Van zorgen voor naar zorgen dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van zorgen voor naar zorgen dat"

Transcriptie

1 edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij

2 Redactioneel U kon het in de vorige Iedereen al lezen: Ipse de Bruggen verlegt haar koers. We gaan van zorgen voor naar zorgen dat. Een simpel zinnetje. Maar er schuilt soms een ware cultuuromslag achter. Colofon Iedereen is een uitgave voor alle relaties van Ipse de Bruggen. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Het volgende nummer komt begin juni uit. Teksten Rob van Es Overige teksten: afdeling Marketing & Communicatie Ipse de Bruggen Foto s Rob van Es Tom Pilzecker Rogier van de Ree, Camelot Fotografie Overige foto s: afdeling Marketing & Communicatie Ipse de Bruggen Eindredactie Afdeling Marketing & Communicatie Ipse de Bruggen Concept Wubbe, Delft Vormgeving Koring Grafische Vormgeving Druk Artoos Vragen? Mail naar ipsedebruggen.nl Voorpagina Op de voorpagina zorgdirecteur Marcel Schellart. Op pagina 4 vertelt hij over de nieuwe koers van Ipse de Bruggen. Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Ipse de Bruggen en/of andere auteursrechthebbenden. Ipse de Bruggen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden door onjuistheid en onvolledigheid van de inhoud van deze uitgave Want hoe kan je als begeleider, als zorgen in je bloed zit, de regie bij de cliënt laten? Ga je op je handen zitten als een cliënt met zijn veters prutst terwijl jij ze eenvoudig kan strikken? Of grijp je toch even in, behulpzaam als je bent? En hoe zorg je er als arts voor dat cliënten mee kunnen beslissen over belangrijke onderwerpen? Heb jij bijvoorbeeld het laatste woord over medicijngebruik? Zijn dat de ouders? Of heeft de cliënt zelf ook inspraak? Maar hoe moet dat dan met cliënten die niet kunnen praten? De antwoorden op deze vragen verschillen natuurlijk van cliënt tot cliënt. Het hangt af van de mate van beperking, van de vaardigheden, van de situatie en zeker ook van de wensen van een cliënt of en hoe je opschuift van zorgen voor naar zorgen dat. Wat de een betutteling noemt, is voor de ander veiligheid. De Iedereen ging op zoek naar mooie voorbeelden van zorgen dat. En ondanks dat we de koers pas sinds dit jaar zo benoemen, zijn die al volop te vinden in de organisatie. Maak kennis met Saskia Oudshoorn, die zelf voor ons opschreef wat zelfstandigheid voor haar betekent. Met de bewoners van de Stellingmolen in Maassluis, die besluiten nemen in hun eigen bewonersraad. Met zorgdirecteur Marcel Schellart, voor wie zorgen dat niet meer dan logisch is. En met de bewoners van de Keijzershof in Pijnacker, die allemaal heel verschillend zijn en allemaal in hun waarde worden gelaten. En de begeleiders? Die zorgen dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Annemiek de Ruiter Eindredacteur Iedereen 2

3 Meer kansen voor de cliënt 8 Eigen regie in Pijnacker 12 Het kleine steuntje in de rug 14 Wij bepalen het, wij wonen hier 16 Vrijwilliger: nat pak voor de badmeester 19 Bijzondere berichten - Delftse Zaak beste leerbedrijf - Onderneem met Ipse de Bruggen - Vele gezichten, één krant 18 Ipse de Bruggen in verandering 3

4 V a n z o r g e n v o o r n a a r z o r g e n d a t M e e r k a n s e n v o o r d e 4

5 c l i ë n t e n z i j n n e t w e r k Ipse de Bruggen werkt aan een nieuwe invalshoek bij het verlenen van zorg. Het principe heet van zorgen voor naar zorgen dat. Of iets uitgebreider geformuleerd het accent wordt verlegd van zorgen voor de cliënt naar ervoor zorgen dat een cliënt en zijn netwerk in grotere zelfstandigheid zelf meer kunnen doen. Op verschillende plaatsen, zoals in Nieuwveen, wordt al proefgedraaid met de nieuwe aanpak. Directeur zorg Marcel Schellart legt uit hoe dat nu precies zit met van zorgen voor naar zorgen dat. Van zorgen voor naar zorgen dat is een ontdekkingsreis waarbij wij als Ipse de Bruggen nieuwe dingen moeten durven doen. 5

6 Gewoon je eigen gang kunnen gaan, samen met je familie, vrienden en andere contacten Over cirkels en kruisjes en over de cliënt en zijn netwerk Marcel pakt een stuk papier en tekent in het midden een cirkel met daarin de tekst de cliënt. Daaromheen staat een ruimere cirkellijn. Op die buitenste lijn staan hier en daar kruisjes. Marcel: Het ene kruisje staat voor de ouders en andere kruisjes staan voor vrienden, de buren, de sportclub enzovoort. Die buitenste cirkellijn verbindt dus alle kruisjes met elkaar. Mooi gerangschikt in een kring rondom de cliënt. Die kring is het netwerk van de cliënt. Maar op een dag valt er een gat in die buitenste cirkel en de verbindingen tussen de kruisjes sluiten daardoor niet overal meer goed op elkaar aan. Het netwerk rond de cliënt hapert. Daardoor ontstaat een hulpvraag. Via dat gat in de netwerkcirkel komt Ipse de Bruggen binnen. En Ipse de Bruggen gaat linea recta af op de cliënt in het midden. Rond die cliënt legt Ipse de Bruggen allerlei hulpstructuren aan. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Van zorgen voor naar zorgen dat betekent dus dat we als begeleiders anders naar de cliënt kijken. Marcel: Je zult vaker je handen op je rug moeten houden, niet alles willen regelen om de cliënt tegemoet te komen. Dat komt raar over voor iemand die gewend is zorg te leveren. Toch is het minder vreemd dan het lijkt. We scheppen randvoorwaarden, we zorgen ervoor dat een cliënt beter in staat is om eigen keuzes te maken en om zo mogelijk samen met zijn familie allerlei beslissingen te nemen. Daar is een cliënt die gerespecteerd wil worden in zijn hoogst persoonlijke individualiteit bij uitstek bij gebaat. Ervaringen bij collega-organisaties zoals Edégé-Reigersdaal, J.P. van den Bent, en Vanboeijen laten zien dat de weg van zorgen voor naar zorgen dat geen luchtkasteel is. Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij. De buitenste cirkel repareren Op een of andere manier heeft Ipse de Bruggen de buitenste cirkel (ouders, vrienden, sportclub enz) niet goed in de gaten. We richten ons voornamelijk op de cliënt. Marcel: Dat wordt anders als we het principe volgen van van zorgen voor naar zorgen dat. Dan richten we ons niet alleen op de cliënt, maar vooral ook op het netwerk van de cliënt. We proberen dan als Ipse de Bruggen de buitenste cirkel te repareren, zodat de cliënt met steun van zijn netwerk weer zoveel mogelijk zelfstandig uit de voeten kan. Zo bijzonder is dat eigenlijk niet. Want of je nu een handicap hebt of niet, wat iedereen het liefste heeft is: gewoon je eigen gang kunnen gaan, samen met je familie, vrienden en andere contacten. Marcel: Waarom zou dat dan anders zijn bij iemand met een verstandelijke beperking? 6

7 Van multidisciplinair naar interdisciplinair Van zorgen voor naar zorgen dat vraagt van teams dat ze in gesprek gaan met de cliënt en met de mensen die het netwerk rond de cliënt vormen. In die dialoog kunnen oplossingen worden geopperd waar eerder nog niet aan gedacht was. In die situaties komt het erop aan om als begeleider en als team verantwoordelijkheid te nemen. Marcel: Soms moet je zelfs bestaande regels ter discussie stellen. Want oplossingen die de cliënt en zijn netwerk belangrijk vinden, passen niet altijd in de kaders die we vooraf met elkaar hebben vastgelegd. Dat is ook niet erg. Van zorgen voor naar zorgen dat is een ontdekkingsreis waarbij wij als Ipse de Bruggen nieuwe dingen moeten durven doen. Verantwoordelijkheid nemen. Niet de regels, maar de cliënt als uitgangspunt nemen: dit alles heeft nog een andere consequentie. Waar verschillende disciplines in en rond een team nu nog multidisciplinair samenwerken, wordt dat straks een kwestie van interdisciplinair samenwerken. Schotten tussen de verschillende disciplines verdwijnen als het gaat om dat ene gedeelde perspectief: het faciliteren van meer zelfstandigheid van de cliënt. Klantbeleving en toekomstsessies Het principe van van zorgen voor naar zorgen dat komt niet uit de lucht vallen. Marcel: In Nieuwveen doen we al twee jaar ervaring op met het principe van de klantbeleving. De essentie: als een cliënt zich begrepen voelt, zelf oplossingen zoekt, goed woont en passende faciliteiten heeft, dan heeft de cliënt het beter naar z n zin. Bij het perspectief van de klantbeleving bepalen niet wij wat goede oplossingen en passende faciliteiten zijn, maar de cliënt zelf en zijn netwerk. Die aanpak kun je zien als een voorloper op van zorgen voor naar zorgen dat. Het sluit ook aan op de recente toekomstsessies en de leiderschapsdag die Ipse de Bruggen heeft gehouden: al die ervaringen en recente bijeenkomsten richten zich vooral op wat de cliënt zèlf samen met zijn netwerk wil en op de manier waarop Ipse de Bruggen daar qua organisatie concreet op kan inspelen. Bezuiniging? Mensen die er mee kennismaken zijn enthousiast. Maar wie van zorgen voor naar zorgen dat nog niet goed kent, oppert soms dat het principe eigenlijk gewoon een verkapte bezuiniging is. Je kunt Marcel Schellart er behoorlijk mee op de kast jagen. Of van zorgen voor naar zorgen dat duurder of goedkoper is dan hoe we het nu doen, is niet van belang. Wat we doen, is schotten weghalen. Schotten tussen Ipse de Bruggen en familie en vrienden van de cliënt bijvoorbeeld. Maar ook schotten tussen gemeenten, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, woningcorporaties en tussen onze eigen diensten en afdelingen. Doordat mensen niet langer denken vanuit eigen organisatiekaders, maar vanuit het kader van de cliënt, is er opeens veel meer mogelijk. En ja, daardoor kan het ook allemaal goedkoper. Maar dat is niet de eerste doelstelling. De cliënt en zijn netwerk maken het verschil. 7

8 Van links naar rechts Rianne, Peter, Guus, Wim en Wilma E i g e n r e g i e i n P i j n a c k e r : r e s Van zorgen voor naar zorgen dat is natuurlijk niet nieuw. In Pijnacker bijvoorbeeld wordt de regie al sinds jaar en dag bij de cliënt gelegd. Dat uit zich in kleine maar veelzeggende dingen. Ook op een doodgewone doordeweekse dinsdagavond. Wie bij de bewoners in woonlocatie Keijzershof in Pijnacker op bezoek komt, mag altijd mee-eten. Logisch, vindt locatiemanager Peter van Baalen. Dit is een huis. Of liever nog, een thuis. Als jij thuis je familie of vrienden op bezoek krijgt, vind je het toch ook leuk als die blijven eten? Dus schuiven we aan bij de bewoners Truus, Guus, Peter, Marja en Gerda. Daar gaat het gesprek tussen de happen door al snel over leuke dingen doen. Guus zit in clubtenue klaar voor zijn wekelijkse voetbaltraining, bewoner Peter gaat graag naar zijn zus en de dames houden van feestjes. Gezellig! Maar ook handballen, films kijken en boodschappen doen zijn populair. Vrije tijd met elkaar, familie, vrienden en vrijwilligers Leuke dingen doen betekent duidelijk voor iedereen iets anders. En dat is, vooral in de weekends, te merken in huis. Begeleider Leonieke: We doen er, samen met familieleden en vrijwilligers, alles aan om de bewoners zoveel mogelijk een eigen leven te laten leiden en zelf keuzes te leren maken. Daar horen hobby s, sporten, op bezoek gaan en feestjes vieren natuurlijk bij. We hebben een bewoner die af en toe met de metro naar Rotterdam gaat om met vrienden uit te gaan. 8

9 Julianne Rianne p e c t v o l e n v a n z e l f s p r e k e n d Na het eten worden de huishoudelijke taken verdeeld. De vaatwasser inruimen, koffie zetten, het vuilnis wegbrengen het gebeurt allemaal zonder morren. Het is een taakverdeling die onder begeleiding door de bewoners is opgesteld. De jarige Kaliet trakteert op cake, en laat haar appartement zien. Geen ruimte in de Keijzershof is hetzelfde. Peter: Je kunt wel naar Ikea rijden voor 26 dezelfde kasten maar dan wordt het nooit iets van de bewoners zelf. Toen we hierheen verhuisden hebben daarom alle bewoners met de hulp van familie en vrienden hun eigen kamer ingericht. Voor de inrichting van de algemene ruimten zijn de bewoners met begeleiding op pad gegaan. Kaliet heeft een knus meidenappartement met een keurig opgeruimd keukentje. Ik heb voor mijn verjaardag een Senseo gekregen, dan kan ik koffie zetten als ik bezoek heb. En s morgens voor ik naar mijn werk ga voor mezelf een lekker bakkie maken. Kaliet werkt vier dagen in de week bij dagbestedingslocatie Bisnis in Zoetermeer. Ik ga er zelf naar toe. Met de taxi. En als er iets niet goed gaat, kan ik de begeleiding bellen. Een mooi voorbeeld van zorgen dat, licht Leonieke toe. We hebben ons wel eens zorgen gemaakt over Kaliet. Toen bleek dat de taxi niet was gekomen en ze al lang zat te wachten. Toen zijn we gaan denken over een manier om haar wel te laten reizen maar ook gemakkelijker contact met begeleiding op te laten nemen. Nu heeft ze een telefoon op zak. Na een training kan ze als er iets aan de hand is, de begeleiding bellen. Zo houdt ze haar zelfstandigheid maar hebben we allebei een geruster gevoel. Goede tijden Ook beneden, bij de woongroepen, is de koffietijd aangebroken. In een van de woonkamers staat de 9

10 televisie aan en kwettert een vogel. Annemarie en José zitten aan tafel te kleuren. Frank en Carlien schuiven ook aan. Ze vertellen over de vogel; die is van José. Voor haar verjaardag gekregen, fluistert ze. De anderen herinneren zich de verjaardag van José ook nog wel. De hele groep was uitgenodigd op haar feest. Er was muziek, en er waren frietjes! De televisie leidt een beetje af. Carlien: Ik ga straks niet naar GTST kijken hoor, daar vind ik niks aan. Geen probleem, legt Leonieke uit. Want ook in de woongroep hebben alle bewoners een eigen kamer waar ze zich terug kunnen trekken. Dus kijkt Carlien op haar eigen televisie iets wat ze wel leuk vindt. Wat je zelf kookt, smaakt altijd lekkerder De jongeren van de woongroep aan de andere kant van de gang zijn nog niet bezig met GTST. Eerst het brood smeren voor op het werk de volgende dag. Begeleider Melissa hijgt nog na van een sprintje naar de metrohalte: Ik moest even iemand helpen om haar OV Chipkaart op te laden. Carenza, Maartje, Michel, Sylvana en Jordi verzamelen op de banken in de woonkamer, een beetje verlegen. Maar als het over hun werk en hun hobby s gaat, komen ze los. Zo gaat Sylvana elke week met haar nicht naar Zumba-les. Leonieke: Dat is geen speciale les voor mensen met een verstandelijke beperking, dus dat is best bijzonder. De bewoners hebben allemaal hun eigen bezigheden, maar doen ook dingen samen. In ieder geval eten, en regelmatig een spelletje op de Wii. Verder wilden de jongeren graag leren koken. De bewoners van de woongroepen hebben behoefte om met anderen in een groep te wonen, maar ook zij willen zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Er is een vrijwilliger gevonden die samen met hen bespreekt wat ze willen eten. Ze doet met hen de boodschappen en leert ze hoe ze het klaar moeten maken. Michel: Wat je zelf kookt, smaakt altijd lekkerder. Relatie In de Keijzershof wonen ook nog vijf bewoners met een eigen 10

11 T h u i s i n P i j n a c k e r De 26 mannen en vrouwen die in woonlocatie Keijzershof in Pijnacker wonen, hebben een matige tot lichte verstandelijke beperking en zijn goed mobiel. Zij hebben in een mooi, nieuw pand midden in een woonwijk de woonruimte en begeleiding die bij hen past. Heel verschillend, maar altijd ontwikkelingsgericht en individueel op maat. Op de eerste etage zijn twee woongroepen van vijf personen, met elk een gezamenlijke huiskamer en voor elke bewoner een eigen slaapkamer met sanitair. Op de volgende etages hebben 11 bewoners een eigen 1-kamerappartement met een gezellige gezamenlijke woonkeuken en 5 bewoners hebben een eigen 2-kamerappartement. Er is vrijwel altijd begeleiding aanwezig, maar ze hebben ook veel steun aan en plezier met elkaar, hun familie, vrienden en vrijwilligers. tweekamerappartement. Zij kunnen hun eten halen in de keuken beneden, maar leven verder niet in de groep. Leonieke en haar collega s proberen zo min mogelijk te sturen. Als ze willen is er aanspraak en volgens afspraak is er dagelijks begeleiding op hun appartement. De appartementsbewoners zetten zelf de wekker, halen hun eigen boodschappen en doen zelf of met begeleiding de was. Julianne en Rianne laten trots hun appartement zien. Op de deur van de badkamer hangen pictogrammen. Leonieke: Pictogrammen helpen Julianne na een trainingsprogramma zelfstandig de volgorde van handelingen uit te kunnen voeren. Bij Julianne hangt Lady Gaga prominent in beeld, bij Rianne is haar liefde voor paarden duidelijk aan haar interieur af te lezen. En haar liefde voor Wilco, die ook een appartement heeft in Keijzershof. Wij hebben al heel lang een relatie, vertelt Rianne. In het weekend blijft Wilco slapen. Doordeweeks niet. Rianne: Want dan moeten we naar ons werk de volgende dag. Leonieke vertelt dat daar goede afspraken over zijn gemaakt. Voorzichtig bouwen de twee het samenleven op. Begeleiding op maat Een doodgewone doordeweekse dinsdagavond in Pijnacker. Met tientallen kleine en grotere voorbeelden van eigen regie. En dan hebben we het nog niet over het binnenshuis, op verzoek van de cliënten, consequente gebruik van het woord bewoners in plaats van de term cliënten. Over het bewonersoverleg dat elke 14 dagen vergadert. Over de telefoon, waarmee de begeleiders contact houden met de bewoners zonder binnen te komen in hun privéruimte: Ik moet nog even iemand bellen en daarna kan ik bij jou langs komen. Ik ben er over een half uurtje. En over het consequente kloppen of aanbellen, dat begeleiders doen als ze wèl iemands kamer of appartement in willen gaan. Een kwestie van respect, volgens locatiemanager Peter. Het is hun huis en hun leven. Dat kun je omschrijven als van zorgen voor naar zorgen dat. Voor ons is het vanzelfsprekend. 11

12 V a n z o r g e n v o o r n a a r z o r g e n d a t b i j I p s e d e B r u g g e n H e t k l e i n e s t e u n t j e i n d e r u g d a t i k s o m s n o d i g h e b 12

13 Bij Ipse de Bruggen willen we de regie meer neerleggen waar hij volgens ons thuis hoort: bij de cliënt. Wie kan beter vertellen wat dat betekent dan de cliënten zelf? Saskia Oudshoorn, die een lichte verstandelijke beperking heeft en daarom bij Ipse de Bruggen begeleid wordt, schreef het voor ons op. Er zijn in korte tijd wel een aantal dingen bij Ipse de Bruggen veranderd. Als cliënt merk je natuurlijk ook niet alles, veel dingen gaan via de begeleiders en de locatiemanagers. Soms denk ik ook wel beter, want niet alles is altijd even leuk om te horen. Maar er zijn ook veel situaties die mij (en alle andere cliënten) wel degelijk aan gaan. Tenslotte draait het om de cliënt, om hem/haar zo n goed mogelijk leven te geven. Als ik dan even na ga bij mijn eigen situatie: ik kan gelukkig heel veel bespreekbaar maken met mijn begeleiders. Zij zijn er tenslotte voor om mij in bepaalde situaties te helpen en ook om mij in de toekomst zelfstandiger te laten worden. Hoewel ik dat nu ook wel redelijk ben. Alleen heb ik momenteel wel begeleiding nodig, ook al is het maar dat kleine steuntje in de rug dat ik soms nodig heb. Maar niemand vindt het leuk (jong of oud) om betutteld te worden. Dus mensen met een (lichte) beperking al helemaal niet. Gelukkig gebeurt dit bij mij ook niet en als het eventueel wel een keer gebeurt dan zeg ik er ook echt wel wat van. Soms ben ik het niet met de begeleiders eens, dit kan ik dan vervolgens wel op een nette manier bij hen bespreekbaar maken. En er wordt altijd wel iets mee gedaan, alleen ieder mens is anders (gelukkig maar) dus alle mensen van de begeleiding kunnen ook weer op een andere manier reageren. Ik weet namelijk van mezelf dat ik dat één van de lastigste hindernissen vind in het begeleid wonen. Een oplossing is daarvoor wel dat je naar je persoonlijke begeleidster (pb er) kunt gaan, ten eerste kent diegene je toch wel het beste en zo krijg je ook geen conflicten met je andere begeleiders, omdat zij soms niet van bepaalde afspraken/situaties op de hoogte zijn. Daarom is het voor mij belangrijk om te weten dat ik ook veel beslissingen zelf kan nemen en niet dat daar steeds iemand bovenop zit om te controleren of iets wel goed gaat. Nee, laat mij maar iets zelf ondernemen en misschien gaat het wel een keer fout, maar naar mijn mening leer je daar meer van, dan dat iemand zegt: Nee dit mag je niet, want. Als iemand vaak tegen je vertelt dat je iets niet mag doen, dan doe je het juist. Zo zit ieder mens toch in elkaar? En waarom iemand met een (lichte) beperking dan niet? Waar ik ook erg over te spreken ben, is dat de begeleiding in mijn omgeving vaak wel dezelfde lijn naar mij toe trekt. Zij houden ook nauw contact met de begeleiding van de dagbesteding. De mensen van de dagbesteding kunnen dan daar vervolgens ook weer op in spelen. Ik vind het jammer dat ik momenteel geen reguliere baan kan hebben, dit heb ik voorheen wel altijd gehad. Ik doe nu ongeveer zo n 2 jaar dagbesteding, vind het ook leuk, alleen ik voel me er niet altijd nuttig bij. En bij een reguliere baan kan ik me nuttig maken voor andere mensen in de samenleving. En ik vind ook dat iedereen recht heeft om in de samenleving te werken, ook mensen die misschien een (lichte) beperking hebben. We zijn toch allemaal mensen? Soms vind ik het daarom ook zo oneerlijk dat de politiek zulke dingen besluit, dat mensen met een beperking geen gewone baan kunnen behouden. Terwijl zij niet weten hoe het er dan echt aan toe gaat in de samenleving. Mijn afspraken kan ik gelukkig allemaal zelf regelen, bijvoorbeeld als ik naar vrienden of familie ga. Natuurlijk moet ik het wel even aan één van de begeleiders laten weten, maar dat lijkt me logisch, anders weten ze op een gegeven moment ook niet meer waar ik uithang. Soms bekijk ik het wel per situatie. Als ik naar een medische afspraak ga, dan vind ik het meestal wel fijn als er iemand meegaat die dicht bij me staat, begeleiding of ouders. Alleen financiële zaken vind ik soms wel eens lastig te regelen, want daar komt vaak veel bij kijken. Maar daar wordt ik dan ook mee geholpen, dit doe ik dan met diegene samen, zodat ik er ook steeds weer meer van kan leren. Want iedere dag leert een mens bij, dus dat werkt bij mij ook zo. 13

14 Aan de Stellingmolen in Maassluis zetten begeleiders niet zomaar de televisie in de woonkamer aan. Ze moeten het eerst aan ons vragen. Wij bepalen het dan, wij wonen hier, vertelt Ilona. llona vormt samen met Joyce, Elma, Ronald en Anuschka (v.l.n.r.) de bewonersvergadering die de in totaal negen bewoners van de Stellingmolen vertegenwoordigt. W i j b e p a l e n h e t, Elke zes weken bespreken de leden van de bewonersvergadering de belangrijke kwesties die spelen in het huis. Ze geven van tevoren aan welke punten ze willen bespreken, zodat begeleider Paula een agenda voor het overleg kan maken. Daar staan de meest uiteenlopende onderwerpen op. Kleine onderwerpen zoals wat de beste plek is voor het dienblad voor koffie en thee, maar ook grote zoals waar de bewoners op vakantie willen. Alles mag op de agenda, en alles wordt serieus besproken. Want het is goed om over dingen te praten, weet Ilona. Empowerment De bewonersvergadering bestaat sinds Joyce weet nog precies hoe het begon: Ik ben met Paula naar Schiedam geweest om te leren hoe je beter kan zeggen wat je zelf wil. En we zijn ook naar symposiums geweest met mensen van buiten de stichting. Al deze activiteiten vonden plaats in het kader van een project voor cliënt empowerment. Joyce: Dat betekent dat je meer zelf mag weten, want het is jouw leven. Als ik vroeger bijvoorbeeld kleren ging kopen, dan zei de begeleiding wat er goed was om te nemen. Maar eigenlijk kan je gewoon zelf kiezen en moet de begeleiding jou alleen maar helpen. Naar aanleiding van het project zijn Paula en Joyce ook naar de inspraak van de bewoners gaan kijken. Paula: Vroeger vond overleg met de bewoners plaats onder het eten. Dat werkte niet prettig. Daarom hebben we met een paar bewoners de huidige bewonersvergadering opgezet. En die werkt prima, volgens alle leden. Het gaat goed, heel goed, vindt Anuschka. We kunnen goed praten, beaamt Ronald. Je kan veel vragen, zegt Elma, En elkaar helpen. En als de bewonersvergadering het een keer niet eens wordt, is er een simpele regel die altijd werkt volgens Ilona: Meeste stemmen gelden. 14

15 Afspraken die gemaakt zijn in de bewonersvergadering zijn bindend. Dat was best even wennen voor de begeleiders. w i j w o n e n h i e r De wind van voren Afspraken die gemaakt zijn in de bewonersvergadering zijn bindend. Dat was best even wennen voor de begeleiders. Paula lacht: Want soms krijg je echt de wind van voren. Dan hoor je ineens: Wij wonen hier en dan gaat het niet altijd zoals het personeel wil! Voor ouders was het ook een openbaring dat er een bewonersvergadering kwam. Zij vinden het in het algemeen een goede zaak en geven aan dat ze zien dat hun kind nu meer voor zichzelf opkomt. Dat vergroot de eigenwaarde en daarmee de zelfstandigheid. De bewoners van de Stellingmolen weten al hoe belangrijk dat is. Ze hebben daarom deze zomer ook meegedaan aan de toekomstsessies over van zorgen voor naar zorgen dat. Daar wilden ze onder meer inbrengen dat ze moeite hebben met wisselingen van personeel. Want er komen best vaak nieuwe mensen en die kennen ons niet zo goed, licht Joyce toe. Helaas vonden ze de toekomstsessie een beetje tegenvallen. Ilona: Het was een beetje moeilijk. Over de belangrijke punten die ze hadden meegenomen, praat de bewonersvergadering nu maar zelf verder. En Paula neemt de bevindingen weer mee naar overleggen met haar Ipse de Bruggencollega s. Dan werkt het beter. Oplossingen De bewonersvergadering is er nog niet uit wat in 2014 de vakantiebestemming moet worden. Die van vorig jaar ligt nog vers in het geheugen. We gingen naar Valkenburg, vertelt Anuschka enthousiast. Maar het ging bijna mis met de bus, vult Ilona aan. De bewoners hadden de klaarstaande bus gemist omdat de naam van de reisorganisatie er niet op stond. Ilona: Nou, dan schrik je echt! Maar uiteindelijk kwam alles goed. Want, vraagt Paula: Problemen zijn er om? Op te lossen, knikt de voltallige bewonersvergadering. 15

16 V r i j w i l l i g e r s Het gaat zeker weten lukken: binnenkort bezorgen ze badmeester Vincent een nat pak. Laatst lukte het bijna. Alphonso pakte hem bij zijn enkels, trok, en trok bijna lag Vincent met badjas en al in het zwembad. Nét niet. Vincent was hem net te snel af en bleef veilig op het droge. Voor Alphonso en Jacqueline zat er niet veel anders op dan hem wat nat te spetteren en nog een baantje te trekken. Elke maandagmiddag gaan Alphonso Martens en Jacqueline Sassen samen zwemmen in de Antilope; het bewegingscentrum van landgoed Ursula in Nieuwveen. Alphonso vindt het heerlijk in het water en dat is duidelijk te zien. Terwijl hij aan de hand van Jacqueline langzaam langs een trapje het bad in loopt, breekt er een grote lach door op zijn gezicht. Als ze even later door het water bewegen blijft die stralende lach. Buiten het water is Alphonso afhankelijk van een rolstoel. Echt zwemmen kan hij niet, dus een fors aantal baantjes trekken is er niet bij. Maar hij vindt niets lekkerder dan zich met zijn benen om Jacqueline heen en zijn armen achter zich al drijvend door het water te laten bewegen. Wordt het een beetje spannend, dan knijpt hij zijn benen bij elkaar. Au, roept Jacqueline dan en al snel is er weer een lach en ontspant Alphonso weer. Sinds hij geopereerd is, is hij angstiger geworden, legt Jacqueline uit. Hij heeft toen maanden lang niet mogen zwemmen en was daarna duidelijk zijn veiligheid kwijt. Beetje bij beetje komt dat weer terug en E l k e w e e k e e n u u r t j e 16

17 durft hij weer steeds meer. De eerste keren dat Alphonso weer ging zwemmen, ging bewegingsagoog Vincent van Koert mee het bad in om Jacqueline en Alphonso al doende te leren hoe ze weer konden genieten. In het begin hielden we nog een hand achter Alphonso s hoofd, rug en benen. Al snel werd dat nog maar één hand onder zijn rug. Ik stimuleer hem ook om zelf actiever te bewegen in het water. We lopen dus altijd ook een paar stukjes. Maar drijven vindt hij het allerlekkerst en hij wordt er heerlijk ontspannen van. Door buurvrouw gestrikt Jacqueline haalt Alphonso op bij de dagbesteding en gewapend met zwemkleding en handdoeken trekken ze naar het zwembad. Omkleden, douchen en later afdrogen en aankleden duurt ongeveer even lang als het half uur dat ze in het water zijn. Elke week is ze dus ruim een uur als vrijwilliger in de weer. Het is gewoon heerlijk om te doen. Zodra ik die heerlijke lach van Alphonso zie, weet ik waar ik het voor doe. Cliënten moeten altijd de aandacht van begeleiders delen, dit is écht een moment waarop hij al mijn aandacht krijgt. Dat is voor ons misschien gewoon, maar voor hem heel speciaal. Dat maakt dit werk zo mooi. En het doet mij ook goed, ik ga altijd met een heel tevreden gevoel weer naar huis. Dik dertien jaar geleden had ze niet kunnen denken dat ze zo lang zwemvrijwillig zou zijn. Toen mijn kinderen naar school gingen vroeg mijn buurvrouw of ik zwemvrijwilliger wilde worden. Ik ben met haar meegegaan om te kijken en ben gebleven. Eerst heb ik nog met een andere cliënt gezwommen, maar inmiddels gaan Alphonso en ik al meer dan tien jaar naar het bad. z w e m m e n Bij Ipse de Bruggen werken meer dan vrijwilligers. Ze helpen bij activiteiten, gaan mee winkelen, wandelen, naar het zwembad, doen spelletjes, geven computerles, organiseren disco s en draaien bardiensten. Of ze zijn de speciale bezoekvriend of -vriendin of gastgezin van een bewoner. Als vrijwilliger ben je goed verzekerd en wij vergoeden je reis- en onkosten. Een vaste begeleider ondersteunt je en je kunt meedoen aan trainingen en cursussen. Regelmatig komen bedrijven een middag helpen op één van de locaties. Bij een feest, een barbecue, een opknapbeurt van de tuin, de avondvierdaagse of een dagje naar een dierentuin. Met je collega s iets doen voor een ander is een bijzondere ervaring. En onze cliënten zijn er blij mee! Interesse? Kijk voor alle informatie op Feest Haar vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd. Door Alphonso en door de organisatie. Jaarlijks is er een feestelijke avond op landgoed Ursula voor alle vrijwilligers. Vorig jaar ben ik daar heen geweest om er mijn twaalf-en-een-half-jarig jubileum te vieren. De jubilarissen en hun introducees kregen een heerlijk buffet aangeboden. Bij de huldiging kregen we een bronzen beeldje: een zittende persoon die wacht op zijn vrijwilliger. En Alphonso bracht cadeautjes mee. Daar doe ik het niet voor, maar het is natuurlijk wel leuk om zo verwend te worden. Ze kan iedereen aanraden om (zwem-) vrijwilliger te worden. Er zijn nog zoveel mensen die die extra aandacht zo goed kunnen gebruiken. En het geeft je écht een heel tevreden gevoel! 17

18 I p s e d e B r u g g e n i n v e r a n d e r i n g Ipse de Bruggen staat aan de vooravond van veel veranderingen. Veranderingen in de wetgeving en veranderingen in onze zorg. En al kunnen we van de meeste veranderingen de gevolgen nog niet concreet vertellen, toch geven we hier alvast een eerste indruk van wat er in 2014 en 2015 gaat gebeuren. Het huidige kabinetsbeleid heeft grote gevolgen voor de gehandicaptenzorg. We weten al langer dat de AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ingrijpend gaat ver an deren. We krijgen te maken met verschillende wetswijzigingen, zoals de aanpassing van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) en de nieuwe Jeugdwet. Het kabinet zet in op meer participatie en op zorg dicht bij huis. De gemeenten worden (nog meer dan nu) verantwoordelijk, er wordt een groter beroep gedaan op bijvoorbeeld mantelzorgers en er zal minder geld beschikbaar zijn. Goede voorbereiding Door de wetswijzigingen in de Wmo zal de markt voor extramurale begeleiding veranderen. Om op die nieuwe markt mee te kunnen doen, wil Ipse de Bruggen met de organisaties Fundis en Assist samen een zelfstandig Wmo-bedrijf beginnen. Het nieuwe bedrijf zal vanaf 1 januari 2015 alle burgers met een beperking gaan ondersteunen, thuis of in de wijk, in heel Zuid-Holland. Op dit moment kijken de ondernemingsraad en cliëntenraad van Ipse de Bruggen naar de plannen. Naar verwachting nemen de drie partijen begin volgend jaar het definitieve besluit. Vanaf 2015 moet ook de nieuwe Jeugdwet gaan gelden. Dan ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeenten. De zorg voor kinderen en jongeren moet dan zo dicht mogelijk bij thuis worden georganiseerd en integraal aangepakt worden. Ook dat is een ontwikkeling waar Ipse de Bruggen zich, samen met de gemeenten en andere organisaties voor jeugdhulp, nu al op aan het voorbereiden is. Want deze wetswijziging heeft effect op de hulp- en dienstverlening in onze orthopedagogische behandelcentra (OBC s), een deel van de kinderdienstencentra (KDC s) en op alle ambulante jeugdhulp. Verandering van koers Niet alleen de wetswijzigingen zorgen de komende jaren voor veranderingen bij Ipse de Bruggen, ook de koers naar zorgen dat vraagt om aanpassingen. Samen met cliënten, hun vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers hebben we gezegd dat de cliënt meer regie over zijn of haar eigen leven moet krijgen. Dus gaan we als zorgverlener nog meer focussen op wat onze cliënten willen. Al deze ontwikkelingen vragen natuurlijk om een andere manier van werken en een andere inrichting van onze organisatie. Daarnaast heeft Ipse de Bruggen, net als alle andere zorgorganisaties in Nederland, een bezuinigingsopdracht en 2015 worden dus jaren van veranderingen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan de website in de gaten. O n l i n e g o e d g e ï n f o r m e e r d Ipse de Bruggen komt vanaf medio januari 2014 met een website specifiek over jeugdhulp: Dit doen we om ons aanbod nog zichtbaarder te maken voor de belangrijke doelgroepen in de jeugdhulp: verwijzers/gemeenten, familie en ouders en de kinderen en jongeren zelf. Onze algemene website, is rond de feestdagen ook aangepast. U vindt nu gemakkelijker de informatie die speciaal voor u is, of u nu bijvoorbeeld een huisarts bent, bij een gemeente werkt of een familielid bij Ipse de Bruggen heeft wonen. 18

19 D e l f t s e Z a a k b e s t e l e e r b e d r i j f O n d e r n e e m s a m e n m e t I p s e d e B r u g g e n Een inspirerende middag. Dat was de bijeenkomst van 60 ondernemers uit de regio bij arbeidscentrum Focus van Ipse de Bruggen in Alphen aan den Rijn. Met als motto Werk efficiënter, onderneem samen zette Focus dit najaar de deuren open om de ondernemers met eigen ogen te laten zien wat Ipse de Bruggen voor hen kan betekenen bij omvangrijke opdrachten of routinematige werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen op een efficiënte manier uitgevoerd worden door mensen die erg graag willen én kunnen werken maar een arbeidshandicap hebben. Bezoekers konden de verschillende werkplekken op de locatie te bekijken. De aanwezigen waren aangenaam verrast over de werkzaamheden die daar worden verricht. Vervolgens was er volop gelegenheid om te netwerken, onder het genot van een hapje en een drankje verzorgd door Prins Heerlijk uit Alphen aan den Rijn. Meer weten over de mogelijkheden bij Focus? Stuur een mail naar: of kijk op focus.ipsedebruggen.nl Ipse de Bruggen is door haar bijdrage in het lerend wijkcentrum De Delftse Zaak verkozen tot het Beste Leerbedrijf voor het Delftse onderwijs De Delftse Zaak werd begin oktober geopend. De Zaak is een lerend wijkcentrum, waarin Ipse de Bruggen samenwerkt met ROC Mondriaan en Participe Delft. Naast mooie creatieve producten levert deze samenwerking ook uitdagende stages voor studenten èn cliënten. Ruim 60 studenten van Toen Ipse de Bruggen ontstond, is een boekje gemaakt waarin het gedachtegoed van onze organisatie werd beschreven. Dat boekje was toe aan een update. In plaats van een boekje is er nu een informatiekrant die de vele gezichten van Ipse de Bruggen laat zien. De informatiekrant is, net als voorheen het gedachtegoedboekje, bedoeld voor iedereen die iets meer wil weten over onze organisatie. Aan de krant is een website gekoppeld ( voor meer informatie. Met een Layar-app kunt u bovendien met uw smartphone enkele filmpjes bekijken als u uw telefoon boven een pagina van de krant houdt. de Mondriaan School voor Welzijn Delft worden aan cliënten gekoppeld. De studenten, die ook van elkaar leren, worden opgeleid in een reële beroepssituatie en maken zo een uitstekende start in hun leerloopbaan. V e l e g e z i c h t e n, é é n k r a n t Wilt u een exemplaar van de informatiekrant ontvangen? Stuur dan een mail naar iedereen is Bijzonder jaargang 1 nr. 1 OktOber altijd samen 3 uit de kunst 4 Goud waard 5 Cliënt aan zet 6 jostiband 10 De vele gezichten van Ipse de Bruggen iedereen doet mee! 19

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Jouw thuis vind je bij Daelzicht

Jouw thuis vind je bij Daelzicht Jouw thuis vind je bij Daelzicht Kijk voor de mogelijkheden en het complete woningaanbod op onze nieuwe woonsite www.daelzicht.nl/wonen en zoek de woning die bij jou past. Kennismaken met wonen Wonen bij

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld

Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Verpleeghuis Den Es in Varsseveld Kleinschalig wonen in een vertrouwde omgeving Den Es Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Den Es Psychogeriatrie en zorg Met het vorderen van de jaren kunnen uw herse

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Voorpagina: Monique Overdijkink is erg blij met haar appartement: Ik heb mijn eigen ingang aan de achterkant

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Best tof. Asma haalt haar schouders op. Ik weet niet eens of ik niet mag, zegt ze.

Best tof. Asma haalt haar schouders op. Ik weet niet eens of ik niet mag, zegt ze. Niet naar Texel Je gaat naar Samara, zegt de vader van Asma. Met het vliegtuig naar opa en oma; is dat niet fijn? Asma kijkt haar vader met grote ogen aan. Naar opa en oma?, herhaalt ze verbaasd. Ja, knikt

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

T i j d e l i j k v e r b l i j f

T i j d e l i j k v e r b l i j f T i j d e l i j k v e r b l i j f T i j d e l i j k v e r b l i j f b i j I p s e d e B r u g g e n U kent Ipse de Bruggen waarschijnlijk van de zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke handicap.

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding Samen doen wij dat! info Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding informatie voor cliënten Inhoud INHOUD 1. Verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie 4 2. Het kwaliteitskader

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

DigiContact. in één klik jouw ondersteuning

DigiContact. in één klik jouw ondersteuning DigiContact in één klik jouw ondersteuning Welkom bij DigiContact Ondersteuning van vandaag DigiContact is de ondersteuning van deze tijd. Speciaal voor mensen die zelfstandig wonen en werken, maar soms

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden

Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Overzicht vacatures vrijwilligerswerk Attent wonen welzijn zorg. Rhederhof, centrum voor wonen met zorg in Rheden Vrijwilligers om cliënten te bezoeken voor een praatje of evt. een spelletje doen; Vrijwilligers

Nadere informatie

plukken Een kwestie van kunnen kiezen

plukken Een kwestie van kunnen kiezen Ik wil vandaag zo graag zonnebloemen plukken Een kwestie van kunnen kiezen Verjaardagskalender Regie bij Dementie Vilans Alzheimer Nederland Regisseur van je eigen levensfilm Eigen regie. Je komt de term

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Welkom in De Laurenburg!

Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg is een eigentijdse woonvorm voor mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel of een spierziekte. Je woont hier zoveel

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons

Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons zonnehuisgroep amstelland Woon- zorg- en dienstencentrum Menno Simons Fijne sfeer en vriendelijke mensen. Levendig door het Grand Café en de vele activiteiten. Je loopt hier met plezier naar binnen. onze

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt.

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt. Hoofdstuk 1 Zullen we deze ballonnen nog aan de lamp hangen? Vragend kijkt Rianne Jochem aan. Is goed, mompelt haar stiefbroertje zacht. Hé, wat is er? vraagt Rianne verbaasd. Vind je de slingers niet

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit?

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit? DC 35 Kleinschalig wonen 1 Inleiding Wonen in een huis aan een straat met een eigen voordeur, met een gezellige huiskamer, met zes huisgenoten, met elk een eigen kamer en eigen leefgewoonten. Of wonen

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Domein 1: Lichamelijk welbevinden, gem. score: 3,9

Domein 1: Lichamelijk welbevinden, gem. score: 3,9 Resultaten Ben Ik Tevreden Tevredenheidsinstrument Wonen & Dagbesteding Het domein Wonen & Dagbesteding (W&D) van Visio is in 2015 begonnen met het tevredenheidsinstrument BIT (Ben Ik Tevreden), een instrument

Nadere informatie

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

Uitdaging Workshop 3 Een keuze maken Kun jij goed kiezen?

Uitdaging Workshop 3 Een keuze maken Kun jij goed kiezen? Uitdaging Workshop 3 Een keuze maken Kun jij goed kiezen? Je gaat een nieuw mobieltje kopen. A Je gaat 20 mobieltjes bekijken voor je een keuze maakt. B Je gaat naar de winkel en je koopt er een. C Je

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa

Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa Opbouw Generalistisch werken wat is het? Generalistisch werken lukt het? Generalistisch werken wat is het verschil? Generalistisch

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Sommige meisjes zijn heel snel verliefd, andere meisjes zullen niet snel of misschien zelfs helemaal niet verliefd worden. Dit is bij ieder meisje anders. Wat gebeurt

Nadere informatie

Verslag bezoek leden klankbordgroep De Draai cliënten aan het Vierkant in Zuid Scharwoude op maandag 21 maart 2011

Verslag bezoek leden klankbordgroep De Draai cliënten aan het Vierkant in Zuid Scharwoude op maandag 21 maart 2011 Verslag bezoek leden klankbordgroep De Draai cliënten aan het Vierkant in Zuid Scharwoude op maandag 21 maart 2011 Aanwezig: Riet Snijders, Hannie Jonker, Peter Krom, Jeffrin Pipper, Ferry Duursma en Jens

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Over jou, over ons. Het beste uit jezelf

Over jou, over ons. Het beste uit jezelf Over jou, over ons. Het beste uit jezelf Wij zijn Philadelphia. Wie ben jij? Dit boekje vertelt je over Philadelphia. Over wie wij zijn. Over wat we doen. Over ons werk voor mensen als jij. Zo kun jij

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen

bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen bouwen aan wonen met zorg Weer op uzelf: Ik ga huren! Informatie voor senioren die naar een zelfstandig huurappartement verhuizen Weer op uzelf? U woont in een verzorgingshuis of een aanleunwoning naast

Nadere informatie

L o c a t i e s v o o r t i j d e l i j k v e r b l i j f v a n I p s e d e B r u g g e n v i n d t u i n d e v o l g e n d e p l a a t s e n :

L o c a t i e s v o o r t i j d e l i j k v e r b l i j f v a n I p s e d e B r u g g e n v i n d t u i n d e v o l g e n d e p l a a t s e n : L o c a t i e s v o o r t i j d e l i j k v e r b l i j f v a n I p s e d e B r u g g e n v i n d t u i n d e v o l g e n d e p l a a t s e n : Delft, woontrainen, deeltijd wonen Voorziening voor acht

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 24. Een wasmachine kopen. Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u een wasmachine wilt kopen. Zeggen hoe groot iets is. Vergelijkingen. Veel

Nadere informatie

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking

De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking Uitgelegd door de ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk van Dijk Voorwoord Beste lezer, Dit boekje is gemaakt door de VN ambassadeurs

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Les 34. Meedoen in het verpleeghuis

Les 34. Meedoen in het verpleeghuis http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 34. Meedoen in het verpleeghuis Wat leert u in deze les? Informatie over de activiteiten in het verpleeghuis begrijpen Van twee woorden één lang woord maken Vragen

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont.

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. www.edusom.nl Opstartlessen Les 2. Wonen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DWI Amsterdam

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Welkom bij Maasveld 1

Welkom bij Maasveld 1 Welkom bij Maasveld 1 Inhoud Mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden waar ze voor kiezen 7 Wonen met de juiste zorg Ons aanbod Iedereen een persoonlijk plan Werken

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking

De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking De Vlasborch voor volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking Zo lang mogelijk zelfstandig Ik ben slechtziend en heb een lichte verstandelijke beperking. Waar kan ik zelfstandig wonen en toch

Nadere informatie

januari uitgave over 10 jaar? my branding swot wie is Chantal van westerop? chantal van westerop 1

januari uitgave over 10 jaar? my branding swot wie is Chantal van westerop? chantal van westerop 1 Chantal januari uitgave over 10 jaar? my branding swot wie is Chantal van westerop? chantal van westerop 1 Editors note inhoud Beste Lezer, Super leuk dat ik jouw interesse heb weten te wekken en je nu

Nadere informatie