TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2"

Transcriptie

1 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, 1

2 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken... 6 Interfaces Bureaublad Het vergrendelscherm... 7 Programma s bedienen Speler Muziek Recorder Camera Browser Play Store Kalender Klok Calculator Downloaden Google Maps Bestandsbeheer Instellingen WiFi-instellingen G-instellingen Gebruik van extra opslag Een USB-disk gebruiken Een SD-kaart gebruiken Applicaties downloaden, installeren/verwijderen Aansluiten op een PC Opladen Voorzorgsmaatregelen

3 Beste klant, Bedankt voor de aanschaf van dit Lenco product. Kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid zijn onze hoogste prioriteiten We hebben dit product gemaakt met hoogwaardige materialen, onderdelen en zorg, zodat u ten volste van dit product kunt genieten. Leest u alstublieft alle veiligheidsinstructies en nationale beperkingen voordat u deze tablet in gebruik neemt. Opmerking: De gebruikershandleiding is voor de ontwikkeling van dit product gedrukt. Wanneer bedieningsgemak of andere functies verbeterd dienden te worden, had de productspecificatie zelf prioriteit boven deze handleiding. In zulke gevallen kan het zijn dat de gebruikershandleiding niet geheel met alle functies van het daadwerkelijke product overeenkomt. Daarom kan het zijn dat het daadwerkelijke product en de verpakking, evenals de naam en illustratie, verschillen van de handleiding. Het scherm dat als voorbeeld wordt weergegeven in deze handleiding kan verschillen van het daadwerkelijke scherm Lenco is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade. Veiligheidsinstructies BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. LET OP RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN LET OP: VERWIJDER GEEN SCHROEVEN UIT DE BEHUIZING OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER ZITTEN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR EEN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSMONTEUR. Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies staan in de handleiding die is bijgesloten bij deze tablet. Dit symbool geeft aan dat er gevaarlijke spanning aanwezig is in deze tablet die een risico van elektrische schokken of persoonlijk letsel kan vormen. 3

4 Houd deze instructies in het achterhoofd: Niet gebruiken in de buurt van water. Alleen schoonmaken met een licht bevochtigde doek. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Houd ten minste 5 cm (2 ) ruimte vrij rond het gehele apparaat als het op een plank wordt geplaatst. Installeer in overeenstemming met de meegeleverde handleiding. Bescherm het netsnoer, zorg ervoor dat er niet op gestapt wordt en dat het niet geplet wordt, vooral bij de stekker en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Plaats geen zware voorwerpen, die het netsnoer kunnen beschadigen, op het netsnoer Zorg ervoor dat het netsnoer niet binnen het bereik van kleine kinderen kan komen, zodat ze er niet aan kunnen trekken en verwondingen kunnen veroorzaken.. Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of bij lange perioden van niet-gebruik. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen, kaarsen en andere producten die warmte genereren. Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden. De normale werking van het product kan worden verstoord door elektrostatische ontlading. Als dit het geval is, reset het apparaat en start het opnieuw op volgens de instructies in de handleiding. Ga tijdens het overdragen van bestanden voorzichtig te werk en gebruik het apparaat in een statisch-vrije omgeving. Veiligheidsinstructies - vervolgd WAARSCHUWING! STEEK NOOIT VOORWERPEN DOOR DE VENTILATIEOPENINGEN IN HET PRODUCT. ER STROMEN HOGE SPANNINGEN IN HET PRODUCT EN EEN VOORWERP IN HET PRODUCT STEKEN KAN LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN/OF KORTSLUITING DOOR DEZELFDE REDEN, MORS GEEN WATER OF VLOEISTOFFEN OP HET PRODUCT. Gebruik het product NIET in natte of vochtige omgevingen, zoals badkamers, stomige keukens of in de buurt van zwembaden. Gebruik het apparaat niet als er condens kan ontstaan. Deze tablet is geproduceerd volgens alle geldende veiligheidsnormen. De volgende veiligheidstips moeten de gebruikers beschermen tegen onzorgvuldig gebruik en de gevaren die verbonden zijn met een dergelijk gebruik. Hoewel het apparaat zorgvuldig vervaardigd is en uitvoerig is gecontroleerd alvorens het de fabriek verlaat, geldt net als bij alle elektrische apparaten dat het mogelijk is dat er probleem ontwikkelt. Als u rook, een te grote ophoping van warmte of andere onverwachte verschijnselen opmerkt, dan moet u direct de stekker uit het stopcontact halen. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende wordt geventileerd! Het apparaat moet worden aangesloten op een voedingsbron die overeenkomt met de informatie op het de specificatielabel. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, neem dan contact op met uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Het stopcontact moet geïnstalleerd zijn in de buurt van het apparaat en eenvoudig bereikbaar zijn. Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet, dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Klasse 1-apparaten moet worden aangesloten op een stopcontact met een geaarde aansluiting. Klasse 2-apparaten vereisen geen geaarde aansluiting. Uit de buurt van knaagdieren houden. Knaagdieren vinden het leuk om in snoeren te bijten. Trek altijd aan de stekker wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek niet aan het snoer, dit kan kortsluiting veroorzaken. Het scherm is gemaakt van plastic en kan breken als er schade wordt veroorzaakt. Wees voorzichtig met scherpe randen van de plastic splinters als het scherm is gebroken, voorkom letsel. Plaats het apparaat niet op oppervlakken die kunnen worden onderworpen aan trillingen of schokken. Haal de stekker voor veiligheidsredenen uit het stopcontact als het apparaat lang niet wordt gebruikt.. Druk NIET extreem hard op het scherm en schud het scherm NIET, dit kan de interne elektronica beschadigen. 4

5 Gebruik een zachte droge doek om de tablet te reinigen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of vloeistoffen op basis van benzine. U kunt een vochtige doek met verdund afwasmiddel gebruiken voor hardnekkige vlekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of het verlies van gegevens door storingen, verkeerd gebruik, wijzigingen aan het apparaat of het vervangen van de batterij. Als het apparaat voor een lange periode niet wordt gebruikt, laad de batterij dan ten minste één keer per maand op om levensduur van de batterij te behouden. Veiligheidsinstructies - vervolgd Laad de batterij op als: a) Het icoontje van het batterijniveau er als volgt uitziet (Een lege batterij) b) Het apparaat automatisch uitschakelt nadat het apparaat is ingeschakeld. Verbreek de verbinding niet als het apparaat wordt geformatteerd of tijdens het overdragen van bestanden. Anders kunnen gegevens worden beschadigd of verloren gaan. WAARSCHUWING: Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muziekspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies. De USB-stick moet rechtstreeks in het apparaat worden gestoken. Gebruik geen USB-verlengkabel omdat dit storing en het mislukken van bestandsoverdracht kan veroorzaken. VERGEET NIET OM EEN BACKUP TE MAKEN VAN UW GEGEVENS VOORDAT U HET APPARAAT OPSTUURT NAAR LENCO. DE LEVERANCIER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES. Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet zonder toestemming van de eigenaar van het materiaal. Als u dit toch doet, dan schendt u mogelijk auteursrechten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die ontstaan door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker. 5

6 Inschakelen en uitschakelen Inschakelen: houd Power voor 5 seconden ingedrukt Uitschakelen: houd Power voor 5 seconden ingedrukt druk op Power off druk op OK Scherm vergrendelen/ontgrendelen: druk op power om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen Geforceerd uitschakelen: als het apparaat niet reageert, druk dan op Reset om het apparaat geforceerd te resetten Opmerking: gebruik geforceerd afsluiten alleen als dit noodzakelijk is. Schakel het apparaat uit door de stappen onder uitschakelen te volgen. Reset: druk op deze toets om het apparaat opnieuw op te starten Het touchscreen gebruiken Enkele druk: druk op een icoontje om de gewenste optie te selecteren. Ingedrukt houden: selecteer een icoontje en houd het ingedrukt om het naar het bureaublad te slepen. Slepen: sleep over het bureaublad om te schakelen tussen de verschillende interfaces. Plaats nooit voorwerpen op het scherm om krassen en beschadigingen van het scherm te voorkomen. Interfaces 1. Bureaublad

7 1: Bekijk alle applicaties 2: Google search 3: Terugkeren 4: Terugkeren naar bureaublad 5: Sneltoets voor screen capture 6: Browser 7: Camera 8: Bestandsbeheer 9: Sneltoets voor volume- 10. Sneltoets voor volume+ 11. Muziekapplicaties 12. 3G/WIFI-status 13: Batterijstatus 14: Tijdweergave 2. Het scherm vergrendelen Als de tablet lang niet wordt gebruikt, druk dan op Power On om naar de standbymodus te schakelen. Er zijn twee standby modi, één is de slaapmodus waarin het scherm is uitgeschakeld. Druk nogmaals op Power On om het apparaat te wekken en naar de dutmodus te schakelen, zoals getoond in de afbeelding. 7

8 C A B Houd in de dutmodus het Vergrendel/Ontgrendel-icoontje ingedrukt, u ziet nu de icoontjes verschijnen op de posities A/B/C zoals getoond in de afbeelding hierboven. In deze interface bevindt het camera-icoontje zich op de positie A, het ontgrendel-icoontje op positie B en het Google-icoontje op positie C. Het systeem zal aangeven welk pad actief is, zoals getoond in de afbeelding, de rimpelingen bij positie B geven aan dat dit het geactiveerde pad is. U kunt op het Vergrendel/Ontgrendel-icoontje drukken en het slepen naar positie B om het scherm te ontgrendelen, naar positie A om de camera te activeren of naar positie C om de Google-browser te activeren. Programma s bedienen 1. Speler 1. Druk op om de videospeler te openen. 2. Selecteer een videobestand dat u wilt afspelen. De speler schakelt naar de interface voor het afspelen van de video. Druk op het scherm om het bedieningsmenu, zoals getoond in de volgende afbeelding, weer te geven en het afspelen van de video naar wens aan te passen (volume +/-, voortgangsbalk, vorige video, pauze/afspelen, volgende video, schermgrootte en terugkeren naar menu). Opmerking: Android 4.2 ondersteunt het afspelen van video s met meerdere menu s op het bureaublad. U kunt de video op het bureaublad afspelen door het bureaublad afspeelmenu te selecteren. Met deze functie kunnen er meerdere video s tegelijkertijd op hetzelfde apparaat afgespeeld worden. 2. Muziek 1. Druk op het muziek-icoontje om de muziekspeler te openen. 2. Selecteer de muziek die u wilt afspelen van track/album/artiest/afspeellijst. 8

9 3. Druk op Vorige Pauze De volgende icoontjes om het afspelen te bedienen. 4. U kunt op drukken om terug te gaan naar de vorige interface of op drukken om terug te keren naar het bureaublad terwijl de muziek blijft spelen. De interface wordt hieronder getoond: 3. Recorder Druk op het icoontje om de recorder te openen (zie afbeelding). Druk op om het opnemen te starten en druk op om het opnemen te stoppen. Druk op om de opgenomen audio af te spelen. De opgenomen bestanden worden een naam gegeven aan de hand van de opnametijd. U kunt een bestand naar keuze selecteren en afspelen. In de bovenstaande afbeelding geeft de wijzer de intensiteit van het geluid aan en de tijd is een weergave van de opnametijd. 9

10 4. Camera De camera kan worden gebruikt om foto s of video s te maken. Foto s nemen Tik op om foto s te nemen. Alle foto s worden automatisch opgeslagen. In Android 4.2 kunt u de genomen foto rechtstreeks naar het fotoalbum slepen. Als u het fotoalbum opent vanuit de cameramodus, dan kunt u tot negen foto s tegelijkertijd bekijken in de thumbnailmodus. In Android 4.2 kunt u terugkeren naar de camera-interface en u kunt de terugkeren naar de camera-interface door deze naar voren slepen en vervolgens doorgaan met het nemen van foto s. U hoeft dus niet op andere toetsen te drukken om terug te keren naar de cameramodus. Druk op Return of Desktop om de camera-interface te verlaten. Video opnemen Tik op om te schakelen naar de videomodus. Tik op om het opnemen te starten. Tik op om het opnemen te stoppen. Alle video s worden automatisch opgeslagen. Tik op een thumbnail om de video te bekijken. Verplaats de 0 naar de + om in te zoomen. Druk op om te schakelen tussen de camera op de voorkant en de camera op de achterkant. 5. Browser Druk op het icoontje om de browser te openen. 10

11 Nummer Functie 1 Opent een nieuwe tab 2 Sluit de huidige tab 3 Ga naar de vorige of volgende website in de geschiedenis van de browser. 4 Laad de pagina opnieuw, als de pagina niet opnieuw kan worden geladen, dan verandert dit in een X 5 Voer het adres van de website of een sleutelwoord in. 6 Opties van browser 7 Toont favorieten, de geschiedenis en opgeslagen pagina s 8 Activeert een URL-veld 9 Slaat het huidige webadres op als favoriet. Opmerking: Android 4.1 wordt geleverd met Google-browser. U wordt gevraagd om de browsermodus te selecteren wanneer u de browser voor het eerst gebruikt. U kunt een modus naar wens selecteren. Het nieuwe icoontje voor de browser is 6. De Play-Store Open om applicaties te bekijken en downloaden. Als u de Play Store voor het eerst opent, dan wordt u gevraagd om in te loggen met uw Google-account, (als u geen Gmail-account heeft, vraag er dan een aan op 7. Kalender Druk op het kalender-icoontje. Als u de kalender voor het eerst opent, dan wordt u gevraagd om in te loggen. Voer uw adres en wachtwoord in, druk op volgende en voltooi het instellen volgens de aanwijzingen. U kunt de kalender na het instellen gebruiken. Nieuwe gebeurtenis 1. In de Kalender-interface, drukt u op de datum waarop u een nieuwe gebeurtenis wilt toevoegen. 2. Selecteer de tijd van de gebeurtenis Voer de details van de gebeurtenis in elk veld in. 3. Druk op Voltooien. 4. Druk op Menu om de gewenste kalender-interface te selecteren. Als de datum wordt getoond in het grijs, betekent dit dat er een agenda is. 11

12 8. Klok Druk op het Klok-icoontje. U kunt hier de huidige datum en tijd bekijken. Wekker U kunt meer dan een wekker tegelijkertijd instellen. Als het icoontje op het scherm verschijnt, geeft dit aan dat er ten minste één wekker is geactiveerd. Een wekker toevoegen 1. Druk op het icoontje Klok. 2. Druk op menu Toevoegen wekker 3. Stel de wekker naar wens in. Als Herhalen niet is geselecteerd, dan zal de wekker worden verwijderd nadat het alarm is afgegaan. 4. Druk op Activeer wekker. 5. Druk op Voltooien. Wekker uitzetten Als de alarmtijd wordt bereikt, dan zal er een venster met de naam van de wekker op het scherm verschijnen. Als u wilt dat de wekker na 10 minuten weer afgaat, druk dan op Pauze en de wekker zal weer afgaan. Druk op Annuleren om het alarm te stoppen. Het activeren van de wekker Als de wekker staat ingesteld op herhaaldelijk afgaan, wilt u wellicht het alarm pauzeren in plaats van verwijderen. 1. Druk in de wekker-interface op het icoontje achter de wekker die u wilt deactiveren. 2. Druk op om opnieuw te activeren. Een wekker bewerken 1. Druk op Klok, Druk op. 2. Druk en voer de wekker in die u wilt bewerken Bewerken. 12

13 Een wekker verwijderen 1. Druk op het Klok-icoontje, Druk op. 2. Druk en voer de wekker in die u verwijderen. 3. Druk op Verwijder alarm. Druk op om terug te keren naar het bureaublad. 9. Calculator 1. Druk op het icoontje Calculator. 2. Druk op de nummers en functies om calculaties te maken. 3. Druk op Wissen om de invoer één voor één te wissen of houd Wissen ingedrukt om alle invoer te verwijderen. 10. Downloaden 1. Druk op het icoontje Download. 2. U kunt de software die is gedownload bekijken en bestanden die u wilt installeren selecteren. 11. Google Maps Voor het gebruik van deze functie is internettoegang nodig. Als u internettoegang heeft, druk dan op het icoontje om de kaart van uw omgeving te openen. U kunt naar de gewenste informatie zoeken zoals getoond in de afbeelding. 13

14 12. POP3 en SMTP worden ondersteund. Een account toevoegen U kunt één of meerdere adressen die u wilt gebruiken op de tablet invoeren. 1. Druk op het icoontje In de Uw account interface, druk op Volgende. 3. Druk op de optie adres Voer uw adres in. 4. In de optie Wachtwoord Voer het wachtwoord van uw account in. 5. Druk op Voltooien. 6. Handmatig instellen (optioneel): de server zal de provider (gmail.com, etc.) automatisch selecteren aan de hand van uw account. Echter, als u deze serverinstellingen wilt veranderen, dan kunt u dit doen door op handmatige instellingen te drukken en de veranderingen zelf door te voeren. 7. Druk op Volgende. 8. Optioneel: voer accountnaam in. 9. Voer de naam in die u wilt tonen wanneer u verstuurt Druk op Voltooien. Als u na het instellen geen verbinding kunt maken met een gratis account, raadpleeg dan uw provider en vraag of de server POP en SMTP ondersteunt. Inbox 1. Druk op het icoontje Als u slechts één account instelt, dan wordt deze direct geopend. Als u meer dan één account instelt, dan ziet u de lijst met accounts. 3. Druk op het account dat u wilt openen Druk op Inbox. Een openen 1. Druk in de Inbox-interface op een om de te openen. 2. Druk op een bijlage (indien aanwezig) om de bijlage met de corresponderende applicatie te openen of druk op Opslaan om de bijlage op te slaan op SD-kaart. 3. Als u wilt Beantwoorden, druk dan op Beantwoorden of Alle beantwoorden. a. Voer de boodschap die u wilt versturen in. b. Druk op Versturen om de te versturen; u kunt de ook opslaan als concept zonder deze te versturen. De wordt verwijderd wanneer deze niet wordt opgeslagen of verzonden. 4. Druk om een te verwijderen op Verwijderen. Een nieuwe schrijven 1. Druk in de Inbox-interface op Schrijven 2. Druk op de optie Verzenden naar en voer het adres van de Ontvanger in. 14

15 3. Als u een cc of bcc naar andere ontvangers wilt toevoegen, druk dan op Menu Toevoegen cc en bcc en voer daarna het adres van de ontvanger in. 4. Voer het onderwerp in de titelbalk in. 5. Druk op de optie Schrijf een om uw persoonlijke informatie in te voeren. 6. Druk, indien nodig, op Menu Bijlage toevoegen om bijlagen toe te voegen. 7. Als u klaar bent met schrijven, druk dan op Menu Versturen. Editing account 1. Druk op het icoontje In de Inbox-interface, druk op Menu Account instellingen. 3. Stel uw account naar wens in. 4. Druk op om terug te keren naar de Inbox-interface. Een account verwijderen Als u meer dan een account heeft en als u het standaardaccount verwijderd, dan zal het eerstvolgende account het nieuwe standaardaccount worden. 1. Druk op het icoontje In de Inbox-interface, druk op Menu Account. 3. Druk en houd het account dat u wilt verwijderen ingedrukt. 4. Druk in het venster Account opties dat verschijnt op de optie Verwijder account. 5. Druk op Yes om het verwijderen te bevestigen. Standaardaccount instellen U moet altijd een standaardaccount hebben. U kunt daarom, als u meer dan een account heeft, een account als standaardaccount selecteren. 1. Druk op het icoontje In de Inbox-interface, druk op Menu Account instellingen. 3. Druk op Standaardaccount om een standaardaccount te selecteren. Als u het standaardaccount verwijdert, dan zal het volgende account in de lijst het nieuwe standaardaccount worden. 13. Bestandsbeheer Druk op het icoontje Bestandsbeheer om alle bestanden die zijn opgeslagen op het apparaat (intern geheugen, SD-kaart, USB-stick) te bekijken. U kunt met bestandsbeheer ook snel en eenvoudig Android-applicaties op de tablet installeren. 15

16 Bestanden kopiëren tussen apparaten U kunt de bestandsbrowser gebruiken om bestanden te kopiëren tussen het extern geheugen, interngeheugen en een PC. Als u een bestand wilt kopiëren naar de tablet, dan moet het eerst worden gekopieerd naar SD-kaart of USB-stick. 1. Druk op of om bestanden die zijn opgeslagen op het opslagapparaat te bekijken. 2. Druk en houd het bestand of de map die u wilt kopiëren ingedrukt om te kopiëren druk op Kopiëren. Een bestand verwijderen Druk en houd het bestand of de map die u wilt verwijderen ingedrukt om te verwijderen druk op Verwijderen Instellingen Draadloos network Wi-Fi Bluetooth Verkeer Meer Apparaat Energiebe sparingsm odus Deze functie is optioneel Portable hotspot Ethernet VPN Mobiele netwerk Energiebesparin gsmodus Instellen en beheren van draadloze toegangspunten (raadpleeg WIFI-instellingen voor details). Instellen en beheren van Bluetooth-signalen. Schakel in en druk op de naam van het Bluetooth-apparaat, zorg ervoor dat de tablet kan worden ontdekt door alle Bluetooth-apparaten in de buurt. Daarna kan er worden gezocht naar alle Bluetooth-apparaten in de buurt. Instellen en beheren van dataverkeer. Instellen WIFI-hotspot Configureren bedraad netwerk. Configureren VPN-netwerk Instellen 3G-netwerk (raadpleeg 3G-instellingen voor details) Instellen volume van media, wekker en notificaties. Druk en Geluid Volume schuif om het volume in te stellen en druk daarna op OK. 16

17 Notifcatie-ringtone Toon schermvergrendeli ng Selecteer de gewenste notificatie-ringtone. Toon wanneer het scherm wordt vergrendeld/ontgrendeld Beeld Helderheid Druk en schuif om de helderheid in te stellen en druk daarna op OK. Wallpaper Instellen wallpaper Slaap Instellen slaaptijd. Lettergrootte Instellen van lettergrootte in de interface. Opslag Batterij Applicaties Gebruiker Persoonlijk Locatie service Beveiliging Taal en invoermetho de Backup resetten Systeem Datum tijd en en Hulpfunctie s Ontwikkelaa ropties Over tablet PC de Schermvergrendeli ng Informatie van de gebruiker Toestelbeheer Opslag van referenties Taal Toetsenbord en invoermethode Geluid Muis/Touchpad Weergeven opslagstatus Weergeven batterijstatus. Beheren en weergeven van status van applicaties op de tablet. Weergeven informatie van de gebruiker. Toon mijn locatie en bron van locatie-informatie Instellen schermbeveiliging Instellen van informatie van de gebruiker op het scherm. 1. Toevoegen of verwijderen toestelmanager. 2. Instellingen installatie vanaf onbekende APK-bron. Beheren van toegankelijkheid voor applicaties, borgreferenties en andere referenties. Instellen standaardtaal Instellen standaard toetsenbord en invoermethode Instellen relevante parameters voor geluid Instellen muissnelheid 1. Backup/herstellen van toestelgegevens. 2. Herstellen van de standaardinstellingen. Instellen en aanpassen tijd en datum van het toestel. Instellen automatische rotatie, weergegeven lettertype en effect touchscreen. Basisapplicaties voor ontwikkelaars. Bekijken van systeemstatus, batterijstatus, juridische informatie, model, Android-versie, core versie en versienummer. 17

18 WiFi-instellingen Veel functionaliteiten vereisen een WiFi-verbinding. Daarom raden wij u aan om gebruik te maken van een vooraf ingesteld Wi-Fi-netwerk. 1. Druk op Instellingen Draadloos en netwerk 2. Schakel Wi-Fi in. Het apparaat scant naar netwerken en toont automatisch een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken in de buurt. Het icoontje naast een WiFi-netwerk geeft aan dat u een wachtwoord moet invoeren om verbinding te maken. 3. Druk op het WiFi-netwerk waarmee u wilt verbinden als het netwerk beveiligd is, dan moet u een wachtwoord invoeren Druk op Verbinden. Nadat de tablet verbinding heeft gemaakt met het WIFI-netwerk, zal het icoontje op het bureaublad verschijnen. 4. Druk op om terug te keren naar het bureaublad. Als uw WiFi-netwerk is ingesteld op verborgen, dan zal het niet automatisch worden gevonden. U moet zelf op Voeg Wi-Fi network toe drukken, en daarna de benodigde informatie invoeren om uw WiFi-netwerk toe te voegen. 3G-instellingen 1. Controleer voordat u verbinding maakt met een 3G-netwerk of u gebruik maakt van een 3G-netwerkkaart die wordt ondersteund door de tablet. Deze tablet ondersteunt alleen externe USB 3G-netwerkkaarten. Raadpleeg de leverancier voor informatie over modellen die 3G-netwerkkaarten ondersteunen. 2. Na het installeren van een SIM UIM-kaart naar 3G-netwerkkaart, sluit u de 3G-netwerk aan op de USB OTG-verbindingskabel en vervolgens de kabel op de tablet. 3. Nadat de 3G-netwerkkaart is aangesloten, drukt u op Instellingen Draadloos en netwerk Meer Mobiele netwerk voor 3G-netwerkinstellingen. 4. Schakel mobiele netwerk in, vink Inschakelen dataverkeer Data roaming aan en selecteer daarna Naam toegangspunt, selecteer Menu en selecteer een netwerk dat beschikbaar is voor 3G-connectiviteit. 5. De tablet kan over het algemeen direct worden gebruikt, maar voor een aantal apparaten moet een APN worden aangemaakt en moet voor gebruik netwerktoegang worden. Neem het China Union 3G-netwerk als voorbeeld, de instellingen zijn als volgt: Naam: 3GWAP / APN:3gnet / Proxy: Niet ingesteld / Port: 80 / Gebruikersnaam: Niet ingesteld/ Wachtwoord: Niet ingesteld / Server: Niet ingesteld / MMSC: Niet ingesteld / MMS-proxy: Niet 18

19 ingesteld / MMS-poort: Niet ingesteld / MCC:460/ MNC:01/ Authenticatietype: Niet ingesteld / APN-type: Niet ingesteld / APN-protocol: Niet ingesteld Na het instellen kunt u verbinding maken met het 3G-netwerk. Na het verbinden ziet u het icoontje op het scherm. Als dit icoontje grijs is, wil dit zeggen dat het systeem zoekt naar een netwerk. Als het blauw is, dan geeft dit aan dat er succesvol verbinding is gemaakt met het netwerk. Het icoontje geeft aan dat er data wordt verzonden of ontvangen. 1. Een USB-disk gebruiken Sluit een USB-disk aan op de OTG-verbindingskabel, steek vervolgens de OTG-verbindingskabel in de USB-OTG-poort op de tablet. U kunt de USB-disk gebruiken wanneer deze klaar voor gebruik is. Verbind een USB-disk niet herhaaldelijk in een zeer korte tijd met de tablet. Als u dit toch doet, dan kan de USB-disk beschadigd raken. Gebruik van extra opslag 2. Een SD-kaart gebruiken Het apparaat ondersteunt SD-kaarten met een capaciteit tot 32GB. Plaats de SD-kaart in de kaartsleuf en druk de kaart omlaag met uw vinger. De melding SD kaart voorbereiden verschijnt op het scherm. Als de melding niet langer wordt getoond, dan is de SD-kaart klaar voor gebruik en kan deze gebruikt worden. Een SD-kaart verwijderen Sluit alle applicaties of bestanden op de kaart. Druk op Instellingen SD-kaart Verwijderen SD-kaart. Druk zacht de kaart zacht naar beneden, de kaart zal daarna automatisch uit de kaartsleuf komen. Haal de kaart uit de tablet. Plaats en verwijder de geheugenkaart niet herhaaldelijk in een korte tijd. Als u dit toch doet, dan kan de kaart beschadigd raken. We raden aan om gebruik te maken van geheugenkaarten van bekende merken om incompatibiliteit te voorkomen. Applicaties downloaden, installeren/verwijderen U kunt vele interessante, gratis Android-applicaties op het internet vinden. Open simpelweg de browser en zoek naar Android applications. De Android-applicaties die u koopt of download kunnen snel en eenvoudig worden 19

20 geïnstalleerd via Bestandsbeheer. 1. Kopieer het.apk-bestand dat u wilt installeren naar een SD-kaart of USB-disk Plaats de kaart of sluit de USB-disk aan op de tablet. 2. Druk op het icoontje Bestandsbeheer. 3. Druk op of en zoek de map waarin het apk-bestand is opgeslagen. 4. Selecteer een.apk-file Installeren. Na het installeren zal het icoontje van de applicatie worden getoond in het menu waar alle applicaties worden getoond. 5. Druk op het icoontje om de applicatie direct op te starten of druk op Voltooien om terug te keren naar het bestandsbeheer. Internetapplicaties downloaden en installeren U kunt Android-applicaties rechtstreeks van het internet of een andere e-markt downloaden en ze snel en eenvoudig installeren op de tablet. 1. Druk op het icoontje Browser om verbinding te maken met het internet. 2. Voer het adres in en druk op de downloadlink van de applicatie die u wilt downloaden op het apparaat. 3. Na het downloaden, druk en houd het bestand ingedrukt (in het overzicht met downloads), Druk op Open Installeren. Applicaties verwijderen U kunt geïnstalleerde Android-applicaties eenvoudig verwijderen. 1. Druk op Menu Instellingen Applicaties Applicaties beheren. 2. Druk op de applicatie die u wilt verwijderen, Verwijderen. 3. Druk op Ja om het verwijderen te bevestigen. Aansluiten op een PC 1. Als de tablet wordt aangesloten op een PC, dan kan het worden gebruikt als mobiel opslagapparaat. Als u gebruik maakt van een USB-kabel om verbinding te maken met de PC, sluit dan één uiteinde van de kabel aan op de USB-OTG-poort van de tablet en het andere uiteinde op de USB-poort van de PC. 2. Na het maken van de verbinding, zal de tablet het icoontje tonen. Druk op het icoontje en selecteer, selecteer daarna Inschakelen USB-apparaat. U 20

21 kunt nu via de PC data opslaan op het apparaat, zoals getoond in de volgende afbeelding: Opladen Als u de tablet wilt opladen, sluit dan één uiteinde van de netadapter aan op het stopcontact en sluit het andere uiteinde aan op de stroomingang op de tablet. Het batterij-icoontje zal tijdens er het opladen als volgt uitzien:. Als het opladen is voltooid, dan ziet het icoontje er als volgt uit:. U dient het apparaat niet op te laden met een USB-kabel. U kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken, maar dit zal de oplaadtijd verlengen. Gebruik de tablet ten minste één keer per week. Laad de batterij regelmatig volledig op. Laat de tablet niet te lang liggen met lege batterij, laad de batterij op korte termijn op. Voorzorgsmaatregelen Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht bij het gebruik van uw tablet. Het product niet rechtstreeks blootstellen aan regen of vochtigheid. Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of andere warmtebronnen. Bescherm het netsnoer. Als u een netsnoer aansluit, stap er niet op, plaats er geen voorwerpen op en druk er niet op. Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer ook goed wordt beschermd. Gebruik een goedgekeurde netadapter voor het opladen, het gebruik van andere netadapters kan het apparaat beschadigen. Demonteer of repareer uw tablet nooit zonder autorisatie. Wees altijd voorzichtig met het scherm. Als u vingerafdrukken of stof van het scherm wilt verwijderen, gebruik dan een zachte doek (zoals een lensdoekje) en voorkom het gebruik van ruwe doeken. De foto s en afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen voor demonstratie doeleinden en kunnen afwijken van het echte product. 21

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937 Uitgave 1.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Packard Bell EasyNote TE - 1 INHOUDSOPGAVE De computer opstarten 4 Draadloze verbindingen... 4 Registratie... 5 Installatie van de software... 6 Herstel... 6 Problemen?... 7 Basisgebruik

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Uitgave 2.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING

ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING ASUS tablet GEBRUIKERSHANDLEIDING DU9028 Juni 2014 Eerste editie 2 Inhoudsopgave In deze handleiding gebruikte conventies...9 Zorg en veiligheid... 10 Richtlijnen...10 Goede verwijdering...11 1 Bereid

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding. Acer S500 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Acer S500 Gebruikershandleiding 2012 Alle rechten voorbehouden Acer Liquid Smartphone Gebruikershandleiding Model: S500 Eerste uitgave: 08/2012 Acer Liquid Smartphone Modelnummer:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie