BCP + DOSSIER. Isoleren, Luchtdicht bouwen en Stellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BCP + DOSSIER. Isoleren, Luchtdicht bouwen en Stellen"

Transcriptie

1 BCP + DOSSIER Isoleren, Luchtdicht en en Stellen Beroepsbeelden BUS-NL Isoleerder Luchtdicht er Prefab elementen steller Timmerman Tekenaar/Ontwerper Calculator Opzichter/Uitvoerder Werkvoorbereider Versie 1.2 Datum 30 september 2014 Status Voor conferentie 7 okt 2014 Auteur Marco Hofman, Lex Polman BuildUpSkillsNL

2 INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER Op dossier VAKMANSCHAP INTERDISCIPLINAIR VAKMANSCHAP Verantwoordingsinformatie Validatie OVERZICHT VAN HET BCP+ DOSSIER Deel 1 - Specifieke technische competenties Deel 2 - Specifieke niet technische competenties (specifieke soft skills) Deel 3 - Generieke niet technische competenties (generieke soft skills) Wettelijk vereisten en richtlijnen Relevante Specialismen VERKLARENDE OVERZICHT SPECIALISMEN...13 BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 2

3 1. LEESWIJZER Het doel van BuildUpSkills is het verhogen (upskillen) van de kennis en vaardigheden van vakmensen in de - en installatiesector. Het betreft hierbij de werkzame vakmensen op MBO-niveau die direct betrokken zijn bij de energetische verduurzaming van de gede omgeving in de periode van Het initiatief voor BuildUpSkills (BUS NL) ligt bij de EU die op deze wijze de lidstaten wil ondersteunen bij het behalen van de energiedoelstellingen Het beroepscompetentieprofiel+ (BuildUpSkills NL: BCP+) geeft weer wat de vakvolwassen beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als aanvulling op zijn bestaande vaardigheden behorende bij het beroepsbeeld in relatie tot de energetische verduurzaming van de gede omgeving. Deze aanvullingen zijn ondergebracht in Specialismen en Generalismen die als cursus, nascholing of training door de beroepsbeoefenaar gevolgd en behaald kunnen worden. De competenties zijn beschreven op het niveau van het einde van de gevolgde bij- /nascholing EQF 2-4. De niveau-indeling EQF komt overeen met de daarvoor gehanteerde Nederlandse indeling NLQF. De Generalismen hebben betrekking op alle beroepsbeelden. De Specialismen geven mogelijke aanvullingen op het beroepsbeeld, afhankelijk van kennis, ervaring en ambitie van de werknemer en beleid van de werkgever Op dossier BCP+ dossiers bevatten de eisen voor één of meerdere beroepsbeelden, zoals gedefinieerd in BuildUpSkills NL en bestaat uit een aantal technische competenties (deel 1) en een aantal niet technische competenties (soft skills). Deze soft skills kunnen specifiek voor het beroep zijn (deel 2) of generiek over alle beroepen heen (deel 3). De delen 2 en 3 hebben in sterke mate betrekking op de verbanden en de schakelpunten tussen de verschillende disciplines in de. Het betreft hier het ontwikkelen van interdisciplinair vakmanschap. Onder interdisciplinair vakmanschap wordt verstaan het verbeteren van de samenwerking tussen de disciplines en het verbinden van de verschillende disciplines in de. Interdisciplinair vakmanschap is één van de voorwaarden voor een succesvolle energetische verduurzaming van de gede omgeving. Daarbij spelen zowel technische vaardigheden (hard skills) als niet technische vaardigheden (soft skills) een essentiële rol. Verandering in ambitie, passie en cultuur zijn nodig om tot (bijna) energie neutrale woningen te komen. De dossiers zijn steeds opged rondom beroepsbeelden met overeenkomende Specialismen. Daarbij zijn steeds alle relevante beroepsbeelden van niveau 2 tot en met 4 opgenomen. De beroepen op niveau 4 stellen daarvoor doorgaans de kaders, werkprocessen en randvoorwaarden op voor uitvoerenden op niveau 2 en 3. In dit dossier zijn de Specialismen beschreven van de beroepsbeelden uit de groep Isoleren, Luchtdicht en en Stellen: Isoleerder Luchtdicht er Prefab elementen steller Timmerman Tekenaar/Ontwerper Werkvoorbereider Opzichter/Uitvoerder Calculator De overige beroepsbeelden zijn gegroepeerd in de dossiers: Elektrotechnisch Installeren Werktuigkundig Installeren Koudetechnisch Installeren Afen en Glaszetten Metselen Dakdekken Werken als zelfstandige BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 3

4 Het BCP+ dossier Isoleren, Luchtdicht en en Stellen kent binnen de uitvoerende beroepen naast de Timmerman als bestaand beroepsbeeld, een drietal nieuwe, in opkomst zijn de beroepsbeelden, de Isoleerder, de Luchtdicht er en de Prefab elementen steller. Het dossier BCP+ dossier Isoleren, Luchtdicht en en Stellen is opged uit de volgende onderdelen VAKMANSCHAP Deel 1 - Specifieke technische competenties, dat gevormd wordt door: Renovatie (houten) vloeren Na-isolatie vloeren Na-isolatie spouwmuren en gevels Isolatie kelders Gevelisolatie/ gevelbetimmering Na-isolatie daken binnenzijde Na-isolatie daken buitenzijde Luchtdicht en Bouwplaatssteller prefab gevel elementen Bouwplaatsmonteur kozijnen, ramen en deuren Bouwplaatsmonteur prefab daken Bouwplaatsmonteur tuimelvensters Bouwplaatsmonteur prefab dakkapellen INTERDISCIPLINAIR VAKMANSCHAP Deel 2 - Specifieke niet technische competenties (specifieke soft skills): Communicatie Informatie verwerking Samenwerken Kwaliteit Duurzame proces Duurzame materialen Duurzaam ontwerpen Deel 3 - Generieke niet technische competenties (generieke soft skills) Daarnaast zijn de Wettelijke vereisten en richtlijnen behorend bij de beschreven specialismen aangegeven. Hoofdstuk 3 geeft het Verklarende overzicht met relevante termen, coderingen en afkortingen. De koppeling van Specialismen aan Beroepsbeelden (tabel 2) geeft een voor de hand liggend overzicht. De ontwikkelingen richting interdisciplinair vakmanschap maken het mogelijk dat ook verder weg liggende specialismen bij de beschreven beroepsbeelden passen. Deze specialismen zijn als overzicht opgenomen in hoofdstuk Verantwoordingsinformatie Dit BCP+ dossier is gebaseerd op onderzoek uit BUS pillar I ( ) en aanvullend onderzoek uit BUS pillar II ( ). Daarnaast is informatie gebruikt uit door onderwijs en bedrijfsleven opgestelde regioprofielen. Waar beschikbaar zijn eindtermendocumenten of andere beschrijvingen uit de branches betrokken. Door bedrijven, onderwijs en stakeholders is feedback geleverd op de BCP+ dossiers. Het BCP+ document is samengesteld onder verantwoordelijkheid van het Consortium BuildUpSkills dat bestaat uit OTIB, ISSO, SBRCURnet, MBO-diensten, Fundeon en Kenteq. Daarnaast wordt BuildUpSkills ondersteund door alle belangrijke stakeholders in de - en installatietechniek. Aanvullende (verantwoordings-)informatie bij dit dossier is te vinden op Deze informatie is geen onderdeel van het voorliggende dossier Validatie Dit BCP+ dossier is gevalideerd door.. op [datum] BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 4

5 2. OVERZICHT VAN HET BCP+ DOSSIER De beroepsbeelden uit BuildUpSkills sluiten aan bij de kwalificatieprofielen MBO 2015 conform tabel 1. Hierin is tevens de Europese Opleidingsniveau (EQF) aanduiding opgenomen. In tabel 2 en 3 is aangegeven hoe specialismen rondom beroepsbeelden gegroepeerd kunnen worden. BEROEPSBEELD BUS KWALIFICATIEPROFIEL MBO 2015 CREBO NIVEAU EQF Timmerman B11 Timmerman Allround Timmerman t/m B26 Isoleerder nvt 3 B27 Luchtdicht er nvt 3 B28 Prefab elementen steller nvt 3 B3 Calculator Middenkader functionaris B2/B4 Opzichter/Uitvoerder Middenkader functionaris B5 Werkvoorbereider Middenkader functionaris B6 Tekenaar/Ontwerper Middenkader functionaris Tabel 1. Beroepsbeelden en kwalificatieprofielen BCP+ deel Specialisme Technisch B11 Timmer -man B26 Isoleerder B27 Luchtdicht er B28 Prefab elem. steller B2/B4 Opzichter/ Uitvoerder R10 Renovatie (houten) vloeren R11 Na-isolatie vloeren R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels R14 Isolatie kelders R44 Na-isolatie daken binnenzijde R45 Na-isolatie daken buitenzijde R22 Gevelisolatie R20 Gevelisolatie/ gevelbetimmering R48 Luchtdicht en R21 Bouwplaatssteller prefab gevel elementen R30 Bouwplaatsmonteur kozijnen, ramen en deuren R41 Bouwplaatsmonteur prefab daken R42 Bouwplaatsmonteur tuimelvensters R43 Bouwplaatsmonteur prefab dakkapellen Tabel 2. Technisch Specialismen en Beroepsbeelden B3 Calculator B5 Werkvoor -bereider B6 Tekenaar /Ontw. BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 5

6 BCP+ deel Specialisme Soft Skills B11 Timmerman B26 Isoleerder B27 Luchtdicht er B28 Prefab elem. steller B2/B4 Opzichter/ Uitvoerder Tabel 3. Soft Skill Specialismen en Beroepsbeelden B3 Calculator B5 Werkvoor -bereider B6 Tekenaar /Ontw. S6 Communicatie S7 Informatie verwerking S8 Samenwerken S9 Kwaliteit S14 Duurzaam proces S15 Duurzame materialen S16 Duurzaam ontwerpen In tabel 4 is aangegeven welke generieke soft skills voor de verschillende beroepsbeelden uit BuildUpSkills relevant zijn. B11 B26 B27 B28 B2/B4 B3 B5 B6 BCP+ deel Generalisme Timmermadedicht Isoleer- Lucht- Prefab Opzichter/ Calcu- Werkvoor Tekenaar Soft Skills elem. Uitvoerder lator -bereider /Ontw. er steller G1 Communicatie G2 Informatie verwerking G3 Samenwerken G4 Kwaliteit Tabel 4. Generalismen en Beroepsbeelden BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 6

7 2.1. Deel 1 - Specifieke technische competenties SPECIALISMEN - TECHNISCH R10 Renovatie (houten) vloeren R11 Na-isolatie vloeren R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels R13 Na-isolatie kruipruimten R14 Isolatie kelders R20 Gevelisolatie/ gevelbetimmering R22 Gevelisolatie R44 Na-isolatie daken binnenzijde R45 Na-isolatie daken buitenzijde R48 Luchtdicht en R21 Bouwplaatssteller prefab gevel elementen R30 Bouwplaatsmonteur kozijnen, ramen en deuren R41 Bouwplaatsmonteur prefab daken COMPETENTIES R10.1 Kan (houten) vloeren vervangen door geïsoleerde vloeren R11.1 Kan bestaande vloeren na-isoleren R12.1 Kan bestaande gevels na-isoleren in de spouw R12.2 Kan bestaande gevels na-isoleren (door vervangen van het buitenblad) R13.1 Kan bestaande kruipruimten na-isoleren R13.2 Kan bestaande funderingen na-isoleren R14.1 Kan kelders isoleren R14.2 Kan onder maaiveld isoleren R20.1 Kan gevels isoleren en betimmeren R22.1 Kan gevels isoleren R44.1 Kan platte en hellende daken na-isoleren aan de binnenzijde R45.1 Kan platte en hellende daken na-isoleren aan de buitenzijde R48.1 Kan luchtdicht en R21.1 Kan prefab gevel elementen plaatsen en luchtdicht stellen R30.1 Kan prefab kozijnen, ramen en deuren plaatsen en luchtdicht stellen R41.1 Kan prefab dakelementen plaatsen en luchtdicht stellen R42 Bouwplaatsmonteur R42.1 Kan prefab tuimelvensters plaatsen en luchtdicht stellen tuimelvensters R43 Bouwplaatsmonteur prefab R43.1 Kan prefab dakkapellen plaatsen en luchtdicht stellen dakkapellen Tabel 5. Specifieke technische competenties BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 7

8 2.2. Deel 2 - Specifieke niet technische competenties (specifieke soft skills) SPECIALISMEN SOFT SKILLS S6 Communicatie S7 Informatie verwerking S8 Samenwerken S9 Kwaliteit S14 Duurzaam proces S15 Duurzame materialen S16 Duurzaam ontwerpen COMPETENTIES S6.1 Brengt eigen ervaringen in, kan omgaan met constateringen en kritiek S6.2 Kan leeraspecten destilleren voor procesverbetering S6.3 Beheerst vaktaal uit aanpalende disciplines S7.1 Maakt instructie/ handleiding voor gebruik opgeleverd werk door de gebruiker/ bewoner S8.1 Overlegt met uitvoerders over voorgaande processtappen vereist voor startsituatie S8.2 Overlegt met uitvoerder over gelijktijdige en volgende stappen mbt op te leveren werk (componenten, bekabeling, regelingen) S9.1 Behoudt kwaliteit werk (door afwijkingen van het ontwerp op de tekening door te voeren) S9.2 Behoudt kwaliteit werk (door juiste doorvoeringen door thermische schil te maken) S14.1 Kan het proces op de plaats met partijen duurzaam inrichten S14.2 Kan verstoringen in het proces adequaat corrigeren S15.1 Kan materialen op duurzaamheid beoordelen en toepassen S16.1 Kan energetische consequenties op basis van comfort en duurzaamheid beoordelen S16.2 Kan integraal met andere disciplines ontwerpen Tabel 6. Specifieke soft skills BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 8

9 2.3. Deel 3 - Generieke niet technische competenties (generieke soft skills) GENERALISMEN SOFT SKILLS G1 Communicatie G2 Informatie verwerking G3 Samenwerken G4 Kwaliteit COMPETENTIES G1.1 Betrekt anderen bij projectdoelstellingen G1.2 Kan luisteren en deelnemen in gesprek G2.1 Begrijpt technische instructies en teksten G2.2 Leest 2D en 3D tekeningen G2.3 Doorgrondt het complete proces G3.1 Werkt samen met collega s uit de eigen en andere disciplines G3.2 Kan van individuele prestatie naar team prestatie komen G3.3 Kan enthousiasmeren voor duurzaam G4.1 Neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen werk G4.2 Meldt afwijkingen en problemen G4.3 Is zich bewust van de gevolgen van zijn handelen op de energetische kwaliteit van het ge Tabel 7. Generieke soft skills 2.4. Wettelijk vereisten en richtlijnen In geen van de onderdelen uit dit BCP+ komen wettelijke vereisten voor. De richtlijn BRL 1332 (d.d ) SPRAYEN VAN DE ONDERKANT VAN BEGANE GRONDVLOEREN EN DE ONDERKANT VAN DAKEN MET SPRAYSYSTEEM VAN POLYURETHAANSCHUIM (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/brl%201332%20d.d.% pdf) R10 Renovatie (houten) vloeren R11 Na-isolatie vloeren R13 Na-solatie kruipruimten R44 Na-isolatie daken binnenzijde R45 Na-isolatie daken buitenzijde De richtlijn URL (d.d ) AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET GEBONDEN EPS- SCHUIMPARELS (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/url% %20ps-schuim%20parels%20d.d.% pdf) R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels De richtlijn URL (d.d ) AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET MINERALE WOL VLOKKEN (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/url% %20minerale%20wolvlokken%20d.d.% pdf) R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels De richtlijn URL (d.d ) AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET UREUMFORMALDEHYDE (UF) - SCHUIM (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/url% uf-schuim%20d.d.% pdf) R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 9

10 De richtlijn URL (d.d ) AANBRENGEN SPOUWMUURISOLATIE MET POLYURETHAAN (PUR) - SCHUIM (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/url% %20pur-schuim%20d.d.% pdf) R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels De richtlijn URL IKB 1112 (d.d ) Uitvoeringsrichtlijn voor de montage van prefab dakvensters inclusief aansluitsystemen (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/url%20ikb1112%20d.d.% pdf) R42 Bouwplaatsmonteur tuimelvensters De richtlijn URL 0735 (d.d ) UITVOERINGSRICHTLIJN VERVAARDIGING VAN BUITENGEVELISOLATIE MET GEPLEISTERDE AFWERKING (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/url%20ikb1112%20d.d.% pdf) R12 Na-isolatie spouwmuren en gevels R22 Gevelisolatie De bijlage van BRL 4702 ( ) Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen 2013 (http://vebidak.nl/vakrichtlijn) R44 Na-isolatie daken binnenzijde R45 Na-isolatie daken buitenzijde De richtlijn BRL 0709 (d.d ) MONTAGE VAN KUNSTSTOF GEVELELEMENTEN (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/brl%201332%20d.d.% pdf) R21 Bouwplaatssteller prefab gevel elementen R30 Bouwplaatsmonteur kozijnen, ramen en deuren De richtlijn PBL 0442/07 (d.d ) Uitvoeringsrichtlijn voor de montage van prefab daksegmenten (http://www.ikobbkb.nl/pam/custom/pdf/brl%201332%20d.d.% pdf) R41 Bouwplaatsmonteur prefab daken R43 Bouwplaatsmonteur prefab dakkapellen 2.5. Relevante Specialismen Alle Specialismen die relevant kunnen zijn voor de Beroepsbeelden in dit BCP+ dossier zijn opgenomen in hoofdstuk 4. BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 10

11 3. VERKLARENDE OVERZICHT BCP+ Beroepsbeeld Beroepscompetentieprofiel BUS (BuildUpSkills) Codering Beroepsbeeld Codering Specialisme Competentie Crebo Craddle-to-craddle Deelnemers BUS Duurzaam EQF Energieneutraal en Interdisciplinair vakmanschap Aanvullende eisen aan vakmanschap Beeld van de vakman zoals door BUS geschetst Beschrijving van een beroep(sgroep) zoals vastgesteld door sociale partners EU project om zittende werknemers in de en installatie na- en bij te scholen op duurzaamheid B = BI = en installatie I = installatie G = generieke soft skill M = energy management P = energy production R = energy reduction S = specifieke soft skill Omschrijving van iemands kunnen op een bepaald gebied Nummer waaronder een opleiding bij OCW bekend is Materiaal in het ene product kan na recycling in het volgende product gebruikt worden, in een eindeloze keten OTIB, SBRcurnet, Fundeon, ISSO, Kenteq, MBO-diensten Beperking van schadelijke milieu effecten en voorkomen van grondstoffen-, water, ruimte- en energie-uitputting Europese norm voor opleidingsniveaus 1 = VMBO/MBO/Basiseducatie 2 = VMBO/MBO/Basiseducatie 3 = MBO 4 = MBO/VAVO/HAVO 5 = VWO/VAVO/Associate Degree 6 = Bachelor 7 = Master 8 = Doctor/Medisch specialist Beperken van de energievraag door een goede geschil en energiezuinige installatie. De nog benodigde energie op een duurzame manier opwekken. Vakmanschap waarbij er de houding en de kennis is om tussen, met en in de verschillende disciplines te werken, waarbij kennis van andere disciplines noodzakelijk is. BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 11

12 Kwalificatieprofiel NLQF Soft skills Thermische schil Eisen gesteld aan een uitstroomrichting van een beroepsopleiding Nederlandse norm voor opleidingsniveaus (identiek aan EQF) Persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele competenties De buitenzijden van een ge gezien vanuit energieverlies BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 12

13 4. SPECIALISMEN SPECIALISME renovatie (houten) vloeren na-isolatie vloeren na-isolatie spouwmuren en gevels na-isolatie kruipruimten isolatie kelders gevelisolatie/ gevelbetimmering gevelisolatie plaatsmonteur kozijnen, ramen & deuren renovatie houten dakconstructies plaatsmonteur prefab daken plaatsmonteur tuimelvensters plaatsmonteur prefab dakkapellen na-isolatie daken binnenzijde na-isolatie daken buitenzijde luchtdicht en CODE R10 R11 R12 R13 R14 R20 R22 R30 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R48 SPECIALISME duurzaam proces duurzame materialen duurzaam ontwerpen CODE S14 S15 S16 BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 13

14 BCP+ DOSSIER ISOLEREN, LUCHTDICHT BOUWEN EN STELLEN 14

BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap

BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap Afbouwen en Glaszetten B15 GLASZETTER B16 STUKADOOR B20 PLAFOND- EN WAND MONTEUR Beroepsbeelden BUS-NL Glaszetter Plafond- en wandmonteur Stukadoor Versie

Nadere informatie

BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap Timmeren

BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap Timmeren BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap Timmeren Beroepsbeelden BUS-NL Timmerman Tekenaar/Ontwerper bouw Calculator bouw Opzichter/Uitvoerder bouw Werkvoorbereider bouw Versie 2.1 Datum Maart 2015

Nadere informatie

BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap

BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap Werken als zelfstandige BI24 ONDERNEMER KLUSBEDRIJF BI30 ZZP-ER Beroepsbeelden BUS-NL Ondernemer Klusbedrijf ZZP-er Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief

Nadere informatie

BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap Werktuigkundig Installeren

BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap Werktuigkundig Installeren BCP + DOSSIER Aanvullende eisen aan vakmanschap Werktuigkundig Installeren I1/I3 ONTWERPER INSTALLATIES I12 MONTEUR W-INSTALLATIES I13 SERVICEMONTEUR W-INSTALLATIES Beroepsbeelden BUS-NL Monteur W-installaties

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

In 3 stappen naar een energievriendelijk huis. Samen kunnen we dit realiseren.

In 3 stappen naar een energievriendelijk huis. Samen kunnen we dit realiseren. In 3 stappen naar een energievriendelijk huis Samen kunnen we dit realiseren. Energievriendelijk huis 30 oktober > Stap 1 Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk energie (warmte) verloren gaat Isoleren waar

Nadere informatie

Schilrenovatie. Voorzie uw woningvoorraad van een warme jas. Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels

Schilrenovatie. Voorzie uw woningvoorraad van een warme jas. Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels Schilrenovatie Voorzie uw woningvoorraad van een warme jas Renoveren Het slimme renovatieconcept. Van VolkerWessels Voor de renovatie Na de renovatie Hogere energieprestaties, hogere waarde van uw woningen

Nadere informatie

BUILD UP Skills Nederland

BUILD UP Skills Nederland BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS BUILD UP Skills Nederland Eindrapport project BUS_N@W September 2015 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Verdere informatie Meer details over BUILD

Nadere informatie

NII. Nederlandse Isolatie Industrie. Beter isoleren. Energiebesparing en de gevel. Jubileumsymposium Stapelbouw 17 juni 2010.

NII. Nederlandse Isolatie Industrie. Beter isoleren. Energiebesparing en de gevel. Jubileumsymposium Stapelbouw 17 juni 2010. Nederlandse Beter isoleren Energiebesparing en de gevel Jubileumsymposium Stapelbouw 17 juni 2010 Dick Tommel 1 AGENDA Energiebesparing via de gevel Energiebesparing Trias Energetica Consequenties voor

Nadere informatie

BUILD UP Skills Nederland

BUILD UP Skills Nederland BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS BUILD UP Skills Nederland Eindrapport project BUS_N@W September 2015 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Verdere informatie Meer details over BUILD

Nadere informatie

Bekeken vanuit de praktijk

Bekeken vanuit de praktijk Bekeken vanuit de praktijk Tom Sels: Voorzitter Vakvereniging binnen Confederatie bouw van na-isolatiebedrijven (CBI-CCI), sectorvertegenwoordiging voor de aannemer (31 actieve leden) Zaakvoerder van Vivixtum:

Nadere informatie

Luchtdicht bouwen in de praktijk

Luchtdicht bouwen in de praktijk Luchtdicht bouwen in de praktijk Guus Coumans sr. projectmanager Jan Gerards hoofduitvoerder Nuth 2 april 2014 Programma BAM Woningbouw Nieuwbouw - 19 (bijna) energie neutrale woningen Savelbergstraat

Nadere informatie

Spouwmuurisolatie. Tips spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie. Tips spouwmuurisolatie Spouwmuurisolatie Wilt u besparen op uw stookkosten maar heeft u geen groot budget voor gevelisolatie? Overweeg dan spouwmuurisolatie. U doet daarmee ook het milieu een groot plezier. Energie besparen

Nadere informatie

Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans

Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans Gepresenteerd door: Henri Kerkvliet 31-08-15 Agenda Inleiding Stop warmteverlies met goede woningisolatie Hoe kunt u energie besparen? Energiebespaarlening

Nadere informatie

Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties)

Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) Overzicht interpretatiebesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief s) Uitgave Uitgave Beoordelingsrichtlijn / deel BRL9500-00 BRL9500-01 BRL9500-02 BRL9500-03 BRL9500-04 s 75.1 75.2 75.3

Nadere informatie

Na-isolatie van woningen in de praktijk Hoe U-waarden en K-peil verlagen

Na-isolatie van woningen in de praktijk Hoe U-waarden en K-peil verlagen Na-isolatie van woningen in de praktijk Hoe U-waarden en K-peil verlagen Ing. Bruno Verbeke Technical Manager Benelux Recticel Insulation - CIR 1 Warmtedoorgangscoëfficiënt = U-waarde Warmtestroomidichtheid

Nadere informatie

DIERBAAR IS DUURZAAM 5/6/2013 INHOUD ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN. Ilse Rijneveld

DIERBAAR IS DUURZAAM 5/6/2013 INHOUD ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN. Ilse Rijneveld DIERBAAR IS DUURZAAM ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN Ilse Rijneveld afdeling Veiligheid, Advies monumenten Gemeente Delft INHOUD ENERGIEBESPARING HOF VAN DELFT: VOOROORLOGSE

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw HSB* isolatie *Houtskeletbouw PIF isolatiefolie toegepast in houtbouwconstructies ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning

Nadere informatie

BUILD UP Skills Nederland. WP3 Nationale Roadmap CONCEPT Rapport

BUILD UP Skills Nederland. WP3 Nationale Roadmap CONCEPT Rapport BUILD UP Skills Nederland WP3 Nationale Roadmap CONCEPT Rapport Februari 2013 Verdere informatie Meer details over BUILD UP Skills "Netherlands" staan op www.buildupskills.nl Meer details over BUILD UP

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Woningtype Batuwe Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Batuwe Nieuwbouw Uitweg Woningtype Batuwe Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

De genoemde prijzen zijn indicatief. Voor het krijgen van definitieve aanbiedingen is uw keuze nodig!

De genoemde prijzen zijn indicatief. Voor het krijgen van definitieve aanbiedingen is uw keuze nodig! Menukaart 1 Bouwkundig onderhoud 1.00 Voegwerk uitkappen, reinigen en opnieuw voegen reinigen geschied met Hoge druk warm water Woning type A eindwoning per woning +5% 6.840-5% Woning type B tussenwoning

Nadere informatie

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE!

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! GECERTIFICEERD KOMO NA-ISOLATIE BEDRIJF 10 JAAR GARANTIE SPOUWMUURISOLATIE VLOERISOLATIE DAKISOLATIE GELUIDSISOLATIE ISOLATIEHERSTEL SPOUWMUURISOLATIE

Nadere informatie

Vloer- en bodemisolatie

Vloer- en bodemisolatie Vloer- en bodemisolatie Wij bieden meerdere producten aan voor het isoleren van uw kruipruimte zodat u de best passende oplossing voor uw woning kunt kiezen. De aangeboden producten onderscheiden zich

Nadere informatie

Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND

Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND Coalitie energieneutraal renoveren BEDRIJVENAVOND De Bouwopgave GROTE VERSCHEIDENHEID IN ENERGIEOPAVE. Grote verscheidenheid in energieopgave. 1. Nieuwbouw. 2. Woningen 1980-2000; onvoldoende geïsoleerd.

Nadere informatie

Bio-based grondstof als isolatiemateriaal / STOWA Bio based grondstof als isolatiemateriaal

Bio-based grondstof als isolatiemateriaal / STOWA Bio based grondstof als isolatiemateriaal Bio based grondstof als isolatiemateriaal 1. Korte historie Warmteplan 2. Huidige natuurlijke isolatiematerialen 3. Toepassingen natuurlijke isolatiematerialen 4. Markt natuurlijke isolatiematerialen 5.

Nadere informatie

Overzicht terugverdientijden

Overzicht terugverdientijden Overzicht terugverdientijden De tabel geeft een indicatie van de besparingen door isolatiemaatregelen. Voor de berekening is uitgegaan van een woning met vloeroppervlak van 50 m2, een dak van 70 m2 en

Nadere informatie

BESTAANDE WONINGBOUW. UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE!

BESTAANDE WONINGBOUW. UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! 8INNOVATIEVE DAKOPLOSSINGEN voor de BESTAANDE WONINGBOUW UNILIN BIEDT de OPLOSSING VOOR ELKE RENOVATIE! Na-isolatie op vlak dakbeschot RENO PIR 1Na-isolatie op vlak dakbeschot RENO PIR UNILIN BIEDT de

Nadere informatie

Informatie-avond Onderhoud & Energie. H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven

Informatie-avond Onderhoud & Energie. H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven Informatie-avond Onderhoud & Energie H.A. Schreuderstraat & J. Lutmastraat Schoonhoven Voorstellen Hans Harteveld: projectleider Beheer Ramona van den Berg: Bewonersbegeleider Dagelijks- en Planmatig onderhoud

Nadere informatie

Voor dak, wand, vloer en zolder

Voor dak, wand, vloer en zolder ISOLATIEPLATEN PIR Voor dak, wand, vloer en zolder DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com Al meer dan 30 jaar maakt UNILIN, division insulation dakelementen met poly urethaanisolatie voor het hellende

Nadere informatie

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn.

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn. Programma Energiebesparing & Betonkernactivering Energiebesparing Europa Nederland Besparingspotentieel Specialisten gevraagd? Betonkernactivering Publicatie Leergang Kees Arkesteijn 1 2 Energiebesparing

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl

OPLEIDINGSGIDS. Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl OPLEIDINGSGIDS Greenworks en de Academy U EN HET MILIEU VERDIENEN BETER Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Profiel van een isolatie expert.

Profiel van een isolatie expert. Profiel van een isolatie expert. 1 Een team van isolatie-experten Isolteam, met vestigingen in Kortemark en Hoboken, beschikt over een dynamische ploeg van bedreven experten, zowel op vlak van studie

Nadere informatie

Bouwkunde. novacollege.nl/bouw. Infratechniek. Installatietechniek. Vormgeving en architectuur. Bouw 2014/2015

Bouwkunde. novacollege.nl/bouw. Infratechniek. Installatietechniek. Vormgeving en architectuur. Bouw 2014/2015 novacollege.nl/bouw Bouwkunde Infratechniek Installatietechniek Vormgeving en architectuur Bouw 2014/2015 Ik ben de afgelopen jaren wijzer en rustiger geworden. Vroeger was ik een probleemjochie, nu luister

Nadere informatie

Na-isoleren. Meer comfort met minder energie.

Na-isoleren. Meer comfort met minder energie. Na-isoleren Meer comfort met minder energie. Besparen met woningisolatie Volta Limburg, voelt altijd beter, een belofte die Volta Limburg betrouwbaar en innovatief waarmaakt in heel Limburg. 7 dagen per

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek Fam Hokke --------------------------- ---------------------------

Thermografisch onderzoek Fam Hokke --------------------------- --------------------------- Op deze klus in opdracht van een isolatiebedrijf en naar aanleiding van comfortklachten een energiescan uitgevoerd om te kijken waar de probleemplekken in de constructie zich bevonden. Thermografisch onderzoek

Nadere informatie

Bouwkunde. Bouwplaatsassistent BOL/ BBL Niveau 1 1 jaar

Bouwkunde. Bouwplaatsassistent BOL/ BBL Niveau 1 1 jaar Bouwkunde Bouwkunde Als je kiest voor de bouw- of infratechniek ligt de arbeidsmarkt voor je open. In Nederland ontstaan veel nieuwe industrieën. Deze brengen veel bouwactiviteiten met zich mee. Bovendien

Nadere informatie

Energetische renovatiepraktijk anno 2015

Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Slim na isoleren: Thermisch, akoestisch, brandveilig, duurzaam en betaalbaar John Coose Gedelegeerd bestuurder Eltherm NV Inhoud 1. Hellend dak: Kepers + Gordingen

Nadere informatie

BUILD UP Skills Nederland

BUILD UP Skills Nederland BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS BUILD UP Skills Nederland Nationale Roadmap Conferentierapportage April 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Verdere informatie Meer details over

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE Thermische isolatie oplossingen thermische isolatie muur en vloer PUR / PIR panelen TMS & SIS REVE TMS & SIS REVE muren comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Bouwbesluit en Passief Bouwen

Bouwbesluit en Passief Bouwen Bouwbesluit en Passief Bouwen Welke (on)mogelijkheden zijn er vanuit de bouwregelgeving? ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Bouwbesluiteisen en Passief Bouwen Gezondheid

Nadere informatie

Lage energierenovatie van een 100 jarige woning. Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer

Lage energierenovatie van een 100 jarige woning. Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer Lage energierenovatie van een 100 jarige woning Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer Algemeen Woning gelegen in Spiere, bouwjaar 1900, volsteense muur Authentieke elementen Goede structuur Groene ligging

Nadere informatie

Vragenlijst onderhoud H.A. Schreuderstraat

Vragenlijst onderhoud H.A. Schreuderstraat Naam: Huisnummer: (Als u de enquête liever anoniem invult mag dit ook!) Rabe Wilt u een kruisje zetten in de kolom die voor u van toepassing is? Slechts één kruisje per regel! Vragenlijst onderhoud Kunststof

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we?? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter

Nadere informatie

Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep

Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Onderdeel van Van de Middegaal Vloerengroep Vloer+ B.V. voor een duurzame betonvloer en meer comfort Vloer+ Inhoudsopgave 1 De vraag gelokaliseerd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Voorstellen QuaWonen NBU John Bos Edward de Jager Floor Verdoorn Maarten Cornet Richard Buijs Ludo Peeters Agenda Resultaten Vragenlijsten Onderhoudsplan

Nadere informatie

Toolkit R c & EPC woningbouw

Toolkit R c & EPC woningbouw Toolkit R c & EPC woningbouw Energie & Duurzaamheid Bouwregelgeving Brandveiligheid Bouwfysica Akoestiek Flexibele schil Programma Introductie Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Toekomst Termen & begrippen Rc

Nadere informatie

Details buitengevelisolatie

Details buitengevelisolatie Details buitengevelisolatie steenachtige gevel Technostuc systemen - Buro Robing Design b.v. Bedrijvenpark Twente 322 E NL 7602 KL Almelo T. +31-(0)53-4330360 F. +31-(0)53-4352111 E. info@technostuc.nl

Nadere informatie

Het Energieadvies. Algemeen

Het Energieadvies. Algemeen Het Energieadvies Algemeen - Welkom/ Uitleg over de vertraging - De planning - Het advies (15 min) - Workshop Zonnepanelen/boilers (30 min) - Workshop Isolatie (30 min) Planning Fasering Opmerkingen 20

Nadere informatie

Agenda Energie Team Salland Opening door wethouder van Loevezijn Presentatie Duurzaam Heeten Voorbeeldwoning Heeten Voorstellen Verbeter & Bespaar Afsluiting (ca. 20.30 uur) Duurzaam Heeten Bleerspad GFTOK

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden informatie CAVALJEPLEIN EN JHR VAN CITTERSPLEIN MAART 2015 Aan de slag Start werkzaamheden In januari ontving u van ons een brief dat een ruime meerderheid van de bewoners instemde met de werkzaamheden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Proeftuin Energieneutraal Renoveren Troelstralaan 28 te Zwolle. Versie5 d.d. 7 maart 2014. 1. Inleiding

Plan van Aanpak. Proeftuin Energieneutraal Renoveren Troelstralaan 28 te Zwolle. Versie5 d.d. 7 maart 2014. 1. Inleiding Plan van Aanpak Proeftuin Energieneutraal Renoveren Troelstralaan 28 te Zwolle Versie5 d.d. 7 maart 2014 1. Inleiding Vanaf 25 januari jl. wonen we aan de Troelstralaan 28 te Zwolle Zuid. Achter ons ligt

Nadere informatie

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten:

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Onderhoud 84 WONINGEN Sprundel De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Graaf Ansfriedstraat Benedictastraat Anna Leonorastraat Anna Salomestraat Koekoekstraat Noorderstraat 8 september

Nadere informatie

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015

Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015 Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500 Energieprestatieadvisering (inclusief ISSO-publicaties) versie 26 januari 2015 Beoordelingsrichtlijn / deel Oorspronkelijk document BRL9500-00

Nadere informatie

Duurzaam bouwen en renoveren. Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening

Duurzaam bouwen en renoveren. Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening Duurzaam bouwen en renoveren Wim Gilijamse Lector Duurzame Energievoorziening Ontwikkeling energieprestatie woningen 3,5 3 2,5 nieuw bestaand EPC 2 1,5 1 0,5 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Nadere informatie

ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE. MEER WOONCOMFORT met minder energie. isolatie. Warmtepanelen.

ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE. MEER WOONCOMFORT met minder energie. isolatie. Warmtepanelen. ISOLATIE CV-KETEL ONDERHOUD & SERVICE ZONNEPANELEN VENTILATIE MEER WOONCOMFORT met minder energie isolatie Warmtepanelen Isolatie Wist u dat Flink besparen met isolatie Woningisolatie levert veel voordelen

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Het Multi-Comfort House Comfortabel en energiezuinig renoveren

Het Multi-Comfort House Comfortabel en energiezuinig renoveren NIEUW! Renovatiebijlage incl. 20 nieuwe details Gerenoveerd voor de toekomst Het Multi-Comfort House Comfortabel en energiezuinig renoveren Inhoudsopgave Met passieve renovatie zijn woningen weer klaar

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

BATIBOUW 2011 25 februari 2011

BATIBOUW 2011 25 februari 2011 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf www.wtcb.be BATIBOUW 2011 25 februari 2011 Antoine Tilmans, ir Afdeling Klimaat, Installaties en Energieprestatie WTCB - Wetenschappelijk en Technisch

Nadere informatie

PUR schuim. Zeer goed isolatiemateriaal

PUR schuim. Zeer goed isolatiemateriaal PUR schuim Polyurethaan, of te wel pur, is een veelzijdige kunststof. We schilderen en lijmen ermee, we slapen en zitten erop. Ook in de bouw is pur niet meer weg te denken. Wat te doen met al die naden

Nadere informatie

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis?

Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn. Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Infoavond 8 oktober 2015 Yvonne Feuerhahn Hoe begin je? Met het duurzamer maken van je huis? Yvonne Feuerhahn ambassadeur adviseur architect Sinds 2010 dagelijks bezig met het verduurzamen van bestaande

Nadere informatie

Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk.

Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk. Na-isolatie van industriegebouwen in de praktijk. Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek: Energieprestatie van commerciële en industriële gebouwen. ir. An De Schryver ir. Marcus Peeters Onderzoekskern:

Nadere informatie

Energetische verbetering woningen Omnia Wonen 2014-2015. Gelderse investeringsimpuls Subsidie Provincie Gelderland. www.omniawonen.

Energetische verbetering woningen Omnia Wonen 2014-2015. Gelderse investeringsimpuls Subsidie Provincie Gelderland. www.omniawonen. Energetische verbetering woningen Omnia Wonen 2014-2015 Gelderse investeringsimpuls Subsidie Provincie Gelderland www.omniawonen.nl Hoe samen werken samenwerken wordt Mede mogelijk gemaakt 2014-2015 complex

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

Na-isolatie, Yello-by-Isover Maximaal rendement met minimale inspanningen.

Na-isolatie, Yello-by-Isover Maximaal rendement met minimale inspanningen. Na-isolatie, Yello-by-Isover Maximaal rendement met minimale inspanningen. Waarom uw bestaande muur na-isoleren? EVIDENTE VOORDELEN Met spouwmuurisolatie geniet een gebouw in de eerste plaats van alle

Nadere informatie

Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad. KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011

Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad. KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011 Duurzaam omgaan met energie in de bestaande woningvoorraad KIVI NIRIA Kring Alkmaar 15 maart 2011 C.M. Peerdeman 6 okt. 2010 Verven of duurzaam renoveren? De Huidige nieuwbouw wordt door regelgeving en

Nadere informatie

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Woningtype Populieren Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Informatieboekje Energieproject Nic. Beetshof/straat. Nicolaas Beetstraat 36 t/m 50 Nicolaas Beetshof 74 t/m 98, Lekkerkerk

Informatieboekje Energieproject Nic. Beetshof/straat. Nicolaas Beetstraat 36 t/m 50 Nicolaas Beetshof 74 t/m 98, Lekkerkerk Informatieboekje Energieproject Nic. Beetshof/straat Nicolaas Beetstraat 36 t/m 50 Nicolaas Beetshof 74 t/m 98, Lekkerkerk Oktober 2015 Inleiding Op 23 juni organiseerden wij een informatieavond. Tijdens

Nadere informatie

Details binnen-isolatie met Pavadentro steenachtige gevel

Details binnen-isolatie met Pavadentro steenachtige gevel Details binnen-isolatie met Pavadentro steenachtige gevel PAVATEX BENELUX bv T +31 (0)53-4331769 F +31 (0)53-4352111 E info@pavatex.nl www.pavatex.nl Detailposities Pavadentro binnen-isolatie steenachtige

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter stookolie

Nadere informatie

Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand

Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Fermacell - bouwdetail 042 Verdiepingsvloer met woningscheidende wand Montagewanden en vloerelementen (half-doos-in-doos) Bouwdetail gebaseerd op: knooppunt wand-vloer: geluid: horizontaal verticaal WBDBO

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie HOLENWEG EN VENENLAAN

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie HOLENWEG EN VENENLAAN informatie HOLENWEG EN VENENLAAN APRIL 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 34 woningen aan de Holenweg en Venenlaan in Hoorn

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Het Oude Ambacht

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Het Oude Ambacht informatie HET OUDE AMBACHT MAART 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 118 woningen aan Het Oude Ambacht in Hoorn de vloer

Nadere informatie

Meer comfort, lagere woonlasten

Meer comfort, lagere woonlasten informatie VENENLAANKWARTIER JANUARI 2015 Meer comfort, lagere woonlasten Onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen In september nodigden wij u uit voor een eerste inloopavond. Tijdens deze

Nadere informatie

Informatieboekje Onderhoud/energie

Informatieboekje Onderhoud/energie Informatieboekje Onderhoud/energie Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel Oktober 2015 Inleiding Wij hebben u voorafgaand aan de inloopbijeenkomst van 15 september schriftelijk geïnformeerd over

Nadere informatie

Inspiratieboekje richting Nul op de Meter Energie Merenwijk Scilladuin 1 t/m 8 en Primuladuin 4, 6 en 8 te Leiden

Inspiratieboekje richting Nul op de Meter Energie Merenwijk Scilladuin 1 t/m 8 en Primuladuin 4, 6 en 8 te Leiden Inspiratieboekje richting Nul op de Meter Energie Merenwijk Scilladuin 1 t/m 8 en Primuladuin 4, 6 en 8 te Leiden ARiquitectura Advies in zelfvoorzienende, gezonde woningen en wijken 2 INHOUD INLEIDING...5

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Grote Waal Noord

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie. Kenmerken van project Grote Waal Noord informatie GROTE WAAL NOORD FEBRUARI 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 146 woningen in de Grote Waal Noord de vloer en het

Nadere informatie

Nestaan Holland B.V. www.nestaan.nl. Quality insulation with a personal touch

Nestaan Holland B.V. www.nestaan.nl. Quality insulation with a personal touch Nestaan Holland B.V. www.nestaan.nl Quality insulation with a personal touch Nestaan Holland Nestaan Holland is een in 1968 opgericht familiebedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van

Nadere informatie

Isolatie. Bedrijven realiseren forse Energiewinst met Isolatie. Heel simpel.

Isolatie. Bedrijven realiseren forse Energiewinst met Isolatie. Heel simpel. Bedrijven realiseren forse Energiewinst met Isolatie. Heel simpel. Isolatie Nog altijd prijkt verwarming hoog op de lijst energiekostenposten voor bedrijven: met maar liefst 45 procent* is het verreweg

Nadere informatie

Over isoleren, besparen en comfort

Over isoleren, besparen en comfort Warm voor Weinig Over isoleren, besparen en comfort WARM VOOR WEINIG U woont in een huurwoning, en heeft er waarschijnlijk een aangename plek van gemaakt. Maar misschien kan het nog veel comfortabeler!

Nadere informatie

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat Onderhoud De Krijntjes Rucphen De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat De Krijntjes Jan van Eyckstraat Pieter Breughelstraat Rubensstraat van den Houtestraat

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

illbruck ME500 DuoFolie een stap verder in luchtdicht bouwen

illbruck ME500 DuoFolie een stap verder in luchtdicht bouwen illbruck ME500 DuoFolie een stap verder in luchtdicht bouwen Tremco illbruck, 25 jaar expertise in Luchtdicht Bouwen Onze aanpak voor uw succes Duurzaamheid en energiezuinig bouwen vormen de meetlat voor

Nadere informatie

Marieke van Krugten en Bart Happé op weg naar energieneutraal. Inhoud: o Advies naar energieneutraal (tekstuele omschrijving) Blad 1 t/m 8

Marieke van Krugten en Bart Happé op weg naar energieneutraal. Inhoud: o Advies naar energieneutraal (tekstuele omschrijving) Blad 1 t/m 8 Marieke van Krugten en Bart Happé op weg naar energieneutraal Hunzestraat 7, 3812HT Amersfoort Amersfoort, 25 oktober 2013 Inhoud: o Advies naar energieneutraal (tekstuele omschrijving) Blad 1 t/m 8 o

Nadere informatie

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven.

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven. Dhr. Jansen Voorbeeldstraat 26 9411 VR Voorbeeldstad Beilen: 11 april 2014 Uw adviseur: Floris van Dijk Geachte heer Jansen, Op 2 april 2014 is uw woning door mij onderzocht om de mogelijkheden voor het

Nadere informatie

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp kave lp a n or KAVELPASPOORTEN gemeente h o Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan Luchtfoto van de locatie Impressie van de locatie eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Van IER naar LTD the devil is in the details ( * )

Van IER naar LTD the devil is in the details ( * ) INGRIJPEND ENERGETISCHE RENOVATIE nieuwe aard werken vanaf 1/1/2015 2 Van IER naar LTD the devil is in the details ( * ) Benny Craenhals architect energieconsulent NAV ( * ) God is in the detail Ludwig

Nadere informatie