Samenvatting VRKI wijziging maart 2014 Hoofdstuk 6 alarmering Technische versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting VRKI wijziging maart 2014 Hoofdstuk 6 alarmering Technische versie"

Transcriptie

1 Samenvatting VRKI wijziging maart 2014 Hoofdstuk 6 alarmering Technische versie In dit document wordt een poging gedaan een toelichting te geven op de wijzigingen in de VRKI versie maart 2014, toegespitst op hoofdstuk 6 alarmering. Met opzet zijn voor de duidelijkheid alléén de hoofdzaken genoemd. Dit artikel is NIET bestemd voor specialisten datatransmissie, Alarmtransmissie Service Providers die VOP s ter beschikking kunnen stellen, fabrikanten, etc. Dit artikel maakt geen deel uit van de VRKI en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend. Vroeger: Vroeger was het zo heerlijk eenvoudig. Op een alarmsysteem sloot je een automatische telefoonkiezer (ATK) aan, bij luxe alarmsystemen zat die ATK al in de kast van de CCS, je maakte een koppeling met de (analoge)telefoonlijn, je zorgde voor een Eprom die hoorde bij het nummer van de PAC en klaar was Kees. In geval van een activering van het alarm sloot de ATK even de A-B lijn van de telefoonlijn kort (als je toevallig aan het bellen was werd de verbinding verbroken), wachtte op de kiestoon, belde het nummer van de PAC (die gaf een handshake als herkenning object), gaf alarmbericht door (afhankelijk van het protocol), voor de zekerheid 2 keer, de ontvanger in de PAC gaf aan dat de melding was binnengekomen en verbrak de verbinding ( kiss off ). En één keer per 24 uur moest er een testmelding naar de PAC worden verstuurd. Om te controleren of er ingeval van een alarmsituatie verbinding kon worden gemaakt met de PAC. Vroeger bestaat niet meer. VRKI 2012: Die transmissieverbinding tussen object met alarmsysteem en PAC bleek kwetsbaar. In de afgelopen jaren verschenen er veel andere transmissieverbindingen. Om te beginnen werd het analoge telefoonnet met impulskiezers (denk aan de draaischijf op het telefoontoestel) vervangen door toonkiezers (druktoetsen op telefoon), vervolgens kregen we een digitaal telefoonnet en toen een pallet aan mogelijkheden. CAI, GSM, GPRS, ISDN, Radio HF, Satelliet, glasvezel, Ip.. etc. Er ontstonden in beveiligingsland allerlei ontwikkelingen en stromingen. We noemen er enkele: Van: TBBS VIP NCP CCV Van: kiesverbinding en vastelijn naar niveaus voor AL1, AL2 en AL3 Van: allerlei varianten van de RKI (risicoklasse-indeling) naar allerlei varianten VRKI Van: 24 uurs melding naar netwerksignalering, staande verbinding en virtuele verbinding Van: standaard, zwaar en extra zwaar, E1, E2 en E3, vervolgens Es, En en Ez en nu Ed, E1, E2 en E3 Van: Nederlandse norm naar functionele eisen Eurpese norm Die Europese normen staan overigens al vanaf 2005 in de VRKI maar je hoorde er toen niet zoveel over praten. In het kort (niet alle vormen zijn benoemd) komt het hier op neer: NEN-EN algemene eisen transmissiesystemen + daarvoor noodzakelijke apparatuur NEN-EN eisen voor systemen die gebruik maken van vaste alarmverbindingen NEN-EN algemene eisen voor alarmtransmissieapparatuur binnen transmissietrajecten NEN-EN eisen voor apparatuur gebruikt in systemen die gebruik maken van vaste alarmverbindingen NEN-EN eisen voor apparatuur gebruikt in systemen met overdrachtseenheden die digitale signalen doorgeven via het openbare telefoonnetwerk In de NEN-EN tref je ook eisen aan die slaan op: Pagina 1 van 8

2 Gemiddelde transmissietijd 95% van alle transmissies Maximale transmissietijd Rapportagetijden Beschikbaarheid Maar Jip en Janneke hielden zich er niet zo mee bezig. Zij onthielden wél: AL1 heeft testmelding van 25 uur (volgens norm T2) AL2 heeft testmelding van 90 seconden (volgens norm T5) AL2 verbinding via netwerksignalering (bv ISDN-D) dan afwijkend een controle bericht end tot end (van processor tot processor) van alle in de transmissieweg opgenomen apparatuur om de 15 minuten Object met alarmsysteem PAC CCS modem verbinding Alarm ontvanger transmissie netwerk Verwerking software AL1 T2 25 uur AL2 T5 90 seconden AL2 netwerksignalering controlebericht per 15 minuten Uiteraard is de werkelijkheid veel complexer. Er dienen natuurlijk maatregelen te worden genomen om nabootsen van alarmtransmissiesysteem te voorkomen. En die eisen staan in de NEN-EN Globaal kent de norm: S1 S2 I1 I2 = toevoeging identiteit of adres aan verzonden bericht naar PAC = encryptie van identiteit of niet openbare code voor bericht naar PAC = informatiebeveiliging ter voorkoming van wijziging van verzonden informatie = informatiebeveiliging ter voorkoming van wijziging en lezen van verzonden informatie Natuurlijk staan er veel andere eisen in de norm maar op verzoek van Jip en Janneke zijn ze nog even weggelaten. Pagina 2 van 8

3 Alarmtransmissie over IP netwerken: In de VRKI 2012 komt een tabel voor (hoofdstuk ) waarin de verplichtingen zijn vermeld voor alarmtransmissie over IP netwerken. Er was inmiddels een Praktijkrichtlijn alarmtransmissie over IP netwerken gemaakt. Je vindt er taalkundig twee begrippen: Internet + back up Besloten netwerk (VPN - tunnel) + back up Voor veel alarminstallateurs met beperkte kennis van IP netwerken is/was er gelukkig een ontsnapping: Klasse 2 en 3 woningen, en klasse 1 en 2 bedrijven mogen via Internet zonder back up gemaakt worden en ook met GSM module. Wel is er bij een enkelvoudige verbinding - een verplichting voor noodstroomvoorziening van in de transmissie opgenomen componenten zoals routers, switches, filters die standaard geen noodstroom voorziening kennen. Je hoort installateurs veel praten over UPS. Probleem is dat de installatievoorschriften een noodstroomvoorziening van 12 uur voorschrijven maar UPS-jes halen in veel gevallen maar een noodstroomvoorziening van een half uur. Maar de praktijk is weerbarstig. Er ontstaat twijfel aan betrouwbaarheid van de alarmmeldingen: De installateur gaat over alarmsysteem en aansluiting op transmissie netwerk. En als de melding niet aankomt wordt hij hier mogelijk op aangesproken. De standaard internetproviders geven geen certificering af voor alarmtransmissie via IP netwerken PAC s moeten verklaring afgeven dat zij ingericht zijn op ontvangst van IP signalen maar hebben net als installateurs geen invloed op de internetproviders En tot overmaat van ramp spreken deskundigen elkaar tegen. En dat is tot op de dag van vandaag min of meer nog zo. Ondertussen wordt de druk om met alarmtransmissie te gaan voldoen aan Europese regelgeving steeds groter. Er ontstaat onder druk van commerciële belangen een niet aflatende stroom signalen dat de VRKI 2012 écht aangepast moest worden. VRKI januari 2014: In de VRKI versie januari 2014 was oorspronkelijk bepaald dat voor alle ATS categorieën in afwijking op de norm de beschikbaarheid mag worden aangetoond met een overzicht van de testmeldingen (rapportagetijden) Registraties van elk ATS dient op aanvraag aan de klant of installateur te worden verstrekt. Deze afwijkende manier van VoP was voor een aantal marktpartijen (ATSP s en CI s) onaanvaardbaar en men diende gewoon de norm te hanteren. Dit houd in dat u als installateur in alle gevallen, dus ook bij de lage risico s zou moeten beschikken over verificatie van de prestaties van een ATS. U bent als installateur aansprakelijk (via kwaliteitsdocument) en u moet deze dienst inkopen via een ATSP (Alarm transmissie Service Provider). Dat impliceert dat bij het laagste risico de prijs per maand omhoog zou gaan. Dat zou verstrekkende gevolgen hebben en kunnen betekenen dat veel klanten hun PAC abonnement opzeggen. Pagina 3 van 8

4 VRKI maart 2014: Het VEB bestuur heeft zich er voor hard gemaakt dat in afwijking van de Europese normering, voor objecten in de lagere risicoklassen, de Verificatie van de Prestaties (VOP) op een afwijkende manier mogen worden gerealiseerd, dus zonder gebruik te maken van een ATSP. De wijzigingen voor VRKI maart 2014 slaan eigenlijk alleen op hoofdstuk 6 VRKI: alarmering. Passend in deze tijd is dat alarmoverdracht over Ip steeds gangbaarder wordt. Maar sommige partijen in de beveiligingsbranche vinden alarmoverdracht over Ip niet betrouwbaar genoeg. Er zijn extra maatregelen nodig, waaronder beveiligde verbindingen en geen gebruik van internet. Al eerder noemde we de twee normen die hierbij van belang zijn: NEN-EN systeemeisen voor alarmsystemen NEN-EN eisen voor alarmtransmissiesystemen Daarnaast ontstond de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8136 Alarmtransmissie over IP-netwerken Leidraad voor ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud, gebaseerd op NEN-EN Wat betekent die VRKI maart 2014 nu voor u? We willen het niet te technisch maken, sommige normen lopen door elkaar heen en sommige normen gebruiken ook andere begrippen: De NEN-EN : spreekt over zes alarmtransmissie klassen ATS 1 t/m ATS 6 De NEN-EN : spreekt over 10 alarmtransmissie categorieën SP1 t/m SP 6 en DP1 t/m DP4 Indeling op basis van Grade 1 t/m Grade 4 Algehele verwarring: En vanaf hier slaat de verwarring toe en ontstaat bij sommige installateurs weerstand. De begrippen lopen door elkaar heen: Risicoklassen 1 t/m 4 (VRKI) (ook nog met klasse 3* en klasse 4*) Grades 1 t/m 4 ATS (alarmtransmissie klassen) 1 t/m 6 SP1 t/m SP 6 en DP1 t/m DP4 (de alarmtransmissie categorieën) Rapportagetijd primair Rapportagetijd alternatief ATP Rapportagetijd alternatief ATP bij primair uitval ATP Rapportagetijd ATS Beschikbaarheid ATSN Beschikbaarheid ATS Verplichte VOP Controlemelding Testmelding En een encyclopedie aan nieuwe begrippen (ze zijn gek geworden volgens Jip en Janneke!) (zie bijlage begrippen) VRKI versie maart 2014: wat valt u direct op? In de matrix van VRKI bedrijven en VRKI woningen (en uiteraard in het document VRKI Definities) wordt niet langer gesproken over de vertrouwde begrippen: AL0, AL1, AL2 en AL3. Daarvoor in de plaats treft u begrippen aan als: SP1, SP2, DP1, DP2, DP3 en DP4 (de ATS categorieën) Pagina 4 van 8

5 SP staat voor Single Path (enkelpadig alarmtransmissiesysteem) en DP staat voor Dual Path (dubbelpadig transmissie systeem) De VRKI versie maart 2014 kent de volgende ATS categorieën: VRKI en begrippen ATS categorieën Voor ATS geldt Oude benaming ATS categorie ATS 1 AL0 Optioneel SP1 ATS 3 AL1 SP2 of DP1 ATS 4 Nieuw ++* DP2 * Voorheen AL1 bij bedrijven klasse 3 ATS 5 AL2 DP3 ATS 6 AL3 DP4 Probleem voor installateur: In artikel van VRKI definities is bepaald dat de prestaties van een ATS dienen te worden geverifieerd. De norm noemt dat Verification of Performance (VOP) Dat kunt u zelf niet aanleveren dat moet een ATSP (Alarmtransmissie Service Provider) doen. Dus een PAC of andere aanbieder van alarmtransmissie en/of diensten. Werkbaar voor u als VEB installateur: In versie VRKI maart 2014 is overeengekomen dat: VOP niet verplicht is bij woningen klasse VOP niet verplicht is bij bedrijven klasse 1-2 met SP2 en DP1 Voor SP1 (ALO), SP2 en DP1 (AL1) is de verificatie van prestaties optioneel, volstaan kan worden met een overzicht van de controlemeldingen vanuit de CCS en alarmoverdrager (SPT). Het wordt afgeraden om voorstelbare redenen maar in de klassen hierboven mag u nog steeds een GSM als alarmoverdrager gebruiken Let op bij VRKI bedrijven Klasse 3: Voorheen mocht u die maken met een AL1 verbinding met één controlemelding per 25 uur. Een bedrijf in klasse 3 moet een betrouwbaardere verbinding hebben. Nu via internet verplicht met een DP2 dus met een rapportagetijd van 30 minuten. Die aan te tonen prestatie kunt u zelf niet leveren; daarvoor heeft u een ATSP nodig. In vakjargon: Die DP2 heeft één controle melding per 30 minuten op primaire verbinding (secundaire verbinding één per 25 uur). Beschikbaarheid en Verification of performance valt nu wel onder NEN-EN :2012. Rapportagetijd controlemelding testmelding Nu wordt het even lastig: De rapportagetijd is een controlemelding tussen alarmoverdrager en ontvanger in de PAC De testmelding is een controlemelding tussen de CCS en de alarmontvanger in de PAC De testmelding uit je alarmsysteem is er voor bedoeld om vast te stellen dat de CCS nog functioneert. Je CCS zou immers "dood" kunnen gaan (kan voorkomen bij bliksemontladingen) terwijl nu je ATS mogelijk wel blijft functioneren. Pagina 5 van 8

6 Nu gebruiken leveranciers in hun specificaties naast rapportagetijden voor controlemeldingen tussen CCS en ontvanger in de PAC verschillende benamingen: soms testmelding dan weer controlemelding Rapportagetijden en testmeldingen Rapportagetijd ATS Testmelding AS SP1 32 dagen 24 uur SP2 25 uur 24 uur SP3 30 minuten 24 uur SP4 3 minuten 24 uur SP5 90 seconden 24 uur SP6 20 seconden 24 uur DP1 25 uur 24 uur DP2 30 minuten 24 uur DP3 3 minuten 24 uur DP4 90 seconden 24 uur Opmerking: in de VRKI zijn op verzoek van verzekeraars SP3, SP4, SP5 en SP6 niet opgenomen Object met alarmsysteem ARC (PAC) Alarm systeem Gscheiden netwerkeniedeen Alarm overdrager Transmissie netwerk bij een DP twee gescheiden netwerken Alarm ontvanger Verwerking software SP1 en SP2 + DP1 t/m DP4 + Testmelding (= ook controlemelding) altijd één keer per 24 uur Pagina 6 van 8

7 VRKI woningen: Voor de VRKI Woningen ziet de tabel er zo uit: Klasse Oude benaming Transmissie ATS categorie Bijzonderheden Klasse 1 AL0 SP1 GSM kiezer toegestaan Klasse 2 AL1 SP2 of DP1 Geen VOP geen ATSP nodig GSM kiezer toegestaan Klasse 3 AL1 SP2 of DP1 Geen VOP geen ATSP nodig GSM kiezer toegestaan Klasse 4 AL2 DP3 ATSP nodig rapportagetijd 3 min VRKI bedrijven: Voor de VRKI Bedrijven ziet de tabel er zo uit: Klasse Oude benaming Transmissie ATS categorie Bijzonderheden Klasse 1 AL1 SP2 of DP1 Geen VOP geen ATSP nodig GSM kiezer toegestaan Klasse 2 AL1 SP2 of DP1 Geen VOP geen ATSP nodig Klasse 3 AL1 Eis is nu verhoogd! DP2 GSM kiezer toegestaan ATSP nodig rapportagetijd 30 min Klasse 3* AL2 DP3 ATSP nodig rapportagetijd 3 min Klasse 4 AL2 DP3 ATSP nodig rapportagetijd 3 min Klasse 4 * AL3 DP4 ATSP nodig rapportagetijd 90 seconden Bijlage: Begrippen ACE aanvullende bedieningsapparatuur (ancillary control equipment) ADSL Asymmetric Digital Subscriber Loop) standaard voor een digitale technologie AL Niveau alarmtransmissie traject AM antimaskering ARC particuliere alarmcentrale (PAC) (alarm receiving centre) AS Intruder Alarm System alarmsysteem ATK Automatic phone dialer automatische telefoonkiezer ATP Alarm Transmissie Path alarmtransmissiepad ATS Alarm transmission system alarmtransmissiesysteem (ATS categorie) ATSN alarmtransmissieservicenetwerk (alarm transmission service network) ATSP Alarm Transmission Service Provider) alarmtransmissie serviceprovider BAV Besloten alarmtransmissieverbinding CIE besturings-, bedienings- en aanduidingsapparatuur (control and indicating equipment) Pagina 7 van 8

8 DP Dual Paht dubbelpadig alarmtransmissiesysteem EN Europese norm GPRS General Packet Radio Service draadloos netwerk. Grade Security Grade) niveau waaraan moet worden voldaan GSM Global System for Mobile Communications) standaard voor digitale mobiele telefonie HAS overvalalarmsyste(e)m(en) (hold-up alarm system(s)) IAS inbraakalarmsyste(e)m(en) (intruder alarm system(s)) I&HAS inbraak- en overvalalarmsyste(e)m(en) (intrusion and hold-up alarm system(s)) ISDN Integrated Services Digital Network) is een vorm van digitale telefonie IP internetprotocol IPsec Internet Protocol Security) standaard v h beveiligen v internetprotocol door encryptie MCT Monitoring Centre Tranciever) alarmontvangstapparatuur in de ARC NEN Nederlandse norm NEN-EN Nederlandse implementatie van een Europese norm NPR Nederlandse Praktijk Richtlijn PS voeding (power supply) Qos Quality of service) netwerk dat bepaald verkeer voorrang geeft (snelheid / capaciteit) RCT Receiving Centre Transceiver alarmontvanger in de PAC RF radiofrequent / radiografisch Shared line Gedeelde lijnverbinding met andere gebruikers SP(..) Single Path) enkelpadig alarmtransmissiesysteem SPT alarmoverdrager in het beveiligd gebied (supervised premises transceiver) TN Transmission network) netwerk tussen alarmtransmissieapparatuur (SPT,RCT, MCT) TS Europese technische specificatie UPS Uninterruptible Power Supply (niet onderbreekbare voeding /noodstroomvoorziening) VC Virtueel Circuit VoIP Voice over IP hierbij wordt het internet gebruikt om spraak te transporteren VOP Verification of performance) verificatie van prestaties VRKI Verbeterde risicoklassen indeling WD waarschuwingsapparaat (warning device) Pagina 8 van 8

In het kader van dit hoofdstuk en in de genoemde referentie documenten worden de volgende afkortingen gebruikt:

In het kader van dit hoofdstuk en in de genoemde referentie documenten worden de volgende afkortingen gebruikt: 6 ALARMERING 6.1 VOORGESCHIEDENIS In de revisie van hoofdstuk 6 is een aansluiting gemaakt tussen de niveaus (AL0 t/m AL3) voor de alarmtransmissie trajecten en de indeling in Security Grades die worden

Nadere informatie

NPR 8136. Alarmtransmissie over IP. September 28, 2012 Hilversum, ASPO. NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1

NPR 8136. Alarmtransmissie over IP. September 28, 2012 Hilversum, ASPO. NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1 NPR 8136 Alarmtransmissie over IP Juli 3, 2012 September 28, 2012 Hilversum, ASPO NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1 Taakgroep Alarmtransmissie even voorstellen Iwan Debets (voorzitter) Monique Bosboom

Nadere informatie

Even voorstellen: Clemens Jans RSE. Vanaf 1984 t/m heden werkzaam in de beveiligingsbranche Voorheen diverse gerenommeerde beveiligingsbedrijven

Even voorstellen: Clemens Jans RSE. Vanaf 1984 t/m heden werkzaam in de beveiligingsbranche Voorheen diverse gerenommeerde beveiligingsbedrijven Even voorstellen: Clemens Jans RSE Vanaf 1984 t/m heden werkzaam in de beveiligingsbranche Voorheen diverse gerenommeerde beveiligingsbedrijven Vanaf 01-06-2014 Sales Manager ASB-Security BV Eindhoven

Nadere informatie

AoIP en Inbraakpreventie Nu geen actie over enkele jaren geen doormeldingen meer??!!

AoIP en Inbraakpreventie Nu geen actie over enkele jaren geen doormeldingen meer??!! AoIP en Inbraakpreventie Nu geen actie over enkele jaren geen doormeldingen meer??!! totaal leverancier voor elektronische beveiligingsproducten Henk Wildeman totaal Installateur voor elektrotechnische

Nadere informatie

Technische Commissie Verbond van BeveilingsOrganisaties. Advies. Alarmtransmissie over IP-netwerken

Technische Commissie Verbond van BeveilingsOrganisaties. Advies. Alarmtransmissie over IP-netwerken Advies Alarmtransmissie over IP-netwerken 07//072 (ontwerp) 1/21 12-04-2007 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Onderwerp en toepasbaarheid... 5 2.1 Toepassingsgebied... 5 3 Normatieve verwijzingen... 6 4

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Commerciële Dienstbeschrijving Zakelijk Alarm op een breedbandverbinding van KPN juni 2014

Commerciële Dienstbeschrijving Zakelijk Alarm op een breedbandverbinding van KPN juni 2014 1 Commerciële Dienstbeschrijving Zakelijk Alarm op een breedbandverbinding van KPN juni 2014 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Voordelen... 3 2 Functionele beschrijving... 5 2.1 Hoe

Nadere informatie

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011

Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Presentatie TCP/IP voor LPCB Nederland 20 en 28 juni 2011 Van Dusseldorp Training Programma 1. Activiteiten Van Dusseldorp Training 2. Alarmcommunicatie algemeen 3. LAN-WAN 4. Toegangsnetwerken

Nadere informatie

alarm over ip GriJp NU UW KaNS

alarm over ip GriJp NU UW KaNS alarm over ip GriJp NU UW KaNS De praktijkgerichte instructie voor de beveiligingsinstallateur waaier 5 Analoog wordt IP. Stap nu samen met de leveranciers van hardware, verbindingen (providers) en particuliere

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

We are all going IP...I hope you are ready?

We are all going IP...I hope you are ready? We are all going IP......I hope you are ready? Echter Uw alarmbericht moet altijd Gegarandeerd op tijd Gegarandeerd veilig bij de PAC worden afgeleverd! Onderwerpen ASPO Gegarandeerde doormelding van Alarm

Nadere informatie

We are all going IP...I hope you are ready?

We are all going IP...I hope you are ready? We are all going IP......I hope you are ready? Echter Uw alarmbericht moet altijd Gegarandeerd op tijd Gegarandeerd veilig bij de PAC worden afgeleverd! Opgericht in 1979, bestaat thans 27 jaar, gevestigd

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

Veiliger wonen en zorg op afstand via glasvezel. 28 mei 2015 Piet Bekenkamp Bas van der Kolk

Veiliger wonen en zorg op afstand via glasvezel. 28 mei 2015 Piet Bekenkamp Bas van der Kolk Veiliger wonen en zorg op afstand via glasvezel 28 mei 2015 Piet Bekenkamp Bas van der Kolk Agenda Update project Planning Categorie 2 en 3 Bestaande diensten over glasvezel (OBN) Zorg op afstand (Lunetzorg)

Nadere informatie

Whitepaper. Technische controle Alarmoverdracht & VRKI WP

Whitepaper. Technische controle Alarmoverdracht & VRKI WP Whitepaper Technische controle Alarmoverdracht & VRKI WP 2016-001 1 VEBON 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Vice President Euralarm ( zie www.euralarm.org) Chairman Euralarm Security Devision

Vice President Euralarm ( zie www.euralarm.org) Chairman Euralarm Security Devision Jos van Kampen Vice President Euralarm ( zie www.euralarm.org) Chairman Euralarm Security Devision Voorzitter NEC 79 Nederlandse Normcommissie Alarmsystemen van het NEN Chairman-Convener WG 14 Alarm Receiving

Nadere informatie

School Glas. Wel zo zorgeloos

School Glas. Wel zo zorgeloos School Glas Wel zo zorgeloos SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea

Presentatie VRKI. ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea Presentatie VRKI ing. Robert van Tongeren rr senior risico adviseur Achmea 1 19950176 Risicoklassen indeling was voor woningen, winkels, showrooms, bedrijven en instellingen. Met de introductie van de

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 FttH Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Definities... 3 2. Dienstbeschrijving... 4 2.1. Overzicht van de FttH diensten... 4 2.2. Looptijd

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Parking Glas. Wel zo zorgeloos

Parking Glas. Wel zo zorgeloos Parking Glas Wel zo zorgeloos ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Industry Glas. Wel zo zorgeloos

Industry Glas. Wel zo zorgeloos Industry Glas Wel zo zorgeloos IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Medical Glas. Wel zo zorgeloos

Medical Glas. Wel zo zorgeloos Medical Glas Wel zo zorgeloos MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

InternetPlusBellen & alarmsystemen aangesloten op een alarmcentrale

InternetPlusBellen & alarmsystemen aangesloten op een alarmcentrale Datum Auteur Telefoon InternetPlusBellen & alarmsystemen aangesloten op een alarmcentrale Beschrijving van de huidige situatie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 InternetPlusBellen en de Experia Box van 4 3

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Certificatie van alarmcommunicatie netwerken

Certificatie van alarmcommunicatie netwerken 10 december 2013 Definitief Certificatie van alarmcommunicatie netwerken Certification of alarm transmission systems (ATS) Voorwoord Kiwa Dit certificatieschema (Beoordelingsrichtlijn) is opgesteld door

Nadere informatie

Catering Glas. Wel zo zorgeloos

Catering Glas. Wel zo zorgeloos Catering Glas Wel zo zorgeloos CateringConnect is een totaalconcept voor de Caterings branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Office Glas. Wel zo zorgeloos

Office Glas. Wel zo zorgeloos Office Glas Wel zo zorgeloos OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken van

Nadere informatie

Welkom bij WebWay. Sluit alles aan

Welkom bij WebWay. Sluit alles aan ALARM SIGNALLING Welkom bij WebWay. Wij zijn een alarm transmissie provider welke een beveiligde levering van uw alarmen en gebeurtenissen beheert naar de meldkamers Thuis Zakelijk Bedrijven Sluit alles

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

RealEstate Glas. Wel zo zorgeloos

RealEstate Glas. Wel zo zorgeloos RealEstate Glas Wel zo zorgeloos RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor uw

Nadere informatie

Security DSL. Wel zo zorgeloos

Security DSL. Wel zo zorgeloos Security DSL Wel zo zorgeloos SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet toegang?

Nadere informatie

ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING.

ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING. ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING. De alarmcentrale van SECURITY MONITORING CENTRE werkt conform de voorschriften van INCERT T020 en is goedgekeurd volgens ISO9001. Alarmbewaking. Beschrijving van de verschillende

Nadere informatie

IP & GPRS IP en/of GPRS transceivers

IP & GPRS IP en/of GPRS transceivers IP & GPRS IP en/of GPRS transceivers Universele oplossingen van Alphatronics voor optimale (alarm)communicatie over IP en/of GPRS IP/GPRS serie DE TOEKOMST IS ALL-IP ZOWEL DE CONSUMENT ALS HET BEDRIJFSLEVEN

Nadere informatie

Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur

Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur Document 002079 Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties

Nadere informatie

Tarieven ASC Camera Camera alarmverificatie abonnement per camera 61,00

Tarieven ASC Camera Camera alarmverificatie abonnement per camera 61,00 Tarieven ASC 2016 Alarm aansluitingen analoog of IP: Abonnement AL1 particulier 196,00 Abonnement AL1 bedrijf 276,00 Abonnement AL2 343,00 Back-up aansluiting 84,00 Brandmeldsysteem uitsluitend voor brandmeldingen

Nadere informatie

Instellingen Octalarm IP satelliet

Instellingen Octalarm IP satelliet Algemeen Om het Octalarm IP meldingen te laten versturen naar de eurocross alarmcentrale is er een protocol in de alarmmelder toegevoegd. Ditzelfde protocol is in de UMO geïmplementeerd, de alarmafhandeling

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen

we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen we secure YOUR network Versleuteling voice en data verkeer voor optimale beveiliging verbindingen 2connect-IT informatiedag 2012 Agenda Introductie Mobiele communicatie Combinatie met 2connect-IT Introductie

Nadere informatie

Secvest Draadloos Alarmsysteem

Secvest Draadloos Alarmsysteem Pagina 1 of 6 Mobiele bediening via geïntegreerde webbrowser of met app (Android/iOS) Tot 6 IP-binnencamera s integreerbaar Videoverificatie bij alarm per e-mail of push-bericht Tot 48 melders en 4 draadgebonden

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2000 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 5 4 Probleemwijzer 6 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Geproduceerd door: De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Alphatronics B.V. Watergoorweg 71 3861 MA NIJKERK Tel: 033-2459944 Fax: 033-2453149 www.alphatronics.nl

Nadere informatie

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld.

Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. Wat is ISDN2? Met ISDN2, heeft u twee telefoonlijnen die geschikt zijn voor spraak, data, fax en beeld. U kunt uw ISDN2 eenvoudig uitbreiden. Heeft u tot vijf ISDN2-lijnen nodig kies dan voor ISDN2 meervoudig.

Nadere informatie

MPL Firewall. Wel zo veilig!

MPL Firewall. Wel zo veilig! MPL Firewall Wel zo veilig! MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig en eenvoudig

Nadere informatie

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer

Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Installatierichtlijn routers, alarmering i.v.m. Pin verkeer Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beveiliging in combinatie met ander gebruik van de router 4 3. Configureren van de router 4 3.1. Gecertificeerd netwerk

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie. Optibel adapter Sipura 2102

Installatiehandleiding. Optibel telefonie. Optibel adapter Sipura 2102 Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2102 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 6 4 Probleemwijzer 7 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet Verkort overzicht verplichte instellingen AgroAlarm Start instellen vanuit de fabrieksinstelling. Indien onderwerp en instelling niet worden benoemd kan de standaard fabrieksinstelling blijven staan. Hoofdmenu

Nadere informatie

AlphaCom Overzicht IP producten Alphatronics. Uitstekende IP oplossingen voor optimale (alarm)communicatie over IP

AlphaCom Overzicht IP producten Alphatronics. Uitstekende IP oplossingen voor optimale (alarm)communicatie over IP AlphaCom Overzicht IP producten Alphatronics Uitstekende IP oplossingen voor optimale (alarm)communicatie over IP DE TOEKOMST IS ALL-IP NAAST DE CONSUMENT GAAT NU OOK HET BEDRIJFSLEVEN VOLOP GEBRUIK MAKEN

Nadere informatie

De print van de centrale is hardwarematig aangepast waardoor een upgrade is niet mogelijk is.

De print van de centrale is hardwarematig aangepast waardoor een upgrade is niet mogelijk is. Galaxy Flex 3 FAQ Let Op!! Sommige instellingen hebben te maken met regelgeving. Controleer daarom of het aanpassen van een instelling niet in strijd is met de regels waar uw installatie aan moet voldoen.

Nadere informatie

Horeca DSL. Wel zo zorgeloos

Horeca DSL. Wel zo zorgeloos Horeca DSL Wel zo zorgeloos HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging

Nadere informatie

Hotel DSL. Wel zo zorgeloos

Hotel DSL. Wel zo zorgeloos Hotel DSL Wel zo zorgeloos HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking

Nadere informatie

ComServer Module Polycom Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer...

ComServer Module Polycom Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer... ComServer Module Voor zorgspecifieke berichtcommunicatie en meer... KWS6000 IP-DECT Naast telefonie speelt in de zorg het informeren van medewerkers een grote rol. Met KWS6000 IP-DECT kiest u voor een

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

AlphaVision New Generation Beveiligingssysteem. De high-security centrale voor de optimale beveiliging van zakelijke objecten

AlphaVision New Generation Beveiligingssysteem. De high-security centrale voor de optimale beveiliging van zakelijke objecten AlphaVision New Generation Beveiligingssysteem De high-security centrale voor de optimale beveiliging van zakelijke objecten KIES VOOR HET BESTE SLOT OP UW DEUR KIES VOOR DE BESTE VOORZORGS- MAATREGELEN

Nadere informatie

Marine DSL. Wel zo zorgeloos

Marine DSL. Wel zo zorgeloos Marine DSL Wel zo zorgeloos MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook dataopslag in combinatie

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale

Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen

Nadere informatie

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Het is een landelijke trend dat steeds meer particulieren en ondernemers zich tegen criminaliteit gaan beveiligen. Bedrijven terreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

we secure YOUR network Veilige verbindingen Ries van Son

we secure YOUR network Veilige verbindingen Ries van Son we secure YOUR network Veilige verbindingen Kooy Symposium 2011 Cyber Operations Ries van Son Agenda Ontwikkeling Nederlandse beveiligingsproducten NBV Cyber security strategie Bestaande Nederlandse oplossingen

Nadere informatie

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties

VvBO Verbond van BeveiligingsOrganisaties Verbeterde Risicoklassenindeling Risicoklassen indelingen voor woningen Document D0/ Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties

Nadere informatie

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van elektronische alarmen Definitieve versie 1.1, dd 26 oktober 2006

Nadere informatie

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015

DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 DIENSTEN EN TARIEVEN 2015 Met een FARINGWELL Membership bent u altijd verzekerd van de service en kwaliteit van FARINGWELL. Naast de diensten op uw volgsysteem, kunt u via ons

Nadere informatie

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen.

OSCS. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. OpenScapeCommunicationServer Telecommunicatie anno 2013. Maatwerk van kwaliteit, betaalbaar en zonder zorgen. Uw telecom-kosten altijd in de hand met OSCS vanaf 4,95 OSCS is dé oplossing voor bedrijven

Nadere informatie

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room

Inhoud Systeem eisen Algemeen iprotect: Nieuw Apollo Inbraak IPvideo Control room Inhoud Inleiding... 3 Systeem eisen... 3 Ondersteunde servers... 3 Software (Server)... 3 Client specificaties... 3 Schermresolutie... 3 Algemeen iprotect:... 4 Lay-out... 4 Menu s structuur... 4 Vervallen

Nadere informatie

OH integratie. 20 September Fort Lent

OH integratie. 20 September Fort Lent OH integratie 20 September Fort Lent TVN-21 serie Integratie van OH ontvanger Overzicht Kenmerken Verkoop proposities Conclusie Live Demo 2 TruVision OH technologie Een gedeelte van de OH ontvanger software

Nadere informatie

Medical DSL. Wel zo zorgeloos

Medical DSL. Wel zo zorgeloos Medical DSL Wel zo zorgeloos MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Accountant DSL. Wel zo zorgeloos

Accountant DSL. Wel zo zorgeloos Accountant DSL Wel zo zorgeloos Inhoudsopgave AccountantsConnect brochure 1. Accountant Connect Netwerk 1.1. Accountant DSL Pagina 2 1. Accountant Connect Netwerk Ontzorgt en wel zo veilig Het Accountant

Nadere informatie

uw ICT partner ADSL Home en Business

uw ICT partner ADSL Home en Business uw ICT partner ADSL Home en Business ADSL Home en Business Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1.0 Introductie 2 1.1 Wat is DSL 2 1.2 Hoe werkt DSL 2 1.3 ADSL is de Asymmetrische variant van de DSL techniek

Nadere informatie

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect

NETWERKOPLOSSINGEN. IP Private Network. IPSEC Virtual Private Network. Metro Ethernet Connect NETWERKOPLOSSINGEN IPSEC Virtual Private Network IP Private Network Metro Ethernet Connect Signet Netwerkoplossingen OP MAAT GEMAAKTE OPLOSSINGEN VOOR KLEINE, GROTE OF COMPLEXE NETWERKEN Wanneer u op zoek

Nadere informatie

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet Versie 2.1, 4 mei 2016 Verkort overzicht verplichte instellingen AgroAlarm Start instellen vanuit de fabrieksinstelling. Indien onderwerp en instelling niet worden benoemd kan de standaard fabrieksinstelling

Nadere informatie

Wijzigingen januari 2013 1.04.03: toegevoegd: Protocol Automatische Branddoormelding Via PAC naar RAC

Wijzigingen januari 2013 1.04.03: toegevoegd: Protocol Automatische Branddoormelding Via PAC naar RAC Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen januari

Nadere informatie

Radio & Security. Complete Security BVBA. Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig!

Radio & Security. Complete Security BVBA. Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig! 2 Complete Security BVBA Radio & Security Niet alle 868 MHZ alarmsystemen zijn gelijkwaardig! De meest gebruikte frequentie voor SRD (Short Range Device) is 433 MHz. Naast alarmsystemen wordt deze frequentie

Nadere informatie

Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers. 23 mei 2013. Private GSM Private M2M

Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers. 23 mei 2013. Private GSM Private M2M Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers 23 mei 2013 Mixe Communication Solutions (MCS) Jan van Rossum MCS: twee hoofdpijlers Telefonie/besdrijfsnetwerk Machine to Machine Voice vast/mobiel, SMS &

Nadere informatie

CCS5000-serie. Inbraakbeveiligingssysteem. ccsmusdo. Eigenschappen. Algemeen. Technische eigenschappen. Toepassingen. CCS5000: eenvoud en comfort

CCS5000-serie. Inbraakbeveiligingssysteem. ccsmusdo. Eigenschappen. Algemeen. Technische eigenschappen. Toepassingen. CCS5000: eenvoud en comfort Sy s t e em v e i l i g Vo er u w c od e i n.... CCS5000-serie Design bediendeel met soft touch en keytag bediening Standaard 8 ingangen, maximaal 16 ingangen Detectielusbewaking, EOL, DEOL en Anti Mask

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

AlphaBox Bekabeld/draadloos alarmsysteem. Kies voor de optimale beveiliging van uw woonhuis of kantoor

AlphaBox Bekabeld/draadloos alarmsysteem. Kies voor de optimale beveiliging van uw woonhuis of kantoor AlphaBox Bekabeld/draadloos alarmsysteem Kies voor de optimale beveiliging van uw woonhuis of kantoor BEVEILIG UZELF OP DE BESTE MANIER HOE VERVELEND OOK, DE KANS DAT U SLACHTOFFER WORDT VAN EEN INBRAAK

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Store DSL. Wel zo zorgeloos

Store DSL. Wel zo zorgeloos Store DSL Wel zo zorgeloos StoreConnect is een totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten in uw winkel. Uw klant tevreden maken met het gemak van IP pinnen of gezellige sfeer doormiddel van muziek

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

Welkom bij WebWay. Sluit alles aan

Welkom bij WebWay. Sluit alles aan ALARM SIGNALLING Welkom bij WebWay. Wij zijn een alarm transmissie provider welke een beveiligde levering van uw alarmen en gebeurtenissen beheert naar de meldkamers Thuis Zakelijk Bedrijven Sluit alles

Nadere informatie

Sport DSL. Wel zo zorgeloos

Sport DSL. Wel zo zorgeloos Sport DSL Wel zo zorgeloos SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern, een

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca

WiFi2Connect. Ontzorgt de horeca WiFi2Connect HorecaConnect voor uw horeca onderneming. Wat biedt u dat? HorecaConnect biedt u het gemak van pinnen met IP pinnen, snel telefoneren met IP telefonie, een goede beveiliging met IP beveiliging

Nadere informatie

Security2Connect. Wel zo veilig

Security2Connect. Wel zo veilig Security2Connect Wel zo veilig MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale

Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale Exameneisen Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen

Nadere informatie

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn

Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn VoIP versus PABX Charles Heering, en Maarten Oberman, Oberman Telecom Management Consultants bv, Maarn Voor het tijdperk van Voice over IP (VoIP) zag de telecommanager zich bij de keuzes die gemaakt moesten

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie

Optibel Breedband Telefonie Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2100 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 september 2009 1 Deel 1 Opleiding... 3

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Nieuw: de PowerMax Plus centrale

Nieuw: de PowerMax Plus centrale Nieuw: de PowerMax Plus centrale Inleiding Nog meer gemak, nog meer mogelijkheden en nog meer flexibiliteit voor zowel de installateur als eindgebruiker. Dit alles gaat volledig op voor de nieuwe PowerMax

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Deliverable C: Standaard tekst uitvraag Standaardtekst voor uitvraag bij vervanging VRI's voor wegbeheerders (t.b.v. voorbereiding infrastructuur op

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast

De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De ontwerpmodule bedrijven is uitgebreid en aangepast De aanpassingen in de versie 2016 betreffen: Er is een sjabloon voor een kwaliteitsverklaring toegevoegd voor situaties waar geen certificaat of opleveringsbewijs

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie