BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz."

Transcriptie

1 BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen 16 Uit de gemeente 3 Kindernevendienst 18 Uit de kerkenraad 5 Ledenadministratie 20 College van Kerkrentmeesters 7 Ned. Bijbelgenootschap 21 Oudejaarscollecte via een gift 10 Diensten Ontmoetingskerk 23 Actie Kerkbalans Diensten Adventkapel *-* GELUK GEWENST! Geluk gewenst is soms zo relatief het gaat zo verder dan dit aardse leven ik heb je in mijn hart ook veel te lief om oppervlakkig je alleen de hand te geven. Ik ben zo blij dat jij ook mag geloven dat Vader liefheeft wie Hem steeds weer dient en dat je weet dat Hij zo ver van boven je Trooster is en ook je beste Vriend. Geluk gewenst is zó de echte vrede dat geeft je nieuwe jaar een goede start Zijn rijke zegen voor je is mijn bede en altijd Vaders' liefde in je hart. Annemarie Verdoes

2 BIJEEN januari 2015 blz. 2 VAN DE REDACTIE Voor u ligt de eerste uitgave van BIJEEN van het jaar Zoals u ziet is, zoals gebruikelijk bij een nieuw jaargang, de kleur van de kaft veranderd. Deze keer is het de kleur fuchsia geworden, enigszins opvallend van kleur. In deze uitgave, naast de gebruikelijke rubrieken, veel (financieel) nieuws van het college van Kerkrentmeesters; o.a. informatie over hoe u de oudejaarscollecte via een gift kunt overmaken, de stand van zaken betreffende de vrijwillige bijdragen 2014, de begroting 2015 en niet onbelangrijk de komende actie Kerkbalans Veel werk van en door het college van Kerkrentmeesters, met name de penningmeester. Van harte aanbevolen om de informatie goed door te nemen. Tot slot attenderen wij u nog even op de dienstenroosters achterin de BIJEEN. De diensten in zowel de OK als de Kapel wijken deze maand (januari) nogal wat af van het gebruikelijke. Een aantal keren maar een dienst, hetzij de in Kapel of in de Ontmoetingskerk, waarbij dan ook het aanvangstijdstip anders is. INLEVEREN KOPIJ Kopij voor het volgende nummer van BIJEEN (februari) kan ingeleverd worden t/m 20 januari 2015 op het volgende adres: Egelskop 12 / OM TE BEGINNEN Zes vieringen in zeven dagen voorbereiden en dan ook nog iets zinnigs voor de BIJEEN schrijven Dat lukt me niet! In de volgende BIJEEN ben ik wat dat betreft- weer van de partij. Ondertussen wel de beste wensen voor het nieuwe jaar Groet, ds. René Alkema

3 BIJEEN januari 2015 blz. 3 UIT DE GEMEENTE BIJ DE DIENSTEN IN JANUARI Op 4 januari sluiten we het adventsproject af met het verhaal over de wijzen uit het Oosten. Zij mogen natuurlijk niet ontbreken bij de verderkijkers die in de Adventstijd voorbij zijn gekomen. Er is alleen in de Kapel dienst, om uur. Op 18 januari wordt Maarten Cornelis Marinus Koeman gedoopt. Maarten is de zoon van Sieger en Nienke Koeman. Er is alleen dienst in de Ontmoetingskerk om uur. ZIEKEN(T)HUIS Dicky van de Wijngaard (Charles Weddepohllaan 24, 3739 LE) verblijft na een heupoperatie nog een korte tijd in een revalidatiecentrum in Amersfoort (Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort) afd. revalidatie, C6, kamer 62. Ook mevrouw Wip (Valklaan 44, 3738 GH) brak haar heup, maar kan thuis revalideren. Peter Lanz (Drakensteyn 18, 3738 VR) heeft hartproblemen en wacht op verdere behandeling. IN MEMORIAM NEL STAUDT Op 11 december is Nel Staudt-Stoffelsen op 69-jarige leeftijd overleden. Nel was al geruime tijd ziek. Tot een paar maanden terug probeerde ze ook nog van alles om zich tegen haar ziekte te verweren. Nadat ze zelf de keuze gemaakt had om naar hospice Demeter te gaan (eerst met het idee om aan te sterken), bleek dat haar gezondheid steeds verder achteruitging. Nel werd vooral heel onrustig van haar ziekte. Ze bleef qua karakter wel de vriendelijke en bescheiden vrouw die ze altijd was geweest, maar haar lichaam gaf het op. In een bijeenkomst op Den en Rust hebben we haar leven en sterven waardig herdacht. We lazen uit psalm 23: de Heer is mijn herder. Een psalm die gaat over het leven van mensen. Maar waarin je ook het sterven van mensen mag lezen, als de psalmist dicht: ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. Aan God die er eeuwig is, hebben wij Nel Staudt toevertrouwd.

4 BIJEEN januari 2015 blz. 4 (BELIJDENIS)GESPREKSGROEP In januari willen we beginnen met een (belijdenis)gespreksgroep, die 1 à 2 keer per maand bijeenkomt. We proberen een aantal mensen bij elkaar te krijgen die wel eens verder willen praten over geloven, en met name over hun eigen geloof. En als je zo een tijdje met elkaar in gesprek bent, zou het zomaar kunnen dat een aantal van de deelnemers er na verloop van tijd voor kiest om belijdenis te doen. Dat wil zeggen: te midden van de gemeente uitspreken dat geloven voor jou belangrijk is. Die mogelijkheid biedt deze gespreksgroep. Het is geen verplichting. De eerste deelnemers hebben zich al aangemeld. Het zou mooi zijn als zich nog een aantal mensen voor deze groep zouden aanmelden. Op zondagavond 18 januari vanaf uur in de Ontmoetingskerk willen we de eerste keer als groep bij elkaar komen. We kunnen dan kennis maken met elkaar en met de methode. De methode die we gaan gebruiken is er één van JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk) en heet verwondering. Het is een gespreksboek n.a.v. de apostolische geloofsbelijdenis (ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, etc.) Lijkt het je wat? Kom langs of neem van tevoren contact op met ds. René Alkema. KINDERLEERHUIS Vanaf 10 januari is er kinderleerhuis voor de kinderen van groep 6. Zij krijgen daarvoor begin januari een uitnodiging. Mocht jouw kind per abuis geen uitnodiging hebben gekregen, neem dan even contact op met ds. René Alkema. FILM Op zaterdag 17 januari gaan we naar de aangrijpende film De pianist (2002) van regisseur Roman Polanski kijken. De film gaat over een jonge joodse pianist die de Duitse bezetting in Warschau overleeft. Op 23 september 1939 speelt de jonge pianist Wladyslaw Szpilman voor de Poolse radio 'Nocturne in d-mineur' van Frédérique Chopin. Door het lawaai van de bombardementen kan hij zichzelf echter

5 BIJEEN januari 2015 blz. 5 nauwelijks horen. Dan wordt de zaal van de Poolse omroep geraakt en is het radiostation definitief uit de lucht. De bominslag is het begin van Szpilmans lijdensweg gedurende de Tweede Wereldoorlog. Szpilman wordt samen met zijn familie ingesloten in het ghetto van Warschau en gezamenlijk moeten zij zien te overleven. Ze krijgen daarbij niet alleen hulp van Poolse verzetsstrijders, maar ook van verschillende vijanden die bewondering hebben voor Szilmans pianokunsten. De Poolse regisseur Polanski overleefde als klein jongetje de bezetting van de Nazi's in Warschau. Al tijden was hij vastbesloten om over deze periode in zijn leven een film te maken. Omdat hij niet wilde dat de film autobiografisch zou worden ging hij samen met schrijver Ronald Harwood op zoek naar materiaal. Uiteindelijk vonden ze een boek met de memoires van een jonge pianist en besloten hun film hierop te baseren. Vanaf uur staat er koffie en/of thee klaar. Om uur begint de film op groot scherm in de (verwarmde!) kerkzaal. Na afloop bent u uitgenodigd om nog even iets te blijven drinken. We vragen een kleine toegangsprijs van 2,50. ONTMOETINGSDIENST We zijn met de ontmoetingsdiensten terug in het verbouwde Dijckstate. De komende ontmoetingsdienst vindt plaats op 9 januari. Dhr. Jan Grootendorst is de voorganger. Ria van Aarnhem speelt piano. Bij een ontmoetingsdienst is er eerst een (korte) viering de ontmoeting met God. Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken en met elkaar te praten de ontmoeting met elkaar. Jan Grootendorst is telefonisch te bereiken ( ) als u om vervoer verlegen zit. De volgende ontmoetingsdienst is weer gewoon op de eerste vrijdag van de maand: 6 februari. Groet, ds. René Alkema UIT DE KERKENRAAD Op 1 december jl. heeft de kerkenraad weer vergaderd.

6 BIJEEN januari 2015 blz. 6 Onderstaand een korte samenvatting van hetgeen besproken is op deze vergadering. Besproken punten: De werkgroep Oecumene is in gesprek met de Parochie over gezamenlijke diensten en de samenwerking op andere gebieden. Er is eventueel de mogelijkheid om een gezamenlijke dienst te houden als er een 5 e zondag in een maand zit. Er is gesproken over de structuur binnen onze gemeente. Er zal opnieuw gekeken worden naar de wijkindeling; voorstel is om het aantal wijken te verminderen. Verder is besloten om in de Ontmoetingskerk de diensten te draaien met één ouderling en één diaken, vanaf 1 januari Dit is noodzakelijk aangezien er geen nieuwe gemeenteleden gevonden zijn voor de diverse vacatures. Daarnaast zitten veel kerkenraadsleden bijna aan hun termijn, vervanging is dus wenselijk! Vanwege de drukke decembermaand is besloten de kerkenraadsvergadering van januari te laten vervallen, zodat het Moderamen meer tijd heeft om de vergadering voor te bereiden. Er is al behoorlijk wat belangstelling voor de Alpha-cursus. De info avond staat gepland op 16 december. De Kerkenraad heeft helaas het advies van de jeugdwerkadviseur van het JOP, over o.a. het jeugdwerk en het bereiken van jonge ouders, nog niet ontvangen. Begin 2015 hopen we iets voor deze doelgroep te kunnen opzetten. De PKN zal medio januari extra informatie verstrekken over de ANBI-status, zodat gemeenten hiermee aan de slag kunnen. Wij moeten ervoor zorgen dat uiterlijk alles op 1 januari 2016 geregeld is om de ANBI-status te kunnen behouden. Het streven is om alles al medio 2015 klaar en online te hebben. In januari zal er gestart worden met een (belijdenis)gespreksgroep. Belangstellende gemeenteleden (jong en oud) worden gevraagd dit aan te geven. De mogelijkheden van geloofsbelijdenis en de voorbereiding hierop zullen actiever opgepakt moeten worden door de kerkenraad. De site is aangepast en ziet er goed uit. Het is nu zaak om de site up-to-date te houden.

7 BIJEEN januari 2015 blz. 7 Alle werkgroepen zullen gevraagd worden naar de stand van zaken met betrekking tot de speerpunten Op 18 januari zal er maar één dienst zijn om uur in de Ontmoetingskerk, dit zal een doopdienst zijn. De geplande avondmaalsviering wordt verplaatst naar zondag 1 februari Het college gaat aan de slag met de voorbereiding van de actie Kerkbalans. Besloten is om dit jaar geen pastorale enquête mee te sturen. De kerkenraad vergadert weer op maandag 2 februari Namens de kerkenraad, Peter van Barneveld COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VERANTWOORDING OPBRENGSTEN Over de afgelopen periode kunnen wij het volgende melden: - 1 e collecte t.b.v. kerk november 435,70 -Dijkstate collecte november 44,40-1 e collecte tbv kerk december (t/m 22/12) 347,97 -Dijkstate collecte december 39,70 -Gift 500,00 COLLECTEBONNEN De kerkenraad wenst graag het gebruik van collectebonnen te stimuleren. Reden om collectebonnen te gebruiken zijn: a. gemak voor u (niet altijd op zoek naar klein geld); b. minder stortingskosten voor de kerk; c. fiscaal voordeel voor u want de bonnen zijn aantoonbaar op uw dagafschriften en als gift mee te nemen in uw IB/PVV aangifte. Hoe ontvangt u deze bonnen? Door het overmaken van minimaal 20,00 (of veelvoud hiervan) op rekeningnummer NL77 INGB t.n.v. Protestantse Gemeente Maartensdijk/Holl.Rading o.v.v. uw adres. U ontvangt de bonnen zo spoedig mogelijk thuis.

8 BIJEEN januari 2015 blz. 8 VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2014 Wanneer u uw vrijwillige bijdrage voor het jaar 2014 nog niet heeft gedaan, vragen wij u dit alsnog te doen door het overmaken van uw toezegging op de daarvoor bestemde rekening. Zie voor het rekeningnummer voorin BIJEEN. PERIODIEKE GIFTEN Ook voor 2015 kunt u periodieke giften op twee manieren vastleggen, namelijk bij de notaris of in een schriftelijke overeenkomst tussen u als gever en de kerk als ontvanger. Vanaf 2014 zijn deze periodieke giften van de belasting aftrekbaar als deze in een schenkingsovereenkomst tussen gever en ontvanger zijn vastgelegd. Voor meer informatie: UW ADVERTENTIE IN DE BIJEEN? Wanneer ik iemand nodig heb, een klusbedrijf / loodgieter / kapper o.i.d. pak ik altijd eerst de BIJEEN. Dat is een veel gehoorde opmerking. Adverteren in ons kerkblad BIJEEN loont! Heeft u een bedrijf of levert u een dienst die nog niet overal bekend is? Dan loont het de moeite om een advertentie te hebben in ons kerkblad. Voor 31 per jaar heeft u een al advertentie die een groot bereik heeft. Informeer naar de mogelijkheden via Misschien weet u iemand met een bedrijf of bent u starter en wilt u uzelf bekend maken. Schroom niet om contact op te nemen. Advertentie-inkomsten maakt het op dit moment nog mogelijk om de BIJEEN gratis bij ieder gemeente huishouding 11x per jaar in de bus te bezorgen. Helaas hebben ook enkele adverteerders opgezegd, waardoor de inkomsten hierop minder worden. Dus nieuwe adverteerders zijn welkom. HULP IS WELKOM Ben jij iemand die het leuk vindt om 1x per jaar de handen uit de mouwen te steken en zich actief in te zetten voor de gemeenschap. Dan is de advertentie BIJEEN-administratie wellicht iets voor jou. In oktober worden de adverteerders verzocht hun bijdrage over te maken. Niet een uren durende klus, maar een uurtje achter de computer om de (standaard) brieven uit te printen en misschien een

9 BIJEEN januari 2015 blz. 9 half uurtje om ze rond te brengen. Misschien ben jij ook wel iemand die nieuwe adverteerders kan werven? Meldt je aan bij Wij zijn blij met u/jou! ACTIE KERKBALANS Onderstaande begroting maakt glashelder hoe onverminderd vitaal de vaste vrijwillige bijdragen zijn voor het functioneren van onze kerkgemeenschap. De vaste vrijwillige bijdrage wordt ook wel Aktie Kerkbalans genoemd. Onderstaand de goedgekeurde begroting over 2015 die u ook in de brief van januari zult gaan tegen komen. Hieruit blijkt dat de VWB de grootste inkomstenbron is voor onze gemeente. Een belangrijk deel dus, waarbij we afhankelijk zijn van u als gemeentelid. U houdt de kerk open. Wees daar van bewust, wanneer u uw bijdrage invult. Zorg dat onze kerk in balans is, wordt en/of komt. We moeten het met z n allen doen. We kunnen ons voorstellen dat u op sommige posten een toelichting of een verduidelijking wilt. Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Graag geven we u alle gewenste informatie. BEGROTING 2015 PROTESTANTSE GEMEENTE MAARTENSDIJK- HOLLANDSCHE RADING Lasten Baten Salarissen, vergoedingen e.d. Gas, water, licht Onderhoud gebouwen, inventaris, verzekeringen e.d. Land./class. verplichtingen Contributie/lidmaatschappen Jeugd- en vrijwilligerswerk Pastoraat, erediensten ed. Kantoor- en bestuurskosten Vaste vrijwillige bijdragen Collecten kerk Verhuur gebouwen Renten, diversen Opbrengst solidariteitskas Nadelig saldo Namens het College van Kerkrentmeesters, Barbara van Barneveld

10 BIJEEN januari 2015 blz. 10 OUDEJAARSCOLLECTE VIA EEN GIFT! In de vorige BIJEEN is helaas vergeten dit bericht naar de redactie te zenden. Maar omdat de BIJEEN heel misschien nog voor het oude jaar in de bus valt, kan het bericht alsnog. En anders is het uiteraard ook van toepassing op een goed begin van Vieren en verbinden Jezus heeft gezegd: waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben Ik zelf in hun midden. Iedere zondag mogen we daar deelgenoot van zijn. Tijdens onze kerkdiensten vieren we dat Jezus in ons midden is. Dat Hij ons verbindt. Maar Hij is niet alleen op zondag onder ons. We ontmoeten Hem en elkaar ook op andere dagen van de week. Zo mochten we het afgelopen jaar bij talloze activiteiten en bijeenkomsten met elkaar zingen, meeleven, van gedachten wisselen of juist samen stil zijn. Als kerkenraad kijken we hoopvol uit naar een nieuw jaar, waarin we ons als gemeente opnieuw willen laten inspireren door het Evangelie! Wij staan voor uitdagingen om zowel de jongsten als de oudsten in en buiten onze gemeente te blijven betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we met passende activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen wij aan het eind van het jaar een extra gift zodat dit werk komend jaar voortgezet kan worden. Draag bij aan een gemeente die samen viert dat Jezus verbindt! Bij veel gemeente in Nederland valt bovenstaande brief in de brievenbus met een acceptgirokaart. De Protestantse gemeente Maartensdijk-Hollandsche Rading kiest ervoor om op deze manier via ons kerkblad BIJEEN aan u te vragen een extra gift over te maken, zo aan het einde van het jaar c.q. begin van het nieuwe jaar. Maak uw (fiscaal aftrekbare) gift over op NL77 INGB t.n.v. Prot. Gem. M dijk/hr o.v.v. eindejaarsgift. Namens het College van Kerkrentmeesters, Barbara van Barneveld

11 BIJEEN januari 2015 blz. 11 ACTIE KERKBALANS 2015 In januari 2015 start in de weken 18 t/m 31 januari de actie Kerkbalans 2015 weer. Mijn kerk in balans U bent als lid van onze gemeente een onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn goud waard. Onze gemeente houdt zich bezig met kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. Waardevolle activiteiten die niet in geld uit te drukken zijn, maar organisatorisch een gezonde financiële basis nodig hebben. Een kleine greep: het hebben van een predikant, kerkelijk medewerker(s), ouderlingen en contactpersonen die beschikbaar zijn voor steun en medeleven; een werkgroep Diaconaat die actief is in eigen omgeving èn wereldwijd; een kindernevendienst en actieve jeugdclubs, een oppasdienst tijdens de eredienst; bloemengroeten vanuit de gemeente; maandelijkse ontmoetingsdiensten in Dijckstate; het traditionele kinderkerstfeest in Hollandsche Rading; wekelijkse repetities en medewerking van een cantorij in een eredienst; we bieden graag onderdak aan samen eten, Wereldwinkel en Amnesty International en er zijn nog veel meer zaken op te noemen. Om deze activiteiten én de kerkdeuren open te houden wordt er jaarlijks de actie Kerkbalans gehouden. In alle vrijheid en bescheidenheid vragen wij u om dit jaar een bedrag te schenken via de actie Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee

12 BIJEEN januari 2015 blz. 12 aan de toekomst van onze gemeente en uw bijdrage houdt onze gemeente in balans. We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeente die helpt, bidt, meedenkt, viert en rouwt. Als u uw bijdrage schenkt, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de crèche, de twijfelende buurman in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. U geeft om door te geven. Uw bijdrage via de actie Kerkbalans komt ten goede aan uw eigen gemeente. VRIJWILLIGERS Voor actie Kerkbalans wordt veel uit de kast getrokken. In de maand januari gaan vele vrijwilligers uit onze gemeente op pad om actie Kerkbalans uit te voeren. Zij zetten zich in voor deze geldwerving. U doet toch mee? DIACONIE EN ZENDING Namens het College van Kerkrentmeesters, Barbara van Barneveld DOEL 2 E COLLECTE JANUARI Zondag 4 januari Diaconie -Zondag 11 januari Solidariteitskas Als gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn we verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten. Want soms lukt het even niet om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Is er dringend behoefte aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Is het nodig om als missionaire gemeente actief te zijn in

13 BIJEEN januari 2015 blz. 13 bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of is er een bijdrage nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd. -Zondag 18 januari Oecumene Oecumene. Dat is met elkaar meeleven en samen kerk zijn over grenzen heen. Het is samen christen zijn, over kerkmuren heen kijken en wereldwijd geloofsgesprekken aangaan. Ook is het samen hulp verlenen aan hen die in nood zijn. Om deze veelzijdige oecumenische activiteiten te kunnen voortzetten is steun via de collecte nodig. -Zondag 25 januari Catechese en Educatie: Leren geloven! Leren geloven kan betekenen: iemand helpen om weer vertrouwen te krijgen. Maar het is niet altijd gemakkelijk om jongeren, die in de put zitten of die vragen over het geloof hebben, aan te spreken en hen te helpen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, geeft trainingen en ontwikkelt materialen om jeugdwerkers te ondersteunen in het contact leggen met deze jongeren. Daarmee krijgen zij handvatten om jongeren, die met vragen rondlopen, te benaderen en naast hen te gaan staan. Met de opbrengst van de collecte Catechese en Educatie wordt het toerustingswerk van JOP ondersteund, zodat meer jongerenwerkers gevoed worden met goede informatie, voorlichting en training. Want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat geloven ook betekent: naast jongeren staan! -Zondag 1 februari 2015 Werelddiaconaat: Een kleine noot maakt het verschil! In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en grote investeerders geen rekening houden. Door illegale houtkap en inbeslagname van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te verliezen. De organisatie NTFP (Non-Timber Forest Products), partner van Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking. Ze reikt hen de kennis en

14 BIJEEN januari 2015 blz. 14 vaardigheden aan om op te komen voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te voorzien met de teelt van cashewnoten. Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren getraind. Met de opbrengst kan Kerk in Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen in de productie van cashewnoten. Helpt u mee? OPBRENGST COLLECTE 30 november Missionair Werk en Kerkgroei: Op naar honderd pioniersplekken 115,87 7 december Pastoraat: Pastoraat ook buiten de kerkmuren 124,92 14 december Diaconie 98,32 21 december Diaconie 127,50 ADVENTSPROJECT In de periode van zondag 30 november t/m 4 januari 2015 staat de adventspot weer bij de uitgang van de Kerk. Dit jaar is het doel de slachtoffers van het geweld in Syrië. Tot nu toe, d.d. 21 december 2014, heeft de adventspot al Є 369,65 opgebracht. Meer informatie over dit project kunt u vinden op Noodhulp Syrië of op onze site onder het kopje Adventspot CHURCH OF BANGLADESH In Bangladesh steunt Kerk in Actie een voedselzekerheidsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Deze kerk is klein en beschikt over een beperkt kader, maar is er tot nu toe goed in geslaagd om een groot aantal dorpsprojecten uit te voeren, waarin onderwijs, gezondheidszorg en voedselzekerheid een belangrijke plaats innemen. Het voedselprogramma dat Kerk in Actie steunt ligt in de districten Rajshahi en Haluaghat in het westen en noorden van Bangladesh. Er zijn tal van activiteiten om de inkomsten van vrouwen te vergroten. Vrouwen krijgen onderwijs en training, beginnen spaar- en krediet projecten en leren betere landbouwmethoden. Verschillende groepen weven traditionele doeken waar een goede lokale markt voor is. Verder krijgen de kinderen van etnische minderheden toegang tot basisonderwijs, zijn er gezondheidsprojecten en leren de dorpsgroepen ook om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (extremere regenval, overstromingen en stormen).

15 BIJEEN januari 2015 blz. 15 Tot nu toe hebben we al een fantastisch bedrag van ,74 bij elkaar gespaard. We gaan nog door tot de zomer met dit mooie project en hopen in september te kunnen starten met een nieuw interactief project. KERSTPAKKETTEN De Kerstpakketten actie is dit jaar een gezamenlijke actie geweest met de werkgroep Charitas van de R.K. Sint Maartenskerk. In totaal zijn er 32 kerstpakketten bezorgd bij gezinnen die slecht rond kunnen komen en dus wel iets extra s konden gebruiken rond de kerst. VOEDSELBANK Ook de komende periode zal in de hal van de Ontmoetingskerk, een doos staan waar u producten voor de Voedselbank in kunt doen. De Diaconie zal er weer voor zorgen dat alles keurig bij de voedselbank terecht komt. SAMEN ETEN Op donderdag 8 januari 2015 en donderdag 5 februari 2015 bent u weer van harte welkom vanaf uur in het dorpshuis van Hollandsche Rading. In de Ontmoetingskerk in Maartensdijk is er op donderdag 29 januari 2015 weer Samen Eten. U bent welkom vanaf uur en de aanvang van de maaltijd is een half uurtje later. Namens de werkgroep Diaconie/Zending, Peter van Barneveld MIDDAGDIENST ZONDAG 25 JANUARI 2015 Op 25 januari is er weer een middagdienst in de Ontmoetingskerk waarin Ds. Erick Versloot uit Woerden voorgaat. Aan de dienst wordt muzikaal meegewerkt door de band Dedicated To God uit Emmeloord Na afloop is er weer een gezellige maaltijd waarbij soep en broodjes tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar zijn. De dienst begint om uur en de zaal is open vanaf uur.

16 BIJEEN januari 2015 blz. 16 Iedereen is van harte welkom. Werkgroep Middagdiensten DAANS OVERPEINZINGEN: IK MINNEKOOS JOU Ik begin met een gedichtje, uit het soms barre leven gegrepen: Ik doe er eentje bij: Een broek zonder rits Een shirt zonder knoop Een schoen zonder veter Het scheelt echt een hoop. De focus is praktisch En vaak proactief Zo kan ik het zelf Blijf ik inventief. Een stuur met een knuppel Een lepel met bocht Een stoel bij het douchen Het is goed onderzocht. Het is slechts materie Het houdt mij actief Maar het valt in het water Zonder steun van mijn lief. Mijn ogen tranen een meander op mijn wangen En zoeken telkens nieuwe baan Bij lachen, huilen, zelfs bij gapen Vormen ze een oceaan. Het zilte vocht loopt naar mijn mond toe Lippentremor komt er aan Zo slik ik trillende tranen Is mijn lijf met mij begaan. IN HET PARKINSON CAFE Met mijn vrouw was ik in november te gast in het Parkinson Café in de Koperwiek in BIlthoven. Parkinson Café s zijn maandelijkse

17 BIJEEN januari 2015 blz. 17 bijeenkomsten van de Parkinson Vereniging, waarop leden en andere belangstellenden afwisselende programma s krijgen voorgeschoteld. Die gedenkwaardige middag in november kwam Hans Holtslag langs met zijn voorstelling Trillende Tranen (zie het tweede gedichtje). Sinds een aantal jaren lijd ik aan de ziekte van Parkinson, en hetzelfde geldt voor Hans Holtslag, die een carrière achter de rug heeft als acteur en entertainer. Hij was nog maar 47 toen daar een abrupt einde aan kwam. Over dat dramatische moment vertelde hij geestig: Ik deed in een Stayokay op Texel goocheltrucjes voor een groep kinderen. Maar plotseling lukte geen van mijn kunstjes meer en ik baalde. De kinderen moesten enorm lachen, en pas toen ik daar ja tegen zei en het incasseerde, werd het weer leuk. Ik had succes dankzij Parkinson TRILLENDE TRANEN Holtslag ging het traject in van diagnose, behandelingen, therapie, verwerking en herpakte zichzelf. Hoe? Door zijn creativiteit en ervaring als theatermaker aan te spreken en te verbinden met Parkinson. Hij maakte er een programma over. Voor hem zelf een manier om deze ingrijpende, lichaam en geest omvattende ziekte te verwerken, voor medepatiënten een steun in de rug en een hart onder de riem. En niet alleen voor hen wellicht. Je hoeft immers geen Parkinson te hebben om met een lach en een traan naar je eigen situatie te kijken, die als het ware om te denken en zo je kwaliteit van leven te verbeteren. Trillende Tranen is een programma van liedjes, gedichtjes, woordspelingen, gedachten en verhalen waarin Hans de toeschouwer meeneemt op zijn weg met deze ziekte, de oplossingen die hij bedacht voor praktische problemen, de al dan niet wijze raadgevingen van hulpverleners en ervaringen met officiële instanties. Met ook grappige uitstapjes in de werelden van muziek (Beethoven), literatuur (Shakespeare), film en toneel. Een positieve boodschap resteert. Je bent niet je ziekte, maar je hebt hem. Blijf de mogelijkheden zien, blijf lachen, al is dat met tranen vermengd, en ontdek de kracht van de liefde. LIEFDE Daarover zei hij mooie dingen. Met de nodige zelfspot: Mijn liefde

18 BIJEEN januari 2015 blz. 18 druk ik uit in trilling./ Zo tril ik de hele dag./ Dat kunnen ze in Groningen voelen./ Hoezo gasboringen? Liefde is voor hem het allesoverheersende thema. Daarom gruwt hij van het modieuze woord mantelzorger. Zijn vrouw is zijn vrouw, en daarmee uit. De liefdesband wordt door de moeilijkheden die je ervaart versterkt. Ik houd van jou vindt hij een te platte manier om aan te geven dat zijn partner hem lief is. Zoekend naar iets beters kwam hij uit bij ik minnekoos jou. Dat spreekt ook mij aan. Het is actiever, legt nadruk op het uiten van je liefde, het is innig, intiem. Aan het slot van zijn interactieve voorstelling nodigde Hans diverse paren uit om elkaar te zoenen. Jammer, heel jammer dat ik niet werd uitgenodigd. Ik had graag willen tonen dat ik mijn lief minnekoos. Nu ja, dan maar buiten de voorstelling NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST Daan van der Waals ADVENTSPROJECT We kunnen terug kijken op een geslaagd Adventsproject. Er waren best veel kinderen wat we erg leuk vonden! Ook hebben we een hele gezellige middag met elkaar gehad zaterdag 14 december. We hebben met de kinderen kerststukjes gemaakt en spelletjes gedaan. Daarna lekker pannenkoeken gegeten en als klap op de vuurpijl ook nog een leuke disco. Bij deze wil ik de jeugdclub bedanken voor hun hulp! We gaan binnenkort alweer kijken naar het volgende project, de veertigdagentijd. We hopen dan weer een mooi project te hebben voor de kinderen. En nog een bedankje: Bernard van Voorst, heel erg bedankt voor het iedere week tonen van de afbeeldingen op de beamer!! DEZE PERIODE Deze winter lezen we verhalen uit het evangelie van Marcus. We horen over Jezus die langs het meer van Galilea loopt en een paar vissers met zich mee roept. Bij de verhalen van deze periode gaan we met de kinderen op zoek naar sporen van geluk : Jezus laat een

19 BIJEEN januari 2015 blz. 19 spoor van geluk na, overal waar hij komt en waar in hem geloofd wordt. Zondag 11 januari 2015 Marcus 1:1-11 Het begint Er klinkt een stem in de woestijn, zoals de profeet Jesaja het al heeft geschreven. Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen. Ook Jezus komt naar hem toe. Als hij gedoopt wordt, gaat de hemel open. Zondag 18 januari 2015 Johannes 2:1-11 De liefde van God Jezus is op een bruiloft in Kana, waar de wijn opraakt. Water verandert in wijn, het smaakt beter dan ooit tevoren. Zondag 25 januari 2015 Marcus 1:14-20 Het is tijd! Jezus begint aan zijn verkondiging. Het eerste dat hij zegt is: De tijd is aangebroken! De vissers bij het meer laten meteen hun netten achter en volgen Jezus. Zijn woorden doorbreken alles wat vanzelfsprekend was. Zondag 1 februari 2015 Marcus 1:21-28 Waar luister je naar? De mensen in de synagoge zijn onder de indruk van wat Jezus vertelt. Maar er is ook een man die bezeten is door een onreine geest. Hij kan alleen

20 BIJEEN januari 2015 blz. 20 maar schreeuwen: Wat hebben wij met jou te maken!? Jezus legt de schreeuwende stemmen het zwijgen op. Het nieuws over de gebeurtenissen verspreidt zich snel in heel Galilea Zondag 8 februari 2015 Marcus 1:29-39 Verschil van dag en nacht In korte tijd wordt het verhaal groter en groter. Als Jezus de schoonmoeder van Simon genezen heeft, komen er nog diezelfde avond drommen mensen naar hem toe om te vragen om genezing. De volgende ochtend is iedereen naar hem op zoek. Zondag 15 februari 2015 Marcus 1:40-45 De man die zijn mond niet kon houden Een man met huidvraat wordt door Jezus genezen. Hoewel Jezus hem zegt dat hij het aan niemand mag vertellen, gaat hij het toch overal rondvertellen. Groeten namens de kindernevendienst, Hester Ploeg

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Dienen Delen Doen Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Een initiatief van de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie (Binnenlands

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie