatieprojecten van de 35 deelnemende bedrijven zijn daarmee officieel afgerond. In totaal is door deze eerste groep uitgeverijen en mediabedrijven binnen het Uitgeverij van de Toekomst -programma ruim 2 miljoen geïnvesteerd in collectief innoveren. Uitgeverij van de Toekomst (www.uvdt.nl) is een innovatieprogramma voor uitgeverijen en mediabedrijven in het MKB-segment. Doel van het programma is het stimuleren van nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven, het bevorderen van de innovatiekracht en het innovatievermogen van de deelnemers en het ontwikkelen en realiseren van concrete nieuwe producten en diensten. Het programma Uitgeverij van de Toekomst is speciaal ontwikkeld voor uitgeverijen van dagbladen en nieuwsmedia, publiekstijdschriften, vak- en wetenschapbladen, educatieve informatie en boeken, alsmede voor branchevreemde partijen die bijvoorbeeld zijn gericht op augmented reality, gaming of media-exploitatie. Het programma is een initiatief van André Knol (destijds senior organisatieadviseur GEA consultancy, inmiddels oprichter en directeur van InnoLeaps) en Wim Verbei (directeur van de Stichting Informatie Media Innovatie).

3 p 3 Resultaten UvdT I De looptijd van het eerste IPC-project (UvdT 1) was aanvankelijk vastgesteld van juli 2011 tot en met juli Enkele projecten liepen evenwel vertraging op, onder andere door het faillissement van een tweetal deelnemers en de daaruit voortspruitende projectwijzigingen bij enkele andere deelnemers. Uitstel werd daarom door Agentschap NL verleend tot eind De meeste innovaties werden echter reeds eerder opgeleverd en hebben inmiddels een succesvolle marktintroductie gekend. Deelnemers aan het programma ontvingen via Agentschap NL een innovatiesubsidie (IPC) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van de regeling innoveren (Innovatie Prestatie Contracten). In de regeling zoals die bij de start van het project in 2011 van kracht was, bedroeg deze financiële ondersteuning 50% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het innovatieplan van de deelnemers, met een maximum van ,- per deelnemer. Voor kwam dit neer op een totale bijdrage van ruim 1 miljoen. André Knol verzorgde samen met een team van GEA-adviseurs het programmamanagement en begeleidde de collectieve activiteiten van het innovatieprogramma, zoals de kennissessies en workshops. Wim Verbei van Stichting Informatie Media Innovatie trad op als penvoerder en zorgde voor de borging van de kwaliteit van het innovatieprogramma, de facilitering van het programma op hoofdlijnen en de communicatie over de voortgang en resultaten van het innovatieprogramma. De in totaal 35 aan UvdT 1 deelnemende uitgeverijen, verdeeld over twee groepen, ontwikkelden gezamenlijk oplossingen voor de uitgeverij van de toekomst, en deelden daarbij hun kennis en ervaring en stimuleerden elkaar. Een groep van 20 deelnemers bestond merendeels uit bedrijven gericht op de consumentenmarkt. De tweede groep telde 15 deelnemers en was overwegend actief in de b2b markt. Een video-lesmethode waarmee kinderen al zingend Engels leren, een crossmediaal platform voor docenten, en een videoplatform met interactieve leermiddelen waren enkele van de innovaties die op educatief gebied werden opgeleverd. Maar ook de andere gerealiseerde projecten toonden een grote variëteit. Van een tool voor het snel en goedkoop omzetten van een printproduct naar een interactieve app voor mediatablet en mobiel, tot het in print inbouwen van beeldherkenning in combinatie met een aan het eigen merk gebonden web-tv. En van een online registratiesysteem voor event-organisaties, tot een holografie-box voor de consumentenmarkt.

4 Collectief uitgevoerde projecten

5 Groove me Een coalitie van twee bedrijven, actief in de educatieve sector, ontwikkelde een lesmethode Engels onder de naam Groove.me, waaraan de leerlingen zelf input kunnen geven via de sociale media. In het innovatieproject werd een pilot gerealiseerd op het gebied van co-creatie met kinderen van lesmateriaal voor het basisonderwijs door inzet van sociale media. Daarin is praktijkonderzoek gedaan naar hoe co-creatie met kinderen op een effectieve manier kan worden georganiseerd en ingezet bij de ontwikkeling van les- en ontwikkelingsmaterialen voor thuis en op school. Nagegaan is in welke mate het instrument van co-creatie met kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar de kwaliteit van lesmaterialen kan verhogen en op welke wijze co-creatie met kinderen effectief en efficiënt georganiseerd kan worden. Ook is in de praktijk onderzocht of sociale media een vruchtbaar platform zijn voor het realiseren van co-creatie met de eindgebruikers bij ontwikkeling van lesmaterialen. Met de uitvoering van de pilot werd praktische ervaring opgedaan aan de hand waarvan een methode kon worden ontwikkeld voor het betrekken van kinderen bij de digitalisering van de lesmethoden om uiteindelijk een hoger leerrendement te behalen. De in het praktijkonderzoek opgedane kennis en ervaring is afgerond met een project waarin kinderen Engels leren aan de hand van muziek, waarbij gezocht is naar de mogelijkheid om de kinderen daarin zelf een input te laten geven via sociale media. Deze collectief ontwikkelde lesmethode onder de naam Groove.me is inmiddels succesvol geïmplementeerd en op de markt gebracht: een op de twee scholen die een nieuwe lesmethode Engels nodig heeft, kiest voor Groove.me. De in collectiviteit ontwikkelde co-creatie methode met kinderen en alle daarbij opgedane kennis en ervaring passen de coalitiepartners inmiddels ook toe op ander lesmateriaal en andere vakken. Het project resulteerde aldus in nieuwe innovatieve technieken en een procesinnovatie, die door de samenwerkende partijen vrijwel dagelijks in nieuwe concrete projecten kan worden toegepast. Als vervolg op de ontwikkeling van dit vernieuwende lesconcept voor Groove.me heeft Blink Uitgevers een tweede bedrijf opgericht, namelijk Blink Educatie. Deze educatieve tak van de uitgeverij heeft inmiddels al meerdere nieuwe lesprogramma s op de markt gebracht waarvoor Gynzy het interaction design ontwikkelde. Na afronding van het IPC-project zijn de coalitiepartners blijven samenwerken. Het project werd uitgevoerd door Gynzy en Blink Uitgevers. Gynzy is een internet educatie bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van software en content voor digitale schoolborden. Blink Uitgevers is een educatieve uitgeverij die crossmediale kinderconcepten ontwikkelt. Bij ouders en kinderen is het bedrijf vooral bekend als uitgever van Bobo, Okki, Taptoe, National Geographic Junior en

6 p 6 Digibron en DigibronBooks Een bijzondere samenwerking kwam tot stand in de markt van religieuze uitgaven en periodieken. Uitgevers van verschillende gezindten werkten samen aan de ontwikkeling van een digitaal content platform van en voor zowel de gereformeerde als de katholieke markt. Het platform, Digibron, bevat vijftien tot twintig theologische bronnen van uitgevers en redacties, waaronder enkele kerkelijke periodieken met meer dan 100 jaargangen. Concreet behelsde het project de ontwikkeling en bouw van een redactiespecifiek archief- en ontsluitingssysteem dat opslag, ontsluiting en indexering van content op XML-niveau mogelijk maakt. Tevens bracht deze coalitie van theologische uitgevers een digitaal platform voor het christelijke boek, DigibronBooks, tot stand. Nieuwe en oude boeken, inclusief niet meer leverbare titels, zijn op dit online platform volledig doorzoekbaar en ontsloten op hoofdstukniveau. Ze kunnen in hun geheel of gedeeltelijk als POD-boek worden besteld, waarbij ook samenstellingen van verschillende boeken kunnen worden gemaakt. Via DigibronBooks kan van elke titel ook een e-book aangeboden worden. De coalitie creëerde hiermee een nieuw digitaal kanaal waarop de uitgevers hun content op een vernieuwende manier kunnen aanbieden. Het project werd gerealiseerd in een samenwerkingsverband van: Uitgeverij Kok ten Have, Boekencentrum, Erdee Media en Katholiek Nieuwsblad. Bij het project waren tevens de Theologische Universiteit Kampen en Uitgeverij Jongbloed betrokken. Uitgeverij Kok ten Have is een van de marktleiders in het veld van (christelijke) religie en spiritualiteit en actief in de velden non-fictie, kinderboeken, fictie (familie- en streekromans), tijdschriften, events, e-books en digitale platforms. Boekencentrum is een zelfstandige uitgeverij van boeken, bijbels en tijdschriften voor de christelijke en algemeen-religieuze markt, gespecialiseerd in religie, theologie en filosofie, met een groeiend fictie-imprint. Erdee Media Groep (EMG) is een uitgeefbedrijf dat zich met het Reformatorisch Dagblad, websites (als het family magazine Terdege en boeken (via uitgeverij De Banier) richt op de gereformeerde gezindte. Stichting Katholiek Nieuwsblad is uitgever van de enige wekelijks verschijnende katholieke krant in het Nederlandse taalgebied, Katholiek Nieuwsblad, alsmede van de website Meer informatie:

7 p 7 Videomagazine, ofwel Print2Video Een samenwerkingsverband van meerdere uitgevers en technologie-ontwikkelaars heeft binnen het Uitgeverij van de Toekomst - project een nieuw mediumtype ontwikkeld: het videomagazine. De innovatie gaat ervan uit dat de informatiebehoeften die merken in print vervullen, op digitale devices (met name tablet en smartphone) meer en meer in video-vorm zullen worden ingevuld. De coalitiegenoten hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling, de bouw en het testen van een innovatieve print-to-video applicatie (crossmediaal platform), een Layarachtige tool waarmee de lezer vanuit een gedrukt medium in de online wereld terecht komt. In een pilot werd met de ontwikkelde techniek het bijbehorende platform, in feite een webbased tv-kanaal, gecreëerd. In combinatie met een relevante print en social media omgeving is het nu mogelijk bestaande en nieuw ontwikkelde content (print, beeld en film) in een doelgroep-platform aan te bieden. Het project leverde een kosten efficiënt schaalbare en repliceerbaar platform op, dat via beeldherkenning een cross-mediale brug slaat met print. Het belangrijkste product van de collectieve innovatie is Marduq / X-Pose, de gecombineerde video- en beeldherkennings app. Rond deze app is het nieuwe format neergezet, het videomagazine als digitale extensie van printbladen. Door het gebruik van responsive HTML5 werkt het product op een breed scala aan devices en zijn de onderhoudskosten laag. De beeldherkenningscomponent werkt laagdrempelig en snel. Het foto-qr + videomagazine levert de betrokken partijen een doorlopend videokanaal op bij hun belangrijke merken en zorgt inmiddels voor een belangrijke nieuwe inkomstenstroom. Meer informatie: Het project werd gerealiseerd in een samenwerkingsverband van Global Village Media, Rebel Media Creators en Sense Visuals, alsmede van AgriMedia, Industrielinqs Pers en Platform BV, Blend Studios en Ownsite BV. Global Village Media is uitgever en mediamaker, gespecialiseerd in communicatie over internationale samenwerking, globalisering en duurzaamheid. Rebel Media Creators is uitgever van Salt Magazine, een magazine voor mensen met een actieve, avontuurlijke en duurzame levensstijl. Tevens produceert Rebel Media alsmede wekelijkse nieuwsbrieven via online en sociale media. Sense Studios is een bureau voor de ontwikkeling van digitale interactieve media, zoals games en videoproducties, en verzorgt websites (mobiel, tablet en desktop). AgriMedia BV maakt onafhankelijke informatieproducten voor verschillende doelgroepen in de landbouw en groensectoren (akkerbouw, hoveniers, melkveehouders, etc.). Het bedrijf is ook uitgeefpartner van verschillende kennisintensieve instellingen en brancheorganisaties. Industrielinqs Pers en Platform is uitgever van kwalitatief hoogstaande informatieproducten voor de industriële sectoren chemie, olie, biochemie, energie en water, maintenance, weg- en waterbouw. In de informatievoorziening wordt speciaal aandacht besteed aan innovatie en duurzaamheid. Blend Studios is uitgever van het lifestyle magazine Blend, een tijdschrift voor mensen met meer smaak dan tijd. Blend signaleert, opinieert en inspireert op het gebied van muziek, mode, film en straat. Ownsite BV ontwikkelt en beheert webapplicaties en interactieve concepten. Een van deze applicaties is buzzar, een beeldherkenningsapplicatie voor iphone en Android.

8 p 8 Ontwikkeling van mobiele apps Een collectief innovatieproject gericht op de ontwikkeling van een online en mobiele applicatie, heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuwe methode voor het realiseren van apps. Door deze methode kunnen de betrokken bedrijven op individueel niveau profiteren van de gemeenschappelijke innovaties, doordat deze kunnen worden vertaald naar de specifieke wensen, eisen en behoeften van ieders eigen organisatie. Uit het door het collectief uitgevoerde pilot op het gebied van uitgeven van een digitaal magazine, kwam een product voort dat een totaaloplossing is voor digitale publicatie op tablets. Dit gezamenlijk ontwikkelde product, FC Touch geheten, maakt het mogelijk om een magazine of bedrijfspresentatie in slechts drie productiedagen en tegen lage kosten om te zetten naar tablet. De nieuwe methodiek werd door FC Klap toegepast in de ontwikkeling van de Appgenda en de apps Keet!, PK meter en Guus Meeuwis. Klasse TV paste de gezamenlijk ontwikkelde methode toe bij de uitbreiding van het door haar uitgegeven Teachers Channel, waardoor dit kanaal gebruikt kon gaan worden in de communicatie met een specifieke doelgroep. Het platform versterkt de positie van Teachers Channel als kenniscentrum voor professionalisering in het onderwijs. The Secret Lab ontwikkelde het framework, waardoor zaken als browser comptabiliteit en multimediale toepassingen, zoals animaties, geluid en video, eenvoudig op basis van Photoshop-bestanden te ontwikkelen zijn. Het project werd uitgevoerd door The Secret Lab, FC Klap en Klasse TV. The Secret Lab is een mediabureau gericht op het vervaardigen van audiovisuele producties, apps voor mobiele platformen en (actie)websites. FC Klap is een full service communicatiebureau dat werkt in opdracht van derden en is tevens uitgever van meerdere titels in eigen beheer. Klasse TV is een educatieve digitale uitgeverij. De organisatie ontwikkelt, onderhoudt en exploiteert een webbased portal voor het basisonderwijs.

9 p 9 Educatieve versie van Collapsus Codename Future, ontwikkelaar van innovatief, activerend digitaal lesmateriaal, en productiebedrijf Submarine, hebben in hun collectieve innovatieproject een online applicatie, c.q. een educatieve versie ontwikkeld van een multimediale experience, namelijk Collapsus, ook wel the energie risk conspiracy genoemd. Collapsus is een vorm van transmediale storytelling waarin interactiviteit, animatie, film, fictie en documentaire worden gecombineerd. Doordat het een combinatie van meerdere media is en bovendien interactief, wordt het een experience genoemd. Thema van Collapsus is de energievoorziening nu en in de toekomst. Zie Submarine heeft samen met Codename Future deze interactieve experience geschikt gemaakt voor het onderwijs en uitgebracht voor met name bovenbouw, havo en vwo. Daarbij werd de experience technisch aangepast aan de wensen ten aanzien van het educatief ontwerp. Dat wil zeggen dat de productie geheel opnieuw werd geprogrammeerd, geordend en aangepast. Tevens werd de infrastructuur ontwikkeld waarmee de scholen de educatieve versie kunnen gebruiken, zoals o.a. inlogsysteem en de elektronische omgeving. De experience is geschikt gemaakt voor het vak aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer. Er is voor de leerlingen context bij geschreven en gekoppeld aan de lesmethoden waar de docenten mee werken. De systematiek en techniek die de twee bedrijven samen in dit project hebben ontwikkeld, gaan ze ook toepassen op experiences over andere actuele en voor het onderwijs relevante thema s en onderwerpen. De samenwerking tussen de bedrijven is daarom gecontinueerd na afronding van het project binnen. Het gezamenlijk gecreëerde aanbod van de ontwikkelde systematiek en techniek levert beide partijen nieuwe opdrachten van derden op. Dit project werd uitgevoerd door Codename Future en Submarine. Codename Future maakt voor met name het voortgezet onderwijs innovatief, digitaal lesmateriaal rond belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe media als smartphones, GPS, serious games, commerciële games en interactieve films. Submarine is een productiebedrijf gespecialiseerd in documentaire en nieuwe mediaproducties. Het bedrijf onderzoekt de nieuwe en dynamische vormen van visual storytelling en richt zich op de toekomst van cinema.

10 p 10 Profiel pagina In een gezamenlijk project hebben Emerce BV en Villamedia Uitgeverij BV voor hun community een profiel omgeving gecreëerd rondom een centrale database. Er is een systeem ontwikkeld dat lezers en (site-)bezoekers de mogelijkheid biedt om via een eigen profiel-pagina voorkeuren en lidmaatschappen te beheren. Het systeem koppelt alle verschillende databronnen aan dit profiel en maakt het mogelijk om via dit profiel zeer gericht te communiceren met de doelgroep. Dit project werd uitgevoerd door Emerce BV en Villamedia Uitgeverij BV. Emerce BV is de crossmediale uitgeverij van het multichannelplatform Emerce, de kennis- en informatiebron over online business en marketing. Villamedia Uitgeverij BV is uitgever van Villamedia Magazine, de website Villamedia.nl, de community villamedia.nl, een jaarlijkse agenda, debatten en prijzen. Additioneel voerde Emerce nog enkele onderdelen van het project individueel uit, zoals de ontwikkeling van een universele iphone app voor alle events en van een online registratietool met additionele features waardoor bezoekers en klanten (sponsoren) nieuwe diensten kunnen worden aangeboden, zoals specifieke scandata, subsessies, roundtables en sociale media integratie.

11 p 11 Digitaal magazine Een collectief innovatieproject gericht op de ontwikkeling van een crossmediaal content-, verkoop- en distributiekanaal, leverde een methode op voor het digitaal en platform onafhankelijk presenteren van een magazine in de look and feel van de oorspronkelijke (print)uitgave. Daarbij is tevens het digitaal afhandelen van de toegang en het betalen mogelijk gemaakt. Onderzocht werd hoe bestaande webtechnieken geschikt te maken zijn voor de online presentatie van een magazine, d.w.z. hoe de inhoud van het magazine in het CMS kan worden gebracht en het magazine in de look and feel van de printuitgave geschikt wordt gemaakt voor het web. Gezocht is daarbij naar een passende workflow en technische oplossing. Op basis van de profielen van beide bedrijven is vervolgens een gezamenlijk functioneel ontwerp gemaakt aan de hand waarvan de benodigde technologie kon worden ontwikkeld. Die technologie heeft Villamedia toegepast in de bouw van een nieuwe website, waarbij het tijdschrift geautomatiseerd vanuit het CMS naar het web wordt gebracht en zo wordt gepresenteerd dat het de beleving heeft van een tijdschrift. De Groene Amsterdammer heeft de ontwikkelde technologie ingezet om haar gehele website responsive te maken. De gezamenlijk ontwikkelde code is ter beschikking gesteld aan alle UvdT-deelnemers Het project werd uitgevoerd door Villamedia Uitgeverij BV en De Groene Amsterdammer. Villamedia Uitgeverij BV is uitgever van Villamedia Magazine, de website Villamedia.nl, de community villamedia.nl, een jaarlijkse agenda, debatten en prijzen. De Groene Amsterdammer is uitgever van het gelijknamige weekblad voor de intellectueel-maatschappelijke voorhoede, c.q. de bovengemiddeld nieuwsgierige lezer.

12 p 12 Platform voor licenties Een coalitie van twee bedrijven binnen richtte zich op de ontwikkeling en creatie van een online licentie/rechten tool. Het project resulteerde in een crossmediaal distributiekanaal, in combinatie met een online applicatie. In dit project werd een interactief platform ontwikkeld waarmee licentiegevers en licentienemers de uitgegeven licenties op een heldere wijze kunnen bewaken, maar ook kunnen verwerken in een uniek administratiesysteem, waarbij per project zelfs ook een urenregistratie mogelijk is. Daarnaast vormt het ontwikkelde systeem een belangrijk hulpmiddel bij de waardebepaling van licenties. Het project werd uitgevoerd door Metmedia International en The Secret Lab. Metmedia International is een internationaal agentschap voor de distributie en exploitatie van aan de mediaen entertainmentsector gerelateerde rechten. Het bedrijf ontwikkelt inhouse crossmediale (media- en entertainment) concepten. The Secret Lab is een mediabureau gericht op het vervaardigen van audiovisuele producties, apps voor mobiele platformen en (actie)websites. Deze zogenaamde IP-Value Check geeft tevens een betrouwbare marktindicatie van de waarde van een overeenkomst in combinatie met gegenereerde sales resultaten. Het systeem is online en dus overal ter wereld beschikbaar voor licentiegever en -nemer. Het systeem maakt het licentiehouders een stuk eenvoudiger om licenties te beheren. Hierdoor is er zowel een kostenbesparing als een effectief overzicht gecreëerd.

13 p 13 Mobiele site met content alliantie In een collectief innovatieproject van Urban Connect en De Groene Amsterdammer werd een crossmediaal content-, verkoop- en distributiekanaal ontwikkeld. Grootstedelijke jongeren, de doelgroep van Urban Connect, gaan steeds meer via de mobiel online. Om voor de urban jongeren een informatiefunctie te kunnen blijven vervullen, is een mobiele website daarom essentieel. In het project werd een state of the art mobiele site ontwikkeld, waarbij gelijktijdig een strategische content alliantie werd aangegaan. Dat wil zeggen dat de mobiele website werd gekoppeld aan vernieuwende content die samen met De Groene Amsterdammer wordt ontwikkeld in het kader van de LAB gedachte: content ontwikkeling met name gericht op achtergrondverhalen, rapportages, opinie en onderzoeken. De artikelen worden op een vaste plek binnen de mobiele sites van Urban Connect en De Groene verzameld: rapportages, opinievorming en onderzoek gebaseerd op actuele gebeurtenissen. Door de content op beide sites te tonen, is er de mogelijkheid om argumentaties uit te wisselen en aan de artikelen toe te voegen. Ook kunnen de door de bezoekers aangedragen (user generated) discussies die plaatsvinden over de artikelen over en weer worden gebruikt. Hierdoor kunnen Urban Connect en De Groene Amsterdammer nieuwe doelgroepen en nieuwe (al dan niet gezamenlijke) verdienmodellen verkennen. Door een state of the art mobiele site te ontwikkelen en strategisch content allianties aan te gaan kan Urban Connect haar marktpositie behouden en versterken Het project werd uitgevoerd door Urban Connect en De Groene Amsterdammer. Urban Connect is een bureau voor etnomarketing, communicatie met urban jongeren, marktonderzoek en interculturele reclamecampagnes. Het bedrijf is online uitgever van internet communities voor jongeren uit de grootstedelijke gebieden van Nederland, o.a. Marokko.nl, en Hababam.nl. De Groene Amsterdammer is uitgever van het gelijknamige weekblad voor de intellectueel-maatschappelijke voorhoede, c.q. de bovengemiddeld nieuwsgierige lezer.

14 p 14 E-learning omgeving voor de bouw- en infrasector Twee bedrijven actief in de bouwsector hebben gezamenlijk een project uitgevoerd gericht op de creatie van een E-learning omgeving voor de bouw- en infrasector. Gezamenlijk ontwikkelden zij een interactief concept voor content creatie. De content betreft hier modelinformatie voor BIM (Bouw Informatie Modelling), dat is gebaseerd op het ontsluiten van modelinformatie met IFC als internationale open standaard voor de uitwisselbaarheid van de informatie. Er is model server technologie gerealiseerd voor het valideren van IFC modelinformatie. Het innovatieproject behelsde het onderzoek naar en de ontwikkeling van een betere ontsluiting van deze technologie. Dit heeft o.a. geresulteerd in geautomatiseerde documentatie van het complete IFC model (en zijn relaties) in een formaat geschikt voor internet. Door deze betere ontsluiting van de modelinformatie wordt ruimte gecreëerd voor het leveren van klantgerichte BIM deliverables, uitgaande van semantisch web en data linking functies, waarop het verdienmodel is gebaseerd. Een en andere resulteerde in de realisatie van datawarehousing van vastgoed informatie, plus de creatie van een E-learning omgeving voor het inhoudelijk valideren van data. Gezamenlijk werd een nieuw product, namelijk een elektronisch gebouw dossier, tot stand gebracht, dat de coalitie na afronding van het project inmiddels al nieuwe onderzoeks- en ontwikkelopdrachten heeft opgeleverd. In samenwerking met een derde partner, Ownsite BV, voerden de twee bouwbedrijven in combinatie met de creatie van hun E-learning omgeving nog een project uit met social media publishing gericht op business-to-business. In dit project werd aan de traditionele bouwsector tools geboden om te komen tot digitale online samenwerking. Printproducten werden daarbij ontwikkeld met augmented reality functionaliteiten. Zo werden (papieren) infographic posters interactief verbonden aan de E-learning oplossing en werden vergelijkbare technieken gebruikt om bouwtekeningen via de smartphone of tablet te verbinden aan de online 3D BIM modellen, waarmee de plattegrond op een papieren bouwtekening 3D en interactief benaderbaar wordt. Door deze ontwikkeling kunnen beide partijen een nieuw product aanbieden dat een verbinding legt van papieren, c.q. analoge communicatiemiddelen en gebouwonderdelen (bouwkundig en installatietechnisch) met de live gelinkte gevalideerde data uit het online datawarehouse. Het samenwerkingsproject is mede daardoor uiteindelijk uitgegroeid tot een technologische innovatie die verder gaat dan de oorspronkelijke ambitie. Het project werd uitgevoerd door Cadvisual Benelux en Smits Informatie Technologie, i.s.m. Ownsite BV. Cadvisual Benelux BV ontwikkelt en combineert (veelal op basis van open uitwisselingsstandaarden) softwaretools tot geïntegreerde oplossingen voor de bouwindustrie. Smits Informatie Technologie is gespecialiseerd in applicatiebeheer, kantoorautomatisering, softwarehousing, systeembeheer en software implementatie. Ownsite BV ontwikkelt en beheert webapplicaties en interactieve concepten. Een van deze applicaties is buzzar, een beeldherkenningsapplicatie voor iphone en Android.

15 p 15 Instant website met enterprise CMS Twee uitgevers van vakinformatie hebben in het kader van gezamenlijk een crossmediaal platform ontwikkeld en dit gecombineerd met de innovatie van het uitgeefproces en de redactionele workflow. De twee bedrijven hebben samen het content management en de contentverrijking ontwikkeld ten behoeve van een instant website (geheel gebaseerd op open source). Een instant website biedt uitgevers de mogelijkheid om voor een laag vast maandbedrag een volledige website voor een kennisplatform online te brengen. Zowel in collectiviteit als individueel hebben de twee uitgevers in dit traject het content managementsysteem ontwikkeld, alsmede de contentverrijking met inzet van sociale media. Het gebouwde systeem Dido is geen web-cms maar een Enterprise CMS. Dido faciliteert zowel het content creatie proces als het content management. Uniek aan Dido is dat met bestaande content-eenheden nieuwe producten kunnen worden samengesteld. Daarmee kan sneller en meer klantgericht content geleverd worden. Deze content kan door metadatering en taxonomie ook beter ontsloten en gevonden worden. Het resultaat van het project is dat partijen nu tegen vaste lage kosten de bouw en ontwikkeling van een uitgeefsite kunnen aanbieden en deze online kunnen brengen, voorzien van een automatische nieuwsvoorziening en een volledig content management systeem dat ook dient als content leverancier voor printproductie, andere websites of apps. Het gezamenlijk ontwikkelde model wordt inmiddels door Nieuw Initiatief aan de markt aangeboden. Het project is gerealiseerd door Æneas Uitgeverij van Vakinformatie en Uitgeverij Magenta. Æneas is een onafhankelijke uitgeverij van vakinformatie gericht op de bouw- en energiewereld. De producten zijn kennisnetwerken voor de bouw, bestaande uit vakbladen, boeken, online diensten, events en web-tv. Magenta Publishing is leverancier van vakinformatie in de domeinen telecom, ICT en office. Het bedrijf is uitgever van magazines, websites, nieuwsbrieven en events. De ontwikkeling van de nieuwsdatabase is gebaseerd op rss feeds uit enkele duizenden nieuwsbronnen. De database is zo opgebouwd dat de mogelijkheid bestaat om geautomatiseerd geselecteerde en gefilterde nieuwscontent op maat te produceren en deze in het systeem van de instant website in te laten lopen. Met het systeem kunnen beide uitgevers voor hun markt volledig geautomatiseerd relevante newsfeeds via een XML-feed in hun website plaatsen. Deze manier van content curatie leidt tot verbetering van de SEO.

16 p 16 Internationale website en nieuwsbriefmodule Speciaal gericht op de online uitgave e- commercefacts is een internationale website en nieuwsbrief op het gebied van cross border e-commerce ontworpen, ontwikkeld en gerealiseerd. Het daartoe speciaal gebouwde content management systeem biedt de mogelijkheid om in drie talen te publiceren. De content van de site wordt door meerdere partijen en bronnen aangeleverd. De winst zit vooral in het verbeterde proces en de efficiency verhoging van de redactievoering. Het collectief heeft een nieuwsbriefmodule ontwikkeld, waarbij klanten (abonnees) zelf hun bronnen kunnen selecteren van waaruit ze het nieuws willen ontvangen. In totaal kan geput worden uit bronnen world wide. Het systeem is beschikbaar voor E-commercefacts, maar wordt ook voor andere toepassingen bij de in het project samenwerkende bedrijven gebruikt ter voeding van de redacties van de diverse titels. Het CMS van de nieuwsbrief kan ook door andere deelnemers van het Uitgeverij van de Toekomst -project worden gebruikt. Het project werd uitgevoerd door BBP (Beerens Business Press) B.V. en DM Council/CMC. BBP (Beerens Business Press) B.V. is een onafhankelijk B2B mediabedrijf, gespecialiseerd in het bieden van relevante vakinformatie op het gebied van marketing, e-commerce, klantcontact en customer contact. DM Council staat voor het nieuwe marketing denken, met als kern de interactieve crossmediale klantoriëntatie van bedrijven en instellingen via o.a. offline/online Directe Media, DM/CRM, content & creatie. Het eindresultaat vormde het uitrollen van de nieuwsbrief. Het concept van een betaalde, op maat gemaakte nieuwsbrief is verder uitgetest in de markt en wordt onder de vlag van de website van MarketingTribune uitgebouwd.

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Media werkprocessen in de praktijk

Media werkprocessen in de praktijk Media werkprocessen in de praktijk Een praktische methode voor het organiseren van media werkprocessen Een uitgave van GOC in samenwerking met Commbizz Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergrond en

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

Inleiding Wim Danhof. deze Case Study

Inleiding Wim Danhof. deze Case Study Inleiding Wim Danhof op deze Wat doe je als uitgever wanneer je merkt dat je traditionele inkomsten uit abonnementen, losse verkoop en advertenties structureel dalen? Dan zoek je onder meer naar andere

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Roto Smeets Group. Even voorstellen: social media. iphone. www. mobile. digitale nieuwsbrief. mobile. ipod. android. online. tablet.

Roto Smeets Group. Even voorstellen: social media. iphone. www. mobile. digitale nieuwsbrief. mobile. ipod. android. online. tablet. Even voorstellen: Roto Smeets Group www social media iphone mobile mobile online digitale nieuwsbrief ipod android tablet digital magazine press vormgeving concept, creatie & realisatie Ke K Kennisgebieden

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Innovatie Agenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 4 3. Visie en ambitie... 5 4. Innovatie Agenda... 6 4.1 Innovatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen...

Inhoudsopgave. Woord vooraf... 3. Nederlands Uitgeversverbond... 4. Groep Algemene Uitgevers... 12. Groep Educatieve Uitgeverijen... 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf.... 3 Nederlands Uitgeversverbond.... 4 Economische en Juridische Zaken... 4 Sociale Zaken.............................8 NUV Academy.... 10 Afdeling Communicatie....11 Groep

Nadere informatie

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT

De Kracht van Verbeelding. Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT De Kracht van Verbeelding Kennis- en innovatieagenda CLICK//Media & ICT Inhoudsopgave Management Samenvatting... 2 1. Introductie... 3 2. Trends... 5 3. Visie en ambitie... 6 4. Kennis- en innovatieagenda...

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

get the world view 2012

get the world view 2012 get the world view 2012 land Get the world You turn a page. Click for more. You learn something new. You like what you see. Sanoma is built on these moments. We believe in a world full of opportunities,

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Marketing48 in de zorg

Marketing48 in de zorg Kennisnetwerk in vernieuwende Marketing Een uitgave van Dune Reclamebureau Pebbler Vixy RobinC Art Beat TNMF Lekkere Tekst SterCommunicatie Wizzle efficiënta Merckwaardig. EDITIE 1, VOORJAAR 2014 www.marketing48.nl

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken

Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Klaar voor digitaal ondernemen? Twintig manieren om uw concurrentiekracht te versterken Syntens Kennis en innovatie zijn van essentieel belang voor een goed draaiende economie. Daarin is een belangrijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie