1 Inhoudsopgave h.e.n.k.: Inleiding Systeemeisen... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Inhoudsopgave... 1. 2 h.e.n.k.: Inleiding... 4. 3 Systeemeisen... 5"

Transcriptie

1 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave h.e.n.k.: Inleiding Systeemeisen Wijzigingen in h.e.n.k Wijzigingen in release Wijzigingen in release Effect van de wijzigingen op het energiegebruik Wijzigingen in release Effect van de wijzigingen op het energiegebruik Wijzigingen in release Wat kan h.e.n.k Bouwkundig Gebouwgebruik & Klimaat Installaties Resultaten Optimalisaties Overstappen naar de nieuwe release Overstappen naar h.e.n.k Overstappen naar h.e.n.k Overstappen van eerdere versies naar h.e.n.k Werkwijze om een h.e.n.k. berekening te maken Start Invoer Berekenen en Presenteren Standaard instellingen Handigheden bij het gebruik van h.e.n.k Opslaan van resultaten Grafieken en figuren afdrukken Grafieken en figuren exporteren naar het klembord Kleur van het gebouw veranderen Een rapport genereren en afdrukken Starteigenschappen van h.e.n.k Rekenmachine Inhoudsopgave 1

2 9 Invoer gegevens nieuw bestand Project gegevens Gebouw definiëren Zonder visualisatie Met Visualisatie Geometrie invoeren met behulp van de CAD-koppeling Gebouw functie Eerste scherm Tweede scherm Gebouw eigenschappen Bouwkundige eigenschappen van het gehele gebouw Bouwkundige eigenschappen van de gevels Fysische eigenschappen van de ramen Installaties Een opgeslagen bestand bewerken Standaard berekeningseigenschappen Beschrijving standaard berekeningseigenschappen Berekeningseigenschappen voor de binnenklimaatinstallaties Berekeningseigenschappen voor de energieopwekkingsinstallaties Standaard berekeningseigenschappen bekijken en veranderen Gebruikte berekeningseigenschappen bekijken Een andere set van berekeningseigenschappen selecteren voor een berekening Nieuwe standaard maken met eigen berekeningseigenschappen Initialiseren Resultaten presenteren Het standaard uitvoerscherm Rapporten Het milieurapport Het ontwerprapport Verbruikrapport Ventilatierapport Rapport energiefunctie Belastingduurkrommen en energiegegevens per uur Exporteren van data Rapporten maken Afdrukken Grafieken exporteren, afdrukken en naar klembord kopiëren Export naar Excel Export naar Climasim en Matlab Optimalisaties uitvoeren De optimalisatiescherm Een al uitgevoerde optimalisatie bekijken Een optimalisatie of een nieuwe berekening uitvoeren Gebruik van de Excel sjabloon Een *.out bestand importeren Beschrijving van het sjabloon Inhoudsopgave 2

3 16 Uitgangspunten van de berekening Inleiding Klimaat Zonnemodel Gebouwfunctie en gebruiksprofielen Processen voor de energiebehoefte Binnentemperatuur Geometrie Transmissie Ventilatie Bevochtiging & ontvochtiging Infiltratie Energetische belasting door personele bezetting Energetische belasting door proces en apparatuur Verlichting Warmtewinst Elektriciteitsgebruik Warmtewinst door zon Zonwering Direct warmtewinst door zontoetreding Warmtewinst door accumulatie van zonnestraling en warmte Model voor de energiebehoefte Ruimte verwarming en -koeling Verwarming en koeling in de LBK Bevochtiging in de LBK Verlichting Ventilatoren Model energie-inkoop & locale opwekkingsinstallaties Model primaire energie Vermogenberekening volgens ISSO Berekening Aannames Verschil met verwarmingsvermogen h.e.n.k Optimalisatie Kwaliteitssysteem Bijlage A: Aanmaken van een STL-bestand Index...90 Inhoudsopgave 3

4 2 h.e.n.k.: Inleiding h.e.n.k is een energie berekeningsprogramma voor het integraal ontwerpen van gebouwen en installaties vanaf een vroeg ontwerpstadium. h.e.n.k. berekent de energiebehoefte en ontwerpvermogens voor verwarming, bevochtiging, verlichting, koeling, ventilatie en apparatuur alsmede het energiegebruik aan de meterkast, het primaire energiegebruik en de CO2-uitstoot van een gebouw. Ook wordt een indicatie van de EPC-waarde gegeven en worden uurlijkse energiebalansen berekend. Al tijdens de conceptuele fase bepaalt h.e.n.k. door optimalisatie de voorwaarden voor het meest energiezuinige ontwerp en brengt de gelijktijdigheid van de verschillende energiebehoeftes in kaart. Het wordt dan ook voor adviseurs, architecten en opdrachtgevers makkelijker om bouwfysische en installatietechnische parameters op elkaar af te stemmen en risicoanalyses uit te voeren. De h.e.n.k.-software is door Deerns ontwikkeld, met ondersteuning van Novem en van VABI. h.e.n.k. voldoet aan de eisen van de attesteringsprocedure Energie Diagnose Referentie, zoals beschreven in ISSO publicatie 54 en in BRL 9501, voor de berekening van de verwarming- en koelbehoefte. h.e.n.k.: Inleiding 4

5 3 Systeemeisen De minimale systeemeisen voor het programma h.e.n.k. 3.0 zijn de volgende: MB RAM-geheugen MHz Processor MB vrije schijfruimte - Windows 9x, 2000, NT, XP Systeemeisen 5

6 4 Wijzigingen in h.e.n.k. 4.1 Wijzigingen in release 3.1 De volgende onderdelen zijn gewijzigd in vergelijking met h.e.n.k. versie 3.0: De geometrie van een gebouw kan met behulp van een CAD-programma ingevoerd worden. Rapporten zijn op een paar punten aangepast; Een aantal kleinere tekstuele aanpassingen in de schermen; Een aantal kleinere bugs in het programma; Alle wijzigingen hebben geen invloed op de berekeningsresultaten t.o.v. versie Wijzigingen in release 3.0 De volgende onderdelen zijn gewijzigd in vergelijking met h.e.n.k. versie 2.2: De profielen betreffende de aanwezigheid van personen, de belasting van apparaten en verlichting zijn nu oproepbaar voor bekijken en eventueel aanpassen, waardoor nieuwe profielen gemaakt kunnen worden. Het is mogelijk om complete rapporten op te slaan en af te drukken. De rapporten worden in rtf-formaat opgeslagen en kunnen verder in Microsoft Word of WordPad bekeken en bewerkt worden. Rapporten zijn op te slaan op verschillende niveaus: invoergegevens, berekeningsresultaten of complete rapporten met alle gegevens. Alle eventuele optimalisaties worden ook opgeslagen met de belangrijkste data en resultaten. Het verwarmingsvermogen wordt ook bepaald volgens ISSO 53 en weergegeven in de ontwerprapport in het presentatiescherm. Naast de al bestaande Milieurapport en Ontwerprapport in presentatiescherm zijn nu nog twee rapporten toegevoegd: Ventilatierapport :Hierin worden infiltratie, natuurlijke en mechanische ventilatie overdag en s nachts weergegeven in m 3 per uur. Rapport energiefunctie :hiermee worden alle waarden van de geselecteerde energiefunctie (energievraag, energie-inkoop en primaire energie) weergegeven. Ook waarden voor eventuele optimalisaties worden weergegeven. Grafieken met belastingduurkrommen en energiegebruiken zijn nu apart op te roepen en beter leesbaar. Grafieken op te slaan als aparte figuur in volgende formaten: jpg, tif, bmp en eps. Dit maakt importeren en uitwisseling met andere applicaties of documenten eenvoudiger. In het presentatiescherm zijn de waarden voor apparaten weg te halen, waardoor alleen de energiegebruiken door de installaties zichtbaar zijn. In het presentatiescherm zijn de verwarming en koeling (die standaard zijn opgesplitst in lokale- en LBK-verwarming of koeling) te sommeren om zo complete verwarming en koeling te weergeven. De bruto/netto verhouding voor de verdiepinghoogte en het vloeroppervlak zijn apart in te voeren Het presentatiescherm is overzichtelijker gemaakt. De optimalisatienamen worden in het resultatenscherm weergegeven. Het complete presentatiescherm is als een figuur op te slaan in volgende formaten: jpg, bitmap, tif en eps. Wijzigingen in h.e.n.k. 6

7 Details van de energiegegevens zijn op te roepen voor elk uur van het jaar. Hierin zijn volgende details zichtbaar te maken: Lokale energiebalans met daarin: transmissie, infiltratie, ventilatie, verlichting, apparaten, zoninstraling en accumulatie. Energiebalans in LBK met daarin: vrijgekomen motorwarmte, toegevoerde warmte aan lucht, toegevoerde koude aan lucht en ontvochtiging van de lucht. Resultante per uur met daarin: verwarming ruimte, verwarming LBK, bevochtiging, koeling ruimte, koeling LBK, verlichting, ventilatie en apparaten. Het verloop van buitentemperatuur is zichtbaar te maken. Het is mogelijk om binnen een door gebruiker gestelde periode de minimale of maximale buitentemperatuur op te zoeken. Voor dit tijdstip zijn dan details van de energiegegevens te bekijken. Het gaat om lokale energiebalans, energiebalans in LBK of resultante per uur. h.e.n.k. en de EPN-module onderscheidt zelf of er ondergrondse scheidingsconstructiedelen aanwezig zijn In de invoerschermen is duidelijker aangegeven wanneer een waarde in BVO (Bruto Vloer Oppervlak) en in NVO (Netto Vloer Oppervlak) moet worden ingevuld. Bij het invoeren van gevels kan worden ingezoomd in de figuur. De volgende bugs zijn verwijderd/verbeterd: De warmteterugwinning in de EPN-module werd niet goed meegenomen in de bepaling van de EPC. Dit is gecorrigeerd. h.e.n.k. berekende de accumulatie van het gebouw niet correct. Dit is verholpen. De LTA wordt nu meegenomen in de berekening. Dit is gecorrigeerd. De module voor warmteterugwinning in h.e.n.k. is verbeterd en benaderd nu meer de realiteit De rekenmethode voor nachtventilatie is verbeterd Bij de invoer van een gebouw zonder visualisatie werd de waarde voor de zuidoost gevel niet onthouden. Dit is gecorrigeerd en de waarde wordt nu wel meegenomen in de berekening. Wanneer meerdere gevels worden verwijderd in de invoerschermen, kunnen soms de bijbehorende kenmerken van dit geveldeel (Rc, glasfractie en U-waarde glas) niet worden gecorrigeerd. Wanneer dit het geval is, wordt hiervan een melding gegeven, zodat de gebruiker dit kan corrigeren. Bij de optimalisaties werden bij de EPN-module de warmteoverdrachtscoëfficiënten binnen en buiten dubbel meegeteld. Hierdoor ontstond een kleine afwijking in de EPwaarde. Dit is aangepast. Verwijderen van gevels uit de invoer gaf problemen. Dit is verholpen. Nu kan een onbeperkt aantal gevel worden verwijderd. Het opslaan van resultaten geeft geen problemen meer Effect van de wijzigingen op het energiegebruik De gebruiksprofielen van het gebouw (aanwezigheid personen, percentage apparatuur en verlichting die aan is) zijn nu door de h.e.n.k.-gebruiker aan te passen. Het geleverde gebruiksprofiel in versie 3.0 vertoont lichte verschillen met die van voorgaande versie. Daardoor kunnen kleine verschillen in energiebehoefte optreden. Door verbeteringen in de rekenkern van het model en het weghalen van een aantal bugs kunnen evenwel verschillen optreden met voorgaande versies. De resultaten blijven echter binnen het bereik aangegeven in de attesteringsprocedure ISSO 54. Wijzigingen in h.e.n.k. 7

8 Hieronder vindt u een vergelijking van de resultaten van berekeningen met versie 2.2 en versie 3.0 voor het standaard gebouw dat met h.e.n.k. geleverd wordt. Verwarming ruimte Verwarming LBK Bevochtiging Koeling ruimte Koeling LBK Verlichting Ventilatoren Apparaten Totaal -20 % +8 % + 13 % +160% +3% -30 % -10 % -5 % +2.6% 4.3 Wijzigingen in release 2.2 De volgende onderdelen zijn gewijzigd in vergelijking met de vorige versie h.e.n.k. 2.2: De berekening van de verwarmingvermogen in de zomerperiode is aangepast o Door een programmeerfout in versie 2.1 werd de in de gebouwmassa geaccumuleerde zonnewarmte geteld als warmteverlies. De fout is hersteld; de methode is onveranderd. De berekening van de verwarmingvermogens voor is aangepast o Door een programmeerfout in versie 2.1 werden de luchtdebieten niet in alle gevallen goed berekend. De fout is hersteld; de methode is onveranderd. De bedrijfstijden kunnen aangepast worden De EPN berekening is aangepast aan de methode en de eisen van januari 2003 Het is nu mogelijk om gevels weg te halen in de invoerscherm H.e.n.k. is stabieler gemaakt (minder verdwijnende schermpjes en problemen bij opslaan) Conversiefout tussen gop-bestand en rekenkern voor reductiefactor apparatuur opgeloosd Conversiefout van h.e.n.k. naar Excel voor armatuurafzuiging opgeloosd Het Excel sjabloon is uitgebreider Het Excel sjabloon is nu ook bruikbaar onder Microsoft Office 97. De documentatie is aangepast op de volgende punten: o Systeemeisen en kwaliteitssysteem zijn opgenomen o Resultaten van EDR-testen voor h.e.n.k o Meer details zijn toegevoerd Effect van de wijzigingen op het energiegebruik Alle EDR-testen zijn voor versie 2.2. opnieuw uitgevoerd (zie resultaten in hoofdstuk 17.2). h.e.n.k. voldoet steeds aan ISSO 54 voor de verwarming- en koelbehoefte van een kantoorgebouw. Dit betekent dat de energievraag binnen de door de EDR aangegeven bandbreedte blijft. Voor een bepaald invoerbestand kan het echter zo zijn dat de resultaten verkregen met vorige versies niet overeenkomen met de resultaten verkregen met h.e.n.k Afhankelijk van de gebouwmassa, de stooklijn voor lucht, het type ventilatie en terugwinning, kunnen de verschillen oplopen tot de volgende waarden: Verwarming ruimte Verwarming LBK Bevochtiging Koeling ruimte Koeling LBK Verlichting Ventilatoren Apparaten Totaal -20 % -47% -3 % -6% -7% 0 % -10 % 0 % -20 % Wijzigingen in h.e.n.k. 8

9 4.4 Wijzigingen in release 2.1 De volgende onderdelen waren gewijzigd in vergelijking met versies van h.e.n.k. voorafgaand aan versie 2.1: Mogelijkheid om de grafieken af te drukken of te kopiëren naar de klemboard via rechte muisknop Mogelijkheid om standaard waarden te wijzigen, waardoor met andere installatietypen, klimaatwaarden en andere variabelen gerekend kan worden Bevochtiging is toegevoegd in de berekening Ontvochtiging is toegevoegd in de berekening Mechanische ventilatie met stooklijnen, waarbij de waarden instelbaar zijn De invoermogelijkheden van het gebouw zijn vereenvoudigd door de grafische hulpmiddelen Er is een Excel-sjabloon toegevoegd waardoor met de berekende waarden ook andere berekeningen kunnen worden gemaakt en zelf grafieken kunnen worden getekend. tevens is hierdoor de uitwisselbaarheid met andere software vergroot De berekening geeft tevens een schatting van de EPC in de vorm van een bereik waarbinnen de EPC zal vallen met de huidige ingevoerde gegevens De berekening geeft tevens een schatting van de overschrijdingsuren De beeldschermen zijn sterk verbeterd De berekeningsmethode is gevalideerd (nu ook voor koeling) volgens ISSO 54 Wijzigingen in h.e.n.k. 9

10 5 Wat kan h.e.n.k. Hieronder volgt een opsomming van de mogelijkheden van h.e.n.k.3: 5.1 Bouwkundig Berekening van gebouwen met één gebouwfunctie (dus één type binnenklimaat). Beschaduwing door geveldelen of omliggende gebouwen worden niet meegerekend, tenzij deze geveldelen of omliggende gebouwen apart ingevoerd worden als luifels (zie 9.4.3) Geen beperkingen op de geveloriëntaties De gevels hoeven niet verticaal te zijn, ook schuine gevels kunnen worden ingevoerd Ondergrondse gevels kunnen ingevoerd worden 5.2 Gebouwgebruik & Klimaat 5.3 Installaties De gebruiksprofielen van het gebouw (aanwezigheid personen en percentage apparaten en verlichting die aan is) zijn instelbaar Klimaatjaren over de hele wereld op aanvraag beschikbaar. Natuurlijke en mechanische ventilatie zijn mogelijk Voor mechanische ventilatie kan de stooklijn ingesteld worden Het primaire energiegebruik wordt berekend op basis van jaarlijkse installatierendementen. Deze installatierendementen zijn instelbaar. De mogelijk te kiezen installaties zijn: o HR-ketel en compressiekoelmachine (HR/CKM) o HR-ketel en energieopslag in de bodem (HR/KO) o Warmte krachtkoppeling en absorptiekoelmachine (WKK/AKM) o Warmtepomp en compressiekoelmachine (WP/CKM) o Warmtepomp en energieopslag in de bodem (WP/KO) o STEG installatie, stadsverwarming en energieopslag in de bodem (STEG/KO) Wat kan h.e.n.k. 10

11 5.4 Resultaten Totale energiebehoefte per jaar voor o Ruimte verwarming o Verwarming voor de lucht in de behandelingskast o Bevochtiging o Ruimte koeling o Koeling voor de lucht in de behandelingskast (inclusief ontvochtiging) o Elektriciteitsbehoefte voor verlichting, ventilatie en apparaten Totale hoeveelheid in te kopen energie per jaar voor bovengenoemde posten Totaal primaire energiegebruik voor bovengenoemde posten Ontwerp vermogens voor bovengenoemde posten Belastingduurkrommen voor bovengenoemde posten CO2 uitstoot Energiebehoefte, energie-inkoop en energievraag over een heel jaar uur per uur Locale en centrale energiebalans voor iedere uur Schatting van de EPC Schatting van het aantal overschrijdingsuren Zoekfunctie voor de warmste en koudste uur Uitvoer naar Microsoft Excel 5.5 Optimalisaties Raampercentage per gevel Rc-waarden van gevels, dak en vloer U-waarde van de ramen Gebouwmassa Wat kan h.e.n.k. 11

12 6 Overstappen naar de nieuwe release 6.1 Overstappen naar h.e.n.k. 3 Het overstap gebeurt volkomen automatisch bij het aanroepen van bestanden gemaakt met h.e.n.k. vanaf versie 2.1. Wel wordt er gevraagd of het bijgewerkte bestand onder een andere naam opgeslagen moet worden. Een bijgewerkt bestand kan niet meer met een eerdere versie van h.e.n.k. gebruikt worden. Tijdens de update worden met name de gebruikersprofielen aangepast. 6.2 Overstappen naar h.e.n.k. 2.2 Het overstap gebeurt volkomen automatisch bij het aanroepen van bestanden gemaakt met h.e.n.k Overstappen van eerdere versies naar h.e.n.k. 2.2 Wanneer u reeds beschikte over een versie van h.e.n.k. lager dan 2.1 en u had hiermee hnk-bestanden aangemaakt, dan krijgt u een waarschuwing dat het bestand is aangemaakt in een oudere versie van h.e.n.k. dan de versie waar u nu mee werkt (zie figuur). In de waarschuwing wordt vermeldt wat u moet doen om het bestand te converteren naar uw huidige versie van h.e.n.k. U moet wel bij de volgende punten stilstaan: Het kan zijn dat in de invoerscherm de Rc-waarden, de U-waarden van het glas en het glaspercentage veranderen tijdens het omzetten van het bestand. Dit wordt veroorzaakt door bugs in de vorige versies. Na conversie moet u dus checken of het nieuw bestand wel klopt. In de vorige versies werd inblaas op buitentemperatuur aangenomen bij mechanische ventilatie. In de nieuwe versie is er een stooklijn toegevoerd, waardoor de resultaten van uw berekeningen anders zullen zijn dan in de vorige versie. De stooklijn kan aangepast worden in het menu Aanpassen/Berekeningseigenschappen. Het h.e.n.k.-model is op sommige gebieden aangepast ten opzichte van de vorige versies en sommige uitgangspunten zijn veranderd. Voor een bepaald invoerbestand kan het dus zo zijn dat de resultaten verkregen met vorige versies niet overeenkomen met de resultaten verkregen met h.e.n.k Overstappen naar de nieuwe release 12

13 Om een bestand te converteren naar h.e.n.k. 2.2 moet u de volgende handelingen verrichten: 1. Druk op "OK" van de waarschuwingsvenster 2. Klik vervolgens op Aanpassen in de menubalk bovenin het scherm en selecteer Invoer kijken/aanpassen (zie figuur) Overstappen naar de nieuwe release 13

14 3. Vervolgens verschijnt het scherm waarop de projectgegevens kunnen worden ingevoerd (zie figuur). Dit is hetzelfde scherm als in het menu links bij Project gegevens ( 9.1). In dit scherm klikt u rechts onderop de pagina op de knop Sluiten/Opslaan. U kunt ook eerst alle invoerschermen doorlopen en controleren, en pas bij het laatste scherm op de knop Sluiten/Opslaan klikken. 4. U krijgt dan een scherm wat vraagt of u de gegevens wil opslaan. U klikt op Ja. Dan verschijnt een scherm waarin u het document kunt opslaan. Als u de met de vorige h.e.n.k.-versie al verkregen resultaten niet kwijt wilt raken, dan moet u het bestand onder een nieuwe naam opslaan. 5. Vervolgens krijgt u een scherm waarin u kunt kiezen de invoer van het gebouw verder te controleren of te wijzigen (wanneer u klikt op Ja) of terug te gaan naar het hoofdmenu (wanneer u klikt op Nee). Overstappen naar de nieuwe release 14

15 7 Werkwijze om een h.e.n.k. berekening te maken 7.1 Start Allereerst moet een keuze worden gemaakt of u een bestaand bestand wil wijzigen of een nieuw bestand wil maken. 7.2 Invoer Voor het invoeren van de gegevens verschijnen achtereenvolgens de volgende schermen. Meer uitleg daarover vindt u onder het aangegeven hoofdstuk. 9 Invoer gegevens nieuw bestand 9.1 Project gegevens 9.2 Gebouw definiëren Zonder visualisatie Met Visualisatie Invoer van de coördinaten Invoer van de gevels 9.3 Gebouw functie Eerste scherm Tweede scherm 9.4 Gebouw eigenschappen Bouwkundige eigenschappen van het gehele gebouw Bouwkundige eigenschappen van de gevels Fysische eigenschappen van de ramen. 9.5 Installatieconcept Nadat het laatste scherm is afgesloten worden de gegevens opgeslagen en kan met de eigenlijke berekeningen worden begonnen. Ook kunnen de standaard instellingen opgeslagen in een gopbestand aangepast worden. 7.3 Berekenen en Presenteren Om een simulatie uit te voeren moet eerst de berekening geïnitialiseerd worden. Door in de menubar te klikken op simulaties en vervolgens op initialisatie, worden de benodigde voorberekeningen uitgevoerd. Als de initialisatie klaar is, worden de andere knoppen geactiveerd. De resultaten kunnen dan direct gepresenteerd worden of er kan een optimalisatie uitgevoerd worden. 7.4 Standaard instellingen Eventueel kunnen standaard instellingen (bv. rendementen of instelling stooklijn) worden gewijzigd om berekeningen toepasbaar te maken op uitzonderlijke situaties. Meer informatie hierover kunt u vinden in het hoofdstuk 11 (standaard waarden). Werkwijze om een h.e.n.k. berekening te maken 15

16 8 Handigheden bij het gebruik van h.e.n.k. 8.1 Opslaan van resultaten U kunt de resultaten van berekeningen en optimalisaties opslaan door in het hoofdmenu te kiezen voor Bestand, Opslaan of Opslaan als. Omdat de resultaten van de berekeningen voor ieder uur van het jaar opgeslagen worden kan het bestand heel groot worden. Als u alleen de invoergegevens wilt bewaren, dan moet u in het hoofdmenu kiezen voor Aanpassen, Invoer tonen / aanpassen. In één van de invoerschermen kunt u dan uw invoergegevens opslaan m.b.v. de knop Sluiten/Opslaan. Een bestand dat resultaten bevat kan erg groot worden. Door het bestand te comprimeren 1 kan de grootte met een factor 10 gereduceerd worden. Om berekeningen uit te voeren moet u het bestand wel eerst decomprimeren. 8.2 Grafieken en figuren afdrukken Om het gebouwaanzicht af te drukken kiest u in het hoofdmenu Bestand, Afdrukken. Om de resultaten van berekeningen in grafiek vorm af te drukken, kiest u in het menu van de presentatiescherm Bestand, Afdrukken. 8.3 Grafieken en figuren exporteren naar het klembord Om het gebouwaanzicht of de resultaten te exporteren naar het klembord, moet u op het assenstelsel van de grafiek of op de omlijsting van het ontwerprapport op de rechter muisknop klikken en vervolgens kiezen voor Kopiëren naar klembord. Door middel van Ctrl+V kunt u daarna grafieken en gebouwaanzicht importeren in andere documenten. 8.4 Kleur van het gebouw veranderen Om de kleur van het gebouw te veranderen moet u in het hoofdscherm met de rechter muisknop op het assenstelsel van de grafiek klikken. U kiest vervolgens voor Gebouwkleur veranderen. 8.5 Een rapport genereren en afdrukken Om een rapport van alle invoer gegevens, aannames van uw berekening en resultaten af te drukken, gaat u naar de resultatenscherm. In het hoofdmenu van het resultatenscherm kiest u Bestand, Afdrukken, Rapport. U krijgt dan een tekstbestand in Word-Pad, die u vervolgens kunt opslaan in verschillende formaten of direct kunt afdrukken. 1 Comprimeren kan met bijvoorbeeld met het programma WinZip. Handigheden bij het gebruik van h.e.n.k. 16

17 8.6 Starteigenschappen van h.e.n.k. Als u wilt weten met welke versie of release van h.e.n.k u werkt, kunt u op het h.e.n.k.-icoontje met de rechte muisknop klikken en vervolgens Eigenschappen of Properties selecteren. In de Target voert u na henk.exe de optie -v toe. Iedere keer als u h.e.n.k. start, krijgt u het bovenstaand schermpje te zien: Als u in de Target de optie -p gebruikt, gevolgd, zonder spatie, door de naam van een map, (bijvoorbeeld -pc:\myhenkbestanden ) dan wordt bij de eerst volgende start van h.e.n.k. de map c:\myhenkbestanden aangemaakt en wordt daarna deze map standaard gebruikt voor de tijdelijke bestanden die tijdens h.e.n.k.-berekeningen gemaakt worden. U kunt natuurlijk deze map ook gebruiken om eigen henk-data te bewaren, zoals bijvoorbeeld standaard gop-bestanden (zie hoofdstuk 11). Als u de optie -p niet gebruikt, dan wordt automatisch een map aangemaakt, genoemd c:\henkpersoonlijk. 8.7 Rekenmachine In de invoervelden in h.e.n.k. waar slechts 1 getal wordt gevraagd kan ook worden gerekend. Zo kan bijvoorbeeld het bruto vloeroppervlak worden ingevuld door de lengte * breedte * het aantal verdiepingen in te voeren: 40*30*6. Dit zal als resultaat een vloeroppervlak van 7200 m² geven. Handigheden bij het gebruik van h.e.n.k. 17

18 9 Invoer gegevens nieuw bestand Om nieuwe gegevens in te voeren, kies Bestand, Nieuw In ieder scherm kunnen de help bestanden aangeroepen worden door op Help links onderin te drukken. Door op de knop Verder te drukken gaat u naar het volgende invoerscherm. De invoer kan bewaard worden en afgesloten worden door te drukken op Sluiten/opslaan rechts onderin. 9.1 Project gegevens In dit scherm kan aan de simulatie een naam worden gegeven waaronder deze wordt opgeslagen. Tevens kunnen de relevante projectgegevens zoals omschrijving gebouw, het projectnummer en eventuele overige opmerkingen hier worden genoteerd. Wanneer u vervolgens op Verder drukt gaat u naar het volgende scherm en kunt u een keuze maken wat voor berekening u wilt uitvoeren Invoer gegevens nieuw bestand 18

19 9.2 Gebouw definiëren De berekening in h.e.n.k. kan uitgevoerd worden zonder visualisatie of met visualisatie van het gebouw. Indien gekozen wordt voor Alleen berekening hoeft u alleen de geveloppervlaktes per oriëntatie op te geven. Er zijn maximaal acht oriëntaties mogelijk (exclusief vloeren en dak). Het gebouw zal daarna niet gevisualiseerd kunnen worden. Indien gekozen wordt voor visualisatie van het gebouw dienen de gebouwcoördinaten opgegeven en de gevels gedefinieerd te worden. In het vakje functie van het gebouw kan voorlopig geen keuze gemaakt worden; de standaard waarden in de vervolgschermen worden voor een kantoorgebouw gegeven. Deze standaard waarden kunnen in de schermen handmatig aangepast worden Zonder visualisatie Bij de gebouwdefinitie zonder visualisatie wordt per geveloriëntatie in termen van Noord, Noordoost etc. het aantal vierkante meters geveloppervlak ingevuld. Dit geveloppervlak is inclusief beglazing. Let op bij de keuze van de vloer. Vloeren die grenzen aan de bodem of aan zwak geventileerde kruipruimten worden gedefinieerd als "vloer aan de grond" en vloeren grenzend aan de buitenlucht (poortconstructie) of een sterk geventileerde kruipruimte zijn vloeren die "grenzen aan de lucht". Alle ondergrondse gevels dienen gedefinieerd te worden als vloer 1 (Vloer aan de grond of ondergrondse wand). Er moet minimaal één oriëntatie ingevuld worden. Invoer gegevens nieuw bestand 19

20 9.2.2 Met Visualisatie Bij de gebouwdefinitie met visualisatie dienen allereerst alle hoekpunten van het gebouw bepaald te worden en vervolgens alle vlakken tussen deze punten Invoer van de coördinaten Eerst dient een assenstelsel gekozen te worden (met een door de gebruiker bepaalde nulpunt), waarin het gebouw makkelijk in te voeren is. Het assenstelsel [x,y,z] moet voldoen aan de kurkentrekkerregel. In het volgende voorbeeld voldoet A aan deze regel en B niet. z y A y x B x z Per punt worden de x,y,en z coördinaten in meters ingevoerd. In de invulrij dienen de waarden gescheiden door spaties ingevuld te worden. Dus als voorbeeld: Dit betekent een punt met een x- cooördinaat van 144 m, een y-coördinaat van 0 m en een z-coördinaat van 25.5 m. Er is geen beperking in het aantal in te voeren punten. U kunt daarnaast zien hoe het assenstelsel gekozen is en wat de coördinaten van punten 1, 2, 3 en 4 zijn. 2 (0, 0, 25.2) z 3 (0, 0, 0) x y 1 (14.4, 0, 25.2) 4 (14.4, 0, 0) N Invoer gegevens nieuw bestand 20

21 Coördinaten kunnen ook negatief zijn. Wanner de z-coordinaten van ALLE hoekpunten van een gevel negatieve zijn, wordt de gevel gezien als een ondergrondse gevel Invoer van de gevels Nu de coördinaten zijn ingevoerd wordt in dit scherm de hoekverdraaiing opgegeven alsmede de definitie van de gevels. Het invoeren van de gevels gaat op dezelfde wijze als de coördinaten middels een invulrij. Alleen dienen dit keer de nummers van de opgegeven punten (van het vorige scherm) ingevuld te worden. Het minimum aan coördinaten voor de definitie van een gevel is 3. Er is geen maximum aan verbonden. Het opgeven van de punten is kloksgewijs van buiten uit N naar de gevel toe kijkend, zoals weergegeven in de figuur hiernaast. Het opgeven van [ ] of [ ] of [ ] of [ ] geeft de juiste westgevel weer. Het opgeven van [ ] of [ ] of [ ] of [ ] geeft daarentegen een oost-gevel weer, wat niet de bedoeling is. Tijdens het definiëren van de gevels wordt het gebouw gevisualiseerd en wordt de geselecteerde gevel weergegeven door een verandering van kleur van de gevels (zie figuur hieronder). Invoer gegevens nieuw bestand 21

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management

Versie GD Venlo, juni 2011. Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Versie GD Venlo, juni 2011 Releasenotes BlueRetail versie 3.60.GD Product Management Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 TECHNISCHE ISSUES... 6 2.1 Requirements... 6 2.2 Update instructie... 8 2.3 Instructies

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen.

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Windows: Bij deze korte handleiding ben ik ervan uitgegaan dat enkele windows basisbeginselen reeds gekend zijn zoals de hierna getoonde iconen. kiezen van het

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie