3 november 2014 Versie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 november 2014 Versie 1"

Transcriptie

1 ENERGIE AUDIT VERSLAG code: B november 2014 Versie 1

2

3 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 3/14 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Omschrijving bedrijf Activiteiten 5 2. Energieverbruik en energiegebruikers Energieverbruik Gasverbruik Brandstofverbruik leasewagenpark Brandstofverbruik gedeclareerde zakelijke km met privé auto s 6 3. Gebieden met significant energieverbruik 6 4. CO2 reductie Gerealiseerde maatregelen en initiatieven In 2014 en verder te realiseerde maatregelen en initiatieven Motivatie Ambitie reductiedoelstellingen Mogelijk interessante initiatieven 11 Bijlage 1: Matrix verbetersuggesties/ CO 2 reducerende maatregelen d.d. november 2014

4 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 4/14 Inleiding De missie van ABT is: het leveren van een creatieve en innovatieve bijdrage aan de kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving met respect voor de menselijke en natuurlijke normen en waarden. Deze missie vormt niet alleen de basis voor onze duurzame bedrijfsvoering, maar ook voor ons advieswerk, waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. ABT wil een partner in duurzaamheid zijn! Het Energie Audit verslag beschrijft de energiegebruikers binnen ABT bv. De carbon footprint is opgesteld over het boekjaar De rapportage van het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De carbon footprint van 2012 is het referentiejaar voor de volgende rapportages. Alle personeelsleden van ABT bv zijn op de hoogte van en vertrouwd met het milieubeleid en de daaraan gekoppelde documentatie en passen deze consequent toe. ABT bv is op dit moment ISO en 9001 gecertificeerd. Deze rapportage geeft het resultaat van de energie audit die is uitgevoerd en geeft invulling aan de punten 3.B.2, 3.C.1 en 3.D.1 van de CO 2-prestatieladder. De energie audit zal jaarlijks plaatsvinden. Dit energie audit verslag omvat achtereenvolgens de volgende onderdelen: 1. Beschrijving bedrijf. 2. Een inventarisatie van het energieverbruik, actueel en in het verleden, en energiefactoren die op metingen en andere gegevens zijn gebaseerd. 3. Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name van significante veranderingen over de afgelopen periode. 4. Identificatie van kansen voor het behalen van CO 2-reductie. 5. Identificatie van mogelijke initiatieven die interessant zijn.

5 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 5/14 1. Omschrijving bedrijf 1.1 Activiteiten ABT is een multidisciplinair bureau dat zich richt op de kennisgebieden constructies, civiele techniek, bouwkunde, bouwfysica en installatietechniek. Ook ontwerp-, project- en bouwplaatsmanagement behoren tot onze specialisaties. Constructie constructief ontwerpen, duurzaam bouwen, hoogbouw, infrastructuur en bijzondere constructies Bouwmanagement contracten en bouwrecht, kosten, directievoering, toezicht en regie Bouwfysica en installaties bouwfysica, klimaatinstallatie, sanitaire installaties, licht- en krachtinstallaties, beveiliging en communicatie, intern transport en thermografie infrarood Civiele techniek hybride gewapend beton, bedrijfsvloeren ondergronds bouwen, geotechniek, windenergie, terreintechniek, schade-expertise en geavanceerde berekeningen. Bouwkunde: bouwkundige planuitwerking, meten is weten transformatie en onderhoud, building envelope engineering en schadeonderzoek ABT Integraal: de potentie van het integrale werken binnen ABT brengen we tot uiting door projecten waarbij drie adviesgroepen betrokken zijn te structureren met geïntegreerde engineering: ABT-Integraal. 2. Energieverbruik en energiegebruikers 2.1 Energieverbruik Het energieverbruik van ABT bv zit met name in het verbruik van de panden (kantoren Velp en Delft).De gegevens zijn gebaseerd op de jaarafrekening van de leverancier. Het verbruik in de panden bestaat uit elektriciteitsverbruik voor verlichting, verwarming, airco s en computers, printers en overige middelen (zoals koffieapparaten, koelkasten, afwasmachine etc.) en het verbruik van gas ten behoeve van verwarming. In dit energie audit verslag wordt het energieverbruik gerelateerd aan de factor die het energieverbruik heeft beïnvloed, namelijk het aantal ABT medewerkers of FTE s. Het voordeel van het specifieke energieverbruik per FTE uit te drukken is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd en beter vergelijkbaar wordt gemaakt. Tabel 1: Energiegebruik per FTE Energieverbruik in kwh Velp Delft Totaal Totaal FTE s van ABT ,6 241,6 235,4 Energieverbruik kwh/ FTE Uit de emissieberekening blijkt dat het totale energieverbruik over 2014 gelijk staat aan 233,6 ton CO 2 uitstoot.

6 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 6/ Gasverbruik Het gas wordt verbruikt voor de verwarming van de gebouwen in Velp en Delft. Aardgas: gebaseerd op maandfacturen en jaarafrekening van de leverancier. Tabel 2: Gasverbruik Gasverbruik in m Velp Delft Totaal Totaal FTE s van ABT ,6 241,6 235,4 Gasverbruik m3/ FTE Uit de emissieberekening blijkt dat het totale gasverbruik over 2014 gelijk staat aan 103 ton CO 2 uitstoot. 2.3 Brandstofverbruik leasewagenpark Het brandstofverbruik van het wagenpark is opgemaakt aan de hand van de gegevens van leasemaatschappij Arval en Alphabet. Verbruik lease wagenpark: Uit de emissieberekening blijkt dat het verbruik van het leasewagenpark van ABT over 2014 gelijk staat aan 165 ton CO 2 uitstoot. 2.4 Brandstofverbruik gedeclareerde zakelijke km met privé auto s Zakelijk gebruik privé auto s komen uit de gegevens van de ABT administratie. Uitdraai km staten administratie ABT periode 2014 Soort brandstof aantal km Benzine Diesel LPG Verbruik gedeclareerde zakelijke km s privé auto s : Uit de emissie berekening blijkt dat het aantal kilometers uit bovenstaande tabel gelijk staat aan 40 ton CO2 uitstoot. 3. Gebieden met significant energieverbruik De totale CO2 uitstoot voor 2014 is 550 ton. In figuur A is zichtbaar gemaakt wat de belangrijkste energiegebruikers zijn. Het energieverbruik van de beide panden en het leasewagenpark zijn de grootverbruikers.

7 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 7/14 Figuur A. (conform de ABT Carbon Footprint Rapportage) 4. CO2reductie 4.1 Gerealiseerde maatregelen en initiatieven Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO 2 -reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO 2 - reductiemaatregelen. In dit hoofdstuk worden deze maatregelen weergegeven. Hieronder is een overzicht van de al genomen reductiemaatregelen opgenomen alsmede de nog te nemen maatregelen. Het streven is om de genoemde maatregelen in 2014 en 2015 uit te voeren. In November 2014 zijn de maatregelen over 2014 geëvalueerd en een deel van de maatregelen zal ook in 2015 ingezet worden. De geschatte CO 2-reductie voor 2015 is in tabel 3 weergegeven Maatregelen die genomen zijn om het energieverbruik (elektriciteit- en gasverbruik) in 2014 te verminderen: overwerken rond Kerst bundelen tot één dag; stekkerdozen met een schakelaar (door medewerkers zelf te bedienen); automatisch stroom uitschakelen na werktijd (van tot uur), behalve voor sommige stroomvoorzieningen, zoals bij ICT en de tekenkamers; computers gaan na enige tijd niet in gebruik te zijn geweest in de standby-stand; het snel oplossen van storingen in de klimaatinstallatie ter beperking van opwarmverliezen; renovatie glazen gevels ABT gebouw in Velp; plaatsen zonnepanelen in de gevels van het ABT gebouw Velp. Gebruik van duurzame energie: de elektriciteitsvoorziening bij ABT Velp wordt vanaf 1 januari 2011 verzorgd door Greenchoice met duurzaam opgewekte energie; vanaf 1 januari 2011 levert Greenchoice ook groen gas in Velp; de elektriciteitsvoorziening bij ABT Delft wordt vanaf 1 januari 2011 verzorgd door Greenchoice met groene stroom; vanaf 1 januari 2011 levert Greenchoice ook groen gas in Delft;

8 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 8/14 Scope 1: doelstelling- doorlichten van het wagenpark Door het verscherpen van de leaseregeling zijn er in 2014 een aantal leasecontracten opgezegd. Waren er nog 77 leaseauto s in 2013, in 2014 zijn dit er 54. In 2014 vielen de (nieuw te) leasen auto's onder A-label of in een 'CO 2 lage range'. Soort brandstof Gem. aantal leasecontracten in 2014 hybride 9 13 benzine diesel lpg 0 1 elektrisch 2 0 TOTAAL Gem. aantal leasecontracten in 2013 Resultaat: CO 2 uitstoot wagenpark in 2013 was 126 ton CO 2 uitstoot wagenpark in 2014 was 165 ton : De doelstelling voor 2014 was om 0.32 ton te besparen. Er is daadwerkelijk geen besparing bereikt. Ondanks dat er minder leasecontracten zijn afgesloten is er in 2014 veel meer zakelijk gereden. Mede door een aantal projecten die in verhouding ver van de standplaatsen Velp- Delft liggen. In 2013 zijn er km gereden door leaserijders. In 2014 is dit km. De reductiedoelstellig van 0,32 ton over 2014 zal het streven worden voor Scope 1: doelstellingen panden (gasverbruik) Resultaat: CO 2 uitstoot gasverbruik in 2013 was 119 ton CO 2 uitstoot gasverbruik in 2014 was 103 ton : De doelstelling voor 2014 was om 0,285 ton te besparen. Er is daadwerkelijk een besparing bereikt van 16 ton. Dit is o.a. het resultaat van een zachte winter aan het begin van 2014 en de optimalisatie van de installaties. Door het uitbreiden van de personeelsbezetting in 2014 is het gasverbruik per FTE t.o.v gedaald van 336 naar 272 m3/fte. Scope 2: doelstellingen energieverbruik Resultaat: CO 2 uitstoot elektriciteitsverbruik in 2013 was 235,8 ton CO 2 uitstoot elektriciteitsverbruik in 2014 was 233,6 ton : De doelstelling voor 2014 was om 6,675 ton te besparen. Er is daadwerkelijk 2,2 ton CO2 reductie bereikt. De reductie in de CO 2 uitstoot is o.a. het resultaat van een optimalisatie van de luchtbehandelingen koelinstallatie. Het niet halen van de totale reductie van 6,765 ton is o.a. het gevolg van een hete zomer waarin s nachts is doorgekoeld om het gebouw niet te veel te laten opwarmen. Door het uitbreiden van de personeelsbezetting in 2014 is het elektriciteitsverbruik per FTE gedaald t.o.v van naar kwh/fte. 4.1 Doelstelling m.b.t. gebruik alternatieve brandstof Begin 2015 zal ABT de overstap maken naar een nieuwe stroomleverancier die duurzame energie in Nederland opwekt. Deze stroom wordt door windmolens en zonnepanelen in Nederland geproduceerd en is gecertificeerd met het Milieukeur van Stichting MilieuKeur. Hierdoor kan ABT: altijd aantonen dat onze groene stroom duurzaam is opgewekt in Nederland; bijdragen aan een schone, leefbare wereld; actief bijdragen aan de groei van duurzame energie in Nederland. 4.2 In 2015 en verder te realiseren maatregelen en initiatieven Maatregelen die in 2014 en 2015 en de volgende jaren genomen moeten worden ter beperking van de CO 2 uitstoot (t.o.v. basisjaar 2012). Het streven was om tot eind 2014 het totale energieverbruik terug te dringen tot minimaal het (lage) energieverbruik van 2011 = kwh/fte. Dit betekent een totale besparing van 6% t.o.v Dit staat gelijk aan een CO 2 reductie van 16 ton.

9 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 9/14 Scope 1 Scope 2 Maatregel CO 2 reductie Leasewagenpark Het gehele wagenpark wordt doorgelicht. Er worden alleen nog maar A+B-label lease auto s aangeschaft. Panden Een kwart van de glazengevel van ABT kantoor Velp wordt het glas vervangen door HR++ glas. Dit zal besparing in gasverbruik opleveren. Energieverbruik Voornemen om hallogeenverlichting te vervangen door led-verlichting. Maatregelen nemen dat s-nachts de pc's en beeldschermen niet meer aanstaan. Medewerkers bewust maken van energieverbruik d.m.v. berichten op Intranet ABT- Wiki en/of in een nieuwsbrief. (4 publicaties / jaar) Actienemer Admin / Bouwfysica + Installatie /ICT Budget/ kosten Valt binnen het te reserveren budget voor het leasewagenpark. 2,5 tot 3 ton Euro. Afhankelijk van de te kiezen optie. Valt binnen onderhoudsbudget Facilitaire Dienst Valt binnen budget ICT/ PR/MK 100,- / publicatie t.o.v in % t.o.v in ton Co ton CO 2 ton CO 2 ton CO 2 0,5 0,64 0,32 0,32 0,32 0,5 0,57 0,285 0,285 0,285 0,5 1,35 1,35 1 2,7 2 0,7 0,5 1,35 0,675 0,675 Een kwart van de glazengevel van ABT kantoor Velp wordt het glas vervangen door HR++ glas. Dit zal besparing in energieverbruik opleveren. Automatische regeling aanbrengen voor de koelmachine. Dit t.b.v. stabiliseren temperatuur en voorkomen piekmomenten. Overstappen op nieuwe stroomleverancier welke haar duurzame energie in Nederland opwerkt. Toepassen van zonnepanelen op dak/gevel van kantoor Velp. Deelname aan energiespaarwedstrijd collega s onderling of samen strijden tegen andere bedrijven voor wie thuis en op het werk de minste energie verbruikt. / Bouwfysica + Installatie / Bouwfysica + Installatie / Bouwfysica + Installatie Allen Tabel 3: maatregelen 2,5 tot 3 ton Euro. Afhankelijk van de te kiezen optie Kosten n.t.b. afhankelijk van de te kiezen optie Kosten afhankelijk of nieuwe stroomleverancier duurder is Zit in budget gevelrenovatie 2 5,30 2,65 2,65 2 5,30 2,65 2, ,5 163,5 0,81 2,19 2,19 Budget 0,5 0,57 0,57 reserveren in 2015 paar duizend euro voor aanschaf van energiemeters. TOTAAL 183,47 9,93 7,28 166,55 0,88 ton CO 2/FTE 0,05 ton CO 2/FTE O,04 ton CO 2/FTE 0,80 ton CO 2/FTE

10 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 10/14 De verantwoordelijkheid voor deze maatregelen zijn verdeeld. De afdeling Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor de inkoop van energie, papier, afvalverwerking, het onderhoud van de panden etc. De IT-afdeling is verantwoordelijk voor de mogelijkheden van CO 2-reductie door de inzet van IT-techniek. Dit betreft zowel het energiezuiniger maken van de IT-systemen als het ondersteunen met IT-technologie van andere werkwijzen waardoor CO 2-reductie wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld video conference). De afdeling administratie is verantwoordelijk voor de mogelijkheden van CO 2-reductie met betrekking tot het leasewagenpark. Met deze maatregelen wordt verwacht dat in 2014 en 2015 de reductie-doelstelling van 8% ten opzichte van 2012 zal worden gerealiseerd (hierin is niet de getalsmatige CO 2 reductie meegenomen door het contracteren van een nieuwe stroomleverancier, waardoor er met een veel lagere conversiefactor gerekend mag worden in de emissieberekening). 4.3 Motivatie De missie van ABT is: het leveren van een creatieve en innovatieve bijdrage aan de kwaliteit en duurzaamheid van de gebouwde omgeving met respect voor de menselijke en natuurlijke normen en waarden. Deze missie vormt de basis voor onze duurzame bedrijfsvoering. ABT heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. De CO 2 prestatieladder heeft ABT ertoe aangezet haar emissiebronnen in kaart te brengen. Met behulp van deze kennis heeft ABT een grote lijst met reductiemaatregelen geformuleerd. Deze lijst is ambitieus te noemen. 4.5 Mogelijk interessante initiatieven In het kader van de verdere ontwikkeling van duurzaamheid binnen ABT zijn de volgende speerpunten benoemd: borgen en uitbreiden van de kennis op het gebied van duurzaamheidscores overall; borgen en uitbreiden van kennis over energievraagstukken; uitbreiden van kennis over duurzame materialen en opstellen van een handleiding duurzame materialen; koppelen van BIM/Revit en duurzaamheid; managen van duurzaamheid; levensduurkosten;

11 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 11/14 BIJLAGE 1 Versiedatum: 3 november 2014 a: audit i : idee / verbetervoorstel k: klacht e: evaluatie d: directiebeoordeling mp: milieuprogramma Nummer Procedure Afdeling Verbetersuggestie/ CO2 reducerende maatregelen Oorzaakanalyse Verantw. Corrigerende maatregel Datum gereed in % t.o.v 2012 Reduct ie in ton CO2 middelen Opmerkingen 1 Het beter inregelen van de klimaatinstallatie, ter voorkoming van gelijktijdig verwarmen en koelen en het snel oplossen van storingen in de klimaatinstallatie ter beperking van opwarm-verliezen. Slechte software gaat in overleg met de (huis)installateur. Streven is om het inregelen van de installatie 15-aug 2012 gereed te hebben Valt binnen onderhoudsbudget klimaatinstallatie. Klimaatinstallatie is ingeregeld 2 Voornemen om hallogeenverlichting te vervangen door led-verlichting. Beperken energieverbruik Het totale energieverbruik terug te dringen met 5% t.o.v lopend 0,5 0,73 Valt binnen onderhoudsbudget facilitaire dienst Afweging maken tussen kosten/ en bezuiniging energieverbruik 3 Beter inregelen verwarmingsinstallatie. Beperken gasverbruik Het totale gasverbruik terug te dringen met 5% t.o.v Valt binnen onderhoudsbudget klimaatinstallatie. Verwarmingsinstallatie is ingeregeld. 4 BM/ BKI Mogelijk is het zinvol als een aantal medewerkers van BM en BKI een Breeam cursus volgen (in het kader van inspecties van gebouwen). 5 allen In kaart brengen hoeveel duurzame projecten er nu lopen. Dit om voor de komende periode harde doelen te kunnen stellen. Verhogen kennisniveau Directie Op de agenda zetten voor MT overleggen. Streven is om minimaal 3 werknemers de Breeam cursus te laten volgen. ISO AA Bouwwerkkaart heeft een vinkje waarmee aangegeven wordt of een project duurzaam is Hiervoor wordt eventueel een deel van het jaarlijks opleidingsbudget beschikbaar gesteld alsmede de te spenderen uren van de medewerkers 2014 en verder 0 0 Valt binnen jaarlijks budget van AA. E. Pruim BM heeft in 2012 cursus BREEAM 1+2 gevolgd. In 2013 wordt een stage onderzoek gehouden naar BREEAM. Over wat BREEAM nou precies is, hoe het certificaat in elkaar zit en hoe er aan de credits is voldaan en wat daar de consequenties van zijn binnen een project. Is lopende. 6 Admin In het milieuprogramma voor opnemen dat het gehele wagenpark wordt doorgelicht. Nog meer uitstoot 7 Papierreductie. Nog meer terugdringen van het afval Fin. directeur In 2013 alleen nog (nieuw te) leasen auto's die vallen onder A- label of vallen in een 'CO 2 lage range'. Het streven is de jaarlijkse afvalstroom voor papier en karton met 10% te reduceren t.o.v tot max kg per jaar ,5 0,64 Hoeven geen aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld en verder Hoeven geen aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld. In 2012 geen nieuwe auto's aangeschaft. Door controle wie recht heeft op een lease auto zijn 6 auto's teruggegaan naar het wagenpark en 5 auto's terug naar de leasemaatschappij. 8 Admin Motiveren van aanschaf elektrische (lease)auto's. Nog meer uitstoot Fin. directeur 2 Oplaadpunten voor elektrische auto's op het terrein van ABT aanbrengen (Velp +Delft) e kwartaal Hiervoor wordt budget door AD beschikbaar gesteld a 3.000,- / oplaadpunt Eerste kwartaal 2013 rijden twee directieleden van ABT in een elektrische auto.

12 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 12/14 Verbetersuggestie/ CO2 reducerende maatregelen 9 /ICT Maatregelen nemen dan s'nachts de pc's en beeldschermen niet meer aanstaan. Oorzaakanalyse Verantw. Corrigerende maatregel Datum gereed Beperken energieverbruik /ICT Het streven is dat, behoudens het serverpark en de pc's van de tekenaars die renderen, alle pc's en beeldschermen 's nachts niet meer aan staan. eerste kwartaal 2014 in % t.o.v 2012 in ton CO2 middelen 1 2,70 Valt binnen onderhoudsbudget Facilitaire dienst. Opmerkingen 10 Milieubewust onderhoud van de gevel Verminderen gebruik schadelijke stoffen 11 Allen Papierreductie Nog meer terugdringen CO2 uitstoot MK In 2012 is de gevel van het ABT gebouw in Velp in een nieuwe laag verf gezet. Hiervoor is geen gewone verf gebruikt maar een foto-katalytische verf. Normen, wet- en regelgeving worden niet meer aan ABT medewerkers op papier verstrekt maar zijn centraal digitaal beschikbaar. Zomer Valt binnen onderhoudsbudget gebouw Een vakantiekracht is voor enkele weken ingehuurd. Fotokatalystische verf heeft als eigenschap dat er een actief pigment inzit, dat in staat is om met zuurstof en licht schadelijke organische stoffen en geuren af te breken. Daarbij worden stoffen door een chemische reactie omgezet in kleine, ongevaarlijke bestanddelen. In juni 2013 zijn alle normen op de ABT Wiki geplaatst. 12 Allen Papierreductie Nog meer terugdringen CO2 uitstoot BM Aanbestedingen en vergunningsaanvragen worden steeds meer in overleg met de klanten digitaal uitgevoerd. Er wordt bij een vergunningsaanvraag aan het bevoegd gezag of bij een aanbesteding aan de inschrijvende partijen, geen tekeningen of documenten op papier verstrekt Hoeven geen aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld. 13 Papierreductie Nog meer uitstoot Per januari 2013 is ABT Repro afgestoten. Hierdoor wordt verantwoordelijk voor de inkoop van papier. kan het papierverbruik nauwkeurig registreren waardoor er mogelijkheden zichtbaar worden die leiden tot besparing. heeft daarnaast de mogelijkheid duurzaam papier in te kopen Hoeven geen aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld. Kosten Duurzaam papier hoger, afname dient in te grote eenheden te gebeuren. 14 Allen Bewustwording bij de ABT medewerkers inzake 'duurzaam adviseren' ISO PR Medewerkers bewust maken van energieverbruik d.m.v. berichten op de ABT Wiki en/of in een nieuwsbrief. Alsmede kennisdeling en het houden van discussies op de ABT Wiki en verder 0,5 1,35 100,- / publicatie. Werkgroep duurzaamheidsdenken 15 Allen Papierreductie Nog meer uitstoot werkgroe p Wiki ABT-publicaties, digitale boeken en EU aanbestedingsstukken worden niet meer aan ABT medewerkers op papier verstrekt maar zijn centraal digitaal beschikbaar Een vakantiekracht is voor enkele weken ingehuurd. In juni 2013 zijn al deze zaken op de ABT Wiki geplaatst.

13 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 13/14 Verbetersuggestie/ CO2 reducerende maatregelen 16 Allen Papierreductie Nog meer uitstoot Oorzaakanalyse Verantw. Corrigerende maatregel Datum gereed Werk groep digihand tekening Werkgroep is aan het onderzoeken hoe het proces van het ondertekenen van stukken (offertes, rapportages etc.) op een digitale manier kan worden uitgevoerd. in % t.o.v 2012 in ton CO2 middelen 2013/2014 (kosten worden nog in beeld gebracht). Opmerkingen Offerte voor internetsoftware om documenten te ondertekenen. Zie memo werkgroep. 17 MK Bewustwording CO 2 uitstoot gebouwbeheer. ISO /MK Opstellen CO 2 emissieinventarisatie binnen ABT Inschakelen DNV-GL ter ondersteuning. Hiervoor is budget vrijgemaakt. Elk jaar actualiseren. 18 MK Bewustwording CO 2 uitstoot gebouwbeheer. ISO /MK Het aanvullen van het reeds aanwezige milieuaspectenregister zodat dit ook functioneert als een energie-aspectenregsister Inschakelen DNV-GL ter ondersteuning. Hiervoor is budget vrijgemaakt. Elk jaar actualiseren. 19 MK Bewustwording CO 2 uitstoot gebouwbeheer. ISO /MK Opstellen en/of aanvullen van de kwaliteitsprocedures zodat deze aansluiten op ISO en ISO Inschakelen DNV-GL ter ondersteuning. Hiervoor is budget vrijgemaakt. Elk jaar actualiseren. 20 MK Bewustwording CO 2 uitstoot gebouwbeheer. ISO /MK Opstellen en onderbouwen van emissie reductie doelstellingen van de emissie-inventaris Inschakelen DNV-GL ter ondersteuning. Hiervoor is budget vrijgemaakt. Elk jaar actualiseren. 21 /BK De gevel van ABT pand te Velp beter isoleren. Nog meer uitstoot. Een kwart van de glazengevel van ABT kantoor Velp wordt het glas vervangen door HR++ glas. Dit zal besparing in gasverbruik opleveren ,5 0,57 2,5 tot 3 ton euro. Afhankelijk van de te kiezen optie. 22 /BK De gevel van ABT pand te Velp beter isoleren Nog meer uitstoot. Een kwart van de glazengevel van ABT kantoor Velp wordt het glas vervangen door HR++ glas. Dit zal besparing in energieverbruik opleveren ,30 2,5 tot 3 ton euro. Afhankelijk van de te kiezen optie. 23 Klimaat comfort verbeteren in gebouw Velp. Nog meer uitstoot. Automatische regeling aanbrengen voor de koelmachine. Dit t.b.v. stabiliseren temperatuur en voorkomen piekmomenten. De aanwezige koelmachines worden op basis van buitentemperatuur vrijgegeven. 2013/ ,30 Uit budget van. Indien het buiten warmer is dan 15 graden wordt de koelmachine vrijgegeven. Afhankelijk van koelvraag zal deze starten. De koelmachine bewaakt de temperatuur van het koelwater op 6 graden. Afhankelijk van de temperatuur van het koelwater zal de machine op of afschakelen. 24 Bewustwording waar energie vandaan komt. Groene Nederlandse energie. Overstappen op nieuwe stroomleverancier welke haar duurzame energie in Nederland opwerkt en % 163,5 Hoeven geen aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld. Dit heeft een gunstig effect op de CO 2 ladder emissie inventaris

14 datum: 3 november 2014 referentie: lak code: B1408 blad: 14/14 Verbetersuggestie/ CO2 reducerende maatregelen 25 CO Bewustwording bij de ABT medewerkers inzake duurzaam adviseren. Oorzaakanalyse Verantw. Corrigerende maatregel Datum gereed ISO CO Een Wiki (verzamel)pagina met als doel: de visie van ABT-C op duurzaam adviseren en waarop losse initiatieven op een gestructureerde manier worden weergegeven. in % t.o.v 2012 in ton CO2 middelen Valt onder doelstellingen afdeling. Opmerkingen Wiki pagina constructie en duurzaamheid. 27 CO Bewustwording bij de ABT medewerkers inzake duurzaam adviseren. 28 CO Bewustwording bij de ABT medewerkers inzake duurzaam adviseren ISO CO Bundelen en verspreiden van kennis: deelname aan seminars, cursussen, organiseren van kennismomenten (inmiddels meerdere geweest) informatie bundelen op de Wiki constructie en duurzaamheid ISO CO Integreren van duurzaamheidsaspecten in standaard documenten en verder 2014 en verder 0 0 Valt onder doelstellingen afdeling. 0 0 Valt onder doelstellingen afdeling. Bijvoorbeeld in berekening deel A. 29 CO Bewustwording bij de ABT medewerkers inzake duurzaam adviseren ISO CO Projectaanpak: projecten na gereedgekomen beoordelen op: - CO 2 uitstoot (m.b.t. basis spreadsheet) - Schaduwprijs (via materialentool DGBC) 2014 en verder 0 0 Valt onder doelstellingen afdeling. Documenten op de Wiki constructief en duurzaamheid 31 /I Zelf stroom opwekken Nog meer uitstoot. PV cellen opnemen op het dak , Budget beschikbaar uit totaalbudget gevelrenovatie. Theoretisch opbrengst op jaarbasis. Bouwdeel B: ca kwh en bouwdeel D: ca kwh. 32 Allen Energie spaarwedstrijd Beperken energieverbruik. Allen Deelname aan energie spaarwedstrijd. Collega s onderling of samen strijden tegen andere bedrijven voor wie thuis en op het werk de minste energie verbruikt ,5 0,57 Budget reserveren in 2015 paar duizend euro voor aanschaf van energiemeters.

Rapportage. Code: B1508 11 december 2015. CO2 prestatieladder 2015 Energie audit verslag

Rapportage. Code: B1508 11 december 2015. CO2 prestatieladder 2015 Energie audit verslag Rapportage Code: B1508 11 december 2015 CO2 prestatieladder 2015 Energie audit verslag Datum: 11 december 2015 Referentie: lak Code: B1508 Blad: 3/17 Projectgegevens Project Onderdeel Code CO2 prestatieladder

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1 Energie Audit Verslag 19 maart 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Emissie inventarisatie over: Ton CO2 FTE Besparing ton CO FTE 1,61 ton CO 2 / FTE ton CO FTE 1,63 ton CO 2 / FTE

Emissie inventarisatie over: Ton CO2 FTE Besparing ton CO FTE 1,61 ton CO 2 / FTE ton CO FTE 1,63 ton CO 2 / FTE Datum: 26 oktober 2016 Referentie: lak Code: B1608 Blad: 1/3 3.B.1 Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf en de projecten opgesteld, uitgedrukt

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

305 ton CO FTE 1,244 ton CO 2 /FTE

305 ton CO FTE 1,244 ton CO 2 /FTE 3.B.1 Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf en de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 6 februari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 actoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep

Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak ICS Groep Milieu en Co2 Programma c.q. het plan van aanpak 2017 ICS Groep 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Strategische milieu en co2 reductie doelstellingen... 3 Milieu en CO2-reductie doelstellingen 2017... 3 3.

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/10 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/10 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016

Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Energie beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 2.4 Energiebalansen 4 3. Gebieden

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2013 B. van Lier 1 5 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Energiebeoordeling 2017

Energiebeoordeling 2017 Energiebeoordeling 2017 Opgesteld door: M Schakenraad A. Heerkens Februari 2017 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bedrijf 3. Energieverbruik en energiegebruikers 4. Gebieden met significant

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. emissie-inventarisrapport 2013 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (06-05-2014) 1/10 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018

CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 1/9 CO 2 -Reductiedoelstellingen 2018 Naar aanleiding van de CO 2 footprintberekening, energie audit en ketenanalyses 1 2/9 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 3.B.1_1 De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Datum: 01-07-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Belangrijkste energieverbruikers... 3 2.1 Reductiedoelstellingen... 3 2.2 Reductiemaatregelen...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.B.1_1 De Wilde infra- en cultuurtechniek b.v. CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Pand 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie