Examen VMBO-KB. bouw-breed CSPE KB. gedurende 690 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen VMBO-KB. bouw-breed CSPE KB. gedurende 690 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden."

Transcriptie

1 Examen VMBO-KB 2012 gedurende 690 minuten bouw-breed CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 9 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal 139 punten te behalen. Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten met een goede uitvoering behaald kunnen worden. PK-0626-b-12-1-o

2 Inleiding In het Waterkwartier te Nijmegen staan verschillende blokken met eengezinswoningen. De woningen zijn eigendom van Woningcorporatie Portaal. De woningcorporatie heeft besloten om de woningen te renoveren. Ook worden de woningen aan de zijkant uitgebouwd. Je loopt stage bij aannemersbedrijf Klok Bouw. Jij gaat meewerken aan de renovatie en de uitbouw van de woning aan de Amstelstraat 5. PK-0626-b-12-1-o 2 lees verder

3 Onderdeel A voorbereiden tijdsduur ongeveer 450 minuten Je gaat in de eerste opdracht van dit examen vragen beantwoorden over de bestektekening en de technische omschrijving. Je gebruikt hierbij de bestektekening (bijlage 1), het bestand technische omschrijving.pdf en het bestand tekeninglezen_kb_(a of b).doc. 20p 1 Beantwoord de vragen over de bestektekening en de technische omschrijving. Voordat je aan de opdracht begint De examinator vertelt je welke variant van het bestand tekeninglezen_kb_(a of b).doc je moet gebruiken. Open het bestand. Vul je naam en kandidaatnummer in. Sla het bestand op onder de naam tekeninglezen_kb_(a of b)[jouw eigen naam].doc. Open ook het bestand technische omschrijving.pdf. Uitvoering van de opdracht Beantwoord de vragen in het digitale bestand. Gebruik de tab-toets om naar het volgende invulveld te gaan. Als je klaar bent met de opdracht Maak een afdruk van jouw antwoorden. Lever de afdruk in bij de examinator. 20p 2 Teken de begane grond van de aanbouw en de doorsnede over de fundering, opgaand werk en de onderdorpel van het deurkozijn. Voordat je met de opdracht begint Je krijgt van de examinator de bestektekening (bijlage 1) en het bestand begane_grond_aanbouw_kb.dwg (of.dxf). Open het bestand begane_grond_aanbouw_kb.dwg (of.dxf) in een tekenprogramma. Sla het bestand op onder de naam begane_grond_aanbouw_kb[jouw eigen naam].dwg (of dxf). PK-0626-b-12-1-o 3 lees verder

4 Uitvoering van de opdracht Teken de spouwmuren en de binnenmuur van de aanbouw volgens de bestektekening blad 02. Onderbreek de spouwmuren voor het plaatsen van de buitenkozijnen volgens de bestektekening blad 02. Teken de horizontale kozijndoorsneden en zet ze op de juiste plaats in de spouwmuur (negge = 70 mm). Haal de kozijn-, raam- en deurstijlen en de spouwlat als block uit de bibliotheek (insert block). Teken de spouwmuurisolatie volgens de gegevens uit de bestektekening blad 03. Kopieer de hemelwaterafvoer en zet deze op de juiste plaats bij de aanbouw. Teken het kruipluik in de verkeersruimte (afmetingen 600 x 800 mm). Maak de doorsnede over de fundering, het opgaand werk en de onderdorpel van het deurkozijn af. De beganegrondvloer en een deel van de fundering zijn al op de tekening aangegeven. De doorsnede van de kunststeen kozijndorpel en de betonnen kantplank zijn als blocks opgenomen in de bibliotheek (insert block). (bovenzijde kozijndorpel = 20 mm +P). Geef de hoogtematen bij de doorsnede aan volgens bestektekening blad 03. Geef de arceringen in de begane grond en de doorsneden aan. Arceer de volgende materialen volgens de gegevens uit de bestektekening blad 03: fundering spouwmuren binnenmuur kozijn-, raam- en deurstijlen spouwlatten spouwisolatie kunststeen onderdorpel betonnen kantplank Vermeld de binnen- en buitenwerkse maten bij de voor- en zijgevel van de aanbouw zoals aangegeven op de bestektekening blad 02. Zet de benamingen in de begane grond van de aanbouw zoals aangegeven op de bestektekening blad 02. Maak in paper-space (layout) twee viewports (schaal 1:50 en 1:20). Zet de begane grond en de doorsnede zodanig in de viewports dat er een mooie verdeling ontstaat in de lay-out. Vul de onderhoek in met je naam en kandidaatnummer, de examendatum, de schaal en de naam van de tekening. Als je klaar bent met de opdracht Maak een afdruk van je tekening op A3-papier. Lever de afdruk op papier in bij de examinator. PK-0626-b-12-1-o 4 lees verder

5 Voor het renovatieproject moet een bouwplaats worden ingericht. Jij gaat een indeling maken voor de ruwbouwfase. Je gebruikt hiervoor uitwerkbijlage 1 en het bestand ruwbouwfase.xls. 9p 3 Maak een indeling van de bouwplaats. Werkwijze In de uitwerkbijlage staat een plattegrond van de bouwplaats. Op de plattegrond staan drie zones aangegeven met de letters A, B en C. Schrijf op pagina 2 van de uitwerkbijlage welke zone volgens jou het meest geschikt is voor materiaalopslag, welke voor materieelopslag en welke voor bouwplaatsvoorzieningen. Geef bij elke zone een toelichting op jouw keuze. Je gaat nu bepalen welke onderdelen op de bouwplaats aanwezig moeten zijn voor de ruwbouwfase. Open het bestand ruwbouwfase.xls. Vul je naam en kandidaatnummer in. Sla het bestand op onder de naam ruwbouwfase[jouw eigen naam].xls. Geef door in een vakje te klikken met een kruisje aan welke onderdelen je nodig hebt voor de fase opgaand werk vanaf Peil tot aan het dak. Geef ook aan welke onderdelen je nodig hebt voor de fase dakwerkzaamheden. Geef bij elk onderdeel met een vinkje aan of dit onderdeel materiaal, materieel of een bouwplaatsvoorziening is. Maak een afdruk op papier van het bestand ruwbouwfase[jouw eigen naam].xls. Lever de afdruk in bij de examinator. PK-0626-b-12-1-o 5 lees verder

6 Je gaat in de volgende opdracht een geschikt systeem voor spouwmuurisolatie zoeken voor het na-isoleren van de woning aan de Amstelstraat 5 te Nijmegen. Je krijgt van de examinator het bestand start_isolatienet.htm, het bestand besparingscalculator.xls en uitwerkbijlage 2. In de technische omschrijving staat de na-isolatie van de spouwmuren als volgt omschreven: SPOUWISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD ISOLATIEWERK, TER PLAATSE GEVORMDE ISOLATIE, KUNSTSTOFSCHUIM VULMIDDEL 0. SPOUWMUURISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD (BRL 2110+w06) De spouwmuurisolatie moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert. 1. PUR-schuim met een rendement HR ++ isolatie fabricaat: door de aannemer nader te bepalen in overleg met de directie type : idem materiaal: polyurethaanschuim 01 BUITENWAND, SPOUWMUUR alle spouwmuren bestaande woning Jij gaat op zoek naar isolatiemateriaal dat het best voldoet aan de voorwaarden in de technische omschrijving. Voor het kiezen van het meest geschikte isolatiesysteem zijn de volgende waarden belangrijk: 1 isolerend vermogen Rc (warmte- en koude-isolatie): hoe hoger de Rc-waarde, hoe hoger het isolerend vermogen. 2 vochtgedrag 3 prijs per m 2 4 garantie 5 besparing energiekosten per jaar 7p 4 Kies het isolatiemateriaal dat volgens jou het meest geschikt is om te gebruiken. Uitvoering van de opdracht Open het bestand start_isolatienet.htm. Dit bestand is een offline website. Klik op spouwmuur en daarna op HR++ isolatie. Je ziet nu de namen en eigenschappen van drie soorten isolatiesystemen. Neem voor de genoemde isolatiesystemen de volgende gegevens van de website over in tabel 1 op de uitwerkbijlage: isolerend vermogen vochtgedrag prijs per m 2 garantie in jaren Bepaal nu de besparing in energiekosten per jaar. Je moet eerst het totale muuroppervlak van de buitengevels van de bestaande woning berekenen. PK-0626-b-12-1-o 6 lees verder

7 Daarna bepaal je de besparing met behulp van het bestand besparingscalculator.xls. Gegevens voorgevel: 20 m² achtergevel: 20 m² rechterzijgevel: 35 m² linkerzijgevel bij onderdoorgang: 23 m² kozijnen in de voorgevel: 3,5 m² kozijnen in de achtergevel: 2,5 m² kozijn in rechterzijgevel: 2 m² gasprijs: 0,58 euro per m³ jaarverbruik van gas vóór de isolatie: 2000 m³ Ga uit van het netto muuroppervlak Werkwijze Bereken het muuroppervlak van de gevels met behulp van tabel 2 op de uitwerkbijlage. Open het bestand besparingscalculator.xls. Sla het bestand op onder de naam besparingscalculator[jouw eigen naam].xls. Vul de gegevens in. Je kunt getallen invullen door de schuifbalken te bewegen of door op de pijltjes te klikken. Laat de besparingscalculator voor elk isolatiesysteem de besparing van de energiekosten van het gasverbruik per jaar berekenen. Vul de besparing in bij besparing energiekosten in tabel 1 van de uitwerkbijlage. Schrijf op de uitwerkbijlage welk isolatiesysteem het meest geschikt is voor de spouwmuurisolatie. Schrijf op de uitwerkbijlage alle redenen waarom dit systeem het meest geschikt is. Lever uitwerkbijlage 2 in bij de examinator. PK-0626-b-12-1-o 7 lees verder

8 17p 5 Maak een calculatie van de uitbouw van de woning aan de Amstelstraat 5. Je krijgt van de examinator de bestektekening (bijlage 1) en het bestand calculatie.xls. Voordat je aan de opdracht begint Open het bestand calculatie.xls. De examinator vertelt je waar je het bestand kunt vinden. Vul je naam en kandidaatnummer in. Sla het bestand op onder de naam calculatie[jouw eigen naam].xls. Uitvoering van de opdracht Vul de witte cellen in de kolom aantallen in. Voor de bouwplaats wordt één unit als personeelsverblijf aangevoerd. Er wordt een materiaalcontainer en een materieelcontainer geplaatst. Vul de witte cellen in de kolommen breedte, lengte en hoogte in. Vul in de volgende cellen alleen formules in: lengte, oppervlak en inhoud Let op: je moet het oppervlak van de kozijnen niet in mindering brengen op de vierkante meters lijm- en metselwerk. Dit geldt voor het binnenspouwblad en voor het buitenspouwblad. totaalprijs per onderdeel prijs manuren per onderdeel kostprijs totaal totaalprijs exclusief btw, de btw en de totaalprijs inclusief btw Als je klaar bent met de opdracht Maak een afdruk op papier van het bestand calculatie[jouw eigen naam].xls. Lever de afdruk in bij de examinator. 15p 6 Maak de minitoets bij opdracht 6. PK-0626-b-12-1-o 8 lees verder

9 Onderdeel B uitvoeren en terugkijken tijdsduur ongeveer 240 minuten Je gaat in de volgende opdracht een gedeelte van de aanbouw uitzetten. Je krijgt van de examinator bijlage 2 (werktekening) en de benodigde materialen en gereedschappen. Je mag gebruik maken van een assistent. Je examinator bepaalt wie je assistent is. Je wordt ook beoordeeld op professionele vaardigheden. Werk veilig, houd je werkplek ordelijk en ga zorgvuldig om met materialen en gereedschappen. Maak zo nodig gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Controleer je werk nauwkeurig en ruim het afval op de juiste manier op. 33p 7 Maak een bouwraam voor de aanbouw. Je hebt voor deze opdracht het volgende nodig: 10 m¹ geschaafde bouwplanken 18 x 96 mm 6 piketten 20 schroeven draadnagels/duplexnagels metseldraad verf met verfkwast timmergereedschap schroefmachine uitzetgereedschap sleg Werkwijze Meet de aanbouw uit. Op je werkplek is een gedeelte van de zij- en achtergevel van de woning (Amstelstraat 5, Nijmegen) met behulp van houten platen aangegeven. Meet de stramienlijnen van de aanbouw uit. Markeer de hoekpunten van de stramienlijnen met jalons. Maak gebruik van een loodstaaf en een (pentagoon)prisma. Laat de maten controleren door de examinator. Maak een bouwraam voor de aanbouw op een afstand van 900 mm van de stramienlijnen. Houd bij de bestaande gevel minimaal 2500 mm ruimte zoals aangegeven op de werktekening. Let op! Bij de bestaande zijgevel komt de bouwplank tegen deze gevel. De examinator geeft de hoogte van het Peil van de woning aan. Plaats de piketten maximaal 1500 mm h.o.h. uit elkaar. Geef op de bovenste helft van de bouwplanken de stramienlijnen en de muren aan en geef op de onderste helft van de bouwplanken de funderingen aan. Gebruik hierbij potloodlijnen, draadnagels/duplexnagels en verf. Span metseldraden op de stramienlijnen van de berging. PK-0626-b-12-1-o 9 lees verder

10 Laat je werk controleren door de examinator. Demonteer je werk nog niet! Je gaat in de volgende opdracht je werk controleren. Je krijgt van de examinator uitwerkbijlage 3. Je moet de werkelijkheid beschrijven, ook als iets minder goed ging. Je kunt punten behalen als jouw beschrijving hetzelfde is als die van de examinator. 6p 8 Controleer en beoordeel je eigen werk. Vul de controlelijst in uitwerkbijlage 3 in. Lever de uitwerkbijlage in bij de examinator. Laat je bouwraam beoordelen door de examinator. Demonteer het bouwraam en ruim je werkplek op. 12p 9 Maak de minitoets bij opdracht 9. PK-0626-b-12-1-o 10 lees verder einde

intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie

intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie Examen VMBO-BB 2012 gedurende 400 420 minuten intersectoraal CSPE BB dienstverlening en commercie Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 13 opdrachten.

Nadere informatie

klusopdracht 5 Twee Boekensteunen Ontdek www.ontdekhout.nl

klusopdracht 5 Twee Boekensteunen Ontdek www.ontdekhout.nl Twee Boekensteunen Inhoudsopgave Vraag je begeleider... 2 Inleiding... 2 Voorbereiding... 3 1. Hoeveel uren heb je nodig voor het maken van de twee boekensteunen?.... 3 2. Bekijk de werktekening en de

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN

HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN GESLOTEN PEN EN GATVERBINDING HANDELINGSANALYSE Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. VOORBEREIDING...

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait)

Installatiehandleiding Easy Roof Evolution. Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) Installatiehandleiding Easy Roof Evolution Formaat L-1 (1676 x 1001 portrait) 1. Voorbereiding Stel de bovenkant van de schroeven van de eindklem in op dezelfde hoogte als de bovenkant van de pv module.

Nadere informatie

Docentenblad 4 Monteren 1

Docentenblad 4 Monteren 1 Docentenblad 4 In monteren 1 krijgt de leerling een overzicht van handboormachines, boorsoorten, boordiameters en plugdiameters. Vervolgens moet hij of zij gaten boren in een gipsmuur met massieve stenen.

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

Naam:. Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL

Naam:. Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL Naam:. Klas :. NR. : Vak : Techniek Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 200-20 Steffi Dekinder KHL ) Probleemstelling : Je bent al enkele keren je boek van techniek vergeten mee te brengen

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

RekenGroen Titel Rekenmodule Onderdeel Tijd Versie 201100816

RekenGroen Titel Rekenmodule Onderdeel Tijd Versie 201100816 RekenGroen Titel Onderdeel Versie Rekenmodule Tijd 201100816 da ad 1_TIJD Er bestaan verschillende eenheden van tijd. eew secode iei wee a wa i waie decei 1. Schrijf de tijdseenheden die hierboven staan

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

Een webkwestie bouwen in Word 2000

Een webkwestie bouwen in Word 2000 Een webkwestie bouwen in Word 2000 Doel: Met behulp van deze stap-voor-stap beschrijving kunt u geheel zelf een webkwestie als webpagina maken. Beginsituatie: U beheerst de basisprincipes van Word zoals

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.2 september 2008 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend

SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend SolidWorks tutorial 13-4 Opwindend Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Voor gebruik met SolidWorks Educational Release 2010-2011 Initiatief: Jack van den

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.3 oktober 2011 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Rekenen en wiskunde uitgelegd Kennisbasis voor leerkrachten basisonderwijs Uitwerkingen van de opgaven bij de basisvaardigheden 2 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen Peter Ale Martine van

Nadere informatie

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK?

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? RK Basisschool Bernadette Naaldwijk HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? voor groep 6, 7 en 8 INHOUDSOPGAVE Stap 1. Kies een onderwerp. blz. 1 Stap 2: Schrijf de inleiding. Stap 3: Verzamel informatie a. Zoek informatiebronnen.

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie