Aanwinsten november 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwinsten november 2010"

Transcriptie

1 BIBLIOTHEEK CULTUURNETWERK NEDERLAND Aanwinsten november 2010 De bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland heeft in november 202 nieuwe titels toegevoegd aan de collectie. Klik op een van de onderstaande categorieën voor een overzicht van nieuwe titels in die categorie: MUSEA CENTRA VOOR DE KUNSTEN & AMATEURKUNST CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ BELEID ONDERWIJS KUNST EN CULTUUR KUNST- EN CULTUUREDUCATIE CULTUREEL ERFGOED BEELDEND MUZIEK FILM/MEDIA THEATER DANS LITERATUUR OVERIG 1 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

2 MUSEA A teen programs how-to kit / C. Atkinson. - Minneapolis : Walker Art Center, [Ongepag.] Teen programs create and support the interactions with and connections to contemporary art, young people and artists of our time. Teen programs seek to provide vehicles and resources for young people, ages to safely ask complex questions, voice their own ideas and opinions and explore their critical and creative potential. This publication contains some directions, suggestions and examples. Digitale versie: 069 ATK Boekje erbij? : de kracht van (cross)media in musea : afstudeerscriptie / L. Groenendaal. - [S.l.] : [s.n.], p. : ill., tab., graf., fig. - Met bijl. en lit.opg. - Scriptieonderzoek Hogeschool Utrecht, Opleiding Digitale Communicatie. - In opdr. van het Lectoraat Crossmedia Content van de Hogeschool Utrecht. Dit afstudeeronderzoek gaat over het aanbieden van informatie bij kunst in een museum via verschillende media. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre draagt de vorm waarin contextuele informatie wordt aangeboden via verschillende media bij aan de beleving van een tentoonstelling in een museum? Doel van dit onderzoek is een handvat bieden voor musea, met een focus op kunstmusea, om nieuwe digitale media in het museum te gebruiken. Digitale versie: GRO Vitrines vol verhalen : museumcollecties als bron voor cultuurgeschiedenis / A. de Jong. - Amsterdam : AUP, p. : ill. - Met lit.opg. - ISBN Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. In deze rede staan drie veranderingen in museale betekenisgeving centraal: van verlichting naar romantiek, van romantiek naar modernisme en van modernisme naar postmodernisme en wordt de vraag gesteld of er een nieuwe breuk op komst is. De politieke opdracht tot een canon voor de Nederlandse geschiedenis en een chronologisch geordend nationaal historisch museum op een plek, vormt een schril contrast met fenomenen die kenmerkend zijn voor veel museumpresentaties van de afgelopen decennia. Hierbij valt te denken aan fragmentering en relativering van grote verhaallijnen, gelijkwaardigheid van objecten uit hoge en lage cultuur en het combineren van objecten uit allerlei perioden en gemeenschappen 069 JON Museumspädagogik für Kindergärten : Grundlagen - Inhalte - Methoden / M. Treml (auteur van voorwoord) ; Museums-Pädagogisches Zentrum (redacteur). - München : MPZ, p. : ill. - Met lit.opg. en adreslijst. - ISBN Die vorliegende Dokumentation vereinigt den Projektbereich mit grundsätzlichen pädagogischen Fragestellungen und einer Vielzahl an Praxisbeispielen, die als methodische Ideensammlung verwendbar und transferierbar sind. Ein Informations- und Literaturteil soll die Weiterarbeit und die Kontaktaufnahme erleichtern und damit die Entwicklungschancen für dieses wichtige Angebot verbessern. Hilfreich sind dabei auch die unterschiedlichen Perspektiven von Museen und Kindergärten. Die Dokumentation kann damit die pädagogische und museologische Diskussion anregen und dazu beitragen, Kindergärten und Museen zu selbstverständlicher und regelmässiger Partnerschafft zu veranlassen. 069 MUS 2 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

3 Kindertour : kunstdieren! / J. van Overeem. - Den Haag : Gemeentemuseum Den Haag, p. : ill. Kijkwijzer van het Gemeentemuseum Den Haag voor kinderen van circa 4 t/m 8 jaar. Bevat opdrachten om in het museum uit te voeren en spelletjes om thuis te doen. 069 OVE Kindertour : kunsttoppers : Cézanne-Picasso-Mondriaan / J. van Overeem. - Den Haag : Gemeentemuseum Den Haag, p. : ill. - Met lit.opg. Kijkwijzer van het Gemeentemuseum Den Haag voor kinderen van circa 9 t/m 12 jaar. Bevat opdrachten om in het museum uit te voeren, informatie over de kunstenaars en kunststromingen en suggesties voor thuis. Ook wordt verwezen naar de websites van het Gemeentemuseum en het Mondriaanhuis: en 069 OVE Kindertour : mijn museum / J. van Overeem. - Den Haag : Gemeentemuseum Den Haag, p. : ill. Kijkwijzer van het Gemeentemuseum Den Haag waarin het museum zelf het onderwerp is; bestemd voor kinderen vanaf 10 jaar. Bevat opdrachten om in het museum uit te voeren en om thuis te doen. Voor nog meer informatie wordt verwezen naar de website van het museum: 069 OVE Kindertour : super- en zakenman / J. van Overeem. - Den Haag : Gemeentemuseum Den Haag, p. : ill. Kijkwijzer van het Gemeentemuseum Den Haag voor kinderen vanaf 9 jaar. Het onderwerp is mannenmode. Het boekje bevat opdrachten om in het museum uit te voeren. Voor meer informatie over mode wordt verwezen naar de websites: en 069 OVE Kindertour : ik ben op jou! / J. van Overeem. - Den Haag : Gemeentemuseum Den Haag, p. : ill. Kijkwijzer van het Gemeentemuseum Den Haag voor kinderen van ca. 8 t/m 12 jaar. Het thema van deze kijkwijzer is liefde en werk van kunstenaarsstellen en werd samengesteld bij de tentoonstelling 'Kunst! Liefde! Passie! Kunstenaarsechtparen' die van 21 februari 2009 t/m 1 juni 2009 te zien was. Het boekje bevat opdrachten die bij de tentoonstelling kunnen worden uitgevoerd en suggesties voor thuis. 069 OVE Kindertour : Piet Mondriaan / J. van Overeem. - Den Haag : Gemeentemuseum Den Haag, p. : ill. Kijkwijzer van het Gemeentemuseum Den Haag voor kinderen. Het boekje werd samengesteld bij de tentoonstelling over Mondriaan die van 26 april t/m 26 oktober 2008 te zien was. Het bevat opdrachten om in het museum uit te voeren en suggesties voor thuis en verwijzingen naar de websites van het Mondriaanhuis (www.mondriaanhuis.nl) en het Gemeentemuseum Den Haag (www.gemeentemuseum.nl) voor meer informatie; ook is er een kleine literatuurlijst met boeken over kunst 069 OVE Over passie en professie : een eeuw publieksbegeleiding in de Nederlandse musea / M. de Vreede... [et al.], A. Vels Heijn (redacteur). - Utrecht : Cultuurnetwerk Nederland, p. : ill. - Onderzoek i.s.m. Erfgoed Nederland. - Met lit.opg. en bijl. - ISBN AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

4 Deze publicatie is het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar de geschiedenis van publieksbegeleiding in de Nederlandse musea. De inhoud is gebaseerd op literatuuronderzoek en op tal van gesprekken, interviews en dubbelinterviews met personen die vroeger en nu een prominente rol hebben gespeeld in de museumeducatie. Bevat de volgende zes hoofdstukken: De pioniers ; De doorbraak ; Op eigen benen ; Bezinning en heroriëntatie ; Verbreding en verdieping ; Publieksbegeleiding in de 21ste eeuw. 069 OVE Museums matter! : de rol van de musea in de maatschappij : de European Museum Advisors Conference (EMAC) in Helsinki, 2-5 juni 2010 / M. de Rijke (Museumpeil; Vol. 34, najaar p.) Verslag van het congres 'Museums matter!', dat van 2-5 juni 2010 in Finland werd gehouden. Het centrale thema was de sociale rol van musea en hun impact op de maatschappij. TIJDSCHRIFTEN 4 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

5 CENTRA VOOR DE KUNSTEN & AMATEURKUNST Expertmeeting 'Naming and framing the art' / R. Mazure (verslaglegger). - Utrecht : Kunstfactor, Ongepag. In maart 2009 vond op initiatief van Kunstfactor de internationale expertmeeting 'Naming and framing the Art' plaats. Centraal stond de vraag welke termen idealiter gehanteerd moeten worden in verband met amateurkunst in (inter)nationaal verband. Daarnaast spraken de aanwezigen over de vraag in welke mate deze terminologie aan verandering onderhevig is. Digitale versie: 300 MAZ Verkenning nieuwe podia in de amateurkunst : voorbeelden van websites en locaties / A. Deekman, J. Rippen. - Utrecht : Kunstfactor, p. : ill. - Met bijl. In deze publicatie worden bestaande en potentiële 'nieuwe podia' voor amateurkunst in kaart gebracht, op zowel landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het gaat hierbij om zowel virtuele als fysieke podia. Dit is een eerste aanzet tot het verzamelen van informatie over ontwikkelingen rond nieuwe podia, met als doel lokale overheden te informeren over mogelijkheden om de zichtbaarheid van kunstbeoefening te stimuleren. Inhoud: 1) Nieuwe podia, 2) Kunst op locatie, 3) Particuliere initiatieven, 4) De Randstad, 5) De regio. Digitale versie: nstfactor&class=6785&field=48197&id= DEE Instellingen kunstzinnige vorming : leerlingen, personeel, exploitatie / CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. - Voorburg : CBS, p. : tab. Statistische informatie over instellingen die werkzaam zijn op het terrein van de kunstzinnige vorming voor amateurs in Nederland. De tabel geeft cijfers over het aantal instellingen op het terrein van de kunstzinnige vorming, het gemiddeld aantal leerlingen en cursisten naar soort kunstzinnige vorming per instelling (gemeten in mensjaren) en de gemiddelde baten en lasten per instelling. Digitale versie: 061 INS Instellingen kunstzinnige vorming : leerlingen, exploitatie, naar regio / CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. - Voorburg : CBS, Ongepag. : tab. Deze statistiek geeft informatie over instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de kunstzinnige vorming voor amateurs in Nederland. Het gaat daarbij om kunstzinnige vorming die buiten schoolverband wordt gegeven door muziekscholen, creativiteitscentra en gecombineerde instellingen die aangesloten zijn bij de VKV (Vereniging van Centra voor de Kunsten) / De Kunstconnectie (branchevereniging voor educatie en participatie in de kunsten). Digitale versie: 061 INS Van controle naar verantwoording : pleidooi voor een andere toetsing van grote complexe culturele instellingen / RRKC, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. - Rotterdam : RRKC, p. : tab. - Met lit.opg. en bijl. Cultureel ondernemerschap wordt in deze tijd van steeds groter belang geacht en de zorg voor kwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. De afgelopen jaren heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur met informatiebijeenkomsten, symposia en begeleidingstrajecten instellingen gestimuleerd 5 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

6 te werken aan de kwaliteit van de eigen organisatie. Dit advies is een aanscherping van het advies 'Op eigen kracht' dat gaat over het belang van kwaliteitszorg in de Rotterdamse cultuursector dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in 2005 uitbracht. Digitale versie: 061 VAN Vrijwilligers in de amateurkunst : samenvatting / A. Deekman (redacteur). - Utrecht : Kunstfactor, p. - In opdr. van het ministerie van OCW. Onderzoek naar welke initiatieven genomen kunnen worden om vrijwilligerswerk in de amateurkunstsector te stimuleren en om, ter voorbereiding hierop, een behoefte-onderzoek in gang te zetten. In deze samenvatting staan de belangrijkste conclusies van het onderzoek. Er zijn landelijke cijfers via de Monitor Amateurkunst over vrijwilligers gegenereerd. Ook is geprobeerd om via verdiepende gesprekken met vrijwilligers in amateurkunstgezelschappen licht te werpen op vrijwilligers in de amateurkunstsector. Digitale versie: _vrijwilligers_in_de_ak_-_amalia_deekman_- _DEF.pdf;jsessionid=D03B35E98D1BBE2ED7D3B48084B75487?app=kunstfactor&class=6785&field=4 8197&id= VRI Business before pleasure... : ook in de amateurkunstensector : dossier / S. Siffer... [et al.]. - Gent : Forum voor Amateurkunsten, ongepag. : ill. Het Forum voor Amateurkunsten organiseert regelmatig vormingssessies over zakelijke aspecten binnen het amateurkunstenveld. In deze brochure zijn artikelen over de volgende onderwerpen opgenomen: vrijwilligerswet en -verzekering, boekhouden voor de vereniging zonder winstoogmerk, fondsen werven, het boeien en binden van medewerkers en leden. Digitale versie: 650 BUS 6 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

7 CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ The culture factory : creativity and the production of culture / W. Santagata. - Heidelberg [etc.] : Springer, XIII, 110 p. : fig., tab. Oorspr. titel: La fabbrica della cultura, Met lit.opg. - ISBN The first part of the book is devoted to elaborating a model for producing culture. The model takes into account both the role played by creativity in the production of culture in a technologically advanced knowledge society. The second part of the book examines a selection of strategic sectors: fashion, material culture districts, gastronomy, creative industries, entertainment, contemporary art, museums. Special attention is paid to the role collective intellectual property rights play in increasing the quality of culture-based goods and services. In the conclusion policy makers in both developed and developing countries are urged to adopt policies that can foster creativity and promote culture. 008 SAN De kracht van Ma2 : het kulturhuske als multiculturele huiskamer / M. Arends (redacteur), M. Bosker (auteur van begeleidend materiaal)... [et al.]. - Hengelo : [s.n.], p. : ill. + dvd ; 26 min. In deze publicatie staat het Kulturhuske Ma2 centraal. Ma2 is een leegstaande sloopwoning in Hengelo, waar bewoners zowel publiek als artiest zijn en waar alles mogelijk is. Het vervult de rol van buurtatelier, huiskamerpodium en broedplaats voor cultuur met een kleine c. Het bereikt bezoekers die normaal gesproken niet snel naar een theater of buurthuis gaan. Dit boek geeft een goede indruk van één seizoen Ma2, waarin een scala aan activiteiten plaatsvond: podiumoptredens, eetavonden, exposities en workshops. De bijbehorende dvd bevat een documentaire over Ma2 en kan, samen met het boek, ingezet worden als een instructievideo voor het opzetten van een Kulturhuske. 020 KRA [DV] 020 KRA Wij blijven niet in de kou staan : mensen in armoede genieten van cultuur, sport en vrije tijd / K. Brys. - Leuven : Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, [2010] p. : ill. Vlaanderen beschikt over een uitgebreid cultuur- en vrijetijdsaanbod, dat een belangrijke rol speelt in de identiteitsvorming en het sociaal netwerk van individuen en gezinnen. Vrijetijdsbesteding haalt ook mensen en gezinnen in achterstandssituaties uit hun sociaal isolement en geeft ze de kans om weer aan te sluiten bij een maatschappelijk leven. Deze publicatie laat zien hoe deze mensen cultuur en vrije tijd beleven. De samenstellers hopen hiermee cultuuraanbieders nog meer te inspireren om cultuur voor mensen in achterstandssituaties toegankelijk te maken. Digitale versie: u%20staan.pdf 300 BRY Creative approaches to community development : creative communities network / L. Clark, G. Fletcher. - Doncaster : darts, Doncaster Community Arts, Ongepag. : ill. - Cd ontbreekt. Creative communities network is about people working together creatively. By working together communities are strengthened. They can develop a powerful voice, build relationships and improve the quality of life. Creative communities network is made up of community partnerships and community based organisations that recognize that the arts are a valuable tool in community development and that they will enable them to work in a more dynamic and innovative way. 301 CLA 7 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

8 De Multi Culti story [dvd] / J. Ranzijn (regisseur), J. Waltman (scenarioschrijver), J. Keuter (producent). - [Amsterdam] : Zig Zag Film, min. De Multi Culti story is een film over twee rivaliserende meidenbendes in een probleemwijk in Utrecht. De racistische Whites en de radicale Multies bestrijden elkaar en terroriseren de wijk waarin ze wonen. De makers van de film hopen dat jongeren meer met elkaar gaan praten over discriminatie en racisme, zodat ze elkaar beter leren kennen en respect voor elkaar krijgen. Het verhaal over discriminatie is zeer geschikt voor schoolvertoningen. Trailer en fragmenten van de film zijn te bekijken op You Tube; zie ook: [DV] 700 MUL 8 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

9 BELEID Advies beleidsplan sectorinstituut openbare bibliotheken / Raad voor Cultuur. - Den Haag : Raad voor Cultuur, p. Het advies van de Raad aan de staatsecretaris van OCW heeft betrekking op twee onderwerpen: de plaats en functie van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) ten opzichte van andere relaties en de stelseltaken die ingevuld worden via programma's als afstemming en coördinatie; educatie, informatie en reflectie; vertegenwoordiging en promotie; instandhouding van een voorziening voor leesgehandicapten. Digitale versie: 351 ADV Stand van zaken aansluiting kunstvakonderwijs-arbeidsmarkt / M. van Bijsterveldt-Vliegenthart. - Den Haag : Ministerie van OCW, p. Brief van de staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer (19 augustus 2010) over de voortgang van de al ingezette actielijnen ten aanzien van het kunstvakonderwijs. Aanleiding hiervoor was de constatering dat de aansluiting tussen het kunstvakonderwijs en de arbeidsmarkt op een aantal punten beter kan. De basiskwaliteit van het kunstvakonderwijs staat echter niet ter discussie. Digitale versie: 351 BIJ [Brief van de Federatie van kunstenaarsverenigingen aan de Raad voor Cultuur als reactie op de brief aan formateur Opstelten] / B. Holvast. - Amsterdam : Federatie van Kunstenaarsverenigingen, p. Reactie van Bert Holvast, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen op een brief van Els Swaab van de Raad voor Cultuur, aan formateur Opstelten. In de brief van de Raad voor Cultuur werd gepleit voor een 'extra investering' voor de kunsten. Bert Holvast stelt dat de brief van de Raad voor Cultuur van weinig politieke realiteitszin getuigt en de positie van de Raad onduidelijk maakt. Hij adviseert de Raad tegenover de politiek een onafhankelijk en adviserend standpunt in te nemen en ook de kunstsector in te lichten over wat er binnen de sector zelf moet veranderen. De brief is van 25 augustus Digitale versie: 351 HOL Manifest provinciaal kunst en cultuurbeleid : kunst en cultuur kleuren de samenleving / KCO, Kunst & Cultuur Overijssel. - Zwolle : KCO, p. Manifest van kunst- en cultuurinstellingen uit de provincie Overijssel. Er wordt gewezen op het belang van kunst en cultuur, niettegenstaande de economische recessie. Naast de intrinsieke waarde van kunst en cultuur is er ook een economisch, maatschappelijk en ruimtelijk belang. Kunst en cultuur maken de provincie aantrekkelijker voor (toekomstige) bewoners en als vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven. Digitale versie: 351 MAN 9 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

10 Voortgang beleidsvoornemens cultuurparticipatie / R.H.A. Plasterk ; OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. - Den Haag : Ministerie van OCW, p. In deze brief van 16 september 2009, informeert de minister de Tweede Kamer over de voortgang op het gebied van cultuurparticipatie, in het bijzonder over het nieuwe Fonds voor Cultuurparticipatie. Tot slot wordt informatie gegeven over de voortgang van het SCP-onderzoek naar de behoeften van de kunstbeoefenaar in de toekomst. Zie ook: Beleidsplan en Aanbieding advies beleidsplan Fonds voor Cultuurparticipatie. 351 PLA De plaats van cultuuronderwijs in het Nederlandse overheidsbeleid : een onderzoek naar beleidsontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur in het primair onderwijs / A. Sinnige. - [S.l.] : [s.n.], p. - Met lit.opg. en samenv. - Bachelorscriptie Rijksuniversiteit Groningen, Opleiding Kunst, Cultuur en Media, specialisatie Kunst- en cultuureducatie. Onderzoek met als probleemstelling: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in cultuurbeleidvorming over de periode op het gebied van de kunsteducatie in het primair onderwijs, en hoe verhouden die zich tot het onderwijsbeleid? 351 SIN Advies eigen inkomstennorm / E.H. Swaab, K. Weeda. - Den Haag : Raad voor Cultuur, [16 p.] De minister van OCW heeft naar aanleiding van het rapport 'Eigen inkomstennormen voor cultuurproducerende instellingen in de basisinfrastructuur', de Raad voor Cultuur verzocht een beeld te schetsen van de toekomstige adviesrol van de Raad. Na invoering van de inkomstennormen moet de Raad in zijn beoordeling zowel de artistieke kwaliteit als het cultureel ondernemerschap meewegen. Dit rapport bevat drie adviezen. Digitale versie: d05_Advies_Eigen_Inkomsten_februari_2010.pdf 351 SWA Verslag symposium Gemeentelijke Cultuurpolitiek. - [Amsterdam] : [Kunsten '92], Ongepag. Verslag van het symposium over gemeentelijke cultuurpolitiek op 18 januari 2010 in de Stadschouwburg Utrecht. Aanleiding waren de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en het besef dat toekomstige wethouders en gemeenteraadsleden zich in een economisch moeilijke periode moeten buigen over de vraag wat werkelijk van waarde is. Identiteit, leefbaarheid en een innovatieve economie zijn belangrijke thema's in de komende jaren. Kunst, cultuur en erfgoed spelen op al die terreinen een essentiële rol. Digitale versie: 351 VER Waarde van creatie : brief cultuur en economie 2009 / M. van der Hoeven (auteur van voorwoord)... [et al.] (auteur van voorwoord) ; EZ, Ministerie van Economische Zaken ; OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. - Den Haag : Ministerie van EZ [etc.], p. : ill. - Met bijl. Deze publicatie is het vervolg op de brief Cultuur en Economie 2005 'Ons creatieve vermogen', waarmee het kabinet een eerste impuls gaf aan de wisselwerking tussen cultuur en economie. Het kabinet presenteert in de huidige brief een aansluitend beleidsprogramma voor de creatieve industrie Doel van het nieuwe beleidsprogramma is om het sleutelgebied creatieve industrie in staat te stellen zichzelf te versterken en daarmee de betekenis van dit sleutelgebied voor cultuur, economie en maatschappij te vergroten. 10 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

11 Digitale versie: _2009/Waarde_van_creatie 351 WAA Brief van de Raad voor Cultuur aan informateur I.W. Opstelten / E.H. Swaab, K. Weeda. - Den Haag : Raad voor Cultuur, p. In deze brief van 5 augustus 2010 aan de formateur spreekt de Raad voor Cultuur zijn bezorgdheid uit over de consequenties van bezuinigingen op cultuur in Nederland. Hoewel het cultuurbudget nog geen één procent van de rijksoverheidsbestedingen uitmaakt, zijn de maatschappelijke gevolgen van bezuinigingen exponentieel groter. Bezuinigen op cultuur levert weinig op en is per saldo desastreus. Voor de toekomst van Nederland is cultuur als verbindend en mobiliserend element een onmisbare factor. Digitale versie: 351SWA De veranderende relatie tussen provincie en gemeenten : wat betekent decentralisatie van middelen voor cultuur voor de samenwerking? / M. de Ruiter. - [S.l.] : [s.n.], p. - Met lit.opg. en bijl. - Masterscriptie Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren. In deze thesis wordt de relatie tussen de provincie en de gemeente belicht aan de hand van de culturele disciplines die door de provincie worden aangedragen bij de culturele alliantie. Doordat de provincie en gemeente beide de culturele disciplines hanteren ontstaat duidelijkheid over het gebruik van middelen in de uitvoering van het beleid. Hierbij wordt de volgende hoofdvraag beantwoord: Welke gevolgen heeft de wijziging van de financieringsstroom van het rijk naar de gemeenten op de relatie tussen provincie en gemeenten op het gebied van cultuur? Digitale versie: /Thesis%20KBM% doc 353 RUI 11 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

12 ONDERWIJS Feiten en cijfers : praktijkgericht onderzoek door hogescholen / HBO-raad. - Den Haag : HBO-raad, p. : fig., graf., tab. Deze factsheet geeft informatie over praktijkgericht onderzoek door hogescholen. De rol van lectoren binnen praktijkgericht onderzoek wordt in de factsheet belicht en de bijdrage van de zogeheten RAAK-programma's daaraan. Verder komt aan bod welke belangrijke economische en maatschappelijke rol dit onderzoek vervult voor de Nederlandse samenleving en economie. Ook wordt de kwaliteit(bewaking) van het praktijkgericht onderzoek besproken. Ten slotte gaat de factsheet in op de ambities van de hogescholen om te komen tot een duurzaam onderzoeksklimaat. Digitale versie: 001 FEI Wijsneuzen : aanzetten tot filosoferen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs / M. Degenaar. - Leiden : Primavera, p. : ill. - ISBN Leerboek filosofie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het nodigt leerlingen uit om na te denken, te redeneren, te argumenteren en te discussiëren. Met tal van vragen en opdrachten. 100 DEG Verbeeld je! : een onderzoek naar de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen op een middelbare school, aan de hand van onderwijs dat gebruik maakt van verbeelding / K. Dusch. - [S.l.] : [s.n.], p. : fig., ill., tab. - Met lit.opg., samenv. en bijl. - Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek, Master Educatie. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: Hoe kan onderwijs dat gebruik maakt van verbeelding bijdragen aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen op een middelbare school? Op de vraag 'hoe' is in dit onderzoek op twee manieren antwoord gegeven. Enerzijds door het ontwikkelen van een project voor de middelbare school, met als doel om bij te dragen aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen. Anderzijds is aan de hand van de toetsing van de doelstellingen van het project geanalyseerd of er ook daadwerkelijk levensbeschouwelijke ontwikkeling had plaatsgevonden nadat de kinderen het project gevolgd hebben. Digitale versie: /scriptie%20kim%20dusch% pdf 159 DUS Cirkelen rond Kolb : begeleiden van leerprocessen / J. Hendriksen. - Barneveld : Nelissen, p. : fig., ill., tab. - ISBN Leerboek en oefenboek ineen. Spelenderwijs wordt de lezer meegenomen in de wereld van het ervaringsleren. Theoretische impulsen en oefeningen wisselen elkaar af. Zo ontstaan mogelijkheden voor manager, trainer, opleider, consultant, personal coach en docent om zelf vorm te geven aan nieuwe leerimpulsen. Dit boek bevat: de originele leerstijlentest van Kolb; reflectieoefeningen; didactische suggesties; teamdiagnose-instrumenten; oefeningen voor doeners, bezinners, dromers en beslissers. 370 HEN Resultaat behoeftepeiling VSO-PrO / Edu-Art. Advies en organisatie in cultuureducatie. - [Arnhem] : Edu-Art, [2010?]. - [7 p.] : graf., tab. Rapport naar aanleiding van een enquête over behoeften op het gebied van kunst en cultuur en culturele activiteiten op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO). De scholen hebben aangegeven vooral behoefte te hebben aan vormen van ondersteuning en begeleiding. 12 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

13 Digitale versie: 376 RES European year of Creativity and Innovation : exploration and analysis of 'Creativity and innovation in initial vocational education and training' based on experience gained from 7 EU member states ans 12 apprenticeship trades / W. Stach, G. Stöger ; lege_artis, Verein zur Wahrnehmung vond Kunst und Recht, spezialisiert auf soziale und öffentliche Kunst. - Vienna : lege_artis, p. : tab. - Vert. van: Sondierung und praxisorientierte Analyse zu 'Kreativität und Innvation in der beruflichen Erstausbildung' am Beispiel von 7 EU-Mitgliedsländern und 12 Lehrberufen. Report of the research of the functions and significance of creativity and innovation for the curricula of different forms of initial vocational education and training throughout the EU and to describe their effects. The research was commissioned by the Federal Ministry for Education, the Arts and Culture. Digitale versie: Feiten en cijfers : hbo-monitor 2009: de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo / HBOraad. - Den Haag : HBO-raad, p. : graf., tab. Dit onderzoek brengt de arbeidsmarktintrede van afgestudeerde hbo'ers in kaart. Het rapport bevat informatie over alle sectoren van het hoger beroepsonderwijs, waaronder het kunstonderwijs. Deze studie betreft afgestudeerden uit het examenjaar Via een enquête werden vragen gesteld over o.a. de afgesloten hbo-opleiding, de huidige arbeidsmarktpositie, arbeidsvoorwaarden, inkomen, aansluiting tussen opleiding en werk en oordeel over de gevolgde hbo-opleiding. Meer informatie is te vinden op Digitale versie: 377 FEI Feiten en cijfers : hbo-monitor 2008: de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo / HBOraad. - Den Haag : HBO-raad, p. : ill., graf., tab. Dit onderzoek brengt de arbeidsmarktintrede van afgestudeerde hbo'ers in kaart. Het rapport bevat informatie over alle sectoren van het hoger beroepsonderwijs, waaronder het kunstonderwijs. Deze studie betreft afgestudeerden uit het examenjaar Via een enquête werden vragen gesteld over o.a. de afgesloten hbo-opleiding, de huidige arbeidsmarktpositie, eventueel gevolgd onderwijs na het afstuderen, de inschatting door de afgestudeerden van het eigen competentieniveau en over het oordeel over de gevolgde hbo-opleiding. Meer informatie is te vinden op Digitale versie: 377 FEI Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren / Onderwijsraad. - Den Haag : Onderwijsraad, p. - Met lit.opg. en bijl. Het advies 'Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren', is gericht op de kwaliteit van de lerarenopleidingen. De raad doet enkele aanbevelingen die moeten leiden tot versterking van het vertrouwen van de samenleving in deze kwaliteit. Een belangrijk element daarbij is het voorstel om een landelijke examencommissie lerarenopleidingen hbo in het leven te roepen. Deze commissie 13 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

14 dient de normen vast te stellen voor het toetsen van vakkennis van aanstaande leraren. Digitale versie: 377 KWA Inspirerend leren [cd-rom] : zeven scholen in beeld gebracht / KPC Groep. - 's-hertogenbosch : KPC Groep, [200-?] mb Deze cd-rom stelt betrokkenen bij de organisatie van een school en het onderwijs, in de gelegenheid om bij zeven verschillende scholen nieuwe ideeën op te doen. De KPC Groep gaat uit van onderwijs waarbij de lerende centraal staat. Er zijn vier invalshoeken: de organisatie van het onderwijs op school, de vormgeving van de leeromgeving, de reactie van de lerende op de leeromgeving en de effecten in termen van leren en ontwikkeling. De voorbeelden komen van scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ROC's. [CR] 371 INS 14 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

15 KUNST EN CULTUUR De structuur van cultuur, of: wat weet de schildpad? / B. van Heusden. - Groningen : RUG, p. - Oratie bij de aanvaarding van het hoogleraarschap cultuur en cognitie in het bijzonder met betrekking tot de kunsten, aan de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, 7 september In zijn oratie stelt Barend van Heusden dat cultuur geen eigenschap van objecten kan zijn omdat alles betekenis kan krijgen als iemand aan een object betekenis toeschrijft. Cultuur moet dus worden bestudeerd in de mensen die er iets mee doen. Digitale versie: 008 HEU Reframing Dutch culture : between otherness and authenticity / P-J. Margry (redacteur), H. Roodenburg (redacteur). - Aldershot : Ashgate, p. : fig., tab. - Met lit.opg. en reg. - ISBN In recent years, Dutch society has undergone radical transformations, due to complex political, social and ethnic developments. This book provides an interdisciplinary analysis of these changes at different levels, also relating them to wider European and global transformation processes. First of all, examining the formations of Dutch identity, it then discusses topical issues such as Turkish immigrants, ethnic tensions, and the transformations in religion, dress and national tradition. It also highlights the contribution of Dutch ethnology to the international debate. 008 REF Kultur für Banausen : Alles was Sie wissen müssen, um mitreden zu können / M. Reiter, T. Schleider. - Köln : Lübbe Ehrenwirth, p. : ill. - ISBN Wie unterscheidet sich gute Popmusik von Kommerzmüll?; Was ist so schön an Opernarien?; Wieso kostet eine mit Farbklecksen überzogene Leinwand so unglaublich viel?; Hätte man die nicht mal eben selber und schöner hinbekommen?; Ob Theater, Philosophie, Ballett, Architektur oder Film - nach dieser Lektüre bleibt keine Frage zu kulturellen Themen mehr offen. Top-Ten-Listen der jeweils wichtigsten Vertreter und Werke sorgen zusätzlich für Überblick. 008 REI Schönheit : Traum-Kunst-Bildung / E. Liebau (redacteur), J. Zirfas (redacteur). - Bielefeld : Transcript, p. : ill., fig., tab. - Lit.opg. - ISBN Die Ästhetisierung der Lebenswelten in der Moderne schreitet fort. Welche Bedeutung kommt den Unterscheidungen zwischen dem Schönen und dem Hasslichen, dem Angenehmen und dem Unangenehmen heute zu?; Sind sie nach wie vor grundlegend für alles Wahrnehmen und Handeln? Die Beiträge dieses Bandes diskutieren die Schönheit als Glück verheissende Wunscherfüllung und als Traum von Unvergänglichkeit und Unwiderstehlichkeit, und die Künste als Orte der Erscheinung und Reflexion von Schönheit. Bildung wird dabei als rezeptive Erfahrung und Interpretation von Schönheit sowie als produktive Formung und Gestaltung des Schönen verstanden. 111 SCH Digitalisierung: Kunst und Kultur 2.0 / O. Zimmermann (redacteur)... [et al.] (redacteur). - Berlin : Deutscher Kulturrat, p. - ISBN (Aus Politik und Kultur; 7) Dieses Buch beschreibt die Herausforderungen die sich der Kulturbereich mit Blick auf die Digitalisierung stellen muss. Welche Veränderungen treten bei künstlerischen Produktionen ein? Wie sehen die neuen Verbreitungsformen von künstlerischen Inhalten aus? Was ist zu beachten, wenn aus künstlerischen Werken Content wird? Wie werden die Lebensbedingungen dieser Content-Produzenten durch das Urheberrecht gesichert? Wie gestaltet sich europäische und nationale Medienpolitik im 15 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

16 digitalen Zeitalter? Was bedeutet der Vorschlag einer Kulturflatrate? Wie verändert sich das wissenschaftliche Publizieren durch die Digitalisierung und was wollen Wissenschaftler? Was können Verlage in Zeiten der Digitalisierung leisten? 329 DIG Commission report to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions / European Commission. - Brussel : European Commission, p. - COM (2010)390 final. In today's globalising world, culture can make a unique contribution to a European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, promoting stability, mutual understanding and cooperation worldwide. The adoption of the European Agenda for Culture in 2007 opened a new chapter of cooperation on cultural policy at European level. This report examines progress at European and national levels towards the three objectives of the Agenda: promotion of cultural diversity, promotion of culture as a catalyst for creativity and promotion of culture as a vital element in the EU's international relations. It also assesses first experiences of the new working methods, drawing upon the national reports submitted by member states and the work of the Open Method of Coordination groups (OMC) and platforms. Digitale versie: 330 COM Creative economy and culture in the innovation policy / Ministry of Education and Culture Finland. - Helsinki : Ministry of Education Finland, p. : fig. - Met lit.opg. en websites. - ISBN The creative economy and culture have emerged as an important element in regional competitiveness and innovation activities. The added value to the national economy produced by the cultural industries was around 4.6 billion euro in Due to the global recession many traditional sectors are currently in difficulty. The challenge for Finland is to find a new direction for innovation policy at the national and regional level. With this publication the Ministry of Education hopes to offer new perspectives. At the end of the articles the different authors present their opinion on development proposals that could be implemented in various development activities. Digitale versie: 330 CRE De economische crisis en de vooruitzichten voor kunst en cultuur in Europa / SICA, Stichting Internationale Culturele Activiteiten. - Amsterdam : SICA, p. Geen enkel land kan momenteel een volledig beeld geven van de impact van de economische crisis op de cultuurbudgetten. Veel inventarisaties dateren uit de eerste helft van In veel landen is de sector in het defensief gedrongen. De kloof tussen traditionele kunst en nieuwe creatieve disciplines en sectoren lijkt groter te worden, waarbij het voor traditionele kunst lastiger is om politieke steun te verwerven. SICA consulteerde haar partners in een aantal Europese landen en peilde de stemming in de cultuursector. Dit verslag geeft de tussenstand op 21 juni Digitale versie: 330 ECO Nieuw cultuurmecenaat / T. van Gelder (coördinator), Y. Albrecht, H. van Os, C. Boer (auteur van voorwoord), M. van der Laan (auteur van nawoord) ; Amsterdamse Kunsten Coalitie [etc.]. - Amsterdam : Amsterdamse Kunsten Coalitie, p. - Met bijl. - Initiatiefnemers naast Amsterdamse Kunsten Coalitie: MeesPierson, Boer & Croon, VandenEnde Foundation, Prins Bernard Cultuurfonds, VSBfonds. Hoe kan het ontstaan van cultuurfinanciering door particulieren en bedrijven worden bevorderd? Dat was de vraag die de Amsterdamse Kunsten Coalitie tot het initiatief bracht om een aantal sessies over 16 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

17 dit thema te organiseren. En zo ja, hoe dan. Een groot aantal 'private bankers', vermogende particulieren, actieve notarissen, politici en vertegenwoordigers van cultuurfondsen, kunstinstellingen, loterijen, bedrijven en overheden hebben in 2002 en 2003 in kleine sessies gebrainstormd over deze vraag. Deze publicatie bevat artikelen van Yoeri Albrecht en Henk van Os over dit thema, stellingen die tijdens de sessies werden geponeerd, interviews met Paul Fentener van Vlissingen en Joop en Janine van den Ende. Digitale versie: 336 ALB Funding: the state of the art / A. Sántó. - [Sittingbourne etc.] : The Art Newspaper, Ongepag. : ill. This document relates on the problem of the relation between economic uncertainty, funding the arts and culture. Digitale versie: 336 FUN Mecenaat en fiscus : fiscaal aantrekkelijk steunen van kunst & cultuur in heden en verleden / F.H.M. Grapperhaus, S.J.C. Hemels. - Deventer : Kluwer, p. : ill. - ISBN Dit boek vertelt over de relatie tussen mecenaat en fiscus aan de hand van anekdotes, voorbeelden en illustraties uit heden en verleden en uit binnen- en buitenland. Beginnend bij de naamgever van het mecenaat, de Romeinse ridder Maecenas, komt het via de Middeleeuwen en de negentiendeeeuwse mecenassen aan in het heden. De kunstwerken waarin het stadsbestuur in Siena zijn overzichten van de belastingopbrengsten bewaarde, de zeventiende-eeuwse rel over het beeld van Erasmus in Rotterdam en de particuliere initiatieven om monumenten te behouden, blijken vaak ook pendanten in het heden te hebben. Zowel particulier mecenaat als bedrijfsmecenaat komt hierbij aan de orde. De verhalen uit het verleden worden in het perspectief geplaatst van de fiscale faciliteiten die de Nederlandse overheid de mecenas op dit moment biedt. Ook wordt gekeken naar de toekomst en mogelijkheden die Nederland nog onbenut laat. 336 GRA Over kennis en kunst : / M. Beltman (eindredacteur), E. Akkermans (auteur van voorwoord). - [S.l.] : Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur, p. : ill. - Met lit.opg. en bijl. Het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur wordt in 2010, na een bestaan van vijftien jaar, opgeheven wegens wegvallende overheidssubsidie. In deze publicatie kijkt het Scholingsfonds terug op werkwijze en resultaten. Het fonds wil hiermee de sector kunst en cultuur prikkelen om scholing - individueel, per organisatie én sectorbreed - ter hand te blijven nemen. 336 OVE De grote ontmoeting Nederland-Vlaanderen : verslagboek. - Brussel : Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, p. : ill. Verslag van de 'De grote ontmoeting' gehouden in Antwerpen op 31 januari 2009, georganiseerd door de commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN). Het thema was 'Creativiteit en innovatie; culturele zuurstof voor de economie'. CVN stelt zich ten doel de bestaande Vlaams- Nederlandse samenwerking beter bekend te maken bij een breed publiek en deze samenwerking te stimuleren. 341 GRO Je kunt kunst toch Googlen : een onderzoek naar hoe jongvolwassenen omgaan met kunst / S. Archange. - [S.l.] : [s.n.], p. - Met lit.opg. en bijl. - Masterscriptie Universiteit van Amsterdam, Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschap, Master Sociologie. 17 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

18 De probleemstelling van dit onderzoek luidt dus als volgt: Wat voor rol speelt kunst en in het bijzonder kunstmusea, in het dagelijks leven van jongvolwassenen? Om een antwoord te vinden op deze vraag zal de probleemstelling worden onderverdeeld in een aantal deelvragen: Wat is kunst en wat is een kunstmuseum? Wat houdt cultuurparticipatie in? Hoe wordt cultuurparticipatie anno 2010 gedefinieerd? En aan welke culturele vormen nemen jongvolwassenen deel? Hoe zijn de waarnemingen en het bewustzijn op het gebied van kunst veranderd sinds de invoering van de huidige, technologische ontwikkelingen, onder andere het internet? Voldoen kunstmusea aan de behoeften van jongvolwassenen? Digitale versie: 700 ARC De code culturele diversiteit: de sector zelf aan zet / Erfgoed Nederland. - Amsterdam : Erfgoed Nederland, p. De code culturele diversiteit is een (gedrags)code die door de culturele sector zelf ontwikkeld wordt. De code bevat ambities en doelstellingen op het gebied van culturele diversiteit op het terrein van programmering, publieksbereik, samenwerkingspartners en personeels- en bestuursbeleid. De code geldt primair voor de rijksgesubsidieerde instellingen en in tweede instantie voor de culturele instellingen die door de gemeenten worden gefinancierd. Digitale versie: 700 COD Betekenis van kunst en cultuur in het dagelijks leven : definitief rapport / E. Tepaske... [et al.] ; Motivaction. - Amsterdam : Stichting Cultuur-Ondernemen, p. : fig., graf., tab. - In opdr. van stichting Cultuur-Ondernemen. - Met bijl. en lit.opg. Onderzoek naar de rol van kunst en cultuur in het dagelijks leven van de Nederlandse bevolking van jaar. De onderzoeksvragen die worden beantwoord zijn: 1) Welke houding heeft de Nederlandse bevolking ten aanzien van kunst en cultuur, ofwel in hoeverre is er draagvlak voor kunst en cultuur?; 2) Wat zijn de ontwikkelingen ten opzichte van 2007?; 3) In hoeverre participeert men zelf in kunst en cultuur?; 4) Met welke motivatie neemt men deel aan diverse vormen van kunst en cultuur?; 5) Wat is het effect van kunst en cultuur buiten de kunstsector? Hoe ervaart men bijvoorbeeld kunst in zorginstellingen, wijken en andere openbare ruimtes?; 6) Zijn er qua houding, participatie en motivatie verschillende groepen te onderscheiden?; 7) Hoe kunnen kunstinstellingen in de sector inspelen op deze groepen: hoe kunnen zij het best aangesproken en bereikt worden? Digitale versie: 700 BET Cultural participation and the 50+ generation : a new study and perspectives of an international comparative research project / Zentrum für Kulturforschung. - Bonn : Zentrum für Kulturforschung, [2008]. - 4 p. : graf. Zentrum für Kulturforschung (ZfKf) was commissioned by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) to carry out a representative survey on the cultural practices and related needs of the 50+ Generation. Digitale versie: SummaryEnd.pdf 700 CUL Cultuur voor iedereen?! : cultuurparticipatie verhogen in de regio Roeselare-Tielt door de financiële drempel te verlagen : draaiboek voor het invoeren van een vrijetijdspas / Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt, Werkgroep Armoede en Cultuur. - Tielt : Regionale Welzijnsraad Roeselare-Tielt, [2008] p. - Met lit.opg. en bijl. 18 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

19 De bedoeling van dit draaiboek is om diverse gemeenten in België die met het idee spelen om een kortingssysteem voor vrijetijdsactiviteiten in te voeren enkele handvaten aan te reiken met betrekking tot cultuurparticipatie en toegankelijkheid van cultuurcentra. De opzet is ervoor zorgen dat cultuurparticipatie van achterstandsgroepen blijvende aandacht krijgt en verankerd wordt in beleid. Digitale versie: 700 CUL Social media in het culturele landschap van 2010 : een onderzoek naar de mogelijke bevordering van participatie door de inzet van social media / E. den Heeten. - [S.l.] : [s.n.], p. : tab. - Met lit.opg. en bijl. - Masterscriptie Universiteit Utrecht, PSAU Professional School of the Arts Utrecht, Kunstbeleid en -management. Scriptie met als hoofdvraag: In hoeverre bevordert social media participatie binnen het Amsterdams Historisch Museum. Hierbij komen de vragen aan de orde als: Waarom is social media zo geschikt voor participatie?; Wat is een bruikbare definitie van het begrip participatie? en Hoe ziet het social media gebruik van het Amsterdams Historisch Museum eruit? Digitale versie: /masterthesis%20Elisabeth%20den%20Heeten.versie2.doc 700 HEE Koele minnaars : momenten met focus op interculturaliteit / B. Rogé (eindredacteur), B. Bogaerts... [et al.] (redacteur), B. Top. - Brussel : Demos, p. : ill. - Met lit.opg. (Momenten; 2009/4;) Dit nummer van Momenten is gewijd aan culturele diversiteit, interculturaliteit en multiculturaliteit. Diversiteit zit in het aanbod van cultuur, jeugdwerk en sport, in het publiek en in de organisaties en natuurlijk in de samenleving. Diversiteit is geen normstelling waarover niet meer getwijfeld hoeft te worden. De etnisch-culturele diversiteit van de samenleving in al haar facetten wordt in verschillende artikelen vanuit verschillende standpunten belicht. Digitale versie: 700 KOE Kunst, heel gewoon... : kunst draagt bij aan de kwaliteit van leven / Cultuurnetwerk Nederland. - Utrecht : Cultuurnetwerk Nederland, p. Een brede coalitie van instellingen op het gebied van cultuurparticipatie roept de politieke partijen op om de actieve deelname aan kunst en cultuur te blijven steunen. In een brief laten zij zien dat de bevordering van cultuurdeelname loont, op basis van ervaring en empirisch onderzoek. De brief is ondertekend door Cultuurnetwerk Nederland, Erfgoed Nederland, Fonds voor Cultuurparticipatie, Jeugdcultuurfonds Nederland, Kunstconnectie, Kunstfactor, Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Raad van Twaalf. Op de website van Cultuurnetwerk zijn, naast de brief, citaten opniestukken en onderzoeken verzameld die het belang van kunst en cultuur onderschrijven (www.cultuurnetwerk.nl). Digitale versie: 700 KUN The art and science of portraiture / S. Lawrence-Lightfoot, J. Davis. - San Francisco : Jossey-Bass, XVII, 293 p. : ill. - Met lit.opg. en reg. - ISBN The art and science of portraiture illuminates the origins, purposes, and features of portraiture, placing it within the larger discourse on social science inquiry and mapping it onto the broader terrain of qualitative research. 700 LAW 19 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

20 Learning mind : experience into art / M.J. Jacob (redacteur), J. Baas (redacteur). - Berkeley [etc.] : University of California Press, p. : ill. - Met lit.opg. en reg. - ISBN How is art conceived, created, and experienced?; How is it taught?; How does the act of viewing a work make the viewer part of that work?; This book addresses these questions as it documents the changing practices in the making, teaching, and exhibition of art. It explores the contemporary art experience and its presence in society through essays, interviews, and conversations. Featured artists include Magdalena Abakanowicz, Ann Hamilton, Alfredo Jaar, Kerry James Marshall, and Ernesto Pujol, along with designers Walter Hood and Bruce Mau. Contributing authors include curators Marcia Tucker and Christopher Bedford, art critics Michael Brenson and Jerry Saltz, art historian David Getsy, educators Ronald Jones and Lawrence Rinder, philosopher Arthur Danto, psychiatrist Mark Epstein, theorist W.J.T. Mitchell, and chef-educator Alice Waters. 700 LEA Tevredenheidsonderzoek Kunstbende Zeeland 2009 : hoe beoordelen deelnemers de organisatie van Kunstbende Zeeland 2009? / M. Manoach (samensteller). - Middelburg : Scoop, p. : graf., tab. - Met bijl. Onderzoeksrapport. Aan de orde komen: De wervingsmogelijkheden voor de wedstrijd; Hoe verloopt het contact?; Hoe ervaren deelnemers het contact?; Hebben jongeren de behoefte zich verder te ontwikkelen na de wedstrijd?; Aanbevelingen. 700 MAN De Multi Culti story : lesbrief / Zig Zag Film. - Amsterdam : Zig Zag Film, [2010]. - [6 p.] : ill. + kopie lesbriefposterflyer. - De lesbrief bij de film Multi Culti story, bestaat uit een algemene inleiding voor de docent en instructies voor de leerling. De film gaat over twee rivaliserende meidenbendes in een probleemwijk in Utrecht. Het verhaal over discriminatie is zeer geschikt voor schoolvertoningen. De lesbrief bevat individuele en groepsopdrachten waarmee na het bekijken van de film kan worden gewerkt in maatschappij- of geschiedenislessen maar ook in het CKV onderwijs voor het maken van audiovisuele praktijkopdrachten. 700 MUL 'Art works'-cultural labour markets : a literature review / K. Oakley. - London : CCE, p. - Met lit.opg. - ISBN This report reveals the close relationship between the arts or cultural sectors and ideas about creative work in general. Contents: Section 1: Introduction; Section 2: Is art work?; Section 3: Studies of artists as cultural workers; Section 4: Cultural labour as a template for new modes of working; Section 5: Geography and work organisation in the cultural industries; Section 6: Precarious labour; Section 7: Learning to love work; Section 8: Conclusion. Digitale versie: 700 OAK Hersenonderzoek ondersteunt claim belang van kunst = Conferentie Kunstfactor hart onder de riem voor amateurkunst / P-H. Peeters (verslaglegger). - [Utrecht] : [Kunstfactor], [2010]. - Ongepag. Verslag van een conferentie op 12 oktober 2010 in de Brakke Grond in Amsterdam over de invloed van kunstbeoefening op de hersenen. De algehele stelling die naar voren kwam, gestaafd door wetenschappelijk onderzoek, is dat kunst het brein op veel plaatsen activeert en voor flexibiliteit zorgt. 700 PEE 20 AANWINSTEN CULTUURNETWERK NEDERLAND NOVEMBER 2010

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 112 titels CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Tot waar de beide zeeën samenkomen : verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden / M. Colpaert, L. Van Lancker [regisseur].

Nadere informatie

Literatuur. Brede school algemeen

Literatuur. Brede school algemeen Literatuur Brede school algemeen Bouwen aan een community school : een werkboek van de Children's Aid Society uit New York voor Nederland bewerkt / G. van de Burgwal (redacteur)... [et al.]. - Utrecht

Nadere informatie

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 1 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 2 3 Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Event: Jaar: Linking Process tentoonstelling, Milaan 2013, April VOORWOORD - Raad

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Cultureel ondernemerschap in de regio: een kwestie van maatwerk

Cultureel ondernemerschap in de regio: een kwestie van maatwerk Cultureel ondernemerschap in de regio: een kwestie van maatwerk Samenwerking tussen culturele instellingen en lokaal bedrijfsleven in Leeuwarden, Deventer en Venlo Saskia Franssen (3623580) MA Kunstbeleid

Nadere informatie

Zicht op... centra voor de kunsten. Achtergronden, literatuur en adressen

Zicht op... centra voor de kunsten. Achtergronden, literatuur en adressen Zicht op... centra voor de kunsten Achtergronden, literatuur en adressen Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2004 Inhoud Vooraf 5 Centra voor de kunsten voor de keuze 7 Literatuur 19 Beleidsplannen, jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Fonds voor Cultuurparticipatie Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010 Bijdragen over kennis en beleid Redactie: Teunis IJdens,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299

Wetenschapswinkel. Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht. Albert Aalvanger MSc. rapport 299 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport 299 september 2013 Wetenschapswinkel Naar een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht Albert Aalvanger MSc. rapport

Nadere informatie

Fietsen door het kunstenveld naar morgen

Fietsen door het kunstenveld naar morgen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Fietsen door het kunstenveld naar morgen Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een onderdeel

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education

De Toekomst Telt VERVERS. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. foundation. evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution in education De Toekomst Telt SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VERVERS foundation evolution

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch.

Burgers tonen lef! Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Narratief onderzoek naar vraagpatronen van burgers en professionals die wonen of werken in de wijk Hambaken in s-hertogenbosch. Buro Toonlef! M. van der Sanden oktober 2012 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting

Nadere informatie

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Fokker Terminal te Den Haag, 18 mei 2011 Doel van de conferentie Tijdens de conferentie stonden drie thema s centraal, die relevant

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie

Professionalisering van leraren op de werkplek

Professionalisering van leraren op de werkplek Professionalisering van leraren op de werkplek Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010 Redactie Isabelle Diepstraten Hartger Wassink Sjef Stijnen Rob Martens Jos Claessen Ruud de Moor Centrum Open Universiteit

Nadere informatie

Zo tuinieren zíj dus Gemeenschap en Participatie Tuinenpark De Koekelt

Zo tuinieren zíj dus Gemeenschap en Participatie Tuinenpark De Koekelt Zo tuinieren zíj dus Gemeenschap en Participatie Tuinenpark De Koekelt Lise Alix, 2011 Msc Thesis Rurale Sociologie Dr. Ing. Ina Horlings, Rurale Sociologie Prof. Dr. Ir. Arjen Wals, Educatie en Competentie

Nadere informatie

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen

het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 1 het grote poppodium onderzoek Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia Vreeke & Van Dalen 2 3 colofon Analyse van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie