Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA"

Transcriptie

1 1 Inleiding Dit document beschrijft het servicecontract en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De contractvorm die is gedefinieerd is het Excellent contract, welke voor 1 jaar afgesloten kan worden. 2 Scope De scope van dit document betreft de service contracten voor de volgende CTAP terminals: - epoint 5100 (Ethernet en PSTN) - epoint 5164 (Ethernet en PSTN) - ict220mu+ipp350 (Ethernet) - ict220 Single unit (Ethernet) - epoint epoint Vx670 (zie 12) De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief. Concreet betekent de implementatie van de service contracten het volgende: Status SLA (Y/N) Type terminal Type Contract Verkoop nieuwe betaalautomaat Y CTAP Excellent Bestaande betaalautomaat N CTAP Excellent Bestaande betaalautomaat Y, Prolongatie CTAP Excellent Overname betaalautomaat Y CTAP Excellent Binnen deze SLA s worden werkdagen gedefinieerd als: maandag t/m vrijdag Voor alle responstijden geldt dat deze niet geldig zijn voor de Waddeneilanden. Afwijkende afspraken met Large Accounts en key-accounts vallen buiten deze standaard SLA s en zullen indien deze afwijkend zijn, boven de dit document gaan. 3 Service contracten Alvira biedt 1 type servicecontract, te weten: Excellent. Excellent servicecontract: all-in service op basis van telefonische helpdesk & on-site service. Hierbij komt een monteur de volgende dag bij u langs om de terminalstoring te verhelpen. N.B. Bij opzegging van het contract gedurende de looptijd, vindt geen teruggave plaats van het reeds gefactureerde bedrag

2 Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA 1 Preppen + inpakken&verzenden swop hardware X Vaste prijs 2 Call center 1e lijns X Vaste prijs 3 Site Visit ma - za: 8u 18u X Vaste prijs 4 Site Visit ma - za: 18u 8u Vaste prijs Vaste prijs 5 Uurtarief FSE ma - za: 8u 18u X Vaste prijs 6 Uurtarief FSE ma - za: 18u 8u Vaste prijs Vaste prijs 7 Swop hardware 5100 SU X Vaste prijs 8 Swop hardware 5100 MU X Vaste prijs 9 Swop hardware ict220 SU X Vaste prijs 10 Swop hardware ict220 MU X Vaste prijs 11 Swop hardware 6400 PP X Vaste prijs 12 Swop hardware ipp350 PP X Vaste prijs 13 Swop hardware 7910 GPRS X Vaste prijs 14 Parkeer geld X X 15 Vervangende ethernet kabel (inclusief verzendkosten) Vaste prijs Vaste prijs 16 Entreegelden (indien van toepassing) X X 17 Vervangende batterij (inclusief verzendkosten) Vaste prijs Vaste prijs 18 Software update X X 19 Configuratie update Vaste prijs Vaste prijs 20 Losse voeding (valt buiten iedere SLA) Vaste prijs Vaste prijs Alle nieuwe servicecontracten worden aangeboden met een contractduur van 1 jaar. Kosten voor het servicecontract dienen vooraf in 1x betaald te worden. Alle afgesloten service contracten worden stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Alle producten en diensten die geleverd worden buiten SLA services, worden achteraf gefactureerd. Dit betekent dat als een klant meerdere services heeft afgenomen de kosten hiervoor bij elkaar worden opgeteld en in 1x achteraf in rekening gebracht worden. Alvira zal een lijst met controle punten opstellen voor de monteur om na te lopen en daarin aangegeven wat de norm is om een service contract af te sluiten op de terminal. 4 Service center Het Service center beantwoordt de telefoon op: ma. vr. 8:00u 22:00u / zat. 8:00u 18:00u / zon 09:00 17:30 Als een winkelier het service center belt en geen service contract heeft, zal deze een vergoeding moeten betalen voor het telefoongesprek. Ook als een winkelier wel service wil ontvangen, en geen service contract heeft, zal deze moeten betalen voor de geleverde service. Dit houdt in dat de medewerkers van het service center de klant hiervan direct op de hoogte moeten stellen. Mocht een klant niet akkoord gaan met de te betalen kosten zal de service center medewerker het gesprek moeten beëindigen. Voor elke terminal moet Alvira kosten maken voor Ingetrust, eventuele software updates en het in de lucht houden van het Terminal Management System. Voor klanten die een service contract afsluiten zijn deze kosten meegenomen in de kostprijs van het service contract en daarmee voor deze terminal gedekt. Zoals aangegeven moeten we deze kosten ook maken voor terminals van klanten die geen service contract afsluiten. De verwachting is dat klanten zonder service contract tevens minimaal 1x per jaar hulp nodig hebben van Alvira, al is het maar voor een gebruikersvraag. De eenmalig jaarlijkse bijdrage van 30,- dekken de bovenstaande jaarlijkse vaste kosten. Versie 2.6 definitief 2/6

3 5 Response tijden Het Excellent contract is een next day service. Dit houdt de volgende respons tijden in: - Excellent, voor 17:00u gemeld de volgende dag een monteur (uitgezonderd zondag) De standaard bezoektijden van de monteurs zijn: ma. vr. 8:30u 17:00u / Zat. 9:00u 17:00u 6 Klantschade Als de monteur op locatie constateert dat de storing is veroorzaakt door de klant (ook wel klantschade genoemd) dan zal de klant de eventuele swop hardware moeten betalen. De monteur zal aan de klant moeten aangeven dat de gevonden storing onder klantschade valt en dat hij de terminal alleen kan vervangen als de klant akkoord gaat met de kosten. De klant zal achteraf gefactureerd worden. Als het probleem is veroorzaakt door de klant, maar de monteur kan de storing wel verhelpen, dan zal de klant de kosten voor het monteursbezoek moeten betalen. De monteur zal ook hier de klant van tevoren over inlichten en de storing alleen verhelpen als de klant akkoord gaat met de kosten. Wanneer is er sprake van klantschade: Vloeistof over de terminal gevloeid Gevallen of met een voorwerp beschadigd Insecten in of op de terminal Kabel breuk door regelmatig op trappen of knel zitten Vreemde voorwerpen in de terminal of interne onderdelen defect/gebroken Elke ander vorm van schade die bij normaal gebruik niet voor zou zijn gekomen. Alvira bepaalt welke schade als klantenschade wordt gezien. Deze lijst zal worden opgenomen in de Algemene Voorwaarden die de klant bij de SLA ontvangt. In geval van de swop service wordt pas in het centrale magazijn van Alvira geconstateerd dat de storing veroorzaakt is door klantschade. Als dit het geval is zal de klant de door Alvira geleverde swop terminal alsnog moeten betalen. De klant zal hierover moeten worden geïnformeerd alvorens over te gaan tot facturatie. De prijs die hiervoor in rekening wordt gebracht is gelijk aan de prijs voor swop hardware die geldt voor klanten die geen SLA hebben. 7 Monteursbezoek Bij een monteursbezoek is voor 45 minuten arbeidsloon ingecalculeerd in de prijs. Mocht een monteur meer tijd nodig hebben op locatie, dan zal de monteur dit tijdig aan de klant duidelijk moeten maken en ook aan de klant moeten uitleggen waarom. De klant zal de extra benodigde tijd moeten aftekenen, omdat Alvira de kosten hiervoor achteraf in rekening brengt. Het uitgangspunt is 45 minuten, wat voldoende is voor het oplossen van het probleem. De Alvira monteurs lossen alleen problemen op die met de terminals te maken hebben. Als op locatie blijkt dat de storing wordt veroorzaakt door het netwerk zal de monteur geen werkzaamheden verrichten op de hardware van de netwerk- of kassaleverancier, zoals routers en kassa s en dergelijke. Indien een monteur tijdens zijn bezoek een nieuwe terminal moet plaatsen, in verband met swop, dan moet dit gebeuren binnen 1,5 meter afstand van de telefoon/netwerk aansluiting en de stroomvoorziening. Een monteur zal een terminal altijd volgens de dan geldende regelgeving plaatsen. Denk hierbij aan hoogte, hoek, spiegels of camera s die op de terminal gericht zijn etc. Als de monteur hier niet aan kan voldoen zal hij de terminal niet plaatsen. Ook als een monteur tijdens zijn bezoek ziet dat een andere Alvira terminal in dezelfde winkel niet volgens de regels is geplaatst, zal hij dit aan de winkelier moeten melden. Als deze hier niets aan verandert is Alvira verplicht hiervan melding te doen bij Currence. Versie 2.6 definitief 3/6

4 Als een klant niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is, zal de klant achteraf gefactureerd worden. Ook als de monteur op locatie om een andere reden niet de mogelijkheid krijgt om zijn werk te doen, zal de klant achteraf gefactureerd worden. Andersom geldt ook dat als een monteur de gemaakte afspraak niet gaat halen, dat de klant hierover wordt ingelicht. Indien de openingstijden van het bedrijf van de klant het toelaat, zal het bezoek in ieder geval op de afgesproken dag plaatsvinden tot maximaal 21:00. Als ook dat niet gehaald wordt zal de monteur de klant hierover inlichten en ervoor zorgen dat deze klant de volgende ochtend als eerste geholpen wordt. De monteur zal hier ook de planningsafdeling van op de hoogte moeten brengen. 8 Geen SLA Het kan voorkomen dat een klant bij de aanschaf van een terminal ervoor gekozen heeft geen service contract af te nemen en op een gegeven moment toch behoefte heeft aan service. Natuurlijk biedt Alvira klanten de mogelijkheid service af te nemen. Alle service activiteiten die Alvira aanbiedt hebben een vaste prijs, de totale service kosten zullen achteraf bij de klant in rekening worden gebracht. De klant zal vooraf gevraagd worden hiermee akkoord te gaan, als de klant dat niet doet zal er geen service verleend worden. Tevens betaalt de klant 30,- per jaar voor TMS en software onderhoud (zie ook paragraaf 4). 9 Achteraf SLA Het is echter ook mogelijk voor een klant om achteraf een service contract af te sluiten. In dat geval zal de klant de kosten voor de geleverde service moeten betalen. Indien de klant swop hardware nodig heeft zal de klant bij het afsluiten van het service contract alleen de swop hardware betalen, volgens de prijs die geldt voor klanten die geen SLA hebben, plus de kosten voor het afgesloten SLA. Indien de storing ter plaats kan worden opgelost zonder de hardware te swoppen zal de klant alleen het monteursbezoek plus de kosten van de afgesloten SLA betalen. 10 Overname SLA Indien een klant een terminal heeft overgenomen van iemand en hierop een service contract wil afsluiten, is dit alleen mogelijk als de klant de kosten voor een monteursbezoek accepteert. De monteur zal de terminal moeten beoordelen op kwaliteit om na te gaan of het risico niet te groot is er een service contract voor af te sluiten. Versie 2.6 definitief 4/6

5 11 RMA en Extended RMA Alvira maakt ook gebruik van Dealers. Klanten van Dealers hebben geen contractrelatie met Alvira. Een dealer verkoopt de terminal aan een merchant en levert ook de service op de terminal. Om dit te ondersteunen hebben we een RMA en een Extended RMA contract wat wij met de dealer of reseller kunnen afsluiten. Het belangrijkste verschil tussen deze twee contracten is dat de Extended RMA inclusief swop hardware is en RMA niet. Extended RMA Binnen een Extended RMA contract vallen de volgende zaken: - swop hardware, reparatie terminals worden vervangen uit de service voorraad van Alvira. Alvira draagt zorg voor de reparatie door Ingenico. - Software licenties, inclusief configuratie updates en nieuwe software versies en eventueel nieuwe beschikbare functionaliteiten - Terminal Management System: o Ondersteuning installaties o Ondersteuning t.b.v. service - Toegang tot de webportal ten behoeve van het onderhouden van de klant specifieke data - 2 e lijn helpdesk ondersteuning RMA Binnen een RMA contract vallen de volgende zaken: - Software licenties, inclusief configuratie updates en nieuwe software versies en eventueel nieuwe beschikbare functionaliteiten - Terminal Management System o Ondersteuning installaties o Ondersteuning t.b.v. service - Toegang tot de webportal ten behoeve van het onderhouden van de klant specifieke data - 2 e lijn helpdesk ondersteuning Versie 2.6 definitief 5/6

6 12 Vx670 All-in service (3 jarige looptijd) Het All-in servicecontract houdt het volgende in: Service Center: Het telefonisch melden van storingen, 24 uur per dag, 7 dagen per week Technische service ter plaatse* Kosteloos van ma t/m za van tot uur Responstijden: - vóór uur gemeld, dezelfde werkdag geholpen - na uur gemeld, de volgende werkdag vóór uur geholpen Inclusief Voorrijkosten bij servicebezoek van ma t/m za tussen en uur Uurloon Verzenden batterij Gebruiksklaar maken en verzenden van ruilapparatuur, indien mogelijk Ruilapparatuur Vervangen SIM kaart Parkeergelden op locatie Exclusief Eventuele entreegelden (bijvoorbeeld beurs) 165,00 extra kosten per servicebezoek tussen en uur en op zon- en feestdagen Vervangen batterij Onderhoudskosten voor de telecom SIM zijn voor rekening van de klant N.B. Bij opzegging van het contract gedurende de looptijd, vindt geen teruggave plaats van het reeds gefactureerde bedrag * Afhankelijk van uw reguliere openingstijden. Binnen de servicecontracten geldt voor de Waddeneilanden een responstijd van 3 werkdagen. Versie 2.6 definitief 6/6

De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief.

De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief. 1 Inleiding Dit document beschrijft de nieuwe service contracten en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De nieuwe contractvormen die gedefinieerd zijn, zijn de Premium en

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Welkom bij PinDirect!

Welkom bij PinDirect! Welkom bij PinDirect! U bent nog maar een paar stappen verwijderd van het huren van een tijdelijke pinautomaat! Vul het aansluitdossier in en voeg kopie(s) legitimatie(s) toe van tekenbevoegde(n). Hulp

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

VERSIE 1.0 WOLFMEISTER VOF SERVICE LEVEL AGREEMENT UITGEREIKT DOOR: WOLFMEISTER IT. Graafseweg AL - s-hertogenbosch KVK

VERSIE 1.0 WOLFMEISTER VOF SERVICE LEVEL AGREEMENT UITGEREIKT DOOR: WOLFMEISTER IT. Graafseweg AL - s-hertogenbosch KVK VERSIE 1.0 WOLFMEISTER VOF SERVICE LEVEL AGREEMENT UITGEREIKT DOOR: WOLFMEISTER IT Graafseweg 10 5213 AL - s-hertogenbosch KVK 71055657 SERVICE LEVEL AGREEMENT 1. PARTIJEN Deze Service Level Agreement

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Service Level Agreement voor directe eindklant

Service Level Agreement voor directe eindklant Service Level Agreement voor directe eindklant Begrippen Definities - Voorwaarden Titel SLA directe eindklant Release 3.1 Datum laatste wijziging 27 Juli 2015 SLA Voorwaarden & Definities - Directe eindklant

Nadere informatie

Calibratie, Onderhoud & Service voor Cleanroom Meetapparatuur

Calibratie, Onderhoud & Service voor Cleanroom Meetapparatuur Calibratie, Onderhoud & Service voor Cleanroom Meetapparatuur Inhoudsopgave Voordelen van een servicecontract Calibratie contract Calibratie+ contract Support Contract Normen voor calibratie en onderhoud

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement S.L.A. Hiermee bent u verzekerd van goed onderhoud en support. Geluid Licht Visueel Klundert Audiovisueel S.L.A.. Klundert Audiovisueel Klundert Audiovisueel is specialist op het

Nadere informatie

Relatie Service Abonnement

Relatie Service Abonnement Relatie Service Abonnement Inclusief 1x preventief onderhoud per winkel per jaar. Inclusief gereduceerd tarief (20%) op bezoek aan de winkel in geval van storing. v.a. 99,- per jaar Inclusief 3% korting

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

Onderhoudsinstructie. Vx520

Onderhoudsinstructie. Vx520 Onderhoudsinstructie 1. Onderhoud 1.1. Onderhouden van de betaalautomaat Om de levensduur van de apparatuur te verlengen kan het raadzaam zijn om uw betaalautomaat periodiek te reinigen. Dit is afhankelijk

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Onderhoudsafspraken. Klant: Voorbeeld Document: Voorbeeld Overeenkomst Datum: 19/08/11 Document versie: 1.0

Onderhoudsafspraken. Klant: Voorbeeld Document: Voorbeeld Overeenkomst Datum: 19/08/11 Document versie: 1.0 Onderhoudsafspraken Klant: Voorbeeld Document: Voorbeeld Overeenkomst Datum: 19/08/11 Document versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 De vormen van onderhoud... 3 1.1 Constructief: Uw systeem up-to-date... 3 1.2

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Versie: 3 B 1631b Datum: 31 januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Geldigheid...

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

Bijlage B: Algemene Voorwaarden

Bijlage B: Algemene Voorwaarden Bijlage B: Algemene Voorwaarden Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Paqar B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Vaalmuiden 3, 1046BV, met KvK 34191772; hierna Leverancier. Context. i. Leverancier is een

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Omschrijving Contracten Geometius biedt u de mogelijkheid om op diverse niveaus uw apparatuur door ons te laten onderhouden, en u te

Nadere informatie

1.1.1c. Smeren en zo nodig afstellen van mechanische onderdelen van in het contract omschreven apparatuur.

1.1.1c. Smeren en zo nodig afstellen van mechanische onderdelen van in het contract omschreven apparatuur. 1.1. Contract A preventief service abonnement 1.1.1. Algemene bepalingen 1.1.1a. Een preventief service abonnement wordt ten minste aangegaan voor de duur van één jaar. Gedurende de periode wordt 1 maal

Nadere informatie

Itannex supportdesk. Alles wat u wilt weten over de. Uw Itannex support keuze. Hoe kunt u uw call melden? 1 / 6 v1.2 / 2015 Itannex BV

Itannex supportdesk. Alles wat u wilt weten over de. Uw Itannex support keuze. Hoe kunt u uw call melden? 1 / 6 v1.2 / 2015 Itannex BV Alles wat u wilt weten over de Itannex supportdesk Met haar technische kennis ondersteunt de Itannex supportdesk u om het optimale resultaat uit uw software investering te halen. Om gebruik te maken van

Nadere informatie

SLA CanConnect Mobile

SLA CanConnect Mobile SLA CanConnect Mobile Inhoud Definities... 2 1. Domein /verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 5 2.1 Impact niveaus... 5 2.2

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Standaard Service Level Agreement

Standaard Service Level Agreement Online oplossingen van der Heiden ICT services Abcoudestraat 3 2546 EG Den Haag 06-421544646 https://www.vanderheidenictservices.nl info@vanderheidenictservices.nl Datum: 29 februari 2016 Versie: 1.0.0

Nadere informatie

Exact Ondersteuning. Haal meer rendement uit uw Exact Software

Exact Ondersteuning. Haal meer rendement uit uw Exact Software Exact Ondersteuning Haal meer rendement uit uw Exact Software Exact ondersteuningscontracten In geval van storingen of vragen over uw Exact omgeving wilt u graag zo spoedig mogelijk geholpen worden. Arrix

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE SERVICE CONTRACT 3 Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE U heeft een storing op uw computer? U belt direct naar het Service Centrum, om de klacht door te geven. Wij zullen u direct helpen

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in een handomdraai / hoe uw centrale aanpassen / hoe technische problemen oplossen

Uw telefooncentrale in een handomdraai / hoe uw centrale aanpassen / hoe technische problemen oplossen Uw telefooncentrale in een handomdraai / hoe uw centrale aanpassen / hoe technische problemen oplossen www.belgacom.be/pabx Momenteel beschikt u over een Belgacom-telefooncentrale om uw telecom te beheren

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx680

Installatie-instructie. Vx680 Installatie-instructie 1. INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 2.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overzicht

Nadere informatie

Service & Onderhoud abonnement CV ketel

Service & Onderhoud abonnement CV ketel Service & Onderhoud abonnement CV ketel Met een service & onderhoud abonnement van van der Bij bent u verzekerd van een optimaal comfort in uw woning. Onderhoud aan uw CVketel zorgt voor een perfect werkende

Nadere informatie

Versie: Service Level Agreement VIOMS. Werkplekbeheer Server beheer & Support

Versie: Service Level Agreement VIOMS. Werkplekbeheer Server beheer & Support Versie: 201902 Service Level Agreement VIOMS Werkplekbeheer Server beheer & Support Inhoud 1. Overzicht Service Level Agreements (SLA s)... 3 1.2. Toelichting... 4 1.2.1 Technisch beheer Hosted Services...

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden onderhouds-, service- en installatiewerkzaamheden.

Leveringsvoorwaarden onderhouds-, service- en installatiewerkzaamheden. Leveringsvoorwaarden onderhouds-, service- en installatiewerkzaamheden. Voor alle zaken die in deze leveringsvoorwaarden niet zijn besproken verwijzen wij naar de AVIC (Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Connect Secure VoIP

Dienstbeschrijving Connect Secure VoIP Dienstbeschrijving Connect Secure VoIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: Februari 2018 Versie log Versie Datum Door Opmerking 1 26-2-2018

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie SLA bij Overeenkomst voor Dienstverlening betreffende het onderhoud van de Dashboardfunctie van het DRIS 1. Inleiding 1.1. Doel Doel van deze

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Connect Secure 365

Dienstbeschrijving Connect Secure 365 Dienstbeschrijving Connect Secure 365 CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Versie: 1 Maand: Februari 2018 Versie log Versie Datum Door Opmerking 1 26-2-2018

Nadere informatie

05-05-2016 hemelvaart Pinkstermaandag 16-05-2016 Feestdag Vlaamse. 11-07-2016 Gemeenschap Nationale Feestdag 21-07-2016 Onze lieve vrouw

05-05-2016 hemelvaart Pinkstermaandag 16-05-2016 Feestdag Vlaamse. 11-07-2016 Gemeenschap Nationale Feestdag 21-07-2016 Onze lieve vrouw Tariefberekening Servicetarieven ROMASS België (geldig per 01-09-2015) Prijzen per persoon, exclusief 21% BTW en inclusief klein verbruiksmateriaal Code Dag Tijdsvak Prijs Opslag% T1 Werkdagen 07:00 17:00

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Hotel ICT. Ontzorgt hotels

Hotel ICT. Ontzorgt hotels Hotel ICT HotelsConnect voor uw hotel. Voor een hotel is telefonie, beveiliging en internet van groot belang. En bijvoorbeeld eventuele muziek, de mogelijkheid tot pinnen en camerabewaking is belangrijk

Nadere informatie

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Kadiks Installatie B.V. Industriestraat 3 2751 GT Moerkapelle Tel. 079-5932524 e-mail: info@kadiksbv.nl CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Een CV-ketel is een slim apparaat dat er voor zorgt

Nadere informatie

TARIEVEN. Wij krijgen wel eens vragen over de door ons gehanteerde tarieven.

TARIEVEN. Wij krijgen wel eens vragen over de door ons gehanteerde tarieven. TARIEVEN Wij krijgen wel eens vragen over de door ons gehanteerde tarieven. Wij zijn transparant in alles wat we doen, dus ook in onze tarieven. Daarnaast geven wij u graag een toelichting op factoren

Nadere informatie

GTS-Online Service Level Agreement (SLA) Ten behoeve van: Helpdesk Diensten en Systeem- en netwerkbeheer 1 e, 2 e en 3 e lijn.

GTS-Online Service Level Agreement (SLA) Ten behoeve van: Helpdesk Diensten en Systeem- en netwerkbeheer 1 e, 2 e en 3 e lijn. GTS-Online Service Level Agreement (SLA) Ten behoeve van: Helpdesk Diensten en Systeem- en netwerkbeheer 1 e, 2 e en 3 e lijn. 1 december 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definities... 3 Duur, geldigheid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

Marine ICT. Ontzorgt maritieme organisaties

Marine ICT. Ontzorgt maritieme organisaties Marine ICT MarineConnect is een totaalconcept voor schepen. MarineConnect biedt een totaalconcept met onder andere IP telefonie, IP beveiliging en internettoegang. Ook dataopslag in combinatie met Online

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

2. Offertes, prijzen, facturatie en betalingen

2. Offertes, prijzen, facturatie en betalingen Algemene voorwaarden Versie: 10 november 2017 1. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Meanwhile Online gesloten overeenkomsten en

Nadere informatie

Voor 0 4 jaar. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag vanaf uur tot uur

Voor 0 4 jaar. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag vanaf uur tot uur Voor 0 4 jaar 07.00 uur tot 18.30 uur Opvang 52 weken per jaar m.u.v. feestdagen. Voor niet genoten op feestdagen Tarieven inclusief voeding en luiers. Bij vanaf 07.00 uur ook incl. ontbijt. Uurtarief

Nadere informatie

HIP Hosted Call Recording. Dienstbeschrijving

HIP Hosted Call Recording. Dienstbeschrijving HIP Hosted Call Recording Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 20-05-2014 1.1 Configuratie gedeelte en RoutIT B.V. 30-09-2014 aanbevelingen

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx520 + Vx820

Installatie-instructie. Vx520 + Vx820 Installatie-instructie 1 INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 1.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overicht van

Nadere informatie

Petrol ICT. Ontzorgt benzinestations

Petrol ICT. Ontzorgt benzinestations Petrol ICT PetrolConnect is voor alle IT & Communicatie diensten van uw tankstation. Drie zaken die sowieso nodig zijn voor een tankstation zijn het gemak van pinnen, muziek en natuurlijk voor uw veiligheid,

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT

Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT Contractbijlage: Tarieven Telerati Particulier 2014-1 CONCEPT Telerati: Meesters in Telecom Bezoekadres: Papenstraat 26 7411 ND Deventer Postadres: 1 e Kruisstraat 9 7413 VE Deventer Tel: 085 888 1761

Nadere informatie

Service- en Supportvoorwaarden (Servicecontract software)

Service- en Supportvoorwaarden (Servicecontract software) Service- en Supportvoorwaarden (Servicecontract software) Inleiding: In deze voorwaarden is opgenomen wat klanten mogen verwachten van de service- en supportdienstverlening van TSD. Deze voorwaarden zijn,

Nadere informatie

SAFELY ENABLING BUSINESS. Algemene Servicevoorwaarden SecureLink Nederland B.V.

SAFELY ENABLING BUSINESS. Algemene Servicevoorwaarden SecureLink Nederland B.V. SAFELY ENABLING BUSINESS Algemene Servicevoorwaarden SecureLink Nederland B.V. SecureLink Nederland B.V. 1 juli 2015 Algemene Servicevoorwaarden SecureLink Nederland B.V. 1 Definities 1.1 In deze Algemene

Nadere informatie

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL. Bij Kadiks heeft u keuze uit 4 typen Service Abonnementen:

CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL. Bij Kadiks heeft u keuze uit 4 typen Service Abonnementen: Kadiks Installatiebedrijf B.V. Industriestraat 3 2751 GT Moerkapelle Tel. 079-5932524 e-mail: info@kadiksbv.nl CV-KETEL ONDERHOUD, VOOR BEHOUD VAN UW KETEL Een CV-ketel is een slim apparaat dat er voor

Nadere informatie

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 SLA Interbel Managed Voice Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Responsibility Matrix... 4 2. Service Assurance...

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012

Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012 Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012 1. Begrippen Opdrachtnemer Vertegenwoordiger Opdrachtgever Partijen Overeenkomst Dienstverlening Software

Nadere informatie

Installatie-instructie. Vx520

Installatie-instructie. Vx520 Installatie-instructie INSTALLEREN VAN DE BETAALAUTOMAAT 1.1. Geleverde onderdelen Is de betaalautomaat als plug & play-pakket aan u geleverd, dan hebt u de volgende onderdelen ontvangen. Overzicht van

Nadere informatie

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf

RAY. Aanvraag Onderhoudscontract CV-ketel. onderhoudsbedrijf Korenmolen 43 2406 KB Alphen aan den Rijn Telefoon : 0172-478607 Mobiel : 0646-388097 Email : info@ray.nl Website : www.ray.nl Bank : ABN-AMRO 40.57.61.295 K.v.K. : RIJNLAND 28103071 B.T.W. : NL 1833.29.478.B01

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA WLR / CPS. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA WLR / CPS Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Matrix verantwoordelijkheden... 4 2. Service Assurance... 4 2.1 Impact

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

WEBSITES. Supportcontract

WEBSITES. Supportcontract Supportcontract WEBSITES Heeft u een vraag of verzoek over uw website? Zijn bijvoorbeeld uw contactgegevens niet meer actueel, bent u uw inlogcodes vergeten of wilt u een afbeelding of kleur wijzigen op

Nadere informatie

Support overeenkomst Hosted diensten

Support overeenkomst Hosted diensten Support overeenkomst Hosted diensten Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DEFINITIES... 4 AARD EN OMVANG VAN DE SUPPORT... 5 Algemeen... 5 Verschillende niveaus... 5 Afbakening... 7 SUPPORT WINDOWS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

SLA EWAN. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0

SLA EWAN. Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 SLA EWAN Auteur: CanConnect Datum: 16 april 2013 Versie: 2.0 Inhoud 1. Definities... 3 2. Domein/verantwoordelijkheden... 4 2.1 Netwerkoverzicht... 4 2.2 Matrix verantwoordelijkheden... 4 3. Service Assurance...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

DatuX support diensten 2017

DatuX support diensten 2017 DatuX support diensten 2017 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Over het Service Level Agreement van Specialist in Websites

Over het Service Level Agreement van Specialist in Websites Service Level Agreement Specialist in Websites Over het Service Level Agreement van Specialist in Websites 1. Website o 1.a. Browser compatibiliteit Basis compatibiliteit o 1.b. Test service Basis testing

Nadere informatie

Servicedesk contactinformatie

Servicedesk contactinformatie Servicedesk contactinformatie 1. Algemene contactgegevens Via deze contactgegevens kan u ons 24/7 bereiken: E-mailadres Telefoonnummer (24/7) servicedesk@caresolutions.be +32 3 800 5 800 Houd er wel rekening

Nadere informatie

SKB Enterprise B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated Server

SKB Enterprise B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated Server Service Level Agreement (SLA) Dedicated Server Versie 1.0 1 Maart 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities... 4 Welke SLA s zijn er... 5 Voorwaarden... 6 Wanneer wel of geen aanspraak... 6 Afbakeningen...

Nadere informatie

Onderhoudsinstructie. Vx680

Onderhoudsinstructie. Vx680 Onderhoudsinstructie Vx680 1. Onderhoud 1.1. Onderhouden van de betaalautomaat Om de levensduur van de apparatuur te verlengen kan het raadzaam zijn om uw betaalautomaat periodiek te reinigen. Dit is afhankelijk

Nadere informatie

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo Service Level Agreement Hosting Services SLA Perrit Hosting Services 1/10 Service Level Agreement (SLA) Hosting Services 1 DEFINITIES... 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN... 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER...

Nadere informatie

Computerhulp. De servicedienst voor al uw ICT-problemen

Computerhulp. De servicedienst voor al uw ICT-problemen Computerhulp De servicedienst voor al uw ICT-problemen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst Computerhulp...4 2.1 Abonnementen...4 2.1.1 Basic abonnement...4 2.1.2 Professional abonnement...4 2.1.3

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Technische Dienst. Langerak de Jong B.V. 2016

Technische Dienst. Langerak de Jong B.V. 2016 Technische Dienst 2016 Versie 6.1 Servicecontracten koffieautomaten Contract A: 1 maal per jaar preventief onderhoud 259,25 Contract B: 2 maal per jaar preventief onderhoud 330,25 Contract C: 2 maal per

Nadere informatie

PUUR telecom. Call Recording. Dienstbeschrijving

PUUR telecom. Call Recording. Dienstbeschrijving PUUR telecom Call Recording Dienstbeschrijving Lionconnect B.V. 20-10-2015 Inhoud 1. Call Recoring oplossing.... 2 1.1. Retentie... 2 1.2. Call Recorder... 2 1.3. Call Recording User... 3 1.4. Call Recording

Nadere informatie