Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'"

Transcriptie

1

2 Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Auteur: Sophie Hilhorst Studentnummer: Opleiding: Media en Entertainment Management Onderwijsinstelling: Hogeschool INHolland, Haarlem Praktijkbegeleider: Dhr. R. Bakker Afstudeerbegeleider: Dhr. G. Snijders Datum: 4 juni 2013 Onder embargo 1

3 Voorwoord Ik kijk terug op een heel leerzame periode die veel heeft toegevoegd aan mijn bekwaamheid in de televisiewereld. Met deze scriptie laat ik zien dat ik in staat ben om, op basis van een trend, een strategisch rapport voor de programmamaker te maken. Soms heb ik wel gedacht: Waarom ben ik niet gewoon voor een bedrijf de sociale media mogelijkheden gaan onderzoeken? Nee, ik wilde graag een uitdagend en creatief vraagstuk behandelen, een vraagstuk dat nog volop in ontwikkeling is en voor velen onbekend. Het onderzoeken van dit complexe vraagstuk heeft bijgedragen aan mijn verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit, doorzettingsvermogen en discipline. Mijn creativiteit is vooral ontwikkeld door soms met de handen in het haar te zitten vanwege de vele (tegenstrijdige) resultaten en dan toch elke keer een lijn erin aan te kunnen brengen. Het ontdekken van de tegenstrijdige resultaten tijdens het afnemen van de interviews heb ik als meest interessant ervaren. Ik heb de kans gekregen om met de top van televisieland te praten en met deskundigen op het gebied van het tweede scherm. Het leuke aan het onderzoeken van een nieuw fenomeen is dat ik hier en daar de deskundigen kon helpen met mijn bevindingen. En om te horen dat ze benieuwd zijn naar mijn uitkomst. Dit laatste maakt me trots, omdat ik door mijn onderzoek iets kan overbrengen aan deskundigen. Heel graag wil ik Rob Bakker, mijn praktijkbegeleider, bedanken voor de vele nieuwe inzichten, de kritische noot en de kans die hij me heeft gegeven om met deskundigen te mogen spreken. Ook heeft hij me geïntroduceerd bij de Broadcast Business Club, waardoor ik veel informatie heb gekregen. Ik vind het fantastisch dat hij tijd heeft vrijgemaakt om me zoveel steun en hulp te geven. Mijn ouders en zus wil ik bedanken voor de plek, de rust, het nakijken en de steun om aan deze scriptie te schrijven. Mijn vriend heeft enorm veel geduld met me gehad en hij heeft me heel erg geholpen met het nakijken. Ik wil ook hem heel erg bedanken voor de steun, troost, hulp en afleiding. Gerard Snijders wil ik bedanken voor de commentaren en alle deskundigen voor de diepte-interviews. 2

4 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 5 1 Inleiding onderzoek 6 2 Theoretisch kader Wat is het tweede scherm? Begrippen Bereik met het tweede scherm Tweede scherm, een heet medium Bestaand onderzoek 14 3 Van 1988 tot 2013: de ontwikkelingen van kijkersinteractie De voorloper van het tweede scherm Soundmixshow Big Brother Wat is de aanleiding geweest voor de digitale revolutie? Van eenrichtings- naar tweerichtingsverkeer 19 4 Nederlandse inventarisatie van het tweede scherm Op welke devices kan het tweede scherm gebruikt worden? Tablet Smartphone Laptop Welke platforms voorzien in een tweede scherm? Website HTML Sociale media Applicatie 25 5 Hoe passen programmamakers het tweede scherm toe? Interviews met deskundigen Kijkeffecten Drie toepasbare elementen Een relevante link Dialoog met de kijker De frequentie van het tweede scherm Het ideale genre De toekomst van het tweede scherm Het data-onderzoek: resultaten van het tweede scherm 34 3

5 5.3 Analyse van de vijf programma s EK Voetbal Wie Is De Mol? Nieuwsuur The Voice Of Holland SBS Conclusies en adviezen Conclusies Adviezen en aanbevelingen 47 7 Bijlagen Definities Screenshots tweede scherm van de vijf programma s Diepte-interviews met de deskundigen Paul Hek NOS 12 december Ebbie Visscher IDTV 27 februari Silvia Pilger Nieuwsuur 13 februari Sjoerd Demaret Talpa 3 juli Arthur Clement RTL Nederland 4 januari Edwin Valent SBS Broadcasting 8 februari Laurent Lentz Remotely.tv 13 augustus Willem van Thiel Blue Circle 22 augustus Nico Hilhorst M2Media 6 september Wouter Ritmeester Eyeworks 11 september Paul van Niekerk Intomart GfK 21 januari Gerard Timmer NPO 17 januari Observatie-instrument Literatuurlijst 111 4

6 Samenvatting In dit onderzoeksrapport is te lezen waar de Nederlandse programmamaker op moet letten bij het ontwikkelen van een tweede scherm om het succesvol te laten zijn. Het tweede scherm is een relatief nieuw fenomeen. Veel programma s zijn ermee aan het experimenteren. Onder andere de programma s Weet Ik Veel en The Voice Of Holland hebben het bestaansrecht van het tweede scherm al bewezen. Er zijn nog geen onderzoeken gedaan naar de inhoudelijke toepassing van het tweede scherm. Als het tweede scherm verkeerd wordt gehanteerd, zal het tweede scherm een hype blijven zonder toekomstontwikkeling. De onderzoeksvraag was in eerste instantie gericht op de kijkcijfers en de bezoekcijfers van het tweede scherm, maar op basis van voortschrijdend inzicht is de onderzoeksvraag verbreed. Met de onderzoeksvraag op welke manieren kan de programmamaker het tweede scherm inzetten, om zo het kijkgedrag te bevorderen? wordt de nadruk gelegd op wat de beste manier is om dit tweede scherm te gebruiken voor de programmamaker. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen de platforms (website of app) en de verschillende devices (tablet, smartphone of laptop). De conclusie van mijn rapport is tot stand gekomen met behulp van een kwalitatief onderzoek. Bij de volgende bedrijven zijn diepte-interviews afgenomen: Talpa, Eyeworks, Blue Circle, Remotely.tv, Mediabureau M2Media, Nederlandse Publieke Omroep (NPO), NOS, RTL Nederland, VPRO, SBS Broadcasting, Intomart GfK, NTR en IDTV. Er is voor een kwalitatief onderzoek gekozen, omdat het denken over formats en conversie pas aan het begin staat van de ontwikkeling. Daarnaast heb ik een eigen analyse en data-onderzoek gedaan naar de resultaten van vijf representatieve programma s met een tweede scherm. De vijf programma s die centraal staan zijn: EK Voetbal 2012, Wie Is De Mol?, Nieuwsuur, The Voice Of Holland en het zenderbrede scherm van SBS6. Het kwalitatieve onderzoek is aangevuld met deskresearch. Uiteindelijk zijn uit dit onderzoek 11 conclusies voortgekomen. De belangrijkste conclusies zijn: - Zoals de titel al vermeldt: The relevance is the conversion. Om de kijker ook naar het tweede scherm te trekken, moet er een relevante omschakeling worden gemaakt van een programma van het eerste scherm naar het tweede scherm. - Sociale media zijn de start van het tweede scherm, deze zorgen voor de betrokkenheid van de kijker. Een belangrijk advies dat uit de conclusies getrokken kan worden is: - Het tweede scherm leent zich uitermate goed voor het uittesten van nieuwe programma s of nieuwe pilots. In hoofdstuk 1 wordt de inleiding van het verslag gegeven, in hoofdstuk 2 het theoretisch kader, in hoofdstuk 3 de ontwikkelingen van kijkersinteractie, in hoofdstuk 4 de huidige technische ontwikkelingen en hoofdstuk 5 is gewijd aan de resultaten voortkomend uit de interviews in combinatie met een data-onderzoek. In hoofdstuk 6 worden de conclusies en adviezen gegeven. 5

7 1 Inleiding onderzoek Aanleiding Mediabedrijven en adverteerders zoeken altijd naar wegen om direct contact te krijgen met de klant. Tot dusver kwam men met interactieve televisie via de kabel niet verder dan twee soorten interactiviteit: A. Video On Demand, kortweg VOD en B. participeren in een programma. Video on Demand is een service, maar van een echt contact is nog geen sprake. Participeren in een programma bestaat uit een voorgeprogrammeerde reactie, veelal als het gaat om stemmen, maar van inhoudelijke interactiviteit kan niet echt gesproken worden (Bouwmans, 2011). Internet convergeren met broadcasting maakt een tweewegcommunicatie mogelijk. Het grootste beletsel was veelal dat de computer en de televisie in verschillende ruimtes stonden. Met de komst van laptops, smartphones en tablets, was dit beletsel uit de weg. Het tweede scherm kon zijn intrede doen: live interactiviteit door middel van het tweede scherm dat interactiviteit zichtbaar gemaakt. Ook extra informatie kan via het tweede scherm gegeven worden. De mogelijkheden van daadwerkelijke interactiviteit leiden tot een ander kijkgedrag. In plaats van de passieve kijker krijgen programmamakers nu (naar wens) te maken met een actieve kijker. De kijker die invloed kan uitoefenen en die kan mee communiceren. Kijkgedrag op het eerste scherm werd tot nu toe gemeten in kijkcijfers: hoeveel mensen kijken naar een programma? Uit die constante stroom van cijfers meet men de kijktijd, blijft men bij een programma hangen of haakt men af in de reclame of op een ander zapmoment? Kijkgedrag bij het tweede scherm kan ook kwantitatief gemeten worden: hoeveel mensen downloaden een app? Tot hoeveel tweets leidt een programma? Maar dat zijn slechts ruwe cijfers. Televisieonderzoek is nog niet gericht op het meten van het gebruik van het tweede scherm. Toch zijn er al effecten. Zie bijvoorbeeld het succes van Weet Ik Veel (RTL4), dat leidde tot een gecrashte verbinding en maar liefst downloads. Tot dusver zijn het de experimenten van programmamakers, bedenkers en zendermanagers, die hun eerste ervaringen kunnen geven. Die ervaringen zijn vastgelegd in dit kwalitatieve onderzoek. Met de wens dat deze ervaringen leiden tot nieuw kwantitatief marktonderzoek. Doel en probleemstelling van het onderzoek Omdat er veel variaties mogelijk zijn voor een tweede scherm van een programma, vormt dit een inhoudelijk keuzeprobleem voor de programmamaker. Tegenwoordig wordt het gebruik van het tweede scherm vaak al overwogen door programmamakers, maar als hier niet goed over wordt nagedacht, werkt het tweede scherm niet optimaal. Een mogelijk gevolg daarvan zou kunnen zijn dat het tweede scherm wordt beschouwd als flop of hype en dan staakt de ontwikkeling ervan. Het doel van dit onderzoek is om de programmamaker te laten bepalen welke elementen en basisprincipes het tweede scherm van Nederlandse televisieprogramma s moet bezitten om bevorderend voor het kijkgedrag te zijn, of om de betrokkenheid van de kijkers te vergroten door interactie. Kijkgedrag wordt tot nu toe uitgedrukt in kijkcijfers: de kijkdichtheid (KDH) en daarvan afgeleid het marktaandeel (MA). Voor een verdere uitleg van de kijkgedrag, zie 2.2 Begrippen. 6

8 De centrale vraag van dit onderzoek is: Op welke manieren kan de programmamaker het tweede scherm inzetten, om zo het kijkgedrag te bevorderen? De bijbehorende deelvragen die in de hoofdstukken worden beantwoord zijn: - Hoe hebben digitale media zich ontwikkeld tot het tweede scherm? - Welke devices zijn geschikt voor het tweede scherm? - Wat zijn de platforms waarop het tweede scherm kan werken? - Welke elementen vormen de basis voor het tweede scherm? - Welke resultaten van het tweede scherm zijn al behaald door televisieprogramma s in Nederland? - Wat is de toekomst voor het tweede scherm in Nederland? Kwalitatief onderzoek Voor deze probleemstelling is een kwalitatief onderzoek gehanteerd. Een kwalitatief onderzoek past bij dit onderwerp, omdat het gaat over de mogelijkheden binnen de televisie-ontwikkeling van programma s en omdat het tweede scherm een actueel onderwerp is. Met een kwalitatief onderzoek kunnen betere en meer gerichte vragen worden gesteld aan specialisten en ervaringsdeskundigen om zo tot een analyse en theorievorming te komen. Gezien het innovatieve karakter van het tweede scherm is dit niet alleen het domein van de programmamaker, de eindredacteur of de producent, maar ook van formatbedenkers, adverteerders, productiehuizen, managers digitale media en onderzoekers die dit nieuwe mediumgebruik in het huidige televisieonderzoek moeten betrekken. Het gebruik van het tweede scherm en de implantatie daarvan liggen ook op het niveau van het management van een zender. Om die reden heb ik gekozen voor interviews met het management van RTL Nederland en de creatief directeur van SBS Broadcasting. Gesproken wordt in dit verband over de full media format strategie. In het Nederlands: formats voor programma s, die van alle mogelijke media gebruik maken. Een aantal televisieproductiebedrijven, de onafhankelijke tv-producenten, lopen voorop als het gaat om het ontwikkelen van interactieve televisie en het gebruik van het tweede scherm: Talpa, Blue Circle, Eyeworks en Remotely.tv (tweede scherm ontwikkelaar). Met deze ontwikkelpioniers zijn interviews gehouden. Gezien het belang van adverteerders bij het gebruik van interactieve televisie, is er gesproken met een mediabuyer M2Media. De Publieke Omroep is bevraagd op de strategie ten aanzien van het tweede scherm via de videodirecteur NPO en de hoofdredacteur VPRO. Over de stand van zaken en toekomstplannen voor het meten van het kijkgedrag en interactiviteit van het tweede scherm, werden onderzoekers geinterviewd van NOS en Intomart. Alle transcripties zijn te lezen in 7.3 Diepte-interviews met de deskundigen en op de bijgevoegde CD staan de audiobestanden. De lezing van Erik van Heeswijk is alleen als audiobestand te beluisteren en het e- mailcontact met Ebbie Visscher evenals een weergave van het gesprek met Gerard Timmer zijn alleen in de bijlagen te vinden, zonder audiobestand. 7

9 De ervaringen met het gebruik van het tweede scherm en de resultaten daarvan worden in dit onderzoek voor het eerst vastgelegd en geëvalueerd. Naast een eigen cijfermatige opzet, worden vertegenwoordigers van een aantal programma s met een tweede scherm geinterviewd: Wie is de Mol?, Nieuwsuur, Het EK Voetbal 2012, The Voice of Holland en SBS6+. Voor deze vijf programma s is gekozen, omdat ze een duidelijk beeld geven van hoe de huidige programmamaker met het tweede scherm omgaat. Eerst is een lijst gemaakt van alle programma s met een tweede scherm die tijdens het onderzoek actief waren en daarna is er een selectie gemaakt die gebaseerd is op een verdeling van genre, zender, succes en het soort tweede scherm. Om de programma s goed te analyseren is er gekeken naar het programma zelf, is er gebruik gemaakt van het tweede scherm en zijn er diepte-interviews gehouden met de experts van het betreffende tweede scherm. De selectie is als volgt: 1. EK Voetbal 2012 sportprogramma Nederland 1 Het EK voetbal 2012 is interessant omdat het een sportprogramma is dat door een groot publiek wordt bekeken en altijd gegarandeerd is van een goed kijkcijferresultaat. Door te kijken naar het tweede scherm van dit goed scorende programma kan misschien worden geconcludeerd dat het een interessant genre is om een tweede scherm voor te bouwen. De NOS gaf aan dat het tweede scherm wat hen betreft het beste scoorde. 2. Wie Is De Mol? realityprogramma / spelshow Nederland 1 Dit seizoen van Wie is de Mol? breekt alle kijkcijferrecords en dit is het eerste seizoen dat er een tweede scherm wordt gehanteerd. Het is interessant om te kijken of het tweede scherm verantwoordelijk is voor die stijging. Ook het genre is uniek in deze selectie en maakt daarom een goede diversiteit. De Nationale IQ test op Nederland 3 (BNN) was ook een programma met tweede scherm dat interessant zou zijn als één van de vijf programma s voor deze analyse. Aangezien er één uitzending per jaar is en er niet een dusdanig groot kijkcijfereffect als bij het EK voetbal wordt neergezet, is er gekozen voor Wie is de Mol? in het genre spelprogramma. Bij Wie is de Mol? is het ook een pre dat ik vaker gebruik kon maken van dit tweede scherm om de werking ervan te observeren. 3. Nieuwsuur informatief en actualiteitenprogramma Nederland 2 Het tweede scherm van Nieuwsuur heeft erg lage gebruiksresultaten laten zien. Daarbij heeft Nieuwsuur het tweede scherm tijdelijk teruggetrokken om verbeteringen uit te voeren. Voor het onderzoek is het interessant om een tweede scherm te analyseren dat niet zo populair was. Deze analyse in vergelijking met een populair tweede scherm kan bijzondere bevindingen geven. Een tweede scherm voor een informatief programma is erg interessant, omdat de mogelijkheid bestaat meer uitleg te geven over bepaalde onderwerpen. Deze casus maakt duidelijk of die extra informatie ook daadwerkelijk positief is voor het tweede scherm. Op Nederland 2 heeft ook het consumentenprogramma Kassa een goedlopend tweede scherm, dat in mei nog is genomineerd voor de Dutch Interactive award, maar niet heeft gewonnen. Er is niet gekozen voor Kassa, omdat Nieuwsuur een betere aanvulling was voor de vijf programma s, door de stopzetting van het tweede scherm. 8

10 4. The Voice Of Holland talentenshow RTL4 The Voice of Holland is voor Nederland hèt programma geweest dat ons op grootschalig niveau kennis liet maken met het tweede scherm. Het heeft goede resultaten geboekt en er zitten veel verschillende mogelijkheden van een tweede scherm in verwerkt. De ervaring van de deskundigen van dit programma zijn belangrijke aandachtspunten. RTL4 is ook begonnen met Weet ik veel, een programma waarin veel tweede scherm aspecten voorkomen. Dit programma is niet opgenomen bij de vijf programma s, omdat de technische werking van het tweede scherm nog niet naar wens was. Om die reden is het moeilijk een objectief beeld te schetsen. Wel wordt er in hoofdstuk 5 Hoe passen programmamakers het tweede scherm toe? aandacht aan besteed. RTL 5 zond geen programma s met een interessant tweede scherm uit. 5. SBS6+ - een zenderbreed tweede scherm SBS6 Dit is de enige zender die een zenderbreed tweede scherm heeft en daarom interessant wat de resultaten en voordelen zijn. SBS6+ heeft goede kritieken en veel downloads. Verloop van het verslag Het verloop van dit onderzoek is als volgt: in hoofdstuk 1 geef ik de introductie van het onderwerp, in hoofdstuk 2 ga ik in op het theoretisch kader, hoofdstuk 3 gaat over de ontwikkelingen van de interactie met de kijker, hoofdstuk 4 gaat over de huidige technische ontwikkelingen en hoofdstuk 5 is gewijd aan de resultaten voortkomend uit de interviews in combinatie met een data-onderzoek. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en adviezen beschreven. 9

11 2 Theoretisch kader In dit hoofdstuk staat de informatie die de lezer nodig heeft voor het verloop van het verslag. Definities als kijkgedrag en programmamaker worden beschreven en een aantal bestaande, relevante onderzoekpublicaties worden benoemd. 2.1 Wat is het tweede scherm? Het tweede scherm (ook wel second screen genoemd) is een extra scherm dat gebruikt kan worden naast het televisiescherm en wordt bediend via het internet. Door de toegang tot internet is interactie mogelijk. De kijker is in staat dit tweede scherm zelf te bedienen. De apparaten (hierna te noemen: devices) waar het tweede scherm op gebruikt kan worden, zijn: tablet, smartphone en laptop. Een tweede scherm moet te bedienen zijn naast het televisiescherm en daarom voorzien zijn van mobiliteit. De desktop is zodoende niet meegenomen in dit onderzoek, want die staat zelden of nooit naast de televisie. Daarbij liet het onderzoek van Stichting Kijkonderzoek [SKO] (2013b) zien dat de desktop heel weinig wordt gebruikt tijdens het kijken naar televisie. Het tweede scherm kan worden aangeboden via een website of applicatie (afkorting: app). Hiermee kan je extra kleine programma s downloaden op je device om zo de content uit te breiden. Afhankelijk van wat de programmamaker wil bereiken met het tweede scherm, kan de website of applicatie worden ontwikkeld. Het begrip tweede scherm kan twee verschillende betekenissen hebben en beide betekenissen worden wel eens door elkaar gebruikt. Het kan namelijk gaan om een willekeurig tweede scherm naast het eerste (televisie)scherm zonder een connectie tussen die twee schermen. De activiteiten op het tweede scherm vallen dan onder multitasking, meerdere media tegelijk gebruiken. Internetbankieren, surfen, mailen zijn hier voorbeelden van. De tweede betekenis is het door de programmamaker gecreëerde tweede scherm dat wel connectie heeft met de inhoud van het televisieprogramma die zich op het eerste scherm afspeelt en dat zorgt voor interactie met de kijker. In dit onderzoek staat alleen de laatste betekenis centraal. De programmamaker kan op het tweede scherm aanvullende informatie geven over het programma. Hij kan de kijker uitdagen om zelf te participeren in de vorm van bijvoorbeeld een game of een discussie. Door middel van gamification (het gebruiken van speltechnieken bij iets wat in essentie geen (computer-) spel is, om zo een plezierig effect te verzorgen) en het aangaan van een dialoog met de kijker, creëert de programmamaker mogelijk meer betrokkenheid van deze kijker. De aanvullende tool van het tweede scherm loopt parallel mee met het programma en is daardoor realtime actief. Het tweede scherm moet apart van de site zijn ontwikkeld en het moet zich afspelen op het internet. De standaard internetsite van een tv-programma of een bel-/sms-actie worden niet beschouwd als tweede scherm. Een voorbeeld ter verduidelijking: zodra de uitzending van The Voice Of Holland (TVOH) start, is er op de app een extra actie te verrichten ten behoeve van het programma. In dit geval kan de kijker beslissen of de kandidaat doorgaat. Het feit dat er een actie 10

12 mogelijk is tijdens de uitzending, maakt het een tweede scherm. Uitgebreide informatie over deze app is te vinden in The Voice Of Holland. Om dit onderzoek zo helder en duidelijk mogelijk te houden, worden alleen Nederlandse televisieprogramma s met een tweede scherm van het open net onderzocht. Niet elk huishouden heeft digitale of interactieve televisie, terwijl de kanalen van het open net wel door iedereen te ontvangen zijn. Er is gekozen voor de tv-programma s in Nederland, omdat de conclusie van het rapport betrekking heeft op de Nederlandse markt. Het tijdsbestek is te beperkt om een volledig onderzoek te doen naar alle programma s in de wereld en daar zijn ook de middelen niet voor aanwezig. Mocht er voor dit onderzoek belangrijke informatie zijn over andere landen of programma s dan wordt dit, kijkend naar relevantie, bijgevoegd. 2.2 Begrippen De programmamaker en het kijkgedrag zijn brede en vage begrippen. Een uitleg van deze begrippen zorgt voor meer duidelijkheid: De programmamaker is de persoon die programma-ideeën omzet tot een daadwerkelijke televisiebroadcast. Boven de programmamaker in de hiërarchie staat de producent, die het bedenken van en beslissen over deze programma-ideeën voor zijn rekening neemt. Wanneer de keuze door de producent is gemaakt om een tweede scherm te implementeren in een programma, is het de taak van de programmamaker om dit te ontwikkelen. In de televisiebranche ligt de verdeling van de beslissingsbevoegde voor nieuwe programma-ideeën overigens redelijk ingewikkeld, daar zou een hele scriptie aan gewijd kunnen worden. Over het algemeen is er een format-idee dat gepresenteerd wordt aan de directie/producenten van een zender of productiehuis. De directie/producenten beslissen of dit idee potentie heeft voor zowel kijkers als adverteerders en als het aangenomen wordt is de volgende stap: wie gaat het produceren? Mocht in dit format het tweede scherm worden beschreven, of wordt de kans voor een tweede scherm hierin gezien, dan wordt de opdracht gegeven aan de uitvoerder van dat programma om het te produceren. In eerste instantie werken de eindredacteur en productieleider hieraan. Het kan ook andersom gebeuren dat een zender of productiehuis een programma met het tweede scherm wil maken en op zoek gaat naar een format daarvoor. Als de programmamaker in beeld komt, is de keuze voor het tweede scherm al gemaakt. Het kijkgedrag: is de reactie van de kijker op een televisieprogramma. Televisie-onderzoek naar kijkgedrag vindt iedere dag plaats, maar vreemd genoeg wordt het tweede scherm hier nog niet bij betrokken. In Nederland wordt dagelijks bij een representatief panel (+/ huishoudens) het kijkgedrag gemeten, via een kastje op hun tv-toestel: hoeveel mensen kijken op welk moment naar welk programma? Het aantal kijkers wordt uitgedrukt in het begrip (1) Kijkdichtheid (kdh): aantal kijkers in absolute aantallen (per tijdstip/programma/zender), en uitgedrukt in een percentage van de Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder. Een kijkdichtheid van 1% staat gelijk aan personen van 6+. En (2) marktaandeel: dit wordt afgeleid van de kijkdichtheid en geeft een percentage van het aantal ingeschakelde kijkers dat kijkt naar een bepaald programma. Tot de 11

13 jaren negentig werd ook de waardering van de kijkers onderzocht: het televisiepanel gaf door middel van de cijfers 1 tot en met 10 per programma een waardering. De commerciële omroepen, die in oktober 1989 zijn gestart, hebben nooit waarderingscijfers willen onderzoeken, omdat ze alleen bereikcijfers relevant vonden voor de adverteerders. Na een aantal jaren stopte ook de publieke omroep met het waarderingsonderzoek. Volgens commentaar in Broadcast Magazine gebeurde dit mogelijk uit angst dat de waarderingscijfers zouden dalen onder invloed van veel populaire programma's op de commerciële zenders (Broadcast Magazine, 1993). Als we schrijven over kijkgedrag ten opzichte van het tweede scherm, gaat het om de betrokkenheid van de kijker. Dat is te meten door de hoeveelheid kijkers die via het tweede scherm meedoen aan een programma, de hoeveelheid reacties (tweets of likes) op de sociale media, en de hoeveelheid downloads van apps voor het tweede scherm. Zoals eerder beschreven is er nog geen geïnstitutionaliseerd continu kijkersonderzoek voor het tweede scherm. Overige begrippen die worden gehanteerd in dit onderzoek zijn te vinden in 7.1 Definities. 2.3 Bereik met het tweede scherm Door individueel contact met de markt leren bedrijven dat niet zij het image of de samenstelling van producten of diensten bepalen, maar dat ze dat aan de markt kunnen overlaten. Merken zijn eigendom van consumenten, zoals de Amerikaanse professor in internationale marketing, Philip Kotler, in zijn boek Marketing 3.0 vertelde (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2010, p. 63). Datzelfde geldt ook voor een tv-programma, als het tenminste de bedoeling is een omschreven doelgroep te bereiken. De strategie die Kotler en collega s (2010) hebben voor het plaatsen van een boodschap in of op een medium is, dat zonder goede inzichtelijke informatie en kennis van de klant, marketing en/of sales niet mogelijk is. Kijkers onderling willen ook steeds meer van elkaar weten. Consumenten zijn niet langer geïsoleerde individuen, maar zijn onderling met elkaar verbonden. Bij het nemen van beslissingen zijn ze niet langer onwetend, maar juist goed geïnformeerd. Ze zijn niet langer passief, maar actief in het geven van bruikbare feedback aan bedrijven. (Kotler et al., 2010, p. 24) Dit leidt ertoe dat de mensen meer vertrouwen hebben in de mede-consument dan in bedrijven. Waar marketing vroeger nog ging om de wijze waarop je iets verkoopt of hoe je de consument het best kon binden, wordt nu gedacht aan hoe je de consument deel kan laten nemen aan het ontwikkelen van producten en communicatie. Voor de programmamaker is dit een goed leermoment: breng de kijkers met elkaar in contact en betrek ze bij de content. Sociale media kunnen hierbij helpen. De Wetpaint en de Altimeter Group hebben aangetoond dat merken die het meest actief zijn op sociale netwerken hun omzet met 18% zagen stijgen (Kotler et al., 2010, p. 74). Kotler en collega s (2010) stellen dat we nu in het participatietijdperk zitten. Mensen zijn zowel de makers als de consumenten van nieuws, ideeën en entertainment. Informatietechnologie heeft zich ontwikkeld tot de new-wave technologie. Deze new-wave technologie maakt verbindingen en (inter)activiteiten tussen individuen en groepen mogelijk. Hierdoor veranderen consumenten in 12

14 prosumenten. De term prosument is een samentrekking van producent en consument en houdt in dat de consument zelf nieuws, entertainment en ideeën maakt (Kotler et al, 2010, p. 20). De consument betrekken bij je programma kan tegenwoordig met behulp van het tweede scherm. 2.4 Tweede scherm, een heet medium Marshall McLuhan (1964), wetenschapper in mediastudies, heeft in 1964 een verdeling gemaakt van media in hete en koele media. Hot media are, therefore, low in participation, and cool media are high in participation or completion by the audience (pp ). Bij hete media (onder andere radio en film) wordt de kijker of luisteraar niet in staat gesteld om te participeren, terwijl bij koele media (onder andere televisie en telefoon) juist wel ruimte is voor participatie. Dit bevestigt dat het koele medium televisie ruimte aan de kijker biedt om zelf invulling te geven. Wat ik me afvroeg tijdens het lezen van deze theorie was of deze definities nog wel up-to-date zijn. Door de komst van internet zijn radiostations veel interactiever geworden. Ze zijn erg actief op Twitter en ze koppelen vaak terug naar de luisteraar door deze in de uitzending te halen met behulp van telefoongesprekken, sms-berichten of s. Ook wat film betreft is de definitie discutabel. Tijdens dit onderzoek kwam ik er achter dat de filmwereld steeds meer bezig is met het betrekken van de kijkers door met hen te interacteren. Op het Nederlands Film Festival (2012) kon de kijker live in de zaal de acteurs regisseren door middel van het sturen van een Twitterbericht. Bij een heet medium als film wordt nu ook geparticipeerd doordat de kijker en het medium zijn verschoven naar een koel medium. In deze tijd is een medium pas heet te noemen als er twee verschillende media bij zijn betrokken. Niet alleen de verdeling van media is veranderd, maar ook de manier van communiceren. De ouderwetse handgeschreven brief is nu een mail of zelfs tweet geworden en de pen is vervangen door de vinger van de mens die een touchscreen kan bedienen. McLuhan (1964) had hier al een interessante uitspraak over: The medium is the message (p.7). Het gaat er hierbij om dat het niet zo zeer uitmaakt wát je zegt, maar wáár je dit plaatst en hóe je dit plaatst. De ontwikkelingen rond het tweede scherm staan nog in de kinderschoenen en bedenkers en makers van televisieprogramma s moeten leren welke soort informatie en in welke dosering optimaal is om de kijker bij een televisieprogramma te betrekken. En de programmamaker moet nog ontdekken welke informatie hij van de kijker mag vragen of verwachten en hoe hij de kijker triggert om interactief aan zijn programma deel te nemen. Programmamakers maakten hun programma s altijd voor één scherm, analoog vanaf het begin tot de laatste minuut en aftiteling. Het hele programma, ook live amusement, kon gescript worden. Nu moet de programmamaker leren om ook het tweede scherm in te vullen, maar het is de kijker thuis die bepaalt hoe het tweede scherm gebruikt wordt. De kijker kan niet worden gedwongen mee te spelen of informatie te delen vanuit de huiskamer. De programmamaker moet content maken voor het tweede scherm op een manier die hij nog niet heeft geleerd. 13

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG. Stroom Mediacommunicatie B.V.

First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG. Stroom Mediacommunicatie B.V. First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG Stroom Mediacommunicatie B.V. 17 APRIL 2012 First of second screen? Digitale schermen zoals de laptop, tablet en

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2013

Trends in Digitale Media 2013 Trends in Digitale Media 2013 Onderzoek van Gfk in samenwerking met Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB Selectie uit resultaten door SPOT TV kijken via tablet met 5 gegroeid Vorig jaar december concludeerde

Nadere informatie

First of second screen?

First of second screen? First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG Stroom Mediacommunicatie B.V. Auteurs: Titus Eikelboom, Rutger Mackenbach, Remco de Stigter & Miranda Euser 17 APRIL

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK JAARRAPPORT ONLINE 2 016

STICHTING KIJKONDERZOEK JAARRAPPORT ONLINE 2 016 STICHTING KIJKONDERZOEK JAARRAPPORT ONLINE 2016 JAARRAPPORT ONLINE 2 016 STICHTING KIJKONDERZOEK Jaarrapport online 2016 AMSTERDAM 26-1-2017 Pagina 2 van 29 NOOT Dit rapport heeft betrekking op het online

Nadere informatie

ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER:

ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: JAARPERSBERICHT ONLINE KIJKCIJFERS (01-01-2016 T/M 31-12-2016) 13-01-2017 4 SKO is op 1 januari 2016 gestart met het meten van het online kijkgedrag naar televisieprogramma

Nadere informatie

GfK Twitter TV ratings

GfK Twitter TV ratings GfK Twitter TV ratings Paul van Niekerk GfK 31 maart 2015 1 Agenda 1 2 3 GfK Audience Measurement Trends in kijken en keuze voor TV-content GfK Twitter TV ratings 2 GfK Audience Measurement 3 Video optie

Nadere informatie

Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone

Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone Nieuwsmedia profiteren van de opmars van digitale devices. Het aantal gebruikers van tablets is in december 2011 gestegen tot ruim 1,7 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE STICHTING KIJKONDERZOEK TRENDS IN VIA DE TELEVISIE Stichting KijkOnderzoek 2016. Bij gebruik van informatie graag Stichting KijkOnderzoek (SKO) als bron vermelden. INTRODUCTIE Deze brochure geeft inzicht

Nadere informatie

Waarom is TV kijken zo populair?

Waarom is TV kijken zo populair? Waarom is TV kijken zo populair? De belangrijkste reden waarom mensen zo veel TV kijken is vanwege de dagelijkse stroom van hoog kwalitatieve content die tegelijkertijd, voor de consument, goedkoop is.

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD 1 E RELEASE FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde

Nadere informatie

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5 Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk Datum: 30-6-2011 Volgnummer: 5 Ontwikkelingen in WEB-TV 2010-2011: groter bereik, vaker gebruikt. SKO meet het TV kijken via internet in een

Nadere informatie

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken.

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. % Nederlanderss die wel eens naar avcontent kijken % Nederlanders die wel eens naar av-content kijken Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. Voor de derde keer op rij publiceert

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

SPOT samenvatting Trends in Digitale Media, december 2015 Live TV-kijken via smartphone in een jaar tijd met 50% gegroeid

SPOT samenvatting Trends in Digitale Media, december 2015 Live TV-kijken via smartphone in een jaar tijd met 50% gegroeid SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2015 SPOT samenvatting Trends in Digitale Media, december 2015 Live TV-kijken via smartphone in een jaar tijd met 50% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT

Nadere informatie

WEB-TV: ONLINE TV CONTENT

WEB-TV: ONLINE TV CONTENT WEB-TV: ONLINE TV CONTENT Deze brochure heeft als doel inzicht te geven in het SKO WEB-TV project anno 2011 aan de hand van de belangrijkste resultaten. Vanaf september 2008 rapporteert SKO dagelijks over

Nadere informatie

Hoe wil de consument gegidst worden?

Hoe wil de consument gegidst worden? Hoe wil de consument gegidst worden? Juni 2014 Voor u ligt de whitepaper Hoe wil de consument gegidst worden. Voor meer informatie of nog meer resultaten, neem contact op met Corry Siegers (zie contactdetails

Nadere informatie

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD

TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD TV EN ONLINE KIJKCIJFERS GEFUSEERD FUSIEDATA (GEBRUIKERSBROCHURE) Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vermelding

Nadere informatie

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE % Huishoudens TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE Deze brochure geeft inzicht in de ontwikkelingen in het uitgesteld kijkgedrag via het televisiescherm in de afgelopen jaren. GRAFIEK 1. BEZIT

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET TV EN ONLINE KIJKCIJFERS

AAN DE SLAG MET TV EN ONLINE KIJKCIJFERS AAN DE SLAG MET TV EN ONLINE KIJKCIJFERS TV EN ONLINE KIJKCIJFERS Dagelijkse rapportage kijkgedrag TV en Online 7:30 uur (TV) en 10:00 uur (Online) Op persoonsniveau (Rapportage 6+) Ruwe data in eigen

Nadere informatie

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Intomart GfK 2013 Trends in digitale Media Juni 2013 1 Inhoud De apparaten Gebruik van de apparaten Apps De digitale dagbladlezer Volgen van het nieuws Key

Nadere informatie

Holland's Next Topmodel Seizoen 6

Holland's Next Topmodel Seizoen 6 Seizoen 6 Inspireren Advisereren Communiceren Delen creeeren Concept Afstudeeronderzoek Student: Sanne Fleskens Opleiding: MIC Redactie & Mediaproductie Begeleiders: Micha Struyk & Marcel Cleeren Amsterdam,

Nadere informatie

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3

TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 TABELLEN OTHER SCREEN MONITOR WAVE 3 De cijfers in de volgende tabellen hebben enkel betrekking op de Belgen (12+) met internet en zijn dus niet representatief voor de gehele Belgische bevolking. In Tabel

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Kijkcijfers per zender

Kijkcijfers per zender Onderwerp: Persbericht kijkcijfers KijkTotaal Januari 2012 Datum: 07-02-2012 Volgnummer: 1 Kijkcijfers per zender De publieke omroepen behaalden in januari over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER:

ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT ONLINE KIJKCIJFERS (NOVEMBER 2017) 12-12-2017 11 MEEST ONLINE BEKEKEN PROGRAMMA S Het meest online bekeken programma van november is de uitzending

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (NOVEMBER 2014) 08-12-2014 11 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in november over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

Online TV & Video PROGRAMMA DATA. CALCULATIE- EN RAPPORTAGE REGELS. VERPLICHTE EN ADVIESREGELS.

Online TV & Video PROGRAMMA DATA. CALCULATIE- EN RAPPORTAGE REGELS. VERPLICHTE EN ADVIESREGELS. Online TV & Video PROGRAMMA DATA. CALCULATIE- EN RAPPORTAGE REGELS. VERPLICHTE EN ADVIESREGELS. Amstelveen, 10 september Dit document is geschreven door SKO. Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

80% 60% 40% 20% Grafiek 1 Bezit televisietoestellen, video, DVD- en harddiskrecorder, digitale decoder en conntected tv, 2002-2012 Bron: SKO 100%

80% 60% 40% 20% Grafiek 1 Bezit televisietoestellen, video, DVD- en harddiskrecorder, digitale decoder en conntected tv, 2002-2012 Bron: SKO 100% Trends in uitgesteld kijken via het televisietoestel Deze brochure geeft inzicht in de ontwikkelingen in het uitgesteld kijkgedrag via het televisiescherm in de afgelopen jaren. De intrede van digitale

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR

WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR WEB-TV: GROEI BEREIK ONLINE TV CONTENT ZET ONVERMINDERD DOOR Kijkgedrag verandert door de tijd heen. Wat voorheen nog eenduidig en overzichtelijk was om te meten, is inmiddels deels verworden tot een complex

Nadere informatie

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps

Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Ziggo verdubbelt hoeveelheid zenders voor ios- en Android TV apps Nieuw design en meer mogelijkheden Utrecht, 17 oktober 2012 Ziggo heeft vandaag een vernieuwde, meer uitgebreide ios-versie (3.0) van de

Nadere informatie

SKO TV EN ONLINE VIDEO RAPPORTAGES

SKO TV EN ONLINE VIDEO RAPPORTAGES SKO TV EN ONLINE VIDEO RAPPORTAGES RAPPORTAGES WANNEER? TV Dagelijks omstreeks 7.30 uur Wekelijks (persbericht) - maandag (KijkTotaal en UitzendDag) Maandelijks (persbericht) - 7 e dag van de maand (i.v.m.

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Thuis het beste beeld en geluid?

Thuis het beste beeld en geluid? www.hcc.nl/home-entertainment Syllabus home entertainment Thuis het beste beeld en geluid? Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over de lezing home entertainment. De onderwerpen die aan bod komen

Nadere informatie

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem GfK. Growth from Knowledge Internet Radio Leendert van Meerem Radio, het oudste elektronische medium 2 - Gestart, 100 jaar geleden op de Amplitude Modulatie : AM - Voor de oorlog al krakend met de Korte

Nadere informatie

METEN VAN ONLINE KIJKCIJFERS

METEN VAN ONLINE KIJKCIJFERS METEN VAN ONLINE KIJKCIJFERS PROGRAMMACONTENT Alles uit deze brochure mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, maar alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde van vermelding van: Bron: Stichting

Nadere informatie

Kijkcijfers per zender

Kijkcijfers per zender Onderwerp: Persbericht kijkcijfers KijkTotaal Januari 2011 Datum: 07-02-2011 Volgnummer: 1 Kijkcijfers per zender De publieke omroepen behaalden in januari over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (FEBRUARI 2017) 07-03-2017 2 KIJKCIJFERS PER ZENDER De totale tijd die voor het televisiescherm wordt doorgebracht was 208 minuten

Nadere informatie

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU 60% VAN DE MOEDERS DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU JONGE MOEDERS: EEN UNIEKE DOELGROEP Welke invloed hebben media en reclame op de kennis en het gedrag van jonge moeders? En wat beïnvloedt

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (OKTOBER 2014) 07-11-2014 10 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in oktober over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (NOVEMBER 2015) 07-12-2015 11 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in november 2015 over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JANUARI 2015) 09-02-2015 1 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in januari 2015 over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie

W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3. 07. De app in een goede mobiele strategie W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 3 07. De app in een goede mobiele strategie Introductie We ontwikkelden de afgelopen jaren verschillende consumenten apps. De wens van bedrijven om

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 RAPPORT Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 02-02-2016 Pagina

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (OKTOBER 2015) 09-11-2015 10 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in oktober over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment. GfK 31 oktober 2017

Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment. GfK 31 oktober 2017 Wat doet de jeugd? GfK Barbara Schouten- Sr. Business Consultant Media & Entertainment 1 When the iphone was launched in 2007 Capturing tomorrow s opportunities by understanding future needs and how to

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JANUARI 2014) 07-02-2014 1 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

Kijkcijfers per zender

Kijkcijfers per zender Onderwerp: Persbericht kijkcijfers KijkTotaal december 2012 Datum: 07-01-2013 Volgnummer: 12 Kijkcijfers per zender De publieke omroepen behaalden in december over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (OKTOBER 2016) 07-11-2016 10 KIJKCIJFERS PER ZENDER De totale tijd die voor het televisiescherm wordt doorgebracht was 195 minuten

Nadere informatie

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1 GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl Esra Atescelik juni 2009 1 Inhoudsopgave 1. Concept Culture Shock.3 1.1 Definitief concept 4 1.2 Interactief gedeelte van de film..4

Nadere informatie

Hoe worden de TV kijkcijfers gemeten?

Hoe worden de TV kijkcijfers gemeten? Hoe worden de TV kijkcijfers gemeten? Kijkmeting in TV Panel GfK 2017 l Alke Bassler SKO Gebruikersdag 12 september 2017 1 Kijkcijfers huidige meting 2 1965 1974: Televisiedagboek 3 1974-1987: Dagboek

Nadere informatie

Kijkcijfers per zender

Kijkcijfers per zender Onderwerp: Persbericht kijkcijfers KijkTotaal December 2011 Datum: 09-01-2012 Volgnummer: 12 Kijkcijfers per zender De publieke omroepen behaalden in december over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME

SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME SERIEUS ADVERTEREN ONLINE OMROEPBRABANT.NL/RECLAME WEBSITE (DESKTOP/TABLET) Het medium met de meest uitgebreide advertentiemogelijkheden. Zo kunt u zelf bepalen op welke bannerpositie u staat, in welke

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN

WHITEPAPER HEALTH 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN WHITEPAPER HEALTH NEDERLANDERS ZIJN GEEN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDS- PRODUCTEN 51% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN GEZONDHEIDS PRODUCTEN Vrouwen zijn meer geïnteresseerd

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JANUARI 2017) 07-02-2017 1 KIJKCIJFERS PER ZENDER De totale tijd die voor het televisiescherm wordt doorgebracht was 214 minuten

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor.

2. Wat kost HBO GO? HBO GO is onderdeel van het HBO Pakket. Daarom betaalt u er niets extra voor. Q&A HBO GO Versie: 0 Versie: 1 Datum: 27 april 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Algemeen Instellingen Problemen oplossen

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Telecom E-zine mei 2012

Telecom E-zine mei 2012 1 van 5 13-9-2013 10:47 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie. Telecom E-zine mei 2012 Beste abonnee, Volgens de Metro stappen consumenten sneller over om geld te besparen

Nadere informatie

Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M.

Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M. Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M. Segijn Dutch Summary (Nederlandse samenvatting) Alledaags multiscreening.

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (NOVEMBER 2016) 07-12-2016 11 KIJKCIJFERS PER ZENDER De totale tijd die voor het televisiescherm wordt doorgebracht was 205

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JULI 2017) 07-08-2017 7 KIJKCIJFERS PER ZENDER De totale tijd die voor het televisiescherm wordt doorgebracht was 171 minuten

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers.

Stadgenoot. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep. Involvit 2014. Sirikit Huibers. Online dienstverlening Woningcorporatie Stadgenoot afgestemd op de doelgroep Stadgenoot is één van de grootste woningcorporaties van Nederland en is huisbaas voor zo n 65.000 bewoners in Amsterdam. Stadgenoot

Nadere informatie

Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD

Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD Beheers de MULTI SCHERMEN WERELD BELANGRIJKE PUNTEN Wat is een Multi-Schermen website? De groeiende belangrijkheid van Multi-Schermen websites Wat Google aanbeveelt What Google vereist Maak van je bezoekers

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (DECEMBER 2013) 07-01-2014 12 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in december 2013 over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 Inhoud 1. Bezit apparaten 2. De digitale dagbladlezer 3. Volgen van het nieuws 4. Gebruik apps 5. Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Trends in digitale

Nadere informatie

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten

NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten NOM bereidt zich voor op de toekomst en gaat totaal lezen van mediamerken meten Februari 2015 De grens tussen de traditionele media print, televisie en radio is in de afgelopen jaren steeds meer aan het

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt.

Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Goede middag. Zo als belooft gaan we het hebben over de Smart TV. Maar laten we eerst eens onderzoeken welke plaats de Smart TV inneemt. Zelf had ik mij al een voorstelling gemaakt van een SmartTV. Dat

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (APRIL 2015) 07-05-2015 4 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

Kijkcijfers per zender

Kijkcijfers per zender Onderwerp: Persbericht kijkcijfers KijkTotaal oktober Datum: 07-11- Volgnummer: 10 Kijkcijfers per zender De publieke omroepen behaalden in oktober over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (NOVEMBER 2017) 07-12-2017 11 KIJKCIJFERS PER ZENDER De totale tijd die voor het televisiescherm wordt doorgebracht was 200

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie