Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528) François Vonk ( ) Robin Eggenkamp ( ) Begeleid door: Kees Huizing Jacob Perrenet Versie juli 2012

2

3 Samenvatting Programmeren wordt gezien als een essentieel onderdeel van het informatica-curriculum in het voortgezet onderwijs. Nieuwe generaties studenten worden omringd door computer gerelateerde instrumenten. Bij het oplossen van problemen van uiteenlopende aard wordt deze apparatuur vaak ingezet. Het wordt dan ook voor iedereen steeds belangrijker te kunnen werken met computers, te begrijpen hoe ze werken en ze (tot op zekere hoogte) te kunnen programmeren. Hoe kunnen we leerlingen motiveren om te leren programmeren en hoe leren we ze dit op een zo effectief mogelijke manier? Onze hypothese is dat mobiele apparaten zoals smartphones hiervoor een geschikte context zijn. Mobiele telefoons zijn immers niet meer weg te denken uit het leven van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. De mobiele context gecombineerd met de juist didactische aanpak en ontwikkelomgeving (een visuele omgeving genaamd App Inventor in ons geval) vormt volgens ons een motiverende en effectieve leeromgeving. De resultaten van ons onderzoek zijn beschreven in dit verslag en ondersteunen onze hypothese. Deze resultaten hebben geleid tot lesmateriaal dat gebruikt kan en zal worden bij het leren programmeren in het voortgezet onderwijs. 1

4 2

5 Inhoudsopgave Samenvatting Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Theorie 3. Onderzoeksvragen 4. Methode 4.1. Steekproef en respondenten 4.2. Procedure 4.3. Instrumenten Oriënterende enquête naar relevante aspecten van programmeeronderwijs en lesmateriaal Enquête over motivatie bij programmeren Masterclass voor het verzamelen van feedback op het ontwikkelde materiaal Interviews voor het verzamelen van feedback op het ontwikkelde materiaal 5. Resultaten 5.1. Gebruikte programmeermethoden en tekortkomingen 5.2. Criteria goed programmeeronderwijs 5.3. Motiverende werking van apps maken voor mobiele apparaten 5.4. Geschiktheid gebruik visuele programmeeromgeving 5.5. Perceptie met betrekking tot het ontwikkelde lesmateriaal 6. Discussie 6.1. Conclusies 6.2. Aanbevelingen tot verder onderzoek 6.3. Aanpassingen ten opzichte van het onderzoeksplan 6.4. Samenwerkingsproces Referenties Bijlagen A. Vragenlijsten A.1. Oriënterende enquête naar relevante aspecten van programmeeronderwijs en lesmateriaal: vakdidactici A.2. Oriënterende enquête naar relevante aspecten van programmeeronderwijs en lesmateriaal: docenten A.3. Enquête over motiverende contexten bij programmeren A.4. Vragenlijst evaluatie ontwikkelde lesmateriaal B. Resultaten en conclusies uit enquêtes B.1. Resultaten en conclusies van de oriënterende enquêtes B.2. Resultaten en conclusies van de enquête over motivatie bij programmeren B.3. Resultaten en conclusies van de lesmateriaal evaluaties C. Bekeken en vergeleken lesmateriaal C.1. GameMaker4School C.2. Fundament Informatica: Ontwikkelen van ios applicaties 3

6 C.3. Ervaring met Solid Edge en Google Sketchup D. Ontwerpplan lesmateriaal E. Docentenhandleiding F. Lesmateriaal 4

7 1. Introductie Programmeren is een moeilijk (Van Diepen, 2005), maar wel een essentieel onderdeel van het informatica-curriculum (Saeli, 2012). Nieuwe generaties studenten worden omringd door computer gerelateerde instrumenten. Bij het oplossen van problemen van uiteenlopende aard wordt deze apparatuur vaak ingezet. Het wordt dan ook voor iedereen steeds belangrijker te kunnen werken met computers, te begrijpen hoe ze werken en ze (tot op zekere hoogte) te kunnen programmeren. Mobiele apparaten worden vaak als een bedreiging gezien voor het schoolwerk. Veel scholen verbieden het gebruik van bijvoorbeeld mobieltjes in de klas. Wij, in de positie van informatica docent, zien juist een kans om leerlingen gemotiveerd te krijgen door ze op een leuke, maar ook serieuze manier, te laten werken met hun telefoon. Zo kunnen we leerlingen laten zien dat er heel wat te leren valt over informatica rondom hun mobiele telefoon. Het aspect waar we ons vooral op willen richten is het programmeren van apps, bijvoorbeeld met App Inventor. Wie gebruikt ze per slot van rekening niet tegenwoordig? Leerlingen zijn er dagelijks mee bezig, hun telefoon is een computer waar ze graag mee werken en waar een heleboel mee mogelijk is. Wij zijn benieuwd of ze hierdoor gemotiveerd zullen raken om te leren programmeren. Immers, wat ze bouwen kunnen zij en hun klasgenoten meteen, altijd en overal delen en gebruiken. Tijdens het leren programmeren moet een leerling volgens Govender (Govender, 2006) drie dingen leren: data, instruction and syntax. Hierbij staat syntax voor de groep regels die bepalen wat wel en wat niet mag in een programmeertaal. Als leerlingen zich niet aan de syntax houden krijgen ze foutmeldingen. In tekstuele programmeeromgevingen zijn die veelal moeilijk te begrijpen, zeker voor een beginnend programmeur. Voor het leren programmeren is Computational Thinking (Wing, 2006) ook noodzakelijk, leerlingen moeten een probleem zodanig kunnen formuleren dat het om te zetten is in een voor de computer begrijpbaar programma. In een grafische programmeeromgeving, zoals App Inventor, is het leren en toepassen van de basis syntax van het programmeren eenvoudiger dan in een tekstuele programmeertaal. Programma s worden namelijk geconstrueerd door blokken (grafisch gerepresenteerde programmeerelementen) in elkaar te klikken. De blokken zijn zo vormgegeven dat leerlingen duidelijk kunnen zien hoe ze in elkaar passen. Ze kunnen de correcte syntax herkennen aan de vorm van de blokken. Hierdoor leert een leerling op een intuïtieve manier (blokken als analogie voor programmeerelementen) de basis concepten van het programmeren, zonder daarbij belast te worden met de complexe syntactische details van een tekstuele programmeertaal en de bijbehorende onduidelijke foutmeldingen. 5

8 Een voorbeeld uit de PaintPot tutorial (www.appinventor.org). De hierboven beschreven eigenschappen van grafisch programmeren willen we gebruiken om de motivatie en effectiviteit bij het leren programmeren van leerlingen in het voortgezet onderwijs te bevorderen. We zullen dit onderbouwen aan de hand van literatuur en meningen van vakdidactici en collega docenten. Aan de hand daarvan gaan we op een gefundeerde manier lesmateriaal ontwikkelen in de vorm van een programmeermodule voor het voortgezet onderwijs. 6

9 2. Theorie Programmeeronderwijs staat nog relatief in haar kinderschoenen en programmeren is geen gemakkelijk onderwerp om te onderwijzen (Van Diepen, 2005). Leren programmeren vereist van de leerling dat deze zich op zowel hoog niveau (eisen en ontwerp) als op laag niveau (syntax en bijbehorende foutmelding) ontwikkelt. Waar begin je? Ervaring wijst uit dat beginnen op hoog niveau lastig is zonder enige kennis te hebben van het lage niveau. Echter op laag niveau beginnen is vaak niet motiverend omdat leerlingen met triviale en saaie problemen te maken krijgen. Bovendien verzanden ze al gauw in de details van de programmeeromgeving (Van Dijk en Koppelman, 1995). Om het probleem van waar te beginnen met leerlingen leren programmeren te omzeilen stelt Van Merriënboer het zogenaamde Programmeren door completeren voor (Van Merriënboer, 1992). De uitdaging hierbij is het aanbieden van een raamwerk dat uitdagend maar wel begrijpbaar is voor de leerlingen. Saeli geeft in haar proefschrift (Saeli, 2012) ook aan dat de completeerstrategie een mogelijk geschikte didactische aanpak voor het leren programmeren is. Een andere uitdaging ligt in het kiezen van een geschikte programmeeromgeving. Daar waar omgevingen met compilers of interpreters worden gebruikt kampt men met het probleem van foutmeldingen die vaak onduidelijk en moeilijk te begrijpen zijn. Deze leiden af van het werkelijke onderwerp, namelijk het leren van programmeerconcepten. Hierdoor verloopt het leerproces niet op een effectieve manier. Bovendien komen ze de motivatie van de leerling niet ten goede (Diepen, Perrenet, Zwaneveld, 2011). Programmeren is geen onderwerp dat iemand snel leert. De hoeveelheid tijd die beschikbaar is in het voortgezet onderwijs voor het leren programmeren is beperkt;; maximaal 110 uur voor HAVO en 170 uur voor VWO (afgeleid uit Schmidt, 2007). In deze uren moeten leerlingen ook nog leren over het ontwikkelproces en projectmatig werken. Daarom is het belangrijk dat leerlingen op een zo effectief mogelijke manier leren programmeren. Onderzoek onder informatica docenten in het voortgezet onderwijs en onderzoek naar bestaande lesmethoden wijst uit dat er een beperkte hoeveelheid programmeerconcepten aangemerkt kunnen worden die als belangrijk worden beschouwd, de zogenaamde Big Ideas van programmeren (Saeli, 2012). Een tweetal van deze Big Ideas, decompositie en algortimes, speelt ook een rol bij het Computational Thinking (Wing, 2006). Er is geen onderzoek bekend naar de motiverende werking van App Inventor als programmeeromgeving in het voortgezet onderwijs. Ervaring met App Inventor in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs is er wel (Wolber, 2011). Hierin wordt geconcludeerd dat studenten die vrijwel meteen apps, met een real-world impact, kunnen bouwen gemotiveerd zijn om de uitdaging van het oplossen van moeilijke logische problemen aan te gaan. Een bijkomende observatie was dat bleek dat een student met dyslexie beduidend minder problemen had met het programmeren in App Inventor dan in een tekstuele 7

10 omgeving. Tot slot moet informatica in het voortgezet onderwijs niet alleen gericht zijn op de korte termijn (Diepen, Perrenet, Zwaneveld, 2011). De volgende lange termijn doelen kunnen worden gedefinieerd: Inzicht hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van informatica. Herkennen of een probleem zich leent voor een informatica-aanpak. Informatica-aanpakken kennen, zoals analyseren, ontwerptechnieken gebruiken en prototyping toepassen. Begrip hebben van en inzicht hebben in belang, mogelijkheden en beperkingen van de toe te passen informatica-aanpakken. De gebruiker een centrale rol geven in het proces, rekening houdend met sociale en ethische aspecten. Programmeeronderwijs als onderdeel van het informaticacurriculum kan en moet hier dan ook een bijdrage aan leveren. Het aanleren van algoritmisch denken hangt hier sterk mee samen. Relevante begrippen De volgende domein specifieke begrippen spelen een centrale rol in ons onderzoek: App afkorting voor applicatie, computerprogramma, tegenwoordig vaak gebruikt voor apps die op een mobiel apparaat draaien. Android besturingssysteem dat op veel van de huidige mobiele apparaten draait. App Inventor SDK waarmee grafisch software voor Android toestellen ontwikkeld kan worden. Mobiel apparaat apparaat zoals de iphone, de ipad of een Android-toestel. SDK Software Development Kit. Een verzameling hulpmiddelen voor het ontwikkelen van software voor een bepaald product. De volgende onderwijskundige begrippen spelen een centrale rol in ons onderzoek: Computational Thinking Computational thinking builds on the power and limits of computing processes, whether they are executed by a human or by a machine (Wing, 2006, p.33). Computational Thinking is een houding tezamen met een verzameling van vaardigheden en technieken om problemen op te lossen. De oplossingen worden gezocht in de vorm van algoritmes die uiteindelijk de basis voor een computerprogramma zouden kunnen zijn. Enkele technieken zijn: probleem ontleding, patroonherkenning, abstractie, data analyse en visualisering. Effectiviteit The criterion for effective teaching, schools, and education is the extent to which they are finally able to reach goals, the amount of variance of student outcomes in those goals explained by teachers, schools, and education in general (Creemers, 1999, p.52). Vertaald naar ons onderzoek betekent dit dat we moeten kijken naar de doelen van programmeeronderwijs en hoe deze bereikt worden door onze en bestaande programmeermethoden. 8

11 Motivatie De term motivatie refereert aan een toestand waarin een individu zich bevindt, wanneer een of meer motieven, onder invloed van bepaalde omstandigheden, worden geactualiseerd. Motivatie wordt vastgesteld aan de hand van drie gedragsparameters: namelijk intensiteit van gedrag, doelgerichtheid, en persistentie (Boekaerts & Simons, 1993, p.105). 9

12 3. Onderzoeksvragen Er zijn veel onderzoeksvragen mogelijk als het gaat over programmeeronderwijs. In ons onderzoek richten we ons op de onderstaande vragen. Elke onderzoeksvraag krijgt hier ook een identificatie, bijvoorbeeld [1-Methoden], zodat we naar de vragen kunnen verwijzen in de rest van ons verslag. 1. Welke programmeermethoden worden er nu gebruikt in het voortgezet onderwijs en wat zijn de tekortkomingen van deze methoden met betrekking tot effectiviteit en motivatie? [1-Methoden] Op dit moment wordt er een breed scala aan programmeermethoden gebruikt binnen het voortgezet onderwijs. Naar ons idee wordt er hierbij te weinig aandacht besteed aan motivatie en effectiviteit, waardoor er op dit vlak verbeteringen zijn door te voeren. 2. Aan welke criteria moet goed programmeeronderwijs voldoen? [2-Criteria] Wij verwachten hier een antwoord in lijn met de Big Ideas van Saeli (Saeli, 2012). 3. Motiveert het maken van applicaties voor mobiele apparaten, met bijvoorbeeld App Inventor, leerlingen meer dan bestaande methoden? In het bijzonder de leerlingen met een niet N-profiel? [3-Motivatie] Gezien de interesse van leerlingen in mobiele telefoons verwachten wij dat het maken van apps de leerlingen ook motiveert. 4. Is het gebruik van visuele ten opzichte van tekstuele programmeeromgevingen zoals voornamelijk gebruikt in de geanalyseerde methoden geschikter voor het aanleren van de basis principes van het programmeren? [4-Visueel] Wij verwachten dat visuele programmeeromgevingen geschikter zijn om te leren programmeren, voornamelijk omdat hierbij de nadruk ligt op programmeerconcepten en niet op de syntax. 10

13 4. Methode De aanpak om onze onderzoeksvragen beantwoord te krijgen is tweeledig. Enerzijds zullen we in de literatuur zoeken naar antwoorden, anderzijds zullen we informatica vakdidactici, docenten en leerlingen enquêtes afnemen en interviewen. Dit onderzoek is ontwerpgericht, we zullen een interventie ontwerpen [lesmateriaal] met het doel een complex onderwijsprobleem [leren programmeren] op te lossen en de kennis te vergroten met betrekking tot de kenmerken van deze interventies en hun ontwerp- en ontwikkelingsprocessen (Plomp, 2009). Praktisch betekent dit dat we op basis van de uitkomsten van het literatuuronderzoek en de enquêtes lesmateriaal zullen ontwikkelen. Vervolgens verzamelen we feedback op het ontwikkelde materiaal bij de deelnemers aan de enquêtes en komen we tot aanbevelingen tot verbetering van het materiaal. Er is een aantal enquêtes ontworpen: die voor docenten en vakdidactici en die voor leerlingen. De enquêtes voor docenten en vakdidactici richten zich op het programmeeronderwijs in het algemeen, de methode van lesgeven zoals nu wordt toegepast en de daarbij horende motivatie en effectiviteit, en de verwachting van hen bij onze ideeën. De enquête voor leerlingen richt zich enkel op motivatie. Gedurende een masterclass (nascholing voor informatica docenten) hebben we ons materiaal gepresenteerd, docenten met het materiaal laten werken, en hen vervolgens individueel en plenair om feedback gevraagd. Daarnaast hebben we nog enkele docenten persoonlijk geïnterviewd middels open interviews. We hebben hierbij wel een vragenlijst gebruikt als houvast maar lieten de respondent de loop van het gesprek mede bepalen. Door de interviews en de masterclass kunnen we inzicht krijgen in de afhankelijke variabelen van ons onderzoek;; te weten wat is de perceptie van informatica vakdidactici en docenten met betrekking tot het door ons ontwikkelde lesmateriaal. We hebben enkele bestaande methoden onderzocht. We hebben hierbij gebruik gemaakt van het proefschrift van Saeli (Saeli, 2012), waarin zij drie in Nederland veel gebruikte methoden vergelijkt, namelijk Fundament Informatica, Informatica Actief en Enigma. Zij geeft in haar proefschrift een overzicht in hoeverre de door haar gebruikte Big Ideas van programmeren door deze methoden gecoverd worden. We hebben ook bekeken en besproken hoe het boek GameMaker4School, een nieuwe programmeermodule van Fundament Informatica Ontwikkelen van ios applicaties en een methode behorende bij Solid Edge en Google Sketchup zijn opgezet (zie bijlage C.). 11

14 Omdat we de beschikking hebben over een beperkt aantal vakdidactici en docenten zullen we voornamelijk kwalitatief onderzoek doen, aangevuld met de enquête over motivatie onder leerlingen. Begrippen als motivatie van leerlingen en effectiviteit van een leerproces lenen zich bij uitstek voor kwalitatief onderzoek. Je kunt vragen of motivatie is toegenomen, maar niet of het verdubbeld is, de nadruk ligt op ordinale gegevens. De vragenlijsten lieten we zo open mogelijk (veel ruimte voor toevoegingen van de respondenten) en ook het open interview is hiervoor een geschikte vorm. Door dit kwalitatief onderzoek te combineren met literatuur onderzoek kunnen we alle vier de onderzoeksvragen beantwoorden Steekproef en respondenten In de hierna volgende tabel is te zien hoeveel respondenten we bij de diverse onderdelen hebben gebruikt. Meer informatie over deze respondenten is te vinden in de samenvatting van reacties in bijlage A. Onderdeel Oriënterende enquête naar relevante aspecten van programmeeronderwijs en lesmateriaal: Didactici Oriënterende enquête naar relevante aspecten van programmeeronderwijs en lesmateriaal: Docenten Aantal 5 8 Motivatie enquête leerlingen 59 Evaluatie lesmateriaal: Didactici en docenten

15 4.2. Procedure Een schematische weergave van de fasen in ons onderzoek is te zien in de volgende figuur: Zoals te zien in het bovenstaande figuur is de eerste fase van het onderzoek een literatuuronderzoek. In de literatuur hebben we gezocht naar (deel-)antwoorden op onze onderzoeksvragen en informatie om te gebruiken voor het opzetten van de enquêtes. Aan de hand hiervan zijn enkele enquêtes opgezet die worden besproken in paragraaf en Met de gegevens verkregen uit het literatuuronderzoek en de resultaten van de enquêtes is begonnen met het ontwikkelen van lesmateriaal. Hierop volgend hebben we drie manieren van feedback gebruikt: een masterclass workshop, individuele interviews met docenten en schriftelijke feedback van vakdidactici en enkele andere geïnteresseerden. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk feedback op het materiaal te ontvangen. Tot slot zullen we komen met aanbevelingen ter verbetering van het materiaal. Omdat we het materiaal zelf willen gaan toepassen in ons onderwijs is ons plan om zelf, na afloop van het onderzoek, aan de slag te gaan met de aanbevelingen en het materiaal verder te ontwikkelen. 13

16 4.3. Instrumenten In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende instrumenten die wij gebruikt hebben om gegevens te verzamelen ter onderbouwing van onze onderzoeksvragen. Deze instrumenten kunnen getoetst worden op een viertal kwaliteitsaspecten: validiteit (validity;; Van den Akker, 1999 en slides bijeenkomst Onderzoek van Onderwijs): Een instrument is valide als het meet wat het beoogd is te meten en gebaseerd is op recente kennis. Validiteit kan worden getest door het instrument voor te leggen aan experts. bruikbaarheid (practicality;; Van den Akker, 1999): Bruikbaarheid betekent dat een instrument in de praktijk toepasbaar is en kan worden getest door middel van een try-out. effectiviteit (effectiveness;; Van den Akker, 1999): Effectiviteit geeft aan of de resultaten overeenkomen met het doel van het instrument. Van den Akker geeft aan dat dit getest kan worden door field-tests. betrouwbaarheid (slides bijeenkomst Onderzoek van Onderwijs): Een instrument is betrouwbaar als (1) het datgene wat het meet, goed meet, (2) het consistent is en (3) de meting vrij is van verstorende invloeden. Per instrument zullen we aangeven in hoeverre we het hebben kunnen toetsen aan deze eisen voor kwaliteit Oriënterende enquête naar relevante aspecten van programmeeronderwijs en lesmateriaal Deze enquête is ingezet om er achter te komen wat vakdidactici en docenten belangrijk vinden aan programmeeronderwijs en om onze ideeën en plannen te valideren en aan te scherpen. Met deze enquête leveren we dus informatie voor alle vier de onderzoeksvragen. De vragenlijsten (zie bijlage A.1. en A.2.) voor de enquêtes bestaan uit 16 vragen verdeeld over 4 categorieën: algemeen (5 gesloten vragen), informatica curriculum (2 gesloten vragen plus toelichting), programmeermethoden (7 open vragen) en context/motivatie (2 gesloten vragen plus toelichting). Aan de hand van de door ons gewenste informatie is de eerste versie van de vragenlijst opgesteld. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de door de ESoE aangeleverde checklist voor vragenlijsten. Verder kunnen we het volgende over de kwaliteitsaspecten zeggen: validiteit: Als eerste hebben we de vragenlijst voorgelegd aan een begeleider (expert) en een medestudent (try-out). Hieruit is de tweede versie van de vragenlijst voortgekomen. Dit is de vragenlijst die aan de vakdidactici is gestuurd (field-test). Naar aanleiding van feedback van de vakdidactici is een derde versie van de vragenlijst gemaakt die aan de docenten is gestuurd. 14

17 bruikbaarheid: De tweede versie van de vragenlijst was bruikbaar op basis van de feedback van de medestudent (try-out). De derde versie was bruikbaar op basis van de feedback van de vakdidactici (field-test). effectiviteit: Dit hebben we ondanks de field-test niet expliciet getoetst omdat we slechts één analyse slag op de antwoorden hebben gedaan. De effectiviteit is echter voldoende voor ons onderzoek omdat we op basis van de analyse onze onderzoeksvragen hebben kunnen beantwoorden. betrouwbaarheid: Dit hebben we niet expliciet getoetst. De afname heeft online plaatsgevonden via een Google Docs formulier Enquête over motivatie bij programmeren Deze enquête (zie bijlage A.3.) onder leerlingen is bedoeld om ons vermoeden over de motivatie voor het ontwikkelen van apps voor mobiele telefoons te bevestigen. Vanwege de kleine schaal hebben we de kwaliteitsaspecten voor deze enquête niet verder onderzocht. De enquête draagt bij aan het beantwoorden van onderzoeksvraag [3-Motivatie]. Deze korte vragenlijst hebben wij afgenomen onder leerlingen uit drie informatica klassen. In deze vragenlijst krijgen zij een twaalftal onderwerpen te zien die zij op een schaal van 0-3 (helemaal niet leuk tot heel leuk) moeten beoordelen. Daarnaast krijgen zij de vraag of er nog onderwerpen ontbreken. Er is bewust voor een schaal met een even aantal keuzes gekozen omdat we leerlingen willen dwingen een kant te kiezen. Ook deze vragenlijst is online afgenomen, via een Google Docs formulier, bij alle informatica klassen op twee scholen. Leerlingen kost het slechts enkele minuten om deze vragen te beantwoorden Masterclass voor het verzamelen van feedback op het ontwikkelde materiaal Ten behoeve van het evalueren van het door ons gemaakte lesmateriaal hebben wij het gepresenteerd gedurende een masterclass, als onderdeel van nascholing van docenten informatica. Ter voorbereiding hebben de docenten het materiaal toegestuurd gekregen. De masterclass bestond uit een korte introductie van ons onderzoek en de daaruit voortgekomen uitgangspunten die aan het materiaal ten grondslag liggen. Vervolgens kregen de docenten ongeveer anderhalf uur de tijd om ieder met het materiaal aan de slag te gaan. Om spreiding van de feedback te bevorderen hebben we de deelnemers ieder een hoofdstuk gegeven om op te focussen. Gedurende deze periode hebben we vrij met de docenten gesproken en feedback over motivatie, effectiviteit, duidelijkheid en bruikbaarheid ingewonnen. Het laatste uur van de masterclass hebben we gebruikt om het materiaal plenair te bespreken. De plenaire bespreking vond plaatst aan de hand van de vragenlijst uit bijlage A.4. Bij het opstellen van deze vragenlijst hebben we gebruik gemaakt van de door de ESoE aangeleverde checklist voor interviews. Verder kunnen we het volgende over de kwaliteitsaspecten zeggen: 15

18 validiteit: We hebben de vragenlijst eerst uitgetest via een individueel interview met een informatica docent (try-out). Op basis daarvan zagen we geen noodzaak om de vragenlijst aan te passen. bruikbaarheid: De vragenlijst was bruikbaar op basis van de feedback van de informatica docent (try-out) die we vooraf individueel geïnterviewd hebben. effectiviteit: Dit hebben we niet expliciet getoetst omdat we slechts één analyse slag op de antwoorden hebben gedaan. De effectiviteit is echter voldoende voor ons onderzoek omdat we op basis van de analyse onze onderzoeksvragen hebben kunnen beantwoorden. betrouwbaarheid: Dit hebben we niet expliciet getoetst. De verkregen feedback is genotuleerd en verwerkt. Hiervoor hebben we gekeken naar de methode beschreven in het Basisboek Kwalitatief onderzoek (Baarda, Goede, Teunisse, 2005). De gebruikte labels en uitwerking van de feedback zijn te vinden in bijlage B.3. Aan de hand van de verkregen informatie zijn wij in staat geweest te valideren of ons materiaal voldoet aan onze eigen verwachtingen. Dit heeft bijgedragen aan het beantwoorden van onderzoeksvragen [3-Motivatie] en [4-Visueel] Interviews voor het verzamelen van feedback op het ontwikkelde materiaal Aan de hand van de vragenlijst in bijlage A.4. hebben we ook enkele docenten geïnterviewd die niet bij de masterclass aanwezig waren. Ook in dit geval hebben we deze docenten het materiaal van te voren ter beschikking gesteld. De duur van deze interviews heeft gevarieerd van 1 tot 2 uur. De resultaten van de interviews zijn op dezelfde manier verwerkt als de in besproken resultaten uit de masterclass. Ook voor de kwaliteitscriteria geldt hetzelfde als in beschreven is. Wel kunnen we nu de masterclass als field-test voor de validiteit en bruikbaarheid van de vragenlijst zien. 16

19 5. Resultaten In dit hoofdstuk behandelen we onze resultaten door de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. Daarnaast zullen we ook ingaan op de perceptie van informatica docenten met betrekking tot het ontwikkelde lesmateriaal en aangeven hoe we hun feedback gaan verwerken of verwerkt hebben Gebruikte programmeermethoden en tekortkomingen Ons literatuuronderzoek en de antwoorden op onze enquête leveren de onderstaande resultaten op over de gebruikte programmeermethoden in het voortgezet onderwijs en hun tekortkomingen met betrekking to effectiviteit en motivatie. De oriënterende enquête is geanalyseerd zoals beschreven in bijlage B.1. Voor de tekortkomingen van de gebruikte programmeermethoden zijn de volgende vragen relevant: vraag 8: Welke programmeertalen en bijbehorende lesmethoden gebruikt u in het middelbaar onderwijs? vraag 9: Wat vindt u de sterke en zwakke punten van deze talen en methoden? vraag 10: Zijn leerlingen met deze talen en methoden snel in staat om een (voor hun) leuk resultaat te behalen? De antwoorden op deze vragen geven direct inzicht in de eventuele tekortkomingen van de gebruikte methoden. In het materiaal dat gebruikt werd in de CODI trainingen (CODI - Vakdidactiek Informatica - II - dec. 2002) zien we de volgende opsomming van programmeeromgevingen en hun nadelen: Imperatief (klassiek);; Basic, C, Pascal: ouderwetse omgeving, niet aantrekkelijk, zonder kant-en-klare procedures en functies kom je niet ver Visueel;; Delphi, Java (Visual Café), Visual Basic: moeilijk vat op te krijgen, gebruik van standaardbibliotheken is lastig Functioneel (declaratief);; Haskell, Lisp, LOGO: Ziet er in het algemeen niet aantrekkelijk uit, minder gangbaar dus minder overdraagbaar, LOGO alleen een speelgoedtaaltje Logisch (declaratief);; Prolog: moeilijk vat op te krijgen, ziet er in het algemeen niet aantrekkelijk uit, minder gangbaar dus minder overdraagbaar Object-georiënteerd;; C++, Java: moeilijk vat op te krijgen, gebruik van standaardbibliotheken is lastig Programmeeromgeving;; auteurssysteem, code kruispunt, PSD: beperkt domein, beperkte taalmechanismes (b.v. geen parameteroverdracht) Hierbij dient opgemerkt te worden dat de categorisering in het artikel niet helemaal optimaal is gekozen door de makers. Zo is Visual Basic ondergebracht bij de categorie visueel terwijl deze ook bij Object-georiënteerd had kunnen staan. 17

20 Desondanks geeft dit een goed overzicht van veel voorkomende nadelen: ouderwets en niet aantrekkelijke ontwikkelomgeving (nadeel voor motivatie) sterke afhankelijkheid van standaard bibliotheken die niet makkelijk te doorgronden zijn (nadeel voor motivatie en effectiviteit) beperkte toepasbaarheid;; moeilijk om in korte tijd iets leuks te maken (nadeel voor motivatie en effectiviteit) Naast bovenstaande tekortkomingen met betrekking tot aantrekkelijkheid en gebruik van programmeeromgevingen is er ook onderzoek gedaan naar bestaande informatica onderwijsmethoden en in hoeverre zij de Big Ideas van programmeren adresseren (Saeli, 2012). In deze methoden worden een aantal van de eerder genoemde ontwikkelomgevingen gebruikt zoals Java, Delphi, PHP, BlueJ, VB.net en VB. Het blijkt dat veel van de bestaande methoden wel redelijk tot goed bijdragen aan de Big Ideas. Ook uit onze oriënterende enquête hebben we feedback gekregen over tekortkomingen van programmeermethoden die op dit moment door informatica docenten in het veld gebruikt worden. Hier volgt een overzicht: GameMaker en GML (GameMakerLanguage) Weinig oefenopdrachten te vinden waarbij één onderdeel een aantal malen herhaald wordt zodat echte verankering plaats vindt (vergelijk met Getal en Ruimte bij wiskunde). GML is specifiek voor GameMaker. Java Jcreator is te moeilijk voor scholieren. Ze gebruiken Eclipse en kopiëren de programma's om ze te wijzigen. Dat gaat goed. Java/Greenfoot Object oriëntatie kan soms moeilijk zijn. De methode biedt geen (extra) opdrachten aan de hand waarvan de leerlingen kunnen oefenen. De methode (aanschaf van het boek) is relatief duur. Ontbreken van goede debuggers. JavaLogo (Applet) De resultaten blijven vrij simpel, leerlingen raken daardoor redelijk snel verveeld. Het legt veel nadruk op ruimtelijk inzicht, leerlingen die daar moeite mee hebben, hebben ook met deze manier van programmeren moeite. PHP (& MySQL) Indirect karakter omdat het op een server draait. Hiermee wordt bedoeld dat het voor de leerlingen niet duidelijk is welke activiteiten op de server draaien en welke op de client. Integratie met HTML maakt het moeilijk. Veel syntax. Ontbreken van goede debuggers. RobotBasic Slechte editor, ongevoelig voor hoofdletters/kleine letters. 18

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie