Uitgiften Transacties Personen Rentenier Dordrecht Haarlem Zwolle Totaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgiften Transacties Personen Rentenier Dordrecht 102 505 880 535 Haarlem 59 926 1286 1029 Zwolle 9 87 109 94 Totaal 107 1518 2275 1658"

Transcriptie

1 Tabellen en grafieken Manon van der Heijden, Geldschieters van de stad.financiële relaties tussen stad, burgers en overheden (Amsterdam: Bert Bakker, 26). Aantal uitgiften, transacties en betrokken personen in Dordrecht , Haarlem en steekproef Zwolle , , , , Uitgiften Transacties Personen Rentenier Dordrecht Haarlem Zwolle Totaal Uitgifte Transactie Personen Kopers Emissie van renten door de stad van losrenten, lijfrenten of obligaties. Overeenkomst tussen stad en rentenier voor een losrente, lijfrente of obligatie. De personen die bij een transactie waren betrokken: koper, begunstigde en vertegenwoordiger. Personen die de transactie met de stad aangingen en op wier naam de overeenkomst stond. Zij ontvingen een rentebrief met daarin de voorwaarden. Aantal renteniers naar sekse per stad Mannen Vrouwen Liefdadige Onbekend instelling Dordrecht Haarlem Zwolle Totaal Onbekend In Haarlem was het geslacht bij 22% van de renteniers onduidelijk. Het ging in die gevallen om wezen wier identiteit werd aangeduid met een verwijzing naar de ouders. Herkomst renteniers per stad Stadsbewoners Vreemdelingen Dordrecht Haarlem Zwolle Totaal

2

3 Ordinaris en extraordinaris beden in Holland en het aandeel van Dordrecht en Haarlem Ordinaris bede Dordrecht Gratiën netto Haarlem gratiën Netto Extraordinaris bede Dordrecht Gratiën Haarlem gratiën 155 1, 1,333 1, 333 6,333 4,83 2, , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2, , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2,25 15, 2, 1,5 9,5 6, , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2,25 1, 2,333 2, 2, , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2,25 1, 2,333 2, 2, , 6,333 4,83 2,25 1, , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2,25 1, 2,333 2, 2, , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2,25 114, 38 netto 2, , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2,25 49, netto * - 6,333 4,83 1, , , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2,25 98, , 1,333 1, 333 6,333 4,83 2,811 5, , ,333 4,83 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,333 4, Geen Geen Bron: Tracy, The taxation system of the county of Holland, tabel I: All Beden, 18-19; Stadsrekeningen Dordecht en Haarlem, Inhoud kolommen: Een streepje in de kolom betekent dat er geen informatie bekend was. De cursivering duidt op een cijfer dat we in de stadsrekeningen van Dordrecht en Haarlem vonden, maar dat afwijkt van de gegevens van Tracy

4 Ordinaris bede: jaarlijkse ordinaris bede van Holland Extraordinaris bede: per jaar verschillende extraordinaris bede van Holland Dordrecht en Haarlem: aandeel van Dordrecht en Haarlem in de bede Gratiën: korting op de bede Netto: het betaalde netto bedrag volgens de stadsrekeningen na aftrek van de korting * In de gegevens van Tracy is het bedrag de ordinaris bede van 1559 onbekend. In dat jaar betaalde Dordrecht niets, maar Haarlem zijn gewoonlijke aandeel.

5

6 Inkomsten uit accijnzen in Dordrecht, Haarlem en Zwolle en de makelaardij-inkomsten in Dordrecht. 4 Accijnsinkomsten (Hollandse guldens), Dordrecht in enkele steekproefjaren tussen Accijnzen Jaar Accijnzen Dordrecht als percentage van de inkomsten, Percentage van de inkomsten Jaar % van de inkomsten

7 5 Aandeel makelaardijen (Hollandse guldens) in de inkomsten van Dordrecht, % makelaardijen vd inkomsten Jaar

8 Aandeel accijnzen in de inkomsten van Haarlem Aandeel accijnzen op de inkomsten van Haarlem Percentage Jaar

9 Accijnsopbrengsten (Hollandse guldens), Haarlem Bedrag in Hollandse ponden Accijnsopbrengsten, Haarlem Totale inkomsten (incl. accijnzen) en uitgaven (incl. bede/quote) en apart de inkomsten uit de accijnzen en de uitgaven aan de bede/quote, Haarlem Inkomsten Uitgaven Accijnzen Bede/quote Jaar Bron: SAH, stadsrekeningen

10 Accijnsopbrengsten (Rijnse guldens), Zwolle Zwolle, accijnzen Zwolle, percentage accijnzen van de inkomsten % v inkomsten

11 Redenen voor renteuitgiften in Dordrecht ( ), Haarlem ( ) en Zwolle ( ) Legenda: Publieke werken: openbare werken en diensten door de stad gefinancierd Schulden: betalingen aan rente-uitkeringen en aflossing van losrenten, lijfrenten en obligaties Oorlog: militaire uitgaven (verdedigingswerken, wapens, buskruit etc.) Belasting: extra-ordinaris bede (tot 1572) en quote aan de Staten van Holland 1% Redenen uitgifte Dordrecht, % 8% 7% 6% 5% 4% onbekend publieke werken schulden oorlog belasting 3% 2% 1% % % Redenen uitgifte renten Haarlem, % 8% 7% 6% 5% 4% onbekend publieke werken schulden oorlog belasting 3% 2% 1% %

12 Redenen uitgifte renten Zwolle, % 9% 8% 7% 6% 5% schulden publieke werken oorlog 4% 3% 2% 1% %

13 Inkomsten van renten en uitgaven aan schulden (rentebetalingen en aflossingen) in Dordrecht, Haarlem en Zwolle, Renteschuld Dordrecht, als percentage van de uitgaven, groot comptoir, Jaar Renteschuld als % van de uitgaven

14 Percentage renteverkoop en renteschuld van de inkomsten en uitgaven, groot comptoir, Dordrecht % renteverkoop % renteschuld Bron: Stadsarchief Dordrecht, stadsrekeningen van het groot comptoir, Percentage renteverkoop en rentschuld van de inkomsten en uitgaven van de reparatiën, Dordrecht % van de uitgaven % van de inkomsten Jaar

15 Percentage renteverkoop en renteschuld van de inkomsten en uitgaven, Haarlem % renteverkoop % renteschuld Jaar Percentage renteschuld van de uitgaven, Zwolle % renteschuld Bron: Jaarrekeningen Zwolle, steekproef , , , ,

16 Renteuitgiften en conversies Dordrecht, Haarlem en Zwolle L = lijfrente S = losrente V = verhoging rentevoet (= verlaging rentepercentage) I = interesten (obligaties, in de rekeningen penningen op interest of interesten genoemd) O = obligaties K = korting (op onbelaste renten) Rentevoet: berekening rentepercentage (rentevoet = 12, dan 1/12 = 8,3%) Bedragen: in ponden of karolusgulden, waarbij de bedragen tussen vierkante haken de in het octrooi genoemde bedragen weergeven wanneer deze afwijken van de bedragen in de rekeningen [ ] Bedragen in vierkante haken zijn de bedragen zoals genoemd in het octrooi, maar waarvan de bedragen in de rekeningen zijn gevonden. Dordrecht, Bronnen: GAD, Rekeningen van het groot comptoir en de reparatiën, rekeningen van de tolboeken en rekeningen ter verantwoording van de inkomsten en uitgaven van losrenten en lijfrenten, octrooien met betrekking tot renteverkoop (155-17). Datum Reden Bedrag Rentevoet Soort 1553 bede Karel V wegens oorlog tegen Frankrijk en aflossing stedelijke 2 15 S schuld bede Karel V wegens oorlog tegen Frankrijk en aflossing stedelijke Zie L schuld. hierboven juli Opgebracht om aan Karel V een som van 112. gld 6761 S 12, 13, 14, LS te betalen, op de tol van Gorcum, volgens octrooi Karel V van 3 juli [7.] 15, 16, L 6, 7, juli 1555 tot 8 juli 1556: aflossing rente 1554 de penning 12 en 1962 S 14,15,16 L 8 LS betaling bede Filips II, volgens octrooi Karel V van 3 juli 1554, op de tol van Gorcum Betaling van het artilleriehuis onbekend onbekend S bede Filips II van 5. gld, geconsenteerd 16 dec [5.] 8 L bede Filips II 5. gld, geconsenteerd 16 dec zie 12 S hierboven dec juli 1558: aflossing rente 1554 de penning 12, volgens 1219 S 14, 15, 16 V SV octrooi Karel V van 3 juli 1554, op de tol van Gorcum. 14,15, aug tot juni 1559: aflossing rente 1554 de penning 12, volgens 436 S 14, 15, 16 V SV octrooi van Karel V van 3 juli , 15, : aflossing rente 1554 de penning 12, volgens octrooi van 2555 S 15,16 V SV Karel V van 3 juli 1554, op de tol van Gorcum. 15, nov nov. 1562: aflossing renten de penning 12,13,14, 142 S 16, L 8 LS op de tol van Gorcum verkocht. [afwijkend van het besluit] 1562 Opgebracht om aan Filips II een som van 24, gld te voldoen, op [24.] S 16 L 8 LS de tol van Gorcum juni 1 aug. 1562: aflossing rente de penning 12, 14 en 15, op de S tol van Gorcum juni - 23 juli 1562: aflossing renten van uitgifte 1554, op de tol L van Gorcum juli 1563: aflossing renten 1554 en renten verkocht de penning 12, 14 en 15, op de tol van Gorcum S 16 V van 12, 14 en 15 naar 16 SV 315 S 16 V16 SV juli juli 1556: aflossing renten 1554 de penning 12, 14 en 15 en renten uit 1562, op de tol van Gorcum juli juli 1566: aflossing rente 1554 en 1562, de penning 1558 S 16 S 12, 14 en Kosten beeldenstorm 1566, reparatie stadswallen, dijken en muren, onbekend 8 L volgens octrooi Filips II, 3 juli Kosten beeldenstorm 1566, reparatie wallen, dijken en muren, onbekend 8 L volgens octrooi 3 juli 1567 van Filips II 1569 Kosten beeldenstorm 1566, reparatie wallen, dijken en muren, onbekend 8 L volgens octrooi 3 juli 1567 van Filips II

17 157 Kosten beeldenstorm 1566, reparatie muren, dijken en wallen, volgens octrooi 3 juli 1567 van Filips II 1572 Looptijd 17 mei 1572 tot 12 januari 1573, onkosten sinds 1566, volgens octrooi 2 juni 1572 van Filips II onbekend 8 L [2.] S 16,14,12 L 7 op 1 lijf en 9 op 2 lijven LS 2965 Zie hierboven L 1572 Looptijd 17 mei 1572 tot 12 januari 1573, onkosten sinds 1566, volgens octrooi 2 juni 1572 van Filips II 1573 Looptijd 3 maart 1572 tot 8 mei 1573, onkosten sinds 1566, volgens 163 Zie hierboven S octrooi 2 juni 1572 van Filips II 1573 Lening van de burgers wegens slechte financiële situatie wegens de 117 S 2 S Opstand, volgens ordonnantie vroedschap, looptijd 1 aug jan Lening burgers van de stad voor een quote aan de Staten van L Holland van 55. wegens militaire uitgaven 1572 Bede Filips II, geconsenteerd 17 december 1571 Onbekend 13 S 1574 Quote Staten van Holland en andere lasten wegens de Onbekend 12 S oorlogssituatie en de schade van de brand 1574 Quote Staten van Holland en andere lasten wegens de Onbekend 9 op 2 lijven L oorlogssituatie en de schade van de brand Quote Staten van Holland L 6, S 12 LS [25.] 1575 Quote voor de 5. die de Staten van Holland nodig hebben om 11.2 L de soldaten te kunnen betalen Leningen van burgers voor kosten havenuitdiepingen Betaling buskruit voor de stad, volgens resolutie van 1 januari I Interesten voor opgraving van de singel en reparatie van de 18 1 I Vuilpoort, resolutie 3 juli Interesten voor opgraving van de singel en reparatie van de I Vuilpoort, resolutie 3 juli Onbekend S 1584 Interesten ter subsidie van de rekeningen van de reparatiën SI 1588 Onbekend 159 Interesten voor reparaties aan de Rietdijk, volgens de acte van 12 juli , 1597, Voor versterking en uitbreiding zuidzijde van de stad Dordrecht, 1599, 16 volgens octrooi 1 juli 1595 van de Staten van Holland en Reparatie en inrichting van het hof waar Leicester zal komen, en aan de korenmarkt aan 't grote kerkhof, volgens de acte van april 1587, volgens resolutie van 4 april I [5.] L 7 en 6, S 12,14,16 69 I 1589 Interesten ter subsidie van de rekeningen van de reparatiën 3 I 1599 Extraordinaris quote van 2, gld die de Staten aan Leicester hebben beloofd te voldoen, volgens octrooi van 31 dec Onkosten van de stad, volgens resolutie van de vroedschap, 23 mei Onbekend LS 7145 S 12, L 7 en 9 LS 8456 [1.5] S 12 L Quote Staten van Holland en aflossing rente de pen L 163 Quote Staten van Holland en aflossing rente de pen van 12 naar 14 V 164 Quote Staten van Holland 2,, de bedijking van het land 9.88, de koop van renten op het gemene land van Holland en West-Friesland 9.35, en aflossing van de renten de pen , volgens resolutie van de vroedschap, 2 sept De verhogingen betreffen renten verkocht in S 12, V van 12 naar Zie hierboven en 7 L Interesten voor een bedrag van voor 1,5 om de paeyen van het Nieuw Verlaat buiten de Vuilpoort te betalen en de wachtheul, in de Dubbeldamse vaart, volgens acte van 22 dec Betaling koop van de heerlijkheid Merwerde, volgens resolutie vroedschap 4 mei 164 (voor het eerst de term obligaties met 135 gld aan makelaardijgeld) 15 7 I LS SV L 7 S 16 LS

18 165 Betaling koop van de heerlijkheid Merwerde, volgens resolutie S vroedschap 9 nov Betaling koop van de heerlijkheid Merwerde, volgens resolutie L vroedschap 9 nov Betaling koop van de heerlijkheid Merwede, volgens resolutie , 15, 14 S vroedschap 11 april Betaling koop van de heerlijkheid Merwede, volgens resolutie , 7 L vroedschap 11 april Aflossing van stedelijke obligaties voor de koop van de heerlijkheid 4189 van 12 en 14 S Merwerde in 164, volgens resolutie vroedschap 5 november 167. naar Aflossing van stedelijke obligaties voor de koop van de heerlijkheid van 12 en 14 LS Merwede in 164. naar Aflossing van stedelijke obligaties voor de koop van de heerlijkheid 1453 van 12 en 14 V Merwerde in 164. naar Nieuwe berging voor de opslag van Luiks hout, volgens resolutie LS vroedschap 15 okt Interesten ter subsidie van de rekeningen van de reparatiën 329 I 161 Reparatie meihaven vanaf St. Joost naar het Grote Hoofd en 24.2 I afbetaling interesten van Stedelijke onkosten: aflossing oude renten en werkzaamheden 1655 S16 L8 LS 161 Stedelijke onkosten: aflossing oude renten en werkzaamheden 155 van 12 naar 16 V 1612 Stedelijke onkosten: aflossing oude renten S 1612 Stedelijke onkosten: aflossing oude renten 1 1 L 1612 Stedelijke onkosten: aflossing oude renten 3271 I 1613 Aflossing rente van de penning L 1613 Aflossing rente van de penning I 1614 Aflossing rente van de penning S 1614 Aflossing rente van de penning en 7 L 1614 Aflossing rente van de penning I 1616 Aflossing rente, volgens resolutie vroedschap 12 maart S 2, L 7 LS 1617 Aflossing rente, volgens resolutie vroedschap 21 maart S 2, L 7 LS 1618 Aflossing rente, volgens resolutie vroedschap 21 maart L 162 Aflossing rente 113 L 8, S LS 1621 Quote Staten van Holland 3., volgens resolutie vroedschap I mei [49.148] 1621 Quote Staten van Holland: 3., volgens resolutie vroedschap L mei Quote Staten van Holland: 3., volgens resolutie vroedschap S mei Quote Staten van Holland: 3., volgens resolutie vroedschap S 2, L? LS mei Aflossing obligaties 82 16, 2 I (obligaties) 1623 Aflossing obligaties 225 5, 6, 9, 8, 1 L 1624 Aflossing obligaties en het maken van de nieuwe haven I 16, 2 L 5, 6, LI 9, 8, Aflossing obligaties en quote Staten van Holland I 1625 Aflossing obligaties en quote Staten van Holland, volgens resolutie I van 8 okt Aflossing obligaties en het maken van het Nieuwe Verlaat buiten de I Vuilpoort 1626 Interest, één koper: Mr. Cornelis van Beveren, ter subsidie van de I rekeningen van de reparatiën 1627 Onduidelijk onduidelijk I 1628 Interesten ter subsidie van het groot comptoir 2 16 I lijfrente ter subsidie van het groot comptoir 15 6 L 1628 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32 e penning en de renten die op de tollen zijn verzekerd 163 K

19 1629 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32 e 188 K penning en de renten die op de tollen zijn verzekerd 1631 Belasten van onvrije renten 198 K lijfrenten L 1632 Belasten van onvrije renten 188 K 1632 Interesten voor 3, gld, volgens de ordonnantie van 7 juli I 1633 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32e 185 K penning en de renten die op de tollen zijn verzekerd van onvrije renten 1634 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32e 188 K penning en de renten die op de tollen zijn verzekerd van onvrije renten 1634 Uitdiepen van de houtbergplaats buiten de Vuilpoort aan het I Wilgenbos 'De Hemel' en aflossing interesten, volgens acte van 14 sept Uitdiepen van de houtbergplaats buiten de Vuilpoort aan het I Wilgenbos 'De Hemel', volgens acte van 8 aug Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32e 83 K penning en de renten die op de tollen zijn verzekerd van onvrije renten 1637 Aan stadswerken I 1638 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32 e 181 K penning, en de renten die op de tollen zijn verzekerd Nieuw schuttershuis voor de schutters van de Voetboog I 1639 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32 e 171 K penning en de renten die op de tollen zijn verzekerd 164 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32 e 162 K penning en de renten die op de tollen zijn verzekerd 1641 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning, lijfrente de 32 e 64 K penning en de renten die op de tollen zijn verzekerd 1642 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning en lijfrente de 32e 7 K penning 1643 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning en lijfrente de 32e 58 K penning, in 1566 verkocht 1647 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning en lijfrente de 32e 43 K penning 1649 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning en lijfrente de 32e 19 K penning 165 Belasten van onvrije losrenten de 16e penning en lijfrente de 32e 19 K penning Losrenten verkocht op de tol van Gorinchem en Schoonhoven, reden Onbekend S onbekend 1662 Losrenten voor 14, voor de koop van 1,5 pond per jaar op de 14. S tollen van Gorinchem en Schoonhoven Aflossing losrente de penning 12, 13, 14 en 15 om de andere renten S van de tollen te betalen: volgens de resolutie van de burgemeesters Slechte finaniciële toestand stad door de oorlog en kosten L stadswerken, volgens resolutie burgemeesters, 1 mei Slechte financiële toestand stad door de oorlog en kosten aan L stadswerken. De lijfrente is vanaf januari 1695 verkocht, volgens de resolutie van 6 december Slechte financiële toestand stad door de oorlog en kosten aan stadswerken, volgens resolutie vroedschap juli en oktober L

20 Haarlem L = lijfrente S = Losrente = obligatie Bronnen: Thesauriersrekeningen Haarlem, Jaar Reden Bedrag Rentevoet Soort De conversie is bedoeld voor eerdere losrenten uit 1521 naar lijfrenten in Wegens de kosten van het beleg van Weesp en andere kosten van de oorlog van Gelre en wegens de verdediging van Alkmaar. Volgens de resolutie van 26 aug De kosten van het beleg van Weesp en andere kosten van de oorlog van Gelre en wegens de verdediging tegen vijanden die Alkmaar ingenomen hebben Aanleggen van een open sluis in de Spaarndamse dijk. Octrooi 24 nov [7] 1575 Onduidelijk onbekend L 16 S 1586 Lijfrenten, volgens acte van 27 okt Aanleiding is de quote in de 1, 25 8 L gld aan de Staten van Holland. [62.5] Naar aanleiding van de quote in de 3, gld aan de Staten van Holland zijn ,5 S voor 14, gld aan renten op het gemene land verkocht, zijn ook renten op de stad verkocht. De opbrengsten zijn pas in de rekeningen van 163 geboekt juni op de weeskamer gelicht S september tot 7 oktober, volgens acte van 13 sept S 163 Mei-juni 163: Twee rentebrieven aan stedelijke instellingen, reden onduidelijk S 163 Op 3 juni 163: voor stedelijke kosten, op de weeskamer gelicht S 163 Op 17 okt. 163: voor stedelijke kosten, op de weeskamer gelicht S 163 Op 1 dec. 163: voor stedelijke kosten, op de weeskamer gelicht S januari - 23 okt. 164: voor stedelijke kosten: reparaties, oude renten, S salarissen etc., op de inkomsten van de weeskamer april 4 juni 164. Verhoging rentevoet ,5 S mei - 23 okt. 164, op weeskamer gelicht. Wederom verhoging rentevoet S jan mrt. 165: aflossing oude renten volgens resolutie 5 dec. 164, S op de weeskamer gelicht feb mrt. 165: stedelijke lasten, op de stad S feb april 165: stedelijke lasten, op de stad L juni 166: stedelijke lasten, op de weeskamer S juni 1 aug. 166: stedelijke lasten, op de stad S sept. 14 okt. 166: stedelijke lasten, op de stad S februari: stedelijke lasten. Slechts twee transacties en 1 koper S mrt april 168: stedelijke lasten, op de stad S feb april 169: stedelijke lasten, op de stad S mei juni 161: stedelijke lasten, op de stad, volgens acte van 1 mei S aug. 1613: stedelijke lasten, op de stad. Slechts 1 koper S mrt. 1614: stedelijke lasten, op de stad. Slechts 1 koper S 162 April 162, obligaties op renten, op de stad. 8 2 S [1.] 1621 Mei-november 1621, quote in de 4, gld voor de Staten van Holland en S stedelijke lasten Maart- december 1622, obligaties op renten, op de stad , 18, S 16,6, Jan. - nov. 1623, obligaties op renten, op de stad , 18, S 16,6, Jan. - aug. 1624, obligaties op renten, op de stad , 16,6 S

21 1625 April- juni 1625, obligaties op renten, op de stad , 16,6 S jan. 11 nov. 1626, obligaties op renten, op de stad S april 3 juli. Lijfrenten op 1 lijf, op de stad L april - 18 juli. Lijfrenten op twee lijven, op de stad op twee L lijven jan. - 1 sept. 1627, losrenten, op de stad S aug. 1627, op de weeskamer S 1628 Reparatie boldersgraf, op de huizen van enkele personen die hun quote niet S hebben kunnen betalen gehypothequeerd mei - 12 dec. 1628, losrenten, op de stad S jan. - 9 nov. 1629, losrenten [42 transacties], op de stad S jan. - 9 dec. 163, losrenten [73 transacties] op de stad S maanden in 163, obligaties, op de stad O mei - 24 nov. 1631, losrenten, op de stad S feb nov., losrenten [75 transacties] op de stad S jan. 25 nov. 1632, losrenten, op de stad S jan dec. 1634, losrenten, op de stad S jan december 1635, losrenten [87 transacties], op de stad S okt. 29 dec. 1635, lijfrenten, op de stad, volgens vroedschapsresolutie L okt [25.] jan december 1636, losrenten [25 transacties], op de stad S jan dec. 1635, lijfrenten, op de stad L jan okt. 1637, losrenten, op de stad S mrt okt.1638, losrenten [9 transacties], op de stad S jan mrt. 1638, lijfrenten [24 transacties], op de stad L mrt sept. 1639, losrente, op de stad S jan juli 1639, lijfrente, op de stad L juni - 6 okt. 164, losrente, op de stad S april 7 okt. 1641, losrente, op de stad S okt. 1642, losrente, op de stad S 1643// 3 okt. 1643, losrente [1 transactie], op de stad 7 25 S

22 Zwolle (volgens steekproef van de jaren , , , , ). Bronnen: Jaarrekeningen Zwolle NB In de tabel zijn de renteleningen van de provincie Overijssel opgenomen, omdat deze eveneens in de stadsrekeningen werden genoteerd. De renteleningen in zijn zonder bedragen genoteerd; deze jaren maakten geen deel uit van de steekproef, maar uit de uitgaven bleek dat renteleningen hadden plaatsgevonden. Datum Reden Instantie Bedrag Percentage Soort 1556 Voor Karel V, reden niet genoemd S 148? S 1571 Voor Filips II, voor onderhoud van de Spaanse garnizoenen S S 1573 Onderhoud Duitse garnizoenen Filips II en stadsreparaties van S ,6 S twee roeivesten en de dijk in Mastebroek 1574 Losrenten voor het onderhoud van de soldaten van Filips II S ,6 S 1575 Losrenten voor het onderhoud van de Duitse en Welsche S ,6 S garnizoenen van Filips II 1576 Losrenten voor het onderhoud van de Duitse en Welsche S 14 16,6 S garnizoenen van Filips II 1577 Losrenten voor het onderhoud van de Duitse en Welsche S ,6 S garnizoenen van Filips II 1578 Betaling jaarlijkse renten die voor de Staten van Overijssel S ,6 S verkocht zijn 1587 Bekostiging uitgraven haven en bolwerk tussen Sassenpoort en S 6 de Nieuwe Toren 169 Transactie met één particulier, bestemd voor het pesthuis S Transactie met één particulier, bestemd voor het armenhuis, oude S 4? S mannenhuis en het leprozenhuis Transactie met twee particulieren, bestemd voor het armenhuis S S en voor 6 arme oude vrouwen 1625 Voor het onderhoud van de mannen in het arme mannenhuis, het S 21 2 S pesthuis en de Onze Lieve Vrouwe Kerk van Zwolle 1625 Renten voor de Staten van Overijssel O 6 16,6 S 1631 Reparatie van de nieuwe stenen sluis in Mastebroek S - 16,6 S 1632 Reparatie van de nieuwe stenen sluis in Mastebroek S - 16,6 S 1634 Bouw nieuwe weg en route S - 16,6 S 1625,1626, Renten voor de Staten van Overijssel O - 16,6 S 1628, Conversie van renten van de Staten van Overijssel, naar de S 1531 van 16,6 naar S penning 2 gereduceerd /5/27 Renten voor de Staten van Overijssel O 6 16,6 S 1647 Conversie van Renten van de Staten van Overijssel, naar de S 1486 van 16,6 naar S penning 2 gereduceerd /12/14 Renten voor de Staten van Overijssel O 6 16,6 S 165 Conversie van renten van de Staten van Overijssel naar de penning 2, gereduceerd O 1486 van 16,6 naar S 2

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen Basiskennis Calculatie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 a. Enkelvoudige interest = 6% 4.500 = 270 b. Enkelvoudige interest = 5,5% 5.800 5/12 = 132,92 c. Enkelvoudige interest = 4,2% 8.974 25/52 = 181,21 d. Enkelvoudige interest = 3,8% 4.123 184/360

Nadere informatie

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten

Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten. Marktpositie-informatie Notariaat Hypotheekakten Marktpositie-informatie Notariaat Transportakten UTRECHT 18 25,% 16 14 12 1 8 6 4 2 2,% 15,% 1,% 5,%,% jan 28 feb 28 mrt 28 apr 28 mei 28 jun 28 jul 28 aug 28 sep 28 okt 28 nov 28 dec 28 marktgebied AB

Nadere informatie

STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650

STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650 Manon van der Heijden STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650 Urban governmental structures and money lenders in early modern Dutch towns To remedy their chronic shortage

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 9. In deze opgave blijft de vermogensrendementsheffing buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 9. In deze opgave blijft de vermogensrendementsheffing buiten beschouwing. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 9. In deze opgave blijft de vermogensrendementsheffing buiten beschouwing. Tot ongeveer het jaar 2010 stegen de gemiddelde prijzen van verkochte

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 4a

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 4a BAD1.3 hfd. 18 programma Personeelslasten premies werknemersverzekeringen premie zorgverzekeringswet ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen Interestkosten en interestbaten Sociale lasten

Nadere informatie

Te bouwen woningen landelijk en rustig gelegen

Te bouwen woningen landelijk en rustig gelegen Algemene info Aantal wc's: 2 Type Huis Bewoonbare oppervlakte 2 150 m Grondoppervlakte 2 450 m Nieuwbouw Ja Toestand Te koop Bouwjaar 2017 Beschrijving, als erkend makelaar Verelst biedt te bouwen woningen

Nadere informatie

Financiële info. Toffe goed gelegen instapklare woning hartje ERTVELDE 09/ TDM Vastgoed. Algemene info. Beschrijving. 149 m.

Financiële info. Toffe goed gelegen instapklare woning hartje ERTVELDE 09/ TDM Vastgoed. Algemene info. Beschrijving. 149 m. Algemene info Aantal wc's: Type Huis Bewoonbare oppervlakte 149 m Grondoppervlakte 435 m Nieuwbouw Nee Toestand Te koop Bouwjaar Onbekend Beschrijving KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK! 5% registratierechten! Deze

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS Inhoudsopgave 1. FINANCIEEL 1.1 Toelichting 1.2 Financieringsbehoefte 1.3 Openingsbalans 1.4 Omzetdoelstelling 1.5 Inkoopprognose 1.6 Liquiditeitsbegroting 1.7 Afschrijvingen

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16

Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16 Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16 Opgave 18.5 In deze opgave interestberekeningen. A. Bereken de interest voor 2016 Je kunt een aflossingschema per jaar maken, maar het kan sneller.

Nadere informatie

Maand: JUNI Waarde van I Waarde van K Waarde van K

Maand: JUNI Waarde van I Waarde van K Waarde van K Maand: JUNI 2016 Waarde van I 7.046 Waarde van K1 2.922 Waarde van K2 3.169 Afzetprijsindex (Totale industrie zonder bouw, binnenlandse markt, 2010 = 100) gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Woonproject van 4 nieuwbouwwoningen met tuin en garage in Ardooie

Woonproject van 4 nieuwbouwwoningen met tuin en garage in Ardooie Algemene info Aantal slaapkamers: 3 Aantal badkamers: 1 Aantal wc's: 2 Terras aanwezig: ja Tuin aanwezig: ja Type Huis Bewoonbare oppervlakte 2 147 m Grondoppervlakte 2 138 m Nieuwbouw Ja Beschrijving

Nadere informatie

Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013

Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013 Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013 Accijnsverhoging op tabak: resultaat accijnsmonitor 2013 Op 1 januari 2013 is de accijns op een pakje sigaretten met 35 cent en op een pakje shag met

Nadere informatie

Banenverlies ten gevolge van faillissement per maand. Per maand - banenverlies ten gevolge van faillissement (januari december 2014)

Banenverlies ten gevolge van faillissement per maand. Per maand - banenverlies ten gevolge van faillissement (januari december 2014) Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 213-214 Als we ons buigen over het banenverlies in België, zijn het vooral de herstructureringen en collectieve ontslagen waaraan we denken.

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen Hoofdstuk 8 Vreemd vermogen Prijsvorming Vreemd vermogen Interest (rente) = vergoeding voor beschikbaar stellen geld. NB: rente is ook gelijkblijvend periodiek bedrag uit FRK 1. Tarief vraag en aanbod

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Immo Lioen CVBA. Vakkundig gerenoveerde woning op leuke locatie. Akkerstraat 33, 2950 Kapellen. Realisatiewaarde

Immo Lioen CVBA. Vakkundig gerenoveerde woning op leuke locatie. Akkerstraat 33, 2950 Kapellen. Realisatiewaarde Algemene info Aantal badkamers: 1 Aantal wc's: 1 Type Huis Bewoonbare oppervlakte Onbekend Grondoppervlakte 2 280 m Nieuwbouw Nee Toestand Te koop Beschrijving Bouwjaar Onbekend Rustig gelegen gerenoveerde

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijf Kwartaalbericht Q2 pagina 1 van 14 regio Arnhem Woningmarkt Regio Arnhem Juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2010

Vastgoedbericht december 2010 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 en 4

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 en 4 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 en 4 HOOFDSTUK 1 Geld lenen kost geld Intrest (ook wel rente genoemd) is de vergoeding die je betaalt aan de gene die jou het geleende bedrag ter beschikking stelt. Intrest

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Financiële info. Nieuwbouwproject "Ulens" met 14 mooie appartementen, 1 studio en 4 duplexen. Algemene info. Beschrijving. Ulvenhout Vastgoed

Financiële info. Nieuwbouwproject Ulens met 14 mooie appartementen, 1 studio en 4 duplexen. Algemene info. Beschrijving. Ulvenhout Vastgoed Algemene info Hoe lang op Investr: 21 weken Aantal keren bezocht: 1141 Type Bewoonbare oppervlakte Onbekend Grondoppervlakte Onbekend Nieuwbouw Ja Toestand Te koop Beschrijving Bouwjaar 2015 Nieuwbouwproject

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken

Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken *'* Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken C.Y. Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Haarlem Retouradres Postbus 511,2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer

Nadere informatie

Residentie Brevier Appt. 3D3

Residentie Brevier Appt. 3D3 Algemene info Aantal slaapkamers: 2 Garage aanwezig: ja Terras aanwezig: ja Tuin aanwezig: ja Type Appartement Bewoonbare oppervlakte 2 95 m Grondoppervlakte Onbekend Nieuwbouw Ja Beschrijving Dit modern

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Beleggingen Hieronder zijn opgenomen: Aandelen, obligatie - en alternatieve beleggingen 5.325.108 5.118.591 Obligaties 104.890 736.

Beleggingen Hieronder zijn opgenomen: Aandelen, obligatie - en alternatieve beleggingen 5.325.108 5.118.591 Obligaties 104.890 736. TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015 (vervolg 1) 31 december 2015 31 december 2014 Beleggingen Hieronder zijn opgenomen: Aandelen, obligatie - en alternatieve beleggingen 5.325.108 5.118.591

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 09

Aantal hypotheken 3e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 januari 2010 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Aantal hypotheken 2e kw 09

Aantal hypotheken 2e kw 09 Persbericht Apeldoorn, 21 oktober 2009 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij

Nadere informatie

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015

Verzuimgegevens BVE 3e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2015 Printdatum : 5-10-2015 1/13 Aantal werknemers gemiddeld Aantal werknemers totaal Aantal fte Aantal fte BAPO Aantal fte ziek Aantal ziekmeldingen Aantal herstelmeldingen Aantal nul-verzuimers 49.100 58.155

Nadere informatie

Verblijfstoerisme Waasland 2015

Verblijfstoerisme Waasland 2015 Verblijfstoerisme Waasland 2015 Analyse aankomsten & overnachtingen Bron: Overnachtingsstatistiek FOD Economie, Algemene Directie Statistiek Algemeen Aankomsten Waasland 2015: 115 328 Overnachtingen Waasland

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

nummer 2 35e jaargang * 2003

nummer 2 35e jaargang * 2003 nummer 2 35e jaargang * 2003 Holland, Historisch Tijdschrift Holland, Historisch Tijdschrift is een driemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging Holland, die voorts Holland, Archeologische Kroniek

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Financiële info. Residentie Les Belles, App A0.3. Algemene info. Beschrijving. Michel Maes. Financieel rapport. Appartement. 85 m. 85 m.

Financiële info. Residentie Les Belles, App A0.3. Algemene info. Beschrijving. Michel Maes. Financieel rapport. Appartement. 85 m. 85 m. Algemene info Hoe lang op Investr: 34 weken Aantal keren bezocht: 225 Type Appartement Bewoonbare oppervlakte 2 85 m Grondoppervlakte 2 85 m Nieuwbouw Ja Toestand Verkocht Beschrijving Bouwjaar 2015 Mooi

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2015. 10 januari 2016

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2015. 10 januari 2016 Jaarverslag 2015 10 januari 2016 Kanaalweg 2, 9551 XG Sellingen, tel. 0599-322655/06-22698789 Email: info@reeenopvangwesterwolde.nl www.reeenopvangwesterwolde.nl Bankrek. nr. NL71ABNA043.66.63.600 Ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Financiële info. huis. DomoXim. Algemene info. Beschrijving. 133 m m. Aantal slaapkamers: 2 Terras aanwezig: ja

Financiële info. huis. DomoXim. Algemene info. Beschrijving. 133 m m. Aantal slaapkamers: 2 Terras aanwezig: ja Algemene info Aantal slaapkamers: 2 Terras aanwezig: ja Type Huis Bewoonbare oppervlakte 2 133 m Grondoppervlakte 2 1417 m Nieuwbouw Nee Toestand Te koop Beschrijving Bouwjaar 0 Rustig gelegen instapklare

Nadere informatie

Aantal hypotheken 1e kw 09

Aantal hypotheken 1e kw 09 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

Financiële info. Instapklaar appartement te Sint-Niklaas met 2 slaapkamers. Bessems Vastgoed. Algemene info. Beschrijving. 78 m. Aantal slaapkamers: 1

Financiële info. Instapklaar appartement te Sint-Niklaas met 2 slaapkamers. Bessems Vastgoed. Algemene info. Beschrijving. 78 m. Aantal slaapkamers: 1 Algemene info Aantal slaapkamers: 1 Type Appartement Bewoonbare oppervlakte Onbekend Grondoppervlakte 2 78 m Nieuwbouw Nee Toestand Te koop Bouwjaar Onbekend Beschrijving Met plezier mogen wij deze zéér

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Updategesprek met adviseur Daarbij

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

rente van spaartegoeden wat krijg ik van de bank

rente van spaartegoeden wat krijg ik van de bank rente van spaartegoeden wat krijg ik van de bank Als je geld op een spaarbankrekening stort en voor langere tijd laat staan, dan ontvang je op een gegeven moment rente van de bank. Omdat de bank jouw geld

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Madurodam-Manege. te s-gravenhage JAARSTUKKEN 2016

Stichting Vrienden van de Madurodam-Manege. te s-gravenhage JAARSTUKKEN 2016 Stichting Vrienden van de Madurodam-Manege te s-gravenhage JAARSTUKKEN 2016 Stichting Vrienden van de Madurodam-Manege, s-gravenhage Jaarstukken Inhoud Algemeen 1 Balans 2 Exploitatierekening 3 Toelichting

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Februari 2017 Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques 6.870.408 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.717.399 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Kleurpagina vraagkaartjes beginner Ruilen over de tijd Quiz. Deze pagina 2 keer printen daarna op de achterkant de vraagkaartjes Ruilen over de tijd

Kleurpagina vraagkaartjes beginner Ruilen over de tijd Quiz. Deze pagina 2 keer printen daarna op de achterkant de vraagkaartjes Ruilen over de tijd Kleurpagina vraagkaartjes beginner Ruilen over de tijd Quiz. Deze pagina 2 keer printen daarna op de achterkant de vraagkaartjes Ruilen over de tijd quiz beginner printen en uitsnijden of knippen. Bijlage

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Januari 2017 Dienstencheques Situatie eind januari 2017 Aangekochte cheques 7.786.053 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.259.376 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met maart 211 Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Het programma 2016/2017

Het programma 2016/2017 Reis- en Cultuurclub Son en Breugel e.o. Het programma 2016/2017 R&C Club, nu het hele jaar actief. De R&C club heeft een tweetal programma s Winterprogramma. Van november tot en met februari. Maandelijks

Nadere informatie

Financiële info. Floralies Algemene info. Beschrijving. Antoine Claus. Financieel rapport. Appartement. 63 m. 63 m. Te koop

Financiële info. Floralies Algemene info. Beschrijving. Antoine Claus. Financieel rapport. Appartement. 63 m. 63 m. Te koop 09 245 24 24 Algemene info Aantal slaapkamers: 1 Aantal badkamers: 1 Terras aanwezig: ja Hoe lang op Investr: 48 weken Aantal keren bezocht: 347 Type Appartement Bewoonbare oppervlakte 2 63 m Grondoppervlakte

Nadere informatie

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek

Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Leningen oversluiten Het oversluitonderzoek Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft in het eerste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar leningen voor het oversluiten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel van der Valk

Care IS klantbijeenkomst. Hotel van der Valk Care IS klantbijeenkomst Hotel van der Valk Welkom! Wij heten u van harte welkom in Hotel Van der Valk Programma opening 19.00 uur - Ontvangst 19.30 uur - Opening 19.40 uur - Beleggingsbeleid Care IS 20.15

Nadere informatie

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Toelichting op de vennootschappelijke balans VASTE ACTIVA 19. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen incl. installaties 28.865 30.470 Rijdend materieel 64.836 73.673 Bedrijfsauto s 1.839 2.406 Machines en inventaris 32.247 32.641 Spoorbaan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Vastgoedbericht oktober 2008

Vastgoedbericht oktober 2008 21 november 20 Vastgoedbericht oktober 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en

Nadere informatie

Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden:

Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden: Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden: Een onderzoek naar de achtergrond en motieven van investeerders in 15 e eeuwse lijfrenten (1482-1491) Onderzoekseminar III Joost Brouwer 3513203

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt minder snel. Minder sterke daling afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-045 19 juni 2008 9.30 uur Werkloosheid daalt minder snel In de periode maart-mei 2008 waren gemiddeld 313 duizend personen werkloos. Dit komt overeen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Vastgoedbericht december 2009

Vastgoedbericht december 2009 Vastgoedbericht december 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2010

Vastgoedbericht juni 2010 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex, het aantal verkochte

Nadere informatie

RSB-competitie. Definitieve indeling seizoen 2015/2016. Agenda per vereniging

RSB-competitie. Definitieve indeling seizoen 2015/2016. Agenda per vereniging Agenda per vereniging Vereniging Pagina 3-Torens 2 Ashtapada 3 Barendrecht/IJsselmonde 4 Charlois Europoort 5 CSV 6 Dordrecht 7 Erasmus 8 Fianchetto 9 Hendrik-Ido-Ambacht 10 Hoeksche Waard 11 Het Houten

Nadere informatie

7 maart 2016 Isidoor Hermans. Q rapportage

7 maart 2016 Isidoor Hermans. Q rapportage 7 maart 2016 Isidoor Hermans Q4-2015 rapportage Inhoud 1. Actualisatie BC 2. Treasury-resultaat 3. Komende periode 4. Besluitvormingskalender 5. Vragen 2 Actualisatie BC: resultaat per 1 januari 2016 Verbetering

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 (vervolg) Schulden op meer dan één jaar Blz. 164 tot 189 OBLIGATIELENING - PUBLIEKE UITGIFTE Voorbeeld (toepassing samengestelde intrest) 1/3/N0: beslissing tot uitgifte van een niet-achtergestelde,

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle. Rapport inzake jaarbericht februari Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9

Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle. Rapport inzake jaarbericht februari Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9 Stichting Concertvleugel Zwolle Zwolle Rapport inzake jaarbericht 2011 11 februari 2013 Stichting Concertvleugel Zwolle te Zwolle Pagina 1 van 9 Inhoud Blad Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4

Nadere informatie

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08

Aantal hypotheken 3e kw 08. Totale hypotheeksom 3e kw 08 Kwartaalbericht In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woning die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn geselecteerd die gevestigd zijn op

Nadere informatie

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan

1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan. 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan di 25-dec Kerstreces wo 26-dec do 27-dec vr 28-dec 1 ma 31-dec di 1-jan wo 2-jan do 3-jan vr 4-jan 2 ma 7-jan di 8-jan DB-stukken verzenden wo 9-jan do 10-jan vr 11-jan 3 ma 14-jan di 15-jan wo 16-jan

Nadere informatie