Vooroorlogse woningen Delft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooroorlogse woningen Delft"

Transcriptie

1 Vooroorlogse woningen Delft Rapportage duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Campagne Steek energie in je woning gemeente Delft KOW - 1 oktober 2012

2 Colofon Opdrachtgever Gemeente Delft, afdeling Milieu Contact: Pauline van Gijn Bezoekadres: Martinus Nijhofflaan ES DELFT T +31 (0) E Adviseurs Monumenten + vooroorlogse woningen Gemeente Delft, afdeling Monumenten Contact: Ilse Rijneveld T +31 (0) E Adviseur Architectuur + Bouwen KOW CDD Contact: Guido Bekink T +31 (0) E Nadere informatie Op de website vindt u specifieke informatie over de campagne Steek energie in je woning!. Tevens vindt u daar informatie over de standaard maatregelen. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende ingrepen aan vooroorlogse woningen (en monumenten) kunt u zich wenden tot de adviseurs Monumenten, afdeling Advies, cluster Veiligheid van de gemeente Delft, op werkdagen telefonisch bereikbaar via Informatie over subsidies vindt u op de website van de gemeente Delft: of de website A september 2012 KOW CDD 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere vormen, zonder voorafgaande toestemming van KOW CDD. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Vooroorlogse woningen Delft Inhoud 4 4 Inleiding Uitgangspunten maatregelen 5 6 Bouwfysische aandachtpunten Aandachtspunten ventilatie Maatregelen vooroorlogse woningen Combinatie glas- en gevelisolatie Keuze van maatregelen Standaard maatregelen Beschrijving van de maatregelen Maatregelen ventilatie Verborgen raamventilatie Natuurlijke muurventilatie Mechanische muurventilatie Maatregelen aan kozijnen Tochtwering schuiframen Reflecterende glasfolie Isolerende raambekleding Gelamineerd monumentenglas Inhaakkozijn met HR++ glas Maatregelen aan gevel Reflecterende muurverf Isoleren binnenzijde gevel Isoleren buitenzijde gevel Isoleren van daken Isoleren hellend dak Isoleren plat dak 24 Bijlage: Kenmerken vooroorlogse woningen Oorspronkelijke kenmerken Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 3

4 Inleiding Onder de naam Steek energie in je woning wordt in verschillende Delftse wijken een energiebesparingcampagne uitgevoerd, gericht op particuliere huiseigenaren. De campagne is inmiddels uitgevoerd, of in uitvoering in de wijken: Verzetstrijdersbuurt, Tanthof, Voordijkshoorn, Vrijenban en Wippolder. Wijken in Delft in de eerste uitbreidingsring buiten de stadsmuren kenmerken zich door zowel naoorlogse als vooroorlogse bebouwing. Deze vooroorlogse bouwperiode wijkt qua architectuur, bouwmethodiek en bouwfysisch dermate af van naoorlogse bebouwing dat de gemeente Delft aan KOW heeft gevraagd de kenmerken van deze woningen in kaart te brengen, in relatie tot de te nemen energiebesparende maatregelen en de betrokken eigenaren in de wijk hierover te informeren. Deze werkzaamheden zijn namens KOW medio maart/april 2012 uitgevoerd door Guido Bekink. De uitkomsten zijn medio 2012 tijdens informatie-avonden gepresenteerd aan de eigenaren van de wijken Vrijenban en Wippolder. Op deze avonden zijn tevens de standaard maatregelen toegelicht door Frank Spruit van EREA. Deze rapportage is algemeen van toepassing op de vooroorlogse woningen in Delft, uw individuele situatie kan daarvan afwijken. Uitgangspunten maatregelen Bij het bepalen van de voorgestelde energiebesparende maatregelen aan de vooroorlogse woningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. Vooroorlogse woningen, met uitzondering van monumenten. Gezondheid mens en gebouw Duurzaam (energie en materiaal) Esthetisch (behouden of terugbrengen architectonische kwaliteit) Zonder omgevingsvergunning uitvoerbaar Uitgevoerd in een bewoonde situatie Financieel interessant De maatregelen in deze rapportage zijn bedoeld om inzicht te geven in energiebesparende mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied in de markt. Hierbij wordt niet gepretendeerd dat de aangegeven maatregelen en/of producten de enige optie zijn. Bij de maatregelen wordt een indicatie gegeven van de reductie van het energieverlies ten opzicht van de bestaande, oorspronkelijke constructie en van de kosten per eenheid (prijspeil zomer 2012). Daar het gebruik en de bouwkundige situatie bij de vooroorlogse woningen zeer divers is dient dit te worden beschouwd als globale richtlijn. Voorbeeld van een schuifraamkozijn vervangen in kunststof zonder veel respect voor de oorspronkelijke architectuur en uitstraling. NB. links is het originele kozijn. 4 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft

5 Bouwfysische aandachtpunten Een gezond binnenklimaat is in hoge mate afhankelijk van de vochthuishouding in de woning. Binnen de woning wordt door ademen/transpireren, koken en wassen bij een gezin van drie personen rond de 13 liter water per dag geproduceerd! Een te hoge luchtvochtigheid binnen de woning kan leiden tot schimmel en gezondheidsproblemen. Daarnaast zorgt een hoge luchtvochtigheid voor een hoger energieverbruik omdat er meer energie nodig is om vochtige lucht op te warmen dan drogere lucht. In de regel verloopt het vochttransport van binnen naar buiten. Vochtproblemen, zoals schimmel e.d. zijn dus veelal het gevolg van het vocht in de woning en veel minder het gevolg van bijvoorbeeld doorslaande muren. De warme, vochtige binnenlucht zoekt balans met de koudere, drogere buitenlucht. Dit leidt tot condens. Condensatie is afhankelijk van een aantal factoren: 1. Relatieve vochtigheid in de woning 2. Het temperatuur verschil tussen binnen en buiten 3. Verschil in isolatiewaarde tussen de verschillende bouwdelen (koudebruggen) Het is van belang om de luchtvochtigheid in de woning te beperken. Om condensvorming te voorkomen dient de luchtvochtigheid binnen de woning onder een maximum niveau te blijven, gerelateerd aan de buitentemperatuur. Bij een kamertemperatuur van 20 graden Celsius zijn de volgende waarden van toepassing: Bij een buitentemperatuur van - 10 o C geldt een maximale relatieve vochtigheid van 41% Bij een buitentemperatuur van 0 o C geldt een maximale relatieve vochtigheid van 56% Bij een buitentemperatuur van 10 o C geldt een maximale relatieve vochtigheid van 75% Eigenaren kunnen zelf de luchtvochtigheid in de woning controleren met behulp van een hygrometer. Deze meters zijn ook verkrijgbaar in combinatie met een CO 2 meter. De luchtvochtigheid kan worden beperkt door aanpassen van bewonersgedrag, zoals de was niet binnenshuis te drogen hangen en na het douchen de wanden droogmaken. Daarnaast is het belangrijk om op een goede wijze te ventileren. Onwenselijk en ongezond Voorbeeld van luchtvochtigheids- (hygro-) en CO 2 meter Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 5

6 Aandachtspunten ventilatie In de vooroorlogse woningen is natuurlijke ventilatie aanwezig. In elke ruimte dient per gevel één ventilatierooster aanwezig te zijn. Om het gevoel van tocht te voorkomen dient dit rooster op 1,8 m boven vloerniveau te worden geplaatst. Afvoer van de lucht gaat via de keuken, toilet en badkamer door de openingen in het ventilatiekanaal naar het dak. De binnenlucht van de gehele woning dient te worden afgevoerd via deze openingen, daarom is het van belang dat de lucht vrij kan stromen. Zorg daarom voor voldoende opening in de deuren naar keuken, toilet en badkamer, door een spleet van 2 cm onder de deur of een rooster. Aandachtspunt is ook de later aangebrachte mechanische ventilatie. Deze ventilatieboxjes in toilet en badkamer, maar ook de afzuigkap in de keuken aangesloten op het ventilatiekanaal belemmeren bij stilstand de natuurlijke ventilatie. Aanbevolen wordt deze ventilatieboxjes te verwijderen of een boxje met een vochtmeter (hygrosensor) te plaatsen. In de keuken kan een extra opening worden aangebracht in het ventilatiekanaal met een drukgestuurde klep, die dichtgaat zodra de afzuigkap aan wordt gezet. Ook is het mogelijk om een z.g. recirculatiekap te plaatsen. Deze is niet aangesloten op het ventilatiekanaal, maar filtert de lucht. Open verbrandingstoestellen als gashaarden, oude CV-ketels en geisers behoeven extra aandacht. Door gebruik van zuurstof en het vrijkomen van koolmonoxide en kooldioxide is een goede ventilatie letterlijk van levensbelang. Geisers zonder rookgasafvoer dienen te worden vervangen, evenals oude CV-ketels met een waakvlam. Alle open verbrandingstoestellen dienen jaarlijks te worden gecontroleerd en het rookgasafvoerkanaal dient regelmatig te worden geveegd. Principe natuurlijke ventilatie keukengeiser; open verbrandingstoestel zonder rookgasafvoer 6 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft

7 Combinatie glas- en gevelisolatie In onderstaand schema wordt bij verschillende combinaties van isolerende beglazing en gevelisolatie aangegeven waar de binnenlucht condenseert. De combinaties welke samenkomen in het groene- en blauwe vlak zijn goede combinaties. Combinaties in het rode vlak leiden mogelijk tot condensatie in de gevel. Het schema is afkomstig van de afdeling Bouwfysica van de Gemeente Den Haag, gemaakt in het kader van de Energiebesparingscampagne van de Gemeente Den Haag. KOW heeft voor de Gemeente Den Haag het duurzaamheidsonderzoek verricht, in voorbereiding op deze campagne. NB. Het is gebruikelijk dat de warmteweerstand (het isolerend vermogen) van een constructie wordt uitgedrukt in een Rc waarde en bij glas in U waarde. Omrekenen van de U waarde naar R waarde met de formule 1/U. Bijlage I bij het informatie- en instructieblad Glasisolatie stap 5 Combinaties van de isolatiewaarden van de gevel en van het glas Zie ommezijde voor de toelichting 7 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 7

8 Keuze van maatregelen Om u als eigenaar te helpen bij de keuze van de juiste maatregelen is onderstaand schema opgesteld. Bij de verschillende maatregelen is er voor de afwegingsaspecten een kleurcode gebruikt: van donker groen naar rood. Hierbij staat donkergroen voor een zeer positieve en rood voor negatieve waardering van het betreffende aspect. Omdat zowel de bouwkundige situatie als de bewoning per (vooroorlogse) woning sterk verschilt moet het schema worden gezien als globale richtlijn. Het schema is opgebouwd conform de Trias Energetica, een drie-stappen strategie voor energiezuinig (ver)bouwen. Stap 1. Beperk het energieverbruik door beperking van de vraag (isoleren en tochtwering). Stap 2. Gebruik duurzame energiebronnen (bodemwarmte, zonne-energie, wind, etc.) Stap 3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement). Het principe van deze trias is dat stap 1 de meest duurzame stap is en stap 3 relatief de minst duurzame. De met * gemarkeerde maatregelen in het schema zijn standaard maatregelen in de Delftse Energiebesparingscampagne. Deze maatregelen zijn gebaseerd op naoorlogse woningen en kunnen in principe in vooroorlogse woningen worden toegepast. Voor alle isolerende maatregelen en met name het toepassen van HR++ glas, geldt dat deze moeten worden gezien in relatie tot de bouwfysische eigenschappen van de vooroorlogse woningen. Zorgvuldigheid en terughoudendheid is in deze geboden! Goede ventilatie zorgt voor een lagere luchtvochtigheid in de woning waardoor de lucht beter kan worden opgewarmd. Een lagere luchtvochtigheid verbetert comfort en binnenklimaat. ASPECTEN Onderdeel / Maatregel Beperking Comfort Kosten Terug- Overlast Ecologisch locatie (fosiele) aanschaf verdien- uitvoering / duurzaam energie tijd gebruik Beperken energievraag Ventilatie Sleufventilatie kozijn Zelfregelende roosters kozijn* Natuurlijke muurventilatie Mechanische muurventilatie Kozijn Tochtwering (borstel / strips) Reflecterende glasfolie Isolerende raambekleding Monumentenglas Inhaakkozijn met HR++ glas Dichte gevel Reflecterende muurverf Isoleren gevel binnenzijde Isoleren gevel buitenzijde Isoleren gevelpanelen* Kruipruimte Thermo kussens* Isolatie chips* Platdak Isolatie onder de dakbedekking Isolatie op de dakbedekking Hellend dak Isolatie aan de binnenzijde Duurzame energie Installatie Zonneboiler (water)* PV cellen (electriciteit)* Warmte pomp* HRe ketel (met eletr.pwekking)* Effectief energie gebruik Installatie HR107 cv-ketel* 8 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft

9 Standaard maatregelen In de Energiebesparingcampagne wordt een aantal standaard maatregelen voorgesteld, gebaseerd op de naoorlogse woningen in de wijken Verzetstrijdersbuurt, Tanthof en Voordijkshoorn, zijnde: Vloerisolatie (kruipruimte isolatie) Spouwmuur isolatie HR++ glas met zelfregulerende ventilatieroosters Isolatie van gevelpanelen HR107 verwarmingsketel HRe ketel (met elektriciteit opwekking) Warmtepomp Mechanische ventilatie unit op gelijk stroom Zonneboiler Zonnepanelen (PV cellen) Het isoleren van hellende- en platte daken is niet opgenomen in de standaard maatregelen. Niet omdat het geen goede maatregel zou zijn, in tegendeel, maar omdat bij veel naoorlogse woningen het dak al is geïsoleerd en omdat het een maatregel is die je ook makkelijk zelf kunt uitvoeren. De installatietechnische maatregelen, HR107 verwarmingsketel, HRe ketel, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen, kunnen in principe worden uitgevoerd bij zowel naoorlogse als vooroorlogse woningen. Ook uitvoeren van de vloerisolatie is bij de vooroorlogse woningen in principe mogelijk. Hiervoor geldt dat de situatie per vooroorlogse woning zodanig verschillend is en afwijkt van de naoorlogse woningen dat de voorbereiding en uitvoering met grote zorgvuldigheid moet gebeuren. Het komt voor dat bij vooroorlogse woningen uit eind jaren 30 een spouwmuur aanwezig is. Deze is echter dermate smal (ca. 3 cm) en vervuild met specie dat het aanbrengen van spouwmuurisolatie sterk wordt afgeraden, cq. niet mogelijk is. De standaardmaatregelen worden in deze rapportage niet nader omschreven, meer informatie over deze maatregelen vindt op de site van het Energieloket Kruipruimte geïsoleerd met 30cm Isolatie-chips Begane grondvloer geïsoleerd met thermokussens Zonnepanelen (PV cellen) Zonneboiler met voorraadvat Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 9

10 Beschrijving van de maatregelen De voorgestelde maatregelen zijn afgestemd op de vooroorlogse woningen in relatie tot de beschreven aandachtspunten. De maatregelen zijn bedoeld om inzicht te geven in energiebesparende mogelijkheden en ontwikkelingen op dit gebied in de markt. Hierbij wordt niet gepretendeerd dat de aangegeven maatregelen de enige optie zijn. De maatregelen zijn als volgt gegroepeerd: Maatregelen ventilatie Maatregelen aan kozijn Maatregelen aan gevel Dakisolatie Binnen de groep worden de minst ingrijpende en/of energiebesparende maatregelen als eerste behandeld. Per maatregel worden de volgende aspecten benoemd: Product De in de beschrijving aangegeven product/merknaam dient als voorbeeld zonder dat hierbij een voorkeur wordt uitgesproken. Beknopte werkomschrijving In het kader van de duurzaamheid wordt hierbij tevens het materiaal, en het verwijderen van bestaande delen aangegeven. Uitvoering Hierbij wordt aangegeven of de maatregel door (de handige) eigenaar kan worden uitgevoerd of dat de maatregel dermate specialistisch is dat deze dient te worden uitgevoerd door een aannemer cq. gespecialiseerd bedrijf. Uitvoering door de aannemer heeft uiteraard invloed op de kosten. Resultaat in relatie tot energieverbruik Bij het resultaat wordt de vergelijking gemaakt tussen de reductie van het energieverlies ten opzicht van de bestaande, oorspronkelijke situatie. Daar het gebruik en de bouwkundige situatie bij de vooroorlogse woningen zeer divers is dient dit te worden beschouwd als indicatie. Als gevolg van de diversiteit is het tevens niet mogelijk om aan te geven wat de maatregel doet in relatie tot het totale energieverbruik van de woning. Comfort Hierbij wordt aangegeven in welke mate de maatregel invloed heeft op verbetering van uw wooncomfort. Indicatie van de kosten De opgegeven kosten zijn indicatief en ter oriëntatie. Aangegeven wordt de prijs per eenheid, dit kan een stuksprijs zijn of bijvoorbeeld een prijs per m 2. Tevens wordt aangeven of het hierbij gaat om uitvoering door de aannemer of de materiaalprijs bij uitvoering door de eigenaar. De genoemde bedragen zijn inclusief het van toepassing zijnde BTW tarief. In combinatie met Hierbij wordt een advies gegeven om de maatregel in combinatie met andere maatregelen uit te voeren. Dit kan zijn om het resultaat te maximaliseren of om bouwfysische problemen te voorkomen. Meer informatie Tot slot wordt aangegeven waar op internet meer informatie over het betreffende product is terug te vinden. 10 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft

11 Maatregelen ventilatie Verborgen raamventilatie Product: Tilmar sleufrooster. Aluminium ventilatie rooster, met los binnen- en buitenrooster. Werkomschrijving: In of boven bestaand bovenlicht (vastraam boven schuifraam) aanbrengen van sleufventilatie rooster. Rooster kan ook worden aangebracht tussen het schuifraam en het bovenlicht. Consequentie van deze toepassing is dat het schuifraam niet meer kan worden geopend. Aanbrengen 1 rooster per kamer (bij een doorlopende kamer 1 rooster in voor- én in de achtergevel aanbrengen). Resultaat: Door een lagere luchtvochtigheid wordt de woning beter opgewarmd Comfort: Een lagere luchtvochtigheid verbeterd comfort en binnenklimaat Uitvoering: Door aannemer, of door de handige eigenaar Indicatie kosten: 230,00 per m incl. BTW bij uitvoering door de aannemer (bijkomend is het plaatselijk schilderwerk) In combinatie met: Maatregel is van toepassing in relatie met isolerende maatregelen en/of het aanbrengen van tochtwering Meer informatie: Bijlage I bij het informatie- en instructi Verborgen raamventilatie (binnenzijde) Voorbeelden van goede voorzien Verborgen raamventilatie boven bovenlicht (buitenzijde) S r v e Verborgen raamventilatie (principe) Verborgen raamventilatie tussen schuifraam en bovenlicht Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 11 F

12 volgt een aantal voorbeelden van installaties, waarbij als uitgangspunt geldt dat de afstand Maatregelen ventilatie tussen wand en radiator voor Flexi/Mini ten minste Natuurlijke muurventilatie 17 mm bedraagt, en voor Maxi ten minste 30 mm. ING ten hebben van de t is altijd gen te ontdie geen ronder llaties, fstand ten minste te 30 mm. Product: Spirair Easy-Vent renovatie luchtgeleider, Authentiek gietstalen buitenrooster LUCHTINLAATOPENING BOVEN DE RADIATOR. Werkomschrijving: Achter de radiator wordt een gat in de gevel geboord. Aan de buitenzijde wordt VERTICALE WAND een authentiek gietstalen rooster aangebracht, aan de binnenzijde een kunststof luchtgeleider met filter. FLEXI-G, FLEXI-MK Aanbrengen 1 per kamer (bij een doorlopende kamer 1 rooster in voor- en in de achtergevel aanbrengen) Voorwaarde De afstand tussen de bovenkant van de radiator en de vensterbank moet ten minste 60 mm bedragen. Resultaat: Dit systeem ventileert zonder tocht ; de buitenlucht wordt via de luchtgeleider door de radiator verwarmd. Door een lagere luchtvochtigheid wordt de woning beter opgewarmd. Montage Flexi-G: maak Comfort: in de Een gevelwand lagere luchtvochtigheid boven de radiator verbeterd een opening. comfort en binnenklimaat. Monteer kanaal en gevelrooster. Breng de buigbare Flexi-G van Flexi-G (naar de radiator Uitvoering: Door de aannemer. bovenaf achter de radiator aan en zet hem aan de bovenzijde gekeerde zijde) Voor radiatoren met hoogte vast met Indicatie twee schroeven. kosten: Flexi-MK: 300,00 voor per stuk toepassing incl. BTW. wanneer 300 mm geldt 1) 310 de radiator is gemonteerd op een middelconsole. In combinatie met: Maatregel is van toepassing in relatie met isolerende maatregelen en/of het aanbrengen van tochtwering. Meer informatie: LUCHTINLAATOPENING BOVEN DE RADIATOR. SCHUIN LOPENDE WAND FLEXI-SV, FLEXI-SV-MK Voorwaarde De wand boven de radiator loopt schuin naar boven (afgeschuinde wand) Montage Maak in het afgeschuinde deel van de wand een horizontale opening. Monteer kanaal en gevelrooster. Breng de Flexi-SV van bovenaf achter de radiator aan en monteer het bovenste deel van de luchtgeleider over de opening. De Flexi-SV wordt aangepast aan de actuele hoek tussen het verticale en het afgeschuinde deel van de wand. Als de radiator op een middenconsole is gemonteerd, wordt de Flexi-SV-MK Authentiek rooster (buitenzijde) toegepast. 445 mm mm Flexi-SV (naar de radiator gekeerde zijde) 1) 410 Flexi-MK (n gekeerde zi radiatoren m 300 mm ge 115 1) 330 Voor radiatore hoogte 300 m 1) 230 Principe LUCHTINLAATOPENING ONDER DE RADIATOR MINI-G 445 mm 445 Voorwaarde De afstand tussen de onderkant van de radiator en de vloer de vensteren opening. Monteer kanaal en gevelrooster. Breng de luchtgeleider moet ten minste 80 mm bedragen. Montage Maak onder de radiator een opening in de gevelwand. e Flexi-G Mini van van onderaf achter de radiator aan Flexi-G en schroef (naar de radiator hem vast. bovenzijde gekeerde zijde) Voor Mini-G (naar de radiator gekeerde zijde). radiatoren met hoogte ing wanneer 300 mm geldt 1) 310 le. Type Flexi-G 1) 410 Flexi-MK (naar de radiator gekeerde zijde) Voor radiatoren met hoogte 300 mm geldt 1) 160 Type Mini-G 1) mm 120 Mini-G (naar de radiator gekeerde zijde) 12 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 445 mm

13 Maatregelen ventilatie Mechanische muurventilatie Product: Sonair A+ mechanische ventilatie unit met authentiek gietstalen buitenrooster. Werkomschrijving: Onder het kozijn wordt een gat in de gevel of borstwerings paneel geboord. Aan de buitenzijde wordt een authentiek gietstalen rooster aangebracht, aan de binnenzijde wordt een mechanische ventilatie unit aangebracht. Hiervoor dient een wcd (stopcontact) te worden aangebracht. Aanbrengen 1 per kamer (bij doorlopende kamer 1 in voor- en achtergevel aanbrengen). Resultaat: Door een lagere luchtvochtigheid wordt de woning beter opgewarmd. Nadelig is het electra verbruik van de mechanische ventilatie. Comfort: lagere luchtvochtigheid, reduceert geluid van buiten, filtert de in de woning aanwezige lucht. Uitvoering: Door de aannemer. Indicatie kosten: 1.000,00 per stuk incl. BTW. In combinatie met: Maatregel is van toepassing in relatie met isolerende maatregelen en/of het aanbrengen van tochtwering. aanbrengen mechanische suskast: Meer - boren informatie: gat gevel onder hoek (website - buitenrooster in het met engels) insectengaas - aansluiting binnenzijde afkitten - suskast Innosource Sonair A+ - aansluiten op bestaande of aan te brengen wandcontactdoos 6 al Nieuw rker) 500 of n) schilderen kitten erale wol rd) (conform bestaand) Verticale Details doorsnede vertikaal Nieuw principe Schuin (mechanische gat door steens suskast) muur, met aan de binnenzijde de Sonair A+. Maten in mm. Aanzicht binnenzijde, de Sonair A+ naast een radiator opbouw schuin dakschild (dakisolatie+): - bestaande bedekking en dakbeschot - spouw - minerale wol 100mm - dampremmende folie - verend stijl en regelwerk op vilt Duurzame - gipsplaat maatregelen 2x 12,5mm vooroorlogse woningen Delft 13 - gipsplaat 1x 12,5mm tpv wang (pan) - naden afwerken en sausen

14 Maatregelen aan kozijnen Tochtwering schuiframen Product: Tochtborstel of VR strips (beiden van HappyLift/VanRuysdael). Werkomschrijving: In het bestaande schuifraam wordt aan de zijkanten een uitsparing gefreesd, waarin het borstelprofiel of het VR profiel wordt geplaatst. Resultaat: Door reductie van warmtelekken is er een verbetering van ca. 70% t.o.v. een schuifraam zonder tochtwering. Comfort: Wegnemen van tocht, de schuiframen zijn makkelijker te bedienen (vooral bij de VR strips). Uitvoering: Door de aannemer of de handige eigenaar. Indicatie kosten Tochtborstel: 40,00 per set schuifraam (+ 120,00 door aannemer), bijkomend is het plaatselijk schilderwerk. Indicatie kosten VR strips: 170,00 per set schuifraam (+ 120,00 door aannemer), bijkomend is het plaatselijk schilderwerk. In combinatie met: Het aanbrengen van ventilatievoorzieningen. Door de tochtwering en de ventilatievioorziening wordt de aanwezige luchtverversing gereguleerd. Meer informatie: Tochtborstel Profiel Tochtborstel, gefreesd in het raamhout maten in mm VR STRIPS schuifraamtechniek Positie VR strip bij schuifraam het lichtblauwe staafje is de VR strip Aanzicht VR strip bij schuifraam 14 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft

15 Maatregelen aan kozijnen Reflecterende glasfolie Product: Luxasolar, refecterende glasfolie. Dit product is recentelijk op de markt gekomen (KOW heeft nog geen praktijkervaring met dit product). Werkomschrijving: Aan binnenzijde van het bestaande glas wordt de folie aangebracht. De folie kan worden aangebracht bij enkel glas en bij isolerende beglazing uit de jaren 80 (Thermopane). De folie is niet geschikt voor glas-in-lood. Resultaat: Ten opzichte van en bij toepassing op enkel glas: 57% verbetering (U waarde = 2,5 W/m 2.K). Ten opzicht en bij toepassing op Thermopane: 45% verbetering (U waarde = 1,6 W/m 2.K). Comfort: Koudeval wordt sterk verminderd, de ruimte wordt gelijkmatiger verwarmd. Uitvoering: Door de aannemer (gespecialiseerd bedrijf) Indicatie kosten: 80,00 per m 2 incl. BTW In combinatie met: Niet noodzakelijk, geadviseerd wordt de maatregel te combineren met tochtwering Meer informatie: NB.: Voor dit product is (nog) geen gecontroleerde ISSO kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring afgegeven, waardoor de energiereductie (nog) niet kan worden meegewogen in het Energielabel. Principe werking Luxasolar Aanbrengen Luxasolar Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 15

16 Maatregelen aan kozijnen Isolerende raambekleding Product: Luxaflex Duette Shades. Plisségordijn met aluminium coating reduseerd energieverbruik door stilstaande lucht in de kamers (isolatie) en reflectie. Werkt uiteraard alleen als het gordijn gesloten is. Werkomschrijving: Aanbrengen van Plisségordijn voor het bestaand glas door de eigenaar. Houdt rekening met de bestaande plafondconstructie; bij een origineel stuc-op-riet plafond eerste een houten lat aanbrengen. Het gordijn werkt het beste bij enkel glas en bij isolerende beglazing uit de jaren 80 (Thermopane). Resultaat: Ten opzichte van en bij toepassing op enkel glas: 60% verbetering (gesloten gordijnen). Ten opzicht en bij toepassing op Thermopane: 46% verbetering (gesloten gordijnen). Comfort: Koudeval wordt bij gesloten gordijnen sterk verminderd. Uitvoering: Door de eigenaar. Indicatie kosten: 35,00 per m 2 incl. BTW. In combinatie met: Niet noodzakelijk, geadviseerd wordt de maatregel te combineren met tochtwering. Meer informatie: NB.: Voor dit product is geen gecontroleerde ISSO kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring afgegeven, waardoor de energiereductie niet kan worden meegewogen in het Energielabel. Luxaflex Duette Shades, rechts met alu. coating Toepassing (werkt op deze wijze niet optimaal!) 16 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft

17 Maatregelen aan kozijnen Gelamineerd monumentenglas Product: Klassiek glas van Van Ruysdael. Gelamineerd glas met een folie tussen de glasplaten, werkt vooral door reflectie van de folie. Verkrijgbaar in verschillende soorten en diktes, in relatie tot de bouwperiode. Als voorbeeld het type Klassiek glas, isolerend++ aangehouden. Werkomschrijving: Uitnemen van de bestaande beglazing en stopverf. Glassponningen schoonmaken en schilderen, 7,5 mm gelamineerd glas in het bestaande raam plaatsen, afwerken met speciale pasta. Deze beglazing is ook geschikt voor toepassing in stalen kozijnen. Resultaat: Ten opzichte van en bij toepassing op enkel glas: 43% verbetering (U waarde = 3,3 W/m 2.K). Comfort: Koudeval wordt sterk verminderd, de ruimte wordt gelijkmatiger verwarmd. Tevens wordt het geluid van buiten gereduceerd. Uitvoering: Door de aannemer. Indicatie kosten: 190,00 per m 2 incl. BTW (bijkomend: plaatselijk schilderwerk). In combinatie met: Door het zwaardere glas dient bij de te openen ramen het gewicht worden aangepast (verzwaard). Hiertoe kan ook worden gekozen voor het toepassen balansveren (Happylift, 360,00 per raam incl. BTW). Geadviseerd wordt om de maatregel toe te passen in combinatie met tochtwering en ventilatievoorzieningen Meer - informatie: Aanzicht klassiek isolatie++ glas Van Ruysdael glas Verticale doorsnedes Bestaand sponning met enkel glas en monumentenglas Doorsnede monumentenglas Set met balansveren Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 17

18 3 3(a) zijn Bestaand Maatregelen aan kozijnen Kozijn Nieuw Inhaakkozijn met HR++ glas Deze maatregel is door de toepassing van HR++ glas minder geschikt voor ongeïsoleerde vooroorlogse woningen. Product: Houten inhaakkozijn met eventueel een voorzetraam bij glas-in-lood. Kozijn wordt bijvoorbeeld gemaakt door Timmerfabriek Wesselink of Van Schaik Kozijnen. Door een goede kierdichting en glas met een hoge isolatiewaarde kan, bij een integrale aanpak, waarbij ook de gevel, de kruipruimte en het dak wordt geïsoleerd, veel energie worden bespaard. Details vertikaal Bestaand 3 Details vertikaal Nieuw Werkomschrijving: Het bestaande kozijn wordt gedeeltelijk aan de binnenzijde verwijderd, eventuele slechte delen in onderdorpel en stijlen worden vervangen. Aan de binnenzijde wordt (met een glas-in-lood) nieuw houten kozijn met draaikiepraam tegen het bestaande kozijn aan geplaatst. Geheel wordt geschilderd. Er is een variant met vervangen van schuifraam en bovenlicht en een variant waarbij het bovenlicht gehandhaafd blijft. Deze is vooral van toepassing bij bovenlichten met glas-in-lood. Achter het glas-in-lood kan een voorzetraam worden geplaatst. 3 Resultaat: Ten opzichte van enkel glas: 80% verbetering (U waarde HR++ glas: 1,1 W/m 2.K). Comfort: Koudeval wordt sterk verminderd, geluid van buiten wordt gereduceerd, geen tocht. De ruimte - bestaand (naald)hout wordt gelijkmatiger verwarmd. De maatregel is, in combinatie met gevelisolatie, ingrijpend en geeft overlast in de uitvoering. Uitvoering: Door aannemer met ervaring in vooroorlogse bouw. Indicatie kosten: 550,00 per m 2 incl. BTW. In combinatie met: Doordat het HR++ glas een hogere isolatiewaarde heeft dan een ongeïsoleerde gevel, dient de gevel te worden geïsoleerd en dient (Holland er ventilatie Elementen voorzieningen Verweij) te worden aangebracht. 1(a) Meer informatie: (a) 4 Legenda 4(a) 5(a) - bestaand metselwerk - bestaand natuursteen - nieuw 'intrekkozijn' hardhout - nieuw (naald)hout afwerking - nieuwe geluidwerende beglazing - nieuwe geluidwerende beglazing (achterzet in aluminium frame) a 1 PROJECT: ONDERDEEL: 2 3 tikaal Bestaand 5 3(a) Details horizontaal Kozijn Bestaand Nieuw Geluidwering Gemeente Den Haag 2 5 Verticale doorsnede (zijaanzicht) Met bestaande boven- en onderdorpel en bestaand glas-in-lood FORMAAT: GET: raam. Nieuw is het inhaakko- Principedetails schuifkozijn Bestaand en Nieuw schaal: raam. 1:50 en 1: Aanzicht inhaakkozijn Met aangegeven de posities van de details 4 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft A4 1(a) Details vertikaal Nieuw 5(a) 2 3 Details horizontaal Nieuw (met glas-in-lood) GB zijn met draai-/kiepraam en het SCHAAL: voorzetraam t.p.v. het glas-in-lood DATUM: 2(a) 4(a) 5 Horizontale doorsnede (bovenaanzicht) Met bestaande en aangepaste stijlen en het nieuwe inhaakkozijn met draai-/kiepraam. Renvooi Details vertikaal Nieuw 4 2a Bestaand kozijn PROJECTFASE Nieuw inhaakkozijn VO 1 3a PROJECT NR: R D (

19 Maatregelen aan gevel Reflecterende muurverf Product: Insuladd toeslagstof voor muurverf. Bestaand uit microscopische keramische holle bolletjes. Energiebesparing door reflectie en in beperkte mate door isolatie. Dit product is recentelijk op de markt gekomen (KOW heeft nog geen praktijkervaring met dit product). Werkomschrijving: Insuladd toevoegen aan reguliere muurverf (latex) en aangebracht op de wanden aan de binnenzijde van de buitengevel. Resultaat: Ten opzichte van en bij toepassing op een massieve steens muur + betengeling of ongeïsoleerde dunne spouwmuur : 80% verbetering (Rc waarde = 0,65m 2.K/W). Comfort: Beperkt waarneembaar. Uitvoering: Door eigenaar of aannemer. Indicatie kosten: 5,00 per m 2 incl. BTW (bijkomend: muurverf). In combinatie met: Niet noodzakelijk, kan worden aangebracht in combinatie met monumentenglas / glasfolie of als er al isolerende beglazing (geen HR++ glas) in de woning aanwezig is. Meer informatie: NB.: Voor dit product is (nog) geen gecontroleerde ISSO kwaliteits- of gelijkwaardigheidsverklaring afgegeven, waardoor de energiereductie (nog) niet kan worden meegewogen in het Energielabel. Insuladd aangebracht (grijs vlak) Resultaat zichtbaar gemaakt met de thermische camera; het vlak met Insuladd is kouder en houdt meer warmte tegen dan de omliggende delen. Hoe lichter de kleur, hoe meer warmte er verloren gaat. Insuladd Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft 19

20 Was der Maatregelen Fachmann aan nicht gevel kennt... r(ur)teile Isoleren binnenzijde gevel mmstoffe zur Innendämmung aus Mineralwolle oder expandierten oder trudierten Polystyrolschaumplatten sind bekannt. Ist es jetzt nicht an r Zeit, weiterzudenken Product: und Ytong etwas Multipor Neues Xella, und damp-open Ökologisches cellenbeton. einzusetzen? Dit systeem heeft het grote voordeel ten opzichte van een traditionele geïsoleerde voorzetwand met minerale wol, dampremmende folie en gipskarton platen dat het systeem damp-open is waardoor het gebouw kan blijven ademen. Tevens is de constructie iets dunner en iets goedkoper dan een traditionele voorzetwand. Ytong Multipor Xella is in verschillende diktes verkrijgbaar. neu, unbekannt und keine ahrung mmt nicht! s YTONG Multipor Dämmsystem sich an Decken- und Wandchen bestens bewährt. Unsere ahren en Berater unterstützen Sie Ihrem nächsten Projekt mit NG Multipor. kompliziert zu verarbeiten nz und gar nicht! massiven und formstabilen mm platten lassen sich auch bis en kleinsten Winkel schnell und her ankleben. Werkomschrijving: Verwijderen van de binnenafwerking tot op de stenen binnengevel. Plafond of vloer ter plaatste van de gevel openmaken. Aanbrengen 5 cm open- cellenbeton blokken tegen de gevel. Ter voorkoming van koudebruggen aanbrengen van 3 cm open-cellenbeton blokken tegen de wanden welke haaks op de gevel staan over een lengte van ca. 1 m en aanbrengen steenwolisolatie tussen de vloerbalken in aansluiting op de gevel. De blokken afwerken met kalkfijnpleister, eventueel sausen met een reguliere muurverf. Deze maatregel is ingrijpend en zorgt voor nogal wat overlast! Temperaturen und Feuchteverhält- Resultaat: Ten opzichte van en bij toepassing op steens + betengeling of ongeïsoleerde dunne spouwmuur: 200% verbetering bij 5 cm (Rc waarde = 1,4 m 2 Z YTONG Multipor nis sen vermieden und das ohne den.k/w). Uitvoering: Door aannemer met ervaring in vooroorlogse bouw. Indicatie kosten: empfehlenswert 75,00 eingestuft. per m 2 incl. BTW Schadstoffe (bijkomend: sind in YTONG voorbereidende Multipor werkzaamheden en schilderwerk). Ytong Multipor bestimmt zu teuer fft nicht zu! ben den Materialkosten bringen inge Verarbeitungszeiten auch komplizierten Details klare is vorteile. und Allg. bauaufsichtliche Zulassung Mineral dämmplatten wurden vom Deutschen Institut für Bauen und Comfort: Voorkomen van condens in de gevel bij toepassing HR++ beglazing, gelijkmatige verwarming Umwelt (DIBU), ehemals Arbeits- van de woning met lagere temperatuur. gemeinschaft Umweltverträgliches Bauprodukt e.v., mit der Urkunde AUB-XEL D als biologisch un be denklich und bau biologisch... was ist mit dem Brandschutz? Das YTONG Multipor Dämmsystem bestehend aus Mineraldämmplat- Meer ISOLEREN informatie: VAN ten der GEVELS Baustoffklasse A1 und dem cycelbar! AAN DE BINNENZIJDE Leichtmörtel, ist nicht brennbar. Diese Systemkomponenten bilden im Brandfall keine toxischen Gase und sind daher bestens als Dämmstoff zur Innendämmung von Außenwänden geeignet.... die saugen sich voll ohne Zulassungen Ganz im Gegenteil! fach anfordern! Aufgrund des exzellenten Diffu sionsverhaltens und des kapillaraktiven YTONG Multipor Mineraldämmtte ist ein silikatischer Dämmstoff Gefüges der YTONG Multipor Mineraldämmplatten wird langfristig d verfügt über die Europäische hnische Zulassung ETA-05/0093 Multipor aangebracht eine Feuchteerhöhung bei üblichen Einsatz von aufwendigen Dampfsperren.... und die Entsorgung? Kein Problem! YTONG Multipor muss nicht als Son der müll entsorgt werden. Dämmplatten ebenfalls nicht enthalten. Somit entfallen die üblichen In combinatie Ganz met: einfach! Een integrale aanpak Entsorgungsprobleme met vloer- en dakisolatie, bei Dämm- bij toepassing van HR++ glas, in combinatie met tochtwering en ventilatie-voorzieningen. stoffen. Und noch besser: Die Dämmplatten sind vollständig re- De open structuur van Multipor Innendämmung 5 Verticaal detail (zijaanzicht) gevel t.p.v. verdiepingsvloer en bovendorpel kozijn Horizontaal detail (bovenaanzicht) isolatie naar binnen toe doorgezet 20 Duurzame maatregelen vooroorlogse woningen Delft

Verduurzaming vooroorlogse woningen Energiecampagne Wippolder Delft

Verduurzaming vooroorlogse woningen Energiecampagne Wippolder Delft Informatieavond September 2012 Verduurzaming vooroorlogse woningen Energiecampagne Wippolder Delft door Guido Bekink, KOW 1 Verduurzaming vooroorlogse woningen Informatieavond september 2012 - Introductie

Nadere informatie

VvE en isolatie. Rotterdam, 5 oktober 2017 Frank Spruit

VvE en isolatie. Rotterdam, 5 oktober 2017 Frank Spruit VvE en isolatie Rotterdam, Frank Spruit Inhoud 1. Waarom isoleren? 2. Warmteverlies 3. Termen en aandachtspunten 4. De isolatiemaatregelen 5. Proces en offertes aanvragen VvE en Isolatie Dia 2 Isoleren

Nadere informatie

DIERBAAR IS DUURZAAM 5/6/2013 INHOUD ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN. Ilse Rijneveld

DIERBAAR IS DUURZAAM 5/6/2013 INHOUD ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN. Ilse Rijneveld DIERBAAR IS DUURZAAM ENERGIEBESPARING IN HOF VAN DELFT BIJ VOOROORLOGSE WONINGEN Ilse Rijneveld afdeling Veiligheid, Advies monumenten Gemeente Delft INHOUD ENERGIEBESPARING HOF VAN DELFT: VOOROORLOGSE

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Hoekwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Spouwmuurisolatie. Tips spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie. Tips spouwmuurisolatie Spouwmuurisolatie Wilt u besparen op uw stookkosten maar heeft u geen groot budget voor gevelisolatie? Overweeg dan spouwmuurisolatie. U doet daarmee ook het milieu een groot plezier. Energie besparen

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) 2onder1 kap woningen Molenwijk Malden: Randwijksingel, 32 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

makkelijk aan te brengen kruipruimte 4 (30 cm) 14 3,38 Piepschuimplaat (EPS) licht, goedkoop vloer, schuin dak 2,75 7 2,58

makkelijk aan te brengen kruipruimte 4 (30 cm) 14 3,38 Piepschuimplaat (EPS) licht, goedkoop vloer, schuin dak 2,75 7 2,58 Isoleren Door het isoleren van een huis wordt het verlies van warmte naar buiten toe verminderd. Dit betekent een lagere energierekening (verwarming verbruikt het meeste energie in huis), maar ook meer

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 7 september Tessa van Reeven PKW

Isolatie. Technische achtergrond 7 september Tessa van Reeven PKW Isolatie Technische achtergrond 7 september 2017 Tessa van Reeven PKW Inhoud Waarom en hoe isoleren. PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 10 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 10 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 10 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft

Nadere informatie

Easy-Vent RENOVATIE. Tochtvrije ventilatie voor oudere woningen

Easy-Vent RENOVATIE. Tochtvrije ventilatie voor oudere woningen Easy-Vent RENOVATIE Tochtvrije ventilatie voor oudere woningen De Easy-Vent RENOVATIE luchtgeleider wordt gemonteerd bij een reeds aanwezige radiator en voorziet de woning van aangenaam voorverwarmde verse

Nadere informatie

behoort bij de subsidieregeling voor glasisolatie van particuliere woningen in de gemeente Den Haag ( ) versie januari 2013

behoort bij de subsidieregeling voor glasisolatie van particuliere woningen in de gemeente Den Haag ( ) versie januari 2013 informatie - en instructieblad GLASISOLATIE behoort bij de subsidieregeling voor glasisolatie van particuliere woningen in de gemeente Den Haag (2012 2014) versie januari 2013 In dit informatie- en instructieblad

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 13 april Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 13 april Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 13 april 2017 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Inhoud Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

VvE s en isolatie. Technische achtergrond 1 september Wouter van den Acker PKW

VvE s en isolatie. Technische achtergrond 1 september Wouter van den Acker PKW VvE s en isolatie Technische achtergrond 1 september 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER

STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER STEEK ENERGIE IN JE WONING! UNIEK AANBOD VOOR WIPPOLDER INLEIDING WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA? 19:30 uur Energiebesparende maatregelen (Energieloket) 20:15 uur Pauze met koffie en thee 20:30 uur Informatiemarkt:

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW VvE s met Energie Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW Inhoud Het Energiemodel Bestaande situatie Trias Energetica Maatregelen Scenario s Hoe verder? Energieadvies voor Schiezicht

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst

Brochure isolatie. oktober 2014. Oktober 2014 Woonstichting VechtHorst oktober 2014 Inleiding Misschien staat u er niet bij stil, maar het is heel goed mogelijk om in uw bestaande woning uw muren, dak en vloeren te isoleren. Welk comfort deze isolatie met zich meebrengt vertellen

Nadere informatie

Zelf uw woning isoleren

Zelf uw woning isoleren kluswijzer Isoleren Zelf uw woning isoleren In Nederland staat isolatie hoog op de lijst van klussen in huis. Geen wonder! Vooral s winters blijken veel woningen een isolatiebeurt te kunnen gebruiken.

Nadere informatie

Handleiding bewijslast

Handleiding bewijslast Handleiding bewijslast 1 Inhoudsopgave Wat voor type glas heeft uw huis? 2 Is uw gevel na de bouw extra geïsoleerd? 5 Is uw dak na de bouw extra geïsoleerd? 7 Is uw vloer na de bouw extra geïsoleerd? 9

Nadere informatie

Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen. Datum 10 januari 2014

Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen. Datum 10 januari 2014 Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen Datum 10 januari 2014 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Telefoon 023-530 1619 Uitgevoerd door Project Gevelisolatie

Nadere informatie

Gevelisolatie In 5 stappen

Gevelisolatie In 5 stappen Gevelisolatie In 5 stappen Bewaar mij! 1 Vloerisolatie Inhoud 1 Zijn mijn muren al geïsoleerd? 4 2 Hoe kan ik de muren isoleren? 4 3 Zelf doen of laten doen? 5 4 Hoe vind ik een goed isolatiebedrijf? 6

Nadere informatie

Vloer- en bodemisolatie

Vloer- en bodemisolatie Vloer- en bodemisolatie Wij bieden meerdere producten aan voor het isoleren van uw kruipruimte zodat u de best passende oplossing voor uw woning kunt kiezen. De aangeboden producten onderscheiden zich

Nadere informatie

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan voor woningen in opdracht van: de heer E. Scanner Straat en nr. gekeurde woning: De Brink 6 Postcode:

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Geluidisolatieproject Herinrichting Europalaan Brakenstraat 10 te Valkenswaard

Geluidisolatieproject Herinrichting Europalaan Brakenstraat 10 te Valkenswaard Geluidisolatieproject Herinrichting Europalaan Brakenstraat 10 te Valkenswaard geluidisolatieplan Project : Geluidisolatieproject Europalaan Opdrachtgever : Gemeente Valkenswaard Projectnr : M11 012 Kenmerk

Nadere informatie

Informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen. Opening wethouder Binnendijk

Informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen. Opening wethouder Binnendijk Informatieavond energiebesparing en comfortabel wonen Opening wethouder Binnendijk Programma 1. Welkom door Wethouder Binnendijk 2. Bewonersinitiatief Klimaat in jouw straat 3. Introductie wijkaanpak;

Nadere informatie

In 3 stappen naar een energievriendelijk huis. Samen kunnen we dit realiseren.

In 3 stappen naar een energievriendelijk huis. Samen kunnen we dit realiseren. In 3 stappen naar een energievriendelijk huis Samen kunnen we dit realiseren. Energievriendelijk huis 30 oktober > Stap 1 Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk energie (warmte) verloren gaat Isoleren waar

Nadere informatie

Passief Bouwen in de praktijk

Passief Bouwen in de praktijk Passief Bouwen in de praktijk Velve-Lindenhof: van idee tot realisatie ir. H.J.J. (Harm) Valk / ing. A.F. (André) Kruithof adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Projectomschrijving Ontwerpvisie Bouwfysische

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak

Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak Doel van deze presentatie energie besparen lagere energie rekening comfort verhogend máár? Duurzame Vecht - van Dijk B&A isolatie actie bestaande bouw Nov. 2016

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning

VOCHT EN VENTILATIE. Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VOCHT EN VENTILATIE Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning VENTILEREN GEZOND LUCHT OPEN BUITENLUCHT VOCHT RAMEN WONING Goede ventilatie voorkomt vocht in uw woning Het voorkomen van vocht in uw woning

Nadere informatie

Goed Voorbeelden boekje

Goed Voorbeelden boekje BurenRoute Goed Voorbeelden boekje Tien tips om je oude woning energiezuiniger te maken gagoed.nl 2 Woon jij in een oude woning en wil je Goed omgaan met energie? 3 Tegenwoordig stellen we nieuwe eisen

Nadere informatie

12 duurzaamheidstips voor monumenten. Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort.

12 duurzaamheidstips voor monumenten. Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort. 12 duurzaamheidstips voor monumenten Tips voor het verlagen van uw energiegebruik en het verbeteren van het comfort. 1 12 duurzaamheidstips voor monumenten Woont u in een monument of ander karakteristiek

Nadere informatie

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer.

Isolatie van hellend dak van buitenaf. Na-isolatie van de zolderruimte. houten draagvloer. Platdakisolatie. betonnen draagvloer. voor het hele gebouw Na-isolatie van de zolderruimte van hellend dak van buitenaf houten draagvloer Platdakisolatie betonnen draagvloer Spouwmuurisolatie Begane grondvloer i s o l a t i e p l a t e n SPOUWISOLATIE

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

GLASISOLATIE Algemeen Inleiding

GLASISOLATIE Algemeen Inleiding GLASISOLATIE Algemeen Zelf energie opwekken en een dak isoleren met een groen dak zijn prachtige methodes om te verduurzamen. Tijdens de uitvoer van onze werkzaamheden werden wij geregeld geconfronteerd

Nadere informatie

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw HSB* isolatie *Houtskeletbouw PIF isolatiefolie toegepast in houtbouwconstructies ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk

Huurdersinformatie. Goed ventileren, erg belangrijk 1 Huurdersinformatie Goed ventileren, erg belangrijk Goed ventileren zorgt voor gezonde en droge lucht in uw woning. In deze brochure tips om te ventileren en om vocht te voorkomen. Inhoud Ventileren:

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

Goed Voorbeelden boekje

Goed Voorbeelden boekje Goed Voorbeelden boekje Tien tips om je historische woning energiezuiniger te maken gagoed.nl 2 Woon jij in een historische 3 woning en wil je Goed omgaan met energie? Tegenwoordig stellen we nieuwe eisen

Nadere informatie

Overzicht terugverdientijden

Overzicht terugverdientijden Overzicht terugverdientijden De tabel geeft een indicatie van de besparingen door isolatiemaatregelen. Voor de berekening is uitgegaan van een woning met vloeroppervlak van 50 m2, een dak van 70 m2 en

Nadere informatie

Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans

Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans Stop Warmteverlies uit uw woning Informatieavond warmtescans Gepresenteerd door: Henri Kerkvliet 31-08-15 Agenda Inleiding Stop warmteverlies met goede woningisolatie Hoe kunt u energie besparen? Energiebespaarlening

Nadere informatie

Energiebesparing loont

Energiebesparing loont WELKOM Guus Cladder, energieambassadeur in de binnenstad vrijwilligersorganisatie van stadsbewoners die buurtbewoners informeren over energiebesparing Informatie over de mogelijkheden voor energiebesparing

Nadere informatie

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Isoleren met isoeasy is zo makkelijk. In slechts

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE!

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! GECERTIFICEERD KOMO NA-ISOLATIE BEDRIJF 10 JAAR GARANTIE SPOUWMUURISOLATIE VLOERISOLATIE DAKISOLATIE GELUIDSISOLATIE ISOLATIEHERSTEL SPOUWMUURISOLATIE

Nadere informatie

Instructieteksten voor de woningeigenaar

Instructieteksten voor de woningeigenaar Instructieteksten voor de woningeigenaar Dit document is een overzicht van alle teksten die de woningeigenaar in de webapplicatie energielabel voor woningen kan lezen. Met betrekking tot het herkennen

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren este bewoners, rahmslaan 22-62 te Leiden Diverse woningen kampen met vochtige buitenmuren al dan niet in samenhang met vocht- en schimmelplekken. De VVE heeft de firma Cauberg-Huygen een onderzoek laten

Nadere informatie

plaats code toelichting code aantal afmetingen 2 ba12 kier tussen raam/deur en kozijn dichten met strip 1,25 * 1,07 m 0,72 * 1,07 m

plaats code toelichting code aantal afmetingen 2 ba12 kier tussen raam/deur en kozijn dichten met strip 1,25 * 1,07 m 0,72 * 1,07 m begane grond voorgevel zijgevel rechts zijgevel links achtergevel voorgevel Woonkamer zijgevel links 06 WC achtergevel 02 2 ba2 kier tussen raam/deur en kozijn dichten met strip 2,0 m2 0,72 *, m e() dubbel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel

Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Informatiebijeenkomst Boezemstraat / Molenvlietsingel Voorstellen QuaWonen NBU John Bos Edward de Jager Floor Verdoorn Maarten Cornet Richard Buijs Ludo Peeters Agenda Resultaten Vragenlijsten Onderhoudsplan

Nadere informatie

Duurzaam erfgoed. Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten

Duurzaam erfgoed. Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten Duurzaam erfgoed Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan soms al eeuwenlang mee als vertegenwoordigers

Nadere informatie

Dak isolatie. Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie

Dak isolatie. Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie Dak isolatie PIF isolatiefolie op of onder een dakbeschot ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning en het is ook nog eens

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Projectseminar Velve-Lindenhof ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Nieman Raadgevende Ingenieurs Inleiding Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Rapportage warmtescan

Rapportage warmtescan Rapportage warmtescan Kenmerk: xxxxaaxx (postcode+huisnummer) datum: 17-11-2016 1. Inleiding. Dinsdagavond xx november heb ik van 20.30 tot 21.30 uur een warmtescan uitgevoerd van de woning aan de (straatnaam+huisnummer)

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie HOLENWEG EN VENENLAAN

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie HOLENWEG EN VENENLAAN informatie HOLENWEG EN VENENLAAN APRIL 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2015 wil Intermaris bij 34 woningen aan de Holenweg en Venenlaan in Hoorn

Nadere informatie

N Woudselaan 6 NIEUW : hek. erfgrens. nieuw voetgangersbruggetje. nieuw voetpad. aansluiting op bestaand pad. trafohuisje entree.

N Woudselaan 6 NIEUW : hek. erfgrens. nieuw voetgangersbruggetje. nieuw voetpad. aansluiting op bestaand pad. trafohuisje entree. nieuw voetgangersbruggetje voor aansluiting op pad erfgrens nieuw voetpad P P hek zwembad trafohuisje entree hek schuur deels te wijzigen naar woning paardenstal woning Molenweg schuur schuur Molen "de

Nadere informatie

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant?

Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Is investeren in energiebesparende producten nog interessant? Energie verwarming en SWW Stijgende prijzen woningen zonder spouwisolatie Woningen met enkel glas Woningen zonder dakisolatie 2 1 Energie elektriciteit

Nadere informatie

WAAROM ALLES-IN-HUIS?

WAAROM ALLES-IN-HUIS? WAAROM ALLES-IN-HUIS? ONTWIKKELD VOOR JOU Het Alles-in-Huis pakket is ontwikkeld met jou, de bewoner, als uitgangspunt. Een voorbeeld, wij weten dat veel mensen s nachts slapen met hun raam open. Daarom

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

cætshage architectenbureau bna b.v onderdeel : foto oostgevel situatie (schaal 1 : 500) foto noordgevel

cætshage architectenbureau bna b.v onderdeel : foto oostgevel situatie (schaal 1 : 500) foto noordgevel 11 foto oostgevel 40-00 situatie en foto's fase : bouwaanvraag afm. : A3 schaal : 1 n.v.t. : 100 datum : 23-02-2011 kadastrale gemeente : Utrecht Sectie : H perceel : 1919 situatie (schaal 1 : 500) foto

Nadere informatie

Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus. Energie A B C D E F. Zuinig. Onzuinig

Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus. Energie A B C D E F. Zuinig. Onzuinig Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus Energie Zuinig A B C D E F Onzuinig G Isoleren, eenvoudig doen! Waarom isoleren Isolatie is de meest eenvoudige manier om energie te besparen. Door

Nadere informatie

Advieswijzer: verwarmen en ventileren

Advieswijzer: verwarmen en ventileren 100% wonen Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees deze advieswijzer aandachtig

Nadere informatie

> Verwarmen en ventileren

> Verwarmen en ventileren > Verwarmen en Verwarmen en Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Na-isoleren. Meer comfort met minder energie.

Na-isoleren. Meer comfort met minder energie. Na-isoleren Meer comfort met minder energie. Besparen met woningisolatie Volta Limburg, voelt altijd beter, een belofte die Volta Limburg betrouwbaar en innovatief waarmaakt in heel Limburg. 7 dagen per

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen

Welkom bij BouwLokalen. Gezond bouwen en verbouwen Welkom bij BouwLokalen Gezond bouwen en verbouwen Gezond bouwen en verbouwen ing. John Bouwman Adviesburo Nieman B.V. april/mei 2005 Adviesburo Nieman: wie en wat? Middelgroot ingenieursbureau ca. 50 medewerkers

Nadere informatie

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg

5130214 W. Dootjes 25-03-2014 Uitbreiding woning te Den Burg V V V V VENTILATIE TOEVOER MIDDELS DUCOTOP ROOSTERS, AFVOER MIDDELS WTW-BOX RENVOOI GEVELS VOEGWERK PLINT METSELWERK 2mm VERDIEPT DOORGESTREKEN METSELWERK LICHT ROOD GENUANCEERD GRIJS LICHT ROOD GENUANCEERD

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Over isoleren, besparen en comfort

Over isoleren, besparen en comfort Warm voor Weinig Over isoleren, besparen en comfort WARM VOOR WEINIG U woont in een huurwoning, en heeft er waarschijnlijk een aangename plek van gemaakt. Maar misschien kan het nog veel comfortabeler!

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN Datum : Kenmerk : 3 november 2017 1725-002 0. Vestestraat 146, Leiden monumentnummer 435 A. Globale omschrijving werkzaamheden Het plan bestaat uit een

Nadere informatie

DUURZAAM RENOVEREN CASE STUDY: - PROJECT IN MELDERT - PROJECT IN LUMMEN. www.liesbethliefsoons.be

DUURZAAM RENOVEREN CASE STUDY: - PROJECT IN MELDERT - PROJECT IN LUMMEN. www.liesbethliefsoons.be CASE STUDY: - PROJECT IN MELDERT - PROJECT IN LUMMEN gespecialiseerd in lage energiewoningen en passiefhuizen bij nieuwbouw : ecologisch houtskeletbouw-concept laatste jaren meer en meer vraag naar verbouwingen

Nadere informatie

Notitie beoordeling koudebruggen

Notitie beoordeling koudebruggen Notitie beoordeling koudebruggen Betreft Blok 5 AB Houthaven te Amsterdam Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling Contactpersoon De heer J. Verhaar Werknummer 813.307.00 Versie Datum editie 1 15 oktober 2015 Inleiding

Nadere informatie

Detailboek Gevelisolatie

Detailboek Gevelisolatie Detailboek Gevelisolatie 06 05 04 12 13 08 07 02 01 14 11 03 09 10 15 Voorgevel nummer - leider - 06 05 04 02 07 01 03 09 Achtergevel nummer - leider - 16 17 06 16 02 01 03 16 10 15 Kopgevel nummer - leider

Nadere informatie

Agenda Energie Team Salland Opening door wethouder van Loevezijn Presentatie Duurzaam Heeten Voorbeeldwoning Heeten Voorstellen Verbeter & Bespaar Afsluiting (ca. 20.30 uur) Duurzaam Heeten Bleerspad GFTOK

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden informatie CAVALJEPLEIN EN JHR VAN CITTERSPLEIN MAART 2015 Aan de slag Start werkzaamheden In januari ontving u van ons een brief dat een ruime meerderheid van de bewoners instemde met de werkzaamheden

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

Goed isoleren is vakwerk. Wat u moet weten over na-isolatie

Goed isoleren is vakwerk. Wat u moet weten over na-isolatie BRANCHEORGANISATIE NA-ISOLATIE Goed isoleren is vakwerk Wat u moet weten over na-isolatie INLEIDING GOED ISOLEREN IS VAKWERK Een goed geïsoleerd huis is prettig om in te wonen. Het is goed voor het wooncomfort,

Nadere informatie

Isolatie. Bedrijven realiseren forse Energiewinst met Isolatie. Heel simpel.

Isolatie. Bedrijven realiseren forse Energiewinst met Isolatie. Heel simpel. Bedrijven realiseren forse Energiewinst met Isolatie. Heel simpel. Isolatie Nog altijd prijkt verwarming hoog op de lijst energiekostenposten voor bedrijven: met maar liefst 45 procent* is het verreweg

Nadere informatie

Trias energetica. Verdiepende opdracht

Trias energetica. Verdiepende opdracht 2015 Trias energetica Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over de Trias energetica, een strategie voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Pagina

Nadere informatie

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem

Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem Vernieuwingsplan voor 102 appartementen gelegen aan de Engelandlaan te Haarlem project nr. 116 referentielijst architektenburo hans wagner bv renovatie 102 appartementen sociale huur opdrachtgever : Ymere,

Nadere informatie

Zo plaatst u zelf gipsplaten

Zo plaatst u zelf gipsplaten bouwmaterialen Zo plaatst u zelf gipsplaten Soorten gipsplaten Handleiding Gipsplaat Gipsplaat is een veelzijdig toepasbaar materiaal en bovendien zeer klusvriendelijk. Ideaal voor het aftimmeren van de

Nadere informatie

MultiVent ventilatieprogramma. Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort

MultiVent ventilatieprogramma. Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort MultiVent ventilatieprogramma Voor een gezond binnenklimaat en verhoogd wooncomfort Optimale ventilatie voor een gezond binnenklimaat Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het

Nadere informatie