Jaarverslag Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars

2 Voorwoord Beste Lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars over het jaar Het is een belangrijk jaarverslag. Voor ons, omdat de Stichting verantwoording mag afleggen voor haar ambities. Voor u, omdat het uiteindelijk aan u als lezer en als volger van de Stichting is om te beoordelen of de Stichting in haar ambities is geslaagd. En of u zich door de werkzaamheden van de Stichting geholpen voelt. Er is in ieder geval genoeg om op terug te kijken. Net als vorig jaar zijn de kernactiviteiten rond Clearinghuis en Roy-data weer verder verbeterd. Wij zien dat Clearinghuis is doorgegroeid naar een vanzelfsprekende standaard. Dat is iets om trots op te zijn. Datzelfde geldt voor Roy-data. Om dit de verstevigen zal in het komende jaar verder in Roydata worden geïnvesteerd. Dat past bij onze ambitie om door te ontwikkelen en continue te verbeteren. Naast het verbeteren van processen wil de Stichting innovatief zijn in verbinding met de wens van de klant van vandaag. Wij zien dat de klant in toenemende mate via de laatste communicatiemogelijkheden haar dienstverlening kiest. De Stichting heeft deze wens in een vroeg stadium onderkend en liep voorop met de ontwikkeling van het Mobielschademelden.nl. Daarmee moet voor verzekeraars de weg worden bereid succesvoller en sneller het mobielinternet kanaal te ontwikkelen. Dit is een lange weg maar door samenwerking en creativiteit heb ik groot vertrouwen dat ook dit een succesvol initiatief zal worden. In 2013 gaan we opnieuw ons enthousiasme met u delen en hopen we op uw bijval en support. Of dat gelukt is leest u dan weer in ons volgend jaarverslag. Ik dank iedereen voor zijn of haar steun en inzet in het afgelopen jaar en ik wens u namens de Stichting en haar betrokkenen veel leesplezier. Theo Woudstra Voorzitter Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars 1

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Organisatie EPS 3 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling Clearinghuis Regresschades Inleiding Volumes en nieuwe partijen Onderverdeling volumes naar 4 doelgroepen Matchingsresultaten en uitval Implementatie nieuwe functionaliteit 7 motorrijtuigenverzekeraars. 2.6 Vooruitblik Clearinghuis Hoofdstuk 3 Roy-data Inleiding Bevragingsresultaten Roydata Aantallen bevragingen Tijdigheid van 9 aanlevering Roy-data in Hoofdstuk 4 11 Mobielschademelden.nl. 4.1 Inleiding Cijfers en marktparticipatie Downloads Optimalisatie en nieuwe functionaliteit Ontwikkleingen voor de langere 13 termijn. Hoofdstuk 5 Quick scan en Voorportaal SAF 14 Hoofdstuk 6 Klankbordgroepen, gebruikers-groepen, projectgroepen EPS 15 Hoofdstuk 7 Financieel 16 2

4 Hoofdstuk 1 Organisatie EPS De Stichting EPS kent drie bestuursleden, te weten; Theo Woudstra, Achmea (voorzitter) Hubert-Jan van de Laar, ASR (penningmeester) Ernst Pompen, Verbond van Verzekeraars (bestuurslid) De heer Woudstra (Achmea) en Van de Laar (ASR) hebben zitting in de Afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars. De heer Pompen is secretaris van de Afdelingscommissie Motorrijtuigen. Theo Woudstra Ernst Pompen Hubert-Jan van de Laar Algemeen manager is Tjeerd Wierda Operationeel manager is Leon Boin. Tjeerd Wierda Leon Boin Medio 2012 heeft Michiel Bosman afscheid genomen als voorzitter van de Stichting EPS. Vanuit het huidige bestuur en het management van de Stichting EPS wordt de heer Bosman nadrukkelijk bedankt voor zijn bevlogen inzet en wordt waardering uitgesproken voor de ambitie die hij heeft getoond om de Stichting EPS en met name Mobielschademelden binnen verzekeringsland nadrukkelijk op de kaart te zetten. 3

5 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling Clearinghuis Regresschades 2.1 Inleiding Het Clearinghuis Regresschades is ook in 2012 weer verder gegroeid. Nieuwe partijen hebben zich aangesloten, er is verder nagedacht op welke wijze de samenwerking kan worden versterkt en wederom is er nieuwe functionaliteit geïmplementeerd. Ook na 9 jaar clearinghuis blijft de ambitie bestaan te verbeteren en over de grenzen te kijken van de huidige processen voor verdere efficiency winsten. 2.2 Volumes CR en nieuwe partijen In 2012 is er sprake geweest van een groei van regresvoeringen naar regresvoeringen. Daarmee is een groei van 5.4 % gerealiseerd. 14 nieuwe partijen hebben zich aangesloten waaronder SAA assuradeuren, het Gemeenschappelijk Assuradeuren Bedrijf en Stichting SOM Verhaalsrechtsbijstand. Kleinere partijen derhalve die wel weer bijdragen aan een grotere marktdekking. De verdere toename is ook te danken aan partijen die intensiever van het clearinghuis gebruik zijn gaan maken. Eind december waren er 127 actieve deelnemers in het Clearinghuis. Er is nog meer potentieel en de ambitie blijft om ook de overige partijen aan te sluiten. Geschat wordt dat nu zo n 95% van de markt is aangesloten op CR. 2.3 Onderverdeling volumes naar doelgroepen Bij de onderverdeling naar doelgroepen ontstaat inzicht in de soorten deelnemers die verantwoordelijk zijn voor de volumes. Er wordt uitgegaan van de partij die verhaalt. 4

6 Er heeft onder meer een verschuiving plaatsgevonden van claimsservices naar verzekeraars. Dit is verklaarbaar uit het feit dat bijvoorbeeld de Ditzo portefeuille rechtstreeks met een eigen (verzekeraars) account wordt behandeld. Voorheen werd deze portefeuille behandeld vanuit het (claimsservice) CED account. Overzicht over hele jaren Schadeverzekeraars % % Gevolmachtigden % % RB verzekeraars % % Claimsservices % % Totaal % %

7 2.4 Matchingsresultaten De matchingsresultaten zijn in 2012 gemiddeld zo n 77%. Er is veel aandacht besteed aan het omhoog krijgen van het matchingspercentage. Naast het aanpassen van back office koppelingen bij verschillende partijen vormt hier het al dan niet uitvoeren van een RDW check een belangrijk aspect. Dit geldt zeker bij partijen die ook volmachtgever zijn. Daarbij vindt namelijk nogal eens een verwisseling plaats tussen de risicodrager en de schadeafhandelende partij te weten de gevolmachtigde agent. Met behulp van een RDW check wordt wel de juiste partij aangesproken. Ten aanzien van de maandelijkse matchingspercentages is er een correlatie met het aantal aangemelde schades. Hoe meer schades er zijn aangemeld hoe hoger het matchingspercentage. Voor 16.5% wordt de uitval veroorzaakt door administratieve redenen. Oorzaken in de categorie administratieve uitval zijn de volgende: 1) Verkeerde tegenpartij 9.2 % 2) Regresvoering reeds gemeld 3.8% 3) Letsel 1.3% 4) Meer dan 2 voertuigen betrokken 1% 5) Verkeerde schadedatum 0.6% 6) WAM uitsluiting en technische problemen 0.6% Totaal 16.5% 6

8 De overige uitval wordt veroorzaakt door het niet tot overeenstemming komen (ongeveer 1.5%) en het uit de tijd lopen (4.5%). De percentages zijn over de jaren heen zeer constant. Er is tussen de verschillende doelgroepen weinig verschil in matchingspercentages te vinden, zij het dat kleine gevolmachtigden in de regel iets minder presteren. 7

9 2.5 Implementatie nieuwe functionaliteit In 2012 is de rechtsbijstand functionaliteit verder geoptimaliseerd. Toegevoegd aan de automatische BGK berekening (hoog of laag tarief) is de berekening van de wettelijke rente. Dit geldt alleen voor transacties met rechtsbijstandsverzekeraars, immers tussen OVS partijen wordt geen wettelijke rente berekend. Voor rechtsbijstandsverzekeraars ontstaat meer zekerheid dat de wettelijke rente direct wordt betaald en er niet hoeft te worden gerappelleerd. Voor motorrijtuigen-verzekeraars levert dit gemak op. 2.6 Vooruitblik Clearinghuis 2013 Ook in 2013 zal er verder worden geïnvesteerd in het Clearinghuis Regresschades. De focus zal hierbij worden gelegd op het attractiever maken van het clearinghuis voor kleinere partijen. Dit vindt plaats door de mailfunctionaliteit te optimaliseren. Deze mailfunctionaliteit stuurt alleen mails indien er actie moet worden ondernomen door de betreffende partij in het clearinghuis. Hierdoor hoeft deze niet dagelijks in het clearinghuis te kijken of er nog acties open staan. Deze functionaliteit is bedoeld voor partijen die geen gebruik maken van een back office koppeling. Om nieuwe en bestaande partijen verder te ondersteunen zal e-learning functionaliteit worden ontwikkeld. Op een laagdrempelige wijze worden deelnemers bekend gemaakt met de spelregels zoals deze voor het clearinghuis gelden. Deze e-learning module moet ook leiden tot permanente educatie van bestaande clearinghuis gebruikers. De audits zullen veranderen van opzet. In plaats dat de betalende partij de audits uitvoert wordt een middag georganiseerd waarbij willekeurige schadebehandelaren van verschillende maatschappijen de audits gaan uitvoeren. De dossiers zullen worden verzameld door het secretariaat van de Stichting EPS. Op deze wijze denken we meer aandacht te kunnen geven aan het belang van de audits. Verder zal er gekeken worden naar het expertisebeleid. We realiseren ons dat expertisebeleid niet één op één moet worden voorgeschreven vanuit de Stichting EPS maar richtlijnen met een zekere bandbreedte geven de partijen meer comfort en zekerheid dat de juiste schadebedragen worden verhaald en de juiste zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Dit moet het vertrouwen in de systematiek van het Clearinghuis verder ondersteunen. 8

10 Hoofdstuk 3 Roy-data 3.1 Inleiding Roy-data heeft het afgelopen jaar beter gefunctioneerd dan in Verbeterde aanleverprestaties van verzekeraars en een betere instelling van de bevragingen hebben hiertoe geleid. Het systeem zelf heeft zich weer uitermate bedrijfszeker getoond. Verdere optimalisaties zullen gaan plaatsvinden die de beloofde STP afwikkeling verder mogelijk gaan maken. Daarbij geldt dat de verzekeraar voor een groot deel zelf in de hand heeft hoe hoog zijn STP percentage wordt door zijn intake en bevragingsproces daar op af te stemmen. 3.2 Bevragingsresultaten Roy-data De bevragingsresultaten van Roy-data zijn in 2012 verbeterd. Het beeld is dat voor particuliere polissen Roy-data redelijk goed voldoet maar bij de zakelijke portefeuilles er nog wel de nodige problemen zijn. Bevragingsresultaten Roy-data 2012 Het totaal resultaat op bevragingen lag in 2011 op 56%. In 2012 ligt dit bijna op 60%. Er blijven wel grote verschillen tussen de maatschappijen. De best presterende partij weet een totaal matchingspercentage van 89% te bereiken. Daarbij kan 75% direct in gebruik worden genomen. Het percentage direct in gebruik genomen royementsgegevens ligt gemiddeld over 2012 op 36%. Tegen het einde van 2012 kruipt dit naar de 39% Aantal bevragingen Het aantal bevragingen over 2012 bedroeg wederom meer dan 2.5 miljoen. Dit aantal is vrijwel gelijk aan

11 3.4 Tijdigheid van aanlevering De tijdigheid van aanlevering is een belangrijke succesfactor om Roy-data beter te laten functioneren. Er zijn echter ook valide redenen dat royementsgegevens te laat worden aangeleverd, zoals: klanten die de verzekering van de voorgaande auto te laat opzeggen wanbetaling. Deze twee oorzaken zijn verantwoordelijk voor naar schatting zo n 5% van de te late aanlevering (meer dan 4 weken na de royementsdatum). Er blijft derhalve een aanzienlijke verbeterruimte. Maand Op tijd Te laat Veel te laat April 50.4% 28.4% 20.9% Juni 49.5% 28.9% 21.3% Augustus 50.6% 25.9% 23.3% Oktober 53.1% 26.2% 20.5% December 64.4% 20.8% 14.6% De stijgende lijn die in december is ingezet zet zich in beperkte mate door in januari. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het optimaal zou zijn indien alle royementsgegevens worden aangeleverd in rubriek twee (op tijd) (2 weken voor de royementsdatum tot 1 week na de royementsdatum) De beschikbaarheid van gegevens is in onderstaande tabel weergegeven. 120,00% 100,00% Roy data Aanleveringen 1e kwartaal 2012 cumulatief Percentage aanleveringen te vroeg/te laat cumulatief 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% > 16 weken te vroeg 16 weken te vroeg 15 weken te vroeg 14 weken te vroeg 13 weken te vroeg 12 weken te vroeg 11 weken te vroeg 10 weken te vroeg 9 weken te vroeg 8 weken te vroeg 7 weken te vroeg 6 weken te vroeg 5 weken te vroeg 4 weken te vroeg 3 weken te vroeg 2 week te vroeg 1 week te vroeg op tijd 1 week te laat 2 weken te laat 3 weken te laat 4 weken te laat 5 weken te laat 6 weken te laat 7 weken te laat 8 weken te laat 9 weken te laat 10 weken te laat 11 weken te laat 12 weken te laat 13 weken te laat 14 weken te laat 15 weken te laat 16 weken te laat > 16 weken te laat Aantal weken te vroeg/te laat NB: In de management informatie is een week na de royementsdatum ook gekwalificeerd als op tijd. 10

12 3.5 Roy-data in 2013 Naast de ontwikkelingen in BR11 zal Roy-data worden geoptimaliseerd om het proces voor de gebruikers verder te vereenvoudigen. Deze verbeteringen behelzen het volgende: -met name voor zakelijke portefeuilles (herkenbaar zonder geboortedatum) wordt een nieuwe zoekmethodiek geïntroduceerd met meerdere zoekstappen. -op basis van de ingevoerde gegevens wordt de optimale zoekmethodiek vastgesteld. -Het wordt mogelijk een STP bevraging uit te voeren op basis van het oude kenteken. Pas als royementsgegevens met dit kenteken worden gevonden stopt de bevraging ipv de huidige situatie waarbij de bevraging stopt indien gegevens worden gevonden die in meer of mindere mate aan de zoekcriteria voldoen. -Het aantal voorstellen wordt teruggebracht waardoor er minder false positivs worden getoond. Dit is mogelijk omdat er voor zakelijk royementsgegevens een nieuwe zoekmethodiek wordt geïntroduceerd waardoor het aantal te presenteren zoekresultaten ook voor particulieren kan worden verminderd. Met deze wijzigingen zal de effectiviteit van Roy-data flink toenemen. Belangrijk blijft evenwel dat partijen tijdig aanleveren. Hierbij dient de gewijzigde BR11 ondersteuning te bieden. Verder zal een betere informatie voorziening met betrekking tot schadevrije jaren vanuit verzekeraars er aan bijdragen dat opgemaakte polissen minder vaak gewijzigd hoeven te worden. 11

13 Hoofdstuk 4 Mobielschademelden.nl 4.1 Inleiding 2012 was voor Mobielschademelden een opstartjaar. Met referenties die soms tegenvallend waren maar ook veel tevreden reacties van klanten die eindelijk bevrijd waren van het lastige Europese Schadeaangifte Formulier. Veel van de kritiekpunten zijn opgepakt en aangepast. Te noemen vallen de introductie van de verbeterde Android app, de GPS call die bij de start van een melding direct in gang wordt gezet om exact de juiste locatie vast te stellen en het sneller maken van de Apple app. De stappen daarna zijn uitbreidingen en verdere innovaties die bij voorkeur spraakmakend zijn zodat free publicity kan worden gegenereerd. De uitdaging in 2013 wordt hoe we mobielschademelden top of mind krijgen bij de eindklant. De verwijzing naar mobielschademelden.nl op het SAF zoals dat nu door veel maatschappijen wordt gedaan vormt daar een goede aanzet toe. 4.2 Cijfers en marktparticipatie Het aantal deelnemende verzekeraars en gevolmachtigde agenten bedroeg per zo n 110 partijen, corresponderend met zo n 94% van de markt. Bij de leasemaatschappijen is dit minder vlot gegaan. Per was zo n 50% van de markt aangesloten. In aantal aanmeldingen hebben we in eenzijdige meldingen gekregen. Daarnaast zijn er 272 tweezijdige meldingen gerapporteerd. In deze cijfers zijn geen meldingen opgenomen over glasschades. Opvallend is dat leasemaatschappijen relatief meer meldingen genereren dan verzekeringsmaatschappijen. Mogelijk is de emotie bij schade bij een leasemaatschappij geringer dan iemand met een eigen auto en wordt er 12

14 daarom makkelijk mobiel gemeld. Uiteraard speelt ook de communicatie vanuit de verzekeraar/leasemaatschappij een rol. Partijen die veel aandacht besteden aan mobielschademelden genereren meer meldingen. Een derde punt dat van belang is, is de doelgroep die door de desbetreffende deelnemer wordt bediend. Een lease maatschappij die een IT bedrijf bedient zal wellicht eerder meldingen genereren dan een maatschappij die zich richt op de wat oudere doelgroepen. 4.3 Downloads Grafiek: downloads in Apple store In bovenstaande grafiek zijn de downloads in de Apple store weergegeven. Hieronder vallen ook updates. Gerekend vanaf de laatste update in juli 2012 zijn er zo n actieve installaties op Apple toestellen. Op Android toestellen zijn dit er zo n Op zich is dit een mooie basis om vanuit te groeien. In de andere stores zijn geen native Apps geplaatst. Via een url kan er echter ook gemeld worden door Blackberry en Windows gebruikers. Daarnaast zijn er meerdere apps van verzekeraars, SOS international en de ANWB die verwijzen naar Mobielschademelden.nl. Hier gaat het om meer dan installaties. 4.4 Optimalisatie en nieuwe functionaliteit De volgende optimalisaties hebben in 2012 plaatsgevonden: realiseren van een native app voor het Android platform; fotofunctionaliteit toegevoegd aan de native apps; een lichte website ontwikkeld voor de wat goedkopere smartphones; functionaliteit mogelijk maken voor proefmeldingen ; de app geschikt gemaakt voor PC s (vanaf internet explorer 8, google chrome) partijen kunnen nu zelf direct de boodschap bij verschillende redenen van uitval of het afronden van de melding, wijzigen. Men heeft hiervoor 13

15 direct toegang tot het CMS (Content Management Systeem) van Mobielschademelden.nl Verder wordt er nieuwe functionaliteit ontwikkeld op het gebied van management informatie, wordt er een directe aansluiting gerealiseerd op het Waarborgfonds en is er voor gezorgd dat minder meldingen in het bakje overige terechtkomen. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat gebruikers eenvoudig een reactie kunnen geven op de mobielschademelden functionaliteit. Met de nieuwe management informatie kan worden geanalyseerd welke doelgroepen melders er zijn, en welke toestellen er zoal worden gehanteerd. Op basis hiervan kan gerichter worden gefocussed op de doelgroepen en kunnen marketing en communicatie trajecten beter worden uitgevoerd. 4.5 Ontwikkelingen voor de langere termijn. Voor de iets langere termijn staan de plannen nog niet vast. Zo wordt er verkend of een samenwerking met de politie en verkeersveiligheidsinstanties tot een aanmerkelijke stimulering van het gebruik kan leiden. Daarnaast zijn er verdere technische innovaties verkend. Te denken valt hierbij aan het scannen van het rijbewijs zodat op eenvoudige en veilige wijze informatievelden kunnen worden gevuld in mobielschademelden. Andere opties zijn: een meertalige app, integreren in navigatie systemen en een verdere uitwerking van de mogelijkheden die ontstaan indien een melding met twee smartphones kan worden afgehandeld. 14

16 Hoofdstuk 5. Quick scan schademarkt en Voorportaal SAF Begin 2012 is door het sectorbestuur Schade aan de Stichting EPS gevraagd te inventariseren bij de voorzitters van de verschillende afdelingscommissies of er nog branche versterkende initiatieven mogelijk zijn binnen de schadebranche. Deze vraag kwam voort uit het programma VerzekeraarsVersterken waarbij is geconstateerd dat de winstgevendheid van schadeverzekeraars, onder andere door het hoge kostenniveau, onder de maat ligt. De inventarisatie heeft een kleine 20 ideeën opgeleverd verdeeld over de branches Brand, Agrarisch, Aansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen, Reisverzekeringen en Rechtsbijstand. Aan verschillende ideeën is een vervolg gegeven. Voor de verdere uitwerking van het idee SAF voorportaal is vanuit het sectorbestuur Schade budget verstrekt aan de Stichting EPS. De basisgedachte van het idee SAF voorportaal is dat alle Schadeaangifte formulieren naar één adres worden verstuurd, worden overgezet in een gestructureerd xml bericht waarmee een backoffice transactie kan worden geïnitieerd. Deze berichten worden naar beide betrokken verzekeraars gestuurd waarmee snelheidswinst wordt gerealiseerd en efficiency winst wordt geboekt. Met behulp van een viertal maatschappijen en de Stichting EPS wordt het model verder uitgewerkt waarbij ook het Clearinghuis Regresschades binnen de scope valt. Medio 2013 wordt vastgesteld of het idee SAF voorportaal door meerdere partijen als levensvatbaar wordt gezien. 15

17 Hoofdstuk 6 Klankbordgroepen, gebruikersgroepen en projectgroepen Klankbordgroep Clearinghuis Regresschades Gert Brink (Achmea) Ed Prins (Allianz) Hans Kuijpers (Reaal verzekeringen) Truus Krutwagen (Delta Lloyd) Symona Mollema (Nationale Nederlanden) Sjouke Stoker (Friesland bank assuradeuren en NVGA) Jan van der Burgh (DAS namens rechtsbijstandverzekeraars ) Gebruikersgroep Clearinghuis Regresschades Hans Kuijpers (Reaal Verzekeringen) Jef Bolhuis (Univé) Ans van Zaanen (Generali) Symona Mollema (Nationale Nederlanden) John van Delft (Interpolis) Jan Blauw (FBTO) Andre Siebenga (Unigarant) Henri van Hunnik (ARAG) Mohamed Louakili (Allianz) Klankbordgroep Roy-data Wopke Geurts (Nationale Nederlanden) Gunter Schaapsveld (Delta Lloyd) Martijn van Helvoirt (ASR verzekeringen) Guido Al (Reaal verzekeringen) Roel Stevens (Velten groep namens de gevolmachtigden) Jeroen van der Werken (Achmea) De klankbordgroepen en de gebruikersgroep wordt voorgezeten door de algemeen manager van de Stichting EPS. De groepen komen 3 x per jaar bij elkaar. Klankbordgroep Mobielschademelden Wopke Geurts (Nationale Nederlanden) Tino van Enk (Achmea) Hans Schilder (Independer) Michel Jager (CED) Jef Bolhuis (Unive) Victor Rodenhuis (Allianz) Annemieke van der Meulen (Athlon car lease) Marcel Dirksen (Delta Lloyd) Tjeerd Wierda (EPS) 16

18 Hoofdstuk 7 Financieel Financieel gezien heeft de Stichting EPS over 2012 een resultaat behaald van minus 8.161euro. Dit resultaat is met name tot stand gekomen doordat ook de ondersteuning van de Stichting Processen Verbaal volledig is meegenomen in de jaarrekening EPS inclusief huisvestingskosten. Vanaf medio 2013 gaan deze kosten weer flink dalen. De solvabiliteitspositie, waarmee het vermogen wordt uitgedrukt om op lange termijn aan de verplichting te kunnen voldoen is thans zeer goed. Ditzelfde geldt voor de liquiditeitspositie. Het verloop van het vermogen is als volgt: Verloop vermogen Stand 1 januari Bij: resultaat Stand op 31 december

Jaarverslag 2011. Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars

Jaarverslag 2011. Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars Jaarverslag 2011 Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars Voorwoord 8.00 uur, NOS journaal, 11 oktober 2011 Verzekeraars introduceren Mobieschademelden.nl. Richard Weurding, directeur van het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars

Jaarverslag 2013. Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars Jaarverslag 2013 Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars Voorwoord Beste Lezer, Vrij geruisloos is dit jaar het 10 jarig bestaan van de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars gepasseerd.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades

Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades Den Haag, december 2014 1 INHOUDSOPGAVE 2 OVERZICHT VAN PROCESSEN... 3 2.1 Processtap één, aanmelden... 3 2.2 Processtap twee, matchen van aansprakelijkstellingen...

Nadere informatie

Profile Editor - Mobielschademelden.nl

Profile Editor - Mobielschademelden.nl Gebruikershandleiding beheren teksten Profile Editor - Deze handleiding is bestemd voor professionele gebruikers van Zeist, mei 2012, versie 1.2 ( ) 2012, ABZ Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades

Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades Gebruikershandleiding Browser Clearinghuis Regresschades Baarn, Augustus 2003 1 INHOUDSOPGAVE 2 OVERZICHT VAN PROCES SEN... 3 2.1 Processtap één, aanmelden... 3 2.2 Processtap twee, matchen van aansprakelijkstellingen...

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Roy-data. Bedrijfsregeling no. 11

Roy-data. Bedrijfsregeling no. 11 Roy-data Bedrijfsregeling no. 11 De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars, overwegende dat motorrijtuigverzekeraars een no-claim- respectievelijk bonus/malus-systeem toepassen; dat

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2016 Henk van Vliet Jaarverslag 2016 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

De Schaderegeling van a.s.r. Snel en goed geregeld.

De Schaderegeling van a.s.r. Snel en goed geregeld. De Schaderegeling van a.s.r. Snel en goed geregeld. Schadebehandeling op maat Uw klant wil een snelle en correcte schadeafwikkeling. En daar werken wij continu aan. Samen met u. Geen dubbel werk Wij willen

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid PB-A-WA2016 Bijzondere Voorwaarden Pool Basso Rubriek Wettelijke Aansprakelijkheid (PB-A-WA2016) Pagina Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps

MOBILE De mogelijkheden van mobile apps MOBILE De mogelijkheden van mobile apps Gemak dient de mens INHOUD Apps zorgen voor gebruikersgemak 2 The future is mobile 3 De groei van apps 4 Verwachting = nieuwe standaard 4 Van website naar mobiel

Nadere informatie

Deelnemersreglement Roy-data verzekeraars en gevolmachtigde agenten

Deelnemersreglement Roy-data verzekeraars en gevolmachtigde agenten Deelnemersreglement Roy-data verzekeraars en gevolmachtigde agenten Versie 1.4, 20-08-14 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 DOELSTELLING VAN ROY-DATA... 6 3 RANDVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ROY-DATA...

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 3.706.485 Aantal bezoeken 1.033.556 Unieke bezoekers 567.185 Aantal jobs 5139

Nadere informatie

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars

PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars PRESTATIE ONDERZOEK 2011 Intermediairs beoordelen verzekeraars Inhoudsopgave 1 Management Summary 2 Onderzoeksresultaten 2a And the winner is 2b Aanvullende onderzoeksresultaten 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Resultaten enquête bèta-test BasisOnline SchoolApp

Resultaten enquête bèta-test BasisOnline SchoolApp Rapportage Enquête BasisOnline SchoolApp Resultaten enquête bèta-test BasisOnline SchoolApp Rapportage Bèta-test BasisOnline SchoolApp De meerwaarde van de BasisOnline SchoolApp voor gebruikers van het

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

MED-APP uw eigen congres app

MED-APP uw eigen congres app MED-APP uw eigen congres app HTML5 website Compatibel met: Smartphone Tablets PC Apple Computer ios Compatibel met ipod iphone ipad Android Compatibel met Android smartphone Android tablet A Waarom een

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Start derde thematische beoordeling Binnenkort starten wij met de derde thematische

Nadere informatie

Analyse Inboedelverzekeringen Terello

Analyse Inboedelverzekeringen Terello Analyse Inboedelverzekeringen Terello NAAM VERZEKERING HOEVEEL WORDT ER VERGOED? HOEVEEL EIGEN RISICO? TOT WELK BEDRAG WORDT ER VERGOED? VAL-EN STOOT SCHADE VERGOED? SNS Is de schade aan je bezittingen

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN MATERIEEL Overwegende dat:

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake

Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake Convenant tussen de afdelingscommissies Algemene Aansprakelijkheid, Motorrijtuigen en Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars inzake REGELING (BUITENGERECHTELIJKE) KOSTEN MATERIEEL - 2010-2011

Nadere informatie

Deelnemersreglement Roy-data verzekeraars en gevolmachtigde agenten

Deelnemersreglement Roy-data verzekeraars en gevolmachtigde agenten Deelnemersreglement Roy-data verzekeraars en gevolmachtigde agenten Versie 1.1, 20-08-14 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 DOELSTELLING VAN ROY-DATA... 6 3 RANDVOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ROY-DATA...

Nadere informatie

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap

Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569. The Mobile Mindmap Titel Nationale project, Vakdag 10 maart Dialogue 2010 &/ Klantnaam Digital Marketing 2010 Titel The Mobile projectmindmap Bart ter Steege bart.ter.steege@jungleminds.nl 06 8128 7569 Best of Mobile Best

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV Bridgemate App Informatie voor spelers Bridge Systems BV Bridgemate app Informatie voor spelers Pagina 2 Inhoud Inleiding... 3 De Bridgemate app downloaden... 3 App opstarten en account aanmaken... 4 Inloggen

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 Henk van Vliet Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 6 Organisatie kwaliteitsbewaking inbouw Pag 9 Periodieke keuringen Pag

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA

FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA FASTER FORWARD ELEMENTS APLAZA Inhoud Aplaza... 3 Wat is Aplaza?... 3 Hoe werkt de koppeling Faster Forward Elements Aplaza?... 3 Soort documenten Aplaza... 7 Prolongatie import... 7 Versiebeheer... 7

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

mp4all Uitgangspunten Auto Vergelijken

mp4all Uitgangspunten Auto Vergelijken mp4all Uitgangspunten Auto Vergelijken Dekking WA WA WA WA WA WA Beperkt Casco Casco Beperkt Beperkt Casco Autoplus Beperkt Casco Beperkt Casco Casco Casco Allrisk Volledig Casco Casco Volledig Casco Casco

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten!

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Eén datawarehouse, één informatieverzamelpunt het is een wens die de markt al langer koestert. Market Scan vervult deze

Nadere informatie

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG?

HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? HJGGV HEB JE GENOEG GELEERD VANDAAG? Dé kwaliteitscyclus voor onderwijsteams in het MBO Heb je genoeg geleerd vandaag? Heb je genoeg geleerd vandaag? Merk je dat docenten aan de slag gegaan zijn met jullie

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn geclusterd in de volgende

Nadere informatie

NOTITIE VOLMACHTMARKT

NOTITIE VOLMACHTMARKT NOTITIE VOLMACHTMARKT April 2014 Uitgevoerd in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Diensten WWW.FREDDEJONG.EU INHOUDSOPGAVE INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. LEVEL PLAYING

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter WHITEPAPER IN 5 MINUTEN S E P T E M B E R 2 0 1 4 12. Mooier, maar vooral beter Introductie Steeds vaker krijgen we de vraag om een redesign te doen van een app of een website. De stap naar responsive

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie Magister Meta Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Meta 2 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 4 2.1 Land/regio 4 2.2 Datum/tijd 4 Hoofdstuk 3 Meta-installatie 6 Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta 9

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 206 Peildatum 3 maart De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Volmachtrapportage NVGA...2. Vervaardigen bestanden rapportage NVGA...3. Inhoud bestanden rapportage NVGA...8 ADDENDUM...10

Volmachtrapportage NVGA...2. Vervaardigen bestanden rapportage NVGA...3. Inhoud bestanden rapportage NVGA...8 ADDENDUM...10 Inhoudsopgave Volmachtrapportage NVGA...2 Vervaardigen bestanden rapportage NVGA...3 1. Via fiatteren afrekening... 3 2. Via Financieel, Borderellen, Bordereloverzicht... 6 Inhoud bestanden rapportage

Nadere informatie

PMB verwerking in Online Pro. Inge Heuvel - van Schaijck --- Online. Beste Online Pro Gebruikers,

PMB verwerking in Online Pro. Inge Heuvel - van Schaijck --- Online. Beste Online Pro Gebruikers, Inge Heuvel - van Schaijck --- Online Van: Maarten Heuvel - Online Verzonden: woensdag 1 juli 2015 12:23 Aan: Online Groep Onderwerp: Online Pro Update 2015.0.0.89: Advanced E-Data

Nadere informatie

Onderzoek Leesbaarheid Polisvoorwaarden Reisverzekeringen. juni 2017

Onderzoek Leesbaarheid Polisvoorwaarden Reisverzekeringen. juni 2017 Onderzoek Leesbaarheid Polisvoorwaarden Reisverzekeringen juni 2017 Opstellers: Loo van Eck Klinkende Taal Independer Pascalstraat 28 Tolstraat 127 Snelliuslaan 10 6716 AZ EDE 1074 VJ AMSTERDAM 1222 TE

Nadere informatie

301 redirect. 2xCeed BV Brede Englaan 14 1272 GS Huizen 020-7570800

301 redirect. 2xCeed BV Brede Englaan 14 1272 GS Huizen 020-7570800 301 redirect 301 redirect voor behoud SEO ranking Indien je regelmatig aan websites werkt of je website actueel houdt dan kan het voorkomen dat je content van locatie veranderd. Bijvoorbeeld bij het aanmaken

Nadere informatie

Quick Start Manual. De snelste route naar de top met FMP360 online!

Quick Start Manual. De snelste route naar de top met FMP360 online! Quick Start Manual De snelste route naar de top met FMP360 online! Aan de slag met FMP360 online Gefeliciteerd! U heeft gekozen om aan de slag te gaan met FMP360 Online, het innovatieve platform voor de

Nadere informatie

laat mobiele websites en apps voor u werken

laat mobiele websites en apps voor u werken 8 laat mobiele websites en apps voor u werken juni 2012 www.multimove.nl Mobiele website of app? Bedenk wat u uw websitebezoeker wilt bieden en maak dan een keuze. Deze Paper helpt u op weg! 2 introductie

Nadere informatie

U bent altijd in control

U bent altijd in control U bent altijd in control Het is bekend dat matige prestaties altijd aanwezig zijn en schuil gaan achter een kleiner aantal goede prestaties. Uw bedrijf is een combinatie van productieve en onproductieve

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. Hoofdstuk 3 Meta-installatie. Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. Hoofdstuk 3 Meta-installatie. Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta Meta voor Hoofdstuk 1 Introductie Meta Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta 4.1 Starten 4.2 Inzien gegevens

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 TITEL HANDLEIDING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 INHOUDSOPGAVE 1 MOGELIJKHEDEN 1 2 INLOGGEN 1 3 ALGEMENE LEGENDA 1 4 STAPPENPLAN: OFFERTE AANVRAGEN 2 5 OPNIEUW OPENSTELLEN AAN

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Handleiding Magister App Leerlingen

Handleiding Magister App Leerlingen Handleiding Magister App Leerlingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Meta... 2 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat... 2 2.1 Land/regio... 2 2.2 Datum/tijd... 2 Hoofdstuk 3 Meta-installatie... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING APP. ios VERSIE VROEM

HANDLEIDING APP. ios VERSIE VROEM HANDLEIDING APP ios VERSIE VROEM INHOUDSOPGAVE Voor u ligt het document waarin VROEM de mobiele app voor iosbesturingssysteem (iphone) presenteert. 1. INSTALLEER DE APP 2. FUNCTIONALITEITEN IN DE APP 3.

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Postbus 100 3000 AC Rotterdam Telefoon (010) 401 72 00 Fax (010) 412 54 90 N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 Schadeformulier

Nadere informatie

AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE

AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE AUTOVERZEKERINGEN BESCHRIJVING UITGEBREIDE PRIJSANALYSE Marktconforme profielenset Een marktconforme profielenset bevat een selectie van klantprofielen die een realistisch beeld van de huidige markt geeft.

Nadere informatie

Jaarverslag AVGM Webcommissie 2014

Jaarverslag AVGM Webcommissie 2014 Jaarverslag AVGM Webcommissie 2014 Samenstelling webcommissie Marleen Smulders (voorzitter, namens het bestuur), René Kreijveld, Herman Wester, René Uijthoven, Paul van Bree, Patrick Bindels, Rohan de

Nadere informatie

Omschrijving: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS

Omschrijving: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS Nota van Inlichtingen Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Handleiding beginnen met Calculus VIP. Datum December 2016 Calculus Software

Handleiding beginnen met Calculus VIP. Datum December 2016 Calculus Software Handleiding beginnen met Calculus VIP Datum December 2016 Auteur Calculus Software Inhoudsopgave Waarom Calculus VIP?... 3 Gemakkelijk... 3 Veilig... 3 Technische voorwaarden gebruik Calculus VIP... 3

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING GEBRUIK WEBSITE 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van dit document vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijk Digitaal dossier. Inhoud:

Nadere informatie

Handleiding Mobiel Bankieren app

Handleiding Mobiel Bankieren app Handleiding Mobiel Bankieren app Inleiding 2/34 De schermafbeeldingen zijn gebaseerd op het ios van Apple en zijn gemaakt met een iphone 6. Op een Android of Windows Phone zien de schermafbeeldingen er

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project laat ik zien wat de voor en nadelen zijn van werken in de Cloud. Ook laat ik zien hoe je met Google Drive kunt werken een totale beschrijving van aanmelden tot gebruiken en instaleren.

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Online Pro App voor uw cliënten in ontwikkeling! suggesties/wensen

Online Pro App voor uw cliënten in ontwikkeling! suggesties/wensen Inge Heuvel - van Schaijck --- Online Van: Maarten Heuvel - Online Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 20:40 Aan: Online Groep Onderwerp: Online Pro Update 2017.0.0.95: Online Pro App

Nadere informatie

connect MAAKT FIETSEN SLIMMER

connect MAAKT FIETSEN SLIMMER connect MAAKT FIETSEN SLIMMER connect MAAKT FIETSEN SLIMMER Je fiets op slot zetten met een traditioneel slot zal altijd blijven, bij voorkeur zelfs met 2 verschillende sloten. Dit is de eerste bescherming

Nadere informatie

mobile recruitment solutions

mobile recruitment solutions mobile recruitment solutions 1OP DE 5 zoekt via een smartphone naar een nieuwe baan. Bent u klaar voor de mobiele sollicitant? Wat krijgt uw kandidaat te zien als hij of zij deze op een smartphone bekijkt?

Nadere informatie