Gebruikershandleiding PC Software Spot Weld Service

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding PC Software Spot Weld Service"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding PC Software Spot Weld Service Versie: V1.0, Software versie 2.46 Datum :

2 Lascare B.V. Leeghwaterstraat AE SLIEDRECHT Tel.: +31 (0) Fax.: +31 (0) Internet: Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 2 van 23 V1.0/ 04/11

3 Beschrijving PC-Software Spot Weld Service Inhoudsopgave: 1 Licentie overeenkomst gebruik Spot Weld Service - Software Tot stand brengen van verbinding voor de gegevensoverdracht JIT-Curven Standaard scherm Verbindingsstatus Instellingsmogelijkheden Records Grafisch overzicht parameterverloop tijdens lasproces Curve instelling Referentie curve Temperatuur curve Opslaan van de JIT- curven JIT- Daten Standaard weergave Algemene puntlasgegevens Data van het parameterverloop Opslag van de JIT- data Oproepen opgeslagen gegevens Uitlezen van puntlasgegevens Alle punten uitlezen Nieuwe puntlasgegevens uitlezen Laspunten documenteren Programma onderhoud Overige Taalkeuze Temperatuur indicatie Systeeminformatie Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 3 van 23 V1.0/ 04/11

4 1 Licentie overeenkomst gebruik Spot Weld Service - Software Lees de onderstaande licentie overeenkomst s.v.p. zorgvuldig door! Licentie overeenkomst: Deze licentie overeenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen U (natuurlijk persoon of rechtspersoon) en Lascare Carrosserie B.V. voor de bovengenoemde software. Door installatie van deze software gaat u akkoord met de inhoud van deze overeenkomst. De software is beschermd door het auteursrecht en het intellectuele eigendomsrecht. De software wordt niet verkocht maar in licentie gegeven. De gebruiker is gerechtigd de software op meerdere computers te installeren. Toegevoegde, vrijgegeven of gekochte opties mogen maar op één computer geïnstalleerd worden. Het is niet toegestaan de software te decompileren of te disassembleren. Het is verboden deze software aan derden door te geven. Bij overtreding van deze licentie overeenkomst is Lascare Carrosserie B.V. gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. In dit geval bent u verplicht alle geïnstalleerde software te verwijderen c.q. te vernietigen. Deze licentie overeenkomst valt onder Nederlands recht. De software wordt zoals ze is ter beschikking gesteld. Er wordt geen garantie gegeven dat de software op alle computers functioneert. Eventuele schadeloosstelling is beperkt tot terugbetaling van de aankoopprijs van de software. Er wordt geen aansprakelijkheid genomen voor mogelijke gevolgschade. Wanneer afzonderlijke bepalingen in deze licentie overeenkomst geheel of gedeeltelijk rechtsongeldig of niet opgenomen zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 4 van 23 V1.0/ 04/11

5 2 Tot stand brengen van verbinding voor de gegevensoverdracht Met een seriële (verleng-)kabel* wordt de verbinding tussen de computer en de Hyspot of ispot tot stand gebracht. (Voor respectievelijke aansluitpunten op de apparatuur verwijzen wij naar de betreffende handleiding - punt 3.2). Indien de computer geen RS232 aansluiting heeft, moet een USB adapter gebruikt worden.** Als beide apparaten met elkaar verbonden zijn op de Hyspot, resp. ispot de verbinding met de PC activeren (zie handleiding Hyspot Punt ) Spot Weld Service - Software dubbelklikken en starten (voorafgaande installatie is niet nodig). * De kabel mag niet langer als 10 m zijn, moet een 9-polige stekker en 1:1 bedrading hebben. **Een USB- Seriële verloopstekker is verkrijgbare in de betere computerhandel. 3 JIT-Curven 3.1 Standaard scherm Tabblad data management Instellingsmogelijkheid gegevensoverzicht Curve instelling Instelling referentie curve Verbindingsstatus Parameter as Graphische Darstellung der Parameterverläufe während des Schweißverlaufs Temp-Kurve - Instelling Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 5 van 23 V1.0/ 04/11

6 Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 6 van 23 V1.0/ 04/11

7 3.2 Verbindingsstatus Wanneer het programma voor de eerste keer gebruikt wordt, bestaat de mogelijkheid dat de goede Com-poort eerst ingesteld moet worden. De melding Offline geeft aan dat er geen verbinding met het apparaat bestaat. Om de goede Com-poort te kiezen, de volgende stappen uitvoeren: In het Menu Connection aanklikken en daarna COM-Port selection. In het nu geopende venster vindt u een lijst van beschikbare Com-poorten. De poort die met het lasapparaat communiceert, staat rood aangevinkt. De betreffende Com kiezen en met OK bevestigen. Indien er geen poort rood aangevinkt is, kan de goede poort ook gevonden worden via de knop Search. De verbinding is gelukt ( Online ). Gegevensoverdracht kan beginnen. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 7 van 23 V1.0/ 04/11

8 3.3 Instellingsmogelijkheden Records Melding, zonder records. Melding, met drie verschillende records. Om onderlinge laspunten te vergelijken, bestaat de mogelijkheid vier verschillende punten grafisch inzichtelijk te maken. Hiervoor staan Spot-Data-Record 1-4 ter beschikking. De gele markering geeft aan, welk record actief is. Hier worden dan de volgende puntlasgegevens toegevoegd. Om deze gegevens grafisch te tonen, moet het veld vóór het betreffende record aangevinkt zijn. Stroomverloop van vier verschillende punten. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 8 van 23 V1.0/ 04/11

9 3.4 Grafisch overzicht parameterverloop tijdens lasproces Alleen het punt waarvan het record aangevinkt is, wordt getoond. Zie 3.3 De volgende parameters worden grafisch getoond: Werkelijke stroom (rode lijn) Werkelijke spanning (blauwe lijn) Werkelijke energie (groene lijn) Werkelijke weerstand (zwarte lijn) Werkelijke temperatuur (oranje lijn) (Alleen bij solderen - ispot 5) Hierbij is de Y-as de parameter as en de x-as de tijdas. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 9 van 23 V1.0/ 04/11

10 3.5 Curve instelling Voor gerichte informatie kunnen bijkomende curve instellingen gemaakt worden. Uitschakelen afzonderlijke lijnen Om afzonderlijke lijnen uit te schakelen moet in de Kurveneinstellung de instelling gekozen worden. De betreffende lijn wordt dan uitgeschakeld. Aanvullend worden ook op de parameter as de bijbehorende eenheden uitgeschakeld. Om de lijn weer in te schakelen de instelling op x1 terug stellen. Vergroten van de grafiek De afzonderlijke lijnen kunnen vergroot weergegeven worden, uitgaande van de originele grootte: verdubbeld ( x2 ), verviervoudigd ( x4 ) of verachtvoudigd ( x8). Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 10 van 23 V1.0/ 04/11

11 De betreffende grafiek wordt dan vergroot weergegeven. De parameter as past zich aan de vergroting aan. Om de grafiek weer op de originele grootte terug te stellen, de instelling x1 kiezen. 3.6 Referentie curve Als aanvulling op de werkelijke stroom kan ook een referentiecurve weergegeven worden. Daarvoor moet het hokje bij Soll-Kurve aangevinkt worden (zie 3.1). 3.7 Temperatuur curve Voor het temperatuurverloop van het soldeerproces kan ook een referentie curve weergegeven worden. Daarvoor moet het hokje bij Temp- Kurve aangevinkt worden (zie 3.1). Deze functie werkt alleen bij het soldeerproces van de ispot 5. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 11 van 23 V1.0/ 04/11

12 3.8 Opslaan van de JIT- curven Om de getoonde lijnen op te slaan in het menu op JIT-Daten klikken. Hier bestaan twee opslagmogelijkheden: Sla Bitmap (1024x768) op als: Opslag van het curven diagram als vaste grootte 1024x768. Sla Bitmap op als: Opslag van het curven diagram in bestaande Windows- venster grootte. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 12 van 23 V1.0/ 04/11

13 4 JIT- Daten 4.1 Standaard weergave algemene puntlasgegevens Data voor het parameterverloop Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 13 van 23 V1.0/ 04/11

14 4.2 Algemene puntlasgegevens Spot ID Time Current Force Trafo Tool Program Machine ID Imax Ical Tmax Count Length Distance : spot number : ID : lastijd : lasstroom : kracht : transformer temperatuur : gereedscahp dat gebruikt is voor het lassen (ingave gecodeerd) : naam lasprogramma : number of the control unit : max. lasstroom van de machine : calibratie stroom inverter : max. temperatuur in soldeer stand (excl. voor ispot 5 met soldeer functie) : aantal metingen : totale lengte metingen : documentatie afstand metingen (Parameters die niet verklaard zijn, zijn niet belangrijk op dit punt.) Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 14 van 23 V1.0/ 04/11

15 4.3 Data van het parameterverloop Weergegeven worden de data van het afzonderlijke parameterverloop, referentie stroom, werkelijke stroom, spanning, energie en de weerstand. Weergave van de gegevens vindt plaats zoals aangegeven onder Abstand. 4.4 Opslag van de JIT- data Om de JIT- Data op te slaan in het menu op JIT-Daten klikken. Hier bestaan twee opslagmogelijkheden: Save ACTIVE Spot-Data-Record: Hier wordt het op dat moment gebruikte record als csv-bestand opgeslagen. Auto-save: Als Auto-save geactiveerd wordt, worden de gegevens van alle volgende laspunten opgeslagen. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 15 van 23 V1.0/ 04/11

16 Als Auto-save actief is, wordt dat als volgt aangegeven: Vóór Auto-save staat een vinkje. Weergave bestandspad. Om Auto-save te stoppen nogmaals op Auto-save klikken. 4.5 Oproepen opgeslagen gegevens Om opgeslagen gegevens op te roepen, in het menu op JIT-Daten klikken en op Öffne Punkt- Datensatz an aktiver Position klikken. De map kiezen waarin de punten opgeslagen zijn en met öffnen bevestigen. Bij opening van een record wordt het op dat moment weergegeven punt overschreven. Als dit niet opgeslagen was, is het ook niet meer herstelbaar. 5 Uitlezen van puntlasgegevens Om puntlasgegevens uit te lezen, moet de machine in Service-Modus staan. Hiertoe in het menu op Verbindung klikken en de Service- Modus met Service- Verbindung starten activeren. Wachten tot op de machine volgend bericht te zien is: Om de Service- Modus te verlaten in het menu Verbindung op Verbindung beenden klikken. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 16 van 23 V1.0/ 04/11

17 5.1 Alle punten uitlezen Wanneer voor het eerst op de machine punten uitgelezen moeten worden, is het goed alle puntlassen uit te lezen. Dan worden alle punten uitgelezen, die zich in het Databestand bevinden (max puntlassen). Hiervoor in het menu naar Qualitätsmanagement gaan en Alle Schweißpunkte auslesen aanklikken. Aansluitend een map kiezen, waarin het csv-bestand opgeslagen moet worden. De machine start automatisch met het downloaden. Wanneer de machine aangesloten wordt op een computer die nog nooit punten uitgelezen heeft, is het goed altijd de functie Alle Punkte auslesen te gebruiken. Anders kunnen problemen bij het uitlezen optreden. 5.2 Nieuwe puntlasgegevens uitlezen Bij Neue Schweißpunkte auslesen worden alle laspunten vanaf de laatste download uitgelezen. Verder zoals beschreven in punt Laspunten documenteren Voor documentatie van de uitgelezen puntlasgegevens in het menu naar Qualitätsmanagement gaan en Schweißpunktdaten dokumentieren aanklikken. Aansluitend het csv-bestand kiezen en openen. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 17 van 23 V1.0/ 04/11

18 Aan de linker kant het ID-nummer kiezen, waaronder de laspunten opgeslagen zijn. Bij het eerste gebruik is in de tabel onder Titel alleen de ID als vaste waarde ingegeven. In de lege regels daaronder kunnen nog meer gegevens ingegeven worden, die aansluitend op de uitdraai staan. Hierbij geeft de linker kolom het menupunt en de rechter kolom de beschrijving daarvan. De gegevens die in de linker kolom worden opgeslagen en hoeven niet opnieuw te worden ingegeven. Vooropgesteld dat de punten met OK bevestigd zijn. De inhoud van de rechter kolom wordt na afsluiten van het programma gewist. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 18 van 23 V1.0/ 04/11

19 De kalender geeft de actuele datum aan die ook op de uitdraai vermeld wordt. In het geval een andere datum vermeld moet worden, deze aanklikken. In de onderste tabel worden de afzonderlijke punten getoond. Hierbij worden de volgende parameters onderverdeeld: puntnummer, tijd, energie, sterkte, status en de ID van de apparatuur(van de besturing) Als alle gegevens correct zijn met OK bevestigen en de Schweißpunkt Dokumentation afdrukken of als pdf-bestand opslaan. 6 Programma onderhoud Met het programma onderhoud kunnen lasprogramma s uit de machine uitgelezen worden om ze bijv. als back-upbestand op de computer op te slaan. Daartegenover kunnen lasprogramma s ook van de computer naar de machine gestuurd worden. Bovendien is het mogelijk programma s op de computer te bewerken en deze ook naar de machine te sturen. Voor bewerking van de programma s het tabblad Program-Management oproepen. Hier zijn twee programmablokken: - Program backup-file - Device- Access via Service- Connection Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 19 van 23 V1.0/ 04/11

20 Device-Access via Service- Connection Hier bevinden zich de belangrijkste functies, die nodig zijn voor communicatie met de apparatuur. Om met de apparatuur te kunnen communiceren moet de machine in Service-Modus staan. Om deze verbinding tot stand te brengen op de knop Connect/Disconnect klikken Voor het uitlezen van alle lasprogramma s van de machine op Read Programs - knop klikken. De groene pijl vóór ieder programma geeft aan dat de uitgelezen programma s op de computer en de machine gelijk zijn. De volgende toepassingen zijn nu mogelijk: Show program data: aanvinken om de parameters van de lasprogramma s te tonen. Delete program(s): Wissen van de programma s op de machine. (Re-) Write program(s): programmalijst wordt naar de machine gestuurd. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 20 van 23 V1.0/ 04/11

21 Om verdere functies op te roepen de rechter muisknop indrukken. Mark all : Markeren van alle lasprogramma s in de lijst. Unmark all : Alle markeringen wissen. Mark modified : Markeren van alle veranderde lasprogramma s. Edit program : Met de software kunnen alleen simpele programma s bewerkt worden, deze zijn vet geschreven in de lijst. De andere programma s kunnen alleen op de machine bewerkt worden. Het gewenste programma kiezen. Via dubbelklikken of via menupunt Bearbeite Programm komt men in het bewerkingsgedeelte. Hier kunnen de Parameters van het programma, door klikken op de betreffende invoervelden veranderd worden. Wijzigingen met OK bevestigen (De invoervelden kunnen la naar gelang de apparatuur afwijken). Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 21 van 23 V1.0/ 04/11

22 De doorgestreepte pijl betekent dat in dit programma wijzigingen aangebracht zijn die nog niet naar de machine doorgestuurd zijn. Voor het doorsturen op de knop (Zurück-) Schreiben klikken. New program: Er kan een nieuw programma op de computer gemaakt worden. Duplicate program: Een bestaand programma kan gekopieerd worden. Ook hier is dit alleen mogelijk met de vet geschreven programma s. Na bewerking van nieuwe en gekopieerde programma s moeten deze weer met de (Zurück-Schreiben) - knop naar de machine gestuurd worden. Delete program from list: Het gekozen programma wordt alleen uit de lijst geschrapt, in de machine blijft het programma tot de volgende download bestaan. Program Backup- File Save as: De uitgelezen programmalijst kan als back-up opgeslagen worden. Open: Laden van de opgeslagen back-up. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 22 van 23 V1.0/ 04/11

23 7 Overige 7.1 Taalkeuze De software beschikt over de mogelijkheden duits en engels. 7.2 Temperatuur indicatie De temperaturen kunnen in C of F aangegeven worden. 7.3 Systeeminformatie Voor de Systeeminformatie in het menu Systeminfo kiezen. Machine- backup uitlezen Om mogelijke problemen te verhelpen is het in sommige situaties wenselijk een binbestand van de interne opslag te maken. Dit bestand moet dan bij de systeembeheerder opslaan. Machine ID/ Versie informatie Deze informatie is alleen interessant voor de systeembeheerder. Beschrijving PC Software Spot Weld Service Pagina 23 van 23 V1.0/ 04/11

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab Tel., fax: +7 (495) 797-8700, +7 (495) 645-7939,

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

DEWESoft-7. SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning. Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011

DEWESoft-7. SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning. Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011 DEWESoft-7 SnelStart Handleiding Demo versie met SoundCard & WebCam ondersteuning 3 Dewetron Benelux BV v 1.0 Mei 2011 DEWESoft 7.0 SnelStart DEWESoft is data acquisitie programma met vele mogelijkheden

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006)

Handleiding Splash. KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken. TeamManager (versie 18-12-2006) Handleiding Splash KNZB Persmap Nieuwe Puma Zwempakken TeamManager (versie 18-12-2006) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding.... 3 Ophalen en installeren van de Software.... 4 Standaard installatie

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding

G DATA InternetSecurity. Gebruikshandleiding G DATA InternetSecurity Gebruikshandleiding Bijlage Inhoudsopgave XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Algemeen... 5 G DATA ServiceCenter Tips ter bestrijding van virussen Systeemeisen Installatie... 10 Welkom Licentieovereenkomst

Nadere informatie

HiSPARC Software Documentatie

HiSPARC Software Documentatie HiSP RC HiSPARC Software Documentatie Release 6.11 David Fokkema, Arne de Laat en Bob van Eijk December 06, 2013 CONTENTS 1 Inhoud 3 1.1 Introductie......................................... 3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie