Tablets in het onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tablets in het onderwijs"

Transcriptie

1 Departement lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het lager onderwijs Tablets in het onderwijs CAMPUS Vorselaar Van Gorp Stef Academiejaar

2 VOORWOORD Allereerst wil ik de scholen bedanken die open stonden voor het beantwoorden van mijn vragen omtrent dit onderzoek, dankzij hun input is dit document geworden wat het heden is. Verder wil ik GVGB De Regenboog uit Holven, Geel bedanken omdat ik in deze stageschool de mogelijkheid kreeg om mijn praktijkonderzoek uit te voeren. Daarnaast wil ik graag mijn collega Thomas Peeters bedanken. Thomas startte in september samen met mij dit onderzoek op. Spijtig genoeg kon hij dit onderzoeksproject niet mee afwerken aangezien hij begin februari stopte met de opleiding. Hij maakte reeds een analyse van de apps voor ipad. Dit is dan ook hetgene dat ik van hem heb gebruikt in het onderzoeksproject. De andere onderzoeken e.d. voerde ik zelf uit. Ten slotte wil ik ook Kris Appeltans, mijn begeleider, bedanken net zoals de personen uit mijn (familiale) omgeving die mijn werk hebben nagelezen. Dit onderzoek is een samenkomst van de twee werelden waarin ik leef. Enerzijds de beroepswereld als leerkracht lager onderwijs, anderzijds de multimediale wereld waarin ik enorm geïnteresseerd ben.

3 3 SAMENVATTING In dit onderzoeksproject worden tablets in de klas vanuit drie oogpunten bekeken en toegelicht. In eerste instantie wordt een duidelijk beeld geschetst van welk besturingssysteem het meest in de klas voorkomt, alsook de ervaringen die deze nieuwe gadgets in de klas met zich meebrengen. Ook werd er een steekproef naar het app-aanbod op de Belgische markt gedaan. Het derde luik bestaat uit een praktijkonderzoek waar geoefend wordt op de maaltafels met de tablet en op papier. Deze zorgen voor verrassende resultaten. Zestien Vlaamse scholen die tablets gebruiken werden ondervraagd omtrent het gebruik hiervan. De meerderheid van deze scholen gebruikt een ipad en is hier heel tevreden over. Het nadeel dat de ipad met zich meebrengt is het beheer van meerdere toestellen in de school, maar ook de prijs. Het onderwijsaanbod voor de ipad is voldoende. Scholen die gebruik maken van Androidtablets zijn over het algemeen ook tevreden. Zij hebben wel hun bedenkingen over het onderwijsaanbod. De reden om tablets in de school in te zetten is voornamelijk innovatie of het aanbieden van de realiteit in de klas. Het onderwijsaanbod voor ios is uitgebreider en ook de kwaliteit van de apps ligt hoger dan bij Android. De App Store van Apple is tevens beter onderverdeeld in categorieën waardoor het zoeken naar een geschikte app kinderspel wordt. Het praktijkonderzoek leert dat kinderen uit het 3 de leerjaar tafels oefenen met de tablet als heel fijn ervaren. Wel werden er in deze onderzoekscontext meer fouten gemaakt dan bij dezelfde oefeningen op papier. Bovendien deden de kinderen hier langer over het oefenen op de tablet dan over het oefenen op papier. Tablets in het onderwijs bieden dus heel wat kansen, maar er zijn ook heel wat valkuilen. Het is belangrijk dat je een tablet niet in het onderwijs integreert om een tablet aan te kunnen bieden, maar wel omdat de methodiek van hiermee te oefenen verrijkend is voor de klas.

4 4 INHOUDSTAFEL INLEIDING TABLETS IN DE KLAS achtergrondinfo terminologie meest-gebruikte besturingssystemen actueel TABLETVOORKEUR hypothese onderzoek voorbereiden werkwijze storende variabelen antwoord op storende variabelen onderzoek telefoongesprek onderzoeksresultaten resultaten conclusies APPLICATIE-AANBOD OP DE BELGISCHE MARKT hypothese onderzoek criteria apps vanuit de Apple Store apps om tafels te oefenen apps om talen te oefenen: Nederlands apps om talen te oefenen: Frans besluit apps uit de Google Play Store apps om tafels te oefenen apps om talen te oefenen: Nederlands apps om talen te oefenen: Frans besluit conclusie PRAKTIJKONDERZOEK hypothese omschrijving analyse van de applicatie hoofdrekenen.vermenigvuldiging opbouw van het onderzoek bevraging meetinstrumenten resultaten conclusie BESLUIT LITERATUURLIJST... 60

5 5 BIJLAGEN bijlage 1: gecontacteerde tabletscholen bijlage 2: enquêteformulier bijlage 3: voorbeeld antwoorden enquêteformulier bijlage 4: oefeningen praktijkonderzoek bijlage 5: ingevuld formulier tafeltraining bijlage 6: ingevuld formulier oefenen met de tablet... 70

6 6 INLEIDING Tablets zijn in het dagelijkse leven alom vertegenwoordigd en ook in het onderwijs maken ze stukje bij beetje hun intrede. De ene school werkt met dit type tablet en de andere met een ander type. Ze maken voor zichzelf de beslissing om voor een bepaald platform te gaan. Daarbij kan het interessant zijn om bij elkaar eens te luisteren wat de verwachtingen en bevindingen zijn. Dit is een eerste luik van dit onderzoeksproject, waarbij een telefonische bevraging voor de input zorgt. Een tablet in de klas kan wel interessant zijn, maar een tablet op zich is niets zonder enkele apps. Net zoals de leerkracht vooraan didactisch verantwoord lesgeeft, moeten ook de apps waarmee kinderen in de klas aan de slag gaan didactisch onderbouwd zijn. De hamvraag is dan of dit inderdaad zo is. Door enkele apps op verschillende criteria te beoordelen zal duidelijk worden dat het ene platform misschien meer geschikt is dan het andere. Het praktijkonderzoek in het 3 de leerjaar geeft dan weer een beeld of een geschikte app dan ook ineens voor een goede oefenmethode zorgt. Dit omdat de leerkracht in de klas voornamelijk oog heeft voor het efficiënte en het leerrijke. Natuurlijk moet het ook leuk zijn voor de kinderen als je hen hier warm voor wil maken. Over gebruik van tablets kunnen meerdere boeken geschreven worden. Maar er werd specifiek voor deze afbakening gekozen omdat dit hetgene is waarmee scholen en leerkrachten bezig zijn om een tablet te overwegen in de klas of om hem ook werkelijk in de klas te gebruiken. Omtrent tablets in het onderwijs is er nog niet veel onderzoek verricht, omwille van de recente opkomst van dit nieuwe ICT-materiaal. Er gingen al enkele onderzoeken voorop en deze werden mee geïntegreerd in dit eindwerk.

7 7 1 TABLETS IN DE KLAS 1.1 achtergrondinfo terminologie Tablet: Het woord tablet wordt als verzamelnaam gebruikt van kleine computers met een relatief groot aanraakscherm en zonder toetsenbord. (naar VAN DALE) ipad: Een ipad is een 10 tablet van de producent Apple inc.. Deze tablet gebruikt het door Apple ontworpen besturingssysteem ios, dit besturingssysteem is op moment van schrijven reeds aan zijn zesde versie toe. Het besturingssysteem ios mag enkel gebruikt worden op hardware van Apple. Dat wil zeggen dat wanneer je dit besturingssysteem wil hebben, je steeds een ipad zal moeten kopen. ipad mini: Tijdens het uitwerken van dit werkstuk is Apple met een nieuw type tablet komen opdraven nl. de ipad mini. De ipad mini is eigenlijk exact hetzelfde als de ipad, zijn schermdiagonaal is echter wat kleiner geworden, nl. 7,9 i.p.v. 10. Dit type tablet kan over dezelfde kam geschoren worden als zijn grote broer. Androidtablet: Een Androidtablet omvat alle tablets die Android als besturingssysteem hebben. Android is ontwikkeld door Google, het is uitgegeven als open-source software, d.w.z. dat hardware fabrikanten deze software vrij mogen gebruiken en aanpassen naar hun noden. Hierdoor vind je tablets van honderden merken met het Android besturingssysteem terug. Windows tablet Bij de start van het onderzoek was er nog geen sprake van een tablet met Windows 8 als besturingssysteem. Omdat deze markt vrij beperkt was werd er bewust gekozen om geen verdere verdieping in dit type tablets te maken. Apps Apps zijn kleine programma s die je gratis of betalend kan downloaden en installeren op je tablet. Deze worden ontwikkeld door externe ontwikkelaars. Deze ontwikkelaars bepalen eerst voor welk besturingssysteem ze hun applicatie gaan ontwikkelen; soms kiezen ontwikkelaars om voor de verschillende besturingssystemen ineens te gaan. Apple App Store Dit is de verzamelplaats waar Apple zijn apps stockeert en waar je deze gratis of betalend kan downloaden. Google Play Store (voorheen Android Market) Dit is de verzamelplaats waar Google zijn apps stockeert en waar je deze gratis of betalend kan downloaden.

8 meest-gebruikte besturingssystemen Figuur 1 Deze diagram geeft het marktaandeel van mobiele en tabletbesturingssystemen in België weer. Bron: howwebrowse.be Bij het kijken naar het diagram hierboven zie je dat in april 2013, Apple 65,2 % van het marktaandeel bezit in België. Voor dit onderzoeksproject is er nog een tegenhanger belangrijk, namelijk Android; dit besturingssysteem bezit 33 % van het Belgische marktaandeel. Wat nog belangrijk om weten is, is dat dit niet enkel tablets zijn in België, maar ook mobiele telefonie zit in deze grafiek verwerkt. Figuur 2 Wereldwijde tablet-, computermarkt,... in kwartaal 1 van Bron: Canalys

9 9 De markt van smartphones, tablets en notebooks groeide tot 308,7 miljoen verkochte exemplaren. Dat is een stijging van 37,4 % ten opzichte van vorig jaar. De grootste winst is voor Android. Tijdens het afgelopen kwartaal was Android goed voor 59,5 % van de verkochte smart devices. Apple had 19,3 % marktaandeel en Microsoft was goed voor 18,1 %. De groei is voornamelijk te danken aan de verkoop van tablets. Ten opzichte van vorig jaar is de wereldwijde verkoop van tablets gestegen met 106,1 % of 41,9 miljoen exemplaren. Alhoewel Apple de absolute marktleider is met 46,4 % blijkt zelfs de ipad niet bestand te zijn tegen Android. De ipad verloor voor het derde kwartaal op rij wat marktaandeel. (Maquoi, 2013) actueel In augustus 2012 stond het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefhandelsschool op zijn kop doordat de directie had beslist dat elke leerling verplicht met een ipad in de klas moet verschijnen. Dit maakt dat deze scholen de eerste echte ipadscholen in België zijn. In eerste instantie waren er enkele ouders niet over te spreken, net zoals de overheid. Ondertussen lijkt wel iedereen (heel) blij te zijn met de overstap. Wel heeft deze school, net zoals een andere school in Nederland, het probleem dat uitgeverijen hen nog niet veel kunnen aanbieden. (Ophalvens, 2012) (Ringoot, 2012) (Minne, 2013) Andere scholen volgen het idee om tablets in de klas te gebruiken. Uit artikels wordt duidelijk dat scholen het echt als een manier om zaken aan te brengen of te bekijken en niet als een leerinstrument op zich. (Klasse, 2012) Onderzoek uit Nederland (Eenvandaag, 2013) geeft wel aan dat 53 % van de jongeren van 12 t.e.m. 24 jaar vinden dat er meer digitale middelen zouden moeten ingezet worden in het onderwijs. Dit is een representatief onderzoek dat werd uitgevoerd bij 8000 jongeren. Onderzoek (Brinkhuis, 2012) vanuit OBS de Klimroos in Utrecht ging nog wat verder. Daar kocht men reeds enkele ipads aan en liet deze uittesten in de klas door drie leerkrachten. Uit deze test blijkt dat men eigenlijk alleen maar lof heeft over de ipad in het onderwijs. In het onderzoek wordt wel aangegeven dat de leerlingen het nu nog motiverend vinden, maar wat vinden ze er binnen enkele jaren van? Ook komt hier uit de bus dat een ipad een immens grote investering is voor scholen. Freek deed onderzoek in één welbepaalde school; dit geeft enkel visie weer van deze ene basisschool.

10 10 2 TABLETVOORKEUR Welke tablet geniet de voorkeur in de lagere school? De ipad of een Androidtablet? 2.1 hypothese Scholen verkiezen de ipad omwille van de naambekendheid, gebruiksvriendelijkheid en het aantal onderwijs-apps die ervoor bestaan. Ze besteden minder aandacht aan het prijskaartje. 2.2 onderzoek voorbereiden Er wordt gekozen voor een kwalitatief onderzoek waarin de scholen die tablets gebruiken telefonisch gecontacteerd worden. Er worden open vragen gesteld omtrent de redenen die zij zien om voor tablets te kiezen. De bevraagde scholen verwoorden de beleidskeuze, de voor- en nadelen van hun systeem en verduidelijken ook hun mogelijke afweging. Ik wil ze de voor- en nadelen laten verwoorden en vooral weten of ze een afweging gemaakt hebben en waarom ze een bepaalde keuze gemaakt hebben. Er wordt ook een online variant gemaakt, waar scholen de enquête online kunnen invullen. De keuze voor het kwalitatieve onderzoek werd gemaakt omdat er op zoek wordt gegaan naar de ervaringen van de school of leerkrachten. Dit is een omschrijving wat er persoonlijk beleefd wordt, vandaar deze beslissing voor dit soort onderzoek. Onder de noemer scholen worden allerlei onderwijsinstellingen bedoeld, zowel basis-, secundair- als buitengewoon onderwijs. Eender welke Vlaamse school die tablets gebruikt, komt in aanmerking voor dit onderzoek werkwijze Er wordt naar een school getelefoneerd en gevraagd of zij mij even te woord willen staan over de keuze van hun tablets (ipad of Android). Eventueel wordt er naar een verantwoordelijke gevraagd die me hierover te woord wil staan. Hierbij vermeld ik dat dit niet te veel tijd in beslag zal nemen maar dat ik voornamelijk een beeld wil krijgen over de factoren die hun keuze voor een bepaald platform hebben beïnvloed storende variabelen Rekening houdend met deze manier van onderzoeken zullen er ook enkele storende variabelen zijn. Wanneer er grote frustraties zijn omtrent het gebruik van tablets zullen deze onmiddellijk aan de oppervlakte komen te liggen, zo krijg je mogelijks een vertekend beeld over de reden waarom er voor dit type tablet gekozen werd. Bij een telefoongesprek kan het zijn dat men niet veel tijd beschikt en antwoordt men mogelijks heel kort en onvoldoende. Het kan zijn dat men zaken vergeet te vertellen of dat een verkeerd geplaatst persoon antwoord geeft op de vragen. Er zullen scholen zijn die tablets enkel gebruiken bij een bepaald vak (vooral in het secundair onderwijs) de ervaring kan mogelijks vak per vak verschillen.

11 antwoord op storende variabelen Mogelijke oplossing: één of meerdere dagen meelopen op de school en ervaringen waarnemen. (Dit is praktisch niet haalbaar in het onderzoek, maar lost wel alle storende variabelen op.) onderzoek Via uitgeverijen, studenten, docenten en leerkrachten of de (sociale) media werden scholen in kaart gebracht die gebruik maken van tablets in de klas. Ik kwam tot de ontdekking dat eenentwintig Vlaamse scholen gebruik maken van tablets, zestien scholen wilden mij hierover even te woord staan telefoongesprek Het telefoongesprek dat gevoerd werd, verliep telkens op dezelfde wijze als de eigenlijke enquête. De enquête, net zoals een voorbeeld van gegeven antwoorden vindt u achteraan in bijlage. Tijdens het uitvoeren van de enquête merkte ik dat men aan de telefoon bij de tweede vraag al vertelt wat de afweging was die men maakte, omdat deze overal puur technisch was, heb ik deze in dit opzicht eruit gelaten. 2.3 onderzoeksresultaten Aantal bevraagde scholen: resultaten platformkeuze 71% 29% ipad Android 71 % van de bevraagde scholen werkt met ipads in de school. De ipad wordt dus duidelijk meer gebruikt in de ondervraagde scholen dan Androidtablets.

12 12 75% beleidskeuze 56% 19% 19% 13% 6% 6% Wat maakt dat er gekozen werd om met tablets te werken in de school? Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende tablets. Algemeen kiest men voor tablets omwille van innovatie. De scholen willen hun leerlingen laten proeven van de nieuwe technologie, alsook mobiliteit is een vaak gekozen argument. In enkele scholen wordt de tablet gebruikt om extra begeleiding te bieden aan leerlingen. specifieke keuze ipad Android 40% 50% 60% 0% 30% 50% 50% 0% 10% 0% Bij de ondervraagde scholen koos 60 % van de ipadgebruikers voor dit systeem omwille van de gebruiksvriendelijkheid en 40 % voor de hardware. Androidgebruikers verkiezen hun tablet ook omwille van hardware, maar ook omwille van prijs en onderwijsaanbod.

13 13 verwachte voordelen ipad Android 60% 60% 50% 50% 30% 25% 0% 50% 20% 30% 0% 0% Van een ipad wordt verwacht dat hij gebruiksvriendelijk is en een groot onderwijsaanbod aanbiedt. Men verwacht tevens dat hij veiliger is dan het Androidsysteem en dat men hem mobiel in de school kan inzetten. Van een Androidtablet wordt verwacht dat hij financieel voordelig en gebruiksvriendelijk is, maar ook een groot onderwijsaanbod heeft. verwachtingen ingelost? 100% ipad Android 75% 25% 0% Ja Nee Bij alle bevraagde scholen, waar een ipad gebruikt wordt, worden de verwachtingen ingelost. Bij 25 % van de scholen waarbij men gebruik maakt van Androidtablets worden verwachtingen niet ingelost.

14 14 ervaren nadelen ipad Android 60% 50% 25% 25% 25% 25% 20% 25% 30% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% De meerderheid van de ipadscholen ervaart het systeem beheren als een nadeel, ook de prijs van de ipad wordt als een nadeel ervaren in 30 % van de gevallen. Bij de Androidscholen meent 50 % van de bevraagden een te beperkt onderwijsaanbod als nadeel te ervaren, net zoals onderhoud, compatibiliteit met bestaande systemen, maar ook de bijscholing die men van leerkrachten verwacht. algemene tevredenheid ipad Android 60% 40% 50% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% Heel tevreden Tevreden Neutraal Niet tevreden Helemaal niet tevreden Algemeen kan gesteld worden dat 100 % van de ipadscholen tevreden tot heel tevreden is. Bij Android is de meerderheid ook tevreden tot heel tevreden.

15 15 Mogelijke verklaringen voor deze cijfers: Er is geen centrale verzamelplaats waar wordt bijgehouden welke scholen gebruik maken van tablets. De scholen weten van elkaar niet dat ze gebruik maken van tablets. De visie van de ene school verschilt van de andere. Tablets worden, afhankelijk van school tot school, op een andere manier benaderd. Niet alle gecontacteerde scholen wilden meewerken aan het onderzoek. 2.5 conclusies De meerderheid van de ondervraagde scholen maakt gebruik van ipads, dat is te wijten aan het feit dat het onderwijsaanbod van Apple hier beter op inspeelt. De scholen die gebruik maken van Androidtablets zijn in de minderheid omwille van het beperkte onderwijsaanbod. Dat komt mogelijk doordat, onder andere, uitgeverijen kijken naar het meest gangbare systeem in Vlaanderen en dat is op dit moment de ipad. Heel wat scholen geven aan dat de ipad te duur is, sommige scholen beslissen daarom ook om voor het goedkopere Android te gaan. Een deel van deze scholen geeft aan dat bijscholing een probleem is; iets wat minder voorkomt bij scholen met een ipad. Dit zou te wijten kunnen zijn aan het feit dat het ipad systeem (iets) gebruiksvriendelijker is. Dat is toch alvast door de ondervraagden aangeven. De scholen die tablets in gebruik hebben, zijn op dit moment wel tevreden over hun aankoop of beslissing. Dat is natuurlijk een goede zaak om tablets meer in het onderwijs te integreren. Scholen die tevreden zijn zullen hier ook mee naar buiten komen en mogelijks andere scholen warm maken om hun pad te volgen.

16 16 3 APPLICATIE-AANBOD OP DE BELGISCHE MARKT 3.1 hypothese Het materiaal, zoals nu op de Belgische applicatie-winkels aangeboden, is onvoldoende bruikbaar in een klascontext van 2de of 3de graad in het lager onderwijs onderzoek Er wordt een kijkje in de App Store op ipad en Google Play Store op Android genomen en bekijken hier als steekproef de populairste en/of meest gebruikte applicaties onder het label Educatie/Onderwijs. Hierin worden volgende drie categorieën afgebakend: Tafels ; Talen: Nederlands ; Talen: Frans. De applicatie wordt gescoord op verschillende criteria. Hierbij is één ster de laagst mogelijke score en vijf sterren de hoogst mogelijke score die per criteria te verdienen valt. Natuurlijk ligt de nadruk op de bruikbaarheid in de klas. Hierna vormt zich een eindconclusie per applicatie, deze conclusie wordt uitgedrukt met een score op vijf criteria vormgeving Voor de vormgeving wordt er in eerste instantie gekeken naar de lay-out van de applicatie. Heeft deze applicatie gebruiksvriendelijke vormgegeven zodat zowel leerkracht als leerling hiermee aan de slag kunnen? Hierbij zijn herkenbare icoontjes en de taal waarin de applicatie verschijnt belangrijk. We willen immers allemaal graag een applicatie in de klas die het Nederlands ondersteunt. Hoe aantrekkelijk ziet deze app eruit en hoe graag zouden de leerlingen hiermee aan de slag willen gaan? instellingen Bij instellingen zijn de mogelijkheden die de applicatie biedt belangrijk. Kan je als gebruiker de applicatie naar je noden aanpassen of ben je gebonden aan wat de applicatie aanbiedt? Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat de instellingen logisch en gebruiksvriendelijk opgebouwd zijn. In principe zou een leek hiermee aan de slag moeten kunnen gaan activerend Het is ook belangrijk dat de applicatie de betrokkenheid van de kinderen vergroot. Daarom wordt er gekeken naar de mate waarin de applicatie dit probeert te doen. Rekeninghouden met de interactiviteit van de applicatie en de mate waarin de leerling aangemoedigd wordt bruikbaarheid in de klas Misschien is dit wel het belangrijkste criterium. Hoe bruikbaar is de app in de klas? Zou de app een middel kunnen zijn om verschillende leerplandoelen te bereiken of in combinatie met een bestaande lesmethode? correctie Heeft de leerling zelf kans tot nakijken of wordt hij/zij onmiddellijk op zijn fout gewezen? Daarnaast is ook de manier waarop de applicatie feedback geeft belangrijk. Krijgt de leerling met andere woorden het juiste antwoord te zien en eventuele uitleg? Het is ook belangrijk dat de applicatie gokken niet in de hand werkt.

17 apps vanuit de Apple Store Tijdens het onderzoek wordt al snel duidelijk waar de klemtonen in de App Store van Apple liggen. Bij het kiezen voor onderwijs krijg je al snel een enorm duidelijke onderverdeling van vakken, onderwerpen, Dé app waar je naar op zoek bent kom je enorm snel tegen in deze eenvoudige onderverdeling apps om tafels te oefenen Tafels (Leijtens, 2011) Deze applicatie grijpt terug naar de basis. Het gaat hier puur om het oefenen van de tafels. Je kan makkelijk instellen welke tafels je wil oefenen. Dit kan gaan van de tafel van één tot en met de tafel van honderd. Er is hier dus een grote differentiatie mogelijk. Gratis (3,2) vormgeving instellingen activerend bruikbaarheid in de klas correctie Wanneer je gaat kijken naar de vormgeving scoort deze applicatie minder. Om de getallen in te geven krijg je het standaard toetsenbord van ios te zien. Hierdoor is het ook mogelijk om tekst en symbolen in te voeren. De simpele vormgeving is een pluspunt, maar het gebruik van het standaard toetsenbord is een minpunt. Het is ook niet mogelijk om de applicatie in landscape-modus 1 te gebruiken, het is enkel mogelijk om deze in portretmodus 2 te gebruiken. 1 landscape-modus: je houdt je tablet in de breedte, d.w.z. dat de langste zijde zich horizontaal bevindt. 2 portret-modus: je houdt je tablet in de lengte, d.w.z. dat de langste zijde zich verticaal bevindt.

18 18 Tafels oefenen (Ekkelenkamp, 2012) Bij deze applicatie gaat het om tafels oefenen. Hier is het echter in een spelvorm gegoten. Het is de bedoeling om de vliegtuigjes zo snel mogelijk op de grond te krijgen door de soms op hun spandoek juist te maken. De applicatie heeft een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke vormgeving gekregen. Gratis (3,2) vormgeving instellingen activerend bruikbaarheid in de klas correctie Als gebruiker kan je makkelijk instellen welke tafels je wil oefenen. Je kan er voor kiezen om een enkele tafel te oefenen of alle tafels te oefenen. Het gaat hier om de tafels van 1 tot 10. Het nadeel aan deze applicatie is dat je als gebruiker niet de kans hebt om je antwoord te verbeteren bij een typefout. Eén foute druk op de knop en je antwoord wordt al fout gerekend. Je krijgt wel steeds de goede oplossing te zien.

19 19 Kruistafels (Noordam, 2012) In deze applicatie worden alle tafels van 1 tot en met 12 geoefend op een originele manier. We kennen allemaal wel de Zweedse puzzels, dit is een soort van Zweedse puzzel maar met tafels. Het is de bedoeling om de lege vakken op het veld (vermenigvuldigtal en/of vermenigvuldiger en/of product) in te vullen met de getallen die je gekregen hebt. Gratis (3,6) vormgeving instellingen activerend bruikbaarheid in de klas correctie Bij deze applicatie is het jammer genoeg niet mogelijk om te kiezen welke tafels je krijgt. Je kan als gebruiker enkel kiezen uit 3 moeilijkheidsniveau: makkelijk, normaal en moeilijk.

20 20 Tafelkluis (LITE) (Qink, 2012) Aan de hand van een spel kunnen de tafels ingeoefend worden. Het is de bedoeling dat de vallende staven dynamiet (met hierop een vermenigvuldiging) op de juiste plek van de kluis (een product) gekleefd worden. Als er een vierkant gemaakt kan worden, krijg je extra punten. Gratis (3,2) vormgeving instellingen (beter in betalende versie) activerend bruikbaarheid in de klas (beter in betalende versie) correctie Je kan in deze applicatie profielen aanmaken voor 8 personen wat natuurlijk handig kan zijn in de klas. Zo kan elke leerling zijn resultaten vergelijken met een klasgenoot. Let wel op, in de lite-versie kan je enkel de tafels van 1 en 2 oefenen. Wil je ze allemaal oefenen zal je de volledige versie moeten aanschaffen.

21 21 Kleine Rekentovenaar (Luitwieler, 2013) Gratis (3,2) vormgeving instellingen activerend bruikbaarheid in de klas correctie Bij deze applicatie gaan we verder dan alleen vermenigvuldigen. Je hebt de keuze tussen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en een combinatie van deze vier. Het is de bedoeling om met je kleine rekentovenaar naar boven te springen. Hierbij maak je gebruik van de platformen die de vorm hebben van allerlei veelhoeken. Boven elk platform staat een opgave, eentje is juist, de andere is fout. Door de ipad te kantelen kan je het mannetje naar het juiste platform laten springen om zo hoger te raken. Het opzet is heel leuk, maar er mist de mogelijkheid tot instellen. De oefeningen worden willekeurig gegenereerd en je hebt hier zelf geen controle over. De moeilijkheid stijgt naarmate het spel vordert.

22 22 IJsjes verkopen (DigiKings B.V., 2012) Gratis (2,2) vormgeving instellingen activerend bruikbaarheid in de klas correctie In deze applicatie gaat het puur om het vermenigvuldigen. Het onderscheid met de andere applicaties zit hem in de context. Een pinguïn wil ijsjes gaan verkopen en de gebruiker moet hem helpen bij het berekenen van de prijs. In tegenstelling tot tafels oefenen is er hier wel ruimte tot correctie en kan je je antwoord aanpassen. Wanneer je de foute prijs aanrekent zal de pinguïn jou de juiste prijs geven, je hebt echter weinig tijd om het juiste antwoord te bekijken aangezien de volgende klant er onmiddellijk is. Net zoals bij verschillende andere applicaties is het ook hier niet mogelijk om een moeilijkheidsniveau in te stellen of aan te duiden welke tafels je wil oefenen.

23 23 Didakto Tafels HD (Synendo, 2013) Dit is mogelijk de meest uitgebreide tafel applicatie die we zijn tegengekomen in de App Store. In deze prachtig vormgegeven applicatie is een handleiding te vinden en is er een uitgebreide mogelijkheid tot instellen. 1,79 (5) vormgeving instellingen activerend bruikbaarheid in de klas correctie Er is keuze uit 5 oefeningen, bij de start van elke oefening krijg je ook nog eens een zeer simplistisch gebruikersmenu te zien waar je kan kiezen tussen 1 of meerdere tafels die je wil inoefenen bij de oefening. Laten we nu eens kijken naar de verschillende oefeningen: Vul de tafel in: Bij deze oefening kies je welke tafel je wil oefenen. Daarna krijg je de volledige tafel te zien en is het de bedoeling om deze tafel aan te vullen met het product. Bij de meeste tafels is er onderaan ook een hulpmiddel terug te vinden. Hiervoor grijpen ze terug naar andere tafels en proberen ze de tafels zo inzichtelijk mogelijk aan te brengen. Vul de ontbrekende getallen in: Ook hier heb je keuze uit 1 tafel die je wil oefenen. Je krijgt een trein te zien die de getallenlijn voorstelt en de sprongen van de gekozen tafel maakt. Sommige wagons zijn echter leeg en je moet deze aanvullen met de juiste getallen voor de trein kan vertrekken. Vind de weg door het doolhof: Bij deze oefening kan je zowel één als meerdere tafels oefenen. Je moet je weg door het doolhof vinden door de getallen die in de tafel voorkomen te kiezen en zo het pad te volgen. Zoek de antwoorden bij de vragen: Ook hier heb je de keuze uit één als meerdere tafels. Je duidt als gebruiker een vermenigvuldiging aan met de ene vinger en het product met de andere vinger. Het aantal juiste en foute antwoorden wordt geteld. Wie geeft het goede antwoord: Bij deze oefening moeten er minimum 5 tafels gekozen worden. Er wordt een opgave gegeven en je moet uit 4 antwoorden het juiste antwoord kiezen. Je kan hier zelfs kiezen voor een spelmodus waar je tegen de tijd en voor punten speelt.

24 24 Zwijsen tafeltrainer (Uitgeverij Zwijsen B.V., 2011) 2,69 (3,8) vormgeving instellingen activerend bruikbaarheid in de klas correctie Deze applicatie volgt bij hun oefeningen de opbouw die de meeste handleidingen volgen. Je hebt bij elke soort oefeningen de keuze tussen: tafel van 2, 5 10 tafel van 3, 4, 6, 8 tafel van 7, 9, 11, 12 Qua mogelijkheid tot instellen behoort deze applicatie dus tot een gemiddeld niveau. Er zijn twee soorten oefeningen waaruit je kan kiezen. De eerste oefening is de getallenwolk waarbij je alle getallen die niet bij een bepaalde tafel horen van de wolk moet afvegen. De tweede oefening is zoek de som. Hierbij krijg je een uitkomst gegeven en moet je uit een nest met 5 eieren de 2 juiste getallen kiezen. Bij beide oefeningen wordt je tijd bijgehouden en kan je proberen om elke keer beter te scoren. De applicatie is leuk en gebruiksvriendelijk vormgegeven en is een van de weinige applicaties waarbij er ook gesproken instructies te vinden zijn. Op elk toestel kan je gegevens van 3 gebruikers bijhouden. Als nadeel is er de beperkte mogelijkheid tot instellen.

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Alles wat je al wou weten over de ipad. (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen )

Alles wat je al wou weten over de ipad. (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen ) Alles wat je al wou weten over de ipad (maar eigenlijk niet zo goed durfde te vragen ) 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Een tablet kiezen hoe doe je dat?... 4 3. De basics... 7 4. Multi-touch

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager

PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager Een samenwerkingsproject tussen studenten van klassen MM2B GA2B GD2A 1 INLEIDING In de tweede

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Het nieuwe sparen. Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts. Jori van Keulen Mark Montvai

Het nieuwe sparen. Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts. Jori van Keulen Mark Montvai Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts Jori van Keulen Mark Montvai Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Introductie... 5 Onderzoeksopzet... 6 Onderzoeksvragen... 6 Onderzoeksmethoden... 7 Desk

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book.

de interviewreeks werkten er twaalf personen totaal belangeloos mee aan de tot stand koming van dit e-book. Voorwoord Het idee om een serie interviews te starten werd in augustus geboren. Het was een periode dat er vrijwel eenzijdig over innovatie en uitgevers werd gesproken. Op fora en social media kwamen voornamelijk

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M. Gebruik van

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie