Installatiehandleiding Fidura Enterprise

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise"

Transcriptie

1 Fidura Enterprise

2 Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1

3 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N): INLEIDING INSTALLATIEBESTANDEN RANDVOORWAARDEN SERVER INSTALLATIE MICROSOFT SQL SERVER COLLATION EN TAAL MICROSOFT SQL SERVER 2005 EN WERKSTATION MICROSOFT.NET FRAMEWORK EXTERNE SOFTWAREPAKKETTEN MICROSOFT WINDOWS VISTA EN WINDOWS HET WINDOWS REGISTER ALGEMEEN SERVER WERKSTATION INDEXING SERVICE INSTALLATIE SERVER FIDURA SHARE INDEXING SERVICE CONFIGUREREN MICROSOFT WINDOWS Installatie Configuratie Fidura Indexing Service Configuratie exportbestanden MICROSOFT WINDOWS Installatie Configuratie Fidura Indexing Service Configuratie exportbestanden CONFIGURATIE LOKAAL ZOEKEN BIJ TERMINAL SERVICES NIEUWE INSTALLATIE SERVER UPDATE BESTAANDE INSTALLATIE OP DE SERVER GEREEDMAKEN AUTOMATISCHE INSTALLATIE WERKSTATION INSTALLATIE WERKSTATION INDEXING SERVICE CONFIGUREREN...27

4 5.1.1 INSTALLATIE MICROSOFT INDEXING SERVICE Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows CONFIGURATIE MICROSOFT INDEXING SERVICE HANDMATIGE INSTALLATIE FIDURA VERWIJDEREN BESTAANDE VERSIE INSTALLEREN NIEUWE VERSIE Installatiedetails AUTOMATISCHE INSTALLATIE FIDURA CONFIGURATIE FIDURA ACTIVEREN WERKEN MET AUDITFILES CONFIGURATIE (FIDREGISTRY) UPDATE DATABASE ZOEKFUNCTIONALITEIT CONFIGUREREN FIDURA SHARE EXPORTBESTANDEN LOKAAL ZOEKEN Lokaal zoeken met Terminal Service Lokaal zoeken zonder Terminal Service ACTIVEREN / DEACTIVEREN ZOEKEN CONTACTMANAGER ACTIVERING UITGANGSPUNTEN FIDURA SHARE CONFIGURATIE FIDURA LOOKUP-TABELLEN CONTACTMANAGER BATCH-EXPORT FIDURA BATCH-IMPORT CONTACTMANAGER INSTALLATIE SYNCHRONISATIESERVICE INSTALLATIE CONFIGURATIE VAN DE SYNCHRONISATIESERVICE CONTROLE LOGBOEK HERSTARTEN VAN DE SYNCHRONISATIESERVICE SLOT CONTACTGEGEVENS HELPDESK SALES FIDURA...59 BIJLAGEN...60

5 Bijlage(n): BIJLAGE 1 BASISGEGEVENS 61

6 1 Inleiding Deze handleiding geeft u alle informatie die u nodig heeft om zelfstandig een nieuwe versie van Fidura Enterprise te installeren. Echter reikt deze handleiding niet verder dan de installatie (en bijbehorende configuraties) van Fidura. De installatie van de Microsoft SQL Server en de installatie van Microsoft Windows ten behoeve van de werkstations, zullen niet in deze handleiding terug te vinden zijn. Dit document geeft enkel een beschrijving van de installatie van Fidura. Inhoudende dat een bestaande versie geüpdate kan worden naar een nieuwe versie en dat een nieuwe installatie van Fidura geïnstalleerd kan worden. Dit wil zeggen dat de installatie van Fidura beschreven staat voor zowel de server als voor de werkstations. Daarnaast vindt u in deze handleiding de installatie en de configuratie van de koppeling met de ContactManager. Tevens wordt er sinds versie 2.2 gebruik gemaakt van de Microsoft Indexing Service voor het zoeken naar bestanden. Hiervoor is in deze handleiding beschrijving van de configuratie / installatie opgenomen. Mocht u er niet uitkomen, dan staat het u vrij contact op te nemen met de helpdesk of een consultant (paragraaf 8.1). U dient de installatie nauwgezet uit te voeren en goed kennis te nemen van onderstaande instructies! 1.1 Installatiebestanden De installatiebestanden van Fidura kunt u verkrijgen via de website van Fidura. Zijn uw bestanden niet compleet, neem dan contact op met de helpdesk of een consultant van Kluwer (paragraaf 8.1). Hieronder volgen de bestanden met een (korte) beschrijving. Kluwer B.V. 6

7 SetupFiduraClient_300.exe Installatiebestand voor de werkstations. SetupFiduraServer_300.exe Installatiebestand voor de Server. Gebruik dit bestand indien u Fidura versie wilt updaten of indien u een nieuwe installatie wilt uitvoeren (hoofdstuk 3). SetupFiduraServer_300_U220.exe Installatiebestand voor de Server. Gebruik dit bestand indien u Fidura versie wilt updaten. SetupFiduraCMSync300.exe Installatiebestand voor de synchronisatie-service ten behoeve van ContactManager. Dit is een optioneel installatiebestand, die alleen nodig is indien u ContactManager in combinatie met Fidura gebruikt. Installatiehandleiding.pdf Deze handleiding. Wijzigingsdocument.pdf Document dat een overzicht geeft van functionele wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Kluwer B.V. 7

8 2 Randvoorwaarden Alvorens u begint met de installatie van de server en de werkstations heeft u een aantal gegevens nodig. U kunt deze gegevens invullen op Bijlage 1. De ingevulde gegevens kunt u vervolgens gebruiken tijdens het uitvoeren van de installatie, zoals beschreven in dit document. U mag alleen Fidura versie updaten als uw huidige versie of is. U kunt nagaan in het hoofdscherm van Fidura welke versie u gebruikt. Maakt u geen gebruik één van de voorgenoemde versies, dan dient u eerst één van deze versies te installeren aan de hand van de voor die versie bedoelde documentatie. Tijdens het updaten van Fidura mogen er geen gebruikers zijn die Fidura geopend hebben. 2.1 Server Aan de server zijn randvoorwaarden verbonden. Deze voorwaarden kunnen worden onderverdeeld in de installatie, Microsoft SQL server 2000, Microsoft SQL Server 2005 en Installatie De installatie van de serversoftware dient uitgevoerd te worden op de server zelf. Het is niet mogelijk om dit uit te voeren vanaf een andere locatie dan de server zelf Microsoft SQL server Collation en taal Bij een installatie van Microsoft SQL server dient de zogenoemde server-collation op de waarde SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS ingesteld te zijn. Deze instelling is te vinden bij de eigenschappen van de master-database onder de naam Collation. Tijdens de installatie van Microsoft SQL wordt de server-collation weergegeven als Dictionary order, case insensitive, for use with 1252 Character Set. De taal van de Microsoft SQL server dient op Engels te staan. Dit kan tijdens de installatie aangegeven worden Microsoft SQL server 2005 en 2008 Om de werking van Fidura onder Microsoft SQL server 2005 en/of Microsoft SQL server 2008 te kunnen garanderen, dient het recht genaamd View Server State voor de (zogenoemde) server-role Public op server-niveau toegekend te worden (Figuur 1). Indien de server-role Public niet aanwezig is, dient die toegevoegd te worden via de knop Add. Indien er op de server gebruik gemaakt wordt van Microsoft Windows 2003 of hoger in combinatie met Microsoft SQL Server 2005 of hoger, dan zullen de wachtwoordpolicies, die gelden in Microsoft Windows 2003 of hoger, ook gelden voor de wachtwoorden van de gebruikers in Fidura. In Fidura is het ook mogelijk om het gebruik van sterke wachtwoorden in te stellen en eventueel af te dwingen. Kluwer B.V. 8

9 Figuur 1: Server Properties 2.2 Werkstation In deze paragraaf staan de randvoorwaarden, die gelden voor ieder werkstation. De randvoorwaarden hebben betrekking op externe softwarepakketten, het gebruik van Microsoft Windows Vista en Microsoft Windows 7 en specifiek het gebruik van Microsoft Office Microsoft.NET Framework Voor Fidura is de aanwezigheid van Microsoft.NET Framework versie 3.5 SP1 vereist op de werkstations waarop Fidura geïnstalleerd wordt. Als het Microsoft.NET Framework niet aanwezig is op een werkstation, dan wordt dit tijdens de installatie van Fidura op het werkstation automatisch gedownload en geïnstalleerd Externe softwarepakketten Voor het gebruik van externe pakketten waarmee Fidura gekoppeld kan worden, zoals Microsoft Word en Microsoft Outlook, geldt dat het externe pakket goed dient te functioneren alvorens Fidura geïnstalleerd wordt. Tevens dienen deze pakketten voorzien te zijn van de meest recente updates / service packs Microsoft Windows Vista en Windows 7 Elk werkstation, gebruik makend van Microsoft Windows Vista of Microsoft Windows 7 in combinatie met Fidura, dient te beschikken over minimaal 2 GigaByte intern geheugen (RAM geheugen). Kluwer B.V. 9

10 2.2.4 Het Windows Register Fidura maakt gebruik van het Windows Register om diverse instellingen op te slaan. Bij een eerste installatie van Fidura is het van belang te controleren of Fidura toegang heeft (Volledig Beheer) tot de volgende registersleutels: [HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\Fidura Enterprise] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Kluwer] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fidura] Kluwer B.V. 10

11 3 Algemeen Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de diverse onderdelen die gebruikt (kunnen) worden door Fidura. Deze onderdelen zullen in dit hoofdstuk worden toegelicht op hun functie. 3.1 Server De server is een belangrijk onderdeel van de Fidura omgeving. De server huisvest de databases, de Microsoft Indexing Service en draagt eventueel zorg voor de synchronisatie met ContactManager, zie Figuur 2. Deze server dient geïnstalleerd te worden alvorens de software op de werkstations wordt uitgerold. Figuur 2: Server onderdelen De server zoals hier besproken hoeft echter niet uit één computersysteem te bestaan, het is heel goed mogelijk deze functies op te splitsen naar meerdere computersystemen (bijvoorbeeld file- en databaseserver), zie Figuur 3. Er zijn twee installatietypen te onderscheiden, de update-installatie en een nieuwe installatie. Het verschil tussen beiden is dat de updateinstallatie een reeds bestaande versie van Fidura opwaardeert naar de nieuwe versie, terwijl de nieuwe installatie een server voorziet van de nieuwste databases van Fidura. Naast de huisvesting voor de databases wordt de server ook gebruikt als Microsoft Indexing Service voor het gebruik van de zoekfunctionaliteit in Fidura. Wat de functie is van Microsoft Indexing Service staat beschreven in paragraaf 3.3. De Microsoft Indexing Service op de server Figuur 3: Splitsing over computersystemen wordt gebruikt om te kunnen zoeken in en naar bestanden, die in Fidura gebruikt worden. Indien er gebruik gemaakt wordt van Terminal Services, dan dient de server de bestanden van de medewerkers (de homedrive) doorzoekbaar te maken door middel van de Indexing Service. De synchronisatie met ContactManager is een maatwerk oplossing en dient voor gebruik geactiveerd te worden. Dit maatwerk zal slechts gebruikt worden in combinatie met ContactManager. Het betreft een service die op de server wordt geïnstalleerd, deze service draagt zorg voor de synchronisatie. 3.2 Werkstation Elk werkstation waarop medewerkers toegang moeten hebben tot Fidura, dient voorzien te worden van de Fidura clientsoftware. Indien er (op de server) geen gebruik gemaakt wordt van Terminal Services, dan dient het werkstation ook uitgerust te worden met de Microsoft Indexing Service ten behoeve van de zoekfunctionaliteit (Figuur 4). Kluwer B.V. 11

12 Figuur 4: Werkstation onderdelen Werkstations kunnen op twee manieren geïnstalleerd worden: Handmatige installatie op ieder werkstation. Hierbij dient een bestaande versie eerst verwijderd worden. Automatisch updaten naar een nieuwe versie. Kan alleen uitgevoerd worden als er al een versie van de Fidura clientsoftware op het werkstation geïnstalleerd is. 3.3 Indexing service De Microsoft Indexing Service is een onderdeel dat standaard aanwezig is in Microsoft Windows, maar dit hoeft niet altijd standaard geïnstalleerd te zijn. Dit onderdeel (mits geïnstalleerd) kan bepaalde bestanden doorzoeken. Dit doet de service door een zogenoemde index op te bouwen van de inhoud van de bestanden. Fidura maakt op zijn beurt gebruik van deze index om bestanden te vinden die voldoen aan specifieke zoekcriteria. De Microsoft Indexing Service bestaat uit zogenoemde catalogussen. Iedere catalogus heeft een eigen index. Bij iedere catalogus kan worden ingesteld welke mappen wel (of niet) opgenomen mogen worden in de index. Er kunnen meerdere catalogussen aangemaakt worden op één computer. Echter, na het toevoegen of wijzigen van een catalogus kan het een tijdje duren alvorens alle bestanden in de index opgenomen zijn. In hoofdstuk 4.2 wordt beschreven hoe de Indexing Service geconfigureerd dient te worden indien u gebruik maakt van Windows Terminal Services (Windows 2003 Server / Windows 2008 Server). In paragraaf 5.1 wordt de configuratie voor een omgeving met reguliere clients beschreven. Voor de werking van Fidura is het niet strikt noodzakelijk dat u de zoekfunctie configureert. Kluwer B.V. 12

13 4 Installatie server Alvorens overgegaan kan worden op de installatie van Fidura op de server, dient de Fidura share en eventueel de Microsoft Indexing Service geconfigureerd te worden. De Fidura share bevat alle bestanden, die gebruikt worden in Fidura, en zal door alle gebruikers van Fidura benaderd moeten kunnen worden. De Microsoft Indexing Service is een standaard onderdeel van Microsoft Windows. Dit onderdeel wordt gebruikt in Fidura ten behoeve van de zoek-functionaliteit in de Activiteitenmodule. Indien de Fidura share en de Microsoft Indexing Service reeds geconfigureerd zijn of niet wilt gebruiken, kunt u deze paragrafen overslaan. Indien u een bestaande administratie wilt updaten kunt u doorgaan bij paragraaf 4.4. De installatie van Fidura Enterprise op de server bevat twee installatiemethoden: een zogenoemde complete installatie en een update. De complete installatie is bedoeld voor nieuwe klanten, waar men nog geen beschikking heeft over Fidura. De update is bedoeld om een reeds aanwezige versie van Fidura naar een nieuwe versie te updaten. Indien er gebruik gemaakt wordt van ContactManager in combinatie met Fidura, dient er een synchronisatieservice geïnstalleerd te worden. Deze service draagt zorg voor de synchronisatie tussen Fidura en ContactManager. Als laatste kan de server gereedgemaakt worden om automatisch de nieuwe versie van Fidura te verspreiden over de werkstations. Hiervoor moeten de werkstations reeds uitgerust zijn met een versie van Fidura. Indien u gebruik maakt van meerdere administraties dan dient u de installatieprocedure voor het servergedeelte voor iedere administratie apart uit te voeren, zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven. Het is niet mogelijk om meerdere administraties tegelijk te installeren of te updaten naar een nieuwe versie. Bij het updaten van één administratie, dienen alle andere administraties ook geüpdatet te worden. 4.1 Fidura share Om gebruik te maken van Fidura dient er een gedeelde map te komen, die via het computernetwerk benaderbaar is. Deze map, in dit document genoemd Fidura share, zal alle bestanden herbergen die vanuit Fidura te benaderen zijn. Het is ook noodzakelijk dat deze gedeelde map toegankelijk is voor alle gebruikers van Fidura en de werkstations. Alle gebruikers van Fidura hebben minimaal volledige toegang tot de bestanden nodig. Er is echter geen standaard gedeelde map te beschrijven aangezien dit is afhankelijk van de infrastructuur van het computernetwerk, zo kan bijvoorbeeld de Fidura share op een Network Attached Storage (NAS) staan. Ook de naam van de gedeelde map dient zelf bepaald te worden. U kunt de gegevens van deze gedeelde map kwijt op Bijlage 1: punt 7 en punt Kluwer B.V. 13

14 9. In het geval de Fidura share op een NAS staat, dient er een apart computersysteem te zijn die de Fidura share indexeert door middel van de Microsoft Indexing Service. De Fidura share bevat de mappenstructuur zoals in Figuur 5 te zien is. Deze mappen worden automatisch aangemaakt, met uitzondering van de map Update worden. De map Update dient u zelf aan te maken indien u gebruik gaat maken van de automatische update-functionaliteit van Fidura. In deze map wordt de installatieversie van Fidura geplaatst, zodat deze versie van de Fidura cliëntsoftware automatisch verspreid kan worden op de werkstations die reeds voorzien is van de Fidura clientsoftware. In de map Auditfile komen de auditfiles te staan, mits daar gebruik van gemaakt wordt. De map Favorieten bevat de favorieten per gebruiker zoals die voor iedere gebruiker ingesteld zijn. De map Templates bevat alle bestanden (documenten, s, enzovoorts) die opgeslagen worden in Fidura. Figuur 5: Fidura share 4.2 Indexing service configureren Om gebruik te kunnen maken van de zoek-functionaliteiten in de Activiteitenmodule van Fidura (te activeren via button Module Zoeken in Systeem Onderhoud), dient er gebruik gemaakt te worden van de Microsoft Indexing Service. De Indexing Service is een onderdeel van Microsoft Windows. In deze paragraaf wordt omschreven hoe dit te installeren en te configureren is voor Microsoft Windows 2003 en Microsoft Windows Na de installatie van de Microsoft Indexing Service dient Fidura ingesteld te worden om gebruik te maken van de Microsoft Indexing Service ten behoeve van de zoekfunctionaliteit Microsoft Windows 2003 In deze paragraaf zal uitgelegd worden hoe de Microsoft Indexing Service kan worden geïnstalleerd en geconfigureerd onder Microsoft Windows Via deze uitleg wordt Fidura dusdanig ingesteld zodat het gebruik kan maken van de Microsoft Indexing Service en zullen de gebruikers van Fidura de mogelijkheid hebben om te kunnen zoeken Installatie Indien de Microsoft Indexing Service nog niet aanwezig is op de server, dient deze service geïnstalleerd te worden. Via Control Panel Administrative Tools Computer Management Services en Applications kan gecontroleerd worden of de Microsoft Indexing Service reeds aanwezig is. In het geval dat deze service nog niet aanwezig is kunnen de onderstaande stappen worden uitgevoerd om dit alsnog te installeren. 1. Open Control Panel. 2. Open het item Add or Remove Programs. 3. Links in het scherm zijn een aantal opties weergegeven; klik op de optie Add/Remove Windows Components. 4. Selecteer Indexing service (Figuur 6). Kluwer B.V. 14

15 Figuur 6: Windows Components Wizard 5. Klik op Next. Nu zal Windows de Microsoft Indexing Service installeren. Zodra dit gereed is kan de Microsoft Indexing Service geconfigureerd worden (paragraaf en ) Configuratie Fidura Indexing Service Nadat de Microsoft Indexing Service (paragraaf ) is geïnstalleerd, dient het geconfigureerd te worden. Hierna kan Fidura geconfigureerd worden om gebruik te maken van deze indexerings service. Er kan dan gezocht worden op en in bestanden die zich bevinden op de Fidura share. 1. Klik met de rechtermuisknop op My Computer. 2. Kies voor Manage. 3. Klap Services and Applications uit. 4. Selecteer Indexing Service. 5. Stop de Microsoft Indexing Service door middel van de stop-knop boven in het venster. 6. Klik met de rechtermuisknop in het middelste venster. Er verschijnt een menu, kies New Catalogus. Vul een naam in (invullen op Bijlage 1: punt 10), in deze handleiding wordt hiervoor CatFidShare gebruikt. 7. Vul de locatie in, die wordt gebruikt om de index-data op te slaan voor deze catalogus. Iedere catalogus dient zijn eigen map te hebben. 8. Nu verschijnt er een melding dat de catalogus niet gebruikt wordt totdat de Microsoft Indexing Service is herstart. Klik op Ok. 9. Dubbelklik op de catalogus CatFidShare. 10. Dubbelklik vervolgens op Directories. 11. Klik met de rechtermuisknop in het middelste venster. Er verschijnt een menu, kies New - Directory. 12. Vul bij Path de locatie in van de Fidura share (Bijlage 1: punt 8, bijvoorbeeld: d:\fidhome ), zoals die lokaal te benaderen is. Vul bij Alias de locatie van de Fidura share, zoals die vanaf een andere computer te benaderen is (bijvoorbeeld K:\FidHome ). Zet Include in Index? op Yes. 13. Klik op Ok. 14. Start vervolgens de Microsoft Indexing Service. Ga op het item Indexing Service (linker venster) en klik op de start-knop (boven in het scherm). Kluwer B.V. 15

16 Zolang de Microsoft Indexing Service nog bezig is met het (voor de eerste keer) indexeren, is het mogelijk dat niet alle bestanden gevonden kunnen worden vanuit Fidura. Het zoeken dient nog geactiveerd en geconfigureerd te worden in Fidura, voordat er gebruik van gemaakt kan worden (paragraaf 6.5) Configuratie exportbestanden Herhaal de stappen die beschreven zijn in paragraaf , in gedachten houdende dat het niet gaat om de Fidura share maar om de exportbestanden. In Bijlage 1: punt 12 en 13 kunt u de catalogus en de servernaam kwijt die bij de exportbestanden van toepassing zijn op de Microsoft Indexing Service. In deze handleiding wordt als catalogus voor de exportbestanden CatExport gebruikt. Na de configuratie van Fidura (paragraaf 6.5) is het mogelijk om in Fidura te zoeken naar / in de exportbestanden Microsoft Windows 2008 In deze paragraaf zal uitgelegd worden hoe de Microsoft Indexing Service kan worden geïnstalleerd en geconfigureerd onder Microsoft Windows Via deze uitleg kan Fidura geconfigureerd worden om gebruik te maken van de Microsoft Indexing Service Installatie Indien de Microsoft Indexing Service nog niet aanwezig is op de server, dient deze service geïnstalleerd te worden. Via start - run type mmc Ok Continue File Add/Remove Snap-in kan gecontroleerd worden of de Microsoft Indexing Service reeds aanwezig is. De onderstaande stappen beschrijven hoe deze service geïnstalleerd kan worden. Microsoft Windows Open Control Panel. 2. Kies voor Programs and Features. 3. Klik op Turn Windows features on or off aan de linker kant van het scherm. 4. Klik op Continue. 5. Kies voor Roles aan de linker kant in het scherm. 6. Klik op Add Role Services. 7. Selecteer Indexing Service in de lijst. 8. Klik Next. 9. Klik op Install. Microsoft Windows 2008 R2 1. Open Server Manager vanuit Administrative Tools. 2. Select item Roles in het linker gedeelte van het scherm. 3. Klik op Add Roles. 4. Klik op Next indien het startscherm getoond wordt. 5. Selecteer File Services. 6. Klik tweemaal Next. 7. Selecteer Indexing Service. Kluwer B.V. 16

17 8. Deselecteer File Server (indien deze niet nodig is op de server). 9. Klik Next. 10. Klik op Install. Nu zal Windows de Microsoft Indexing Service installeren. Zodra dit gereed is, kan de Microsoft Indexing Service geconfigureerd worden (paragraaf en ) Configuratie Fidura Indexing Service Nadat de Microsoft Indexing Service is geïnstalleerd (paragraaf ), dient deze geconfigureerd te worden. Hierna kan Fidura geconfigureerd worden om gebruik te maken van deze indexerings service. Er kan dan gezocht worden op en in bestanden die zich bevinden op de Fidura share. 1. Kies start. 2. Kies run. 3. Type mmc in. 4. Klik op Continue. 5. Kies voor File. 6. Kies voor Add/Remove Snap-in. 7. Selecteer Indexing Service. 8. Klik op Add. 9. Klik op Finish. 10. Klik op Ok. 11. Selecteer Indexing Service on Local Machine. 12. Stop de Microsoft Indexing Service door middel van de stop-knop boven in het venster. 13. Klik met de rechtermuisknop in het middelste venster. Er verschijnt een menu, kies New Catalogus. Vul een naam in (in vullen op Bijlage 1: punt 10), in deze handleiding wordt hiervoor CatFidShare gebruikt. 14. Vul de locatie in, die wordt gebruikt om de index-data op te slaan voor deze catalogus. Iedere catalogus dient zijn eigen map te hebben. 15. Nu verschijnt er een melding dat de catalogus niet gebruikt wordt, totdat de Microsoft Indexing Service is herstart. Klik op Ok. 16. Dubbelklik op de catalogus CatFidShare. 17. Dubbelklik vervolgens op Directories. 18. Klik met de rechtermuisknop in het middelste venster. Er verschijnt een menu, kies New - Directory. 19. Vul bij Path de locatie in van de Fidura share (Bijlage 1: punt 8,bijvoorbeeld: d:\fidhome ), zoals die lokaal te benaderen is. Vul bij Alias de locatie van de Fidura share, zoals die vanaf een andere computer te benaderen is (bijvoorbeeld K:\FidHome ). Zet Include in Index? op Yes. 20. Klik op Ok. 21. Start vervolgens de Microsoft Indexing Service. Ga op het item Indexing Service (linker venster) en klik op de start-knop (boven in het scherm). Zolang de Microsoft Indexing Service nog bezig is met het (voor de eerste keer) indexeren, is het mogelijk dat niet alle bestanden gevonden kunnen worden vanuit Fidura. Kluwer B.V. 17

18 Het zoeken dient nog geactiveerd en geconfigureerd te worden in Fidura, voordat er gebruik van gemaakt kan worden (paragraaf 6.5) Configuratie exportbestanden Herhaal de stappen die beschreven zijn in paragraaf , in gedachten houdende dat het niet gaat om de Fidura share maar om de exportbestanden. In deze handleiding wordt als catalogus voor de exportbestanden CatExport gebruikt. Na de configuratie en installatie is het mogelijk om in Fidura te zoeken naar / in de exportbestanden. Zolang de Microsoft Indexing Service nog bezig is met het (voor de eerste keer) indexeren, is het mogelijk dat niet alle bestanden gevonden kunnen worden. Het zoeken dient nog geactiveerd en geconfigureerd te worden, voordat er gebruik van gemaakt kan worden (paragraaf 6.5) Configuratie lokaal zoeken bij Terminal Services Indien Fidura gebruikt wordt in combinatie met Terminal Services, dan dient het lokaal zoeken dusdanig geconfigureerd te worden dat gebruikers in hun eigen bestanden kunnen zoeken. Dit is geregeld door iedere gebruiker een eigen catalogus te geven, waar de eigen bestanden in opgenomen zijn. Voor iedere gebruiker dient dus een catalogus aangemaakt te worden zoals beschreven is in of (afhankelijk van de Microsoft Windows versie). De catalogus dient de homedrive van de gebruiker te indexeren. Het is mogelijk om via het register de diverse catalogussen aan te maken 1. Zolang de Microsoft Indexing Service nog bezig is met het voor de eerste keer indexeren, is het mogelijk dat niet alle bestanden gevonden kunnen worden. Het zoeken dient nog geactiveerd en geconfigureerd te worden, voordat er gebruik van gemaakt kan worden (paragraaf 6.5). 4.3 Nieuwe installatie server Om een nieuwe installatie van Fidura te kunnen doen, dient er op de server een Microsoft SQL Server versie geïnstalleerd te zijn. Ook wordt er vanuit gegaan dat de Fidura share (paragraaf 4.1) en de Microsoft Indexing Service (paragraaf 4.2) gereed zijn, zodat na de installatie van de server (als in deze paragraaf beschreven) de server gereed is voor gebruik in combinatie met Fidura. Tevens dient u de gegevens in Bijlage 1 voor zover mogelijk ingevuld te hebben. 1. Start het programma SetupFiduraServer_300.exe. 2. Klik op Volgende > (Figuur 7). 1 Kluwer B.V. 18

19 Figuur 7: Startscherm 3. Vul in het scherm (Figuur 8) de servergegevens in, onder de nummers 1 en 4 uit Bijlage Klik op Volgende >. Figuur 8: Servergegevens 5. Kies voor Compleet (Figuur 9). 6. Klik op Volgende >. Figuur 9: Installatiekeuze 7. Maak een keuze tussen een Office- of een Enterprise-installatie. De Office-installatie bevat (ten opzichte van de Enterprise-installatie) voor bepaalde gegevens een standaard vulling van de database. 8. Klik op Volgende >. Kluwer B.V. 19

20 Figuur 10: Installatieselectie 9. Voer een naam voor de System -database in (Figuur 11). Vul deze gegevens in op Bijlage 1: punt Voer een naam voor de Data -database in. Vul deze gegevens in op Bijlage 1: punt Voer de locatie van de Fidura share in (paragraaf 4.1). U kunt dit halen uit Bijlage 1: punt Voer de locatie in waar de databasebestanden geplaatst zullen worden (Bijlage 1: punt 2). 13. Klik op Volgende >. Figuur 11: Gegevens invoeren 14. Klik op Volgende > om te beginnen met de installatie (Figuur 12). Figuur 12: Installatiestap Vul een naam in voor de administratie (Figuur 13 en Bijlage 1: punt 9). 16. Klik op OK Kluwer B.V. 20

21 Figuur 13: Administratienaam 17. Klik op Volgende > (Figuur 14). Figuur 14: Installatiestap Klik op Sluiten (Figuur 15). Figuur 15: Installatie voltooid De installatie van de server is voltooid. Nu kan er overgegaan worden tot de installatie van de werkstations (hoofdstuk 5). 4.4 Update bestaande installatie op de server Om een bestaande installatie van Fidura te updaten naar een nieuwe versie dient u de gegevens op Bijlage 1 ingevuld te hebben. Deze bijlage dient als basis voor de installatie van de nieuwe versie. Kluwer B.V. 21

22 Indien InformatieAutorisatie (Fidura maatwerk) wordt gebruikt, dient vóór het starten van de update gecontroleerd te worden of het vinkje Informatie autorisatie is aangevinkt in Systeem onderhoud. Dit is noodzakelijk vanwege het feit dat alle gebruiker-autorisatieinstellingen, betreffende dossiers en relaties, anders verloren zullen gaan. Indien het vinkje Informatie autorisatie niet aanwezig is, wordt er ook geen gebruik gemaakt van het maatwerk InformatieAutorisatie. 1. Start het programma SetupFiduraServer_300_ exe of SetupFiduraServer_300.exe, afhankelijk van de bestaande versie, zoals beschreven in paragraaf Klik op Volgende > (Figuur 16). Figuur 16: Startscherm 3. Vul in het scherm (Figuur 17) de servergegevens onder de nummers 1 en 4 uit Bijlage 1 in. 4. Klik op Volgende >. Figuur 17: Servergegevens 5. Kies voor Update (Figuur 18). 6. Klik op Volgende >. Kluwer B.V. 22

23 Figuur 18: Installatiekeuze 7. Vul de gegevens van de administratie in (Figuur 19), nummers 5 en 6 op Bijlage Klik op Volgende >. Figuur 19: Administratieselectie 9. Maak een keuze om wel of geen back-up te maken (Figuur 20). 10. Indien er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid van een back-up, dient u een locatie voor de back-up op te geven. De serversetup geeft u reeds een voorstel. Dit kunt u invullen in Bijlage 1: punt Voer de locatie van de Fidura share in. U kunt deze gegevens halen uit Bijlage 1: punt 7 (dit is reeds ingevuld in paragraaf 4.1). 12. Voer de locatie in van de databasebestanden. Deze bestanden zullen in de opgegeven locatie geplaatst worden (Bijlage 1: punt 2). De serversetup geeft u reeds een voorstel. 13. Klik op Volgende >. Het niet maken van een back-up kan verstrekkende gevolgen hebben. Het is in dat geval ook niet mogelijk om de database te herstellen naar de oorspronkelijke installatie. Het advies is daarom om altijd een back-up te maken. Kluwer B.V. 23

24 Figuur 20: Gegevens invoeren 14. Afhankelijk van de opwaardering wordt het scherm als in Figuur 21 wel of niet getoond. Klik op Volgende > om verder te gaan of ga verder met de volgende stap. Figuur 21: Installatiestap Klik op Volgende > (Figuur 22). Figuur 22: Installatiestap 2 Kluwer B.V. 24

25 16. Klik op Sluiten (Figuur 23). Figuur 23: Installatie voltooid Nu de server naar de nieuwe versie is geüpdate, dienen ook de werkstations voorzien te worden van de nieuwe software. Dit kan door de server gereed te maken voor de automatische installatie (paragraaf 4.5) of door de werkstations handmatig te installeren (hoofdstuk 5). Echter dienen alle administraties geüpdate te zijn alvorens de werkstations te installeren. 4.5 Gereedmaken automatische installatie werkstation Ten behoeve van de installatie van de werkstations dienen de nieuwe installatiebestanden in de map genaamd Update, op de Fidura share (paragraaf 4.1), geplaatst te worden. 1. Verwijder (indien aanwezig) de huidige bestanden uit de map Update. 2. Open SetupFiduraClient_300.exe. 3. Klik op Volgende > (Figuur 24). Figuur 24: Startscherm 4. Selecteer Server indien het scherm uit Figuur 25 verschijnt. 5. Klik op Volgende >. Kluwer B.V. 25

26 Figuur 25: Installatietype 6. Selecteer de map Update in de Fidura share (Figuur 26). Voor de Fidura share zie Bijlage 1: punt Klik op Volgende >. Figuur 26: Installatie map 8. Klik op Klaar (Figuur 27). Figuur 27: Installatie gereed Nu de installatie voltooid is, worden de werkstations automatisch voorzien van de nieuwe versie van Fidura clientsoftware, mits Fidura cliëntsoftware reeds aanwezig is en de gebruiker voldoende rechten heeft om applicaties te installeren. Kluwer B.V. 26

27 5 Installatie werkstation De installatie van het werkstation bestaat uit een aantal stappen. Uiteraard dient Fidura geïnstalleerd te worden, dit kan zowel handmatig als via de automatische installatie (mits de server hiervoor gereed gemaakt is, paragraaf 4.5). Om Fidura te installeren zijn er een aantal stappen die gedaan moeten worden. De Indexing service dient geïnstalleerd en geconfigureerd te worden, alvorens Fidura geïnstalleerd dan wel geüpdatet wordt. Er worden een aantal onderdelen omschreven die op ieder werkstation identiek geconfigureerd moeten worden, indien u gebruik wilt maken van de zoek-functionaliteit in de Activiteitenmodule. 5.1 Indexing service configureren Om lokaal op het werkstation te kunnen zoeken dient op het werkstation het een en ander geconfigureerd / geïnstalleerd te worden indien u gebruik wilt maken van de zoek-functionaliteit in de Activiteitenmodule. Ieder werkstation zal gebruik gaan maken van de lokale Microsoft Indexing Service, om zo de eigen documenten te kunnen doorzoeken. Deze paragraaf geeft een beschrijving van de installatie en configuratie van de Microsoft Indexing Service voor lokaal gebruik. U kunt deze paragraaf overslaan indien u gebruik maakt van de optie Terminal Services of de zoekfunctionaliteit niet wilt gebruiken, zoals beschreven in paragraaf Installatie Microsoft Indexing Service In deze paragraaf wordt beschreven hoe de Microsoft Indexing Service geïnstalleerd moet worden. Dit is per Microsoft Windows versie omschreven Microsoft Windows XP Indien de Microsoft Indexing Service nog niet aanwezig is op het met Microsoft Windows XP uitgeruste werkstation, dient deze service geïnstalleerd te worden. Via Control Panel (in klassieke weergave) - Manage - Computer Management - Services and Applications kan gecontroleerd worden of de Microsoft Indexing Service reeds aanwezig is. In het geval dat deze service nog niet aanwezig is, moeten de onderstaande stappen worden uitgevoerd. 1. Open Control Panel (klassieke weergave). 2. Open Add or Remove Programs. 3. Links zijn een aantal opties weergegeven; klik op de optie Add/Remove Windows Components. 4. Selecteer Indexing service. 5. Klik op Next. Nu zal Windows de Microsoft Indexing Service installeren. Er kan dan overgegaan worden tot de configuratie (paragraaf 5.1.2) Microsoft Windows Vista Indien de Microsoft Indexing Service nog niet aanwezig is op het met Microsoft Windows Vista uitgeruste werkstation, dient deze service geïnstalleerd te worden. Via Control Panel (in klassieke weergave) - Manage - Computer Management - Services and Applications kan gecontroleerd worden of de Microsoft Indexing Service reeds aanwezig is. In het geval dat deze service nog niet aanwezig is, moeten de onderstaande stappen worden uitgevoerd. 1. Open Control Panel (klassieke weergave). 2. Open Programs and Features. Kluwer B.V. 27

28 3. Links zijn een aantal opties weergegeven, klik op de optie Turn Windows features on or off. 4. Selecteer Indexing service. 5. Klik op Ok. Nu zal Windows de Microsoft Indexing Service installeren. Er kan dan overgegaan worden tot de configuratie (paragraaf 5.1.2) van de Indexing Service Microsoft Windows 7 Indien de Microsoft Indexing Service nog niet aanwezig is op het met Microsoft Windows 7 uitgeruste werkstation, dient deze service geïnstalleerd te worden. Via Control Panel - System and Security - Administrative Tools - Computer Management - Services and Applications kan gecontroleerd worden of de Microsoft Indexing Service reeds aanwezig is. In het geval dat deze service nog niet aanwezig is, moeten de onderstaande stappen worden uitgevoerd. 1. Open Control Panel. 2. Open Programs. 3. Klik op de optie Turn Windows features on or off. 4. Selecteer Indexing service. 5. Klik op Ok. Nu zal Windows de Microsoft Indexing Service installeren. Er kan dan overgegaan worden tot de configuratie (paragraaf 5.1.2) Configuratie Microsoft Indexing Service Nadat de Microsoft Indexing Service is geïnstalleerd dient het geconfigureerd te worden. De configuratie van de Indexing Service verloopt voor ieder werkstation op eenzelfde wijze. Pas hierna kan Fidura geconfigureerd worden om, zodat er gezocht kan worden op en in bestanden die zich bevinden op de Fidura share. Het is mogelijk om via het register de catalogus aan te maken Inventariseer welke locaties (harde schijven en mappen) doorzocht moeten en mogen worden (en welke niet). 2. Rechtermuisknop op My Computer. 3. Kies voor Manage. 4. Klap Services and Applications uit. 5. Selecteer Indexing Service. 6. Stop de Microsoft Indexing Service door middel van de stop-knop boven in het venster. 7. Klik met de rechtermuisknop in het middelste venster. Er verschijnt een menu, kies New Catalogus. Vul een naam in (vul deze naam in op Bijlage 1: punt 14), in deze handleiding wordt hiervoor CatLocZoeken gebruikt. 8. Vul de locatie in, die wordt gebruikt om de index-data op te slaan voor deze catalogus. Iedere catalogus dient zijn eigen map te hebben. 9. Nu verschijnt er een melding dat de catalogus niet gebruikt wordt, totdat de Microsoft Indexing Service is herstart. 10. Dubbelklik op de catalogus CatLocZoeken. 11. Dubbelklik vervolgens op Directories. 2 Kluwer B.V. 28

29 12. Klik met de rechtermuisknop in het middelste venster. Er verschijnt een menu, kies New - Directory. 13. Vul bij Path één van de locaties in waar gezocht moet worden (zie stap 1). Selecteer No bij Include in index? indien een locatie niet doorzocht mag worden. 14. Klik op Ok. 15. Herhaal stap 11, 12 en 13 voor alle geïnventariseerde locaties uit stap Start vervolgens de Microsoft Indexing Service. Ga op het item Indexing Service (linker venster) en klik op de start-knop (boven in het scherm). Zolang de Microsoft Indexing Service nog bezig is met het voor de eerste keer indexeren, is het mogelijk dat niet alle bestanden gevonden kunnen worden. Het zoeken dient nog geactiveerd en geconfigureerd (paragraaf 6.5) te worden in Fidura, voordat er gebruik van gemaakt kan worden. De gekozen catalogusnaam dient op ieder werkstation hetzelfde te zijn, door de configuratie die geldt voor heel Fidura. 5.2 Handmatige installatie Fidura Om een handmatige installatie van de Fidura clientsoftware te kunnen doen, dient een eventueel bestaande versie verwijderd te worden. Vervolgens kan de nieuwe versie geïnstalleerd worden. Als laatste stap, voordat Fidura daadwerkelijk gebruikt kan worden, dient de database klaar gemaakt te worden voor gebruik. Dit wordt in paragraaf 6.4 behandeld Verwijderen bestaande versie Alvorens Fidura op het werkstation te installeren dient de bestaande versie verwijderd te worden. Dit is mogelijk op verschillende manieren, in deze paragraaf wordt het verwijderen gedaan via de installatie van de Fidura cliëntsoftware, dit kan natuurlijk ook via het Control Panel. 1. Open SetupFiduraClient_300.exe. 2. Klik op Volgende > (Figuur 28). Figuur 28: Startscherm Kluwer B.V. 29

30 3. Selecteer Client als Figuur 29 verschijnt. 4. Klik op Volgende >. Figuur 29: Installatie type 5. Voor Fidura dient Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 geïnstalleerd te zijn op het werkstation. Als het.net Framework niet aanwezig is op het werkstation, dan verschijnt het onderstaande scherm: Figuur 30: Installatie Microsoft.NET Framework (1) Klik op Volgende (Figuur 30). Het Microsoft.NET Framework zal nu gedownload en geïnstalleerd worden: Figuur 31 Installatie Microsoft.NET Framework (2) Na installatie van het Microsoft.NET Framework zal het installatieproces automatisch verdergaan met de onderstaande stap. Kluwer B.V. 30

31 6. Klik op Volgende > (Figuur 32). Figuur 32: startscherm 7. Selecteer Verwijderen (Figuur 33). 8. Klik op Volgende >. Figuur 33: Toepassing 9. Klik op Verwijderen (Figuur 34). Figuur 34: Verwijderd De bestaande versie is nu verwijderd van het werkstation. U kunt de nieuwe versie installeren zoals beschreven is in paragraaf Kluwer B.V. 31

32 5.2.2 Installeren nieuwe versie In deze paragraaf wordt beschreven hoe de nieuwe versie van Fidura geïnstalleerd dient te worden. Het uitgangspunt hierbij is een werkstation waarop geen Fidura is geïnstalleerd (zie eventueel paragraaf voor het verwijderen van een bestaande versie). 1. Open SetupFiduraClient_300.exe. 2. Klik op Volgende > (Figuur 35). Figuur 35: Startscherm 3. Selecteer Client als het scherm van Figuur 36 verschijnt. 4. Klik op Volgende >. Figuur 36: Installatie type 5. Klik op Volgende > (Figuur 37). Figuur 37: startscherm Kluwer B.V. 32

33 6. Maak een keuze hoe Fidura geïnstalleerd dient te worden (Figuur 38). Voor de huidige gebruiker of voor alle gebruikers. 7. Klik op Volgende >. Figuur 38: Toepassing 8. Maak een keuze voor het installatietype (Figuur 39). Bij een aangepaste installatie kunnen gegevens gewijzigd worden die bij een volledige installatie niet gewijzigd kunnen worden. 9. Klik op Volgende >. Bij de keuze voor een volledige installatie ga naar stap 12 en vervolg in het andere geval met stap 10. Figuur 39: Installatietype 10. Maak (eventueel) de wijzigingen die u nodig acht (Figuur 40). 11. Klik op Volgende >. Kluwer B.V. 33

34 Figuur 40: Aangepast 12. Klik op Installeren (Figuur 41). Figuur 41: Installeren De software is nu geïnstalleerd op het werkstation Installatiedetails Na installatie is in het Windows startmenu de groep Fidura aangemaakt met hierin de snelkoppelingen voor Fidura en Fidura Help. Ook op het bureaublad wordt een snelkoppeling voor Fidura aangemaakt: Als er snelkoppelingen op het bureaublad aanwezig zijn van eerdere installaties van Fidura, dan moeten deze handmatig verwijderd worden. Deze snelkoppelingen zijn niet meer bruikbaar. Vanaf Fidura versie 3.0 worden de instellingen met betrekkingen tot gebruikersinterface opgeslagen in configuratiebestanden in plaats van in het Windows register. De locatie van de configuratiebestanden is de volgende (bij installatie van Windows op de C schijf): Windows XP C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam>\Local Settings\Application Data\Kluwer\Fidura\Settings Windows Vista en hoger C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\local\Kluwer\Fidura\Settings Indien Fidura nog niet geactiveerd is, dient u dit eerst te doen. Dit wordt in paragraaf 6.1 beschreven. Vervolgens kan de database gereed gemaakt worden voor gebruik. Dit wordt in paragraaf 6.4 behandeld. 5.3 Automatische installatie Fidura Nadat de server gereed gemaakt is (paragraaf 4.5) wordt ieder werkstation, via de stappen als beschreven in deze paragraaf, geüpdate naar de nieuwe Fidura clientsoftware. 1. Start Fidura. 2. Login met gebruikersnaam en wachtwoord (Figuur 42). Kluwer B.V. 34

35 Figuur 42: Login 3. Klik op (Un)Install (Figuur 43). Figuur 43: (Un)Install 4. Selecteer Yes (Figuur 44). Figuur 44: Bevestiging Vervolgens wordt Fidura van het werkstation verwijderd en wordt de installatie gestart vanaf stap 5 in paragraaf De stappen vanaf dat punt kunt u volgen om de installatie te voltooien. Kluwer B.V. 35

36 6 Configuratie Fidura In dit hoofdstuk worden een aantal onderdelen besproken die in Fidura geconfigureerd kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd dat er een extra onderdeel nodig is voor het werken met Auditfiles en hoe er verbinding gemaakt kan worden met de database-server. Tevens dient na het updaten van de Fidura werkstations de database gereedgemaakt te worden voor het eerste gebruik. Daarnaast wordt beschreven hoe Fidura geconfigureerd dient te worden als er gebruik gemaakt wordt van de zoekfunctionaliteit in de Activiteitenmodule. 6.1 Activeren Sinds versie dient u Fidura te activeren alvorens u gebruik kan maken van Fidura. Voor het activatie-proces heeft u de gebruikersnaam en wachtwoord nodig, die u van Kluwer heeft ontvangen. Deze gebruikersgegevens geven u tevens toegang tot de website van Fidura. Als Fidura bij de vorige versie al geactiveerd was, dan hoeft het activeren niet nogmaals uitgevoerd te worden. Om Fidura te activeren dient u toegang tot het Internet te hebben. 1. Start Fidura. 2. Login met gebruikersnaam en wachtwoord (Figuur 45). Kluwer B.V. 36

37 Figuur 45: Login 3. Open Systeem onderhoud (Figuur 46). Figuur 46: Activatie 4. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 5. Klik op Activeer. 6. Klik op Yes bij de vraag of u de licentie op wilt halen. 7. Klik op Ok wanneer de melding komt dat Fidura geactiveerd is. Kluwer B.V. 37

38 U dient Fidura te herstarten voordat de functionaliteiten beschikbaar zullen zijn. 6.2 Werken met Auditfiles Indien u gebruik wilt maken van de functionaliteit om een auditfile aan te maken, dan dient lokaal (op het werkstation) de invoegtoepassing SQL XML 3.0 SP3 3 geïnstalleerd zijn. 6.3 Configuratie (FidRegistry) Na de nieuwe installatie van Fidura op een werkstation kan er nog niet direct verbinding gemaakt worden met de server (hoofdstuk 3). Om deze verbinding op te kunnen zetten dient er nog het een en ander geconfigureerd te worden. Ook in andere (meer uitzonderlijke) situaties kan het nodig zijn om deze instellingen te wijzigen. In deze paragraaf wordt uitgelegd op welke manier de verbinding met de server tot stand kan worden gebracht. De configuratie dient voor elk afzonderlijke Windows-gebruiker uitgevoerd te worden. 1. Ga met de Windows Explorer of verkenner naar de installatiemap van de Fidura cliëntsoftware (standaard is dit C:\Program Files\Kluwer\Fidura\) 2. Start FidRegistry.exe (Figuur 47). Figuur 47: 3. Vul de gegevens van de database-server (Bijlage 1: punt 1) in. LET OP: Indien u gebruik maakt van een SQL Server Instance, dient u deze als volgt in te voeren: FIDURA\ADMIN Geef (eventueel, niet noodzakelijk) de locatie van de Fidura share (Bijlage 1: punt 7) op. 5. Geef (eventueel, niet noodzakelijk) onder Aliases de namen van de system en datadatabases op (Bijlage 1: punt 5 en 6). 6. Klik na het invullen van de gegevens op OK. 3 Kluwer B.V. 38

39 Nu kan het werkstation een verbinding opzetten met de server, waardoor de Fidura clientsoftware in gebruik genomen kan worden. 6.4 Update database Na het installeren van het eerste werkstation met de nieuwe versie en het activeren van Fidura, dient u Fidura te starten en de database klaar te maken voor het eerste gebruik. Dit dient te gebeuren alvorens andere gebruikers toegang krijgen. Voordat Fidura gestart kan worden dient de configuratie (paragraaf 6.3) juist te zijn. U logt in als Fidadm met bijbehorend wachtwoord (indien nooit het oorspronkelijke wachtwoord gewijzigd is, dan zal het fidadm zijn) en ga naar Systeem onderhoud. In het tabblad Gebruikers klikt u op de knop Update DB (Figuur 48). Hiermee wordt onder andere de autorisatie correct geïnitialiseerd. Dit hoeft slechts eenmalig per administratie uitgevoerd te worden. Figuur 48: Systeem onderhoud 6.5 Zoekfunctionaliteit configureren Deze paragraaf geeft een beschrijving van de instellingen die in Fidura gemaakt dienen te worden ten behoeve van de zoekfunctionaliteit in de Activiteitenmodule. Zo wordt omschreven hoe de Fidura share, Exportbestanden en het lokaal zoeken ingesteld dient te worden. Tevens wordt omschreven hoe het zoeken geactiveerd / gedeactiveerd kan worden. Kluwer B.V. 39

40 6.5.1 Fidura share In deze paragraaf wordt omschreven hoe het zoeken in de Fidura share geconfigureerd dient te worden in Fidura. Voordat de configuratie plaats kan vinden is het noodzakelijk dat de Microsoft Indexing Service correct geconfigureerd is hiervoor (paragraaf 4.2). Kluwer B.V. 40

41 1. Start Fidura op, indien de software reeds is geïnstalleerd. Als Fidura nog niet geïnstalleerd is, installeer deze dan, alvorens verder te gaan met onderstaande stappen. 2. Open Systeem onderhoud. 3. Op tabblad Systeeminstellingen, klik op de knop Module Zoeken. 4. Vul bij Fidura share de catalogus CatFidShare in. 5. Vul bij Fidura share de servernaam (Bijlage 1: punt 11) in van de server waarop de Microsoft Indexing Service beschikbaar is (Figuur 49). 6. Klik op Ok. Figuur 49: Module-instellingen Exportbestanden In deze paragraaf wordt omschreven hoe het zoeken in de Exportbestanden geconfigureerd dient te worden in Fidura. Voordat de configuratie plaats kan vinden is het noodzakelijk dat de Microsoft Indexing Service correct geconfigureerd is (paragraaf 4.2). 1. Start Fidura op, indien de software reeds is geïnstalleerd. Als Fidura nog niet geïnstalleerd is, installeer dat alvorens verder te gaan met onderstaande stappen. 2. Open Systeem onderhoud. 3. Op tabblad Systeeminstellingen, klik op de knop Module Zoeken. 4. Vul bij Fidura share de catalogus CatExport in. Kluwer B.V. 41

42 5. Vul bij Fidura share de servernaam (Bijlage 1: punt 12) in van de server waarop de Microsoft Indexing Service beschikbaar is (Figuur 50). 6. Klik op Ok. Figuur 50: Module-instellingen Lokaal zoeken Het lokaal zoeken kan op twee manieren worden ingesteld. Namelijk in combinatie met Terminal Service of zonder Terminal Service. Voor beiden is omschreven hoe dit in Fidura ingesteld dient te worden Lokaal zoeken met Terminal Service In deze paragraaf wordt omschreven hoe het lokaal zoeken in combinatie met Terminal Service geconfigureerd dient te worden in Fidura. Hierbij is het noodzakelijk dat de Microsoft Indexing Service geconfigureerd is hiervoor (paragraaf 4.2.3). 1. Start Fidura op. 2. Open Systeem onderhoud. 3. Op tabblad Systeeminstellingen, klik op de knop Module Zoeken. 4. Zet een vinkje voor Terminal server (Figuur 51). 5. Klik op Ok. Kluwer B.V. 42

43 Figuur 51: Module instellingen Pas nadat aangegeven is dat er gebruik gemaakt wordt van Terminal Service (zoals beschreven is), kan er per gebruiker aangegeven worden welke catalogus en server er gebruikt moeten worden. Tevens moet opgegeven worden waar de Homedrive van de betreffende gebruiker gevonden kan worden (Figuur 52) zoals die vanaf het werkstation te benaderen is. Figuur 52: Toevoegen gebruiker Lokaal zoeken zonder Terminal Service In deze paragraaf wordt omschreven hoe het lokaal zoeken zonder gebruik van Terminal Service geconfigureerd dient te worden in Fidura. Hierbij is het noodzakelijk dat de Microsoft Indexing Service hiervoor geconfigureerd is (paragraaf 5.1). Kluwer B.V. 43

44 1. Start Fidura op. 2. Open Systeem onderhoud. 3. Op tabblad Systeeminstellingen, klik op de knop Module Zoeken. 4. Open Systeem onderhoud. 5. Op tabblad Systeeminstellingen, klik op de knop Module Zoeken. 6. Vul bij Lokaal zoeken de catalogus CatLocZoeken in (Figuur 53). 7. Klik op OK. Figuur 53: Module-instellingen Activeren / deactiveren zoeken Het zoeken dient geactiveerd te worden alvorens het door de gebruikers in gebruik genomen kan worden. Onderstaande stappen geven aan hoe het zoeken geactiveerd kan worden. Het activeren van het zoeken kan pas als de configuratie van het zoeken (paragraaf 6.5.3) gedaan is. 1. Start Fidura op. 2. Open Systeem onderhoud. 3. Op tabblad Systeeminstellingen, klik op de knop Module Zoeken. 4. Vink Zoeken geactiveerd aan (Figuur 54). 5. Klik op OK. Gebruikers dienen (na activatie) de juiste nog rechten te hebben om gebruik te mogen maken van het zoeken. Deze rechten zijn in Systeem onderhoud op het tabblad Rechten / Groep terug te vinden onder Functies - Activiteiten - Zoeken. Kluwer B.V. 44

45 Figuur 54: Module-instellingen Het deactiveren gaat eigenlijk op een zelfde manier als hiervoor beschreven. Echter dient het vinkje voor Zoeken geactiveerd dan uit te staan. Het is dan ook mogelijk om een eigen ingevoerde mededeling te tonen aan gebruikers. Deze melding verschijnt als een gebruiker gebruik wil maken van het zoeken. Kluwer B.V. 45

46 7 ContactManager Dit hoofdstuk is bedoeld als naslagwerk en dient gebruikt te worden op aanbeveling van de Kluwer helpdesk of een consultant. De in dit hoofdstuk beschreven installatie- en configuratiewerkzaamheden dienen uitdrukkelijk te worden gebruikt door of op advies van een deskundige van of namens Kluwer. 7.1 Activering Voor de activatie / deactivatie van ContactManager zal een consultant van Kluwer Fidura geraadpleegd moeten worden. De consultant zal dan de nodige voorbereidingen treffen. 7.2 Uitgangspunten Voor het tot stand brengen van de synchronisatiekoppeling tussen Fidura en ContactManager zijn een aantal zaken van essentieel belang. Deze zaken zijn hieronder benoemd: Het Fidura maatwerk ContactManager dient geactiveerd te worden alvorens men binnen Fidura de beschikking heeft over de synchronisatiefaciliteiten met ContactManager (paragraaf 7.1). Het externe softwarepakket ContactManager dient geïnstalleerd en geconfigureerd te zijn, inclusief de daarbij behorende gedeelde netwerkmappen die gebruikt worden voor de synchronisatie van de data tussen Fidura en ContactManager. Binnen de nieuwe Fidura clientsoftware dient via de module Systeem onderhoud de koppeling met ContactManager te worden geconfigureerd en vervolgens geactiveerd. Na voltooiing zal voortaan vanuit Fidura volledig automatisch een synchronisatie plaatsvinden vanuit Fidura richting ContactManager. Eénmalig dient vanuit Fidura een zogenoemde Batch-export en vanuit ContactManager een zogenaamde Batch-import te worden gedaan, zodat laatstgenoemde qua contactgegevens initieel volledig gesynchroniseerd zal zijn met de betreffende contactgegevens binnen Fidura. Op de server van Fidura dient een nieuwe zogenoemde Windows-service te worden geïnstalleerd en vervolgens geactiveerd. Deze service is een apart softwareprogramma dat onzichtbaar op de achtergrond continue actief is en zorg draagt voor de synchronisatie van de data vanuit ContactManager richting Fidura. Zowel ContactManager als Fidura hebben een Ontdubbel - functionaliteit, waarbij moet worden opgemerkt dat ContactManager uitgebreidere mogelijkheden heeft om bepaalde informatie (zoals extra telefoonnummer) over te zetten van hetgeen dat wordt verwijderd naar de relatie die dan blijft bestaan. Kluwer B.V. 46

47 7.3 Fidura share Om de data tussen Fidura en ContactManager te synchroniseren, wordt gebruik gemaakt van een viertal gedeelde mappen. De meest aangewezen locatie hiervoor is de Fidura share die op zich al als gedeelde map beschikbaar moet zijn via het netwerk (paragraaf 4.1). Binnen deze map kan vervolgens gekozen worden voor het aanmaken van een nieuwe map, waarin tenslotte vier doelmappen geplaatst worden. Deze doelmappen zullen worden gebruikt voor de synchronisatie. De naamgeving van de mappen kan naar eigen inzicht worden ingevuld. Deze mappen dienen ingesteld worden in de web.config (sectie Guide.Crm\SynchronizationService\Csv) van ContactManager. Een dergelijke indeling is te zien in Figuur 55. Figuur 55: Indeling ContactManager mappen Denk aan de juiste rechteninstelling voor de ingevoerde mappen. Zowel de ContactManager (de gebruiker aangemaakt in Internet Information Server) als ieder Fidura werkstation, heeft volledige lees-, schrijf- en verwijderrechten nodig. 7.4 Configuratie Fidura Nadat de mappen (paragraaf 7.3) gecreëerd zijn, dienen deze geconfigureerd te worden in Fidura binnen Systeem onderhoud. 1. Start Fidura. 2. Open Systeem onderhoud. 3. Klik op de knop ContactManager (Figuur 56). Kluwer B.V. 47

48 Figuur 56: ContactManager 4. Voer de mappen als in paragraaf 7.3, in bij Lokaties bestanden. 5. Voor alle vijf communicatiesoorten van ContactManager dient een selectie te worden gemaakt van de communicatiesoorten. Bij de synchronisatieservice zijn een aantal controles ingebouwd die ervoor moeten zorgen dat een foutief aangeleverd bestand vanuit ContactManager niet wordt gesynchroniseerd met Fidura, maar wordt verplaatst naar de error-map. Daarbij wordt er een foutmelding in het logboek (van Microsoft Windows) geplaatst. De synchronisatieservice zal vervolgens op zoek gaan naar een volgend te importeren bestand. Nadat alle gegevens zijn ingevuld, de lookup-tabellen in ContactManager zijn gevuld (paragraaf 7.5), in Fidura een Batch-export is uitgevoerd (paragraaf 7.6) en tenslotte in ContactManager een Batch-import is uitgevoerd (paragraaf 7.7), kan er daadwerkelijk gebruik worden gemaakt van de synchronisatie naar ContactManager door aanvinken van het veld Exporteren naar ContactManager geactiveerd. Na bevestiging door middel van de knop Ok, is de synchonisatie daadwerkelijk geactiveerd en zal er vanaf dan volledig automatisch data gesynchroniseerd worden naar Contact Manager, wanneer men met Fidura werkt. Het betreft uitsluitend de synchronisatie van Fidura naar ContactManager (paragraaf 7.8); de synchronisatie van ContactManager naar Fidura vindt plaats via een apart te installeren softwareprogramma. 7.5 Lookup-tabellen ContactManager Van een aantal type gegevens wordt niet de eigenlijke data geëxporteerd, maar de bijbehorende codes ofwel ID s. De codes van Fidura zijn hierin leidend en het is zaak om deze codes in ContactManager middels zogenoemde lookup-tabellen over te nemen. In Tabel 1 is te zien welk type gegevens gecodeerd worden. Kluwer B.V. 48

49 Het niet vullen van de lookup-tabellen zal bij een export vanuit ContactManager of Fidura resulteren in fouten bij de ontvangende partij en het niet verwerken van de export-gegevens door deze ontvangende partij. Type Lookup Query Contact Manager Lookup query Fidura Codering (voorbeeld) Country SELECT ID, CODE, [NAME- NL] FROM [docountry-view] ORDER BY [NAME-NL] SELECT DB_LND_ID, DB_LND_Oms FROM Land ORDER BY DB_LND_ID 1 = Belgie 2 = Verenigde Staten 10 = Nederland EntityType SELECT ID, CODE, [NAME- NL] FROM [doentitytype-view] ORDER BY [NAME-NL] SELECT DB_RVR_ID, DB_RVR_Oms FROM Rechtsvorm ORDER BY DB_RVR_ID 1 = NV 2 = BV 7 = Eenmanszaak Gender SELECT ID, CODE, [NAME-NL] FROM [dogender-view] ORDER BY [NAME-NL] SELECT DB_BAS_ID, DB_BAS_Oms FROM Bas_Koppel WHERE DB_BAA_ID = 41 ORDER BY DB_BAS_ID 11 = Vrouw 12 = Onbekend 13 = Man Tabel 1: Coderingsoverzicht De lookup-tabellen in ContactManager kunnen handmatig of met behulp van een import ingevoerd worden. Gebruik voor de import het bestand ImportSynchronizableRecord uit de map Web\Upload\Template directory van ContactManager. Via onderstaande stappen wordt dit handmatig gedaan. 1. Ga in ContactManager naar Root Configuration CRM Configuration. 2. Selecteer tabblad Lookup Items (Figuur 57). 3. Vul de gegevens in zoals in Tabel 1 weergegeven. Figuur 57: Lookup Items Kluwer B.V. 49

50 4. Kies bij het dropdownmenu Lookup List de te vullen tabel. 5. Kies één van de records die verschijnen onder Items:. 6. Klik achter de tekst External Info op - None - (Figuur 58). Figuur 58: External Info 7. Klik op Add new record. 8. Vul bij kolom Application de tekst FIDURA (hoofdletters) in (Figuur 59). Figuur 59: Add record 9. Vul bij de kolom ID de bijbehorende code in (Tabel 1). 10. Klik vervolgens op Insert. 11. Klik op de knop Close. 12. Herhaal de stappen 4 tot en met 11 voor alle lookup-items als in Tabel 1 beschreven. 7.6 Batch-export Fidura Voordat een Batch-import in ContactManager kan worden uitgevoerd, dient door Fidura eerst een Excel-bestand te worden aangeleverd met daarin alle contactgegevens van Fidura. Kluwer B.V. 50

51 1. Start Fidura. 2. Open Systeem onderhoud. 3. Klik op de knop ContactManager (Figuur 60). Figuur 60: ContactManager 4. Klik op Uitvoeren. 5. Bij succesvol uitvoeren, verschijnt de melding als in Figuur 61. Figuur 61: Export geslaagd Het Excel-bestand, dat uit de export komt, bevindt zich vervolgens in de map die is opgegeven bij CM importpad in het ContactManager -scherm van Systeem onderhoud. Controleer dit bestand op correctheid. Let hierbij op dat de kolom UserName voor alle eigen medewerkers gevuld moet zijn met de Microsoft Windows domeinnaam en inlognaam (domeinnaam\inlognaam). Bij eventuele correcties dient het bestand opnieuw geëxporteerd te worden. 7.7 Batch-import ContactManager Nadat de lookup-tabellen zijn gevuld (paragraaf 7.5), dient in ContactManager éénmalig een zogenaamde Batch-import te worden uitgevoerd, zodat ContactManager qua contactgegevens initieel volledig gesynchroniseerd zal zijn met de betreffende contactgegevens binnen Fidura. Alvorens dit te kunnen doen, dient er een batch-export vanuit Fidura aanwezig te zijn (paragraaf 7.6). Voer vervolgens onderstaande stappen uit. Kluwer B.V. 51

52 1. Ga in ContactManager naar Root Configuration CRM Configuration. 2. Selecteer het tabblad Import (Figuur 62). Figuur 62: Tabblad import 3. Selecteer bij Folder, door op de knop Browse te klikken, de map waarin de contactgegevens geïmporteerd dienen te worden. 4. Selecteer bij File, door op de knop Browse te klikken, het Excel-bestand met alle Fidura-contactgegevens die geïmporteerd dienen te worden (paragraaf 7.6). 5. Vul bij Sheet de naam van het tabblad uit het Excel-bestand in, waaruit de contactgegevens geïmporteerd dienen te worden, bijvoorbeeld Blad1. 6. Vink de opties Always Update all Fields en Remove current Items (for collections) aan (Figuur 63). 7. Klik op de knop Import. Figuur 63: Import De Batch-import gaat vervolgens starten. De voortgang van de import kan worden gevolgd door op de knop Refresh te klikken. Wanneer de import succesvol is verlopen, verschijnt een tekst die er qua vorm uitziet als in Voorbeeld 1. Kluwer B.V. 52

53 Import: Importing from file D:\ContactManager\Sync\Input\ImportContacts.xls (Contact) Start: :05:31 Total: 224 Completed: 224 Errors: End: :35:31 Voorbeeld 1: Import resultaten Wanneer er bij de import fouten zijn opgetreden, verschijnt een tekst die er qua vorm uitziet als Voorbeeld 2. Import: Importing from file D:\ContactManager\Sync\Input\ImportContacts.xls (Contact) Start: :05:31 Total: 224 Completed: 75 Errors: RecordNumber: 2 Person:Gender not found at Guide.Crm.Helpers.LookupIDCollection.get_Item(Type type, Object code, Object application, Object externalid) at Guide.Crm.Importer.GetLookupItem(String fieldname, Type type, Boolean searchexternal) at Guide.Crm.Importer.GetLookupItem(String fieldname, Type type) at Guide.Crm.Importer.CreatePerson(IContactFolder parent, Company company, Boolean markrecordaschanged, Boolean alwaysupdate) at Guide.Crm.Importer.ExecuteLineContact(IContactFolder parent, Boolean markrecordaschanged, Boolean alwaysupdate).. Voorbeeld 2: Error resultaat 7.8 Installatie synchronisatieservice Om de data-synchronisatie van ContactManager naar Fidura te bewerkstelligen, dient een zogenoemde Windows-Service geïnstalleerd te worden die geheel automatisch de aangeboden data vanuit ContactManager zal importeren naar de database van Fidura. Dit is een apart meegeleverd softwareprogramma (paragraaf 1.1) dat geïnstalleerd dient te worden op een server. Een vereiste is hierbij wel dat men op de server volledig schrijf- en leestoegang heeft tot de vier gedeelde mappen (paragraaf 7.3) en dat de connectie met de database vanuit Fidura gemaakt kan worden. Het wordt ten zeerste afgeraden om de synchronisatieservice samen met de Fidura clientsoftware op één systeem te gebruiken. Kluwer B.V. 53

54 7.8.1 Installatie In deze paragraaf wordt de installatie van de synchronisatieservice doorlopen. Daarna zal nog het een en ander geconfigureerd moeten worden. 1. Open SetupFiduraCMSync300.exe 2. Selecteer eventueel een andere installatie-map (Figuur 64). Figuur 64: Installatiefolder 3. Voer de gebruikersgegevens in van een Fidura Administrator (fidadm) (Figuur 65). 4. Klik op Volgende >. Figuur 65: Gebruikersinformatie Kluwer B.V. 54

55 5. Klik op Klaar (Figuur 66). Figuur 66: Installatie klaar Alle benodigde bestanden zijn nu geïnstalleerd, de service is echter nog niet actief. Alvorens de service te activeren dient deze geconfigureerd te worden (paragraaf 7.8.2) Configuratie van de synchronisatieservice Deze paragraaf gaat in op de configuratie van de synchronisatieservice. Het is wel van belang dat de gegevens in FidRegistry (paragraaf 6.3) goed ingevoerd zijn alvorens verder te gaan. 1. Open het startmenu van Microsoft Windows. 2. Kies voor Run. 3. Type in Services.msc. 4. Klik op Ok 5. Zoek de service met de naam FiduraCMSync (Figuur 67). Figuur 67: Services 6. Klik met de rechtermuisknop op de regel (van FiduraCMSync ). En kies Properties. 7. Ga naar het tabblad Log On. 8. Selecteer This account (Figuur 68). Kluwer B.V. 55

56 Figuur 68: Properties 9. Vul de gebruikersgegevens in van een administratoraccount van de Windows server die eveneens toegang heeft tot de Fidura share (paragraaf 4.1). 10. Klik op Apply. 11. Klik op Ok (Figuur 69). Figuur 69: Granted 12. Klik op Ok. 13. Klik met de rechtermuisknop op de regel (van FiduraCMSync ) en kies Start Controle logboek In deze paragraaf wordt (kort) toegelicht hoe de synchronisatieservice in het logboek wordt opgenomen. 1. Open het startmenu van Microsoft Windows. 2. Kies voor Run. 3. Type in Eventvwr. 4. Klik op Ok 5. Selecteer het item Application. De regels met als bronnaam VBRuntime kunnen afkomstig zijn van de synchronisatieservice. Om dit zeker te stellen dient men een dergelijk bericht te openen. Het is normaal dat er twee meldingen afkomstig zijn van de synchronisatieservice. Deze meldingen zijn te zien in Figuur 70 en Figuur 71. Kluwer B.V. 56

57 Figuur 70: Event Figuur 71: Event Fouten zullen in het logboek kenbaar gemaakt worden. Figuur 72 is hiervan een voorbeeld. Figuur 72: Fouten De melding Server is niet ingevoerd wordt veroorzaakt doordat bij de configuratie van de service een systeemaccount is opgegeven met onvoldoende rechten om de betreffende Microsoft SQL Server te benaderen. Het verdient bij het uitvallen van de datasynchronisatie aanbeveling om het logboek te raadplegen en zo nodig de synchronisatieservice te herstarten (paragraaf 7.9) om de synchronisatie te kunnen hervatten. 7.9 Herstarten van de synchronisatieservice In een uiterst geval kan voorkomen worden dat een door ContactManager aangeleverd bestand wel de juiste opmaak / syntax heeft, maar geen correcte data bevat waardoor de synchronisatieservice Kluwer B.V. 57

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer

Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer Installatie AccountView 9.0C en administratiebeheer 1.1 Systeemeisen inventariseren Wat zijn de systeemeisen voor AccountView Windows? Om AccountView te installeren, moet u minimaal beschikken over een

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie