Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden"

Transcriptie

1 Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord

2 Energieakkoord Visie Op weg naar een schone toekomst Nederland heeft een grote stap gezet naar een schone toekomst. Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen, waaronder de overheid, samen een Energieakkoord voor duurzame groei. De komende jaren gaan zij fors investeren in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Het Energieakkoord is daarom niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandse economie: het levert tienduizenden nieuwe banen op, verbetert het concurrentievermogen van de industrie en vergroot de export. Onze energie moet betrouwbaar en betaalbaar blijven. Daarom maken we meer ruimte voor schone, hernieuwbare energie. Dat is energie die opgewekt is uit bijvoorbeeld zonlicht, wind of water bronnen waar we steeds opnieuw uit kunnen putten. Een belangrijk voordeel van schone energie is dat we daarmee de uitstoot van CO2 (broeikasgas) en andere vervuilende stoffen drastisch verminderen. Daarmee leveren we als klein land onze bijdrage aan het oplossen van klimaatproblemen. We dragen eraan bij dat ook onze kinderen en kleinkinderen in gezondheid en welvaart op aarde kunnen leven. De komende jaren nemen we belangrijke stappen in de vergroening van onze energievoorziening. Het wordt bijvoorbeeld financieel en praktisch aantrekkelijk voor burgers om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals muurisolatie of dubbel glas. Ook meedoen aan coöperatieve initiatieven voor duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens, levert financieel voordeel op. Woningcorporaties gaan ervoor zorgen dat hun huizen energiezuiniger worden. Industriële bedrijven gaan investeren in energie-efficiëntere productieprocessen, bijvoorbeeld door hergebruik van warmte. Bedrijven die goederen of mensen vervoeren, gaan steeds verder overschakelen op schone energie. De Nederlandse Clean Tech-industrie, die voortdurend nieuwe duurzame toepassingen ontwikkelt, gaat daarmee in binnen- en buitenland de boer op. Op deze website vindt u alle informatie over het Energieakkoord voor duurzame groei en het volledige akkoord (pdf). Het Energieakkoord is ondertekend door onder meer de overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties, consumentenorganisaties en koepelorganisaties voor de industrie, de transportsector en de energiesector. Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Overzicht Energieakkoord

3 Wie zaten aan tafel? Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord

4 Overzicht Energieakkoord Totaaloverzicht van belanghebbenden en onderliggende aspecten in het energieakkoord Financiers Werknemers Ondernemers Energieke burgers Huisvestende organisaties Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht

5 Overzicht belanghebbenden Energieakkoord Per belanghebbende zijn maatregelen uitgewerkt. Klik op het desbetreffende onderwerp: Werknemers Financiers Ondernemers Huisvenstende Energieke burgers organisaties Energieke burgers Werknemers Financiers Ondernemers Huisvestende organisaties Ik bespaar energie & geld in mijn woning Ik wek mijn eigen energie op Ik ben mobiel G Ik reis naar werk Ik heb werk en goede vaardigheden de omgeving Industrie Wij financieren duurzame energieprojecten Commerci iserin Wij commercialiseren en exporteren Wij hebben vaardig personeel Energieconsumerend bedrijfsleven Wij gebruiken energie efficiënter Wij gebruiken meer duurzame energie Wij transporteren goederen Mobiliteit & tansport Energieproducerend bedrijfsleven Wij investeren in hernieuwbaar Wij beheren het net Wij besparen energie in woningen Terug Terug naar naar

6 Energieke burger Intro en leeswijzer Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Steeds meer burgers zien het belang van energiebesparing en de overstap op schone energie uit bijvoorbeeld zon, wind of water. Als ik als burger daaraan meedoe, profiteer ik van: aantrekkelijke financiering en ontzorging bij energiebesparende maatregelen (ik bespaar energie & geld in mijn woning) mijn eigen (voordelige) duurzame energie via deelname aan een burgercoöperatie (ik wek mijn eigen energie op) meer gemak en voordeel als ik kies voor duurzaam reizen (ik ben mobiel) De informatie over de bijdrage die ik kan leveren aan groene groei is per onderwerp verdeeld in drie thema s: Urgentie: waarom moet er eigenlijk iets veranderen? Visie/ambitie: wat willen de onderhandelaars van het Energieakkoord bereiken en wanneer? Maatregelen: wat is daarvoor afgesproken en wat merk ik daarvan? Terug naar overzicht belanghebbenden Naar urgentie

7 Energieke burger Ik bespaar energie & geld in mijn woning Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Energiebesparing voor milieu en portemonnee Burgers zijn verantwoordelijk voor een derde (32%) van het totale energiegebruik in Nederland ü Burgers kunnen dus een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot ü Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Met energiebesparing kunnen burgers hun woonlasten flink omlaag brengen Woningeigenaren Energiebesparende maatregelen zijn voor woningeigenaren op dit moment niet aantrekkelijk genoeg, want ü Ze geven rompslomp en overlast ü De terugverdientijd is vaak lang ü Het is lastig een lening te krijgen voor energiebesparende maatregelen Woninghuurders Woningisolatie is voor huurders op dit moment niet aantrekkelijk, want ü Investeringen in woningisolatie leveren geen lagere woonlasten op Terug naar intro/leeswijzer Naar /ambitie

8 Energieke burger Ik bespaar energie & geld in mijn woning Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Een energieneutrale toekomst ü Aan de onderhandeltafel van het Energieakkoord is afgesproken dat alle burgers in 2050 in een energieneutraal huis wonen. Dit betekent dat er per saldo geen CO 2 -uitstoot is. Dat kan door in bestaande woningen in woningisolatie te investeren en door steeds meer duurzame bronnen (bijvoorbeeld wind, zonlicht, water en aardwarmte) in te zetten voor elektriciteit en warmte ü In 2030 heeft het gemiddelde koophuis het energielabel A Ter vergelijking: huizen die in 2013 worden gebouwd hebben minstens energielabel A++ Woninghuurders ü De huizen van woningcorporaties hebben in 2020 gemiddeld energielabel B ü Het overgrote deel (80%) van woningen van particuliere verhuurders heeft in 2020 energielabel C Terug naar urgentie Naar maatregelen

9 Energieke burger Ik bespaar energie & geld in mijn woning Urgentie Visie/ambitie Maatregelen (1/2) Woningeigenaren (1/3) Woningeigenaren worden zich bewust van de energieprestatie van hun huis ü Ik krijg in 2014 of 2015 een indicatief energielabel. Dat geeft aan hoe energiezuinig mijn huis is ü Ik kan mijn indicatieve energielabel laten certificeren. Daarmee kom ik in aanmerking voor aantrekkelijke financiering van energiebesparende maatregelen ü Ik word me meer bewust van het belang van energiebesparing door een landelijke voorlichtingscampagne (vanaf 2014) van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ü Ik krijg vanaf 2014 een aanbod en informatie van leveranciers om oude apparaten te vervangen ü Ik kan vanaf 2016 informatie over energiebesparing krijgen bij gemeenschappelijke energieloketten; in sommige regio s kan dit eerder Woningeigenaren (2/3) Woningeigenaren worden ontzorgd als ze energiebesparende maatregelen willen nemen ü Ik krijg van dienstverleners zoals energieleveranciers, installatie-, bouw- en technologiebedrijven een totaalaanbod met alle mogelijke diensten om energie te besparen. Die diensten kan ik vanaf 2014 in stappen betalen via mijn energierekening ü De dienstverleners geven garantie op het resultaat (de energieprestatie ) van hun werk ü Als de netbeheerder bij mij een slimme meter plaatst, krijg ik daarbij meteen een aanbieding van de netbeheerder en de energieleverancier om kosten te besparen Terug naar /ambitie Naar maatregelen (1/2)

10 Energieke burger Ik bespaar energie & geld in mijn woning Urgentie Visie/ambitie Maatregelen (2/2) Woningeigenaren (3/3) De financiering van energiebesparende maatregelen wordt voor woningeigenaren aantrekkelijker ü Ik kan al in 2013 goedkoop geld lenen via het Energiebesparingsfonds ü In 2013 wordt de mogelijkheid onderzocht een lening te koppelen aan mijn woning in plaats van aan mij. Als dat doorgaat, hoeft de looptijd van de lening geen belemmering te zijn als ik wil verhuizen Leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) ü Naast de maatregelen voor woningeigenaren komt er medio 2014 aanvullend beleid voor mensen die lid zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat is erop gericht om belemmeringen weg te nemen die VvE s ervaren als ze energiebesparingsmaatregelen willen nemen Woninghuurders ü Woningcorporaties gaan hun woningen verbeteren, maar de kosten voor mij als huurder blijven gelijk of dalen. Om dat te garanderen komt er een woonlastenwaarborg ü Particuliere verhuurders beoordelen of zij onder dezelfde voorwaarden versneld woningen energiezuinig kunnen maken ü Ik krijg vanaf 2014 een aanbod en informatie van leveranciers om mijn oude apparaten te vervangen Terug naar maatregelen (1/2) Naar het volgende onderwerp: ik wek mijn eigen energie op

11 Energieke burger Intro en leeswijzer Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Steeds meer burgers zien het belang van energiebesparing en de overstap op schone energie uit bijvoorbeeld zon, wind of water. Als ik als burger daaraan meedoe, profiteer ik van: aantrekkelijke financiering en ontzorging bij energiebesparende maatregelen (ik bespaar energie & geld in mijn woning) mijn eigen (voordelige) duurzame energie via deelname aan een burgercoöperatie (ik wek mijn eigen energie op) meer gemak en voordeel als ik kies voor duurzaam reizen (ik ben mobiel) De informatie over de bijdrage die ik kan leveren aan groene groei is per onderwerp verdeeld in drie thema s: Urgentie: waarom moet er eigenlijk iets veranderen? Visie/ambitie: wat willen de onderhandelaars van het Energieakkoord bereiken en wanneer? Maatregelen: wat is daarvoor afgesproken en wat merk ik daarvan? Terug naar overzicht belanghebbenden Naar urgentie

12 Energieke burger Ik wek mijn eigen energie op Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Burgers willen zelfvoorzienend zijn Steeds meer burgers willen in hun eigen energiebehoefte voorzien. Voordelen daarvan zijn: ü minder energiekosten ü meer betrokkenheid bij hun omgeving ü minder belasting van het milieu ü een energiesysteem dat minder afhankelijk is van het buitenland Decentrale energieopwekking (buiten de gevestigde leveranciers om) is best ingewikkeld: ü regels veranderen nogal eens ü financieringsmogelijkheden zijn ingewikkeld en niet altijd aantrekkelijk ü er is gebrek aan betrouwbare informatie ü het energienet is niet berekend op de hoge eisen die decentrale opwekking stelt Terug naar het vorige onderwerp: Ik bespaar energie & geld in mijn woning Naar /ambitie

13 Energieke burger Ik wek mijn eigen energie op Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Op naar energieneutraal ü Partijen in het Energieakkoord streven naar een energieneutrale gebouwde omgeving in Dat wil zeggen dat gebouwen en woningen zo min mogelijk energie gebruiken en alle nodige energie duurzaam opwekken ü In 2020 moeten 1 miljoen huishoudens en bedrijven voor een substantieel deel via duurzame decentrale energie in hun elektriciteitsvraag voorzien Ruim baan voor burgerinitiatief In het Energieakkoord is vastgelegd dat het voor burgers aantrekkelijk moet worden om (eventueel in coöperatief verband) energie op te wekken ü Informatie moet betrouwbaar zijn ü Financieringsmogelijkheden moeten aantrekkelijk zijn ü Het elektriciteitsnet moet worden aangepast op meer decentrale opwekking Terug naar urgentie Naar maatregelen (1/2)

14 Energieke burger Ik wek mijn eigen energie op Urgentie Visie/ambitie Maatregelen (1/2) Burgers worden betrokken en ontzorgd ü Mijn mening telt als er plannen zijn voor het plaatsen van windmolens bij mij in de buurt. Draagvlak bij burgers is nodig om hiervoor een vergunning te krijgen ü Ik kan mede-eigenaar worden van windmolens, zodat ik mijn eigen stroom opwek ü Ik krijg minder last van regels om zelf duurzame energie op te wekken, want de regels van de Omgevingswet worden eenvoudiger ü Ik kan makkelijker een keuze maken uit het aanbod van decentrale duurzame energie omdat er vanaf medio 2014 een kwaliteitsen certificeringsysteem is ü Ik kan met buurtgenoten makkelijker gaan experimenteren met duurzame decentrale energie-initiatieven. Daarvoor wordt de Gas- en Elektriciteitswet aangepast Woningeigenaren ü Het wordt voor mij aantrekkelijk om samen met mijn VvE onze energie op te wekken. De eerste schijf van de energiebelasting wordt verlaagd met 7,5 cent per kwh ü Ik kan als woningeigenaar makkelijker een vergunning krijgen voor een warmte/koudeopslaginstallatie doordat er één instantie komt die die vergunningen verleent Terug naar /ambitie Naar maatregelen (2/2)

15 Energieke burger Ik wek mijn eigen energie op Urgentie Visie/ambitie Maatregelen (2/2) Leden van energiecoöperaties ü Het wordt voor mij aantrekkelijk om samen met anderen in een coöperatie onze energie op te wekken. De eerste schijf van de energiebelasting wordt verlaagd met 7,5 cent per kwh ü Wij worden als coöperaties gestimuleerd om naast elektriciteitsopwekking ook warmte/koudeprojecten op te zetten ü Het wordt voor ons makkelijker om aan crowdfunding te doen. De overheid neemt mogelijke belemmeringen weg Terug naar maatregelen (1/2) Naar het volgende onderwerp: ik ben mobiel

16 Energieke burger Intro en leeswijzer Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Steeds meer burgers zien het belang van energiebesparing en de overstap op schone energie uit bijvoorbeeld zon, wind of water. Als ik als burger daaraan meedoe, profiteer ik van: aantrekkelijke financiering en ontzorging bij energiebesparende maatregelen (ik bespaar energie & geld in mijn woning) mijn eigen (voordelige) duurzame energie via deelname aan een burgercoöperatie (ik wek mijn eigen energie op) meer gemak en voordeel als ik kies voor duurzaam reizen (ik ben mobiel) De informatie over de bijdrage die ik kan leveren aan groene groei is per onderwerp verdeeld in drie thema s: Urgentie: waarom moet er eigenlijk iets veranderen? Visie/ambitie: wat willen de onderhandelaars van het Energieakkoord bereiken en wanneer? Maatregelen: wat is daarvoor afgesproken en wat merk ik daarvan? Terug naar overzicht belanghebbenden Naar urgentie

17 Energieke burger Ik ben mobiel Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Groeiende CO 2 -uitstoot ü Mobiliteit en transport zijn verantwoordelijk voor een kwart (24%) van de CO 2 -uitstoot van Nederland (2011) ü Die uitstoot is in de afgelopen twintig jaar flink gestegen. In 2011 waren emissies ruim een kwart hoger dan in Het verkeer zal blijven toenemen, dus zijn duurzame alternatieven hard nodig Duurzame mobiliteit is niet aantrekkelijk genoeg ü Rijden zonder CO 2 uit te stoten (al of niet per saldo) moet aantrekkelijker worden ü Belastingen op auto s zijn vooral gericht op bezit, niet op gebruik. Daardoor geldt: wie een auto heeft, gebruikt hem zoveel mogelijk ü Het is niet aantrekkelijk genoeg om te kiezen voor fiets of openbaar vervoer in plaats van de auto Voertuigen zijn niet duurzaam genoeg ü Er zijn nog geen strenge Europese normen voor een schoon en zuinig wagenpark die er tegelijk voor zorgen dat de concurrentieverhoudingen tussen landen niet in gevaar komen ü De ontwikkeling van nieuwe technologieën een onvoorspelbaar en continu proces wordt te weinig gestimuleerd ü Het openbaar vervoer zorgt nog voor te veel CO 2 -uitstoot Gebrek aan duidelijkheid ü Overheidsbeleid is niet consistent. Daardoor wachten burgers en (OV-)bedrijven met investeringen in duurzame mobiliteit Terug naar het vorige onderwerp: Ik wek mijn eigen energie op Naar /ambitie

18 Energieke burger Ik ben mobiel Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Minder uitstoot broeikasgassen ü Primaire doel van de mobiliteits- en transportsector is om de uitstoot van broeikasgassen door de sector te reduceren ü In 2050 is de broeikasgasemissie met minimaal 60% gereduceerd t.o.v ü De transport- en mobiliteitssector levert een energiebesparingsbijdrage 15 à 20 PJ in 2020, uitgaande van tijdige realisatie van voorgenomen Europese CO 2 -emissienormen voor personen- en bestelauto s ü De sector streeft naar vermindering van andere ongewenste (milieu)effecten Zie staafdiagram hiernaast voor: Emissies mobiliteit en transport t.o.v (NL, IPCC-definitie) 2011$ 2020$ 2030$ 2050$ +26%% +13%% +12%%!17% Terug naar urgentie Naar maatregelen Daadwerkelijke%uitstoot% Effect%vastgesteld%beleid%(indica:e%PBL)% Overeengekomen%doelstellingen%!60%

19 Energieke burger Ik ben mobiel Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Duurzame vervoersmiddelen ü Vanaf 2035 kunnen alle nieuw verkochte personenauto s CO 2 -emissievrij rijden ü Als ik een ultrazuinige personenauto heb, krijg ik daar in ieder geval tot en met 2018 belastingvoordeel voor ü Door meer aandacht voor duurzaamheid in de aanbestedingen van openbaar vervoer, zal ik in de toekomst veel vaker in een duurzame bus, tram of trein zitten. Fietsen wordt ook aantrekkelijker Betalen voor gebruik ü Er komt onderzoek naar betalen voor gebruik (in plaats van bezit) van voertuigen. De overheid zet deze kabinetsperiode geen stappen; toekomstige politieke besluitvorming zal bepalen of het er daadwerkelijk van komt Ruimtelijk beleid ü Gemeenten en provincies nemen klimaatdoelen op in hun ruimtelijk beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat duurzaamheid een rol speelt in het bepalen van woon- en werkplekken en de verbindingen daartussen Terug naar /ambitie Naar de volgende groep belanghebbenden: werknemers

20 Overzicht belanghebbenden Energieakkoord Per belanghebbende zijn maatregelen uitgewerkt. Klik op het desbetreffende onderwerp: Werknemers Financiers Ondernemers Huisvenstende Energieke burgers organisaties Energieke burgers Werknemers Financiers Ondernemers Huisvestende organisaties Ik bespaar energie & geld in mijn woning Ik wek mijn eigen energie op Ik ben mobiel G Ik reis naar werk Ik heb werk en goede vaardigheden de omgeving Industrie Wij financieren duurzame energieprojecten Commerci iserin Wij commercialiseren en exporteren Wij hebben vaardig personeel Energieconsumerend bedrijfsleven Wij gebruiken energie efficiënter Wij gebruiken meer duurzame energie Wij transporteren goederen Mobiliteit & tansport Energieproducerend bedrijfsleven Wij investeren in hernieuwbaar Wij beheren het net Wij besparen energie in woningen Terug Terug naar naar

21 Werknemers Intro en leeswijzer Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Werknemers dragen de komende jaren bij aan het realiseren van de ambities uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Wij doen dat als werknemers door: duurzamer van en naar werk te reizen (ik reis naar werk) te zorgen dat onze vaardigheden blijven passen bij de veranderende vraag van de arbeidsmarkt, met name in de bouw (ik heb werk & goede vaardigheden) De informatie over onze bijdrage aan groene groei is per onderwerp verdeeld in drie thema s: Urgentie: waarom moet er eigenlijk iets veranderen? Visie/ambitie: wat willen onderhandelaars van het Energieakkoord bereiken en wanneer? Maatregelen: wat is daarvoor afgesproken en wat merk ik daarvan? Terug naar overzicht belanghebbenden Naar urgentie

22 Werknemers Ik reis naar werk Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Groeiende CO 2 -uitstoot ü Mobiliteit en transport zijn verantwoordelijk voor een kwart (24%) van de CO 2 -uitstoot van Nederland (2011) ü Die uitstoot is in de afgelopen twintig jaar flink gestegen. In 2011 waren emissies ruim een kwart hoger dan in Het verkeer zal blijven toenemen, dus zijn duurzame alternatieven hard nodig Duurzame keuzes moeten beloond worden ü Rijden zonder CO 2 uit te stoten (al of niet per saldo) moet aantrekkelijker worden ü Overheidsbeleid moet consistent zijn en er moet duidelijkheid zijn over het aantal jaren dat zuinige auto s fiscaal voordeel hebben. Belastingen op auto s zijn nu vooral gericht op bezit, niet op gebruik. Daardoor geldt: wie een auto heeft, gebruikt hem zoveel mogelijk Voertuigen moeten duurzamer ü Er zijn nog geen strenge Europese normen voor een schoon en zuinig wagenpark die er tegelijk voor zorgen dat de concurrentieverhoudingen tussen landen niet in gevaar komen ü Het openbaar vervoer zorgt nog voor te veel CO 2 -uitstoot; in aanbestedingen is te weinig aandacht voor duurzaamheid Terug naar intro/leeswijzer Naar /ambitie

23 Werknemers Ik reis naar werk Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Minder uitstoot broeikasgassen ü Primaire doel van de mobiliteits- en transportsector is om de uitstoot van broeikasgassen door de sector te reduceren ü In 2050 is de broeikasgasemissie met minimaal 60% gereduceerd t.o.v ü De transport- en mobiliteitssector levert een energiebesparingsbijdrage 15 à 20 PJ in 2020, uitgaande van tijdige realisatie van voorgenomen Europese CO 2 -emissienormen voor personen- en bestelauto s ü De sector streeft naar vermindering van andere ongewenste (milieu)effecten Zie staafdiagram hiernaast voor: Emissies mobiliteit en transport t.o.v (NL, IPCC-definitie) 2011$ 2020$ 2030$ 2050$ +26%% +13%% +12%%!17% Terug naar urgentie Naar maatregelen Daadwerkelijke%uitstoot% Effect%vastgesteld%beleid%(indica:e%PBL)% Overeengekomen%doelstellingen%!60%

24 Werknemers Ik reis naar werk Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Duurzame vervoersmiddelen ü Vanaf 2035 kunnen alle nieuw verkochte personenauto s CO 2 -emissievrij rijden ü Als ik een ultrazuinige personenauto heb, krijg ik daar in ieder geval tot en met 2018 belastingvoordeel voor ü Door meer aandacht voor duurzaamheid in de aanbestedingen van openbaar vervoer, zal ik in de toekomst veel vaker in een duurzame bus, tram of trein zitten. Fietsen wordt ook aantrekkelijker Betalen voor gebruik ü Er komt onderzoek naar betalen voor gebruik (in plaats van bezit) voor voertuigen. De overheid zet deze kabinetsperiode geen stappen; toekomstige politieke besluitvorming zal bepalen of het er daadwerkelijk van komt Ruimtelijk beleid ü Gemeenten en provincies nemen klimaatdoelen op in hun ruimtelijk beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat duurzaamheid een rol speelt in het bepalen van woon- en werkplekken en de verbindingen daartussen Mobiliteitsmanagement en brandstofbesparing ü In 2014 start een fiscale pilot met mobiliteitsbudgetten. Daarmee worden forenzen en zakelijke reizigers gestimuleerd om niet, minder, duurzamer en buiten de spits te reizen. Grote bedrijven maken plannen om binnen vijf jaar te zorgen voor 20 procent minder CO 2 -uitstoot in woon-werk en zakelijk verkeer. In 2015 zijn er 1 miljoen mobiliteitspassen in gebruik, in 2020 zijn er deelauto s met een gemiddeld zeer lage uitstoot Terug naar /ambitie Naar het volgende onderwerp: ik heb werk & goede vaardigheden

25 Werknemers Intro en leeswijzer Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Werknemers dragen de komende jaren bij aan het realiseren van de ambities uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Wij doen dat als werknemers door: duurzamer van en naar werk te reizen (ik reis naar werk) te zorgen dat onze vaardigheden blijven passen bij de veranderende vraag van de arbeidsmarkt, met name in de bouw (ik heb werk & goede vaardigheden) De informatie over onze bijdrage aan groene groei is per onderwerp verdeeld in drie thema s: Urgentie: waarom moet er eigenlijk iets veranderen? Visie/ambitie: wat willen onderhandelaars van het Energieakkoord bereiken en wanneer? Maatregelen: wat is daarvoor afgesproken en wat merk ik daarvan? Terug naar overzicht belanghebbenden Naar urgentie

26 Werknemers Ik heb werk & goede vaardigheden Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Meer en andere banen Door de maatregelen in het Energieakkoord verandert de behoefte aan werknemers en vaardigheden. Er komen nieuwe banen op het gebied van energiebesparing en schone energietechnologieën en diensten. Tegelijk verdwijnen andere banen. Dat vraagt om goede afstemming tussen en binnen sectoren ü Voorwaarden voor het realiseren van de ambities en kansen uit het Energieakkoord zijn: ü goede in- en doorstroom op de arbeidsmarkt en adequate om- en bijscholing ü grotere instroom in technische opleidingen ü betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt op verschillende niveaus ü behoud van personeel ( duurzame inzetbaarheid ) ü Werknemers die hun baan verliezen moeten snel in nieuwe functies aan de slag kunnen (van werk naar werktrajecten) Terug naar het vorige onderwerp: ik reis naar werk Naar /ambitie

27 Werknemers Ik heb werk & goede vaardigheden Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Meer banen ü Energiebesparing en schone technologie leveren werk op. De partijen van het Energieakkoord hebben de ambitie dat er banen bij komen. ü De partijen willen ondernemers en investeerders stimuleren om te investeren in energiebesparing in de energie-intensieve industrie. Dat zorgt ervoor dat deze industrie internationaal concurrerend blijft en haar werkgelegenheid houdt Toppositie ü De onderhandelende partijen hebben de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2030 in de top-10 staat van de Mondiale CleanTech ranking, een internationale ranglijst van landen die uitblinken in schone technologie. Waardevolle technologie ü De economische waarde van de schone energietechnologieketen moet in 2020 op zijn minst vier keer zoveel zijn als 2010 Een dynamische arbeidsmarkt ü Het Energieakkoord vraagt om een dynamische arbeidsmarkt, die inspeelt in op veranderende arbeidsbehoeften. De partijen willen nieuwe en duurzame werkgelegenheid creëren en nieuwe marktkansen benutten. Met voortdurende scholing kunnen werknemers ervoor zorgen dat hun vaardigheden aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarkt ü Er moeten voldoende, vooral technisch geschoolde, vaklieden beschikbaar zijn voor het werk op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie Terug naar urgentie Naar maatregelen

28 Werknemers Ik heb werk & goede vaardigheden Urgentie Visie/ambitie Maatregelen Meer werk ü Er komen voor ons als werknemers de komende jaren meer banen, vooral in de bouw- en installatiesector en de toeleverende sectoren ü Volgens berekeningen levert het Energieakkoord tussen 2014 en 2020 minstens extra banen op Nieuwe vaardigheden ü Wij als werknemers krijgen kansen om ons te laten om- en bijscholen op het gebied van green skills, vaardigheden die nodig zijn in de schone technologie en energiebesparing. Daarvoor wordt een proefproject opgezet, waarbij sectoren binnen een regio met elkaar verbonden worden. Voor eind 2013 worden nadere afspraken over dit proefproject gemaakt ü De Topsector Energie zorgt er samen met werkgevers en werknemers in 2014 voor dat er meer zij-instromers komen. Werkenden en werkzoekenden worden snel bij- en omgeschoold zodat zij snel en effectief aan de slag kunnen in sectoren waar vacatures zijn ü Er komt meer aandacht voor het belang voor kennis en vaardigheden op het gebied van energiebesparing en schone technologie. De Topsector Energie gaat ervoor pleiten dat deze onderwerpen een vaste plek krijgen in het beroepsonderwijs ü Voor werknemers die hun baan in de energiesector of de energie-intensieve industrie kwijtraken, komen er van-werk-naar-werk -trajecten Goede arbeidsverhoudingen ü De energiesector, bouw- en installatiesector en de CleanTech-sector beloven zich in te zetten voor goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden en de naleving van de cao en de sociale wetgeving ü Ondernemingen verbinden zich aan de uitgangspunten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen uit de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Die richtlijnen gaan onder andere over mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie Terug naar maatregelen (1/2) Naar de volgende belanghebbenden: financiers

29 Overzicht belanghebbenden Energieakkoord Per belanghebbende zijn maatregelen uitgewerkt. Klik op het desbetreffende onderwerp: Werknemers Financiers Ondernemers Huisvenstende Energieke burgers organisaties Energieke burgers Werknemers Financiers Ondernemers Huisvestende organisaties Ik bespaar energie & geld in mijn woning Ik wek mijn eigen energie op Ik ben mobiel G Ik reis naar werk Ik heb werk en goede vaardigheden de omgeving Industrie Wij financieren duurzame energieprojecten Commerci iserin Wij commercialiseren en exporteren Wij hebben vaardig personeel Energieconsumerend bedrijfsleven Wij gebruiken energie efficiënter Wij gebruiken meer duurzame energie Wij transporteren goederen Mobiliteit & tansport Energieproducerend bedrijfsleven Wij investeren in hernieuwbaar Wij beheren het net Wij besparen energie in woningen Terug Terug naar naar

30 Financiers Intro en leeswijzer Visie/ambitie Maatregelen Financiers als banken, participatiemaatschappijen en fondsen willen de komende jaren middelen beschikbaar stellen waarmee de afspraken uit het Energieakkoord voor duurzame groei waargemaakt kunnen worden. Wij doen dat door: een nieuwe financieringsconstructie die lange-termijnprojecten mogelijk maakt gestandaardiseerde projecten te financieren onze kennis over financiering te delen met de overheid iets aantrekkelijker financiering kleinschaliger projecten De informatie over onze bijdrage aan groene groei is verdeeld in twee thema s: Visie/ambitie: wat willen we bereiken en wanneer? Maatregelen: wat hebben we daarvoor afgesproken? Terug naar overzicht speerpunten Naar / ambitie

31 Financiers Wij financieren duurzame energieprojecten Visie/ambitie Maatregelen Betere financieringsmogelijkheden De partijen die voor het Energieakkoord om tafel zaten, willen dat het makkelijker wordt om projecten voor duurzame energie te financieren ü Meer standaardisatie kan marktinefficiënties wegnemen en transactiekosten verlagen ü Het probleem van de herfinanciering van de exploitatie van grootschalige projecten voor duurzame energie moet worden opgelost Naar intro/leeswijzer Naar maatregelen

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie