Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'"

Transcriptie

1

2 Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Auteur: Sophie Hilhorst Studentnummer: Opleiding: Media en Entertainment Management Onderwijsinstelling: Hogeschool INHolland, Haarlem Praktijkbegeleider: Dhr. R. Bakker Afstudeerbegeleider: Dhr. G. Snijders Datum: 4 juni 2013 Onder embargo 1

3 Voorwoord Ik kijk terug op een heel leerzame periode die veel heeft toegevoegd aan mijn bekwaamheid in de televisiewereld. Met deze scriptie laat ik zien dat ik in staat ben om, op basis van een trend, een strategisch rapport voor de programmamaker te maken. Soms heb ik wel gedacht: Waarom ben ik niet gewoon voor een bedrijf de sociale media mogelijkheden gaan onderzoeken? Nee, ik wilde graag een uitdagend en creatief vraagstuk behandelen, een vraagstuk dat nog volop in ontwikkeling is en voor velen onbekend. Het onderzoeken van dit complexe vraagstuk heeft bijgedragen aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit, doorzettingsvermogen en discipline. Mijn creativiteit is vooral ontwikkeld door soms met de handen in het haar te zitten vanwege de vele (tegenstrijdige) resultaten en dan toch elke keer een lijn erin aan te kunnen brengen. Het ontdekken van de tegenstrijdige resultaten tijdens het afnemen van de interviews heb ik als meest interessant ervaren. Ik heb de kans gekregen om met de top van televisieland te praten en met deskundigen op het gebied van het tweede scherm. Het leuke aan het onderzoeken van een nieuw fenomeen is dat ik hier en daar de deskundigen kon helpen met mijn bevindingen. En om te horen dat ze benieuwd zijn naar mijn uitkomst. Dit laatste maakt me trots, omdat ik door mijn onderzoek iets kan overbrengen aan deskundigen. Heel graag wil ik Rob Bakker, mijn praktijkbegeleider, bedanken voor de vele nieuwe inzichten, de kritische noot en de kans die hij me heeft gegeven om met deskundigen te mogen spreken. Ook heeft hij me geïntroduceerd bij de Broadcast Business Club, waardoor ik veel informatie heb gekregen. Ik vind het fantastisch dat hij tijd heeft vrijgemaakt om me zoveel steun en hulp te geven. Mijn ouders en zus wil ik bedanken voor de plek, de rust, het nakijken en de steun om aan deze scriptie te schrijven. Mijn vriend heeft enorm veel geduld met me gehad en hij heeft me heel erg geholpen met het nakijken. Ik wil ook hem heel erg bedanken voor de steun, troost, hulp en afleiding. Gerard Snijders wil ik bedanken voor de commentaren en alle deskundigen voor de diepte-interviews. 2

4 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 5 1 Inleiding onderzoek 6 2 Theoretisch kader Wat is het tweede scherm? Begrippen Bereik met het tweede scherm Tweede scherm, een heet medium Bestaand onderzoek 14 3 Van 1988 tot 2013: de ontwikkelingen van kijkersinteractie De voorloper van het tweede scherm Soundmixshow Big Brother Wat is de aanleiding geweest voor de digitale revolutie? Van eenrichtings- naar tweerichtingsverkeer 19 4 Nederlandse inventarisatie van het tweede scherm Op welke devices kan het tweede scherm gebruikt worden? Tablet Smartphone Laptop Welke platforms voorzien in een tweede scherm? Website HTML Sociale media Applicatie 25 5 Hoe passen programmamakers het tweede scherm toe? Interviews met deskundigen Kijkeffecten Drie toepasbare elementen Een relevante link Dialoog met de kijker De frequentie van het tweede scherm Het ideale genre De toekomst van het tweede scherm Het data-onderzoek: resultaten van het tweede scherm 34 3

5 5.3 Analyse van de vijf programma s EK Voetbal Wie Is De Mol? Nieuwsuur The Voice Of Holland SBS Conclusies en adviezen Conclusies Adviezen en aanbevelingen 47 7 Bijlagen Definities Screenshots tweede scherm van de vijf programma s Diepte-interviews met de deskundigen Paul Hek NOS 12 december Ebbie Visscher IDTV 27 februari Silvia Pilger Nieuwsuur 13 februari Sjoerd Demaret Talpa 3 juli Arthur Clement RTL Nederland 4 januari Edwin Valent SBS Broadcasting 8 februari Laurent Lentz Remotely.tv 13 augustus Willem van Thiel Blue Circle 22 augustus Nico Hilhorst M2Media 6 september Wouter Ritmeester Eyeworks 11 september Paul van Niekerk Intomart GfK 21 januari Gerard Timmer NPO 17 januari Observatie-instrument Literatuurlijst 111 4

6 Samenvatting In dit onderzoeksrapport is te lezen waar de Nederlandse programmamaker op moet letten bij het ontwikkelen van een tweede scherm om het succesvol te laten zijn. Het tweede scherm is een relatief nieuw fenomeen. Veel programma s zijn ermee aan het experimenteren. Onder andere de programma s Weet Ik Veel en The Voice Of Holland hebben het bestaansrecht van het tweede scherm al bewezen. Er zijn nog geen onderzoeken gedaan naar de inhoudelijke toepassing van het tweede scherm. Als het tweede scherm verkeerd wordt gehanteerd, zal het tweede scherm een hype blijven zonder toekomstontwikkeling. De onderzoeksvraag was in eerste instantie gericht op de kijkcijfers en de bezoekcijfers van het tweede scherm, maar op basis van voortschrijdend inzicht is de onderzoeksvraag verbreed. Met de onderzoeksvraag op welke manieren kan de programmamaker het tweede scherm inzetten, om zo het kijkgedrag te bevorderen? wordt de nadruk gelegd op wat de beste manier is om dit tweede scherm te gebruiken voor de programmamaker. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de platforms (website of app) en de verschillende devices (tablet, smartphone of laptop). De conclusie van mijn rapport is tot stand gekomen met behulp van een kwalitatief onderzoek. Bij de volgende bedrijven zijn diepte-interviews afgenomen: Talpa, Eyeworks, Blue Circle, Remotely.tv, Mediabureau M2Media, Nederlandse Publieke Omroep (NPO), NOS, RTL Nederland, VPRO, SBS Broadcasting, Intomart GfK, NTR en IDTV. Er is voor een kwalitatief onderzoek gekozen, omdat het denken over formats en conversie pas aan het begin staat van de ontwikkeling. Daarnaast heb ik een eigen analyse en data-onderzoek gedaan naar de resultaten van vijf representatieve programma s met een tweede scherm. De vijf programma s die centraal staan zijn: EK Voetbal 2012, Wie Is De Mol?, Nieuwsuur, The Voice Of Holland en het zenderbrede scherm van SBS6. Het kwalitatieve onderzoek is aangevuld met deskresearch. Uiteindelijk zijn uit dit onderzoek 11 conclusies voortgekomen. De belangrijkste conclusies zijn: - Zoals de titel al vermeldt: The relevance is the conversion. Om de kijker ook naar het tweede scherm te trekken, moet er een relevante omschakeling worden gemaakt van een programma van het eerste scherm naar het tweede scherm. - Sociale media zijn de start van het tweede scherm, deze zorgen voor de betrokkenheid van de kijker. Een belangrijk advies dat uit de conclusies getrokken kan worden is: - Het tweede scherm leent zich uitermate goed voor het uittesten van nieuwe programma s of nieuwe pilots. In hoofdstuk 1 wordt de inleiding van het verslag gegeven, in hoofdstuk 2 het theoretisch kader, in hoofdstuk 3 de ontwikkelingen van kijkersinteractie, in hoofdstuk 4 de huidige technische ontwikkelingen en hoofdstuk 5 is gewijd aan de resultaten voortkomend uit de interviews in combinatie met een data-onderzoek. In hoofdstuk 6 worden de conclusies en adviezen gegeven. 5

7 1 Inleiding onderzoek Aanleiding Mediabedrijven en adverteerders zoeken altijd naar wegen om direct contact te krijgen met de klant. Tot dusver kwam men met interactieve televisie via de kabel niet verder dan twee soorten interactiviteit: A. Video On Demand, kortweg VOD en B. participeren in een programma. Video on Demand is een service, maar van een echt contact is nog geen sprake. Participeren in een programma bestaat uit een voorgeprogrammeerde reactie, veelal als het gaat om stemmen, maar van inhoudelijke interactiviteit kan niet echt gesproken worden (Bouwmans, 2011). Internet convergeren met broadcasting maakt een tweewegcommunicatie mogelijk. Het grootste beletsel was veelal dat de computer en de televisie in verschillende ruimtes stonden. Met de komst van laptops, smartphones en tablets, was dit beletsel uit de weg. Het tweede scherm kon zijn intrede doen: live interactiviteit door middel van het tweede scherm dat interactiviteit zichtbaar gemaakt. Ook extra informatie kan via het tweede scherm gegeven worden. De mogelijkheden van daadwerkelijke interactiviteit leiden tot een ander kijkgedrag. In plaats van de passieve kijker krijgen programmamakers nu (naar wens) te maken met een actieve kijker. De kijker die invloed kan uitoefenen en die kan mee communiceren. Kijkgedrag op het eerste scherm werd tot nu toe gemeten in kijkcijfers: hoeveel mensen kijken naar een programma? Uit die constante stroom van cijfers meet men de kijktijd, blijft men bij een programma hangen of haakt men af in de reclame of op een ander zapmoment? Kijkgedrag bij het tweede scherm kan ook kwantitatief gemeten worden: hoeveel mensen downloaden een app? Tot hoeveel tweets leidt een programma? Maar dat zijn slechts ruwe cijfers. Televisieonderzoek is nog niet gericht op het meten van het gebruik van het tweede scherm. Toch zijn er al effecten. Zie bijvoorbeeld het succes van Weet Ik Veel (RTL4), dat leidde tot een gecrashte verbinding en maar liefst downloads. Tot dusver zijn het de experimenten van programmamakers, bedenkers en zendermanagers, die hun eerste ervaringen kunnen geven. Die ervaringen zijn vastgelegd in dit kwalitatieve onderzoek. Met de wens dat deze ervaringen leiden tot nieuw kwantitatief marktonderzoek. Doel en probleemstelling van het onderzoek Omdat er veel variaties mogelijk zijn voor een tweede scherm van een programma, vormt dit een inhoudelijk keuzeprobleem voor de programmamaker. Tegenwoordig wordt het gebruik van het tweede scherm vaak al overwogen door programmamakers, maar als hier niet goed over wordt nagedacht, werkt het tweede scherm niet optimaal. Een mogelijk gevolg daarvan zou kunnen zijn dat het tweede scherm wordt beschouwd als flop of hype en dan staakt de ontwikkeling ervan. Het doel van dit onderzoek is om de programmamaker te laten bepalen welke elementen en basisprincipes het tweede scherm van Nederlandse televisieprogramma s moet bezitten om bevorderend voor het kijkgedrag te zijn, of om de betrokkenheid van de kijkers te vergroten door interactie. Kijkgedrag wordt tot nu toe uitgedrukt in kijkcijfers: de kijkdichtheid (KDH) en daarvan afgeleid het marktaandeel (MA). Voor een verdere uitleg van de kijkgedrag, zie 2.2 Begrippen. 6

8 De centrale vraag van dit onderzoek is: Op welke manieren kan de programmamaker het tweede scherm inzetten, om zo het kijkgedrag te bevorderen? De bijbehorende deelvragen die in de hoofdstukken worden beantwoord zijn: - Hoe hebben digitale media zich ontwikkeld tot het tweede scherm? - Welke devices zijn geschikt voor het tweede scherm? - Wat zijn de platforms waarop het tweede scherm kan werken? - Welke elementen vormen de basis voor het tweede scherm? - Welke resultaten van het tweede scherm zijn al behaald door televisieprogramma s in Nederland? - Wat is de toekomst voor het tweede scherm in Nederland? Kwalitatief onderzoek Voor deze probleemstelling is een kwalitatief onderzoek gehanteerd. Een kwalitatief onderzoek past bij dit onderwerp, omdat het gaat over de mogelijkheden binnen de televisie-ontwikkeling van programma s en omdat het tweede scherm een actueel onderwerp is. Met een kwalitatief onderzoek kunnen betere en meer gerichte vragen worden gesteld aan specialisten en ervaringsdeskundigen om zo tot een analyse en theorievorming te komen. Gezien het innovatieve karakter van het tweede scherm is dit niet alleen het domein van de programmamaker, de eindredacteur of de producent, maar ook van formatbedenkers, adverteerders, productiehuizen, managers digitale media en onderzoekers die dit nieuwe mediumgebruik in het huidige televisieonderzoek moeten betrekken. Het gebruik van het tweede scherm en de implantatie daarvan liggen ook op het niveau van het management van een zender. Om die reden heb ik gekozen voor interviews met het management van RTL Nederland en de creatief directeur van SBS Broadcasting. Gesproken wordt in dit verband over de full media format strategie. In het Nederlands: formats voor programma s, die van alle mogelijke media gebruik maken. Een aantal televisieproductiebedrijven, de onafhankelijke tv-producenten, lopen voorop als het gaat om het ontwikkelen van interactieve televisie en het gebruik van het tweede scherm: Talpa, Blue Circle, Eyeworks en Remotely.tv (tweede scherm ontwikkelaar). Met deze ontwikkelpioniers zijn interviews gehouden. Gezien het belang van adverteerders bij het gebruik van interactieve televisie, is er gesproken met een mediabuyer M2Media. De Publieke Omroep is bevraagd op de strategie ten aanzien van het tweede scherm via de videodirecteur NPO en de hoofdredacteur VPRO. Over de stand van zaken en toekomstplannen voor het meten van het kijkgedrag en interactiviteit van het tweede scherm, werden onderzoekers geinterviewd van NOS en Intomart. Alle transcripties zijn te lezen in 7.3 Diepte-interviews met de deskundigen en op de bijgevoegde CD staan de audiobestanden. De lezing van Erik van Heeswijk is alleen als audiobestand te beluisteren en het e- mailcontact met Ebbie Visscher evenals een weergave van het gesprek met Gerard Timmer zijn alleen in de bijlagen te vinden, zonder audiobestand. 7

9 De ervaringen met het gebruik van het tweede scherm en de resultaten daarvan worden in dit onderzoek voor het eerst vastgelegd en geëvalueerd. Naast een eigen cijfermatige opzet, worden vertegenwoordigers van een aantal programma s met een tweede scherm geinterviewd: Wie is de Mol?, Nieuwsuur, Het EK Voetbal 2012, The Voice of Holland en SBS6+. Voor deze vijf programma s is gekozen, omdat ze een duidelijk beeld geven van hoe de huidige programmamaker met het tweede scherm omgaat. Eerst is een lijst gemaakt van alle programma s met een tweede scherm die tijdens het onderzoek actief waren en daarna is er een selectie gemaakt die gebaseerd is op een verdeling van genre, zender, succes en het soort tweede scherm. Om de programma s goed te analyseren is er gekeken naar het programma zelf, is er gebruik gemaakt van het tweede scherm en zijn er diepte-interviews gehouden met de experts van het betreffende tweede scherm. De selectie is als volgt: 1. EK Voetbal 2012 sportprogramma Nederland 1 Het EK voetbal 2012 is interessant omdat het een sportprogramma is dat door een groot publiek wordt bekeken en altijd gegarandeerd is van een goed kijkcijferresultaat. Door te kijken naar het tweede scherm van dit goed scorende programma kan misschien worden geconcludeerd dat het een interessant genre is om een tweede scherm voor te bouwen. De NOS gaf aan dat het tweede scherm wat hen betreft het beste scoorde. 2. Wie Is De Mol? realityprogramma / spelshow Nederland 1 Dit seizoen van Wie is de Mol? breekt alle kijkcijferrecords en dit is het eerste seizoen dat er een tweede scherm wordt gehanteerd. Het is interessant om te kijken of het tweede scherm verantwoordelijk is voor die stijging. Ook het genre is uniek in deze selectie en maakt daarom een goede diversiteit. De Nationale IQ test op Nederland 3 (BNN) was ook een programma met tweede scherm dat interessant zou zijn als één van de vijf programma s voor deze analyse. Aangezien er één uitzending per jaar is en er niet een dusdanig groot kijkcijfereffect als bij het EK voetbal wordt neergezet, is er gekozen voor Wie is de Mol? in het genre spelprogramma. Bij Wie is de Mol? is het ook een pre dat ik vaker gebruik kon maken van dit tweede scherm om de werking ervan te observeren. 3. Nieuwsuur informatief en actualiteitenprogramma Nederland 2 Het tweede scherm van Nieuwsuur heeft erg lage gebruiksresultaten laten zien. Daarbij heeft Nieuwsuur het tweede scherm tijdelijk teruggetrokken om verbeteringen uit te voeren. Voor het onderzoek is het interessant om een tweede scherm te analyseren dat niet zo populair was. Deze analyse in vergelijking met een populair tweede scherm kan bijzondere bevindingen geven. Een tweede scherm voor een informatief programma is erg interessant, omdat de mogelijkheid bestaat meer uitleg te geven over bepaalde onderwerpen. Deze casus maakt duidelijk of die extra informatie ook daadwerkelijk positief is voor het tweede scherm. Op Nederland 2 heeft ook het consumentenprogramma Kassa een goedlopend tweede scherm, dat in mei nog is genomineerd voor de Dutch Interactive award, maar niet heeft gewonnen. Er is niet gekozen voor Kassa, omdat Nieuwsuur een betere aanvulling was voor de vijf programma s, door de stopzetting van het tweede scherm. 8

10 4. The Voice Of Holland talentenshow RTL4 The Voice of Holland is voor Nederland hèt programma geweest dat ons op grootschalig niveau kennis liet maken met het tweede scherm. Het heeft goede resultaten geboekt en er zitten veel verschillende mogelijkheden van een tweede scherm in verwerkt. De ervaring van de deskundigen van dit programma zijn belangrijke aandachtspunten. RTL4 is ook begonnen met Weet ik veel, een programma waarin veel tweede scherm aspecten voorkomen. Dit programma is niet opgenomen bij de vijf programma s, omdat de technische werking van het tweede scherm nog niet naar wens was. Om die reden is het moeilijk een objectief beeld te schetsen. Wel wordt er in hoofdstuk 5 Hoe passen programmamakers het tweede scherm toe? aandacht aan besteed. RTL 5 zond geen programma s met een interessant tweede scherm uit. 5. SBS6+ - een zenderbreed tweede scherm SBS6 Dit is de enige zender die een zenderbreed tweede scherm heeft en daarom interessant wat de resultaten en voordelen zijn. SBS6+ heeft goede kritieken en veel downloads. Verloop van het verslag Het verloop van dit onderzoek is als volgt: in hoofdstuk 1 geef ik de introductie van het onderwerp, in hoofdstuk 2 ga ik in op het theoretisch kader, hoofdstuk 3 gaat over de ontwikkelingen van de interactie met de kijker, hoofdstuk 4 gaat over de huidige technische ontwikkelingen en hoofdstuk 5 is gewijd aan de resultaten voortkomend uit de interviews in combinatie met een data-onderzoek. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en adviezen beschreven. 9

11 2 Theoretisch kader In dit hoofdstuk staat de informatie die de lezer nodig heeft voor het verloop van het verslag. Definities als kijkgedrag en programmamaker worden beschreven en een aantal bestaande, relevante onderzoekpublicaties worden benoemd. 2.1 Wat is het tweede scherm? Het tweede scherm (ook wel second screen genoemd) is een extra scherm dat gebruikt kan worden naast het televisiescherm en wordt bediend via het internet. Door de toegang tot internet is interactie mogelijk. De kijker is in staat dit tweede scherm zelf te bedienen. De apparaten (hierna te noemen: devices) waar het tweede scherm op gebruikt kan worden, zijn: tablet, smartphone en laptop. Een tweede scherm moet te bedienen zijn naast het televisiescherm en daarom voorzien zijn van mobiliteit. De desktop is zodoende niet meegenomen in dit onderzoek, want die staat zelden of nooit naast de televisie. Daarbij liet het onderzoek van Stichting Kijkonderzoek [SKO] (2013b) zien dat de desktop heel weinig wordt gebruikt tijdens het kijken naar televisie. Het tweede scherm kan worden aangeboden via een website of applicatie (afkorting: app). Hiermee kan je extra kleine programma s downloaden op je device om zo de content uit te breiden. Afhankelijk van wat de programmamaker wil bereiken met het tweede scherm, kan de website of applicatie worden ontwikkeld. Het begrip tweede scherm kan twee verschillende betekenissen hebben en beide betekenissen worden wel eens door elkaar gebruikt. Het kan namelijk gaan om een willekeurig tweede scherm naast het eerste (televisie)scherm zonder een connectie tussen die twee schermen. De activiteiten op het tweede scherm vallen dan onder multitasking, meerdere media tegelijk gebruiken. Internetbankieren, surfen, mailen zijn hier voorbeelden van. De tweede betekenis is het door de programmamaker gecreëerde tweede scherm dat wel connectie heeft met de inhoud van het televisieprogramma die zich op het eerste scherm afspeelt en dat zorgt voor interactie met de kijker. In dit onderzoek staat alleen de laatste betekenis centraal. De programmamaker kan op het tweede scherm aanvullende informatie geven over het programma. Hij kan de kijker uitdagen om zelf te participeren in de vorm van bijvoorbeeld een game of een discussie. Door middel van gamification (het gebruiken van speltechnieken bij iets wat in essentie geen (computer-) spel is, om zo een plezierig effect te verzorgen) en het aangaan van een dialoog met de kijker, creëert de programmamaker mogelijk meer betrokkenheid van deze kijker. De aanvullende tool van het tweede scherm loopt parallel mee met het programma en is daardoor realtime actief. Het tweede scherm moet apart van de site zijn ontwikkeld en het moet zich afspelen op het internet. De standaard internetsite van een tv-programma of een bel-/sms-actie worden niet beschouwd als tweede scherm. Een voorbeeld ter verduidelijking: zodra de uitzending van The Voice Of Holland (TVOH) start, is er op de app een extra actie te verrichten ten behoeve van het programma. In dit geval kan de kijker beslissen of de kandidaat doorgaat. Het feit dat er een actie 10

12 mogelijk is tijdens de uitzending, maakt het een tweede scherm. Uitgebreide informatie over deze app is te vinden in The Voice Of Holland. Om dit onderzoek zo helder en duidelijk mogelijk te houden, worden alleen Nederlandse televisieprogramma s met een tweede scherm van het open net onderzocht. Niet elk huishouden heeft digitale of interactieve televisie, terwijl de kanalen van het open net wel door iedereen te ontvangen zijn. Er is gekozen voor de tv-programma s in Nederland, omdat de conclusie van het rapport betrekking heeft op de Nederlandse markt. Het tijdsbestek is te beperkt om een volledig onderzoek te doen naar alle programma s in de wereld en daar zijn ook de middelen niet voor aanwezig. Mocht er voor dit onderzoek belangrijke informatie zijn over andere landen of programma s dan wordt dit, kijkend naar relevantie, bijgevoegd. 2.2 Begrippen De programmamaker en het kijkgedrag zijn brede en vage begrippen. Een uitleg van deze begrippen zorgt voor meer duidelijkheid: De programmamaker is de persoon die programma-ideeën omzet tot een daadwerkelijke televisiebroadcast. Boven de programmamaker in de hiërarchie staat de producent, die het bedenken van en beslissen over deze programma-ideeën voor zijn rekening neemt. Wanneer de keuze door de producent is gemaakt om een tweede scherm te implementeren in een programma, is het de taak van de programmamaker om dit te ontwikkelen. In de televisiebranche ligt de verdeling van de beslissingsbevoegde voor nieuwe programma-ideeën overigens redelijk ingewikkeld, daar zou een hele scriptie aan gewijd kunnen worden. Over het algemeen is er een format-idee dat gepresenteerd wordt aan de directie/producenten van een zender of productiehuis. De directie/producenten beslissen of dit idee potentie heeft voor zowel kijkers als adverteerders en als het aangenomen wordt is de volgende stap: wie gaat het produceren? Mocht in dit format het tweede scherm worden beschreven, of wordt de kans voor een tweede scherm hierin gezien, dan wordt de opdracht gegeven aan de uitvoerder van dat programma om het te produceren. In eerste instantie werken de eindredacteur en productieleider hieraan. Het kan ook andersom gebeuren dat een zender of productiehuis een programma met het tweede scherm wil maken en op zoek gaat naar een format daarvoor. Als de programmamaker in beeld komt, is de keuze voor het tweede scherm al gemaakt. Het kijkgedrag: is de reactie van de kijker op een televisieprogramma. Televisie-onderzoek naar kijkgedrag vindt iedere dag plaats, maar vreemd genoeg wordt het tweede scherm hier nog niet bij betrokken. In Nederland wordt dagelijks bij een representatief panel (+/ huishoudens) het kijkgedrag gemeten, via een kastje op hun tv-toestel: hoeveel mensen kijken op welk moment naar welk programma? Het aantal kijkers wordt uitgedrukt in het begrip (1) Kijkdichtheid (kdh): aantal kijkers in absolute aantallen (per tijdstip/programma/zender), en uitgedrukt in een percentage van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder. Een kijkdichtheid van 1% staat gelijk aan personen van 6+. En (2) marktaandeel: dit wordt afgeleid van de kijkdichtheid en geeft een percentage van het aantal ingeschakelde kijkers dat kijkt naar een bepaald programma. Tot de 11

13 jaren negentig werd ook de waardering van de kijkers onderzocht: het televisiepanel gaf door middel van de cijfers 1 tot en met 10 per programma een waardering. De commerciële omroepen, die in oktober 1989 zijn gestart, hebben nooit waarderingscijfers willen onderzoeken, omdat ze alleen bereikcijfers relevant vonden voor de adverteerders. Na een aantal jaren stopte ook de publieke omroep met het waarderingsonderzoek. Volgens commentaar in Broadcast Magazine gebeurde dit mogelijk uit angst dat de waarderingscijfers zouden dalen onder invloed van veel populaire programma's op de commerciële zenders (Broadcast Magazine, 1993). Als we schrijven over kijkgedrag ten opzichte van het tweede scherm, gaat het om de betrokkenheid van de kijker. Dat is te meten door de hoeveelheid kijkers die via het tweede scherm meedoen aan een programma, de hoeveelheid reacties (tweets of likes) op de sociale media, en de hoeveelheid downloads van apps voor het tweede scherm. Zoals eerder beschreven is er nog geen geïnstitutionaliseerd continu kijkersonderzoek voor het tweede scherm. Overige begrippen die worden gehanteerd in dit onderzoek zijn te vinden in 7.1 Definities. 2.3 Bereik met het tweede scherm Door individueel contact met de markt leren bedrijven dat niet zij het image of de samenstelling van producten of diensten bepalen, maar dat ze dat aan de markt kunnen overlaten. Merken zijn eigendom van consumenten, zoals de Amerikaanse professor in internationale marketing, Philip Kotler, in zijn boek Marketing 3.0 vertelde (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010, p. 63). Datzelfde geldt ook voor een tv-programma, als het tenminste de bedoeling is een omschreven doelgroep te bereiken. De strategie die Kotler en collega s (2010) hebben voor het plaatsen van een boodschap in of op een medium is, dat zonder goede inzichtelijke informatie en kennis van de klant, marketing en/of sales niet mogelijk is. Kijkers onderling willen ook steeds meer van elkaar weten. Consumenten zijn niet langer geïsoleerde individuen, maar zijn onderling met elkaar verbonden. Bij het nemen van beslissingen zijn ze niet langer onwetend, maar juist goed geïnformeerd. Ze zijn niet langer passief, maar actief in het geven van bruikbare feedback aan bedrijven. (Kotler et al., 2010, p. 24) Dit leidt ertoe dat de mensen meer vertrouwen hebben in de mede-consument dan in bedrijven. Waar marketing vroeger nog ging om de wijze waarop je iets verkoopt of hoe je de consument het best kon binden, wordt nu gedacht aan hoe je de consument deel kan laten nemen aan het ontwikkelen van producten en communicatie. Voor de programmamaker is dit een goed leermoment: breng de kijkers met elkaar in contact en betrek ze bij de content. Sociale media kunnen hierbij helpen. De Wetpaint en de Altimeter Group hebben aangetoond dat merken die het meest actief zijn op sociale netwerken hun omzet met 18% zagen stijgen (Kotler et al., 2010, p. 74). Kotler en collega s (2010) stellen dat we nu in het participatietijdperk zitten. Mensen zijn zowel de makers als de consumenten van nieuws, ideeën en entertainment. Informatietechnologie heeft zich ontwikkeld tot de new-wave technologie. Deze new-wave technologie maakt verbindingen en (inter)activiteiten tussen individuen en groepen mogelijk. Hierdoor veranderen consumenten in 12

14 prosumenten. De term prosument is een samentrekking van producent en consument en houdt in dat de consument zelf nieuws, entertainment en ideeën maakt (Kotler et al, 2010, p. 20). De consument betrekken bij je programma kan tegenwoordig met behulp van het tweede scherm. 2.4 Tweede scherm, een heet medium Marshall McLuhan (1964), wetenschapper in mediastudies, heeft in 1964 een verdeling gemaakt van media in hete en koele media. Hot media are, therefore, low in participation, and cool media are high in participation or completion by the audience (pp ). Bij hete media (onder andere radio en film) wordt de kijker of luisteraar niet in staat gesteld om te participeren, terwijl bij koele media (onder andere televisie en telefoon) juist wel ruimte is voor participatie. Dit bevestigt dat het koele medium televisie ruimte aan de kijker biedt om zelf invulling te geven. Wat ik me afvroeg tijdens het lezen van deze theorie was of deze definities nog wel up-to-date zijn. Door de komst van internet zijn radiostations veel interactiever geworden. Ze zijn erg actief op Twitter en ze koppelen vaak terug naar de luisteraar door deze in de uitzending te halen met behulp van telefoongesprekken, sms-berichten of s. Ook wat film betreft is de definitie discutabel. Tijdens dit onderzoek kwam ik er achter dat de filmwereld steeds meer bezig is met het betrekken van de kijkers door met hen te interacteren. Op het Nederlands Film Festival (2012) kon de kijker live in de zaal de acteurs regisseren door middel van het sturen van een Twitterbericht. Bij een heet medium als film wordt nu ook geparticipeerd doordat de kijker en het medium zijn verschoven naar een koel medium. In deze tijd is een medium pas heet te noemen als er twee verschillende media bij zijn betrokken. Niet alleen de verdeling van media is veranderd, maar ook de manier van communiceren. De ouderwetse handgeschreven brief is nu een mail of zelfs tweet geworden en de pen is vervangen door de vinger van de mens die een touchscreen kan bedienen. McLuhan (1964) had hier al een interessante uitspraak over: The medium is the message (p.7). Het gaat er hierbij om dat het niet zo zeer uitmaakt wát je zegt, maar wáár je dit plaatst en hóe je dit plaatst. De ontwikkelingen rond het tweede scherm staan nog in de kinderschoenen en bedenkers en makers van televisieprogramma s moeten leren welke soort informatie en in welke dosering optimaal is om de kijker bij een televisieprogramma te betrekken. En de programmamaker moet nog ontdekken welke informatie hij van de kijker mag vragen of verwachten en hoe hij de kijker triggert om interactief aan zijn programma deel te nemen. Programmamakers maakten hun programma s altijd voor één scherm, analoog vanaf het begin tot de laatste minuut en aftiteling. Het hele programma, ook live amusement, kon gescript worden. Nu moet de programmamaker leren om ook het tweede scherm in te vullen, maar het is de kijker thuis die bepaalt hoe het tweede scherm gebruikt wordt. De kijker kan niet worden gedwongen mee te spelen of informatie te delen vanuit de huiskamer. De programmamaker moet content maken voor het tweede scherm op een manier die hij nog niet heeft geleerd. 13

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND

Sorry TV. Een interactief platform voor het brengen van verzoening. Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Een interactief platform voor het brengen van verzoening Karsten Mosterd 408396 Hogeschool INHOLLAND Student: Karsten Mosterd Hogeschool INHOLLAND Rotterdam Studentennummer: 408396 Afstudeerrichting: Media

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING

HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING HANDBOEK ONLINE VIDEO ADVERTISING IAB Nederland December 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ONLINE VIDEO ADVERTISING... 4 1.1 Wat is online video advertising?.... 5 1.2 Standaard advertentieformats...

Nadere informatie

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen Een kwestie van mentaliteit Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen 2 Een kwestie van mentaliteit In opdracht van: CELL (Crossmedia Experience Learning Laboratory) Auteurs: Matthijs rotte (1131518) Niniane

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING Bart Hufen Hoe games kunnen worden gebruikt als marketingmiddel. Bart Hufen - BrandNewGame VOORWOORD Mijn dank gaat uit naar allen die me hebben gesteund bij

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

John Kivit # 51. over de gouddetector van Multiscope. Researchcommunities zijn booming business. SWOCC: wij zijn communicatie

John Kivit # 51. over de gouddetector van Multiscope. Researchcommunities zijn booming business. SWOCC: wij zijn communicatie Clou 55 # 51 marketing, informatie en research november 2011 John Kivit over de gouddetector van Multiscope Researchcommunities zijn booming business SWOCC: wij zijn communicatie SIRE-campagne over vaders

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

2015 VERDER MET INTERNET

2015 VERDER MET INTERNET 2015 1 Voorwoord Ment Kuiper De veranderingen in het werk- en denkveld van de marketeer blijven elkaar snel opvolgen. De aanleiding voor het schrijven van een TrendDoc 2015 ligt daarom voor de hand. De

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Media & Communication Innovation Awards

Media & Communication Innovation Awards Media & Communication Innovation Awards Het Accenture Media en Communicatie Innovatie Onderzoek 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Van de juryvoorzitter 5 Inleiding 6 Juryrapport 8 Winnaars van de Blauwe Tulp

Nadere informatie

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 T I J D B E S T E D I N G S O N D E R Z O E K 2 0 1 2 SPOT TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie