Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot"

Transcriptie

1

2 1 Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot Beste boekhouder of accountant, Ziehier het allereerste nummer van onze tweemaandelijke informatiebrochure Sociaal Statuut. Hierin zullen we telkens een onderwerp omtrent het Sociaal Statuut van Zelfstandigen uitdiepen. We willen alvast benadrukken dat alle bedragen die in deze uitgave worden vermeld, gelden voor het jaar 2007 én inclusief onze werkingskost van 3.50% zijn. U hebt vragen over de inhoud van Sociaal Statuut of u heeft suggesties voor een volgend onderwerp? Contacteer ons op of 078/ Veel leesplezier! Het Xerius-team Xerius Sociaal Verzekeringsfonds - November 2006 (update September 2007) Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 2

3 Inhoud 1. De meewerkende echtgenoot Wat is een meewerkende echtgenoot Wie is een meewerkende echtgenoot Uitzonderingen 4 2. Formaliteiten 5 3. Mini- en maxi-statuut Geen statuut voor meewerkende echtgenoot Keuze tussen mini- of maxi-statuut Maxi-statuut 6 4. Plichten Bijdragen mini-statuut Bijdragen maxi-statuut 7 5. Sociale bijdragen Sociale bijdragen op een opgesplitst inkomen Hoe leidt het statuut van meewerkend echtgenoot niet tot verhoging van de gezamenlijke bijdrage? Overzicht Minder sociale bijdragen betalen: Artikel Rechten Ziekenfonds Pensioen Toegang tot het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Krijgt u later als koppel meer of minder pensioen? De pensioenloopbaan van de meewerkende echtgenoot Fiscale aangifte Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten De belastingbrief invullen 16 Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 3

4 1. De meewerkende echtgenoot 1.1. Wat is een meewerkende echtgenoot? Een helper is een persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder hiervoor een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Een helper is meestal (maar niet noodzakelijk) familie van de zelfstandige. Voor de echtgenoot-helpers, de zogenaamde meewerkende echtgenoten is er een specifieke reglementering opgemaakt. Sinds het derde kwartaal van het jaar 2005 zijn zij verplicht onderworpen aan het maxi-statuut, tenzij ze geboren zijn vóór 1 januari Wie is meewerkende echtgenoot? Iemand is meewerkende echtgenoot van een zelfstandige als hij of zij: partner is van een zelfstandige (iemand die onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen) via een huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning (volgens de wet van 23/11/1998) ook indien het gaat om twee samenwoners van hetzelfde geslacht; effectief zijn medewerking verleent; geen inkomen uit een andere werkzaamheid heeft noch een vervangingsinkomen dat recht geeft op sociale zekerheid (kinderbijslag, gezondheidszorgen, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen) die minstens gelijkwaardig zijn aan die van het sociaal statuut van zelfstandigen Uitzonderingen De echtgenoten van bedrijfsleiders vallen niet onder toepassing van de reglementering voor meewerkende echtgenoten. De toevallige helpers, met andere woorden diegenen die hun echtgenoot niet regelmatig (dwz niet jaarlijks herhaald) en minder dan negentig dagen per jaar helpen, zijn niet onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. Meewerkende echtgenoten van zelfstandigen in bijberoep kunnen wel onder het vermoeden vallen en aldus volwaardig onder toepassing van de specifieke regeling voor meewerkende echtgenoten vallen. Gepensioneerde meewerkende echtgenoten openen eigen rechten en zijn niet verzekeringsplichtig als echtgenoot-helper. Meewerkende echtgenoten van gepensioneerden kunnen wel onder het vermoeden vallen en dus onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen. Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 4

5 Echtgenoot van een bedrijfsleider Echtgenoten van bedrijfsleiders worden niet beschouwd als meewerkende echtgenoot. Wanneer de beroepsinkomsten van de hoofdzelfstandige belast worden als bezoldigingen van bedrijfsleiders kan men de echtgenoot immers geen meewerkinkomen toekennen. Men moet het inlichtingsformulier van het sociaal verzekeringsfonds van de hoofdzelfstandige invullen, ondertekenen en terug sturen. Men moet geen aansluitingsverklaring invullen en ook geen verklaring op erewoord. Het is mogelijk dat de echtgenoot langs een andere weg toch onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. De echtgenoot is benoemd als mandataris in de vennootschap: men is in deze hoedanigheid verplicht onderworpen als zelfstandige. De echtgenoot heeft aandelen en is actief in de vennootschap: men is werkend vennoot. 2. Formaliteiten Meewerkende echtgenoten dienen zich aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij hun echtgenoot is aangesloten. Een afzonderlijke en specifieke aansluitingsverklaring voor de meewerkende echtgenoot moet worden ingevuld en ingediend bij het fonds, uiterlijk binnen de 90 dagen na de aanvang van de activiteit. In functie van de situatie moet de meewerkende echtgenoot volgende formaliteiten vervullen: Situatie de partner heeft geen beroepsactiviteit en geen eigen sociale rechten en helpt in de zelfstandige activiteit de partner heeft geen beroepsactiviteit en geen eigen sociale rechten en helpt niet de partner heeft een eigen beroepsactiviteit en eigen sociale rechten voor de echtgenoten van bestuurders in een vennootschap Formaliteiten aansluitverklaring voor meewerkende echtgenoten Inlichtingenformulier én verklaring op erewoord dat er geen sprake is van effectieve hulp Inlichtingenformulier én verklaring op erewoord als er geen sprake is van effectieve hulp geen formaliteit omdat de partner uitgesloten is uit het toepassingsgebied van het statuut van de meewerkende echtgenoot U vindt deze documenten op onze website: Wanneer u twijfelt of iemand als meewerkende echtgenoot zal worden beschouwd of niet, kan u ons steeds contacteren via of op 078/ Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 5

6 3. Mini- en Maxi-Statuut 3.1. Geen statuut voor meewerkende echtgenoot Tot voor 2003 hadden de meewerkende echtgenoten geen recht op eigen sociale zekerheidsprestaties, omdat zij niet persoonlijk onderworpen waren aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Men had uitsluitend afgeleide rechten op pensioen, gezinsbijslag en gezondheidszorg, op basis van het onderworpen zijn van de echtgenoot als zelfstandige in hoofdberoep. Dit had tot gevolg dat de sociale bescherming van die meewerkende echtgenoten, hoofdzakelijk vrouwen, veel te wensen over liet en zelfs tot niets herleid werd wanneer de zelfstandige activiteit beëindigd werd of in geval van echtscheiding of overlijden. De programmawet van 24 december 2002 voerde nieuwe maatregelen in om aan deze toestand te verhelpen. Vanaf 2003 worden alle partners van zelfstandigen beschouwd als meewerkende echtgenoot in het kader van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen Keuze tussen mini-statuut of maxi-statuut In een eerste fase, van 1 januari 2003 tot 1 juli 2005, werden de meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen voor arbeidsongeschiktheid, moederschapsbescherming en invaliditeit en kregen het zogenaamde mini-statuut. De betaling van een kleine bijdrage werd hier ook onmiddellijk verplicht. Anderzijds hadden de meewerkende echtgenoten reeds de keuze om zich vrijwillig aan te sluiten tot het volledige sociale statuut van de zelfstandigen (behalve de faillissementsverzekering), het zogenaamde maxistatuut. Zo waren zij volwaardig verzekerd voor pensioen, gezondheidszorg en gezinsbijslag. Daartoe moest de meewerkende echtgenoot dan volledige sociale bijdragen betalen. Deze periode van vrijwillige keuze liet toe om de zelfstandigen geleidelijk te sensibiliseren voor de voordelen van het nieuwe systeem Maxi-statuut Vanaf 1 juli 2005 wordt iedereen die gehuwd is of samenleeft met een zelfstandige (met een verklaring van wettelijke samenwoning) beschouwd als een meewerkende echtgenoot en persoonlijk onderworpen aan het volledige sociale zekerheidsstelsel. Tenzij de betrokkene een verklaring op eer aflegt dat hij of zij zijn of haar partner niet wezenlijk helpt in de zaak. Het sociaal verzekeringsfonds rekent een sociale bijdrage aan van 248,96 per kwartaal. Hierdoor vestigt de meewerkende partner ook rechten op pensioen, kinderbijslag, ziekteverzekering en moederschapshulp. Voor meewerkende echtgenoten die geboren zijn vóór 1 januari 1956 is de toetreding facultatief. Zij kunnen dus blijven kiezen voor het mini-statuut. Deze nieuwe regeling (vanaf 1 juli 2005) houdt ook in dat partners die geen eigen sociale zekerheidsrechten hebben, automatisch en van ambtswege aangesloten worden bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij de hoofdaangeslotene als zelfstandige is aangesloten. Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 6

7 Dezelfde regel geldt voor zelfstandigen die starten of zelfstandigen die huwen of gaan samenwonen (met verklaring van wettelijke samenwoning). De partner die geen eigen sociale zekerheidsrechten opbouwt, wordt automatisch aangesloten als meewerkende echtgenote in het sociaal statuut der zelfstandige. Partners van zelfstandigen die de hoofdaangeslotene zelfstandige niet effectief helpen, moeten het sociaal verzekeringsfonds binnen de 90 dagen verwittigen aan de hand van een ereverklaring. De termijn van 90 dagen begint te lopen vanaf de datum van onderwerping. Aangezien deze datum in gevallen van laattijdige aansluiting meestal verstreken is, moet de meewerkende partner de volledige factuur betalen, vermits de ereverklaring enkel kan worden toegepast vanaf het kwartaal waarin het sociaal verzekeringsfonds de ereverklaring ontvangt. Men kan het statuut van meewerkende echtgenoot dus niet met terugwerkende kracht ongedaan maken. Het is dus van groot belang dat zelfstandigen bij hun aansluiting of wanneer ze gaan huwen of wettelijk samenwonen, onmiddellijk het sociaal verzekeringsfonds verwittigen dat de partner de zelfstandige niet zal helpen. Dit kan aan de hand van een ereverklaring die door de partner wordt ondertekend en binnen de 90 dagen wordt teruggestuurd. 4. Plichten Meewerkende echtgenoten geboren vóór 1 januari 1956 zijn enkel verplicht onderworpen aan de arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekering; het mini-statuut, en betalen een relatief kleine driemaandelijkse sociale bijdrage, berekend op de inkomsten van de geholpen zelfstandige. Meewerkende echtgenoten die vrijwillig onderworpen zijn aan het volledige sociaal statuut; het maxi-statuut, betalen bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, berekend op de eigen inkomsten van de meewerkende echtgenoot. In geval van relatief lage inkomsten (tussen 4.832,30 en 9.664,59 per jaar) liggen de sociale bijdragen wel een stuk lager dan die van een zelfstandige in hoofdberoep Bijdragen mini-statuut In het mini-statuut zijn er geen voorlopige bijdragen voorzien. Uw bijdragen worden berekend op het zelfstandig beroepsinkomen van de hoofdzelfstandige (incl. het fiscaal meewerkinkomen). Hierop wordt een bepaald percentage aangerekend tot het tussenplafond ( ,12); daarboven geldt een ander, kleiner percentage. Uw gezinsinkomen wordt dus niet opgesplitst Bijdragen maxi-statuut Netto belastbaar jaarinkomen < 9.792, , , , ,99 > ,18 Bijdrage 20,02 per kwartaal (minimumbijdrage) 0,79 % per jaar 0,51 % per jaar 127,68 per kwartaal (maximumbijdrage) De bijdragen voor het maxi-statuut worden berekend op het meewerkinkomen dat fiscaal behandeld wordt als een eigen beroepsinkomen waarvan men de sociale bijdragen en beroepskosten in mindering kan brengen. Dit inkomen stemt overeen met de toekenning die op fiscaal vlak gebeurt: in principe 30% van het gezinsinkomen. Wanneer u voor het eerst in het maxi-statuut stapt, bevindt u zich in een begin van activiteit en betaalt u voorlopige bijdragen. Die worden geregulariseerd zodra het definitieve inkomen bekend is. Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 7

8 Voor een inkomen tussen 4.896,50 en 9.792,99 betaalt men een kleinere bijdrage dan in de categorie hoofdberoep. Vanaf een netto belastbaar jaarinkomen van 9.792,99 betaalt men dezelfde bijdrage als in de categorie hoofdberoep. De bijdragepercentages en plafonds zijn dezelfde als voor een hoofdzelfstandige. Voor 2007 is de meewerkende echtgenoot bijdragen verschuldigd ten belope van 19,65% op het gedeelte van het nettoberoepsinkomen dat ,21 niet overschrijdt en op een minimumbasis van 4.896,50. Daarmee is het drempelinkomen en de minimumbijdrage exact de helft van dat van de hoofdzelfstandige. Bijvoorbeeld: Het gezinsinkomen is en daarvan wordt aan de meewerkende echtgenoot toegekend. De meewerkende echtgenoot zal de minimumbijdrage van 248,96 per kwartaal Netto belastbaar jaarinkomen < 4.896, , , , ,18 > ,18 Bijdrage 248,96 per kwartaal (minimumbijdrage) 19,65 % per jaar 14,16 % per jaar 3.262,21 per kwartaal (maximumbijdrage) betalen, omdat het toegekende inkomen onder 4.896,50 ligt. De hoofdaangeslotene betaalt 497,92 per kwartaal, vermits het nettobelastbaar jaarinkomen is. In geval van begin van activiteit betaalt de meewerkende echtgenoot tijdens de eerste drie volledige jaren van vrijwillige onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen een voorlopige kwartaalbijdrage van minstens 245,70. Meewerkende echtgenoten die op 1 juli 2005 verplic ht overstapten van het mini- naar het maxi-statuut, worden aanzien als starter en zullen de 3 eerste volledige kalenderjaren voorlopige sociale bijdragen betalen. Voor 2006 is dit bijvoorbeeld 245,70 per jaar. Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 8

9 5. Sociale bijdragen 5.1. Sociale bijdragen op een opgesplitst inkomen Wanneer de meewerkende echtgenoot de activiteit begint of overstapt van het mini-statuut naar het maxi-statuut op 1 juli 2005, wordt deze beschouwd als starter-zelfstandige. De eerste jaren van aansluiting als meewerkende echtgenoot beschikt het sociaal verzekeringsfonds niet over inkomstengegevens van de zelfstandige en de meewerkende echtgenoot. Deze worden normaal gezien na twee jaar doorgegeven vanuit de overheid. Daarom wordt tijdens deze eerste drie jaren uitgegaan van een minimuminkomen van 4.896,50 waarop voorlopige bijdragen worden berekend. De beroepsinkomsten van de partner worden verminderd met dit forfaitaire minimuminkomen zonder onder het drempelinkomen van 9.792,99 te gaan. Net zoals elke zelfstandige kan de meewerkende echtgenoot vragen dat de sociale bijdragen op een geschat inkomen worden berekend. In dat geval worden de voorlopige bijdragen van de meewerkende echtgenoot op dit geschat inkomen berekend, terwijl van het inkomen van de geholpen partner enkel het forfaitaire minimum-inkomen van 4.896,50 zal worden afgetrokken. De inkomsten waarop de bijdragen van de hoofdzelfstandige berekend worden tijdens de eerste drie jaar van onderwerping van de meewerkende echtgenoot, worden verminderd met het inkomen waarop de voorlopige bijdragen voor de meewerkende echtgenoot worden berekend. Beide bijdragen worden achteraf geregulariseerd in functie van het reële maar tussen beide partners opgesplitste inkomen. Uiteindelijk zal de door de hoofdzelfstandige verschuldigde bijdrage worden berekend op de beroepsinkomsten van het refertejaar, verminderd met de inkomsten waarop de definitieve bijdragen van de meewerkende echtgenoot worden berekend. Er zal dus een dubbele regularisatie moeten worden doorgevoerd, één van de voorlopige bijdragen van de helper en één van de bijdragen gevorderd van de geholpen echtgenoot, zodra de inkomstengegevens van de meewerkende echtgenoot worden verstrekt. U vindt een schematisch overzicht op pagina Geen verhoging van de gezamenlijke bijdrage? Hoe leidt het statuut van meewerkend echtgenoot niet tot verhoging van de gezamenlijke bijdrage? Tot en met 2004 werd de bezoldiging van de meewerkende echtgenoot verrekend met het inkomen van de hoofdaangeslotene. Vanaf 2005 worden inkomsten van de hoofdaangeslotene en de meewerkende echtgenoot apart doorgegeven door de overheid (FOD Financiën). De bezoldigingen van de meewerkende echtgenoot worden dus vanaf 2005 fiscaal aanzien als een eigen beroepsinkomen. Het gezamenlijk beroepsinkomen van beide echtgenoten wordt fiscaal opgesplitst, zodat de echtgenoten ook sociale bijdragen betalen op een gesplitst inkomen. De hoofdaangeslotene betaalt sociale bijdragen op het deel van het gezamenlijk inkomen verminderd met de bezoldiging van de meewerkende echtgenoot. De meewerkende echtgenoot betaalt sociale bijdragen op het inkomen dat hem of haar werd toegekend. Bijvoorbeeld: Jan is zelfstandige in hoofdberoep, Marie, zijn echtgenote, werkt mee in de zaak als meewerkende echtgenoot. Hun gezamenlijk inkomen is De bezoldiging die aan Marie wordt toegekend in 2005 is Vóór 2005 betaalde Jan sociale bijdragen op en Marie betaalde supplementair de beperkte bijdrage in het mini-statuut. Er was dus geen evenredige verdeling van het gezamenlijk inkomen en de daarmee gepaard gaande sociale bijdragen. Vanaf 1/07/2005 betaalt Jan sociale bijdragen op ,5 ( ,50) en Marie, als startende meewerkende echtgenoot in het maxi-statuut, op de geraamde bezoldiging van Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 9

10 Op het moment van definitieve regularisatie in 2008 (op basis van het inkomen van 2006) worden de bijdragen van de geholpen zelfstandige aangepast op basis van de definitieve bezoldiging, namelijk , en worden de bijdragen van de meewerkende echtgenoot geregulariseerd op Wel een evenredige verdeling dus. Het statuut van meewerkende echtgenoot leidt niet tot verhoging van de gezamenlijke sociale bijdragen wanneer: het gezamenlijk inkomen minstens gelijk is aan ,89 of de som van 9.664, ,30 het gezamenlijk inkomen lager is dan ,12 of de tussendrempel onder dewelke het bijdragepercentage van 19,65 % wordt toegepast. Boven dit tussenplafond geldt het bijdragepercentage van 14,16 %. Als het gezamenlijk inkomen lager dan 9.664,59 of hoger dan ,12 is er totaal geen vermindering van de gezamenlijke bijdragen. Beide partners betalen dan samen meer bijdragen dan voor de invoering van het statuut van meewerkende echtgenoot. Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 10

11 5.3. Overzicht BIJDRAGEJAAR Geholpen zelfstandige MAN Berekeningsbasis Meewerkende echtgenoot VROUW Berekeningsbasis 2003 Hoofdberoep Zelfstandige 2000 mini-statuut bedrijfsinkomste MAN Hoofdberoep Zelfstandige 2001 mini-statuut MAN e en 2e kwartaal Hoofdberoep Zelfstandige 2002 mini-statuut MAN e en 4e kwartaal Hoofdberoep Zelfstandige 2002 verminderd met bezoldiging van VROUW 2006 maxi-statuut Beginactiviteit 1e startjaar VROUW Hoofdberoep Zelfstandige 2003 verminderd met bezoldiging van VROUW 2006 maxi-statuut Beginactiviteit 1e startjaar VROUW Hoofdberoep Zelfstandige 2004 verminderd met bezoldiging van VROUW 2007 maxi-statuut Beginactiviteit 2e startjaar VROUW Hoofdberoep Zelfstandige 2005 maxi-statuut Beginactiviteit 3e startjaar VROUW Hoofdberoep Zelfstandige 2006 maxi-statuut Als gevestigde zelfstandige VROUW 2006 Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 11

12 6. Minder sociale bijdragen betalen: Artikel 37 Wat te doen wanneer een koppel heel lage inkomsten heeft, te weinig om nog iets uit te keren aan de meewerkende echtgenoot? Er bestaat een oplossing waardoor de echtgenoot zijn sociaal statuut als zelfstandige behoudt en bovendien geen (of minder) sociale bijdragen betaalt: artikel 37. Zelfstandigen met beperkte beroepsinkomsten, ook echtgenoten die meewerken in de zaak, kunnen ervoor kiezen om aan te sluiten op basis van artikel 37. Mits één belangrijke voorwaarde: de persoon in kwestie moet afgeleide rechten hebben. De rechten op pensioen, kinderbijslag en ziekteverzekering moeten gewaarborgd worden door een gezinslid met een eigen volwaardig sociaal statuut (loontrekkende, zelfstandige, uitkeringsgerechtigde). Gehuwden kunnen dat uitkeringsrecht hebben via de beroepsactiviteit van hun echtgenoot. Partners die samenwonen met verklaring van wettelijke samenwoning komen niet in aanmerking voor artikel 37, men moet gehuwd zijn. Concreet betekent een aansluiting op basis van artikel 37 dat men helemaal geen sociale bijdragen moet betalen als het netto bedrijfsinkomen lager is dan 1.233,14 per jaar. Men moet dus niet noodzakelijk een meewerkinkomen toegekend krijgen, om toch een eigen sociaal statuut te hebben. Als men meer verdient dan 1.233,14 netto belastbaar jaarinkomen, gelden de volgende tarieven (voor 2007): Inkomen / jaar Bijdrage / kwartaal < 1.233, , ,80* starter 296,87 forfaitaire minimumbijdrage gevestigde 19,65 % (op totaal bedrag vanaf 0) 5.838,80* ,99 497, , ,21 19,65 % (op totaal bedrag vanaf 0) , ,18 14,16 % > , ,21 forfaitaire maximumbijdrage Wanneer er geen sociale bijdragen worden betaald, vestigt de zelfstandige in artikel 37 ook geen eigen sociale zekerheidsrechten. Men staat hiervoor volledig ten laste van de echtgenoot. De zelfstandige bouwt dus ook geen eigen pensioen op, wat in geval van scheiding of overlijden van de hoofdzelfstandige financiële problemen kan opleveren. Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 12

13 Artikel 37 is enkel interessant als het netto belastbaar jaarinkomen minder is dan 4.832,70. Dat is het minimuminkomen op basis waarvan de forfaitaire bijdragen van het maxi-statuutworden berekend. Vanaf een inkomen van 4.832,70 kan de echtgenoot-helper dus beteraansluiten als meewerkend echtgenoot in het maxi-statuut en eigen sociale zekerheidsrechten opbouwen. 7. Rechten Sedert 2003 is elke meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een zelfstandige verplicht om zich aan te sluiten in het zogenaamde mini-statuut met beperkte sociale zekerheid: verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en moederschapsvergoeding. Vanaf juli 2005 werd het maxi-statuut verplicht voor elke meewerkende echtgenoot die geboren is na 31 december Meewerkende echtgenoten die onderworpen zijn aan het maxi-statuut zijn verzekerd voor geneeskundige verzorging, gezinsbijslagen, pensioen, moederschapsuitkeringen en vanaf 2006 krijgen zij ook dienstencheques na bevalling. Mits bijdragebetaling bouwen zij dus volledig eigen rechten op, met uitzondering van de faillissementsverzekering Ziekenfonds Het maxi-statuut geeft dezelfde rechten als een zelfstandige in hoofdberoep voor de ziekteverzekering, inclusief pensioenrechten. Dit betekent dat een meewerkende partner in het maxistatuut een dossier op eigen naam moet hebben bij het ziekenfonds, vanaf het kwartaal waarin het maxistatuut start. Een eigen dossier betekent eigen opbouw van rechten en recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na 1 maand arbeidsongeschiktheid wegens ziekte Pensioen De onder het maxi-statuut aangesloten meewerkende echtgenoot bouwt ook eigen pensioenrechten op, naast de pensioenrechten die reeds door de geholpen partner worden opgebouwd Toegang tot het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Meewerkende echtgenoten krijgen via het maxi-statuut ook toegang tot het VAPZ, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. In de nieuwe fiscale regeling worden de van de meewerkende echtgenoten immers afzonderlijk belast, wat de fiscale aftrek van eigen sociale bijdragen én VAPZpremies mogelijk maakt, naast de aftrek van reële of forfaitaire beroepskosten. Het VAPZ is dan ook de kers op de taart van de volwaardige rechten voor de meewerkende echtgenoten! Voor meer informatie, bel naar 078/ , mail naar of vraag een offerte aan via onze website Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 13

14 Meer of minder pensioen als koppel? Meewerkende echtgenoten moeten volop eigen pensioenrechten kunnen opbouwen. De invoering van het maxi-statuut mag voor de meewerkende echtgenoot en zijn zelfstandige partner echter geen verslechtering betekenen op pensioenvlak. In de oude regeling had de zelfstandige wiens partner geen eigen statuut had of aangesloten was in het mini-statuut, recht op een pensioen berekend aan het gezinsbedrag. In de nieuwe regeling bouwen de zelfstandige én de meewerkende echtgenoot elk individuele rechten op, zodat zij normaal elk aanspraak maken op een pensioen als alleenstaande. Het nieuwe systeem biedt bovendien de wettelijke garantie dat de som van de individueel opgebouwde pensioenen, dat van de zelfstandige partner en dat van de meewerkende echtgenoot, nooit kleiner mag zijn dan het gezins-pensioen waarop u in de oude regeling recht zou hebben. Vooral indien de gezamenlijke beroepsinkomsten boven het bedrag van ,00 liggen (het plafond waarop de maximale pensioenrechten worden berekend), leidt de splitsing van de inkomsten tot 2 individuele pensioenen die hoger liggen dan het gezinsbedrag in de oude regeling De pensioenloopbaan van de meewerkende echtgenoot Om aanspraak te maken op het gewaarborgd minimumpensioen, geldt een minimum loopbaanvoorwaarde van 30 jaar of 2/3de van een volledige loopbaan van 45 jaar. Meewerkende echtgenoten geboren vóór 1 december 1970, die vanaf 1 juli 2005 in het maxi-statuut pensioenrechten beginnen op te bouwen, kunnen echter nooit aan deze voorwaarde voldoen. Ook hiervoor werd een regeling uitgewerkt. Als de beroepsinkomsten van de zelfstandige en de meewerkende echtgenoot samen niet overstijgen, kunnen bepaalde periodes van vóór de invoering van het statuut meewerkende echtgenoot gelijkgesteld worden door de betaling van inhaalbijdragen. Deze maatregel moet de meewerkende echtgenoot toelaten om, rekening houdend met haar of zijn leeftijd, te bewijzen dat de beroepsloopbaan voldoende jaren telt om aanspraak te kunnen maken op een minimumpensioen. Opgelet: De ingekochte jaren komen niet in aanmerking voor een vervroegd pensioen. geboren voor 1 december 1970; geen 2/3de van een volledige beroepsloopbaan kunnen bewijzen in een of meerdere stelsels (werknemer, zelfstandige, openbare sector); aangesloten in het maxi-statuut; Opgelet: Meewerkende echtgenoten geboren voor 1 januari 1956 moeten na 31 december 2002 vrijwillig gekozen hebben voor betaling van bijdragen in het maxi-statuut; gehuwd met een zelfstandige tijdens de jaren die u wilt inkopen; voor het jaar waarin de meewerkende echtgenoot zijn aanvraag doet om jaren in te kopen, mag het geherwaardeerde, samengetelde beroepsinkomen van de meewerkende echtgenoot en de hoofdzelfstandige niet hoger zijn dan ; voor de jaren die de meewerkende echtgenoot wilt inkopen, moet die kunnen bewijzen dat hij de hoofdzelfstandige effectief geholpen heeft. Dit kan aan de hand van: o o o het feit dat de fiscus voor de betrokken periode een meewerkinkomen voor de meewerkende echtgenoot aanvaard heeft geschriften en documenten getuigenverklaringen Voor de jaren vóór 1 januari 2003 waarin men zich vrijwillig verzekerd had tegen arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en bij moederschap, moet men niet bewijzen dat men de hoofdzelfstandige effectief geholpen heeft. Als de meewerkende echtgenoot aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan deze in aanmerking komen om inhaalbijdragen te betalen. Er zijn twee mogelijkheden: Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 14

15 1. De meewerkende echtgenoot was al voor 1 januari 2003 gehuwd met een zelfstandige en was toen al vrijwillig aangesloten in het mini-statuut en dus verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en voor moederschapsuitkeringen. Men kan dan maximaal 2 jaar of 8 kwartalen inkopen. Bijdragetarief = 60% van de 19,65% (= 11,79%) van de minimumdrempel waarop de bijdragen voor de meewerkende echtgenoot berekend worden voor het jaar van de aanvraag tot gelijkstelling. 2. De meewerkende echtgenoot was al voor 1 januari 2003 gehuwd met een zelfstandige en oefende zelf geen eigen beroepsactiviteit uit en genoot geen inkomensvervangende tegemoetkoming. De meewerkende echtgenoot kan dan maximaal 2 jaar of 8 kwartalen tegen voordeeltarief inkopen. Bijdragetarief = 19,65% van de minimumdrempel waarop de bijdrage voor meewerkende echtgenoten wordt berekend voor het jaar van de aanvraag. Voor alle andere jaren gelden andere bedragen. Het bedrag hangt af van de leeftijd op het moment van de aanvraag. U vindt een overzicht van deze bedragen op: 8. Fiscale aangifte 8.1. Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten Belangrijk om weten is dat de bezoldigingen van de meewerkende echtgenoot fiscaal aanzien worden als een eigen beroepsinkomen. Het gezamenlijk beroepsinkomen van beide echtgenoten wordt fiscaal opgesplitst, zodat de echtgenoten ook elk sociale bijdragen betalen op een gesplitst inkomen. De hoofdaangeslotene betaalt sociale bijdragen op het deel van het gezamenlijk inkomen verminderd met de bezoldiging van de meewerkende echtgenoot, terwijl de meewerkende echtgenoot sociale bijdragen betaalt op het inkomen dat hem werd toegekend. Als de meewerkende echtgenoot zijn inkomsten fiscaal (ten onrechte) aangeeft als een klassiek meewerkinkomen in plaats van als bezoldigingen van meewerkende echtgenoten, dan dreigen beide partners minstens gedeeltelijk dubbele sociale bijdragen te moeten betalen. Uit de informatie die de fiscus, op basis van de aangifte aan het RSVZ, meedeelt, blijkt immers dat de betrokkene geen bezoldigingen van meewerkende echtgenoot heeft ontvangen. Maar aangezien deze bij het RSVZ wel bekend staat als meewerkende echtgenoot onderworpen aan het maxi-statuut, zal toch de sociale bijdrage van een meewerkende echtgenoot in maxi-statuut worden aangerekend. De geholpen echtgenoot zal op zijn beurt bijdragen moeten betalen op het gehele inkomen, inclusief het gedeelte van zijn echtgenoot, zonder aftrek van het inkomen waarop de meewerkende echtgenoot zelf bijdragen betaalt. Belangrijk om weten is dat de bezoldigingen van de meewerkende echtgenoot fiscaal aanzien worden als een eigen beroepsinkomen. Het gezamenlijk beroepsinkomen van beide echtgenoten wordt fiscaal opgesplitst, zodat de echtgenoten ook elk sociale bijdragen betalen op een gesplitst inkomen. De hoofdaangeslotene betaalt sociale bijdragen op het deel van het gezamenlijk inkomen verminderd met de bezoldiging van de meewerkende echtgenoot, terwijl de meewerkende echtgenoot sociale bijdragen betaalt op het inkomen dat hem werd toegekend. Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 15

16 8.2. De belastingbrief invullen Voor het toekennen van een meewerkinkomen kon men op het aangifteformulier personenbelasting de codes 616/641 (voor winsten) en 663/688 (voor baten) gebruiken. Maar als deze codes worden gebruikt, wordt er geen beroepsinkomen aangegeven aan de fiscus op naam van de meewerkende echtgenoot en stroomt het totale inkomen door op naam van de hoofdaangeslotene. Als de meewerkende echtgenoot is aangesloten in het maxi-statuut, krijgt hij een effectieve bezoldiging als meewerkende echtgenoot en geen toekenning van een meewerkinkomen. De meewerkende echtgenoot met maxi-statuut moet zijn bezoldiging daarom aangeven in de code 1450/2450. De hoofdaangeslotene trekt deze bezoldiging af in de code 1611/2611 voor winsten of 1669/2669 voor baten. Met deze werkwijze krijgen ook de sociale verzekeringsfondsen het juiste inkomen van de meewerkende echtgenoot door en zullen de sociale bijdragen berekend worden op het gesplitste inkomen. Hierna volgen de specifieke codes voor de fiscale aangifte. Hoofdzelfstandige Mini-statuut (Q) Winsten - Vak XV 1616 Toekenning aan meewerkende echtgenoot (Q) indien = vrouw 2616 Toekenning aan meewerkende echtgenoot (Q) indien = man 1606 Sociale bijdragen meewerkende echtgenoot (Q) indien = vrouw 2606 Sociale bijdragen meewerkende echtgenoot (Q) indien = man Baten - Vak XVI 1663 Toekenning aan meewerkende echtgenoot (Q) indien = vrouw 2663 Toekenning aan meewerkende echtgenoot (Q) indien = man 1657 Sociale bijdragen meewerkende echtgenoot (Q) indien = vrouw 2657 Sociale bijdragen meewerkende echtgenoot (Q) indien = man Maxi-statuut (L) Winsten - Vak XV 1611 bezoldiging aan meewerkende echtgenoot (L) indien = vrouw 2611 bezoldiging aan meewerkende echtgenoot (L) indien = man Baten - Vak XVI 1669 bezoldiging aan meewerkende echtgenoot (L) indien = vrouw 2669 bezoldiging aan meewerkende echtgenoot (L) indien = man Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 16

17 Helper Maxi-statuut (L) Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten & wettelijk samenwonende partners Vak XVIII 1450 bezoldiging aan meewerkende echtgenoot (L) indien = man 2450 bezoldiging aan meewerkende echtgenoot (L) indien = vrouw bezoldiging aan meewerkende echtgenoot (L) door zelfstandige in bijberoep indien = man bezoldiging aan meewerkende echtgenoot (L) door zelfstandige in bijberoep indien = vrouw bezoldiging meewerkende echtgenoot (L) indien = man, voor een bepaalde periode (begin- + einddatum) bezoldiging meewerkende echtgenoot (L) indien= vrouw, voor een bepaalde periode (begin- + einddatum) 1451 Sociale bijdragen meewerkende echtgenoot (L) indien = man 2451 Sociale bijdragen meewerkende echtgenoot (L) indien = vrouw Xerius Sociaal Verzekeringsfonds - November 2006 (update september 2007) Het sociaal statuut van de Meewerkende Echtgenoot 17

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Helpende echtgenoot Het sociaal statuut der zelfstandigen betreft rechten en plichten als zelfstandige op sociaal gebied, met name inzake gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

www.boekhouder.be wouter@ba-advies.be tel 0484 187434 gratis eerstelijnsadvies

www.boekhouder.be wouter@ba-advies.be tel 0484 187434 gratis eerstelijnsadvies MEEWERKENDE ECHTGENOOT SOCIAAL ALS FISCAAL VLAK INLEIDING Op 1 januari 2003 zag het statuut van de meewerkende echtgenoten het licht. Voordien was het zo dat iemand die zijn of haar zelfstandige partner

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten

Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten Het sociaal statuut der zelfstandigen Meewerkende echtgenoten Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Wat is het sociaal statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e)? 3 Ministatuut 3 Maxistatuut

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Meewerkende echtgenoten Datum Februari 2008 Copyright and

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2013 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2013 Herwaarderingscoëfficiënt : 1, Januari 216 Bijdragen 216 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 213 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,28449 I. Zelfstandigen in hoofdberoep 1. bij begin van activiteit - tot en met

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015 RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1 BRUSSEL BIJDRAGEN 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748

Nadere informatie

Richtlijnen fiscale aangifte

Richtlijnen fiscale aangifte Richtlijnen fiscale aangifte Inkomstenjaar 2015 Aanslagjaar 2016 SOCIALE BIJDRAGEN TOEKENNINGEN/BEZOLDIGINGEN AAN MEEWERKENDE ECHTGENOTEN BIJDRAGEN VAP EN PENSIOENSPAREN SOCIALE UITKERINGEN 1. Vooraf Waar

Nadere informatie

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2012 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,

Bijdragen VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 2012 Herwaarderingscoëfficiënt : 1, Januari 215 Bijdragen 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748 I. Zelfstandigen in hoofdberoep 1. bij begin van activiteit - tot en met

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

1.1. Voorlopige bijdrage

1.1. Voorlopige bijdrage Hervorming sociale bijdragen Bijdrageberekening vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1.1. Voorlopige bijdrage... 1.2. Regularisatie van de bijdragen... 1.3. Verhoging... 1.4. Beginactiviteit/verandering van Bijdragecategorie/onvolledige

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde

Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde 15 november 2012 Werken als kunstenaar in een zelfstandig bijberoep Michael Van den Eynde Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

April 2015 - n 82. loontrekkenden. Iedereen krijgt dus evenveel.

April 2015 - n 82. loontrekkenden. Iedereen krijgt dus evenveel. April 2015 - n 82 Nieuwsbrief voor Zelfstandigen Inhoud p 1-2 p 2 p 3 p 3-4 Waarom betaal je sociale bijdragen? De wettelijke voorlopig bijdragen kort toegelicht Vrijstelling aanvragen als bijberoeper

Nadere informatie

Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen Meewerkende Echtgenoten Plaatselijk Economisch Loket van Schaarbeek, vereniging onder de voorzitterschap van Dhr Etienne Noël, Schepen, met de steun van het het Fonds

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Even voorstellen. DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder. www.boekhouder.be

Even voorstellen. DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder. www.boekhouder.be Even voorstellen DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder www.boekhouder.be SOCIAAL STATUUT VAN DE STARTER Inhoud Zes vragen over het sociaal statuut Vooraf : Werknemers

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Titel III. Het stelsel van de zelfstandigen

Titel III. Het stelsel van de zelfstandigen Titel III. Het stelsel van de zelfstandigen I. Toepassingsgebied Titel III. HET STELSEL VAN DE ZELFSTANDIGEN In dit verband 1 dient een onderscheid gemaakt tussen de personen die aan de vier sectoren onderworpen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016

Uw sociale bijdragen en uw voordelen als lid van de Nationale Hulpkas - 2016 Openingsuren Maandag vrijdag: 8 30 11 30 Of in de namiddag op afspraak Uw dossier online https://cnh-eloketeid.cegeka.be Voor boekhouders: https://cnh-eloket.ventouris.be Onze website www.nationale-hulpkas.be

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016

WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP. Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 WERKEN ALS KUNSTENAAR IN EEN ZELFSTANDIG BIJBEROEP Michael Van den Eynde 17 oktober 2016 Overzicht 1. Wie kan opstarten als zelfstandige in bijberoep? 2. Werknemer of zelfstandig statuut 3. Opstartformaliteiten

Nadere informatie

Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe

Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe Berekening van uw sociale bijdragen: wat en hoe Berekening van uw sociale bijdragen : wat en hoe. Als zelfstandige bent u net zoals een loontrekkende verplicht om sociale bijdragen te betalen. In ruil

Nadere informatie

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening Bijsluiter sociale bijdragen 2015 Alles over uw eindafrekening Inhoudstafel Een eindafrekening? Perfect normaal! 4 Hoe zit het bijdragesysteem in elkaar? 5 Berekening definitieve bijdragen 2015 6 Uw betalingen

Nadere informatie

HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING?

HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? IK BEREID ME VOOR IK START HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? Kom alles te weten over je sociaal statuut PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be IK BEREID

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2014 (exclusief werkingskosten van de fondsen) 27/03/2014

Sociale bijdragen 2014 (exclusief werkingskosten van de fondsen) 27/03/2014 Directie-generaal Zelfstandigen Sociale bijdragen 2014 GROEP BIJDRAGEBETALER GLOBALE BIJDRAGE I. Verplichte bijdragen verschuldigd wegens de uitoefening van een beroepsbezigheid Notatie : I = de geherwaardeerde

Nadere informatie

Sociaal statuut voor zelfstandigen en vrije beroepen V20150402

Sociaal statuut voor zelfstandigen en vrije beroepen V20150402 Sociaal statuut voor zelfstandigen en vrije beroepen V20150402 Inhoudstafel Het sociaal statuut voor zelfstandigen en vrije beroepen... 1 > Wie moet aansluiten?...1 > Welke rechten verwerft u uit het sociaal

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2014 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 6 8 12 13 14 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds?

Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Zelfstandig, wat met mijn ziekenfonds? Wie is zelfstandige? Je oefent een beroepsactiviteit uit, maar je bent niet gebonden door een arbeidsovereenkomst of een statuut in openbare dienst. Wat moet je doen?

Nadere informatie

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V

BIJLAGEN. Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag I II III IV V BIJLAGEN Bijlage 1: Bijdragereeks en de impact op het recht op kinderbijslag Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen

Nadere informatie

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening

De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening De 10 geboden van de nieuwe bijdrageberekening 1. Optimaliseer het inkomen van 2014 en betaal er geen sociale bijdragen op 2. Let op voor boetes en uw aansprakelijkheid als boekhouder bij dossiers voor

Nadere informatie

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 1 IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 Vermijden van herzieningen van sociale bijdragen na pensionering, voorwaarden en aandachtspunten 1 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Sociale bijdragen zelfstandigen : grondige hervorming vanaf 2015

Sociale bijdragen zelfstandigen : grondige hervorming vanaf 2015 Sociale bijdragen zelfstandigen : grondige hervorming vanaf 2015 Twee weken geleden heeft het Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp dat de sociale bijdrageregeling voor zelfstandigen met

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon

verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS van:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van een natuurlijk persoon vak I - De

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Securex, de ideale partner voor elke zelfstandige! Uw rechten en plichten in een notendop ZELFSTANDIGE

Securex, de ideale partner voor elke zelfstandige! Uw rechten en plichten in een notendop ZELFSTANDIGE Securex, de ideale partner voor elke zelfstandige! Uw rechten en plichten in een notendop ZELFSTANDIGE Inhoud INLEIDING 1 SECUREX: ÉÉN ADRES VOOR AL UW NODEN 2 UW STATUUT ALS ZELFSTANDIGE 4 ZELFSTANDIG

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

ADVIES NR. 53 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VAN 14 JUNI 2002 OMTRENT DE IN DE MINISTERRAAD VAN 19 APRIL

ADVIES NR. 53 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VAN 14 JUNI 2002 OMTRENT DE IN DE MINISTERRAAD VAN 19 APRIL ADVIES NR. 53 VAN HET BUREAU VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN VAN 14 JUNI 2002 OMTRENT DE IN DE MINISTERRAAD VAN 19 APRIL 2002 GOEDGEKEURDE NOTA BETREFFENDE HET SOCIAAL EN FISCAAL

Nadere informatie

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer

Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Sociale statuten: zelfstandige versus werknemer Als je in België werkt, betaal je sociale lasten waardoor je recht hebt op sociale bescherming. Dit wordt het sociaal statuut genoemd. Er zijn drie verschillende

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Inhoud. 1. Welke formaliteiten moet u in orde brengen? 4. 2.1. Faillissement 8 2.2. Arbeidsongeschiktheid 10

Sociaal Statuut. Inhoud. 1. Welke formaliteiten moet u in orde brengen? 4. 2.1. Faillissement 8 2.2. Arbeidsongeschiktheid 10 Inhoud 1. Welke formaliteiten moet u in orde brengen? 4 1.1. Eénmanszaak 4 1.2. Handelsvennootschap 6 1.3. Vennootschapsmandatarissen 6 2. Wat met uw sociale zekerheid? 8 2.1. Faillissement 8 2.2. Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? Kom alles te weten over je sociaal statuut PARTNER IN ONDERNEMEN MET. versterkt

HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? Kom alles te weten over je sociaal statuut PARTNER IN ONDERNEMEN MET. versterkt HOE ZORG JE VOOR EEN OPTIMALE SOCIALE BESCHERMING? Kom alles te weten over je sociaal statuut PARTNER IN ONDERNEMEN MET versterkt & IK BEREID ME VOOR IK START TIP Een goede voorbereiding: de eerste stap

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. .ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: De informatie in dit boekje met betrekking tot de sociale bijdragen

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2 3 Het einde van de zelfstandige loopbaan deel 2 Inhoud 1. Algemeen 5 1.1. De vier pensioenpijlers 5 1.2. Wie betaalt uw pensioen? 7 1.3. Wie komt in aanmerking? 7 1.4. Soorten pensioen 7 2. Berekening

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud

IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud IndependentActivity (mutaties van zelfstandigen) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?... 2 5) Wat zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2015 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 16 17 18 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1

JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 JOBDIENST Een studentenjob als zelfstandige 2015 1 Inleiding In het Engeland van enkele eeuwen geleden boden huursoldaten hun diensten aan aan diegene die hun prijs kon betalen. Deze zogenaamde vrije lansiers

Nadere informatie

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Wat is de impact voor u? 2 Inhoudstafel Kort samengevat 3 Op welk inkomen betaalt u voorlopige bijdragen? 4 Welke keuzes kunt u maken? 5 Hoe uw inkomen

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de zelfstandigen

Het sociaal statuut van de zelfstandigen Het sociaal statuut van de zelfstandigen Bijdragen, uitkeringen, aanvullende verzekeringen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. www.ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: Hoe zal mijn sociale bijdrage als zelfstandige vanaf 2015 berekend

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie