Voorwoord Het RTC op de Limburgse kaart zetten Identiteitsoefening 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 4. 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5. 2. Identiteitsoefening 5"

Transcriptie

1 Jaaractieplan 2014

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten 5 2. Identiteitsoefening Studiegebiedoverschrijdende acties op Limburgs niveau De Techniek- en Talentcampus Actie rond positieve beeldvorming/imago Werkplekleren en stages Project bedrijven en school Platformfunctie Provincieoverschrijdende activiteiten Studiegebiedoverschrijdende activiteiten op Vlaams niveau VCA uren VDAB 9 3. De werkgroepen De toetsingscommissie De arbeidsmarkt- en omgevingsanalyse Studie vroege schoolverlaters Vlaanderen Knelpuntberoepen kansenberoepen Werkzoekende schoolverlaters 11 in Vlaanderen Limburg 4.4 Provinciale middelen SALK Het streekpact RESOC 12 2

3 5. Aan de slag in Aanbod per studiegebied 6.1 Auto Bouw Handel Hout Koeling en Warmte Lichaamsverzorging Mechanica Elektriciteit Elektriciteit Elektronica Kunststof Lassen Werktuigmachines & Onderhoudstechnieken Personenzorg Toerisme Studiegebiedoverschrijdende acties op Limburgs niveau Studiegebiedoverschrijdende acties op Vlaams niveau 8.1 VCA uren VDAB 44 3

4 Voorwoord De crisis heeft lelijk huis gehouden in de Belgische arbeidsmarkt, vooral Limburg en de provincie Antwerpen springen in het oog. De sluiting van vele bedrijven hebben het economisch weefsel in onze provincie serieus aangetast. Uit het SALK-rapport blijkt dat de sluiting van Ford Genk een economische impact zal hebben op Limburg én Vlaanderen. Het SALK-rapport 1 formuleert een totaalvisie voor Limburg, onderbouwd door concrete voorstellen om het economisch weefsel van Limburg te verstevigen en jobcreatie te versterken op lange termijn. De leidraad hierbij is de Limburgse zeshoek : duurzame jobs creëren, beter opleiden, doelgericht innoveren, ruimer exporteren, sterker ondernemen en gericht ontsluiten. Het RTC werd meermaals vermeld in het rapport om acties te ondernemen rond de scholingsachterstand, ongekwalificeerde uitstroom en de jeugdwerkloosheid te verminderen door competenties van jongeren te versterken. In het rapport is er ook sprake van de T2 campus waar technologie, techniek en talent worden samengebracht in een innovatief onderwijsconcept. Het concept beantwoordt aan de vraag naar meer technologisch personeel en het aantrekkelijk maken van technisch en technologisch onderwijs. Als RTC is het een uitdaging om samen met de Denkgroep Nijverheidsonderwijs Limburg hier in 2014 verder mee aan de slag te gaan. We hebben van de kerngroep die met de ontwikkeling van de Techniek- en Talentcampus bezig is, een mandaat gekregen om te participeren aan het leerplatform om op die manier mee inhoud te geven aan het kenniscentrum. Deze opdracht past eveneens binnen onze beheersovereenkomst en decretale opdracht. Door de jaren heen heeft het RTC waardevolle projecten gerealiseerd, toch werden een aantal hiaten vastgesteld. Samen met het dagelijks bestuur en het team, zijn we op zoek gegaan naar onze identiteit. We hebben kritisch naar onze organisatie gekeken en terug nagedacht op welke manier we onze decretale opdracht zo kwalitatief mogelijk kunnen vervullen, rekening houdend met de maatschappelijke context, de noden van het Limburgs onderwijs en de arbeidsmarkt. In 2014 willen we het RTC verder op de Limburgse kaart zetten en provinciaal verankeren. Dit is reeds merkbaar op verschillende fronten waaronder de inbreng in het Streekpact en samenwerkingsverbanden die we met verschillende partners gaan opzetten. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar onze werkgroepen, die we in 2014 verder zullen omvormen tot adviesgroepen. We gaan al de leden uitdagen om mee na te denken zodat we de T van technologie versterken, niet alleen in de harde, maar ook in de zachte sectoren. Technologie wordt gezien als één van de oplossingsrichtingen om in de naaste toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan o.a. zorg, in een arbeidsmarkt met te weinig beschikbare mensen. Verder hebben we een uitgebreide arbeidsmarkt- en omgevingsanalyse gemaakt, zodat we een goed zicht hebben op de maatschappelijk context waarbinnen we fungeren. De resultaten van deze analyse vormen een goede basis om het jaaractieplan 2014 verder vorm te geven. 1 Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat, Expertengroep o.l.v. Herman Daems, februari

5 Het is feit dat we als RTC stapsgewijs een andere koers gaan varen. Samen met het dagelijks bestuur hebben we de afgelopen maanden de tijd genomen om af te stemmen, bij te sturen en voldoende draagvlak te vinden bij de Raad van Bestuur, de Toetsingscommissie, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktactoren. Het jaaractieplan 2014 is een eerste stap die verder zal verstevigd worden om de vernieuwde visie in de toekomst te realiseren. 1. Het RTC op de Limburgse kaart zetten De Raad van Bestuur had een duidelijke opdracht gegeven aan de nieuwe coördinator, gestart in juni 2013, om het RTC op de Limburgse kaart te zetten. Er werden talrijke gesprekken gevoerd in het brede werkveld zowel met onderwijsinstellingen, leden van de werkgroepen, arbeidsmarktactoren, werkgevers en andere relevante partners. We kwamen tot een aantal vaststellingen: Het RTC is onvoldoende gekend in het Limburgse landschap en bedrijfsleven. Onderwijsinstellingen kennen het RTC als geldschieter, maar maken veel te weinig gebruik van de aanwezige inhoudelijke expertise. De werking van de werkgroepen werd meermaals in vraag gesteld. We zijn eind 2013 gestart met een aantal acties die in 2014 verder zullen uitgewerkt worden. Het RTC zullen we verder verankeren in het ruime Limburgse landschap. De acties die we zullen vormgeven, zullen we afstemmen met de verschillende diensten van het Steunpunt Onderwijs zoals het Educatief Centrum, LOOA. Concrete voorbeelden hiervan zijn de afstemming rond de stagebegeleiding met UNI-FORM, de stagedatabank. Ons bestaand educatief materiaal zal zichtbaar zijn in het provinciaal educatief centrum. Voor de arbeidsmarktgerelateerde thema s zullen we de brug slaan met de provinciale dienst Economie & Europa, de VDAB zowel arbeidsmarktregie als de competentiecentra. Andere verankeringen zijn de acties die opgenomen werden in het SALK-rapport,het Streekpact, de samenwerking met de sectororganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere relevante partners. 2. De identiteitsoefening Samen met de Raad van Bestuur, dagelijks bestuur, team en procesbegeleider, hebben we nagedacht hoe we onze decretale opdracht, gelinkt aan de huidige maatschappelijke uitdagingen, zo optimaal en kwalitatief mogelijk kunnen uitvoeren. De krachtlijnen waartoe we gekomen zijn: Als RTC willen we meer inzetten op vernieuwing en innovatie, vertrekkend van de vastgestelde noden van het onderwijs en de arbeidsmarkt. 5

6 We willen projecten financieren voor maximum 3 jaar, met een uitdoofscenario van 2 jaar tenzij de acties voldoende innovatief zijn en/of door voldoende/verschillend aantal scholen gedragen worden. We willen de snijpunten tussen onderwijs en de arbeidsmarkt meer zichtbaar maken, verbinden en faciliteren. We willen evolueren naar een RTC dat fungeert als inspirerende voedingsbodem. De werkgroepen zullen omgevormd worden naar adviesgroepen eventueel geïntegreerd in bestaande (netoverschrijdende) werkgroepen. Werken aan positieve beeldvorming en imago van technische beroepen moet een rode draad vormen doorheen onze gehele werking. De T van technologie willen we in onze acties meer zichtbaar maken, ook in de zachte studiegebieden. Als RTC willen we meer fungeren als katalysator. De bestaande zaken die er zijn willen we ondersteunen in plaats van zelf op de voorgrond te treden, dit kunnen we doen door studiegebied overschrijdende acties mee vorm te geven en dit zowel op lokaal als Vlaamse niveau. 2.1 Studiegebiedoverschrijdende acties op Limburgs niveau De Techniek- en Talentcampus Deze campus zal gevestigd worden op het Thor-park te Waterschei. Het is een campus waar technologie, techniek en talent worden samengebracht in een innovatief onderwijsconcept. Het concept beantwoordt aan de vraag naar meer technologisch personeel en het aantrekkelijk maken van technisch en technologisch onderwijs. Als RTC is het een uitdaging om samen met de adviesgroep Denkgroep Nijverheidsonderwijs Limburg aan de slag te gaan en een pedagogisch luik te ontwikkelen rond het innovatief project. We willen alle Nijverheidsscholen, informeren en betrekken bij het proces. De taak van het onderwijs is en blijft om een degelijke basisvorming te voorzien, de opdracht van de Technologiecampus is om aanvullend te zijn, een vorm van specialisatie. Elke school heeft een bepaalde expertise die mee benut en gelinkt kan worden aan de campus, zodat het een meewaarde vormt voor het volledig technologisch onderwijs in Limburg. Elke Nijverheidsschool kampt met dezelfde problematieken zoals de technologische evolutie die men onvoldoende kan volgen. De afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in het Nijverheidsonderwijs. Het is nu een uitgelezen kans om zoveel mogelijk samen te werken en samen iets te realiseren, met respect voor de eigenheid van elke school, partner. Zodat op langere termijn het technische onderwijs een beter imago krijgt. Er moet bijkomend geïnvesteerd worden in leerkrachten. We hebben van de kerngroep die met de ontwikkeling van de Techniek- en Talentcampus bezig is een mandaat gekregen om te participeren aan het leerplatform, zodat we mee inhoud kunnen geven aan het kenniscentrum. 6

7 Deze opdracht past eveneens binnen onze beheersovereenkomst en decretale opdracht. Het project is geslaagd als het een verhaal, vertrekkend vanuit Genkse noden en rekening houdt met lokale accenten en expertise van de verschillende onderwijsinstellingen Acties rond positieve beeldvorming/imago van technische beroepen We willen een beeld schetsen, dat techniek door de jaren heen geëvolueerd is naar een technologische sector die doorweven is in heel onze samenleving. Technologie, wetenschap en innovatie zijn onmisbare bouwstenen in onze samenleving om de welvaart te behouden. De arbeidsmarkt vraagt in alle sectoren profielen van werknemers met een goede technische achtergrond. Kiezen voor BSO/TSO willen we promoten als een positieve keuze. De techniekambassadeurs zijn een diverse groep jongeren uit de 3 de graad, die een 10-tal scholen vertegenwoordigen en techniek promoten in en buiten de school. Naast de techniekambassadeurs ondersteunen we onderstaande acties rond positieve beeldvorming: Woodaward Dag van de technologie Dag van de wetenschap Er zit muziek in logistiek De gouden sleutelhanger Werkplekleren en stages Als RTC stellen we een aantal zaken vast: Werkgevers zijn op zoek naar jongeren die breed inzetbaar zijn. Het onderwijs moet een ruime vorming bieden aan jongeren en een stevige voet in de realiteit van vandaag hebben, wat voor velen het bedrijfsleven zal zijn. Een aantal leerkrachten zijn onvoldoende vertrouwd met het bedrijfsleven. De termen werkplekleren en stages zijn een containerbegrip geworden. Velen zien de bomen door het bos niet meer. In 2014 willen we definiëren wat de mogelijkheden zijn binnen het werkplekleren, stages, Momenteel worden de verschillende termen door elkaar gehaald, wat voor verwarring en onduidelijkheid zorgt. We zullen een nota ontwikkelen met een omschrijving van de 7

8 begrippen die gebruikt worden in zowel het onderwijsarbeidsmarktveld. als Daarnaast zullen we bestaande goede voorbeelden kenbaar maken, werkgevers die ervaring hebben met stages en werkplekleren laten fungeren als rolmodellen. We willen als RTC de brug maken tussen scholen en werkgevers die in de nabije omgeving gelegen zijn, zodat we samen met partners zoals Kenniscentrum Industrie en Onderwijs, VDAB, GTB, een regionale aanpak kunnen opzetten. Samen met UNI-FORM willen we nagaan of we samen met de logistieke sector en gerelateerde partners een link kunnen maken met de bestaande stagedatabank. We willen nieuwe projecten rond werkplekleren opzetten, zowel voor de leerkracht als de leerling is de opgedane ervaring een meerwaarde. Als leerkrachten zelf stage hebben gelopen dan ervaren ze wat er zich afspeelt op de werkvloer en kunnen ze met recente verhalen uit de beroepspraktijk hun lessen verrijken. Een leerkrachtenstage vormt een uitstekende gelegenheid om de relatie tussen onderwijs en bedrijf te versterken. Een bijkomende troef voor leerlingen is dat men zich beter kan oriënteren op een toekomstige job. Door de opgedane werkervaring zal men bij een sollicitatie meer kans maken op een aanwerving Project bedrijven en school Met dit project willen we jongeren interesse laten krijgen in techniek en technologie. Kiezen voor techniek biedt ruime carrièremogelijkheden. Door acties in en buiten de schoolomgeving op te zetten, willen we jongeren enthousiasmeren voor techniek. We stimuleren en versterken de contacten en kennisuitwisseling tussen bedrijf en onderwijs, enthousiasmeren leerkrachten om leerlingen te laten ervaren wat techniek is en hoe uitdagend interessant het kan zijn. Daarnaast sensibiliseren we bedrijven om een aantrekkelijk programma te organiseren voor leerkrachten en leerlingen. In de eerste plaats zoeken we aansluiting bij bestaande initiatieven zoals ondernemers voor de klas, dag van de wetenschap, VIP-ticket voor een sjieke toekomst. 8

9 2.1.5 Platformfunctie Vanuit de aanbevelingen van STEM weten we dat versnipperde acties aan hun doel voorbij schieten. Ook in Limburg stellen we teveel versnippering van middelen en acties vast. Als RTC moeten we een zicht krijgen op het geheel, verbindingen maken en samenwerkingen activeren en stimuleren met als doel krachten te bundelen, kennis en ervaring uit te wisselen. Dit kan alleen door als RTC een betrouwbare partner te zijn en goede relaties op te zetten met alle Limburgse actoren en te vertrekken van bestaande noden en knelpunten. Relevante actoren zijn: Overheid: VDAB, sectororganisaties, Steunpunt Onderwijs (LOOA, UNI-FORM, provinciaal educatief centrum); provinciale dienst Economie & Europa, werkgroep arbeidsmarkt, PRIC, Bedrijfsleven: bedrijven, stagedatabank VKW, Q-stage VOKA, stagehappenings van de UNIZO-stichting Onderwijs en Ondernemen, Kenniscentrum Industrie en Onderwijs Onderwijs- en opleidingsinstanties Onderzoekswereld: de hoge scholen en universiteiten zijn regionaal verankerd en kunnen onderzoek doen vanuit de lokale vragen van scholen en ondernemers. Andere organisatie: Kenniscentrum Industrie en onderwijs (KIO), Cosmodrome, Provincieoverschrijdende activiteiten Soms voldoet het aanbod van RTC Limburg niet aan de noden van sommige scholen. In het JAP 2014 voorzien we een budget, zodat scholen ook, weliswaar beperkt, gebruik kunnen maken van het aanbod van de overige RTC's. Dit moet op voorhand besproken, beargumenteerd en afgestemd worden met RTC Limburg en het desbetreffende RTC. 2.2 Studiegebiedoverschrijdende acties op Vlaams niveau VCA We voorzien didactische ondersteuning bij de voorbereiding van de B-VCA examens voor leerlingen en hulp bij de organisatie van het VCA-examen uren Samen met VDAB zullen we in 2014 inzetten op kwaliteit door het bestaande aanbod te verfijnen. Door in dialoog te gaan met zowel het onderwijs als VDAB streven we ernaar om knelpunten en bezorgdheden om te buigen naar een samenwerking die voor 9

10 iedereen een meerwaarde is, eigenheid en expertise. rekening houdend met ieders 3. De werkgroepen We stellen vast dat de werkgroepen hun doel deels voorbij schieten. dynamiek, er wordt onvoldoende vernieuwend gewerkt. Er is te weinig Op korte termijn willen we hier verandering in brengen. We zijn vooral op zoek naar mensen met een brede visie. Mensen die ruimer denken dan hun eigen organisatie, maar vertrekken vanuit hiaten, toekomstige noden. We willen vooral investeren in acties die een meerwaarde zijn voor het onderwijs en inspelen op de toekomstige noden op de arbeidsmarkt. We gaan al de leden uitdagen om mee na te denken zodat we onder andere de T van technologie versterken niet alleen in de harde maar ook in de zachte sectoren, met een duidelijke link naar bedrijfsrealistische situaties. We kiezen voor een stapsgewijze verandering, we vormen de werkgroep om tot adviesgroepen. We vullen de adviesgroepen aan zodat elke groep uit minimum 8 deelnemers bestaat zodat afwezigheden minder doorwegen. Indien nodig sluiten we aan bij andere overlegorganen zodat we per studiegebied voldoende draagvlak voorzien. De leden van de adviesgroep worden beschouwd als stakeholders en ambassadeurs van onze organisatie. Om versnippering te voorkomen zullen indien nodig adviesgroepen geïntegreerd worden in bestaande overlegorganen. 3.1 De toetsingscommissie De toetsingscommissie wil een actievere rol in onze werking spelen. Hun expertise kan alleen maar een meerwaarde zijn om de bestaande werking inhoudelijk te verstevigen. Tijdens het JAP 2014 zullen we een 3 tal keer samenkomen, zodat we de verschillende acties en stand van zaken kunnen toelichten. De leden van de toetsingscommissie kunnen dan met een kritische maar realistische blik feedback geven op de voortgang van een aantal acties en projecten die op til staan. 4. De arbeidsmarkt- en omgevingsanalyse 4.1 Studie vroege schoolverlaters Vlaanderen 2 Uit de studie van G. Van Landeghem (2010) blijkt dat Vlaanderen zeer heterogeen is. Het fenomeen vroegtijdige schoolverlaters is een lokale problematiek, die dan ook lokaal moet aangepakt worden. Om de problematieken in kaart te brengen is een monitoringsbeleid noodzakelijk, dat zicht geeft op de obstakels. 2 Studie vroege schoolverlaters Vlaanderen in 2010, G. Van Landeghem 10

11 Om de lokale problematiek aan te pakken is een versterking noodzakelijk tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en dit in samenwerking met andere partners. In 2014 zullen we samen met VDAB, centra DBSO/leertijd in Syntra een aantal acties op touw zetten. De acties spelen in op de noden en worden nog verder geconcretiseerd. 4.2 Knelpuntberoepen kansenberoepen Door de huidige economische crisis daalt het aantal knelpuntberoepen, maar er verandert weinig aan de hardnekkige knelpuntberoepen. Er is nog steeds een kwantitatief tekort aan technisch geschoolden, zowel uit het secundair als uit het hoger onderwijs. Beroepen zoals technici blijven op de lijst staan. Ook voor de verschillende bouwberoepen is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Werkgevers hebben het moeilijk om verschillende gespecialiseerde bouwberoepen zoals metsers, stukadoors, dakdekkers in te vullen. Men vindt moeilijk kandidaten met de juiste competenties. Het SALK-rapport zet eveneens in op bepaalde sectoren zoals de bouw, logistiek, industrie, zorg en toerisme. We laten onze acties zoveel mogelijk aansluiten met de aangehaalde sectoren. 4.3 Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen Limburg 4 Op 28 mei 2013 werd de studie voorgesteld te Hasselt. studie was er nog een debat. Na de uiteenzetting van de Uit de studie blijkt dat: Limburgse schoolverlaters het moeilijker hebben om aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt dan gemiddeld in Vlaanderen. het aantal kortgeschoolde en ongekwalificeerde schoolverlaters is 13,7 % tegenover 11,7 % in Vlaanderen. In Genk is de toestand minder gunstig. de nijverheidsrichtingen zowel in BSO als TSO goede perspectieven bieden op werk in Limburg. Conclusies van het debat: SALK heeft potentieel voor het Nijverheidsonderwijs in Limburg. Het is noodzakelijk dat we ons onderwijs meer ervaringsgericht en contextgerelateerd maken. Het onderwijs moet zeker aandacht hebben voor niches. Tevens werd er vastgesteld dat er momenteel teveel richtingen zijn, waardoor jongeren voor keuzestress komen te staan. Een andere vaststelling is dat de modernisering zich opdringt op verschillende vlakken. Er is een nood aan creatiever onderwijs en een andere pedagogische aanpak. De bestaande schoolomgevingen en uitrustingen zijn aan vernieuwing toe. 3 Knelpuntberoepen, kansenberoepen, VDAB Werkzoekende Schoolverlaters in Vlaanderen Limburg. Geef je opleiding een STEM, 26 ste studie

12 4.4 Provinciale middelen SALK 5 Op 17 oktober 2013 werd er een presentatie gegeven aan Limburg netwerk(t). Het algemeen kader dat geschetst werd sluit nauw aan bij de doelstellingen van het RTC: Terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom De promotie van technologische opleidingen en beroepen Benutten van het Limburgs talent door het bieden van meer onderwijskansen. Een betere aansluiting van de acties inzake opleiding, vorming en arbeidsmarktregulering bij concrete behoeften van de Limburgse markt met het accent op een gebieds-, sector,- en doelgroepgerichte werking. De sectoren waar men op wil inzetten zijn industrie, logistiek, bouw, zorg en toerisme. We zullen eveneens een actieve rol opnemen met betrekking tot de acties op lange termijn: Versterken van de maakindustrie door het ontwikkelen van de Techniek- en Talentcampus Versterken van logistiek in samenwerking met het Logistiek Platform Limburg Terugdringen ongekwalificeerde uitstroom, een uitbreiding van het stageaanbod in samenwerking met het bedrijfsleven De promotie van technologische opleidingen/beroepen met onder andere de uitbreiding van de LAB-infrastructuur. 4.5 Het streekpact RESOC In het streekpact (voorlopige versie) werden we opgenomen met 5 projectfiches waar we de trekkersrol op ons nemen: Platformfunctie Positieve beeldvorming en imago van technologische beroepen Project bedrijf en school Techniek- en Talentcampus, Denkgroep Nijverheid Limburg Werkplekleren en stages Daarnaast zijn er nog 5 projectfiches waar we vernoemd zijn als actor : Keuzes tijdens schoolloopbanen vanuit talenten (Randstad Diversity) Organisatie van technische modules (Limtec) Dag van de technologie (Limtec) Ontdektechniektalent.be (Looa) Wilskracht (Steunpunt Onderwijs) De finalisatie van het streekpact wordt gerealiseerd in het voorjaar van SALK, provinciale middelen, presentatie aan Limburg netwerk(t) donderdag

13 5. Aan de slag in In Limburg staan we de volgende maanden, jaren voor enorme uitdagingen. Als RTC zijn we ervan overtuigd dat we enkel stappen vooruit kunnen zetten met een duidelijke toekomstvisie, waar we de krachten bundelen met bestaande partners in het werkveld, elk vanuit hun eigen expertise. Er is momenteel teveel versnippering van acties en middelen op de verschillende beleidsniveaus. In plaats van op de voorgrond te treden moeten we als RTC een zicht krijgen op het geheel, verbindingen maken en samenwerkingen activeren en stimuleren, met als doel krachten te bundelen, kennis en ervaring uit te wisselen om de doelstellingen van het RTC te realiseren, dit kan alleen door een geïntegreerde en doorgedreven aanpak. Stapsgewijs willen we evolueren naar een inspirerende voedingsbodem, informeren, verbinden, nieuwe technologieën spotten en andere organisaties die techniek en technologie in een positief daglicht willen stellen ondersteunen. Met zijn allen hebben we hetzelfde doel voor ogen: minder ongekwalificeerde uitstroom, een positief imago van het technisch en beroepsonderwijs met een optimale doorstroming naar de arbeidsmarkt of een studierichting die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Bijlage 1 Onze vernieuwde werking geven we hieronder visueel weer. 6 Visuele voorstelling vernieuwde werking zie bijlage 1 13

14 Lichaamsverzor ging Personenzorg Handel Toerisme Auto Koeling & Warmte Mechanica & Elektriciteit Bouw & Hout VDAB 72 u VCA Advies- groep groep groep groep groep groep groep groep Departement Onderwijs Algemene Vergadering/Raad van Bestuur Dagelijks bestuur Toetsingscommissie Studiegebiedoverschrijdende projecten Techniek -en Talentcampus Positieve beeldvorming en imago Werkplekleren en stages Bedrijven en School Platformfunctie RTC 14

15 6. Aanbod per studiegebied 6.1 Aanbod binnen studiegebied AUTO DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING (# scholen) TIMING FINANCIERING (totaal RTC: ) PROJECT 1: carrosserie Spuitvrij uitdeuken Opleidingsaanbod Intro tot spuitvrij uitdeuken voor leerlingen carrosserie. Éendaagse opleiding op school waarbij het traject van een virtuele ongevalswagen gevolgd wordt vanaf het invullen van het Europees aanrijdingsformulier tot de afhandeling. De leerlingen moeten zowel handmatig als digitaal een prijsofferte maken, deze bespreken met een "Expert" om tenslotte te komen tot een werkplan opmaken. EDUCAM 4 scholen Start 01/01/ RTC: EDUCAM: 3.200

16 PROJECT 2: diagnosecar Scholen krijgen toegang tot moderne auto s met CANbustechnologie, diagnoseapparatuur en technische gegevens van verschillende automerken. Op die manier verwerven de leerlingen de nodige basiscompetenties om bij te blijven in een snel evoluerende sector. Het project is een voortzetting van een bestaand project en zal uitgebreid worden zodat alle scholen kunnen deelnemen. EDUCA RTC NET- WERK FEBIAC 11 scholen (5 extra) Voortzetten en uitbreiding van bestaand aanbod RTC: Partner: nog te bepalen, met de vereiste min. 25% cofinancering PROJECT 3: uitleendienst Canbus + didactisch paneel Door het aankopen van hoogtechnologisch didactisch materiaal en dit ter beschikking te stellen van de scholen, kunnen de scholen het curriculum verwezenlijken met up-to-date uitrusting. We organiseren ook de nodige TTT s zodat er op een didactische/pedagogisch verantwoorde manier wordt gewerkt met het beschikbare materiaal. Scholen waarvan de leerkrachten een TTTsessie gevolgd hebben kunnen gebruik maken van de uitleendienst didactisch materiaal. Volgende materialen zijn beschikbaar: CANbus met oscilloscoop CANbus Connect Didactisch paneel Lucas Nülle sensoren GMTO Scoop CN-ROO 6 scholen Voortzetten van bestaand aanbod 500 RTC: 500(onderhoud) 16

17 PROJECT 4: opleidingstraject HEV Opleiding basiselektriciteit Uit vorige jaren is gebleken dat de basiskennis van elektriciteit bij de leerlingen onvoldoende is. Met dit pilootproject wilt men het slaagkans van de leerlingen vergroten. Dit project bestaat uit didactisch materiaal, opleidingen en afnemen van testen. Als pilootproject gaat dit doorgaan in 3 scholen. 3 scholen 1/1/ RTC: 940 EDUCA: Certificering HEV EDUCAM In dit project wordt een opleiding voor leerlingen voorzien. Aan het einde van de opleiding wordt er een theorie- en praktijkproef voorzien, zodat de verworven kennis kan erkend worden. Scholen kunnen gebruik maken van het didactische bord en de didactische module HEV 11 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: 600 EDUCAM:

18 PROJECT 5: gouden sleutelhanger Federauto Vlaanderen organiseert samen met Educam en Mini, een nieuwe editie van de wedstrijd 'de Gouden Sleutelhanger'. Tijdens de wedstrijd strijden leerlingen Autotechniek en Automechanica om de trofee. FEDER- AUTO 11 scholen Nog te bepalen Kosten worden gedragen door externe partner. RTC Limburg biedt ondersteuning in de communicatie naar scholen. Een actie die eveneens past rond het werken aan imago en beeldvorming. RTC: 0 FEDERAUTO:

19 6.2 Aanbod binnen studiegebied BOUW DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING (# scholen) TIMING FINANCIERING (totaal RTC: ) PROJECT 1: veilig werken op hoogte Dagopleiding rond montage, demontage en ombouwen van een allround steiger, een blitz gevelsteiger en een rolsteiger. Perfecte match tussen theorie en praktijk waarbij veiligheidsmaatregelen die gepaard gaan met veilig werken op hoogte een centraal punt vormen. EDUTEC FVB Limburg 14 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: FVB: PROJECT 2: dak- en wandisolatiemaquette 2 modules op de dak- en wandisolatiemaquette: Waarom isoleren? Passief isoleren SYNTRA 6 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: SYNTRA:

20 PROJECT 3: workshops bouwkunde PXL-TECH Beton maken en testen Megastructures De workshop biedt de leerlingen inzicht in de constructie- en materialenleer. PXL- TECH 6 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: PXL-TECH: 65 20

21 6.3 Aanbod binnen studiegebied HANDEL DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING (# scholen) TIMING FINANCIERING (totaal RTC ) PROJECT 1: WMS Met WMS willen we leerlingen kennis laten maken met de logistieke sector. Het is een sector waar er vraag is naar logistiek geschoolde werknemers. De leerlingen krijgen met de case PHLOGISTICS eerst een theoretische inleiding in de magazijnlogistiek en voeren daarna alle activiteiten uit in een bedrijfsrealistisch magazijn INBOUND: aanmaken van een aankooporder en goederenontvangst. Tevens zien ze, door het gestuurd (met scanner) wegzetten van de goederen naar de juiste plaats, de logica van een magazijn. OUTBOUND: aanmaken van een verkooporder, plannen van de picking in het magazijn, zelf picken (met scanner), verpakken en klaarzetten voor verzending. LOGIS PXL e.a RTC: PXL +LOGIS: Al de informatie- en documentenstromen komen tevens uitvoerig aan bod. Het maakt hen duidelijk dat logistiek meer is dan alleen maar goederen verplaatsen. 21

22 We zijn ervan overtuigd dat dit zowel voor de leerlingen alsook de betrokken leerkrachten motiverend werkt. Een extra meerwaarde is dat zowel de leerlingen als leerkrachten ervaren dat logistiek heel wat beroepsmogelijkheden heeft, op die manier krijgt de logistiek een ander imago. In 2014 zal er in samenwerking met Logis, Proudmex (WMS), SAP (ERP) en de PXL (studenten en lesgevers) gewerkt worden aan extra scenario s zodat de case nog meer diepgang krijgt. 22

23 6.4 Aanbod binnen studiegebied HOUT DOELSTELLINGEN PLANNING IDENTIFICATIE + KORTE OMSCHRIJVING PARTNER(S) KWANTITATIEVE DOELSTELLING (# scholen) TIMING FINANCIERING (totaal RTC: 8.500) PROJECT 1: parket plaatsen In deze dagopleiding krijgen leerlingen theoretische en praktische kennis: - Voorbereiding ondergrond - Ondergrond-houtsoorten - Plaatsingstechnieken - Schuren en afwerking De opleiding vindt plaats op de eigen school. EDUTEC FVB Limburg 4 scholen Voortzetten van bestaand aanbod RTC: Partners: PROJECT 2: werkplekleren Hotec Een combinatie van opleiding en leren op de werkvloer wordt hier mogelijk gemaakt. Leerlingen kunnen onder begeleiding van de leerkracht kennismaken met het productieproces. HOTEC 6 scholen Voortzetten van bestaand aanbod (+ nieuw project) RTC: HOTEC:

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

2 '%" 3( 1%$! 2 %/!" 2 2 -.-" 22 4) / 5 %/. 5 -.-" 6 %/.% 6 -!7"8 6 ). 9 -.-" : -!

2 '% 3( 1%$! 2 %/! 2 2 -.- 22 4) / 5 %/. 5 -.- 6 %/.% 6 -!78 6 ). 9 -.- : -! #$ &' ())*''*+,'+'+*''-.'+ 01 ' 2 ' 1 3( 1$ 01. 2 2 2 -.- 22 4) 0-5. 5 -.- 6. 6-78 6 ). 9-9 -.- : *# : - # $ & '()$ * +(, -.0 1 2.3 454 46 +)( +75, +75, # '8)6 & ')(5 * ')(5 - ')(5 1 ')(5 ' ''4 ' 5'' 97

Nadere informatie

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw. project Pick & Place competence center'

RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw. project Pick & Place competence center' RTC Vlaams-Brabant Regionaal Technologisch Centrum Vlaams-Brabant vzw project 2012-2013 Pick & Place competence center' Agendapunten 6 juni 2012 12.30u: Lunch 13.30u: Inleiding Simon Kusters, coördinator

Nadere informatie

Voorstelling actieplan 2008-2009

Voorstelling actieplan 2008-2009 RTC Vlaams-Brabant Voorstelling actieplan 2008-2009 Provinciehuis Leuven - 26 september 2008 RTC Vlaams-Brabant 2008 1 Agenda deel 1 09.30u: Welkomstwoord Alex Dierickx, voorzitter RTC Vlaams-Brabant 09.35u:

Nadere informatie

RTC Presenteert: Samen voor een toekomst van technologie! Thorpark 16 oktober 2015

RTC Presenteert: Samen voor een toekomst van technologie! Thorpark 16 oktober 2015 RTC Presenteert: Samen voor een toekomst van technologie! Thorpark 16 oktober 2015 Welkomstwoord, Guido Bijnens voorzitter RTC Limburg. T2-campus, samen voor een toekomst van technologie! Wim Dries (stad

Nadere informatie

Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen

Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen ! "#$$%&'"#$$% Actieplan voor de periode 01/01/2009-31/12/2009 vzw RTC Oost-Vlaanderen 1. Structurele kosten Personeel en werking: 86.000 EUR (18,22%) 2. Actiepunten Omschrijving behoefte Voorgestelde

Nadere informatie

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons

LIMTEC -ANTTEC. Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector. Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector. Benny Siemons LIMTEC -ANTTEC Limburgs Technologiecentrum van de Metaalsector Antwerps Technologiecentrum van de Metaalsector Benny Siemons Initiatiefnemers LIMTEC -ANTTEC LIMTEC : oktober 1997 Opleidingsfondsen metaalsector

Nadere informatie

RTC Limburg. Jaaractieplan 2014. Projectgroep: Auto Budget RTC: 11.640,00. Projectnaam: Carosserie. Inzicht in de afhandeling van een schadegeval.

RTC Limburg. Jaaractieplan 2014. Projectgroep: Auto Budget RTC: 11.640,00. Projectnaam: Carosserie. Inzicht in de afhandeling van een schadegeval. Projectgroep: Auto Budget RTC: 11.640,00 Projectnaam: Carosserie Educam BSO Auto Carrosserie 6 BSO Auto Carrosserie- en spuitwerk 7 Educam Cofinanciering: 17.400,00 59,92% 29.040,00 Spuitvrij uitdeuken

Nadere informatie

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2013

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2013 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2013 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 05 november 2012 RTC Limburg Universiteitslaan 3 3500 Hasselt Tel. 011 30 58 16 www.rtclimburg.be 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR

ZEKER WERK STERK AFDELING MECHANICA TECHNISCH INDUSTRIËLE ONDERHOUDSTECHNIEKEN SECUNDAIR NA SECUNDAIR SECUNDAIR NA SECUNDAIR AFDELING MECHANICA ONDERHOUDSTECHNIEKEN Roze 131, 9900 Eeklo secretariaat@ptieeklo.be www.facebook.be/ptieeklo www.ptieeklo.be 09 370 73 73 Science Technology Engineering Maths TECHNISCH

Nadere informatie

Infomoment 72u VDAB

Infomoment 72u VDAB Infomoment 72u VDAB 2010-2011 28/5/2010 Agenda deel 1 1. Samenwerkingsvormen VDAB - RTC - Onderwijs: 1.a. RTC - acties per studiegebied 1.b. Raamcontract RTM-RTC-VDAB 1.c. 72-uren VDAB 1.d. Webleren 1.e.

Nadere informatie

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab

Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs-vdab Evaluatie RTC, investeringsoperaties, samenwerking onderwijs- VDAB Waarom evalueren? Methodologie RTC resultaten en aanbevelingen Investeringsoperaties

Nadere informatie

De (her)waardering van het diploma lassen.

De (her)waardering van het diploma lassen. De (her)waardering van het diploma lassen. 1 Het beroep van lasser is nog steeds een kwalitatief knelpuntberoep in Limburg. 1.1 Toekomstige onderwijskwalificaties Het voldoen aan de (toekomstige) onderwijskwalificaties

Nadere informatie

PICK & PLACE COMPETENCE CENTER

PICK & PLACE COMPETENCE CENTER PICK & PLACE COMPETENCE CENTER 2013-2014 Agenda 13u30 Onthaal met koffie 14u00 Welkom @ Auditorium door RTC 14u05 Voorstelling project 'Pick & Place Competence Center' + voorstelling partners 15u00 Woordje

Nadere informatie

Geef je opleiding een STEM

Geef je opleiding een STEM Geef je opleiding een STEM Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen - Limburg 2011-2012 Onderzoek naar de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2011 worden 1 jaar lang gevolgd (tot

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA. Materiaal Leverancier Doelgroep Samenvatting

ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA. Materiaal Leverancier Doelgroep Samenvatting Lantek II certificatietester Ideal Industries Leerlingen 3 de graad TSO/BSO Een van de belangrijkste verschillen tussen netwerken is de geschikte snelheid. Hiervoor heeft men verschillende categorieën

Nadere informatie

Voorwoord 4. 1. Strategische nota RTC Limburg 5. 2. Beleidsnota onderwijs 2014-2019, Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs 6

Voorwoord 4. 1. Strategische nota RTC Limburg 5. 2. Beleidsnota onderwijs 2014-2019, Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs 6 Jaaractieplan 2015 0 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Strategische nota RTC Limburg 5 2. Beleidsnota onderwijs 2014-2019, Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs 6 2.1 Via betere randvoorwaarden

Nadere informatie

RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010. Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw

RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010. Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw RTC - NETWERK JAARACTIEPLAN 2010 Jaaractieplan 2010 van RTC - netwerk vzw 1. Inleiding Met de omvorming van Diva vzw naar RTC-netwerk vzw kunnen de vijf Regionale Technologische Centra (RTC s) rekenen

Nadere informatie

Jaaractieplan. S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e

Jaaractieplan. S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e Jaaractieplan 2009 ( v e r si e a u g u s t u s 2 0 0 8 ) S t a d s o m v a a r t 9 3 5 0 0 H a s s e l t w w w. r t c l i m b u r g. b e JAARACTIEPLAN 2009 Dit plan werd besproken en goedgekeurd op de

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen

Een nieuwe wind door RTC. Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Een nieuwe wind door RTC Ann Bulcaen Coördinator RTC West-Vlaanderen Wat is Wat doet Wie maakt Hoe werkt Wat realiseert Hoe evolueert opleidingen maïzena STEM werkplekleren apparatuur infrastructuur perceptie

Nadere informatie

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie. 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero

Diagnose Car. De technologische schakel tussen onderwijs en industrie. 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero Diagnose Car De technologische schakel tussen onderwijs en industrie 11 januari 2012 Overhandiging Citroën C-Zero Het project Diagnose Car Kick-off Diagnose Car, TSM Mechelen 15 mei 2009 Een werkplaats

Nadere informatie

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2012

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2012 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2012 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 7 november 2011. RTC Limburg Universiteitslaan 3 3500 Hasselt Tel. 011 30 58 16 www.rtclimburg.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE.2

Nadere informatie

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

VLOR 19/12/2012. LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven. Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde LOLlige samenwerking tussen scholen en bedrijven VLOR 19/12/2012 Dorien Zelderloo Expert arbeidsmarkt Voka Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka titel 1 Voka titel 2 Filmpje batac Overzicht presentatie

Nadere informatie

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift

Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift PERSBERICHT Hasselt, 31 augustus 2017 Onderzoek VKW Limburg en UNIZO Limburg: Samenwerking bedrijven en onderwijs in Limburg zit in de lift Bedrijven willen minstens 3 maanden stage in élke opleiding Limburgse

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

STEM omvat alle vakken, opleidingen en projecten waarin wetenschappen, wiskunde en technologie sterk aanwezig zijn.

STEM omvat alle vakken, opleidingen en projecten waarin wetenschappen, wiskunde en technologie sterk aanwezig zijn. Waarom STEM? STEM omvat alle vakken, opleidingen en projecten waarin wetenschappen, wiskunde en technologie sterk aanwezig zijn. Alle technologie die vandaag de maatschappij beheerst is bedacht, ontworpen

Nadere informatie

EDUGO campus De Brug

EDUGO campus De Brug LAGER ONDERWIJS 3 de graad STEM in de lessen Wiskunde Wereldoriëntatie Mens en techniek Mens en natuur Labo s & workshops Wetenschappen: labo (EDUGO campus De Toren) Technologie: workshops (EDUGO campus

Nadere informatie

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven

Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Memorandum Zuurstof voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijven Context In 2013 lanceerde RESOC-SERR Brugge het nieuwe Streekpact 2013-2018 voor de Brugse regio. Dit is een gedragen visie- en actiedocument

Nadere informatie

FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013

FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013 FEBIAC Stelt voor: Persdossier Woensdag 29 mei 2013 Voorwoord& EenjaargeledenkondigdenwijtijdensonzealgemenevergaderingaandatFEBIACmeerjongerenmoestaantrekkenvoor deberoepenvandeautomobielsectorinhetalgemeenenvoorbanenbijonzeconcessiehoudersinhetbijzonder,voorde

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Workshops. Wetenschappen: labo (EDUGO campus De Toren) Technologie: workshops (EDUGO campus Glorieux)

Workshops. Wetenschappen: labo (EDUGO campus De Toren) Technologie: workshops (EDUGO campus Glorieux) STEM in de lessen Workshops Proeven van STEM Techniekacademie LAGER ONDERWIJS 3 de graad Wiskunde Wereldoriëntatie Mens en techniek Mens en natuur Wetenschappen: labo (EDUGO campus De Toren) Technologie:

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

Inspiratiemoment NEET jongeren

Inspiratiemoment NEET jongeren Inspiratiemoment NEET jongeren Schooluitval terugdringen = NEET aanpakken! 30 oktober 15 Samenwerking Stad Antwerpen VDAB OCWM Antwerpen Wat doen we al? Er zijn een heel wat acties/projecten die bijdragen

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun

Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun Wat? = een educatief centrum voor jongeren tussen 11 en 14 jaar oud, hun ouders en hun leerkrachten om op interactieve en ervaringsgerichte wijze kennis te maken met een brede waaier aan praktisch uitvoerende

Nadere informatie

STEM-bedrijventraject@RTC Een RTC project om TSO/BSO scholen te ondersteunen als STEM-school! 5 BEDRIJVEN PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN EEN UNIEKE UITDAGING VOOR LEERKRACHTEN UIT HET TECHNISCH

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 29 november 2010 wijzigingen goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van 19 januari 2011. RTC Limburg Universiteitslaan 3 3500 Hasselt

Nadere informatie

Symposium 16/10/2013. Jaaractieplan 2013-2014. Nieuwe Paden?

Symposium 16/10/2013. Jaaractieplan 2013-2014. Nieuwe Paden? Symposium 16/10/2013 Jaaractieplan 2013-2014 Nieuwe Paden? RTC Vlaams-Brabant 2013 1 Agenda 13.30 u: Welkomstwoord - Urbain Lavigne, Voorzitter Raad van Bestuur 13.35 u: RTC Vlaams-Brabant & BHG: onze

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

Werkgroep Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit Werkgroep Elektriciteit 4 februari 2014 RTC Roeselare Eva Bossuyt Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs Agenda: - Voorstelling projecten jaaractieplan 2014 - Bespreking nieuwe zaken: Brugproject:

Nadere informatie

Dag secundair onderwijs 5 februari 2016

Dag secundair onderwijs 5 februari 2016 Dag secundair onderwijs 5 februari 2016 Inhoud 1. Stand van zaken en planning 2016-2017 Duaal = streven naar 60% leren op werkplek Gericht op onderwijskwalificatie: algemene vorming & beroepskwalificatie

Nadere informatie

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011

RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 RTC LIMBURG VZW JAARACTIEPLAN 2011 Goedgekeurd door Raad van Bestuur van 29 november 2010 wijzigingen goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van 19 januari 2011. RTC Limburg Universiteitslaan 3 3500 Hasselt

Nadere informatie

Kennismakingsnamiddag STEM-academie Technopolis, Mechelen Maandag, 2 februari 2015

Kennismakingsnamiddag STEM-academie Technopolis, Mechelen Maandag, 2 februari 2015 Kennismakingsnamiddag STEM-academie Technopolis, Mechelen Maandag, 2 februari 2015 Inhoud Genkse vaststellingen Genk als technologiestad met talent Ontwikkeling van breed draagvlak rond STEM in Genk Ontwikkeling

Nadere informatie

Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! / Commissie Onderwijs 5 maart 2015

Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! / Commissie Onderwijs 5 maart 2015 Duaal leren Een succesverhaal volgens GO! koen.bollaert@g-o.be / 0497 45 64 28 Commissie Onderwijs 5 maart 2015 Inhoud PPGO! Inleiding Partnerschap Succesfactoren Visie op onderwijs Deelcertificaten Belang

Nadere informatie

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar!

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! STROOMSTERKTE Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! DOORSTROOMTRAJECT Start reguliere tewerkstelling Voortraject Jobmatching Stage Nazorg Informeren, sensibiliseren Wensen, competenties

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men

Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men Uitdaging Studenten: stage en praktijkervaring zijn het meest waardevol in de opleiding, al doende leert men docenten: Voordat een student op stage kan vertrekken is er een degelijke basisopleiding nodig.

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Logistiek Innovatie & Training Centrum. ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek

Logistiek Innovatie & Training Centrum. ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek Logistiek Innovatie & Training Centrum ontmoetingsplaats voor logistiek talent & open innovatie in duurzame logistiek Visie Toegevoegde waarde logistiek is van strategisch belang voor Vlaanderen De logistieke

Nadere informatie

RTC-PROJECTGROEP ELEKTRICITEIT FLANDERS E-CONSORTIUM VOLTA. 14 november 2016

RTC-PROJECTGROEP ELEKTRICITEIT FLANDERS E-CONSORTIUM VOLTA. 14 november 2016 RTC-PROJECTGROEP ELEKTRICITEIT FLANDERS E-CONSORTIUM VOLTA 14 november 2016 VOLLEDIGE PROGRAMMA 12u30: onthaal met broodjes 13u: RTC-projectgroep Elektriciteit: bespreking RTConderwijsprojecten + varia

Nadere informatie

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek

Vierkante tafel de haven werkt. Scholing in de logistiek Vierkante tafel de haven werkt Scholing in de logistiek Freek De Witte & Dorien Zelderloo Inhoud Kader Project Voorbereidingsfase Partners Logistiek overlegplatform Doedagen en training Logistieke gps

Nadere informatie

1. Algemene info. 2. Opleidingen. Beste,

1. Algemene info. 2. Opleidingen. Beste, Beste, In dit document kunt u alle informatie terugvinden over het verloop van het project Bouw je eigen Pick & Place unit van RTC West-Vlaanderen voor het schooljaar 2013-2014. Dit project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt

Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Opleiding Kennis Arbeidsmarkt Infosessie stageproject Topcoaches voor Toptalent van O.T.M. Woensdag 18 september 2013 POM Limburg 1. Opleiding Kennis Arbeidsmarkt (OKA) Hoofddoelstelling: Bijdragen aan

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 1 Overzicht evolutie sector opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden campagnes voor het onderwijs 25 jaar FTMA Talentenfabriek samenwerking VIBAM activiteitenverslag

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken

Elektrotechnieken. Technisch. Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Technisch als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken Autotechnieken Grafische media Printmedia

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 Jaaractieplan schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Projecten i.f.v. de platformfunctie 4 1.1 T2-campus 5 1.2 Staten-Generaal 7 1.3 Gemeentelijk arbeidsmarktbeleid 9 1.4 Schoolverlaterspakket

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

Werkgroep Elektriciteit

Werkgroep Elektriciteit Werkgroep Elektriciteit 6 juni 2013 - Picanol Eva Bossuyt Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs Agenda: 9u-11u30: 1. Bespreking + evaluatie projecten 2013 2. Ideeën/voorstellen projecten 2014

Nadere informatie

PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN. STEM-bedrijven. is onderwijs en vorming

PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN. STEM-bedrijven. is onderwijs en vorming 5BEDRIJVEN PROVINCIES OPDRACHTEN THEMA S VERHALEN STEM-bedrijven traject@rtc is onderwijs en vorming EEN UNIEKE UITDAGING VOOR LEERKRACHTEN UIT HET TECHNISCH & BEROEPSONDERWIJS V Stel een team samen van

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen

Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Werkgelegenheidsplatform Antwerpen Freddy Van Malderen - VDAB Tom Goris Voka-KvKAW 1 Probleemstelling Arbeidsmarkt in Antwerps-Wase regio uit balans Steeds moeilijker om correct geschoolde arbeidskrachten

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

ONDERWIJS & ONDERNEMEN

ONDERWIJS & ONDERNEMEN ONDERWIJS & ONDERNEMEN Zuurstof voor ons onderwijs Zuurstof voor onze toekomst DUAAL LEREN Beste collega-ondernemer, Goed gevormd talent is het basisingrediënt van economische groei en vooruitgang. Jongeren

Nadere informatie

Het onderwijsconvenant in de Horecasector

Het onderwijsconvenant in de Horecasector Het onderwijsconvenant in de Horecasector VLOR 19 december 2012 1 ONDERWIJS: OVERZICHT HOTELSCHOLEN 1. Historiek: hoe is het onderwijsconvenant ontstaan? 2. Herziening onderwijsconvenant in 2010 + toetreding

Nadere informatie

Certificatieplechtigheid

Certificatieplechtigheid Certificatieplechtigheid ' CNC cc & ASCP' ASCO 7 - Zaventem 10 juni 2011 DIM cc Vlaams-Brabant 1 DIM cc Vlaams-Brabant 2 Geïntegreerd / Modulair systeem 'DIM cc' 'CNC cc' 'ASCP'' DIM cc Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia

Elektrotechnieken. Mechanische technieken. Technieken. Elektrische installatietechnieken Grafische media. Printmedia Multimedia Technieken als voorbereiding op hogeschool en industrie Elektrotechnieken Elektrische installatietechnieken Grafische media Printmedia Mechanische technieken Mechanische vormgevingstechnieken THHI, een

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT!

TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT! TOEKOMST VOOR JOBS ACHTER DE MODESCHERMEN? ABSOLUUT! 1. VASTSTELLINGEN Januari 2008: Fashionate about creativity : kwantitatief gebrek aan gekwalificeerd personeel (patronenmaker - modellenstikster) Verwarring

Nadere informatie

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren

studieaanbod studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren van harte welkom logo studiegebieden aansluitend bij de interesses en talenten van de jongeren studiegebieden auto bouw elektriciteit grafische hout koeling en warmte mechanica abstractieniveaus denkers

Nadere informatie

Werkgroep Handel. 21 februari 2014 VDAB Roeselare-Beveren Eva Bossuyt

Werkgroep Handel. 21 februari 2014 VDAB Roeselare-Beveren Eva Bossuyt Werkgroep Handel 21 februari 2014 VDAB Roeselare-Beveren Eva Bossuyt Programma: 8u45: onthaal Werkgroep Handel bij VDAB Roeselare-Beveren 9u-11u: vergadering Werkgroep Handel bij VDAB - Voorstelling projecten

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Werkgroep Handel. 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt

Werkgroep Handel. 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt Werkgroep Handel 22 mei 2014 Howest Brugge Eva Bossuyt Pro Programma: 8u45: onthaal 9u-11u: Werkgroep Handel - Intro: rondje van de tafel + voorstelling RTC - Bespreking huidige projecten: labo netwerktechnologie

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

De meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds VLOR 25/03/13

De meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds VLOR 25/03/13 De meerwaarde van het Aanmoedigingsfonds VLOR 25/03/13 Coördinator Diversiteit en Studentenbegeleiding, Annelies Vogelaers Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Tilly Volckaerts Diversiteit

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie