Media Hub. Gebruikershandleiding. Opslagapparaat voor home-entertainment. NMH-serie (NL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Media Hub. Gebruikershandleiding. Opslagapparaat voor home-entertainment. NMH-serie (NL)"

Transcriptie

1 Opslagapparaat voor home-entertainment NMH-serie (NL) Gebruikershandleiding

2 Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse pictogrammen tegenkomen die de aandacht vestigen op een bepaald item. Hieronder vindt u een beschrijving van deze pictogrammen: OPMERKING: dit vinkje geeft een aandachtspunt aan en betekent dat u speciaal op iets moet letten bij het gebruik van het product. WAARSCHUWING: dit uitroepteken geeft een voorzorgsmaatregel of waarschuwing aan en is bedoeld om u erop attent te maken dat bij onvoorzichtig handelen uw eigendom of het product beschadigd kunnen raken. INTERNET: dit pictogram van een wereldbol geeft een belangrijk internetadres of adres aan. Onlinebronnen Internetadressen in dit document worden vermeld zonder aan het begin van het adres, omdat de meeste huidige webbrowsers deze informatie niet nodig hebben. Als u een oudere webbrowser gebruikt, dient u mogelijk toe te voegen aan het begin van het internetadres. Bron Linksys Linksys International Verklarende woordenlijst Netwerkbeveiliging Website Copyright en handelsmerken Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Linksys, Cisco en het Ciscologo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco Systems Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en bepaalde andere landen. Andere merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve houders. Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Copyright 2009 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. i

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Voorpaneel van de met LCD-scherm (NMH400-serie) Voorpaneel van de (NMH300-serie) Achterpaneel Bovenpaneel Een tweede harde schijf installeren Een harde schijf vervangen Hoofdstuk 2: Aan de slag 5 Overzicht Media Importer NTI Shadow (alleen Windows) Kopiëren en plakken Hoofdstuk 3: De gebruiken 14 Overzicht Gecentraliseerde opslag Delen van digitale media Back-ups op verzoek Automatische back-ups van computers (alleen Windows) Hoofdstuk 4: De mediabrowser 18 Toegang tot de De mediabrowser gebruiken Music (Muziek) Photos (Foto's) Videos (Video's) File Browser (Bestandsbrowser) Hoofdstuk 5: Het LCD-menu 33 Navigeren door het LCD-menu Het LCD-menu openen Backup (Back-up) Status Settings (Instellingen) Power Off (Uitschakelen) Waarschuwingen Hoofdstuk 6: Back-ups van Windows-bestanden (alleen Windows) 37 Overzicht NTI Shadow Back-upopdrachten ii

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 7: Geavanceerde configuratie 41 Het configuratieprogramma openen Overview (Overzicht) System (Systeem) Disk (Schijf) Backup (Back-up) Services Bijlage A: Problemen oplossen 51 Bijlage B: Specificaties 55 Model NMH Model NMH Model NMH405 - met LCD-scherm Model NMH410 - met LCD-scherm Bijlage C: Informatie over garantie 57 Beperkte garantie Bijlage D: Informatie over regelgeving 59 FCC Statement Safety Notices Industry Canada Statement Avis d Industrie Canada EC-verklaring van conformiteit (Europa) Gebruikersinformatie voor consumentenproducten onder EU-richtlijn 2002/96/EC inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) Bijlage E: Softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers 64 Cisco-producten Softwarelicenties iii

5 Hoofdstuk 1 Productoverzicht Hoofdstuk 1: Productoverzicht Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de Linksys by Cisco. Er is één Serial-ATA (SATA) harde schijf vooraf geïnstalleerd (behalve voor het model NMH300). Een tweede SATA-schijfstation is beschikbaar als u meer opslagruimte wilt toevoegen. Gebruik de USB-poorten om USB-harde schijven toe te voegen of sluit USB-apparaten aan voor toegang tot uw draagbare bestanden. (USB-stations hebben mogelijk externe netvoedingseenheden nodig.) De met LCD-scherm (NMH400-serie) biedt extra functies, een LCD-scherm met navigatietoets en sleuven voor geheugenkaarten. De NMH400- en NMH300-series hebben verschillende functies op het voorpaneel. De series hebben wel identieke achterpanelen en bovenpanelen. Voorpaneel van de met LCD-scherm (NMH400-serie) OK Navigatietoets Gebruik de navigatietoets om door de LCD-menu's te navigeren. Druk op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om door de menuopties te bladeren. Druk op de pijl-rechts om naar een lager menuniveau te gaan. Druk op de pijl-links om naar een hoger menuniveau te gaan. Druk op OK om een menuoptie te selecteren. Raadpleeg het einde van dit hoofdstuk voor meer informatie. Aan/uit-knop en LED Voeding (blauw/rood) Druk op de aan/uit-knop om de in te schakelen. Als u de wilt uitschakelen, houdt u de knop ingedrukt totdat de LED Voeding begint te knipperen (dit kan langer dan drie seconden duren). Het kan 10 tot 15 seconden duren voordat de volledig is uitgeschakeld. De LED Voeding knippert blauw als de Media Hub wordt gestart, een schijf installeert of wordt uitgeschakeld. De LED brandt continu blauw als de gebruiksklaar is. De LED knippert blauw of rood als er een storing is. (Raadpleeg Bijlage A: Problemen oplossen op pagina 51.) OPMERKING: als u de gedurende langere tijd wilt uitschakelen, raadt Linksys aan de netstroomadapter van de los te koppelen. Sleuf voor SD-geheugenkaart (Secure Digital) Plaats de SD-, MMC (MultiMediaCard)-, xd (extreme Digital)- of MS (Memory Stick)-kaart voor toegang tot de bestanden die daarop staan. Sleuf voor CF-geheugenkaart (CompactFlash) Plaats de CF-geheugenkaart voor toegang tot de bestanden die daarop staan. LCD-scherm Als de is ingeschakeld, wordt het menu weergegeven. Via dit menu kunt u back-uptaken starten, statusinformatie weergeven, instellingen voor het LCD-scherm configureren en de uitschakelen. Raadpleeg Hoofdstuk 5: Het LCD-menu op pagina 33 voor meer informatie. USB USB-opslagapparaten moeten op de USB-poort worden aangesloten. 1

6 Hoofdstuk 1 Productoverzicht Voorpaneel van de (NMH300-serie) Aan/uit-knop en LED Voeding (blauw/rood) Druk op de aan/uit-knop om de in te schakelen. Als u de wilt uitschakelen, houdt u de knop ingedrukt totdat de LED Voeding begint te knipperen (dit kan langer dan drie seconden duren). Het kan 10 tot 15 seconden duren voordat de volledig is uitgeschakeld. De LED Voeding knippert blauw als de Media Hub wordt gestart, een schijf installeert of wordt uitgeschakeld. De LED brandt continu blauw als de gebruiksklaar is. De LED knippert blauw of rood als er een storing is. (Raadpleeg Bijlage A: Problemen oplossen op pagina 51.) OPMERKING: als u de gedurende langere tijd wilt uitschakelen, raadt Linksys aan de netstroomadapter van de Media Hub los te koppelen. USB USB-opslagapparaten moeten op de USB-poort worden aangesloten. Achterpaneel De beide -series hebben hetzelfde achterpaneel. SCHIJF 1 (blauw/rood) De LED SCHIJF 1 heeft twee functies. De LED brandt continu blauw als Schijf 1 gebruiksklaar is. De LED brandt niet als er geen schijf wordt gedetecteerd. SCHIJF 2 (blauw/rood) De LED SCHIJF 2 heeft twee functies. De LED brandt continu blauw als Schijf 2 gebruiksklaar is. De LED brandt niet als er geen schijf wordt gedetecteerd. nop Back-up maken Als u de back-uptaken wilt starten die door de back-upsoftware op uw computer(s) is opgegeven, drukt u op de knop Back-up maken. OPMERKING: de knop Back-up ondersteunt alleen Windows-pc's waarop de backupsoftware is geïnstalleerd. OPMERKING: uw computer dient te zijn ingeschakeld zodat de taken kunnen worden uitgevoerd. Luchtopening Door de luchtopening kan lucht circuleren en de afkoelen. WAARSCHUWING: zorg ervoor dat u de luchtopening aan de achterkant van de niet blokkeert om oververhitting te voorkomen. 2

7 Hoofdstuk 1 Productoverzicht Bovenpaneel Beveiligingssleuf U kunt een slot in de beveiligingssleuf plaatsen om diefstal van de te voorkomen. USB USB-opslagapparaten moeten op de USB-poort worden aangesloten. Ethernet De 10/100/1000 Gigabit Ethernetpoort is bedoeld om een Ethernetnetwerkapparaat zoals een router of switch aan te sluiten. De LED aan de linkerkant brandt groen als er een verbinding van 100 Mbps aanwezig is. De LED brandt oranje als er een verbinding van 1000 Mbps aanwezig is De LED brandt niet bij een verbinding van 10 Mbps. De oranje LED aan de rechterkant knippert als er netwerkactiviteit is. Reset U kunt de standaardfabrieksinstellingen herstellen door de knop Reset drie seconden lang ingedrukt te houden. (Dit heeft geen invloed op de gebruikersgegevens op de harde schijf/schijven.) Power Op de poort Power (Voeding) wordt de meegeleverde netstroomadapter aangesloten. OPMERKING: als u de gedurende langere tijd wilt uitschakelen, raadt Linksys aan de netstroomadapter van de los te koppelen. De beide -series hebben hetzelfde bovenpaneel. De klep van het schijfstation beschermt de schijfstations. Schijf 1, een SATA-harde schijf, is vooraf geïnstalleerd. Een tweede harde schijf installeren OPMERKING: als u een tweede schijf wilt installeren en mirroring (RAID 1) wilt toepassen op deze schijven, zorg er dan voor dat de schijven dezelfde grootte hebben voor maximaal rendement. Voor meer informatie over opties voor schijfconfiguratie raadpleegt u Available Disk Configuration Actions (Beschikbare acties voor schijfconfiguratie) op pagina 45. Volg de onderstaande instructies om een tweede SATA harde schijf te installeren: 1. Als u de wilt afsluiten, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de LED Voeding begint te knipperen. 2. Trek de netstroomadapter uit de voedingspoort. 3. Verwijder de Ethernetnetwerkkabel uit de Ethernetpoort. 4. Druk op de knop op het bovenste paneel zodat de klep van het schijfstation wordt geopend. 5. Druk de clips naar elkaar toe om het lege schijfstation te verwijderen. 6. Zorg dat de schroefgaten van de harde schijf zijn uitgelijnd op de schroefgaten van het schijfstation. Plaats vervolgens de harde schijf in het schijfstation. 7. Gebruik de vier meegeleverde schroeven om de harde schijf in het schijfstation te bevestigen. 8. Schuif de schijf in het lege compartiment, waarbij het label van de harde schijf naar de rechterzijde van de is gericht. 9. Druk de harde schijf omlaag totdat de aansluitingen stevig vastzitten. 10. Druk de klep omlaag totdat deze vastklikt. 11. Sluit de Ethernetnetwerkkabel aan op de Ethernetpoort. 12. Sluit de netstroomadapter aan op de voedingspoort. Een harde schijf vervangen WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de harde schijf die u wilt vervangen leeg is en geen partities bevat; anders kan de de harde schijf niet gebruiken. (Raadpleeg Voordat u begint op pagina 53 als u een harde schijf wilt installeren die eerder op een Windows-computer is gebruikt). Knop Druk op de knop om de klep van het schijfstation te openen. 3

8 Hoofdstuk 1 Productoverzicht Volg deze instructies als u een harde schijf wilt vervangen: 1. Als u de wilt afsluiten, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de LED Voeding begint te knipperen. Als u deze stap hebt uitgevoerd maar de niet wordt afgesloten, gaat u verder met stap Trek de netstroomadapter uit de voedingspoort. 3. Verwijder de Ethernetnetwerkkabel uit de Ethernetpoort. 4. Druk op de knop op het bovenste paneel zodat de klep van het schijfstation wordt geopend. 5. Druk de clips van het schijfstation samen om de harde schijf die u wilt vervangen, te verwijderen. 6. Verwijder de harde schijf uit het schijfstation. 7. Let er bij het installeren van de vervangende harde schijf op dat de schroefgaten van de harde schijf zijn uitgelijnd op de schroefgaten van de stationsbehuizing. Plaats vervolgens de harde schijf in het schijfstation. 8. Gebruik de vier meegeleverde schroeven om de harde schijf in het schijfstation te bevestigen. 9. Schuif het schijfstation terug in het compartiment, waarbij het label van de harde schijf naar de rechterzijde van de is gericht. 10. Druk de harde schijf omlaag totdat de aansluitingen stevig vastzitten. 11. Druk de klep omlaag totdat deze vastklikt. 12. Sluit de Ethernetnetwerkkabel aan op de Ethernetpoort. 13. Sluit de netstroomadapter aan op de voedingspoort. 4

9 Hoofdstuk 2 Aan de slag Hoofdstuk 2: Aan de slag Overzicht Het doel van de is dat u uw media-inhoud op één locatie kunt opslaan en zo eenvoudig kunt gebruiken. (U kunt de ook op andere manieren gebruiken; raadpleeg Hoofdstuk 3: De gebruiken op pagina 14.) De beschikt over drie manieren om u te helpen bestanden naar de te kopiëren. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u Media Importer, NTI Shadow (alleen Windows) en de functie voor kopiëren en plakken kunt gebruiken. (FTP is een andere manier voor het kopiëren van bestanden.) U kunt mediabestanden van een computer of een ander netwerkapparaat kopiëren. U kunt ook bestanden kopiëren van een USB-opslagapparaat die op de is aangesloten of een geplaatste geheugenkaart. OPMERKING: alleen de met LCD-scherm (NMH400-serie) ondersteunt rechtstreekse plaatsing van geheugenkaarten. Media Importer De Media Importer is het importprogramma dat automatisch door de installatiewizard is geïnstalleerd. Dit programma ondersteunt de meeste populaire indelingen zoals mp3-, jpg- en mpg-bestanden. Gebruik Media Importer om mediabestanden automatisch te zoeken en kopiëren en om ze automatisch op de bij te werken. Daarna zullen alle wijzigingen of nieuw toegevoegde bestanden automatisch worden bijgewerkt op de. Bestanden met de volgende indelingen en extensies worden ondersteund: Muziek.mp3,.wma,.m4a,.aac,.lpcm,.ogg,.flac,.ac3,.mpa en.aif Foto's.jpg en.png Video's.mpg,.mpeg,.mp4,.avi,.wmv,.divx,.3gp,.asf,.xvid,.m1v,.m4v,.mov Als de Media Importer niet op uw computer is geïnstalleerd, voert u de installatiewizard op de meegeleverde cd-rom uit en klikt u op Connect Computers (Computers aansluiten). Windows Media Importer Toegang Dubbelklik op het systeemvakpictogram om de Media Importer te openen Systeemvakpictogram voor Importer (actief) Systeemvakpictogram voor Importer (Offline of Niet verbonden) Als u het pictogram niet ziet, gaat u naar Start > Alle programma's > Cisco > Linksys Media Importer > Linksys Media Importer. Menu onder het systeemvakpictogram Klik met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram om de volgende opties weer te geven: Menu onder Importer-pictogram Open (Openen) Klik hierop om de Media Importer te openen. Go to Online (Naar online) Klik hierop om de mediabrowser te openen. Media Importer Status (Status van Media Importer) Klik op deze optie om de status van de bestandsoverdrachten naar de weer te geven. Shutdown Linksys Media Importer (Linksys Media Importer afsluiten) Klik hierop om de Media Importer af te sluiten. About Linksys Media Importer (Info over Linksys Media Importer) Klik hierop om het versienummer van de Media Importer weer te geven. Hoofdmenu Het hoofdmenu wordt weergegeven met de volgende opties: OPMERKING: raadpleeg Mac Media Importer op pagina 6 voor informatie over Mac. Hoofdmenu van Media Importer Disconnect/Connect (Verbinding verbreken/verbinding maken) Klik op deze optie om de verbinding te laten maken met Media Importer of om de verbinding te verbreken. 5

10 Hoofdstuk 2 Aan de slag Switch ( wisselen) Klik op deze optie om van te wisselen. Manage Media Importer (Media Importer beheren) Klik op deze optie om de mappen te selecteren die u naar de wilt kopiëren. Manage Media Importer (Media Importer beheren) Choose the folders that will be regularly searched for media (Selecteer de mappen waarin regelmatig naar media wordt gezocht) Selecteer de gewenste mappen. Only these types (Alleen deze typen) Selecteer de bestandstypen die mogen worden gekopieerd. De percentages en bestandsgroottes worden per bestandstype (foto's/afbeeldingen, muziek en video) weergegeven. Klik op Finish (Voltooien) om het scherm Manage Media Importer (Media Importer beheren) te sluiten. Media Importer Status (Status van Media Importer) Klik op deze optie om de status van de bestandsoverdrachten naar de weer te geven. Files imported in this session (In deze sessie geïmporteerde bestanden) Hier wordt voor ieder bestand de tijd van voltooiing, de map, de bestandsnaam en de bestandsgrootte weergegeven. Klik op Close (Sluiten) om het scherm Media Importer Status (Status van Media Importer) af te sluiten. Klik op de knop X in de rechterbovenhoek om Media Importer af te sluiten. Mac Media Importer Als de Setup Wizard (Installatiewizard) op de cdrom niet wordt uitgevoerd op uw Mac, kunt u de Mac Setup Wizard (Mac-installatiewizard) downloaden op Voer de Mac Setup Wizard (Mac-installatiewizard) uit om de Mac Media Importer te installeren. Toegang Dubbelklik op het pictogram in de menubalk rechtsboven om de Media Importer te openen. Systeemvakpictogram voor Importer (actief) Systeemvakpictogram voor Importer (Offline of Niet verbonden) Als u het pictogram niet ziet, dubbelklik dan op het Macintosh HD-pictogram op uw bureaublad. Ga naar Application > Media Importer (Toepassing > Media Importer). Menu onder het systeemvakpictogram Klik op het pictogram om de volgende opties weer te geven: Menu onder Importer-pictogram Media Importer Status (Status van Media Importer) Import Status (Importstatus) Hier wordt het aantal en de grootte van de geïmporteerde bestanden weergegeven. Time Left (Resterende tijd) Hier wordt weergegeven hoe lang het importeren nog duurt en wordt de importsnelheid weergegeven. Current Transfers (Huidige overdracht) Hier wordt voor ieder bestand het percentage, de map, de bestandsnaam, de grootte van de geïmporteerde gegevens (de totale grootte van het bestand) weergegeven. Open Manager Media Importer (Manager Media Importer openen) Klik hierop om de Media Importer te openen. Go to Online (Naar online) Klik hierop om de mediabrowser te openen. Open Media Importer Status (Status van Media Importer openen) Klik op deze optie om de status van de bestandsoverdrachten naar de weer te geven. About Media Importer (Info over Media Importer) Klik hierop om het versienummer van de Media Importer weer te geven. Shutdown Media Importer (Media Importer afsluiten) Klik hierop om de Media Importer af te sluiten. 6

11 Hoofdstuk 2 Aan de slag Hoofdmenu Het hoofdmenu wordt weergegeven met de volgende opties: Manage Importer Status (Status van Importer beheren) Klik op deze optie om de status van de bestandsoverdrachten naar de weer te geven. Hoofdmenu van Media Importer Disconnect/Connect (Verbinding verbreken/verbinding maken) Klik op deze optie om de verbinding te laten maken met Media Importer of om de verbinding te verbreken. Change ( wijzigen) Klik op deze optie om van te wisselen. Manage Media Importer (Media Importer beheren) Klik op deze optie om de mappen te selecteren die u naar de Media Hub wilt kopiëren. Manage Media Importer (Media Importer beheren) (Mappen) Selecteer de mappen waarin u regelmatig naar media wilt zoeken. Only these (Alleen deze) Selecteer de bestandstypen die mogen worden gekopieerd. De percentages en bestandsgroottes worden per bestandstype (muziek, foto's/afbeeldingen en video) weergegeven. Klik op OK om het scherm Manage Media Importer (Media Importer beheren) te sluiten. Media Importer Status (Status van Media Importer) Import Status (Importstatus) Hier wordt het aantal en de grootte van de geïmporteerde bestanden weergegeven. Time Left (Resterende tijd) Hier wordt weergegeven hoe lang het importeren nog duurt en wordt de importsnelheid weergegeven. Current Transfers (Huidige overdracht) Hier wordt voor ieder bestand het percentage, de map, de bestandsnaam, de grootte van de geïmporteerde gegevens (de totale grootte van het bestand) weergegeven. Files imported in this session (In deze sessie geïmporteerde bestanden) Hier wordt voor ieder bestand de tijd van voltooiing, de map, de bestandsnaam en de bestandsgrootte weergegeven. Klik op de knop X in de linkerbovenhoek om het scherm Media Importer Status (Status van Media Importer) af te sluiten. Klik op de knop X in de linkerbovenhoek om Media Importer af te sluiten. NTI Shadow (alleen Windows) NTI Shadow is de back-upsoftware die u tijdens de installatiewizard hebt geïnstalleerd. Dit programma kopieert uw documenten automatisch naar de om ze te bewaren. Als u de back-upsoftware niet hebt geïnstalleerd, is NTI Shadow niet beschikbaar. Als u NTI Shadow wilt installeren, voert u de installatiewizard op de meegeleverde cd-rom uit en klikt u op Connect Computers (Computers aansluiten). Toegang Ga naar Start > Alle programma's > Cisco > NTI Shadow. Nadat u NTI Shadow voor de eerste keer hebt geopend, wordt het systeemvakpictogram weergegeven. Dubbelklik op het pictogram om NTI Shadow te openen. Systeemvakpictogram van NTI Shadow 7

12 Hoofdstuk 2 Aan de slag Menu onder het systeemvakpictogram Klik met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram om de volgende opties weer te geven: De back-upbestanden worden opgeslagen in de map \ backup\<computernaam>\documents op de en worden gerangschikt op datum. U kunt de door de installatiewizard gemaakte standaardback-upopdracht wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een back-up maken van nog andere mappen op uw computer. Opties NTI Shadow-pictogrammenu Shadow Setting (Shadow-instellingen) Klik hierop om NTI Shadow te openen. About NTI Shadow (Info over NTI Shadow) Klik hierop om het versienummer van NTI Shadow weer te geven. Exit (Afsluiten) Klik hierop om NTI Shadow af te sluiten. Hoofdmenu Het hoofdmenu wordt weergegeven. Selecteer de juiste back-upopdracht en klik op een van de volgende opties: Start Backup (Back-up starten) Klik hierop om een back-upopdracht te starten. Edit (Bewerken) Klik hierop om een back-upopdracht te wijzigen. Disable (Uitschakelen) Klik hierop om een back-upopdracht uit te schakelen. Disable All (Alle uitschakelen) Klik hierop om alle back-upopdrachten uit te schakelen. Delete (Verwijderen) Klik hierop om een back-upopdracht te verwijderen. Klik op Done (Gereed) om NTI Shadow af te sluiten. OPMERKING: klik op Help voor meer informatie over NTI Shadow. Kopiëren en plakken Gebruik de functie voor kopiëren en plakken om bestanden handmatig naar de te kopiëren. Plak muziek in de muziekmap, foto's in de fotomap en video's in de videomap. Een back-upopdracht maken Hoofdmenu van NTI Shadow Create Backup Job (Een back-upopdracht maken) Klik op deze optie om een back-upopdracht te maken. Raadpleeg Een back-upopdracht maken op pagina 37 voor meer informatie. Back-upopdracht wijzigen Back-upopdrachten worden in het gedeelte Modify Backup Job (Back-upopdracht wijzigen) weergegeven. Standaardback-upopdracht De installatiewizard maakt een standaardback-upopdracht die een back-up maakt van bepaalde bestanden in de Documenten-map. (Deze map heeft de naam Users in Windows Vista of Documents and Settings in Windows XP.) Hiertoe behoren de volgende bestandstypen: documenten (.doc,.docx,.xls,.xlsx,.pdf,.ppt,.txt,.htm, etc.) en.pptx. OPMERKING: de overdracht van bestanden kan enkele minuten tot uren in beslag nemen, afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het aantal en de grootte van de bestanden. De overdrachtssnelheid kan afhankelijk van de netwerkstatus variëren, bijvoorbeeld het gebruik van een draadloos netwerk. Instructies voor het kopiëren van mediabestanden naar de Volg deze richtlijnen: Kopieer bestanden van hetzelfde type in één keer tegelijkertijd. Kopieer bijvoorbeeld alleen muziekbestanden. Kopieer geen muziek-, foto- en videobestanden tegelijkertijd. Kopieer muziekbestanden naar de map media\muziek van de. Kopieer fotobestanden naar de map media\foto's van de. Kopieer videobestanden naar de map media\video's van de. OPMERKING: alle gebruikers van de hebben toegang tot de bestanden die u naar de kopieert. 8

13 Hoofdstuk 2 Aan de slag Toegang tot Windows OPMERKING: raadpleeg Toegang tot de Mac op pagina 11 voor informatie over Mac. 1. Als u Windows Verkenner wilt openen, gaat u naar Start > Programma's > Bureau-accessoires > Windows Verkenner. (U kunt ook met de rechtermuisknop op Start klikken en vervolgens op Verkennen klikken.) 2. Tijdens de uitvoering van de installatiewizard hebt u een aangepaste naam of apparaatnaam voor de gemaakt. Voer in het veld Adres van Windows Verkenner de aangepaste naam van de in: \\<Aangepaste_naam> (bijvoorbeeld: \\mediahub) 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer (Windows XP) of Computer (Windows Vista). 3. Selecteer Netwerkverbinding maken. 4. Voer in het veld Map \\<Aangepaste_naam>\media in. 5. Klik op Finish (Voltooien). Raadpleeg Windows Help voor meer informatie. OPMERKING: als de niet wordt weergegeven, past u de werkgroep van de Media Hub aan de werkgroep van uw computer aan (raadpleeg System (Systeem) op pagina 42). IP-adres (voor geavanceerde gebruikers) 1. Voer in de adresbalk van Windows Verkenner het IP-adres van de in: \\<xxx.xxx.xxx.xxx> Aangepaste naam 3. Druk op Enter. U kunt de ook openen via de stationsletter of het IP-adres. Stationsletter OPMERKING: de stationsletter is rechtstreeks toegewezen aan de mediamap. Deze bevat de submappen met muziek, foto's en video's. Gebruik de aangepaste naam of het IP-adres van de Media Hub om de back-up- en mediamappen te openen. Tijdens de installatie is aan de een stationsletter toegekend waaraan u de op de computer kunt herkennen. Windows Vista Klik met de rechtermuisknop op Start. Klik op Computer en vervolgens op de stationsletter om de mediamap van de te openen. 2. Druk vervolgens op Enter. IP-adres van de OPMERKING: het IP-adres van de met LCD-scherm (NMH400-serie) kunt u opzoeken via het LCD-menu. Raadpleeg Status op pagina 34. Het IP-adres van 's uit de NMH300-serie kunt u opzoeken via het webgebaseerde hulpprogramma van de router. Raadpleeg de documentatie bij de router voor meer informatie. Bestandsmappen Open de mappen van de. Gebruik Windows Verkenner om bestanden toe te voegen, te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen. Windows XP Dubbelklik op Deze computer en vervolgens op de stationsletter om de mediamap van de te openen. Stationsletter niet beschikbaar Als er geen stationsletter voor de wordt weergegeven, voert u de installatiewizard op de meegeleverde cd-rom uit en klikt u op Connect Computers (Computers aansluiten). U kunt ook deze instructies volgen: 1. Als u Windows Verkenner wilt openen, gaat u naar Start > Programma's > Bureau-accessoires > Windows Verkenner. (U kunt ook met de rechtermuisknop op Start klikken en vervolgens op Verkennen klikken.) geopend via aangepaste naam 9

14 Hoofdstuk 2 Aan de slag Als u de via de stationsletter hebt geopend, gaat u naar media > devices > mnt. De naam van het USBopslagapparaat of de geheugenkaart wordt weergegeven. Dubbelklik op de naam om naar de bestanden te gaan. Mediamap van geopend via stationsletter Toegewezen station U kunt iedere willekeurige map van de als een apart station aanmerken. 1. Als u Windows Verkenner wilt openen, gaat u naar Start > Programma's > Bureau-accessoires > Windows Verkenner. (U kunt ook met de rechtermuisknop op Start klikken en vervolgens op Verkennen klikken.) 2. Klik met de rechtermuisknop op Computer (Windows Vista) of Deze computer (Windows XP). 3. Selecteer Netwerkverbinding maken. 4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Station een beschikbare stationsletter. 5. Voer in het veld Map het volgende in: \\<Aangepaste_naam_van_Media_Hub>\<mapnaam>. (Bijvoorbeeld: \\mediahub\backup.) 6. Klik op Voltooien. Apparaatmap Als u een USB-opslagapparaat op de hebt aangesloten of een geheugenkaart hebt geplaatst, kunt u deze via de openen. Als u de via de aangepaste naam of het IP-adres hebt geopend, wordt de naam van het USB-opslagapparaat of de geheugenkaart weergegeven. Dubbelklik op de naam om naar de bestanden te gaan. Import-map USB-opslagapparaat geopend via stationsletter In de map media\import worden de gegevens opgeslagen die van het USB-opslagapparaat of geheugenkaarten zijn geïmporteerd. De gegevens worden geordend op importdatum. Van USB-opslagapparaat geïmporteerde gegevens USB-opslagapparaat geopend via aangepaste naam 10

15 Hoofdstuk 2 Aan de slag Back-upmap 3. Ga naar Bewerken > Plakken. In de back-upmap worden de back-ups van gegevens op het USB-opslagapparaat of geheugenkaarten opgeslagen. De gegevens worden geordend op back-updatum. OPMERKING: gebruik de aangepaste naam of het IP-adres van de om de back-upmap te openen. Kopieer de muziekbestanden naar de De muziekbestanden worden naar de map media\muziek gekopieerd. Dit kan een paar minuten of een paar uur duren, afhankelijk van de overdrachtssnelheid, de grootte van de bestanden en het aantal bestanden. De overdrachtssnelheid kan afhankelijk van de netwerkstatus variëren, bijvoorbeeld het gebruik van een draadloos netwerk. Back-up van gegevens op USB-opslagapparaat OPMERKING: meer informatie over Windows Verkenner vindt u in Windows Help. OPMERKING: u kunt de back-upmap als een apart station aanmerken. Raadpleeg Toegewezen station op pagina 10. Voorbeeld van het kopiëren van mediabestanden naar de Het volgende voorbeeld bestaat uit instructies voor het kopiëren van muziekbestanden naar de map media\muziek van de. Gebruik deze instructies ook voor het kopiëren van foto- en videobestanden. 1. Selecteer in Windows Verkenner de muziekbestanden op uw computer of op een ander netwerkapparaat. Ga vervolgens naar Bewerken > Kopiëren. OPMERKING: als u een USB-opslagapparaat op de hebt aangesloten of een geheugenkaart hebt geplaatst, wordt de naam hiervan weergegeven. Dubbelklik op de apparaatnaam om naar de bestanden te gaan. INTERNET: raadpleeg de overige delen van de gebruikershandleiding voor meer informatie over de. U kunt ook naar gaan en de selecteren. Toegang tot de Mac 1. Dubbelklik op het pictogram Macintosh HD op uw bureaublad om de Finder te openen. 2. Tijdens de uitvoering van de installatiewizard hebt u een aangepaste naam of apparaatnaam voor de gemaakt. In de sectie Gedeeld wordt de weergegeven met de bijbehorende aangepaste naam. (Bijvoorbeeld: MediaHub) Dubbelklik op de. 2. Open de map media\muziek van de. Aangepaste naam 11

16 Hoofdstuk 2 Aan de slag Bestandsmappen Open de mappen van de. Gebruik de Finder om bestanden toe te voegen, te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen. Import-map In de map media\import worden de gegevens opgeslagen die van het USB-opslagapparaat of geheugenkaarten zijn geïmporteerd. De gegevens worden geordend op importdatum. geopend via aangepaste naam Van USB-opslagapparaat geïmporteerde gegevens Back-upmap In de back-upmap worden de back-ups van gegevens op het USB-opslagapparaat of geheugenkaarten opgeslagen. De gegevens worden geordend op back-updatum. Mediamap van geopend via aangepaste naam Apparaatmap Als u een USB-opslagapparaat op de hebt aangesloten of een geheugenkaart hebt geplaatst, kunt u deze via de openen. Als u de via de aangepaste naam of het IP-adres hebt geopend, wordt de naam van het USB-opslagapparaat of de geheugenkaart weergegeven. Dubbelklik op de naam om naar de bestanden te gaan. USB-opslagapparaat geopend via aangepaste naam Back-up van gegevens op USB-opslagapparaat Voorbeeld van het kopiëren van mediabestanden naar de Het volgende voorbeeld bestaat uit instructies voor het kopiëren van muziekbestanden naar de map media\muziek van de. Gebruik deze instructies ook voor het kopiëren van foto- en videobestanden. 1. Selecteer in de Finder de muziekbestanden op uw computer of op een ander netwerkapparaat. Ga vervolgens naar Wijzig > Kopieer. OPMERKING: als u een USB-opslagapparaat op de hebt aangesloten of een geheugenkaart hebt geplaatst, wordt de naam hiervan weergegeven. Dubbelklik op de apparaatnaam om naar de bestanden te gaan. 2. Open de map media\muziek van de. 12

17 Hoofdstuk 2 Aan de slag 3. Ga naar Wijzig > Plak. Kopieer de muziekbestanden naar de De muziekbestanden worden naar de map media\muziek gekopieerd. Dit kan een paar minuten of een paar uur duren, afhankelijk van de overdrachtssnelheid, de grootte van de bestanden en het aantal bestanden. De overdrachtssnelheid kan afhankelijk van de netwerkstatus variëren, bijvoorbeeld het gebruik van een draadloos netwerk. INTERNET: raadpleeg de overige delen van de gebruikershandleiding voor meer informatie over de. U kunt ook naar gaan en de selecteren. 13

18 Hoofdstuk 3 De gebruiken Hoofdstuk 3: De Media Hub gebruiken Overzicht In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de kunt gebruiken: gecentraliseerde opslag delen van digitale media back-ups op verzoek automatische back-ups van uw computers Gecentraliseerde opslag De is ontworpen om bestanden op te slaan en te delen voor uw netwerk. De meeste mensen gebruiken Windows Verkenner of de Finder om de bestanden op de te beheren. Als de service Externe toegang is ingeschakeld, gebruikt u de Bestandsbrowser voor externe toegang tot de. (FTP is een andere optie.) Raadpleeg Remote Access (Externe toegang) op pagina 47 voor meer informatie over hoe u de instellingen voor externe toegang kunt configureren. Lokale toegang Mediabestanden worden meestal opgeslagen op verschillende computers en andere netwerkapparaten in huis. U kunt alle mediabestanden kopiëren naar de, zodat uw media-inhoud op één locatie is opgeslagen voor gemakkelijke toegang. Daarnaast beschikt u over back-ups van uw mediabestanden. De beschikt over drie manieren om u te helpen bestanden naar de te kopiëren: de Media Importer NTI Shadow (alleen Windows) de functie voor kopiëren en plakken Raadpleeg voor meer informatie Hoofdstuk 2: Aan de slag op pagina 5. Externe toegang Als u de service Externe toegang installeert en inschakelt, kunt u de via internet gebruiken. Raadpleeg Remote Access (Externe toegang) op pagina 47 voor meer informatie over hoe u de instellingen voor externe toegang kunt configureren. Gebruik de Bestandsbrowser om bestanden toe te voegen, te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen. Raadpleeg File Browser (Bestandsbrowser) op pagina 29. Internet Externe toegang tot uw media en gegevensbestanden via internet Automatische back-ups of back ups op verzoek Foto's bekijken op een willekeurige pc Draadloze breedbandrouter Bekijk video's op uw tv of luister naar muziek met uw homeentertainmentgeluidssysteem Digitale media-adapter Figuur met Inclusief toegang voor een bepaalde periode tot de service Remote Access (Externe toegang) vanaf het moment van activeren. Daarna zijn mogelijk kosten van toepassing. Ga naar voor meer informatie, en voor voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de service Remote Access (Externe toegang). 14

19 Hoofdstuk 3 De gebruiken Delen van digitale media De indexeert automatisch de digitale mediabestanden die deze opslaat, dus u kunt een webbrowser gebruiken om de bestanden te openen via de mediabrowser. Mediabrowser Mediabrowser Nadat u mediabestanden hebt gekopieerd naar de Media Hub, hebt u via het scherm Media Browser (Mediabrowser) toegang tot uw home-entertainment: muziek afspelen foto's bekijken video's bekijken Mediabestanden beheren Met de mediabrowser hebt u ook toegang tot apparaten die rechtstreeks zijn aangesloten op de. USB-opslagapparaten Beide -modellen ondersteunen USB-opslagapparaten. U kunt op elk gewenst moment USB-opslagapparaten aansluiten op de USB-poorten. Alle mappen en bestanden op deze apparaten zijn beschikbaar terwijl de USB-opslagapparaten zijn aangesloten op de. Raadpleeg Kopiëren en plakken op pagina 8. Geheugenkaarten Alleen de met LCD-scherm (NMH400-serie) ondersteunt rechtstreekse aansluiting van geheugenkaarten. Alle mappen en bestanden op deze kaarten zijn beschikbaar terwijl de geheugenkaarten in de zijn geplaatst. Raadpleeg Kopiëren en plakken op pagina 8. Lokale toegang U kunt het scherm Media Browser (Mediabrowser) openen vanaf een willekeurige computer via een webbrowser. Raadpleeg voor meer informatie Hoofdstuk 4: De mediabrowser op pagina 18. UPnP AV-mediaserver Als u thuis apparaten met UPnP AV (of met een DLNA-certificering) hebt, dan kunt u de gebruiken als mediaserver. (Deze service is standaard ingeschakeld en vereist geen speciale installatie.) Tot dergelijke apparaten behoren digitale media-adapters en andere apparaten, zoals gameconsoles met een ingebouwde mediaspeler en digitale fotolijsten. Als u bijvoorbeeld een digitale media-adapter hebt die inhoud verzendt naar uw entertainmentsysteem, dan kan de digitale media-adapter de zoeken met behulp van de UPnP AV-standaard. Vervolgens hebt u toegang tot media-inhoud op de en kunt u deze afspelen op de digitale media-adapter. De indexeert automatisch de digitale mediabestanden die deze opslaat. U kunt ervoor kiezen om mediabestanden op uw lokale netwerk te indexeren. Als u gebruikmaakt van deze optie, scant de de lokale inhoud en alle media-inhoud die is opgeslagen op servers met UPnP AV die zijn verbonden met het lokale netwerk. Raadpleeg Media Server (Mediaserver) op pagina 49. itunes-server Als u gebruikmaakt van itunes, kunt u de als gecentraliseerde locatie voor uw itunes-bibliotheek gebruiken. (Deze service is standaard ingeschakeld en vereist geen speciale installatie.) Open itunes op één van de computers in uw netwerk en speel een willekeurig muziekbestand af op de. OPMERKING: in itunes wordt de weergegeven in de sectie Shared (Gedeeld). Als de niet wordt weergegeven, dient u itunes te laten zoeken naar gedeelde bibliotheken. Ga naar Edit > Preferences > Sharing (Bewerken > Voorkeuren > Delen). Selecteer Look for shared libraries (Zoeken naar gedeelde bibliotheken). Klik op OK. Externe toegang Als u de service Externe toegang installeert en inschakelt, kunt u de via internet gebruiken. Raadpleeg Remote Access (Externe toegang) op pagina 47 voor meer informatie over hoe u de instellingen voor externe toegang kunt configureren. Met de service Externe toegang kunt u mediabestanden openen via de mediabrowser. Gebruik de Bestandsbrowser om bestanden toe te voegen, te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen. Raadpleeg File Browser (Bestandsbrowser) op pagina 29. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van externe toegang: Foto's bekijken op afstand U wilt foto's van uw meest recente reis delen, maar u bent vergeten uw geheugenkaart mee te nemen. Dit is echter geen probleem, want u hebt externe toegang ingesteld op uw. 1. Open op de computer van iemand anders de webbrowser. 2. Ga naar 15

20 Hoofdstuk 3 De gebruiken 3. Voer de naam van het externe apparaat van de Media Hub in en klik daarna op Go (Start). 4. Voer het beheer- of gastwachtwoord in. (Het beheerwachtwoord biedt volledige toegang tot de ; het gastwachtwoord biedt alleen toegang tot de mediainhoud van de en wordt ingesteld via het configuratieprogramma). Klik op Submit (Verzenden). 5. Klik in het scherm Media Browser (Mediabrowser) op Photos (Foto's). Navigeer naar de foto's van uw reis. Nu kunt u een diavoorstelling van uw foto's bekijken. Video's downloaden op afstand U wilt video's van uw meest recente reis delen, maar deze zijn opgeslagen op uw. Gelukkig hebt u toegang tot uw via internet. 1. Open op de computer van iemand anders de webbrowser. 2. Ga naar 3. Voer de naam van het externe apparaat van de Media Hub in en klik daarna op Go (Start). 4. Voer het beheer- of gastwachtwoord in. (Het beheerwachtwoord biedt volledige toegang tot de ; het gastwachtwoord biedt alleen toegang tot de mediainhoud van de en wordt ingesteld via het configuratieprogramma). Klik op Submit (Verzenden). 5. Klik in het scherm Media Browser (Mediabrowser) op de optie File Browser (Bestandsbrowser). 6. Navigeer naar de video's van uw reis. Klik vervolgens op de optie Download to PC (Downloaden naar pc). Nu kunt u de video's downloaden naar de computer van iemand anders. OPMERKING: voor het afspelen van videobestanden via externe toegang zijn dezelfde invoegtoepassingen vereist die u hebt geïnstalleerd op uw computer thuis. De ondersteuning van videoweergave via externe toegang is afhankelijk van de breedbandsnelheid van zowel uw verbinding thuis als de externe verbinding. Beperk de videoweergave tot kleinere videobestanden, aangezien het laden en afspelen van grote videobestanden te veel tijd kan vragen. OPMERKING: de kan videobestanden afspelen via een browserinvoegtoepassing. Download en installeer uw favoriete mediaspeler om video's in de mediabrowser af te spelen. Houd er rekening mee dat mediaspelers verschillende niveaus van ondersteuning bieden voor verschillende videoindelingen. Als de video-indeling die u wilt afspelen, niet wordt ondersteund, kunt u op internet naar een mediaspeler zoeken die u op uw computer kunt gebruiken en die de gewenste video-indelingen ondersteunt. (Zorg ervoor dat u de nieuwste versie downloadt.) Tot de aanbevolen spelers behoren QuickTime, VLC en Windows Media Player. Meer informatie over video-ondersteuning vindt u op Foto's uploaden op afstand. Uw familieleden hebben foto's van een familiereünie. De foto's zijn te groot om naar uw adres te verzenden, dus u besluit deze te uploaden naar uw. 1. Open op de computer van een van uw familieleden de webbrowser. 2. Ga naar 3. Voer de naam van het externe apparaat van de Media Hub in en klik daarna op Go (Start). 4. Voer het beheer- of gastwachtwoord in. (Het beheerwachtwoord biedt volledige toegang tot de ; het gastwachtwoord biedt alleen toegang tot de mediainhoud van de en wordt ingesteld via het configuratieprogramma). Klik op Submit (Verzenden). 5. Klik in het scherm Media Browser (Mediabrowser) op de optie File Browser (Bestandsbrowser). Klik vervolgens op de optie Upload to (Uploaden naar ). Nu kunt u foto's uploaden naar uw. De functie voor externe toegang instellen Houd rekening met het volgende wanneer u de functie voor externe toegang instelt en inschakelt: Elke heeft een unieke externe apparaatnaam. Als de naam die u wilt gebruiken al in gebruik is, probeer dan een andere naam voor uw. Open voor externe toegang uw webbrowser. Ga naar Voer de externe apparaatnaam en het beheer- of gastwachtwoord van uw in als u daarom wordt gevraagd. Raadpleeg voor meer informatie Remote Access (Externe toegang) op pagina 47. Back-ups op verzoek Computers (alleen Windows) NTI Shadow is de back-upsoftware die u tijdens de installatiewizard hebt geïnstalleerd. Tijdens de installatie maakt de installatiewizard een standaardback-upopdracht waarvoor de optie On Demand (Op verzoek) is geselecteerd. (De standaardback-upopdracht wordt ook automatisch uitgevoerd.) Als u back-upopdrachten hebt waarvoor de optie On Demand (Op verzoek) is geselecteerd, dan kunt u de functie voor back ups op verzoek van de gebruiken; raadpleeg voor meer informatie NTI Shadow op pagina 37. OPMERKING: uw computer dient te zijn ingeschakeld om opdrachten te kunnen uitvoeren. Voor de (NMH300-serie) kunt u op de knop Back-up maken op het voorpaneel drukken om back-upopdrachten te starten. 16

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:...

Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... 2 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Iconia -gebruikershandleiding Model: A3-A10 Deze uitgave: 10/2013 Acer Iconia Modelnummer:... Serienummer*:... Aankoopdatum:... Plaats van aankoop:... * Opmerking:

Nadere informatie

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle

Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle . Acer Bluetooth 1.2 USB Dongle Gebruiksaanwijzing i This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Product Name: Acer Bluetooth

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

ipod nano Overzichtshandleiding

ipod nano Overzichtshandleiding ipod nano Overzichtshandleiding 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Basiskenmerken van de ipod nano 5 De ipod nano in één oogopslag 5 De regelaars van de ipod nano gebruiken 9 De regelaars van de ipod nano uitschakelen

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001

INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 INSTALLATIEGIDS INSTALLATIEGIDS Regelgevingsmodel: P08T Regelgevingstype: P08T001 Opmerkingen, waarschuwingen en gevaarmeldingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Handboek Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert. Bedrijfs-

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

MX410 en MX510 Series

MX410 en MX510 Series MX410 en MX510 Series Gebruikershandleiding Juni 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7015 Model(len): 470, 630, 670, 675, 679 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WRT54G2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2361862

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WRT54G2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2361862 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Aan de slag KX-TVM50 KX-TVM200

Aan de slag KX-TVM50 KX-TVM200 Voice Processing systeem Model Aan de slag KX-TVM50 KX-TVM200 Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Voice Processing systeem van Panasonic. In deze handleiding leest u hoe u dit product kunt installeren

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo

Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo Handleiding voor een snelle aansluiting Nederlands Xerox CX Print Server, ondersteund door Creo voor de Xerox 700 digitale kleurenpers Versie 1.0 653-01522A-NL Intern 731-01334A-NL Copyright Handelsmerken

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen

15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen 15-inch PowerBook G4 Gebruikershandleiding Installatie en uitbreiding van PowerBook G4-computers en het oplossen van problemen K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie