Samenvatting VRKI wijziging maart 2014 Hoofdstuk 6 alarmering Technische versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting VRKI wijziging maart 2014 Hoofdstuk 6 alarmering Technische versie"

Transcriptie

1 Samenvatting VRKI wijziging maart 2014 Hoofdstuk 6 alarmering Technische versie In dit document wordt een poging gedaan een toelichting te geven op de wijzigingen in de VRKI versie maart 2014, toegespitst op hoofdstuk 6 alarmering. Met opzet zijn voor de duidelijkheid alléén de hoofdzaken genoemd. Dit artikel is NIET bestemd voor specialisten datatransmissie, Alarmtransmissie Service Providers die VOP s ter beschikking kunnen stellen, fabrikanten, etc. Dit artikel maakt geen deel uit van de VRKI en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend. Vroeger: Vroeger was het zo heerlijk eenvoudig. Op een alarmsysteem sloot je een automatische telefoonkiezer (ATK) aan, bij luxe alarmsystemen zat die ATK al in de kast van de CCS, je maakte een koppeling met de (analoge)telefoonlijn, je zorgde voor een Eprom die hoorde bij het nummer van de PAC en klaar was Kees. In geval van een activering van het alarm sloot de ATK even de A-B lijn van de telefoonlijn kort (als je toevallig aan het bellen was werd de verbinding verbroken), wachtte op de kiestoon, belde het nummer van de PAC (die gaf een handshake als herkenning object), gaf alarmbericht door (afhankelijk van het protocol), voor de zekerheid 2 keer, de ontvanger in de PAC gaf aan dat de melding was binnengekomen en verbrak de verbinding ( kiss off ). En één keer per 24 uur moest er een testmelding naar de PAC worden verstuurd. Om te controleren of er ingeval van een alarmsituatie verbinding kon worden gemaakt met de PAC. Vroeger bestaat niet meer. VRKI 2012: Die transmissieverbinding tussen object met alarmsysteem en PAC bleek kwetsbaar. In de afgelopen jaren verschenen er veel andere transmissieverbindingen. Om te beginnen werd het analoge telefoonnet met impulskiezers (denk aan de draaischijf op het telefoontoestel) vervangen door toonkiezers (druktoetsen op telefoon), vervolgens kregen we een digitaal telefoonnet en toen een pallet aan mogelijkheden. CAI, GSM, GPRS, ISDN, Radio HF, Satelliet, glasvezel, Ip.. etc. Er ontstonden in beveiligingsland allerlei ontwikkelingen en stromingen. We noemen er enkele: Van: TBBS VIP NCP CCV Van: kiesverbinding en vastelijn naar niveaus voor AL1, AL2 en AL3 Van: allerlei varianten van de RKI (risicoklasse-indeling) naar allerlei varianten VRKI Van: 24 uurs melding naar netwerksignalering, staande verbinding en virtuele verbinding Van: standaard, zwaar en extra zwaar, E1, E2 en E3, vervolgens Es, En en Ez en nu Ed, E1, E2 en E3 Van: Nederlandse norm naar functionele eisen Eurpese norm Die Europese normen staan overigens al vanaf 2005 in de VRKI maar je hoorde er toen niet zoveel over praten. In het kort (niet alle vormen zijn benoemd) komt het hier op neer: NEN-EN algemene eisen transmissiesystemen + daarvoor noodzakelijke apparatuur NEN-EN eisen voor systemen die gebruik maken van vaste alarmverbindingen NEN-EN algemene eisen voor alarmtransmissieapparatuur binnen transmissietrajecten NEN-EN eisen voor apparatuur gebruikt in systemen die gebruik maken van vaste alarmverbindingen NEN-EN eisen voor apparatuur gebruikt in systemen met overdrachtseenheden die digitale signalen doorgeven via het openbare telefoonnetwerk In de NEN-EN tref je ook eisen aan die slaan op: Pagina 1 van 8

2 Gemiddelde transmissietijd 95% van alle transmissies Maximale transmissietijd Rapportagetijden Beschikbaarheid Maar Jip en Janneke hielden zich er niet zo mee bezig. Zij onthielden wél: AL1 heeft testmelding van 25 uur (volgens norm T2) AL2 heeft testmelding van 90 seconden (volgens norm T5) AL2 verbinding via netwerksignalering (bv ISDN-D) dan afwijkend een controle bericht end tot end (van processor tot processor) van alle in de transmissieweg opgenomen apparatuur om de 15 minuten Object met alarmsysteem PAC CCS modem verbinding Alarm ontvanger transmissie netwerk Verwerking software AL1 T2 25 uur AL2 T5 90 seconden AL2 netwerksignalering controlebericht per 15 minuten Uiteraard is de werkelijkheid veel complexer. Er dienen natuurlijk maatregelen te worden genomen om nabootsen van alarmtransmissiesysteem te voorkomen. En die eisen staan in de NEN-EN Globaal kent de norm: S1 S2 I1 I2 = toevoeging identiteit of adres aan verzonden bericht naar PAC = encryptie van identiteit of niet openbare code voor bericht naar PAC = informatiebeveiliging ter voorkoming van wijziging van verzonden informatie = informatiebeveiliging ter voorkoming van wijziging en lezen van verzonden informatie Natuurlijk staan er veel andere eisen in de norm maar op verzoek van Jip en Janneke zijn ze nog even weggelaten. Pagina 2 van 8

3 Alarmtransmissie over IP netwerken: In de VRKI 2012 komt een tabel voor (hoofdstuk ) waarin de verplichtingen zijn vermeld voor alarmtransmissie over IP netwerken. Er was inmiddels een Praktijkrichtlijn alarmtransmissie over IP netwerken gemaakt. Je vindt er taalkundig twee begrippen: Internet + back up Besloten netwerk (VPN - tunnel) + back up Voor veel alarminstallateurs met beperkte kennis van IP netwerken is/was er gelukkig een ontsnapping: Klasse 2 en 3 woningen, en klasse 1 en 2 bedrijven mogen via Internet zonder back up gemaakt worden en ook met GSM module. Wel is er bij een enkelvoudige verbinding - een verplichting voor noodstroomvoorziening van in de transmissie opgenomen componenten zoals routers, switches, filters die standaard geen noodstroom voorziening kennen. Je hoort installateurs veel praten over UPS. Probleem is dat de installatievoorschriften een noodstroomvoorziening van 12 uur voorschrijven maar UPS-jes halen in veel gevallen maar een noodstroomvoorziening van een half uur. Maar de praktijk is weerbarstig. Er ontstaat twijfel aan betrouwbaarheid van de alarmmeldingen: De installateur gaat over alarmsysteem en aansluiting op transmissie netwerk. En als de melding niet aankomt wordt hij hier mogelijk op aangesproken. De standaard internetproviders geven geen certificering af voor alarmtransmissie via IP netwerken PAC s moeten verklaring afgeven dat zij ingericht zijn op ontvangst van IP signalen maar hebben net als installateurs geen invloed op de internetproviders En tot overmaat van ramp spreken deskundigen elkaar tegen. En dat is tot op de dag van vandaag min of meer nog zo. Ondertussen wordt de druk om met alarmtransmissie te gaan voldoen aan Europese regelgeving steeds groter. Er ontstaat onder druk van commerciële belangen een niet aflatende stroom signalen dat de VRKI 2012 écht aangepast moest worden. VRKI januari 2014: In de VRKI versie januari 2014 was oorspronkelijk bepaald dat voor alle ATS categorieën in afwijking op de norm de beschikbaarheid mag worden aangetoond met een overzicht van de testmeldingen (rapportagetijden) Registraties van elk ATS dient op aanvraag aan de klant of installateur te worden verstrekt. Deze afwijkende manier van VoP was voor een aantal marktpartijen (ATSP s en CI s) onaanvaardbaar en men diende gewoon de norm te hanteren. Dit houd in dat u als installateur in alle gevallen, dus ook bij de lage risico s zou moeten beschikken over verificatie van de prestaties van een ATS. U bent als installateur aansprakelijk (via kwaliteitsdocument) en u moet deze dienst inkopen via een ATSP (Alarm transmissie Service Provider). Dat impliceert dat bij het laagste risico de prijs per maand omhoog zou gaan. Dat zou verstrekkende gevolgen hebben en kunnen betekenen dat veel klanten hun PAC abonnement opzeggen. Pagina 3 van 8

4 VRKI maart 2014: Het VEB bestuur heeft zich er voor hard gemaakt dat in afwijking van de Europese normering, voor objecten in de lagere risicoklassen, de Verificatie van de Prestaties (VOP) op een afwijkende manier mogen worden gerealiseerd, dus zonder gebruik te maken van een ATSP. De wijzigingen voor VRKI maart 2014 slaan eigenlijk alleen op hoofdstuk 6 VRKI: alarmering. Passend in deze tijd is dat alarmoverdracht over Ip steeds gangbaarder wordt. Maar sommige partijen in de beveiligingsbranche vinden alarmoverdracht over Ip niet betrouwbaar genoeg. Er zijn extra maatregelen nodig, waaronder beveiligde verbindingen en geen gebruik van internet. Al eerder noemde we de twee normen die hierbij van belang zijn: NEN-EN systeemeisen voor alarmsystemen NEN-EN eisen voor alarmtransmissiesystemen Daarnaast ontstond de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8136 Alarmtransmissie over IP-netwerken Leidraad voor ontwerp, installatie, inspectie en onderhoud, gebaseerd op NEN-EN Wat betekent die VRKI maart 2014 nu voor u? We willen het niet te technisch maken, sommige normen lopen door elkaar heen en sommige normen gebruiken ook andere begrippen: De NEN-EN : spreekt over zes alarmtransmissie klassen ATS 1 t/m ATS 6 De NEN-EN : spreekt over 10 alarmtransmissie categorieën SP1 t/m SP 6 en DP1 t/m DP4 Indeling op basis van Grade 1 t/m Grade 4 Algehele verwarring: En vanaf hier slaat de verwarring toe en ontstaat bij sommige installateurs weerstand. De begrippen lopen door elkaar heen: Risicoklassen 1 t/m 4 (VRKI) (ook nog met klasse 3* en klasse 4*) Grades 1 t/m 4 ATS (alarmtransmissie klassen) 1 t/m 6 SP1 t/m SP 6 en DP1 t/m DP4 (de alarmtransmissie categorieën) Rapportagetijd primair Rapportagetijd alternatief ATP Rapportagetijd alternatief ATP bij primair uitval ATP Rapportagetijd ATS Beschikbaarheid ATSN Beschikbaarheid ATS Verplichte VOP Controlemelding Testmelding En een encyclopedie aan nieuwe begrippen (ze zijn gek geworden volgens Jip en Janneke!) (zie bijlage begrippen) VRKI versie maart 2014: wat valt u direct op? In de matrix van VRKI bedrijven en VRKI woningen (en uiteraard in het document VRKI Definities) wordt niet langer gesproken over de vertrouwde begrippen: AL0, AL1, AL2 en AL3. Daarvoor in de plaats treft u begrippen aan als: SP1, SP2, DP1, DP2, DP3 en DP4 (de ATS categorieën) Pagina 4 van 8

5 SP staat voor Single Path (enkelpadig alarmtransmissiesysteem) en DP staat voor Dual Path (dubbelpadig transmissie systeem) De VRKI versie maart 2014 kent de volgende ATS categorieën: VRKI en begrippen ATS categorieën Voor ATS geldt Oude benaming ATS categorie ATS 1 AL0 Optioneel SP1 ATS 3 AL1 SP2 of DP1 ATS 4 Nieuw ++* DP2 * Voorheen AL1 bij bedrijven klasse 3 ATS 5 AL2 DP3 ATS 6 AL3 DP4 Probleem voor installateur: In artikel van VRKI definities is bepaald dat de prestaties van een ATS dienen te worden geverifieerd. De norm noemt dat Verification of Performance (VOP) Dat kunt u zelf niet aanleveren dat moet een ATSP (Alarmtransmissie Service Provider) doen. Dus een PAC of andere aanbieder van alarmtransmissie en/of diensten. Werkbaar voor u als VEB installateur: In versie VRKI maart 2014 is overeengekomen dat: VOP niet verplicht is bij woningen klasse VOP niet verplicht is bij bedrijven klasse 1-2 met SP2 en DP1 Voor SP1 (ALO), SP2 en DP1 (AL1) is de verificatie van prestaties optioneel, volstaan kan worden met een overzicht van de controlemeldingen vanuit de CCS en alarmoverdrager (SPT). Het wordt afgeraden om voorstelbare redenen maar in de klassen hierboven mag u nog steeds een GSM als alarmoverdrager gebruiken Let op bij VRKI bedrijven Klasse 3: Voorheen mocht u die maken met een AL1 verbinding met één controlemelding per 25 uur. Een bedrijf in klasse 3 moet een betrouwbaardere verbinding hebben. Nu via internet verplicht met een DP2 dus met een rapportagetijd van 30 minuten. Die aan te tonen prestatie kunt u zelf niet leveren; daarvoor heeft u een ATSP nodig. In vakjargon: Die DP2 heeft één controle melding per 30 minuten op primaire verbinding (secundaire verbinding één per 25 uur). Beschikbaarheid en Verification of performance valt nu wel onder NEN-EN :2012. Rapportagetijd controlemelding testmelding Nu wordt het even lastig: De rapportagetijd is een controlemelding tussen alarmoverdrager en ontvanger in de PAC De testmelding is een controlemelding tussen de CCS en de alarmontvanger in de PAC De testmelding uit je alarmsysteem is er voor bedoeld om vast te stellen dat de CCS nog functioneert. Je CCS zou immers "dood" kunnen gaan (kan voorkomen bij bliksemontladingen) terwijl nu je ATS mogelijk wel blijft functioneren. Pagina 5 van 8

6 Nu gebruiken leveranciers in hun specificaties naast rapportagetijden voor controlemeldingen tussen CCS en ontvanger in de PAC verschillende benamingen: soms testmelding dan weer controlemelding Rapportagetijden en testmeldingen Rapportagetijd ATS Testmelding AS SP1 32 dagen 24 uur SP2 25 uur 24 uur SP3 30 minuten 24 uur SP4 3 minuten 24 uur SP5 90 seconden 24 uur SP6 20 seconden 24 uur DP1 25 uur 24 uur DP2 30 minuten 24 uur DP3 3 minuten 24 uur DP4 90 seconden 24 uur Opmerking: in de VRKI zijn op verzoek van verzekeraars SP3, SP4, SP5 en SP6 niet opgenomen Object met alarmsysteem ARC (PAC) Alarm systeem Gscheiden netwerkeniedeen Alarm overdrager Transmissie netwerk bij een DP twee gescheiden netwerken Alarm ontvanger Verwerking software SP1 en SP2 + DP1 t/m DP4 + Testmelding (= ook controlemelding) altijd één keer per 24 uur Pagina 6 van 8

7 VRKI woningen: Voor de VRKI Woningen ziet de tabel er zo uit: Klasse Oude benaming Transmissie ATS categorie Bijzonderheden Klasse 1 AL0 SP1 GSM kiezer toegestaan Klasse 2 AL1 SP2 of DP1 Geen VOP geen ATSP nodig GSM kiezer toegestaan Klasse 3 AL1 SP2 of DP1 Geen VOP geen ATSP nodig GSM kiezer toegestaan Klasse 4 AL2 DP3 ATSP nodig rapportagetijd 3 min VRKI bedrijven: Voor de VRKI Bedrijven ziet de tabel er zo uit: Klasse Oude benaming Transmissie ATS categorie Bijzonderheden Klasse 1 AL1 SP2 of DP1 Geen VOP geen ATSP nodig GSM kiezer toegestaan Klasse 2 AL1 SP2 of DP1 Geen VOP geen ATSP nodig Klasse 3 AL1 Eis is nu verhoogd! DP2 GSM kiezer toegestaan ATSP nodig rapportagetijd 30 min Klasse 3* AL2 DP3 ATSP nodig rapportagetijd 3 min Klasse 4 AL2 DP3 ATSP nodig rapportagetijd 3 min Klasse 4 * AL3 DP4 ATSP nodig rapportagetijd 90 seconden Bijlage: Begrippen ACE aanvullende bedieningsapparatuur (ancillary control equipment) ADSL Asymmetric Digital Subscriber Loop) standaard voor een digitale technologie AL Niveau alarmtransmissie traject AM antimaskering ARC particuliere alarmcentrale (PAC) (alarm receiving centre) AS Intruder Alarm System alarmsysteem ATK Automatic phone dialer automatische telefoonkiezer ATP Alarm Transmissie Path alarmtransmissiepad ATS Alarm transmission system alarmtransmissiesysteem (ATS categorie) ATSN alarmtransmissieservicenetwerk (alarm transmission service network) ATSP Alarm Transmission Service Provider) alarmtransmissie serviceprovider BAV Besloten alarmtransmissieverbinding CIE besturings-, bedienings- en aanduidingsapparatuur (control and indicating equipment) Pagina 7 van 8

8 DP Dual Paht dubbelpadig alarmtransmissiesysteem EN Europese norm GPRS General Packet Radio Service draadloos netwerk. Grade Security Grade) niveau waaraan moet worden voldaan GSM Global System for Mobile Communications) standaard voor digitale mobiele telefonie HAS overvalalarmsyste(e)m(en) (hold-up alarm system(s)) IAS inbraakalarmsyste(e)m(en) (intruder alarm system(s)) I&HAS inbraak- en overvalalarmsyste(e)m(en) (intrusion and hold-up alarm system(s)) ISDN Integrated Services Digital Network) is een vorm van digitale telefonie IP internetprotocol IPsec Internet Protocol Security) standaard v h beveiligen v internetprotocol door encryptie MCT Monitoring Centre Tranciever) alarmontvangstapparatuur in de ARC NEN Nederlandse norm NEN-EN Nederlandse implementatie van een Europese norm NPR Nederlandse Praktijk Richtlijn PS voeding (power supply) Qos Quality of service) netwerk dat bepaald verkeer voorrang geeft (snelheid / capaciteit) RCT Receiving Centre Transceiver alarmontvanger in de PAC RF radiofrequent / radiografisch Shared line Gedeelde lijnverbinding met andere gebruikers SP(..) Single Path) enkelpadig alarmtransmissiesysteem SPT alarmoverdrager in het beveiligd gebied (supervised premises transceiver) TN Transmission network) netwerk tussen alarmtransmissieapparatuur (SPT,RCT, MCT) TS Europese technische specificatie UPS Uninterruptible Power Supply (niet onderbreekbare voeding /noodstroomvoorziening) VC Virtueel Circuit VoIP Voice over IP hierbij wordt het internet gebruikt om spraak te transporteren VOP Verification of performance) verificatie van prestaties VRKI Verbeterde risicoklassen indeling WD waarschuwingsapparaat (warning device) Pagina 8 van 8

InternetPlusBellen & alarmsystemen aangesloten op een alarmcentrale

InternetPlusBellen & alarmsystemen aangesloten op een alarmcentrale Datum Auteur Telefoon InternetPlusBellen & alarmsystemen aangesloten op een alarmcentrale Beschrijving van de huidige situatie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 InternetPlusBellen en de Experia Box van 4 3

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam

IP Telefonie. Afstudeerscriptie. door Steyn Huizinga. Afstudeerstage bij ASP4all Hosting B.V. Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Afstudeerscriptie door Steyn Huizinga Afstudeerstage bij Technische Informatica Hogeschool van Amsterdam Copyright ASP4ALL Hosting B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

industrial ethernet R.A.Hulsebos

industrial ethernet R.A.Hulsebos industrial ethernet industrial ethernet R.A.Hulsebos Inhoud 1. Dertig jaar Ethernet 13 1.1 Still going strong 13 1.2 Richting industrieel gebruik 13 1.3 Positie van Ethernet ten opzichte van veldbussen

Nadere informatie

Risico s en maatregelen bij de introductie van VoIP in de (groot)zakelijke markt

Risico s en maatregelen bij de introductie van VoIP in de (groot)zakelijke markt Compact 2007/4 Risico s en maatregelen bij de introductie van VoIP in de (groot)zakelijke markt Ir. B.L.G. Bastiaans en R. van der Sanden CISA Steeds meer bedrijven vervangen bestaande telefoniecentrales

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties

Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties Gezamenlijk naar efficiën ter Minder uitval van de pinketen Omzetten van cases naar acties en veiliger betalingsverkeer Rapport bij het SBEB project storingen door dr. Jaap Akkermans Leidschendam, Inhoudsopgave

Nadere informatie

MKB. Best Choice. duidelijke communicatie. Verder in dit nummer: KPN-actie misleidend voor klanten Het Partnerprogramma

MKB. Best Choice. duidelijke communicatie. Verder in dit nummer: KPN-actie misleidend voor klanten Het Partnerprogramma J A A R G A N G 2 N U M M E R 5 W I N T E R 2 0 1 0 MKB Best Choice 2010 2011 in staat het in teken het teken van van duidelijke communicatie Verder in dit nummer: Klantcase Waternet aan Waternet het woord

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

Internet Pro. Dienstbeschrijving

Internet Pro. Dienstbeschrijving Internet Pro Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Dienstbeschrijving 1.2 Toepassingen in de praktijk 1.3 Doelgroep 2. Opbouw van Internet Pro 5 2.1 Toegang tot het netwerk: Access 2.2 Internet

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

Wat kost dat? Met de hiervoor genoemde wensenlijstjes benaderde WM Pro zes VoIP-leveranciers en vroeg hen

Wat kost dat? Met de hiervoor genoemde wensenlijstjes benaderde WM Pro zes VoIP-leveranciers en vroeg hen internet AUTEUR: Gertjan Groen IP-telefonie DE SPRONG IN HET DIEPE Vooral bij het MKB hapert de invoering van IP-telefonie, bellen via netwerken en internet. En dat is zonde, want IP-bellen is vooral flexibel

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie

Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie Hoe kunt u profiteren van IP-telefonie E e n h a n d l e i d i n g v o o r h e t m i d d e n - e n k l e i n b e d r i j f Van Swyx en de CMA I N H O U D S O P G A V E 4-5 VOORWOORD door de CMA 6-7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Introductie in IP Communicatie

Introductie in IP Communicatie AMR ict: De specialist voor IP communicatie Oplossingen Introductie in IP Communicatie Vroeger bestond er een strikte scheiding tussen de telefoniewereld en computernetwerken. Binnen ICT infrastructuren

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie