Brochure Maart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Maart 2015 0"

Transcriptie

1 Brochure Maart

2 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen van het kind stimuleren. De vrijheid van ieder kind om zijn eigen talenten vorm te geven en voorkeuren te ontplooien. Het beste wat een kind kan overkomen, is met zichzelf de toekomst in te gaan. Dit doen we vanuit een ecologisch, holistisch uitgangspunt in de vorm van o.a. houten speelgoed, het streven naar biologische voeding en het ervaren met hoofd, hart en handen. Wij gaan er vanuit dat elk kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en talenten. Door te leven leren kinderen. Een natuurlijke omgeving, het leven met en in de seizoenen, een open sfeer met vrijheid en respect voor de eigenheid van uw kind als basisvoorwaarde. Door te werken met een uurtarief bieden wij ouders de mogelijkheid om werk en gezinsleven goed op elkaar aan te laten sluiten. Bijkomend voordeel, u betaalt nooit te veel! 1

3 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Werkzaam... 3 Telefoonnummer... 3 Website adres... 3 App voor ouders... 3 Openingstijden... 4 Contracten... 5 Flexibele opvang... 5 Wijzigingen... 6 Opzeggen... 6 Aansprakelijkheid... 6 Betalingswijze... 6 Praktische zaken... 7 Dagindeling... 7 Beroepskracht kindratio... 8 Voeding... 9 Feesten en traktaties... 9 Wennen Brengen en halen Beleid bij ziekte Informatie uitwisseling Observaties Eigendommen van kinderen Wensen, ideeën en klachten Oudercommissie Ontruimingsoefening Protocollen

4 Algemene informatie Werkzaam Els van Beek Floor Verhoeven Marlous Arends Telefoonnummer Website adres App voor ouders Ouders laten hun kind in vertrouwen achter bij het kinderdagverblijf, maar willen wel graag weten wat hun kind beleeft. Via de gratis Bitcare app voor Apple en Android of via de website kunnen ouders elk gewenst moment van de dag zien wat hun kind meemaakt in de kinderopvang. Hierdoor zijn ze altijd op de hoogte en hoeven ouders geen enkel belangrijk moment in het leven van hun kind te missen! Via de website kunt u berichten voor ons achterlaten. Daarnaast is het ook mogelijk voor ouders om verlofaanvragen en ziekmeldingen via de Bitcare app of de website door te geven. Met de Ipad op de groep kunnen makkelijk en snel foto's gemaakt worden van de kinderen. Ouders kunnen deze foto's bekijken en downloaden via de Bitcare app of website. Hierdoor kunnen alle leuke momenten worden vastgelegd en gelijk gedeeld worden met ouders! Inloggegevens voor de Bitcare app ontvangt u als ouder nadat uw kind is ingeschreven. Met deze gegevens hebben ouders alleen toegang tot het dossier van het eigen kind of de eigen kinderen. 3

5 Via een toestemmingsformulier die u als ouder van ons tijdens het intakegesprek ontvangt, geeft u aan of de foto's van uw kind zichtbaar mogen zijn voor andere ouders/verzorgers in de Bitcare app. Openingstijden Maandag t/m vrijdag zijn wij geopend van uur. Mocht u buiten deze tijden opvang nodig hebben dan kunnen we samen naar een oplossing kijken. 4

6 Contracten Wij werken met twee contracten, maar voor beide contracten geldt dat wij met een uurtarief werken. Dit houdt in dat u per uur betaalt. Het uurtarief wordt berekend per het hele uur. Wanneer u binnenkomt klokken wij u in en wanneer u uw kind komt halen wordt u weer uit geklokt. Bijvoorbeeld: u komt om 8.15 uur binnen en haalt uw kind om uur weer op. Wij rekenen dan een dag van 8.00 uur uur. Wij factureren geen vakanties en nationale feestdagen. De contracten die wij hebben zijn: Standaard contract U heeft vaste dagen die u afneemt. U betaalt de uren dat uw kind ingepland is. Wij hanteren voor een standaard contract een uurprijs van 6,55. Flexibel contract U geeft minimaal een maand van te voren aan wanneer uw kind aanwezig zal zijn. U betaalt de uren dat uw kind ingepland is. Wij hanteren voor een flexibel contract een uurprijs van 7,40. Daarnaast hanteren we een minimale afname van acht uur per week. Voor beide contracten geldt dat er een op maat gemaakte urenbundel samen met u wordt opgesteld. Daarnaast kan het zo zijn dat u naast uw gebruikelijke dagen nog een keer opvang nodig heeft. Wij kunnen dan samen met u kijken naar de mogelijkheden die er op dat moment zijn. Dit kan een hele dag betreffen of een paar uren. Ook hiervoor geldt dat u per uur betaalt. Flexibele opvang Bij flexibele opvang dient u minimaal een maand van te voren het rooster door te geven dat uw kind aanwezig is. Bij ziekte zullen de opvanguren niet in rekening gebracht worden. Bij andere redenen voor afwezigheid, vragen wij de ouders hun kind minimaal 48 uur van te voren af te melden. Indien dit niet gebeurt, brengen wij voor een hele opvang dag acht uren in rekening en voor een halve dag vier uur. 5

7 Wijzigingen Er kunnen altijd gegevens wijzigen. U moet dan denken aan persoonsgegevens, telefoonnummers, adres, , huisarts, etc. Wij vragen u deze wijzigingen zo snel mogelijk door te geven. Dit kunt u telefonisch doen, via e- mail of u kunt het rechtstreeks bij ons doen wanneer u uw kind(eren) komt ophalen. Opzeggen Het contract eindigt op de 4e verjaardag van uw kind, tenzij anders is aangegeven. Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn als een schoolvakantie overbrugd moet worden. Wanneer u zelf het contract wilt beëindigen, dient u dat minimaal een maand van te voren schriftelijk te doen. Aansprakelijkheid De kinderen moeten in eerste instantie een eigen verzekering hebben bij de ouders. Wanneer u niet een dergelijke verzekering heeft afgesloten, verzoeken wij u dit alsnog te doen. Wij hebben een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen op de opvang. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, zoek raken of beschadigen van persoonlijke eigendommen. Betalingswijze Als u het inschrijftraject heeft doorlopen, dan ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Daarin wordt vermeld hoeveel dagdelen of dagen u per week inkoopt en welk urenbundel hierbij hoort. Ons Bitcare systeem maakt een volledig overzicht van de uren die u heeft afgenomen van de 20ste tot de 20ste van elke maand. Dit met oog op uw kinderopvangtoeslag. In de praktijk kan het bedrag afwijken van het gemiddelde bedrag wat in uw overeenkomst staat. U ontvangt rond de 22ste van de maand de factuur. Deze moet binnen 14 dagen betaald zijn. Aan het einde van het jaar ontvangt u een overzicht van het totaal afgenomen uren in dat jaar. 6

8 Praktische zaken Dagindeling We werken met een globale dagindeling. Dit houdt in dat we ons niet strikt vasthouden aan tijden omdat we graag willen aansluiten bij de behoefte van het kind. De dag start in principe vanaf 7.00 uur. Er is dan ruimte voor overdracht tussen ouders en pedagogische medewerkers. In de ochtend gaan we met elkaar aan tafel en wordt er gezamenlijk gezongen, een verhaal voorgelezen en fruit gegeten. Ook zullen we met de kinderen de dag doornemen aan de hand van visuele beeldplaten. Op meerdere momenten van de dag krijgen de kinderen een schone luier en wordt er - indien van toepassing - aandacht besteed aan de zindelijkheidstraining. Kinderen mogen dan oefenen op het potje of het toilet. De zindelijkheidstraining bestaat uit een beloningssysteem met stickers. Wanneer een kind over een bepaalde periode zindelijk blijft krijgt het een diploma mee naar huis. Kinderen die al zindelijk zijn gaan zo veel mogelijk zelfstandig naar het toilet of het potje. We bieden zowel binnen- als buitenactiviteiten aan. Dit kan variëren van vrij spel tot gestructureerd spel, maar ook uitstapjes horen hierbij. Wat is er nou leuker om samen naar de groenteboer te gaan om zelf je fruit te halen of bij het thema herfst zelf je kastanjes te zoeken. In de middag gaan we weer aan tafel en wordt er gezamenlijk gezongen, een verhaal voorgelezen en worden de belevenissen van de ochtend besproken tijdens het eten. Na het eten is er een rustmoment voor alle kinderen. Dit kan variëren van een middagslaapje tot je even terugtrekken op het rustbed of rustig een puzzel maken of een boekje lezen. Gedurende de middag zijn er naast de activiteiten ook nog twee momenten waarop we de kinderen thee/water/sap aanbieden, dit in combinatie met een tussendoortje. Tijdens het haalmoment ontvangen ouders een overdracht. 7

9 Beroepskracht kindratio Wij werken met één vaste groep bestaande uit kinderen van de leeftijd 0 tot en met 4 jaar. Gedurende de dag zullen er minimaal twee pedagogische medewerkers aanwezig zijn op de groep. Dit is afhankelijk van het kindaantal. Wij hanteren beroepskracht-kind-ratio. Aan de hand van deze rekentool kan op een eenvoudige wijze berekend worden hoeveel pedagogische medewerkers nodig zijn in verhouding tot het aantal aanwezige kinderen. Zo mogen er: In de categorie van 0 tot 4 jaar door 2 beroepskrachten tot en met 12 kinderen opgevangen worden. In de categorie van 1 tot 4 jaar door 2 beroepskrachten tot en met 13 kinderen opgevangen worden. In de categorie van 1 tot 4 jaar door 3 beroepskrachten tot en met 16 kinderen opgevangen worden. In de categorie van 3 tot 4 jaar door 2 beroepskrachten tot en met 16 kinderen opgevangen worden. 8

10 Voeding We streven er naar zoveel mogelijk biologische voeding aan te bieden. Eén keer per week voorziet BeterBio.nl ons van verse biologische producten. Alle voeding wordt door ons verzorgd, m.u.v. de flesvoeding. U geeft zelf kunst- en/of borstvoeding mee. Verder streven wij er naar om met voedingswensen rekening te houden. Feesten en traktaties Binnen ons kindcentrum besteden wij aandacht aan verschillende feestdagen, zoals Kerst en Pasen. Gedurende deze periodes is onze locatie feestelijk versierd. Daarnaast zullen er nog verschillende activiteiten worden georganiseerd. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een paaslunch, knutselwerkjes, etc. Verder proberen wij aan te sluiten bij de seizoenen en actuele gebeurtenissen. (Denk hierbij aan Koningsdag, Olympische Spelen, etc.) Het sinterklaasfeest wordt gevierd. Hiervoor zullen wij Sinterklaas en Pieten uitnodigen. Wanneer Sinterklaas aanwezig is tussen uur uur zijn alle kinderen welkom samen met hun ouders. Wij zullen ervoor zorgen dat er voor alle kinderen een presentje is. Lentekriebels: We kiezen ervoor om onze verjaardagen niet op de dag zelf met de kinderen te vieren maar om één keer per jaar een groot feest op een zaterdag te geven. Dit zal plaats vinden in het voorjaar. Hiervoor worden alle kinderen met hun ouders uitgenodigd. Wij zorgen voor een leuk ochtendprogramma met bijpassende hapjes. Traktaties: Wanneer u uw kind laat trakteren verzoeken wij u om de traktaties zo gezond mogelijk aan te bieden. Voor kinderen die een allergie of voedingswens hebben, zorgen wij voor een passende traktatie. 9

11 Voor ideeën kunt u terecht op Wennen Voordat uw kind officieel start is er de mogelijkheid om een dagdeel (uitzonderingen mogelijk) te komen wennen. U bent dan samen met uw kind tussen 9.00 uur en 9.30 uur van harte welkom bij kindcentrum Sprankel. Uw kind kan dan wennen aan de ruimte en de groep. Daarnaast is er de mogelijkheid om nog eventuele dingen te bespreken en/of door te nemen. Brengen en halen Om de veiligheid van uw kind te waarborgen maken wij gebruik van een intercom. Wij verzoeken u om bij binnenkomst en/of vertrek er op te letten dat de deur goed achter u sluit. Nadat u afscheid hebt genomen van uw kind nemen wij de verantwoordelijkheid over. Wanneer u uw kind weer komt ophalen, neemt u na de begroeting van uw kind de verantwoordelijkheid weer over. In verband met hygiëne lopen wij binnen op pantoffels of schoenen die alleen binnen worden gedragen. Wanneer uw kind wordt opgehaald door iemand anders dan de ouders, verzoeken wij u dit door te geven aan ons. Degene die komt halen is verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit met het oog op de veiligheid. Komt u brengen/halen met de auto? Graag parkeren op de hiervoor bestemde parkeerplaatsen. Beleid bij ziekte Bij ziekte nemen wij altijd contact op met de ouders voor overleg. Een ziek kind moet worden gehaald op het moment dat: hij/zij niet kan deelnemen aan het dagprogramma de verzorging te intensief is voor ons het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt 10

12 Bij besmettelijke ziekten geldt dat: ouders deze ziekten moeten melden bij ons wij zo nodig overleg hebben met de GGD. De GGD kan met toestemming van de ouders informatie bij de huisarts opvragen wij te allen tijde het advies van de GGD opvolgen wij andere ouders hiervan op de hoogte kunnen stellen Medicijngebruik: Wanneer uw kind medicatie gebruikt moet er te allen tijde (ook voor homeopathische geneesmiddelen) een medicatieverstrekkingsformulier worden ingevuld en ondertekend. Deze formulieren zijn verkrijgbaar op de locatie of te downloaden vanaf de website. De medicatie moet thuis eerst al toegediend zijn en verder moet het in originele verpakking (incl. bijsluiter) voorzien van naam van het kind worden meegegeven. Verdere informatie kan u vinden in het protocol Veiligheid, Hygiëne en Gezondheid Informatie uitwisseling Tijdens het breng- en haalmoment is er altijd de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie. Mocht er behoefte zijn aan een individueel gesprek, dan is het altijd mogelijk om hiervoor een aparte afspraak te maken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor een 10-minuten gesprek naar aanleiding van een observatie. Meer informatie vindt u onder het kopje Observaties. Observaties ZiKo-Vo, is een volgsysteem voor welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling bij baby s en peuters. Het helpt ons om elk kind goed te volgen en onze aanpak daardoor nog beter af te stemmen op wat het voor zijn of haar ontwikkeling nodig heeft. Het kindportret vormt het hart van het volgsysteem. Aan de hand van dit invulblad kunnen we stap voor stap een beeld samenstellen van het kind. We beschrijven hierin hoe het kind het maakt in de opvang en hoe het zich ontwikkelt. Naar aanleiding van het kindportret vindt er een 10-minutengesprek plaats, wanneer daar behoefte aan is. 11

13 Eigendommen van kinderen Voor elk kind is er een eigen bakje beschikbaar om persoonlijke eigendommen in te bewaren. Kinderen mogen eigen speelgoed meenemen mits er gezamenlijk mee gespeeld mag worden. Wanneer dit niet het geval is, zullen wij het speelgoed opruimen. Wat betreft de kledij van de kinderen adviseren wij om de kinderen goed zittende wasbare kleding/schoenen aan te trekken. Houd hierbij ook rekening met de weersomstandigheden. (bijvoorbeeld laarzen, muts, sjaal, etc.) Bij knutselactiviteiten dragen de kinderen schorten. Wensen, ideeën en klachten Ideeën en wensen kunnen kenbaar gemaakt worden aan ons persoonlijk of per . Daarnaast staat er op de locatie een ideeënbus waar u uw idee/wens d.m.v. een briefje achter kan laten. Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën. Wanneer u niet tevreden bent staan wij te allen tijde open voor een gesprek. Wij gaan er vanuit dat we samen tot een oplossing komen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het klachtenreglement. Oudercommissie Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen. Heeft u interesse om zitting te nemen in de oudercommissie dan horen wij dit graag. Ontruimingsoefening Twee keer per jaar zullen wij een ontruimingsoefening houden. 12

14 Protocollen Protocollen die wij hanteren zijn op te vragen op onze locatie of terug te vinden op onze website. Onze protocollen en reglementen zijn: Veiligheid Hygiëne en Gezondheid Meldcode Kindermishandeling Reglement Oudercommissie Klachtenreglement 13

15 Kindcentrum Sprankel Nieuwe Akkers GC Paterswolde Kom gerust een keertje binnen wandelen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. 14

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Kbs Jan Bunnik Wagenmaker 1 3411 WN Lopik tel: 0348 551820 internetadres: www.janbunnikschool.nl e-mail: directie@janbunnikschool.nl Inhoud: 1. Groepen ½ Kbs Jan Bunnik 2. Wendagen

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie