EasyQuickstart. Opalium Pro Opalium Easy. Jadium Pro. versie - NL Jadium Easy. solutions with a smile

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EasyQuickstart. Opalium Pro Opalium Easy. Jadium Pro. versie - NL Jadium Easy. solutions with a smile"

Transcriptie

1 Topazium Pro Topazium Easy solutions with a smile Opalium Pro Opalium Easy Jadium Pro EasyQuickstart versie - NL Jadium Easy uitpakken aansluiten installeren wizard inrichten met incontrol

2 Plaatsen en aansluiten 1 Installatie set-up van uw kassa-systeem 3 7 Aan de slag met uw kassa-systeem 17 Interactieve help/lesprogramma 21 Carian en milieu/ Garantie & Support 23 Hartelijk dank, dat u heeft gekozen voor de aankoop van een kassa-systeem. De kassa waarover u zelf InControl bent als het gaat om installatie, inrichten en beheren. Om u eenvoudig op weg te helpen vindt u in deze Quickstart de eerste stappen waarmee u snel met uw kassa aan de slag kunt. Plaatsen en aansluiten easytouchpos Mochten er zich tijdens het gebruik vragen en/of problemen voordoen heeft Carian voor u helpdesk medewerkers die u telefonisch uw vraag kunt stellen. Kijk voor de beschikbare Service Partner voor uw land

3 Plaatsen en aansluiten plaats de kassa op de juiste plaats Haal de apparatuur voorzichtig uit de verpakking, en plaats deze op de daarvoor bestemde plaats. Verwijder alle verpakkingsmateriaal en sluit de netspanningstekker aan op de aangegeven plaatsen op uw kassa en een geaarde wandcontactdoos. (Zie onderstaande afbeeldingen). Let op! bewaar bij voorkeur de verpakking voor eventueel terugzenden! 5 jadium 1. Netvoeding 2. Kassalade 3. 4x USB 4. Internet/LAN 5. Aan/Uit schakelaar 4 aansluiten van de kassa op het internet Voor online service & support ondersteuning sluit u uw kassa aan op het internet. De supportlijn medewerker kan dan met behulp van teamviewer uw kassa-systeem op afstand overnemen en mogelijke problemen oplossen. Gebruik hiervoor aansluitpunt 4 op de illustratie. plaats de usb stick voor automatische data back-up De kassa wordt standaard voorzien van een USB stick (zie afbeeldingen boven). Telkens als uw kassa-systeem wordt afgesloten zal er automatisch van de database een back-up worden geschreven. Let op! verwijder deze USB stick nooit! inschakelen van uw kassa-systeem De kassa en ingebouwde printer worden ingeschakeld met de aan/uit schakelaar op uw kassa-systeem (nummer 5 op de aanzicht illustraties). Set-up van uw kassa-systeem easytouchpos

4 Set-up van uw kassa-systeem Set-up van uw kassa-systeem carian incontrol Het programma onderdeel waarmee u uw kassa-systeem op eenvoudige wijze installeert, inricht en beheert. Als uw kassa-systeem voor de eerste keer aangezet wordt zal Carian InControl automatisch opgestart worden. installeren Carian InControl is voorzien van een installatie wizard. Door het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen installeert InControl uw uiteindelijke kassa applicatie. Zo blijft u op eenvoudige wijze zelf InControl. incontrol wizard interface en knoppen Op de afbeelding hiernaast ziet u het startscherm van de InControl wizard. Voor het navigeren en bevestigen van keuzes zijn de volgende knoppen van belang. Met deze twee knoppen stapt u naar de volgende vraag verder of de vorige vraag terug in de wizard. Met behulp van deze help knop kunt u meer informatie over het desbetreffende onderdeel lezen. Met deze akkoord knop bevestigt u de keuze die u bij het wizard onderdeel gemaakt heeft. Pas dan is uw keuze actief. Met deze kop beëindigd u het InControl programma. Tot dan toe gemaakte keuzes worden WEL bewaard. Afb.1 beginscherm taalkeuze Stap 1, (inzet) resultaat Stap 2 incontrol wizard taal en landkeuze Uw houdt rekening met gebruik in verschillende landen. Neem bijvoorbeeld de verschillende talen en belastingen. Om uw kassa-systeem naar de gebruiken per land te installeren helpt InControl u met behulp van de onderstaande schermen de juiste keuzes te maken. taalkeuze (afb. 1) Stap 1. Eerst wordt u gevraagd de juiste taal instelling te selecteren. Hiervoor selecteert u in de bovenste tabel de taal die voor u van toepassing is. Stap 2. In de onderste tabel bevestigt u deze keuze door nogmaals uw taal te selecteren. Uw geselecteerde keuzes zijn nu oranje van kleur en in beide tabellen een zelfde keuze. Bijvoorbeeld Nederlands - Nederlands. Stap 3. De akkoord knop naast de afbeelding wordt actief en dient door u geselecteerd te worden om uw taalkeuze te bevestigen. landinstelling (afb. 2) Stap 1. U wordt nu gevraagd uw land instelling te selecteren. Hiervoor selecteert u in de bovenste tabel het land waarin u het kassa-systeem gaat gebruiken. Stap 2. In de onderste tabel bevestigt u deze keuze door nogmaals het land te selecteren. Uw geselecteerde keuzes zijn nu oranje van kleur en in beide tabellen een zelfde keuze. Bijvoorbeeld Nederland - Nederland. Stap 3. De knop Volgende stap wordt actief en dient door u geselecteerd te worden om uw landinstelling te bevestigen. NB. Knoppen hebben een actieve en niet actieve status. De actieve status is donker van tint en zal dan ook op uw vinger touch reageren. Afb 2 beginscherm landinstelling Stap 1, (inzet) resultaat Stap 2. Let op! Deze keuze is definitief en kan na bevestiging niet meer gewijzigd worden. 4 5

5 Set-up van uw kassa-systeem incontrol wizard vervolg Na het selecteren van de juiste taal en landinstellingen doorloopt u de wizard met nog een aantal vragen. Deze hebben betrekking op persoonlijke gebruikersvoorkeuren en of uw kassa-systeem wel of niet gebruik maakt van specifieke accessoires (extra keukenbon printer, handscanner, et cetera). In de meeste gevallen hoeft u enkel de knoppen ja of nee te selecteren om aan te geven wat voor uw kassa-systeem situatie van toepassing is en met de knop volgende verder te gaan. Als u alle vragen in de wizard hebt doorlopen neemt InControl enkele seconden de tijd om het kassa-systeem naar uw geselecteerde keuzes voor te bereiden. Hierna komt u automatisch in het InControl scherm waarmee u uw kassa-systeem kunt inrichten en beheren. easytouchpos 6

6 incontrol het inrichten kan beginnen kan het inrichten van Na de installatie set-up wizard uw kassa-systeem beginnen. Zie voor uitleg het schema op pagina 9. >> 1 > 2 > 3 >> > Datum en Tijd Fabrieksinstelling Importeren back-up Set-up Wizard Kalibreren scherm Automatisch starten BTW Hardware Selecteer hoofdrubriek Hardware en kijk voor hardware (zie of er linker menuitems pagina 11) zijn aangemaakt. Selecteer ieder item afzonderlijk om de hardware verder te instaleren en configureren. > 2 Functies Selecteer hoofdrubriek Functies en kijk welke linker menuitems beschikbaar zijn. Selecteer ieder item afzonderlijk om elke functie verder te configureren. (Zie ook pagina 12). > N PI Hiervoor adviseren wij de volgende stappen te volgen. Stap 1. Installeer en configureer eerst de eventuele extra hardware Stap 2. Configureer alle functies bijvoorbeeld bedienden CAenRafrekenvormen. D Stap 3. Richt uw kassa-systeem in met groepen, artikelen, Dcetera. CARet de lay out van bijvoorbeeld Stap 4. Als laatste configureert u de instellingen voor uw kassa-systeem panelen/schermen. 1 incontrol hoofdrubrieken Op de afbeelding hiernaast ziet u de schermindeling van InControl. De InControl interface bestaat uit een vijftal hoofdrubrieken waarmee u alle controle over het inrichten en beheren van uw kassa-systeem heeft. 1. Algemeen, wijzigingen datum en tijd, set-up wizard, back-up, et cetera. 2. Hardware, voor specifieke instellingen t.a.v. systeem en accessoires. 3. Functies, instellingen van bedienden, afrekenvormen, debiteuren, in/uit kas. 4. Artikelen, inrichten/beheren van artikelen. 5. Indeling, inrichten/beheren van kleuren, teksten, tafelplattegrond, et cetera. Let op!. Linker menuitems per hoofdrubriek zijn afhankelijk van de geselecteerde keuzes die u in de wizard gemaakt heeft. Deze items zijn in de easyquickstart te herkennen aan de lichtere kleur. 8 3 Artikelen C ARRDD CA Selecteer hoofdrubriek Artikelen en kijk welke linker menuitems beschikbaar zijn. Selecteer ieder item afzonderlijk om uw kassa-systeem met artikelen in te richten. (Zie ook pagina 13/14). > N PI PI N 4 Indeling Selecteer hoofdrubriek Indeling en kijk welke linker menuitems beschikbaar zijn. Selecteer ieder item afzonderlijk om de lay out van uw kassa te configureren. Zie ook pagina 15). 9

7 incontrol algemeen incontrol hardware Algemeen Hardware Functies Artikelen Indeling Algemeen Hardware Functies Artikelen Indeling Datum en Tijd Set-up Wizard Automatisch starten Importeren back-up Binnen de rubriek algemeen kunt u de volgende instellingen beheren: 1. Wijzigingen aanbrengen in uw datum en tijd instellingen. 2. De wizard herstarten wanneer u wijzigingen in de instellingen wilt doorvoeren, bijvoorbeeld als u een extra printer gaat aansluiten. Let op! Voor wijzigingen via de wizard dient u de gehele wizard weer te doorlopen en af te ronden. Aan het einde van de wizard zal InControl weer enkele seconden nemen om uw kassa-systeem naar uw geselecteerde keuzes voor te bereiden. Scanner Keukenprinter Kassalade Handheld Binnen de rubriek Hardware kunt u de volgende instellingen beheren: 1. Het aansluiten van de Carian handscanner om barcodes te lezen en automatisch te verwerken. Voor de set-up van de Carian handscanner verwijzen we ook naar pagina 16 van de EasyQuickstart. 2. Het aansluiten van de keukenprinter om productiebonnen te printen. 3. Het aansluiten van de kassalade voor opslag van contant ontvangen bedragen. 4. Het aansluiten van de router voor de handheld om draadloos op afstand verkopen op de kassa te boeken. Kalibreren scherm BTW 3. Hier stelt u een tijdstip voor automatische herstart in. Dit is alleen nodig indien uw kassa tussen dagelijks gebruik NIET wordt uitgezet. 4. Een back-up bevat alle instellingen en data van de kassa vanaf het moment dat de back-up wordt gemaakt. Hiermee kunt u de laatst gemaakte back-up terug op uw kassa-systeem plaatsen. a. Uw kassa-systeem terug zetten naar de fabrieksinstellingen. b. Een back-up importeren Let op!. Linker menuitems per hoofdrubriek zijn afhankelijk van de geselecteerde keuzes die u in de wizard gemaakt heeft. 5. Het scherm kalibreren om de nauwkeurigheid van het touch scherm te optimaliseren. 6. Wijzigingen aanbrengen in de algemene BTW tarieven

8 incontrol functies incontrol artikelen Algemeen Hardware Functies Artikelen Indeling Algemeen Hardware Functies Artikelen Indeling Bedienden Afrekenvormen Debiteuren Binnen de rubriek functies kunt u de volgende instellingen beheren: 1. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van bedienden. Het kassa-systeem maakt onderscheid tussen twee vormen van bedienden. a. Manager bedienden: deze bedienden hebben rechten om het kassa-systeem in te richten en te beheren. Verder hebben zij rechten om specifieke functies uit het optie paneel te verrichten zoals correcties en rapportages. b. Bedienden algemeen: deze bedienden hebben gezien hun functie rechten om registraties in het kassa-systeem uit te voeren. Let op! Iedere bediende dient zich altijd voor registraties aan te melden. Dit gebeurt met behulp van de Dallas I-Button sleutel of geheime code. 2. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van afrekenvormen. Het kassa-systeem kan onderscheid maken tussen de verschillende vormen waarop er door de klant/debiteur afgerekend kan worden. Hierbij kunt u denken aan contant, pasbetaling in de vorm van / Credit Card, dinerbon, et cetera. Hoofdgroep Groep Artikel Gekoppeld artikel Supplement Extra tekst Binnen de rubriek artikelen kunt u de volgende instellingen beheren: 1. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van hoofdgroepen. Wanneer u in de wizard gekozen heeft om te werken met hoofdgroepen heeft u de mogelijkheid om uw rapportages naar hoofdgroep uit te splitsen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een hoofdgroep Bar en/of Keuken. 2. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van groepen. Alle bestellingen op uw kassa-systeem worden verricht vanuit groepen. Met behulp van uw dranken-/lunch-/menu- en/of dessert kaart kunt u een passende groepsindeling maken. Bijvoorbeeld koude dranken, warme dranken, bieren, voorgerechten, hoofdgerechten, et cetera. 3. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van artikelen. Als u een groepsindeling heeft gemaakt kunt u met behulp van uw dranken-/lunch-/menu- en/of dessert kaart alle bijbehorende artikelen aan uw kassa-systeem toevoegen. 3. Toevoegen, wijzigen of verwijderen van debiteuren. Heeft u in de wizard gekozen voor het werken met debiteuren dan is uw kassa voorbereid om klanten de mogelijkheid te geven om later te betalen. U kunt bestellingen direct op een door u aangemaakte debiteur boeken of eventueel tafels naar een debiteur overboeken. Hardloper Productiebon Prijsniveau 4. Twee artikelen aan elkaar koppelen. 5. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van supplementen ook wel extra tekst met prijs genoemd. Uw kassa-systeem beschikt over de mogelijkheid om extra teksten met prijs met de bestelling naar bijvoorbeeld de keuken mee te sturen. Denk hierbij aan Extra kaas als topping op een pizza of Sausen bij bepaalde vlees of vis soorten

9 incontrol artikelen (vervolg) incontrol indeling Algemeen Hardware Functies Artikelen Indeling Algemeen Hardware Functies Artikelen Indeling Hoofdgroep Groep Artikel Gekoppeld artikel Supplement Extra tekst Hardloper Productiebon 6. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van extra teksten of ook wel extra tekst zonder prijs genoemd. Uw kassa-systeem beschikt over de mogelijkheid om extra teksten zonder prijs met de bestelling naar bijvoorbeeld de keuken mee te sturen. Denk hierbij om bij gerechten te vermelden of deze medium, doorbakken, zonder zout, et cetera, moeten zijn. 7. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van hardlopers. Om registraties van bestellingen sneller te laten verlopen is uw kassa-systeem voorzien van een artikelgroep hardlopers. Dit hardlopersscherm kunt u zelf indelen door bij dit item per artikel aan te geven of het hier een artikel betreft dat regelmatig besteld zal worden. 8. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van artikel verwijzingen naar een productie-/bar-/keukenbon. Wanneer u uw kassa-systeem voorzien heeft van een extra bar-/keukenbon printer kunt u hier per artikel aangeven of dit artikel i.v.m. de bereiding naar deze extra bonprinter gestuurd moet worden. 9. Toevoegen en verwijderen van prijsniveaus en/of omschrijving. Hier kunt u verschillende prijzen voor hetzelfde artikel registreren. Per artikel zijn er 4 prijsniveaus mogelijk. Scherm Klanten display Productiebon Bon tekst Rapportage Tafelplan Binnen de rubriek indeling kunt u de volgende instellingen beheren: 1. Toevoegen of wijzigingen van scherm indelingen of eigenschappen: a. Het aan/uit zetten van de screensaver. b. Instellen of artikelen op nummeringave of alfabetisch getoond worden. c. Instellen of groepen op nummeringave of alfabetisch getoond worden. d. Kleuren toewijzen aan de knoppen van groepen (Carian kleurpalet (14 kleuren)). e. Instellen van de 14 meest te gebruiken functie knoppen. Deze kunnen op elk paneel getoond worden om sneller te kunnen werken. 2. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van twee regels tekst die als reclame of informatie voor de klant getoond kan worden. 3. Instellen van opties om productiebonnen te printen. 4. Toevoegen, wijzigingen of verwijderen van BON kop en voettekst. 5. Instellen van alle opties voor het bepalen van de rapportages voor controle van alle werkzaamheden. 6. Ontwerp en instellen van opties voor gebruik van de 3D Tafelplattegrond. De tafelplattegrond geeft een overzicht van tafels die in gebruik zijn. Prijsniveau 14 15

10 Set-up van uw handscanner Stap 1 (1 x scannen) Als u de Carian handscanner (zie afbeelding) voor het eerst gaat gebruiken is deze door Carian voorgeprogrammeerd en kunt u deze aansluiten volgens de instructie in InControl. Als de door Carian geleverde scanner niet naar verwachting functioneert kunt u eenmalig de stappen van deze set-up doorlopen. Dit kan vanuit elk willekeurig paneel. Hierna is de door Carian geleverde handscanner klaar voor gebruik. Stap 1. De scanner wordt in programmeer modes gezet. Stap 2 (1 x scannen) Stap 2. De scanner wordt in de juiste karaktermodes gezet. Stap 3. Voer het getal 24 in door eerst; barcode 2 en daarna barcode 4 te scannen Stap 3 (1 x scannen no. 2) Stap 4. Sluit deze set-up af door deze barcode twee maal te scannen. Stap 3 (1 x scannen no. 4) Aan de slag met uw kassa-systeem easytouchpos Stap 4 (2 x scannen) 16

11 Aan de slag met uw kassa-systeem easytouchpos interface Uw kassa-systeem is voorzien van een interface die zowel overzichtelijk als rustgevend voor het oog is. De weergave van alle onderdelen gebeurt altijd volgens een vaste structuur in 4 panelen. 1. carian toppaneel Het Carian TopPaneel geeft een overzicht van de huidige status van een aantal kenmerken tijdens het gebruik. a b c d e f a. De naam van de aangemelde bediende. b. De naam van de kassa. c. De status aan/uit van de bon, d. Eventuele foutmelding betreffende de bediening en/of systeem. e. Foutstatus LAN (internet) verbinding. f. De weergave van de datum en de tijd. a d a b b c d e f g h c Aan de slag met uw kassa-systeem 2. carian weergavepaneel Het Carian WeergavePaneel geeft een overzicht van de huidige registratie/transactie en geeft toegang tot het numerieke toetsenbord. a. Weergave van tafel, debiteur, order van de huidige transactie. b. Weergave prijsniveau. c. Weergave BTW tarief, d. Weergave subtotaal van de huidige transactie. e. Weergave gedane registraties. f. Weergave laatste registratie of melding foutieve toetsaanslag. Let op, toets C (clear) om foutmelding ongedaan te maken. g. Up en Down knoppen om door de transacties te bladeren. h. Numeriek toetsenbord. 3. carian registratiepaneel Het Carian RegistratiePaneel is het weergave paneel van alle artikelen per groep en alle beschikbare kassafuncties vanuit de optie toets. Als beginscherm worden alle ingestelde hardloper artikelen en de 14 ingestelde functietoetsen getoond. a. Weergave van hardlopers (beginscherm), artikelen et cetera. b. Naam aanduiding van huidige weergave groep of functie. c. Up en Down knoppen om door de lijst artikelen te bladeren. d. Weergave van de 14 vooraf ingestelde functietoetsen. d 18 19

12 Aan de slag met uw kassa-systeem a b 4. carian groepenpaneel Het Carian GroepenPaneel is het weergave paneel van alle door u aangemaakte artikelgroepen in de vorm van een knop inclusief een knop om naar het beginscherm terug te keren. a. Knop om naar het beginscherm terug te gaan. b. Weergavelijst in de vorm van knoppen van alle artikelgroepen. c. Up en Down knoppen om door de lijst groepen te bladeren. c Interactieve help/lesprogramma easytouchpos easytouchpos interface: Beginscherm 20

13 Interactieve help/lesprogramma easytouchpos help/lesprogramma Uw kassa-systeem is voorzien van een interactief help/lesprogramma waarmee het werken op de kassa nog eenvoudiger en plezieriger wordt. Op deze wijze leert u zichzelf maar ook bedienend personeel de belangrijkste functies en eigenschappen van het easytouchpos kassa-systeem. In negen hoofdrubrieken kunt u de belangrijkste kassa-functies vinden en stap voor stap een simulatie op de kassa uitvoeren. De helpballonnen van de oefeningen vertellen wat u moet doen om de handelingen binnen de functies/ transacties op juiste wijze uit te voeren. easytouchpos interface: Optiescherm De knop naar deze interactieve help/lesprogramma s kunt u vinden op het optiescherm (druk op de optie toets op het beginscherm) van uw kassa onder de toets?. Carian en milieu/garantie & Support easytouchpos easytouchpos Interactief help/lesprogramma: Beginscherm 22

14 Carian en milieu bon printen en milieu De InControl is voorzien van een editor waarmee u op eenvoudige wijze uw bon lay-out kunt bepalen. Hierbij kunt u kiezen uit twee basis bon lay-out instellingen. Standaard, met gebruikelijk bonpapier verbruik. Carian CARe, met minder bonpapier verbruik. U bespaart met de keuze Carian CARe bij de bon lay-out gemiddeld een centimeter papier per bon. De keuze Carian CARe herkent u aan het Carian CARe logo (zie afbeelding) in de bon editor in InControl. maak uw co2-voetafdruk kleiner Naast de bomen die nodig zijn om papier te maken heeft de productie en het vervoer van papier ook impact op het milieu. Garantie, Service & Support problemen? Indien u door bijv. stroomstoringen, onverwachte handelingen etc. de kassa vastloopt of op een andere wijze niet meer te gebruiken is, dan drukt u de aan/uit schakelaar 2 seconden in. De kassa schakelt zich dan uit. Hierna schakelt u de kassa weer in. Het systeem heeft een backup functie waarbij de laatst uitgevoerde transactie hersteld wordt. U dient de correctheid hiervan zelf te controleren. garantie, service & support Garantie 2 jaar standaard op basis van carry-in. Onze helpdesk medewerkers van onze support-lijn kunt u dagelijks telefonisch bereiken. Kijk voor de juiste adresgegevens van uw Service Partner op de achterzijde van deze EasQuickstart of De wijze waarop Service & Support wordt verleend kan per land verschillen. Voor vragen over Service & Support kunt u terecht bij de betreffende Service Partner van uw land care Kassa-systemen die verbonden zijn met een internetverbinding kunnen bij problemen door een helpdesk medewerker worden overgenomen waardoor noodzakelijke aanpassingen direct in uw bijzijn kunnen worden uitgevoerd. Voor meer informatie over garantie, service & support verwijzen wij naar onze website

15 Carian BV Ramgatseweg 7A 4941 VN Raamsdonksveer The Netherlands T. +31 (0) F. +31 (0) E. I. I. All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners - technical and ergonomic specifications can be changed without notice

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE

INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE INTRODUCTIE SNELSTART XD DE NIEUWE GENERATIE BOEKHOUDSOFTWARE Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemene kenmerken 4 Het programma in gebruik nemen 5 Installatie 5 Het invoeren van de licentiecode 5 De navigatie

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M)

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie