CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867"

Transcriptie

1 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer:

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN PLANNEN MAKEN VISIE BEPALEN DOELGROEP BESCHRIJVEN DOELEN VASTSTELLEN BESLISSINGEN NEMEN CONCURRENTIE BEKIJKEN KOPPELINGEN LEGGEN EISEN VASTLEGGEN DE STRUCTUUR BEPALEN INTERACTIE BESCHRIJVEN ACHTERKANT VORMGEVEN GEGEVENS BEPALEN HET SKELET VORMGEVEN NAVIGATIE IN KAART BRENGEN WIREFRAMES MAKEN HET PROJECT KLEUR GEVEN ONTWERP SPECIFICEREN DE REFLECTIE 65 2

3 1. INLEIDING Het doel van dit verslag is om lezers een beeld te geven van de werkzaamheden die ik heb uitgevoerd om tot mijn ontwerp te komen. Het verslag is dan ook geschreven voor mensen die zich hiervoor interesseren en graag willen lezen welke stappen ik heb doorlopen. Om tot dit ontwerp te komen heb ik ervoor gekozen om de aanpak van Jesse James Garrett te volgen. De methode genaamd The elements of user experience komt tot een gebruiksvriendelijk eindproduct door vijf verschillende fases te doorlopen. In hoofdstuk 2 is de eerste fase van de methodiek van Garrett beschreven. Hierin zal ik onderzoeken wat er voor dit project nodig is en wat er mogelijk is. Hoofdstuk 3 staat in het teken van het nemen van beslissingen en het vastleggen van de eisen aan het systeem. Het vierde hoofdstuk van dit document zal ingaan op de totstandkoming van de structuur van het eindproduct. Het vijfde hoofdstuk staat in het teken van het vormgeven van het zogenaamde skelet. Ik zal hier mijn interactieontwerpen verantwoorden en de totstandkoming ervan beschrijven. Hoofdstuk 6 beschrijft de laatste fase van The elements of user experience en zal ingaan op het visuele ontwerp van het eindproduct. Tot slot zal ik in hoofdstuk 7 het project kort evalueren. 3

4 2. DE STRATEGIE BEPALEN Hoofdstuk 2 staat in het teken van de eerste fase van de methode van Jesse James Garrett, namelijk de strategy plane. Tijdens deze fase staat de orientatie op het te doorlopen proces centraal. Door het lezen van dit hoofdstuk zal het de lezer duidelijk worden wat ik gedaan heb om een duidelijk beeld van de te volgen route te krijgen. In de eerste paragraaf is het plan van aanpak ingevoegd waarin staat beschreven hoe ik vooraf heb bedacht dit project aan te gaan pakken. In de paragraaf daarna is het visiedocument te lezen wat bestaat uit een klein onderzoek naar de verschillende mogelijkheden en beschrijving van wat ik precies wil gaan maken. In paragraaf drie ga ik beschrijven hoe mijn doelgroepsomschrijving tot stand is gekomen. Paragraaf vier bestaat uit een overzicht van doelen die betrekking hebben tot dit project en waarom juist deze doelen van toepassing zijn op dit project Plannen maken In dit document worden de werkzaamheden die ik ga uitvoeren tijdens het blok c6 mobile interface beschreven. Gedurende het project zal ik dit plan van aanpak gebruiken om duidelijk te krijgen welke stappen er wanneer ondernomen moeten worden. Tijdens het project zullen er een aantal aanpassingen en verbeteringen worden doorgevoerd met betrekking tot dit document. In hoofdstuk 1 zal ik het project definiëren. Alle belangrijke factoren zoals onder andere de aanleiding, doelstellingen en probleembeschrijving zal ik hier helder beschreven. Vervolgens heb ik in hoofdstuk 2 de verschillende fases van het project beschreven en deze aan milestones gekoppeld, zodat het duidelijk is in welke periode van dit blok waaraan gewerkt moet worden Projectdefinitie Aanleiding Zelf doe ik aan amateurvoetbal bij Vitesse Delft op een redelijk laag niveau. Wekelijks kom ik in aanraking met verschillende situaties die goed geautomatiseerd zouden moeten kunnen worden. Hieronder zal ik enkele van deze situaties beschrijven. Er moet voor de wedstrijden altijd druk worden rond g d om te inventariseren wie er allemaal kunnen komen. Er moet op de dag zelf vaak nog uitgevogeld worden in het geval dat er bij een andere club wordt gespeeld wie er rechtstreeks naar toe gaan, wie er bij de club verzamelen en wie van hen met een auto bij de club verzamelen. Er moet altijd rond g d worden hoe laat er gespeeld wordt en waar er gespeeld wordt omdat die informatie niet snel en makkelijk te vinden is. Er moet na afloop van de wedstrijden altijd afgesproken worden wie er de was mee naar huis neemt om te wassen. Dit zorgt altijd voor discussie en vaak zijn het dezelfden die uiteindelijk de taak op zich nemen. Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken zoals de stand, waarvan het handig is als die voor iedereen makkelijk te bekijken zou zijn. 4

5 Probleembeschrijving De informatie die binnen het voetbalteam gedeeld moet worden gaat stroef en zal goed en duidelijk vormgegeven moeten worden. Er zijn een aantal zaken die bij de aanleiding genoemd zijn die voor veel extra organisatiewerk zorgen. Niet iedereen zit daar altijd op te wachten. Doelstelling van de opdracht De doelstelling van de opdracht is om een HTML5 webapp te ontwikkelen die het voor amateurvoetballers makkelijk maakt om noodzakelijke informatie binnen het team gemakkelijk te delen. Methodiek Om een keuze te maken voor de te kiezen methodiek voor dit project heb ik goed gekeken naar wat er het beste in deze situatie past. Mijn keuze is uiteindelijk gevallen op de methode The elements of user experience van Jesse James Garrett. Allereerst volgt er een beknopte beschrijving van deze methode en vervolgens zal ik de keuze voor deze methode toelichten. The Elements of User Experience is een methode voor het ontwikkelen van websites waarbij de gebruikers van het uiteindelijke product central staan. In het proces worden vijf zogenaamde planes doorlopen, deze planes zijn de stappen die genomen worden om uiteindelijk tot een website te komen die gebruiksvriendelijk en effectief is. Dit hele proces is er op gericht dat geen enkele actie van de gebruiker op jouw site gebeurd zonder dat jij als ontwerper dat voor ogen had. Dit betekent dat iedere mogelijke actie van tevoren is bepaald en dat de verwachtingen van de gebruiker gedurende het hele proces zijn vastgelegd. Iedere beslissing met betrekking tot het ontwerpen van de website komen aan bod in de vijf planes van Jesse James Garrett. Iedere keuze die gemaakt wordt heeft invloed op datgene wat in de volgende plane gedaan zal moeten worden. Werk in de volgende plane hoeft niet te wachten tot de plane ervoor voltooid is. Het werk kan elkaar overlappen, maar voordat de volgende plane voltooid kan worden moet de erop voorafgaande wel voltooid zijn. Als we van onder naar boven kijken komen we in de hieronder beschreven volgorde langs de planes. Elke plane verder komt dichter bij het eindresultaat en zal een concreter beeld geven van hoe de website er uiteindelijk uit komt te zien. De plane die als eerst doorlopen wordt is de Strategy plane. Datgene wat de gebruiker nodig heeft en wat haar doelen zijn is de primaire taak waar een website aan zal moeten voldoen. We zullen eerst moeten begrijpen wat deze doelen van gebruikers inhouden en wat ze verwachten van de website. Als we dit duidelijk in kaart hebben, dan kunnen we pas verder gaan met het ontwikkelen. Naast datgene wat de gebruikers willen zien in de site zijn er natuurlijk de doelen die de 5

6 opdrachtgever heeft. De opdrachtgever wil wat bereiken met de site en dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn als wat de gebruiker op de site wil zien. Er zal hier een goede afstemming in gezocht moeten worden. De producten die tijdens dit gedeelte van het ontwerp opgeleverd worden vormen de basis van de Scope plane. Na de Scope plane volgt de Strategy plane. In de Strategy plane zijn de verwachtingen van de gebruikers naar voren gekomen en datgene wat de opdrachtgever graag wil zien. Dit staat als basis voor de functionele specificaties die tijdens deze plane gevormd worden. Hierin wordt beschreven welke mogelijkheden het uiteindelijke product minimaal moet bevatten. Daarnaast worden de inhoudelijke specificaties gevormd. Deze specificaties beschrijven wat er op het gebied van gegeven informatie minimaal moet terug komen op de website. De Structure plane gaat in op hoe het systeem reageert op de gebruiker. Dit noemen we de Interaction Design van de website. Hierbij wordt rekening gehouden met alles wat de gebruiker kan doen en hoe het systeem daarop zal reageren. Op gebied van de informatie die de website bevat zal er een structuur moeten worden aangebracht. Er zal een keuze gemaakt moeten worden hoe de informatie naar de gebruiker gebracht wordt, oftewel hoe de informatie architectuur er uit zal komen te zien. De Skeleton plane is in feite in drie gedeeltes opgedeeld. Op zowel de visuele kant als de informatieve kant zal er rekening gehouden moeten worden met hoe de informatie naar de gebruiker getoond zal worden. De informatie moet zo gebracht worden dat de gebruiker van het systeem meteen gebruikt wat er bedoeld wordt. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de manier waarop de gebruiker kan navigeren op de website. Dit zal voor de gebruiker visueel te begrijpen moeten zijn, maar ook de volgorde zal een duidelijke logica moeten bevatten. Tot slot wordt de laatste plane doorlopen; de Surface plane. Op deze plane staat het uiteindelijke visuele ontwerp van het systeem centraal. Er wordt gekeken hoe het product er precies uit komt te zien en of daarbij rekening wordt gehouden met alle hiervoor doorlopen planes, alles zal op elkaar aan moeten sluiten. Mijn opdracht staat geheel in het teken van het maken van het gebruiksgedeelte van een website, het uitdenken van hoe alles moet gaan werken. Interaction design en user experience design zijn twee termen die bij mijn project zeer centraal zullen staan. Bij de methodiek van Jesse James Garret staan deze twee termen ook bijzonder centraal en met een aantal specifieke mijlpalen wordt ervoor gezorgd dat het uiteindelijke product op deze gebieden ook goed scoort. Tijdens mijn studie heb ik ook meerdere malen met deze methode gewerkt en heb hier altijd een goed gevoel bij gehad. De te doorlopen stappen zijn zeer gericht en dat zorgt voor een overzichtelijk project, waarbij kritiek punten van tevoren al duidelijk worden. Door mijn ervaring met de methodiek ben ik ervan overtuigd dat ik eventuele problemen in het projectverloop spoedig kan herkennen en hier adequaat op zal kunnen reageren. Afbakening Een opsomming van enkele specifieke gedeeltes waar ik me wel of niet mee bezig zal houden tijdens dit project. Dit is geen uitputtend lijstje, maar een globalisering van enkele onderwerpen waarvan ik wil vastleggen of ik me er wel of niet in zal verdiepen. 6

7 Binnen de projectgrenzen Het interaction design van de applicatie. Het visual design van de applicatie. Buiten de projectgrenzen Het automatisch ophalen van gegevens van andere websites om mijn database te vullen. Het uitvoerig testen van de applicatie onder een gedeelte van de doelgroep De informatiestructuur van de applicatie. De codering van de applicatie. Een verdienmodel voor de applicatie. Risicofactoren Hieronder zal ik enkele van de in mijn ogen belangrijkste risicofactoren weergeven. Risico Herkenning Maatregel Impact De haalbaarheid van het project Een goede, duidelijke en specifieke planning De planning opvolgen en in het geval van problemen aan de hand hiervan de planning bijstellen. Producten niet tijdig kunnen afronden, waardoor het eindproduct vertraging oploopt. Onervarenheid Goed naar mijn eigen kwaliteiten kijken en waar nodig leren van anderen. Op het moment dat iets mij niet duidelijk is hulp vragen aan docenten of medestudenten. Kwalitatief ondermaatse producten opleveren. Onduidelijkheid afbakening Voordat het project start duidelijk kijken wat er wel en niet gedaan moet en kan worden. Een afbakening op papier zetten waarop duidelijk is wat er wel of niet gemaakt zal worden door mij. Producten die ik niet kan maken, waardoor problemen met de oplevering ontstaan Planning Het is belangrijk om te starten met een duidelijke planning. In dit hoofdstuk wil ik duidelijk maken welke fases ik wanneer zal doorlopen en welke documenten ik zal opleveren. Daarnaast zal ik een schattig maken hoeveel tijd ik voor een specifiek onderdeel nodig zal hebben. 7

8 Concrete werkzaamheden De uit te voeren activiteiten omvatten onder andere: Fase 1 (Strategy plane): Het opstellen van een visie-document. Bekijken waarom voor welke aanpak gekozen wordt en dit duidelijk motiveren. Daarnaast is het belangrijk om op te schrijven waar het systeem aan moet voldoen. Er zal gekeken worden naar de doelgroep die het product gaat gebruiken en een overzicht gemaakt van de doelen. Documenten: Plan van aanpak, Doelgroepsomschrijving, Doelenoverzicht Fase 2 (Scope plane): Een scan waarin gekeken wordt wat er allemaal al op de markt is. Bestaande vergelijkbare applicaties worden bekeken en geëvalueerd. Hierbij is het ook belangrijk om te kijken wat er allemaal mogelijk is en om enige ervaring op te doen met het ontwerpen voor dit type medium. Aan de hand van deze bevindingen zal ik een lijst opstellen van eisen waar het systeem aan moet voldoen. Documenten: Benchmark, Systeemeisen Fase 3 (Structure plane): Er zullen schetsen gemaakt moeten worden van hoe alle functionaliteiten geplaatst gaan worden. De navigatie wordt getekend en beschreven, alle mogelijkheden moeten hierin duidelijk naar voren komen. Documenten: Siteplan, Navigatieplan Fase 4 (Skeleton plane): De eerste opzet voor het design wordt gemaakt. Documenten: Schetsen, Wireframes Fase 5 (Surface plane): De schetsen worden verder uitgewerkt en zullen omgebouwd worden tot een definitief product. Documenten: Wireframes, Eindproduct Op te leveren producten Product Beschrijving Afhankelijkheden Plan van aanpak Doelgroepsbeschrijving Hierin staat beschreven hoe ik dit blok ga indelen. De nadruk ligt hierbij op de volgende punten: Wat is de opdracht? Hoe ga ik mijn tijd in plannen? Welke producten ga ik opleveren? En hoe ziet het project er uit? Het is belangrijk om voordat je aan een project begint je duidelijk in kaart brengt voor wie het project bedoeld is en door wie Geen. Geen. 8

9 Doelen Benchmark Systeemeisen Site plan Schetsen Wireframes het gebruikt zal worden. In dit document zal ik de doelgroep beschrijven, segmenteren en persona s opstellen. Bij het ontwikkelen van een website is het goed om vooraf in kaart te brengen wat je ermee wilt bereiken. Ik za dit doen voor zowel de gebruikers als voor de opdrachtgever. Om een beeld te kunnen krijgen wat er allemaal al op de markt is zal ik onderzoek gaan doen naar verschillende vergelijkbare producten. Als ik eenmaal een duidelijk beeld heb wat ik precies moet gaan maken zal ik een lijst opstellen met eisen waar het uiteindelijke systeem aan moet gaan voldoen. In het siteplan zal ik een overzicht maken van de pagina s die ontworpen zullen gaan moeten worden en hoe deze met elkaar in verbinding zullen gaan staan. Er zullen een hoop schetsen gemaakt worden van alle pagina s en functionaliteiten die ontworpen gaan worden. De hiervoor genoemde schetsen zal ik uiteindelijk met behulp van de computer om gaan zetten in digitale wireframes. Geen. Ik zal de doelgroepomschrijving gedeeltelijk compleet moeten hebben om een duidelijk beeld te hebben waar ik precies naar moet kijken. Om een set goede systeemeisen op te kunnen stellen moet ik door middel van de benchmark een goed beeld hebben gevormd van de mogelijkheden en van wat wel en niet werkt. Het siteplan is gebaseerd op gedeeltelijk de doelen, de benchmark en de systeemeisen. Ik moet weten wat er precies in het product moet gaan komen, wat er werkt en wat er niet werkt. De schetsen zijn afhankelijk van de systeemeisen. Als ik weet wat ik kan gaan schetsen dan pas kan ik hiermee aan de slag. Om de wireframes te kunnen maken zal ik de schetsen af moeten hebben en het siteplan. 9

10 Eindproduct Het uiteindelijk product dat ik zal gaan opleveren. Al het hierboven genoemde zal voltooit moeten zijn om het eindproduct te kunnen opleveren Visie bepalen In dit visiedocument ga ik in op twee aspecten van dit project. Allereerst zal ik de huidige situatie beschrijven en uiteenzetten waarom deze applicatie precies ontwikkeld moet gaan worden. Er moet immers voldoende reden zijn om deze applicatie te gaan gebruiken in tegenstelling tot doorgaan met de huidige situatie. Daarnaast zal ik een korte beschrijving doen over het ontwikkelen voor mobiele telefoons. Daaruit zal duidelijk naar voren moeten komen waar specifiek op gelet moet worden bij het ontwerpen voor dit medium Waarom? Zelf doe ik aan amateurvoetbal bij Vitesse Delft op een redelijk laag niveau. Wekelijks kom ik in aanraking met verschillende situaties die goed geautomatiseerd zouden moeten kunnen worden. Hieronder zal ik enkele van deze situaties beschrijven. Er moet voor de wedstrijden altijd druk worden rond g d om te inventariseren wie er allemaal kunnen komen. Er moet op de dag zelf vaak nog uitgevogeld worden in het geval dat er bij een andere club wordt gespeeld wie er rechtstreeks naar toe gaan, wie er bij de club verzamelen en wie van hen met een auto bij de club verzamelen. Er moet altijd rond g d worden hoe laat er gespeeld wordt en waar er gespeeld wordt omdat die informatie niet snel en makkelijk te vinden is. Er moet na afloop van de wedstrijden altijd afgesproken worden wie er de was mee naar huis neemt om te wassen. Dit zorgt altijd voor discussie en vaak zijn het de zelfden die uiteindelijk de taak op zich nemen. De hierboven problemen zijn slecht van organisatorische aard en het zou makkelijk zijn om deze problemen weg te nemen door middel van een website of/en applicatie. Als er een applicatie ontwikkeld kan worden die iedereen in het team kan en wil gebruiken zullen deze problemen verdwijnen. Belangrijk daarbij is dat daadwerkelijk iedereen in staat zal zijn om de applicatie te gebruiken. Er zal dus zodanig ontwikkeld moeten worden dat er een zo groot mogelijk aantal browsers en toestellen probleemloos toegang heeft tot het te ontwikkelen product. Naast de hierboven genoemde probleem zijn er nog een aantal zal die om een oplossing vragen. Om in de huidige situatie de stand en het programma op te vragen moet er gebruik gemaakt worden van de website voetbal.nl. Weinig mensen binnen het team doen dit en ikzelf betrap me er op dat ik heel weinig op deze website te vinden ben. Deze website is namelijk een draak van een website. Een groot gedeelte van deze website is gevuld met reclame. Navigeren is ontzettend moeilijk gemaakt en de juiste informatie op het scherm krijgen is een regelrechte uitdaging. Bovendien is dit alles simpelweg onmogelijk op een mobiele telefoon. De website is groot, log en traag en is werkelijk 0% geschikt voor kleinere schermresoluties. De makers van de website hebben onlangs een mobiele applicatie voor de iphone uitgebracht, maar het feit dat je hiervoor bijna twee euro moet betalen schrikt iedereen af. 10

11 Kortom, een gratis mobiele versie van voetbal.nl waar spelers simpele zaken als de stand en het programma kunnen bekijken is een zeer welkome toevoeging aan het internet Hoe? Nu er is vastgesteld dat een dergelijke mobiele applicatie nodig is zal er gekeken moeten worden naar hoe dit zal moeten gebeuren. Ontwikkelen voor een mobiel medium is niet hetzelfde als ontwikkelen voor de traditionele pc. Er komen namelijk een hoop nieuwe aspecten bij kijken waar volop rekening mee gehouden moet worden. Gebruik De smartphone wordt natuurlijk op een andere manier gebruikt dan dat de traditionele pc gebruikt wordt. Grote delen van de Nederlandse bevolking hebben tegenwoordig een mobiele telefoon met daarop internettoegang. Het feit dat 48% van alle zoekopdrachten vanaf een mobiele apparaten gedaan worden is hier een belangrijk voorbeeld van. De zoekopdrachten vanaf een pc worden in principe altijd vanaf dezelfde plek gedaan, waar de zoekopdrachten vanaf een mobiel apparaat vanaf iedere plek in Nederland gedaan kan zijn. Mensen zijn niet meer gebonden aan de bureaustoel, maar kunnen overal en altijd even snel het internet op. Bij dat even snel zit het grote verschil. Waar mensen met een pc (of tablet desnoods) de tijd nemen om te kijken op een website, zal een groot gedeelte van de mobiele telefoon gebruikers enige vorm van haast hebben. De websites worden namelijk bekeken op momenten tussendoor. Het is ongebruikelijk om te denken: Laat ik nu even een kwartier op de bank gaan zitten internetten op mijn mobiele telefoon. Nee, veel gebruikelijker is het om even snel terwijl je op de bus staat te wachten wat van je favoriete websites te bezoeken. Kortom het is belangrijk om bij het ontwikkelen voor mobiele telefoon er rekening mee te houden dat informatie zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk getoond moet worden, de bezoekers hebben namelijk niet het geduld en de tijd als dat ze normaal zouden hebben. Schermgrootte Het eerste en misschien wel grootste verschil tussen een traditionele pc en een mobiel apparaat is de schermgrootte. Op de desktop is er in principe zeeën van ruimte om alle elementen en allerlei informatie op het scherm te plaatsen. Op de mobiele telefoon echter is deze ruimte er niet. Veel apparaten hebben een schermresolutie van 320 bij 480 pixels en dan hebben we het nog niet eens over de fysieke grootte van het scherm. Er zullen dus offers gemaakt worden wat betreft er allemaal op het scherm getoond moet worden. Oriëntatie Mobiele telefoons hebben een hele leuke en vooruitstrevende mogelijkheid, namelijk de mogelijkheid om de orientatie van het scherm te veranderen. Een gebruiker kan namelijk via landschap modus een website bekijken of via de portret modus. De ene variant is in de breedte en de ander in de lengte. Beide mogelijkheden zijn een wereld van verschil. Er zijn echter een aantal aannames die gedaan moete worden. Wanneer gebruiken mensen de ene versie en wanneer de andere? Doorgaans kan er vanuit gegaan worden dat de landschap modus het liefst gebruikt wordt om te typen en de portret modus om te lezen. Landschap geeft de mogelijkheid tot grotere knoppen waarmee 11

12 typen met de duimen prettiger wordt. Informatie kan over de breedte getoond worden en voorkomt zo de nood om horizontaal te scrollen. Portret geeft de mogelijkheid aan gebruikers om de telefoon rechtop te houden en met één hand vast te houden. Informatie wordt in de lengte getoond en voorkomt zo de nood om verticaal te scrollen. Voor mij het belangrijkste punt wat hierboven naar voren komt is het met één hand vasthouden. In portret is het makkelijk om dit te bewerkstelligen, maar in landschap is dit heel erg lastig. Als je dit feit combineert met de hiervoor genoemde haast die bezoeker op de website zullen hebben lijkt het logisch om in eerste instantie van portret uit te gaan. Mensen die haast hebben zullen gemakkelijker iets bekijken als ze daarmee een hand vrij houden. Bovendien is de portret mode de standaard voor het besturingssysteem, dus als het niet nodig is om landschap te verplichten zal dat zeker niet gedaan moeten worden. Het ondersteunen van de mogelijkheid is echter wel aan te raden. Door de mogelijkheid open te laten laat je mensen immers vrij in hun keuze. Touch De smartphone is vrijwel zonder uitsluiting een touchscreen apparaat, dat betekend dat er gebruik gemaakt zal worden van de vingers om te navigeren. Het is prettig om je vingers te gebruiken als input-device, omdat er een extra apparaat of laag wordt weggenomen. Je hoeft niet eerst meer op de muis te drukken om die muis vervolgens op het element dat je wilde aanklikken te laten drukken. Er is direct contact met het doel. Dit geeft echter wel enkele problemen. Een vinger is een stuk dikker dan het pijltje van de muis. Knoppen zullen een stuk groter moeten worden om nog door de dikke vinger geraakt te kunnen worden. Standaard wordt uitgegaan van een grootte van minimaal 44 bij 44 pixels (WWDC gespecificeerd. Visueel hoeven ze niet die grootte te beslaan, zolang het responsieve gedeelte maar wel die grootte beslaat. Doordat de muis niet meer over het scherm vliegt zijn mogelijkheden om te zien wat er precies interactief is beduidend geslonken. Op een reguliere pc kan je met behulp van de muis er achter komen wat interactief is en wat niet. Elementen zullen oplichten zodra je met de muis er overheen gaat om duidelijk te maken dat klikken mogelijk is. Doordat deze mogelijkheid nu verdwenen is zullen knoppen nog duidelijker knoppen moeten zijn. De gebruiker moet kunnen zien en zeker weten dat op het moment dat hij zijn vinger ergens op zet er ook daadwerkelijk wat za gaan gebeuren. Snelheid Een telefoon beschikt meestal niet over de snelheid van een grote moderne pc en het internet waar de telefoon gebruik van maakt komt vaak binnen via een 3G verbinding. Websites zullen dus niet net zo snel laden. Het is belangrijk dat daar rekening mee gehouden wordt. Dat betekent dat er spaarzaam omgegaan zal moeten omgegaan met afbeeldingen, animaties of zware scripts. Zeker als je nagaat dat de bezoekers niet alle tijd van de wereld hebben op jouw mobiele site Doelgroep beschrijven Nadat ik een duidelijk beeld had gekregen, door middel van het opstellen van het visie-document, ben ik een stap verder gegaan. Voor ieder project waar je mee aan de slag gaat is het heel belangrijk om te weten wat precies je doelgroep is. Om deze 12

13 doelgroep duidelijk in beeld te krijgen heb ik een klein onderzoekje gedaan op internet. Ik ben toen begonnen met het doorlopen van een aantal belangrijke stappen om mijn doelgroep goed in beeld te krijgen. Allereerst ben ik begonnen met het beschrijven van de globale doelgroep. Vervolgens heb ik naar een aantal belangrijke factoren van deze groep gekeken. Deze factoren zijn: Demografisch (Hoe oud zijn ze? Waar wonen ze? Zijn het mannen of vrouwen?), Technlogisch (Wat is hun affiniteit met technoligie?) en Economisch (Hoe staan ze er financieel voor?). Nadat ik de doelgroep in globale lijnen had beschreven heb ik vervolgens een segmentatie gemaakt. De doelgroep was nog te breed en verschillend om goed mee aan de slag te kunnen gaan. Daarom heb ik drie verschillende groepen binnen de doelgroep aangemaakt. Ik heb besloten ze in te delen naar de mate waarmee ze het internet gebruiken. Dit omdat het internet een belangrijk punt is waar dit product mee staat of valt. In eerste instantie had ik ervoor gekozen om in te delen aan de hand van leeftijd, maar toen ik hiermee bezig was realiseerde ik mij dat het leeftijdselement niet heel erg van belang was. Vervolgens ben ik gaan kijken naar wat wel echt van belang was voor het project, het resultaat hiervan was dat ik de mate van internetgebruik erbij heb gepakt. Tot slot heb ik wat de doelgroepsbeschrijving betreft ervoor gekozen om een primaire en een secundaire persona te maken. De primaire persona is diegene voor wie dit project specifiek wordt ontwikkeld; in deze persoon komen alle eigenschappen terug die perfect op het project aansluiten en de doelgroep het beste belichamen. Naast deze primaire persona heb ik een secundaire persoon gemaakt. Aan deze persoon wordt niet direct de aandacht besteedt, maar zal bij het ontwikkelen wel in het achterhoofd gehouden worden. Het project zal perfect moeten zijn voor de primaire persona, maar de secundaire zal er ook genoeg uit moeten kunnen halen Beschrijving Deze applicatie zal worden ontwikkeld voor amateurvoetballers in het algemeen. De leeftijd waar ik me op zal richten zullen diegene zijn die in staat zijn om individueel gebruik te maken van applicaties en computers. De leeftijdscategorie die ik daaraan koppel is de categorie 18 t/m 50 jaar. De doelgroep zal overwegend mannen zijn. Demografisch Om een goed beeld van de doelgroep te kunnen geven zal ik een aantal belangrijke factoren wat betreft de doelgroep zo goed mogelijk onderzoeken en beschrijven. Het demografische aspect, in dit geval de leeftijd, het geslacht en het woongebied. De leeftijd van de applicatiegebruikers zal zo tussen de 18 en 55 jaar liggen. Onder de 18 wordt er nog niet aan seniorenvoetbal gedaan en bij de junioren is er sprake van goede en duidelijke begeleiding waarbij deze applicatie niet bijster veel zal toevoegen. De problemen waar ik me op richt zullen voornamelijk voorkomen bij de senioren. Als eenmaal de leeftijd van 55 bereikt is zijn er niet veel mensen die nog aan voetbal doen. Uit eigen ervaring weet ik dat de groep mensen die na hun 55 ste nog actief deelnemen aan amateurvoetbal vrijwel nihil is. Halverwege 2009 stond de teller op leden, een toename van voetballers (2,3%) ten opzichte van het voorgaande seizoen. Als je deze gegevens omgerekend naar halverwege 2011 kom je op een ledental van zo rond de Je kan ervan uitgaan dat deze geregistreerde leden de maximaal 13

14 te behalen gebruikers van de applicatie omvatten, aangezien het in principe niet mogelijk is om mee te voetballen in competitieverband zonder aangesloten te zijn bij de KNVB (de nationale voetbalbond). De applicatie is immers niet interessant voor spelers die niet deelnemen aan een voetbalcompetitie. Halverwege 2009 telde de KNVB vrouwelijke voetballers. Dit is zo n 9,5% van het totale ledenbestand. (bron: Het woongebied van de doelgroep is niet duidelijk vast te leggen. Amateurvoetballers wonen over heel Nederland. Ik ga me, doordat ik Nederlands als voertaal van de applicatie ga gebruiken, enkel richten op mensen die in Nederland wonen en Nederlands spreken. Economisch Financieel gezien staat de doelgroep, amateurvoetballers van 18 tot 55 jaar oud over heel Nederland er heel erg wisselend voor. Dit gegeven is in principe niet van belang voor de ontwikkeling van de applicatie, maar eerder voor de verspreiding ervan en het eventuele verdienmodel. Technologisch Ook technologisch gezien zit er veel verschil in de doelgroep. Hoe de doelgroep met technologie omgaat is erg verschillend in de leeftijdsgroep van 18 tot 55 jaar. Mannen achterin de 40 zullen minder actief zijn met bijvoorbeeld sociale diensten als facebook en twitter dan jongeren van rond de 20. Het is een uitdaging om hier goed op in te spelen. De gehele doelgroep zal in ieder geval in het bezit zijn van een internetverbinding en het grootste gedeelte hiervan ook via de telefoon of tablet Segmentatie Er is gekozen om een segmentatie van de doelgroep te maken. Hierbij is gekozen om de gehele doelgroep in drie verschillende segmenten in te delen. Zware gebruikers Maakt veel gebruik van het internet. Doet dat onder andere door gebruik te maken van een ipad en een mobiele telefoon. De mensen uit deze groep zijn lid van sociale netwerken en maken hier actief gebruik van. Zo hebben ze een Facebook profiel waar ze regelmatig informatie delen en daarnaast maken ze ook gebruik van Twitter om het laatste nieuws te delen en te lezen. Middelmatige gebruikers Deze groep is niet in het bezit van een tablet, maar maakt wel gebruik van de mobiele telefoon om zo af en toe het internet te gebruiken. Ze zijn lid van sociale netwerksites, maar gebruiken deze slechts sporadisch. Informatie delen doen ze niet veel, maar informatie lezen is iets wat ze geregeld online doen. Lichte gebruikers De lichtste groep gebruikers is niet in het bezit van een tablet en heeft een telefoon waar het internet niet mee bezocht wordt. Ze zijn geen lid van sociale 14

15 netwerksites en hebben daar ook geen behoefte aan. Het internet wordt slechts gebruikt voor het broodnodige en dient niet voor vermaak. Er zal gekozen worden om primair voor de middelmatige groep gebruikers te ontwerpen. Deze groep sluit namelijk het beste aan bij het doel van het project; een innovatief en vooruitstrevend magazine neer zetten Primaire persona Steekwoorden Tussen de 18 en 30 jaar oud. Doet al lange tijd aan voetbal op een serieus en betrokken niveau. Doet iedere zaterdag aan voetbal. In het bezit van een iphone (ios). Werkt dagelijks met computers. Heeft een Facebook, Twitter en LinkedIn account. Maakt actief gebruik van social media. Persoonlijke informatie Naam Paul de Vrijter Leeftijd 28 Getrouwd/relatie Verloofd Kinderen Geen Inkomen Boven Modaal Woonplaats Amsterdam Opleiding HBO Commerciële Economie Functie(s) Sales Manager Freelance Fotograaf Full-time/Part-Time 32 uur per week Sales Manager 4 uur per week Fotograaf Secundaire persona Steekwoorden Tussen de 30 en 45 jaar oud. Heeft een onregelmatig rooster en kan slecht sporadisch voetballen. In het bezit van een Samsung Galaxy Apollo (android) Gebruikt internet sporadisch. Gebruikt geen social media. Persoonlijke informatie Naam Maaike Raamsdonk Leeftijd 39 Getrouwd/relatie Verloofd Kinderen 2 kinderen Inkomen Boven Modaal Woonplaats Haarlem Opleiding WO Psychologie Functie Personeelspsycholoog Full-time/Part-Time 20 uur per week 15

16 2.4. Doelen vaststellen Om de eerst verkenningsfase van dit project af te sluiten zijn er een aantal doelen opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met beide kanten van het verhaal. Namelijk de kant van de gebruiker en de kant van de ontwikkelaar. Het is belangrijk duidelijk te hebben wat er nodig is om het project succesvol te maken voor beide kanten. Om deze lijst te maken heb ik me beide situaties moeten inbeelden. Voor mij als ontwikkelaar is het vooral van belang dat het project slaagt en voldoet aan de eisen die de gebruikers er aan zullen stellen. Wat de gebruikers betreft is het vooral bedenken wat ze nou precies zouden willen. De gebruiker wil dat hij of zij wat aan de applicatie heeft en dat het gemakkelijk te gebruiken is. Niemand wil een vervelend product gaan gebruiken. Daarnaast zijn er een hoop verschillende gebruikers binnen de doelgroep. In de ideale situatie sluit het magazine op al deze verschillende gebruikers aan. Dit is een goed streven om mee aan de slag te gaan Wat wij willen behalen met behulp van dit product 1. Een communicatiemiddel ontwerpen dat in de ogen van de gebruikers innovatief en modern is. 2. Een communicatiemiddel ontwerpen dat ervoor zal zorgen dat de gebruikers goed op de hoogte zijn van wat er zich afspeelt binnen het team. 3. Een communicatiemiddel ontwerpen dat de belangrijkste organisatorische zaken structureert en versimpelt Wat de gebruikers willen behalen met behulp van dit product 1. Een communicatiemiddel dat gemakkelijk te gebruiken is. 2. Een communicatiemiddel dat inspeelt op de wensen van alle verschillende gebruikers. 16

17 3. BESLISSINGEN NEMEN Het derde hoofdstuk van dit ontwerprapport bestaat uit de tweede fase van de methode van Jesse James Garrett, te weten de scope plane. In deze fase van het project staat het nemen van beslissingen over wat er precies moet gebeuren centraal. De lezer kan door het lezen van dit hoofdstuk te weten komen wat ik heb gedaan om tot een lijst van eisen te komen waar het product aan moet voldoen. In de eerste paragraaf zal ik de werkzaamheden die ik heb verricht om tot een benchmark te komen beschrijven. In de tweede paragraaf zal te lezen zijn hoe ik tot de verschillende mogelijkheden van de applicatie ben gekomen. Tot slot kom ik in de laatste paragraaf met een lijst van systeemeisen die ik uitgebreid zal motiveren Concurrentie bekijken Nadat de eerste fase van het project was afgerond had ik een beter beeld over wat precies de basis moest gaan worden. Het was mij duidelijk geworden wat de mogelijkheden waren met betrekking tot online magazine. Ik had een beter beeld over wat precies de doelgroep was en waar deze precies uit bestond. En tot slot had ik enkele doelen opgesteld die mij duidelijk hebben gemaakt wat voor wie precies belangrijk is binnen dit project. De volgende stap was het verkennen van de markt. Om een idee te krijgen wat wel en wat niet werkt heb ik een aantal vergelijkbare websites en applicaties bekeken die of al een tijdje op de markt zijn, of zeer recent zijn verschenen. Bij deze websites en applicaties heb ik gelet op een aantal belangrijke factoren. Hetgeen waar ik voornamelijk op heb gelet is welke functionaliteiten ze bevatten en hoe daarmee om wordt gesprongen. Bij deze benchmark ga ik een aantal applicaties en websites bekijken om te achterhalen welke mogelijkheden er gebruikt worden. Hierbij zal ik extra aandacht besteden aan de mogelijkheden die de applicatie of website biedt en hoe het zit met de usability. De te bekijken applicaties en websites zijn: 1. Teamlink (website) 2. Teamlink (applicatie) 3. Voetbal.nl (website) 4. Voetbal.nl (applicatie) 17

18 Teamlink (website) Hierboven wordt de homepagina van de Teamlink website weergegeven. Teamlink is een applicatie gecombineerd met een website die senioren amateurteams op de hoogte wil houden van de stand en programma. Daarnaast biedt de applicatie enkele functionaliteiten om voor teamgevoel te zorgen. 1. Zoals op deze pagina te zien is ben ik, Bart Waardenburg, ingelogd bij het team VD6 (wat een afkorting is voor Vitesse Delft 6). Deze afkorting is door de beheerder van de Teamlink ingevoerd op de instellingen pagina. De grote rode knop zorgt ervoor dat je direct naar de pagina van jouw Teamlink gaat. Op deze eerste pagina worden nog een hoop andere gedeeltes weergegeven zoals actuele items, contact pagina, statistieken en winmogelijkheden. 18

19 Op de hierboven weergegeven pagina kom je terecht zodra je ervoor kiest om direct naar je eigen Teamlink te gaan. Dit scherm kan overigens ook door niet-leden van het team bekeken worden. 1. Bij het nummertje 1 worden een aantal gegevens over het team weergegeven. Deze Teamlink wordt niet actief gebruikt en de statistieken zijn dan ook niet compleet. De naam van het team, de naam van de beheerder, het aantal spelers, het aantal supporters, de wedstrijden en het aantal vaantjes wordt weergegeven. 2. Bij 2 staan statistieken over hoe het team gespeeld heeft, maar omdat de beheerder niet veel van de applicatie begreep is er nooit een migratie uitgevoerd naar het nieuwe seizoen. Daardoor staan deze gegevens nog allemaal op nul en zijn er maar slechts een aantal spelers lid van het team. 3. Als er doorgevoerd zou worden wie in welke wedstrijden gescoord hebben zou hier in dit venster weer worden gegeven wie er de doelpuntenmakers van het team zijn. 4. Hier is de zogenaamde prijzenkast te zien waarin de hierboven genoemde vaantjes worden weergegeven. Vaantjes kunnen worden gezien als achievements die een team gezamenlijk bereikt. Daarbij kan gedacht worden aan een winstreeks of een aantal doelpunten in een wedstrijd bijvoorbeeld. 19

20 Het hierboven weergegeven scherm komt naar voren zodra de gebruiker kiest voor wijzigen rechts onderin het scherm. Na deze actie verdwijnt de rest van de website achter een donker gordijn en komt de pagina wijzig profiel naar voren. De gebruiker heeft hier de mogelijkheid om een aantal gegevens aan te passen. Allereerst de persoonlijke gegevens als , naam wachtwoord en geboortedatum. Daarnaast kan de speler zich proberen toe te voegen aan een Teamlink, of zich daarvan verwijderen. Dit kost echter enige moeite aangezien de beheerder van een Teamlink spelers moet accepteren. De beheerder van deze Teamlink kreeg dat echter met moeite voor elkaar waardoor spelers als supporters geregistreerd werden en ze niet alle informatie te zien hebben gekregen. Daarnaast zijn er de mogelijkheden om wekelijkse mailtjes te krijgen met nieuws over het team of over Teamlink in het algemeen. Tot slot is er de mogelijkheid om een mobiel telefoonnummer op te geven en om te bekijken wat er nieuw is sinds je laatste bezoek aan de website of applicatie. Onderin het scherm zijn de verschillende mogelijkheden van de Teamlink website te zien. 20

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

Informatie over het mdwf

Informatie over het mdwf Informatie over het mdwf Uitleg over de Sportlinked Applicatie en het mobiel Digitaal WedstrijdFormulier (mdwf) 31-10- 2015 Paul te Riele / Werkgroep Opleidingen (WGO) Wat is de Sportlinked applicatie?

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding gebruik trainer/coach/teamleider account

Handleiding gebruik trainer/coach/teamleider account Handleiding gebruik trainer/coach/teamleider account 1. Algemeen Welkom: leuk dat je mee wilt doen om van de GVAV website een echte clubsite te maken! Het door GVAV gekozen systeem (Voetbalassist) biedt

Nadere informatie

Sportlinked downloaden

Sportlinked downloaden Sportlinked downloaden Dit document legt je uit hoe je een Sportlinked account aanmaakt en wat dit inhoudt. De Sportlinked app ben je nodig om bijvoorbeeld, wanneer je een wedstrijd moet fluiten, een wedstrijd

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Talk2Fans App Handleiding

Talk2Fans App Handleiding 2016 Talk2Fans App Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Downloaden Talk2Fans app... 2 2.1 Android... 2 2.2 IOS... 3 3. Nieuwe registratie... 5 4. Eerste keer aanmelden... 6 5. Hoofdfuncties binnen de app... 8 5.1

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Handleiding Melkvee Connect

Handleiding Melkvee Connect Handleiding Melkvee Connect Inhoudsopgave 1. Wat kun je ermee en hoe werkt het?... 1 2. Je eigen account bewerken... 2 3. Deelnemen aan een netwerk... 4 4. Een netwerk starten... 6 5. Nieuwsberichten plaatsen...

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding app Sportlinked

Handleiding app Sportlinked Handleiding app Sportlinked Inhoud App installeren en downloaden... 2 Account aanmaken... 2 Menu... 5 Persoonlijke instellingen... 6 Team(s) als favoriet instellen... 6 Privacy instellingen aanpassen...

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

2 Toelichting kanalen informatievoorziening

2 Toelichting kanalen informatievoorziening 2 Toelichting kanalen informatievoorziening Momenteel wordt de informatie op verschillende kanalen aangeboden Wij hebben geconstateerd dat dit voor de verenigingen niet altijd even duidelijk is Een korte

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Uitleg MindBodyOnline

Uitleg MindBodyOnline Uitleg MindBodyOnline Wat is MindBodyOnline? Inhoud Hoe werkt MindBodyOnline via de website? Hoe werkt MindBodyOnline via de mobiele app? Wat is MindBodyOnline? Wat is MindBodyOnline? Een online systeem

Nadere informatie

Aan de slag met Twitter

Aan de slag met Twitter Aan de slag met Twitter Registreren De URL (het adres op het internet) om te registreren is: https://twitter.com/signup In dit voorbeeld is er een Twitter 1 account aangemaakt voor een woning die te koop

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

In deze presentatie leggen we de belangrijkste en meest handige tools kort uit.

In deze presentatie leggen we de belangrijkste en meest handige tools kort uit. Algemeen/ intro De club heeft de beschikking over de mobiele app en LISATeam. Beide applicaties verbinden de leden in een team, de teams in de club en alle clubs met elkaar. Coaches kunnen via de app &

Nadere informatie

Interactieontwerp Groepsopdracht Week 3, Opdracht 2

Interactieontwerp Groepsopdracht Week 3, Opdracht 2 Interactieontwerp Groepsopdracht Week 3, Opdracht 2 Bas de Keulenaar (11045973) Grafisch Ontwerper Annejet Robijn (11269111) Interactie Ontwerper Angélique Siu (11211725) Facilitator Lisanne van Vliet

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8

Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8 Point2Share handleiding eindgebruikers Window 8 Wat is Point2Share? Met Point2Share kunt u eenvoudig vergaderingen bijwonen georganiseerd door uw bedrijf waarbij u gebruik maakt van uw Windows 8 tablet

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school Via methodewebsite www.emma.eisma.nl of de ELO van de school Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving (Station, Library en Route 2F) servicedesk@eisma.nl

Nadere informatie

LinkedIn - hoe meld ik mij aan?

LinkedIn - hoe meld ik mij aan? LinkedIn - hoe meld ik mij aan? Inhoud 1. Wat is LinkedIn?... 2. Aanmelden bij LinkedIn... 2.1 Registreren... 2.2 Uw profiel opbouwen... 3. De eerste handelingen op LinkedIn... 3.1 Navigeren met de menubalk...

Nadere informatie

Stap 1: Mindmap design. Wat is design volgens Marktplaats. Wat is design volgens Judith. Informatie Architectuur Design op marktplaats

Stap 1: Mindmap design. Wat is design volgens Marktplaats. Wat is design volgens Judith. Informatie Architectuur Design op marktplaats Stap 1: Mindmap design Informatie Architectuur Wat is design volgens Marktplaats Wat is design volgens Judith Stap 2: Onze bevindingen. Informatie Architectuur Analyse van www.marktplaats.nl Design heeft

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Medewerker handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Medewerker handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding voor de admin van vvstroe.nl

Handleiding voor de admin van vvstroe.nl Handleiding voor de admin van vvstroe.nl Gemaakt door: Bert Verbeek Last updated: 13/08/2004 Handleiding voor de admin van vvstroe.nl 2 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 4 2. Inloggen 5 3. Spelers beheren/toevoegen

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV

RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV RESPORTER TV ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL NIEUW IN NEDERLAND RESPORTER TV interactief concept mobiel tv online social NIEUW resporter Resporter Opgericht augustus 2012 RESPORTER: ALTIJD, OVERAL, #AMATEURVOETBAL

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Handleiding NBB Basketball app

Handleiding NBB Basketball app Handleiding NBB Basketball app Versie 1.17 8 februari 2012 Introductie Deze handleiding beschrijft de functionaliteit van de NBB Basketball app voor android telefoons. Deze app is gratis te downloaden

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen

Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Verder met Twitter - Hoe beantwoorden, retweeten + favorieten toevoegen Op de startpagina zie je in chronologische volgorde tweets binnenkomen. Onder de tweet staat bij de ene tweet: Foto weergeven, bij

Nadere informatie

Docnet handleiding 1

Docnet handleiding 1 Docnet handleiding 1 Inleiding... page 3 Homepagina.. page 4 Profiel...........page 5 Docbox..........page 6 Ontdek........page 7 Vraag en antwoord..... page 8 Contactgegevens........page 10 2 Ontdek Docnet

Nadere informatie

Vraag en Aanbod via Aviornis.nl

Vraag en Aanbod via Aviornis.nl Vraag en Aanbod via Aviornis.nl In navolging van de handleiding ringenbestellen via Internet, volgt hier een beknopte handleiding om advertenties te bekijken of te plaatsen op www.aviornis.nl. Het adverteren

Nadere informatie

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina:

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina: Afhangen thuis Thuis of op het werk kun je op de website www.afhangbord.nl inloggen om bijvoorbeeld de baanbezetting te bekijken of de ledenlijst te bekijken. En je kunt nadat je bent ingelogd op deze

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Securitas Alarm App Klantmanual

Securitas Alarm App Klantmanual Securitas Alarm App Klantmanual Auteur : Securitas Versie : 1.0 Datum : 03-07-2015 Inhoud Inleiding...2 1. Registratie...3 2. Functionaliteit...6 2.1 Status...7 2.2 Alarm...8 2.3 Schakeltijd... 10 2.4

Nadere informatie

Snel van start met Linkedin?

Snel van start met Linkedin? Handleiding Snel van start met Linkedin? Je online CV, vacaturebank, sollicatiemedium en verzameling van professionele contacten in één! Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied.

Nadere informatie

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E )

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) Datum: 29-09-2010 Auteur: Dairo Bosschart Versie: 1.0 Document: Functioneel_ontwerp (vision versie).docx

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Snel van start met Twitter?

Snel van start met Twitter? Handleiding Snel van start met Twitter? Tweet, retweet en hashtag?!? Welkom op Twitter, waar nieuws uit niet meer dan 140 tekens bestaat. Volg de stap voor stap uitleg over hoe je deelt en volgt op dit

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Handleiding voor Leden

Handleiding voor Leden Handleiding voor Leden Wedstrijdverslagen maken op www.lvvtornado.nl 1 Inleiding & Inhoudsopgave Deze handleiding helpt bij het toevoegen van wedstrijdverslagen en foto s op www.lvvtornado.nl Het doel

Nadere informatie

Cursus Google Agenda. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Google Agenda. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Google Agenda Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Google Agenda April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU INHOUD INLEIDING... 2 De account... 2 Inloggen... 2 GEBRUIKERS MENU... 3 MIJN TEAM... 4 Bewerk team... 4 Spelers... 6 Wedstrijden... 7 Gespeelde wedstrijden... 8 Nog

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Inloggen: Opbouw site: Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR.

Inloggen: Opbouw site: Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR. Een handleiding/introductie voor de nieuwe site van Fotoclub VPR. Inloggen: Als je de site opent dan zie je o.a. bovenstaande afbeelding met het logo van de club en het menu. Om in te loggen klik je helemaal

Nadere informatie

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Disclaimer: Ik ben niet verbonden aan Shakespeak of het bedrijf dat Shakespeak produceert. Deze handleiding is geschreven op basis van mijn eigen ervaringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie

Hoofdstuk 1 Introductie Meta. Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat. 2.1 Land/regio 2.2 Datum/tijd Hoofdstuk 3 Meta-installatie Magister Meta Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Meta 2 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat 4 2.1 Land/regio 4 2.2 Datum/tijd 4 Hoofdstuk 3 Meta-installatie 6 Hoofdstuk 4 Android/iOS functionaliteit Meta 9

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 het lenen van e-books de basis P. 13-14

aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 het lenen van e-books de basis P. 13-14 aanmaken van een webaccount om e-books te kunnen lenen P. 3-7 wachtwoord vergeten P. 8-9 uw account beheren P. 10-12 het lenen van e-books de basis P. 13-14 het lenen van e-books online lezen (is streamed

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Snel van start met Facebook?

Snel van start met Facebook? Handleiding Snel van start met Facebook? Facebooken, liken, taggen?!? Deze termen kom je steeds vaker tegen. Interactie via Facebook is razendpopulair. Maar wat is het en hoe werkt het? Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE

1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE 1. ONTWIKKEL EEN MOBIELE VERSIE Het is een misvatting om te denken dat een webshop die ontwikkeld is als desktopsite, ook goed werkt voor mobiele gebruikers. Integendeel, je moet de website optimaliseren

Nadere informatie

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren.

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren. Hoorcollege 4 Verkennen Genereren Evalueren Communiceren Card sorting Sitemap Use case Wireframes Schermontwerpen Stijlgids Niet in les gedaan! Via je einddocument Schermontwerpen Pauze Stijlgids Feedback

Nadere informatie

LISA app (ios) Inlogscherm

LISA app (ios) Inlogscherm Handleiding LISA app - ios - Android (pagina 8) LISA app (ios) Dit document bevat een overzicht van de functies en pagina s van de app, met een toelichting en uitleg per onderdeel. Afhankelijk van de rechten

Nadere informatie

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Op zoek naar vrijwilligerswerk? Handleiding voor het online zoeken naar en direct reageren op vacatures Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt is onze website dé plek om een kijkje te nemen. Wij hebben een

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor ipad en iphone Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 1. Over LEVIY. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities.

5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 1. Over LEVIY. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. Versie 1.0 19.02.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5.3 Categorieën Beoordelen per onderdeel. 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.4 Items beoordelen Hoe gaat u te

Nadere informatie

HANDLEIDING. CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM - CJG APP / versie 2. STAP 1 - Maak uw CJG aan in de App. 1. Surf naar http://esm.cjgapp.

HANDLEIDING. CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM - CJG APP / versie 2. STAP 1 - Maak uw CJG aan in de App. 1. Surf naar http://esm.cjgapp. HANDLEIDING CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM - CJG APP / versie 2 STAP 1 - Maak uw CJG aan in de App 1. Surf naar http://esm.cjgapp.nl 2. Gebruik je username en wachtwoord om in te loggen 3. Ga naar Start >

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/.

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Handleiding website In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord en beeld uitgelegd. Inloggen

Nadere informatie

Stedelijk Museum. Ontwerpspecificatie. VMBO leerlingen interactieve rondleiding. Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247

Stedelijk Museum. Ontwerpspecificatie. VMBO leerlingen interactieve rondleiding. Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247 Stedelijk Museum VMBO leerlingen interactieve rondleiding Ontwerpspecificatie Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247 Inhoud INHOUD OPDRACHT CONCEPT ONTWERP HIGH LEVEL DETAIL

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

KNVB Handleiding doorgeven uitslagen

KNVB Handleiding doorgeven uitslagen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB Handleiding doorgeven uitslagen knvb.nl Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 September 2012 1 e versie handleiding doorgeven uitslagen en afgelastingen

Nadere informatie

Inlogscherm. Inloggen Inloggen als lid Linkermenu

Inlogscherm. Inloggen Inloggen als lid Linkermenu LISA app v3.1.0 (Android) Dit document bevat een overzicht van de functies en pagina s van de app, met een toelichting en uitleg per onderdeel. Afhankelijk van de rechten en rol binnen het team zijn bepaalde

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak Handleiding Ouderportaal CBS De Lichtbaak 1 Handleiding Ouderportaal - Versie 24-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Wachtwoord wijzigen... 6 Uitleg menu ouderportaal...

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Handleiding MijnGemeente-app

Handleiding MijnGemeente-app Handleiding MijnGemeente-app Omschrijving Handleiding MijnGemeente-app Auteur SIMgroep Datum 01-05-2013 Versienummer 0.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1. MIJNGEMEENTE APP... 3 1.2.

Nadere informatie

Hoe werkt het en wat kunt je ermee?

Hoe werkt het en wat kunt je ermee? Hoe werkt het en wat kunt je ermee? Inhoud Starten met Smart Workspaces Registreren met een foto en profiel Een groep beginnen Berichten en e-mails sturen. Nieuwsberichten plaatsen, documenten en afbeeldingen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Team App: Mijn Team Dussense Boys

Team App: Mijn Team Dussense Boys Team App: Mijn Team Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is Mijn Team App... 4 Spelers toevoegen / aanmaken / beheren... 4

Nadere informatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie 10 stappen naar een doeltreffende bedrijfspresentatie 10 STAPPEN NAAR EEN DOELTREFFENDE BEDRIJFSPRESENTATIE Hoofdstuk 1: Content bepalen 1. Wat is de doelgroep en het kennisniveau? 2. Welke doelstelling

Nadere informatie

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Pagina 1 van 11 Inhoud 1. AllSolutions10 gelanceerd... 3 Responsive... 3 Design... 3 2. AllSolutions10 activeren... 4 3. Aangepaste bovenkant... 5 4. Uw website

Nadere informatie

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING Website Opmaak Laatste update: 14 augustus 2013 Welkom Welkom bij de handleiding voor het opmaken van uw clubomgeving/website. Toegang tot de sites Voordat

Nadere informatie

LISA app v3.0 (ios) Inlogscherm

LISA app v3.0 (ios) Inlogscherm LISA app v3.0 (ios) Dit document bevat een overzicht van de functies en pagina s van de app, met een toelichting en uitleg per onderdeel. Afhankelijk van de rechten en rol binnen het team zijn bepaalde

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie