Een herfstige kijk op de volkshuisvesting: Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een herfstige kijk op de volkshuisvesting: Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?"

Transcriptie

1 Een herfstige kijk op de volkshuisvesting: Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst? Verslag van de herfstlezing op 23 september 2010

2 pagina 2 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

3 Voorwoord Patrimonium Barendrecht organiseerde op donderdag 23 september 2010 haar jaar- lijkse herfstlezing. Dat doen we voor onze leden en belanghouders. Elke keer zoeken we daarvoor een locatie bij een van onze belanghebbenden. Dit jaar was dat het Dalton Lyceum in Barendrecht. De sociale volkshuisvesting is volop in beweging en woonvereniging Patrimonium Barendrecht beweegt mee. De Europese regelgeving voor woningcorporaties is het gesprek van de dag. Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, spreekt van een politieke gijzeling van de woningmarkt. Maar is de toekomst echt zo somber als wordt gesuggereerd? Voor deze herfstlezing vroegen we drs. ing. Gerard van Bortel u een voorproefje te geven van wat de corporatiesector boven het hoofd hangt en wat dit voor u en ons betekent. Gerard van Bortel werkt bij het OTB, het onderzoeksinstituut verbonden aan de Technische Universiteit Delft, en is gespecialiseerd in organisatievraagstukken in de woningsector. Hij heeft hiermee meer dan twintig jaar ervaring. Voor mij was deze herfstlezing als kersverse directeur-bestuurder van Patrimonium de eerste herfstlezing. Dit geweldige initiatief is vier jaar geleden gestart door mijn voorganger Afra Boon. Ik ga graag door in deze traditie en hoop u volgend jaar bij de vijfde herfstlezing weer te begroeten. Marja van Leeuwen directeur-bestuurder

4 Onderzoeker Gerard van Bortel: Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst? Gerard van Bortel is onderzoeker Volkshuisvesting en Woningmarkt aan de TU in Delft. de allerarmsten, maar voor de arbeiders, zoals de naam werklieden ook al zegt. Pas later kwam de zorg voor de allerarmsten erbij. Hij is gespecialiseerd in woningcorporaties in Nederland, maar ook daarbuiten. Onderstaand vindt u het verhaal dat hij vertelde op de herfstlezing. Het kreeg bewust de sombere titel mee: hebben de woningcorporaties meer verleden dan toekomst? Woningcorporaties zijn de laatste tijd aardig is opgegaan in een fusie of haar naam heeft in het nieuws. Zeker sinds vorig jaar de Nederlandse regering en de Europese Commissie ontstaan uit een vakbond: het Nederlandsch veranderd in iets moderns. Patrimonium is het eens zijn geworden over wat woningcorporaties wel of niet mogen, staan er dagelijks Vroeger waren er tientallen corporaties met Christelijk Werkliedenverbond Patrimonium. artikelen in de kranten over de gevolgen. de naam Patrimonium, allemaal opgericht uit Er wordt door allerlei groepen geroepen dat dat werkliedenverbond. Eind vorige eeuw waren het er dertien en nu nog vier: Veenendaal, dit rampzalig wordt. Is dat ook zo? Groningen, Urk en Barendrecht. Patrimonium Historie Patrimonium Barendrecht is dus de oudste. De organisatie is geen onderdeel van de overheid of Om meer te weten over wat de toekomst brengt, is het volgens Van Bortel goed om van bedrijven met een winstoogmerk, maar te kijken waar corporaties vandaan komen. is opgericht uit wat we het maatschappelijk Patrimonium Barendrecht is een van de middenveld noemen - vakbonden, kerken oudste woningcorporaties met ontzettend en groepen van burgers die nadachten over veel historie. Ze is bijna honderd jaar oud betaalbare woningen. In eerste instantie werden de Patrimoniums niet opgericht en een van de weinige corporaties die niet voor Zo n positie in het maatschappelijk middenveld is lastig, ook voor Europa. In Nederland zijn corporaties zeer zelfstandig vergeleken met Engeland of België. Daar zijn ze meer gereguleerd door de overheid. In Nederland zijn de corporaties ook erg groot. Een derde van het woningbezit van Nederland miljoen woningen - is van de corporaties. In België is dat 7 procent en in Engeland 20 procent, waarvan veel in handen is van gemeentelijke woningbedrijven. Diensten van Algemeen Economisch Belang Sinds de jaren negentig zijn corporaties zelfstandig. Veel lijnen met de overheid zijn toen doorgeknipt. Van Bortel: Corporaties moesten hun eigen broek ophouden en dat hebben ze goed gedaan. Corporaties zijn over het algemeen financieel gezond. Ze hebben hun activiteiten uitgebreid en zijn allang niet meer alleen bezig met woningen, maar ook met pagina 4 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

5

6 wijkvernieuwing, maatschappelijk vastgoed en dergelijke. De overheid vindt dit mooi en geeft steun, net als vroeger. Nu is die steun subtieler. Corporaties hebben geld nodig voor alle activiteiten en gaan daarvoor naar de bank toe. Nederlandse corporaties hebben voor veel van de leningen een garantie van de overheid gekregen, zodat de banken minder rente vragen en corporaties meer kunnen doen dan wanneer ze heel veel rente zouden moeten betalen. Die overheidssteun mag ook van Europa. Landen mogen zelf beslissen wat zij een belangrijke dienst vinden. Diensten van Algemeen Belang (DAB s) zijn diensten die we met zijn allen belangrijk vinden en die door de overheid zelf worden geregeld, bijvoorbeeld defensie en het feit dat onze dijken worden bewaakt en onderhouden. Er zijn diensten die niet door de overheid zelf worden geregeld, maar door bedrijven of maatschappelijke ondernemingen zoals corporaties. Dit worden Diensten van Algemeen Economisch belang (DAEB s) genoemd, vertelt Van Bortel. Woningcorporaties, maar ook bijvoorbeeld de NS, scholen, ziekenhui- pagina 6 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

7 zen en theaters ontvangen steun van de overheid. Europa vindt dat prima, er is wel één voorwaarde: je mag geen concurrentie vervalsen, je moet partijen hetzelfde behandelen. Als de schijn bestaat dat een bepaalde partij meer steun krijgt dan een andere, dan wordt Brussel wakker. Niet omdat ze iets willen beslissen over bijvoorbeeld de volkshuisvesting zelf, maar omdat ze tegen concurrentievervalsing is. Europa heeft namelijk niets met de volkshuisvesting te maken: volkshuisvesting is iets voor de landen zelf om te regelen. Vijf jaar geleden zijn echter enkele projectontwikkelaars naar Brussel gestapt met de klacht dat wat er in Nederland gebeurt niet eerlijk is. Woningcorporaties kunnen leningen krijgen, betalen hierover lage rente, kunnen bij de overheid terecht wanneer er problemen zijn en kunnen bij de gemeente ook nog eens goedkope grond krijgen. Dat vonden zij niet eerlijk: Brussel, kunt u er wat van zeggen. Nederland is vaker het braafste jongetje van de klas, zeker als het gaat om Europese regels, en is zelf ook nog een keer naar Brussel gestapt om te vragen of de Europese Commissie kon toetsen of het goed is geregeld. Eigenlijk had Europa er niet zo heel veel mee te maken totdat Nederland aanklopte. Zo is de Europese Commissie op het spoor van de Nederlandse volkshuisvesting gekomen. Daarna is het lang stil geweest, terwijl er achter de schermen veel is besproken waar wij weinig van weten. Nieuwe regels Eind vorig jaar is er grijze rook uit Brussel gekomen. Eigenlijk zwarte rook, want zo positief was die rook niet. Er zijn regels vastgesteld waaraan corporaties zich moeten houden. Nieuwe regels die de toekomst zullen gaan kleuren van wat corporaties doen en wat ze mogen doen. Ik heb er een aantal op een rij gezet die de meeste aandacht hebben gekregen in de media. De belangrijkste nieuwe regel is dat corporaties scherper moeten zijn aan wie ze hun woningen toewijzen. Corporaties hadden hiervoor in het verleden ruime maatstaven, want dat was niet strikt vastgelegd. Vanaf 1 januari 2011 moeten corporaties 90 procent van hun woningen onder de huurtoeslaggrens van 648 euro toewijzen aan

8 mensen met een laag inkomen. Dit inkomen is vastgesteld op euro. De resterende 10 procent mogen corporaties toewijzen aan mensen met een hoger inkomen, maar deze moeten om andere redenen moeite hebben om zelfstandig een woning te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die begeleiding nodig hebben, een handicap hebben of een zorgbehoefte hebben. Een derde nieuwe eis is dat corporaties die leningen met een overheidsgarantie hebben, niet alles meer mogen doen. Vroeger ontwikkelden ze daarmee vrijesectorhuurwoningen, winkels of bedrijfsruimten. Daaraan zijn nu grenzen gesteld en de mogelijkheden zijn een stuk minder mensen tussen wal en schip? Het sneue van die nieuwe regels is dat de staatssteun aan corporaties de goedkoopste vorm van steun is die je kunt bedenken. De overheid garandeert leningen, maar corporaties onderling garanderen de leningen ook. Er zijn allerlei reservepotjes aangelegd, die als eerste worden aangesproken als een corporatie in financiële moeilijkheden komt. Ik kan me niet pagina 8 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

9 heugen dat de overheid een cent heeft moeten betalen omdat ze die garanties heeft afgegeven. Als je dat vergelijkt met wat er allemaal naar de banken is gegaan het afgelopen jaar is dat sneu. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. De brancheorganisatie van corporaties Aedes, de Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vragen veel aandacht voor de effecten van deze nieuwe regels. Ik zag een brief aan minister Middelkoop, verantwoordelijk voor wonen, waarboven de drie logo s stonden van VNG, Woonbond en Aedes. Dat alleen al is een historische gebeurtenis; zo vaak komt het niet voor dat deze drie partijen de handen ineenslaan. Ze zeiden dat de nieuwe regeling niet gaat werken. De krantenkoppen en uitlatingen in brieven waren nogal stevig. Ze spraken over een desastreuze regeling, over rampzalige gevolgen. Over mensen die tussen wal en schip zullen vallen en misschien wel een regeling die de huursector kapot maakt. Waar zit de pijn? Wat is er nu aan de hand? Waar zit de pijn van die nieuwe regels?, vraagt Van Bortel zich af. Hij denkt dat de pijn niet zit in de regeling over wat corporaties mogen doen met leningen die een overheidsgarantie hebben. Corporaties mogen nog steeds heel veel doen, ook op het gebied van wijkvernieuwing. Ze mogen ook leningen gebruiken voor buurtcentra, zelfs voor scholen. De grens zit in het vastgoed dat niet echt de wijk dient. Wanneer Patrimonium Barendrecht besluit een school zoals het Dalton Lyceum te bouwen is de kans verwaarloosbaar dat de corporatie dat kan doen met een door de overheid gegarandeerde lening. Eigenlijk vind ik dat het ook inderdaad uitleg behoeft als de corporatie zo n project zou willen bouwen. Maar er blijft nog steeds heel veel mogelijk. In de toekomst zal veel worden gevraagd van de gemeente. Die wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Straks kunnen corporaties met staatssteun bijvoorbeeld geen monumenten meer kopen, verbeteren en opnieuw verhuren met een commerciële bestemming in plaats van een sociale bestemming. Het wordt dan lastiger om zo n project gefinancierd te krijgen. Maar het is de vraag of zo n project de verantwoordelijkheid is van een woningcorporatie. Ik denk dat ook een gemeente verantwoordelijkheid draagt om dat soort opgaven, als die er liggen in de gemeente, mogelijk te maken. Daar zit denk ik de pijn niet. Pijn bij inkomensgrens Volgens Van Bortel zit de pijn wel bij de nieuwe inkomensgrens van euro. Ongeveer 40 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een inkomen lager dan euro. Dat is een grote groep. In landen om ons heen, bijvoorbeeld in België waar 7 procent sociale woningen zijn, zouden ze watertanden van zo n grote doelgroep. Die zijn gewend om 7 procent te huisvesten, niet 40 procent. Maar woningcorporaties hebben traditioneel een nog veel grotere groep bediend. Straks zullen zij voor een deel van die huishoudens de poorten moeten sluiten. Want die komen niet meer voor een woning met een huur beneden de 648 euro in aanmerking. Dat zijn dus die huishoudens, door een onderzoeksbureau uitgerekend. Overigens

10 is dat niet voor het hele land hetzelfde. Waar in Nederland kun je met een inkomen van euro een woning kopen met een redelijke kwaliteit en een redelijk oppervlak? In veel gebieden gaat dat dus niet meer lukken. Daar kun je met zo n inkomen niet iets vinden van je gading. Je moet dan uitwijken naar delen van Groningen, Friesland, Overijssel, Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Rotterdam en omliggende gemeenten. Daar kun je terecht. Niet voor alle woningen natuurlijk, maar wel voor woningen die qua prijs bij jouw mogelijkheden liggen. Interessant is dat Barendrecht ook in dat gebied ligt. De marktprijzen zijn hier blijkbaar ook niet zo heel erg hoog. Er zijn allerlei mogelijke scenario s voor wat er nu zou kunnen gebeuren. Sommige mensen vinden het mooi dat de grens van euro wordt ingevoerd. Er komen dan geen mensen met een hoog inkomen in goedkope woningen en er blijven meer woningen over voor mensen met een laag inkomen. Het kan ook anders lopen. Er wonen al aardig wat mensen met een hoog inkomen in sociale huurwoningen. Ongeveer een kwart van de bewoners van de sociale huurwoningenvoorraad heeft een inkomen van meer dan euro. Waar moeten die straks heen? Die zullen moeilijk iets anders kunnen vinden en blijven dus zitten waar ze zitten. Misschien gaat de woningmarkt, en zeker de sociale huurwoningmarkt, wel op slot, zakken de verhuizingen in en zijn er per saldo toch nog minder woningen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Andere mensen vinden dat woningcorporaties wel wat meer van hun woningen kunnen verkopen. Er zijn veel mensen die hun huurwoning willen kopen. En er zijn tegenwoordig allerlei oplossingen om een woning te verkopen met korting waardoor het aantrekkelijk wordt om die woning te kopen, maar dan moet je wel bij verkoop van de woning de winst (of het verlies) delen met de corporatie. Heel veel corporaties gebruiken dat soort producten, juist om mensen met een middeninkomen aan een woning te helpen. Misschien is dat wel de oplossing om juist die middengroep, de mensen die uit de boot dreigen te vallen, te helpen. Ook pagina 10 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

11 hieraan zit weer een maar. Als je woningen gaat verkopen, wordt de taart kleiner. Er blijven minder sociale huurwoningen over. Dan verdeel je dus de pijn. De slaagkans dat mensen met een laag inkomen een woning kunnen krijgen daalt, maar je steunt de middengroep een beetje. Dat is een moeilijke beslissing: waaraan verleen je als woningcorporatie je steun? Van Bortel vindt het jammer dat de discussie over de Europese regels de aandacht afleidt van de werkelijke problemen van de woningmarkt in Nederland. De woningvoorraad ziet er gelikt uit, maar het functioneren van de woningmarkt is zorgwekkend. Eigenlijk zijn er twee woningmarkten in Nederland: de koopmarkt en de huurmarkt. En daartussen zit een gat. Zit je in de huurmarkt, dan kun je moeilijk overstappen naar de koopmarkt. Dat komt omdat de overheid tegengestelde regels heeft bedacht. De hypotheekrenteaftrek heeft een prijsverhogend effect op de koopprijzen, terwijl veel regels de huurprijzen laag houden. In de prijzen van corporatiewoningen bestaat bijna geen enkele relatie met de markt-

12 waarde van die woningen. Compleet scheef. Van Bortel toont dat met een aantal voorbeelden aan. Verhouding marktwaardehuurprijs is zoek De woningen van Patrimonium Barendrecht hebben gemiddeld een huurprijs van 2,7 procent van de WOZ-waarde, de waarde die de gemeente gebruikt om de onroerendzaak-belasting te berekenen en die iets zegt over de prijs die je kunt vragen als je je woning verkoopt. Dat percentage is vrij laag. In Delfzijl, Middelburg of Kerkrade ligt dat veel hoger. De gemiddelde WOZ-waarden van corporatiewoningen zijn erg verschillend. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Barendrecht is euro, maar in bijvoorbeeld Sint-Oedenrode in Brabant is die meer dan twee ton. In Delfzijl is de gemiddelde WOZ-waarde maar euro. Je zou denken dat dit tot uiting komt in de prijzen die corporaties vragen voor hun woningen. Maar daarin zit bijna geen enkel verschil. Woningcorporaties vragen prijzen die nauwelijks zijn gerelateerd aan de marktwaarde. Eigenlijk zit daarin een verkapte subsidie die marktverstorend werkt. Begin 2010 verschenen diverse rapporten die corporaties hiervan de schuld geven: corporaties hebben geen beeld van wat nodig is. Maar dit is vooral het effect van overheidsregels. Corporaties zijn aan handen en voeten gebonden over wat ze kunnen doen met de huurprijzen. Ze kunnen niet zo veel. Toch is het een groot probleem, want het veroorzaakt het gat met de koopmarkt. Stel, je hebt een inkomen van euro en je wilt verhuizen. Dan moet je van een sector waarvan de prijzen niet aansluiten bij de marktwaarde naar misschien particuliere huur of de koopsector waar je altijd duurder uit bent. Eigenlijk is de opgave voor de komende jaren om dat gat te dichten. Corporaties kunnen hieraan bijdragen, maar ze kunnen dat niet alleen. Daarvoor hebben ze de overheid nodig, die moet ophouden regels toe te passen die huur en koop uit elkaar drijven. De kans daarop is niet zo heel erg groot. Met een rechts kabinet in de komende jaren gaan hooguit de huurprijzen omhoog. pagina 12 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

13

14 pagina 14 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

15 Woonlasten erg hoog De woonlasten in Nederland zijn erg hoog. Nederland heeft de hoogste woonlasten van Europa: 31 procent van het inkomen gaat weg naar wonen. Dat zijn niet alleen de kosten van huren, maar ook woonlasten zoals hypotheekrente en energiekosten. Het wordt nog erger als dat wordt verdeeld naar inkomensgroepen. Worden alle Nederlandse huishoudens in vijf groepen van gelijke grootte verdeeld, dan betaalt de groep met de laagste inkomens bijna de helft van dat inkomen aan woonlasten. Eigenlijk is er dus geen ruimte om de huurlasten te verhogen. Dan help je de huurmarkt in de vernieling. Dit is een lastige situatie. Voor alle inkomensgroepen zijn de woonlasten in Nederland het hoogste van Europa. Corporaties zijn bruggenbouwers Volgens Van Bortel is de vraag Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst? juist voor corporaties belangrijk. Corporaties hebben nog steeds een functie in de Nederlandse woningmarkt, vooral om te zorgen dat middengroepen niet buiten de boot vallen. Ik begon mijn verhaal met te zeggen dat honderd jaar geleden woningcorporaties in eerste instantie niet waren opgericht voor de mensen met de allerlaagste inkomens, maar juist voor de werklieden. Daar ligt nog steeds de opdracht en die moet worden gecombineerd met wat corporaties verder nog allemaal doen. Maar de zorg voor mensen met een laag inkomen blijft en dat is niet alleen van toepassing op huisvesting. Corporaties zijn juist vaak bruggenbouwers. Goed wonen is de spil naar andere zaken zoals werk en opleiding. Ze zijn bruggenbouwers naar scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten. Daar ligt ook de opdracht, de uitdaging. En corporaties zijn ook nog eens de spil in de wijkaanpak. Corporaties hebben drie belangrijke taken: huisvesten van kwetsbare groepen, aanpakken van probleemwijken en verbinding zoeken met andere maatschappelijke organisaties. Alle drie zijn en blijven belangrijk. Alleen de omgeving waar de corporaties dat verrichten is herfstig aan het worden en het worden dus spannende tijden.

16 Vragen vanuit de zaal Na afloop van de lezing van Gerard van Bortel konden de aanwezigen vragen stellen of opmerkingen maken. Daarvan maakten ze dankbaar gebruik. Onderstaand enkele vragen met de antwoorden van Van Bortel. Voor de corporaties is het een uitdaging iets te doen voor de middeninkomens. Maar hoe kan dat met de euro-grens, waarboven corporaties mensen geen woning meer mogen aanbieden? Corporaties mogen die mensen wel een woning aanbieden, maar dat moet dan een koopwoning zijn of een woning die duurder is dan de huurtoeslaggrens. Sommige corporaties hebben de neiging om te doen alsof de wereld ophoudt met de nieuwe regels. Er is een verschil tussen wat ze mogen en wat ze mogen doen met de door de overheid gegarandeerde leningen. Veel corporaties hebben woningen die volgens de huurprijsregels duurder mogen zijn dan nu. Waarom pleit u ervoor dat de huurprijzen meer aansluiten bij de marktwaarde? Juist bij de laag- ste inkomensgroepen vormen de woonlasten een groot deel van de maandelijkse lasten. Een groot deel van de huurders behoort niet tot de doelgroep en verdient meer dan euro. Eigenlijk is het vragen van een lage huur aan deze doelgroep een verkapte subsidie die is gekoppeld aan de stenen. Het zou efficiënter zijn de subsidie los te koppelen van de stenen en te koppelen aan de mensen. Zo kun je gerichter subsidie toedelen, zoals nu bijvoorbeeld met de huurtoeslag gebeurt. Sommige corporaties breiden het uit en geven ook een soort huurtoeslag, maar alleen aan mensen die het nodig hebben. Ze vragen markthuren en kijken wie er in de woning zit. Die bewoner krijgt huurtoeslag plus van de corporatie huur op maat. pagina 16 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

17

18 Twintig jaar geleden was de Nederlandse volkshuisvesting goedkoper dan in de rest van Europa. Wat is er gebeurd? Zijn de woningen beter geworden of is Europa blijven stilstaan? Het gaat niet alleen maar over de huurlasten. Vooral de andere woonlasten zoals energie en gemeentelijke belastingen zijn hoger geworden. Er was een tijd dat de overheid corporaties opriep de huren te verhogen. Toen bepaalde de huurprijs hoeveel subsidie de corporatie kreeg en als de huurprijs snel steeg kon de overheid de subsidie verlagen. Maar de laatste jaren zit de stijging vooral in de overige woonlasten. De corporaties hebben de huren maar heel beperkt kunnen verhogen omdat de overheid bepaalt dat deze alleen met de inflatie mogen worden verhoogd. De koopprijzen zijn de laatste jaren, tot het uitbreken van de crisis, wel gestegen. Vroeger had de overheid er belang bij de huurprijzen vast te stellen omdat er ook subsidies waren. Die zijn afgeschaft bij de verzelfstandiging. Waarom bleef de overheid een huurprijsbeleid voeren? Voordat de overheid de financiële banden met de corporaties doorsneed, hanteerde ze een stevig huurprijsbeleid. Na die afrekening is de overheid vaak op de rem gaan staan. De huurprijzen moesten dalen. De overheid had er belang bij de huurprijzen laag te houden omdat er geen subsidies meer aan vast zaten. Een corporatie moet de doelgroep huisvesten. Op het moment dat ze iedereen onder de euro gaat huisvesten, ontstaan eenzijdige buurten. Juist de verschillende inkomens in een buurt zorgen voor differentiatie. Eigenlijk gaan we met de Europese maatregel terug naar volksbuurten, een eenzijdige doelgroep in het woningbezit. Het gaat om een grote groep van 40 procent van de Nederlandse huishoudens die in aanmerking komt voor sociale huurwoningen. De grens is alleen maar van toepassing op het moment van woningtoewijzing. Als je inkomen toeneemt, blijf je gewoon zitten. Op die manier ontstaat al een mechanisme waardoor de segregatie geen extreme vormen gaat aannemen. Corporaties willen hun woningbezit gevarieerd maken. Dat kan vrij snel door huurwoningen om te zetten naar koopwoningen. Dan richt ze zich op een andere doelgroep. pagina 18 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

19

20 pagina 20 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

21 Het verkopen heeft bovendien een positieve uitstraling op de buurt. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om variatie aan te brengen. Europa heeft de grens van euro niet bedacht. Die grens is in Den Haag bedacht en voorgelegd aan Brussel. Het had ook een andere grens kunnen zijn. De grens van euro is de ziekenfondsgrens van vijf jaar geleden en is niet gecorrigeerd voor de inflatie. Anders was er euro uitgekomen en dat zou beter zijn geweest. Minister Middelkoop doet het voorkomen alsof er niets meer kan worden geregeld met Brussel, maar dat is niet waar. Naast de regeling van de lening met overheidsgarantie was er overigens nog een regel die door Brussel werd gezien als staatssteun, namelijk dat corporaties konden lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Niet iedereen kan daar lenen. Heel recent heeft Brussel gezegd dat dat geen staatssteun is. Dat is wel gewijzigd, dus waarom kan de euro-grens niet worden gewijzigd? Of waarom kan de ingangsdatum niet worden aangepast? Corporaties hebben tijd nodig om zich op de nieuwe regels in te stellen en een passend aanbod te maken voor de middeninkomens. Het is maar de vraag of het beeld dat Middelkoop schetst echt is. Het is ook een politiek spel. Het overgaan van huren naar kopen is moeilijk. Maar het is belangrijk dat mensen een wooncarrière kunnen maken. U zegt dat euro een te lage grens is. Maar juist het laag houden van die grens houdt de sociale functie in stand. Hoe sneller je mensen in een eigen woning kunt laten groeien, hoe beter dit voor de mensen is. De grens van euro is een prima grens voor het toewijzen van de woningen. Als je op de woningmarkt komt, heb je een laag inkomen. Het idee van doorstroming binnen de volkshuisvesting is heel belangrijk, ook het overgaan van een huur- naar een koopwoning. Alleen zijn er bijna geen woningen voor mensen met een inkomen van euro. Eigenlijk zou je moeten werken aan een grotere sociale koopmarkt. In Vlaanderen is de sociale huursector net zo groot als de sociale koopsector. Er zijn sociale-koopmaatschappijen, socialehuurmaatschappijen en maatschappijen die het alle twee doen. Corporaties kunnen dus meer hun best doen om sociale koopwonin-

22 pagina 22 Hebben woningcorporaties meer verleden dan toekomst?

23 gen aan te bieden. Ze hebben 33 procent van de voorraad. Dit is veel en kan wel wat minder. Maar op alle segmenten is een tekort. Er moet worden bijgebouwd. Het zou mooi zijn als mensen kunnen doorstromen, maar dan moet je wel het pad effenen. Zolang er geen treden op de woonladder ontbreken gaat het wel werken en is de euro-grens ook goed. Waarom verbaast het u dat Barendrecht onder de euro-grens lag? Op basis van het eerdergenoemde onderzoek zijn er in de regio Rotterdam, inclusief Barendrecht, voldoende woningen beschikbaar. In deze omgeving heb je net zo veel kans een goedkope woning te kopen als in Groningen of Friesland. Dat verbaast me omdat de WOZ-waarde van de woningen van Patrimonium Barendrecht veel hoger is dan die van corporaties in het noorden.

24 Bezoekadres: Londen LA Barendrecht Postadres: Postbus AA Barendrecht Telefoon: algemeen (0180) reparatieverzoek (0180) Internet

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 03-02-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep)

Presentatie. Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) voorblad 1 Presentatie Peter Boelhouwer (voorzitter werkgroep) Open deuren, dichte deuren Woningmarkt zit vast Regelgeving Groepen op de markt Conclusie analyse Naar oplossingen 3 Markt zit vast gat tussen

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie

Hoorcollege actualiteiten

Hoorcollege actualiteiten Hoorcollege actualiteiten De toekomst van de woningmarkt voor de middeninkomens Kees Fes (Atrivé) Günter Weber (Stichting OpMaat) Harold Ferwerda (Ministerie van Binnenlandse Zaken) Delft University of

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Versteend (on)vermogen

Versteend (on)vermogen Versteend (on)vermogen - Economisch perspectief op woningcorporaties - IPD/aeDex Marktpresentatie, Ermelo, 12 mei 2011 Prof. dr. Barbara Baarsma Economisch perspectief Rol van de woningcorporaties bestaat

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS

VERHALEN ACHTER DE CIJFERS VERHALEN ACHTER DE CIJFERS Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid Eva de Bakker, beleidsmedewerker April 2015 2 INHOUD INHOUD Inleiding 4 Huurverhogingen 5 Het onderzoek 6 De resultaten 7 Voorstellen 9 Bijlage:

Nadere informatie

Middeninkomens & de staatssteunregeling. Simulatie woningmarkteffecten

Middeninkomens & de staatssteunregeling. Simulatie woningmarkteffecten Middeninkomens & de staatssteunregeling Simulatie woningmarkteffecten 1 Inhoud Context Aanpak Uitkomsten 2 Staatssteunregeling Woningcorporaties Positionering: staat, markt, middenveld? Taakopvatting:

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKEL 1 Een op vijf woningverkopers wil huren Een op de vijf Nederlanders die hun huis te koop hebben staan, wil na de verkoop een huurwoning betrekken. Bron:

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen

de huurders van verschillende inkomensgroepen met het rninimale huishoudbudget rond kunnen Woningstichting Rochdale Raad van Bestuur Mevrouw H. van Buren Postbus 56659 1040 AR Amsterdam AM STERDAM ONSKENMERK 12 maart 2015 COSM/15.005 UW KEKMERK BEHANOEIO DOOR Dagelijks Bestuur ONDERV/ERP TELEFOON

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842

Datum 23 augustus 2011 Betreft Beantwoording schriftelijke kamervragen met kenmerk 2011Z15841 en 2011Z15842 > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Cluster Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld

. Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld . Ongelijke gevallen Ongelijk behandeld Differentiatie naar huishoudsamenstelling, bij de toewijzing van sociale huurwoningen Afstudeerpresentatie Bob Witjes Probleemstelling KOOP Afstudeerpresentatie

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Subsidiering in de Nederlandse huursector

Subsidiering in de Nederlandse huursector Subsidiering in de Nederlandse huursector Johan Conijn 12 november 2010 De hoofdlijnen Brede discussie over het disfunctioneren van de woningmarkt Subsidiering in koop- en huursector belangrijke oorzaak

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent negentien deelnemers. Voor de pauze zal John van der Pauw de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de diverse overheidsbijdragen die het wonen betaalbaar houden. Na de

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Welkom Lunchdebat Platform31

Welkom Lunchdebat Platform31 Welkom Lunchdebat Platform31 Onder leiding van Anne-Jo Visser (Platform31) 11 oktober 2016 Gesprekspartners - Rien Nagtegaal, directeur stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden - Karin van Dreven, directeur

Nadere informatie

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland

Regionaal Platform Woonconsumenten Noord Kennemerland Betaalbare huur. In de Algemene Leden Vergadering eind mei 2015 discussieerden de leden van het Regionaal Platform Noord-Kennemerland () over betaalbare huren. Voor deze discussie is het document: Betaalbare

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Sociale huursector op drift

Sociale huursector op drift Sociale huursector op drift Keynote speech Huurincasso Congres, NBC Congrescentrum, Nieuwegein, 28 maart 2017 Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft 1 Actuele problemen op de woningmarkt

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau

Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 Benodigde inzichten voor sturing op lokaal en regionaal niveau Reactie op rapportage Staat van de Woningmarkt, jaarrapportage 2014 15 oktober 2014 Geachte leden van de algemene Kamercommissie Wonen en Rijksdienst, In antwoord op de motie van de Kamerleden Knops en

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES WONINGCORPORATIES EN EUROPA WAT ZIJN WONINGCORPORATIES? Een woningcorporatie richt zich zonder winstoogmerk op het bouwen, beheren

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Betaalbaarheid baart ook wetenschappers zorgen

Betaalbaarheid baart ook wetenschappers zorgen menu zoeken home nieuws betaalbaarheid baart ook wetenschappers zorgen Betaalbaarheid baart ook wetenschappers zorgen 6 april 2017 Diverse wetenschappers maken zich grote zorgen om de betaalbaarheid van

Nadere informatie

Prof. dr. P. van Gool FRICS

Prof. dr. P. van Gool FRICS VOGON symposium 2010 Tijd voor keuzes; houdbaarheid van de Nederlandse (huur)woningenmarkt Prof. dr. P. van Gool FRICS Amsterdam School of Real Estate / Universiteit van Amsterdam / Spoorwegpensioenfonds

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving.

Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling van allen in onze samenleving. Amstelveen, zaterdag 9 september 2006 Aan: Commissie Gelijke Behandeling Kleinesingel 1-3 Utrecht Email-adres: info@cgb.nl Betreft: Verzoek tot behandeling en/of advisering van Huisvesting/Wonen/Woonlastenbehandeling

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

VOOR SLIMME CORPORATIES

VOOR SLIMME CORPORATIES VOOR SLIMME CORPORATIES Slimmer Kopen een slimme deal voor bewoners én corporaties U stelt klanten met een smalle beurs in de gelegenheid een eigen woning te kopen. Tegelijkertijd blijft die woning beschikbaar

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Middag van het middensegment

Middag van het middensegment Middag van het middensegment Welkom 23 januari 2017 #midseg Gereguleerde huursector en koopsector worden ondersteund met vraagstimulerende overheidsarrangementen. Op de Nederlandse huurwoningmarkt zijn

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Perspectief voor de markt van koopwoningen

Perspectief voor de markt van koopwoningen Perspectief voor de markt van koopwoningen Harry van der Heijden OTB Research Institute for the Built Environment / TU Delft Delft University of Technology Challenge the future Agenda Het oude verdienmodel

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie