CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867"

Transcriptie

1 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer:

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN PLANNEN MAKEN VISIE BEPALEN DOELGROEP BESCHRIJVEN DOELEN VASTSTELLEN BESLISSINGEN NEMEN CONCURRENTIE BEKIJKEN KOPPELINGEN LEGGEN EISEN VASTLEGGEN DE STRUCTUUR BEPALEN INTERACTIE BESCHRIJVEN ACHTERKANT VORMGEVEN GEGEVENS BEPALEN HET SKELET VORMGEVEN NAVIGATIE IN KAART BRENGEN WIREFRAMES MAKEN HET PROJECT KLEUR GEVEN ONTWERP SPECIFICEREN DE REFLECTIE 65 2

3 1. INLEIDING Het doel van dit verslag is om lezers een beeld te geven van de werkzaamheden die ik heb uitgevoerd om tot mijn ontwerp te komen. Het verslag is dan ook geschreven voor mensen die zich hiervoor interesseren en graag willen lezen welke stappen ik heb doorlopen. Om tot dit ontwerp te komen heb ik ervoor gekozen om de aanpak van Jesse James Garrett te volgen. De methode genaamd The elements of user experience komt tot een gebruiksvriendelijk eindproduct door vijf verschillende fases te doorlopen. In hoofdstuk 2 is de eerste fase van de methodiek van Garrett beschreven. Hierin zal ik onderzoeken wat er voor dit project nodig is en wat er mogelijk is. Hoofdstuk 3 staat in het teken van het nemen van beslissingen en het vastleggen van de eisen aan het systeem. Het vierde hoofdstuk van dit document zal ingaan op de totstandkoming van de structuur van het eindproduct. Het vijfde hoofdstuk staat in het teken van het vormgeven van het zogenaamde skelet. Ik zal hier mijn interactieontwerpen verantwoorden en de totstandkoming ervan beschrijven. Hoofdstuk 6 beschrijft de laatste fase van The elements of user experience en zal ingaan op het visuele ontwerp van het eindproduct. Tot slot zal ik in hoofdstuk 7 het project kort evalueren. 3

4 2. DE STRATEGIE BEPALEN Hoofdstuk 2 staat in het teken van de eerste fase van de methode van Jesse James Garrett, namelijk de strategy plane. Tijdens deze fase staat de orientatie op het te doorlopen proces centraal. Door het lezen van dit hoofdstuk zal het de lezer duidelijk worden wat ik gedaan heb om een duidelijk beeld van de te volgen route te krijgen. In de eerste paragraaf is het plan van aanpak ingevoegd waarin staat beschreven hoe ik vooraf heb bedacht dit project aan te gaan pakken. In de paragraaf daarna is het visiedocument te lezen wat bestaat uit een klein onderzoek naar de verschillende mogelijkheden en beschrijving van wat ik precies wil gaan maken. In paragraaf drie ga ik beschrijven hoe mijn doelgroepsomschrijving tot stand is gekomen. Paragraaf vier bestaat uit een overzicht van doelen die betrekking hebben tot dit project en waarom juist deze doelen van toepassing zijn op dit project Plannen maken In dit document worden de werkzaamheden die ik ga uitvoeren tijdens het blok c6 mobile interface beschreven. Gedurende het project zal ik dit plan van aanpak gebruiken om duidelijk te krijgen welke stappen er wanneer ondernomen moeten worden. Tijdens het project zullen er een aantal aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd met betrekking tot dit document. In hoofdstuk 1 zal ik het project definiëren. Alle belangrijke factoren zoals onder andere de aanleiding, doelstellingen en probleembeschrijving zal ik hier helder beschreven. Vervolgens heb ik in hoofdstuk 2 de verschillende fases van het project beschreven en deze aan milestones gekoppeld, zodat het duidelijk is in welke periode van dit blok waaraan gewerkt moet worden Projectdefinitie Aanleiding Zelf doe ik aan amateurvoetbal bij Vitesse Delft op een redelijk laag niveau. Wekelijks kom ik in aanraking met verschillende situaties die goed geautomatiseerd zouden moeten kunnen worden. Hieronder zal ik enkele van deze situaties beschrijven. Er moet voor de wedstrijden altijd druk worden rond g d om te inventariseren wie er allemaal kunnen komen. Er moet op de dag zelf vaak nog uitgevogeld worden in het geval dat er bij een andere club wordt gespeeld wie er rechtstreeks naar toe gaan, wie er bij de club verzamelen en wie van hen met een auto bij de club verzamelen. Er moet altijd rond g d worden hoe laat er gespeeld wordt en waar er gespeeld wordt omdat die informatie niet snel en makkelijk te vinden is. Er moet na afloop van de wedstrijden altijd afgesproken worden wie er de was mee naar huis neemt om te wassen. Dit zorgt altijd voor discussie en vaak zijn het dezelfden die uiteindelijk de taak op zich nemen. Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken zoals de stand, waarvan het handig is als die voor iedereen makkelijk te bekijken zou zijn. 4

5 Probleembeschrijving De informatie die binnen het voetbalteam gedeeld moet worden gaat stroef en zal goed en duidelijk vormgegeven moeten worden. Er zijn een aantal zaken die bij de aanleiding genoemd zijn die voor veel extra organisatiewerk zorgen. Niet iedereen zit daar altijd op te wachten. Doelstelling van de opdracht De doelstelling van de opdracht is om een HTML5 webapp te ontwikkelen die het voor amateurvoetballers makkelijk maakt om noodzakelijke informatie binnen het team gemakkelijk te delen. Methodiek Om een keuze te maken voor de te kiezen methodiek voor dit project heb ik goed gekeken naar wat er het beste in deze situatie past. Mijn keuze is uiteindelijk gevallen op de methode The elements of user experience van Jesse James Garrett. Allereerst volgt er een beknopte beschrijving van deze methode en vervolgens zal ik de keuze voor deze methode toelichten. The Elements of User Experience is een methode voor het ontwikkelen van websites waarbij de gebruikers van het uiteindelijke product central staan. In het proces worden vijf zogenaamde planes doorlopen, deze planes zijn de stappen die genomen worden om uiteindelijk tot een website te komen die gebruiksvriendelijk en effectief is. Dit hele proces is er op gericht dat geen enkele actie van de gebruiker op jouw site gebeurd zonder dat jij als ontwerper dat voor ogen had. Dit betekent dat iedere mogelijke actie van tevoren is bepaald en dat de verwachtingen van de gebruiker gedurende het hele proces zijn vastgelegd. Iedere beslissing met betrekking tot het ontwerpen van de website komen aan bod in de vijf planes van Jesse James Garrett. Iedere keuze die gemaakt wordt heeft invloed op datgene wat in de volgende plane gedaan zal moeten worden. Werk in de volgende plane hoeft niet te wachten tot de plane ervoor voltooid is. Het werk kan elkaar overlappen, maar voordat de volgende plane voltooid kan worden moet de erop voorafgaande wel voltooid zijn. Als we van onder naar boven kijken komen we in de hieronder beschreven volgorde langs de planes. Elke plane verder komt dichter bij het eindresultaat en zal een concreter beeld geven van hoe de website er uiteindelijk uit komt te zien. De plane die als eerst doorlopen wordt is de Strategy plane. Datgene wat de gebruiker nodig heeft en wat haar doelen zijn is de primaire taak waar een website aan zal moeten voldoen. We zullen eerst moeten begrijpen wat deze doelen van gebruikers inhouden en wat ze verwachten van de website. Als we dit duidelijk in kaart hebben, dan kunnen we pas verder gaan met het ontwikkelen. Naast datgene wat de gebruikers willen zien in de site zijn er natuurlijk de doelen die de 5

6 opdrachtgever heeft. De opdrachtgever wil wat bereiken met de site en dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als wat de gebruiker op de site wil zien. Er zal hier een goede afstemming in gezocht moeten worden. De producten die tijdens dit gedeelte van het ontwerp opgeleverd worden vormen de basis van de Scope plane. Na de Scope plane volgt de Strategy plane. In de Strategy plane zijn de verwachtingen van de gebruikers naar voren gekomen en datgene wat de opdrachtgever graag wil zien. Dit staat als basis voor de functionele specificaties die tijdens deze plane gevormd worden. Hierin wordt beschreven welke mogelijkheden het uiteindelijke product minimaal moet bevatten. Daarnaast worden de inhoudelijke specificaties gevormd. Deze specificaties beschrijven wat er op het gebied van gegeven informatie minimaal moet terug komen op de website. De Structure plane gaat in op hoe het systeem reageert op de gebruiker. Dit noemen we de Interaction Design van de website. Hierbij wordt rekening gehouden met alles wat de gebruiker kan doen en hoe het systeem daarop zal reageren. Op gebied van de informatie die de website bevat zal er een structuur moeten worden aangebracht. Er zal een keuze gemaakt moeten worden hoe de informatie naar de gebruiker gebracht wordt, oftewel hoe de informatie architectuur er uit zal komen te zien. De Skeleton plane is in feite in drie gedeeltes opgedeeld. Op zowel de visuele kant als de informatieve kant zal er rekening gehouden moeten worden met hoe de informatie naar de gebruiker getoond zal worden. De informatie moet zo gebracht worden dat de gebruiker van het systeem meteen gebruikt wat er bedoeld wordt. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de manier waarop de gebruiker kan navigeren op de website. Dit zal voor de gebruiker visueel te begrijpen moeten zijn, maar ook de volgorde zal een duidelijke logica moeten bevatten. Tot slot wordt de laatste plane doorlopen; de Surface plane. Op deze plane staat het uiteindelijke visuele ontwerp van het systeem centraal. Er wordt gekeken hoe het product er precies uit komt te zien en of daarbij rekening wordt gehouden met alle hiervoor doorlopen planes, alles zal op elkaar aan moeten sluiten. Mijn opdracht staat geheel in het teken van het maken van het gebruiksgedeelte van een website, het uitdenken van hoe alles moet gaan werken. Interaction design en user experience design zijn twee termen die bij mijn project zeer centraal zullen staan. Bij de methodiek van Jesse James Garret staan deze twee termen ook bijzonder centraal en met een aantal specifieke mijlpalen wordt ervoor gezorgd dat het uiteindelijke product op deze gebieden ook goed scoort. Tijdens mijn studie heb ik ook meerdere malen met deze methode gewerkt en heb hier altijd een goed gevoel bij gehad. De te doorlopen stappen zijn zeer gericht en dat zorgt voor een overzichtelijk project, waarbij kritiek punten van tevoren al duidelijk worden. Door mijn ervaring met de methodiek ben ik ervan overtuigd dat ik eventuele problemen in het projectverloop spoedig kan herkennen en hier adequaat op zal kunnen reageren. Afbakening Een opsomming van enkele specifieke gedeeltes waar ik me wel of niet mee bezig zal houden tijdens dit project. Dit is geen uitputtend lijstje, maar een globalisering van enkele onderwerpen waarvan ik wil vastleggen of ik me er wel of niet in zal verdiepen. 6

7 Binnen de projectgrenzen Het interaction design van de applicatie. Het visual design van de applicatie. Buiten de projectgrenzen Het automatisch ophalen van gegevens van andere websites om mijn database te vullen. Het uitvoerig testen van de applicatie onder een gedeelte van de doelgroep De informatiestructuur van de applicatie. De codering van de applicatie. Een verdienmodel voor de applicatie. Risicofactoren Hieronder zal ik enkele van de in mijn ogen belangrijkste risicofactoren weergeven. Risico Herkenning Maatregel Impact De haalbaarheid van het project Een goede, duidelijke en specifieke planning De planning opvolgen en in het geval van problemen aan de hand hiervan de planning bijstellen. Producten niet tijdig kunnen afronden, waardoor het eindproduct vertraging oploopt. Onervarenheid Goed naar mijn eigen kwaliteiten kijken en waar nodig leren van anderen. Op het moment dat iets mij niet duidelijk is hulp vragen aan docenten of medestudenten. Kwalitatief ondermaatse producten opleveren. Onduidelijkheid afbakening Voordat het project start duidelijk kijken wat er wel en niet gedaan moet en kan worden. Een afbakening op papier zetten waarop duidelijk is wat er wel of niet gemaakt zal worden door mij. Producten die ik niet kan maken, waardoor problemen met de oplevering ontstaan Planning Het is belangrijk om te starten met een duidelijke planning. In dit hoofdstuk wil ik duidelijk maken welke fases ik wanneer zal doorlopen en welke documenten ik zal opleveren. Daarnaast zal ik een schattig maken hoeveel tijd ik voor een specifiek onderdeel nodig zal hebben. 7

8 Concrete werkzaamheden De uit te voeren activiteiten omvatten onder andere: Fase 1 (Strategy plane): Het opstellen van een visie-document. Bekijken waarom voor welke aanpak gekozen wordt en dit duidelijk motiveren. Daarnaast is het belangrijk om op te schrijven waar het systeem aan moet voldoen. Er zal gekeken worden naar de doelgroep die het product gaat gebruiken en een overzicht gemaakt van de doelen. Documenten: Plan van aanpak, Doelgroepsomschrijving, Doelenoverzicht Fase 2 (Scope plane): Een scan waarin gekeken wordt wat er allemaal al op de markt is. Bestaande vergelijkbare applicaties worden bekeken en geëvalueerd. Hierbij is het ook belangrijk om te kijken wat er allemaal mogelijk is en om enige ervaring op te doen met het ontwerpen voor dit type medium. Aan de hand van deze bevindingen zal ik een lijst opstellen van eisen waar het systeem aan moet voldoen. Documenten: Benchmark, Systeemeisen Fase 3 (Structure plane): Er zullen schetsen gemaakt moeten worden van hoe alle functionaliteiten geplaatst gaan worden. De navigatie wordt getekend en beschreven, alle mogelijkheden moeten hierin duidelijk naar voren komen. Documenten: Siteplan, Navigatieplan Fase 4 (Skeleton plane): De eerste opzet voor het design wordt gemaakt. Documenten: Schetsen, Wireframes Fase 5 (Surface plane): De schetsen worden verder uitgewerkt en zullen omgebouwd worden tot een definitief product. Documenten: Wireframes, Eindproduct Op te leveren producten Product Beschrijving Afhankelijkheden Plan van aanpak Doelgroepsbeschrijving Hierin staat beschreven hoe ik dit blok ga indelen. De nadruk ligt hierbij op de volgende punten: Wat is de opdracht? Hoe ga ik mijn tijd in plannen? Welke producten ga ik opleveren? En hoe ziet het project er uit? Het is belangrijk om voordat je aan een project begint je duidelijk in kaart brengt voor wie het project bedoeld is en door wie Geen. Geen. 8

9 Doelen Benchmark Systeemeisen Site plan Schetsen Wireframes het gebruikt zal worden. In dit document zal ik de doelgroep beschrijven, segmenteren en persona s opstellen. Bij het ontwikkelen van een website is het goed om vooraf in kaart te brengen wat je ermee wilt bereiken. Ik za dit doen voor zowel de gebruikers als voor de opdrachtgever. Om een beeld te kunnen krijgen wat er allemaal al op de markt is zal ik onderzoek gaan doen naar verschillende vergelijkbare producten. Als ik eenmaal een duidelijk beeld heb wat ik precies moet gaan maken zal ik een lijst opstellen met eisen waar het uiteindelijke systeem aan moet gaan voldoen. In het siteplan zal ik een overzicht maken van de pagina s die ontworpen zullen gaan moeten worden en hoe deze met elkaar in verbinding zullen gaan staan. Er zullen een hoop schetsen gemaakt worden van alle pagina s en functionaliteiten die ontworpen gaan worden. De hiervoor genoemde schetsen zal ik uiteindelijk met behulp van de computer om gaan zetten in digitale wireframes. Geen. Ik zal de doelgroepomschrijving gedeeltelijk compleet moeten hebben om een duidelijk beeld te hebben waar ik precies naar moet kijken. Om een set goede systeemeisen op te kunnen stellen moet ik door middel van de benchmark een goed beeld hebben gevormd van de mogelijkheden en van wat wel en niet werkt. Het siteplan is gebaseerd op gedeeltelijk de doelen, de benchmark en de systeemeisen. Ik moet weten wat er precies in het product moet gaan komen, wat er werkt en wat er niet werkt. De schetsen zijn afhankelijk van de systeemeisen. Als ik weet wat ik kan gaan schetsen dan pas kan ik hiermee aan de slag. Om de wireframes te kunnen maken zal ik de schetsen af moeten hebben en het siteplan. 9

10 Eindproduct Het uiteindelijk product dat ik zal gaan opleveren. Al het hierboven genoemde zal voltooit moeten zijn om het eindproduct te kunnen opleveren Visie bepalen In dit visiedocument ga ik in op twee aspecten van dit project. Allereerst zal ik de huidige situatie beschrijven en uiteenzetten waarom deze applicatie precies ontwikkeld moet gaan worden. Er moet immers voldoende reden zijn om deze applicatie te gaan gebruiken in tegenstelling tot doorgaan met de huidige situatie. Daarnaast zal ik een korte beschrijving doen over het ontwikkelen voor mobiele telefoons. Daaruit zal duidelijk naar voren moeten komen waar specifiek op gelet moet worden bij het ontwerpen voor dit medium Waarom? Zelf doe ik aan amateurvoetbal bij Vitesse Delft op een redelijk laag niveau. Wekelijks kom ik in aanraking met verschillende situaties die goed geautomatiseerd zouden moeten kunnen worden. Hieronder zal ik enkele van deze situaties beschrijven. Er moet voor de wedstrijden altijd druk worden rond g d om te inventariseren wie er allemaal kunnen komen. Er moet op de dag zelf vaak nog uitgevogeld worden in het geval dat er bij een andere club wordt gespeeld wie er rechtstreeks naar toe gaan, wie er bij de club verzamelen en wie van hen met een auto bij de club verzamelen. Er moet altijd rond g d worden hoe laat er gespeeld wordt en waar er gespeeld wordt omdat die informatie niet snel en makkelijk te vinden is. Er moet na afloop van de wedstrijden altijd afgesproken worden wie er de was mee naar huis neemt om te wassen. Dit zorgt altijd voor discussie en vaak zijn het de zelfden die uiteindelijk de taak op zich nemen. De hierboven problemen zijn slecht van organisatorische aard en het zou makkelijk zijn om deze problemen weg te nemen door middel van een website of/en applicatie. Als er een applicatie ontwikkeld kan worden die iedereen in het team kan en wil gebruiken zullen deze problemen verdwijnen. Belangrijk daarbij is dat daadwerkelijk iedereen in staat zal zijn om de applicatie te gebruiken. Er zal dus zodanig ontwikkeld moeten worden dat er een zo groot mogelijk aantal browsers en toestellen probleemloos toegang heeft tot het te ontwikkelen product. Naast de hierboven genoemde probleem zijn er nog een aantal zal die om een oplossing vragen. Om in de huidige situatie de stand en het programma op te vragen moet er gebruik gemaakt worden van de website voetbal.nl. Weinig mensen binnen het team doen dit en ikzelf betrap me er op dat ik heel weinig op deze website te vinden ben. Deze website is namelijk een draak van een website. Een groot gedeelte van deze website is gevuld met reclame. Navigeren is ontzettend moeilijk gemaakt en de juiste informatie op het scherm krijgen is een regelrechte uitdaging. Bovendien is dit alles simpelweg onmogelijk op een mobiele telefoon. De website is groot, log en traag en is werkelijk 0% geschikt voor kleinere schermresoluties. De makers van de website hebben onlangs een mobiele applicatie voor de iphone uitgebracht, maar het feit dat je hiervoor bijna twee euro moet betalen schrikt iedereen af. 10

11 Kortom, een gratis mobiele versie van voetbal.nl waar spelers simpele zaken als de stand en het programma kunnen bekijken is een zeer welkome toevoeging aan het internet Hoe? Nu er is vastgesteld dat een dergelijke mobiele applicatie nodig is zal er gekeken moeten worden naar hoe dit zal moeten gebeuren. Ontwikkelen voor een mobiel medium is niet hetzelfde als ontwikkelen voor de traditionele pc. Er komen namelijk een hoop nieuwe aspecten bij kijken waar volop rekening mee gehouden moet worden. Gebruik De smartphone wordt natuurlijk op een andere manier gebruikt dan dat de traditionele pc gebruikt wordt. Grote delen van de Nederlandse bevolking hebben tegenwoordig een mobiele telefoon met daarop internettoegang. Het feit dat 48% van alle zoekopdrachten vanaf een mobiele apparaten gedaan worden is hier een belangrijk voorbeeld van. De zoekopdrachten vanaf een pc worden in principe altijd vanaf dezelfde plek gedaan, waar de zoekopdrachten vanaf een mobiel apparaat vanaf iedere plek in Nederland gedaan kan zijn. Mensen zijn niet meer gebonden aan de bureaustoel, maar kunnen overal en altijd even snel het internet op. Bij dat even snel zit het grote verschil. Waar mensen met een pc (of tablet desnoods) de tijd nemen om te kijken op een website, zal een groot gedeelte van de mobiele telefoon gebruikers enige vorm van haast hebben. De websites worden namelijk bekeken op momenten tussendoor. Het is ongebruikelijk om te denken: Laat ik nu even een kwartier op de bank gaan zitten internetten op mijn mobiele telefoon. Nee, veel gebruikelijker is het om even snel terwijl je op de bus staat te wachten wat van je favoriete websites te bezoeken. Kortom het is belangrijk om bij het ontwikkelen voor mobiele telefoon er rekening mee te houden dat informatie zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk getoond moet worden, de bezoekers hebben namelijk niet het geduld en de tijd als dat ze normaal zouden hebben. Schermgrootte Het eerste en misschien wel grootste verschil tussen een traditionele pc en een mobiel apparaat is de schermgrootte. Op de desktop is er in principe zeeën van ruimte om alle elementen en allerlei informatie op het scherm te plaatsen. Op de mobiele telefoon echter is deze ruimte er niet. Veel apparaten hebben een schermresolutie van 320 bij 480 pixels en dan hebben we het nog niet eens over de fysieke grootte van het scherm. Er zullen dus offers gemaakt worden wat betreft er allemaal op het scherm getoond moet worden. Oriëntatie Mobiele telefoons hebben een hele leuke en vooruitstrevende mogelijkheid, namelijk de mogelijkheid om de orientatie van het scherm te veranderen. Een gebruiker kan namelijk via landschap modus een website bekijken of via de portret modus. De ene variant is in de breedte en de ander in de lengte. Beide mogelijkheden zijn een wereld van verschil. Er zijn echter een aantal aannames die gedaan moete worden. Wanneer gebruiken mensen de ene versie en wanneer de andere? Doorgaans kan er vanuit gegaan worden dat de landschap modus het liefst gebruikt wordt om te typen en de portret modus om te lezen. Landschap geeft de mogelijkheid tot grotere knoppen waarmee 11

12 typen met de duimen prettiger wordt. Informatie kan over de breedte getoond worden en voorkomt zo de nood om horizontaal te scrollen. Portret geeft de mogelijkheid aan gebruikers om de telefoon rechtop te houden en met één hand vast te houden. Informatie wordt in de lengte getoond en voorkomt zo de nood om verticaal te scrollen. Voor mij het belangrijkste punt wat hierboven naar voren komt is het met één hand vasthouden. In portret is het makkelijk om dit te bewerkstelligen, maar in landschap is dit heel erg lastig. Als je dit feit combineert met de hiervoor genoemde haast die bezoeker op de website zullen hebben lijkt het logisch om in eerste instantie van portret uit te gaan. Mensen die haast hebben zullen gemakkelijker iets bekijken als ze daarmee een hand vrij houden. Bovendien is de portret mode de standaard voor het besturingssysteem, dus als het niet nodig is om landschap te verplichten zal dat zeker niet gedaan moeten worden. Het ondersteunen van de mogelijkheid is echter wel aan te raden. Door de mogelijkheid open te laten laat je mensen immers vrij in hun keuze. Touch De smartphone is vrijwel zonder uitsluiting een touchscreen apparaat, dat betekend dat er gebruik gemaakt zal worden van de vingers om te navigeren. Het is prettig om je vingers te gebruiken als input-device, omdat er een extra apparaat of laag wordt weggenomen. Je hoeft niet eerst meer op de muis te drukken om die muis vervolgens op het element dat je wilde aanklikken te laten drukken. Er is direct contact met het doel. Dit geeft echter wel enkele problemen. Een vinger is een stuk dikker dan het pijltje van de muis. Knoppen zullen een stuk groter moeten worden om nog door de dikke vinger geraakt te kunnen worden. Standaard wordt uitgegaan van een grootte van minimaal 44 bij 44 pixels (WWDC gespecificeerd. Visueel hoeven ze niet die grootte te beslaan, zolang het responsieve gedeelte maar wel die grootte beslaat. Doordat de muis niet meer over het scherm vliegt zijn mogelijkheden om te zien wat er precies interactief is beduidend geslonken. Op een reguliere pc kan je met behulp van de muis er achter komen wat interactief is en wat niet. Elementen zullen oplichten zodra je met de muis er overheen gaat om duidelijk te maken dat klikken mogelijk is. Doordat deze mogelijkheid nu verdwenen is zullen knoppen nog duidelijker knoppen moeten zijn. De gebruiker moet kunnen zien en zeker weten dat op het moment dat hij zijn vinger ergens op zet er ook daadwerkelijk wat za gaan gebeuren. Snelheid Een telefoon beschikt meestal niet over de snelheid van een grote moderne pc en het internet waar de telefoon gebruik van maakt komt vaak binnen via een 3G verbinding. Websites zullen dus niet net zo snel laden. Het is belangrijk dat daar rekening mee gehouden wordt. Dat betekent dat er spaarzaam omgegaan zal moeten omgegaan met afbeeldingen, animaties of zware scripts. Zeker als je nagaat dat de bezoekers niet alle tijd van de wereld hebben op jouw mobiele site Doelgroep beschrijven Nadat ik een duidelijk beeld had gekregen, door middel van het opstellen van het visie-document, ben ik een stap verder gegaan. Voor ieder project waar je mee aan de slag gaat is het heel belangrijk om te weten wat precies je doelgroep is. Om deze 12

13 doelgroep duidelijk in beeld te krijgen heb ik een klein onderzoekje gedaan op internet. Ik ben toen begonnen met het doorlopen van een aantal belangrijke stappen om mijn doelgroep goed in beeld te krijgen. Allereerst ben ik begonnen met het beschrijven van de globale doelgroep. Vervolgens heb ik naar een aantal belangrijke factoren van deze groep gekeken. Deze factoren zijn: Demografisch (Hoe oud zijn ze? Waar wonen ze? Zijn het mannen of vrouwen?), Technlogisch (Wat is hun affiniteit met technoligie?) en Economisch (Hoe staan ze er financieel voor?). Nadat ik de doelgroep in globale lijnen had beschreven heb ik vervolgens een segmentatie gemaakt. De doelgroep was nog te breed en verschillend om goed mee aan de slag te kunnen gaan. Daarom heb ik drie verschillende groepen binnen de doelgroep aangemaakt. Ik heb besloten ze in te delen naar de mate waarmee ze het internet gebruiken. Dit omdat het internet een belangrijk punt is waar dit product mee staat of valt. In eerste instantie had ik ervoor gekozen om in te delen aan de hand van leeftijd, maar toen ik hiermee bezig was realiseerde ik mij dat het leeftijdselement niet heel erg van belang was. Vervolgens ben ik gaan kijken naar wat wel echt van belang was voor het project, het resultaat hiervan was dat ik de mate van internetgebruik erbij heb gepakt. Tot slot heb ik wat de doelgroepsbeschrijving betreft ervoor gekozen om een primaire en een secundaire persona te maken. De primaire persona is diegene voor wie dit project specifiek wordt ontwikkeld; in deze persoon komen alle eigenschappen terug die perfect op het project aansluiten en de doelgroep het beste belichamen. Naast deze primaire persona heb ik een secundaire persoon gemaakt. Aan deze persoon wordt niet direct de aandacht besteedt, maar zal bij het ontwikkelen wel in het achterhoofd gehouden worden. Het project zal perfect moeten zijn voor de primaire persona, maar de secundaire zal er ook genoeg uit moeten kunnen halen Beschrijving Deze applicatie zal worden ontwikkeld voor amateurvoetballers in het algemeen. De leeftijd waar ik me op zal richten zullen diegene zijn die in staat zijn om individueel gebruik te maken van applicaties en computers. De leeftijdscategorie die ik daaraan koppel is de categorie 18 t/m 50 jaar. De doelgroep zal overwegend mannen zijn. Demografisch Om een goed beeld van de doelgroep te kunnen geven zal ik een aantal belangrijke factoren wat betreft de doelgroep zo goed mogelijk onderzoeken en beschrijven. Het demografische aspect, in dit geval de leeftijd, het geslacht en het woongebied. De leeftijd van de applicatiegebruikers zal zo tussen de 18 en 55 jaar liggen. Onder de 18 wordt er nog niet aan seniorenvoetbal gedaan en bij de junioren is er sprake van goede en duidelijke begeleiding waarbij deze applicatie niet bijster veel zal toevoegen. De problemen waar ik me op richt zullen voornamelijk voorkomen bij de senioren. Als eenmaal de leeftijd van 55 bereikt is zijn er niet veel mensen die nog aan voetbal doen. Uit eigen ervaring weet ik dat de groep mensen die na hun 55 ste nog actief deelnemen aan amateurvoetbal vrijwel nihil is. Halverwege 2009 stond de teller op leden, een toename van voetballers (2,3%) ten opzichte van het voorgaande seizoen. Als je deze gegevens omgerekend naar halverwege 2011 kom je op een ledental van zo rond de Je kan ervan uitgaan dat deze geregistreerde leden de maximaal 13

14 te behalen gebruikers van de applicatie omvatten, aangezien het in principe niet mogelijk is om mee te voetballen in competitieverband zonder aangesloten te zijn bij de KNVB (de nationale voetbalbond). De applicatie is immers niet interessant voor spelers die niet deelnemen aan een voetbalcompetitie. Halverwege 2009 telde de KNVB vrouwelijke voetballers. Dit is zo n 9,5% van het totale ledenbestand. (bron: Het woongebied van de doelgroep is niet duidelijk vast te leggen. Amateurvoetballers wonen over heel Nederland. Ik ga me, doordat ik Nederlands als voertaal van de applicatie ga gebruiken, enkel richten op mensen die in Nederland wonen en Nederlands spreken. Economisch Financieel gezien staat de doelgroep, amateurvoetballers van 18 tot 55 jaar oud over heel Nederland er heel erg wisselend voor. Dit gegeven is in principe niet van belang voor de ontwikkeling van de applicatie, maar eerder voor de verspreiding ervan en het eventuele verdienmodel. Technologisch Ook technologisch gezien zit er veel verschil in de doelgroep. Hoe de doelgroep met technologie omgaat is erg verschillend in de leeftijdsgroep van 18 tot 55 jaar. Mannen achterin de 40 zullen minder actief zijn met bijvoorbeeld sociale diensten als facebook en twitter dan jongeren van rond de 20. Het is een uitdaging om hier goed op in te spelen. De gehele doelgroep zal in ieder geval in het bezit zijn van een internetverbinding en het grootste gedeelte hiervan ook via de telefoon of tablet Segmentatie Er is gekozen om een segmentatie van de doelgroep te maken. Hierbij is gekozen om de gehele doelgroep in drie verschillende segmenten in te delen. Zware gebruikers Maakt veel gebruik van het internet. Doet dat onder andere door gebruik te maken van een ipad en een mobiele telefoon. De mensen uit deze groep zijn lid van sociale netwerken en maken hier actief gebruik van. Zo hebben ze een Facebook profiel waar ze regelmatig informatie delen en daarnaast maken ze ook gebruik van Twitter om het laatste nieuws te delen en te lezen. Middelmatige gebruikers Deze groep is niet in het bezit van een tablet, maar maakt wel gebruik van de mobiele telefoon om zo af en toe het internet te gebruiken. Ze zijn lid van sociale netwerksites, maar gebruiken deze slechts sporadisch. Informatie delen doen ze niet veel, maar informatie lezen is iets wat ze geregeld online doen. Lichte gebruikers De lichtste groep gebruikers is niet in het bezit van een tablet en heeft een telefoon waar het internet niet mee bezocht wordt. Ze zijn geen lid van sociale 14

15 netwerksites en hebben daar ook geen behoefte aan. Het internet wordt slechts gebruikt voor het broodnodige en dient niet voor vermaak. Er zal gekozen worden om primair voor de middelmatige groep gebruikers te ontwerpen. Deze groep sluit namelijk het beste aan bij het doel van het project; een innovatief en vooruitstrevend magazine neer zetten Primaire persona Steekwoorden Tussen de 18 en 30 jaar oud. Doet al lange tijd aan voetbal op een serieus en betrokken niveau. Doet iedere zaterdag aan voetbal. In het bezit van een iphone (ios). Werkt dagelijks met computers. Heeft een Facebook, Twitter en LinkedIn account. Maakt actief gebruik van social media. Persoonlijke informatie Naam Paul de Vrijter Leeftijd 28 Getrouwd/relatie Verloofd Kinderen Geen Inkomen Boven Modaal Woonplaats Amsterdam Opleiding HBO Commerciële Economie Functie(s) Sales Manager Freelance Fotograaf Full-time/Part-Time 32 uur per week Sales Manager 4 uur per week Fotograaf Secundaire persona Steekwoorden Tussen de 30 en 45 jaar oud. Heeft een onregelmatig rooster en kan slecht sporadisch voetballen. In het bezit van een Samsung Galaxy Apollo (android) Gebruikt internet sporadisch. Gebruikt geen social media. Persoonlijke informatie Naam Maaike Raamsdonk Leeftijd 39 Getrouwd/relatie Verloofd Kinderen 2 kinderen Inkomen Boven Modaal Woonplaats Haarlem Opleiding WO Psychologie Functie Personeelspsycholoog Full-time/Part-Time 20 uur per week 15

16 2.4. Doelen vaststellen Om de eerst verkenningsfase van dit project af te sluiten zijn er een aantal doelen opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met beide kanten van het verhaal. Namelijk de kant van de gebruiker en de kant van de ontwikkelaar. Het is belangrijk duidelijk te hebben wat er nodig is om het project succesvol te maken voor beide kanten. Om deze lijst te maken heb ik me beide situaties moeten inbeelden. Voor mij als ontwikkelaar is het vooral van belang dat het project slaagt en voldoet aan de eisen die de gebruikers er aan zullen stellen. Wat de gebruikers betreft is het vooral bedenken wat ze nou precies zouden willen. De gebruiker wil dat hij of zij wat aan de applicatie heeft en dat het gemakkelijk te gebruiken is. Niemand wil een vervelend product gaan gebruiken. Daarnaast zijn er een hoop verschillende gebruikers binnen de doelgroep. In de ideale situatie sluit het magazine op al deze verschillende gebruikers aan. Dit is een goed streven om mee aan de slag te gaan Wat wij willen behalen met behulp van dit product 1. Een communicatiemiddel ontwerpen dat in de ogen van de gebruikers innovatief en modern is. 2. Een communicatiemiddel ontwerpen dat ervoor zal zorgen dat de gebruikers goed op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt binnen het team. 3. Een communicatiemiddel ontwerpen dat de belangrijkste organisatorische zaken structureert en versimpelt Wat de gebruikers willen behalen met behulp van dit product 1. Een communicatiemiddel dat gemakkelijk te gebruiken is. 2. Een communicatiemiddel dat inspeelt op de wensen van alle verschillende gebruikers. 16

17 3. BESLISSINGEN NEMEN Het derde hoofdstuk van dit ontwerprapport bestaat uit de tweede fase van de methode van Jesse James Garrett, te weten de scope plane. In deze fase van het project staat het nemen van beslissingen over wat er precies moet gebeuren centraal. De lezer kan door het lezen van dit hoofdstuk te weten komen wat ik heb gedaan om tot een lijst van eisen te komen waar het product aan moet voldoen. In de eerste paragraaf zal ik de werkzaamheden die ik heb verricht om tot een benchmark te komen beschrijven. In de tweede paragraaf zal te lezen zijn hoe ik tot de verschillende mogelijkheden van de applicatie ben gekomen. Tot slot kom ik in de laatste paragraaf met een lijst van systeemeisen die ik uitgebreid zal motiveren Concurrentie bekijken Nadat de eerste fase van het project was afgerond had ik een beter beeld over wat precies de basis moest gaan worden. Het was mij duidelijk geworden wat de mogelijkheden waren met betrekking tot online magazine. Ik had een beter beeld over wat precies de doelgroep was en waar deze precies uit bestond. En tot slot had ik enkele doelen opgesteld die mij duidelijk hebben gemaakt wat voor wie precies belangrijk is binnen dit project. De volgende stap was het verkennen van de markt. Om een idee te krijgen wat wel en wat niet werkt heb ik een aantal vergelijkbare websites en applicaties bekeken die of al een tijdje op de markt zijn, of zeer recent zijn verschenen. Bij deze websites en applicaties heb ik gelet op een aantal belangrijke factoren. Hetgeen waar ik voornamelijk op heb gelet is welke functionaliteiten ze bevatten en hoe daarmee om wordt gesprongen. Bij deze benchmark ga ik een aantal applicaties en websites bekijken om te achterhalen welke mogelijkheden er gebruikt worden. Hierbij zal ik extra aandacht besteden aan de mogelijkheden die de applicatie of website biedt en hoe het zit met de usability. De te bekijken applicaties en websites zijn: 1. Teamlink (website) 2. Teamlink (applicatie) 3. Voetbal.nl (website) 4. Voetbal.nl (applicatie) 17

18 Teamlink (website) Hierboven wordt de homepagina van de Teamlink website weergegeven. Teamlink is een applicatie gecombineerd met een website die senioren amateurteams op de hoogte wil houden van de stand en programma. Daarnaast biedt de applicatie enkele functionaliteiten om voor teamgevoel te zorgen. 1. Zoals op deze pagina te zien is ben ik, Bart Waardenburg, ingelogd bij het team VD6 (wat een afkorting is voor Vitesse Delft 6). Deze afkorting is door de beheerder van de Teamlink ingevoerd op de instellingen pagina. De grote rode knop zorgt ervoor dat je direct naar de pagina van jouw Teamlink gaat. Op deze eerste pagina worden nog een hoop andere gedeeltes weergegeven zoals actuele items, contact pagina, statistieken en winmogelijkheden. 18

19 Op de hierboven weergegeven pagina kom je terecht zodra je ervoor kiest om direct naar je eigen Teamlink te gaan. Dit scherm kan overigens ook door niet-leden van het team bekeken worden. 1. Bij het nummertje 1 worden een aantal gegevens over het team weergegeven. Deze Teamlink wordt niet actief gebruikt en de statistieken zijn dan ook niet compleet. De naam van het team, de naam van de beheerder, het aantal spelers, het aantal supporters, de wedstrijden en het aantal vaantjes wordt weergegeven. 2. Bij 2 staan statistieken over hoe het team gespeeld heeft, maar omdat de beheerder niet veel van de applicatie begreep is er nooit een migratie uitgevoerd naar het nieuwe seizoen. Daardoor staan deze gegevens nog allemaal op nul en zijn er maar slechts een aantal spelers lid van het team. 3. Als er doorgevoerd zou worden wie in welke wedstrijden gescoord hebben zou hier in dit venster weer worden gegeven wie er de doelpuntenmakers van het team zijn. 4. Hier is de zogenaamde prijzenkast te zien waarin de hierboven genoemde vaantjes worden weergegeven. Vaantjes kunnen worden gezien als achievements die een team gezamenlijk bereikt. Daarbij kan gedacht worden aan een winstreeks of een aantal doelpunten in een wedstrijd bijvoorbeeld. 19

20 Het hierboven weergegeven scherm komt naar voren zodra de gebruiker kiest voor wijzigen rechts onderin het scherm. Na deze actie verdwijnt de rest van de website achter een donker gordijn en komt de pagina wijzig profiel naar voren. De gebruiker heeft hier de mogelijkheid om een aantal gegevens aan te passen. Allereerst de persoonlijke gegevens als , naam wachtwoord en geboortedatum. Daarnaast kan de speler zich proberen toe te voegen aan een Teamlink, of zich daarvan verwijderen. Dit kost echter enige moeite aangezien de beheerder van een Teamlink spelers moet accepteren. De beheerder van deze Teamlink kreeg dat echter met moeite voor elkaar waardoor spelers als supporters geregistreerd werden en ze niet alle informatie te zien hebben gekregen. Daarnaast zijn er de mogelijkheden om wekelijkse mailtjes te krijgen met nieuws over het team of over Teamlink in het algemeen. Tot slot is er de mogelijkheid om een mobiel telefoonnummer op te geven en om te bekijken wat er nieuw is sinds je laatste bezoek aan de website of applicatie. Onderin het scherm zijn de verschillende mogelijkheden van de Teamlink website te zien. 20

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Inzet van Social Media

Inzet van Social Media Inzet van Social Media Wat zijn sociale media? Sinds enkele jaren is de term sociale media gemeengoed geworden. In deze gratis cursus leert u wat u allemaal kunt doen met behulp van sociale media. U zult

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderzoeks rapportage.

Onderzoeks rapportage. Onderzoeks rapportage. RICK VAN DER HEIDEN YOURI ROGGEVEEN NICK MATTHIJSSE WOUTER VAN DER KAMP CONCEPT & STRATEGIE PROTOTYPING INTERACTION DESIGN VISUAL DESIGN Inleiding. Het specialisme van Coolblue komt

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN

ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN In opdracht van HU en Rabobank Utrecht, Oktober 2012 Het team David Hutten info@davidhutten.nl y INHOUDSOPGAVE 06 41 40 42 90 Debriefing Pag. 4 Vincent Wielders

Nadere informatie

Het nieuwe sparen. Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts. Jori van Keulen Mark Montvai

Het nieuwe sparen. Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts. Jori van Keulen Mark Montvai Een modern, digitaal spaarsysteem voor Douwe Egberts Jori van Keulen Mark Montvai Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Introductie... 5 Onderzoeksopzet... 6 Onderzoeksvragen... 6 Onderzoeksmethoden... 7 Desk

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Ontwerpdocument Jobnet

Ontwerpdocument Jobnet Ontwerpdocument Jobnet Team 2 Lai Man Tang (500608119) Deborah Schrijver (500617971) Marcel Stommel (500623365) Mark Jongkind (500619435) Service Design Aranea Felëus Klas 2 v0.1 op 11-01-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afstudeerverslag Versie 2

Afstudeerverslag Versie 2 Afstudeerverslag Versie 2 Student: Opleiding: Begeleider: Expert: Danilo Meulens 20053338 Communicatie & Multimedia Design Jolanda Logtenberg Theo Zweers 24 september 2010 Dit stageverslag is geschreven

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via Facebook 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 Facebook is eigendom van Facebook Inc. Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring,

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie