BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz."

Transcriptie

1 BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen 16 Uit de gemeente 3 Kindernevendienst 18 Uit de kerkenraad 5 Ledenadministratie 20 College van Kerkrentmeesters 7 Ned. Bijbelgenootschap 21 Oudejaarscollecte via een gift 10 Diensten Ontmoetingskerk 23 Actie Kerkbalans Diensten Adventkapel *-* GELUK GEWENST! Geluk gewenst is soms zo relatief het gaat zo verder dan dit aardse leven ik heb je in mijn hart ook veel te lief om oppervlakkig je alleen de hand te geven. Ik ben zo blij dat jij ook mag geloven dat Vader liefheeft wie Hem steeds weer dient en dat je weet dat Hij zo ver van boven je Trooster is en ook je beste Vriend. Geluk gewenst is zó de echte vrede dat geeft je nieuwe jaar een goede start Zijn rijke zegen voor je is mijn bede en altijd Vaders' liefde in je hart. Annemarie Verdoes

2 BIJEEN januari 2015 blz. 2 VAN DE REDACTIE Voor u ligt de eerste uitgave van BIJEEN van het jaar Zoals u ziet is, zoals gebruikelijk bij een nieuw jaargang, de kleur van de kaft veranderd. Deze keer is het de kleur fuchsia geworden, enigszins opvallend van kleur. In deze uitgave, naast de gebruikelijke rubrieken, veel (financieel) nieuws van het college van Kerkrentmeesters; o.a. informatie over hoe u de oudejaarscollecte via een gift kunt overmaken, de stand van zaken betreffende de vrijwillige bijdragen 2014, de begroting 2015 en niet onbelangrijk de komende actie Kerkbalans Veel werk van en door het college van Kerkrentmeesters, met name de penningmeester. Van harte aanbevolen om de informatie goed door te nemen. Tot slot attenderen wij u nog even op de dienstenroosters achterin de BIJEEN. De diensten in zowel de OK als de Kapel wijken deze maand (januari) nogal wat af van het gebruikelijke. Een aantal keren maar een dienst, hetzij de in Kapel of in de Ontmoetingskerk, waarbij dan ook het aanvangstijdstip anders is. INLEVEREN KOPIJ Kopij voor het volgende nummer van BIJEEN (februari) kan ingeleverd worden t/m 20 januari 2015 op het volgende adres: Egelskop 12 / OM TE BEGINNEN Zes vieringen in zeven dagen voorbereiden en dan ook nog iets zinnigs voor de BIJEEN schrijven Dat lukt me niet! In de volgende BIJEEN ben ik wat dat betreft- weer van de partij. Ondertussen wel de beste wensen voor het nieuwe jaar Groet, ds. René Alkema

3 BIJEEN januari 2015 blz. 3 UIT DE GEMEENTE BIJ DE DIENSTEN IN JANUARI Op 4 januari sluiten we het adventsproject af met het verhaal over de wijzen uit het Oosten. Zij mogen natuurlijk niet ontbreken bij de verderkijkers die in de Adventstijd voorbij zijn gekomen. Er is alleen in de Kapel dienst, om uur. Op 18 januari wordt Maarten Cornelis Marinus Koeman gedoopt. Maarten is de zoon van Sieger en Nienke Koeman. Er is alleen dienst in de Ontmoetingskerk om uur. ZIEKEN(T)HUIS Dicky van de Wijngaard (Charles Weddepohllaan 24, 3739 LE) verblijft na een heupoperatie nog een korte tijd in een revalidatiecentrum in Amersfoort (Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort) afd. revalidatie, C6, kamer 62. Ook mevrouw Wip (Valklaan 44, 3738 GH) brak haar heup, maar kan thuis revalideren. Peter Lanz (Drakensteyn 18, 3738 VR) heeft hartproblemen en wacht op verdere behandeling. IN MEMORIAM NEL STAUDT Op 11 december is Nel Staudt-Stoffelsen op 69-jarige leeftijd overleden. Nel was al geruime tijd ziek. Tot een paar maanden terug probeerde ze ook nog van alles om zich tegen haar ziekte te verweren. Nadat ze zelf de keuze gemaakt had om naar hospice Demeter te gaan (eerst met het idee om aan te sterken), bleek dat haar gezondheid steeds verder achteruitging. Nel werd vooral heel onrustig van haar ziekte. Ze bleef qua karakter wel de vriendelijke en bescheiden vrouw die ze altijd was geweest, maar haar lichaam gaf het op. In een bijeenkomst op Den en Rust hebben we haar leven en sterven waardig herdacht. We lazen uit psalm 23: de Heer is mijn herder. Een psalm die gaat over het leven van mensen. Maar waarin je ook het sterven van mensen mag lezen, als de psalmist dicht: ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. Aan God die er eeuwig is, hebben wij Nel Staudt toevertrouwd.

4 BIJEEN januari 2015 blz. 4 (BELIJDENIS)GESPREKSGROEP In januari willen we beginnen met een (belijdenis)gespreksgroep, die 1 à 2 keer per maand bijeenkomt. We proberen een aantal mensen bij elkaar te krijgen die wel eens verder willen praten over geloven, en met name over hun eigen geloof. En als je zo een tijdje met elkaar in gesprek bent, zou het zomaar kunnen dat een aantal van de deelnemers er na verloop van tijd voor kiest om belijdenis te doen. Dat wil zeggen: te midden van de gemeente uitspreken dat geloven voor jou belangrijk is. Die mogelijkheid biedt deze gespreksgroep. Het is geen verplichting. De eerste deelnemers hebben zich al aangemeld. Het zou mooi zijn als zich nog een aantal mensen voor deze groep zouden aanmelden. Op zondagavond 18 januari vanaf uur in de Ontmoetingskerk willen we de eerste keer als groep bij elkaar komen. We kunnen dan kennis maken met elkaar en met de methode. De methode die we gaan gebruiken is er één van JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk) en heet verwondering. Het is een gespreksboek n.a.v. de apostolische geloofsbelijdenis (ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, etc.) Lijkt het je wat? Kom langs of neem van tevoren contact op met ds. René Alkema. KINDERLEERHUIS Vanaf 10 januari is er kinderleerhuis voor de kinderen van groep 6. Zij krijgen daarvoor begin januari een uitnodiging. Mocht jouw kind per abuis geen uitnodiging hebben gekregen, neem dan even contact op met ds. René Alkema. FILM Op zaterdag 17 januari gaan we naar de aangrijpende film De pianist (2002) van regisseur Roman Polanski kijken. De film gaat over een jonge joodse pianist die de Duitse bezetting in Warschau overleeft. Op 23 september 1939 speelt de jonge pianist Wladyslaw Szpilman voor de Poolse radio 'Nocturne in d-mineur' van Frédérique Chopin. Door het lawaai van de bombardementen kan hij zichzelf echter

5 BIJEEN januari 2015 blz. 5 nauwelijks horen. Dan wordt de zaal van de Poolse omroep geraakt en is het radiostation definitief uit de lucht. De bominslag is het begin van Szpilmans lijdensweg gedurende de Tweede Wereldoorlog. Szpilman wordt samen met zijn familie ingesloten in het ghetto van Warschau en gezamenlijk moeten zij zien te overleven. Ze krijgen daarbij niet alleen hulp van Poolse verzetsstrijders, maar ook van verschillende vijanden die bewondering hebben voor Szilmans pianokunsten. De Poolse regisseur Polanski overleefde als klein jongetje de bezetting van de Nazi's in Warschau. Al tijden was hij vastbesloten om over deze periode in zijn leven een film te maken. Omdat hij niet wilde dat de film autobiografisch zou worden ging hij samen met schrijver Ronald Harwood op zoek naar materiaal. Uiteindelijk vonden ze een boek met de memoires van een jonge pianist en besloten hun film hierop te baseren. Vanaf uur staat er koffie en/of thee klaar. Om uur begint de film op groot scherm in de (verwarmde!) kerkzaal. Na afloop bent u uitgenodigd om nog even iets te blijven drinken. We vragen een kleine toegangsprijs van 2,50. ONTMOETINGSDIENST We zijn met de ontmoetingsdiensten terug in het verbouwde Dijckstate. De komende ontmoetingsdienst vindt plaats op 9 januari. Dhr. Jan Grootendorst is de voorganger. Ria van Aarnhem speelt piano. Bij een ontmoetingsdienst is er eerst een (korte) viering de ontmoeting met God. Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken en met elkaar te praten de ontmoeting met elkaar. Jan Grootendorst is telefonisch te bereiken ( ) als u om vervoer verlegen zit. De volgende ontmoetingsdienst is weer gewoon op de eerste vrijdag van de maand: 6 februari. Groet, ds. René Alkema UIT DE KERKENRAAD Op 1 december jl. heeft de kerkenraad weer vergaderd.

6 BIJEEN januari 2015 blz. 6 Onderstaand een korte samenvatting van hetgeen besproken is op deze vergadering. Besproken punten: De werkgroep Oecumene is in gesprek met de Parochie over gezamenlijke diensten en de samenwerking op andere gebieden. Er is eventueel de mogelijkheid om een gezamenlijke dienst te houden als er een 5 e zondag in een maand zit. Er is gesproken over de structuur binnen onze gemeente. Er zal opnieuw gekeken worden naar de wijkindeling; voorstel is om het aantal wijken te verminderen. Verder is besloten om in de Ontmoetingskerk de diensten te draaien met één ouderling en één diaken, vanaf 1 januari Dit is noodzakelijk aangezien er geen nieuwe gemeenteleden gevonden zijn voor de diverse vacatures. Daarnaast zitten veel kerkenraadsleden bijna aan hun termijn, vervanging is dus wenselijk! Vanwege de drukke decembermaand is besloten de kerkenraadsvergadering van januari te laten vervallen, zodat het Moderamen meer tijd heeft om de vergadering voor te bereiden. Er is al behoorlijk wat belangstelling voor de Alpha-cursus. De info avond staat gepland op 16 december. De Kerkenraad heeft helaas het advies van de jeugdwerkadviseur van het JOP, over o.a. het jeugdwerk en het bereiken van jonge ouders, nog niet ontvangen. Begin 2015 hopen we iets voor deze doelgroep te kunnen opzetten. De PKN zal medio januari extra informatie verstrekken over de ANBI-status, zodat gemeenten hiermee aan de slag kunnen. Wij moeten ervoor zorgen dat uiterlijk alles op 1 januari 2016 geregeld is om de ANBI-status te kunnen behouden. Het streven is om alles al medio 2015 klaar en online te hebben. In januari zal er gestart worden met een (belijdenis)gespreksgroep. Belangstellende gemeenteleden (jong en oud) worden gevraagd dit aan te geven. De mogelijkheden van geloofsbelijdenis en de voorbereiding hierop zullen actiever opgepakt moeten worden door de kerkenraad. De site is aangepast en ziet er goed uit. Het is nu zaak om de site up-to-date te houden.

7 BIJEEN januari 2015 blz. 7 Alle werkgroepen zullen gevraagd worden naar de stand van zaken met betrekking tot de speerpunten Op 18 januari zal er maar één dienst zijn om uur in de Ontmoetingskerk, dit zal een doopdienst zijn. De geplande avondmaalsviering wordt verplaatst naar zondag 1 februari Het college gaat aan de slag met de voorbereiding van de actie Kerkbalans. Besloten is om dit jaar geen pastorale enquête mee te sturen. De kerkenraad vergadert weer op maandag 2 februari Namens de kerkenraad, Peter van Barneveld COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VERANTWOORDING OPBRENGSTEN Over de afgelopen periode kunnen wij het volgende melden: - 1 e collecte t.b.v. kerk november 435,70 -Dijkstate collecte november 44,40-1 e collecte tbv kerk december (t/m 22/12) 347,97 -Dijkstate collecte december 39,70 -Gift 500,00 COLLECTEBONNEN De kerkenraad wenst graag het gebruik van collectebonnen te stimuleren. Reden om collectebonnen te gebruiken zijn: a. gemak voor u (niet altijd op zoek naar klein geld); b. minder stortingskosten voor de kerk; c. fiscaal voordeel voor u want de bonnen zijn aantoonbaar op uw dagafschriften en als gift mee te nemen in uw IB/PVV aangifte. Hoe ontvangt u deze bonnen? Door het overmaken van minimaal 20,00 (of veelvoud hiervan) op rekeningnummer NL77 INGB t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Holl.Rading o.v.v. uw adres. U ontvangt de bonnen zo spoedig mogelijk thuis.

8 BIJEEN januari 2015 blz. 8 VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2014 Wanneer u uw vrijwillige bijdrage voor het jaar 2014 nog niet heeft gedaan, vragen wij u dit alsnog te doen door het overmaken van uw toezegging op de daarvoor bestemde rekening. Zie voor het rekeningnummer voorin BIJEEN. PERIODIEKE GIFTEN Ook voor 2015 kunt u periodieke giften op twee manieren vastleggen, namelijk bij de notaris of in een schriftelijke overeenkomst tussen u als gever en de kerk als ontvanger. Vanaf 2014 zijn deze periodieke giften van de belasting aftrekbaar als deze in een schenkingsovereenkomst tussen gever en ontvanger zijn vastgelegd. Voor meer informatie: UW ADVERTENTIE IN DE BIJEEN? Wanneer ik iemand nodig heb, een klusbedrijf / loodgieter / kapper o.i.d. pak ik altijd eerst de BIJEEN. Dat is een veel gehoorde opmerking. Adverteren in ons kerkblad BIJEEN loont! Heeft u een bedrijf of levert u een dienst die nog niet overal bekend is? Dan loont het de moeite om een advertentie te hebben in ons kerkblad. Voor 31 per jaar heeft u een al advertentie die een groot bereik heeft. Informeer naar de mogelijkheden via Misschien weet u iemand met een bedrijf of bent u starter en wilt u uzelf bekend maken. Schroom niet om contact op te nemen. Advertentie-inkomsten maakt het op dit moment nog mogelijk om de BIJEEN gratis bij ieder gemeente huishouding 11x per jaar in de bus te bezorgen. Helaas hebben ook enkele adverteerders opgezegd, waardoor de inkomsten hierop minder worden. Dus nieuwe adverteerders zijn welkom. HULP IS WELKOM Ben jij iemand die het leuk vindt om 1x per jaar de handen uit de mouwen te steken en zich actief in te zetten voor de gemeenschap. Dan is de advertentie BIJEEN-administratie wellicht iets voor jou. In oktober worden de adverteerders verzocht hun bijdrage over te maken. Niet een uren durende klus, maar een uurtje achter de computer om de (standaard) brieven uit te printen en misschien een

9 BIJEEN januari 2015 blz. 9 half uurtje om ze rond te brengen. Misschien ben jij ook wel iemand die nieuwe adverteerders kan werven? Meldt je aan bij Wij zijn blij met u/jou! ACTIE KERKBALANS Onderstaande begroting maakt glashelder hoe onverminderd vitaal de vaste vrijwillige bijdragen zijn voor het functioneren van onze kerkgemeenschap. De vaste vrijwillige bijdrage wordt ook wel Aktie Kerkbalans genoemd. Onderstaand de goedgekeurde begroting over 2015 die u ook in de brief van januari zult gaan tegen komen. Hieruit blijkt dat de VWB de grootste inkomstenbron is voor onze gemeente. Een belangrijk deel dus, waarbij we afhankelijk zijn van u als gemeentelid. U houdt de kerk open. Wees daar van bewust, wanneer u uw bijdrage invult. Zorg dat onze kerk in balans is, wordt en/of komt. We moeten het met z n allen doen. We kunnen ons voorstellen dat u op sommige posten een toelichting of een verduidelijking wilt. Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Graag geven we u alle gewenste informatie. BEGROTING 2015 PROTESTANTSE GEMEENTE MAARTENSDIJK- HOLLANDSCHE RADING Lasten Baten Salarissen, vergoedingen e.d. Gas, water, licht Onderhoud gebouwen, inventaris, verzekeringen e.d. Land./class. verplichtingen Contributie/lidmaatschappen Jeugd- en vrijwilligerswerk Pastoraat, erediensten ed. Kantoor- en bestuurskosten Vaste vrijwillige bijdragen Collecten kerk Verhuur gebouwen Renten, diversen Opbrengst solidariteitskas Nadelig saldo Namens het College van Kerkrentmeesters, Barbara van Barneveld

10 BIJEEN januari 2015 blz. 10 OUDEJAARSCOLLECTE VIA EEN GIFT! In de vorige BIJEEN is helaas vergeten dit bericht naar de redactie te zenden. Maar omdat de BIJEEN heel misschien nog voor het oude jaar in de bus valt, kan het bericht alsnog. En anders is het uiteraard ook van toepassing op een goed begin van Vieren en verbinden Jezus heeft gezegd: waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben Ik zelf in hun midden. Iedere zondag mogen we daar deelgenoot van zijn. Tijdens onze kerkdiensten vieren we dat Jezus in ons midden is. Dat Hij ons verbindt. Maar Hij is niet alleen op zondag onder ons. We ontmoeten Hem en elkaar ook op andere dagen van de week. Zo mochten we het afgelopen jaar bij talloze activiteiten en bijeenkomsten met elkaar zingen, meeleven, van gedachten wisselen of juist samen stil zijn. Als kerkenraad kijken we hoopvol uit naar een nieuw jaar, waarin we ons als gemeente opnieuw willen laten inspireren door het Evangelie! Wij staan voor uitdagingen om zowel de jongsten als de oudsten in en buiten onze gemeente te blijven betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we met passende activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen wij aan het eind van het jaar een extra gift zodat dit werk komend jaar voortgezet kan worden. Draag bij aan een gemeente die samen viert dat Jezus verbindt! Bij veel gemeente in Nederland valt bovenstaande brief in de brievenbus met een acceptgirokaart. De Protestantse gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading kiest ervoor om op deze manier via ons kerkblad BIJEEN aan u te vragen een extra gift over te maken, zo aan het einde van het jaar c.q. begin van het nieuwe jaar. Maak uw (fiscaal aftrekbare) gift over op NL77 INGB t.n.v. Prot. Gem. M dijk/hr o.v.v. eindejaarsgift. Namens het College van Kerkrentmeesters, Barbara van Barneveld

11 BIJEEN januari 2015 blz. 11 ACTIE KERKBALANS 2015 In januari 2015 start in de weken 18 t/m 31 januari de actie Kerkbalans 2015 weer. Mijn kerk in balans U bent als lid van onze gemeente een onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard. Onze gemeente houdt zich bezig met kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. Waardevolle activiteiten die niet in geld uit te drukken zijn, maar organisatorisch een gezonde financiële basis nodig hebben. Een kleine greep: het hebben van een predikant, kerkelijk medewerker(s), ouderlingen en contactpersonen die beschikbaar zijn voor steun en medeleven; een werkgroep Diaconaat die actief is in eigen omgeving èn wereldwijd; een kindernevendienst en actieve jeugdclubs, een oppasdienst tijdens de eredienst; bloemengroeten vanuit de gemeente; maandelijkse ontmoetingsdiensten in Dijckstate; het traditionele kinderkerstfeest in Hollandsche Rading; wekelijkse repetities en medewerking van een cantorij in een eredienst; we bieden graag onderdak aan samen eten, Wereldwinkel en Amnesty International en er zijn nog veel meer zaken op te noemen. Om deze activiteiten én de kerkdeuren open te houden wordt er jaarlijks de actie Kerkbalans gehouden. In alle vrijheid en bescheidenheid vragen wij u om dit jaar een bedrag te schenken via de actie Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee

12 BIJEEN januari 2015 blz. 12 aan de toekomst van onze gemeente en uw bijdrage houdt onze gemeente in balans. We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeente die helpt, bidt, meedenkt, viert en rouwt. Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de crèche, de twijfelende buurman in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. U geeft om door te geven. Uw bijdrage via de actie Kerkbalans komt ten goede aan uw eigen gemeente. VRIJWILLIGERS Voor actie Kerkbalans wordt veel uit de kast getrokken. In de maand januari gaan vele vrijwilligers uit onze gemeente op pad om actie Kerkbalans uit te voeren. Zij zetten zich in voor deze geldwerving. U doet toch mee? DIACONIE EN ZENDING Namens het College van Kerkrentmeesters, Barbara van Barneveld DOEL 2 E COLLECTE JANUARI Zondag 4 januari Diaconie -Zondag 11 januari Solidariteitskas Als gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn we verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten. Want soms lukt het even niet om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Is er dringend behoefte aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Is het nodig om als missionaire gemeente actief te zijn in

13 BIJEEN januari 2015 blz. 13 bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of is er een bijdrage nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd. -Zondag 18 januari Oecumene Oecumene. Dat is met elkaar meeleven en samen kerk zijn over grenzen heen. Het is samen christen zijn, over kerkmuren heen kijken en wereldwijd geloofsgesprekken aangaan. Ook is het samen hulp verlenen aan hen die in nood zijn. Om deze veelzijdige oecumenische activiteiten te kunnen voortzetten is steun via de collecte nodig. -Zondag 25 januari Catechese en Educatie: Leren geloven! Leren geloven kan betekenen: iemand helpen om weer vertrouwen te krijgen. Maar het is niet altijd gemakkelijk om jongeren, die in de put zitten of die vragen over het geloof hebben, aan te spreken en hen te helpen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, geeft trainingen en ontwikkelt materialen om jeugdwerkers te ondersteunen in het contact leggen met deze jongeren. Daarmee krijgen zij handvatten om jongeren, die met vragen rondlopen, te benaderen en naast hen te gaan staan. Met de opbrengst van de collecte Catechese en Educatie wordt het toerustingswerk van JOP ondersteund, zodat meer jongerenwerkers gevoed worden met goede informatie, voorlichting en training. Want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat geloven ook betekent: naast jongeren staan! -Zondag 1 februari 2015 Werelddiaconaat: Een kleine noot maakt het verschil! In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en grote investeerders geen rekening houden. Door illegale houtkap en inbeslagname van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te verliezen. De organisatie NTFP (Non-Timber Forest Products), partner van Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking. Ze reikt hen de kennis en

14 BIJEEN januari 2015 blz. 14 vaardigheden aan om op te komen voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te voorzien met de teelt van cashewnoten. Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren getraind. Met de opbrengst kan Kerk in Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen in de productie van cashewnoten. Helpt u mee? OPBRENGST COLLECTE 30 november Missionair Werk en Kerkgroei: Op naar honderd pioniersplekken 115,87 7 december Pastoraat: Pastoraat ook buiten de kerkmuren 124,92 14 december Diaconie 98,32 21 december Diaconie 127,50 ADVENTSPROJECT In de periode van zondag 30 november t/m 4 januari 2015 staat de adventspot weer bij de uitgang van de Kerk. Dit jaar is het doel de slachtoffers van het geweld in Syrië. Tot nu toe, d.d. 21 december 2014, heeft de adventspot al Є 369,65 opgebracht. Meer informatie over dit project kunt u vinden op Noodhulp Syrië of op onze site onder het kopje Adventspot CHURCH OF BANGLADESH In Bangladesh steunt Kerk in Actie een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen. Het voedselprogramma dat Kerk in Actie steunt ligt in de districten Rajshahi en Haluaghat in het westen en noorden van Bangladesh. Er zijn tal van activiteiten om de inkomsten van vrouwen te vergroten. Vrouwen krijgen onderwijs en training, beginnen spaar- en krediet projecten en leren betere landbouwmethoden. Verschillende groepen weven traditionele doeken waar een goede lokale markt voor is. Verder krijgen de kinderen van etnische minderheden toegang tot basisonderwijs, zijn er gezondheidsprojecten en leren de dorpsgroepen ook om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (extremere regenval, overstromingen en stormen).

15 BIJEEN januari 2015 blz. 15 Tot nu toe hebben we al een fantastisch bedrag van ,74 bij elkaar gespaard. We gaan nog door tot de zomer met dit mooie project en hopen in september te kunnen starten met een nieuw interactief project. KERSTPAKKETTEN De Kerstpakketten actie is dit jaar een gezamenlijke actie geweest met de werkgroep Charitas van de R.K. Sint Maartenskerk. In totaal zijn er 32 kerstpakketten bezorgd bij gezinnen die slecht rond kunnen komen en dus wel iets extra s konden gebruiken rond de kerst. VOEDSELBANK Ook de komende periode zal in de hal van de Ontmoetingskerk, een doos staan waar u producten voor de Voedselbank in kunt doen. De Diaconie zal er weer voor zorgen dat alles keurig bij de voedselbank terecht komt. SAMEN ETEN Op donderdag 8 januari 2015 en donderdag 5 februari 2015 bent u weer van harte welkom vanaf uur in het dorpshuis van Hollandsche Rading. In de Ontmoetingskerk in Maartensdijk is er op donderdag 29 januari 2015 weer Samen Eten. U bent welkom vanaf uur en de aanvang van de maaltijd is een half uurtje later. Namens de werkgroep Diaconie/Zending, Peter van Barneveld MIDDAGDIENST ZONDAG 25 JANUARI 2015 Op 25 januari is er weer een middagdienst in de Ontmoetingskerk waarin Ds. Erick Versloot uit Woerden voorgaat. Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door de band Dedicated To God uit Emmeloord Na afloop is er weer een gezellige maaltijd waarbij soep en broodjes tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar zijn. De dienst begint om uur en de zaal is open vanaf uur.

16 BIJEEN januari 2015 blz. 16 Iedereen is van harte welkom. Werkgroep Middagdiensten DAANS OVERPEINZINGEN: IK MINNEKOOS JOU Ik begin met een gedichtje, uit het soms barre leven gegrepen: Ik doe er eentje bij: Een broek zonder rits Een shirt zonder knoop Een schoen zonder veter Het scheelt echt een hoop. De focus is praktisch En vaak proactief Zo kan ik het zelf Blijf ik inventief. Een stuur met een knuppel Een lepel met bocht Een stoel bij het douchen Het is goed onderzocht. Het is slechts materie Het houdt mij actief Maar het valt in het water Zonder steun van mijn lief. Mijn ogen tranen een meander op mijn wangen En zoeken telkens nieuwe baan Bij lachen, huilen, zelfs bij gapen Vormen ze een oceaan. Het zilte vocht loopt naar mijn mond toe Lippentremor komt er aan Zo slik ik trillende tranen Is mijn lijf met mij begaan. IN HET PARKINSON CAFE Met mijn vrouw was ik in november te gast in het Parkinson Café in de Koperwiek in BIlthoven. Parkinson Café s zijn maandelijkse

17 BIJEEN januari 2015 blz. 17 bijeenkomsten van de Parkinson Vereniging, waarop leden en andere belangstellenden afwisselende programma s krijgen voorgeschoteld. Die gedenkwaardige middag in november kwam Hans Holtslag langs met zijn voorstelling Trillende Tranen (zie het tweede gedichtje). Sinds een aantal jaren lijd ik aan de ziekte van Parkinson, en hetzelfde geldt voor Hans Holtslag, die een carrière achter de rug heeft als acteur en entertainer. Hij was nog maar 47 toen daar een abrupt einde aan kwam. Over dat dramatische moment vertelde hij geestig: Ik deed in een Stayokay op Texel goocheltrucjes voor een groep kinderen. Maar plotseling lukte geen van mijn kunstjes meer en ik baalde. De kinderen moesten enorm lachen, en pas toen ik daar ja tegen zei en het incasseerde, werd het weer leuk. Ik had succes dankzij Parkinson TRILLENDE TRANEN Holtslag ging het traject in van diagnose, behandelingen, therapie, verwerking en herpakte zichzelf. Hoe? Door zijn creativiteit en ervaring als theatermaker aan te spreken en te verbinden met Parkinson. Hij maakte er een programma over. Voor hem zelf een manier om deze ingrijpende, lichaam en geest omvattende ziekte te verwerken, voor medepatiënten een steun in de rug en een hart onder de riem. En niet alleen voor hen wellicht. Je hoeft immers geen Parkinson te hebben om met een lach en een traan naar je eigen situatie te kijken, die als het ware om te denken en zo je kwaliteit van leven te verbeteren. Trillende Tranen is een programma van liedjes, gedichtjes, woordspelingen, gedachten en verhalen waarin Hans de toeschouwer meeneemt op zijn weg met deze ziekte, de oplossingen die hij bedacht voor praktische problemen, de al dan niet wijze raadgevingen van hulpverleners en ervaringen met officiële instanties. Met ook grappige uitstapjes in de werelden van muziek (Beethoven), literatuur (Shakespeare), film en toneel. Een positieve boodschap resteert. Je bent niet je ziekte, maar je hebt hem. Blijf de mogelijkheden zien, blijf lachen, al is dat met tranen vermengd, en ontdek de kracht van de liefde. LIEFDE Daarover zei hij mooie dingen. Met de nodige zelfspot: Mijn liefde

18 BIJEEN januari 2015 blz. 18 druk ik uit in trilling./ Zo tril ik de hele dag./ Dat kunnen ze in Groningen voelen./ Hoezo gasboringen? Liefde is voor hem het allesoverheersende thema. Daarom gruwt hij van het modieuze woord mantelzorger. Zijn vrouw is zijn vrouw, en daarmee uit. De liefdesband wordt door de moeilijkheden die je ervaart versterkt. Ik houd van jou vindt hij een te platte manier om aan te geven dat zijn partner hem lief is. Zoekend naar iets beters kwam hij uit bij ik minnekoos jou. Dat spreekt ook mij aan. Het is actiever, legt nadruk op het uiten van je liefde, het is innig, intiem. Aan het slot van zijn interactieve voorstelling nodigde Hans diverse paren uit om elkaar te zoenen. Jammer, heel jammer dat ik niet werd uitgenodigd. Ik had graag willen tonen dat ik mijn lief minnekoos. Nu ja, dan maar buiten de voorstelling NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST Daan van der Waals ADVENTSPROJECT We kunnen terug kijken op een geslaagd Adventsproject. Er waren best veel kinderen wat we erg leuk vonden! Ook hebben we een hele gezellige middag met elkaar gehad zaterdag 14 december. We hebben met de kinderen kerststukjes gemaakt en spelletjes gedaan. Daarna lekker pannenkoeken gegeten en als klap op de vuurpijl ook nog een leuke disco. Bij deze wil ik de jeugdclub bedanken voor hun hulp! We gaan binnenkort alweer kijken naar het volgende project, de veertigdagentijd. We hopen dan weer een mooi project te hebben voor de kinderen. En nog een bedankje: Bernard van Voorst, heel erg bedankt voor het iedere week tonen van de afbeeldingen op de beamer!! DEZE PERIODE Deze winter lezen we verhalen uit het evangelie van Marcus. We horen over Jezus die langs het meer van Galilea loopt en een paar vissers met zich mee roept. Bij de verhalen van deze periode gaan we met de kinderen op zoek naar sporen van geluk : Jezus laat een

19 BIJEEN januari 2015 blz. 19 spoor van geluk na, overal waar hij komt en waar in hem geloofd wordt. Zondag 11 januari 2015 Marcus 1:1-11 Het begint Er klinkt een stem in de woestijn, zoals de profeet Jesaja het al heeft geschreven. Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen. Ook Jezus komt naar hem toe. Als hij gedoopt wordt, gaat de hemel open. Zondag 18 januari 2015 Johannes 2:1-11 De liefde van God Jezus is op een bruiloft in Kana, waar de wijn opraakt. Water verandert in wijn, het smaakt beter dan ooit tevoren. Zondag 25 januari 2015 Marcus 1:14-20 Het is tijd! Jezus begint aan zijn verkondiging. Het eerste dat hij zegt is: De tijd is aangebroken! De vissers bij het meer laten meteen hun netten achter en volgen Jezus. Zijn woorden doorbreken alles wat vanzelfsprekend was. Zondag 1 februari 2015 Marcus 1:21-28 Waar luister je naar? De mensen in de synagoge zijn onder de indruk van wat Jezus vertelt. Maar er is ook een man die bezeten is door een onreine geest. Hij kan alleen

20 BIJEEN januari 2015 blz. 20 maar schreeuwen: Wat hebben wij met jou te maken!? Jezus legt de schreeuwende stemmen het zwijgen op. Het nieuws over de gebeurtenissen verspreidt zich snel in heel Galilea Zondag 8 februari 2015 Marcus 1:29-39 Verschil van dag en nacht In korte tijd wordt het verhaal groter en groter. Als Jezus de schoonmoeder van Simon genezen heeft, komen er nog diezelfde avond drommen mensen naar hem toe om te vragen om genezing. De volgende ochtend is iedereen naar hem op zoek. Zondag 15 februari 2015 Marcus 1:40-45 De man die zijn mond niet kon houden Een man met huidvraat wordt door Jezus genezen. Hoewel Jezus hem zegt dat hij het aan niemand mag vertellen, gaat hij het toch overal rondvertellen. Groeten namens de kindernevendienst, Hester Ploeg

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Wat betekent de kerk voor u?

Wat betekent de kerk voor u? Wat betekent de kerk voor u? Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is. Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar de leden bevraagd worden op hun

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

BIJEEN januari 2016 blz. 1 BIJEEN voor januari 2016 46 e jaargang nr. 1

BIJEEN januari 2016 blz. 1 BIJEEN voor januari 2016 46 e jaargang nr. 1 BIJEEN januari 2016 blz. 1 BIJEEN voor januari 2016 46 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Daans overpeinzingen 16 Van de redactie 2 Gespreksgroep 30+ 17 Om te beginnen 2 Kindernevendienst 18 Uit

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

Speerpunten. Protestantse Gemeente Maartensdijk Hollandsche Rading

Speerpunten. Protestantse Gemeente Maartensdijk Hollandsche Rading Speerpunten Protestantse Gemeente Maartensdijk Hollandsche Rading 2013 2016 Beleidsplan: Speerpunten voor de komende 3 jaar De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maartensdijk Hollandsche Rading wil

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Onze Hervormde Gemeente verbindt!

Onze Hervormde Gemeente verbindt! Actie Kerkbalans 2017 Onze Hervormde Gemeente verbindt! Hervormde Gemeente Elburg Actie kerkbalans 2017 De kerk is van groot belang: - De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Donderdag 2 april, witte donderdag OK/OHK, HA 1 e collecte: Voedselbank. De grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. 2 e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

PKN Woerden en Zegveld. Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West. Pastoraat. langs nieuwe wegen

PKN Woerden en Zegveld. Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West. Pastoraat. langs nieuwe wegen PKN Woerden en Zegveld Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West Pastoraat langs nieuwe wegen Pastoraat is omzien naar elkaar! Beste leden van wijk Kruiskerk/Gereformeerd

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Votum en groet Opw. 770 Opw. 687 EL 421 Gez. 114: 1 3 EL 301 Ps. 67: 1 2 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde: alleen toekomstmuziek, of ook nu al merkbaar? Jes. 65: 17-25 Mededelingen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog!

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog! Zondag 5 februari 2017 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Bertine van de Weg Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Henk de Gooijer Lector: Jeroen Mensink Koster: Pim van der Strate Lied voor

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal

Viering Heilig Avondmaal DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst: G. van Straalen; diaken van dienst: S. van Gend; organist: Gert Boersma, m.m.v. de cantorij Tweede zondag

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Jeruzalemkerk Liturgie 3 juli 2016 ochtend RdH Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Muzikale begeleiding: Peter Tiggelaar (orgel) Kindernevendienst:

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking

Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking De afkorting ZWO staat voor de drie werkvelden: Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking We geloven dat het onze taak is om te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Wij geloven

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vandaag beginnen we aan iets nieuws. Een nieuwe kerkenraad, een andere structuur, een andere organisatie. Kleiner en vooralsnog zonder voorzitter. Dat

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie