Samenvatting en leeswijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting en leeswijzer"

Transcriptie

1

2

3 Samenvatting en leeswijzer " # $% Stroomleverancier Greenchoice &&&& &&& &&& ' Nutsbedrijf Regio Eindhoven &&& &&&& && ( Nutsbedrijven Maastricht &&& &&& &&& ( RWE && &&&& &&& ( Caplare Energy BV &&&& & &&& ) Windunie && &&&& && ) Woonenergie &&& && &&& ) Echte energie groene energie && &&& && * Echte energie (gele energie) & &&&& && * Echte energie (blauwe energie & &&&& && * Elektran &&& && && * Elektran windwijzer & &&&& && * E-part &&& && && * Intergas energie && && &&& * Energiebedrijf.com &&&& && +, Durion energie &&&& && +, Nuon natuurstroom & &&&& &, Rendo && && &&, Eneco && && & - Essent && && & - Nuon groen stroom && & &. Evolta && & + / $ 0 2 " " " #

4 $ " 8 0 '9 4 1 " #$ % % 4 : 7 # : / 4 ;(8 *-' <:. :. 4 :.7 5 :./ 4 : - : - 4 : -7 4 :, : &" ' ( ( ( (

5 " ) *%% 1 $ +" ( ( ( 4 )" " = ,$ " $7 $ $/ $. $ $- " $, /

6

7 Inhoudsopgave )-.-/)-,))0.12) ".-45'+5/) " ".-,).+.-/ "6 "" " 4)/5-+)-/5)-)),)#..). "7 # $ % &% ' ( ) * + " $,, ) -. /$" ) ) ) 8" )45+)-)/),.1#.-/5-+)25)#55,))-.) " ) 0" $ 1 ) #$" "1 ) #" $ 1 )) " 2 ) +" 2 9" )/),.1#.-//5)-)55,))-.) "6. 4$5. 0" $ 6.) 0" %.. 0".1 7 " ) " ).-/)-))/),.1#&)51))- " '$ 1 1) 9 2 :" 5-,'.))-)5,/)- "7 /)+,))/+)&5--)- "8 &.1,/)&.);55-&.)+) -

8

9 1. Inleiding 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek $ 7''. 617 )'''+ > 1 ;7< ;77< ;7/<8. / $ -, 1.2. Algemene beschrijving vrije energiemarkt 1? 7'' 7''. " A 7''. B % 8 C > #C58 " " 61> ''. *

10 "5C ; " 61D + < 7 % ;% < / $7 $. 7 "5C ''. / ; -++7''.< )

11 2. Achtergronden groene elektriciteit $ = " $ $" A $ $ Milieuaspecten van verschillende soorten groene elektriciteit 1 A 6 E 58. A F A Zonnestroom, windenergie en waterkracht G + A " +A 7 H*''+C 7-4 H'*'% H. ; /+7+7''.< (

12 '* 4-4 # -#4, 8 /#4 * 4 " = 0 ) " % 8 ( 1 8 I D 4 ;7/< Elektriciteit uit biomassa $ / ' '+ $ I D # ; < - # ''.; <, # ''. * J A ''. ) # ''. ( $ '-+'+7''. B K> ;7''<)+( '

13 4 6 " K K 7 / A. -, 8 1 A " # / 8 ; < 0 G # Nederlandse of buitenlandse stroom 1 " 1 % 8 " " " " I D " " " 2 $ " Prijsopbouw groene stroom 7 B K> ;7''<)+( / #6 ; (+'+7''-<

14 Kosten netbeheerder 6 % 7 % /" 4 " % 7''- $ "5C. - % % ; < )'' ; < -'' # ; <,/7 ( <97=8 % ; 4< % ; 4< ''''. >0? <=9999 " - - (% % ; < )'' ; <,)' # ; < 7)-, ( <:8=8: % ; 4< % ; 4< ''''. ( >0? <=9 % ; 4< % ; 4< ''''. >0? <=9999 8", Kosten stroomleveranciers " ;7<$ ''? 46 L Belasting ;> 5<,(( *. (+'+7''. - Tarieven afkomstig van E-netbeheer (bekeken ), Tarieven afkomstig van E-netbeheer (bekeken ) * # M=; (+'+7''-< 7

15 ? 4 ''''4 ) > 5 7''- " # + ;# < 87''- # + -7'' ( 1 # + (95%4 % # + > 5 (.'' Totale energieprijs 1 5 ) % 8 ".(/7 8 5%4(9 NNNNN # + -7'' 5 +(.'' 8 8 O '' O > 5 8 O '',(( 5%4(9 NNNNN NNNNNNNNNNNNNNNP %1%K NNNNN ( 8 ",//, 8 5%4(9 NNNNN # + -7'' 5 +(.'' 8 O ''... " O ''--. 8 O " O > 5 8 O '',(( 5%4(9 NNNNN NNNNNNNNNNNNNNNP %1%K NNNNN 2.. Service en ) ''''4 /-''4 ( ; (+'+7''-< /

16 6 FF5 4 1 % $ ( = '.- &$ B 5$% 2/' %( 1 G FF 8 # C DB >.

17 . Methode van vergelijkingsonderzoek stroomleveranciers $.1. Vergelijkingsmethode voor drie aspecten van groene elektriciteit.1.1. Methode van prijsvergelijking ; 77< 8 FF++FF 1 7' 1 /('QK /-''4 ; + <" K.1.2. Methode van vergelijking milieuaspecten groene elektriciteit 8 8? 8 5 C A A 7''- # % ;% < 77 7/ A ;- <;. < ; <0 / A 7' '/++7''. 7 '(++7''./ '(++7''. % ;7''.< '(++7''. 7/ '/++7''. -

18 .1.. methode van vergelijking betrouwbaarheid en service C % ;% < C B > 1.2. Informatieaanvraag bij stroomleveranciers 7 % 5 % RF ,

19 4. Vergelijking groene stroomleveranciers 4.1. Overzicht potentiële stroomleveranciers voor samenwerking " 7/ 8 2 /( " ; < C $. % %( 6 A / 7 / / 0 7 $ ". " > " # > > / /( 4 7- ; % A$ - $? *

20 @ 4.2. Vergelijking milieubelasting groene stroomproducten " 8 ;7<$ $ % $ G FF ( 0 &% % & &% & (* ( ; < ' ' ' '' " 7 ; < ' ' '' ' " / " > ' ' '' ' ". >4 ' ' '' ' " - 4 ' ' '' ' ", ; ' ' '' ' " * ";< ', ). ' " ) " # 7- ' *- ' " ( 0.- ' ',). 1 *. - ' 7 > *- 7. ' 1 / ; < *) ' 77 '. *( ' 7' *( ' 7' 1 1, + *( ' 7' 1 1 * )' 7' ' ' 1 1 ) 4 7, ( ' ( " ( $ (. ', ' & & 7' 6 A58 (- ' - ' 5 " 7 ";0 < (, 7 7 ' '' ' ' ' &$ 5 C - "C1" 2 4 " > >4 '' 0 I D 7, )

21 $ 4.. Vergelijking tarieven groene elektriciteit = RF A 7''. % 7* $, 1 8 /-''4 % 8 Variabele Vaste Totale kosten bij jaarverbruik (kwh) Organisatie Product kosten kosten Greenchoice Vaste prijs 0,0470 0,00 47,6 116,92 186,47 256,0 2. Caplare Energy BV Voordeel & zekerheid 0, ,00 60,21 129,41 198,61 267,81. Energiebedrijf.com Gewoonstroom 0, ,00 6,55 1,58 20,61 27,64 4. Durion energie Energie 2 jaar 0, ,42 72,4 141,88 211, 280,78 5. Durion energie Energie 1 jaar 0, ,42 74,10 14,97 21,8 28,70 6. Woonenergie Groen 0,0540 0,00 64,02 17,74 211,46 285,18 7. Elektran Ieder moment opzegbaar 0, ,00 72,5 14,69 215,0 286,7 8. Nutsbedrijven Maastricht Groene elektriciteit 0,052 10,80 74,91 148,14 221,7 294,60 9. Nutsbedrijf Regio Eindhoven Groen 0,0528 1,08 76,85 149,88 222,92 295, E-part Simpelstroom vast 0, ,00 75,98 149,71 22,45 297, Eneco Grijze stroom 0,051 20,04 81,44 15,56 225,67 297, Evolta Energie 0,0570 0,00 71,16 146,67 222,17 297,68 1. Windunie Stroom 0, ,71 82,92 156,99 21,06 05,1 14. Eneco Ecostroom 0, ,00 85,78 159,59 2,9 07, E-part Simpelstroom variabel 0, ,08 84,40 160,21 26,0 11, Nuon Groenstroom budget 0, ,08 89,5 164,61 29,88 15, Intergas energie Puurstroom stabiel 0, ,40 107,4 176,89 246,45 16, Rendo Groen 0,0619 0,00 82,76 161,16 29,57 17, Essent Groene stroom 0, ,00 98,5 176,42 254,0 2, Nuon Groenstroom basis 0, ,08 99,4 177,11 254,87 2, RWE Windkracht 220 j 0, ,08 100,0 178,0 256,1 4,1 22. RWE Windkracht 220 2j 0, ,08 101,01 179,19 257,8 5,56 2. RWE Windkracht 220 1j 0, ,08 101,48 179,79 258,09 6,9 24. RWE Windkracht 220 0, ,08 10,15 181,86 260,58 9,0 25. Echte energie Groene energie 0, ,00 110,91 191,89 272,87 5, Echte energie Blauwe energie 0,068 15,00 115,90 198,1 280,6 62, Elektran Windwijzer 0, ,00 114,00 197,24 280,48 6, Nuon Natuurstroom basis 0, ,08 119,44 202,24 285,0 67, Nuon Natuurstroom budget 0,074 16,08 129, 214,59 299,86 85,12 0. Echte energie Gele energie 0, ,00 210,87 16,84 422,81 528,78 : ; 2 < 7) 8 1 $ 0 6 A 0 7* '+'7+7''- 7) '+'7+7''- (

22 0 ; 8 < ' /-''4 7)) /7 +% $%, $% * /-''4C Organisatie Product Leverancierskosten 1. Caplare Energy BV Voordeel & zekerheid 262,19 2. Greenchoice Vaste prijs 262,28. Energiebedrijf.com Gewoonstroom 269,27 4. Woonenergie Groen 269,71 5. Durion energie Energie 2 jaar 276,41 6. Durion energie Energie 1 jaar 278,49 7. Elektran Ieder moment opzegbaar 279,92 8. Eneco Grijze stroom 287,10 9. Evolta Energie 289,5 10. Nutsbedrijven Maastricht Groene elektriciteit 290, Nutsbedrijf Regio Eindhoven Groen 292, Rendo Groen 298,12 1. Windunie Stroom 01, E-part Simpelstroom vast 04, E-part Simpelstroom variabel 04, Eneco Ecostroom 05, Intergas energie Puurstroom stabiel 09, Essent Groene stroom 1, Nuon Groenstroom budget 16, Nuon Groenstroom basis 17, Echte energie Groene energie 41,5 22. RWE Windkracht 220 j 47,6 2. RWE Windkracht 220 2j 49,0 24. RWE Windkracht 220 1j 49,9 25. Echte energie Blauwe energie 50, RWE Windkracht 220 5, Nuon Natuurstroom basis 57, Elektran Windwijzer 58,7 29. Nuon Natuurstroom budget 70,1 0. Echte energie Gele energie 516,28 6 K *-' *-' ; 2 < 7( 5 $ ;/7< Variabele Vaste Totale kosten bij jaarverbruik (kwh) Organisatie kosten kosten Greenchoice 0, ,05 57,98 124,82 191,66 258,50 Intergas 0, ,00 9,06 166,90 240,74 14,58 Caplare energie 0, ,00 59,26 128,22 197,18 266,14 Echte energie 0, ,00 80,78 151,55 222,2 29,09 A1 7( '+'7+7''- 7'

23 FFFF %, % /-''4 D $ 0 ' ' 4$ C $ ' Vergelijking service groene stroomaanbieders, ( " $% 7 Contractuur Stroomleverancier Caplare energy bv 1 Vast 0 10 J J Durion energie 1,2 Vast 28 N.v.t. - N Echte energie (blauwe energie) Onbepaald Variabel N N Echte energie (gele energie) Onbepaald Variabel N N Echte energie (groene energie) Onbepaald Variabel N N Elektran 1 Vast 0 0 N N Elektran (windwijzer 1 Vast 0 0 N N Eneco 1 Variabel 0 10 J N Energiebedrijf.com 1,2, Vast 5 10 N N E-part Onbepaald Variabel 5 10 N N Essent 1 Allebei 0 42 J J Evolta 1 Alleen verlaging J N Greenchoice Onbepaald,1 Variabel 5 10 J J Intergas energie Onbepaald,1,2, Allebei 0 0 J Keuze Nuon (Groen stroom) 2 Variabel 0 0 J N Nuon (natuurstroom) 1 Variabel 0 0 J N Nutsbedrijf regio Eindhoven 2 Allebei 0 - J N Nutsbedrijven Maastricht 1 Variabel 0 10 J J Rendo 1 Vast 0 0 J - Rwe 1,2, Allebei 0 - J J Windunie Onbepaald,1 Allebei N Woonenergie 0 1 Vast * n.v.t. - N 7K ; 7''.< Vaste/ variabele prijs Opzegtermijn Termijn tariefswijziging Contractcontrolep rotocol Één rekening /'

24 8 F + # ;% < % $ ' Aard klachten: Switch & verhuizing Klantenwerving Facturering Kwartaal 2004: e 4e e 4e e 4e TOTAAL Durion Nuon Energiebedrijf.com Essent Eneco Evolta Greenchoice Energie:direct RWE Cogas Intergas NRE Caplare Rendo Echte Energie Westland MKB energie Maastricht ? 7 7''.;% < 1 "C1" FFK % DB >1 I D 1 5 ; < ;0 < FF + FF / / % '(+'7+7''- 77

25 4.5. Conclusie vergelijking stroomleveranciers 1 $ FF $ $% 8 A A 8 4 % Stroomleverancier Greenchoice &&&& &&& &&& ' Nutsbedrijf Regio Eindhoven &&& &&&& && ( Nutsbedrijven Maastricht &&& &&& &&& ( RWE && &&&& &&& ( Caplare Energy BV &&&& & &&& ) Windunie && &&&& && ) Woonenergie &&& && &&& ) Echte energie groene energie && &&& && * Echte energie (gele energie) & &&&& && * Echte energie (blauwe energie & &&&& && * Elektran &&& && && * Elektran windwijzer & &&&& && * E-part &&& && && * Intergas energie && && &&& * Energiebedrijf.com &&&& && +, Durion energie &&&& && +, Nuon natuurstroom & &&&& &, Rendo && && &&, Eneco && && & - Essent && && & - Nuon groen stroom && & &. Evolta && & + / 0 4 / = '7-7/

26 0 $ $ 0 '- "C1" I D % ( 0 4 B 6 ) 2 1 -() ( -(

27 5. Ervaringen met vergelijkbare projecten " $ $ 5.1. Consumentengedrag Duurzame energie 4 $ ES 4 #,'9 1 *.9 /7 $K > $ T $$ " $& $ :$ ;<=>+$=<, $ $" $? Ervaringen van andere woningcorporaties ++ (=%( % '''' 8+ 0 % 0 0 " '- I D = $ -'' 7'''' ; < ++ 0 /7 # 8 ;7''.< // 4 K >;7''.< 7-

28 8 /. 0 4 ( =-( 4 4 #''' /''' 4 $ ; 4 < 1 FF6 FF. 4 6 /- 5 4=( 41 7''/ 4 1 ' FF " ; 7/< FF FF6 FF "C1" "C1" 1 5 /, 5.. Lessen voor Patrimonium C /. 5% 5 /+'+7''- /- 5% # " /+'+7''- /, 5% 1 '+'7+7''- 7,

29 8 8 I D / 6 7*

30

31 6. Conclusie en vervolgstappen = ' $ 0 2 I D " " # 6 A 6 o o o 1 &" #$ % % * 4 : ) # : ( 4 ;(8 *-' <: ' : 7(

32 ' 4 : '7 5 : '/ 4 : : 4 : 7 4 : 7 : &" ' ( ( ( ( " ) *%% 1 $ +" ( ( ( 4 )" " = /'

33 Geraadpleegde bronnen 6 ;7''.<* & 6 7''. % $ " $ 8/'&????N N?? N NNN N NN N '(++7''. ; /+7+7''.< "????? -N0 0 " 0"&+ $ -++7''. ; (+'+7''-< '+'7+7''-??? E-netbeheer (bekeken ), Elektriciteitstarieven transport en aansluiting per 1 januari 2005, UZ1.pdf $ '-+'+7''. 4 U?? +???4 B K> - $V". 7'' # 6 ; (+'+7''-<???? : W0 97' # ''. 4???? : W4 # ''.???? : W # M= ; (+'+7''-< #W#M6>76''* ',M -,56-5M6'''.5/M5 /7 -,+7+7''. $$" $ * # $ #+ $$" $ * # $ #+ ;7''.< ; * #???? N N :$W.)' '(++7''. Tarieven afkomstig van Tarievenblad particuliere en kleinzakelijke afnemers voor: Aansluit-, Transport- en Systeemdiensten ENBU B.V. per % '(+'7+7''-, "&????:.*,( 4 K % ; -++7''.< 0 >" AB?????CN??1 N8 N N :6 $W(,7Y J A ''. 0,$$??A A??,.7 # 8 ;7''.<4C /

34 Bijlage 1. Brief stroomleveranciers /7

35 //

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: fax: 015 015 2 150 150 151 151

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Optimaliseren van de klantbeleving bij de overstap naar een ander product

Optimaliseren van de klantbeleving bij de overstap naar een ander product 27 mei 2009... Customer Journey Eneco Optimaliseren van de klantbeleving bij de overstap naar een ander product Petra Mesdag Hoofd Analyse & advies Introductie: Eneco... Eneco (incl. voorgangers) bestaat

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Hieronder vindt u de leveringstarieven van Groene Stroom voor een vaste prijs gedurende 1 jaar. De tarieven gelden gedurende 1 jaar vanaf de ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014 Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Selectie van stroomleveranciers...

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid.

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid. Energie vergelijken (*) online energievergelijkers en duurzaamheid. (*) Dit is de zoekterm waar energievergelijkingssites het meeste geld voor betalen aan Google. Anderhalf miljoen mensen gebruiken jaarlijks

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Zonlaan 265 1234 AB Zelfstad 1 augustus 2014, s-hertogenbosch Geachte heer Sent, Hartelijk dank dat we u een aanbod op maat mogen doen voor Zelfstroom Alles-in-1

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 WWW.HIVOS.NL INHOUD HIVOS EN 100% DUURZAAM Internationale organisatie Hivos gaat voor 100% duurzame energie wereldwijd. Duurzame

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie